IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN"

Transkript

1 IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling

2 MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som vil navigere endnu bedre i den digitale verden. Vi forestiller os, at du arbejder som grafisk designer, designchef, Usability Manager, UX Specialist, Webmaster, Community Manager, Social Media Manager eller tilsvarende, og ønsker et teoretisk grundlag, der kan styrke din faglighed. Du får kendskab til de nyeste teorier og principper, og fokuserer på udvikling, vurdering og implementering af interaktive digitale medier og produkter. Vi udforsker områder som designprocesser, User Experience, innovation, servicedesign og konceptudvikling, men kommer også omkring sociale medier samt digitale og mobile platforme. Du får værktøjer til at kommunikere med udviklere og leverandører, og bliver bedre til at stille krav til it-systemer set med brugernes øjne. Kort sagt vil du tilegne dig nye metoder og teknikker, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Dertil kommer evnen til at anvende forskellige samarbejdsformer, så du kan begå dig i tværfaglige teams og projekter, hvor de fleste produkter udvikles. Master i interaktionsdesign er en enestående mulighed for erhvervsfaglig fordybelse og refleksion på et højt akademisk niveau.

3 MASTERFORLØB TILPASSET BÅDE JOB OG PRIVATLIV VÆRDIEN AF EN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Master i interaktionsdesign gennemføres som et deltidsstudie. Uddannelsen er fastsat til 60 ECTS og er normeret til to år, men du kan bruge op til seks år på at gennemføre den. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan få karriere, familieliv og uddannelse til at gå op i en højere enhed. Vi anbefaler, at du tager uddannelsen fortløbende, da den er skræddersyet som et progressivt forløb. Undervisningen er koncentreret på to weekendseminarer af to dages varighed. Seminarerne afholdes lørdag og søndag fra kl til kl Der er fuld forplejning begge dage. Imellem seminarerne får du online vejledning og løser opgaver. Alle fag afsluttes med en eksamen. Første semester indledes med et kick off event af en halv dags varighed. Her bliver du introduceret til IT-Universitetet, får praktiske informationer og møder de andre studerende. Linjeleder Lene Nielsen præsenterer uddannelsens professionelle sigte og holder et fagligt oplæg. Med en Master i interaktionsdesign får du et teoretisk grundlag, der kan styrke og udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Du vil opnå følgende: Styrke din evne til at navigere i komplekse designprocesser. Skærpe din forståelse for teknologiens udfordringer og muligheder i forhold til forretningen. Styrke dit talent til at udarbejde koncepter og træffe beslutninger baseret på brugerforståelse. Øge din evne til at inddrage innovationsprocesser i forretningen. Udvikle dine kompetencer i forhold til at forstå brugere, designprocesser og valg af teknologi. Klæde dig på til bedre at styre underleverandører. Et solidt afsæt for et karrierespring.

4 BESKRIVELSE AF STUDIEFORLØB Master i interaktionsdesign består af en række obligatoriske fag, som beskæftiger sig med interaktionsdesign set fra forskellige perspektiver. Der er progression i uddannelsen, så du ved afslutningen af de to første semestre har beskæftiget dig med interaktion på individniveau, på serviceniveau og på et strategisk forretningsmæssigt niveau. Faget Usability og User Experience går helt tæt på den enkelte bruger. Servicedesign beskæftiger sig med design af services, både interaktionen og selve forløbet. På faget Strategisk innovation vil du arbejde med forretning og innovation via design. Endelig kæder faget Interaktionsdesign de forskellige niveauer sammen med henblik på at skabe nye produkter og services. Der er både teori og et hands-on element i alle fire obligatoriske fag. Det betyder, at du direkte kan omsætte den viden, som du erhverver dig i løbet af semestret, i dit daglige arbejde.

5 STUDIEFORLØB MED START I JANUAR STUDIEFORLØB MED START I AUGUST 1. SEM Usability og User Experience formidling og metode Servicedesign kurset foregår på engelsk * 1. SEM Interaktionsdesign teori og metode Strategisk innovation kurset foregår på engelsk * 2. SEM Interaktionsdesign teori og metode Strategisk innovation kurset foregår på engelsk * 2. SEM Usability og User Experience formidling og metode Servicedesign kurset foregår på engelsk * 3. OG 4. SEMESTER Valgfag Valgfag Afsluttende masterprojekt 15 ECTS point 3. OG 4. SEMESTER Valgfag Valgfag Afsluttende masterprojekt 15 ECTS point * Opgaver til dette fag skal afleveres på engelsk, men du vil ikke blive bedømt på dine engelskkundskaber. * Opgaver til dette fag skal afleveres på engelsk, men du vil ikke blive bedømt på dine engelskkundskaber.

6 USABILITY, USER EXPERIENCE OG SERVICEDESIGN INTERAKTIONSDESIGN OG STRATEGISK INNOVATION Usability og User Experience - formidling og metode introducerer dig til teori, principper og praksis indenfor brugervenlighed. Usability er et kerneområde inden for interaktionsdesign, og vi vil have fokus på, hvordan det enkelte menneske oplever og bruger forskellige interaktionsformer. Du lærer at vælge blandt forskellige brugerundersøgelsesmetoder samt at udføre dataindsamling og analysere data. Du bliver præsenteret for forskellige usabilitymetoder og usabilityprincipper. Servicedesign beskæftiger sig som navnet antyder med design af services. En service kan f.eks. være den service, som et e-handelssystem udgør, fra brugerens allerførste behov opstår, over den konkrete anvendelse af det digitale værktøj til købet lander hos brugeren. Servicedesign beskæftiger sig med andre ord med hele værdikæden. Du lærer at udvikle koncepter, at sketche og udarbejde prototyper med henblik på at forstå og formidle brugerens rejse også kaldet user journeys. Netop evnen til at skitsere brugerens rejse er et vigtigt redskab at mestre, når du i udviklingen af en service skal formidle brugerforståelse til andre interessenter. Interaktionsdesign tager udgangspunkt i, hvordan interaktion påvirker og ændrer vores liv og hvilke interaktionsmåder, der findes. Vi diskuterer og analyserer feltet interaktionsdesign og arbejder med, hvordan du kan udvikle din viden og færdigheder med henblik på at skabe nye, relevante og nyttige produkter, services og oplevelser. Du vil i forløbet opnå følgende kompetencer: Forståelse for designsituationen, analyse af interaktionsformer, designmetoder og udvikling af sketches, prototyper og wireframes. Strategisk innovation introducerer dig til de forretningsmæssige aspekter af design, herunder hvordan design kan understøtte innovation, løse forretningsmæssige problemer og øge konkurrenceevnen. Du bliver præsenteret for forskellige innovationsmetoder. Du får en grundlæggende forståelse af, hvad design er og vil få kendskab til designpraksis og anvendelse af designprocesser.

7 VALGFAG (TREDJE SEMESTER) AFSLUTTENDE MASTER- PROJEKT OG VALGFAG Dynamisk webdesign Forstå databaser og lær HTML5, WordPress og Cascading Style Sheets (CSS). User Experience og agil udvikling Få brugeroplevelsen ind i systemudviklingen med fokus på agil udvikling. Design til målgrupper kvalitative og kvantitative metoder Hvordan man indsamler data om forskellige målgrupper og bruger denne viden i designprocessen. Udvikling af digitale forretningsmodeller Om at udvikle nye forretningsområder, der tænker de forskellige mobile platforme ind i forretningen. Du kan også vælge at tage valgfag fra de andre masteruddannelser. Læs mere herom på itu.dk/efteruddannelse Dit masterforløb afsluttes med, at du skriver et masterprojekt indenfor et selvvalgt emne, der knytter sig til interaktionsdesign og digital kommunikation. Du kan starte på masterprojektet allerede på tredje semester eller vente til fjerde semester. Vælger du at starte på det tredje semester, læser du dine to valgfag sideløbende. Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfag forinden. Så du bestemmer selv, om du vil bruge et eller to semestre på master-projektet. Det kan også afhænge af udbuddet af de valgfag, du ønsker at læse. Uanset hvad du beslutter dig for, indledes forløbet med et seminar om problemformulering, metoder samt krav og forventninger til masterprojektet. Herefter skal du aflevere din problemformulering, og får på den baggrund tildelt en vejleder. Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester. Der afsluttes med en dimissionsfest.

8 OPKVALIFICERING OG STØRRE FAGLIGHED Master i interaktionsdesign på IT-Universitetet kan opkvalificere fx en webmaster eller en Usability Manager som arbejder med virksomhedens ansigt udadtil og kunderettet content. På masterforløbet lærer man bl.a. at stille krav til brugergrænseflader, at lytte til kunderne og sikre, at den rette information er tilgængelig for dem. Man får en større faglighed på IT-Universitetet, og lærer at spørge hvorfor gør vi det?. I stedet for blot hvordan gør vi det?. På den måde adskiller ITU sig fra de mere håndværksagtige kurser, som også findes på markedet, hvor man lærer at betjene et program eller et stykke software. Jeg kunne godt forestille mig at sende nogle af mine medarbejdere på Master i interaktionsdesign for, at de kan dygtiggøre sig og blive endnu bedre til at understøtte vores forretning. STATEMENT FRA: Allan Lundgaard Hamilton Director, Sales & Marketing, Visma Consulting A/S Medlem af Advisory Board for Master i interaktionsdesign

9 UNDERVISNINGEN INDDRAG DIN ERFARING OM IT-UNIVERSITETET Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, præsentationer og gruppearbejde, og der trækkes på såvel underviserens teoretiske og faglige viden som på de studerendes forskellige praktiske og faglige erfaringer. Der lægges vægt på at inddrage de studerendes egne erhvervserfaringer, og du vil få mulighed for at arbejde med konkrete udfordringer fra din virksomhed i projekter og opgaver. Deltagerne kommer fra såvel offentlige som private virksomheder, og da underviserne er specialister, opnås en mere nuanceret forståelse af begrebet interaktion. Udvidelsen og værdien af dit faglige netværk skal også fremhæves som et stort plus. IT-Universitetets uddannelser og forskning bygger på en tværfaglig forståelse af it. Der er indskrevet ca studerende på universitetet. Siden etableringen af IT-Universitetet er studerende med mere end 100 forskellige bacheloruddannelser blevet optaget. Langt størstedelen af de færdiguddannede er ansat i den private sektor. IT-Universitetet har forskningsgrupper, der arbejder med at identificere og udvikle innovativ kommunikation, computerspil, forbedre it-design, it-teknologier og softwareudvikling. Meget af denne forskning foregår i samarbejdsprojekter med deltagere fra industrien, den offentlige sektor og førende internationale forskere. Vi tilbyder dig undervisning på et fagligt højt niveau. Undervisningen er forskningsbaseret samtidig med, at den involverer eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. IT-Universitetets uddannelser har et godt renommé i erhvervslivet, fordi vi fokuserer på, at man løser problemerne på en måde, der er relevant i en jobsituation.

10 ADGANGSKRAV PRIS OG ANSØGNINGSFRIST For at blive optaget på Master i interaktionsdesign skal du have en af følgende uddannelser: universitetsbacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, kandidatuddannelse eller en diplomuddannelse. Derudover skal du kunne dokumentere to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Motiveret ansøgning IT-Universitetet vil gerne sikre sig, at de studerende, der optages på masteren, er dem, der vil få det største udbytte af uddannelsen. Du bedes derfor kort og præcist redegøre for, hvordan du mener, denne uddannelse kan fremme din faglige udvikling. På den baggrund vælger vi, hvilke studerende der optages i tilfælde af begrænset plads på uddannelsen. Når du har afsluttet uddannelsen (60 ECTS), får du titlen Master i it - interaktionsdesign (Professional Master of IT). ACE Denmark har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse. Du kan læse mere om adgangskravene samt søge om optagelse på: itu.dk/master/interaktion Samlet pris for masteruddannelsen: kr. Pris pr. kursus (seks i alt): kr. Afsluttende masterprojekt: kr. Du betaler løbende (før semesterstart) for de kurser, du har tilmeldt dig. Der skal også påregnes en udgift til undervisningsmaterialer. På de kurser, der undervises i weekenden, er der forplejning med i prisen. Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 1. juni december 2015 I tilfælde af ledige pladser efter ansøgningsfristen er frist for ansøgning 14 dage inden studiestart. Forbehold for ændringer.

11 Marts 2015 Master i interaktionsdesign ruster dig til at arbejde med interaktionsdesign fra idé over konceptudvikling til færdigt produkt itu.dk/master/interaktion IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN Studie- og Karrierevejledningen Telefon: Rued Langgaards Vej København S

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT-LEDELSE STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master/ledelse MASTER I IT-LEDELSE Master i it-ledelse beskæftiger sig med de problemstillinger, udfordringer og muligheder, der

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere