Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med KPI et kursus i Israel for kristendomslærere. 5 lærere fortrinsvis fra kristne friskoler og efterskole tog imod tilbuddet. Det var derfor med et fuldtegnet hold, at Morten Vartdal, der er lærer på en kristen friskole, og undertegnede drog mod det hellige land. Kurset havde base på Det danske Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen on location, så kristendomslærerne selv kunne få syn for sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik i forhold til kristendomsundervisningen. En lang dag i Jerusalem blev der også plads til. Deltagerne gav udtryk for at det blev en uge med stort fagligt udbytte og et godt fællesskab. Flere af dem synes, vi skulle arrangere en to-er for den samme gruppe lærere. Men vi fortalte dem, at der vist først er en lang række kristendomslærere, som skal have tilbud om et nyt et-er-kursus. Kristendomslærerne på de kristne skoler får ikke mange relevante kursustilbud, og det er tilmed et meget billigt kursus, så vi håber, der kommer et nyt kursus op at stå. /CHP Morten Vartdal underviser v. Hizkijas vandtunnel i Jerusalem KPIs daglige leder underviser i skyggen af NFS Side Af Guds nåde, til Guds ære, evig glade vi skal være i vor Herres Jesu navn Benyt KPIs foredragsholdere Hvad foregår der i KPI? KPI har udgivet fem hæfter Den nye tilhører Drop ambitionerne! God forkyndelse ligger på nettet / KPIs fire konsulenter / Aktuel økonomi KPI på Facebook

2 2 Af Guds nåde, til Guds ære evig glade vi skal være i vor Herres Jesu navn N.F.S. Grundtvig 856 Af Karen Aagaard, formand for KPI Nogle ting forbliver aktuelle. Det trendy lovsangsband Skywalk er aktuel med en nyfortolkning af melodien til den gamle salme af Grundtvig, som er citeret i overskriften. Teksten har de ikke ændret i. I KPI lever vi i og af Guds nåde, og ekstra konkret bliver det i tilbageblikket. Evig glade kan vi derfor være. Religionspædagogisk festdag I det gryende forår havde vi som bestyrelse den meget store fornøjelse at markere Carstens 60 års fødselsdag. Dagen var spundet af en religionspædagogisk tråd; en religionspædagogisk festdag kaldte vi det. Sådan skulle det være, for Carsten og religionspædagogik kan ikke skilles fra hinanden. Carsten er dansk religionspædagogik! Dagen blev en festdag med fælleskab, gode ord og god mad. To af Carstens trofaste medvandrere, Bjarne Kvam fra Norge og Jens Ole Christensen fra Hillerød holdt foredrag og festtale, og efterfølgende var der hilsner fra Carstens brede venneflok. Børneklubben sang, og Tobias kom direkte fra SFO-en til 60 års fødselsdag og holdt en fantastisk tale: Du er noget helt særligt. Hvad mere var der at sige? Mange vovede dog at tage ordet efterfølgende, i ønsket om at ære den mand, der mestre såvel teori som praksis og at knytte de ting uløseligt sammen til glæde for os alle. Tak til alle jer, der deltog i festdagen, og til Carsten, som lod os sætte ham i centrum for en eftermiddag. Måske skal vi gentage succesen om ti år. I hvert fald er det tydeligt for os, at selvom KPI s krumtap er blevet 60 år, er der ikke tegn på resignation. Projekt God forkyndelse KPI s store satsning har i 205 været Projekt God Forkyndelse. Det lykkedes os at samle organisationer om dette projekt. Udgangspunktet var ønsket om at lave en empirisk undersøgelse af, hvad god forkyndelse er for såvel tilhørere som forkyndere. Vi

3 3 var drevet af ønsket om en mere objektiv analyse end de daglige vurderinger, som er langt mere personlige og dermed subjektive. Rigtig mange deltog i den indledende spørgeskemaundersøgelser. 785 tilhørere. Tak til jer, der deltog. I Carstens årsberetning og på hjemmesiden godforkyndelse.dk samt på vores facebook-profil, kan der læses langt mere om projektet, og den fyldige rapport ligger gratis tilgængelig til den interesserede læser i pdf-format. I januar udkommer en mere fortællende antologi. Glæd jer til den. Vi vil helt sikkert lave reklame for den her i bladet i det første nummer i 206. Det er en stor glæde for os, at så mange af vores søsterorganisationer ønskede at være med i forkyndelsesprojektet. Med Grundtvig nynner vi: Fælles om hans liv og fred, lys og kraft og herlighed, af Guds nåde til Guds ære Projektet har i måneder optaget os meget i bestyrelsen, og det har optaget meget af Carstens tid. Det er derfor spændende hvilke muligheder, der nu åbner sig for os at vandre i. Gud kaster sit lys på vores vej, så vi ikke snubler, mens vi går, og det lys glædes vi over at vandre i; om end vi også kunne ønske os, at hans lys faldt på mål i horisonten, så vi tydeligt kunne se konturerne for fremtiden. Det ser vi desværre ikke, men vi har i KPI stadig mange ønsker og visioner for fremtiden, ind i det danske religionspædagogiske felt, og jeg tror, vi igen skal tættere på børnene og pædagogikken. Struktur For to år siden byggede vi en ny struktur med konsulenter og foredragsholdere op. Vi har pt. fire konsulenter med vidt forskellige kompetencer, og som derfor løber med hver deres opgave for KPI: Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, som er konsulent for konfirmandkurserne. Kristian Søndergaard, som er arrangør af et kursus for kristne efterskolelærere. Conrad Elmelund Petersen, der har hjulpet os på de sociale medier. Og Flemming Stidsen, der er redaktør af en antologi, der er helt central i Projektet God Forkyndelse. Vi er meget glad for de mange kompetencer, som de fire konsulenter tilfører KPI. Der udover har vi den glæde, at der er stigende efterspørgsel på vores foredragsholdere: Ingrid Bové Jakobsen, Dan Månsson og Niels Kousgaard. Forsæt endelig med at spørge efter dem. De er alle topkvalificerede på hvert deres felt, så vi anbefaler dem varmt. På vores hjemmeside kan I læse mere om dem og deres kompetencefelter. KPI består dermed af fire konsulenter, tre foredragsholdere, en daglig leder og en regnskabsfører. I fælleskab spænder vi bredt til glæde for mange. Bestyrelsen Ved repræsentantskabsmødet i september 204 tog vi afsked med Birthe Marie Kristensen, som havde været med i KPIs repræsentantskab siden 2000 senere også i bestyrelsen. Tak for den lange, trofaste indsats! I år er vi nødt til at tage afsked med Frank R. Kristensen, der grundet uddannelse mangler den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Med Franks sjældne baggrund som både underviser, teolog og bankmand, mister vi en værdsat nøgleperson. I bestyrelsen er vi kede af, at Frank ønsker at træde ud, men vi respektere hans valg og koncentrerer os om at finde den rette afløser for ham, som vi håber at kunne præsentere i næste nummer af KPIs Nyhedsbrev. Alt står i Guds faderhånd Tråden i denne hilsen fra bestyrelsen har være citater fra Grundtvigs gamle salme Alt står i Guds faderhånd, og med den samlede salme takker vi for vi deltagelse i KPIs virke. Såvel medleven som forbøn og økonomisk støtte. Uden én af de tre søjler bestod KPI ikke. Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans ånd; Af Guds nåde, til Guds ære evig glade vi skal være i vor Herres Jesu navn. Sikre på, vor arv og løn er med Guds enbårne søn, af Guds nåde, til Guds ære evig glade vi skal være i vor Herres Jesu navn. Fælles om hans liv og fred, lys og kraft og herlighed, af Guds nåde, til Guds ære evig glade vi skal være i vor Herres Jesu navn. Skywalks nyfortolkning af salmen kan høres, og musikvideoen ses på flg. link: watch?v=r95gtbnd4ys Linket findes også på vores facebook-profil. Tjek selv. Benyt KPIs foredragsholdere Psykolog Ingrid Bové Jakobsen, København Sjælesørger og terapeut Dan Månsson, Nykøbing F. Efterskoleforstander Niels Kousgaard, Løgumkloster Se også Hvem er vi? Disse tre kompetente folk holder foredrag for KPI om emner, de hver især har specialiseret sig i. Se på hjemmesiden, hvad de tilbyder. Dér findes også kontaktoplysninger på dem. Tag frimodigt kontakt og få en aftale med en af dem om at medvirke i kirken eller missionshuset, på skolen eller i forsamlingshuset.

4 4 Hvad foregår der i KPI? Arbejdsberetning. august juli 205 Af Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af KPI I 6 år har en relativ lille gruppe mennesker gjort det muligt gennem økonomiske bidrag og forbøn at drive (KPI). Ja, i sidste ende tror vi, at KPI findes, fordi Gud vil det, hvilket bl.a. giver sig det konkrete udtryk, at der har været til lønudbetalingerne måned efter måned. I hverdagen er det en gave at arbejde i skæringsfeltet mellem kristentro og pædagogik. Det er så dynamisk. Det er aldrig til at få hold på, for netop dér mødes Guds suverænitet og vores ansvar, og ve os, om vi glemmer den ene af delene. Der mødes Guds evige vilje med menneskers tidsbundne vilkår. Der mødes mor, far og barn, lærer og elev samt forkynder og tilhører i en vanskelig, men også vidunderlig asymmetrisk ligeværdighed. Det er blevet mit privilegium at leve i ja, nærmest leve af den spænding. Endnu et år. Det er ikke en floskel, når jeg siger tak til Gud og mennesker. Det bliver så synligt, når jeg hvert år skal skrive denne årsberetning, som, jeg håber, giver jer, der følger og støtter KPIs arbejde, indblik i, hvad der foregår i det lille institut. Det mundtlige En vigtig del af mit arbejde er at medvirke ved diverse arrangementer. Mine medvirkener i 204/5 fordeler sig sådan i forhold til forskellige målgrupper: Ansatte på kristne friskoler (8), efterskoler (7) og højskoler (5): 40 lektioner Prædikanter, præster, ledere m.fl.: 6 lektioner Forældre: 5 lektioner Medarbejdere i det kristne børne- og ungdomsarbejde: lektioner Foredrag om åndsfrihed: lektioner Foredrag om andre temaer: 6 lektioner Forkyndende møder for KPI: 6 I alt 05 lektioner mod 93 skoleåret før. De fleste af disse medvirkener er foregået i Danmark, men også Norge, Sverige, Færøerne og Israel har været gæstet i Desuden har jeg tilrettelagt en norsk kristen ungdomsskoles ekskursion til Danmark i maj 205. I 204/5 har KPI fået ca. 30 henvendelser fra personer vedr. anvisning af bøger, drøftelse af en konkret sag, indhentning af et godt råd eller diskussion af et principielt pædagogisk spørgsmål. Ni af disse henvendelser var fra studerende. I et enkelt tilfælde har en skole betalt mig for at give en vurdering af en konkret sag. Det skriftlige I årets løb har jeg skrevet 3 artikler i diverse tidsskifter, forenings- og skoleblade. Der er dog forskel på omfanget: fra et kort læserbrev til en længere principiel artikel. Først på efteråret 204 udgav KPI mit hæfte: Forkyndelse med respekt. Åndeligt lederskab mellem konfrontering og tilbagetrækning. Vi fik trykt 800 eksemplarer, og vi har ca. 00 tilbage på lager. I 997 fik jeg udgivet min første andagtsbog Grib! Den har længe været udsolgt; men forlaget ønskede den genudgivet. Der er imidlertid sket en del med sproget og forfatteren på 7 år, så jeg måtte gennemskrive teksten og udskifte noget, før den var klar til genudgivelsen, der fandt sted i efteråret 204. Ud over Grib! er Scor! og Vind! på markedet pt. I januar 205 udgav KPI mit hæfte: Hvordan tale med børn og unge om sex? Vi fik trykt.500 eksemplarer, og vi har ca. 460 tilbage på lager. Rapporten i forkyndelsesprojektet (se side ), som jeg er forfatter på, udkom i juni 205. Den blev trykt i 50 eksemplarer, men tænkes fortrinsvis spredt i den PDF-udgave, der ligger på Udarbejdelsen af denne rapport i samarbejde med forretningsudvalget og Kirsten Grube Juul har uden sammenligning været den skriftlige opgave, der har fyldt mest i det forgangne skoleår. Netværk og efteruddannelse For at have noget at give både mundtligt og skriftligt må jeg sørge for kontinuerligt at få nyt stof og nye impulser ind. I det forløbne år er det fx sket gennem: Konference på Danmark Pædagogiske Universitet om folkeskolens og de frie skolers historie. Kursus med Arne Tord Sveinall (Norge) om psykologiske og åndelige mekanismer i sektmiljøer. Mandekonference i Ålborg, som KPI var med til at arrangere. Kursus med Iben Tranholm: Find din kristne stemme og lær at bruge den. Kursus om digitale platforme, der førte til, at vi ansatte vores egen konsulent på feltet. Teolkursus på MF, hvor jeg både medvirkede og deltog. Overværelse af Flemming Kofod-Svendsens PhD-forsvar. To møder i den norske gruppe Forum for didaktik i kristent perspektiv. To kontormøder med Hans Jørgen Hansen fra Foreningen af Kristne Friskoler. Deltagelse i nogle receptioner. Fire konsulenter KPI har stor glæde af, at fire personer har nogle mindre stillinger som konsulenter i KPI. De løser hver især en afgrænset, men meget vigtig opgave for KPI. Og det er en god struktur for os, når vi ikke længere har fastansat pædagogisk personale ud over undertegnede. Anna-Kathrine Thunbo Pedersen,

5 5 Kolding er ansat som konsulent for konfirmandkurserne. Disse kurser er blevet overordentlig populære de seneste år, så der er nok at se til for Anna-Kathrine. Hun varetager PR-opgaver og er pædagogisk konsulent på undervisningsmaterialerne. Kristian Søndergaard, Holstebro er ansat som leder af en arbejdsgruppe, der arrangerer et kursus for ansatte på kristne efterskoler. Dette kursus afvikles i oktober 205, hvorefter Kristian ophører med sin konsulentopgave. Conrad Elmelund Petersen, København blev ansat i foråret 205 til at hjælpe KPI med at komme på de sociale medier, især Facebook. Det er lykkedes. Så gå ind og tjek vores profil på PaedagogiskInstitut Flemming Stidsen, Tarm er ansat som redaktør af den antologi, der er en vigtig del af Projekt God Forkyndelse. Flemming har kontakt med de 3 forfattere. Han redigerer artiklerne sammen med en redaktionsgruppe og skal føre antologien frem til udgivelse på Lohses Forlag i januar 206. Husk også disse konsulenter i jeres forbøn for KPI! Tre foredragsholdere KPI har aftale med tre foredragsholdere: Ingrid Bove Jakobsen, Dan Månsson og Niels Kousgaard. De og deres emner blev præsenteret i det forgange års Nyhedsbreve. Disse præsentationen findes også på www. kpi.dk/hvem/foredragsholdere.aspx De tre har holdt minimum et foredrag hver for KPI i det forgange år. Vi har den ordning med dem, at de får 80 % af honoraret, mens KPI får 20 %. De tre foredragsholdere har vi altså ikke udgifter på, uden at vi også har indtægter på dem. KPIs konsulenter og foredragsholdere inviteres hvert år med på et symposium, hvor vi drøfter KPIs anliggender og deltager i interessante foredrag og debatter. I oktober 204 var vi sammen med de grundtvigske for at diskutere, om troen er en skolesag. I oktober 205 skal vi deltage i kurset for efterskolelærere og lytte til Paul Otto Brundstads to første foredrag. Projekt God Forkyndelse Den enkeltopgave, som har fyldt mest i 204-5, er Projekt God Forkyndelse. Vi har haft to styregruppemøder, hvor alle organisationer har været repræsenteret, og vi har haft tre møder for forretningsudvalget, der består af Arne Pedersen, Israelsmissionen, Kurt Kristensen, Indre Mission, Reidar Poulsen, Luthersk Mission samt undertegnede. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten God forkyndelse, der udkom i juni, har vi desuden haft et meget værdifuldt samarbejde med Kirsten Grube Juul fra Center for Ungdomsstudier (CUR). Hun har foretaget alle kørsler og interviews i projektet og har i det hele taget været vores statistiske støttestav. Rapporten, der er på 22 sider, kan hentes gratis på Der er tale om en grundig rapport på grundlag af et meget stort statistisk materiale. Det er vist nok den største undersøgelse af forkyndelsen på den såkaldt bibeltro fløj. Vi er meget taknemmelige for, at det lykkedes at få alle organisationer til at stille sig bag rapportens konklusioner og anbefalinger. Vores mål har imidlertid ikke blot været at få nogle interessante data frem om forkyndelsens form og indhold, men at give redskaber til, at vi får mere god forkyndelse. Det tror vi, både forkyndere, tilhørere og mødeeller gudstjenesteledere har ansvar for. For at hjælpe denne proces på vej har vi planlagt følgende: Projektet har udskrevet en prisopgave for speciale-studerende, der har haft fri adgang til alle projektets data. Vinderen offentliggøres i løbet af efteråret 205. Hjemmesiden udbygges til et resursested for forkyndere, tilhørere og møde- eller gudstjenesteledere. En form for værktøjskasse. Der afvikles en konference om forkyndelse den januar 206 i Bramming. Programmet kan ses på dk. Vi satser på 200 deltagere. Det er ikke tidligere hændt, at organisationer er gået sammen om en sådan konference. En antologi for forkyndere, tilhørere og møde- eller gudstjenesteledere. Den er planlagt til udgivelse i januar 206. Vi håber, at den kan blive den folkelige bog om forkyndelse de næste ca. tre år.»» KPIs daglige leder og bestyrelse

6 6»» Forkyndelsesprojektets regnskab føres af KPI og er integreret i KPIs samlede regnskab med en selvstændig resultatopgørelse og en egenkapitalopgørelse placeret i KPIs balance. I 203 var der et overskud på knap kr. i projektet. I 204 blev der til gengæld et underskud på kr. Efter de to første år er projektet altså nogenlunde i balance. Det må imidlertid forudses, at i de to sidste regnskabsår 205 og 206 som projektet kommer til at vedrøre, vil projektet skulle bære et underskud, som vil indebære, at KPIs lønandel bliver mindsket. Fire hjemmesider KPI står bag i alt fire hjemmesider. Vores hovedside er som fortsat fungerer godt. Den har haft besøg det seneste år. Vi opretholder desuden som overraskende nok har haft besøg det sidste år. Ud over disse to sider eksisterer fortsat; men hele indholdet på den hjemmeside ligger også på Endelige driver KPI som blev præsenteret ovenfor. Ni pjecer I 202 påbegyndte KPI udgivelsen af en række pjecer, der er blevet populære. Pjecerne retter sig imod praktikere. Følgende ni pjecer er udkommet. Alle kan fås/købes ved henvendelse til KPI: Cecilie Nord Hansen og Lasse Holmgaard Iversen: Teen-tro. Bøn og bibel for teenagere Lissen Margård Bendix Jensen: Hvordan få ørenlyd i klubben? Maja Schurmann: Børn, unge og medier Aida Hougaard Andersen: Børn, unge og sorg Børge Haahr Andersen: Det var en god prædiken Ingrid Bové Jakobsen: Børn i skilsmisse Frank R. Kristensen: Jeg skal holde andagt Oddbjørn Evenshaug: Syv råd til bedsteforældre Carsten Hjorth Pedersen: Hvordan fortælle sine børn om Gud? Bag på hver pjece er der en kort præsentation af KPI, så de samtidig fungerer som PR-materiale. Alle ni pjecer ligger i flotte PDF-udgaver på KPIs hjemmeside, hvorfra de kan downloades eller udprintes. Pjecerne kan også købes i trykt form med mængderabat hos KPI. Det er gratis at rekvirere op til tre eksemplarer af hver. Regnskab 204 KPI kom ud af 204 med et lille overskud på godt kr. Det er vi meget taknemmelige for, fordi det viser, at vi kan få indtægter og udgifter til at balancere med den nuværende bemanding. Resultatet skal ses i forhold til, at KPI havde underskud i 200, 20, 202 og 203. Hvis vi ser på KPIs indtægter i 204, fordeler de sig sådan (tal i parentes er fra 203): Gaveindtægter: 46 % (42 %). De ansattes indtjening: 22 % (27 %). Støttekredsbidrag: 9 % (5 %) Tips- og lottomidler: 7 % (7 %) Andet: 6 % (9 %), som fx salg af bøger, renteindtægter og momskompensation. KPI har pr en egenkapital på kr., hvilket vi finder tilfredsstillende. Det reviderede og underskrevne regnskab kan ses på En varm TAK for gaver og støttekredsbidrag i 204. Vi håber, I fortsætter i 205, 206 og Tak! Lad mig slutte med at sige tak for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde til KPIs bestyrelse og repræsentantskab med formand, Karen Aagaard i spidsen. Tak til min dygtige kollega på kontoret, Gitte Lund Mortensen samt ovennævnte konsulenter og foredragsholdere. Tak til alle mine venlige, inkluderende kolleger på Johannesskolen, hvor jeg har min daglige gang. Tak til jer, som jeg for tiden arbejder sammen med i Projekt God Forkyndelse. Og endelig tak til alle jer, som jeg ved mange forskellige anledninger møder rundt omkring i ind- og udland, eller som jeg har kontakt med på anden vis. Det er et privilegium at være daglig leder af KPI! S yv råd til bedsteforældre Børn i skilsmisse Jeg skal holde andagt Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Oddbjørn Evenshaug Ingrid Bové Jakobsen Børn, unge og medier Frank Risbjerg Kristensen Børn, unge og sorg Det var en god prædiken! Teen-tro Bøn og bibel Carsten Hjorth Pedersen En pjece for tilhørere og forkyndere Lissen Margaard Bendix Jensen Maja Schurmann orenlyd.indd :20:6 Aida Hougaard Andersen Børge Haahr Andersen Cecilie Marie Thams Nord Hansen og Lasse Holmgaard Iversen born og medierd.indd :5:48 forkyndelse.indd :6:09

7 C M Y CM MY CY CMY K 7 KPI har udgivet fem hæfter To af dem kan hentes gratis på nettet. Tre af dem er fortsat i handlen. Hæfte_illustration.pdf :2:37 Carsten Hjorth Pedersen, Niels Kousgaard og Hans Jørgen Hansen Carsten Hjorth Pedersen Carsten Hjorth Pedersen Forkyndelse med respekt Åndeligt lederskab mellem intimisering konfrontering og og desertering tilbagetrækning Anerkendelse i kristent perspektiv Der er stort fokus på forkyndelse og åndeligt lederskab i kristne menigheder, foreninger, organisationer og institutioner i disse år. Denne opmærksomhed kommer fra dem, der længes efter markante forkyndere og ledere, som med henvisning til Bibelen peger vejen ud i mange dogmatiske og etiske spørgsmål. Også i mange spørgsmål, som Bibelen ikke taler direkte om. Fokus kommer også fra dem, der lægger stor vægt på et visionært og nyskabende åndeligt lederskab, som tør gå nye veje. Og det store fokus kommer fra dem, der efterlyser forkyndere og ledere, der benytter sig af en mere blød magt, og som er meget empatiske, imødekommende og lyttende. Hvordan tale med børn og unge om sex? Forkyndelse med respekt Forkyndelse med respekt Dette hæfte er for dig, som har med børn og unge at gøre. For har man det som forælder, lærer, pædagog eller klubleder er sex et uundgåeligt tema. Eller bør i hvert fald være det. Åndeligt lederskab mellem intimisering Vi har alle brug og for desertering hjælp og inspiration til at handle, tale, lytte, undervise, vejlede og forkynde om dette vigtige tema, så barnet og den unge får et Åndeligt lederskab mellem konfrontering sundt og realistisk og tilbagetrækning forhold sig selv og andre, når det gælder køn, krop og seksualitet. Forholdet til disse temaer har nemlig stor betydning for barnets og den unges identitetsdannelse. Et usundt og urealistisk forhold til sex kan derimod få alvorlige følger og skabe mange sår. Hæftet er skrevet på grundlag af det kristne menneskesyn, som fastholder Skaberens rammer for seksualiteten, og som giver frihed til at lægge et spor, der retter sig mod nutidens børn og unge og de voksne, som er omkring dem. Hvordan tale med børn og unge om sex? Målet med dette hæfte er at advare forkyndere og andre ledere mod nogle autoritære respektløse faldgruber og at at inspirere til til respektfuld forkyndelse og åndeligt åndeligt lederskab. Men målet er også at hjælpe tilhørere og andre menige til at forholde sig sig kritisk kritisk til respektløs til autoritær forkyndelse og og ledelse samt samt gøre, gøre, hvad hvad de de kan kan for for at at fremme respektfuld ditto. Hæftet rummer nogle pointer af åndelig og teologisk karakter; men primært er det af pædagogisk, psykologisk og almenmenneskelig karakter. Første del af hæftet handler om, hvordan vi kommunikerer med børn og unge om sex. Anden del sætter ord på fem pejlemærker, som bærer en kristen seksualetik. Et hæfte for forældre, lærere, pædagoger, klubledere og præster m.fl. Åbuen 28, 3400 Hillerød Telefon Hjemmeside: Åbuen 28, 3400 Hillerød Telefon Hjemmeside: 205 omslag A4.indd sex omslag A4c.indd :52: :05:29 Carsten Hjorth Pedersen, Niels Kousgaard og Hans Jørgen Hansen: Anerkendelse i kristent perspektiv 48 sider, 60 kr. Hæftet giver en vurdering af den anerkendende pædagogik og ledelse. Et kristent perspektiv tilføjes, og der gives konkrete ideer til lærere og ledere. Carsten Hjorth Pedersen: Forkyndelse med respekt 32 sider, 45 kr. Målet med dette hæfte er at advare forkyndere og andre ledere mod nogle autoritære faldgruber og at inspirere til respektfuld forkyndelse og åndeligt lederskab. Målet er også at hjælpe tilhørere og andre menige til at forholde sig kritisk til autoritær forkyndelse og ledelse samt gøre, hvad de kan for at fremme respektfuld ditto. Carsten Hjorth Pedersen: Hvordan tale med børn og unge om sex? 40 sider, 60 kr. Hæftet giver konkret inspiration til forældre, lærere, pædagoger og klubledere i forhold til den meget vigtige opgave, som det er at vejlede børn og unge vedr. sex. Første del af hæftet handler om, hvordan vi kommunikerer med børn og unge om sex. Anden del sætter ord på fem pejlemærker, som bærer en kristen seksualetik. Hæfterne kan købes ved henvendelse til KPI. 0 % rabat ved køb af 0 stk. 25 % rabat ved køb af 25 stk. < r sent; men de kan sandelig m er nidkære uden forstand. erfor være tålmodige og en trosudvikling, hvis han at vende tilbage til barnen sådan drøm ikke grundksen. r vigtigt for den kristne ksne selv! Carsten Hjorth Pedersen Barnetro og voksentro Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro - og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring? :40:7 Hæftet er udsolgt, men ligger i PDF-udgave på kpi.dk/media/9233/barnetro_og_voksentro.pdf Carsten Hjorth Pedersen: Barnetro og voksentro Mand dig op! 32 sider. Hæftet selv lider drejer under det. sig om, hvilken forskel der er på kan altså ikke løfte opgaven alene! barnets og den voksnes tro, og mænd, som hvad er der i forvejen, det til at styrke betyder for forkyndelse og det maskuline element. Hæftet kommer med nogle påstande om kvinder og mænd, piger og drenge. Nogle er mere underbyggede end andre. Der er ikke tale oplæring. om en videnskabelig Hæftet afhandling. søger Hæftet ønsker først og fremmest at vække debat, eftertanke og at hjælpe handling. børn til at tro som børn, men også at Ansgarvej 8, 3400 Hillerød hjælpe Hjemmeside: voksne til at tro Telefon: som voksne. Der mangler mænd i den pædagogiske verden. I hjemmene, børnehaverne, skolerne, klubberne og det kirkelige arbejde. Der mangler mandlige opdragere og undervisere. Drengene, pigerne, kvinderne og mændene Det er ikke kvinderne, der er problemet. Det er de manglende mænd, eller rettere: den manglende maskulinitet. For maskulinitet er ikke udelukkende noget, mænd kan bringe ind i børns liv. Det kan kvinderne også; men de Det handler ikke bare om at få flere mænd ind på den pædagogiske bane, men også om at bevidstgøre og inspirere de mange kvinder og Carsten Hjorth Pedersen 200 Mand dig op! Mere maskulinitet i hjem, børnehave, skole og kirke Hæftet er udsolgt, men ligger i PDF-udgave på kpi.dk/ media/229/mand_dig_op_ web.pdf Carsten Hjorth Pedersen: Mand dig op! 32 sider. Hæftet tager den udfordring op, at der mangler mænd i den pædagogiske verden. I hjemmene, børnehaverne, skolerne, klubberne og det kirkelige arbejde. Der mangler mandlige opdragere og undervisere. Drengene, pigerne, kvinderne og mændene selv lider under det.

8 8 Den nye tilhører Han findes måske ikke i Nørre Vorupør, men måske på Nørrebro. Den nye tilhører til kristen forkyndelse, som er kritisk, skræmt eller fortravlet. Hvem er han, og hvad gør vi? Af pædagog Kirstine Engell-Kofoed, Græsted Det er min vurdering, at vi i disse år møder nogle typer af tilhørere i kirke og missionshus, som vi dels trænger til at få beskrevet, dels må forholde os til. Artiklen er et forsøg på det. I min beskrivelse kommer fællesskabet og det at lytte til forkyndelse næsten ud på et. Synet på fællesskabet kan hæmme eller fremme velvilligheden og udbyttet af prædikenen. Og omvendt: Den prædiken, der rammer eller falder ved siden af en tilhørers behov, kan hæmme eller fremme lysten til fællesskabet. Naturligvis kan ingen tilhører rummes i én beskrivelse. Alligevel kan det være en hjælp til at skabe overblik at beskrive nogle standardiserede typer, som fx følgende tre. () Den kritiske tilhører Den kritiske tilhører mener, at fællesskabet (også det kristne) altid skal være bevidst tilvalgt af den enkelte fra gang til gang. Ellers er man et blindt og ureflekteret flokdyr, og flokdyr er dumme. Flokdyr har glemt deres egenart, deres egen stemme og de hyler som de ulve, de er iblandt. Det er ikke cool! Det er at leve livet med lukkede øjne, og hvem vil have det siddende på sig?! Den kritiske tilhører er i gang med en større individualiseringsproces: at finde sin løbebane, sit sande potentiale, måske at lægge afstand til forældrenes livstilgang, opdragelse og opfattelse af ham. Og processen hjælpes ikke i den rigtige retning af hver søndag at sidde med front mod én mand i samme kropsposition sammen med 00 andre, der folder hænderne, bukker hovederne og hæver dem igen på samme tid. Den kritiske tilhører tror på Gud. Det er der ingen tvivl om. Men han finder sine egne veje. Han vil ikke sakke bagud som kristen. Særligt ikke, hvis han er opvokset i provinsen, hvor alt kom for sent: Tøj-, møbel-, sprogmoden mm. De fattede ikke en skid! Nej, nu ved vi bedre. Vi er blevet intellektuelle, uddannede, og vi klarer os godt! Og så synes den kritiske tilhører, at det er sjovt med de missionske storby-menigheder: De mener, de har bevæget sig milevidt væk fra de provinsielle forsamlinger, men er i virkeligheden en storbyversion af det samme blændværk, og har faktisk, hvis de ikke selv kan se det, udviklet deres egen provinslignende subkultur. Beklager siger den kritiske tilhører men lige meget, hvor smarte I bliver, og hvor god jeres musik er, og hvor kloge jeres prædikanter er, så bliver det aldrig noget for mig. Jeg vil vælge mine fællesskaber selv. Fællesskab med mennesker, som jeg passer sammen med, så vi med vort gode glas rødvin i hånden kan lytte til rigtig musik. Den kritiske tilhører skal, hvis han skal lytte til prædikenen, se rigeligt med beviser på udsyn til verden. Udsyn til nutidssamfundskritikere, kultur og kunst. Prædikenen skal være blandet med lidt lækker humor, lidt selvindsigt. Forkynderen skal være gerne underspillet eller overskudsagtig intellektuel, gerne karismatisk, men endelig (for Guds skyld!) ikke for karismatisk. Forkynderen skal være naturlig, velformuleret, veldisponeret, personlig, faglig/saglig, vis etc. etc. Måske misforstår jeg den kritiske tilhører. Måske er han i virkeligheden bedrøvet over, at han ikke kan tage fællesskabet til sig. For det kan han jo ikke. Han er dybest set isoleret. (2) Den skræmte tilhører Den skræmte tilhører har prøvet at føle sig taget ved næsen i det kristne fællesskab. Måske er han blevet taget ved næsen, og har et reelt traume siddende i kroppen. Han har oplevet at lytte til en forkynder, han havde tillid til, som han måske endda blev omvendt af. Men så gik der rygter. Manden var ikke den, han sagde, han var. Eller i mildere grad: Han havde sider, der var utroværdige, uægte, grænsende til manipulerende. Altså magtmennesker, måske-magtmennesker eller kristne mennesker med en usund eller umoden karakter. Har man været ude for dette, hvad så med fællesskabet og forkyndelsen? Hvad med det at lytte og lære og høre Guds stemme? Den skræmte tilhører vælger i første omgang at tage sine forbehold. Hver gang han lytter, bliver han forstyrret og forvirret af tankerne og følelserne, for måske bliver han snydt igen. Kan han regne med det, han hører? Den skræmte tilhører bliver ældre og får børn og takker i sit stille sind for, at han nu har en ydre grund til ikke at lytte eller forholde sig til prædikener og prædikanter, for nu er det svært med små børn. Han flytter, og han og hans kone har ikke rigtig fundet sig en menighed. Hver gang de forsøger, er det besværligt, og med tiden føles det direkte usundt. Man er kommet i kontakt med urfølelser ægthed, sandhed i kraft af sine børn, og nu bliver det gamle bedrag eller den uklare og tågede fornemmelse fra mennesker, som man burde kunne stole på menighedens hyrder endnu mere tydelig. Menighedslivet glider ud. Uddannelse og familieliv fylder det meste. Der findes mange vigtige og interessante ting at beskæftige sig med. Tidens debatter samfundsrelevante, kulturelle, politiske er til at tage og føle på, og man kan altid vende disse ting med sine venner, familie og kolleger. Det åndelige er det efterhånden svært at finde samtalepartnere til. Det dør ud, selvom denne tilhører alligevel inderst inde tror på Gud, og måske vælger kristen friskole til sine børn. Den skræmte tilhørers tro er under-

9 9 ernæret. Den udfordres ikke. Den er ikke stærk i stormen. Hverken i den personlige storm, eller den brudte verdens storm. Denne tilhørers ungdomserfaringer er dårlige, men det er ikke gået så galt, at han for alvor har opdaget, hvad det har gjort ved ham. En variant af denne type er kristne, som har hørt om ulve i fåreklæder i menigheden. De har ikke selv oplevet det, men de har mødt mange mennesker, som har været udsat for dette bedrag, og de føler sympati med dem, og bliver selv ængstelige og overpåpasselige med at lytte til mennesker, der udlægger Guds ord. De er fyldt af forbehold på trods af, at de aldrig har oplevet det på egen krop, og leder for en sikkerheds skyld efter usunde tegn. De er overoptaget af, at alt skal være sundt og rigtigt. De er typisk psykologisk interesserede og har stor menneskelig forståelse, men mangler evnen til at lade sig styre af overordnede værdier og opdage, at tiden før det senmoderne havde kvaliteter, som det sårbare menneske kan have stor gavn af; måske endda er dybt afhængig af: Sunde autoriteter, som jeg lytter til med tillid. Uperfekte fællesskaber, som alligevel kan være gode nok. Urokkelige beslutninger truffet på baggrund af Bibelens ord og budskab, som måske er gammeldags, men samtidig er brugbare, som et sundt modstykke til en moderne kognitiv-terapeutisk forståelse af Gud, som én, der er ved min side, giver tryghed og forklarer verden og mig selv. (3) Den fortravlede tilhører Den fortravlede tilhører lever et hurtigt liv i den finansliggjorte verden. Han kan ikke helt gøre for det, men træffer alligevel nogle valg, han må tage ansvar for. Den fortravlede tilhører har en hverdag fuld af gøremål, så han pointerer, at man bliver nødt til at kende sin begrænsning i forhold til at gå i kirke og til møder eller lytte til prædikener på nettet. Det sidste er som regel bedst, synes han. Han er meget bevidst om, at der er nogle børn og en familie, der skal passes. Og det jo vores første kald. At gøre rent, passe haven og bygge huset ud er vel også gaver og opgaver fra Gud, som vi må modtage og arbejde for! Den fortravlede tilhører kan spørge: Hvem har sagt, at det er syndigt at spare penge sammen til en ny og dejlig bil? Vi har faktisk brug for den ferie til Australien, for vi har en travl hverdag, og har brug for virkelig at kunne slappe af. At se verden, er også en af Guds gaver til os. Men vi skal lige have sparet penge sammen til det. Det tager tid. Sådan er det. Det er svært at have fokus alle steder. Den fortravlede tilhørers børn kommer ikke på kristne lejre, men til gengæld kommer de på fodboldskole. Det er vigtigt for os, at vores børn dyrker deres evner (som jo er fra Gud) og desuden opholder sig i denne verden. Hvis alle bare sender deres børn i kristne klubber og på lejre, er der jo ingen, der aner, hvad der foregår i den virkelige verden. FOTO: SXC.HU Den fortravlede tilhører og hans ægtefælle tager hver søndag stilling til, om de vil i kirke eller til møde, og hvis vi kan mærke, at det orker vi simpelthen ikke, så er det sådan, det bliver. Så går vi måske en tur i skoven i stedet for. Det er også at nyde Guds skaberværk. Desuden er der nogle fortravlede tilhørere, som oplever, at de ikke får særlig meget ud af at gå i kirke eller til møde. Der er aldrig rigtig nogen, der kommer hen og siger hej. Det er altid mig selv, der skal starte. Nogle gange er jeg så ked af det indeni, at jeg slet ikke kan holde ud at høre på alle præstens hurtige løsninger. Eller at se på de andre, som ser ud til, at det hele er så let. Jeg vil hellere lave mig min egen søndag, som jeg selv styrer, og som ikke gør mig så ked af det. Den fortravlede tilhører har måske længe følt sig lidt uden for fællesskabet, men nu har han endelig fundet en vej: Jeg har mit arbejde, mit hus, mine børn, mine evner, min ægtefælle, og det virker for mig. Gud er altafgørende for mig, men det er sjældent i kirken, jeg lærer om ham eller føler mig tæt på ham. Jeg vil helst være i sikkerhed derhjemme. Gerne også med gode venner, som for det meste tror på Gud, men ikke nødvendigvis. Kirken kommer for tæt på det, der gør ondt. Forkyndelse og fællesskab er en nødvendighed Der kunne sikkert skitseres flere tilhørertyper, som kunne give svar på, hvorfor forkynderopgaven er blevet kompliceret, fordi den ikke efterspørges eller ikke bliver modtaget med åbenhed og taknemmelighed. At træffe et personligt valg om at have en åben tilgang til forkynderen og hans perspektiv kræver i første omgang en personlig erkendelse af, at forkyndelse, undervisning, inspiration og formaning er nødvendig og nyttig. Jeg har et behov for belæring og opbyggelse. Ellers er det ikke umagen værd at lytte til kristen forkyndelse. Dette hænger sammen med synet for fællesskabets nødvendighed for ens eget åndelige liv. At man erkender, at det er vigtigt, at vi er sammen og lytter og har hørt det samme, måske med mulighed for at respondere og samtale. Men ikke blot fællesskab i en lytte- og læreproces. Også bredere: Det er godt»»

10 0»» for mig at være sammen med mennesker, jeg ikke selv har valgt. Mennesker, jeg kan spejle mig i, som kan spejle sig i mig, og som præsenterer andre perspektiver for mig, end mine egne. Det er noget af det gyldne ved det kristne fællesskab: At vi ikke har valgt hinanden, men at vi er sammen i kraft af Kristus og fællesskabet om ham. Hvordan invitere mennesker tilbage til fællesskabet og forkyndelsen? Alt efter hvilken type vi taler om, vil der være forskellige ting, der kalder tilbage. Nogle lader sig bedst nå igennem personligt samvær, hvor de vækkes for nye perspektiver, og mødes med forståelse af ligesindede, som gerne vil forkyndelsen og fællesskabet. Eller at de oplever, at andre mennesker, som beskæftiger sig med kunst, politik osv., faktisk selv er afhængige af det kristne fælleskaber. At mennesker, de ser op til, er ydmyge og ikke har nok i sig selv. Når de kritiske, skræmte eller fortravlede tilhørere dukker op i menigheden, er ærlighed et uundgåeligt middel til at få fællesskabet til at blomstre igen. Lysten til det kristne fællesskab, vil jeg mene for alle typers vedkommende, plantes der, hvor man møder oprigtige kristne mennesker. Nogle nås ved, at deres børn faktisk ukritisk tager det kristne fælleskab og forkyndelsen til sig. Hvis forældre ser, at børnene har en god dag i kirken, har en fantastisk lejr og er frimodige og finder tryghed i troen, så kan de somme tider åbne sig igen. Derfor er et godt børnearbejde vigtigt på flere planer. Her kan alle tilhørertyper genopdage det kristne fællesskab og indse, at alt ikke er, som da de var børn. Han kan i taknemmelighed for kristne børneledere igen overgive sig til budskabet, til fælleskabet. For mange tilhørere i randen af det kristne fællesskab er sjælesørgeriske samtaler og varme/ægte møder med menighedsmedlemmer og ledere af stor betydning for, at tilliden kan genopbygges. Heldigvis er fænomenet omkring de manipulerende og magtsyge forkyndere og menighedsledere efterhånden afdækket, og der er syn for lige præcis den sag mange steder. Tilhøreren har ansvar Tilhørerens syn på forkynderen hænger altså sammen med hans syn på betydningen af fællesskabet. Det kan forkynderen ikke stille noget op med, for det er et personligt valg hos tilhøreren. Forkynderen er direkte forpligtet på tilhørerne, og det må nødvendigvis få indflydelse på hans forberedelse, kvaliteten af hans forkyndelse og på hans eget personlige gudsliv. Tilhøreren derimod er ikke direkte forpligtet, medmindre han forpligter sig selv. Han kan for så vidt bare brokke sig og smutte, hvis han er uenig eller ikke føler sig mødt. Det er et smerteligt vilkår, at vi ikke for alvor har indflydelse på dette, og at man somme tider må slippe mennesker, der ikke vil, eller som ikke vil tage skridtet hen imod det, de inderst inde egentlig gerne vil. Drop ambitionerne! PER FIBÆK LAURSEN DR AMBITIONERNE OP og lav bedre undervisning Hans Reitzels Forlag Per Fibæk Laursen Drop ambitionerne og lav bedre undervisning Hans Reitzels Forlag sider, 200 kr. For nogle af ovenstående typer, gælder det også, at den generelle ydmyghed over for mennesker, som er skabte af Gud og kaldede af ham til opgaver, hvilket giver dem ret til at tale ind i mit og andres liv, nok mangler. Tilliden til den gudsskabte autoritet mangler. Jeg mener, at tanken om, at dette menneske på den talerstol kan sige noget til mig, fordi han har det fra Gud, og fordi han ved noget andet end mig, kunne trænge til et boost. Det handler om velvillighed over for forkynderen. Det kan man imidlertid ikke tvinge mennesker til. Men de, som kommer trofast i en menighed tilhørere såvel som forkyndere kan signalere dette og gennem egen praksis smitte andre med en velvillig indstilling. Per Fibæk Laursen er en af de markante pædagogiske stemmer i Danmark. Mange har fx sat pris på Den autentiske lærer fra Han har skrevet meget siden da og er igen aktuel med Drop ambitionerne. Her møder vi en lidt ny Per Fibæk Laursen, der på en forfriskende måde gør op med de overdrevne ambitioner, som i disse år sættes til undervisningen i grundskolen. Frejdigt og med stor tyngde er hans budskab: Lad os se skolens virkelighed i øjnene og lad os lytte til lærerne. (Side 22) PFL er særdeles godt kendt med den pædagogiske forskning. Derfor har det vægt, når han skriver: Den pædagogiske forskning siger, at form og metode ikke er synderligt vigtige. Det, som for alvor betyder noget, er klassiske dyder: en engageret lærer, der formår at gøre stoffet vedkommende og interessant for eleverne, og som har god dialog og gode relationer i klassen. Hvis disse grundlæggende kvaliteter er i orden, er der ikke noget galt med tavleundervisning. (Side 95) Han hævder fx, at det aldrig er blevet påvist, at undervisningsdifferentiering virker og at vi ikke helt ved, hvad der er. Han mener, at lærerne ikke skal stresse sig selv med individuelle læringsmål for eleverne, og han argumenterer for brug af gode lærebøger og koncentration om det basale stof. Der er tale om en kortfattet, udfordrende, vægtig og befriende bog, som alle lærere, skoleledere og bestyrelsesmedlemmer også på de kristne friskoler og efterskoler bør læse. Som modstykke til det, vi ellers tudes ørerne fulde af. /CHP

11 Rapport_omslag.indd :5:22 God forkyndelse ligger på nettet Projektrapporten kan hentes gratis på I begyndelse af juni udkom Projekt God Forkyndelses 22 siders rapport om forkyndelsen i de deltagende organisationers baglande. Der er tale om en meget grundig rapport med mange tankevækkende data og resultater. Relevant for alle Alle, der har en opgave som forkynder eller som har ansvar for forkyndelsen bør orientere sig i denne rapport. Afslutningsvis rummer den meget konkrete anbefalinger til * forkyndere * tilhørere (de har nemlig et stort ansvar for forkyndelsen) * møde- og gudstjenesteledere * organisationerne Sådan kan den bruges Her er nogle ideer til, hvordan rapporten kan bruges: På ligger der fem studieoplæg for forkyndere. De kan anvendes i de konventer, som mange præster er med i. De kan anvendes i de prædikant-studiegrupper, som missionsforeningerne har etableret. Studieoplæggene kan også anvendes af studerende, der forbereder sig til en opgave som forkyndere. Rapporten kan drøftes i me- Denne rapport er resultat af de undersøgelser, som de organisationer bag Projekt God Forkyndelse har sat i værk. nighedsrådet, kreds- eller samfundsbestyrelsen eller i møde- På empirisk grundlag undersøges den forkyndelse, som finder sted i disse organisationers bagland, for at kunne svare på, hvad der kendetegner god forkyndelse i 200 erne samt inspirere til, hvordan vi får mere god forkyndelse. Det sker ud fra en grundlæggende overbevisning om, at ledergruppen. Man kan fx give forkyndelsen af Guds ord er og fortsat bør være en livsnerve i kristent arbejde i Danmark. hinanden et kapitel eller to for Resultaterne, som denne rapport fremlægger, er vigtige for at identificere, hvilke udfordringer forkyndelsen står over inden for i dag, og for samling, at inspirere forkyndere, tilhørere, hvor lokale man så menigheder og nationale organisationer. drøfter det. Og så er rapporten Organisationerne bag Projekt God Forkyndelse er: Dansk Bibel-Institut Den danske Israelsmission selvskreven i hver af de organisationers Kristeligt Forbund for Studerende ledelser! Evangelisk Luthersk Mission Evangelisk Luthersk Netværk Indre Mission Luthersk Mission Rapporten Luthersk Missions Børn kan og Unge gøres til genstand Menighedsfakultetet Ordet og Israel for selvstudium. Orker man ikke at læse alle 22 sider, kan man nøjes med at læse det afsluttende afsnit i hvert af kapitlerne 3 til 3 (i alt sider) samt det konkluderende kapitel 4 (5 sider). Så får man det vigtigste med. Rapporten er nemlig ikke skrevet blot for at være interessant, men for at skabe en forandring til det bedre, hvad angår forkyndelsen af Guds ord. Og det sker kun, hvis den bliver læst og efterlevet. Og hvis Gud forbarmer sig over os! CARSTEN HJORTH PEDERSEN GOD FORKYNDELSE PROJEKTRAPPORT MED ANALYSER, KONKLUSIONER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER UDGIVER: CARSTEN HJORTH PEDERSEN GOD FORKYNDELSE PROJEKTRAPPORT MED ANALYSER, KONKLUSIONER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER Antologi og konference Projektet er ikke færdigt endnu. Hjemmesiden vil blive udviklet. I januar 206 udkommer en vigtig bog med 3 givende artikler. Og sidst i januar afvikles den store forkynderkonference, hvor vi håber på 200 deltagere. Program ligger på /CHP KPIs fire konsulenter Aktuel økonomi A n n a - K a t h r i n e Thunbo Pedersen, Kolding er konsulent for konfirm a n d ku rs e r n e. Hun varetager PRopgaver og er pædagogisk konsulent på undervisningsmaterialerne. Kristian Søndergaard, Holstebro er leder af en arbejdsgruppe, der arrangerer et kursus for ansatte på kristne efterskoler. Dette kursus afvikles i oktober 205. Conrad Elmelund Petersen, København blev ansat i foråret 205 til at hjælpe KPI med at komme på de sociale medier, især Facebook. Flemming Stidsen, Tarm er redaktør af den antologi, der er en vigtig del af Projekt God Forkyndelse. Han redigerer de 3 artikler sammen med en redaktionsgruppe. Pr. 2. august er der indgået knap kr. i gaver til KPI. Det reviderede budget for 205 siger, at vi skal have kr. i gaver for ikke at få underskud. Derfor TAK for såvel små som store gaver i løbet af efteråret. /CHP

12 Afsender: KPI Åbuen Hillerød KPI på Facebook I knap et halvt år har KPI været aktiv på Facebook, og vi er stadig ved at lære det. Derved ønsker vi at formidle KPI s mange projekter og mangfoldige engagement til en ny målgruppe på et (for os) nyt medie. Opslagene har en mere let form og et højaktuelt tidsperspektiv end fx nyhedsbrevet. Vi forsøger fx at formidle det materiale, som KPI producerer: pjecer, bøger og foredrag. I den forbindelse vil jeg nævne vores nyhedsopslag i anledning af offentliggørelsen af rapporten fra Projekt God Forkyndelse den 5. juni. Opslaget blev set af 980 personer, og 57 valgte at downloade rapporten, ved at klikke på linket i opslaget. Det oplever vi som en stor succes i sig selv, og det siger noget om de muligheder, der er på de sociale medier. Udover at formidle de ressourcer, som KPI i forvejen producerer, har vi også forsøgt at skabe nyt i samspillet med brugerne. Som et eksempel kan nævnes vores opslag den 25. juni. Det var en kommentar til debatten om et forbud mod omskærelse af drenge. I Hvis du ønsker at give en gave til KPI, kan den indbetales via din pc-bank. Vælg en af følgende to muligheder: Indbetalingskort/girokort. Vælg kort-type 0 og tast KPIs gironummer Gaver til KPI Bankoverførsel. Overfør beløbet til KPIs konto i Danske Bank. Regnr. 55 kontonr Har du ikke pc-bank: Send bud efter et girokort på KPIs kontor. - Din gave til KPI er fradragsberettiget den forbindelse var det naturligt at referere til åndsfrihedsteserne og åbne for en drøftelse af religionsfriheden. Dette udløste mange kommentarer, og opslaget blev set af ikke mindre end 347 personer. Vi vil det næste stykke tid fortsætte projektet. Men DU kan hjælpe os på vej: Gå ind på vores profil og tilkendegiv, at du synes godt om KPI. Kommentér på vores indlæg, og få det privilegium at interagere live med Carsten! Du finder KPI på facebook.com/kristentpaedagogiskinstitut Conrad Elmelund Petersen er mediekonsulent med ansvar for KPIs profil på sociale medier på din selvangivelse (Ligningsloven 8a), forudsat KPI har dit personnummer. - KPI udsender i januar kvittering til alle, der har givet gaver i det forgangne år. Nyhedsbrevet udgives af: (KPI) Åbuen 28, 3400 Hillerød, E: Webside: Daglig leder: Carsten Hjorth Pedersen Regnskabsfører: Gitte Lund Mortensen Tryk: Helle Høeg/Øko-Tryk Formand for bestyrelsen: Karen Aagaard (ansv.red.) Søholt Allé 7, 8600 Silkeborg E:

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn, unge og medier Maja Schurmann Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Voksne har et ansvar Gode råd om børns medieliv Medierne er i dag en helt naturlig del af vores børns hverdag. Skoler

Læs mere

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Nyhedsbrev Nr. 4 December 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 FOTO: NIELS KOUSGAARD Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Ansatte I KPI er vi så privilegerede nu at have to pædagogiske medarbejdere,

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

S yv råd til bedsteforældre

S yv råd til bedsteforældre S yv råd til bedsteforældre Oddbjørn Evenshaug Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Støttepersoner 1 Respekt for forældrene Havde jeg vidst, hvor dejligt det er med børnebørn, ville jeg

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Skal vi fortsat have to fuldtidsansatte i KPI?

Skal vi fortsat have to fuldtidsansatte i KPI? Nyhedsbrev Nr. 4 November 2012 / 13. årgang ISSN: 1603-8983 Skal vi fortsat have to fuldtidsansatte i KPI? Det kræver, at vi får 300.000 kr. ind i gaver inden nytår Allerførst en varm tak til jer 34, som

Læs mere

Hjælp til at grave guld!

Hjælp til at grave guld! Hjælp til at grave guld! Katekismus-projektets materialer www.katekismusprojekt.dk I 2005 gik otte organisationer med Kristent Pædagogisk Institut i spidsen sammen om Katekismusprojektet. Krumtappen i

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Børn, unge og sorg. Aida Hougaard Andersen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn, unge og sorg. Aida Hougaard Andersen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn, unge og sorg Aida Hougaard Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Børn møder sorg I 2012 mistede 2.000 børn én eller begge forældre ved dødsfald. Derudover kan børn miste bedsteforældre,

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere