For Skibsted - Lyngby - Terndrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For Skibsted - Lyngby - Terndrup"

Transkript

1 Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre sognepræst Margit Nørregaard Lauridsen, provst Holger Lyngberg, Ravnkilde og præst Finn Carpentier, Hadsund, der havde virket i den præsteløse tid. Se præsentation af den nye sognepræst på side 3 Nr. 2 marts - april - maj årgang

2 Tro er tillid Hvordan kan jeg komme til at tro på Gud? Jeg vil faktisk gerne, men jeg kan ikke, siger nogen. Andre leder efter troen inde i sig selv og kan ikke finde den. Derfor synes de ikke, de kan tro. Og andre igen gennemgår trosbekendelsen sætning for sætning og spørger sig selv: Kan jeg tro på det? Det ligner næsten et mareridt, og når man har mareridt, er der ofte noget, man skal, men som man ikke kan. Og heldigvis er tro: At vågne op fra sådan et mareridt og fra den misforståelse, at jeg selv skal præstere troen. Det skal vi heldigvis ikke, og det kan vi heller ikke. Vi kan ikke bare beslutte os for at tro, for kristen tro er ikke vores eget værk, men kommer til os, kommer af det, som vi hører, møder og oplever. den du er, og det er du, fordi du har brug for den tilgivelse og kærlighed, der strømmer til dig fra Gud i Jesus Kristus. Tro er at tage livet på sig. Og tro er at sige ja til at vente sig alt godt af Gud og sige ja til at høre til i livet på kærlighedens side. For Gud har i dåben forpligtet sig til at være os nær overalt i vores tilværelse, og hver gang vi mener at have brug for ham. At tro er at komme til det, der er større, end vi kan forstå. At tro er at komme til ham, som på korset har sejret for os. Han afviser ingen, men giver os Guds nåde. Vi bæres til dåben, og armene om os bekender: Vi tror. For troen er ikke, hvad andre kan veje og måle med kløgt. At tro er at stille sig under ordet, at finde sig tiltalt af ordet og gribe dets trøst. Det, der derimod er vores eget værk, er tilliden til, at Kristus har gjort det, som der står i trosbekendelsen og fadervor, og som lyder ved dåben og nadveren. Det er sket alt sammen. Tro er tillid til evangeliet, det glade budskab om at Guds søn har gjort og gennemført det, som et menneske ikke selv kan, nemlig at han har frelst os ved sit liv, sin død og sin opstandelse. Tro er at kaste sig ind på den frelse, at du er elsket og tilgivet af Gud, som 2

3 Kære alle i Skibsted, Lyngby og Terndrup Det er mig, der er jeres nye sognepræst, og den 4. januar blev jeg indsat i alle tre kirker. Solen skinnede fra en klar himmel, og det blev en meget festlig dag med mange fremmødte i alle tre kirker. Dagen sluttede med kaffe på Terndrup kro, hvor vi vist nok var over 80 mennesker. I skal vide, at jeg af hjertet har valgt at blive præst her hos jer i det dejlige Himmerland. Min mand og jeg har for år tilbage boet en årrække i Hobro og er glade for at vende tilbage til området ved Mariagerfjord, Rold skov og Rebild bakker. Og så kan det da ikke være bedre end Skibsted, Lyngby og Terndrup og med bolig i den dejlige præstegård smukt beliggende i Skibsted lige ved siden af kirken. Jeg kommer som præst med en bred uddannelses- og erfaringsbaggrund fra mit arbejde i daginstitutioner, hos politiet, på en avis, som socialrådgiver i kommunen, som diakon og jeg kunne blive ved. Under min teologiske uddannelse var jeg et halvt år hos en sognepræst på Fyn, hvor jeg især arbejdede med dåb, bryllup og begravelse. Og i 2012 blev jeg teologisk kandidat fra Aarhus Universitet med efterfølgende uddannelse på Pastoralseminariet i Århus. I 2013 blev jeg ordineret til en midlertidig stilling som hjælpepræst nede på Als. Nu har min mand og jeg forladt vores hus på Fyn og er flyttet ind i præstegården i Skibsted. Vi er begge jyder, jeg er uldjyde, og min mand er kronjyde. Vi glæder os begge til at lære jer at kende og har allerede mødt mange af jer i kirkerne, i forsamlingshuset, i Brugsen, til møder, på konfirmandlejr og mange andre steder. Jeg glæder mig til at møde flere af jer rundt omkring, det være sig på Terndrup skole, Skibsted skole, Ældrecenteret, i kirkerne, i Terndruplund eller på gaden. Og jeg glæder mig til samarbejdet med menighedsråd, kirkepersonale og nabopræster. Jeg håber og tror, at I vil have tålmodighed med jeres nye præst og bære over med mig, hvis det skulle 3

4 blive nødvendigt og det gør det sikkert. Og I skal vide, at jeg vil gøre mit bedste, og at jeg er meget taknemmelig for det kald, jeg har fået her hos jer. Jeg er pigen, der er kvinden, der er mennesket, der er mig. Jeg er hende, der tør være mig. gang hun hører salmen Du, som har tændt millioner af stjerner tænker hun på, at da hendes datter Sara, der nu er 22 år, var 4-6 år, skete det flere gange, når Merete kom hjem fra aftenvagt i en stjerneklar og frostklar aften, så forlangte Sara, at de gik ud over marken for at kigge på stjerner. Og mange gange stillede Sara spørgsmålet: Mor, hvor er de millioner af stjerner om dagen? Med venlig hilsen Margit Nørregaard Lauridsen Hvor er stjernerne? Merete Jensen, der blandt andet er medlem af Kirkebladsudvalget, kom på besøg hos kirkebladsredaktøren. Der blev talt om, hvilke salmer, der giver minder. Merete fortalte, at hver 4

5 l. Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro. 2 Tak for den lysende dag, der er gået, gaven til os, dine hænder har rakt. Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! 3 Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, hver gang du gjorde vort liv til en fest. Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, du ved alene, hvad tjener os bedst. 4 Tak for de mennesker, som blev vor støtte, når vi fandt vejen besværlig at gå. Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, mød du os selv i de svage og små! 5 Du, som har tændt millioner af stjerner, mørket i verden vil du byde trods. Du er vor Far, den, der vogter og værner, lys i det mørke, som kommer fra os. Tekst: Johannes Johansen 1981 og melodi. Erik Sommer OMBYGNINGEN I TERNDRUP KIRKE Den første søndag i Advent 2014 indviede vi den nye udsmykning af koret i Terndrup kirke. Få dage før havde håndværkerne lagt sidste hånd på værket, og dermed var forslaget, der var udarbejdet af guldsmed Dorte Lausten, blevet til virkelighed. Det, der kommer kirkegængeren i møde i øjenhøjde, er glasmosaikken af den genopstandne sejrende Kristus, som rækker sine arme ud mod os til trods for, at vores tvivl og mistro førte til korsfæstelsen på Golgata. Den genopstandne Jesus betror os, at han er der med os, hvor vi er på vores gennemrejse i vort jordiske liv, men ikke som en stødpude der forhindrer 5

6 os i at få lærerige knubs på vejen. Dette illustreres ved de stråler som udgår fra Jesus hoved: Livsbaner af nye liv som er på vej til at udfolde sig andre igen på vej til erkendelsen, at livet på jorden er fuldbragt. Tværlinierne er ikke som på korset vinkelret men lidt skæve som symbol på, at vort jordiske liv til tider er et tornet krat, som de uperfekte mennesker vi er med både dårlige og gode sider. Dorte Lausten arbejder med vinduet Det nye østvindue Det fornyede alter står suverænt og frit i koret. Den forsølvede niche i alterets forside danner en lysende baggrund for en udskåret messing struktur som en kontrast til det mørke, der sænkede sig over Golgata. Det centrale store kors repræsenterer det kors Jesus blev korsfæstet på, og de to mindre ved siderne er de to kors hvorpå de to mordere blev korsfæstet. Strålerne, der går ud fra korset, symboliserer de discipler som gik ud i verden og berettede om Jesu gerninger på jorden. Der er, som i Østvinduet, små korsarme på strålerne som vidner om, at budskabet blev viderebragt og at vi viderebringer budskabet til vores børn. 6

7 Forsiden af alteret Jesus er ikke længere iblandt os, i stedet er Helligånden hos os en manifestation af Gud. Det er visualiseret ved tilstedeværelsen af en diffus skikkelse i lys-himmelen. Skikkelsen har en korsglorie, som kun Kristus afbilledes med. Figuren svæver velsignende over alteret, hvorfra vi modtager Herrens ord på knæfaldet, som er det sted, hvor vi samles for at bekræfte vores tro ved indtagelsen af Jesu blod og legeme. Helligånden er ofte symboliseret som en due, og derfor indgår duerne som et symbol på vores udfrielse fra de trængsler vi har haft i vores jordiske liv, og som vi sættes fri af, når ånden efter døden forlader vores legeme. Terndrup Menighedsråd ønsker at takke Dorte Lausten, Rebild Provsti, Augustinus Fonden, arkitektfirmaet og de forskellige lokale håndværkere for deres indsats og bidrag til projektet. Himlen og Krucifiks 7

8 Kommende arrangementer SANGAFTEN I LYNGBY KIRKE Bemærk: DATOEN ER FLYTTET TIL TIRSDAG D. 10 MARTS KL Så er det tid til at synge nogle af vore dejlige vintersange og salmer! Derfor inviterer vi igen til en aften med fællessang og store musikalske overraskelser. Sangkoret Limfjorden kommer og underholder under ledelse af Marina Sørensen. Vor egen kirkesanger medvirker, og han vil stå for fællessang. Lyngby Menighedsråd byder efter arrangementet på en kop kaffe og en kage i den gamle skole Alle, der har lyst, er meget velkomne. Kirkebil kan benyttes. Med venlig hilsen Lyngby Menighedsråd Gudstjeneste for hørehæmmede Hvis du gerne vil til gudstjeneste men har svært ved at høre, hvad præsten siger, så kom til gudstjeneste søndag den 15. marts kl i Bælum kirke. Denne gudstjeneste er særligt tilrettelagt for hørehæmmede, og alt hvad der bliver sagt, bliver skrevet på storskærm, så man kan læse med. Gudstjenesten er tilrettelagt sådan, at både hørehæmmede og normalthørende har udbytte af at deltage. Prædikant er landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen og gudstjenesten arrangeres i samarbejde med Høreforeningen i Rebild kommune. Sognepræst Inger Margrethe Andersen vil også medvirke i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost á 35 kr. i Bælum sognegård. Efter frokosten vil Søren Skov Johansen fortælle lidt om de særlige udfordringer, det giver at være hørehæmmet. Der er tilmelding til frokosten senest mandag den 9. marts til Rebild Høreforening tlf eller til sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk tlf Med venlig hilsen Sognepræst Margit Nørregård Lauridsen 8

9 Konfirmation i Skibsted-Lyngby pastorat 2015 Terndrup Kirke 19. april kl. 9.00: Cathleen Malou Jensen, Svalevej 11, 9575 Terndrup Caroline Baade Andersen, Hybenvej 6, 9575 Terndrup Casper Kirkegaard Pedersen, Dragsgaardsvej 4, 9574 Bælum Tobias Rytter Pedersen, Lindevej 11, 9574 Bælum Jonas Bonde Laursen, Tisted Skolevej 3, Tisted, 9510 Arden Lukas Bering Steffensen, Poppelvej 14, 9575 Terndrup Morten Lang Sørensen, Tokevej 10, 9260 Gistrup Casper Krogshave Jensen, Elmelunden 5, 9575 Terndrup Terndrup Kirke 19. april kl : Freja Helena Gammelmark Højlund Pedersen, Glerupvej 105, Korup, 9575 Terndrup Emma Kjær Thygesen, Solsortevej 3, 9575 Terndrup Sofie Guld Egholm Sørensen, Bælumvej 6, 9575 Terndrup Mathias Riise Nielsen, Mejsevej 8, 9575 Terndrup Nickolaj Nørgaard Jensen, Højmarken 16, 9575 Terndrup Malthe Larsen Levisen, Pilevej 46, 9575 Terndrup Alex Kjelds, Bogfinkevej 6, 9575 Terndrup Nikolaj Glad, Slotsgårdsvej 4, Skibsted, 9293 Kongerslev Marcus Elkjær, Madum Søvej 8, Hellum, 9520 Skørping Johan Schack Kanstrup, Lærkevej 5, 9575 Terndrup Lennart Balchunas Rasmussen, Terndrupvej 54, Tisted, 9510 Arden 9

10 Fyraftensgudstjeneste i Skibsted kirke torsdag den 23. april kl Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Forsamlingshuset Toften samt foredrag med én af de rigtige mænd. Tilmelding til fællesspisning til Niels Aage Fladkjær på tlf eller til Mettea Frølund tlf Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 21. april Skibsted Menighedsråd byder velkommen. Friluftsgudstjeneste i Terndruplund Som det efterhånden er blevet tradition afholdes også i år Friluftsgudstjeneste i Terndruplund 2. pinsedag. Efter Gudstjenesten vil der også som sædvane blive budt på en lille forfriskning. Det er Terndrup Menighedsråds ønske, at rigtig mange vil deltage. Sangkoret Limfjorden til Skibsted Sangkoret Limfjorden afholder kursusdag for korets medlemmer lørdag den 30. maj i Skibsted Kirke, og der arbejdes for at invitere et andet kor med. Korets dygtige og inspirerende dirigent Marina Sørensen vil stå for kurset. Der afsluttes med en offentlig koncert i Skibsted kirke kl. 17, hvor alle er velkomne, og der er fri entre. Pilgrimsvandring Kristi Himmelfartsdag Vi mødes på en dejlig forårsdag i maj kl i Terndrup Kirke, hvor vi begynder med en lille andagt og en kop kaffe, inden vi begiver os ud på første etape af vores pilgrimsvandring, som går til Lyngby Kirke. Her samles vi i kirken og får en lille fortælling, hvorpå vi går videre til Skibsted Kirke. Her går vi stille ind og sætter os, hvorefter der vil være en kort andagt med efterfølgende sodavand og sandwich. Her bliver der tid til at snakke af og samtidig nyde den vidunderlige udsigt fra kirken. Klokken ca bliver de glade og trætte pilgrimsvandrere hentet og kørt tilbage til Terndrup. Jeg har selv været på pilgrimsvandring, og man kan blive helt bidt af det. Hvis nogen skulle ønske kun at være med på en kortere strækning, er I velkomne til at støde til flokken i Lyngby eller i Skibsted. Jeg ser frem til en dejlig Kristi Himmelfartsdag, hvor der på alle måder bliver højt til himlen! Margit Nørregaard Lauridsen 10

11 Siden sidst i sognene Døbte/fremstillede: Skibsted Kirke: Elias Tvorup Christensen Lyngby Kirke: Kristine Vindum Haahr Terndrup Kirke: Lukas Odgaard Haurholm Martha Krath Ditlev Pedersen William Morten Dalsgaard Mahendran Josefine Elisabeth Boelsmand Vegeberg Nellie Mark-Christensen Døde, begravede eller bisatte: Lillian Rytter Pedersen Bælumvej 8, Terndrup Anna Jensine Hermansen Skørpingvej 5A, Terndrup Jette Christiansen Enebærvej 3, Terndrup Ellen Spage Christensen Skibstedvej 45, Skørping Helga Kirstine Johanne Christensen Skørpingvej 5A, Terndrup Marie Nielsen Møllevangen 65, Bælum Jens Flemming Kristiansen Højmarken 11, Terndrup Ulla Krebs Skibstedvej 35, 9293 Kongerslev 11

12 Når vi mister én, der står os meget nær, Når går vores vi mister verden én, der i stykker, står os meget og hverdagen vores bliver verden uoverskuelig. i stykker, og hverda- nær, går gen bliver uoverskuelig. Samtidig er det noget, det tit er svært at Samtidig forstå for er andre det noget, end dem, det tit der svært selv har at forstå prøvet for det. andre end dem, der selv har prøvet det. sognegården i Bælum kan du møde I andre sognegården unge, der i selv Bælum har kan mistet. du møde andre unge, der selv har mistet. SAMTALEGRUPPE FOR UNGE, DER HAR MISTET Når man er er ked ked af af det, det, kan kan hverdagen blive meget svær, også fordi fordi man man ikke ikke synes, at at andre kan forstå, hvor hvor meget man savner den, man har har mistet. Måske er de andre omkring én én også ramt af sorgen, men uden at at I I kan tale tale med hinanden om det. Man kan komme til at at føle sig meget alene, og samtidig kan man savne et et sted, hvor man kan tale om den, man har mistet. Ens venner forstår måske ikke, hvorfor humøret svinger, og forældre og søskende er selv kede af det, og måske synes man ikke, at man vil give dem mere at bære på. Derfor giver vi dig tilbuddet om at at mø - - des med andre unge, der er er i i en en situation som dig: At de, ligesom dig, har har mistet en far, en mor, en en bror, en en søster. Vi mødes en gang om måneden og og spiser sammen, tænder lys lys sammen og og spi- taler sammen. Lederne af af gruppen gruppen er er begge begge læreruddannede og og har har mange mange års års erfaring erfaring med med unge unge mennesker mennesker i i svære svære livssituationer. livssituationer. Der Der er er også også en en sognepræst tilknyttet gruppen. sognepræst tilknyttet gruppen. SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN TRO, HÅB, HÅB, KÆRLIGHED SORG SAVN KONTAKTPERSONER: Lærer Lilli Lilli Brunø Tlf. Tlf Sognemedhjælper Charlotte Wedel Tlf. Tlf Vi Vi mødes mødes i i Bælum-Solbjerg sognegård, sognegård, Smidievej Smidievej 1B, 1B, Bælum Bælum

13 Meddelelser: Sognepræsten Fast fridag mandag, men træffes bedst på øvrige hverdage mellem kl Skibsted og Terndrup kirker er gået sammen om en fælles hjemmeside besøg den på Sekretæren Træffes tirsdag og torsdag på tlf Kirkebilen Kirkebilen kan gratis benyttes til alle gudstjenester i pastoratet. Ring til Terndrup Taxa og Turistbusser på tlf Sognene på facebook Du finder os ved at søge på Skibsted-Lyngby-Terndrup GUDSTJENESTER TERNDRUP ÆLDRECENTER: 1. fredag i måneden kl Kirkebladsudvalget Man er altid velkommen til at få et indlæg i Kirkebladet. Man kan henvende sig til et medlem af Kirkebladsudvalget, der for tiden er: Johannnes Struijk, Tlf.: Anne Mette Jensen: Tlf.: Merete Jensen: Tlf: Mettea Frølund: Tlf.: og sognepræsten Hvis Kirkebladet udebliver bedes man henvende sig til sognepræsten. Næste blad udkommer i uge 22 og deadline tirsdag den 5. maj

14 Kirkelig vejviser Vejledninger i forbindelse med fødsel, navngivelse, dåb, bryllup og begravelse/bisættelse. Fødsel: Jordmoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Er fødslen sket uden jordmoder, skal forældrene anmelde den, inder der er gået 14 dage. Anmeldelsen skal ske til kirkekontoret i Skibsted præstegård, Skibstedvej 36, 9293 Kongerslev. Er forældrene ikke gift skal blanketten Omsorgs og ansvarserklæring udfyldes og afleveres/sendes til kirkekontoret. Det er muligt med Nem ID at afgive O. og A. erklæring for barnet senest 14 dage efter barnets fødsel. Navngivelse/Dåb: Et barn skal navngives eller døbes inden det er 6 måneder. Man aftaler dåb ved at henvende sig til præsten i det sogn man ønsker barnet døbt. Forældrene skal medbringe barnets fødselsattest, samt navn og adresse på min. 2 max. 5 faddere. Fadderne skal være døbt, men det er ikke et krav at de er medlem af Folkekirken. Ved navngivelse indleveres en navngivelsesblanket til sognepræsten. Se for en oversigt over navneregler og godkendte navne. Vielse: Brudeparret aftaler vielse med præsten i vielsessognet. En af parterne skal være medlem af folkekirken. En prøvelsesattest udfærdiges på ægteskabskontoret i bopælskommunen og afleveres til præsten sammen med navne eller dåbsattester, samt navn og adresse på to vidner. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel inden bryllupsdatoen. Begravelse/bisættelse: I forbindelse med dødsfald skal de efterladte henvende sig til sognepræsten, og aftale tid og sted for begravelse/bisættelse. Den nærmeste familie aftaler også et tidspunkt med præsten, hvor man mødes for at forberede begravelsen /bisættelsen, taler om den afdøde og vælge salmer. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne eller dåbsattest, samt evt. vielsesattest og ægtefællens dåbs eller navneattest. Blanketter: De fornødne blanketter vedr. fødsel, navne, faderskab og ægteskab kan alle hentes på 14

15 Adresse- telefon- og liste Sognepræst Margit Nørregaard Lauridsen Skibsted Præstegård, Skibstedvej 36, 9293 Kongerslev Tlf SKIBSTED KIRKE: Graver: Palle E. Jensen, Tinghøjvej 8, Skibsted, 9293 Kongerslev Tlf.: Graverhuset Tlf.: privat Organist: Jette Moeslund, Bælum, Tlf. nr Kirkesanger: Bent Hvilshøj, Blenstrup, Tlf Menighedsrådsformand: Niels Aage Fladkjær, Enebærvej 9, 9575 Terndrup Tlf.: Kirkeværge: Mettea Frølund, Skibsted Nyvej 4, 9293 Kongerslev Tlf.: Kasserer: Preben Christensen, Magnoliehaven 15, 9293 Kongerslev Tlf.: LYNGBY KIRKE: Graver: Ole Christensen, Mølholmvej 15, St. Brøndum, 9520 Skørping Tlf.: Graverhuset Tlf.: Privat Organist: Som Skibsted Kirkesanger: Som Skibsted Menighedsrådsformand: Kurt Pedersen, Skibstedvej 47, Lyngby mk, 9520 Skørping Tlf.: eller Kirkeværge: Mogens Schou Andersen, Tvoruphøjevej 16, Lyngby, 9520 Skørping Tlf.: Kasserer: Hans V. Bjørn, Rypevej 24, 9575 Terndrup Tlf.: TERNDRUP KIRKE: Graver: Pia Fly Bootsma, Lyngbyskovvej 1, 9575 Terndrup Tlf.: Graverkontoret Tlf. privat Organist: Som Skibsted Kirkesanger: Rikke Quorning Poulsen, Brøndbjerg Tlf.: Menighedsrådsformand: Johannes Struijk, Aalborgvej 11, 9575 Terndrup Tlf.: Kirkeværge: Anne Mette Jensen, Aalborgvej 33, 9575 Terndrup Tlf.: Kasserer: Vagn Pedersen, Skovvej 8, 9575 Terndrup Tlf.:

16 Gudstjenesteliste Skibsted Lyngby Terndrup Marts: 8. marts - 3. s. i fasten ingen marts - syng-sammen-aften ingen ingen 15. marts - Midfaste ingen ingen marts - Mariæ bebudelsesdag ingen ingen 29. marts - Palmesøndag ingen 9.30 April: 2. april - Skærtorsdag ingen ingen 3. april - Langfredag ingen ingen april - Påskedag 9.30 ingen ingen 6. april - Anden påskedag ingen ingen april - 1. sø. e. påske ingen ingen 19. april - 2. sø. e. påske ingen ingen 9.00 & april - torsdag ingen ingen 26. april - 3. sø. e. påske ingen ingen Maj: 1. maj - Bededag ingen ingen maj - 4. sø. e. påske ingen 10. maj - 5. sø. e. påske ingen ingen maj - Kristi Himmelfarts dag maj - 6. sø. e. påske ingen ingen 24. maj - Pinsedag 9.30 ingen ingen 25. maj - Anden pinsedag ingen ingen maj - Trinitatis søndag ingen ingen Juni: 7. juni - 1. sø. e. trin ingen ingen 14. juni - 2. sø. e. trin. ingen Syng-sammen-aften i Lyngby Kirke med efterfølgende kaffesamvær i Lyngby Gl. Skole. 2 Børnekoret medvirker. 3 Gudstjeneste ved pastor Inger Margrethe Andersen, Bælum. 4 Liturgisk gudstjeneste (stemningsfuld med musik, salmer og oplæsning). 5 Konfirmation. 6 Fyraftensgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Skibsted Forsamlingshus. Se nærmere inde i bladet. 7 Pilgrimsvandring fra Terndrup Kirke. Se nærmere inde i bladet. 8 Friluftsgudstjeneste i Terndruplund. 9 Sommermøde i Skibsted med gudstjeneste, efterfølgende frokost og foredrag. Tryk og grafisk layout

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup Konfirmation i Terndrup Kirke den 19. april, hvor konfirmander, forældre og bedsteforældre nød det det dejlige solskinsvejr. Nr. 3 juni - juli - august 2015

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2008 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 14-2008 Templet i Jerusalem, historie og teologi Torsdag

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest-stenen - Historie og baggrund Nyt fra menighedsrådet - Ny formand - Ny gravermedhjælper Musik i Kirken - Renæssancemusik - Musikalsk rejse med Louise Fribo Præstens spalter

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nr. 3-36. årgang Juni - Juli - August 2014 Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nu kom vor pinseliljetid synger vi i Grundtvigs skønne pinsesalme, selvom de rigtige pinseliljer er afblomstret, når pinsen

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Kirkebladet. Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer

Kirkebladet. Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer Kirkebladet Marts - Juni 2014 47. årgang Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer Marie magdalene pindstrup koed Præstens spalte

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere