Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl ) Steen Colberg Jensen Michael Dam Jonna Nielsen (Deltog indtil kl ) Klaus Holm Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Karen Bladt Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Benjamin Truels Hansen Nanna Liv Jacobsen Mads Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Winni Grosbøll Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Revisor deltager ved pkt. 0 med fremlæggelse af revisionsrapport 1. Godkendelse af dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Fundraising 7. Økonomi 8. TUC 9. Logo og ny visuel identitet 10. Markedsføring Campus Bornholm 11. Mødeplan Eventuelt Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Punkt 00 Analyse af årsagerne til det negative resultat på STX Bilag: Revisionsrapport fra Bornholms Revision vedrørende STX og HF Revisor fremlagde revisionsrapport. Christian Christiansen og Henrik Kofoed Svendsen nævnte mulige årsager til det markante underskud på STX uddannelsen. Enkelte undervisere har mange administrative opgaver Der udløses tillæg efter efteruddannelse Udligningstilskud fra gammel overenskomst til ny overenskomst i år 2000 Direktør kommenterede efterfølgende resultatet af revisionsrapporten. Aldersfordelingen er det afgørende, og direktør oplyste, at der i samarbejde med tillidsrepræsentanter skal udarbejdes en plan omkring fremtidig rekruttering. Der vil ske en ændring i fremtidige nylønsaftaler og der er aftalt møde med organisation. Der blev udtrykt ønske om at den administrative ledelse ser på hvad tiltag der kan gøres for at gøre uddannelsen lønsom.

3 Bestyrelsen sagde at de administrative opgaver bør varetages af HK personalet og ikke af underviserne. Bestyrelsen gav på baggrund af rapporten direktør mandat til at gøre uddannelsen bæredygtig og på niveau med landsgennemsnittet. Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (26. august 2011) samt denne dagsorden Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om afholdte møder i forbindelse med Campus. Punkt 04 Meddelelser fra direktør Arbejdsgruppen Bornholms Akademi Direktør orienterede om afholdte møde i arbejdsgruppen og sagde at drøftelserne pt vedrører det juridiske. Det kan muligvis ikke lade sig gøre at fusionere fuldt ud med Akademiet på grund af juridiske årsager, men formentlig vil dele af Akademiet s opgaver godt kunne fusioneres ind. Afrapportering om forberedelse til Campus Byggeri Se bilag om afrapportering. Direktør orienterede om underskrevet kontrakt og afholdt møde om byggeprogram.

4 Direktør omtalte processen med bygherrerådgivning (COWI med Kant arkitekterne som underleverandører), og nævnte temagrupper med input til byggeprogrammet. Afrapportering af fusionsmidlernes anvendelse, som blev stillet til rådighed fra Undervisningsministeriet i forbindelse med fusionen, vil ske til bestyrelsen ved næste møde Bilag vedlægges referat. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var intet til dette punkt. Punkt 06 Fundraising Aktiviteter, afrapportering og drøftelse Bilag: Skriftlig status af 29/ Steen Colberg Jensen udtrykte ønske om et tydeligere billede af, hvor vi er netop nu. Direktør oplyste, at det desværre ikke er muligt at orientere om kontakten med de større fonde, da de ønsker 100% fortrolighed i forhold til alle andre end de direkte involverede, herunder bestyrelsen. Winni Grosbøll oplyste at hun har haft 4 møder med tidligere Undervisningsminister og at hun ligeledes har taget kontakt til ny undervisningsminister. Realisering af Campus Bornholm er et af de 4 fyrtårne, som fremgår af partnerskabsaftalen. Winni Grosbøll opfordrede ligeledes direktør og formand til at tage kontakt til ministeriet, og minde staten om deres forpligtelse vedrørende Campus Bornholm. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at ledelsen fortsat holder kontakt til undervisningsminister med henblik på forpligtelsen for den statslige del af finansieringen af Campus Bornholm.

5 Punkt 07 Økonomi Sprogskolens økonomi Bilag: Skriftlig orientering AOF og Kommunikationscentret Bilag: Driftsoverenskomster med AOF og Kommunikationscentret Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 08 TUC Klaus Holm medbringer skriftligt materiale /fremstilling over behovet, for kurser på TUC. Efter aftale med Klaus Holm forventes materialet udsendt inden mødet Skolen har afholdt 3 kurser med EU-opkvalificering og 2 kurser indenfor Kran. Disse kurser er udelukkende gennemført for at kunne servicere de bornholmere, der skal kunne gennemføre disse kurser lokalt, således at de ikke skal rejse over. Kurserne hænger knap sammen økonomisk, så det er naturligvis en afvejelse, om de skal gennemføres i fremtiden. Bilag: Opgørelse af årselever/kursister og regnskabet 1. halvår af Direktør fremlagde det økonomiske grundlag omkring TUC uddannelserne. Klaus Holm redegjorde for den analyse, som er udarbejdet i samarbejde med transportbranchen, og som har ført til, at branchen har ønsket en fortsat TUC uddannelse på Bornholm. Formand takkede for fremlæggelsen og bad Klaus Holm om at køre den videre proces i samarbejde med ledelsen om behovet for kurser på TUC samt økonomien omkring disse kurser.

6 Punkt 09 Logo og ny visuel identitet Direktør fremlagde logo og ny fælles visuel identitet, som er finansieret af fusionsmidlerne. Oplægget har ligeledes været fremlagt for hele samarbejdsudvalget samt forretningsudvalget for Campus Bornholm. Oplægget udsendes sammen med referat. Bestyrelsen tog logoet til efterretning. Punkt 10 Markedsføring Campus Bornholm Oprettelse af facebookprofil Der har været generelle drøftelser med E-types angående en Campus strategi for sociale medier og herunder mere specifikt, hvordan en Facebookprofil kan bruges i forhold til at involvere elever, kursister og ansatte på Campus i fundraisingsaktiviteter for det nyt campusbyggeri. Dertil er der organiseret et møde i midten af oktober med en fagkyndig indenfor sociale medier. Virksomhedsprofil Chefgruppen og kommunikationsafdelingen skal den 12/10 mødes med Mette Tiensuu, der er social media coach og ekspert i brugen af de sociale medier. Ved dette møde vil LinkedIn.dk og dets anvendelse også blive drøftet. Større formidling til eleverne om Campus Bornholm Se bilag til pkt. 10 om større formidling til eleverne Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 11 Mødeplan 2012 Udkast til mødeplan for 2012 vedlægges som bilag Fremlagt mødeplan blev taget til efterretning.

7 Punkt 12 Eventuelt Der var intet til eventuelt

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere