Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)"

Transkript

1 Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer sig på besvarelser fra 46 af de adspurgte. Undersøgelsen har omfattet såvel medlemmer med som uden ledelsesansvar. I denne oversigt indgår kun medarbejdere uden personaleansvar. Den tilsvarende lønoversigt for privatansatte socialrådgivere med personaleansvar, kan du finde her. Læsevejledning : Alle lønninger er for fuldtidsansatte. Lønnen for deltidsansatte der har deltaget i undersøgelsen, er derfor omregnet. Hver tabel indeholder udover gennemsnitsnettoløn og angivelse af de højeste lønninger samt angivelse af lønnen ved 1., 2., og 3.. Herved fås et billede af lønspredningen. Kort kan er forklares som en opdeling af besvarelserne i 4 lige store dele (antalsmæssigt). Sagt med andre ord: 2. (også kaldet medianen) deler besvarelserne i 2 halvdele: Præcis lige mange tjener hhv. mere eller mindre end dette beløb. 1. (nedre eller 25) deler den lavestlønnede halvdel i 2: 25 af de der har svaret, får således en løn der ligger under får en løn der ligger mellem 1. og (øvre ) deler på samme måde den højstlønnede halvdel i 2: 25 af de der har svaret, får således en løn der ligger over får en løn der ligger mellem 2. og 3.. Regulering for lønudvikling Da lønoplysningerne er indhentet i oktober 2013, skal de reguleres for den generelle lønudvikling, der har været siden da. Til lønningerne skal derfor lægges: På arbejdspladser der følger de offentlige lønninger: 0,5 pr , + yderligere 0,71 pr På arbejdspladser der følger den private lønudvikling: 1,4 i 2014, + yderligere 1,5 i 2015 (datoen for regulering kan variere).

2 Side 2 af 7 Branche/nettoløn (dvs. løn inklusiv alle tillæg undtagen sbidrag) Gennemsnitnettoløn Max Anden aktør Bo- og eller behandlingstilbud Boligforening Fagbevægelse og a-kasser Familiepleje Interesseorganisation Finans,, forsikring og konsulentarbejdsplads Øvrig Stillingsbetegnelse/nettoløn (dvs. løn inklusiv alle tillæg undtagen sbidrag) Gennem- Snitnettoløn Max Arbejdsskade-, sygedagpengesagsbehandler Konsulent Koordinator Projektleder Sagsbehandler Socialrådgiver Terapeut/behandler Tallene er baseret på data fra 5 eller færre besvarelser. Disse tal skal derfor tolkes

3 Side 3 af 7 Geografi/nettoløn(dvs. løn inklusiv alle tillæg undtagen sbidrag) Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Gennemsnitnettoløn Max Sjælland Efteruddannelse/nettoløn(dvs. løn inklusiv alle tillæg undtagen sbidrag) Ingen efteruddannelse Syddanmark Gennemsnitnettoløn Max Diplomuddannelse Masteruddannelse Kandidat i socialt arbejde Anden kandidatuddannelse Årskursus Anden relevant efteruddannelse Tallene er baseret på data fra 5 eller færre besvarelser, og skal derfor tolkes

4 Side 4 af 7 PENSION Arbejdsgiverbetalt sbidrag er ikke nogen selvfølge som privatansat. Da sbidraget udgør en væsentlig del af den samlede løn, er det vigtigt at medtage svilkårene når man sammenligner lønninger. Tallene vedr. baserer sig på lidt færre besvarelser end lønoplysningerne, og er derfor en smule mere usikre. Trods det, giver de et relevant overblik over niveauerne på de forskellige områder. Egenbetaling af sbidrag På det private arbejdsmarked, er det almindeligt at medarbejderen selv betaler en del af sbidraget, som altså trækkes fra lønnen. Ved sammenligning af løn, er det naturligvis en væsentlig faktor. Tabel: Andel, der selv betaler en del af sin og andel der modtager fuld arbejdsgiverbetalt, fordelt på branche Delvis selvbetalt Fuld arbejdsgiverbetalt Anden aktør Bo- og/eller behandlingstilbud Boligforening Fagbevægelse og a-kasse Familiepleje Interesseorganisation Finans,, forsikring og konsulentarbejdsplads Øvrig Størrelsen af egenbetalingen af sbidrag Fordelingen af arbejdsgiver og medarbejders andel af det samlede sbidrag varierer meget, som det fremgår af den næste tabel. Her er opgjort den gennemsnitlige, den laveste, den højeste, samt den hyppigste procentsats af hhv. medarbejders- og arbejdsgivers andel af den samlede sindbetaling.

5 Side 5 af 7 Tabel: Selvbetalt og arbejdsgiverbetalt andel af Selvbetalt andel af sbidrag Arbejdsgivers andel af sbidrag Gennemsnit 31,97 68,03 Minimumsværdi 8,33 20 Maksimumsværdi 80 85,71 Hyppigste værdi 33,33 66,67 Tallene omfatter alle der har en egenbetaling. Medlemmer med fuld arbejdsgiverbetalt sordning er således ikke med i tabellen. Brancheopdelt opgørelse over egenbetalingens størrelse Der er ikke stor forskel på fordelingen af medarbejders og arbejdsgivers andel af sbidraget i de forskellige brancher. Denne tabel er baseret på færre besvarelser end resten af afsnittet, da summen af eget- og arbejdsgiverbidraget i en række besvarelser ikke svarer til den angivne ssats. Disse besvarelser er udeladt, hvorfor der er en lidt større usikkerhed på disse tal. Tabel: Andel af betalt af arbejdsgiver, fordelt på branche Gennemsnitlig Mindste arbejdsgiver andel af arbejdsgiver andel af Anden aktør 64, ,33 Højeste arbejdsgiver andel af Bo- og/eller behandlingstilbud 67,01 64,29 71,43 Boligforening 70 66,67 73,33 Fagbevægelse og a- kasse 71,70 57,14 91,67 Familiepleje 66, Interesseorganisation 69,31 66,67 85,71 Finans,, forsikring og konsulentarbejdsplads 62,75 58,82 66,67 Øvrig 66, Tallene er baseret på data fra 5 eller færre besvarelser, og skal derfor tolkes

6 Side 6 af 7 Pensionsbidragets størrelse fordelt på brancher Tabellen viser hvor stor en procentdel af medlemmerne der har en sprocent indenfor de angivne intervaller. Tabellen medtager kun de der modtager sbidrag. Summen (når der bortses fra afrunding) er som det fremgår derfor 100. Gennem -snit Over 18 Fagbevægelse og a- kasse 15, Familiepleje 15, Anden aktør 14, Bo-og behandlingstilbud 15, Boligforening 14, Interesseorganisation Finans,, forsikring og konsulentarbejdsplads 15, Øvrig 16, Tallene er baseret på data fra 5 eller færre besvarelser, og skal derfor tolkes

7 Side 7 af 7 Pensionsbidragets størrelse fordelt på titel Tabellen viser hvor stor en procentdel af medlemmerne der har en sprocent indenfor de angivne intervaller. Tabellen medtager kun de der modtager sbidrag. Summen (når der bortses fra afrunding) er som det fremgår derfor 100. Arbejdsskadesagsbehandler Gennem -snit , Over 18 Konsulent 14, Koordinator Projektleder 16, Sagsbehandler 15, Socialrådgiver 14, Terapeut/ 15, Behandler Tallene er baseret på data fra 5 eller færre besvarelser, og skal derfor tolkes Pensionsbidragets størrelse fordelt på geografi Tabellen viser hvor stor en procentdel af medlemmerne der har en sprocent indenfor de angivne intervaller. Tabellen medtager kun de der modtager sbidrag. Summen (når der bortses fra afrunding) er som det fremgår derfor 100. Gennem -snit Over 18 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 15, , , , ,

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere