TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Tommy Frederiksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Orientering om halvårsregnskab 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Orientering om status på Skolereformen Revision af skolestyrelsesvedtægten 2014, Kursus for nye skolebestyrelser pr Ansøgninger til "styrkelse af skolevæsenet" behandling - 0. klasser behandling af Ferie- og Fridagsplan 2015/ Disponering af legepladspuljen Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby Styringsaftale Særlig ledelsesorganisering Retningslinier til brug af sociale medier på børneområdet Beredskabsplan når der er mistanke om vold og/eller seksuelle overgreb Efterretningssager april juni Eventuelt...31 Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/36923 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af konstituerende møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den b) Statistikker fra Familieafdelingen c) Borgmestersvar på henvendelse vedr. Børnehuset Brønderslev Allé d) Årshjul 2014 e) Afslag på ansøgning INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at punkterne a-e tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fam.afd. - Statistik juli _v1_Tilgang afgang / XLS 2 Åben Fam.afd. - Statistik juli _v1_Anbringelsesstatistik / XLS 3 Åben Fam.afd. - Statistik juli _v1_Sagsstatistik 2014.XLS /14 4 Åben Borgmestersvar - Børnehuset Brønderslev Alle /14 5 Åben Årshjul ny 97431/14 6 Åben Referater fra skolebestyrelserne /14 7 Åben Afslag på ansøgning fra A.P. Møller Fonden /14 2

4 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Forvaltningen gav en kort orientering om Fælles Morgenåbning på skoler/sfo er. Derudover gav Forvaltningen en kort orientering omkring listeria-sag på fødevareområdet set i forhold til Daginstitutionsområdet. 3

5 2. Orientering om halvårsregnskab 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Åben sag Sagsnr.: 14/19436 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i Lov om aflæggelse af halvårsregnskab pr udarbejdet forventet regnskab for 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Det forventede halvårsregnskab 2014 på driften udviser en afvigelse på kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er imødekommet tillægsbevillinger til budgettet i 2014 på i alt kr. Således bliver nettomerudgiften i forhold til det korrigerede budget i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Drift: Nettomerudgifterne i forhold til oprindeligt budget fremkommer primært på serviceområderne: Almindelig undervisning med 4,3 mio. kr. Specialundervisning- og Rådgivning med 7,8 mio. kr. SFO med 0,6 mio. kr. Øvrig undervisning og faglige uddannelser med 1 mio. kr. Daginstitutioner og klubber med 2,5 mio. kr. Børnehandicap med 0,1 mio. kr. Nettomindreudgifterne i forhold til oprindeligt budget fremkommer på: Serviceområde Særligt udsatte børn og unge med -4,8 mio. kr. Anlæg: Merudgift i alt 5,9 mio. kr. på anlæg fremkommer på serviceområdet Almindelig undervisning. Der er som bilag til dagspunktet udarbejdet bemærkninger til de forventede mer- og mindreudgifter. ØKONOMI Oversigt over forventet regnskab for 2014 pr netto drift på Serviceområder. Halvårsregnskab 2014 Børne- og Skoleudvalget Opr. vedt. Budget 2014 Tillægsbevilling 2014 Korr. vedt. Budget 2014 Forventet regnskab Diff. mellem forventet regnskab og korr. Diff. forventet regnskab og opr. budget 4

6 budget (1.000 kr.) Ialt Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at drøfte halvårsregnskabet for 2014, herunder udfordringer i forhold til forventede merudgifter i /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkininger - Halvårsregnskab 2014(B og S)(kopi Ø og P) /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Halvårsregnskabet blev gennemgået og drøftet. Forvaltningen følger løbende op på budgettet og følger udviklingen nøje. Udvalget vil på september mødet 2014 på ny drøfte budgetsituationen 2014, og tage stilling til handlemuligheder i forhold til en forventet merudgift i

7 3. Orientering om status på Skolereformen Åben sag Sagsnr.: 13/36923 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Skolechefen giver en kort orientering om status på skolereformen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 6

8 4. Revision af skolestyrelsesvedtægten 2014, 2 Åben sag Sagsnr.: 14/7008 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: Jan R. Jakobsen, Tommy Frederiksen RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget drøftede revision af skolestyrelsesvedtægten på møde d Forvaltningen har på baggrund af drøftelsen og med indarbejdelse af den seneste ændring af folkeskoleloven udarbejdet forslag til revision skolestyrelsesvedtægten. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det udarbejdede forslag er et selvstændigt dokument ændringer i forhold til gældende styrelsesvedtægt fremgår ikke af dokumentet. Ændringer kan altså konstateres ved krydslæsning. Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen over for udvalget og efterfølgende over for skolelederne gennemgår ændringerne, såvel redaktionelle som indholdsmæssige. Forvaltningens anbefaling af høringsfrist er begrundet i hensynet til de nyvalgte skolebestyrelsers muligheder for at drøfte vedtægten grundigt. Forvaltningen indstiller med andet dagsordenspunkt afholdelse af intro-kursus for de nyvalgte skolebestyrelser, hvor hovedparten af indholdet af intro-kurset er sammenfaldende med behandlingen af skolestyrelsesvedtægten. HØRING Forvaltningen anbefaler, at Forslag Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen med bilag udsendes til høring i skolebestyrelserne og fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og US10 med høringsfrist d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at Forslag Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes Skolevæsen med bilag udsendes til høring i skolebestyrelserne og fællesbestyrelsen med høringsfrist torsdag d med henblik på videre politisk behandling og vedtagelse med ikrafttræden BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Styrelsesvedtægt /13 2 Åben Forslag - Revision af styrelsesvedtægt /14 7

9 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt med korrigerede rettelser. Styrelsesvedtægt udsendes til høring i bestyrelser med høringsfrist den med henblik på videre politisk behandling og vedtagelse med ikrafttræden den

10 5. Kursus for nye skolebestyrelser pr Åben sag Sagsnr.: 14/22372 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Pr er de nyvalgte skolebestyrelser tiltrådt. I lighed med tidligere ønsker forvaltningen igen at starte en ny valgperiode op med et introduktionskursus for de nye bestyrelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Intro-aftenen foreslås afholdt d på Tårnby Rådhus i kursuslokalerne. En lettere anretning afholdes i kantinen. Deltagerkredsen vil være skolebestyrelsesmedlemmer, elevrepræsentanter, lærerrepræsentanter, skoleledere og Børne- og Skoleudvalgets medlemmer. Programmet tilrettelægges således, at der vil blive introduceret i skolereformens intentioner og de forskellige instansers kompetenceområder. Der vil ligeledes blive orienteret om udfordringer i valgperioden samt kommunale mål og indsatsområder. Der er undervejs afsat tid til spørgsmål og dialog med deltagerne. Børne- og kulturforvaltningen forventer et deltager antal på omkring 80 personer, men der vil reelt kunne deltage op til 112. Der vedhæftes forslag til foreløbigt program. ØKONOMI Udgift for afholdelse af intro-aftenen afholdes fra fælleskontoen Undervisningsaktiviteter nr. PSP: xg , artskonto nr INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der afholdes introduktionskursus for skolebestyrelsesmedlemmer m.fl. Udgifter i forbindelse med kurset afholdes over fælleskontoen Undervisningsaktiviteter. 9

11 /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Program for skolebestyrelseskursus d /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 10

12 6. Ansøgninger til "styrkelse af skolevæsenet" Åben sag Sagsnr.: 14/23771 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Ansøgning 1 Pædagogisk Udviklingscenter har anmodet Børne- og Kulturforvaltningen om støtte på kr til 4. modul af matematikvejleder uddannelsen til skolerne samt om kr til konstitueret matematikkonsulents vejlederuddannelse. Ansøgning 2 Ungdomsskolen ansøger på Ungerådets vegne om økonomisk støtte på kr til deltagelse i Folkemødet på Bornholm. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgning 1 Matematikvejlederuddannelsen gennemføres på Pædagogisk Uddannelsescenter i samarbejde med Professionshøjskolen UCC. Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den en ansøgning om at bevilge til matematikvejlederuddannelsen i 2013 hvor 2 af modulerne blev gennemført Der søges nu om tilskud til det sidste modul som afvikles i Ansøgning 2 Ungerådet deltog også i Folkemødet i 2013 og dette var til stor inspiration for deres daglige arbejde med demokrati og derfor ønsker de at deltage igen i Udgiften dækker transport, overnatning og mad for 5 unge og 1 medarbejder. Der vedlægges ansøgning som bilag. ØKONOMI Begge ansøgninger finansieres af kontoen Styrkelse af skolevæsenet INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at der gives tilskud på kr til gennemførelsen af matematikvejlederuddannelsens 4. modul til skolerne samt kr til dækning af konstitueret matematikkonsulents vejlederuddannelse. Udgiften dækkes over kontoen Styrkelse af skolevæsenet 2. at der gives tilskud på kr til ungerådets deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Udgiften dækkes over kontoen Styrkelse af skolevæsenet. 11

13 /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilskud /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 12

14 7. 2. behandling - 0. klasser Åben sag Sagsnr.: 14/12153 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Den har sagen om antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret været til 1. behandling og har efterfølgende været til høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget de 7 høringssvar fra skolebestyrelserne. Korsvejens skole, Løjtegårdsskolen, Nordregårdsskolen, Skelgårdsskolen og Skottegårdsskolen tager forslag om uændrede skoledistrikter og fordeling af antal 0. klasser til efterretning. Høringssvarene er vedhæftet. Pilegårdsskolen anbefaler i sit høringssvar, at skoledistrikterne ændres, så det bliver enten Skelgårdsskolen eller Nordregårdsskolen, der får et ekstra spor i de kommende år. Nærmere begrundelse herfor ses i vedhæftede høringssvar. Kastrupgårdsskolen påpeger i sit høringssvar, at der på grund af manglende pladskapacitet indtænkes evt. mulighed for at inddrage den tidligere retsbygning i en løsning på dette. Nærmere begrundelse herfor ses i vedhæftede høringssvar. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at høringssvarene drøftes 2. at sagen med udvalgets endelige beslutning anbefales overfor Kommunalbestyrelsen på mødet i september 2014 /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Korsvejens skole - høring 0. klasser.docx 98809/14 2 Åben Løjtegårdsskolen - Høringssvar antal 0.kl..doc /14 3 Åben Nordregårdsskolen: Høring i Skolebestyrelserne vedr. antal /14 klasser og skoledistrikter klasser pdf 4 Åben Pilegårdsskolen - Skoledistrikter 1516.doc /14 5 Åben Skelgårdsskolen - Høringssvar til 0. klasse doc /14 6 Åben Kastrupgårdsskolen - Høringssvar vedr. antal 0. klasser.pdf /14 7 Åben Skottegårdsskolen - Høringssvar til antal 0 klasser og /14 skoledistrikter pdf 8 Åben 1. behandling af antal 0. klasser og skoledistrikter 86243/14 9 Åben Statistik - prognose vedr. 0. klasser skoleåret 2015/16 m.v /14 13

15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Udvalget fastholder og anbefaler antallet af 0-klasser og fordelingen af klasser i skoledistrikterne overfor Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget er opmærksom på lokalemæssige udfordringer, særligt på Pilegårdsskolen. 14

16 8. 2. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2015/16 Åben sag Sagsnr.: 14/11904 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Forslag til Ferie- og Fridagsplanen ved Tårnby Kommunes skolevæsen har efter 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget den været udsendt til høring i kommunens 7 skolebestyrelser samt til Ungdommens Skolebestyrelse og Tårnbygårdsskolen. HØRING Der er indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelserne. De fleste skoler tager forslaget til efterretning med glæde over, at der er 200 skoledage. 2 skoler kommenterer yderligere: Korsvejens Skole Vi ønsker 200 skoledage som forslaget indebærer, men med skoleårets start fremrykket til mandag den 10. august med børnehaveklassestart tirsdag den 11. august. De to dage lægges til gengæld 21. og 22. december, således at juleferien starter lørdag den 19. december. Erfaringen viser, at en del elever holder ekstraordinært fri op til juleferien. Løjtegårdsskolen Bestyrelsen ønsker at fremtræde følgende betragtninger: Ferie og fridagsplanen rummer for skoleåret 2015/ skoledage. I skoleåret 2013/14 udgør antallet af skoledage 198 og i skoleåret 2014/ dage. Erfaringsmæssigt er der et stort elevfravær på indeklemte dage i forbindelse med feriedage, ligesom læringspotentialet er væsentligt reduceret på netop de to dage inden jul. Dels på grund af andre elevers fravær, dels fordi især de yngre elever lider under søvnmangel og for meget sukker i netop dagene frem til juleferien. Mange familier forventes at tage tidligt på juleferie fra fredag d Bestyrelsen foreslår derfor at reducere antallet af skoledage til 198 i lighed med tidligere skoleår og placere fridage mandag d og tirsdag d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 15

17 1. at, Ferie- og Fridagsplanen 2015/16 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar 2. at, sommerferiens længde allerede nu besluttes og dermed også fastlæggelse af skolestart for skoleåret 2016/17 til onsdag den for skoleåret 2016/17 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ferie- og Fridagsplan 2015/ /13 2 Åben 1. behandling af Ferie- og Fridagsplan 2015/ /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punkt 1. Ferie- fridagsplanen 2015/16 godkendes og anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. DF og Ø ønsker 198 dage med placering af 2 fridage mandag og tirsdag op til jule ferie. Punkt 2. udskydes. 16

18 9. Disponering af legepladspuljen 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/23797 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Disponering af legepladspuljen 2014 på skoleområdet. Forvaltningen skal på baggrund af tidligere drøftelser og forslag til Børne- og Skoleudvalget anbefale godkendelse af projekter ved Løjtegårdsskolen, Kastrupgårdsskolen og Tårnbygårdsskolen, herunder Skolebotanisk Have i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved udvalgsbehandling af disponering af legepladspulje i 2013 blev Skottegårdsskolen og Nordregårdsskolen tilgodeset i forhold til legeplads og udearealer. På samme møde blev Udvalget orienteret om, at Løjtegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen var de næste skoler, der skulle prioriteres og tilgodeses. Løjtegårdsskolen Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud på klatrestativ (legepladselement), der skal erstatte tidligere klatrevæg, der er blevet nedtaget. Skolebotanisk Have Tårnbygårdsskolen ønsker i højere grad at inddrage Skolebotanisk Have i den daglige undervisning. Derfor søges om følgende som også kan bruges af kommunes øvrige skoler og institutioner. Etablering af hjertesti samt indkøb af borde/bænkesæt samt halvtag, se bilag. Kastrupgårdsskolen Forvaltningen skal anbefale, at de resterende midler benyttes til at igangsætte og forbedre forholdene på Kastrupgårdsskolen. ØKONOMI Der er afsat kr. på budget for legepladspulje på skoleområdet. Udgifter i forbindelse med projekter for nedennævnte skoler: Løjtegårdskolen: kr. Skolebotanisk Have: kr. Kastrupgårdsskolen: kr. Forvaltningen sikre, at det samlede budget overholdes. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 17

19 1. at Udvalget godkender legepladsprojekter/forbedringer på Løjtegårdsskolen, Tårnbygårdsskolen, herunder Skolebotanisk Have og Kastrupgårdsskolen til en samlet udgift på kr. i /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Projekt - Tårnbygårdsskolen, Skolebotanisk Have - legepladspulje / Åben Document.pdf /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN tiltrådt 18

20 10. Anskaffelse af minibus til Klub Tårnby Åben sag Sagsnr.: 14/23892 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Forvaltningen ansøger om godkendelse af anskaffelse af minibus til det samlede klubområde, Klub Tårnby. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Klubberne i Tårnby Kommune har længe haft et ønske om at kunne anskaffe en minibus. I forlængelse af oprettelsen af Klub Tårnby er dette ønske blevet aktuelt igen. Dels er der nu bedre mulighed for at anskaffe fælles ejendele som Klub Tårnby, frem for som enkelt klub. Dels har nye, kortere åbningstider som følge af skolereformen øget klubbernes behov for at kunne transportere sig mere fleksibelt på tværs af kommunen. Primære fordele ved at have en bus til rådighed vil være: At klubberne kan fortsætte det tværgående samarbejde omkring aktiviteter imellem klubberne, også på tværs af de nye klubdistrikter, herunder blandt andet en række interne klub idrætsturneringer. At medlemmerne kan komme til aktiviteter i hele kommunen, da transporttiden ofte kan være afgørende set i forhold til åbningstiden. Her tænkes primært på kommunens andre kultur- og fritidstilbud såsom biblioteker, svømmehaller, biograf, Kulturzonen og idrætsanlæg. At få øgede muligheder for at gøre brug af aktivitetsmuligheder og tilbud udenfor kommunen. Samlet set vil det give bedre muligheder for fleksibilitet og spontanitet med udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov under hensyntagen til mål for området og visionen for Klub Tårnby. Bussen vil blive anvendt i forbindelse med fritidsklubbernes virke om eftermiddagen og i forbindelse med ungdomstilbud om aftenen. Det skal understreges at det fortsat vil være prioriteret at medlemmerne selv transporterer sig, herunder cykler eller bruger offentligt transport, når det er muligt. Nærmere regler for brug mv. udarbejdes af Klub Tårnby i samarbejde med forvaltningen. Anskaffelsen vil ske i samarbejde med forvaltningen / indkøbsafdeling. ØKONOMI Anskaffelsen vil være udgiftsneutral. Klub Tårnby afholder udgifter til anskaffelse og efterfølgende drift ud af eget budget. 19

21 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at, udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at anskaffe en minibus til klubområdet, Klub Tårnby. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget fremsender indstilling om anskaffelse af minibus til Økonomiudvalget med anbefaling. Anskaffelsespris udgør mellem kr. og finansieres af det samlede klubområde. 20

22 11. Styringsaftale 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/9423 Sagsansvarlig: lho.sf Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Børne- og skoleudvalget godkendte på mødet den 10. april 2014 udviklingsstrategien, og skal nu drøfte styringsaftalen for Aftalen omfatter hele det takstbelagte område, for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner. Voksenhandicapområdet behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herefter skal sagen behandles i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag. Formålet er at bidrage til at sikre et fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Det overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde gældende fra 2015, for på denne måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og på de enkelte tilbud. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt for KKR Hovedstaden på mødet den 14. marts 2014 og godkendt som grundlag for det videre arbejde med styringsaftalen for Styringsaftale 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år: Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takst-belagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i Tiltag i forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen, herunder opfølgning på de enkelte elementer i takstberegningerne, selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt i de anvendte belægningsprocenter, opfølgning på overheadprocenter over 7 procent m.v. Tiltag i fælleskommunalt regi, der kan medvirke til at styre udgifterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommuner og region vedr. styringen af det specialiserede socialområde Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud 21

23 Principper vedr. børnehuset og Socialtilsyn. HØRING Styringsaftalen er sendt til høring i Handicapområdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Styringsaftale 2015 godkendes. /MSV BILAG Styringsaftalen for 2015 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rammeaftale 2015 til det politiske udvalg - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Børne- og Skoleudvalget fremsender styringsaftale 2015 til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 22

24 12. Særlig ledelsesorganisering Åben sag Sagsnr.: 14/16183 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af særlig ledelsesorganisering ved Strandgårdens Børnecenter, Byggelegepladserne Gemmas Alle og Kongelundsvej og SFO/Fritidsklubben Brønderslev Alle 28 pr , som følge af implementeringen af Folkeskolereformen pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen har med implementeringen af folkeskolereformen besluttet, at alle fritidstilbud fra klasse sker i SFO, hvorfor alle fritidshjem pr skifter status til SFO. Forvaltningen skal oplyse, at ovennævnte 4 institutioner har det til fælles, at der udover SFO børn også er 0-5 års børn eller fritidsklubbørn. Det betyder, at medarbejdere og ledelse referer til ledelsen i henholdsvis skoleregi og daginstitutionsregi. Denne konstruktion er ikke ideel, men det er for nuværende ikke muligt, at overflytte så store grupper af børn til andre matrikler indenfor den nuværende pladskapacitet sammenholdt med behovet for pladser i de enkelte aldersgrupper. Samtidig ønsker forvaltningen så vidt mulig også, at imødekomme forældre/borgere og medarbejdere, som gerne ser, at børnetallet forbliver uændret indtil en større "kabale/overflytning" er mulig. Dette forventes i øvrigt at kunne ske til foråret/sommeren 2016, idet behovet for SFO-pladser er faldende med deraf mulighed for at justere på pladskapaciteten. Idet nævnte institutioner har børn i forskellige "søjler" (skole- og daginstitutionsregi) ønsker forvaltningen at sikre, at såvel medarbejdere som institutionens ledelse ved hvilken "søjle" og leder de referer til, ligesom daglige pædagogiske ledere og områdeledere ved hvilke medarbejdere, der tilhører hvilken børnegruppe. På trods af de forskellige søljer forventer Forvaltningen, at der i dagligdagen eksisterer en form for fleksibilitet til gavn for ikke mindst børn og forældre. Forvaltningen har udarbejdet organisationsdiagram for Strandgårdens Børnecenter, Byggelegepladserne Gemmas Alle og Kongelundvej samt SFO/Fritidsklubben Impulsen. Organisationsdiagrammet sikrer, at ledelsesorganiseringen er kendt for medarbejdere, ledelse og forvaltning. Dertil vil forvaltningen anmode de enkelte institutioner om at informere forvaltning og områdeledere om, hvilke medarbejdere og afdelingsledere, der tilhører og arbejder med hvilken børnegruppe (0-5 års børn, SFO-børn eller klubbørn). 23

25 Det skal oplyses, at der ikke udover områdelederstillinger er oprettet nye ledelsesstillinger, men at det nuværende ledelsespersonale fortsætter som værende en del af ledelsen. Ledelsesorganiseringen skal i øvrigt forhandles med de faglige organisationer. Forhandlingen finder sted i juni måned efter Økonomiudvalgets godkendelse. PÅTEGNING Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne - og kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at organisationsdiagram for Strandgårdens Børnecenter godkendes, 2. at organisationsdiagram for Byggelegepladsen Gemmas Alle godkendes, 3. at organisationsdiagram for Byggelegepladsen Kongelundvej 464 godkendes, 4. at organisationsdiagram for SFO/Fritidskub, Brønderslev Alle 28 godkendes, 5. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til orientering i Børneog Skoleudvalget. /MSV Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Struktur for bgl. Gemmas Alle 97011/14 2 Åben Struktur for Strandgådens Børnecenter 97012/14 3 Åben Struktur for Byggelegepladsen Kongelundsvej 97003/14 4 Åben Struktur på SFO Impulsen 97007/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til kommende møde den

26 13. Retningslinier til brug af sociale medier på børneområdet Åben sag Sagsnr.: 14/23692 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ En arbejdsgruppe nedsat af IT-følgegruppen i Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et forslag om retningslinier for brug af sociale medier på Børneområdet i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget ligger inden for rammerne af afsnit 3 i Tårnbys IT-strategi, 0-18 års-området, Kompetencer og færdigheder. Sociale medier er digitale tjenester som Facebook, Twitter og Youtube, hvor brugerne selv skaber indholdet og deler det med andre. De ansatte må gerne oprette en arbejdsrelateret profil på de sociale medier, men forslaget præciserer en række forholdsregler, de ansatte bør følge. De ansatte må f.eks ikke blande deres private og arbejdsrelaterede profil sammen og de skal være opmærksomme på reglerne for personfølsomme data. Det pointeres i forslaget, at det generelle samarbejde mellem institution og forældre primært skal foregå gennem skoleintra, da man ikke må risikere, at forældre går glip af vigtige informationer. Der må kun offentliggøres billeder af børn fra arbejdssituationer og der skal være opmærksomhed på, at der skal være indhentet tilladelse fra forældrene. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at godkende forslaget om Retningslinier for brug af sociale medier på børneområdet gældende for ansatte i Tårnby Kommune. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Retningslinier for brug af sociale medier på børneområdet /14 25

27 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punktet blev udsat til kommende møde den

28 14. Beredskabsplan når der er mistanke om vold og/eller seksuelle overgreb Åben sag Sagsnr.: 14/24103 Sagsansvarlig: urh.bk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø, Jan R. Jakobsen RESUMÉ Med Folketingets vedtagelse af Overgrebspakke af 1. oktober 2013 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Børne- og Kulturforvaltningen har nu udarbejdet et beredskabsplan som hermed sendes videre til politisk behandling. Beredskabsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i hvad Socialstyrelsen anbefaler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det kan være en kompleks opgave, at opspore børn og unge, der er udsat for vold eller seksuelle overgreb og som fagperson kan man ofte være i tvivl om, hvordan man skal agere, hvis der opstår en mistanke om, at et barn er udsat for vold eller seksuelle overgreb. Derfor skal hver kommune have et skriftligt beredskab, der kan støtte det forebyggende og opsporende arbejde. Det kommunale beredskab skal medvirke til: at fagpersoner får den tilstrækkelige viden til at reagere. at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne. at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats. Når beredskabsplanen er politisk besluttet vil der blive iværksat en proces i Tårnby Kommune med gratis konsulentstøtte fra Socialstyrelsen med det formål: at få formidlet indholdet i beredskabsplanen. at skabe læring i forhold til, hvilke tegn kan børn og unge udvise, når de er udsat for vold eller seksuelle overgreb. at hver institution skal udarbejde en mere konkret handleguide for hvordan arbejdsgangen er på den enkelte institution Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller. 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere