Velkommen til kick-off-dag den 28. april Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014. Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen"

Transkript

1 Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014 Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen

2 Program Velkomst Regeringens vision for udsatte børn og unge-området v/ Manu Sareen, minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Det nye ledernetværk v/ Socialstyrelsen og KL Vi troede, vi havde styr på sagsbehandlingen men det havde vi ikke! v/ Jørn Henriksen, direktør og Manuela Senzikowski, socialrådgiver Sagsbehandlingens betydning for arbejdet med udsatte børn og unge Pause v/ Vibeke Lehmann Nielsen, professor (mso) Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og SFI Faglig ledelse i praksis v/ Karin Kildedal, cand.scient.soc., ph.d. og lektor på Aalborg Universitet

3 Program Nye veje til en styrket sagsbehandling Frokost v/ Børn- og Ungechef Jørgen Kyed, Faaborg-Midtfyn Kommune Kvalitetssikring af sagsbehandlingen v/ Anne Casals, forsikringschef hos Lederne, MBA i forandringsledelse Præsentation af tema for 2014 og hjemmeopgave til første møde i ledernetværket v/ KL og Glostrup Kommune Pause Fra overlevelse til overskud i en hverdag fyldt med benspænd v/ Henrik Krogh, forfatter, foredragsholder og trivselsekspert Tak for i dag og god arbejdslyst!

4 Manu Sareen minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

5 Om ledernetværket Elisabeth Marian Thomassen Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup KL

6 Ekspertpanelets anbefalinger Den enkelte kommune bør sikre tilstrækkelig faglig ledelse og en hensigtsmæssig organisering af arbejdet Det politiske niveau bør sikre, at: den sammenhængende børnepolitik implementeres i praksis der er de rette rammer for indsatsen der er en lokal model for at måle og følge op på kvaliteten af indsatsen der reageres på problemer i forvaltningen af området

7 Overgrebspakken Projekt Faglig ledelse og ledelsesinformation Formål: At indsamle og formidle den gode praksis Task Force Formål: Analysere og udvikle kommuners samlede myndighedsområde Ledernetværk

8 Ledernetværk Et netværk i hver af de fem regioner, 276 deltagere (33 nord, 58 midt, 69 syd, 48 sjælland, 68 hovedstaden) Styregruppe mødes 4 gange årligt Kommuneforum mødes to-tre gange årligt Hjemmeside på KL.dk og på socialstyrelsen.dk om ledernetværket med relevante links til ministeriets hjemmeside

9 Nyt ledernetværk Aktualitet Viden, inspiration og udvikling i fællesskab Optimalt udbytte kræver en indsats

10 Det første år Tema: Styrket sagsbehandling og styrket daglig drift Hjemmearbejde 1. runde ledernetværk Hjemmearbejde 2. runde ledernetværk Hjemmearbejde Status for sagsbehandling og daglig drift Afdækning af god praksis og udviklingsområder Ønsker til fokus i ledernetværk Inspiration Videndeling om god praksis og udviklingsområder Valg af fokus Opstilling af mål for fokus Problemformulering Opstart af ideudvikling af nye måder at arbejde på. Inspiration Ideudvikling inden for valgte udviklingsområder Handleplan for videreudvikling og afprøvning ideer Afprøvning og videreudvikling af metoder, værktøjer eller organiseringer jun-aug sep sep-nov dec dec-feb

11 Mulige temaer En styrket sagsbehandling og en styrket daglig drift Udsatte børn og unges skolegang og uddannelse

12 Kommuneforum Medlemmer: - to chefer/ledere fra hvert af de fem netværk + to direktører - Ministeriet, socialstyrelsen og KL Opgaver Indgår som udviklingsforum og bidrager med egne erfaringer og viden i hele projektperioden Bistår i kvalificeringen af valg af aktuelle temaer Kvalificerer de skriftlige materialer fra møderne Inddrages i den løbende evaluering af møderne Kommer med input til konkrete oplægsholdere, hjemmearbejde, processer og skriftlige materialer

13 Formålet med ledernetværket At dele aktuelt bedste viden, så vi har det bedst mulige vidensgrundlag at arbejde på At udveksle ideer og erfaringer om, hvordan vi kan styrke sagsbehandlingen og indsatsen på området Platform for udvikling ude hos jer i kommunerne Kanal for tilbagemeldinger på de centrale rammer for arbejdet

14 Jørn Henriksen og Manuela Senzikowski Esbjerg Kommune

15 Når Socialministeriets Task Force kommer... Manuela Sendzikowski Familierådgiver - TR Jørn Henriksen direktør

16 Harmoni Ovenpå en anerkendt Sammenhængende Børnepoltik udviklet som 1 af 6 pilotkommuner var vi parate til: Ny udvikling jf. Barnets Reform Masterplan som skaber nødvendige strukturer, fx ICS og DUBU teamorganisering distriktsopdeling, DISPUK og adskillige andre mindre indsatser Ingen bemærkninger fra Revisionen (2009) Genopretningsplan: I marts 2012 orienteres politisk udvalg om at alle sager er genoprettet

17 Mediestorm 1. Først Esbjergsagen i november Derefter Mediestormen i april 2012, hvor sagsforløbet endnu engang blev gennemgået 3. Ministeren annoncerer i 21 SØNDAG at hun vil kontrollere alle sager i Esbjerg (31. maj 2012) 4. Opleves som angreb

18 Kaos Juni august 2012 Kaos i organisationen 2 årsværk rådgiver-tid til undersøgelse! Rådgivernes arbejdsevne under hårdt pres 8 flyttekasser Usikkerhed: Kan vi stole på genopretningen? Er Task Force venner eller fjender? Hvad er op og ned?

19 offentliggørelse 27. oktober 2012 Ankestyrelsens undersøgelse offentliggøres Vi var parate For os var dette afslutningen på en slem periode og starten. på en ny

20 Forsiden

21 I dagene derefter...

22 Ombygning September december 2012 Godt samarbejde med Task Force sagligt, konstruktivt, respekt for kommunens valg, opbygning af social kapital Udviklingsplanerne udformes Etablerer rammer for udviklingsplanen, fx oprustet ledelse sagsnorm på i gns. 37 sager pr. rådgiver Overskud og drivkraft: Fokus på børnene. Vi er den kommune i landet der har mest viden om egen sagsbehandling: Det bedst tænkelige afsæt

23 Stabilisering Vi er i arbejdstøjet. Udviklingsplanerne gennemføres, forventes afsluttet med udgangen af Derudover udvikling af tilbudsviften

24 Task Force undersøger De strukturelle rammer er gode. Fx Sammenhængende børnepolitik, DUBU, ICS organisering af området, skriftlige retningslinjer osv. Dvs. ros til alt det vi arbejdede med i Masterplanen. Men rammerne var IKKE IMPLEMENTERET. Derfor problemer med lovmedholdelighed og kvalitet af sagsbehandlingen.

25 Overraskelser At så stor en del af sagsbehandlingen ikke var lovmedholdelig. At forvaltningsledelsen og det politiske udvalg ikke kunne have tillid til tilbagemeldinger fra driften om, at sager var genoprettet.

26 Overraskelser At der var så stor forskel på reaktionen fra hhv. ledelse og rådgivere. ( Knækket organisation) At beslutninger truffet på ledelsesniveau i så stor udstrækning ikke var omsat i organisationen.

27 Dedikeret indsats Fokus på kerneydelsen. Vi laver ikke alle mulige andre ting. Prioritering. Ikke alt på en gang. Parathed. Løbende monitorering af om resultater er opnået. Valid information ikke synsninger. Vi sørger for at organisationen er limet sammen. Tæt sammenhæng fra direktør til familiechef til myndighedschef til distriktsledere til fagkoordinatorer og ikke mindst til socialrådgiverne.

28 Værne om rådgiverne Sagsgennemgang af alle sager hvert kvartal og ved behov. Sager prioriteres. Ledelse! Ledelse!! Tilgængelig, tæt på, sørge for løsninger og hurtige svar. Få og tydelige forventninger til rådgivere: Sig til hvis planlægning vælter Vi hylder daglig drift & værner om rådgivernes arbejdsevne Italesættelse: Vi tror på projektet. Vi taler positivt. Vi sætter delmål, som er realistiske, og som kan måles, så det er tydeligt for alle hvor langt vi er.

29 Lovmedholdelig med kvalitet Myndighed Velfungerende lokal ledelse Kvalitet i ledelsestilsyn, ledelsesinformation Tæt faglig og ledelsesmæssig sparring Sagstal pr. rådgiver Effektiv planlægning Uddannelse Lokale læringsmiljøer Snitflade Forvisitation Bagland Introprogram nye medarbejdere DUBU Implementering og brush up Udvikling og specialisering af teams

30 Økonomien Pukl en af gaml e sager Vækst i nye sager Udvikl ingspl an Kval it et i sagsbehandl ing

31 anbringelser

32 Økonomisk udvikling

33 Mod fremtiden Mål: Billigere løsninger med kvalitet!

34 Nye udfordringer venter Slut

35 Vibeke Lehmann Aarhus Universitet og SFI

36 AARHUS UNIVERSITET Sagsbehandlingens betydning for arbejdet med udsatte børn og unge. Hvorfor er det vigtigt herunder vigtigt for børnene og de unge at de mange lovkrav overholdes? Vibeke Lehmann Nielsen, professor (mso) Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og SFI INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

37 AARHUS UNIVERSITET Sagsbehandlingens HELT centrale rolle INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 37

38 AARHUS UNIVERSITET Hvad siger forskningen bl.a. om problemer med sagsbehandlingen? Sagerne er ikke altid grundigt nok afdækket. Det kommer dryppende Skaber uro i indsatsen og manglende tillid til systemet. Meget alvorlige sager har desværre også afsløret svigt og mangler i sagsbehandlingen. Mange børn/unge og deres forældre forstår ikke formålet med den støtte de får. Børn og unge finder det frustrerende, at de hele tiden og igen skal fortælle deres historie (hvorfor snakker de ikke sammen?, hører de overhovedet ikke efter?) Samarbejdet med andre professionelle omkring et barn beskrives som et flerfagligt samarbejde (parallelt) og ikke tværfagligt dvs. manglende fælles målsætning og manglende klar ansvarsfordeling. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 38

39 AARHUS UNIVERSITET Hvad siger forskningen bl.a. om problemer med sagsbehandlingen? Der er for lidt helhedssyn og for meget problemfokus i indsatsen fritidsliv, kammeratskaber og sundhed glemmes. Anbragte børn og unges skolegang underprioriteres i forbindelse med visitering til anbringelse og genanbringelse. For få anbragte unge omkring 17 år har klarhed om deres liv efter anbringelse. Efterværn bruges for lidt og for sent. Stadig alt for mange sammenbrud i anbringelser. Sammenbrud skyldes dårligt match anbringelsessteder kan ikke rumme de unges problemer. Når vi som forskere beder sagsbehandlere om at rapportere om deres børns/unges psykosociale velbefindende på en række specifikke parametre, så får vi utrolig mange ved ikke. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 39

40 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt, at de mange processuelle lovkrav overholdes? Andre argumenter end fordi politikerne siger det De social-pædagogiske argumenter: Børne/ungesamtale og målfastsættelse: Meningsog dermed commitment-argumentet Børne/ungesamtale: Føle sig hørt -argumentet Handleplan og tydelig målfastsættelse: Tillidsargumentet Grundig børnefagligundersøgelse: Højne sandsynligheden for at ramme rigtigt-argumentet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 40

41 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De professionsorienterede argumenter: Børnefagligundersøgelse, handleplan og målfastsættelse: Fælles sprog på tværs af professionelle faggrupper omkring et barn/en ung (øger sandsynligheden for fælles problemforståelse og indsats) Fælles procedurer skaber fællesfaglighed blandt sagsbehandlere bedre mulighed for sparring og overdragelse af sager INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 41

42 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De retssikkerhedsmæssige argumenter Ligebehandling af borgere-argumentet Børnefaglig undersøgelse, handleplan, målfastsættelse: Gennemsigtighedsargumentet Børne/ungesamtale: Barnets reform har medført større fokus på barnets retssikkerhed INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 42

43 AARHUS UNIVERSITET Hvorfor er det vigtigt De organisationsstrategiske argumenter: Se sig selv i spejlet- argumentet: Vi har gjort, som vi skulle. Højner sandsynligheden for ro i en organisation på trods af stormvejr. Borgernes muligheder for at anke - nu med mulighed for henvisning til formålsparagraffen. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 43

44 AARHUS UNIVERSITET Altså: Andre og vigtige - grunde end fordi politikerne siger det til at styrke de processuelle lovkravs overholdelse i sagsbehandlerpraksis. Men det kræver tid og ledelsesmæssig fokus. Tak. INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB 44

45 Pause Vi ses igen kl

46 Karin Kildedal Aalborg Universitet

47 FAGLIG LEDELSE I PRAKSIS HVAD - HVORDAN Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

48 Begrebet faglig ledelse I al sin enkelthed kræver et fag at lede Lede faglige processer, der støtter målopfyldelsen (Thylefors 2007) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

49 Tidens Krav: Mod mere teoretiske synteser Et kontinuum En praktisk syntese.. En teoretiske syntese En praktisk syntese: kendetegnes af, at kundskabens form og indhold ikke lader sig løsrive fra dem som har den og fra de situationer, hvor den bliver lært og anvendt En teoretisk syntese: Når der primært er omfattende teori i kundskabsbasen (Grimen 2011) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

50 Faggruppers vidensgrundlag en blanding af teoretiske indsigter fra forskellige fagområder samt praktiske færdigheder og fortrolighed med konkrete situationer, herunder et karakteristisk samspil og spænding mellem teoretiske indsigter og praktiske kundskaber (Grimen 2008:84) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

51 Socialrådgiverfagets faglige grundlag Fagelementer i socialfagligt arbejde Lovgivning Etisk moral og menneskesyn Vidensgrundlag Faglige læringsrum Socialfaglig Praksis Karin Kildedal Aallborg Universitet 2014

52 Socialfaglig praksisudøvelse Under ansvar for lovgivningens krav og intentioner og den enkelte organisations mål og det enkelte fags etiske grundlag, at omsætte viden til konkret handling i størst muligt samspil med den/de, som indsatsen er rettet mod og gennem løbende systematiske refleksioner og skøn vælge hvilke handling(er) der er relevante i den konkrete sammenhæng. (Kildedal i Kvello 2013) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

53 Konsekvens for den faglige ledelse At sikre fælles fagligt grundlag (lovgivning, etik, vidensgrundlag) At sikre kvalificerede processer og kvalificerede læringsrum At kontrollere at praksis er i overensstemelse med ovenstående (ledelsestilsyn) Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

54 Socialrådgiverfagets faglige grundlag Fagelementer i socialfagligt arbejde L E D E L S E S T I S Y n Lovgivning Etisk moral og menneskesyn (jf. lovgivning) Vidensgrundlag Evident viden, empirisk viden, teoretisk viden Erfaringsviden Faglige læringsrum Herunder Socialfagligt håndvæk Systematisk arbejdsmetoder på flere niveauer Socialfaglig Praksis Herunder inddragelse af klientens viden Karin Kildedal Alaborg Universitet 2014

55 Forudsætning for et fagligt ledelsesgrundlag Personlig Viden Personlig viden Mere eller mindre kvalifi ceret Tilgængelig viden - Tilgængelig viden Kollektiv Viden Kollektiv Videns reservoir Karin Kildedal Alaborg Karin Kildedal Universitet

56 Jørgen Kyed Faaborg-Midtfyn Kommune

57

58 Ledelsesværdier i Faaborg-Midtfyn Kommune Vi tager lederskabet på os Dialog er en forudsætning for at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede.

59 Sammenhængende børnepolitik Læring og udvikling Inklusion Tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse Lokalt ansvar og opgaveløsning Overgange Samarbejde med familien Sundhed

60 BUR-Ledelse med mening Vision Vi skaber kvalitet og udvikling med baggrund i sammenhængende børnepolitik Vi fremstår som en effektiv, serviceorienteret og omstillingsparat organisation, der er førende på børneog ungeområdet Vi fremmer kulturer, hvor børnenes og familiernes muligheder er udgangspunktet Vi fremmer kulturer, hvor lederne og medarbejderne ansporer og støtter hinanden i den faglige og personlige udvikling Vi er kendt som en værdifuld organisation og er troværdig som samarbejdspartner Vi udviser mod og kreativitet

61

62

63 Det gode BUR-arbejde er grundlæggende: at vi altid har en koordineret og tydelig forståelse af opgaven at vore indsatser giver mening med værdi for børnene og familierne at vi bygger på børnene og familiernes egne ressourcer at vi har en kompetent, respektfuld og ydmyg tilgang til borgerne at vi har et tillidsfuldt, professionelt og helhedsorienteret samarbejde.

64 Kasse- og regnskabsregulativ

65 Kontorstatus Sagsgennemgang Gruppemøder Internt / eksternt ledelsestilsyn.

66 Sagsflow i det sociale arbejde i BUR Antal sager i alt Der er i 2013: Åbnet 479 sager Lukket 467 sager Det giver en nettotilgang på 12 sager i Tilgang ekstern

67 Udvikling i antal underretninger

68

69 Umiddelbare udfordringer lige nu Dokumenteret effekt.hos børnene Fagligt ansvar Brug / misbrug af andre fagligheder Samspillet med de andre sektorer.

70 Tak for ordet

71 Anne Casals Lederne

72 Kick-off-dag Ledernetværk på udsatte børn og unge-området Kvalitetssikring af sagsbehandlingen af Anne B. Casals, Forsikringschef i Lederne 28. april 2014

73 Hvilke emner vil jeg komme ind på? Hvilken myndighed er Ledernes A-kasse underlagt Hvad er det kvalitetssikring bidrager med i Lederne Ny lovgivning hvordan implementerer vi ny lovgivning i vores daglige praksis Intern kvalitetskontrol - hvordan sikrer vi det bidrager til fælles læring Medlemstilfredshed - hvordan bruger vi disse resultater Kvalitetssikring roller

74 Hvem er Lederne? Medlemsorganisation for mere end ledere og betroede medarbejdere (private og offentlige) i hele Danmark Statsanerkendt a-kasse Godkendelse og udbetaling af ydelser som fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.m. Vejledning og støtte til jobsøgning for ledige Faglig organisation Juridisk 24 timers førstehjælp til ansættelsesretlige spørgsmål, kontraktgennemgang eller hvis et medlem opsiges Juridisk bistand ved usaglig opsigelse KarriereSparring og LederSparring LederNetværk og adgang til eksklusiv vidensportal om Ledelse

75 Myndighed Ledernes a-kasse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Udarbejder lovforslag og øvrige regler om arbejdsløshedsdagpenge Behandler klager over a-kassernes afgørelser Fører tilsyn med a-kasser Sender ny lovgivning til høring hos interessenter (typisk ændringer fra 1 mdr. og op til 6-8 mdr. tidshorisont) A-kasser er ikke offentlige myndigheder, men som en statsanerkendt a-kasse løser vi opgaver for det offentlige - sikre forsørgelsesgrundlaget for ledige, efterlønnere m.m. De sagsbehandlingsregler der gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder, gælder også for a-kasserne Beskæftigelsesministeriet stiller krav til vores måde at arbejde på, herunder regler for god forvaltningsskik giver medlemmet en sikker retsstilling A-kasserne modtager udkast til nye regler eller nye regler når de er vedtaget (giver tilbagemelding på udkast ofte høringsfrister på 1-2 uger) Der foretages tilsyn fra eksterne myndigheder (STAR), ekstern revision (hvor STAR definerer hvilke temaer, der skal være tilsyn på) samt interne tilsyn

76 Hvorfor er det vigtigt med kvalitet i Ledernes sagsbehandling Omfang - Ledernes a-kasse udbetaler for 1,4 milliarder kr. hvert år Forsørgelsesgrundlag - Der er tale om ydelser, som i en periode, fungerer som medlemmernes forsørgelsesgrundlag medlemmerne har derfor krav på korrekt sagsbehandling og ydelser til tiden Ensartethed - Medlemmer skal ikke opleve en uensartet sagsbehandling (og deraf mistede rettigheder) afhængig af, hvilken medarbejder der håndterer sagen. Økonomi Sagsbehandlingsfejl skal finansieres af a- kassen (får ikke refusion fra staten)

77 Kvalitetssikring i Lederne 1. Kvalitetssikring ved fortolkning af lovgivning 2. Kvalitetssikring af praksis (selve sagsbehandlingen) og den udbetalte ydelse i forhold til nedskrevne retningslinjer Overholder vi overordnet den fastlagte lovgivning og Ledernes fortolkning af loven (defineret i Ledernes forretningsgange) Overholder vi intern praksis i forhold til hvordan processerne for sagerne skal køres inkl. den nødvendige dokumentation herfor (defineret i Ledernes procesvejledninger) 3. Kvalitetssikring af tilfredsheden med sagsbehandlingen medlemmets individuelle oplevelse af den hjælp og rådgivning de fik undervejs

78 Bedre og mere ensartet kvalitet Hvad siger medlemmerne Input fra eksterne og interne tilsyn Input fra medarbejdere om praksis (hvad virker) Tæt ledelsesmæssig opfølgning på hver medarbejder Opbygning af tillid (ikke fokus på 0-fejlskultur, men på læring) Rette op Opsamling Planlæg Udfør praksis Forretningsgange/ procesbeskrivelser: Vores måde at udføre sagsbehandling på

79 Kvalitetssikring ved implementering af ny lovgivning Juridisk gennemgang og fortolkning af nye regler, afgørelser mv. (tjekliste og skabelon): Nøje gennemgang af hvad der konkret står i reglerne (lov, bekendtgørelser, vejledning) inkl. lovbemærkninger m.v. hvad er nyt i forhold til gældende regler (bagudrettet/fremadrettet) Hvad siger praksis hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) - konkrete afgørelser, domme, vejledende udtagelser Hvad har det af betydning for processen (Medlemmerne, Lederne) - skærpelse/lempelse for medlemmerne Fortolkning af andre a-kasser, brancheorganisation Procesvurdering: Dokumentationskrav indhenter vi det allerede i dag i anden sammenhæng eller er der nye krav Behov for justering af eksisterende forretningsgange, procesbeskrivelser, breve, pjecer m.m. Har det nogle IT-mæssige konsekvenser - alternativt manuelle ressourcer Behov for undervisning i nye regler/praksis

80 Ansvar for Ledernes fortolkning af ny lovgivning Eskaleringstrin ifm. godkendelse Juridisk-ansvarlig Forsikringschef Direktør, MR Parametre Antal medlemmer berørt Helt ny rettighed/ ydelse Ændring i rettighed i forhold til medlemmet Kræver flere manuelle ressourcer Kræver IT tilpasninger Niveau pr. år pr. år pr. år Nej Nej Uændret Nej eller i meget lille omfang Niveau 2 Ja Ja Flere Ja Niveau 3 Ja (omfangsafhængigt) Ja (omfangsafhængigt) Flere (omfangsafhængigt) Ja (ift. kompleksitet og tidshorisont) Årlige udbetalinger DKK Risiko for eneansvar v. fejl i sagsbeh. Nej eller i meget lille omfang DKK Ja DKK Ja (beløbsafhængig)

81 Kvalitetssikring af eksisterende praksis ved interne tilsyn 1. Forberedelse af tilsynet Vurdering af elementer i sagsbehandling som er vigtige at lave tilsyn på måleskema udarbejdes Antal sager (andel 5-10 %), periode, spredning på konsulenter 2. Selve tilsynet Overholdelse af lovgivning og juridiske krav til sagsbehandlingen Sikre at proceskrav er overholdt (indhentning af dokumentation/notatpligt, høring af relevante interessenter, korrekt registrering i IT-systemer, korrekt afgørelse (materielt) 3. Opfølgning på tilsynet Samlet rapport og udregning af kvalitetsindeks (mål: 95 %) Individuel tilbagemelding til hver konsulent Opsamling på tendenser/systematiske fejl på fælles møder

82 Eksempel på måleskema

83 Medlemstilfredshed med sagsbehandlingen Mål % af vores medlemmer skal være meget tilfredse eller tilfredse med Skriftlig sagsbehandling Telefonisk betjening Opfølgning Samlet for hele Medlemsrådgivningen Dagpenge, Efterløn, Kontrakt-gennemgang m.m. Samlet tilfredshed på individuel konsulent niveau Ringer til alle utilfredse/meget utilfredse medlemmer Samler op på den konkrete sag med medarbejderen (individuelt niveau) Spotter systematik i utilfredsheden Giver forslag til evt. ændringer af praksis (regler skal forsat overholdes)

84 Kvalitetssikring roller og ansvar Implementering af nye regler/praksis Interne tilsyn Medlemstilfredshed Sagsbehandlere Input til praksisændringer (hvad fungere/hvad fungerer ikke) Opdaterer procesbeskrivelser Input til indhold i målskema Retter evt. op på procesbeskrivelser efterfølgende Input til høring når utilfreds medlem Modtager input til evt. procesforbedringer, breve Juridisk konsulent Juridisk gennemgang og fortolkning (tjekliste og skabelon) Udarbejder nye/ændrede forretningsgange Foretager undervisning Plan for tilsyn (årligt) Udarbejdelse af måleskema Gennemføre tilsyn Udarbejder rapport Præsentation af resultater/fælles læring Modtager input til evt. praksisændringer Team/fagchef Input til ressourceovervejelser Gennemføre tilsyn Giver individuel tilbagemelding om resultat til sagsbehandlere Opringning til utilfredse medlemmer Dokumentation af utilfredshed + høring Udarbejder trendrapport Forsikringschef Endelig godkendelse af forslag til konkrete regel- el. praksis ændringer Modtager rapport og foretager endelig vurdering af resultat (økonomi, opfølgning Modtager rapport og foretager vurdering af opfølgning og mål for tilfredshed

85 Tak for ordet

86 Hjemmeopgave Hanne Gøttrup KL

87 Indhold Refleksioner om og vurdering af kommunens status på: 1. Udvikling og forbedring af myndighedsarbejdet 2. Organisering 3. Arbejdstilrettelæggelse 4. Kvalitet i sagsbehandlingen 5. Tværfagligt samarbejde 6. Faglig udvikling 7. Kvalitetssikring og ledelsestilsyn Eksempel: I hvor høj grad oplever I, at der er kvalitet i de børnefaglige undersøgelser? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad

88 Formål Et udviklingsredskab til eget brug Redskab til at finde ens eget udviklingsfokus i ledernetværket En mulighed for at planlægge efterårets arbejde i ledernetværket bedst muligt

89 Tine Juhl og Lotte Borgvold Glostrup Kommune

90 Den videre proces I får hjemmeopgaven primo juni 2014 Vi foreslår, at den løses i ledelsesteamet Sæt allerede nu et møde i jeres travle kalendere i juni eller primo august. Deadline for besvarelse: Den 20. august 2014

91 Pause Vi ses igen kl

92 Henrik Krogh Forfatter, foredragsholder og trivselsekspert

93 På gensyn på 1. ledernetværksmøde Region Nordjylland den 3. september 2014 Region Midtjylland den 4. september 2014 Region Sjælland den 11. september 2014 Region Syddanmark den 16. september 2014 Region Hovedstaden den 18. september 2014

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde Udviklingsplan Center for Familie og Forebyggelse 9. januar 2017 Forord Denne udviklingsplan tager afsæt i analyserapport fra Socialstyrelsens Task Force på det specialiserede børneområde, der er offentliggjort

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015 Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet Temaseminar 10. november 2015 Task Forcens erfaringer Erfaringerne er baseret på: 4 afsluttede Task Force forløb 8 igangværende

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr. 1.4.2013 Udviklingsplan 1: Kontrol og gennemgang af komplekse sager Tema 1: Kvalitetssikrin

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

TVÆRFAGLIGHED SET FRA EN SOCIALFAGLIG VINKEL KARIN KILDEDAL. Karin Kildedal Aalborg Universitet 2015 MBU.AAU.dk

TVÆRFAGLIGHED SET FRA EN SOCIALFAGLIG VINKEL KARIN KILDEDAL. Karin Kildedal Aalborg Universitet 2015 MBU.AAU.dk TVÆRFAGLIGHED SET FRA EN SOCIALFAGLIG VINKEL KARIN KILDEDAL Målet med i dag.. Sundhedsaftalen skal gøres levende, så alle får et fælles grundlag Hvordan man samarbejder (fælles forståelse) på tværs af

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version)

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version) Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager Ledelsens tiltag (kort version) Indledning Lejre Kommunes revisionsfirma PwC gennemførte i efteråret 2015 en sagsrevision, på det specialiserede børneområde.

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

VIDEN OM HJÆLPEFORANSTALTNINGER OVER FOR TRUEDE BØRN - ET SOCIALFAGLIGT PERSPEKTIV. Lederne af familieambulatoriet

VIDEN OM HJÆLPEFORANSTALTNINGER OVER FOR TRUEDE BØRN - ET SOCIALFAGLIGT PERSPEKTIV. Lederne af familieambulatoriet VIDEN OM HJÆLPEFORANSTALTNINGER OVER FOR TRUEDE BØRN - ET SOCIALFAGLIGT PERSPEKTIV Lederne af familieambulatoriet Anbragte børn set i et sundhedsfagligt og socialfagligt perspektiv. Er vi pa rette kurs?

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN HVAD HAR VI ARBEJDET MED DE BORGERRETTEDE VISIONER EN TIDLIG OG

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb Task Forcen tilbyder rådgivning til kommuner,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn & unge i Esbjerg Kommune UDKAST

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn & unge i Esbjerg Kommune UDKAST Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn & unge i Esbjerg Kommune 1. UDKAST Forord I det følgende skitseres 1. udkast til Esbjerg Kommunes udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 DAGSORDEN Hvad har BDO undersøgt? Hvordan har vi gjort det? Resultaterne Opmærksomhedspunkter HVAD

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 12-12-2014 1/74

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 12-12-2014 1/74 Analyserapport Task Force på børne- og ungeområdet 12-12-2014 1/74 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Præsentation af Task Forcen 4 1.3 Analysens temaer 5 1.4 Det videre forløb

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Handleplan for styrket myndighedsindsats og kvalitetssikring af myndighedsarbejdet i sociale børnesager i København

Handleplan for styrket myndighedsindsats og kvalitetssikring af myndighedsarbejdet i sociale børnesager i København KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge 22-08-2016 Handleplan for styrket myndighedsindsats og kvalitetssikring af myndighedsarbejdet i sociale børnesager i København 1. Baggrund

Læs mere

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE... 3 3.1 Opstartsmøde...

Læs mere

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 15-12-2014 1/66

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 15-12-2014 1/66 Analyserapport Task Force på børne- og ungeområdet 15-12-2014 1/66 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Resume og anbefalinger 9 3 Afrapportering på de enkelte temaer 10 3.1 Politik og strategi 11 3.2

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

5. Konklusion. Baggrund og formål

5. Konklusion. Baggrund og formål 5. Konklusion Baggrund og formål Aalborg Kommune rettede i februar 2009 henvendelse til BDO Kommunernes Revision A/S med henblik på samarbejde om vurdering og anbefalinger på børne- og familieområdet og

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN. Senest revideret 15.07.2014

FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN. Senest revideret 15.07.2014 FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN Senest revideret 15.07.2014 1 Udviklingsplan i Familieafdelingen i Halsnæs Kommune. I det følgende skitseres Halsnæs Kommunes udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere