En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori"

Transkript

1 En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-stipendiat Stella Mia Sieling, ph.d.-stipendiat DES, læringsseminar 11, 19 september 2013

2 Program 1. Oplæg: Integration af effektevaluering og programteori 2. Case: Hvad virker for hvem i sygedagpengeindsatsen? 3. Case: Hvad virker for hvem i beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere? 4. Gruppeøvelser (3-4 personer): Udkast til programteori og evalueringsdesign 5. Præsentation af gruppearbejdet

3 Virkningsevaluering som brobygger Eksperimentel evaluering Virkningsevaluering (realistisk evaluering) Konstruktivistisk evaluering Undersøgelsesspørgsmål Fokus Virker det? Overvejende effektorienteret Hvad virker for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder? Effekt og proces Hvordan opleves og opfattes virkningerne? Overvejende procesorienteret Metode Overvejende kvantitativ Kvalitativ og kvantitativ Overvejende kvalitativ Teori om forbindelse mellem indsats og effekt Vidensideal Kausalteori Generativ teori Ingen Kontekstuafhængig Global viden Kontekst, mekanisme, outcome Beslutningsproces Rationelle valg Informere praktikere, deltagere og beslutningstagere samt udvikle deres programteorier Kontekstafhængig Lokal viden Lydhørhed overfor berørte interesser. Faclilitere deliberativ forhandlingsproces.

4 Definition af programteori En eksplicit teori eller model for, hvordan en intervention (program, indsats, politik, strategi m.v.) bidrager til en kæde af (mellemliggende) resultater og (intenderede eller observerede) effekter) En god programteori består af to dele: 1. Forandringsteori: De centrale processer eller drivere igennem hvilke forandring finder sted for individer, grupper eller samfund. Forskningsbaseret teori såvel som uudtalt forståelse af hvordan ting virker. 2. Handlingsteori: Forklarer hvordan programmer eller andre interventioner er konstrueret for at aktivere forandringsteorierne. Kilde: S.C. Funnell & P.J. Rogers (2011): Purposeful Program Theory, Josseybass

5 Evaluering uden programteori Program - Et æble om dagen Outcome - Forbedret helbred

6 Evaluering med programteori Inputs - Æbler Aktivitet - Æbler leveret Output - Bedre adgang til frisk frugt - Æbler spises Outcome (kort sigt) - Øget niveau af Vitamin C Outcome (langt sigt) - Forbedret helbred

7 Fortolkning af evalueringsresultater Æbler leveret Æbler spist Vitamin C niveau øget Sundhed forbedret Fortolkning Implementeringsfejl + Fejl i programmets evne til at engagere deltagere + + Teorifejl Teorifejl Teori bestyrket + + +/ +/ Partiel teorifejl Teorifejl

8 Realistisk evaluering (virkningsevaluering) C + M = O Context + Mechanism = Outcome Under hvilke omstændigheder? Hvorfor? Hvad virker? R. Pawson & N. Tilley (1997): Realistic Evaluation, Sage Publications.

9 Den realistiske evalueringscyklus Teori Kontekst (C) Mekanismer (M) Outcome (O) Program specifikation Hvad virker for, hvem under hvilke omstændigheder Hypoteser Hvad forventes at virke for hvem, under hvilke omstændigheder Observationer Multiple metoder og analyse af C,M,O Kilde: R. Pawson & M. Tilley (1997: 85): Realistic Evaluation, London: Sage.

10 Effekten af nikotinplastre? KONTEKST (C) Motivation Nikotinplastre Rygestop Nikotinsubstitution

11 Effekten af privat løntilskud? KONTEKST (C) Udsigt til ansættelse Privat løntilskud Ordinær beskætigelse Netværk

12 Diskuter med sidemand/kvinde (3 min.) Hvordan kan jeg bruge programteori i forhold til min arbejdspraksis?

13 Hvad virker for hvem i indsatsen overfor modtagere af sygedagpenge? Projektets formål At kortlægge, klassificere og evaluere virkningerne af beskæftigelsesrettede indsatser for borgere på sygedagpenge. Baggrund Stigning i antallet af langtidssygemeldte. Store sociale/økonomiske omkostninger samfundsmæssigt og personligt Borgerne risikerer at falde for varighedsbegrænsninger og stå uden forsørgelse. Vi ved måske mere og mere om hvad der virker men ikke tilstrækkeligt om for hvem, hvorfor og under hvilke omstændigheder.

14 Kompas individuelt tilrettelagte forløb Omfang: 20 borgere i 10 ugers forløb med mulighed for forlængelse. Borgere med psykiske lidelser kan have svært ved at rumme kommunens normale tilbud. Derfor startede man et særligt projekt til denne målgruppe i januar Udbredt anvendelse af samtaleforløb, men modstridende viden om resultataerne heraf (Høgelund, 2012). Tidligere positive erfaringer med individuelle og fleksible forløb, samt en tværfaglig tilgang, for borgere med psykiske lidelser (NFA, 2010). Hvordan kan en programteori for denne indsats formuleres?

15 Programteori for Kompas Eksempel på succesmål: 70 % af borgerne kommer videre til alment tilbud eller i virksomhedspraktik Målgruppe Aktiviteter (indsatsen) Virksomme mekanismer Kortsigtede mål Mellemsigtede mål Langsigtede mål Sygdagpengemodtagere med psykiske lidelser Typisk: stres, angst eller depression, og kombinationer Kendetegnet ved ikke at kunne indgå i kommunens sædvanelige tilbud Samtaleforløb: Individuelle samtaler med projektets to medarbejdere hhv. socialrådgiver og psykolog Jobspor & undervisning CV skrivning, samtaler om jobperspektiv og ønsker/muligheder Motion: Gratis adgang til svømmehal og/eller træning på yogahold /mindfullnes Relationsdannelse Motivationsarbejde Succesoplevelser Overblik over situation /udredning Afklaret arbejdsmarkeds perspektiv Forbedret Sundhedstilstand At gøre borger i stand til at deltage i kommunens alment tilbud (AHT), eller virksomhedspraktik Raskmelding til A-kasse, eller beskæftigelse

16 Hvad virker for hvem i indsatsen over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere? Formål Formålet med projektet er at kvalificere vores viden om, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder i beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Baggrund Fordi vi ikke ved nok om, hvad der virker for hvem Fordi førtidspensions- og fleksjobreformen indebærer, at flere personer omfattes af en (ny) helhedsorienteret, individuel og koordineret indsats Fordi kontanthjælpsreformen indebærer, at alle ledige skal deltage i aktive tilbud Fordi der er store udgifter til den aktive arbejdsmarkedspolitik.

17 Virksomhedspraktik For svage grupper af kontanthjælpsmodtagere varer virksomhedspraktik i udgangspunktet 13 uger, men kan forlænges op til 26 uger og i særlige tilfælde også udover de 26 uger. I virksomhedspraktik skal arbejdsstedet ikke udbetale løn til den ledige, som fortsætter på kontanthjælp under forløbet. Ca. ¼ af de svage kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedspraktik, svarende til knap fuldtidsaktiverede. Flere undersøgelser peger på en generel positiv effekt af virksomhedspraktik på afgangen til beskæftigelse også for gruppen af svage kontanthjælpsmodtagere (Rosholm & Svarer 2011, AMS 2012 og DORS 2012). Men for hvem, hvordan og under hvilke omstændigheder virker virksomhedspraktik?

18

19 Øvelse: Byg en programteori og overvej evalueringsdesign!! Målgruppe Aktiviteter (indsatsen) Virksomme mekanismer Delmål Slutmål Hvad er de(t) realistiske succesmål for indsatsen? Hvem gælder indsatsen for? Hvilke kendetegn har målgruppen? Hvilke udfordringer og barrierer har målgruppen? Er der forskellige delmålgrupper? Hvilke formål med indsatsen? Hvilke er de væsentligste aktiviteter i indsatsen? Hvorfor er de væsentlige? Hvilke metoder og tilgange benyttes? Hvilke faktorer er afgørende for succes/fiasko? Hvorfor og hvordan fører en given indsats til et bestemt resultat? For hvem virker indsatsen og for hvem virker den Ikke? Hvilke delmål er forudsætninger for at nå slutmålene? Hvilke resultater er opnået på kort og mellemlangt sigt? Hvilke resultater er opnået på længere sigt?

20 Den gode programteori 1. Skaber enighed mellem forskellige aktører 2. Identificerer forskellige legitime perspektiver 3. Synliggør tavs viden 4. Forbedrer planer 5. Fastsætter realistiske målsætninger 6. Bidrager til meningsfulde præstationsindikatorer 7. Er testbar 8. Identificerer hvor og hvorfor programmer fejler, hvad der får succesfulde programmer til at virke, samt hvordan de kan reproduceres andre steder 9. Er en ramme for læring på tværs af steder, projekter og evalueringer

21 Hvis du vil vide mere R. Pawson og N. Tilley (1997): Realistic Evaluation, Sage publications. R. Pawson (2006): Evidence-based policy A realist perspective, Sage Publications. R. Pawson (2013): The Science of Evaluation A Relaist Manifesto, Sage Publications. S.C. Funnell & P.J. Rogers (2011): Purposeful Program Theory, Josseybass. P. Dahler-Larsen & H.K. Krogstrup (2004): Nye veje i evaluering, systime Academic. H.K. Krogstrup (2011): Kampen om Evidens, Hans Reitzels Forlag. T. Bredgaard m.fl. (2011): Hvad virker i aktiveringsindsatsen, Beskæftigelsesregion Nordjylland.

22 Kontaktinformation Thomas Bredgaard, tlf Julia Salado-Rasmussen, tlf Stella Mia Sieling, tlf Forskningscenter for Evaluering (www.fce.aau.dk) Center for arbejdsmarkedsforskning (www.carma.aau.dk)

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN?

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? THOMAS BREDGAARD, HANS HENRIK JØRGENSEN, RASMUS MADSEN, MARIA RYE DAHL & CHARLOTTE HANSEN SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indhold 1. Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Leena Eskelinen og Søren Peter Olesen. Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv

Leena Eskelinen og Søren Peter Olesen. Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv Leena Eskelinen og Søren Peter Olesen Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv Publikationen Beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagernes

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job 1 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job Vejen Kommune Udarbejdet i april 2015 af Vejen Kommune Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager cand. scient.

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere