Å R S B E R E T N I N G 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2000"

Transkript

1 NR 2 APRIL 2001 Å R S B E R E T N I N G 2000 MØDREHJÆLPEN 1

2 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2001 Årgang 1 Redaktion: Hanne Simonsen (ansvh.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout: Hanne Wood Fotos: Carsten Lundager, Jens Dige Tryk:Handy-Print A/S Tidsskriftet MØDREHJÆLPEN sendes til bidragydere samt en række nøglepersoner i social- og sundhedssektoren. Artikler kan citeres med kildeangivelse. ISSN nr Udgivet af: Mødrehjælpen Studiestræde København K Telefon Fax: Protektor: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra Formand: Anette Wolthers Direktør: Hanne Simonsen Mødrehjælpens formål er at hjælpe, rådgive og vejlede enlige forsørgere, gravide og børnefamilier for at sikre deres børn en bedre opvækst og levevilkår. Mødrehjælpen, der er en selvejende institution, er økonomisk afhængig af fondsmidler, gaver og bidrag fra velvillige bidragydere. Gironr Fondsreg. nr Indbetalinger medfører fradragsret iflg. Ligningslovens 8A, som Mødrehjælpen er godkendt efter. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Leder 3 Etikken er stendød 4 interview med lektor Peter Høilund Vi skal tage os af hinanden 6 interview med Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen Der er altid brug for os 7 interview med frivillig medarbejder Birthe Seerup Frivillige i Mødrehjælpen 9 Medarbejdere i Mødrehjælpen 10 Årets gang 11 Nyt design i Mødrehjælpen 15 Nyt fra støtteforeningerne 15 Mødrehjælpens største udfordring 16 Mødrehjælpens ledergruppe 17 Bestyrelsen Regnskabsberetning 18 Regnskab 19 Oversigt over modtagne bidrag i Næste nummer: Udkommer juni 2001 Redaktionen sluttes 21. maj

3 Der må genetableres en egentlig mødrehjælpsinstitution, der har viden, penge og kapacitet til at tage fat på denne vigtige opgave Ovenstående er en konklusion, som jeg i 1983 var kommet til efter tre års arbejde med en gruppe unge, enlige mødre i en sjællandsk kommune. I den afsluttende rapport om projektet kunne jeg konstatere, at selv socialt udsatte unge forældre ikke fik større bevågenhed eller effektiv hjælp til selvhjælp i det almindelige offentlige system, hvadenten det drejede sig om støtte til at gå gennem uddannelsessystemet, få en plads på arbejdsmarkedet eller personlig støtte til at klare livet med. Systemerne evnede simpelthen ikke at arbejde sammen om opgaven. Heldigvis blev Mødrehjælpen af 1983, som vores organisation retteligt hedder, grundlagt samme år og kunne stå til rådighed med blandt andet hjælp til denne gruppe. Efter 17 års arbejde kan vi konstatere, at Mødrehjælpen er blevet en nødvendighed for mange familier. Vi er en organisation, der er i stand til at give en væsentlig hjælp til familier i et kritisk tidspunkt i deres liv. Hvadenten det er den unge gravide, der har brug for hjælp og støtte til at gennemføre den store opgave, det er at få ansvaret for et barn. Forældre, der skal have støtte til forældreskabet. Far og mor, der ikke kan finde ud af at etablere et godt liv sammen og overvejer at gå fra hinanden. Familier, hvor der desværre er opstået vold i stedet for ømhed. Mor eller far, der er løbet sur i paragrafferne i familiespørgsmålene. Børn, der har brug for et kærligt ferieophold med deres mor eller far - eller de mange forældre eller bedsteforældre, som gerne vil købe børneudstyr i vores genbrugsbutikker. I en for nylig offentliggjort rapport: Velfærdsbevægelsen - den nye civile velfærd udarbejdet af Strategisk Forum, Mandag Morgen og finansieret af Den kommunale Momsfond, Kulturministeriet og en kreds af kommuner, siges det, at frivillige i det danske samfund udfører socialt og kulturelt arbejde for 27 milliarder kroner om året, svarende til fire timers arbejde om ugen pr. borger over 16 år. Dette svarer til fuldtidsjobs. Halvdelen af de frivillige arbejder i udvalg eller bestyrelser. Rapporten nævner, at dette arbejde har betydning for samfundets sociale balance og sammenhængskraft. Vi føler Ja, der er brug for Mødrehjælpen! stærkt, at Mødrehjælpen er med til at oprette den sociale balance ved at afhjælpe de problemer, som vore dages børnefamilier og gravide konfronteres med, når der ikke er adgang til viden, ressourcer - og ikke mindst et socialt fællesskab med andre mødre, fædre og børn. Mødrehjælpens arbejde består grundlæggende i at etablere et menneskeligt møde - enten i de gruppebaserede aktiviteter, vi etablerer over lang tid for vore målgrupper, eller mødet med rådgiveren og hjælperen, der skønt professionel er fri for den myndighedsudøvelse, der møder borgeren, der skal have hjælp i det offentlige system. Vi må erkende, at vi har et offentligt system, som har brug for hjælp til at skabe den sociale balance og sammenhængskraft - velfærden i vores samfund. Mødrehjælpen har ikke til hensigt at erstatte det offentlige system - det kan vi aldrig gøre, da vi skal samle hver krone ind, som vi skal bruge. Men vi kan supplere det offentlige system ved at have tid og stå til rådighed med såvel tværfaglig ekspertise som menneskelig omsorg. Vi kan supplere det offentlige system ved at se behovene og opstille løsningsmodeller og arbejde for, at de bliver virkeliggjort. Her i denne årsberetning fortæller vi om dele af det arbejde, som vi har gennemført i En sådan opgave, hvor vi insisterer på medmenneskelig hjælp, kræver en stor indsats af os alle sammen og hjælp fra den omverden, som gerne vil støtte os på forskellig vis. Lad mig benytte denne årsberetning - et tidspunkt, hvor der skal gøres status - til at takke alle, der har gjort Mødrehjælpens arbejde muligt: Frivillige i vore genbrugsbutikker, i arbejdet med vore brugere, frivillige i bestyrelsen, som bruger mange timer på at give Mødrehjælpens arbejde retning og nyudvikling, de ansatte, som hver dag lægger deres ekspertise og hjerte i opgaverne. Fonde, offentlige og private bidragydere, støttemedlemmer - alle vil jeg gerne takke for deres arbejde og penge til Mødrehjælpens opgaver. En organisation som Mødrehjælpen kan alene ikke stå for opgaverne. Vi har brug for al den støtte, der kan gives os på forskellig vis. Anette Wolthers Formand for Mødrehjælpens bestyrelse 3

4 Etikken er stendød Der er aldrig blevet talt så meget om etik som i disse år. Etikken er temaet på snesevis af kurser, der skrives tykke lærebøger om emnet, og blandt socialarbejdere diskuteres det regelmæssigt, om der nu handles etisk korrekt. Peter Høilund er blandt andet lektor på RUC og forfatter til bogen Socialretsfilosofi. Han mener ikke, at den megen snak har højnet etikken i det sociale arbejde - tværtimod: - Vi har aldrig talt så meget om etik, som vi gør i øjeblikket. Og der har aldrig været så mange undersøgelser, der viser, at der ingen etik er tilstede i det sociale arbejde. Etik har traditionelt set handlet om forholdet til den anden person. Der er noget, man har pligt til som menneske: At sætte sig i en andens sted. Det betyder for en socialarbejder, at når der kommer en person med et problem, så skal man anstrenge sig for at sætte sig i dette menneskes sted. Men den etik er stendød i dag. I vor tid handler etik om, hvordan man iscenesætter sig selv, så man kommer til at fremstå som god. Det er nemlig godt og moderne at være etisk. Derfor snakker man så meget om det. Men nu handler etikken kun om det, der fremmer ens egen personlige udvikling, og det er en katastrofal udvikling. Man kan ikke bygge sociale institutioner op med den moral, siger han. Drop al den snak om etik - godt socialt arbejde handler først og fremmest om at lade mennesket blomstre, mener lektor Peter Høilund Praksis uden teori er en krop uden hoved, og teoretisk viden uden praksis er som et hoved uden krop Det teoretiske er blevet diffust Peter Høilund er bekymret for, at det skred, han ser, medfører, at socialarbejdere i al for høj grad risikerer at handle ud fra vilkårlighed frem for at sætte sig i den andens sted. - Hvis man er svagt teoretisk funderet, så bliver det en slags privat tilgang, der afgør tingene. Det kan være det humør, man er i - eller de normer, der lige nu hersker hjemme hos en selv - der dirigerer, og det bliver vilkårlige magtsituationer i institutionerne, der bliver de toneangivende. På visse socialforvaltninger findes der nogle strukturer, hvor man lader økonomiske hensyn være det overordnede og afgørende - de økonomiske hensyn træder i stedet for en retfær- dig bedømmelse og det at sætte sig i den andens sted. Jo bedre teoretisk uddannet man er, jo bedre kan man modstå dette, siger Peter Høilund. Han ser derfor med skepsis på, at det teoretiske i socialrådgiveruddannelsen i de senere år er blevet mere diffust og på det nærmeste har mistet sin værdi til fordel for en mere praksisorienteret tilgang til faget. - Selvfølgelig skal man have praksiserfaring, men den kan ikke stå alene. Praksis uden teori er en krop uden hoved, og teoretisk viden uden praksis er som et hoved uden krop. De to ting hører sammen. Der mangler en styrket teoretisk undervisning i hvad det vil sige at påtage sig rollen som socialforvalter og derved sikre borgeren mod magtmisbrug. Man skal vide, hvilke magtrelationer, der er på spil, for at kunne handle etisk. Diskussionen om værdier i det sociale arbejde må gøres reel, så det ikke alene handler om at iscenesætte sig selv. Det er, som om der er et omvendt proportionelt forhold mellem, hvor meget man taler om tingene, og hvor meget man handler ud fra dem. Hvad skal man så gøre? - Det sociale arbejde kan aldrig påføre andre mennesker et godt liv. Det sociale arbejde handler om at skabe 4

5 grundlag for menneskelig opblomstring - at give forudsætninger for, at personen kan udfolde sit eget livsprojekt så vidt, det er muligt. Der findes ikke én formel, der passer på alle - vi er så forskellige, at hver person selv må finde sit eget gode liv. Hvad er det gode liv for dette menneske? Når en person kommer ind til for eksempel Mødrehjælpen, så må arbejdet handle om Hvad kan jeg bidrage med, så dette menneske kan blomstre op med sit eget livsprojekt? Hvad kræver det af den enkelte socialrådgiver? - Det menneske, man sidder over for, skal føle sig accepteret og fagligt godt rådgivet. Det er vigtigt, at der er den kombination - man kommer jo ikke kun hos en socialrådgiver for at møde et venligt menneske, man har også en forventning om at møde et menneske, som tager én alvorligt og har en faglig viden, så hun kan vurdere ens sag. Symptomet på godt socialt arbejde er, at man - når man forlader socialarbejderen - har en følelse af at være blevet set, hørt, forstået og taget alvorligt. Vi har alle et behov for at blive anerkendt for den værdi, vi selv mener, vi har. Det er ikke nok at lytte Peter Høilund mener, at den væsentligste forskel på de offentlige og de idealistiske institutioner - som for eksempel Mødrehjælpen - er, at socialarbejderne i de idealistiske institutioner ikke har nogen magtbeføjelser. Og derfor kan socialarbejderne i de idealistiske organisationer i langt hø- jere grad tillade sig at være omsorgspersoner. De skal ikke kontrollere borgerne. De kan lytte, og de kan mere ægte sætte sig i den andens sted. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke bare handler om, at de offentlige institutioner er onde, og at de idealistiske bare er gode - men der er altså en grundliggende forskel. Men det er ikke nok at være god til at lytte. Ligesom socialarbejderne i det offentlige system skal huske at vægte fagligheden, opfordrer Peter Høilund socialarbejderne i de idealistiske institutioner til det samme: - I en organisation som for eksempel Mødrehjælpen er det vigtigt, at socialarbejderne er så fagligt kompetente, at de dels kan rådgive og dels kan henvise til andre, der kan. De skal også i et vist omfang kunne tage stilling til den rådgivning, brugeren har fået andetsteds fra - hvis man har været oppe på sit eget socialkontor og fået et eller andet at vide, skal man kunne gå til Mødrehjælpen, forelægge det og sige Passer det? Og derfor skal der være en vis faglig substans. Peter Høilund ser et stort behov for de idealistiske institutioner som for eksempel Mødrehjælpen. - Det, der kendetegner dem, er netop engagementet, og derfor er det etiske nærvær i den oprindelige betydning i høj grad til stede. Men man skal stadig huske at styrke fagligheden, sådan at de idealistiske institutioner bliver ved med at være en kritisk instans på borgernes vegne ud over blot at rådgive. De skal i høj grad være modspillere til det offentlige system, og derfor bør man specialisere fagligheden og derved komme et spadestik dybere. Peter Høilund mener, at der ofte er sat alt for lidt tid af til, at socialarbejdere kan holde sig fagligt ajour for eksempel via efteruddannelse: - Sådan som samfundet hænger sammen i øjeblikket, skal de mennesker, der arbejder med andre mennesker, være i en livslang læringsproces, hvor de tvinges til at stå af i kortere eller længere perioder i deres livsforløb for at opkvalificere sig teoretisk, siger han. Læs mere: Peter Høilunds bog Socialrets filosofi er udkommet på forlaget Gyldendal, 2000 Der er aldrig blevet talt så meget om etik som i disse år... 5

6 Vi skal tage os af hinanden Frivilligt arbejde giver fællesskab, og det har vi alle sammen brug for, mener kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen - Forudsætningen for at få et humanistisk og velfungerende samfund er, at der er gode rammer, at folk tager sig af hinanden. Frivilligt arbejde giver os mulighed for at gøre noget, som rækker ud over os selv. Og vi har alle brug for at føle, vi er en del af en større helhed, siger kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen. Hun gjorde selv sine første erfaringer på området, da hun i 1980 erne var leder af et kulturhus i Odense, hvor det summede af liv blandt de få lønnede og de mange ulønnede medarbejdere. Og hun er stadig en varm fortaler for det frivillige arbejde: - Vi tænker tit på, at de frivillige gør noget for andre, men de gør jo også noget for sig selv. De fleste går ind i frivilligt arbejde, fordi de har en dybfølt interesse for noget, men de får flere ting ud af det: At være frivili en arkæologisk udgravning lig på et krisecenter eller at være med betyder nemlig også, at man bliver en del af et fællesskab, siger hun. Mellem-menneskelig omsorg Elsebeth Gerner Nielsen mener, at det er samfundsudviklingen, der har gjort det både populært og nødvendigt med frivillig arbejdskraft. - I hele det 20. århundrede har vi haft utroligt travlt med dels at slippe markedskræfterne løs, dels at kompensere for de virkninger, markedskræfterne har i kraft af velfærdsstaten. Nu skriver vi så det 21. århundrede og kan konstatere, at der er meget, som hverken markedskræfterne eller staten kan tage sig af. Det offentlige er fantastisk til at tage sig af for eksempel pleje, behandling og professionel hjælp, men det, der drejer sig om mellem-menneskelig omsorg, er meget svært at professionalisere sig til. Det er altså ikke alt, de frivillige medarbejdere skal - og kan - tage sig af, mener hun. - Man skal passe på ikke at bilde sig ind, at man kan klare det hele. Der er mennesker, der er i så dyb krise, at det frivillige arbejde ikke har en jordisk chance. Frivillige kan for ek- sempel ikke redde alle potentielle selvmordere i det her land. Nogle mennesker har simpelthen brug for professionel hjælp, og det skal man ikke kimse ad. I anledning af FN s Frivillighedsår har regeringen sat forskellige initiativer i gang for blandt andet at se på, hvordan man sikrer, at det frivillige arbejde ikke bliver trådt under fode.- Vi skal have vurderet, hvordan det offentlige og det frivillige arbejde supplerer hinanden uden at udbytte hinanden. Det er vigtigt, at der er et samspil. Jeg har hørt, at nogle kommuner spekulerer i det frivillige arbejde - her tænker man Hvis der bare er nogle besøgsvenner, så behøver vi ikke at tage os af det. Men det duer ikke, det er to forskellige ting, det handler om. Selvom man har en besøgsven, er der jo stadigvæk brug for at få gjort rent og købt ind, siger Elsebeth Gerner Nielsen. 6

7 Der er altid brug for os At være i Mødrehjælpen vil aldrig blive venstrehåndsarbejde for Birthe Seerup. Hun er en af de cirka 100 uundværlige frivillige Telefonen ringer stort set uafbrudt, men det er ikke stressede og irritable telefonstemmer, brugerne får i øret, når de ringer til Mødrehjælpens københavnske afdeling. I lokalerne ved siden af receptionen er der plads til at vente, før man skal til samtale hos en af Mødrehjælpens medarbejdere, men der er ikke megen venteværelsesstemning over rummene - her er levende lys, friske blomster og duftende kaffe på kanden. Birthe Seerup er en af dem, der sørger for, at brugernes første møde med Mødrehjælpen bliver en god oplevelse: - Receptionen og miljøet omkring den er Mødrehjælpens ansigt udadtil. Vi, der arbejder her, bestræber os virkelig på at give brugerne en god modtagelse. De fysiske rammer er rare og bærer slet ikke præg af venteværelse. Vi hører da også fra brugernes side, at de synes, her er hyggeligt, og at de føler sig hjemme. Børnene er der også tænkt på, der er gode legemuligheder, og der er altid en medarbejder til at beskæftige dem. Skovture og teaterbesøg Birthe Seerup har været i Mødrehjælpen i fem år, og selvom hendes hovedopgave har været arbejdet i receptionen, har der gennem årene også været bud efter hende på andre områder. Hun har bl.a. været på skovture og teaterbesøg med brugerne og deres børn, hun har hjulpet ved mødregruppearrangementer og de årlige julefester, hun har stået for børnepasning og kaffebrygning, og af og til har hun hjulpet til i genbrugsbutikken. - Alle områder har været lige berigende, inspirerende og lærerige for mig, siger Birthe Seerup, der har to faste, ugentlige vagter i Mødrehjælpen. Det var en annonce i den lokale avis, der fik Birthe Seerup til at kontakte den daværende leder af de frivillige medarbejdere. - Jeg var blevet fri af arbejdsmarkedet. Og selvfølgelig skulle de nære omgivelser plejes, men jeg havde overskud og tid tilovers til andre gøremål. Jeg greb pennen og skrev en kort beskrivelse af min gøren og laden gennem livet. Jeg blev glad, da jeg blev indkaldt til samtale, og den positive samtale bevirkede, at jeg fik sæde i receptionen, hvor jeg virker den dag i dag. Da Birthe Seerup begyndte i Mødrehjælpen, var retningslinierne for de frivilliges arbejde ikke særlig tydelige. Nyankomne frivillige kunne tidligere godt føle sig lidt udenfor, når de startede. Nogle var i tvivl, om man overhovedet havde brug for dem, andre var beskedne og sad tålmodigt og ventede på at blive sat i gang. Det har Mødrehjælpen rådet bod på, og der er i dag nedfældet en frivillighedspolitik, som indeholder oplysninger om rettigheder og pligter. I dag har man for eksempel en tovholder, som er igangsætter, og som man kan henvende sig til, hvis der opstår problemer i arbejdet. Ansatte og gamle frivillige er også blevet gode til at vejlede og støtte, så der bliver taget vare på de nyankomne. Faste grænser for arbejdet Birthe Seerup føler ikke, hun udfører velgørenhedsarbejde i Mødrehjælpen: - At være frivillig her er ikke venstrehåndsarbejde. Man skal nøje overveje, om man kan overholde de aftaler og pligter, som er forbundet med at arbejde i Mødrehjælpens regi. Der bliver lagt stor vægt på ansvarsfuldhed over for den opgave, man påtager sig: At man husker indgåede aftaler, så man ikke sætter andre i forlegenhed - og meget vigtigt: At man respekterer tavshedspligten. Hvis disse kvalifikationer er til stede, er man velkommen som frivillig medarbejder i Mødrehjælpen. Der er faste grænser for, hvilket arbejde, der udføres af de frivillige, og hvilket arbejde, der udføres af de lønnede medarbejdere Der er ingen misstemning ved at arbejde på lige fod sammen med det lønnede personale. Men vi skal huske, at de mennesker, som kontakter Mødrehjælpen, er sårbare og ofte i en presset situation. Derfor er det vigtigt, at vi giver dem tryghed - viser 7

8 nærhed og er lydhøre - uden at være anmassende. Den professionelle samtale udføres af en rådgiver, og vi frivillige må være meget påpasselige med ikke at gå ind på det område, for det kan skade mere, end det kan gavne. Alle frivillige medarbejdere får tilbud om deltagelse i efteruddannelse og erfaringsudveksling omkring emner, der har relation til Mødrehjælpens arbejde - for eksempel sorg og krise, kommunikation eller psykisk arbejdsmiljø. Det tilbud har Birthe Seerup også gjort brug af. - Det at være frivillig er jo ikke en uddannelse, men jeg tror, at de fleste af os higer efter at dygtiggøre os, og det har vi mulighed for ved at deltage i kurser og temadage. Man får ny viden, som kan bruges i arbejdet med mennesker og får sat ansigter på kollegerne under hyggelige former. Det sociale samvær giver en god atmosfære, det skaber trivsel på arbejdspladsen, og fællesskabet styrkes. Birthe Seerup mener, at der også i fremtiden vil være brug for de frivilliges arbejdskraft. - Jeg tror, der vil blive flere og flere frivillige. Opgaverne er der, f.eks. i humanitære organisationer, idræts- foreninger, væresteder, selvhjælpsgrupper og ældregrupper. Frivillige skal ikke overtage de lønnedes job, men der vil bestemt være brug for dem. Da velfærdsstaten i sin tid overtog det sociale arbejde, hed det sig, at den skulle tage vare på borgerne fra vugge til grav. Det har vist sig, at det offentlige har haft svært ved at leve op til denne forpligtelse, og derfor er der stadig brug for organisationer som Mødrehjælpen, der samarbejder med socialforvaltningerne. Mors Dag Legat - en gave som tak for en frivillig indsats Mødrehjælpen kunne også i 2000 indstille en frivillig medarbejder til et Mors Dag Legat, takket være Dansk Is- og Konfektureforening. Æreslegatet tilfaldt Mødrehjælpens frivillige medarbejder Birthe Seerup. Birthe Seerup er frivillig i Mødrehjæl- pens rådgivning i København, hvor hun primært er beskæftiget ved omstillingsbordet. Hun fik tildelt legatet som tak for den særlige indsats, hun har givet Mødrehjælpens brugere og ikke mindst deres børn. Med uddelingen af legatet, som er en gave på kr. 5000, fulgte også gaveæsker med chokolade. Chokoladeæskerne blev uddelt til børn, som kommer i Mødrehjælpen, og som gerne ville give deres mor en gave på Mors Dag. 8

9 Frivillige i Mødrehjælpen Hvorfor vælger man at arbejde som frivillig i Mødrehjælpen? Redaktionen har spurgt nogle af de ulønnede medarbejdere Birgit Vestergård Frivillig psykolog, Århus: - Mødrehjælpen forekom mig bekendt - et sted, jeg selv havde brugt som ung og efterfølgende har hørt meget godt om. Jeg vil gerne samle erfaring, da jeg aldrig har brugt min uddannelse, som jeg afsluttede for en del år siden. Jeg er uafhængig økonomisk, og derfor kan jeg tillade mig at arbejde som frivillig. Jeg er med på behandlermøde, personalemøde og supervision, og på den måde bliver jeg en del af huset og får indblik i, hvad der foregår. Mit arbejde er meningsfyldt, og jeg får noget erfaring, som jeg senere kan bruge i en jobansøgning Merete Hein Frivillig læge, Århus: - Ideologien bag Mødrehjælpen og tværfagligheden, som man ikke oplever i det etablerede system, var grunden til, at jeg tilbød mig som frivillig i Mødrehjælpen. At være frivillig i Mødrehjælpen er meget givende, og man får en kontakt og en indsigt på andre områder end i det etablerede system. Der er en helt exceptionel kontakt til brugerne. Jeg ser andre forhold end normalt, jeg er med til at præge forløbet og har en tid, som jeg ellers ikke er vant til at have. Jeg føler mig lige så vigtig som de ansatte, jeg har noget at skulle have sagt og har fået en god kontakt til f.eks. lægerne i rådgivningen i København. Det er en god måde at komme bredt ind på fagligheden. Eva Madsen Frivillig HK-medarbejder, Odense: - Jeg havde været alene med tre børn gennem nogen tid og trængte til at komme lidt ud. Jeg var økonomisk uafhængig og syntes godt om ideen med at arbejde som frivillig. Nu har jeg været frivillig i 18 år. Selvom jeg ser det som et fast job, er der en anden frihed i det, og jeg kan godt lide, at jeg som frivillig selv bestemmer. Der er prestige i at være i Mødrehjælpen, og samværet er suverænt. Vi er alle ens - uanset hvad vi laver. Birte Rasmussen Frivillig i genbrugsbutikken, Odense: - Et jobtilbud i rådgivningen og en ugentlig arbejdsdag i genbrugsbutikken var starten. Da jeg gik på efterløn, blev jeg frivillig med fast tilknytning til genbrugsbutikken. Det er hyggeligt og sjovt, man føler, at man gør noget. Man hjælper andre og sig selv. Det bliver med tiden en hjertesag, og der er hårdt brug for Mødrehjælpen. Frivillige får megen ros, er aldrig glemt - det giver lysten til at arbejde og gøre noget for sagen. 9

10 Medarbejdere eimødrehjælpen ehjælpen Hvad betyder det i hverdagen, at der både er frivillige og ansatte, som arbejder under samme tag? Redaktionen har spurgt nogle af medarbejderne Birgit Slipsager Leder, Aabenraa: - Samspillet mellem ansatte og frivillige er meget konstruktivt. Grundpillerne for samarbejdet er gensidighed og ligeværd. Det er vigtigt for en organisation som Mødrehjælpen at have frivillige, for det viser noget om de værdier, vi har som organisation. Sonja Frederiksen HK- medarbejder, Odense: - Jeg skelner ikke mellem frivillige og ansatte, de er alle mine kollegaer - og vi er her på lige fod. Det er meget positivt at have frivillige, men det kan da godt give problemer, hvis de ikke kommer jævnligt eller som aftalt, for så glemmer de opgaverne fra gang til gang. Det kan også nogle gange være svært at finde tid til oplæring, og derfor er det bedst, hvis der foreligger en arbejdsplan, så de frivillige ved, hvilke opgaver der skal løses. Jette Jebens Psykolog, København: - Frivillige er meget inspirerende. De kommer med nye ideer og fortæller om deres erfaringer og det, de har set og hørt andre steder. Det er vigtigt med gensidighed, og at vi er opmærksomme på det arbejde, de frivillige udfører, så de får respons. At vi udviser respekt og giver erkendtligheder i form af ord og naturalier - for eksempel en flaske vin til jul - det varmer at få opmærksomhed. Det er vigtigt for en organisation som Mødrehjælpen Susanne Berggren Socialrådgiver, Århus: - Frivillige er med til at muliggøre, at vi får projekter gennemført, som ellers ikke kunne gennemføres. Det er mennesker, som har energi, lyst og som gerne vil yde noget. Sårbarheden er, at vi risikerer at miste de frivillige, og det kan være meget uheldigt afhængigt af, hvor tætte relationer de indgår i, i forhold til vores brugere og hvilke roller, de udfylder i øvrigt. Derfor er det vigtigt at lægge vægt på, hvilke opgaver de frivillige får ansvaret for. at have frivillige, for det viser noget om de værdier, vi har som organisation... 10

11 K ø b e n h a v n Å R E T S G A N G MØDREHJÆLPENS AFDELINGER K Ø B E N H A V N K Ø B E N H A V N Tilbud til voldelige mænd Med en bevilling fra Dansk Forsorgsselskab på kr. årligt i tre år er det blevet muligt atter at kunne give et behandlingstilbud til de voldelige mænd fra voldsramte familier. Børnegruppe I perioden 1/9 31/12 afviklede afdelingen et pilotprojekt, hvor vi målrettet søgte at hjælpe børn, som havde oplevet vold mellem far og mor. Pilotprojektets evaluering resulterede i, at vi også fremover kan tilbyde børn fra voldsramte familier deltagelse i gruppe. Dette er det eneste behandlingstilbud med børnegrupper i Danmark. Netværksaktiviteter I sommerhalvåret blev der arrangeret to heldagsudflugter for enlige mødre og deres børn. Der blev efterfølgende afholdt opfølgningsaftener for deltagerne, som hurtigt udviklede sig til en fast månedlig aktivitet: Netværkscafé for enlige mødre. I årets løb fik vi en ny café - en Mødrecafé, der giver tidligere deltagere fra unge gravide/unge mødregrupper mulighed for at mødes og herigennem etablere venskaber. Mødrecafé arrangementerne finder sted en gang om måneden og har vist sig at være et tilløbsstykke, hvor mange unge mødre og deres børn deltager. Børnestafetten Genbrugsforretningen, Børnestafetten, som åbnede i september 1999, tog for alvor fat på det første forretningsår. Butikken blev døbt Børnestafetten, fordi det symboliserer, at man giver tøj og børneartikler videre. I årets løb blev butikslokalerne færdigindrettet med bl.a. nye køkkenfaciliteter. Butikken beskæftiger 16 frivillige medarbejdere. Synlighedsaktiviteter Året var præget af stor aktivitet i forhold til synlighed og profilering. Det blev til medvirken i mange TV-udsendelser, radioudsendelser, artikler i dagspresse og fagblade, foredragsvirksomhed, besøg fra ind- og udland m.m. Mange arrangementer er afviklet i årets løb, og specielt skal nævnes Børnestafettens markante profilering af Mødrehjælpen som organisation ved 1. maj arrangementet i Fælledparken samt ved den store Åh Abe koncert i Valbyparken, hvor mennesker besøgte parken. O D E N S E Rådgivningen I Odense har året været præget af et øget pres på rådgivningen. Det er ikke umiddelbart muligt at sige, hvad det er udtryk for, men i forhold til vores statistikmateriale svarer 59 pro- cent, at de kommer i Mødrehjælpen på grund af utilstrækkelig hjælp fra det offentlige. Årsagerne til henvendelse viser, at familieproblemer udgør det absolut største problemkompleks, idet spørgsmål om samlivsophævelse, forældremyndighed, samvær, bekymring om børns trivsel og parforhold scorer absolut højest i de kategorier, Mødrehjælpen opstiller. Der er derfor ingen tvivl om, at det er en af de opgaver, vi har en forpligtigelse til fortsat at arbejde med. Parterapi I september fik vi overrakt Årets Pris fra fonden En god start i livet til vores parterapiprojekt. Det var en dejlig oplevelse og en stor ære at få den. Tildelingen gav os en masse god omtale i medierne, og vi kunne konstatere en ret kraftig stigning i henvendelserne fra forældre i svære kriser, hvor truslen om opløsning af familien var tæt på. Projektet begyndte januar 1999, og midtvejsevalueringen i august 2000 viste, at for de 43 par, der på daværende tidspunkt havde været igennem et forløb, var der sket en markant afhjælpning af problemerne, således at forældrene blev i stand til at løse problemerne på en for børnene god måde. Langt de fleste par valgte at blive sammen, og de enkel- O d e n s e 11

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 INTERVIEW Lotte fandt ro hos Mødrehjælpen under skilsmissen FRIVILLIG Lisbeth brænder for at udvikle frivilligheden Årsberetning 2014 LEDER INTERVIEW I Danmark har vi

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

300-timersreglen foreløbig en succes

300-timersreglen foreløbig en succes AF LARS FRIIS, JOURNALIST DE 5 SKARPE 300-timersreglen foreløbig en succes Politikerne er vildt uenige om, hvordan 300-timersreglen har virket. En rapport fra Ankestyrelsen viste for nylig, at to procent

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Netværksdannelse igennem frivilligt socialt arbejde. Juli 2008 nr. 84 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Netværksdannelse igennem frivilligt socialt arbejde. Juli 2008 nr. 84 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Juli 2008 nr. 84 Udgives af TEMA Netværksdannelse igennem frivilligt socialt arbejde Indhold: 1 Leder 2 Netværk for udsatte 4 Når Catherina er glad... 8 Et helt andet Danmark 10 Brobyggeren

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

RO ELLER OVERGREB? NETVÆRK FYRINGER I VI KAN MERE MED FLERE KAMPAGNE FOR NYE OG GAMLE MEDLEMMER 22 TVANGS-ADOPTIONER

RO ELLER OVERGREB? NETVÆRK FYRINGER I VI KAN MERE MED FLERE KAMPAGNE FOR NYE OG GAMLE MEDLEMMER 22 TVANGS-ADOPTIONER 01 13. januar 2011 TVANGS-ADOPTIONER RO ELLER OVERGREB? NETVÆRK SKABER RO NYANSATTE I VIBORG FINDER ARBEJDSGLÆDEN 9 FYRINGER I KOMMUNERNE UDSATTE LEDIGE RAMMES HÅRDT 18 VI KAN MERE MED FLERE KAMPAGNE FOR

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kvinder skal tænke som mænd for at få mere i løn

Kvinder skal tænke som mænd for at få mere i løn AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Kvinder skal tænke som mænd for at få mere i løn En ny undersøgelse viser, at nyuddannede mænd tror på 3000 kr. mere i lønningsposen end kvinder. Fem skarpe har spurgt

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

TAGER HÅND OM LØSLADTE FRA INDSAT TIL UDSAT LØSLADTE OFRES I KOMMUNALT NØL 10 PÅ FLUGT FRA ÆRESKONFLIKTER MÆND KOMMER OGSÅ PÅ KRISECENTER 6

TAGER HÅND OM LØSLADTE FRA INDSAT TIL UDSAT LØSLADTE OFRES I KOMMUNALT NØL 10 PÅ FLUGT FRA ÆRESKONFLIKTER MÆND KOMMER OGSÅ PÅ KRISECENTER 6 11 11. august 2011 SOCIALRÅDGIVER I STATSFÆNGSEL: TAGER HÅND OM LØSLADTE FRA INDSAT TIL UDSAT LØSLADTE OFRES I KOMMUNALT NØL 10 PÅ FLUGT FRA ÆRESKONFLIKTER MÆND KOMMER OGSÅ PÅ KRISECENTER 6 ULEDSAGEDE

Læs mere

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20

FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 03 10. februar 2011 SOCIALRÅDGIVER PÅ LOLLAND FLYTTER FAMILIER FRA SLUM TIL SUNDHED 2011 ER DE FRIVILLIGES ÅR MEN GAVNER DET VELFÆRDEN? 4 SAGSTAL SOM NORM SF KÆMPER FOR DS SAGSTAL 20 FØRTIDSPEN- SION FOR

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere