MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM"

Transkript

1 REGELSÆT Det frivillige MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM for får og geder R e v i d e re t j u n i gældende fra 1. juni 2005 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

2 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter sygdommene Maedi-visna og CAE. Programmet administreres af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg. Den daglige drift af programmet varetages af: RYK Skejby, Mrk. Maedi-visna/CAE Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Tlf Fax Maedi-Visna og CAE Maedi-visna (får) og CAE (geder) er dødelige og tabsvoldende sygdomme, der forårsages af virus (lenti-virus). Smitte kan overføres mellem får og geder. Sygdommene udvikler sig meget langsomt, og virus kan ligge hvilende i et dyr i flere år, men dyret kan godt give smitten videre i denne periode. Køber man f.eks. et dyr, som ser raskt ud, men alligevel bærer smitten, risikerer man, at op til 60% af besætningen er smittet, inden man bliver opmærksom på sygdommen. Maedi ses hos får, når virus angriber lungerne. Fårene viser åndenød, specielt når de drives (hurtig bevægelse). Visna ses hos får og CAE hos geder, når virus angriber nervesystemet. Dyrene får balanceproblemer og andre nervøse forstyrrelser. I alle tilfælde ses huldtab og utrivelighed. Typiske symptomer i øvrigt er lungebetændelse, fremskridende lammelse, gigt/ledbetændelse og kronisk mastitis (yverbetændelse). Optagelse i Sundhedsprogrammet Med kendt status En besætning, som etableres ved indkøb af dyr fra besætninger med kendt sundhedsstatus, og som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal indsende en EJERERKLÆ- RING straks efter etableringen. Besætningen tildeles normalt samme status som den salgsbesætning, der har lavest status. For at den nyetablerede besætning kan opretholde sælgerbesætningens sundhedsstatus, skal tidsfristen for besætningsblodprøven overholdes. Med ukendt status En besætning med ukendt sundhedsstatus, som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal have foretaget en besætningsblodprøve og indsende EJERERKLÆRING. Det tager minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå Maedi-visna/CAE-fri status (M3). Undervejs får besætningen status M1 og M2. Det skyldes, at der kan gå flere år, før smitte med Maedi-visna/CAE kan erkendes i en blodprøve. Blodprøvning Uden M3 status Blodprøven skal omfatte alle dyr over 12 måneder i besætningen. Blodprøven skal udtages tidligst 12 og senest 14 måneder efter den seneste blodprøve. Indhold Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder...2 Generelt om sundhedsprogrammet...3 Sygdommene Maedi-visna og CAE...4 Sundhedsprogrammets opbygning...5 Ejererklæring...5 Tildeling af besætningsstatus...6 Tidsfrister...6 Indberetningspligt...7 Kontakt til andre besætninger samt køb og salg...7 Sanering af en smittet besætning...8 Sæd- og embryonoverførsel i relation til Sundhedsprogrammet...8 Import af levende dyr i relation til Sundhedsprogrammet...9 Kontrol...9 Offentlig adgang til oplysningerne i Sundhedsprogrammet...9 Betaling af gebyr...9 Ankeudvalg...10 Bilag 1: Sundhedsprogrammets opbygning...11 Bilag 2: Regler for import af levende dyr til besætninger i Sundhedsprogrammet...12 Import af får og geder til besætninger i Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

3 Ved opstart af større besætninger over 100 dyr, skal 33 % af alle får/geder blodprøves dog mindst 50 dyr det første og tredje år. Kommer der får/geder fra flere besætninger, skal mindst 33 % af dyrene fra hver besætning blodprøves (stikprøve). Ældre dyr prøves først. Med M3 status Blodprøven skal omfatte: 10 % af alle dyr over to år i besætningen - dog mindst 10 dyr Ved under 10 dyr over to år; alle dyr over to år mellem dyr over to år; 10 dyr over to år Er der ikke dyr over to år; alle dyr over ét år. Blodprøven skal tages senest 36 måneder efter den seneste blodprøve. Status Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med Maedi-visna/CAE fri status (M3 status) til levebrug - det vil sige f.eks. køb, salg, vædder-/bukkesamarbejde og udstillinger. Status gælder for hele besætningen. En besætning kan ikke opnå hverken M1, M2 eller M3 status, hvis den inden for de seneste 30 måneder har haft kontakt med smittede besætninger eller tilfælde af Maedivisna/CAE. Statusattest Gyldighed af status Ejererklæring Statusattesten udstedes sammen med faktura, når ejererklæring og blodprøveresultater er indsendt. Attester på M1 og M2 status er gyldige i 14 måneder. Attester på M3 status er gyldige i 36 måneder. Gyldigheden er betinget af, at besætningen ikke kommer i kontakt med får/geder fra besætninger med lavere sundhedsstatus. Brug ejererklæringerne. Ejererklæringen kan udskrives fra under Sundhed & Sygdomme. Besætningsejeren har pligt til straks at indberette: Kontakt til besætninger med lavere status. To måneder inden statusattestens forventede udløb varsles besætningsejeren normalt om blodprøvningen. Det er dog besætningsejerens ansvar, at blodprøveresultater og ejererklæring indsendes rettidigt. Gebyr Sundhedsprogrammet er frivilligt og finansieres ved brugerbetaling. Gebyret på kr. 168,00 plus moms skal indbetales straks ved modtagelse af statusattest. Der medsendes en faktura. Ved tildeling af status efter import af levende dyr opkræves dog et ekspeditionsgebyr på kr ,00 plus moms. De anførte priser er pr. 1. januar 2005 og kan blive ændret uden varsel. Der gælder særlige regler for import af levende dyr og anvendelse af sæd og embryoner, se side 6 i regelsættet. Se også bilag 2 om import af levende dyr i sundhedsprogrammets regelsæt eller kontakt RYK Skejby, tlf Generelt om Sundhedsprogrammet Sundhedsprogrammet omfatter sygdommene Maedi-visna/CAE samt regler for import af levende dyr og anvendelse af sæd og embryoner. Sundhedsprogrammet er landsdækkende, og ca. en tredjedel af Danmarks fåre- og gedebesætninger deltager i programmet. Sundhedsprogrammet blev indledt i 1979 efter aftale mellem Landsforeningen Dansk Fåreavl, Statens Veterinære Serumlaboratorium og Veterinærdirektoratet. Senere har også Danmarks Gedeavlerforening og Mohairforeningen i Danmark indgået aftalen. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

4 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg har ansvaret for driften af Sundhedsprogrammet. Den daglige drift varetages af: Administration Formål RYK Skejby, Mrk. Maedi-visna/CAE Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Tlf Fax Formålet med Sundhedsprogrammet er, at: bekæmpe og udrydde Maedi-visna/CAE i de deltagende besætninger hindre smittespredning til og imellem besætningerne minimere risikoen for indslæbning og spredning af fåre- og gedesygdomme ved import. Sundhedsprogrammet er besætningsejernes redskab til at gennemføre dette og til at dokumentere besætningens sundhedsstatus i forbindelse med omsætning af dyr og anden samkvem mellem besætninger. Sundhedsstatus Sundhedsprogrammet tildeler besætningen en status på grundlag af blodprøver og ejererklæringer. På grund af sygdommens langsomme udvikling og usikkerheden ved analyse af blodprøverne tager det minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå status som Maedi-visna/CAE fri (M3 status). Særlige regler for import af dyr Smitte Symptomer Overførsel af smitte Konsekvenser Bemærk, at for import af levende dyr er der særlige regler, se bilag 2. Sygdommene Maedi-visna og CAE Maedi-visna (får) og CAE (geder) er dødelige og tabsvoldende sygdomme, der forårsages af virus (lenti-virus). Smitte kan overføres mellem får og geder. Sygdommene udvikler sig meget langsomt, og virus kan ligge hvilende i et dyr i flere år, men dyret kan godt give smitten videre i denne periode. Køber man f.eks. et dyr, som ser raskt ud, men alligevel bærer smitten, risikerer man, at op til 60 % af besætningen er smittet, inden man bliver opmærksom på sygdommen. Maedi ses hos får, når virus angriber lungerne. Fårene viser åndenød, specielt når de drives (hurtig bevægelse). Visna ses hos får og CAE hos geder, når virus angriber nervesystemet. Dyrene får balanceproblemer og andre nervøse forstyrrelser. I alle tilfælde ses huldtab og utrivelighed. Typiske symptomer i øvrigt er lungebetændelse, fremskridende lammelse, gigt/ledbetændelse og kronisk mastitis (yverbetændelse). Smitte kan overføres: ved tæt kontakt mellem dyrene og ved brug af fælles æde- og vandtrug ved kontakt med inficeret materiale (foder, staldinventar, græs etc.) gennem luften i små væskedråber (aerosol) fra mund og gennem modermælken med kanyler og andre redskaber, som overfører blod og kropsvæsker. Konsekvenserne af en Maedi-visna/CAE-infektion: utrivelighed og % dødsfald blandt syge dyr mere sygdom i besætningen, bl.a. lungebetændelse og mastitis lavere frugtbarhed øget lammedødelighed nedsat tilvækst lavere holdbarhed og øget udskiftningsprocent. Engelske undersøgelser har vist, at produktionstabet og omkostningerne i en inficeret fårebesætning beløber sig til ca. 320 kr. pr. moderfår. Hertil kommer, at hele besætningen oftest må slås ned for at komme problemet til livs, hvis infektionen er udbredt i besætningen. 4 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

5 Sundhedsprogrammets opbygning Status Sundhedsprogrammet tildeler besætningen en status, som bygger på besætningsblodprøver ledsaget af ejererklæringer. Status gælder for hele besætningen. Programmet er opbygget af flere trin, som illustreret i bilag 1. Status M3 betyder, at besætningen er anerkendt som Maedi-visna/CAE fri, samt at importdyr i besætningen er godkendt i henhold til reglerne i bilag 2. Status M1 og M2 betyder, at besætningen endnu ikke har opnået status som Maedi-visna/CAE fri, men er undervejs. Derudover kan en besætning have status som smittet og ukendt i programmet. Besætninger med importdyr kan desuden have isolations- eller observationsstatus. Anbefaling Optagelse i sundhedsprogrammet Besætningsblodprøver Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med M3 status (Maedi-visna/CAEfri) til levebrug det vil sige f.eks. vædder-/bukkesamarbejde, køb, salg og udstillinger. En besætning, som etableres ved indkøb af dyr fra besætninger med kendt sundhedsstatus, og som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal indsende en ejererklæring til RYK Skejby straks efter etableringen. Besætningen tildeles normalt samme status som den salgsbesætning, der har lavest status. For at den nyetablerede besætning kan opretholde sælgerbesætningens sundhedsstatus, skal tidsfristen for besætningsblodprøven overholdes. En besætning med ukendt sundhedsstatus, som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal få foretaget en besætningsblodprøve og indsende en ejererklæring til RYK Skejby. Det tager minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå Maedi-visna/ CAE fri status (M3 status). Undervejs får besætningen status M1 og M2. Det skyldes, at der kan gå flere år, før smitte med Maedi-Visna/CAE-virus kan erkendes i en blodprøve, og at laboratorieprøver på enkeltdyr generelt er usikre. Blodprøver udtages af en dyrlæge og analyseres for antistoffer mod Maedi-Visna-/CAEvirus på Danmarks Fødevareforskning. Cirka 12 dage efter indsendelse af besætningsblodprøverne modtager dyrlægen analyseresultatet fra Danmarks Fødevareforskning. Husk at få dyrlægen til at skrive KOPI RYK Skejby på indsendelsen til Danmarks Fødevareforskning. Alternativt kan besætningsejeren selv sende kopi af blodprøveresultatet til RYK Skejby. Opnåelse af M1, M2 og M3 status Blodprøven skal omfatte alle besætningens får/geder, der er 12 måneder eller ældre. Blodprøven skal udtages tidligst 12 måneder og senest 14 måneder efter den seneste blodprøve. Besætningen må ikke inden for de seneste 30 måneder have haft kontakt med smittede besætninger eller tilfælde af Maedi-visna/CAE. Ved import og overførsel af sæd og embryoner gælder særlige regler. Ved opstart af større besætninger skal 25 % af alle får/geder blodprøves dog mindst 50 dyr. Kommer der får/geder fra flere besætninger, skal mindst tre dyr fra hver besætning blodprøves. Opretholdelse af M3 status Blodprøven skal omfatte 10% af besætningens får/geder, der er 24 måneder eller ældre dog minimum 10 dyr. I besætninger med mindre end 10 dyr skal blodprøven omfatte alle dyr, der er 24 måneder eller ældre. Dersom der ikke findes dyr på 24 måneder og derover, skal blodprøven omfatte alle dyr på 12 måneder eller ældre. Blodprøven skal udtages senest 36 måneder efter den seneste blodprøve. Ejererklæring Ejererklæringen fås ved henvendelse til RYK Skejby, på under afsnittet Sundhed & sygdomme. Ejererklæringen vedrører besætningens forhold gennem de seneste tre år. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

6 Ejererklæringen indsendes udfyldt og underskrevet til RYK Skejby ved udtagning af besætningsblodprøve ved ansøgning om optagelse i sundhedsprogrammet (etablering) hvis der har været kontakt med en besætning med lavere status hvis der planlægges import af levende dyr. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Tildeling af besætningsstatus Når RYK Skejby har modtaget resultatet af besætningsblodprøven og ejererklæringen, meddeles besætningens sundhedsstatus til ejeren i form af en statusattest. Besætningsstatus bortfalder, hvis besætningen ikke betaler gebyret på den medsendte faktura. En tildelt sundhedsstatus er en besætningsstatus og omfatter alle får og geder på ejendommen. Alle dyr i en besætning har samme status. Hele besætningen taber status, hvis bare ét dyr kommer i kontakt med et dyr fra en besætning med lavere status og bringes tilbage i besætningen. Status SMITTET Status M1 Status M2 Status M3 Såfremt resultaterne fra besætningsblodprøverne viser, at der er positive reagenter, betegnes besætningen som SMITTET. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ, og besætningen ikke inden for de seneste 30 måneder har været i kontakt med smittede besætninger eller har fået konstateret kliniske udbrud af Maedi-visna/CAE, opnår besætningen reagentfri M1 status. En besætning med M1 status kan opnå M2 status ved udtagning af besætningsblodprøve måneder efter sidste besætningsblodprøve. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring (en erklæring, hvoraf det fremgår, at besætningen ikke har været i kontakt med besætninger med lavere sundhedsstatus), tildeles reagentfri M2 status. Status M3 betyder, at besætningen er anerkendt som Maedi-visna/CAE-fri. En besætning med M2 status kan opnå M3 status ved udtagning af besætningsblodprøve måneder efter sidste besætningsblodprøve. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring, tildeles M3 status. En besætning, der har opnået M3 status, kan opretholde M3 status ved at få foretaget besætningsblodprøve (stikprøve) hvert tredje år (36 måneder). Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativt og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring, opretholdes M3 status. Status ukendt Statusattest En besætning tildeles status ukendt, hvis besætningens status ikke er kendt besætningen kommer i kontakt med får/geder fra besætninger uden for Sundhedsprogrammet ejererklæring og/eller blodprøveresultater ikke indsendes rettidigt. Attester på reagentfri M1 og M2 status er gyldige i 14 måneder. Attester på Maedi-fri M3 status er gyldige i 36 måneder. Gyldigheden af en statusattest er betinget af, at besætningen ikke kommer i kontakt med får/geder fra besætninger med lavere sundhedsstatus. I sådanne tilfælde skal besætningsejeren straks underrette RYK Skejby, som tildeler besætningen en ny status. Tidsfrister Besætningsejers ansvar Det er besætningsejerens ansvar, at blodprøveresultater og ejererklæringer indsendes rettidigt. To måneder inden statusattestens forventede udløb modtager besætningsejeren normalt en ejererklæring og besked om, at det nu er tid for udtagning af ny 6 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

7 besætningsblodprøve. Det er dog besætningsejerens ansvar, at ejererklæring og blodprøveresultater indsendes rettidigt. Indkøb af dyr fra andre besætninger med samme status ændrer ikke tidspunktet for næste blodprøvning. Status Ukendt Såfremt der ikke foretages besætningsblodprøve inden statusattestens udløb, og RYK Skejby ikke modtager en udfyldt og underskrevet ejererklæring, betragtes besætningen som UKENDT i relation til sundhedsprogrammet. Såfremt der foretages besætningsblodprøve og indsendes ejererklæring senest to måneder efter statusattestens udløb, vil besætningen dog blive genoptaget i programmet. Er forholdene ikke bragt i orden senest to måneder efter statusattestens udløb, udgår besætningen af Sundhedsprogrammet. En sådan besætning kan tidligst opnå M3 status efter 24 måneder (tre blodprøver og ejererklæringer) jævnfør figur 1. Såfremt ejererklæringen ikke er RYK Skejby i hænde senest to måneder efter udtagning af besætningsblodprøve, sendes en ny henvendelse. Besvares denne ikke, betragtes besætningens status som UKENDT i forhold til sundhedsprogrammet. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Indberetningspligt Besætningsejeren har pligt til straks at indberette følgende til RYK Skejby. Brug ejererklæringerne. kontakt til besætninger med lavere status forventet import af får/geder (indberettes en måned før importen finder sted) brug af sæd og embryoner fra besætninger med lavere status. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Kontakt til andre besætninger køb og salg Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med M3 status til levebrug det vil f.eks. sige væddersamarbejder, køb, salg og udstillinger. For at opretholde en erhvervet sundhedsstatus er det et krav, at dyr fra besætningen under ingen former bringes i kontakt med dyr fra besætninger med lavere sundhedsstatus. Samkvem og kontakt med besætninger med lavere sundhedsstatus skal øjeblikkeligt indberettes til RYK Skejby. Ved kontakt mellem besætninger med forskellig sundhedsstatus opnår alle implicerede besætninger samme status som besætningen med laveste sundhedsstatus. Hvis f.eks. en M3-besætning har været i kontakt med dyr fra en besætning med M1 status, vil begge besætninger derefter have M1 status. En besætningsejer, der er registreret i Sundhedsprogrammet, kan købe dyr fra besætninger med samme eller højere sundhedsstatus, uden at dette påvirker køberbesætningens sundhedsstatus eller tidspunkt for udtagning af ny besætningsblodprøve. Samkvem og kontakt mellem dyr/besætninger dækker f.eks. al direkte kontakt mellem dyr fællesgræsning ophold i ikke-rengjort stald sammenrend bedækning sæd- og embryonoverførsel indsætning af dyr i besætningen brug af samme vand- og ædetrug. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

8 Sanering af en smittet besætning En SMITTET besætning kan saneres ved at: 1. Slagte alle positive reagenter samt deres afkom 2. Slagte hele besætningen og rengøre/desinficere. Ad 1 Vælger en besætningsejer med en SMITTET besætning at slagte kun de smittede dyr og deres afkom, kan besætningen tidligst opnå reagentfri M1 status ved udtagning af besætningsblodprøve efter 30 måneder, jævnfør figur 1. Såfremt besætningsblodprøven er negativ, og RYK Skejby modtager en ejererklæring, der dokumenterer, at besætningen ikke har været i kontakt med besætninger med UKENDT/SMITTET status gennem de seneste 30 måneder, tildeles reagentfri M1 status. Det kan tilrådes at udtage yderligere to blodprøver, henholdsvis seks og 18 måneder efter udsætning af sidste reagent og afkom. Herved vil det være muligt på et tidligt tidspunkt at opdage eventuelt smittede dyr. Ad 2 Vælger en besætningsejer med en SMITTET besætning at slagte hele besætningen og rengøre/desinficere stalde, redskaber, trug m.v., kan der etableres en ny besætning 14 dage efter desinfektionen. Sæd- og embryonoverførsel i relation til sundhedsprogrammet Import af sæd og embryoner skal meddeles til RYK Skejby på en speciel ejererklæring umiddelbart efter, importen finder sted. Dette gælder også overførsel fra danske besætninger med lavere sundhedsstatus end modtagerbesætningen. Anden sæd- og embryonoverførsel, herunder fra danske besætninger med samme sundhedsstatus, indberettes til RYK Skejby på standardejererklæringen i forbindelse med den næste ordinære blodprøvning. Import af sæd Import af embryoner Sæd og embryoner fra danske besætninger Anvendelse af kunstig sædoverføring (insemination) med importeret sæd påvirker ikke besætningens status, såfremt sæden ved importen er ledsaget af en supplerende veterinærattest uden anmærkninger med hensyn til Maedi-visna/CAE foruden det krævede officielle sundhedscertifikat sædoverførslen (inseminationen) finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen (p.t. skal overførslen udføres af en dyrlæge). Anvendelse af embryon-overførsel med importerede embryoner påvirker ikke besætningens status, såfremt: embryonerne opfylder de krav, som stilles fra myndighederne i det officielle sundhedscertifikat embryonoverførslen finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen (p.t. skal overførslen udføres af en dyrlæge). Anvendelse af sæd og embryoner fra danske besætninger påvirker ikke modtagerbesætningens status, såfremt: sæden og embryonerne opfylder de krav, som stilles i det officielle sundhedscertifikat til importeret sæd og embryoner sæddonorbesætningen har samme sundhedsstatus som modtagerbesætningen sæd- og embryon-overførslen finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen. Det betyder f.eks. at embryoner fra danske besætninger med status M1, M2 og M3 ikke påvirker sundhedsstatus i modtagerbesætningen 8 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

9 sædoverførsel fra danske besætninger medfører, at modtagerbesæt ningen får samme Maedi-visna/CAE status som donorbesætningen, såfremt donorbesætningen har samme status som eller lavere status end modtagerbesætningen importeret sæd, som er ledsaget af det krævede officielle sundhedscer tifikat og den supplerende attest med hensyn til Maedi-visna/CAE, ikke påvirker status i modtagerbesætningen importerede embryoner, som er ledsaget af det krævede officielle sundhedscertifikat, ikke påvirker status i modtagerbesætningen sæd og embryoner udtaget af dyr fra besætninger med ukendt eller smittet status ikke kan anvendes uden tab af status i modtagerbesætningen. Import af levende dyr i relation til Sundhedsprogrammet Indberetningspligt Import af levende dyr betragtes uanset vilkårene som samkvem med dyr af ukendt status. Derfor er der indberetningspligt ved import af levende dyr. Det vil sige, at RYK Skejby skal varsles skriftligt om importen en måned inden, den finder sted. Det skal fremgå, hvem der køber dyrene, og hvor de opstaldes (besætningens adresse, CHR-nr. og ejerens navn). Brug ejererklæringen. De detaljerede regler er beskrevet i bilag 2: Regler for import af levende dyr til besætninger i sundhedsprogrammet. Kontrol RYK Skejby eller Dansk Kvæg kan uden varsel kontrollere, at besætningerne overholder betingelserne for tildelt status. Kontrollen kan foregå ved besætningsbesøg, kontrol af besætningslisten eller brug af oplysninger indberettet til CHR samt Fåre- og Gederegistrering. Er der ved en kontrol begrundet mistanke om, at besætningsejeren ikke har overholdt sin indberetningspligt, vil besætningen miste sin sundhedsstatus. Besætningen kan genoptages i programmet efter en konkret risikovurdering. Offentlig adgang til oplysningerne i sundhedsprogrammet Der er fri adgang til besætningernes sundhedsstatus i Maedi-visna/CAE Sundhedsprogrammet. Det betyder, at RYK Skejby oplyser besætningernes sundhedsstatus til tredjemand, og at der eventuelt på sigt kan etableres mulighed for elektronisk adgang til opslag i programmet. Betaling af gebyr Sundhedsprogrammet er frivilligt og finansieres ved brugerbetaling. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg opkræver et registreringsgebyr ved udstedelse af en statusattest. Gebyret udgør kr. 168,00 plus moms. Faktura medfølger statusattesten. Ved tildeling af status efter import af levende dyr opkræves dog et ekspeditionsgebyr på kr plus moms. De anførte priser er pr. 1. januar 2005 og kan blive ændret uden varsel. Såfremt gebyret ikke betales til tiden, fratages besætningen den tildelte sundhedsstatus. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

10 Ankeudvalg I tilfælde, hvor besætningsejeren ikke er enig i tildelt status eller i øvrigt ønsker en afgørelse prøvet, kan sagen ankes. Ankeudvalget består af en repræsentant fra de tre organisationer, Dansk Fåreavl, Mohairforeningen i Danmark og Danmarks Gedeavlerforening samt en dyrlæge fra Danmarks Fødevareforskning og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Formandskabet vælges mellem de tre foreninger. Der skiftes formand hvert andet år. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg er sekretariat for Ankeudvalget. I forbindelse med ankesager opkræves et gebyr på kr. 515 plus moms. Den anførte pris er pr. 1. januar 2005 og kan blive ændret uden varsel. 10 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

11 Bilag 1 Sundhedsprogrammets opbygning DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

12 Bilag 2 Regler for import af levende dyr til besætninger i sundhedsprogrammet Der er krav om karantæne for får og geder, der importeres af besætninger, som deltager i det frivillige sundhedsprogram. Importreglerne gælder både for samhandel inden for EU/EØS og import fra 3. lande. Risiko for smitsomme sygdomme Karantænereglerne indføres for at give importørerne et redskab til at kontrollere og dokumentere dyrenes sundhedstilstand og for at modvirke indslæbning og spredning af sygdomme til den danske fåre- og gedebestand. Det hidtidige system med attester alene har vist sig at være mangelfuldt. Trods karantænereglerne vil der dog stadig være risiko for indslæbning af sygdomme, som ellers er ukendte i Danmark. Derfor bør man helst undlade import af levende dyr. Såfremt man alligevel vælger at importere, anbefales det at importere i form af sæd og embryoner, hvor risikoen for indslæbning af sygdomme reduceres. Husk at anvende den supplerende veterinærattest, som bør indgå skriftligt i kontrakten og være en betingelse for købet af såvel sæd og embryoner som af levende dyr. Veterinærattesten fås hos RYK Skejby. Indberetningspligt Import af levende dyr betragtes uanset vilkårene som samkvem med dyr af ukendt status. Derfor er der altid indberetningspligt ved import. Det betyder, at RYK Skejby skal varsles skriftligt om importen senest en måned før, den finder sted. Det skal fremgå, hvem der køber dyrene, og hvor de opstaldes (besætningens adresse, CHR-nr. og ejerens navn). Såfremt dyrene påregnes opstaldet på en ejendom med andre får eller geder, skal det fremgå, hvor isolationsområdet befinder sig på ejendommen, og hvordan der er sikret mod overførsel af sygdomme mellem besætningerne. Importdyrene tildeles status isoleret (status: IS). Hvis RYK Skejby ikke har fået information om, hvor importdyrene opstaldes to uger inden importen finder sted, tildeles importørernes besætninger status isoleret. 12 eller 15 måneders karantæne Importerede får og geder, der ønskes indsat i en besætning, der deltager i sundheds programmet, skal: ved importen være ledsaget af en komplet supplerende veterinærattest foruden det krævede officielle sundhedscertifikat isoleres i minimum tre måneder. Karantæneperioden består af isolationsperioden (3 måneder) og observationsperioden (9 el. 12 måneder), og afhænger af hvilken model der bruges ved sammenføringen. I karantæneperioden må der ikke være mulighed for overførsel af smitte til andre får og geder (isolationsperioden). I perioden suspenderes besætningens status i sundhedsprogrammet (observationsperioden). Ved samkvem med andre besætninger sidestilles suspenderet med ukendt. Isolationsstalde skal etableres, så der ikke er mulighed for at overføre smitte til andre får eller geder, end hvad Dansk Kvæg har godkendt. Det betyder, at dyrene enten skal være på en anden ejendom (dvs. et andet CHR-nr.) uden får og geder, eller besætningsejeren skriftligt skal indsende oplysninger om placering af isolationsområdet samt de forholdsregler, der vil blive gennemført for at undgå smittespredning mellem isolationsdyrene og besætningens øvrige dyr. Isolationsområde Hvis isolationsområdet etableres på en ejendom med får eller geder, skal Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg godkende isolationen, inden dyrene ankommer til landet, ellers vil alle får og geder på ejendommen få status isoleret (status: IS). Godkendelsen vil blive foretaget med baggrund i en konkret vurdering i den aktuelle sag. I vurderingen vil indgå hensyn til: Afstand mellem importdyr og oprindelig besætning Sikring af indhegning/stald hvor der er krav om dobbelthegn eller mindst 2 døre mellem flokkene Planlægning af intern trafik mellem flokkene Desinfektion og overtrækstøj. To modeller for sammenføring af importdyr og egne dyr 1. De importerede dyr står alene i isolation i tre måneder. Først efter de tre måneder må de importerede dyr tidligst indsættes i en besætning og kun efter godkendelse fra Dansk Kvæg. Efter tre måneders isolation kan importdyr godkendes til indsættelse i en besætning. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Herefter suspenderes besætningens status i sundhedsprogrammet i 12 måneder, hvor besætningen er under observation. Ved udgangen af de 12 måneder revurderes besætningens status 12 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

13 på grundlag af blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. 2. I isolationsperioden kan der i besætningen, hvor de importerede dyr står, indsættes mindst tre hundyr fra egen besætning. De importerede dyr og dyrene fra egen besætning skal gå sammen i minimum tre måneder. Dyrene fra egen besætning mister deres status og får status isolation. Har importdyrene stået i isolation med tre hundyr fra egen besætning i tre måneder, og er isolationsperioden godkendt af Dansk Kvæg, må dyrene (import dyr + egne dyr) indsættes i besætningen. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Besætningens status vil suspenderes i 9 måneder, hvor besætningen er under observation. Ved udgangen af de 9 måneder revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Isolationsperioden Tre måneder Importerede får og geder må tidligst indsættes i en besætning, der deltager i sundheds programmet, tre måneder efter importen og kun efter godkendelse fra Dansk Kvæg/RYK Skejby. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Model 1 Når importdyr efter tre måneders isolation godkendes til indsættelse i en M3 besætning, tildeles denne midlertidig status (M3) (fri for Maedi-Visna/CAE) i 12 måneder, hvor besætningen er under observation. Indsættes importdyrene i M1 eller M2 besætninger tildeles besætningerne midlertidig M1 eller M2 status på samme grundlag som ved midlertidig M3 status. Model 2 Når importdyr efter tre måneders isolation sammen med mindst tre hundyr fra egen besætning godkendes til indsættelse i en M3 besætning, tildeles denne midlertidig status (M3) (fri for Maedi-Visna/CAE) i 9 måneder, hvor besætningen er under observation. Indsættes importdyrene i M1 eller M2 besætninger, tildeles besætningerne midlertidig M1 eller M2 status på samme grundlag som ved midlertidig M3 status. Dokumentation Kan importøren ikke dokumentere, at importdyrene kommer fra besætninger, hvor der er overvåget for Maedi-visna/CAE i et program, hvor både overvågning og håndtering af positive reagenter som minimum kan sidestilles med det danske, kan besætningen ikke blive tildelt en midlertidig Maedi-fri status (M3). Kontakt med andre dyr I isolationsperioden må importdyrene ikke have kontakt med andre får og geder. Kontakt til andre får og geder skal være godkendt af Dansk Kvæg. Det skal sikres, at der ikke kan finde smitteoverførsel sted til andre får og geder (f.eks. ved grundig hygiejne, separat beklædning og separate redskaber). Ved dødsfald, sygdom og aborter I isolationsperioden skal besætningsejeren øjeblikkeligt få stillet diagnoser og foretaget obduktioner ved mistanke om sygdom og aborter samt ved dødsfald blandt dyrene i isolationsbesætningen. Resultaterne skal indberettes til RYK Skejby i forbindelse med ansøgning om godkendelse af isolationsperioden. Godkendelse af isolationsperioden Efter 70 dages isolation skal besætningens sædvanlige dyrlæge syne dyrene og underskrive en erklæring vedrørende deres sundhedstilstand besætningsejeren underskriver en tilsvarende erklæring de importerede dyr prøves for Maedi-visna/CAE og Border disease (virusisolation), såfremt de er mere end 12 måneder gamle på det tidspunkt. De udfyldte erklæringer samt kopi af diagnoser, prøveresultater, obduktioner og importattester sendes til RYK Skejby. Erklæringerne fås ved henvendelse til RYK Skejby. RYK Skejby skal i samråd med en dyrlæge fra Dansk Kvæg og på grundlag af det fremsendte materiale godkende importdyrene og isolationsperioden, før de importerede dyr indsættes i en besætning, der deltager i sundhedsprogrammet. RYK Skejby/Dansk Kvæg kan forlange yderligere oplysninger/prøvninger og aflægge kontrolbesøg i besætningen. Midlertidig M3 status Importdyrene kan, såfremt de godkendes efter isolationsperioden, opnå midlertidig M3 status, som er gyldig 9 el. 12 måneder afhængig af sammenføringsmodellen. I denne periode kan dyrene omsættes, hvis der føres logbog over, hvor dyrene flyttes hen. Den midlertidige status påvirker besætninger, som er i kontakt eller køber dyr fra importbesætningen. Disse besætninger får den samme midlertidige M3-status. Besætningerne, der har kontakt med dyr, der har midlertidig status, skal gøres opmærksom på, at dyrene har midlertidig status, f.eks. ved salg. I perioden med midlertidig M3 status skal besætningsejeren øjeblikkeligt få stillet diagnoser og foretaget obduktioner ved mistanke om sygdom og aborter samt ved dødsfald blandt dyrene i importbesætningen. Resultaterne skal indberettes til RYK Skejby. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

14 Efter 8 el. 11 måneder skal besætningens sædvanlige dyrlæge syne hele besætningen og underskrive en erklæring vedrørende hele besætningens sundhedstilstand besætningsejeren underskrive en tilsvarende erklæring de importerede dyr prøves for Maedi-visna/CAE og Border disease (virusisolation), såfremt de ikke blev prøvet herfor i isolationsperioden (var yngre end 12 måneder ved 70 dage). De udfyldte erklæringer samt kopi af diagnoser, prøveresultater, obduktioner og importattester sendes til RYK Skejby. Erklæringerne fås ved henvendelse til RYK Skejby, tlf Tildeling af status efter isolations- og observationsperioden De importerede dyr, og den besætning de blev importeret til, kan tidligst opnå normal M3 status 12 eller 15 måneder efter importen. Ved udgangen af den midlertidige M3 periode revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdyrene, erklæringer fra ejer og dyrlæge samt øvrige foreliggende/indhentede oplysninger. Normalt vil løbetiden på den tildelte status afhænge af den seneste dato for blodprøvning. RYK Skejby/Dansk Kvæg kan forlange yderligere oplysninger/prøvninger og aflægge kontrolbesøg i besætningen. Ud over status med hensyn til Maedi-visna/CAE kan der på statusattesten anføres bemærkninger vedrørende importen. Opfølgning på sygdomme i observationsperioden Ved begrundet mistanke eller diagnosticering af en smitsom sygdom i besætninger med midlertidig Maedifri status, skal Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg opspore og kontakte besætninger, der har haft risiko for at få overført sygdommen. Gebyr Ved ekspedition af en importsag i relation til sundhedsprogrammet opkræves et ekspeditionsgebyr på kr plus moms pr. besætning. Den anførte pris er pr. 1. januar 2005 og kan blive ændret uden varsel. 14 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

15 Import af får og geder til besætninger i Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram UDENLANDSK BESÆTNING Import Isolation Midlertidig status Officielt sundhedscertifikat Supplerende veterinærattest Ejererklæring vedrørende import Ved isolation på egen ejendom skal der indsendes oplysninger om placering af isolationsområdet, som skal godkendes af Dansk Kvæg STATUS: "ISOLERET" (UKENDT) 3 måneders isolation på et CHR-nr., hvor der ikke findes andre får/geder Ejer- og dyrlægeerklæring vedrørende isolationsperiode Blodprøver for Maedi-visna/CAE og Border disease Eventuelt indsendes dokumentation for Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram fra importland STATUS: MIDLERTIDIG STATUS 12 måneders midlertidig status 9 måneders midlertidig status ved sammenføring af importerede dyr med egne hundyr i isolationsperioden Ejer- og dyrlægeerklæring vedrørende sundhedstilstand Blodprøver for Maedi-visna/CAE og Border disease Eventuelt indsendes dokumentation for Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram fra importland STATUS: "M3" Erklæringer og blodprøver skal være godkendte DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

16 Det frivillige MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM for får og geder 16 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI 2005

Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder

Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter sygdommene Maedi-visna/CAE. Programmet administreres af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

REVIDERET PR. SEPTEMBER 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT

REVIDERET PR. SEPTEMBER 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT REVIDERET PR. SEPTEMBER 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling)

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) I forordning 1013/2006 artikel 4, stk. 5 og i artikel 6 er der anført at der skal stilles en sikkerhedsstillelse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 306 2015-4061 AA mod Ejendomsmægler Anne-Marie Eybye [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 31. marts 2015 har AA indbragt ejendomsmægler Anne-Marie

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Torvegade 74, 6700 Esbjerg Ofte stillede spørgsmål Kan jeg reservere en byggegrund? Jeg ønsker at købe en grund hvad gør jeg? Hvornår skal jeg betale for grunden? Skal jeg have en advokat? Kan jeg fortryde?

Læs mere

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

fordels-pension selvstændige

fordels-pension selvstændige fordels-pension selvstændige k u n f o r s e l v s t æ n d i g e SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København

VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København 1 Fællesklubbens navn: 1.1 Post Teknisk Fællesklub (PTF) 2 Fællesklubbens tilhørsforhold: 2.1 Fællesklubben er en del af 3F København 3 Fællesklubbens

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI VEDTÆGTER Tidligere Dansk Selskab for Allergiforskning stiftet 12. januar 1946, ændret til Dansk Selskab for Allergologi og Immunologi 12. maj 1966, ændret til Dansk Selskab

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Gældende fra 1. juli 2016 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling

Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Tips og Tricks til kompensationsbeløb ved forsinket betaling BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN Regionshuset 2012 2 Vedtægter for HK-klubben Klubbens navn: HK Klubben Regionshuset Klubbens område: Regionshuset i Sorø Vedtaget på den ordinære klubgeneralforsamling

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem

Læs mere

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals

14-05-2013 13/8679. Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals 14-05-2013 13/8679 Torben Flindt Dahl Sarup Kirkevej 1 Lysabild 6470 Sydals Landzonetilladelse til at loviligørelse af et etableret solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 139 Lysabild, Lysabild,

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116.

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Thisted Kommune Side 1 af 5 Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Hvem kan komme i betragtning? 1. Personer med en varig nedsat funktionsevne,

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 10. maj 2010 (J.nr. 2009-0020413) Revisionsvirksomhed frataget godkendelsen som revisionsvirksomhed og slettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder. Revisorlovens 29 og 14, stk.

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub 1 Klubben har til formål at virke for skøjtesportens fremme i Rødovre kommune. Klubben har en Skøjteafdeling, og en amatør ishockey senior- og ungdomsafdeling,

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Lov om byfornyelse Dialogbaseret sagsgang for Sundheds- og brandfarlige boliger Lovgrundlag: Formål: Lov om byfornyelse og udvikling af byer. 75. Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling.

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling. Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Holbergsgade 6 1057 København K KL s bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ny balance

Læs mere

Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem

Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem Januar 2010 Det nye fællesstatslige rejse- og udlægsafregningssystem, RejsUd, bliver i løbet af 2010 implementeret i de offentlige institutioner under

Læs mere

De fire Grundelementer og Verdensrummet

De fire Grundelementer og Verdensrummet De fire Grundelementer og Verdensrummet Indledning Denne teori går fra Universets fundament som nogle enkelte små frø til det mangfoldige Univers vi kender og beskriver også hvordan det tomme rum og derefter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING Byggeri Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2016 Ejerdokumentation for byggeriets opførelse Afgives i forbindelse med

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 1. marts. Elevens fulde navn Kaldenavn understreges Fornavne: Køn: Hverdagssprog: Telefon/mobil: Mor

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

Udkast til lovforslag om ændring af lejeloven m.v.

Udkast til lovforslag om ændring af lejeloven m.v. Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 24. november 2008 Jour. nr.: 20-01-007-08 Ref: md Juridisk konsulent Mogens Dürr Telefon +45 33 12 03 30 md@ejendomsforeningen.dk Udkast til lovforslag

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år 1 Visitationsregler til dagtilbud i Hvidovre Kommune Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Vedtægter for Grundejerforeningen Teglmarken 8800 Viborg Side 1 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Teglmarken 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Teglmarken. Dens formål er at varetage grundejernes

Læs mere

9. maj 2014 14/8380. Bjarne Paulsen Hansen Kegnæsvej 13, Skovby 6470 Sydals

9. maj 2014 14/8380. Bjarne Paulsen Hansen Kegnæsvej 13, Skovby 6470 Sydals 9. maj 2014 14/8380 Bjarne Paulsen Hansen Kegnæsvej 13, Skovby 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere garage/lade på ejendommen matr.nr. 273 Skovby, Lysabild, der ligger på Kegnæsvej 13, 6470 Sydals

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger på Sølvgade i august 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR I

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger på Sølvgade i august 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR I Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger på Sølvgade i august 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR I Vær opmærksom på at flere af spørgsmålene har medført ændringer i udbudsmaterialet

Læs mere

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010

Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010 Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010 Denne udgave er opdateret i forhold til den, der blev udsendt sammen med efterårsudsendelsen i 2009. Opdateringen vedrører specielt datoer

Læs mere

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Laissez-passer Du kan få udstedt laissez-passer,

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING. Prøveaflæggelsen skal ledes af en førsteinstruktør (FI), som samtidig er prøvekontrollant.

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING. Prøveaflæggelsen skal ledes af en førsteinstruktør (FI), som samtidig er prøvekontrollant. Side nr.: 1 af 5, KRAV MV. 1. TEORIPRØVE TIL A-DIPLOM (MINIPRØVE) 1.1. Afholdelse af prøven. Prøveaflæggelsen skal ledes af en førsteinstruktør (FI), som samtidig er prøvekontrollant. Aspirantens prøveaflæggelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 NUVÆRENDE VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere

Læs mere

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår.

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. Punkt 25. Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. 2013-47974. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 9 tilladelser til taxikørsel tildeles efter

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Indholdsfortegnelse 1. Det konstituerende møde.... 1 2. Mødevirksomhed... 1 3. Beslutningsdygtighed og afstemning... 2 4. Beslutningsprotokol/referat...

Læs mere

Sikring af familien - når det gælder livet

Sikring af familien - når det gælder livet Sikring af familien - når det gælder livet Som kunde i en grovvareforretning, der er tilknyttet DGF Sikring A.m.b.A s kollektive ulykkesforsikring, har du og din partner automatisk en kollektiv dødsulykkesforsikring.

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Aftale mellem. DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland. om fusion

Aftale mellem. DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland. om fusion Aftale mellem DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland om fusion Bestyrelserne i DGI Midt- og Vestsjælland, De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER GENERELLE BETINGELSER I forbindelse med tilbudsindhentning på intern revision af Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Side 1 af 5 1. INDLEDNING 1.1 GENEREL

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Regler/retningslinjer for logen

Regler/retningslinjer for logen Regler/retningslinjer for logen Generelt - 1 1.1 Hvad der sker og bliver sagt i logen, bliver i logen. 1.2 Forslag til ændringer i regler/retningslinjer sendes løbende til præsidenten, som derefter har

Læs mere

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE

SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE CARAMBOLE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLE 3-BANDE CARAMBOLE - 1-BANDE CARAMBOLE FRI CARAMBOLE - CADRE SPILLEREGLER FOR CARAMBOLEDISCIPLINERNE. FÆLLES REGLER FOR ALLE SPILLEFORMERNE. 1. BILLARDER OG BALLER.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN 1 Navn og hjemsted Blokforeningen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Byggeri, der producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning - Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget

Læs mere

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. 1 Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 7. februar 1998, er et Andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjørnø Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 14. marts 2016 blev der i sag 320 2015-9364 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 22. juli 2015 har AA indbragt ejendomsmæglere

Læs mere

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Anvendelsesområde... 3 1... 3 Kapitel 2 Uansøgt afsked som følge af helbredsbetinget

Læs mere