DET SOCIALPSYKIATRISKE BESKÆFTIGELSESTILBUD SKIBBYHØJ Servicelovens 103 eller LAB lovens 32?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SOCIALPSYKIATRISKE BESKÆFTIGELSESTILBUD SKIBBYHØJ Servicelovens 103 eller LAB lovens 32?"

Transkript

1 DET SOCIALPSYKIATRISKE BESKÆFTIGELSESTILBUD SKIBBYHØJ Servicelovens 103 eller LAB lovens 32? FAKTA Kontaktoplysninger Det socialpsykiatriske bo og beskæftigelsestilbud Skibbyhøj Birkevej 6, 4050 Skibby Tlf: Mail: Konst. Forstander Birgit Rieck Tlf: Mail: Konst. Stedfortræder Birgit Dixen Skaarup Tlf: Mail: Socialrådgiver Susanne Jespersen Tlf: Mail Antal pladser 38 fuldtids - værkstedspladser, hvoraf de 23 er beboere på Skibbyhøj. Alle Skibbyhøjs beboere skal være tilknyttet beskæftigelsestilbuddet. MÅLGRUPPE Målgruppen for de eksterne medarbejdere i værkstederne er voksne mellem 18 og 65 år, med psykiske lidelser, der har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. Da en del af værkstedmedarbejderne er tidligere beboere på Skibbyhøj, er gennemsnitsalderen højere end for beboerne på Skibbyhøj og vi har således enkelte værkstedmedarbejdere, der er over 60 år. 1

2 VISITATION Tilbuddet henvender sig til gradueringsniveau 2-4. If. Frederikssund Kommunes gradueringsmodel. Visitationen foregår på Skibbyhøj i samarbejde med Faglig visitation i Frederikssund kommune. En henvisning til Skibbyhøj skal ske gennem Socialrådgiver Susanne Jespersen FYSISKE RAMMER Skibbyhøjs 11 tønder land, ligger på en bakke i det sydlige Skibby med udsigt ud over Roskilde Fjord. Friarealerne er udnyttet til boldbaner, bålhus, frugt og granplantage, nyttehave og vildbevoksning Hovedbygningen er indrettet med kontorer, administration, køkken, kantine, bibliotek og konferencerum. Aktivitetsbygningen er indrettet med gymnastiksal, motionsrum, welnessrum, beboercafe, stort aktivitetsrum samt netcafe. Skibbyhøj har 6 forskellige botilbud, der strækker sig fra 2 botilbud med tæt støtte i døgnets 24 timer, 1 botilbud med støtte i dag og aftentimer, og 3 forholdsvis selvstændige botilbud. Værkstedsområdet består af montageværksted, autoværksted, snedkerværksted, gartneri, pedelområde og grønt udehold. Køkken og rengøring samt administration er også en del af værkstedsområdet. INDHOLD OG YDELSE Menneskesyn og værdigrundlag Alle mennesker har ressourcer og kan udvikle sig. Al udvikling og forandring er en proces over tid. Værdierne bygger på principperne i recovery, med fokus på håb, udvikling og fremtid. Værdier i samarbejdet med værkstedsmedarbejderne Helhedssyn, hvor der arbejdes med alle aspekter omkring den enkelte bruger, samt dennes private og professionelle netværk. Fleksibilitet, hvor der i samarbejde med brugeren findes frem til netop det tilbud, som er relevant i forhold til brugerens aktuelle situation. Åbenhed og respekt, i form af en åben, reflekterende, respektfuld og anerkendende kultur indadtil og udadtil. Kulturen er udadvendt og åben for ny inspiration. Trivsel, hvor der lægges vægt på dynamik, udvikling, klarhed, åbenhed, tryghed og respekt såvel over for brugerne og deres netværk som over for personalet. Der skal være plads til glæde og humor på Skibbyhøj. Mål med den beskyttede beskæftigelse og aktivitetstilbuddene på Skibbyhøj Værksteds- og aktivitetstilbuddene på Skibbyhøj tilgodeser behovet for: noget at stå op til om morgenen samvær med andre om meningsfyldte og/eller målrettede aktiviteter/beskæftigelse at kunne udfylde en arbejdsfunktion at kunne bruges til noget at kunne deltage i aktiviteter, der fremmer selvværdsfølelsen at få struktur på sin dagligdag at få en forudsigelig hverdag 2

3 at kunne mestre et job eller en funktion at undgå nederlag at lære noget nyt at træne stabilitet at have mulighed for at udvikle nye færdigheder i andre sammenhænge, både personlige, praktiske og sociale at have et arbejdsliv, at der stilles krav til en, at kunne tjene sine penge selv Beskrivelse af de enkelte tilbud i værkstedsområdet og aktivitetsområdet Autoværkstedet er placeret i samme bygning som montageværkstedet. Autoværkstedet udfører almindelig forekommende reparationer og vedligeholdelse på biler, klargøring til syn samt km. eftersyn. Reparation og vedligeholdelse af cykler, knallerter samt mulighed for mindre produktionsopgaver for industrien og mindre svejseopgaver. Montageværkstedet udfører alle former for pakke, samle og sorteringsopgaver i samarbejde med Autoværkstedet. Det er indrettet med hæve/sænke borde samt stole, der kan indstilles efter den enkeltes behov. I montageværkstedet er der også en lille IT afdeling hvor der er mulighed for at lære almindelige IT kundskaber samt udarbejde pjecer, foldere, sange m.m. på bestilling. Snedkeriet er opdelt i en maskin-del, med støj fra maskiner og udsugningsanlæg, og det mindre støjende afsnit, hvor produkterne færdiggøres, pakkes og afsendes. Snedkeriet har mulighed for at lave små, eller store, niche- eller masseproduktioner, til aftagere hvor der ikke er fast leveringsdato. Værkstedets brug tilpasses til gavn for flest mulige aftagere og brugere. Der satses mest på produktion, men der er også mulighed for individuelle opgaver. Bestillingsopgaver modtages. Kreativt værksted ligger i et hjørne af snedkeriet. Her er mulighed for at tegne, male, lave sten, smykker, ler og andre kreationer til salg i Skibbyhøjs butik. Fuglehuse, foderbrædder m.m. der produceres i snedkerværkstedet males her og sælges ligeledes i butikken. Der ydes individuel støtte og vejledning så den enkelte kan deltage i værkstedets aktiviteter, som tilrettelægges ud fra den enkeltes kompetencer, ressourcer og ønsker. Tegne/malegruppen holder til i stort maleværksted/atalier med ovenlys i en sidebygning til hovedbygningen. Den har åbent en dag om ugen. Her undervises i billedkunst m.m. og her er mulighed for at male billeder til udstilling og salg. Gartneriet består af 3 store drivhuse af ældre dato med en alsidig produktion igennem året. Skibbyhøjs butik ligger i gartneriet. Forår: Vi har en produktion af stedmoderblomster, hornviol, bellis, forglemmigej og primula. I alt planter. Vi har planter i kasser og potter som plantes, nippes og vandes. Sommer: Vi har et stort udvalg af sommerblomster. Vi får planter hjem som små og resten sår vi selv. De plantes i potter, nippes, stilles på afstand, ompottes, prikles og vandes. Derudover har vi en egenproduktion af fuchsia. Her laver vi selv stiklinger fra moderplanten. Der skal nippes og ompottes under hele processen, indtil de er salgsklar. Efterår: Her er salg af diverse stauder. Vi sår selv alle stauder fra frø, som vi enten køber eller får foræret. Der sås, prikles, pottes og vandes. Vinter. Vi bruger tiden på at planlægge næste års produktion, på vedligeholdelse samt arrangere skibbyhøjs julestue. 3

4 Medarbejderne i gartneriet har mulighed for at have indflydelse på produktionen og egen arbejdsgang på gartneriet. Arbejdsmiljøet vægtes højt, hvor der lægges vægt på den enkeltes udvikling. Arbejdet tilrettelægges efter den enkeltes dagsform. Butikken ligger i forbindelse med gartneriet og sælger først og fremmest varer herfra: Der er salg til private, kirkegårde og andre forretningsforbindelser i lokalområdet. Vi har betjening af kunder butikken og pakker ordrer, som bliver kørt ud af vores egen lastbil. I butikken udstilles og sælges derudover varer der produceres i snedkeriet, tegne/malegruppen og kreativt værksted. På sigt skal der sælges frugt fra frugtplantagen, samt juletræer og måske vin. Grønt hold / udeholdet. Passer og vedligeholder Skibbyhøjs 10 tønder land. Her følges årets gang i naturen. Der er etableret nyttehave, en mindre frugtplantage og en juletræskultur som vi løbende passer. Vi er udstyret med de redskaber som de forskellige opgaver kræver, så som traktor, flishugger, slåmaskine m.m. Vinteren bruges til snerydning, saltning og træfældning. Projekter som opførsel af bålhus varetages også af grønt hold. Pedelholdet passer og vedligeholder Skibbyhøjs bygninger og inventar. Her udføres småreparationer, El-arbejder, VVS opgaver og maleropgaver. Vi er også behjælpelige ved ind og udflytning samt opsætning af reoler-billeder-belysning m.m. Vi har opsyn med varmeanlæg på hele Skibbyhøj og vi registrere månedligt energiforbrug, dvs. el, gas og vand. Vi har vores eget lille kontor/lager. Projektholdet udarbejder og udfører forskellige projekter på tværs af alle værksteder, men som regel med grønt hold som tovholder. Af tidligere projekter kan nævnes istandsættelse af bygninger, etablering af frugt og juletræsplantage samt nyttehave. Et netop færdigt projekt er bygning af et bålhus. Bygning af hønsehus/gård til et hønsehold er et igangværende projekt. Vi er også i gang med et stort drivhusprojekt, med henblik på bygning af nye drivhuse i samarbejde med arkitekt og socialrådgiver for ansøgning af fondsmidler. Et fremtidigt projekt er etablering af vinmark på Skibbyhøjs sydlige skråning ved Brinken. Køkkenet leverer mad til Skibbyhøjs kantine alle hverdage til frokost. Køkkenet ses som en del af værkstedsgruppen og tilbyder derfor at medarbejderne kan blive ansat og være en del af det team, der står for den daglige produktion. Udover at blive betragtet som ligeværdig arbejdskraft, giver arbejdet i køkkenet mulighed for at tilegne sig viden om madlavning og køkkenhygiejne. Medarbejderne vil i løbet af deres ansættelse blive fortrolig med de forskellige processer, der er forbundet med at producere mad til mange mennesker. De bliver anvist den smarte måde at gøre tingene på, både for at kunne lære at arbejde effektivt men også for at være i en proces, der er til at overskue. Råvarekendskab og håndtering er et gennemgående tema i dagligdagen. Gennem praktisk arbejde lærer brugerne noget om koge- og stegetider, krydderier og forskellige sammensætninger af råvarer. Der arbejdes både efter opskrifter og i fri hånd. Køkkenet laver både varm mad, smørrebrød og salater. Menu - sammensætningen spænder vidt. Medarbejderne får således kendskab til klassiske danske retter og også til det mere internationale køkken. Bagning er ligeledes en af de opgaver medarbejderne introduceres for. 4 Der laves varm mad til fællesspisning om aftenen en gang om ugen. Her melder beboerne sig på madhold fra gang til gang, bestemmer

5 menuen i samarbejde med den personale de skal arbejde sammen med og er med til at producere måltidet. Rengøringsholdet står for rengøringen af alle fællesarealer på Skibbyhøj. Her er oplæring i hygiejne og metoder og arbejdsgange indenfor selve rengøringsopgaven. Rengøringen står også for vask af arbejdstøj og det tøj der bruges fælles på Skibbyhøj. Derudover bestiller rengøringen alle rengøringsartikler til boliger og fællesarealer. Administrationen kan tilbyde lettere arbejdsopgaver indenfor skrivning/arkivering/sortering m.v. Dog kun opgaver der ikke er omfattet af tavshedspligten. Skoleundervisning: Der oprettes undervisningshold inden for boglige fag som f.eks. dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Praktikforløb etableres i samarbejde med Skibbyhøjs socialrådgiver. Vi har et samarbejde med en del af Skibbys private og offentlige virksomheder. Målet med et behandlingsforløb er at Skibbyhøjs beboere så vidt muligt skal ud i praktikforløb med henblik på fremtidig beskæftigelse. Aflønning Aflønningen udgør mellem 20 og 40 % af mindstelønnen for ufaglærte inden for 3F s område. Enkelte beboere modtager et månedligt beskæftigelsestillæg på 1000 kr. om måneden. EGENBETALING Der betales mellem 30 og 60 kr. om måneden til kaffe/the og brød/frugt på værkstederne. Det er muligt at købe middagsmad i kantinen, enten varm mad eller smørrebrød. Der kan også købes sodavand i værkstederne. SAMARBEJDSGRUNDLAG Teoretisk baggrund og metoder Al behandling og aktivitet på Skibbyhøj foregår i åben dialog med beboerne, og hvis beboeren ikke er til stede, foregår dialogen i respekt for denne. Alle medarbejdere i Skibbyhøjs værksteder udarbejder sammen med deres værkstedspersonale (samt kontaktperson for beboerne) en ansættelseskontrakt. Heraf skal arbejdstider, løn og arbejdsvilkår fremgå. Ansættelseskontrakten evalueres løbende. De eksterne medarbejdere har repræsentanter i Skibbyhøjs Brugerråd, som mødes en gang om måneden, både alene og med ledelsen PERSONALE 5 Personalet på Skibbyhøj Forstander (sygeplejerske) Stedfortræder (sygeplejerske). Administrationsfuldmægtig Psykolog Socialrådgiver Fysioterapeut Pædagoger Sygeplejersker Plejere Pædagogmedhjælpere, heraf en psykoterapeut. Værkstedsassistenter (håndværkere) Køkkenleder Husassistenter.

6 EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Frederikssund kommune Dag og Døgnafdelingen Sagsbehandlere i beboernes hjemkommuner Psykiater tilknyttet distriktspsyk. i Frederikssund Jobcenter i Frederikssund Psykiatrisk center Nordsjælland Somatisk sygehus Hillerød Praktiserende læger Vikingerne Professionshøjskolen UCC. 6

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Velkommen til Center Lindegården

Velkommen til Center Lindegården Velkommen til Center Lindegården Information til nye beboere og deres pårørende Forsidefotos: Øverst: Bostedet Holme I midten: Stubberupgård, hovedbygningen Nederst: Lindegårdshusene, et af husene set

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården Captiasag nr. 003698-2013 Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården 1/19 Indhold side 1. Resume 3 Indledning og baggrund 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3-4 Konklusion

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere