Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer"

Transkript

1 Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15

2 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk produktion og layout: Line Kirketerp Koch ISBN: Trykt: Online: Pjecen kan bestilles gratis eller downloades på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside

3 Indhold 1. FORORD HVEM HAR DELTAGET I BRUGERUNDERSØGELSEN? ÅRSAGER TIL HJEMLØSHED INDSKRIVNING, VENTELISTER OG UDSKRIVNING TILFREDSHED MED HJEMLØSEBOFORMER DE FYSISKE RAMMER PÅ HJEMLØSEBOFORMER LIVET PÅ BOFORMEN FORHOLDET TIL PERSONALET KONTAKTEN MED KOMMUNEN LIVET EFTER BOFORMEN SÅDAN BLEV UNDERSØGELSEN TIL RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 5

4 6 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

5 FORORD Forestil dig, at du ikke har et sted at bo eller et sted at være for natten. Det er nok vanskeligt for os, som ikke har prøvet det på egen krop, for alvor at sætte sig ind i, hvordan det må føles ikke at have et hjem, man kan være i. I denne publikation kan du blandt andet læse om en ung kvinde, som allerede fra 18-års alderen levede to år på gaden, hos bekendte og på banegårde, før hun kom ind på en hjemløseboform. Her fik hun en seng. Hun fortæller, at det var en stor lettelse for hende ikke længere at skulle bære sine ting rundt i plasticposer. Hjemløseboformer efter serviceloven som mange også kender som herberger eller forsorgshjem udgør helt centrale tilbud til hjemløse med sociale problemer, som kan have akut behov for hjælp og ikke har andre steder at gå hen. Derfor er blandt andet selvmødeprincippet på området også et helt nødvendigt vilkår. Selvmøderprincippet indebærer, at den enkelte hjemløse kan møde op på en hjemløseboform, hvor som helst i landet, og at det er forstanderen, som kan indskrive den enkelte. Uden selvmøderprincippet kunne hjemløseboformer ikke tilbyde den akutte hjælp, som de tilbyder i dag. Hjemløseboformerne er dog mere end et tag over hovedet. De er også steder, som ideelt set, i samarbejde med kommunen, skal være med til at hjælpe den enkelte videre. Derfor er det så vigtigt, at den hjælp og støtte, som gives på boformerne, har en høj kvalitet. Det er vigtigt, at borgeren ikke bare udskrives til et liv på gaden igen. Derfor er blandt andet en god kontakt til kommunen hjælp og støtte til at komme videre helt afgørende. Spørgsmålet er bare, om den rette hjælp er til rådighed? Der findes i dag kun sparsom viden om hjemløseboformerne set ud fra et brugerperspektiv hvordan opleves forløbet fra det tidspunkt, den enkelte bliver indskrevet på en boform, og til vedkommende udskrives igen til egen lejlighed eller til gaden? Hvad er baggrunden for henvendelsen og hvad er drømmene for fremtiden? For at få mere viden om dette og for at få sat fokus på vigtigheden af en høj kvalitet i indsatserne på hjemløseboformerne har Rådet for Socialt Udsatte bedt SFI om at lave en brugerundersøgelse på udvalgte hjemløseboformer landet over. Undersøgelsen er gennemført på 11 boformer i efteråret 14. Formålet med brugerundersøgelsen er at undersøge, hvorfor man henvender sig på en hjemløseboform, og hvilke forhåbninger der ligger bag for den enkelte. Det er også at undersøge, hvordan livet og hverdagen på boformerne er hvordan brugerne selv oplever de fysiske rammer, aktiviteterne, personalet og de andre beboere. I denne publikation er samlet udvalgte resultater fra SFI s undersøgelse, som tilsammen er med til at tegne et billede af livet på hjemløseboformer. En tak skal lyde til SFI, men også til de mange brugere, som har svaret på spørgeskemaer og har fortalt deres historie. En tak skal også lyde til SAND De Hjemløses Landsorganisation og SBH Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse, der som følgegruppemedlemmer har bidraget godt og konstruktivt til denne undersøgelse. God læselyst. Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 7

6 HVEM HAR DELTAGET I BRUGERUNDERSØGELSEN? Hvis man er hjemløs og socialt udsat kan man altid henvende sig på en hjemløseboform. Det er steder, hvor man kan bo i en midlertidig periode, deltage i aktiviteter, spise sammen og modtage hjælp og støtte i form af blandt andet rådgivning, sygepleje og nogle steder misbrugsbehandling. Denne publikation indeholder udvalgte resultater af SFIundersøgelsen Brugerundersøgelse på hjemløseboformerne fra 15. Alle resultater, som fremgår af figurer og bokse i denne publikation, stammer fra SFI s brugerundersøgelse, medmindre andet er angivet. Undersøgelsen er gennemført ved, at et spørgeskema er udfyldt af 185 brugere fordelt på 11 forskellige boformer over hele landet. Desuden har SFI lavet interview med brugere fra fire af boformerne. Du kan læse mere om undersøgelsens metode bagest i publikationen. Hele SFI s undersøgelse kan findes på SFI s hjemmeside eller på Rådets hjemmeside. Hjemløseboformer efter serviceloven Ifølge servicelovens 11 er kommunerne forpligtede til at tilbyde midlertidigt ophold til borgere, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig på grund af særlige sociale problemer. Boformerne kaldes ofte herberger, forsorgshjem eller 11-tilbud. En del boformer drives direkte af kommunerne, mens andre drives af sociale organisationer, typisk med en driftsoverenskomst med den kommune, hvor boformen ligger. Staten refunderer halvdelen af kommunens udgifter i forbindelse med boformerne. Så mange bor på hjemløseboformer Ifølge Ankestyrelsens årlige statistik over brugere af hjemløseboformer efter serviceloven var der i 13 i alt cirka 2. pladser fordelt på 73 boformer. Der var cirka 6. personer, der benyttede en hjemløseboform, og disse borgere havde i alt cirka 12. ophold. Kilde: Ankestyrelsen Brugere af botilbud efter servicelovens 11, årlig 8 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

7 Om deltagerne i brugerundersøgelsen 85 procent er mænd og 15 procent er kvinder 18 procent er år, 44 procent er 3-39 år og 39 procent er 5 år eller ældre 77 procent er født i Danmark, 7 procent er født i Grønland, 1 procent er født på Færøerne og 14 procent er født udenfor det danske rigsfællesskab 23 procent har ikke gennemført grundskolen, 28 procent har gennemført grundskolen, 33 procent har en gymnasial- eller erhvervsuddannelse og 13 procent har gennemført en videregående uddannelse 62 procent modtager kontanthjælp, 21 procent modtager førtidspension, 5 procent modtager arbejdsløsheds- eller sygedagpenge, 3 procent lever af en lønindtægt, og de øvrige har en anden indkomst, såsom folkepension eller efterløn RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 9

8 ÅRSAGER TIL HJEMLØSHED Dårlig økonomi, skilsmisse og misbrug fører til hjemløshed Tidligere større SFI-undersøgelser har beskæftiget sig med, hvorfor nogle bliver hjemløse i Danmark. Det gælder ikke mindst Hjemløsetællingen, som udføres hvert andet år. Den viser, at antallet af hjemløse er stigende, og den viser også, at årsagerne til hjemløsheden er mange. Dårlig økonomi, skilsmisse eller misbrug af alkohol eller stoffer er dog hyppige årsager. Brugerundersøgelsen af hjemløseboformer bekræfter det billede. Social støtte i eget hjem er mangelfuld Brugerne i undersøgelsen er blevet spurgt til, om den enkelte har modtaget sociale støtte sidste gang, de havde en bolig. Til dét svarer over halvdelen, at de ikke har modtaget social støtte og det selvom, at mange af brugerne af hjemløseboformerne, som oftest har komplekse sociale problemer, sandsynligvis vil have behov for hjælp og social støtte til at klare tilværelsen i egen bolig. Hvorfor ender den enkelte på gaden? SFI s brugerundersøgelse viser blandt andet at: Mere end hver tredje af brugerne blev hjemløs, fordi han eller hun ikke kunne betale sin husleje Hver femte af brugerne blev hjemløs på grund af misbrugsproblemer Hver syvende af brugerne blev hjemløs på grund af skilsmisse eller samlivsbrud Hver syvende af brugerne sagde selv sin lejlighed op 1 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

9 Modtog du social støtte sidste gang du boede i egen bolig, procent % ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Over et halvt år Under et halvt år Nej RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 11

10 12 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

11 Mange har været hjemløse før I brugerundersøgelsen blev brugerne også spurgt til, om de har boet på en hjemløseboform før. Det svarer lidt mere end halvdelen ja til. Der er altså mange, som vender tilbage til boformerne flere gange. Det gælder også de unge: Hver anden har allerede i en tidlig alder genindskrivninger på boformerne. Hver fjerde af de unge beboere har endda været indskrevet på hjemløseboformer mere end én gang tidligere. Har tidligere boet på en boform, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Ja en gang Ja flere gange Nej Ved ikke Flertallet har oplevet at blive sat ud af boligen Udsættelse af éns bolig er en oplevelse, som mange brugere af hjemløseboformer kender alt for godt. To tredjedele har oplevet at blive sat ud af boligen. Hver femte har oplevet at blive sat ud flere gange. Det gælder også for gruppen på år. Har oplevet at blive sat ud af egen bolig, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR 1 Ja, en gang Ja, flere gange Nej Ved ikke RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 13

12 Henrik Henrik har oplevet bare at gå fra det hele. Han fortæller, at han efter længere tids problemer vedrørende en samværssag var slidt op mentalt. Henrik oplevede at komme ind på den boform, hvor han er nu, umiddelbart efter, at han kom i kontakt med stedet. Men han fortæller samtidig, at det var ret tilfældigt, at han lige endte der. Jeg pakkede min kuffert og satte mig på toget, og det endte så her. Det kunne lige så godt have været et andet sted. Da jeg stod af, ringede jeg til varmestuen, og derfra blev jeg så gelejdet hertil, fordi jeg blev peget ud af personalet, som sagde, at det her sted (Varmestuen, red.) er ikke noget for dig, og så sendte de mig herhen. Henrik fortæller, at han har boet på alle mulige forskellige bosteder de sidste par år, men at han efter eget ønske har besluttet sig for at lade sig udskrive fra de forskellige steder, fordi han har oplevet, at miljøet på boformerne har været for hårdt. Mit formål med at opholde mig de her steder har været bare at få noget ro og nogle samtaler, men det er altså svært, når der bare er alle mulige forskellige slags folk samlet på ét sted. Det kan være folk, som er kommet ud fra psykiatrisk afdeling, eller folk, som er stærkt misbrugende, og det gør det svært at være der, når det, du har brug for, bare er et tag over hovedet og lidt ro. Henrik opholder sig i øjeblikket på en boform, hvor man ikke må have et aktivt misbrug, hvilket er en af de ting, som han sætter stor pris på ved boformen: Jeg har været meget glad for det sted her, fordi folk her ikke er påvirket af stoffer. 14 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

13 INDSKRIVNING, VENTELISTER OG UDSKRIVNING Selvmøderprincippet På hjemløseboformer efter serviceloven gælder et selvmøderprincip. Det betyder, at en person, der befinder sig i en akut hjemløshedssituation, kan møde op og henvende sig til stort set alle boformer i landet. Det er lederen af boformen, der indskriver borgeren på boformen. Lederen skal blandt andet vurdere, om borgeren tilhører målgruppen for boformerne det vil sige hjemløse borgere med særlige sociale problemer. Selvmøderprincippet er helt afgørende for at sikre, at borgere, der står i akut hjemløshed, altid har et sted at gå hen. Hver fjerde stod på venteliste Selvom kommunen altid skal tilbyde en plads på en boform til målgruppen af borgere med hjemløshedsproblemer, kan der godt være venteliste på en konkret boform for eksempel hvis alle pladser er fyldt op. Borgeren skal i de tilfælde altid have mulighed for at kunne overnatte på en ledig plads på et andet tilbud. Venteliste på hjemløseboformer Hver fjerde i brugerundersøgelsen har stået på venteliste for at blive indskrevet på den boform, de bor på nu. Halvdelen af disse stod på venteliste i mere end 1 dage. Kun ganske få stod på venteliste i mere end 3 dage. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 15

14 Pladsmangel fører til afvisning En tredjedel af brugerne i undersøgelsen er blevet afvist på andre boformer, og hovedparten heraf på grund af pladsmangel. Der er dog også en mindre gruppe, der er blevet afvist på grund af alkohol- eller stofmisbrug eller psykisk sygdom, mens andre har haft karantæne eller ikke har kunnet få deres hund med på boformen. Er blevet afvist på andre boformer og årsag, procent Pladsmangel Misbrug psykisk sygdom karantæne Hund Andre grunde Nej Ved ikke 16 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

15 TILFREDSHED MED HJEMLØSEBOFORMER De fleste er generelt tilfredse Langt hovedparten er generelt tilfredse med boformen som et sted at være. Kun én ud af ti svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Blandt de unge er der dog mere utilfredshed. Hver fjerde af de unge er utilfredse med boformen som et sted at være. Det kan skyldes, at det for unge hjemløse er særligt vanskeligt at opholde sig i længere tid i et miljø, hvor mange har et misbrug af alkohol eller stoffer eller en psykisk sygdom. Undersøgelsen viser, at de brugere, der udtrykker den højeste generelle tilfredshed, også er dem, der har den mest positive vurdering af deres forhold til deres kontaktperson og til det øvrige personale. Det er også dem, som er mest tilfredse med de fysiske rammer og aktiviteterne på boformen. Det viser, hvor vigtigt det er at sikre en høj grad af kvalitet i indholdet og rammerne omkring opholdet på en hjemløseboform. Tilfreds med boformen som et sted at være, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 17

16 DE FYSISKE RAMMER PÅ HJEMLØSEBOFORMER Høj tilfredshed med de fysiske rammer Det kan ikke overraskende være en udfordring, når flere mennesker skal bo sammen og dele bad, toilet og køkken. De fleste af brugere er dog godt tilfredse med de fysiske rammer på hjemløseboformerne det vil sige værelserne, bade- og toiletforholdene og fællesrummene. Vurdering af boformernes fysiske rammer, procent 7 Meget gode Gode Dårlige Meget dårlige Ved ikke Værelserne Bad og toiletforhold Fælles- og opholdsrum 18 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

17 LIVET PÅ BOFORMEN Sammenhold mellem beboerne Flere fortæller om et godt socialt sammenhold beboerne imellem. Der er ofte en god forståelse for hinandens situation. Samtidig er der udfordringer, når man bor en række vidt forskellige mennesker under samme tag. Det kan være både praktiske udfordringer, når mange mennesker for eksempel skal dele bad eller køkken. Men det kan også give nogle psykiske udfordringer at leve sammen med andre, som har problemer, når man selv prøver at få styr på sit eget liv. Derfor er der nogle, som vælger at trække sig fra det sociale fællesskab. Relationerne beboerne imellem er generelt gode Kun få i brugerundersøgelsen oplever, at de har en dårlig relation til de andre beboere: Ni ud af ti brugere mener, at relationen til de andre beboere er god eller meget god. Kim For Kim spiller det sociale liv på boformen en væsentlig rolle. Han har tidligere har haft problemer med at skabe et socialt liv på grund af sygdom. Han oplever nu, at han har venner blandt de andre beboere på den boform, hvor han bor, og at de kan lave ting sammen som at se fodbold, drikke rødvin eller endda holde jul sammen. Man kan godt få det til at fungere med, at der er så mange mennesker, men man skal lige lære det. Kim har tidligere boet på en boform, men han ønsker ikke at komme tilbage til det samme tilbud som tidligere. Han vil gerne have en plads på eksempelvis et længerevarende botilbud, når han flytter fra boformen. Hans primære begrundelse er, at det vil hjælpe ham til at opretholde et socialt liv. Det, jeg behøver, er, at der er mennesker, for ellers kom jeg ikke op. Jeg får ikke levet et normalt liv hverken fagligt eller socialt, men ved at være på et bosted vil jeg få det sociale behov dækket. For Kim er det desuden vigtigt, at der er en ligeværdig kommunikation på stedet, og han ser helst, at man på bostedet har en fælles politik om, at man behandler hinanden som ligeværdige. Nogle steder vedtager de, at kommunikationen skal være lige. Det kan jeg godt lide, [for] så er der en central beslutning om, at der er nogle måder, som man gør tingene på, og nogle måder, man ikke gør tingene på. Der er mindre dem og os. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 19

18 Aktiviteter skaber fællesskab Dét at have noget at stå op til er centralt i forhold til at komme videre i livet efter et ophold på en hjemløseboform. Og hovedparten er rigtig godt tilfredse med de aktiviteter, som de deltager i på boformen. Flere efterlyser dog et større fokus på pligter og lignende, sådan at den sociale indsats på boformerne struktureres på en måde, hvor det ikke er så nemt for folk bare at ligge og koge på deres værelser, som én bruger udtrykker det. Unge beboere er mindre tilfredse med aktiviteter Særligt de unge brugere savner dog indhold i hverdagen, og kedsomheden kan være med til at fastholde de unge i et misbrug af for eksempel hash. En måde at modvirke kedsomhed er ifølge brugerne i undersøgelsen, at der bliver lavet flere planlagte sociale aktiviteter, og at der bliver større mulighed for at få et dusørjob. Denne type af aktiviteter ses af flere som et væsentligt element af den sociale indsats på boformerne. Tilfredshed med de aktivteter, du deltager i på boformen, procentandel af deltagere i aktiviteter ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Boformen har de aktiviteter, du har brug for, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

19 Aktiviteter og fællesskab Flertallet (61 procent) af brugerne i undersøgelsen mener, at aktiviteter på hjemløseboformen er med til at skabe fællesskaber. Dusørjobs Et dusørjob kan bestå af, at man som beboer på en hjemløseboform arbejder på boformens café, laver havearbejde eller arbejder på stedets værksted og modtager en betaling (dusør) for arbejdet. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 21

20 Flere efterspørger mere specialiserede boformer Flere interviewpersoner i SFI s brugerundersøgelse påpeger, at det ville være lettere for boformerne at lave en målrettet social indsats, hvis der ikke var så mange borgere med forskellige problemstillinger samlet på et sted. Nogle efterspørger derfor, at boformerne i højere grad differentierer i målgruppen, sådan at boformerne specialiserer sig i at lave et tilbud til en bestemt del af målgruppen. 22 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

21 Frederik For Frederik på 19 år er det hans første ophold på en hjemløseboform. Han har været anbragt uden for hjemmet som barn, men flyttede i egen lejlighed som 18-årig. På et tidspunkt vælger han at flytte hjem til sin mor, men efter uoverensstemmelser med moren bliver han smidt ud og ender herefter på gaden. Han bor dog kun på gaden kortvarigt, før han får hjælp af sit gamle opholdssted til at komme ind på den boform, hvor han er nu. Frederik har været meget afhængig af kokain og debuterede med alkohol og stoffer i en tidlig alder. Første gang, jeg tog stoffer, var jeg 12 år gammel, første gang jeg drak alkohol var jeg 8 år gammel, og jeg var 1 år gammel, da jeg røg hash første gang. I dag tager Frederik ikke hårde stoffer, men han ryger stadig hash, fordi det hjælper ham til at styre sit temperament. Frederik har et dusørjob på boformen, men synes, at der er for lidt at lave og bliver ofte for hurtigt færdig med arbejdet. Han oplever derfor, at han keder sig ret meget i hverdagen, og adspurgt om, hvad han laver, når han bliver tidligt færdig med arbejdet, fortæller han følgende: Så går vi bare rundt og keder os, så skrider vi ned i byen og drikker en øl, og så går vi tilbage igen. Frederik vil gerne flytte tilbage på sit tidligere opholdssted, da han mener, at personalet på stedet kan hjælpe ham til at starte på en frisk [ ] og få styr på livet igen. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 23

22 Misbrug og psykiske problemer giver støj og uro Det er forskelligt, om brugerne af boformen må have et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer, mens de er indskrevet eller ej. Og ikke overraskende oplever brugere, som ikke selv er aktivt misbrugende, det som en stor belastning i dagligdagen at bo under samme tag som personer, der har et aktivt misbrug. Flere siger, at misbrug kan være medvirkende til, at der kan opstå konflikter beboerne i mellem, og at det giver anledning til støj og uro. I hvor høj grad føler du, at støj og uro er et problem på stedet, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 24 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

23 Om at leve sammen med andre misbrugere Det er noget, som stresser andre, som måske kæmper rigtig meget for at holde sig ude af det. Jeg har set kædereaktionen, hvor den ene falder i med druk, og så begynder den næste også, og pludselig vælter alle rundt. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre, men man burde gøre noget mere [ ] Man kan ikke bebrejde de ansatte for ikke at kunne se alt, men der nogle situationer, hvor man burde kunne lægge to og to sammen og gøre noget ved det i stedet for at lukke øjnene, for der er nogle, som kæmper en brav kamp for at holde sig clean, og så er det ikke fedt, hvis folk omkring en tåger rundt ude på gangene og brækker sig. Kvinde, bor på en hjemløseboform Et problem at bo et sted, hvor der også bor personer, som har et misbrug af alkohol eller stoffer, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Ofte et stort problem Af og til problemer Ikke noget problem Ingen eller få Ved ikke RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 25

24 Flertallet er ikke i social misbrugsbehandling Flere af brugerne beskriver, at det er en meget stor udfordring at holde sig fra alkohol eller stoffer, hvis man skal leve sammen med personer med massive misbrugsproblemer i hverdagen. Samtidig er kun to ud af ti brugere i social misbrugsbehandling. Heraf er der selvfølgelig nogen, som slet ikke har et misbrug, men det er velkendt, at mange på hjemløseboformer kæmper med misbrugsproblemer. Er i social misbrugsbehandling, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Ja Nej Ved ikke 26 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

25 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 27

26 Mange unge hjemløse ryger hash hver dag For de unge hjemløse på boformer er problemerne med hash store. Mere end halvdelen af beboerne på år fortæller i brugerundersøgelsen, at de ryger hash hver eller hver anden dag. Brugerne over 3 år ryger i langt mindre grad hash. Hvor ofte har du røget hash den seneste måned, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Ikke røget hash Hver dag Hver anden dag 1-2 gange om ugen Hver anden uge Sjældnere Ved ikke 28 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

27 Morten Morten har udover et misbrug af stoffer også kæmpet med ludomani. Mortens misbrug eskalerede efter, at han blev udsat for to røveriske overfald på sit arbejde inden for kort tid. De to overfald betød, at det blev meget svært for Morten at opholde sig i sin lejlighed. Han fortæller følgende om tiden efter overfaldene: Jeg kunne slet ikke holde ud at være hjemme og blev bange ved den mindste lyd, og jeg har ikke nogen at snakke med. Morten udvikler angst som følge af overfaldene og ender med at stoppe på sit arbejde. Herefter begynder han at spille mere, og efter et stykke tid kan han ikke længere betale sin husleje tre måneder i træk, hvorfor han bliver smidt ud af lejligheden. Morten oplever, at det ofte er hans kontaktperson, som har taget initiativ til specifikke aktiviteter eksempelvis har han af to omgange hjulpet Morten med at komme i misbrugsbehandling. Morten har dog oplevet det som virkelig svært at holde sig væk fra stoffer, når man er på boformen. Med hjælp fra sin kontaktperson var han kommet i døgnbehandling og var blevet clean, men han begyndte at ryge hash igen et stykke tid efter, at han vendte tilbage til boformen, og han venter nu på at komme i døgnbehandling igen. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 29

28 Oplevelsen af at have indflydelse på egen hverdag Det er vigtigt, at brugere af hjemløseboformer oplever at have indflydelse på deres hverdag på stedet. Der er dog flere af de ældre beboere, som oplever at have indflydelse, end det er tilfældet blandt de unge. Kun cirka én ud af ti af brugerne over 3 år oplever, at de slet ingen indflydelse har, mens hver fjerde af de unge oplever, at de slet ingen indflydelse har på deres hverdag på stedet. De fleste føler sig trygge på boformen På trods af, at en del oplever problemer med støj og uro, mener hovedparten af brugerne, at boformerne er et trygt sted at være. Følelsen af tryghed kan hænge sammen med, at alternativet er at være på gaden hvilket kan være meget utrygt. Som en bruger udtrykker det: Da jeg sov på gaden, sov jeg med en ti centimeter lang springkniv, men jeg har ikke kniven her. Den er væk nu. I hvor høj grad føler du, at du har indflydelse på din hverdag på stedet, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I hvor høj grad føler du, at boformen er et trygt sted at være, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR 1 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 3 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

29 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 31

30 Hver tredje ung synes der er for mange regler På hjemløseboformerne er der generelt nogle regler, der sætter rammerne for adfærd og opførsel. Brugerne er blevet spurgt til, hvad de synes om reglerne på stedet, og langt hovedparten synes, at der er et passende antal regler på stedet. Det svarer to tredjedele. Der er dog flere blandt de unge, der synes, at der er for mange regler. Det gælder cirka hver tredje af de unge brugere. Hvad synes du om reglerne her på stedet, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Alle Der er for mange regler Et passende antal regler For få regler Ved ikke 32 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

31 Troels Troels har boet på forskellige boformer hen over årene, men er blevet udskrevet, blandt andet fordi han er blevet smidt ud eller på grund af frygt for at blive det og dermed få karantæne. Jeg har været nogle steder én til to, måske tre uger, hvis jeg har været heldig, så har jeg fået to advarsler, og så kan jeg godt se, at jeg snart bliver nødt til at pakke mine ting [ ] inden jeg får den sidste advarsel og bliver smidt ud med karantæne. Så jeg går hele tiden med en trussel over hovedet, nærmest lige fra jeg kommer ind, til jeg vælger at flytte selv. På den sidste boform, hvor Troels boede, stod han på venteliste i fire måneder, før han fik et værelse. Troels bor i øjeblikket ikke på en boform. Han begrunder sine tidligere konflikter med personalet med, at han ofte påtaler, hvis der er forhold på boformen, som efter hans opfattelse ikke lever op til lovgivningen, hvorfor han mener, at personalet hurtigt ser sig sure på ham. Troels har fravalgt at benytte boformer og er kritisk overfor den sociale indsats på boformerne og forholdet til personalet. Han føler ikke, at der er ressourcer til at uddanne folk til at få de rette kompetencer, hvilket, han mener, går ud over den sociale indsats. RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 33

32 FORHOLDET TIL PERSONALET Personalet kan skabe stabilitet og balance Personalet på hjemløseboformer betyder en hel del for, at stedet er godt at være. En bruger beskriver personalets rolle som nogen der er her og er med til at holde en balance og en stabil stemning. Langt de fleste oplever at have gode relationer til personalet, og flere udtrykker stor taknemmelighed for den måde, personalet har været på. Der er dog også nogle, som fortæller om, at relationen mellem brugere og personalet kan være svær. Det handler blandt andet om forventningerne til, hvem der skal tage initiativ til for eksempel aktiviteter er det brugeren selv eller personalet? Det kan give uoverensstemmelser. Tillid og én at tale med Når man kæmper med at få styr på sit liv, kan det være vigtigt at have nogen at tale med. Og de fleste af brugerne i undersøgelsen oplever da også, at personalet har tid til at tale med dem, når de har behov for det. De fleste har også tillid til, at personalet kan hjælpe dem med deres problemer. Men tilliden til, at personalet kan hjælpe dem med deres problemer, er højest blandt de ældre og lavest blandt de unge. Brugerne har gode relationer til personalet Mere end ni ud af ti brugere oplever, at de har en god eller meget god relation til personalet på boformen. Mere end otte ud af ti brugere oplever, at de har en god eller meget god relation til deres kontaktperson. Faste kontaktpersoner Otte ud af ti brugere på hjemløseboformerne i undersøgelsen angiver, at de har en fast kontaktperson på stedet. Det er en person, som er ansvarlig for den daglige kontakt, og som man kan henvende sig til, hvis man har behov for en samtale eller har brug for hjælp. 34 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

33 Synes du, at personalet har tid til at tale med dig, når du har brug for det, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Ja Nej Ved ikke Har du tillid til, at personalet kan hjælpe dig med dine problemer, procent ÅR 3-49ÅR 5+ ÅR Ja Nej Ved ikke RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 35

34 Bent Kombinationen af misbrug og psykiske problemer har været afgørende for, at Bent blev hjemløs. Jeg hørte stemmer, så jeg kunne ikke holde ud at være i min lejlighed. Det var for hektisk for mig, så jeg tog væk fra det hele. Tog bare min pose med tøj og tog til København og meddelte, at nu var jeg boligløs. Bent har boet på sin nuværende boform i godt halvandet år og fortæller, at han, i de to måneder, der gik fra han blev skrevet op til et værelse og frem til indskrivning, skulle møde op på stedet hver dag for at bekræfte, at han stadig ønskede værelset. Bent oplever, at han har modtaget meget støtte fra personalet i de halvandet år, han har boet på boformen, særligt i forbindelse med kontakten til kommunen og i forhold til at svare på breve fra det offentlige. Herudover er det den tryghed, som han har oplevet, at personalet har givet, der har været det vigtigste. Det har været dejligt at bo her. Det har hjulpet mig meget. De har hjulpet mig meget bare ved at være her. Hvis de ikke var her, ville der gå fuldstændig kaos i det sted her. De holder ro på gemytterne. [.] Det er jeg dem dybt taknemmelig for. Bent oplever, at støj er et meget stort problem, og han er også utryg ved at være på boformen på grund af andre beboeres misbrug. Der er to slags narkomaner. Der er de hårde og de bløde, og de hårde er meget grove. De går ikke af vejen for vold eller for at snyde eller for at tage røven på dig [ ], og så er der os andre, som bare søger et ordentligt liv på vores medicin. Her er der mange, som bøffer (udnytter, red.) andre. For Bent er det vigtigt at få en bolig et sted, hvor der er personale, som kan udlevere hans medicin. Han har tidligere boet på et lignende tilbud, men der skulle han selv ud og hente medicin hver dag, hvilket stressede ham rigtig meget og betød, at han ofte ikke fik taget sin medicin. 36 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Socialt udsatte i udkantskommuner - resultater fra interviewundersøgelsen. Konference i Slagelse 13. december 2017 Pernille Loumann

Socialt udsatte i udkantskommuner - resultater fra interviewundersøgelsen. Konference i Slagelse 13. december 2017 Pernille Loumann Socialt udsatte i udkantskommuner - resultater fra interviewundersøgelsen Konference i Slagelse 13. december 2017 Pernille Loumann Overordnede undersøgelsesspørgsmål Hvordan oplever socialt udsatte tilværelsen

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI

Når børnefamilier sættes ud. Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Når børnefamilier sættes ud Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI SFI Gå-hjem-møde 21. marts 2013 Forfattere: Helene Oldrup Anders Kamp Høst Alva Albæk Nielsen Bence Boje-Kovacs Undersøgelsen

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

INDBLIK I BRUGERBEHOV

INDBLIK I BRUGERBEHOV INDBLIK I BRUGERBEHOV FØRSTE SKRIDT MOD VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL DET SOCIALE OMRÅDE I KØBENHAVN FOKUS PÅ VOKSNE Ved IS IT A BIRD 19. januar 2014 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Introduktion fra

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Værkstedsskolen Krummebækgaard Dato for tilsyn: 5. april 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Bent Legaard Tilsyn

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE 3 MÅLGRUPPER SAMT DERES KERNEBEHOV PÅ TVÆRS

BESKRIVELSE AF DE 3 MÅLGRUPPER SAMT DERES KERNEBEHOV PÅ TVÆRS Executive version BESKRIVELSE AF DE 3 MÅLGRUPPER SAMT DERES KERNEBEHOV PÅ TVÆRS Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Indhold Behovsoversigt på tværs af målgrupperne

Læs mere

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune

Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune Årsrapport 2013 Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Aarhus Kommune 1 Indledning Årsrapporten handler om den dataindsamling, der har været i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser i forhold

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Socialudvalgsmøde d. 4. november

Socialudvalgsmøde d. 4. november Socialudvalgsmøde d. 4. november Status på; Tiltag 4.1.b: Indsats overfor unges rusmiddelbrug behandling Tiltag 4.2: Familieinddragende behandling Fortalt gennem cases Historien om John 44 år Arbejder

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem

Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Markant overdødelighed blandt beboere på forsorgshjem Beboere på forsorgshjem og herberger står midt i en nedadgående social spiral. En forløbsanalyse

Læs mere

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Konferencen Barnfattigdom Radisson Blu Hotel, Stockholm, 19.3.2014 Konsekvenser af fattigdom for børn

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere