lærere og pædagoger Bornholm Center for Undervisningsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 CFUKurser til lærere og pædagoger Bornholm Center for Undervisningsmidler

2 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende), Kirsten Lenz, Jane Thisted og Poul Ellehøj, pædagogiske konsulenter Oplag stk. Foto Billeder er taget af fotograf Thomas Arnbo Design og layout enteneller a/s og CFU Bornholm ved Kenny Lyngberg Tryk Niveau2 Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os: CFU Bornholm 66, 3700 Rønne Telefon mail:

3 Forord Så er de digitale læringsressourcer for alvor slået igennem i skolen. Det gælder både brugen af elektroniske tavler (IWB), smartphones, ipads eller andre tablets, almindelige computere, og det gælder indholdet i form af e- og i-bøger og de talrige tjenester på nettet, herunder ikke mindst de sociale medier. Vi har derfor også sammensat en kursusrække, der skal øge lærerens praktiske kompetencer i brugen af de digitale læringsressourcer. Også på Bornholm afprøves til efteråret ipads i flere klasser. Det vil vi på CFU spændt følge. Nogle af de første erfaringer andre steder tyder på, at den store fordel beror på en lettere netadgang og produktionsmuligheder i form af foto, video og tekster. Vi har derfor også i kursusrækken lagt vægt på disse værktøjer frem for gennemgang af almindelige undervisningsmaterialer, der er sat strøm på, dvs. lavet som e-bøger. På netværksmøder vil der dog også være fokus på disse ressourcer ligesom hele kursusrækken selvfølgelig som sædvanlig kommer langt omkring med inspirerende oplæg til en bedre undervisning. Med venlig hilsen Hans Jacob Binzer 3

4 INDHOLD Tværfaglige og pædagogisk/psykologiske emner Pædagogisk Café: Det digitale spejl Netværksmøder for inklusionsvejledere* Netværksmøder AKT-vejledere* Gener og piller løser ikke gåden om ADHD Piger og autisme Pædagogisk Café: Muhabet - forskellighed i fællesskab, at rumme psykisk syge og forskellige etniciteter Pædagogisk Café: Diagnosebørn SFO-netværk Pædagogisk Café: Seksualiteten hos udviklingshæmede Læs og skriv - lær og forstå i ALLE fag Innovation Cooperative Learning i undervisningen og ved møder Skolebibliotekarens dag Pædagogisk Café: Inklusion og eksklusion blandt børn Fagbørs Dansk/Specialundervisning Bliv superbruger af CD-ORD* Hvad rører sig på børnelitteraturområdet netop nu? Netværksmøder læs-special - læsevejledere og specialundervisningslærere* Computerspil og dansk i indskolingen Skriftlig dansk før prøven Nationale test og evaluering i dansk Netværksmøde - dansklærere i overbygningen Film, fup eller fakta Dokumentarfilm i undervisningen og ved prøverne Opdagende skrivning Netværksmøde - dansklærere i indskolingen Dansklærer med varsomhed og vovemod Netværksmøde - dansklærere på mellemtrinnet Netværksmøde - børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen Cooperative Learning på dansk - læs genrer i dansk med Cooperative Learning Sprog Hands On - Let s get moving New Ways to Learn English Cooperative Learning i tysk og fransk Netværksmøde - engelsklærere i hele forløbet Tekstlæsning i tysk Netværksmøde - tysklærere Netværksmøde - fransklærere Matematik/Naturfag Gratis programmer og online ressourcer i matematik Matematik i indskolingen GPS i undervisningen Læsning, skrivning og talking maths Naturfagsprøverne under forandring - mød fagkonsulenten Undervisning i naturen om naturen Kristendomskundskab/historie/ samfundsfag/timeløse fag Demokrati og medborgerskab i skolen - hvordan kan man arbejde med det? Afgangsprøven i historie - og mød fagkonsulenten Afgangsprøven i samfundsfag Bedre seksualundervisning i folkeskolen Bedre færdselsundervisning i folkeskolen - en håndsrækning fra Sikker trafik Historie og samfundsfag Læreplan, didaktik, metoder og tidssvarende læremidler idéer til din religionsundervisning og Religionernes Dag Praktisk musiske fag Digital fotografering og enkel billedbehandling Drama, fortælling og andre udtryk Ryst idrætsundervisningen - teambuilding, alternative lege og samarbejdsøvelser Præsentation og multimedieproduktion med Photostory og PowerPoint Motorik og bevægelse i samspil med dansk og andre fag Digitale enheder i musikundervisningen - (3 timer eller hel dag) Det driller, det går galt, det tager for lang tid, og vi har ikke råd. Kender du de argumenter? Gode idéer til musik og rytmik på begynderog mellemtrin IT og medier Bliv superbruger af CD-ORD* Digital fotografering og enkel billedbehandling Præsentation og multimedieproduktion med Photostory og PowerPoint Få de gode resultater, når du søger på nettet Informationssøgning og kildekritik Digitale enheder i musikundervisningen - (3 timer eller hel dag) Det driller, det går galt, det tager for lang tid, og vi har ikke råd. Kender du de argumenter? Smart Board - tips og tricks Præsentationsprogrammer er andet end Power Point - fx Prezi, Wix eller Glogster Gimp - et gratisprogram til billedmani Monkey Jam - Lær at lave animationsfilm Film og lyd i undervisningen - med Movie Maker og Audacity SkoleIntra for lærere - hvordan bruger jeg ElevIntra i undervisningen... 48

5 INDHOLD LÆNGEREVARENDE KURSER OG OPSLAG Længerevarende kurser Matematikvejlederuddannelsen - diplommodul: Matematik og elever med særlige behov* Dimplommodul i skoleledelse - Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af folkeskolen Flere længerevarende kurser OPSLAG: Bassinprøven OPSLAG: SKOLETILBUD: Få et foredrag om Glæden ved sproget OPSLAG: SKOLETILBUD: Med skolen i Biografen OPSLAG: SKOLETILBUD: Oplæsningskonkurrence 2013 for 7. klasserne på Bornholm MEDARBEJDERE & TIDER...55 * OBS! Alle titler i indholdsfortegnelsen for kortere og længerevarende kurser, markeret med en stjerne (*), har mere end én dato! PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Tilmeldinger til kurser skal ske online på adressen: Tryk på Kurser i menuen øverst, derefter Grundskole, Bornholm i menuen til venstre. en for de fleste kurser er før sommerferien: Torsdag den 28. juni 2012 eller se under opslaget. Ved tilmelding får du en mail med bekræftelse på tilmelding. I løbet af august får du en mail om du er optaget på kurset eller om kurset er aflyst. Ca. en måned før kurset får du en reminder om, at du skal på kursus og en deltagerliste (undtagen til Pædagogisk Café). OBS MAIL! VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DEN MAILADRESSE, DU OPGIVER VED KURSUSTILMELDINGEN OGSÅ ER DEN DER BRUGES, NÅR DU FÅR BEKRÆFTELSE OG DELTAGERLISTE FRA OS. DERFOR ER DET VIGTIGT, AT DU ANGIVER EN MAILADRESSE, SOM DU OFTE BRUGER. Optagelse sker i den rækkefølge tilmelding sker. På skurser fordeles dog pladser iht. saftale, hvis der er begrænset plads og kurset ikke kan dubleres. Tilmelding er bindende og evt. kursusgebyr opkræves før kursusstart. Evt. gebyr godtgøres kun ved anmeldt sygdom før kursusdagen. Ledige pladser kan overtages af andre på institutionen. Abonnementsordningen betyder, at ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Ungecenter Bornholm, alle fri- og privatskoler, PPR, Bornholms Efterskole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ikke skal betale kursusafgift, når kurset er mærket. Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under, skal alle betale gebyret. Tilmelding sker som normalt. Forplejning På alle kurser der afholdes af CFU på, serveres kaffe/te, vand og frugt, kage om eftermiddagen og desuden frokost ved heldagskurser. 5

6 Tværfaglige og pædagogisk/ psykologiske emner 6

7 Pædagogisk Café Det Digitale Spejl At give kendskab til elevers brug af sociale medier på nettet og inspiration til at inddrage de sociale medier i undervisningen Oplæg til lærere, pædagoger og studerende, der ikke er helt sikre i deres viden om sociale medier og børn og unges brug af de sociale medier. Oplægget vil klæde lærerne på til de diskussioner i klassen, som undervisningsmaterialet Det Digtale Spejl lægger op til. Materialet er et online spil til udskolingen om de sociale medier. Lærere, pædagoger, studerende og andre interesserede Center for undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Jacob Brøndum Pedersen eller en anden fra organinsationen Digital Dannelse kl. 13:00-16:00 Gratis for alle Netværksmøder for inklusionsvejledere Erfaringsudveksling og vidensdeling hvordan støttes bedst op om inklusionsprocesserne på skolerne vejlederfunktionen, hvilke udviklingsmuligheder og barrierer kan der være? drøftelser af relevante temaer samt viden og holdninger evt. mindre oplæg Der vil blive udsendt dagsorden til de tilmeldte ca. 1 uge før mødet via mail Inklusionsvejledere Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer i samarbejde med BRK ved Annelise Hyldeqvist OBS! Tilmeldingen gælder også det fælles netværksmøde for inklusionsvejledere og AKT-vejledere den 5/ Netværksmøder i 2013 aftales i løbet af efteråret. 7 e Annelise Hyldeqvist og Lene Poulsen, konsulenter for specialklasser og inklusion kl. 14:00-16:00 Fælles netværksmøde: kl. 14:00-16:00 kr. 275,

8 e Annelise Hyldeqvist og Lene Poulsen, konsulenter for specialklasser og inklusion kl. 14:00-16:00 Fælles netværksmøde: kl. 14:00-16:00 kr. 275,00 Netværksmøder AKT-vejledere Skal AKT-medarbejderne være spydspidser i inkluderingsopgaven? Hvordan bruger vi ressourcerne? Hvordan sikrer vi udvikling inden for området? På netværksmøderne er der mulighed for erfaringsudveksling og faglig sparring. Der vil blive udsendt dagsorden ud til tilmeldte ca. en uge før mødet via mail. Medarbejdere, der er tildelt timer til AKT-arbejdet på skolerne Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer i samarbejde med BRK ved Annelise Hyldeqvist OBS! Tilmeldingen gælder også det fælles netværksmøde for inklusionsvejledere og AKT-vejledere den 5/ Netværksmøder i 2013 aftales i løbet af efteråret Gener og piller løser ikke gåden om ADHD Michael Kaster, Psykolog, cand.psych. aut kl. 12:00-15:00 kr. 550, At få et fagligt forankret overblik over debat og forskning om ADHD og en kritisk vinkel på udbredelsen af genetisk diagnose Dagens oplægsholder går i rette med den udbredte tendens til at se ADHD alene som genetisk betinget og brugen af medicin som svaret. Michael Kaster går forskningen om ADHD efter i sømmene og prøver at nuancere de faglige retninger. Han vil omtale det danske ADHD referenceprogram og forskelle i biologiske og psykiske udviklingsmodeller. Michael Kaster lægger op til en debat om sine synspunkter. Professionelle inden for den sociale, pædagogiske og psykiatriske sektor og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer i samarbejde med BRK ved Annelise Hyldeqvist 8

9 Piger og autisme Efter opfording får vi her et meget efterspurgt kursus på landsplan udbudt på Bornholm med Kirsten Callesen At få opmærksomhed på et overset felt gennem øget viden og samtidig pege på redskaber til praktiske arbejde Indledning ved Charlotte Holmer Jørgensen om arbejdet i Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, herunder autisme. Piger og autisme: I sit kliniske arbejde har Kirsten Callesen erfaret, at pigerne har svært ved at være en del af det sociale fællesskab, de har lavt selvværd, de er ofte præget af en indre fornemmelse af at føle sig forkerte, de har anderledes sociale kompetencer end deres jævnaldrende og mangler handlestrategier til at være sammen med andre, og nogle af pigerne kan have en form for arrogance og føle sig hævet over andre. et på kurset omhandler derfor praksistilgange i forhold til at arbejde med følgende områder: præference og behov for en eller anden form for systemtænkning, at håndtere krav om sociale relationer e Kirsten Callesen, psykolog, Charlotte Holmer Jørgensen, Specialkonsulent, autisme/adhd, kl. 09:00-15:00 kr. 950, problemer med at håndtere egne følelser udmattelse efter sociale udfordringer, som kan trætte dem ekstremt retfærdighedssans og anderledes sanseintegration mange piger med autisme bliver overvurderet til at være bedre fungerende end de egentlig er. Ofte kan det bero på en sammenligning med drenge med autisme, da pigerne ofte er mere socialt rettede i deres udgangspunkt lav stress- og sårbarhedstærskel. Gennemgående er piger med autisme meget overfølsomme for sociale krav en pige med Aspergers syndrom kan have tilbøjelighed til at indgå i en eller anden form for subkultur anderledes spiserutiner Professionelle inden for den sociale, psykiatriske og pædagogiske sektor og øvrige interesserede Center for undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer 9

10 e Najib Haddar, daglig leder af værestedet Muhabet og Lise Poulsen, administrator på værestedet Muhabet kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Pædagogisk Café Muhabet - forskellighed i fællesskab, at rumme psykisk syge og forskellige etniciteter At formidle erfaringer og resultater fra et værested med fokus på forskellighed i et socialt fællesskab Om forskellighed og sociale fællesskaber, erfaringer fra et værested Najib og Lise vil fortælle om deres erfaringer fra værestedet Muhabet, der har fokus på psykisk syge og sårbare især hos flygtninge og indvandrere. De har haft succes med at modvirke isolation og marginalisering gennem individuel behovsbestemt omsorg. Deres tilgang har almen relevans og er omtalt i bl.a. lærebøger for pædagogstuderende. Studerende, pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Charlotte Bech, læge kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Pædagogisk Café Diagnosebørn At sætte tanker i gang om årsagerne til det stigende antal diagnosebørn vi møder som lærere og pædagoger Hvordan hjælper vi diagnosebørn? Vi ser en alarmerende stigning i antallet af børn med diagnoser, især indenfor områderne ADHD, autisme og personlighedsforstyrrelser. Både psykiatere og forældre søger en biokemisk forklaring på enhver afvigelse fra et såkaldt normalbegreb og mange søger en kemisk løsning. Mængden af udskrevet medicin fx for ADHD er langt over tidoblet over ti år. Er der andre løsninger og virkningsfulde metoder, som er baseret på videnskabelig forskning? Og hvem bestemmer normalbegrebet? Ofte kan barnets adfærd opfattes som en normal reaktion på unormale belastninger dvs. en form for stress. Derfor er en af de vigtigste behandlinger at barnet får tryghed, fred og ro samt hjælp til at slappe af og få rigeligt med søvn og hvile, gennem fx kost, kosttilskud, kognitiv terapi, kammeratlæsning, class management, naturbørnehaver, motion, biofeedback, massageterapi, lydterapi, yoga og meditationsterapi. Du vil lære: De syv vigtigste, naturlige og holistiske tiltag for diagnosebørn Lærere og pædagoger på skoler, institutioner, SFO, forældregrupper og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted 10

11 SFO-netværk En formiddag med fokus på SFO-området og SFO-pædagogik. Flere ledere har ønsket at afsætte en formiddag for at udvikle og styrke et netværk på Bornholm blandt SFO-pædagoger. Nærmere indhold med oplæg og underviser kommer senere. Ansatte inden for skolefritidsordningerne Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Ekstern konsulent kl. 09:00-12:00 kr. 275, Pædagogisk Café Seksualiteten hos udviklingshæmmede At deltagerne får forståelse for seksualiteten hos udviklingshæmmede Vi har alle en seksualitet, fra den dag vi bliver født, til vi ikke er her mere. Den forsvinder ikke, men kan ændre sig jo ældre vi bliver. Vi lever med den og lærer den at kende, og for rigtig mange mennesker er den altafgørende og spiller ind, når vi vender snakken over på livskvalitet. Men der er også nogle som lever livet med et fysisk eller psykisk handicap eller som udviklingshæmmet og for mange af dem kan det seksuelle være lidt af en udfordring. Det kan være det, at man ikke er bevidst om sin egen seksualitet eller kan sætte ord på de følelser, som den kan give i kroppen. Man lever tit i tætte omgivelser med et personale omkring sig, som hver især har deres grænser og holdninger omkring seksuelle spørgsmål. Hvad skal vi? Hvad kan vi? Og sidst men ikke mindst: Hvad må vi? En vigtig snak og debat omkring de her ting vil kunne gøre en stor forskel for de mennesker, som lever med et handicap eller som er født udviklingshæmmet, og som derfor har svært ved at udleve deres seksualitet. Alle interesserede Claus Holm, konsulent i BRK kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj 11

12 Læs og skriv - lær og forstå i ALLE fag Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth Haahr Pedersen og Helle Vaabengaard, læsevejledere kl. 14:00-16:00 kr. 375,00 At inspirere lærerne til at optimere elevernes læringsudbytte ved at fokusere på fagtekster ud fra læsestrategier, teksttyper og genrer mv. Med baggrund i et projekt om Turbodansk har 4 læsevejledere systematiseret deres erfaringer til en række gode redskaber for lærere i alle fag. Eftermiddagen vil være spækket med grydeklare oversigter lige til at bruge i egen undervisning. De 4 undervisere har netop udgivet en bog på Dansk Psykologisk Forlag om Læselæring og skriveforståelse i fagene og undervist på Skolemessen i Roskilde og en konference i Herning. Nu er turen kommet til hjemmebanen på Bornholm. Alle lærere i grundskolen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer og Kirsten Lenz Innovation Lene Tanggaard. professor, Aalborg Universitet kl. 13:00-16:00 kr. 750,00 at deltagerne introduceres til innovative processer i undervisningen at deltagerne får indsigt i teorien om innovation at deltagerne opnår struktur og får overblik over et innovationsforløb Oplev et spændende tiltag, hvor omdrejningspunktet er viden om kreativitet og innovation fra både en forskningsmæssig og en mere praktisk synsvinkel. Lene Tanggaard vil med afsæt i egne bøger og studier fortælle om kreativitetsfremmende læringsmiljøer og give deltagerne konkrete værktøjer og fremgangsmåder til direkte brug i skolehverdagen. Lærere med interesse for innovation som læringsmetode Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted

13 Cooperative Learning i undervisningen og ved møder At deltagerne lærer de vigtigste principper for Cooperative Learning i undervisningen og på møder kort gennemgang af grundprincipperne for CL CL og forskningen bag CL og danskundervisningen Team og Class Building Breaks Cl og møder Alle med interesse med Cooperative Learnings principper anvendt i konkrete sammenhænge Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz Susanne Nygaard, lærer, CL instruktør kl. 08:30-13:30 kr. 950, Skolebibliotekarens dag Skolemessen - Danmarks største fagmesse for læremidler CFU Bornholm arrangerer en fælles tur til Skolemessen onsdag den 13. marts Skolemessen er Danmarks største salgs- og fagmesse for læremidler. Skolemessen præsenterer de nyeste boglige og digitale læremidler inden for alle fag i folkeskolen, og den henvender sig til samtlige undervisere, pædagoger og skoleledelser, der ønsker at få et indblik i nye måder at berige og udvikle undervisningen på. På Skolemessen vil der også være en række oplæg og paneldebatter, hvor de nyeste tendenser inden for skoleverdenen præsenteres og debatteres. Så tag med til Skolemesse i Roskilde sammen med dine kollegaer fra Bornholm - få faglige input og godt kollegialt samvær, som giver god baggrund for skolebibliotekarens virke. Skolebibliotekarer, pædagogiske it-vejledere, skoleledere og undervisere kl. 06:00-21:00 Roskilde kr. 650 kr. som inkluderer transport til og fra Roskilde, entre til Skolemessen og frokost på Skolemessen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz OBS! Afgang fra Rønne Havn onsdag morgen og hjemkomst samme sted onsdag aften 13

14 Suzanne Krogh, cand.psych kl. 14:00-16:00 Gratis for alle Pædagogisk Café Inklusion og eksklusion blandt børn At sætte tanker i gang om emnet hos lærer- og pædagogstuderende, lærere og pædagoger Pædagogisk handler inklusion om at skabe livs- og læringsmiljøer, som inkluderer alle børn. En inkluderende pædagogik vil fokusere på, at alle børn profiterer af den pædagogiske praksis og vil give børnene muligheder for at være og lære i mange forskellige former for fællesskaber, både børnefællesskaber og barn-voksenfællesskaber. Børns muligheder for deltagelse i børnefællesskaber er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring, og børnefællesskaberne og deltagelsesmuligheder i disse er derfor et centralt opmærksomheds- og arbejdsfelt for de voksne omkring børnene. Hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med at undersøge børnenes forskellige positioner og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaberne og støtte de børn, der har udsatte og marginaliserede positioner ind i børnefællesskaberne, bliver herved vigtige spørgsmål i den pædagogiske praksis i skoler og daginstitutioner. Lærere, pædagoger, lærer- og pædagogstuderende og andre interesserede Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted e Gæstelærer, Kirsten Lenz, Jane Thisted, pædagogiske konsulenter kl. 13:00-16:00 Fagbørs 2013 Få faglige input og idéer til din undervisning Start planlægningen af det kommende skoleår. Bliv opdateret på mål, tendenser, materialemuligheder og ideer til undervisningen. Efter et fælles oplæg med gæstelærer om et aktuelt skoletema, kan du vælge mellem korte faglige oplæg inden for forskellige fagområder. Der vil være udstillinger af en række af de materialer som kan lånes til undervisningen via kr. 350,00 Lærere i grundskolen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer og de pædagogiske konsulenter

15 Dansk/ Specialundervisning 15

16 Bliv superbruger af CD-ORD Søren Aksel Sørensen, pædagogisk konsulent fra MikroVærkstedet kl. 13:00-16:00 kr. 550,00 Max deltagere At deltagerne bliver superbrugere af CD-ORD. At være superbruger betyder, at man støtter sine kollegaer på skolen i brugen af CD-ORD På kurset vil CD-ORD og andre programmer blive gennemgået og sat ind i pædagogisk-didaktisk sammenhænge. Specielt vil inklusionsvinklen blive drøftet. CD-ORD. Hvordan virker det? CD-ORD til afgangsprøver samt nationale test skrive sig ind i læsning med CD-ORD og andre programmer i begynderundervisningen (Lyd-og læserummet, tifinger og Den talende bog) fremmedsprogsundervisning engelsk og tysk med brug af CD-ORD og Little Bridge teksters tilgængelighed for alle elever og for elever med særlige behov. (fx materialebasen, NOTA, skannede tekster m.m.) inklusion i skolen med udvidet brug af digitale hjælpemidler Kurset vil veksle mellem foredrag, øvelser samt erfaringsudveksling med vægt på centrale spørgsmål som, hvordan vi bedst sikrer, at alle får mulighed for at deltage i det skriftsproglige fællesskab, der er påkrævet i informationssamfundet. MEDBRING GERNE EGEN PC MED CD-ORD INSTALLERET Læsevejledere, specialundervisningslærere, pædagogiske it-vejledere og undervisere i grundskolen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz i samarbejde med MikroVærkstedet Hvad rører sig på børnelitteraturområdet netop nu? Steffen Larsen, pædagogisk konsulent kl. 12:15-16:00 kr. 495,00 At inspirere og opdatere undervisere i børnelitteraturen netop nu Børnelitteraturen er den mest levende og energiske og nytænkende kulturform lige nu. Både i tegning og i ord. Hvorfor det? Steffen Larsen fortæller om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer rundt om alle genrer billeder, børne- og ungdomsbøger samt tegneserier. Dertil klassikere og faglitteratur. Steffen Larsen anmelder børnelitteratur i Politiken og er desuden medarbejder ved magasinet Børn & Bøger. Holder desuden en lang række kurser og foredrag over hele landet. Alle med interesse for børnelitteratur Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

17 Netværksmøder læs-special - læsevejledere og specialundervisningslærere At udveksle erfaringer og ideer Dagsorden for møderne udsendes senest en uge før mødet i skolekomkonferencen Læs-Special. Specialundervisningslærere og læsevejledere Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz i samarbejde med Børnecenter Bornholm Læse-skrivekonsulent ved Børnecenter Bornholm kl. 14:00-16:00 kr. 275, Computerspil og dansk i indskolingen at få indblik i computerspil som fænomen, kultur- og fortælleform at få indblik i computerspils læringsmæssige potentialer at få inspiration til konkrete undervisningsforløb med computerspil Vi ser på, hvordan computerspil kan udgøre en motivationsfaktor i skolen, og hvordan man kan bruge spillene som afsæt for danskfaglige læreprocesser. På baggrund af en række eksempler på gennemførte forløb vil vi sætte spil i relation til fx arbejdet med blogs, tegneserier og fortællinger i bred forstand. Der gives også idéer til arbejdet med elevernes mediedannelse i relation til spil. Der arbejdes med såvel gratis som kommercielle spil. Kurset giver endelig baggrundsviden om, hvad computerspil er, deres fremtrædelsesformer, udbredelse og betydning. Dansklærere i indskolingen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz Ella Myhring, skolebibliotekar kl. 12:15-16:00 kr. 850,00 Max deltagere

18 Skriftlig dansk før prøven Bodil Nielsen, lektor, ph.d kl. 09:00-15:00 kr. 850, Kurset vil give deltagerne konkrete idéer til, hvordan man kan vejlede elever i skriveprocessen, og hvordan man kan opstille kriterier for vurdering af elevtekster Eleverne skal lære at skrive i forskellige genrer, både fiktive og ikke-fiktive. Frem mod afgangsprøven i skriftlig fremstilling skal undervisningen specifikt stille skarpt på denne genreskrivning. Kurset har fokus på, hvordan man kan vejlede elever i deres skriveproces og evaluere deres besvarelser af opgaver mht. indholdsvalg, opbygning og sprog. Forskellige opgavetyper gennemgås: hvad forudsætter konkrete opgaver, at eleverne skal kunne? hvordan kan man beskrive de vurderingskriterier, som konkrete opgaver bedømmes efter? hvordan kan man vejlede i konkrete opgaver? hvordan kan arbejdet med skriftlige opgaver indgå i forløb, som også lægger op til de øvrige prøver i dansk? Arbejdsform Oplæg, drøftelse af konkrete opgaver og eksempler på elevtekster Dansklærere i overbygningen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Nationale test og evaluering i dansk Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 09:15-12:00 kr. 375,00 At sætte fokus på og drøfte erfaringer ved brugen af nationale tests og evaluering i danskfaget Nationale test og evaluering i dansk. Test er blevet en fast del og hvordan udnyttes det i evaluering og planlægning? Flere lærere har efterspurgt dette emne. Skulle der være andre ønsker til indhold er tilmeldte deltagere velkomne til at maile forslag til indhold på kurset eller det efterfølgende netværksmøde til Der serveres frokost, og vi lægger op til, at man kan deltage hele dagen. Tilmeld dig i så fald begge kurser, men du kan også melde dig til kun det ene. Dansklærere i overbygningen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

19 Netværksmøde - dansklærere i overbygningen At give inspiration og indblik i de nyeste læremidler indkøbt på CFU Dagen vil byde på oplæg, dialog og erfaringsudveksling præsentation af nye læremidler nyt på forskningsområdet om danskfaget og didaktik nyt fra UVM nyheder på CFU om film og tv medier og web2 baserede programmer Dansklærere i overbygningen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 14:00-16:00 kr. 275, Film, fup eller fakta Dokumentarfilm i undervisningen og ved prøverne At give inspiration til analysearbejde med gode, fyldige dokumentarfilm og klip Dokumentarfilmen arbejder med temaer og dilemmaer hentet fra den virkelige verden. Den har en holdning til verden, og den efterspørger en holdning hos seeren. Den arbejder med nyhedsformidlingens argumentationsformer og dramaturgi, men den låner i lige så høj grad fra kort- og spillefilmens stilistiske og fortællende værktøjskasse. Vi ser på: dokumentarfilmens udvikling i Danmark fortællere og dramaturgi filmens virkemidler argumentation og præmisarbejde Der arbejdes med teori & metode, filmeksempler, analyseøvelser og opgaver, som stiller skarpt på genren. Dansklærere i overbygningen og skolebibliotekarer Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz Majken Tang Koch, lærer, cand.phil. i film og medievidenskab kl. 09:30-16:00 kr. 750,00 Max deltagere

20 Opdagende skrivning Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 09:15-13:00 kr. 350,00 At introducere deltagerne til opdagende skrivning Opdagende skrivning er et ønsket emne, som vi gerne opfylder. Læseudvikling fremmes betydeligt gennem tidlig skrivning, og der er opnået mange gode resultater ved at, børnene kaster sig tidligere ud i skrivning. Tilmeldte deltagere er også velkomne til at skrive til og foreslå andre emner taget op på dette kursus eller til det efterfølgende netværksmøde. Der serveres frokost, og vi lægger op til at man kan deltage hele dagen. Tilmeld dig så begge kurser, men du kan også melde dig til kun det ene. Lærere og pædagoger i indskolingen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer Inger-Lise Lund, pædagogisk konsulent, cand.pæd. i dansk kl. 14:00-16:00 kr. 275,00 Netværksmøde - dansklærere i indskolingen At give inspiration og indblik i de nyeste læremidler indkøbt på CFU Dagen vil byde på oplæg, dialog og erfaringsudveksling præsentation af nye læremidler nyt på forskningsområdet om danskfaget og didaktik nyt fra UVM nyheder på CFU om film og tv medier og web2 baserede programmer Dansklærere i indskolingen Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere