InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2012"

Transkript

1 31. maj 2013 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2012 Ultimo året ejede private investorer investeringsbeviser for 330 mia. kroner. Derfor har investeringsbeviserne afkast og omkostninger stor betydning. På afkastsiden blev 2012 et godt år for investorerne. 243 ud af 246 aktieinvesteringer endte i plus. På obligationsområdet opnåede de bedste investeringer resultater på over 20 procent, og alle afdelinger gav positive afkast. Men hvad med omkostningerne? Hvad koster det egentlig at eje investeringsbeviser og hvordan udviklede omkostningerne sig i 2012 sammenlignet med de foregående år? Og hvad er årsagen til ændringerne? Det er nogle af de spørgsmål, vi besvarer i denne omkostningsanalyse. InvesteringsForeningsRådet har udarbejdet analysen syv år i træk. Formålet er at skabe åbenhed om prisen på investeringsbeviser de omkostninger, der følger med, når investor vælger den professionelle løsning med løbende pleje og risikospredning. Analysen går hånd i hånd med branchens omkostningsstatistik på Statistikken er et værktøj for rådgivere og investorer. Her finder de detaljerede nøgletal fra forening for forening og afdeling for afdeling. De kan f.eks. finde de billigste investeringer inden for hver kategori og holde det op mod afkastet. De kan også følge omkostningsudviklingen de seneste tre år. Omkostningsnøgletallet ÅOP - inkl. en ÅOP-beregner, hvor man kan regne på ÅOP ud fra valgfri tidshorisonter er også en del af statistikkerne. Omkostningsstatistikken omfatter flere end 400 investeringer og over nøgletal. Nogle konklusioner fra analysen: Den gennemsnitlige omkostningsprocent for de afdelinger, investorerne har købt, endte på 1,07 pct. i Det er en stigning på 0,02 pct. i løbet af Stigningen skyldes blandt andet, at investorerne flyttede penge fra danske til udenlandske obligationsfonde i Her får de glæde af et højere renteniveau, men omkostningerne er også højere. Omkostningsprocenten har været stort set uforandret de seneste seks år. Omkostningsprocenten på 1,07 betyder, at den gennemsnitlige investor med en investering på kroner i 2012 betalte kroner i administrationsomkostninger. Investorerne ser på prisen. Omkostningsprocenten på tværs af alle afdelinger var på 1,27 pct. men investorerne betalte kun 1,07 pct., fordi de foretrækker investeringer, som er billigere end gennemsnittet. Omkostningerne varierer fra forening til forening. Omkostningerne varierer også mellem de forskelle typer af investeringer. I de billigste afdelinger koster administrationen under 0,3 procent om året. I de dyreste afdelinger er niveauet over 3 pct. Handelsomkostningerne faldt 0,10 pct. af formuen i 2011 til 0,07 pct. i Der er forskel på prisen på aktivt og passivt styrede afdelinger. Analysen viser, at omkostningerne i investorernes passivt styrede aktieafdelinger i 2012 var 0,67 pct. mod 1,55 pct. i de aktivt styrede aktieafdelinger. 1

2 Et konkurrenceparameter for investeringsforeningerne Alle investorer har omkostninger. Når investor vælger investeringsbeviser, får han eller hun en løsning med indbygget risikospredning, løbende pleje og i de fleste tilfælde endvidere adgang til rådgivning. Den service har en pris i form af nogle omkostninger, som investorerne betaler. Omkostningerne er et konkurrenceparameter for foreningerne og skal blandt andet ses i sammenhæng med afdelingernes specialiseringsgrad, investeringsområde, investeringsstrategi samt den service, der tilbydes i form af rådgivning m.v. InvesteringsForeningsRådet opfordrer investorer og rådgivere til at se på omkostningerne, når de vælger investering. Men investor bør ikke alene vælge ud fra omkostningerne. Man kan ikke regne med, at de billigste foreninger giver de højeste afkast fremover - ligesom man ikke kan regne med, at de dyreste foreninger giver de laveste afkast. Målsætningen for foreningerne er at levere et konkurrencedygtigt afkast efter omkostninger. Og jo højere omkostninger desto bedre skal foreningen alt andet lige klare sig for at præstere et konkurrencedygtigt afkast målt i forhold til konkurrenterne og markedet. Derfor anbefaler vi, at investorerne betragter afkastet, når de vurderer, om omkostningskronerne har været givet godt ud. Omkostningerne består af henholdsvis administrationsomkostninger og handelsomkostninger: Administrationsomkostningerne dækker f.eks. udgifterne til foreningens arbejde med at overvåge markederne, justere porteføljerne, håndtere risikoen, udvælge enkeltinvesteringer m.v. Det kaldes under et for omkostningerne til formuepleje/investering. Derudover er udgifter til f.eks. løn, depotbank, husleje, it, revision og offentlige myndigheder dækket af administrationsomkostningerne. De fleste danske investeringsforeninger betaler et formidlingshonorar til pengeinstitutterne. Det er betaling for at få distribueret beviserne med tilknyttet rådgivning af investorerne. Formidlingshonoraret er også en del af administrationsomkostningerne. Handelsomkostningerne er foreningens udgifter, når den køber og sælger værdipapirer. Begge typer af omkostninger bliver betalt af investorerne og trækkes fra i investorernes afkast. Danske investeringsforeninger har lave omkostninger i europæisk perspektiv I august 2011 analyserede Morningstar Danmark omkostningerne i europæiske investeringsforeninger og konkluderede blandt andet, at "Den typiske danske fond er generelt billigere end den typiske europæiske fond - uanset om der er tale om aktiefonde, obligationsfonde eller balancerede fonde". De gennemsnitlige omkostninger i eksempelvis danske aktiebaserede fonde var på 1,49 pct. ifølge analysen. Det svarer til kroner om året for hver kroner, investorerne havde investeret. Gennemsnittet i hele Europa var på 1,74 pct. - altså kroner om året. De danske investeringsforeninger lå gennem hele 2012 på førstepladsen i Morningstars europæiske rangliste over investeringsforeninger, hvor Morningstar måler på afkastene og korrigerer for omkostninger og risici. 2

3 Den største del af administrationsomkostningerne går til distribution og rådgivning InvesteringsForeningsRådet har regnet på, hvordan den typiske investeringsforening bruger omkostningskronerne. Som det fremgår af skemaet herunder, udgør omkostningerne til markedsføring m.v. næsten halvdelen af hver omkostningskrone. Omkostningerne til investeringsarbejdet udgjorde lidt over 1/3 i den gennemsnitlige investering. Sådan brugte den gennemsnitlige forening 100 kroner til administration i 2012 Omkostningstype Kroner Udgifter til distribution, kunderådgivning og markedsføring 49 Udgifter til formuepleje/investering 36 Depotudgifter 5 Øvrige udgifter 10 I alt 100 Alene beregnet for afdelinger, som gør de enkelte delposter op. Udviklingen i administrationsomkostningerne på de beviser, investorerne har valgt InvesteringsForeningsRådet har også analyseret ændringerne fra 2011 til 2012 i de typer af investeringsbeviser, som investorerne har valgt. I de aktiebaserede afdelinger samt for blandede og hedgeforeninger er omkostningerne på investorernes beviser højere i På obligationsområdet er omkostningsbelastningen uændret. De gennemsnitlige omkostninger i afdelingerne med danske obligationer blev på 0,54. Det er uforandret i forhold til Investorerne købte i stor stil afdelinger med udenlandske obligationer i 2012 her var omkostningsniveauet også uændret. I bilag 1 viser vi de formuevægtede omkostningsprocenter i de enkelte underkategorier. Ændring i administrationsomkostningerne fra 2011 til hovedkategorier Gennemsnitlig omkostningsprocent (formuevægtet) Investeringsbeviser med: Danske aktier 1,23 1,35 Udenlandske aktier 1,50 1,52 Danske obligationer 0,54 0,54 Udenlandske obligationer 1,06 1,06 Blandede 0,86 0,93 Hedgeforeninger 2,34 2,51 I alt 1,05 1,07 De gennemsnitlige formuevægtede omkostningsprocenter udtrykker, hvad investorerne gennemsnitligt har betalt i administrationsomkostninger i de enkelte år. Tallet bliver både påvirket af ændrede omkostningssatser og ændringer i investorernes investeringssammensætning. Hvis investorerne eksempelvis vælger at placere relativt mere i dyrere afdelinger, vil den samlede omkostningssats stige. 3

4 Fra 2011 til 2012 steg omkostningsprocenten fra 1,05 til 1,07. En omkostningsprocent på 1,07 betyder, at den gennemsnitlige investor med en investering på kroner i 2012 betalte kroner i administrationsomkostninger. Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes blandt andet, at det lave renteniveau på danske obligationer har fået investorerne til at sælge prisbillige investeringsbeviser med danske obligationer. I stedet har de placeret i afdelinger med udenlandske obligationer. De er dyrere, men giver også bedre afkastmuligheder. På 10 års sigt har en typisk dansk obligationsfond givet et afkast på 50 pct. En investering i emerging markets-obligationer har til sammenligning givet et afkast på 166 pct. Målt på lidt længere sigt er der heller ikke større ændringer i omkostningsprocenten se søjlediagrammet herunder. Fra 2006 til 2007 steg omkostningsprocenten, fordi investorerne det år ændrede deres aktivfordeling til fordel for mere specialiserede investeringer med bedre afkastmuligheder. Udviklingen i branchens samlede administrationsomkostninger målt i procent Administrationsomkostningerne målt i kroner: Svinger med den forvaltede kapital De samlede administrationsomkostningerne for hele branchen målt i kroner steg fra mio. kroner i 2011 til mia. kroner i Da størstedelen af omkostningerne betales som en procentdel af kursværdien af investeringsbeviserne, så svinger omkostningerne målt i kroner i takt med kursværdien af danskernes investeringsbeviser. I 2007 lige før finanskrisen udgjorde omkostningerne 5,2 mia. kroner. Så faldt de til 3,7 mia. kroner i 2009, hvor finanskrisen havde sendt kursværdien af investorernes investeringsbeviser ned. Fra 2010 og fremefter stiger omkostningerne igen i takt med, at investorerne har købt flere investeringsbeviser, og kursværdierne er steget. Se bilag 2. Administrationsomkostningerne er forskellige fra afdeling til afdeling De enkelte investeringer koster ikke det samme. Danske obligationsafdelinger er traditionelt de billigste, mens udenlandske aktieafdelinger typisk er de dyreste. Forklaringen er, at det er mere omkostningskrævende at håndtere investeringsbeviser med udenlandske aktier end beviser med danske obligationer. Som det fremgår af skemaet på næste side, så kostede den typiske danske obligationsafdeling kun 0,55 pct. i omkostninger i 2012, mens en afdeling med emerging markets-aktier fra eksempelvis Latinamerika og Fjernøsten kostede 1,60 pct. 4

5 Omkostningerne varierer ikke alene mellem de forskellige typer af investeringer. De varierer også mellem de forskellige foreninger. Selv afdelinger, som investerer inden for samme investeringsunivers, koster noget forskelligt. Og der er stor forskel på prisniveauet. Se skemaet herunder. Eksempelvis var administrationsomkostningerne i 2012 på 0,51 pct. i den billigste afdeling med danske aktier. Det svarer til 510 kroner for hver kroner, investorerne havde placeret. I den dyreste afdeling kostede administrationen 2,94 pct., svarende til kroner om året. I den billigste danske obligationsafdeling kostede den årlige administration 260 kroner (0,26 pct.) for en investering på kroner. I de dyreste afdelinger var prisen næsten fem gange højere kroner om året (1,27 pct.). Administrationsomkostningerne i 2012 udvalgte typer af investeringsbeviser Median Billigste afdeling inden for området Dyreste afdeling inden for området Investeringsområde % % Danske aktier 1,37 0,51 2,94 Europæiske aktier 1,58 0,29 1,93 Globale aktier 1,60 0,38 3,18 Emerging Markets aktier 1,60 0,65 2,46 Øvrige danske obligationer 0,55 0,26 1,27 Obligationer Investment grade 0,73 0,39 1,92 Emerging markets obligationer 1,25 1,03 1,73 Blandede afdelinger 1,01 0,54 2,79 Prisen på investeringsbeviser er blevet mere synlig Siden årsskiftet får alle private investorer præsenteret omkostningsnøgletallet ÅOP for de danske investeringsbeviser, der indgår i en banks anbefaling. Desuden oplyses satserne for formidlingshonorar, når banken får denne betaling fra investeringsforeningen for sit arbejde med at distribuere investeringsbeviserne og rådgive om investeringerne. De samme tal fremgår af den årlige depotoversigt. Investorerne finder desuden omkostningsoplysninger på f.eks. foreningernes hjemmesider, på i afdelingernes prospekter og i varedeklarationerne på investeringsbeviser Central investorinformation. Så der er stor åbenhed om prisen på de forskellige investeringer. 5

6 Lavere omkostninger i passive afdelinger InvesteringsForeningsRådet har også regnet på omkostningsniveauerne i aktivt henholdsvis passivt styrede aktieafdelinger. I 2012 var administrationsomkostningerne i investorernes passivt styrede aktieafdelinger gennemsnitligt på 0,67 pct. Tallet for investorernes aktivt styrede aktieafdelinger var 1,55 pct. De danske investeringsforeninger udbød ved årsskiftet 33 aktieafdelinger målrettet detailinvestorer. Det svarer til otte procent af branchens aktieprodukter. Ved den passive styring er målet at præstere et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Ved den aktive styring er målet at præstere et bedre afkast end markedet. Den aktive styring indebærer et større investeringsarbejde. Det er en af årsagerne til, at omkostningerne er højere i disse afdelinger. Aktive og passive afdelinger har hver deres fordele og ulemper. Investorerne ser på administrationsomkostningerne Den gennemsnitlige omkostningsprocent for alle afdelinger er på 1,27. Men da investorerne har placeret mest i de mere prisbillige investeringer, så er investorernes faktisk omkostningsprocent kun på 1,07. I skemaet herunder viser vi prisforskellen mellem de gennemsnitlige investeringer, som branchen udbyder, og de investeringer, investorerne ejer. Administrationsomkostningerne i hovedkategorier Investeringsbeviser med: Det koster den gennemsnitlige investering, % 1) Det betaler investorerne, % 2) Danske aktier 1,50 1,35 Udenlandske aktier 1,51 1,52 Danske obligationer 0,58 0,54 Udenlandske obligationer 1,08 1,06 Blandede 1,08 0,93 Hedgeforeninger 2,22 2,51 I alt 1,27 1,07 Ad 1:) Simpelt gennemsnit af det foreningerne tilbyder. Ad 2: Formuevægtet gennemsnittet af det, som investorerne har valgt at investere i 6

7 Analyse af handelsomkostningerne Handelsomkostningerne udgjorde i alt 379 mio. kr. i 2012 mod 482 mio. kr. i Man skal være varsom med at sammenligne tallene fra år til år, da de afhænger af mange faktorer. Handelsomkostningerne målt i procent var i 2012 lavest i de danske obligationsafdelinger og højest i afdelingerne med udenlandske aktier samt i hedgeforeninger. Fra 2011 til 2012 faldt handelsomkostningerne målt i procent af formuen. I 2011 var tallet 0,10 pct. I 2012 var tallet 0,07 procent. Handelsomkostninger 2012 hovedkategorier Investeringer med: Mio. kr. % af gns. formue Danske aktier 20 0,12 Udenlandske aktier 269 0,16 Danske obligationer 14 0,01 Udenlandske obligationer 42 0,03 Blandede 30 0,08 Hedgeforeninger 4 0,16 I alt 379 0,07 Tallene for samtlige afdelinger fremgår af omkostningsstatistikken på Her kan man sammenligne på tværs af foreninger og kategorier. 7

8 Om analysen Analysen er udarbejdet af InvesteringsForeningsRådet, som er interesseorganisation for de danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber. Læs mere på Omkostningsanalysen omfatter de detailafdelinger, som indgår i branchens officielle afkast- og markedsstatistikker. Analysen omfatter i alt 474 afdelinger og andelsklasser med en samlet gennemsnitsformue i 2012 på 525 mia. kroner. Alle IFR s statistikker ændrede pr. 1. november 2012 standarder for kategoriseringen efter investeringsområde og investortype. For at sikre sammenlignelighed fra 2011 til 2012 er tallene for 2011 revideret i denne 2012-analyse. Det betyder i praksis, at nogle afdelinger, som var med i analysen, er udgået af analysen for 2012, samt at tallene for 2011 også er udregnet på basis af de nye kategorier efter investeringsområde. Fund of funds-afdelinger indgår ikke i billigste og dyreste i skemaet siden 5. Alle tal er samlet ind fra foreningerne og baseret på data fra de officielle årsrapporter. I beregningen af gennemsnit for adm. omkostningsprocenter, som ikke er formuevægtede, er kun medtaget afdelinger og andelsklasser, som har været åbne i hele

9 Bilag 1: Gennemsnitlige formuevægtede administrationsomkostningsprocenter Danske aktier 1,23 1,35 Globale aktier 1,55 1,57 Europæiske aktier 1,46 1,48 Nordiske aktier 1,30 1,38 Østeuropæiske aktier 1,56 1,75 Nordamerikanske aktier 1,30 1,28 Latinamerikanske aktier 1,51 1,62 Fjernøstlige aktier 1,50 1,61 Japanske aktier 1,53 1,49 Emerging markets aktier 1,53 1,52 Enkeltlande aktier 1,73 1,70 Health care aktier 1,74 1,79 IT-branche aktier 1,72 1,61 Kina aktier 1,51 1,47 Tyskland aktier 1,34 1,44 Klima & Miljø aktier 1,55 1,63 Ejendomme aktier 1,70 2,30 Udenlandske aktier i alt 1,50 1,52 Korte danske obligationer 0,49 0,49 Øvrige danske obligationer 0,56 0,56 Danske indeksobligationer 0,60 0,60 Lange danske obligationer 0,58 0,57 Danske obligationer i alt 0,54 0,54 Investment Grade obligationer 0,75 0,83 Non-Investment Grade obligationer 1,19 1,16 Emerging markets obligationer 1,23 1,18 Obligationer øvrige 0,66 0,72 Udenlandske obligationer i alt 1,06 1,06 Blandede 0,86 0,93 Hedgeforeninger 2,34 2,51 Andre kollektive ordninger 1,65 1,78 I alt 1,05 1,07 9

10 Bilag 2: Udviklingen i de samlede administrationsomkostninger År Samlet gennemsnitsformue i de afdelinger, der indgår i analysen Årets administrationsomkostninger Mia. kroner Mio. kroner Procent , , , , , , ,07 10

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2011

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2011 25. maj 2012 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2011 2011 blev et blandet år for de danske investeringsforeninger og deres 810.000 private investorer. De fleste aktieafdelinger lå trykket,

Læs mere

Officiel omkostningsanalyse 2009

Officiel omkostningsanalyse 2009 Officiel omkostningsanalyse 2009 I denne omkostningsanalyse sætter vi fokus på, hvordan omkostningssiden ved at eje investeringsbeviser udviklede sig i 2008 et år, der på alle måder stod i finanskrisens

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Value for money i de danske investeringsforeninger

Value for money i de danske investeringsforeninger Value for money i de danske investeringsforeninger Ved udgangen af 2007 havde private danskere, institutionelle investorer m.v. i alt sparet 919 mia. kroner op i investeringsbeviser. Der blev købt nye

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2011 1. marts 2011 Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne analyse af de private

Læs mere

Udviklingstendenser i danske investeringsforeninger. Jens Jørgen Holm Møller, InvesteringsForeningsRådet 10. marts 2009

Udviklingstendenser i danske investeringsforeninger. Jens Jørgen Holm Møller, InvesteringsForeningsRådet 10. marts 2009 Udviklingstendenser i danske investeringsforeninger Jens Jørgen Holm Møller, InvesteringsForeningsRådet 10. marts 2009 Områder vi skal igennem Strukturudviklingen i sektoren Aktive eller passive strategier

Læs mere

Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011

Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011 Analyse januar 2012 2011 17. januar 2012 Et portræt af markedet for investeringsforeninger i 2011 Trods aktiekursfald flere steder i 2011 slutter de danske investeringsforeninger 2011 med den højeste forvaltede

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2014

Markedet for investeringsfonde i 2014 Analyse januar 2015 2011 29. januar 2015 Markedet for investeringsfonde i 2014 Gode afkast og indskud fra blandt andre private investorer var med til at sende formuen i danske investeringsfonde op i rekordniveauet

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 NYKØBING FALSTER

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 NYKØBING FALSTER VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN. NOVEMBER 13 NYKØBING FALSTER LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v.

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 5. november 2014 Hollænderhallen, Dragør Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth Burgaard

Læs mere

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde 2015 Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde IFR BLIVER TIL IFB 1 Forord Investeringsfonde giver alle danskere nem adgang til at investere i værdipapirer, uanset hvor mange penge, de har. Dermed

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

OPLYSNINGER OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

OPLYSNINGER OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 OPLYSNINGER OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer,

Læs mere

Formidlingsprovision ved investeringsbeviser 1

Formidlingsprovision ved investeringsbeviser 1 Formidlingsprovision ved investeringsbeviser 1 Rapport udarbejdet for Penge- og Pensionspanelet 12. marts 2012 Ken L. Bechmann, professor, Copenhagen Business School Peter Wendt, cand.polit., tidligere

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Danske investeringsforeninger

Danske investeringsforeninger Danske investeringsforeninger Forvaltningskompetencer, historiske afkast og performance - er de danske investeringsforeninger konkurrencedygtige? Karsten Henriksen Chefanalytiker Slår danske investeringsforeninger

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass

Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass EUROPE BONDS STOCKS CHINA JAPAN SELL BUY US Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i,, og. Investor Compass Private investorer i Norden 2. HALVÅR SIDE 2 INVESTOR COMPASS

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Afkastrapport for danske investeringsfonde

Afkastrapport for danske investeringsfonde Afkastrapport for danske investeringsfonde 2 ANALYSE INDLEDNING Det finansielle marked er et vigtigt element i at skabe et samfund rigere på muligheder. For selvom der er andet end penge her i livet, er

Læs mere

Ny hjemmeside skal øge investorernes viden

Ny hjemmeside skal øge investorernes viden Stærk dansk kompetenceklynge inden for investering Øget fokus på god ledelse IFR BLIVER TIL IFB BEDRE OVERBLIK FOR INVESTORER: Ny hjemmeside skal øge investorernes viden IFR April 2014 IFB-magasinet er

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 2.1 Hovedtendenser samlet... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Mål, meninger og resultater

Mål, meninger og resultater Mål, meninger og resultater 2011 Læs blandt andet: Et Puslespil med perspektiver Ønske: Europas bedste rammelovgivning Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Nordiske aktier gav de bedste afkast

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investor Brief. Løft dit forventede risikojusterede afkast

Investor Brief. Løft dit forventede risikojusterede afkast 2015 Løft dit forventede risikojusterede afkast : De seneste måneders turbulens på aktiemarkedet giver anledning til at sæ tte fokus på væ rdien af risikospredning, som er nøglen til at reducere udsvingene

Læs mere

Investeringsforeninger. Omkostningsundersøgelse 2013

Investeringsforeninger. Omkostningsundersøgelse 2013 Investeringsforeninger Omkostningsundersøgelse 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...3 1.1 Opfølgning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...5 2.1 Finanstilsynets undersøgelse 2013...6 3. Omkostningsstrukturen

Læs mere

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ TRYGHED VÆKST BALANCE LandmandsPension DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ nogle er mere langsigtede end andre! KÆRE LANDMAND LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers pensionstilbud

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/IP K E N D E L S E afsagt den 22. december 2005 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Investeringsstrategi. Indsigelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2012

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2012 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2012 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

Investeringsforeninger. Strategi, omkostningsminimering og oplysninger om provisioner

Investeringsforeninger. Strategi, omkostningsminimering og oplysninger om provisioner Investeringsforeninger Strategi, omkostningsminimering og oplysninger om provisioner April 2012 Indholdsfortegnelse Investeringsforeninger: Strategi, omkostningsminimering og oplysninger om provisioner...3

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt december 2008 er: Kriminalforsorgen har vanskeligt ved at tiltrække nok mandskab.

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER

KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER 17. december 2007 Martin Windelin tlf. 3355 7720 Louise Hansen tlf. 3355 7723 Resumé: KRAFTIGT STIGENDE TENDENS TIL AT BRUGE VIKARER Antallet af vikarer er vokset voldsomt de senere år, så der nu er 48.000

Læs mere

Realkredittens udlån er godt sikret

Realkredittens udlån er godt sikret NR. 3 MAJ 2016 Realkredittens udlån er godt sikret Over 99 pct. af realkredittens udlån er dækket ind af pant i låntagernes ejendomme. Den sidste procent skyldes udlån med pant i ejendomme, som er faldet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER af Martin Windelin tlf. 3355 7720 28. december 2006 og Signe Hansen tlf. 3355 7714 HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER I 3. kvartal 2006 steg beskæftigelsen i vikarbranchen med 400 personer. Beskæftigelsen i

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet 2016 Værd at vide > > I Industriens Pension er man med, så snart vi modtager det første pensionsbidrag. Hos os skal man ikke gennem en helbredsvurdering. > > Mister man erhvervsevnen,

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder Bull & Bear certifikater Nye muligheder Investering i råvarer Investering i aktieindeks Det danske aktieindeks: Høj præcision Lave omkostninger God likviditet Det europæiske aktieindeks: Det amerikanske

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2012 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2012 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Foreningens ledelsesberetning 4 Finansmarkederne 14 Afkastprofil og særlige risici 16 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne Maj

Læs mere

Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger. Overraskende relativ solid andel af fonde der slår markedet

Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger. Overraskende relativ solid andel af fonde der slår markedet København, den 19. april 2013 Tillæg til analyse af 18. april 2013 Analyse af performance i aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger Overraskende relativ solid andel af fonde der

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Bilag 3: Principper for IFR s officielle statistikker

Bilag 3: Principper for IFR s officielle statistikker Bilag 3: Principper for IFR s officielle statistikker 1) Formålet Vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 12. november 2014 Formålet med bilaget er at definere principperne for det vigtige arbejde

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere