Velkommen til kick-off-dag den 28. april Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014. Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen"

Transkript

1 Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014 Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen

2 Program Velkomst Regeringens vision for udsatte børn og unge-området v/ Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Det nye ledernetværk v/ Socialstyrelsen og KL Vi troede, vi havde styr på sagsbehandlingen men det havde vi ikke! v/ Jørn Henriksen, direktør og Manuela Senzikowski, socialrådgiver Sagsbehandlingens betydning for arbejdet med udsatte børn og unge Pause v/ Vibeke Lehmann Nielsen, professor (mso) Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og SFI Faglig ledelse i praksis v/ Karin Kildedal, cand.scient.soc., ph.d. og lektor på Aalborg Universitet

3 Program Nye veje til en styrket sagsbehandling Frokost v/ Børn- og Ungechef Jørgen Kyed, Faaborg-Midtfyn Kommune Kvalitetssikring af sagsbehandlingen v/ Anne Casals, forsikringschef hos Lederne, MBA i forandringsledelse Præsentation af tema for 2014 og hjemmeopgave til første møde i ledernetværket v/ KL og Glostrup Kommune Pause Fra overlevelse til overskud i en hverdag fyldt med benspænd v/ Henrik Krogh, forfatter, foredragsholder og trivselsekspert Tak for i dag og god arbejdslyst!

4 Manu Sareen minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

5 Om ledernetværket Elisabeth Marian Thomassen Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup KL

6 Ekspertpanelets anbefalinger Den enkelte kommune bør sikre tilstrækkelig faglig ledelse og en hensigtsmæssig organisering af arbejdet Det politiske niveau bør sikre, at: den sammenhængende børnepolitik implementeres i praksis der er de rette rammer for indsatsen der er en lokal model for at måle og følge op på kvaliteten af indsatsen der reageres på problemer i forvaltningen af området

7 Overgrebspakken Projekt Faglig ledelse og ledelsesinformation Formål: At indsamle og formidle den gode praksis Task Force Formål: Analysere og udvikle kommuners samlede myndighedsområde Ledernetværk

8 Ledernetværk Et netværk i hver af de fem regioner, 276 deltagere (33 nord, 58 midt, 69 syd, 48 sjælland, 68 hovedstaden) Styregruppe mødes 4 gange årligt Kommuneforum mødes to-tre gange årligt Hjemmeside på KL.dk og på socialstyrelsen.dk om ledernetværket med relevante links til ministeriets hjemmeside

9 Nyt ledernetværk Aktualitet Viden, inspiration og udvikling i fællesskab Optimalt udbytte kræver en indsats

10 Det første år Tema: Styrket sagsbehandling og styrket daglig drift Hjemmearbejde 1. runde ledernetværk Hjemmearbejde 2. runde ledernetværk Hjemmearbejde Status for sagsbehandling og daglig drift Afdækning af god praksis og udviklingsområder Ønsker til fokus i ledernetværk Inspiration Videndeling om god praksis og udviklingsområder Valg af fokus Opstilling af mål for fokus Problemformulering Opstart af ideudvikling af nye måder at arbejde på. Inspiration Ideudvikling inden for valgte udviklingsområder Handleplan for videreudvikling og afprøvning ideer Afprøvning og videreudvikling af metoder, værktøjer eller organiseringer jun-aug sep sep-nov dec dec-feb

11 Mulige temaer En styrket sagsbehandling og en styrket daglig drift Udsatte børn og unges skolegang og uddannelse

12 Kommuneforum Medlemmer: - to chefer/ledere fra hvert af de fem netværk + to direktører - Ministeriet, socialstyrelsen og KL Opgaver Indgår som udviklingsforum og bidrager med egne erfaringer og viden i hele projektperioden Bistår i kvalificeringen af valg af aktuelle temaer Kvalificerer de skriftlige materialer fra møderne Inddrages i den løbende evaluering af møderne Kommer med input til konkrete oplægsholdere, hjemmearbejde, processer og skriftlige materialer

13 Formålet med ledernetværket At dele aktuelt bedste viden, så vi har det bedst mulige vidensgrundlag at arbejde på At udveksle ideer og erfaringer om, hvordan vi kan styrke sagsbehandlingen og indsatsen på området Platform for udvikling ude hos jer i kommunerne Kanal for tilbagemeldinger på de centrale rammer for arbejdet

14 Jørn Henriksen og Manuela Senzikowski Esbjerg Kommune

15 Når Socialministeriets Task Force kommer... Manuela Sendzikowski Familierådgiver - TR Jørn Henriksen direktør

16 Harmoni Ovenpå en anerkendt Sammenhængende Børnepoltik udviklet som 1 af 6 pilotkommuner var vi parate til: Ny udvikling jf. Barnets Reform Masterplan som skaber nødvendige strukturer, fx ICS og DUBU teamorganisering distriktsopdeling, DISPUK og adskillige andre mindre indsatser Ingen bemærkninger fra Revisionen (2009) Genopretningsplan: I marts 2012 orienteres politisk udvalg om at alle sager er genoprettet

17 Mediestorm 1. Først Esbjergsagen i november Derefter Mediestormen i april 2012, hvor sagsforløbet endnu engang blev gennemgået 3. Ministeren annoncerer i 21 SØNDAG at hun vil kontrollere alle sager i Esbjerg (31. maj 2012) 4. Opleves som angreb

18 Kaos Juni august 2012 Kaos i organisationen 2 årsværk rådgiver-tid til undersøgelse! Rådgivernes arbejdsevne under hårdt pres 8 flyttekasser Usikkerhed: Kan vi stole på genopretningen? Er Task Force venner eller fjender? Hvad er op og ned?

19 offentliggørelse 27. oktober 2012 Ankestyrelsens undersøgelse offentliggøres Vi var parate For os var dette afslutningen på en slem periode og starten. på en ny

20 Forsiden

21 I dagene derefter...

22 Ombygning September december 2012 Godt samarbejde med Task Force sagligt, konstruktivt, respekt for kommunens valg, opbygning af social kapital Udviklingsplanerne udformes Etablerer rammer for udviklingsplanen, fx oprustet ledelse sagsnorm på i gns. 37 sager pr. rådgiver Overskud og drivkraft: Fokus på børnene. Vi er den kommune i landet der har mest viden om egen sagsbehandling: Det bedst tænkelige afsæt

23 Stabilisering Vi er i arbejdstøjet. Udviklingsplanerne gennemføres, forventes afsluttet med udgangen af Derudover udvikling af tilbudsviften

24 Task Force undersøger De strukturelle rammer er gode. Fx Sammenhængende børnepolitik, DUBU, ICS organisering af området, skriftlige retningslinjer osv. Dvs. ros til alt det vi arbejdede med i Masterplanen. Men rammerne var IKKE IMPLEMENTERET. Derfor problemer med lovmedholdelighed og kvalitet af sagsbehandlingen.

25 Overraskelser At så stor en del af sagsbehandlingen ikke var lovmedholdelig. At forvaltningsledelsen og det politiske udvalg ikke kunne have tillid til tilbagemeldinger fra driften om, at sager var genoprettet.

26 Overraskelser At der var så stor forskel på reaktionen fra hhv. ledelse og rådgivere. ( Knækket organisation) At beslutninger truffet på ledelsesniveau i så stor udstrækning ikke var omsat i organisationen.

27 Dedikeret indsats Fokus på kerneydelsen. Vi laver ikke alle mulige andre ting. Prioritering. Ikke alt på en gang. Parathed. Løbende monitorering af om resultater er opnået. Valid information ikke synsninger. Vi sørger for at organisationen er limet sammen. Tæt sammenhæng fra direktør til familiechef til myndighedschef til distriktsledere til fagkoordinatorer og ikke mindst til socialrådgiverne.

28 Værne om rådgiverne Sagsgennemgang af alle sager hvert kvartal og ved behov. Sager prioriteres. Ledelse! Ledelse!! Tilgængelig, tæt på, sørge for løsninger og hurtige svar. Få og tydelige forventninger til rådgivere: Sig til hvis planlægning vælter Vi hylder daglig drift & værner om rådgivernes arbejdsevne Italesættelse: Vi tror på projektet. Vi taler positivt. Vi sætter delmål, som er realistiske, og som kan måles, så det er tydeligt for alle hvor langt vi er.

29 Lovmedholdelig med kvalitet Myndighed Velfungerende lokal ledelse Kvalitet i ledelsestilsyn, ledelsesinformation Tæt faglig og ledelsesmæssig sparring Sagstal pr. rådgiver Effektiv planlægning Uddannelse Lokale læringsmiljøer Snitflade Forvisitation Bagland Introprogram nye medarbejdere DUBU Implementering og brush up Udvikling og specialisering af teams

30 Økonomien Pukl en af gaml e sager Vækst i nye sager Udvikl ingspl an Kval it et i sagsbehandl ing

31 anbringelser

32 Økonomisk udvikling

33 Mod fremtiden Mål: Billigere løsninger med kvalitet!

34 Nye udfordringer venter Slut

35 Vibeke Lehmann Aarhus Universitet og SFI

36 AARHUS UNIVERSITET Sagsbehandlingens betydning for arbejdet med udsatte børn og unge. Hvorfor er det vigtigt herunder vigtigt for børnene og de unge at de mange lovkrav overholdes? Vibeke Lehmann Nielsen, professor (mso) Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og SFI INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

37 AARHUS UNIVERSITET Sagsbehandlingens HELT centrale rolle INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 37

38 AARHUS UNIVERSITET Hvad siger forskningen bl.a. om problemer med sagsbehandlingen? Sagerne er ikke altid grundigt nok afdækket. Det kommer dryppende Skaber uro i indsatsen og manglende tillid til systemet. Meget alvorlige sager har desværre også afsløret svigt og mangler i sagsbehandlingen. Mange børn/unge og deres forældre forstår ikke formålet med den støtte de får. Børn og unge finder det frustrerende, at de hele tiden og igen skal fortælle deres historie (hvorfor snakker de ikke sammen?, hører de overhovedet ikke efter?) Samarbejdet med andre professionelle omkring et barn beskrives som et flerfagligt samarbejde (parallelt) og ikke tværfagligt dvs. manglende fælles målsætning og manglende klar ansvarsfordeling. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 38

39 AARHUS UNIVERSITET Hvad siger forskningen bl.a. om problemer med sagsbehandlingen? Der er for lidt helhedssyn og for meget problemfokus i indsatsen fritidsliv, kammeratskaber og sundhed glemmes. Anbragte børn og unges skolegang underprioriteres i forbindelse med visitering til anbringelse og genanbringelse. For få anbragte unge omkring 17 år har klarhed om deres liv efter anbringelse. Efterværn bruges for lidt og for sent. Stadig alt for mange sammenbrud i anbringelser. Sammenbrud skyldes dårligt match anbringelsessteder kan ikke rumme de unges problemer. Når vi som forskere beder sagsbehandlere om at rapportere om deres børns/unges psykosociale velbefindende på en række specifikke parametre, så får vi utrolig mange ved ikke. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 39

40 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt, at de mange processuelle lovkrav overholdes? Andre argumenter end fordi politikerne siger det De social-pædagogiske argumenter: Børne/ungesamtale og målfastsættelse: Meningsog dermed commitment-argumentet Børne/ungesamtale: Føle sig hørt -argumentet Handleplan og tydelig målfastsættelse: Tillidsargumentet Grundig børnefagligundersøgelse: Højne sandsynligheden for at ramme rigtigt-argumentet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 40

41 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De professionsorienterede argumenter: Børnefagligundersøgelse, handleplan og målfastsættelse: Fælles sprog på tværs af professionelle faggrupper omkring et barn/en ung (øger sandsynligheden for fælles problemforståelse og indsats) Fælles procedurer skaber fællesfaglighed blandt sagsbehandlere bedre mulighed for sparring og overdragelse af sager INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 41

42 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De retssikkerhedsmæssige argumenter Ligebehandling af borgere-argumentet Børnefaglig undersøgelse, handleplan, målfastsættelse: Gennemsigtighedsargumentet Børne/ungesamtale: Barnets reform har medført større fokus på barnets retssikkerhed INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 42

43 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De organisationsstrategiske argumenter: Se sig selv i spejlet- argumentet: Vi har gjort, som vi skulle. Højner sandsynligheden for ro i en organisation på trods af stormvejr. Borgernes muligheder for at anke - nu med mulighed for henvisning til formålsparagraffen. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 43

44 AARHUS UNIVERSITET Altså: Andre og vigtige - grunde end fordi politikerne siger det til at styrke de processuelle lovkravs overholdelse i sagsbehandlerpraksis. Men det kræver tid og ledelsesmæssig fokus. Tak. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 44

45 Pause Vi ses igen kl

46 Karin Kildedal Aalborg Universitet

47 FAGLIG LEDELSE I PRAKSIS HVAD - HVORDAN Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

48 Begrebet faglig ledelse I al sin enkelthed kræver et fag at lede Lede faglige processer, der støtter målopfyldelsen (Thylefors 2007) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

49 Tidens Krav: Mod mere teoretiske synteser Et kontinuum En praktisk syntese.. En teoretiske syntese En praktisk syntese: kendetegnes af, at kundskabens form og indhold ikke lader sig løsrive fra dem som har den og fra de situationer, hvor den bliver lært og anvendt En teoretisk syntese: Når der primært er omfattende teori i kundskabsbasen (Grimen 2011) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

50 Faggruppers vidensgrundlag en blanding af teoretiske indsigter fra forskellige fagområder samt praktiske færdigheder og fortrolighed med konkrete situationer, herunder et karakteristisk samspil og spænding mellem teoretiske indsigter og praktiske kundskaber (Grimen 2008:84) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

51 Socialrådgiverfagets faglige grundlag Fagelementer i socialfagligt arbejde Lovgivning Etisk moral og menneskesyn Vidensgrundlag Faglige læringsrum Socialfaglig Praksis Karin Kildedal Aallborg Universitet 2014

52 Socialfaglig praksisudøvelse Under ansvar for lovgivningens krav og intentioner og den enkelte organisations mål og det enkelte fags etiske grundlag, at omsætte viden til konkret handling i størst muligt samspil med den/de, som indsatsen er rettet mod og gennem løbende systematiske refleksioner og skøn vælge hvilke handling(er) der er relevante i den konkrete sammenhæng. (Kildedal i Kvello 2013) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

53 Konsekvens for den faglige ledelse At sikre fælles fagligt grundlag (lovgivning, etik, vidensgrundlag) At sikre kvalificerede processer og kvalificerede læringsrum At kontrollere at praksis er i overensstemelse med ovenstående (ledelsestilsyn) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

54 Socialrådgiverfagets faglige grundlag Fagelementer i socialfagligt arbejde L E D E L S E S T I S Y n Lovgivning Etisk moral og menneskesyn (jf. lovgivning) Vidensgrundlag Evident viden, empirisk viden, teoretisk viden Erfaringsviden Faglige læringsrum Herunder Socialfagligt håndvæk Systematisk arbejdsmetoder på flere niveauer Socialfaglig Praksis Herunder inddragelse af klientens viden Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

55 Forudsætning for et fagligt ledelsesgrundlag Personlig Viden Personlig viden Mere eller mindre kvalifi ceret Tilgængelig viden - Tilgængelig viden Kollektiv Viden Kollektiv Videns reservoir Karin Kildedal Alaborg Karin Kildedal Universitet

56 Jørgen Kyed Faaborg-Midtfyn Kommune

57

58 Ledelsesværdier i Faaborg-Midtfyn Kommune Vi tager lederskabet på os Dialog er en forudsætning for at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede.

59 Sammenhængende børnepolitik Læring og udvikling Inklusion Tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse Lokalt ansvar og opgaveløsning Overgange Samarbejde med familien Sundhed

60 BUR-Ledelse med mening Vision Vi skaber kvalitet og udvikling med baggrund i sammenhængende børnepolitik Vi fremstår som en effektiv, serviceorienteret og omstillingsparat organisation, der er førende på børneog ungeområdet Vi fremmer kulturer, hvor børnenes og familiernes muligheder er udgangspunktet Vi fremmer kulturer, hvor lederne og medarbejderne ansporer og støtter hinanden i den faglige og personlige udvikling Vi er kendt som en værdifuld organisation og er troværdig som samarbejdspartner Vi udviser mod og kreativitet

61

62

63 Det gode BUR-arbejde er grundlæggende: at vi altid har en koordineret og tydelig forståelse af opgaven at vore indsatser giver mening med værdi for børnene og familierne at vi bygger på børnene og familiernes egne ressourcer at vi har en kompetent, respektfuld og ydmyg tilgang til borgerne at vi har et tillidsfuldt, professionelt og helhedsorienteret samarbejde.

64 Kasse- og regnskabsregulativ

65 Kontorstatus Sagsgennemgang Gruppemøder Internt / eksternt ledelsestilsyn.

66 Sagsflow i det sociale arbejde i BUR Antal sager i alt Der er i 2013: Åbnet 479 sager Lukket 467 sager Det giver en nettotilgang på 12 sager i Tilgang ekstern

67 Udvikling i antal underretninger

68

69 Umiddelbare udfordringer lige nu Dokumenteret effekt.hos børnene Fagligt ansvar Brug / misbrug af andre fagligheder Samspillet med de andre sektorer.

70 Tak for ordet

71 Anne Casals Lederne

72 Kick-off-dag Ledernetværk på udsatte børn og unge-området Kvalitetssikring af sagsbehandlingen af Anne B. Casals, Forsikringschef i Lederne 28. april 2014

73 Hvilke emner vil jeg komme ind på? Hvilken myndighed er Ledernes A-kasse underlagt Hvad er det kvalitetssikring bidrager med i Lederne Ny lovgivning hvordan implementerer vi ny lovgivning i vores daglige praksis Intern kvalitetskontrol - hvordan sikrer vi det bidrager til fælles læring Medlemstilfredshed - hvordan bruger vi disse resultater Kvalitetssikring roller

74 Hvem er Lederne? Medlemsorganisation for mere end ledere og betroede medarbejdere (private og offentlige) i hele Danmark Statsanerkendt a-kasse Godkendelse og udbetaling af ydelser som fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.m. Vejledning og støtte til jobsøgning for ledige Faglig organisation Juridisk 24 timers førstehjælp til ansættelsesretlige spørgsmål, kontraktgennemgang eller hvis et medlem opsiges Juridisk bistand ved usaglig opsigelse KarriereSparring og LederSparring LederNetværk og adgang til eksklusiv vidensportal om Ledelse

75 Myndighed Ledernes a-kasse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Udarbejder lovforslag og øvrige regler om arbejdsløshedsdagpenge Behandler klager over a-kassernes afgørelser Fører tilsyn med a-kasser Sender ny lovgivning til høring hos interessenter (typisk ændringer fra 1 mdr. og op til 6-8 mdr. tidshorisont) A-kasser er ikke offentlige myndigheder, men som en statsanerkendt a-kasse løser vi opgaver for det offentlige - sikre forsørgelsesgrundlaget for ledige, efterlønnere m.m. De sagsbehandlingsregler der gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder, gælder også for a-kasserne Beskæftigelsesministeriet stiller krav til vores måde at arbejde på, herunder regler for god forvaltningsskik giver medlemmet en sikker retsstilling A-kasserne modtager udkast til nye regler eller nye regler når de er vedtaget (giver tilbagemelding på udkast ofte høringsfrister på 1-2 uger) Der foretages tilsyn fra eksterne myndigheder (STAR), ekstern revision (hvor STAR definerer hvilke temaer, der skal være tilsyn på) samt interne tilsyn

76 Hvorfor er det vigtigt med kvalitet i Ledernes sagsbehandling Omfang - Ledernes a-kasse udbetaler for 1,4 milliarder kr. hvert år Forsørgelsesgrundlag - Der er tale om ydelser, som i en periode, fungerer som medlemmernes forsørgelsesgrundlag medlemmerne har derfor krav på korrekt sagsbehandling og ydelser til tiden Ensartethed - Medlemmer skal ikke opleve en uensartet sagsbehandling (og deraf mistede rettigheder) afhængig af, hvilken medarbejder der håndterer sagen. Økonomi Sagsbehandlingsfejl skal finansieres af a- kassen (får ikke refusion fra staten)

77 Kvalitetssikring i Lederne 1. Kvalitetssikring ved fortolkning af lovgivning 2. Kvalitetssikring af praksis (selve sagsbehandlingen) og den udbetalte ydelse i forhold til nedskrevne retningslinjer Overholder vi overordnet den fastlagte lovgivning og Ledernes fortolkning af loven (defineret i Ledernes forretningsgange) Overholder vi intern praksis i forhold til hvordan processerne for sagerne skal køres inkl. den nødvendige dokumentation herfor (defineret i Ledernes procesvejledninger) 3. Kvalitetssikring af tilfredsheden med sagsbehandlingen medlemmets individuelle oplevelse af den hjælp og rådgivning de fik undervejs

78 Bedre og mere ensartet kvalitet Hvad siger medlemmerne Input fra eksterne og interne tilsyn Input fra medarbejdere om praksis (hvad virker) Tæt ledelsesmæssig opfølgning på hver medarbejder Opbygning af tillid (ikke fokus på 0-fejlskultur, men på læring) Rette op Opsamling Planlæg Udfør praksis Forretningsgange/ procesbeskrivelser: Vores måde at udføre sagsbehandling på

79 Kvalitetssikring ved implementering af ny lovgivning Juridisk gennemgang og fortolkning af nye regler, afgørelser mv. (tjekliste og skabelon): Nøje gennemgang af hvad der konkret står i reglerne (lov, bekendtgørelser, vejledning) inkl. lovbemærkninger m.v. hvad er nyt i forhold til gældende regler (bagudrettet/fremadrettet) Hvad siger praksis hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - konkrete afgørelser, domme, vejledende udtagelser Hvad har det af betydning for processen (Medlemmerne, Lederne) - skærpelse/lempelse for medlemmerne Fortolkning af andre a-kasser, brancheorganisation Procesvurdering: Dokumentationskrav indhenter vi det allerede i dag i anden sammenhæng eller er der nye krav Behov for justering af eksisterende forretningsgange, procesbeskrivelser, breve, pjecer m.m. Har det nogle IT-mæssige konsekvenser - alternativt manuelle ressourcer Behov for undervisning i nye regler/praksis

80 Ansvar for Ledernes fortolkning af ny lovgivning Eskaleringstrin ifm. godkendelse Juridisk-ansvarlig Forsikringschef Direktør, MR Parametre Antal medlemmer berørt Helt ny rettighed/ ydelse Ændring i rettighed i forhold til medlemmet Kræver flere manuelle ressourcer Kræver IT tilpasninger Niveau pr. år pr. år pr. år Nej Nej Uændret Nej eller i meget lille omfang Niveau 2 Ja Ja Flere Ja Niveau 3 Ja (omfangsafhængigt) Ja (omfangsafhængigt) Flere (omfangsafhængigt) Ja (ift. kompleksitet og tidshorisont) Årlige udbetalinger DKK Risiko for eneansvar v. fejl i sagsbeh. Nej eller i meget lille omfang DKK Ja DKK Ja (beløbsafhængig)

81 Kvalitetssikring af eksisterende praksis ved interne tilsyn 1. Forberedelse af tilsynet Vurdering af elementer i sagsbehandling som er vigtige at lave tilsyn på måleskema udarbejdes Antal sager (andel 5-10 %), periode, spredning på konsulenter 2. Selve tilsynet Overholdelse af lovgivning og juridiske krav til sagsbehandlingen Sikre at proceskrav er overholdt (indhentning af dokumentation/notatpligt, høring af relevante interessenter, korrekt registrering i IT-systemer, korrekt afgørelse (materielt) 3. Opfølgning på tilsynet Samlet rapport og udregning af kvalitetsindeks (mål: 95 %) Individuel tilbagemelding til hver konsulent Opsamling på tendenser/systematiske fejl på fælles møder

82 Eksempel på måleskema

83 Medlemstilfredshed med sagsbehandlingen Mål % af vores medlemmer skal være meget tilfredse eller tilfredse med Skriftlig sagsbehandling Telefonisk betjening Opfølgning Samlet for hele Medlemsrådgivningen Dagpenge, Efterløn, Kontrakt-gennemgang m.m. Samlet tilfredshed på individuel konsulent niveau Ringer til alle utilfredse/meget utilfredse medlemmer Samler op på den konkrete sag med medarbejderen (individuelt niveau) Spotter systematik i utilfredsheden Giver forslag til evt. ændringer af praksis (regler skal forsat overholdes)

84 Kvalitetssikring roller og ansvar Implementering af nye regler/praksis Interne tilsyn Medlemstilfredshed Sagsbehandlere Input til praksisændringer (hvad fungere/hvad fungerer ikke) Opdaterer procesbeskrivelser Input til indhold i målskema Retter evt. op på procesbeskrivelser efterfølgende Input til høring når utilfreds medlem Modtager input til evt. procesforbedringer, breve Juridisk konsulent Juridisk gennemgang og fortolkning (tjekliste og skabelon) Udarbejder nye/ændrede forretningsgange Foretager undervisning Plan for tilsyn (årligt) Udarbejdelse af måleskema Gennemføre tilsyn Udarbejder rapport Præsentation af resultater/fælles læring Modtager input til evt. praksisændringer Team/fagchef Input til ressourceovervejelser Gennemføre tilsyn Giver individuel tilbagemelding om resultat til sagsbehandlere Opringning til utilfredse medlemmer Dokumentation af utilfredshed + høring Udarbejder trendrapport Forsikringschef Endelig godkendelse af forslag til konkrete regel- el. praksis ændringer Modtager rapport og foretager endelig vurdering af resultat (økonomi, opfølgning Modtager rapport og foretager vurdering af opfølgning og mål for tilfredshed

85 Tak for ordet

86 Hjemmeopgave Hanne Gøttrup KL

87 Indhold Refleksioner om og vurdering af kommunens status på: 1. Udvikling og forbedring af myndighedsarbejdet 2. Organisering 3. Arbejdstilrettelæggelse 4. Kvalitet i sagsbehandlingen 5. Tværfagligt samarbejde 6. Faglig udvikling 7. Kvalitetssikring og ledelsestilsyn Eksempel: I hvor høj grad oplever I, at der er kvalitet i de børnefaglige undersøgelser? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad

88 Formål Et udviklingsredskab til eget brug Redskab til at finde ens eget udviklingsfokus i ledernetværket En mulighed for at planlægge efterårets arbejde i ledernetværket bedst muligt

89 Tine Juhl og Lotte Borgvold Glostrup Kommune

90 Den videre proces I får hjemmeopgaven primo juni 2014 Vi foreslår, at den løses i ledelsesteamet Sæt allerede nu et møde i jeres travle kalendere i juni eller primo august. Deadline for besvarelse: Den 20. august 2014

91 Pause Vi ses igen kl

92 Henrik Krogh Forfatter, foredragsholder og trivselsekspert

93 På gensyn på 1. ledernetværksmøde Region Nordjylland den 3. september 2014 Region Midtjylland den 4. september 2014 Region Sjælland den 11. september 2014 Region Syddanmark den 16. september 2014 Region Hovedstaden den 18. september 2014

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere