VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!"

Transkript

1 VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne det bedst mulige udgangspunkt i valgkampen. Uddannelsesforløbet udbydes af AOF og Socialdemokraterne i Region Midtjylland i fællesskab. Vi har fundet de bedste oplægsholdere, som både omfatter kendte politikere, eksterne specialister, meget erfarne organisationsfolk, partikontoret mv. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en række målrettede kursusdage, hvor socialdemokrater fra hele regionen samles i Silkeborg. Der er lagt op til nogle lørdag, som er fulde af politik, planlægning af valgkamp, debat og hygge. Kom og vær med. Sammen vinder vi valget. Venlig hilsen Socialdemokraterne Region Midtjylland og AOF Midt Program: Version 1. Program med navne på undervisere fremsendes senere. Der tage forbehold for ændringer. Tilmelding til Lene Dahl, AOF på tlf eller pr. Har du spørgsmål så er du altid velkommen til at kontakte Hanne Johansen, Socialdemokraterne Region Midtjylland, pr. Kurserne foregår på lørdage i ØrnsøCentret, Ørnsøvej 5, 8600 Silkeborg. Der gennemføres både kursusforløb for kandidater, kampagneledere og aktive i organisationen samtidig, så det bliver lørdage, der syder af liv. Der er nogle af oplæggene, som har bred interesse. De går på tværs, så der er deltagere fra flere hold samtidig. Det er gratis at deltage. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse. AOF MIDT Ørnsøvej 5 * 8600 Silkeborg T.:

2 Kursusdato: Lørdag den 12. maj 2012 KANDIDATER Introduktionsdag for nye kandidater Kursus for politiske talenter Målgruppen for kandidatkurset er både kandidater til Regionsrådet og til kommunalvalgene. Der er især lagt vægt på at uddanne nye politiske talenter, men der er også mulighed for at allerede valgte kandidater kan deltage. Uddannelsesforløbet for nye kandidater varer fem lørdage i løbet af det næste år og afsluttes med en studietur til København. Har du interesse for at deltage eller kender du nogen nye politiske talenter, der var oplagte at få med, så kontakt Hanne Johansen, tlf / og hør mere om tilmelding. Tema: Kommende politiker hvad indebærer det? Programmet har fokus på hvordan det er at være politiker med alt hvad det indebærer af indflydelse og oplevelser mv. Overblik over den politiske struktur i kommuner og regioner. Der er samtidig fokus på kravene til moderne politikere i forhold til offentlighed og samspil mellem det politiske liv, arbejdsliv og privatliv. Der er i programmet også fokus på samspillet mellem organisation og politikere. Tilmeldingsfristen er 1. maj. Hvis du gerne vil med, så skal du sende en ansøgning med en beskrivelse af dig selv pr. til I forbindelse med optagelse bliver der lagt vægt på, at der ligger en indstilling fra din lokale kreds-, fællesledelses- eller partiforeningsformand. Program: Rundstykker og kaffe Indflydelse, oplevelser og udfordringer for politikere Fælles frokost Overblik over den politi- skestruktur i kommuner og regioner Pause, kaffe og kage Offentlighed og samspil mellem arbejdsliv, pri- vatliv og det politiske liv. Tillidsvalgte og samspil med organisationen. Arbejderbevægelsen og samarbejdspartnere. 2

3 Kursusdato: Lørdag den 8. september 2012 Tema: Dit politiske budskab Programmet har fokus på den politiske kerne og det som skal være drivkraften i det politiske arbejde. Der er fokus på deltagernes egne mærkesager og de visioner, som er drivkraften i det politiske arbejde. Der bliver arbejdet med socialdemokratisk politik, herunder principprogram og arbejdsprogrammer, samt mulighederne for at søge indflydelse på den socialdemokratiske politik i forbindelse med de nye arbejdsprogrammer bliver udarbejdet. Der bliver mulighed for sparring med erfarne politikere i forhold til at udvælge og formulere egne mærkesager. Tema: Analyse og strategi Programmet har fokus på analyse af det politiske landskab og klare politiske budskaber, som grundlag for en effektiv kampagne. Der arbejdes med målgrupper, mærkesager og samspil mellem politik, politiker og formidling. Der arbejdes med samspillet mellem den enkelte politiker og holdet, samt med samspil mellem politikere og organisationen og samspil mellem forskellige dele af arbejderbevægelsen. Tema: Kampagner der virker Der arbejdes med forskellige typer kampagner med oplæg og planlægning, herunder dør-til-dør-kampagne og telefonbank. Målet er at give deltagerne kendskab til gode værktøjer der kan bruges i valgkamp og planlægning af kampagneaktiviteter Deltagernes mærkesager og visioner Oplæg om analyse af det politiske landskab - holdet og modstan derne. Vælgerne og strategien fokus på stærke og svage sider Dør-til-dør-kampagner oplæg og planlægning med geomatic. Telefonbank oplæg og planlægning Socialdemokraternes idegrundlag og de aktuelle samfundsudfordringer Socialdemokraternes idegrundlag og de aktuelle samfundsudfordringer Socialdemokraternes idegrundlag og de aktuelle samfundsudfordringer Fokus på socialdemo kraternes vælgere i tal, udviklingstenden ser mv Fokus på socialdemokra ternes vælgere i tal, udviklingstendenser mv Fokus på socialdemo kraternes vælgere i tal, udviklingstenden ser mv Politikdannelse og Arbejdsprogrammer Fortsat drøftelse af mærkesager Arbejde med første skitse til valgkampstrategi, herunder hvordan organisation og kandidater bruger valgprogrammet som fælles redskab Erfaringer fra SKÆVT og 3F s arbejde med kampagner. 3

4 Kursusdato: Lørdag den 10. november 2012 Tema: Din personlige valgstrategi Programmet omfatter analyse af egne stærke og svage sider, modkandidater, samt det politiske landskab, som kandidaten bevæger sig i. Der arbejdes med kandidaternes fordele og de muligheder, som det giver for at profilere sig. Der arbejdes med kandidaternes svage sider, begrænsninger og muligheder for at forbedre sig eller kompensere. Der bliver fokus på mærkesager og kobling til målgrupper. På baggrund af analysen udarbejdes de første elementer i en personlig valgkampsstrategi. Der bliver mulighed for sparring med en erfaren politiker. Tema: Valgmaterialer og medievalg Der arbejdes med forskellige typer valgmaterialer, og sammenhængen mellem budgettets omfang, analysen af egne stærke og svage sider, samspil mellem målgrupper og medievalg, samt effekter ved forskellige former for kampagner. Målet er at få tilrettelagt den mest effektive Tema: En stærk organisation som grundlag for en stærk kampagne Der arbejdes med organisationshåndbogens værktøjer som grundlag for at styrke organisationen. Udvikling af mødeformer og medlemsinvolvering Oplæg vedrørende analyse af det politiske landskab og kandidater Overblik over forskel lige typer valgmateriale og sammenhæng mellem materialer, medier, økonomi og effekter Organisationshåndbogens værktøjer som redskaber Sundhed, det sociale område og jobskabelse - Oplæg og debat om valgets store dags ordner i regionen Drøftelse med udgangspunkt i udkast til arbejdsprogram Sundhed, det sociale område og jobskabelse - Oplæg og debat om valgets store dags ordner i regionen Drøftelse med udgangspunkt i udkast til arbejdsprogram Sundhed, det sociale område og jobskabelse - Oplæg og debat om valgets store dags ordner i regionen Drøftelse med ud gangspunkt i udkast til arbejdsprogram Arbejde med kandidatens egen analyse af stærke og svage sider + strategi Prioriteringer og gode råd. - Fortsat arbejde med valgmaterialer,medier, økonomi og effekter med udgangspunkt i konkrete eksempler Udvikling af mødeformer, bestyrelsesarbej de og medlemsinvolvering. 4

5 Kursusdato: Lørdag den 2. februar 2013 Tema: Kommunikation og medier Programmet har fokus på kommunikation og medier. Der arbejdes med samspil mellem målgrupper, budskaber og medier. Der arbejdes med sociale medier, læserbreve, blogs, taler og pressemeddelelser. Der arbejdes med eksempler på medieplan. Der er mulighed for sparring med en erfaren politiker. eller kompensere. Der bliver fokus på mærkesager og kobling til målgrupper. På baggrund af analysen udarbejdes de første elementer i en personlig valgkampsstrategi. Der bliver mulighed for sparring med en erfaren politiker. Tema: Kampagneplan og organisering Der arbejdes med forskellige modeller for organisering af valgkampen med varierende størrelse på organisationen og opgavefordeling. Der arbejdes med eksempler på kampagneplaner/medieplaner og erfaringer fra forskellige typer organisationer. Der arbejdes med motivering af frivillige. Der arbejdes med fundraising, budget og mulighederne for at Tema Medlemshvervning og motivering af frivillige Der arbejdes med medlemshvervning og medlemsfastholdelse. Der arbejdes med motivering af frivillige og fundraising Målrettet kommunikation og håndtering af medier Forskellige modelle for organisering af valgkampen og eksempler på kampagneplaner Medlemshvervning og medlemsfastholdelse Oplæg om valgets store dagsordner i kommunerne Oplæg om valgets store dagsordner i kommunerne Oplæg om valgets store dagsordner i kommunerne Gode råd om valgkamp og vedrørende håndtering af medier Gode råd om valgkamp og vedrørende håndtering af medier Gode råd om valgkamp og vedrørende håndtering af medier Lær at skrive gode læserbreve og blogs Effektiv brug af sociale medier og erfaringer med målret tet pressehåndtering Motivering af frivil lige, frivilligstrategi og fundraising Motivering af frivillige, frivilligstrategi og fundraising. 5

6 Kursusdato: Lørdag den 2. marts 2013 Tema: Kampagneplan og kampagneorganisation Der arbejdes med overblik og vejledning om forskellige typer valgmaterialer, herunder skriftligt og digitalt, brug af sociale medier, geomatic, dør-til-dør, nyhedsbrev, apps og sms, samt andre kampagnetyper med fokus på effekter. Programmet har fokus på at få lagt en effektiv kampagne- og medieplan og sikre et godt samspil med organisationen og andre kandidater. Der er fokus på effekt og mulighederne for at Tema: Drejebog for valgkampen Programmet har fokus på at få udarbejdet en detaljeret drejebog for valgkampen, herunder at få lagt en plan for effektiv ressourceudnyttelse både menneskeligt og økonomisk. Der indgår udarbejdelse af 21-dags plan for valgkampen. Tema: Den gode valgkamp, der virker Programmet har fokus på forskellige former for valgmaterialer, publikationsguide og events, som kan bruges som led i valgkampen. Der arbejdes med erfaringsudveksling på tværs Brug af forskellige typer kampagnemateriale og redskaber Kampagne og medie planer Oplæg og sparring på drejebøger for Valgkampen Brug af sociale medier- sådan gør du konkret vejledning herunder annoncering Politiske fokupunk ter i valgkampen Politiske fokuspunkter i valgkampen Politiske fokuspunkter i valgkampen Brug af Sociale medier, facebook mv. som led i valgkampen Brug af Sociale medier, facebook mv. som led i valgkampen Brug af Sociale me dier, facebook mv. som led i valgkampen dages kampagneplan dages kampagneplan Eksempler på gode kampagner og events. Erfaringsudveksling. 6

7 UDDANNELSESTILBUD TIL ALLE FÆLLES FÆLLES Fyraftensmøde: Onsdag den 24. oktober 2012 kl Fyraftensmøde: Onsdag den 14. november 2012 kl Tema: Web og hjemmesider Kurset drejer sig om at planlægge, udvikle og arbejde med hjemmesider på partiets fælles platform. Der er både teori og praktiske øvelser. Deltagerne skal medbringe en bærbar computer, der kan gå på trådløst internet. Tema: Kommunikation og pressehåndtering Kurset har fokus på grundregler for god kommunikation i forhold til læserbreve, pressemeddelelser, taler, blogs, tekst på hjemmesider mv Undervisning i planlægning og opbygning af hjemmesider, samt konkret arbejde med opdatering Få læsernes opmærk somhed - Sådan gør du Sandwich Sandwich Fortsat undervisning i hjemmesider Opskrifter og tips til Læserbreve, presse meddelelser, blogs, taler, hjemmesider, pjecer mv. 7

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2014 indhold foto: mikal schlosser 4 uddannelser foto: mikal schlosser 8 NETVÆRK foto: mikal schlosser 11 RÅDGIVNING foto: peter

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost 1., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Træf, kurser og intern politisk uddannelse

Kursuskatalog 2015. Træf, kurser og intern politisk uddannelse Kursuskatalog 2015 Træf, kurser og intern politisk uddannelse Velkommen til en usædvanlig verden af oplevelser og udfordringer! Enhedslistens kurser og træf er for dig, der brænder for at slibe dine knive

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 Dette kursuskatalog er til dig, der er medarbejder, frivillig og/eller pårørende på ældreområdet. Indledning Kære frivillig, medarbejder og/eller pårørende på ældreområdet i

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen

Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen Kurser, workshops og foredrag i Jobboxen 2014: november december www.jobboxen.ikast-brande.dk Workshop Trivsels Workshop Tænd gnisten med trivselskonsulent Mary Elisabeth Holm Denne workshop er til dig

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere