lærere og pædagoger Bornholm Center for Undervisningsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 CFUKurser til lærere og pædagoger Bornholm Center for Undervisningsmidler

2 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende), Kirsten Lenz, Jane Thisted og Poul Ellehøj, pædagogiske konsulenter Oplag stk. Foto Billeder er taget af fotograf Thomas Arnbo Design og layout enteneller a/s og CFU Bornholm ved Kenny Lyngberg Tryk Niveau2 Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os: CFU Bornholm 66, 3700 Rønne Telefon mail:

3 Forord Så er de digitale læringsressourcer for alvor slået igennem i skolen. Det gælder både brugen af elektroniske tavler (IWB), smartphones, ipads eller andre tablets, almindelige computere, og det gælder indholdet i form af e- og i-bøger og de talrige tjenester på nettet, herunder ikke mindst de sociale medier. Vi har derfor også sammensat en kursusrække, der skal øge lærerens praktiske kompetencer i brugen af de digitale læringsressourcer. Også på Bornholm afprøves til efteråret ipads i flere klasser. Det vil vi på CFU spændt følge. Nogle af de første erfaringer andre steder tyder på, at den store fordel beror på en lettere netadgang og produktionsmuligheder i form af foto, video og tekster. Vi har derfor også i kursusrækken lagt vægt på disse værktøjer frem for gennemgang af almindelige undervisningsmaterialer, der er sat strøm på, dvs. lavet som e-bøger. På netværksmøder vil der dog også være fokus på disse ressourcer ligesom hele kursusrækken selvfølgelig som sædvanlig kommer langt omkring med inspirerende oplæg til en bedre undervisning. Med venlig hilsen Hans Jacob Binzer 3

4 INDHOLD Tværfaglige og pædagogisk/psykologiske emner Pædagogisk Café: Det digitale spejl Netværksmøder for inklusionsvejledere* Netværksmøder AKT-vejledere* Gener og piller løser ikke gåden om ADHD Piger og autisme Pædagogisk Café: Muhabet - forskellighed i fællesskab, at rumme psykisk syge og forskellige etniciteter Pædagogisk Café: Diagnosebørn SFO-netværk Pædagogisk Café: Seksualiteten hos udviklingshæmede Læs og skriv - lær og forstå i ALLE fag Innovation Cooperative Learning i undervisningen og ved møder Skolebibliotekarens dag Pædagogisk Café: Inklusion og eksklusion blandt børn Fagbørs Dansk/Specialundervisning Bliv superbruger af CD-ORD* Hvad rører sig på børnelitteraturområdet netop nu? Netværksmøder læs-special - læsevejledere og specialundervisningslærere* Computerspil og dansk i indskolingen Skriftlig dansk før prøven Nationale test og evaluering i dansk Netværksmøde - dansklærere i overbygningen Film, fup eller fakta Dokumentarfilm i undervisningen og ved prøverne Opdagende skrivning Netværksmøde - dansklærere i indskolingen Dansklærer med varsomhed og vovemod Netværksmøde - dansklærere på mellemtrinnet Netværksmøde - børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen Cooperative Learning på dansk - læs genrer i dansk med Cooperative Learning Sprog Hands On - Let s get moving New Ways to Learn English Cooperative Learning i tysk og fransk Netværksmøde - engelsklærere i hele forløbet Tekstlæsning i tysk Netværksmøde - tysklærere Netværksmøde - fransklærere Matematik/Naturfag Gratis programmer og online ressourcer i matematik Matematik i indskolingen GPS i undervisningen Læsning, skrivning og talking maths Naturfagsprøverne under forandring - mød fagkonsulenten Undervisning i naturen om naturen Kristendomskundskab/historie/ samfundsfag/timeløse fag Demokrati og medborgerskab i skolen - hvordan kan man arbejde med det? Afgangsprøven i historie - og mød fagkonsulenten Afgangsprøven i samfundsfag Bedre seksualundervisning i folkeskolen Bedre færdselsundervisning i folkeskolen - en håndsrækning fra Sikker trafik Historie og samfundsfag Læreplan, didaktik, metoder og tidssvarende læremidler idéer til din religionsundervisning og Religionernes Dag Praktisk musiske fag Digital fotografering og enkel billedbehandling Drama, fortælling og andre udtryk Ryst idrætsundervisningen - teambuilding, alternative lege og samarbejdsøvelser Præsentation og multimedieproduktion med Photostory og PowerPoint Motorik og bevægelse i samspil med dansk og andre fag Digitale enheder i musikundervisningen - (3 timer eller hel dag) Det driller, det går galt, det tager for lang tid, og vi har ikke råd. Kender du de argumenter? Gode idéer til musik og rytmik på begynderog mellemtrin IT og medier Bliv superbruger af CD-ORD* Digital fotografering og enkel billedbehandling Præsentation og multimedieproduktion med Photostory og PowerPoint Få de gode resultater, når du søger på nettet Informationssøgning og kildekritik Digitale enheder i musikundervisningen - (3 timer eller hel dag) Det driller, det går galt, det tager for lang tid, og vi har ikke råd. Kender du de argumenter? Smart Board - tips og tricks Præsentationsprogrammer er andet end Power Point - fx Prezi, Wix eller Glogster Gimp - et gratisprogram til billedmani Monkey Jam - Lær at lave animationsfilm Film og lyd i undervisningen - med Movie Maker og Audacity SkoleIntra for lærere - hvordan bruger jeg ElevIntra i undervisningen... 48

5 INDHOLD LÆNGEREVARENDE KURSER OG OPSLAG Længerevarende kurser Matematikvejlederuddannelsen - diplommodul: Matematik og elever med særlige behov* Dimplommodul i skoleledelse - Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolen Flere længerevarende kurser OPSLAG: Bassinprøven OPSLAG: SKOLETILBUD: Få et foredrag om Glæden ved sproget OPSLAG: SKOLETILBUD: Med skolen i Biografen OPSLAG: SKOLETILBUD: Oplæsningskonkurrence 2013 for 7. klasserne på Bornholm MEDARBEJDERE & TIDER...55 * OBS! Alle titler i indholdsfortegnelsen for kortere og længerevarende kurser, markeret med en stjerne (*), har mere end én dato! PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Tilmeldinger til kurser skal ske online på adressen: Tryk på Kurser i menuen øverst, derefter Grundskole, Bornholm i menuen til venstre. en for de fleste kurser er før sommerferien: Torsdag den 28. juni 2012 eller se under opslaget. Ved tilmelding får du en mail med bekræftelse på tilmelding. I løbet af august får du en mail om du er optaget på kurset eller om kurset er aflyst. Ca. en måned før kurset får du en reminder om, at du skal på kursus og en deltagerliste (undtagen til Pædagogisk Café). OBS MAIL! VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DEN MAILADRESSE, DU OPGIVER VED KURSUSTILMELDINGEN OGSÅ ER DEN DER BRUGES, NÅR DU FÅR BEKRÆFTELSE OG DELTAGERLISTE FRA OS. DERFOR ER DET VIGTIGT, AT DU ANGIVER EN MAILADRESSE, SOM DU OFTE BRUGER. Optagelse sker i den rækkefølge tilmelding sker. På skurser fordeles dog pladser iht. saftale, hvis der er begrænset plads og kurset ikke kan dubleres. Tilmelding er bindende og evt. kursusgebyr opkræves før kursusstart. Evt. gebyr godtgøres kun ved anmeldt sygdom før kursusdagen. Ledige pladser kan overtages af andre på institutionen. Abonnementsordningen betyder, at ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Ungecenter Bornholm, alle fri- og privatskoler, PPR, Bornholms Efterskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ikke skal betale kursusafgift, når kurset er mærket. Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under, skal alle betale gebyret. Tilmelding sker som normalt. Forplejning På alle kurser der afholdes af CFU på, serveres kaffe/te, vand og frugt, kage om eftermiddagen og desuden frokost ved heldagskurser. 5

6 Tværfaglige og pædagogisk/ psykologiske emner 6

7 Pædagogisk Café Det Digitale Spejl At give kendskab til elevers brug af sociale medier på nettet og inspiration til at inddrage de sociale medier i undervisningen Oplæg til lærere, pædagoger og studerende, der ikke er helt sikre i deres viden om sociale medier og børn og unges brug af de sociale medier. Oplægget vil klæde lærerne på til de diskussioner i klassen, som undervisningsmaterialet Det Digtale Spejl lægger op til. Materialet er et online spil til udskolingen om de sociale medier. Lærere, pædagoger, studerende og andre interesserede Center for undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Jacob Brøndum Pedersen eller en anden fra organinsationen Digital Dannelse kl. 13:00-16:00 Gratis for alle Netværksmøder for inklusionsvejledere Erfaringsudveksling og vidensdeling hvordan støttes bedst op om inklusionsprocesserne på skolerne vejlederfunktionen, hvilke udviklingsmuligheder og barrierer kan der være? drøftelser af relevante temaer samt viden og holdninger evt. mindre oplæg Der vil blive udsendt dagsorden til de tilmeldte ca. 1 uge før mødet via mail Inklusionsvejledere Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer i samarbejde med BRK ved Annelise Hyldeqvist OBS! Tilmeldingen gælder også det fælles netværksmøde for inklusionsvejledere og AKT-vejledere den 5/ Netværksmøder i 2013 aftales i løbet af efteråret. 7 e Annelise Hyldeqvist og Lene Poulsen, konsulenter for specialklasser og inklusion kl. 14:00-16:00 Fælles netværksmøde: kl. 14:00-16:00 kr. 275,

8 e Annelise Hyldeqvist og Lene Poulsen, konsulenter for specialklasser og inklusion kl. 14:00-16:00 Fælles netværksmøde: kl. 14:00-16:00 kr. 275,00 Netværksmøder AKT-vejledere Skal AKT-medarbejderne være spydspidser i inkluderingsopgaven? Hvordan bruger vi ressourcerne? Hvordan sikrer vi udvikling inden for området? På netværksmøderne er der mulighed for erfaringsudveksling og faglig sparring. Der vil blive udsendt dagsorden ud til tilmeldte ca. en uge før mødet via mail. Medarbejdere, der er tildelt timer til AKT-arbejdet på skolerne Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer i samarbejde med BRK ved Annelise Hyldeqvist OBS! Tilmeldingen gælder også det fælles netværksmøde for inklusionsvejledere og AKT-vejledere den 5/ Netværksmøder i 2013 aftales i løbet af efteråret Gener og piller løser ikke gåden om ADHD Michael Kaster, Psykolog, cand.psych. aut kl. 12:00-15:00 kr. 550, At få et fagligt forankret overblik over debat og forskning om ADHD og en kritisk vinkel på udbredelsen af genetisk diagnose Dagens oplægsholder går i rette med den udbredte tendens til at se ADHD alene som genetisk betinget og brugen af medicin som svaret. Michael Kaster går forskningen om ADHD efter i sømmene og prøver at nuancere de faglige retninger. Han vil omtale det danske ADHD referenceprogram og forskelle i biologiske og psykiske udviklingsmodeller. Michael Kaster lægger op til en debat om sine synspunkter. Professionelle inden for den sociale, pædagogiske og psykiatriske sektor og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer i samarbejde med BRK ved Annelise Hyldeqvist 8

9 Piger og autisme Efter opfording får vi her et meget efterspurgt kursus på landsplan udbudt på Bornholm med Kirsten Callesen At få opmærksomhed på et overset felt gennem øget viden og samtidig pege på redskaber til praktiske arbejde Indledning ved Charlotte Holmer Jørgensen om arbejdet i Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, herunder autisme. Piger og autisme: I sit kliniske arbejde har Kirsten Callesen erfaret, at pigerne har svært ved at være en del af det sociale fællesskab, de har lavt selvværd, de er ofte præget af en indre fornemmelse af at føle sig forkerte, de har anderledes sociale kompetencer end deres jævnaldrende og mangler handlestrategier til at være sammen med andre, og nogle af pigerne kan have en form for arrogance og føle sig hævet over andre. et på kurset omhandler derfor praksistilgange i forhold til at arbejde med følgende områder: præference og behov for en eller anden form for systemtænkning, at håndtere krav om sociale relationer e Kirsten Callesen, psykolog, Charlotte Holmer Jørgensen, Specialkonsulent, autisme/adhd, kl. 09:00-15:00 kr. 950, problemer med at håndtere egne følelser udmattelse efter sociale udfordringer, som kan trætte dem ekstremt retfærdighedssans og anderledes sanseintegration mange piger med autisme bliver overvurderet til at være bedre fungerende end de egentlig er. Ofte kan det bero på en sammenligning med drenge med autisme, da pigerne ofte er mere socialt rettede i deres udgangspunkt lav stress- og sårbarhedstærskel. Gennemgående er piger med autisme meget overfølsomme for sociale krav en pige med Aspergers syndrom kan have tilbøjelighed til at indgå i en eller anden form for subkultur anderledes spiserutiner Professionelle inden for den sociale, psykiatriske og pædagogiske sektor og øvrige interesserede Center for undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer 9

10 e Najib Haddar, daglig leder af værestedet Muhabet og Lise Poulsen, administrator på værestedet Muhabet kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Pædagogisk Café Muhabet - forskellighed i fællesskab, at rumme psykisk syge og forskellige etniciteter At formidle erfaringer og resultater fra et værested med fokus på forskellighed i et socialt fællesskab Om forskellighed og sociale fællesskaber, erfaringer fra et værested Najib og Lise vil fortælle om deres erfaringer fra værestedet Muhabet, der har fokus på psykisk syge og sårbare især hos flygtninge og indvandrere. De har haft succes med at modvirke isolation og marginalisering gennem individuel behovsbestemt omsorg. Deres tilgang har almen relevans og er omtalt i bl.a. lærebøger for pædagogstuderende. Studerende, pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Charlotte Bech, læge kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Pædagogisk Café Diagnosebørn At sætte tanker i gang om årsagerne til det stigende antal diagnosebørn vi møder som lærere og pædagoger Hvordan hjælper vi diagnosebørn? Vi ser en alarmerende stigning i antallet af børn med diagnoser, især indenfor områderne ADHD, autisme og personlighedsforstyrrelser. Både psykiatere og forældre søger en biokemisk forklaring på enhver afvigelse fra et såkaldt normalbegreb og mange søger en kemisk løsning. Mængden af udskrevet medicin fx for ADHD er langt over tidoblet over ti år. Er der andre løsninger og virkningsfulde metoder, som er baseret på videnskabelig forskning? Og hvem bestemmer normalbegrebet? Ofte kan barnets adfærd opfattes som en normal reaktion på unormale belastninger dvs. en form for stress. Derfor er en af de vigtigste behandlinger at barnet får tryghed, fred og ro samt hjælp til at slappe af og få rigeligt med søvn og hvile, gennem fx kost, kosttilskud, kognitiv terapi, kammeratlæsning, class management, naturbørnehaver, motion, biofeedback, massageterapi, lydterapi, yoga og meditationsterapi. Du vil lære: De syv vigtigste, naturlige og holistiske tiltag for diagnosebørn Lærere og pædagoger på skoler, institutioner, SFO, forældregrupper og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted 10

11 SFO-netværk En formiddag med fokus på SFO-området og SFO-pædagogik. Flere ledere har ønsket at afsætte en formiddag for at udvikle og styrke et netværk på Bornholm blandt SFO-pædagoger. Nærmere indhold med oplæg og underviser kommer senere. Ansatte inden for skolefritidsordningerne Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Ekstern konsulent kl. 09:00-12:00 kr. 275, Pædagogisk Café Seksualiteten hos udviklingshæmmede At deltagerne får forståelse for seksualiteten hos udviklingshæmmede Vi har alle en seksualitet, fra den dag vi bliver født, til vi ikke er her mere. Den forsvinder ikke, men kan ændre sig jo ældre vi bliver. Vi lever med den og lærer den at kende, og for rigtig mange mennesker er den altafgørende og spiller ind, når vi vender snakken over på livskvalitet. Men der er også nogle som lever livet med et fysisk eller psykisk handicap eller som udviklingshæmmet og for mange af dem kan det seksuelle være lidt af en udfordring. Det kan være det, at man ikke er bevidst om sin egen seksualitet eller kan sætte ord på de følelser, som den kan give i kroppen. Man lever tit i tætte omgivelser med et personale omkring sig, som hver især har deres grænser og holdninger omkring seksuelle spørgsmål. Hvad skal vi? Hvad kan vi? Og sidst men ikke mindst: Hvad må vi? En vigtig snak og debat omkring de her ting vil kunne gøre en stor forskel for de mennesker, som lever med et handicap eller som er født udviklingshæmmet, og som derfor har svært ved at udleve deres seksualitet. Alle interesserede Claus Holm, konsulent i BRK kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj 11

12 Læs og skriv - lær og forstå i ALLE fag Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth Haahr Pedersen og Helle Vaabengaard, læsevejledere kl. 14:00-16:00 kr. 375,00 At inspirere lærerne til at optimere elevernes læringsudbytte ved at fokusere på fagtekster ud fra læsestrategier, teksttyper og genrer mv. Med baggrund i et projekt om Turbodansk har 4 læsevejledere systematiseret deres erfaringer til en række gode redskaber for lærere i alle fag. Eftermiddagen vil være spækket med grydeklare oversigter lige til at bruge i egen undervisning. De 4 undervisere har netop udgivet en bog på Dansk Psykologisk Forlag om Læselæring og skriveforståelse i fagene og undervist på Skolemessen i Roskilde og en konference i Herning. Nu er turen kommet til hjemmebanen på Bornholm. Alle lærere i grundskolen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer og Kirsten Lenz Innovation Lene Tanggaard. professor, Aalborg Universitet kl. 13:00-16:00 kr. 750,00 at deltagerne introduceres til innovative processer i undervisningen at deltagerne får indsigt i teorien om innovation at deltagerne opnår struktur og får overblik over et innovationsforløb Oplev et spændende tiltag, hvor omdrejningspunktet er viden om kreativitet og innovation fra både en forskningsmæssig og en mere praktisk synsvinkel. Lene Tanggaard vil med afsæt i egne bøger og studier fortælle om kreativitetsfremmende læringsmiljøer og give deltagerne konkrete værktøjer og fremgangsmåder til direkte brug i skolehverdagen. Lærere med interesse for innovation som læringsmetode Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted

13 Cooperative Learning i undervisningen og ved møder At deltagerne lærer de vigtigste principper for Cooperative Learning i undervisningen og på møder kort gennemgang af grundprincipperne for CL CL og forskningen bag CL og danskundervisningen Team og Class Building Breaks Cl og møder Alle med interesse med Cooperative Learnings principper anvendt i konkrete sammenhænge Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz Susanne Nygaard, lærer, CL instruktør kl. 08:30-13:30 kr. 950, Skolebibliotekarens dag Skolemessen - Danmarks største fagmesse for læremidler CFU Bornholm arrangerer en fælles tur til Skolemessen onsdag den 13. marts Skolemessen er Danmarks største salgs- og fagmesse for læremidler. Skolemessen præsenterer de nyeste boglige og digitale læremidler inden for alle fag i folkeskolen, og den henvender sig til samtlige undervisere, pædagoger og skoleledelser, der ønsker at få et indblik i nye måder at berige og udvikle undervisningen på. På Skolemessen vil der også være en række oplæg og paneldebatter, hvor de nyeste tendenser inden for skoleverdenen præsenteres og debatteres. Så tag med til Skolemesse i Roskilde sammen med dine kollegaer fra Bornholm - få faglige input og godt kollegialt samvær, som giver god baggrund for skolebibliotekarens virke. Skolebibliotekarer, pædagogiske it-vejledere, skoleledere og undervisere kl. 06:00-21:00 Roskilde kr. 650 kr. som inkluderer transport til og fra Roskilde, entre til Skolemessen og frokost på Skolemessen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz OBS! Afgang fra Rønne Havn onsdag morgen og hjemkomst samme sted onsdag aften 13

14 Suzanne Krogh, cand.psych kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Pædagogisk Café Inklusion og eksklusion blandt børn At sætte tanker i gang om emnet hos lærer- og pædagogstuderende, lærere og pædagoger Pædagogisk handler inklusion om at skabe livs- og læringsmiljøer, som inkluderer alle børn. En inkluderende pædagogik vil fokusere på, at alle børn profiterer af den pædagogiske praksis og vil give børnene muligheder for at være og lære i mange forskellige former for fællesskaber, både børnefællesskaber og barn-voksenfællesskaber. Børns muligheder for deltagelse i børnefællesskaber er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring, og børnefællesskaberne og deltagelsesmuligheder i disse er derfor et centralt opmærksomheds- og arbejdsfelt for de voksne omkring børnene. Hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med at undersøge børnenes forskellige positioner og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaberne og støtte de børn, der har udsatte og marginaliserede positioner ind i børnefællesskaberne, bliver herved vigtige spørgsmål i den pædagogiske praksis i skoler og daginstitutioner. Lærere, pædagoger, lærer- og pædagogstuderende og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted e Gæstelærer, Kirsten Lenz, Jane Thisted, pædagogiske konsulenter kl. 13:00-16:00 Fagbørs 2013 Få faglige input og idéer til din undervisning Start planlægningen af det kommende skoleår. Bliv opdateret på mål, tendenser, materialemuligheder og ideer til undervisningen. Efter et fælles oplæg med gæstelærer om et aktuelt skoletema, kan du vælge mellem korte faglige oplæg inden for forskellige fagområder. Der vil være udstillinger af en række af de materialer som kan lånes til undervisningen via kr. 350,00 Lærere i grundskolen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer og de pædagogiske konsulenter

15 Dansk/ Specialundervisning 15

16 Bliv superbruger af CD-ORD Søren Aksel Sørensen, pædagogisk konsulent fra MikroVærkstedet kl. 13:00-16:00 kr. 550,00 Max deltagere At deltagerne bliver superbrugere af CD-ORD. At være superbruger betyder, at man støtter sine kollegaer på skolen i brugen af CD-ORD På kurset vil CD-ORD og andre programmer blive gennemgået og sat ind i pædagogisk-didaktisk sammenhænge. Specielt vil inklusionsvinklen blive drøftet. CD-ORD. Hvordan virker det? CD-ORD til afgangsprøver samt nationale test skrive sig ind i læsning med CD-ORD og andre programmer i begynderundervisningen (Lyd-og læserummet, tifinger og Den talende bog) fremmedsprogsundervisning engelsk og tysk med brug af CD-ORD og Little Bridge teksters tilgængelighed for alle elever og for elever med særlige behov. (fx materialebasen, NOTA, skannede tekster m.m.) inklusion i skolen med udvidet brug af digitale hjælpemidler Kurset vil veksle mellem foredrag, øvelser samt erfaringsudveksling med vægt på centrale spørgsmål som, hvordan vi bedst sikrer, at alle får mulighed for at deltage i det skriftsproglige fællesskab, der er påkrævet i informationssamfundet. MEDBRING GERNE EGEN PC MED CD-ORD INSTALLERET Læsevejledere, specialundervisningslærere, pædagogiske it-vejledere og undervisere i grundskolen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz i samarbejde med MikroVærkstedet Hvad rører sig på børnelitteraturområdet netop nu? Steffen Larsen, pædagogisk konsulent kl. 12:15-16:00 kr. 495,00 At inspirere og opdatere undervisere i børnelitteraturen netop nu Børnelitteraturen er den mest levende og energiske og nytænkende kulturform lige nu. Både i tegning og i ord. Hvorfor det? Steffen Larsen fortæller om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer rundt om alle genrer billeder, børne- og ungdomsbøger samt tegneserier. Dertil klassikere og faglitteratur. Steffen Larsen anmelder børnelitteratur i Politiken og er desuden medarbejder ved magasinet Børn & Bøger. Holder desuden en lang række kurser og foredrag over hele landet. Alle med interesse for børnelitteratur Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

17 Netværksmøder læs-special - læsevejledere og specialundervisningslærere At udveksle erfaringer og ideer Dagsorden for møderne udsendes senest en uge før mødet i skolekomkonferencen Læs-Special. Specialundervisningslærere og læsevejledere Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz i samarbejde med Børnecenter Bornholm Læse-skrivekonsulent ved Børnecenter Bornholm kl. 14:00-16:00 kr. 275, Computerspil og dansk i indskolingen at få indblik i computerspil som fænomen, kultur- og fortælleform at få indblik i computerspils læringsmæssige potentialer at få inspiration til konkrete undervisningsforløb med computerspil Vi ser på, hvordan computerspil kan udgøre en motivationsfaktor i skolen, og hvordan man kan bruge spillene som afsæt for danskfaglige læreprocesser. På baggrund af en række eksempler på gennemførte forløb vil vi sætte spil i relation til fx arbejdet med blogs, tegneserier og fortællinger i bred forstand. Der gives også idéer til arbejdet med elevernes mediedannelse i relation til spil. Der arbejdes med såvel gratis som kommercielle spil. Kurset giver endelig baggrundsviden om, hvad computerspil er, deres fremtrædelsesformer, udbredelse og betydning. Dansklærere i indskolingen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz Ella Myhring, skolebibliotekar kl. 12:15-16:00 kr. 850,00 Max deltagere

18 Skriftlig dansk før prøven Bodil Nielsen, lektor, ph.d kl. 09:00-15:00 kr. 850, Kurset vil give deltagerne konkrete idéer til, hvordan man kan vejlede elever i skriveprocessen, og hvordan man kan opstille kriterier for vurdering af elevtekster Eleverne skal lære at skrive i forskellige genrer, både fiktive og ikke-fiktive. Frem mod afgangsprøven i skriftlig fremstilling skal undervisningen specifikt stille skarpt på denne genreskrivning. Kurset har fokus på, hvordan man kan vejlede elever i deres skriveproces og evaluere deres besvarelser af opgaver mht. indholdsvalg, opbygning og sprog. Forskellige opgavetyper gennemgås: hvad forudsætter konkrete opgaver, at eleverne skal kunne? hvordan kan man beskrive de vurderingskriterier, som konkrete opgaver bedømmes efter? hvordan kan man vejlede i konkrete opgaver? hvordan kan arbejdet med skriftlige opgaver indgå i forløb, som også lægger op til de øvrige prøver i dansk? Arbejdsform Oplæg, drøftelse af konkrete opgaver og eksempler på elevtekster Dansklærere i overbygningen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Nationale test og evaluering i dansk Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 09:15-12:00 kr. 375,00 At sætte fokus på og drøfte erfaringer ved brugen af nationale tests og evaluering i danskfaget Nationale test og evaluering i dansk. Test er blevet en fast del og hvordan udnyttes det i evaluering og planlægning? Flere lærere har efterspurgt dette emne. Skulle der være andre ønsker til indhold er tilmeldte deltagere velkomne til at maile forslag til indhold på kurset eller det efterfølgende netværksmøde til Der serveres frokost, og vi lægger op til, at man kan deltage hele dagen. Tilmeld dig i så fald begge kurser, men du kan også melde dig til kun det ene. Dansklærere i overbygningen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

19 Netværksmøde - dansklærere i overbygningen At give inspiration og indblik i de nyeste læremidler indkøbt på CFU Dagen vil byde på oplæg, dialog og erfaringsudveksling præsentation af nye læremidler nyt på forskningsområdet om danskfaget og didaktik nyt fra UVM nyheder på CFU om film og tv medier og web2 baserede programmer Dansklærere i overbygningen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 14:00-16:00 kr. 275, Film, fup eller fakta Dokumentarfilm i undervisningen og ved prøverne At give inspiration til analysearbejde med gode, fyldige dokumentarfilm og klip Dokumentarfilmen arbejder med temaer og dilemmaer hentet fra den virkelige verden. Den har en holdning til verden, og den efterspørger en holdning hos seeren. Den arbejder med nyhedsformidlingens argumentationsformer og dramaturgi, men den låner i lige så høj grad fra kort- og spillefilmens stilistiske og fortællende værktøjskasse. Vi ser på: dokumentarfilmens udvikling i Danmark fortællere og dramaturgi filmens virkemidler argumentation og præmisarbejde Der arbejdes med teori & metode, filmeksempler, analyseøvelser og opgaver, som stiller skarpt på genren. Dansklærere i overbygningen og skolebibliotekarer Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz Majken Tang Koch, lærer, cand.phil. i film og medievidenskab kl. 09:30-16:00 kr. 750,00 Max deltagere

20 Opdagende skrivning Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 09:15-13:00 kr. 350,00 At introducere deltagerne til opdagende skrivning Opdagende skrivning er et ønsket emne, som vi gerne opfylder. Læseudvikling fremmes betydeligt gennem tidlig skrivning, og der er opnået mange gode resultater ved at, børnene kaster sig tidligere ud i skrivning. Tilmeldte deltagere er også velkomne til at skrive til og foreslå andre emner taget op på dette kursus eller til det efterfølgende netværksmøde. Der serveres frokost, og vi lægger op til at man kan deltage hele dagen. Tilmeld dig så begge kurser, men du kan også melde dig til kun det ene. Lærere og pædagoger i indskolingen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 14:00-16:00 kr. 275,00 Netværksmøde - dansklærere i indskolingen At give inspiration og indblik i de nyeste læremidler indkøbt på CFU Dagen vil byde på oplæg, dialog og erfaringsudveksling præsentation af nye læremidler nyt på forskningsområdet om danskfaget og didaktik nyt fra UVM nyheder på CFU om film og tv medier og web2 baserede programmer Dansklærere i indskolingen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen.

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Læs s. 26 Nr. 4 - December 2008 Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Interaktive whiteboards øger motivation og opmærksomhed Fremmedsprog er musiske fag En

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy 25. Sue Mulcahy Nationale Autismekonference Odense den 29. og 30. april 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen Camilla Pape Anne-Marie Dahl 25 år med Den Nationale

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere