PERSONLIG UDDANNELSESBOG Social- og Sundhedsskolen, Fejøgade 1, 3., 4800 Nykøbing F.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONLIG UDDANNELSESBOG Social- og Sundhedsskolen, Fejøgade 1, 3., 4800 Nykøbing F."

Transkript

1 Kære elev på Social- og Sundhedsskolen. Du ønskes velkommen på skolen. Vi håber, du vil trives på det uddannelsesforløb, du har valgt. Denne uddannelsesbog er en beskrivelse af den udannelse du har valgt, men den indeholder også oplysninger om skolens øvrige uddannelser. Hele personalet på skolen håber, du må få en god start og et godt forløb i din uddannelsesperiode, en periode som vil kræve din personlige involvering og engagement. Skolens lærere vil medvirke til, at du får mulighed for at opnå de kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse på Social- og Sundhedsskolen. Det betyder, at du langt hen ad vejen selv er ansvarlig for, hvor meget og hvordan du vil investere i forhold til tilegnelse af faglige og personlige kompetencer, og hvor meget du vil yde i det sociale fællesskab. Vi håber, du er indstillet på at gå positivt, aktivt og engageret ind i forløbet, og at du finder flere udfordringer end begrænsninger i det daglige arbejde med din uddannelse. Lærerne vil bestræbe sig på at opfylde så mange af dine faglige ønsker som muligt og er indstillet på, sammen med dig og din klasse, at gøre din uddannelse så spændende og indholdsrig som muligt. Birgit Højmann Larsen Skoleleder April

2 Formål med uddannelsesbogen. Ved uddannelsesstart får du udleveret denne personlige uddannelsesbog af skolen. Formålet med bogen er, at du kan danne dig et overblik over de vigtigste områder,som vedrører din uddannelse. Såfremt du fortsætter et uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsskolen på et højere niveau, skal uddannelsesbogen fortsætte. Du vil i starten af det nye forløb få udleveret et nyt afsnit til at sætte ind under din aktuelle uddannelse. Uddannelsesbogen tilhører dig, og du er ansvarlig for at vedligeholde den. Du skal sørge for at indsætte alle udstedte beviser og standpunktsbedømmelser. Derudover skal du løbende bruge afsnittet personlig uddannelsesplan til at skrive dine personlige refleksioner, samt dine faglige og personlige mål både i teori- og praktikuddannelsen. Dette afsnit bruges også i forbindelse med de samtaler, som du har med din kontaktlærer eller med din praktikvejleder. Du må ikke indsætte personfølsomme oplysninger - herunder oplysninger om sociale forhold m.m. Din uddannelsesbog er personlig, men ikke privat. April

3 Pædagogiske intentioner. Det pædagogiske personale ved social- og sundhedsuddannelserne ser det som den største udfordring at give dig og dine medstuderende nogle undervisningsrammer, der øger din motivation for og evne til at styrke, styre og kontrollere din egen læring. Det betyder, at du vil blive præsenteret for mange forskellige læringsmetoder, men fælles for disse er, at de vil lægge op til: at du er den aktive part i din egen læring, og at du har hovedansvaret for dine egne læreprocesser, at du bliver bevidst om, hvordan din egen adfærd og læringsstil påvirker din mulighed for læring, at du lærer gennem selv at formulere spørgsmål og er indstillet på at arbejde problemorienteret, at du øver i refleksion både i forhold til teori og praktik, at du under forløb og processer sætter dig nogle faglige og personlige mål og arbejder bevidst på at nå disse, samt at du samarbejder med din kontaktlærer og dine faglærere omkring din læring. Til gengæld vil vi som pædagogisk personale love dig: at du kan være den aktive part i din egen læring, at vi giver dig tilbagemelding på din adfærd og læringsstil, at vi regelmæssigt reflekterer over vores undervisning og deler vores erfaringer med dig og dine medstuderende, samt at vi løbende vil afprøve nye ideer og metoder. Tanken er, at lærere og elever gennem dialog og samarbejde i det "fælles læringsrum", har hver sin part og sit ansvar i forhold til at igangsætte læreprocesser, stille spørgsmål og give undervisningen mening ved at foreslå og deltage i dialoger og aktiviteter, som fremmer læringen. Under hele din uddannelse vil du blive præsenteret for forskelligt fagligt stof, der læner sig op af målene for områdefag og grundfag. Tilsammen danner de det udgangspunkt, som giver dig mulighed for at opnå de faglige og personlige mål fra uddannelsesordningen. At lære noget handler om 1 : at vide noget om læreprocesser og læring, at være motiveret og aktiv, at tænke over det, man hører, læser og gør samt at formulere det med egne ord, at sætte den nye viden i relation til, hvad man allerede ved, at gøre noget andet end man plejer, at overveje og afsøge, hvordan man selv lærer bedst, at kommunikere og samarbejde med andre. 1 1 Kilde: Elevens personlig uddannelsesplan. Uddannelsesstyrelsens temaserie nr April

4 Præsentation af personalet. Anna Adhemar Anne Grethe Andersen Anne Kjøller Andersen Lærer SSH-team Biolog Ern.- og hushold. økonom Viceskoleleder Lærer SSH-team Anne-Marie H. Andersen Anny Andersen Michala H. Andersen Lærer SSH-team Overassistent Cand. scient. soc Lærer SSA-team Marianne Bertelsen Socialpædagog Lærer SSH-team Connie Brusvang Pædagog Lærer GF/PGU/kursusteam April

5 Inge Buus Jane L. Christensen Rudi Christensen Lærer SSH-team Ern.- og hushold. økonom Pedelmedhjælper Uddannelsesleder SSH Lone Clemmensen Hanne Elmer Irene Enggaard Rengøringsassistent Sygeplejerske Sygeplejerske Lærer GF/PGU/kursus-team Lærer SSA-team Birgith Fredriksen Lotte Friis Anne Y. Hansen Ergoterapeut Sygeplejerske Ergoterapeut Lærer SSA-team Lærer SSH-team Lærer GF/PGU/kursusteam April

6 Dorte T. Hansen Birgit Hass Ole Hatting Biliotekar Sygeplejerske Sygeplejerske Uddannelsesleder SSA Lærer SSH-team Anette Høegh Dorte Hudlebusch Marianne Jakobsen Assistent Fuldmægtig Cand.mag Lærer GF/PGU/kursusteam Elisabeth Jensen Birthe Jørgensen Helle Jørgensen Rengøringsassistent Rengøringsassistent Biolog Lærer SSH-team April

7 Mogens Jørgensen Pedelmedhjælper Helle G. Kjøller Lene B. Kofoed Susanne Kristensen Sygeplejerske Sygeplejerske Biolog Lærer SSA-team Lærer GF/PGU/kursus-team Lærer SSA-team Uddannelses- og erhvervsvejleder Tove Krog Birgit Højmann Larsen Eva K. Larsen Rengøringsassistent Sygeplejerske Rengøringsassistent Skoleleder April

8 Lise G. Larsen Kirsten Lauritsen Mona Leth Sygeplejerske Overassistent Socialrådgiver Kursuskonsulent Lærer GF/PGU/kursusteam Gitta H. Lise Birgitte Lorenzen Karin Lumholtz Overassistent Sygeplejerske Ergoterapeut Lærer SSA-team Lærer SSH-team Anne Marker Sygeplejerske Praktiklærer SSH Anne M. Nielsen Lærer GF/PGU/kursusteam April

9 Eva Nielsen Lise H. Nielsen Anne B. Nielsson Socialpædagog Lærer Assistent Lærer GF/PGU/kursus-team Uddannelses- og erhvervsvejleder Susanne Nistrup Finni Olsen Birthe D. Pedersen Sygeplejerske Pedel Ern.- og hushold. økonom Lærer GF/PGU/kursus-team Uddannelsesleder GF/PGU/ Uddannelses- og erhvervsvejleder kurser Mona Pedersen Lene S. Rasmussen Susanne Rasmussen Rengøringsassistent Assistent Sygeplejerske April

10 Lærer SSH-team Bente Richardt Hanne S. Scheuermann Louise D. Sidor Pædagog Sygeplejerske Kontorelev Lærer GF/PGU/kursus- Praktikansvarlig SSA team Connie R. Steffensen Lisbet B. Søderberg Dorte H. Sørensen Pædagog Biblioteks/ Cand. mag Praktiklærer GF/PGU/ kontormedhjælper Lærer SSA-team kurser Bodil Thorsen Socialrådgiver Lærer SSH-team Mariann Winther Socialrådgiver Lærer GF/PGU/kursus-team April

11 Social- og Sundhedsskolen Nykøbing F. Social- og Sundhedsskolen Nykøbing F har hvert år ca elever og kursister, som i kortere eller længere tid uddanner sig på skolen. Af dem bliver ca. 100 social- og sundhedsassistenter, ca. 200 bliver social- og sundhedshjælpere, ca. 50 tager pædagogisk grunduddannelse og ca. 75 gennemfører grundforløbet. Resten følger kortere eller længere kurser. Vi har både kurser for kommende elever, og vi har efteruddannelseskurser for de færdiguddannede. De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser består af grundforløb (GF), social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH), social og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og pædagogisk grunduddannelse (PGU). Miljøstyring: Skolen har miljøstyring for at skåne miljøet for affald og for at spare på ressourcerne. Skolens miljøarbejde varetages af en miljøgruppe. I år 2003 har skolen valgt at sætte ind på følgende områder: papirforbrug, papir til genbrug, rengøringsmidler, elforbrug og miljøbevidsthed, og der er formuleret følgende målsætninger: skolens papirforbrug skal mindskes, skolens genbrug af papiraffald skal øges, på skolen benyttes udelukkende miljøvenlige rengøringsmidler, elforbruget på skolen skal holdes og evt. reduceres i forhold til det nuværende forbrug, miljøbevidstheden øges hos ansatte og elever. Som elev bedes du følge disse råd om at spare på papiret og genindsamle papir: Ved kopiering. tag 2-sidede kopier, overvej grundigt, hvornår kopier er nødvendige, kopier kan cirkulere i en gruppe, Ved PC er og printer. når du printer så tryk én gang, hvis der ikke sker noget straks, er der nok printerkø, læs en ekstra gang korrektur på skærmen, overvej om pladsen på papiret er udnyttet optimalt. Specielt fra nettet. vurder grundigt om de sider, du har fundet på nettet, er så gode, at de skal printes ud, spørg din lærer hvis du er i tvivl. Papirindsamling. papirark til genbrug lægges i kassen papir til genbrug, aftal en ordning i klassen om hvem der skal tømme kassen, kassens indhold skal tømmes ud i den gennemsigtige plastiksæk, der står nærmest. April

12 Lokaler. Skolen råder over undervisningslokaler i Fejøgade 1, i stuen og 3. og 4.sal. Frisegade 48 og på Skovalleen Skolen råder kun over få grupperum. For at udnytte pladsen bedst må du derfor aftale brug af grupperummene med læreren. Efter aftale med skolens teamkoordinatorer eller lærere kan lokaler reserveres udenfor undervisningstiden. Bibliotek. Skolens bibliotek i Fejøgade på 4. sal råder over en samling bøger og videobånd, som er relevante i forhold til skolens uddannelser og kurser. Biblioteket har abonnement på 2 aviser, 70 tidsskrifter og fagblade. Biblioteket har en database, hvor man kan søge de materialer, der findes på biblioteket. Biblioteket har internetadgang, og der er mulighed for vejledning i informations- og litteratursøgning. Skolens bibliotekar træffes i åbningstiderne: mandag kl , tirsdag kl , onsdag kl , torsdag kl , fredag kl Udenfor åbningstiden kan biblioteket benyttes sammen med læreren. Beskadigede eller bortkomne bøger og tidsskrifter erstattes af låner. Lånte bøger og videoer kan afleveres i postkassen udenfor biblioteket og på Skovalléen. EDB-rum. Skolen har på alle lokaliteter EDB-rum med maskiner koblet på Internetet. De kan benyttes i forbindelse med opgaveskrivning og lignende. EDB-rummet er primært beregnet til arbejde ved computerne. Du kan reservere en computer. Af hensyn til alle elever på skolen, bedes du kun reservere i den tid, du reelt har brug for. Har du elementære problemer med maskinerne, skal du rette henvendelse til læreren. Bemærk at EDB-rummene på visse tider kan være optaget til klasseundervisning. Kantineforhold. Skolen har kantiner i Fejøgade 1, 4. sal og på Skovalleen. Kantinepersonalet, som du møder, er brugere fra det beskyttede værksted Bøgecentret. Der kan tilbydes varme og kolde drikke, et udvalg af smørrebrød, pålægsflúte, sandwich, pastasalater, slik, frugt og cigaretter. Kø kan forekomme i middagspausen, men problemet kan afhjælpes, hvis du i forvejen bestiller din mad inden kl April

13 Uddannelsernes styrelse, råd og udvalg. Fællesbestyrelsen. Storstrøms Amt har nedsat en Fællesbestyrelse, der varetager overordnede opgaver i forbindelse med social- og sundhedsuddannelserne. Fællesbestyrelsen er nedsat for en 4 årig periode, og valget følger amts - og kommunalvalget. Fællesbestyrelsens medlemmer er udpeget af Amtsrådet, Kommuneforening og de færdiguddannedes organisationer: Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), Pædagogisk medhjælperforbund (PMF), Kvindelig arbejderforbund (KAD)/ Specialarbejderforbundet (SID), samt repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. For at rådgive Fællesbestyrelsen og skolerne er nedsat to uddannelsesråd. Et for grundforløb-, SSH- og SSA-uddannelserne og et for pædagogisk grunduddannelse. Uddannelsesråd for grundforløb, SSH- og SSA-uddannelserne. I dette uddannelsesråd er følgende repræsenteret. De faglige organisationer: 7 fra FOA, derudover for arbejdsgiversiden: 4 fra kommunerne, 3 fra amtet. Tilforordnede: Skolelederne, 2 lærerrepræsentanter, 2 elever og 1 repræsentant fra amtets UKAforvaltning. Uddannelsesråd for den pædagogiske grunduddannelse. I uddannelsesrådet for PGU er følgende repræsenteret: De faglige organisationer: 2 fra PMF, 1 fra KAD, 2 fra FOA, 1 fra pædagogisk landsforbund (SL), 1 fra SID, derudover for arbejdsgiversiden: 5 fra kommunerne og 2 fra amtet. Tilforordnede: Skolelederne, 2 lærerrepræsentanter, 2 elever, Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund BUPL 1, repræsentanter fra amtets UKA -forvaltning 2. Generelt for Uddannelsesrådene. Uddannelsesrådene er fælles for Social- og Sundhedsskolerne i Nykøbing F. og Næstved. Uddannelsesrådene indstiller til Fællesbestyrelsen f.eks. uddannelsesordninger og praktiksteder, samt rådgiver Fællesbestyrelsen og skolelederne om uddannelsesmæssige spørgsmål. Pædagogisk råd. Skolens pædagogiske råd består af skolens lærere og ledelse. Her drøftes og besluttes områder, der har relation til det pædagogiske arbejde på skolen. På møderne videreudvikles læringsteorier og metoder. Pædagogisk råd vælger et forretningsudvalg, som står for at arrangere de årlige pædagogiske rådsmøder. Elevråd. Skolens elevråd har medindflydelse på skolens virksomhed bl.a. ved at sidde med i nogle af skolens udvalg. Derudover vælger elevrådet repræsentanter til uddannelsesrådene. Hver klasse har ret til at vælge 1 elevrådsrepræsentant og en suppleant. Valget gælder for hele uddannelsesperioden. April

14 Formanden vælges blandt elevrådsmedlemmer, og personen bør have mindst ½ års resterende uddannelsestid. Elevrådsrepræsentanten fungerer som talsmand for de elever, han/hun er valgt iblandt, og kan over for skolens ledelse forelægge forslag og klager fra øvrige elever samt optage forhandling om interne spørgsmål. Elevrådsrepræsentantens opgaver er bl.a. at: modtage og videregive information til og fra ledelsen, modtage og videregive information til og fra de elever, han/hun er valgt blandt, deltage i forhandlinger om lokale spørgsmål for de elever, han/hun repræsenterer, forhandle og aftale vilkår for de elever, den pågældende repræsenterer, i det omfang han/hun har fået kompetencen hertil, koordinere med andre elevrådsrepræsentanter, medvirke til gensidig information med elevrådsrepræsentanter på landets øvrige Social- og Sundhedsskoler, forberede, deltage i og følge op på elevmøder (klassens time) for de elever han/hun repræsenterer. April

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere