Velkommen til kick-off-dag den 28. april Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014. Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen"

Transkript

1 Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014 Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen

2 Program Velkomst Regeringens vision for udsatte børn og unge-området v/ Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Det nye ledernetværk v/ Socialstyrelsen og KL Vi troede, vi havde styr på sagsbehandlingen men det havde vi ikke! v/ Jørn Henriksen, direktør og Manuela Senzikowski, socialrådgiver Sagsbehandlingens betydning for arbejdet med udsatte børn og unge Pause v/ Vibeke Lehmann Nielsen, professor (mso) Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og SFI Faglig ledelse i praksis v/ Karin Kildedal, cand.scient.soc., ph.d. og lektor på Aalborg Universitet

3 Program Nye veje til en styrket sagsbehandling Frokost v/ Børn- og Ungechef Jørgen Kyed, Faaborg-Midtfyn Kommune Kvalitetssikring af sagsbehandlingen v/ Anne Casals, forsikringschef hos Lederne, MBA i forandringsledelse Præsentation af tema for 2014 og hjemmeopgave til første møde i ledernetværket v/ KL og Glostrup Kommune Pause Fra overlevelse til overskud i en hverdag fyldt med benspænd v/ Henrik Krogh, forfatter, foredragsholder og trivselsekspert Tak for i dag og god arbejdslyst!

4 Manu Sareen minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

5 Om ledernetværket Elisabeth Marian Thomassen Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup KL

6 Ekspertpanelets anbefalinger Den enkelte kommune bør sikre tilstrækkelig faglig ledelse og en hensigtsmæssig organisering af arbejdet Det politiske niveau bør sikre, at: den sammenhængende børnepolitik implementeres i praksis der er de rette rammer for indsatsen der er en lokal model for at måle og følge op på kvaliteten af indsatsen der reageres på problemer i forvaltningen af området

7 Overgrebspakken Projekt Faglig ledelse og ledelsesinformation Formål: At indsamle og formidle den gode praksis Task Force Formål: Analysere og udvikle kommuners samlede myndighedsområde Ledernetværk

8 Ledernetværk Et netværk i hver af de fem regioner, 276 deltagere (33 nord, 58 midt, 69 syd, 48 sjælland, 68 hovedstaden) Styregruppe mødes 4 gange årligt Kommuneforum mødes to-tre gange årligt Hjemmeside på KL.dk og på socialstyrelsen.dk om ledernetværket med relevante links til ministeriets hjemmeside

9 Nyt ledernetværk Aktualitet Viden, inspiration og udvikling i fællesskab Optimalt udbytte kræver en indsats

10 Det første år Tema: Styrket sagsbehandling og styrket daglig drift Hjemmearbejde 1. runde ledernetværk Hjemmearbejde 2. runde ledernetværk Hjemmearbejde Status for sagsbehandling og daglig drift Afdækning af god praksis og udviklingsområder Ønsker til fokus i ledernetværk Inspiration Videndeling om god praksis og udviklingsområder Valg af fokus Opstilling af mål for fokus Problemformulering Opstart af ideudvikling af nye måder at arbejde på. Inspiration Ideudvikling inden for valgte udviklingsområder Handleplan for videreudvikling og afprøvning ideer Afprøvning og videreudvikling af metoder, værktøjer eller organiseringer jun-aug sep sep-nov dec dec-feb

11 Mulige temaer En styrket sagsbehandling og en styrket daglig drift Udsatte børn og unges skolegang og uddannelse

12 Kommuneforum Medlemmer: - to chefer/ledere fra hvert af de fem netværk + to direktører - Ministeriet, socialstyrelsen og KL Opgaver Indgår som udviklingsforum og bidrager med egne erfaringer og viden i hele projektperioden Bistår i kvalificeringen af valg af aktuelle temaer Kvalificerer de skriftlige materialer fra møderne Inddrages i den løbende evaluering af møderne Kommer med input til konkrete oplægsholdere, hjemmearbejde, processer og skriftlige materialer

13 Formålet med ledernetværket At dele aktuelt bedste viden, så vi har det bedst mulige vidensgrundlag at arbejde på At udveksle ideer og erfaringer om, hvordan vi kan styrke sagsbehandlingen og indsatsen på området Platform for udvikling ude hos jer i kommunerne Kanal for tilbagemeldinger på de centrale rammer for arbejdet

14 Jørn Henriksen og Manuela Senzikowski Esbjerg Kommune

15 Når Socialministeriets Task Force kommer... Manuela Sendzikowski Familierådgiver - TR Jørn Henriksen direktør

16 Harmoni Ovenpå en anerkendt Sammenhængende Børnepoltik udviklet som 1 af 6 pilotkommuner var vi parate til: Ny udvikling jf. Barnets Reform Masterplan som skaber nødvendige strukturer, fx ICS og DUBU teamorganisering distriktsopdeling, DISPUK og adskillige andre mindre indsatser Ingen bemærkninger fra Revisionen (2009) Genopretningsplan: I marts 2012 orienteres politisk udvalg om at alle sager er genoprettet

17 Mediestorm 1. Først Esbjergsagen i november Derefter Mediestormen i april 2012, hvor sagsforløbet endnu engang blev gennemgået 3. Ministeren annoncerer i 21 SØNDAG at hun vil kontrollere alle sager i Esbjerg (31. maj 2012) 4. Opleves som angreb

18 Kaos Juni august 2012 Kaos i organisationen 2 årsværk rådgiver-tid til undersøgelse! Rådgivernes arbejdsevne under hårdt pres 8 flyttekasser Usikkerhed: Kan vi stole på genopretningen? Er Task Force venner eller fjender? Hvad er op og ned?

19 offentliggørelse 27. oktober 2012 Ankestyrelsens undersøgelse offentliggøres Vi var parate For os var dette afslutningen på en slem periode og starten. på en ny

20 Forsiden

21 I dagene derefter...

22 Ombygning September december 2012 Godt samarbejde med Task Force sagligt, konstruktivt, respekt for kommunens valg, opbygning af social kapital Udviklingsplanerne udformes Etablerer rammer for udviklingsplanen, fx oprustet ledelse sagsnorm på i gns. 37 sager pr. rådgiver Overskud og drivkraft: Fokus på børnene. Vi er den kommune i landet der har mest viden om egen sagsbehandling: Det bedst tænkelige afsæt

23 Stabilisering Vi er i arbejdstøjet. Udviklingsplanerne gennemføres, forventes afsluttet med udgangen af Derudover udvikling af tilbudsviften

24 Task Force undersøger De strukturelle rammer er gode. Fx Sammenhængende børnepolitik, DUBU, ICS organisering af området, skriftlige retningslinjer osv. Dvs. ros til alt det vi arbejdede med i Masterplanen. Men rammerne var IKKE IMPLEMENTERET. Derfor problemer med lovmedholdelighed og kvalitet af sagsbehandlingen.

25 Overraskelser At så stor en del af sagsbehandlingen ikke var lovmedholdelig. At forvaltningsledelsen og det politiske udvalg ikke kunne have tillid til tilbagemeldinger fra driften om, at sager var genoprettet.

26 Overraskelser At der var så stor forskel på reaktionen fra hhv. ledelse og rådgivere. ( Knækket organisation) At beslutninger truffet på ledelsesniveau i så stor udstrækning ikke var omsat i organisationen.

27 Dedikeret indsats Fokus på kerneydelsen. Vi laver ikke alle mulige andre ting. Prioritering. Ikke alt på en gang. Parathed. Løbende monitorering af om resultater er opnået. Valid information ikke synsninger. Vi sørger for at organisationen er limet sammen. Tæt sammenhæng fra direktør til familiechef til myndighedschef til distriktsledere til fagkoordinatorer og ikke mindst til socialrådgiverne.

28 Værne om rådgiverne Sagsgennemgang af alle sager hvert kvartal og ved behov. Sager prioriteres. Ledelse! Ledelse!! Tilgængelig, tæt på, sørge for løsninger og hurtige svar. Få og tydelige forventninger til rådgivere: Sig til hvis planlægning vælter Vi hylder daglig drift & værner om rådgivernes arbejdsevne Italesættelse: Vi tror på projektet. Vi taler positivt. Vi sætter delmål, som er realistiske, og som kan måles, så det er tydeligt for alle hvor langt vi er.

29 Lovmedholdelig med kvalitet Myndighed Velfungerende lokal ledelse Kvalitet i ledelsestilsyn, ledelsesinformation Tæt faglig og ledelsesmæssig sparring Sagstal pr. rådgiver Effektiv planlægning Uddannelse Lokale læringsmiljøer Snitflade Forvisitation Bagland Introprogram nye medarbejdere DUBU Implementering og brush up Udvikling og specialisering af teams

30 Økonomien Pukl en af gaml e sager Vækst i nye sager Udvikl ingspl an Kval it et i sagsbehandl ing

31 anbringelser

32 Økonomisk udvikling

33 Mod fremtiden Mål: Billigere løsninger med kvalitet!

34 Nye udfordringer venter Slut

35 Vibeke Lehmann Aarhus Universitet og SFI

36 AARHUS UNIVERSITET Sagsbehandlingens betydning for arbejdet med udsatte børn og unge. Hvorfor er det vigtigt herunder vigtigt for børnene og de unge at de mange lovkrav overholdes? Vibeke Lehmann Nielsen, professor (mso) Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og SFI INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

37 AARHUS UNIVERSITET Sagsbehandlingens HELT centrale rolle INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 37

38 AARHUS UNIVERSITET Hvad siger forskningen bl.a. om problemer med sagsbehandlingen? Sagerne er ikke altid grundigt nok afdækket. Det kommer dryppende Skaber uro i indsatsen og manglende tillid til systemet. Meget alvorlige sager har desværre også afsløret svigt og mangler i sagsbehandlingen. Mange børn/unge og deres forældre forstår ikke formålet med den støtte de får. Børn og unge finder det frustrerende, at de hele tiden og igen skal fortælle deres historie (hvorfor snakker de ikke sammen?, hører de overhovedet ikke efter?) Samarbejdet med andre professionelle omkring et barn beskrives som et flerfagligt samarbejde (parallelt) og ikke tværfagligt dvs. manglende fælles målsætning og manglende klar ansvarsfordeling. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 38

39 AARHUS UNIVERSITET Hvad siger forskningen bl.a. om problemer med sagsbehandlingen? Der er for lidt helhedssyn og for meget problemfokus i indsatsen fritidsliv, kammeratskaber og sundhed glemmes. Anbragte børn og unges skolegang underprioriteres i forbindelse med visitering til anbringelse og genanbringelse. For få anbragte unge omkring 17 år har klarhed om deres liv efter anbringelse. Efterværn bruges for lidt og for sent. Stadig alt for mange sammenbrud i anbringelser. Sammenbrud skyldes dårligt match anbringelsessteder kan ikke rumme de unges problemer. Når vi som forskere beder sagsbehandlere om at rapportere om deres børns/unges psykosociale velbefindende på en række specifikke parametre, så får vi utrolig mange ved ikke. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 39

40 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt, at de mange processuelle lovkrav overholdes? Andre argumenter end fordi politikerne siger det De social-pædagogiske argumenter: Børne/ungesamtale og målfastsættelse: Meningsog dermed commitment-argumentet Børne/ungesamtale: Føle sig hørt -argumentet Handleplan og tydelig målfastsættelse: Tillidsargumentet Grundig børnefagligundersøgelse: Højne sandsynligheden for at ramme rigtigt-argumentet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 40

41 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De professionsorienterede argumenter: Børnefagligundersøgelse, handleplan og målfastsættelse: Fælles sprog på tværs af professionelle faggrupper omkring et barn/en ung (øger sandsynligheden for fælles problemforståelse og indsats) Fælles procedurer skaber fællesfaglighed blandt sagsbehandlere bedre mulighed for sparring og overdragelse af sager INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 41

42 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De retssikkerhedsmæssige argumenter Ligebehandling af borgere-argumentet Børnefaglig undersøgelse, handleplan, målfastsættelse: Gennemsigtighedsargumentet Børne/ungesamtale: Barnets reform har medført større fokus på barnets retssikkerhed INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 42

43 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De organisationsstrategiske argumenter: Se sig selv i spejlet- argumentet: Vi har gjort, som vi skulle. Højner sandsynligheden for ro i en organisation på trods af stormvejr. Borgernes muligheder for at anke - nu med mulighed for henvisning til formålsparagraffen. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 43

44 AARHUS UNIVERSITET Altså: Andre og vigtige - grunde end fordi politikerne siger det til at styrke de processuelle lovkravs overholdelse i sagsbehandlerpraksis. Men det kræver tid og ledelsesmæssig fokus. Tak. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 44

45 Pause Vi ses igen kl

46 Karin Kildedal Aalborg Universitet

47 FAGLIG LEDELSE I PRAKSIS HVAD - HVORDAN Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

48 Begrebet faglig ledelse I al sin enkelthed kræver et fag at lede Lede faglige processer, der støtter målopfyldelsen (Thylefors 2007) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

49 Tidens Krav: Mod mere teoretiske synteser Et kontinuum En praktisk syntese.. En teoretiske syntese En praktisk syntese: kendetegnes af, at kundskabens form og indhold ikke lader sig løsrive fra dem som har den og fra de situationer, hvor den bliver lært og anvendt En teoretisk syntese: Når der primært er omfattende teori i kundskabsbasen (Grimen 2011) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

50 Faggruppers vidensgrundlag en blanding af teoretiske indsigter fra forskellige fagområder samt praktiske færdigheder og fortrolighed med konkrete situationer, herunder et karakteristisk samspil og spænding mellem teoretiske indsigter og praktiske kundskaber (Grimen 2008:84) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

51 Socialrådgiverfagets faglige grundlag Fagelementer i socialfagligt arbejde Lovgivning Etisk moral og menneskesyn Vidensgrundlag Faglige læringsrum Socialfaglig Praksis Karin Kildedal Aallborg Universitet 2014

52 Socialfaglig praksisudøvelse Under ansvar for lovgivningens krav og intentioner og den enkelte organisations mål og det enkelte fags etiske grundlag, at omsætte viden til konkret handling i størst muligt samspil med den/de, som indsatsen er rettet mod og gennem løbende systematiske refleksioner og skøn vælge hvilke handling(er) der er relevante i den konkrete sammenhæng. (Kildedal i Kvello 2013) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

53 Konsekvens for den faglige ledelse At sikre fælles fagligt grundlag (lovgivning, etik, vidensgrundlag) At sikre kvalificerede processer og kvalificerede læringsrum At kontrollere at praksis er i overensstemelse med ovenstående (ledelsestilsyn) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

54 Socialrådgiverfagets faglige grundlag Fagelementer i socialfagligt arbejde L E D E L S E S T I S Y n Lovgivning Etisk moral og menneskesyn (jf. lovgivning) Vidensgrundlag Evident viden, empirisk viden, teoretisk viden Erfaringsviden Faglige læringsrum Herunder Socialfagligt håndvæk Systematisk arbejdsmetoder på flere niveauer Socialfaglig Praksis Herunder inddragelse af klientens viden Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

55 Forudsætning for et fagligt ledelsesgrundlag Personlig Viden Personlig viden Mere eller mindre kvalifi ceret Tilgængelig viden - Tilgængelig viden Kollektiv Viden Kollektiv Videns reservoir Karin Kildedal Alaborg Karin Kildedal Universitet

56 Jørgen Kyed Faaborg-Midtfyn Kommune

57

58 Ledelsesværdier i Faaborg-Midtfyn Kommune Vi tager lederskabet på os Dialog er en forudsætning for at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede.

59 Sammenhængende børnepolitik Læring og udvikling Inklusion Tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse Lokalt ansvar og opgaveløsning Overgange Samarbejde med familien Sundhed

60 BUR-Ledelse med mening Vision Vi skaber kvalitet og udvikling med baggrund i sammenhængende børnepolitik Vi fremstår som en effektiv, serviceorienteret og omstillingsparat organisation, der er førende på børneog ungeområdet Vi fremmer kulturer, hvor børnenes og familiernes muligheder er udgangspunktet Vi fremmer kulturer, hvor lederne og medarbejderne ansporer og støtter hinanden i den faglige og personlige udvikling Vi er kendt som en værdifuld organisation og er troværdig som samarbejdspartner Vi udviser mod og kreativitet

61

62

63 Det gode BUR-arbejde er grundlæggende: at vi altid har en koordineret og tydelig forståelse af opgaven at vore indsatser giver mening med værdi for børnene og familierne at vi bygger på børnene og familiernes egne ressourcer at vi har en kompetent, respektfuld og ydmyg tilgang til borgerne at vi har et tillidsfuldt, professionelt og helhedsorienteret samarbejde.

64 Kasse- og regnskabsregulativ

65 Kontorstatus Sagsgennemgang Gruppemøder Internt / eksternt ledelsestilsyn.

66 Sagsflow i det sociale arbejde i BUR Antal sager i alt Der er i 2013: Åbnet 479 sager Lukket 467 sager Det giver en nettotilgang på 12 sager i Tilgang ekstern

67 Udvikling i antal underretninger

68

69 Umiddelbare udfordringer lige nu Dokumenteret effekt.hos børnene Fagligt ansvar Brug / misbrug af andre fagligheder Samspillet med de andre sektorer.

70 Tak for ordet

71 Anne Casals Lederne

72 Kick-off-dag Ledernetværk på udsatte børn og unge-området Kvalitetssikring af sagsbehandlingen af Anne B. Casals, Forsikringschef i Lederne 28. april 2014

73 Hvilke emner vil jeg komme ind på? Hvilken myndighed er Ledernes A-kasse underlagt Hvad er det kvalitetssikring bidrager med i Lederne Ny lovgivning hvordan implementerer vi ny lovgivning i vores daglige praksis Intern kvalitetskontrol - hvordan sikrer vi det bidrager til fælles læring Medlemstilfredshed - hvordan bruger vi disse resultater Kvalitetssikring roller

74 Hvem er Lederne? Medlemsorganisation for mere end ledere og betroede medarbejdere (private og offentlige) i hele Danmark Statsanerkendt a-kasse Godkendelse og udbetaling af ydelser som fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.m. Vejledning og støtte til jobsøgning for ledige Faglig organisation Juridisk 24 timers førstehjælp til ansættelsesretlige spørgsmål, kontraktgennemgang eller hvis et medlem opsiges Juridisk bistand ved usaglig opsigelse KarriereSparring og LederSparring LederNetværk og adgang til eksklusiv vidensportal om Ledelse

75 Myndighed Ledernes a-kasse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Udarbejder lovforslag og øvrige regler om arbejdsløshedsdagpenge Behandler klager over a-kassernes afgørelser Fører tilsyn med a-kasser Sender ny lovgivning til høring hos interessenter (typisk ændringer fra 1 mdr. og op til 6-8 mdr. tidshorisont) A-kasser er ikke offentlige myndigheder, men som en statsanerkendt a-kasse løser vi opgaver for det offentlige - sikre forsørgelsesgrundlaget for ledige, efterlønnere m.m. De sagsbehandlingsregler der gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder, gælder også for a-kasserne Beskæftigelsesministeriet stiller krav til vores måde at arbejde på, herunder regler for god forvaltningsskik giver medlemmet en sikker retsstilling A-kasserne modtager udkast til nye regler eller nye regler når de er vedtaget (giver tilbagemelding på udkast ofte høringsfrister på 1-2 uger) Der foretages tilsyn fra eksterne myndigheder (STAR), ekstern revision (hvor STAR definerer hvilke temaer, der skal være tilsyn på) samt interne tilsyn

76 Hvorfor er det vigtigt med kvalitet i Ledernes sagsbehandling Omfang - Ledernes a-kasse udbetaler for 1,4 milliarder kr. hvert år Forsørgelsesgrundlag - Der er tale om ydelser, som i en periode, fungerer som medlemmernes forsørgelsesgrundlag medlemmerne har derfor krav på korrekt sagsbehandling og ydelser til tiden Ensartethed - Medlemmer skal ikke opleve en uensartet sagsbehandling (og deraf mistede rettigheder) afhængig af, hvilken medarbejder der håndterer sagen. Økonomi Sagsbehandlingsfejl skal finansieres af a- kassen (får ikke refusion fra staten)

77 Kvalitetssikring i Lederne 1. Kvalitetssikring ved fortolkning af lovgivning 2. Kvalitetssikring af praksis (selve sagsbehandlingen) og den udbetalte ydelse i forhold til nedskrevne retningslinjer Overholder vi overordnet den fastlagte lovgivning og Ledernes fortolkning af loven (defineret i Ledernes forretningsgange) Overholder vi intern praksis i forhold til hvordan processerne for sagerne skal køres inkl. den nødvendige dokumentation herfor (defineret i Ledernes procesvejledninger) 3. Kvalitetssikring af tilfredsheden med sagsbehandlingen medlemmets individuelle oplevelse af den hjælp og rådgivning de fik undervejs

78 Bedre og mere ensartet kvalitet Hvad siger medlemmerne Input fra eksterne og interne tilsyn Input fra medarbejdere om praksis (hvad virker) Tæt ledelsesmæssig opfølgning på hver medarbejder Opbygning af tillid (ikke fokus på 0-fejlskultur, men på læring) Rette op Opsamling Planlæg Udfør praksis Forretningsgange/ procesbeskrivelser: Vores måde at udføre sagsbehandling på

79 Kvalitetssikring ved implementering af ny lovgivning Juridisk gennemgang og fortolkning af nye regler, afgørelser mv. (tjekliste og skabelon): Nøje gennemgang af hvad der konkret står i reglerne (lov, bekendtgørelser, vejledning) inkl. lovbemærkninger m.v. hvad er nyt i forhold til gældende regler (bagudrettet/fremadrettet) Hvad siger praksis hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - konkrete afgørelser, domme, vejledende udtagelser Hvad har det af betydning for processen (Medlemmerne, Lederne) - skærpelse/lempelse for medlemmerne Fortolkning af andre a-kasser, brancheorganisation Procesvurdering: Dokumentationskrav indhenter vi det allerede i dag i anden sammenhæng eller er der nye krav Behov for justering af eksisterende forretningsgange, procesbeskrivelser, breve, pjecer m.m. Har det nogle IT-mæssige konsekvenser - alternativt manuelle ressourcer Behov for undervisning i nye regler/praksis

80 Ansvar for Ledernes fortolkning af ny lovgivning Eskaleringstrin ifm. godkendelse Juridisk-ansvarlig Forsikringschef Direktør, MR Parametre Antal medlemmer berørt Helt ny rettighed/ ydelse Ændring i rettighed i forhold til medlemmet Kræver flere manuelle ressourcer Kræver IT tilpasninger Niveau pr. år pr. år pr. år Nej Nej Uændret Nej eller i meget lille omfang Niveau 2 Ja Ja Flere Ja Niveau 3 Ja (omfangsafhængigt) Ja (omfangsafhængigt) Flere (omfangsafhængigt) Ja (ift. kompleksitet og tidshorisont) Årlige udbetalinger DKK Risiko for eneansvar v. fejl i sagsbeh. Nej eller i meget lille omfang DKK Ja DKK Ja (beløbsafhængig)

81 Kvalitetssikring af eksisterende praksis ved interne tilsyn 1. Forberedelse af tilsynet Vurdering af elementer i sagsbehandling som er vigtige at lave tilsyn på måleskema udarbejdes Antal sager (andel 5-10 %), periode, spredning på konsulenter 2. Selve tilsynet Overholdelse af lovgivning og juridiske krav til sagsbehandlingen Sikre at proceskrav er overholdt (indhentning af dokumentation/notatpligt, høring af relevante interessenter, korrekt registrering i IT-systemer, korrekt afgørelse (materielt) 3. Opfølgning på tilsynet Samlet rapport og udregning af kvalitetsindeks (mål: 95 %) Individuel tilbagemelding til hver konsulent Opsamling på tendenser/systematiske fejl på fælles møder

82 Eksempel på måleskema

83 Medlemstilfredshed med sagsbehandlingen Mål % af vores medlemmer skal være meget tilfredse eller tilfredse med Skriftlig sagsbehandling Telefonisk betjening Opfølgning Samlet for hele Medlemsrådgivningen Dagpenge, Efterløn, Kontrakt-gennemgang m.m. Samlet tilfredshed på individuel konsulent niveau Ringer til alle utilfredse/meget utilfredse medlemmer Samler op på den konkrete sag med medarbejderen (individuelt niveau) Spotter systematik i utilfredsheden Giver forslag til evt. ændringer af praksis (regler skal forsat overholdes)

84 Kvalitetssikring roller og ansvar Implementering af nye regler/praksis Interne tilsyn Medlemstilfredshed Sagsbehandlere Input til praksisændringer (hvad fungere/hvad fungerer ikke) Opdaterer procesbeskrivelser Input til indhold i målskema Retter evt. op på procesbeskrivelser efterfølgende Input til høring når utilfreds medlem Modtager input til evt. procesforbedringer, breve Juridisk konsulent Juridisk gennemgang og fortolkning (tjekliste og skabelon) Udarbejder nye/ændrede forretningsgange Foretager undervisning Plan for tilsyn (årligt) Udarbejdelse af måleskema Gennemføre tilsyn Udarbejder rapport Præsentation af resultater/fælles læring Modtager input til evt. praksisændringer Team/fagchef Input til ressourceovervejelser Gennemføre tilsyn Giver individuel tilbagemelding om resultat til sagsbehandlere Opringning til utilfredse medlemmer Dokumentation af utilfredshed + høring Udarbejder trendrapport Forsikringschef Endelig godkendelse af forslag til konkrete regel- el. praksis ændringer Modtager rapport og foretager endelig vurdering af resultat (økonomi, opfølgning Modtager rapport og foretager vurdering af opfølgning og mål for tilfredshed

85 Tak for ordet

86 Hjemmeopgave Hanne Gøttrup KL

87 Indhold Refleksioner om og vurdering af kommunens status på: 1. Udvikling og forbedring af myndighedsarbejdet 2. Organisering 3. Arbejdstilrettelæggelse 4. Kvalitet i sagsbehandlingen 5. Tværfagligt samarbejde 6. Faglig udvikling 7. Kvalitetssikring og ledelsestilsyn Eksempel: I hvor høj grad oplever I, at der er kvalitet i de børnefaglige undersøgelser? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad

88 Formål Et udviklingsredskab til eget brug Redskab til at finde ens eget udviklingsfokus i ledernetværket En mulighed for at planlægge efterårets arbejde i ledernetværket bedst muligt

89 Tine Juhl og Lotte Borgvold Glostrup Kommune

90 Den videre proces I får hjemmeopgaven primo juni 2014 Vi foreslår, at den løses i ledelsesteamet Sæt allerede nu et møde i jeres travle kalendere i juni eller primo august. Deadline for besvarelse: Den 20. august 2014

91 Pause Vi ses igen kl

92 Henrik Krogh Forfatter, foredragsholder og trivselsekspert

93 På gensyn på 1. ledernetværksmøde Region Nordjylland den 3. september 2014 Region Midtjylland den 4. september 2014 Region Sjælland den 11. september 2014 Region Syddanmark den 16. september 2014 Region Hovedstaden den 18. september 2014

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN. Senest revideret 15.07.2014

FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN. Senest revideret 15.07.2014 FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN Senest revideret 15.07.2014 1 Udviklingsplan i Familieafdelingen i Halsnæs Kommune. I det følgende skitseres Halsnæs Kommunes udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Når implementering sættes på den kommunale dagsorden erfaringer fra Esbjerg Kommunes Børn & Kultur Forvaltning

Når implementering sættes på den kommunale dagsorden erfaringer fra Esbjerg Kommunes Børn & Kultur Forvaltning Når implementering sættes på den kommunale dagsorden erfaringer fra Esbjerg Kommunes Børn & Kultur Forvaltning DIN Gå-hjem-møde 21.januar 2015 Sofie Valbjørn: soval@esbjergkommune.dk, 23 24 56 05 Mette

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE... 3 3.1 Opstartsmøde...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie

Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie 19. august 2015 1. Baggrund KL s Konsulentvirksomhed (KLK) gennemførte i 2012-2013 en analyse i Børn, Unge og Familie. Analysen havde fokus på sagsbehandlingen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn

Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Implementerings- manual til De Utrolige År Småbørn Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er implementeringsmanualen?... 3 De tre faser i implementeringsprocessen... 3 Forberedelsesfase... 4 Ledelse...

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere