ode Råd og tips til det gode virksomhedsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ode Råd og tips til det gode virksomhedsmøde"

Transkript

1 Luk op f or det g ode virksom hedsmø de Sådan g ør d Fø r mødet u Un der mød Ef t er møde et t Råd og tips til det gode virksomhedsmøde

2 Introduktion råd og tips til det gode virksomhedsmøde Formålet med denne guide er at inspirere dig som konsulent til at tænke over, hvordan du kan få mest muligt ud af kampagnemøderne med de lokale virksomheder. Guiden kan også tjene til at skabe fælles fodslag i det virksomhedsrettede arbejde og fungere som huskeseddel og tjekliste for gruppen af virksomhedskonsulenter. Guiden har fokus på det gode virksomhedsbesøg, hvor der er kvalitet og stringens i virksomhedskontakten men stadig med respekt for den enkelte virksomhedskonsulents personlige stil og ageren. Det gode virksomhedsbesøg kræver strategisk omtanke både før, under og efter besøget, og det følgende er derfor opdelt i, hvad du skal forholde dig til, og hvordan du skal forholde dig før, under og efter mødet. 1. Før mødet 2. Under mødet 3. Efter mødet Forbered mødet Opstil succes-kriterier for mødet Byg forventningerne op Forbered en god historie Tænk positivt BALA-modellen først afdækkes behov (lyt og spørg ind), så løsning Behandle indvendinger fra virksomheden Følg op på mødet I forbindelse med kampagnen Luk op for nye jobmuligheder får du automatisk en række møder sat op i din kalender. Derfor kan du blot se nedenstående som gode råd til jeres eget fremtidige opsøgende arbejde - efter kampagneperioden. Overordnede råd og tips til det opsøgende arbejde Husk, at det er VIRKSOMHEDEN, der bestemmer valget af kontaktstrategi Hvilken branche? Hvilken type virksomhed? Hvor mange ansatte? Tænk over indgangsvinkel hvilket niveau i virksomheden skal kontaktes? Er der flere niveauer? Tænk over årstiden? Nogle brancher skal besøges på bestemte årstider. Tænk over, at de tilbud og støtteordninger, du vil præsentere, skal vælges ud fra virksomheden og ledighedsbilledet - ikke ud fra dine egne præferencer og kendskab. Effektivitet: Læg evt. en geografisk strategi, så virksomheder i samme område besøges samtidig. 2

3 Før mødet Forbered mødet Hvis det er første gang, du har kontakt med virksomheden, er det særligt vigtigt, at din forberedelse er i orden. Ved at formulere nogle hypoteser om virksomhedens umiddelbare behov (ud fra tidligere historik, tilgængelig information, situationen i lignende virksomheder osv), kan du hurtigere spore dig ind på, hvad der er af konkrete behov på selve mødet. Derved sparer du både din egen og virksomhedens tid. Tjek virksomhedens hjemmeside og sæt dig ind i deres forretningsområde. Lav en liste over de afdelinger, du forventer virksomheden består af, så du kan spørge ind til et eventuelt behov for arbejdskraft i hver afdeling. Find ud af, hvad succeskriteriet for mødet er Inden besøget på virksomheden skal du gøre dig det klart, hvad det er, du vil have ud af mødet. Ønsker du at: FÅ et samarbejde? FASTHOLDE samarbejdet? UDBYGGE samarbejdet? Hvis målet er at FÅ eller FASTHOLDE et samarbejde, er det essentielt, at du udover konkrete ordrer også får knyttet en relation mellem jobcentret og virksomheden, så der er grobund for videre dialog. Hvis målet er at UDBYGGE, så er succeskriteriet at få ordrer med hjem. Dog med tanke på at holde den gode relation til virksomheden. Skriv målene for den enkelte virksomhed ind i en strategisk årsplan, så du og dine kolleger ikke mister fokus i løbet af året. 3

4 FØR MØDET Byg forventningerne op Du kan styre mødet allerede inden besøget ved at opbygge virksomhedens forventning til værdien af et samarbejde med jobcentret. Når du bekræfter mødet med en , kan du f.eks. supplere dagsordenen for mødet med et par af de fordele, et nyt samarbejde kan medføre. Møde Kære Michael Jensen Jeg ser frem til vores møde den 9. februar 2012, kl på Ådalsvej 14. På mødet forestiller jeg mig, at vi gennemgår følgende punkter: xx xx xx Ud over, at vi kan hjælpe jer med rekruttering af nye medarbejdere, vil vi sikre os, at I ikke går glip af oplagte tilskud og støtteordninger, der kan spare jer tid og penge. På mødet kan vi også tale om, hvordan I kan frigive ekstra ressourcer ved et samarbejde med os om fx sygefravær, opkvalificering af medarbejdere, og hvordan vi kan hjælpe, hvis der er risiko for afskedigelser. Med venlig hilsen Virksomhedskonsulent X X Jobcenter XX Forbered en overbevisende fortælling en historie fra det virkelige liv Det er almindeligt, at man som virksomhedskonsulent synes, at fordelene ved jobcentrets samarbejdsmuligheder er indlysende. Men det er de SJÆLDENT! Virksomheden skal overbevises om de mange fordele og udbytter ved et samarbejde med jobcentret. Og der er ikke noget som historier fra det virkelige liv, når det gælder om at overbevise andre. Metoden er enkel. Inden mødet tænker du på en virksomhed, der ligner den, du skal besøge, og som har fået konkrete fordele af samarbejdet med jobcentret. Denne historie fortæller du ved en passende lejlighed under besøget i virksomheden, med speciel vægt på de opnåede fordele. Øv dig evt. sammen med din nærmeste kollega, måske bliver I inspireret af hinandens fortællinger, og du vil opleve, at du er bedre klædt på næste gang, du skal holde et møde. Eksempel på en fortælling En virksomhed, der ligner jeres, (fortæl hvad den hedder, og hvor den ligger) oprettede sidste år et virksomhedscenter med 5 pladser til unge, der ønskede at komme i virksomhedspraktik. De uddannede en af deres faste medarbejdere som mentor, og vi frikøbte mentoren i nogle timer om ugen til at tage sig af de unge. Virksomheden har i dag ansat to af de unge i ordinære stillinger, og på den måde har de sparet penge til både rekruttering og oplæringsperiode. 4

5 FØR MØDET Tænk positivt - Det gavner dig selv og giver et bedre møde Vi styres i høj grad af vore overbevisninger om, hvordan verden er indrettet, og hvordan andre mennesker tænker. Og vi kommer længere ved at tænke positivt det skal nok gå end at tænke negativt det går aldrig. Dine overbevisninger styrer også dine forventninger, din udstråling og din adfærd ved et virksomhedsbesøg, så hvis nogle af dine forventninger er negative, så prøv at vende dem til at være positive. Eksempel på negativ overbevisning vs. positiv overbevisning Virksomheder tænker kun på bundlinjen. Den type virksomhed eller den bestemte virksomhed er helt umulig for mig. De forventer, jeg kan lovgivningen på fingrene. Hvis jeg ikke kan, må jeg bluffe. De tror, jeg bare kommer for at sælge en dårlig ledig. Virksomheden ser ned på mig, fordi jeg kommer fra jobcentret / kommunen. Jeg kan umuligt nå mine mål. Det er en plevelse jeg deler med mine kolleger. Hvis jeg roder rundt i reglerne, er det fordi jeg ikke er god nok til mit arbejde. Jeg kommer nok i lokalavisen, hvis jeg dummer mig. Virksomheden er professionelle forhandlere og tromler mig nemt. Mange virksomheder vil gerne tage et socialt ansvar. Lad os starte på en frisk med den virksomhed/ den type virksomhed. Jeg er konsulent, ikke sagsbehandler, så det er helt i orden at vende tilbage med svar, hvis jeg ikke kender det på stedet. Vi gør et seriøst arbejde her i jobcentret. Jobcentrets image er stærkere, end du tror! Hvad kan vi gøre sammen? Der er mange, der føler sig bagud i forhold til at følge med lovgivningen. Kan vi finde fælles løsninger på det? Det er tilladt at begå fejl. Vi konsulenter er trænede forhandlere med stor erfaring og ekspertise inden for vores felt. 5

6 Under mødet Identificer virksomhedens behov samt løsningen af dette behov Det er vigtigt, at du først får identificeret, hvilke behov virksomheden har, før du præsenterer dem for jobcentrets løsninger. Mange virksomhedskonsulenter er rigtig gode til at præsentere jobcentrets tilbud og kommer derfor til at starte med at fortælle om de mange gode produkter, de har med i tasken. Men det er helt afgørende, at virksomheden selv oplever, at de har et behov, så man dernæst kan finde en løsning, der dækker behovet. Dit job som virksomhedskonsulent er altså i første omgang at spørge ind til virksomheden, og hvad de står med af udfordringer. Ud fra de udfordringer formulerer du et behov, som virksomheden kan acceptere, og først derefter kan du gå i gang med at tale om, hvordan jobcentret kan hjælpe virksomheden med at dække disse behov. Det er også den proces, man kalder BALA: Behov Accept - Løsning - Accept Opgaven for dig som virksomhedskonsulent er at identificere, hvilke af de udfordringer virksomheden fortæller om, som jobcentret kan hjælpe med. Herefter formulerer du nogle mulige behov, som du forestiller dig, virksomheden har, eller som de ligefrem selv fortæller om. Og så søger du virksomhedens accept af, at dette er gyldige behov. Brug så lang tid, som det er nødvendigt for at indkredse behovene. Når du formulerer behovene, skal du IKKE omtale løsningerne, kun de fordele, løsningerne fører med sig, fx i form af sparede ressourcer, bedre økonomi, styrket firmaimage, mere stabilitet eller andet. Tro aldrig, at virksomheden altid selv kan se fordelen ved løsningerne. Det er en meget almindelig fejl, fordi fordelene er så indlysende for konsulenten selv. Eksempler på, hvordan du kan formulere behovene og få accept: Så det kan være lidt stramt med ressourcerne i denne tid? Så stabile medarbejdere er vigtigt for jer? Så det I har behov for, er medarbejdere med helt specielle kompetencer? Så I vil gerne skære ned på unødvendige omkostninger? Så det er vigtigt for jer at have et stærkt image udadtil, hvor folk forbinder jer med nogle positive værdier? Så hvis vi kunne finde en måde at opkvalificere jeres medarbejdere, uden at I behøver undvære arbejdskraft i mellemtiden, så kunne det være interessant? Så det jeg kan forstå er, at I har brug for nogle gode alternativer til at afskedige medarbejdere/ acceptere et højt sygefravær eller? 6

7 UNDER MØDET Identificer virksomhedens behov samt løsningen af dette behov Når du har fået accept på nogle overordnede behov i virksomheden, begynder du stille og roligt at koble disse behov til et samarbejde med jobcentret. Eksempler på, hvordan du kan koble behovene til et samarbejde Jeg forestiller mig, at det kunne hjælpe jer, hvis I kan spare nogle ressourcer, dels ved at tiltrække medarbejdere på en nem og økonomisk måde, dels ved at nedbringe sygefraværet eller opkvalificere (eller hvad du nu konkluderer, de har behov for). Kunne en måde at spare ressourcer på i personaleafdelingen være at effektivisere jeres rekruttering og mindske udgifter til annoncering? Nu er det på tide at introducere løsningen, og i samme åndedrag skal du aktivt fortælle, hvordan løsningen imødekommer behovet. Det skal du gøre ved at fortælle om løsningen og derpå, hvad man OPNÅR ved løsningen, og hvad man UNDGÅR ved løsningen. Tænk NYTTEVÆRDI. Hvordan giver det mening for virksomheden? Eksempler på skabeloner, du kan bruge til at formulere løsningen Det, jeg umiddelbart tænker, I kunne have glæde af, er et samarbejde om og det ville have den fordel for jer, at, samtidig med, at I ville undgå at Ud fra det, du fortæller, tror jeg, at en god løsning for jer måske kunne være at og det I ville få ud af det på kort sigt er.. og på lang sigt. og måske kunne I så undgå Eksempler på konkrete løsninger Hvis I opretter en praktikplads for et ungt menneske, så får I lidt goodwill ind på kontoen og kan være med til at starte nogle gode cirkler i byen. Så undgår I også, at folks opfattelse af jer som virksomhed måske hviler på nogle gamle fordomme. Hvis du opkvalificerer dine medarbejdere med jobrotation, så opnår du at få mere kompetent arbejdskraft, så din virksomhed bedre kan følge med udviklingen. Dermed undgår du at tabe konkurrencefordele og miste ordrer og indtjening. 7

8 UNDER MØDET Når du på denne måde har introduceret gode løsninger, der kan imødekomme virksomhedens behov, så er tiden kommet til at søge accept af løsningen og fx spørge virksomheden på en måde, så de selv tilkendegiver, at løsningen kan bruges. Eksempler på, hvordan du søger accept på dit løsningsforslag Hvordan passer det i forhold til, hvad du selv tænker? Synes du, det lyder fornuftigt? Hvordan lyder det? Stemmer det overens med det, du selv tænker? Har virksomheden et reelt behov for at samarbejde med jobcentret, er chancerne for succes nu optimerede. Det er dog sjældent, at du som konsulent kan styre mødet fra først til sidst, for virksomheden vil typisk have indvendinger mod nogle af løsningerne. Indvendinger, det kræver et fælles arbejde blandt konsulenterne at imødegå. Behandel indvendinger fra virksomheden og tag dem i opløbet Mange virksomheder kan ikke umiddelbart se, hvorfor de skal prioritere et samarbejde med jobcentret. De tænker kortsigtet her og nu og ser måske tiden bedre brugt på produktion og indtjening. Eksempler på typiske udfordringer/indvendinger Virksomheden ser ingen værdi i samarbejdet Et samarbejde haster ikke for virksomheden Kontaktpersonen mangler tid til et møde Antagelser om, at jobcentret ikke har de rigtige løsninger/ medarbejdere til lige netop dem Virksomhederne mener derfor at have gode grunde til ikke at tænke et møde som særlig fordelagtigt, og det er derfor virksomhedskonsulentens rolle både før, under og efter besøget at vende opfattelsen af samarbejdet fra at være en belastning til at være tiden værd, og mere til. Det kræver, at konsulenten er god til at imødegå de indvendinger mod samarbejdet, der optager modparten. En god måde at behandle indvendinger på, er ved at imødekomme dem afslappet og derefter lede modparten væk fra problemet og over mod en løsning. At flytte fokus. Nogle indvendinger er dog også udtryk for, at modpar- 8 11

9 UNDER MØDET ten håber, du har et godt argument, som de kan imødegå deres egen indvending med. Under mødet vil virksomheden typisk komme frem med indvendinger mod de løsninger, der kommer på bordet. Som virksomhedskonsulent vil du stå godt, hvis du bruger tid på at lave en liste over de typiske indvendinger, og hvordan du imødegår dem én for én. Lav et katalog over indvendinger Opret en fælles fil, hvor alle konsulenter kan notere de typiske indvendinger, samt hvordan de gendriver dem. Hold et indvendingsmøde, hvor I: identificerer typiske indvendinger beder alle fortælle, hvordan de plejer at imødegå indvendingen diskuterer fordele og ulemper ved hver strategi 9

10 EFTER MØDET Efter mødet Få ekstra information om virksomheden med hjem. Når selve mødet er veloverstået, er der stadig grobund for at få lidt ekstra information om virksomheden med hjem. Spørg om du må få en rundvisning på virksomheden det kan afdække eller aktivere endnu flere behov. Har de f.eks. en kantine, en reception eller et lager, hvor man også kunne se, at jobcentret kan være til nytte. Spørg gerne på vej ud fra mødet: Hvordan ser du selv fordelene ved at samarbejde med jobcentret på nogle af de områder, vi har talt om i dag? Ved at få personen fra virksomheden til selv at udtrykke det, så tager vedkommende de positive ord om et samarbejde til sig som sine egne. Følg op på mødet! De fleste resultater skabes ofte i den dialog, du indleder med virksomheden efter mødet, typisk pr. mail eller telefon. Kontakten til virksomheden skal holdes varm, og strategiske mål for kontakten skal revideres: Hvad er næste skridt? Ønsker du at få, fastholde eller udvide samarbejdet med virksomheden? En henvendelse til virksomheden efter mødet skal så vidt muligt bestå af et tilbud eller en formuleret fordel i form af nye ideer til samarbejdet, samt hvordan jobcentret kan imødekomme de behov, der kom frem på mødet. Du bør senest en uge efter mødet sende en mail, hvori du udtrykker, at det har været et godt møde, skriver hvad I har aftalt og kommer med flere bud på, hvad man også kunne gøre. Ekstra ydelser I mailen skal der også noget nyt på banen, så væn dig til at gemme en godbid fra mødet til opfølgningen. Det kan være en idé eller et forslag, der måske vil interessere virksomheden. Eksempler på, hvordan du fastholder virksomhedens interesse efter mødet På vej hjem fra besøget hos jer kom jeg til at tænke på, om en løntilskudsordning kunne være noget for jer? Fordelen er, at Vi fik ikke talt om de store fordele, virksomheder som din har af at sætte fokus på de unge. Selv om det p.t. er nemt at skaffe erfaren arbejdskraft, er det vigtigt også at tænke på en fornuftig aldersfordeling af medarbejderne. 10

11 EFTER MØDET Hvad bør en opfølgende mail indeholde Skriv et kort referat af mødet, og hvad I aftalte. Formulér mailen efter BALA-modellen. Gør det meget tydeligt, hvilke konkrete samarbejdsmuligheder, du ser. Eksempel: Vi talte om, at det var en udfordring med XX og vi fandt ud af, at I har behov for XX. Og så fandt vi frem til, at XX kunne være en god løsning, fordi XX Skriv, hvordan du forestiller dig næste skridt i samarbejdet, og hvilke muligheder du ser fremover. Brug opfølgningsdialogen til at blive ved med at undersøge, hvad virksomheden synes er vigtigt i et samarbejde med jobcentret. Hvis du ikke er nem at få fat på i det daglige, så skriv kontaktinfo på en specifik kollega, som virksomheden kan henvende sig til, når du er ude. Tak for sidst! Kære Michael Jensen Tak for et godt og konstruktivt møde. Vi talte om, at det var en udfordring med XX og vi fandt ud af, at I har behov for XX. Og så fandt vi frem til, at XX kunne være en god løsning, fordi XX Med venlig hilsen Virksomhedskonsulent X X Jobcenter XX Rigtig god vind med alle møderne! 11

Råd & tips Det gode virksomhedsbesøg

Råd & tips Det gode virksomhedsbesøg Råd & tips Det gode virksomhedsbesøg Sådan gør du før, under og efter besøget INTRODUKTION RÅD OG S TIL DET GODE VIRKSOMHEDSBESØG Formålet med dette stærkt forenklede skriv er at inspirere dig som konsulent

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Customer service is not a department It s an attitude! (Citat: Mo Hardy)

Customer service is not a department It s an attitude! (Citat: Mo Hardy) Customer service is not a department It s an attitude! (Citat: Mo Hardy) 55.441 indbyggere den 1. januar 2015 Ansatte der supporters af IT: 4100 administrative 600 lærer og 6000 elever fordelt på 11 skoler

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Udviklingssamtaler. Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen

Udviklingssamtaler. Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen Udviklingssamtaler Rollespil 1: Afdelingsleder Anton Hansen Du skal have den årlige medarbejdersamtale med en af dine medarbejdere, Rita Ravn. Rita er pligtopfyldende og dygtig, og hun udgør i høj grad

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Fællesskab Viden Glæde TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen,

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB

En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB En mini e-bog til dig fra Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB Kan du svare klart på alle 7 spørgsmål i den her bog? Hvis ikke, så begår

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Glæde Forskning TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen, får mennesker

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

1. kontor Sag nr. 07-015-59 Opgave nr. Kba

1. kontor Sag nr. 07-015-59 Opgave nr. Kba Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 26. marts2007 1. kontor Sag nr. 07-015-59 Opgave nr. Kba Ministerens tale ved samråd vedrørende problemer

Læs mere

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld forening med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF NÅ I MÅL MED TO STÆRKE MEDSPILLERE! 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Stress Tekst indsættes Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2012 Sagsbehandler Kenneth L. Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 E-mail keno@esbjergkommune.dk Kommunikationsstrategi

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Stop mobning. -du har også et ansvar

Stop mobning. -du har også et ansvar Stop mobning -du har også et ansvar Du kan være med til at stoppe mobning Mobning på arbejdspladsen gør stor skade på den, det går ud over. Mobning koster også virksomheden dyrt, når samarbejdet blandt

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Skriv en kommunikationskontrakt

Skriv en kommunikationskontrakt Skriv en kommunikationskontrakt Dette er et værktøj for dig, som vil Udvikle kommunikationen i din arbejdsgruppe Skabe klare rammer, roller og ansvar for dig og dine medarbejderes kommunikation Tydeliggøre

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Victor, Sofia og alle de andre

Victor, Sofia og alle de andre Victor, Sofia og alle de andre Victor betyder vinder, og Sofia betyder vis dom. Begge er egenskaber, som vi alle sammen gerne vil eje. I denne bog er det navnene på to af de børn, vi møder i mange af bogens

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE

UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN. Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE UDVIKLINGSPLAN FOR GOLFBANEN Hovedsponsor: - ET REDSKAB FOR GOLFKLUBBENS BESTYRELSE Denne folder er en introduktion til hvorledes klubben lægger en plan for banens udvikling. Sammen med folderen er der

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evalueringen er lavet i december 2012 med 5 unge mellem 18-30 år to unge kvinder og tre unge mænd. Mentor har interviewet Mentees, transskriberet

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651

8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651 1 8. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 17. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 736/392/436/686//672/439/701/651 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Sommerferietid. Søndag,

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring Service i rengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring.

Læs mere

guide efter ferien Arbejdsklar sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide efter ferien Arbejdsklar sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Arbejdsklar efter ferien Sådan bliver du klar til første arbejdsdag efter ferien Gruer

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvilken slags forandring

Læs mere

Indhold. Vigtige pointer. Hvordan ser en god jobannonce ud? Gode råd til teksten

Indhold. Vigtige pointer. Hvordan ser en god jobannonce ud? Gode råd til teksten Indhold 3 4 6 Vigtige pointer Hvordan ser en god jobannonce ud? Gode råd til teksten Vigtige pointer Du skal se jobannoncen som en salgsannonce. Du skal sælge din arbejdsplads og den ledige stilling så

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen Det danske sundhedsvæsen Undervisningsmateriale til sprogskoler Kapitel 8: Undersøgelse for brystkræft (mammografi) 8 Undersøgelse for brystkræft (mammografi) Brystkræft Brystkræft er en alvorlig sygdom.

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Miniguide for oplægsholdere

Miniguide for oplægsholdere Miniguide for oplægsholdere Intro Vi har lavet den her miniguide, som en hjælp til dig i din fremtidige rolle som oplægsholder. Guiden er din værktøjskasse og huskeliste. Den samler alt det, vi gennemgår

Læs mere

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt!

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! april 2011 DIN Marts 2011 FOA Fag og Arbejde INDFLYDELSE F O A F A G O G A R B E J D E Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! Ved du,

Læs mere

Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH Sarah 20127119 & Matilde 20111134, September 2014 Bilagsdokumenter

Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH Sarah 20127119 & Matilde 20111134, September 2014 Bilagsdokumenter Bilag 1: Beskrivelse af Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Følgende redegørelse er baseret på skriftlig information fra DFUNK s sekretariat omkring deres ung-til-ung grupper, informationer fra organisationens

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Stil krav til din udvikling - og få mere ud af samtalen med din leder Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Sæt udviklingssamtalen og udviklingsplanen på dagsordenen Når medarbejderen

Læs mere

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK Alle skal have mulighed for at blive en del af vores fællesskab En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK EN GUIDE TIL AF NYE SPEJDERE Spejdergrupper over hele landet laver uge efter uge gode

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 April 2016 1. Baggrund Virksomheden Sumondo ønskede at få testet monitoreringsløsningen

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen

Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen Scan koden med din smartphone og find mere information Når du vælger Greve Kommune som leverandør til den ydelse du har fået visiteret, vil du blive tilknyttet

Læs mere

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation k SynErGaia Integrationsministeriets pulje til integration Peter Berliner Pårørendes udsagn om forløbet Det var dejligt at sidde

Læs mere

Konfirmationsprædiken: Store bededag

Konfirmationsprædiken: Store bededag Konfirmationsprædiken: Store bededag Kære konfirmander, familier og venner I midten af september mødtes vi; konfirmanderne og jeg til den første undervisningstime her i Jægersborg Kirke, og nu er der gået

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

A-KASSE. Brug dine muligheder. Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1

A-KASSE. Brug dine muligheder. Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1 A-KASSE Brug dine muligheder Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1 Indhold Forord 3 Tag uddannelse 4 Uddannelsesmuligheder under ledighed 6 Sig ja til jobrotation

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI HVAD ER FIT? FIT er et dialog- og evalueringsredskab udviklet af Scott Miller og Berry L. Duncan Består af 2 skema med hver 4 spørgsmål: ORS Outcome

Læs mere

Bilag 10. Interview med Arda

Bilag 10. Interview med Arda Interview med Arda 5 10 15 20 25 30 Cecilia: Vil du ikke starte med at fortælle lidt om din motivation for at søge ind til Politiet? Arda: Min motivation for at søge ind til Politiet Der er rimelig mange.

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Derfor bør du give dig selv

Derfor bør du give dig selv Derfor bør du give dig selv alenetid Der kan være store fordele ved at være alene. Det giver dig mulighed for at slappe helt af, uden at du behøver bekymre dig om andre og deres bekymringer. Det er en

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Borgercenter Handicap inviterer forældre til unge mellem 16 og 18 år til et orienteringsmøde om, hvilke forandringer og muligheder der opstår,

Læs mere

Velkommen som fagforeningskunde. krifa.dk

Velkommen som fagforeningskunde. krifa.dk Velkommen som fagforeningskunde i Krifa krifa.dk Vi er glade for, at du har valgt os som din fag forening, og vi glæder os til at være din sparringspartner gennem hele dit arbejdsliv. Du kan regne med,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Esbjerg 2013-indsats på energi og offshore området

Strategi for Jobcenter Esbjerg 2013-indsats på energi og offshore området Dato 15.4.2013 Sagsbehandler Pind/Frans Strategi for Jobcenter Esbjerg 2013-indsats på energi og offshore området Indledning Energi og offshore branchen er vigtigt vækstområde i Esbjerg Kommune, Region

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES

bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES 1/6 bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES Hvorfor skal det være svært at få den krop du ønsker dig? Gør det enkelt for dig selv, og læs denne start guide. BEGYNDER GUIDE - team bepeaked www.bepeaked.dk

Læs mere

genvej til innovation på arbejdspladsen

genvej til innovation på arbejdspladsen FORNYELSE I FÆLLESSKAB genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET Fornyelse i Fællesskab giver resultater Projekt Fornyelse i Fællesskab har udviklet en række trin og værktøjer, som I

Læs mere

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på, at det er trygt og lovligt at udlevere CPR-nr., registrerings nr. og konto nr. over telefonen:

Sluttelig vil vi gøre opmærksom på, at det er trygt og lovligt at udlevere CPR-nr., registrerings nr. og konto nr. over telefonen: 15. Betalingsservice Når de strategiske overvejelser er på plads, planerne er afstemt og metoderne er valgt, er det vigtigt at opkræve bidragsyder mest optimalt, så administrationen fylder mindst muligt

Læs mere