SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?"

Transkript

1 SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

2 l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de har derfor stor erfaring med at give råd og vejledning til medlemmer, der befinder sig i en afskedigelsesproces eller lige er blevet sagt op. Opsigelsessagerne spænder bredt. Der er fx sager om opsigelse pga. besparelser, samarbejdsvanskeligheder, sygdom, manglende kvalitet i arbejdet, barsel samt masseafskedigelser. Husk at give JAs sekretariat besked om, hvornår du er reelt ledig. JA tilbyder nemlig - som en af ganske få fagforeninger - et stærkt nedsat kontingent til ledige medlemmer. INDHOLD 1. At blive sagt op 2. Hvad gør jeg? 3. I opsigelsesperioden 4. Du reagerer 5. Andres reaktioner 6. Hvorfor lige mig? 7. Psykologhjælp 8. Jobsøgningen 9. Jobsamtalen 10. Tænk i jobindhold - ikke i titler 11. Hvis du bliver ledig 12. Husk A-kassen 13. Dagpenge 14. Dagpenge ved sygdom 15. Uddannelse med dagpenge 16. Kontanthjælp 17. Få overblik over din økonomi 18. Legathjælp via JA 19. Pension 20. JA tilbyder 2

3 1. At blive sagt op Der kan være forskellige grunde til, at en arbejdsgiver er nødt til at opsige en medarbejder. Som oftest handler det om, at virksomheden skal spare. Men det kan også være forhold, der knytter sig til dig som medarbejder. Fx fordi du har været gennem et længerevarende sygeforløb, fordi der er samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen, eller fordi din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dit arbejde. Når du modtager opsigelsen, vil du som regel blive bedt om at skrive under. Du skal kun kvittere for, at du har modtaget opsigelsen. Det er vigtigt, at du så tidligt i processen som muligt tager kontakt til JA. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om arbejdsgiveren har sine argumenter i orden. Og vi kan hjælpe dig med at sikre, at du får de opsigelsesbetingelser, du har krav på. Endelig kan vi hjælpe dig med at få forhandlet nogle bedre vilkår for fratrædelsen igennem. Jo dårligere ledelsens Ansat i det offentlige Er du ansat i staten, i en region eller i en kommune, så er du omfattet af Forvaltningsloven. Det betyder, at en offentlig arbejdsgiver ikke kan afskedige dig, før der er gennemført en høring, hvor du får mulighed for at komme med dine bemærkninger til den påtænkte opsigelse. Inden du sender dit høringssvar, er det en god ide at drøfte sagen og svaret med en konsulent i JA. Først når høringen er gennemført, kan den offentlige arbejdsgiver træffe beslutning om den endelige opsigelse. Det er sjældent, at høringen medfører, at den påtænkte opsigelse trækkes tilbage, men JA kan til gengæld ofte være behjælpelig med at forbedre fratrædelsesvilkårene. argumentation er, jo bedre er mulighederne for at forbedre fratrædelsesvilkårene. Opsigelser, der er begrundet i økonomi, er de sværeste at forhandle om, fordi arbejdsgiver her har vide rettigheder, når det gælder afskedigelser. Husk, at du har pligt til at passe dit arbejde i hele opsigelsesperioden. Husk også, at du kun må tage dine personlige ejendele med dig, når du forlader arbejdspladsen - alt andet tilhører arbejdsgiveren. Vær opmærksom på, at Funktionærloven giver dig ret til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden, uden at du bliver trukket i løn. 2. Hvad gør jeg? Tag kontakt til din fagforening - og jo tidligere i processen, jo bedre. Sørg for, at JA får al den viden, du har, som relaterer sig til sagen. Det kan være en fordel for dig at lade JA have kontakten til arbejdsgiveren og at lade JA ind- gå en aftale med din arbejdsgiver. En aftale kan fx indeholde bestemmelser om fritstilling i opsigelsesperioden, ret til uddannelse, outplacementforløb eller ferieafholdelse. Vi indgår aldrig aftaler uden først at drøfte sagen med dig - og få din accept. Du skal ikke forvente at få din opsigelse annulleret. Men spørg konsulenten i JA om alt, hvad der bekymrer dig. Som fagforening er vi vant til at tale med medlemmer i lignende situationer, og vi har masser af erfaring med afskedigelsessager. Vi kan ikke svare dig på det hele, men vi kan hjælpe dig med det meste i situationen. 3. I opsigelsesperioden Med mindre du er ansat på prøve, så har du ifølge Funktionærloven mellem 3 og 6 måneders varsel, inden du skal fratræde. Du skal regne med at fortsætte dit arbejde i denne periode - også selv om det kan være svært. Din arbejdsgiver har ret til at kræve, at du holder din ferie, selv om du er blevet sagt op. Arbejdsgiveren skal naturligvis stadig overholde Ferielovens varslingsregler. Det betyder: Har du 3 måneders opsigelse, så kan arbejdsgiver bestemme, at du skal holde op til 14 dages ferie (kaldes restferien). Har du mere end 3 måneders opsigelse, kan arbejdsgiver bestemme, at du både skal holde din hovedferie (3 sammenhængende uger) og din restferie. Hvis du er blevet fristillet fra dit arbejde og har mere end 3 måneders opsigelsesvarsel, vil hele den ferie, du har til gode, blive betragtet som afholdt. I modsat fald skal det aftales konkret, at du får noget tilgodehavende ferie udbetalt ved fratrædelsen. Er du fritstillet og samtidig får indtægt fra en anden arbejdsgiver, vil du som udgangspunkt blive modregnet i lønnen fra den arbejdsgiver, som du er fritstillet af. Det er en dårlig idé at tage overarbejde i opsigelsesperioden. Den merindtægt, du op- 3

4 bejdspladsen. Hvis arbejdsgiveren bliver opmærksom på illoyalitet, kan du risikere bortvisning, og lønudbetalingen stopper straks. 4. Du reagerer Reaktionerne på en opsigelse er forskellige; men for langt de fleste vil meldingen fra arbejdsgiveren medføre en følelse af at blive når, vil blive modregnet i dagpengene, hvis du efterfølgende overgår til ledighed. Så længe du modtager løn fra din arbejdsgiver, har du pligt til at være loyal over for denne. Du må derfor ikke udøve konkurrerende virksomhed eller udvise illoyal adfærd, fx ved at omtale din arbejdsgiver negativt i de sociale medier eller ved at skabe unødig uro på arkasseret. En opsigelse er naturligvis nemmere at håndtere, hvis årsagen er nedskæringer eller strukturændringer, end hvis opsigelsen skyldes samarbejdsproblemer. Under alle omstændigheder er det en god ide, at du får talt situationen igennem både med dine nærmeste og med JA. Du skal også være opmærksom på sorgens 4 faser, der også gælder ved store forandringer i ens arbejdsliv. Sorgens 4 faser Chokfasen Chokfasens styrke varierer med tabets karakter. Alt går i stå, og du klamrer dig til, at det hele kun er en ond drøm. Når chokket er klinget en smule af, kan du begynde at tage fat på de mest nødvendige praktiske forhold, så du kan klare dig. Opbakning fra omgivelserne kan virke stabiliserende, men du kan også få medlidenhed med dig selv. Tager selvmedlidenheden over, må du arbejde med den, fordi den kan skade dig på længere sigt. Denne fase kan få dine netværk til at vige, da de er usikre. Du har behov for ro og eftertænksomhed, men det er ikke ensbetydende med, at du skal være passiv og isolere dig. Skyd hjertet op i livet, henvend dig til dine nærmeste og sig direkte, hvad du ønsker. Reaktionsfasen Anden fase er den dybere erkendelse. Den viser dine reaktioner - fx had, skam, frustration, vrede, skyld eller depression. Der er normalt gode grunde til, at du reagerer, som du gør, selv om du ikke umiddelbart selv kan forstå dem. Der er store forskelle på kvindelige og mandlige reaktioner - og husk: Det er naturligt, at det er pinefuldt! Bearbejdningsfasen Det er nu, hvor du skal til at acceptere situationen, at nye færdigheder udvikles. Du skal lære at bruge dine netværk og din omgangskreds såvel som at handle på nye måder. Du kan blive voldsomt træt uden påviselig grund. Du kan også blive apatisk og bare sidde hen uden at foretage dig noget. Du kan overreagere. Du kan have behov for professional hjælp til at komme videre. Husk at modarbejde en eventuel begyndende social isolation. Nyorienteringsfasen Det er i denne fase, at du har størst chance for at få held med nye jobansøgninger. Du accepterer situationen og får ny energi til at komme i gang. Husk, ingen selvmedlidenhed! * Kilde: Johan Cullberg, svensk psykiater af psykodynamisk-eksistentiel orientering. Læs mere på 5. Andres reaktioner Prøv at overhøre de velmenende kommentarer fra bekendte om, at det må være dejligt at få en ikke-planlagt-ferie, eller at du nu har muligheden for virkelig at lægge dit liv om. l situationen er det ikke dét, man normalt tænker på. Når du møder nye mennesker, taler man ofte om, hvad man laver. Det kan være et svært spørgsmål, hvis du lige er blevet arbejdsløs. Men ofte betyder spørgsmålet ikke, at personen egentlig er interesseret i, hvad du beskæftiger dig med; det er bare indgangen til en samtale. Du kan derfor fortælle lidt om dine fritidsinteresser og spørge ind til, hvad vedkommende selv laver i fritiden! Den vinkel kan desuden føre til nogle meget interessante samtaler. 6. Hvorfor lige mig? Mange stiller sig spørgsmål som»hvorfor mig?«og»hvad er der i vejen med mig?«. Men lad være med at tro det værste om dig selv. Tag eventuelt kontakt til en psykolog og få gennemdrøftet situationen. Nogle bliver syge af chokket, men ofte kommer reaktionen først nogen tid efter, og den kan endda komme flere gange. En opsigelse er aldrig noget, man bare glemmer med tiden. Selv om det er vigtigt at være åben og ærlig om situationen, så hold dig så vidt muligt til din familie og dine nære venner - alt andet kan være hindrende for en ny ansættelse. Du skal jo på et tidspunkt ud at søge arbejde igen, og det er vigtigt, at fagfæller og arbejdsgivere kender og husker dig som en dygtig og stabil fagperson. 4

5 Og husk, at mange har oplevet at blive afskediget eller kender nogle, der er blevet det. Måske har det medført noget positivt - nye udviklingsmuligheder, bedre løn, et mere interessant arbejde eller en kortere vej til jobbet! 7. Psykologhjælp Nogle arbejdspladser har forsikringer, som omfatter psykologisk krisehjælp, der som regel dækker over 4-5 konsultationer hos en uvildig psykolog med tavshedspligt. Hvis din arbejdsgiver giver dig dette tilbud, er det en god ide at tage imod det - også selv om du ikke synes, du har brug for det. Det kan imidlertid være medvirkende til, at du kommer hurtigere over chokket og videre i karrieren. JA har også mulighed for at henvise dig til en krisepsykolog, hvis arbejdsgiver ikke har dette tilbud, og hvis det vurderes, at du har behov for det. 8. Jobsøgningen Det er vigtigt at komme hurtigt i gang med jobsøgningen. Du skal altså begynde i din opsigelsesperiode, ikke mindst fordi det ofte er lettere at få nyt job, når man er i beskæftigelse. Giv dig derfor tid til at søge nyt job, selv om du har travlt. Omvendt viser alle erfaringer, at det også er vigtigt at være klar til jobsøgningen. Hvis du stadig er meget vred og frustreret over afskedigelsen, så afspejler det sig ofte i din ansøgning, og det kan føre til unødvendige nederlag. Gør i stedet noget godt for dig selv. Vær fysisk aktiv, mød og snak med vennerne og få ad den vej lyst til at komme i gang med noget nyt. En positiv tilgang kan gøre rigtig meget for din jobsøgning. Husk også at afgrænse din jobsøgning tidsmæssigt, så du ikke tænker på det alle døgnets timer. En kortere koncentreret indsats er ofte bedre. Fortvivl ikke, selv om du ikke får job lige med det samme. Det er ikke usædvanligt, at der kan gå 6-9 måneder og mange skrevne ansøgninger, før du finder jobbet. Det tager tid og koncentration at søge job, JA tilbyder Rekvirer JAs jobsøgningsmappe til inspiration, og er det længe siden, du har søgt job, så kontakt JA og få en individuel tilbagemelding på din ansøgning og dit CV. Der er også»mode«inden for jobsøgning, og det er vigtigt at målrette ansøgningen. Brug også karrierenavigation, JAs karriereværktøj, som du kan finde på 7

6 og det er vigtigt at målrette og motivere dine ansøgninger til hvert enkelt opslag. Ligeledes er det en god ide at udforme et brutto CV med udførlige beskrivelser af kompetencer og resultater. Herfra kan du uddrage målrettede CVer, der matcher de job, du søger. Det er en god ide at søge uopfordret, men det kræver selvfølgelig lidt detektivarbejde for at finde og afgrænse de relevante arbejdspladser. Kontakt dem, og har de ikke noget at tilbyde dig, så spørg ind til, om de kender et andet firma - og gerne også en kontaktperson. Så har du noget at gå videre med. Ved uopfordrede ansøgninger er det dig, der har initiativpligten. Du skal altså ikke sidde og vente på at blive kontaktet. Skriv sidst i ansøgningen, hvornår du tager kontakt igen, så virksomheden kan forbereder sig på din henvendelse. Der er ikke en jobdatabase, hvor alle stillinger bliver slået op. Til gengæld er udbuddet meget stort. Det kan derfor anbefales at udvælge en håndfuld jobdatabaser og oprette en eller flere jobagenter, så du får sendt relevante job direkte. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at modtage alle job - selv med en jobagent. Hold øje med statens og kommunernes hjemmesider og vær klar over, at de ikke er forpligtet til at slå job op, der er af kortere varighed. Det kan derfor være hensigtsmæssigt også at søge uopfordret inden for det offentlige område. Husk også at tjekke private virksomheders hjemmesider, hvor der ofte slås job op, og hvor du samtidig kan finde årsrapporter og regnskaber. Er det en virksomhed med fremgang, fremtid, mål, visioner og økonomi til at ansætte dig? De fleste virksomheder har ved telefonisk kontakt svært ved at sige, at de ikke ønsker at ansætte, men de hjælper gerne med at give dig tips - navne på personer og virksomheder, hvor du eventuelt kan henvende dig. Mange små og mellemstore virksomheder annoncerer ikke ledige stillinger, men venter på at egnede kandidater selv henvender sig. De har nemlig ikke ressourcer til at læse og svare på alle de mange ansøgninger, som følger med annoncerede stillinger. I mindre virksomheder kan det være en fordel at aflevere ansøgningen personligt - måske får du med det samme en god samtale med ejeren - og du får i hvert fald et indtryk af virksomheden. 9. Jobsamtalen Selv om opsigelsen fylder meget i din hverdag, så undgå at lade din ansøgning bære præg af det. Tal heller aldrig dårligt om din tidligere arbejdsgiver, når du kommer til samtale. Øv dig i, hvad du vil sige, når de spørgsmål kommer, som du frygter allermest. Og hvilke spørgsmål er det så? Er det:»hvorfor søger du job hos os?«.»hvorfor søger du væk fra dit nuværende job?«.»hvordan trives du i dit nuværende job?.»hvordan kommer du ud af det med din nuværende chef?«.»hvorfor blev du sagt op?«. Lær alle afskygninger af disse spørgsmål at kende, så svaret falder naturligt og ikke giver anledning til yderligere uddybende spørgsmål. Og måske bliver de slet ikke stillet. Husk også at aftale overensstemmelse om fyringsgrund mellem dig og din tidligere arbejdsgiver. Mange nye arbejdsgivere vil gerne have en reference (det behøver ikke at være den person, der har sagt dig op) og helst en person, som de kan kontakte telefonisk, og som ved noget om dig som fagperson. Skriftlige udtalelser fra arbejdsgiveren er ikke så meget værd, idet de aldrig må være negative. Derfor foretrækker mange arbejdsgivere en telefonisk reference. l din ansøgning kan du skrive navn, fagområde og telefonnummer på dine referencer. Det tager tid at få et nyt job, og hvis du ikke kommer til samtale på dine ansøgninger, så kontakt JA for en gennemgang af dit søgemønster og dine ansøgninger. Har du været til mange jobsamtaler uden held, så følg op på samtalerne. Hør, hvorfor det ikke blev dig? Det kan du måske lære noget af. 6

7

8 10. Tænk i jobindhold - ikke i titler Jobtitler ændre sig konstant, og derfor er det vigtigt at»tænke ud af boksen«, når du søger job. Der er rift om dem, så hæng dig ikke i jobtitler og fokuser mere på jobindholdet, når du læser annoncer. Brug fritekstsøgningen, når du søger på jobportalerne, drop den samme gamle søgning, opret nye jobagenter og få venners hjælp til at tænke anderledes. Analyser dine kompetencer grundigt og tænk dem ind i nye jobsammenhænge. Vær opmærksom på, at dine generelle akademiske kompetencer kan bruges i alle brancher. 11. Hvis du bliver ledig Der er rigtig mange love, bekendtgørelser og cirkulærer, som regulerer beskæftigelsesområdet. Det er derfor vigtigt, at du kontakter jobcentret i din kommune, så du kan få besked om, hvilke regler der gælder den dag, du bliver ledig. På nuværende tidspunkt skal du på din 1. reelle ledighedsdag - dvs. 1. dag, hvor du hverken har job eller får løn - tilmelde dig jobcentret i din kommune som ledig. Det hedder»meld dig ledig«i jobcenterterminologi. Tilmeldingen kan foretages over internettet på Husk at udskrive en kvittering, idet din tilmelding som ledig skal være registreret, før du har ret til at modtage dagpenge. Ligeledes skal du lægge dit CV ind i jobcentrets database inden for de første 3 uger, og du skal huske at tjekke dine jobforslag fra Jobnet mindst hver 7. dag. I det hele taget er der forventninger i systemet til, at ledige akademikere er nogenlunde selvkørende. Du bliver indkaldt til samtale. Jobcentret kan vælge at udlicitere opgaven med at holde samtaler med ledige akademikere til private firmaer, kaldet»anden aktør firmaer«. Deres opgave er at hjælpe ledige i job og bidrage med at finde relevante aktiveringstilbud. Firmaerne aflønnes efter en bonusordning. Kommunens jobcenter har som regel aftaler med flere forskellige firmaer, og du kan frit vælge, hvilket firma du vil samarbejde med. 10

9 12. Husk A-kassen Efter tilmelding til jobcentret skal du melde dig ledig i din A-kasse. JA samarbejder med Akademikernes, som er den største A-kasse for akademikere og en ny sammenslutning mellem AAK og IAK. For at være berettiget til dagpenge skal du være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du i princippet skal søge og være villig til at tage et hvilket som helst job. Hvis du afslår eller udebliver fra et jobtilbud, får du karantæne fra A-kassen. Du kan læse mere på vilkårene på på og på Her kan du også læse om reglerne ved selvforskyldt ledighed. Dagpengeområdet er lovreguleret og samtidigt under stadig forandring, og derfor er det vigtigt, at du kontakter din A-kasse for at få informationer om de nyeste regler. A-kassen skal som nævnt vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til dagpenge. Derfor skal du selvfølgelig have kopier (på computeren!) af alle dine ansøgninger. Men det er også en god ide at opliste alle de samtaler (fx telefonisk), du har haft med virksomheder eller personer, hvor l har talt om mulighederne for et job. Du skal som minimum notere dato, tid, kontaktperson og firma. Dette viser også din aktive jobsøgning. Men du skal til stadighed bevise, at du aktivt søger job inden og uden for dit fagområde. Du kan også blive pålagt at søge visse job, og det skal du selvfølgelig gøre, da du ellers kan få karantæne, dvs. ingen dagpenge. Du vil blive indkaldt til samtale i A-kassen, som har en række tilbud, der kan være en god hjælp, når du er jobsøgende. Ofte vil disse tilbud også være relevante for dig i en opsigelsesperiode. Mange opsagte og/eller ledige vil gerne kunne klare sig selv og er villige til at påtage sig alle mulige job i en periode. Det har dog visse minusser at klare det selv. Du får ingen dagpenge og fx ingen tilbud fra jobcentret eller A-kassen. Du har heller ikke mulighed for at deltage i kurser via jobcentret. Husk også på, at det kan være svært at få foden inden for i sit eget fagområde igen efter en periode som fx taxachauffør eller postmedarbejder. Endvidere kan JA, din fagforening, højst sandsynligt ikke hjælpe dig med løn- og ansættelseshold, når du arbejder uden for det akademiske område. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tager arbejde uden for det akademiske område i en periode, så er der nogle muligheder for differentieret medlemskab i JA. Kontakt sekretariatet og hør om dine muligheder. 13. Dagpenge Er du medlem af Akademikernes (tidligere AAK), er det her, du skal melde dig ledig efter henvendelsen på jobcentret, og det er herfra, du vil modtage dine dagpenge. Husk, at under ledighed skal du fortsætte med at betale kontingent og eventuelt efterlønsbidrag til din A-kasse. Du har ret til dagpenge i 2 år. Betingelserne for at få dagpenge er, at du er ledig, har betalt til en A-kasse i de seneste 12 måneder, opfylder beskæftigelseskravet, dvs. har haft 52 ugers fuldtidsarbejde svarende til timer som fuldtidsforsikret og timer deltidsforsikret inden for de seneste 3 år. Du skal være tilmeldt dit jobcenter og søge og påtage dig arbejde i 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret. Har du selv sagt op eller bliver selvforskyldt ledig, så får du karantæne i 3 uger og er derfor først berettiget til dagpenge herefter. 14. Dagpenge ved sygdom Hvis du er sygemeldt og berettiget til dagpenge, så får du sygedagpenge, der udbetales af kommunen. Der er kommet nye regler om sygefravær, så tjek via din kommune og/ eller på Husk, at hvis du er ledig og sygemeldt, så skal du raskmelde dig i jobcentret og hos A- kassen, før du er berettiget til dagpenge. 15. Uddannelse med dagpenge Som ledig har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse via jobcentret efter bestemte regler. Hvis du deltager i et sådant selvvalgt kursus, får du udbetalt uddannelsesydelse i perioden. Beløbet svarer til dagpengesatsen. Du kan se alle regler og muligheder på Som ledig og jobsøgende er der mange, som føler, at de nu har tid til at efteruddanne sig. Der er i en vis udstrækning mulighed for at deltage i kurser under ledighed. Det kan være fx HF-enkeltfagsundervisning på et Voksenuddannelsescenter (VUC) på under 20 timer om ugen. Ønsker du at gå på kurser i begrænset omfang, mens du fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du huske at aftale det med din A-kasse - du skal have skriftlig tilladelse. Du skal også huske at give jobcentret besked. Hvis kurset koster penge, skal du som udgangspunkt selv betale undervisningsafgiften. JA har en kursusstøtteordning, hvor det er muligt at få et tilskud på max kr. pr. år efter 5 måneders ledighed. Læs mere på hvor du også finder et ansøgningsskema. 16. Kontanthjælp Er du ikke medlem af en A-kasse, kan kontanthjælp være din eneste mulighed for forsørgelse. Vær dog opmærksom på, at hvis du er gift eller samlevende, så har partneren forsørgerpligt over for dig. Har du/l formue, så skal den bruges op, før kommunen kan udbetale kontanthjælp. En formue kan være indeståender i bank, værdipapirer, bil, sommerhus, friværdi i hus mm. Der gælder særlige regler for medregning af pensioner som formue, så kontakt din kommune for at få korrekt besked. Hvis du får kontanthjælp, skal alle indtægter oplyses til kommunen. Løn, feriegodtgørelse og gevinster regnes som indtægt. Som udgangspunkt skal al kontanthjælp tilbagebetales over skatten, når du kan forsørge dig 9

10 selv igen. Du kan søge yderligere og detaljerede oplysninger på Få overblik over din økonomi Ofte er det værste ved at blive sagt op usikkerheden om din og din families fremtidige økonomiske situation. Er du medlem af en A-kasse, så undersøg, hvilken understøttelse du er berettiget til. Undersøg herefter via din kommune, hvor meget du vil få udbetalt efter skat. Dagpenge udbetales månedsvis bagud, og de er skattepligtige. Har du tegnet en lønsikringsforsikring via JA eller A-kassen, så undersøg, hvor meget og hvor længe du vil modtage ekstra udbetaling herfra. Du kan aldrig få mere end højeste dagpengesats fra din arbejdsløshedsforsikring. Højeste sats er i 2013 på 725 kr. i 5 dage om ugen. Det svarer i gennemsnit til kr. om måneden før skat. Tjek din økonomi igennem sammen med din familie - måske kan der findes besparelser. Måske finder l ud af, at l godt kan klare jer i x antal måneder, uden at der skal ske forandringer i hverdagen. At have klarhed over sin økonomi og sine muligheder er med til at skabe ro over situationen, og det gør det rent faktisk nogle gange lettere at finde et nyt job, fordi presset letter lidt. Måske skal du inddrage din bank i overvejelserne og høre, om der er andre muligheder. Lav eventuelt en plan i samarbejde med banken. Sæt realistiske deadlines for, hvornår huset eller bilen skal sælges og overhold disse frister. Hvis du bor i lejebolig, er der måske mulighed for boligsikring. På kan du selv udregne, om det er muligt for dig at modtage boligsikring og eventuelt hvor meget. Har du små børn, så er der måske mulighed for at søge nedsættelse af forældrebetalingen til vuggestue, dagpleje mv. 18. Legathjælp via JA Dansk Agronomforenings Mindefond har til formål at yde økonomisk støtte til agronomer, enker efter agronomer eller afdøde agronomers børn. Legaterne tildeles alene på grundlag af modtagernes sociale forhold og dokumenterede økonomiske behov. Du kan finde yderligere information på Andre relevante trangslegater kan søges på internettet, ligesom du kan låne legathåndbøger på biblioteket. 19. Pension Når du mister dit job, så mister du også arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningen, og du bør derfor overveje, hvad der skal ske. Har du din pension i Pensionskassen for jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), så kontakt pensionskassen og hør om dine muligheder for at ændre din pensionsordning. Men kontakt i øvrigt altid din pensionskasse ved forandringer i tilværelsen. 20. JA tilbyder Vi håber, at du har fundet svar på mange af dine spørgsmål i denne pjece. Har du yderligere spørgsmål eller emner, du gerne vil vende med en sekretariatsmedarbejder, så er du meget velkommen til at kontakte os. JA har også udarbejdet en jobsøgningspjece, som du kan hente under Ledig og Jobsøgning på Relevante links ja.dk jobnet.dk jobbank.dk candportalen.dk jobfisk.dk jobcenter.dk borger.dk akademikernes.dk ams.dk pjdpension.dk retsinformation.dk

11 Mere om pension Bidragsfri dækning (BFD) Ved bidragsfri dækning sættes pensionsindbetalingerne i bero, og du tærer på opsparingen, uden at det går ud over dækningerne. Der er risikodækning som før - herunder gruppelivsforsikring, invalidepension, ægtefællepension og børnepension. Med BFD er du omfattet, som du plejer, ved sygdom, invaliditet og død - dog kun så længe du er registreret med BFD. BFD tærer som nævnt på opsparingen og nedsætter dækningerne. Som udgangspunkt varer en BFD periode 12 måneder, men der er mulighed for at få perioden forlænget, hvis opsparingen rækker. Du kan altid genoptage dine pensionsindbetalinger, når du fx får et nyt job - også midt i en BFD periode. Hvis dit pensionsbidrag er uændret, fortsætter pensionsordningen på samme vilkår. Du overgår helt automatisk til BFD, når pensionsindbetalingerne fra din arbejdsgiver stopper, og hvis der er penge nok på dit depot. Det får du brev om fra pensionskassen. Ønsker du at vælge en af de andre muligheder som fx hvilende medlemskab, skal du kontakte pensionskassen. Det er en betingelse for at få BFD, at du har indbetalt til pensionsordningen i mindst 6 sammenhængende måneder. Har du ikke det, vil du modtage et brev fra pensionskassen, hvoraf fremgår, hvilke muligheder der er i stedet for. Hvilende medlemskab Som alternativ til BFD kan du vælge at sætte pensionsindbetalingerne i stå og overgå til hvilende medlemskab. Ved hvilende medlemskab bliver dine dækninger beregnet på baggrund af opsparingen på pensionsordningen. Det betyder, at dine dækninger vil falde, da de er beregnet på baggrund af, at indbetalingerne fortsætter frem til pensionering. Har du lang tid til pensionering, falder dækningerne mere, end hvis du nærmer dig pensionsalderen. Du er ikke omfattet af gruppeforsikringerne - kritisk sygdom, ulykkesforsikring, invalidesum og dødsfaldssum - under hvilende medlemskab. Hvis du har været hvilende medlem, skal du genoptages i pensionsordningen, før indbetalingerne kan fortsætte. l forbindelse med en genoptagelse skal du aflevere helbredsoplysninger. Har din helbredstilstand forandret sig, mens du har været hvilende medlem, kan du muligvis blive genoptaget på ændrede vilkår med lavere dækninger. Selvbetaler Du fortsætter selv med at betale pension, når indbetalingerne fra arbejdsgiver stopper. Ordningen fortsætter uændret, hvis du betaler det samme som den tidligere arbejdsgiver. Som selvbetaler opretholdes de hidtidige dækninger, herunder opsparingen til alderspension, hvis indbetalingen er af samme størrelse som arbejdsgivers. Tilbagekøb Ved privattegnede pensionsordninger kan man i nogle tilfælde få værdien af pensionsordningen udbetalt og udtræde af pensionskassen, dvs. tilbagekøb af pensionsordningen. Privattegnede pensionsordninger, der er oprettet uden om en arbejdsgiver, kan som hovedregel tilbagekøbes. For medlemmer af PJD kan det tidligst ske 12 måneder efter, at indbetalingen er ophørt, med mindre andet følger af de vilkår, pensionsordningen er oprettet efter. Ved tilbagekøb skal der betales omkostninger på kr. plus 60 pct. i afgift af opsparingen til staten. Pensionsordningen ophæves, du udtræder, og der bliver udbetalt et beløb efter omkostninger og beskatning. Hvis pensionsordningen er en del af en overenskomst med det offentlige, fx staten, kan man som hovedregel ikke tilbagekøbe pensionen. Læs mere om de gældende regler, som findes i»regler og Paragraffer«, på eller kontakt PJD på tlf

12 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi og fødevarer med funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse. TRYK: JØRN THOMSEN ELBO AUGUST 2013 JA Emdrupvej 28A 2100 København Ø Tlf

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Gode råd. på vej mod dit næste job

Gode råd. på vej mod dit næste job Gode råd på vej mod dit næste job Husk, du får dine breve fra HK s a-kasse på Mit HK 02 Arbejdslivet De fleste mennesker oplever skift i deres arbejdsliv, enten efter eget valg eller fordi deres arbejdsplads

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016/2 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere