Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk"

Transkript

1 Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf

2 OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative områder. Området er tæt beliggende ved Hareskoven og andre naturområder. Her i børnehuset lægger vi vægt på, at alle trives og indtager en særlig plads. Vi synes selv, at vi er et godt dagtilbud for børnene, og vi bestræber os på at hverdagen skal indeholde spændende aktiviteter, som tilgodeser børns behov, såsom rytmik/sang, tegne/male og udeliv. Vi informere via børneintra, som I har fået en login til. På børneintra informerer vi om diverse projekter, arrangementer, den Pædagogiske læreplan og Inklusionstrategi plan og diverse retningslinjer som fødselsdag og kost politik samt forældrebestyrelses referater. Vi har også en elektronisk skærm ved børnehuset indgang, til daglig information. Vi forventer, at I dagligt eller mindst en gang om ugen er inde og opdatere jer om stuens og børnehuset aktiviteter og diverse informationer. Vi fungerer tillige som praktikinstitution for Pædagog Uddannelsen Storkøbenhavn i Skovlunde. TELEFONNUMMER! Kontor tlf.: Kontor tlf.: års afd: Egern tlf.: Myrene tlf.: års afd. Grævlingerne tlf.: Pindsvinene tlf.: Mariehønerne tlf

3 ÅBNINGSTIDER! Børnehuset har åbent mandag til torsdag 6.00 til Fredag fra kl til kl Vi har følgende lukkedage: 3 dag før påske 1.maj Grundlovsdag Fredag efter Kristihimmelfart Mellem jul og nytår NORMERING! Børnehuset er normeret til 96 børn (132 enheder) i alderen 0-5 år. Der er ca. 20 fastansatte i børnehuset. Dertil kommer vikarer efter behov. Ballerup kommune har valgfri madordning. Hver anede år er der valg ifht. hvilken madordning Børnehuset skal have. I år 2015 og 2016 er der en kostansvarlig der tilbereder mad til vuggestue børnene. Vi tilbereder 75% økologisk kost. I børnehaven skal børnene have madpakker med. Rengøring af børnehuset foretages daglig af en rengøringsassistent ansat af Elite A/S. 0-2 års afdelingen er opdelt på 2 grupper: Egerne og Myrerne. Børnene er aldersopdelt således, at der er en stor og en lille gruppe i hver ende af vuggestueafdelingen. 3-5 års afdelingen er opdelt med 3 grupper: Mariehønerne, Grævlingerne og Pindsvinene. Børnene er aldersintegreret, men arbejder med aldersopdelte i nogle projekter. 3

4 DEN FØRSTE TID I BØRNEHUSET. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i vuggestuen. Når Jeres barn har fået plads i børnehuset, kontakter I os for at aftale tid til det første besøg. Der har I mulighed for at se børnehuset og møde personalet fra den stue, hvor barnet skal være. Her taler vi lidt om dagligdagen. Vi har et samarbejde med sundhedsplejerskerne i Egebjerg, som led i brobygningsarbejdet omkring børnenes skift. Det første skift er typisk fra hjem til vuggestue. Her deltager jeres sundhedsplejerske i den første samtale med vuggestuen, med mindre barnet er tilflytter til kommunen. Formålet er at give forældre og barn den bedst mulige opstart. Ud over sundhedsplejersken, taler vi også om de forventninger vi har til hinanden, barnets vaner, praktiske aftaler og hvordan indkøringen skal foregå. Ved start i børnehave gælder samme procedure, dog uden sundhedsplejersken. Jeres barn vil sikkert opleve det som en stor forandring at starte i børnehuset. Det vil være en ny tid for Jer alle og derfor er det vigtigt, at vi fra starten skaber et tillidsforhold til både børn og forældre. Det er derfor en god idé hvis I, i starten, har mulighed for at være her sammen med barnet i børnehuset, så I gradvis vænner Jer til Jeres nye hverdag. Når barnet føler sig trygt ved os, kan Jeres barn så være her uden Jer. DAGSRYTMER I BØRNEHUSET. Kl Åbner børnehuset. Kl Morgenmad i alrummet. Kl Børnehaven går over i deres afdeling. Kl Stuerne begynder at blive lukket op i hele Børnehuset, som der møder personale ind. Kl års får lidt frugt, brød og mælk. 4

5 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl /17 Kl /17 Kl /fredag kl. 17 (Ble skrift). Børnehave børnene må tage en mad hvis de er sultne Beskæftigelse i grupper. Spises frokost i 0-2 års afd. Spise de 3-5 årige frokost 0-2 års gør klar til at sove (ble skift). 3-5 år gør klar til at gå på legepladsen. Sovetid for 0-2 år (Ble skift) og evt. enkelte 3-4 år. Eftermiddagsmad. Leg ude eller inde. (Ble skift) Alle børnene samles i alrummet Børnehuset lukker Børnehuset lukker. DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen formuleret værdigrundlag for det pædagogiske arbejdet i børnehuset (se mere uddybende i den pædagogiske læreplan på hjemmesiden): Værdier for arbejdet med børn i Børnehuset Ved Skoven: Børnehuset kendes på, at vi her hos os arbejder med 3 temaer: Personlig udvikling og social interaktion Her hos os: Skaber vi et trygt og rart sted at være for både børn og voksne. Udvikler vi børnenes viden og lyst til indflydelse og medansvar. Styrkes børnene til at indgå i sociale fællesskaber. Der skabes engagement og interesse gennem forskellige samværsformer. Udvikler vi børnenes kompetencer med fokus på sprog, kropsbevidsthed og sociale færdigheder. 5

6 Læring Her hos os: Laver vi ude og inde aktiviteter der udfordrer både den motoriske og den sansmæssige udvikling. Giver vi tid, rum og plads til at støtte op om fantasien. Skaber vi rum for både fri leg og leg organiseret i forskellige projketformer. Understøtter vi en høj faglig kvalitet der hjælper de voksne i deres arbejde med børnenes læring Nærvær og engagement Her hos os: Stræber vi efter engagerede og nærværende voksne, der er gode forbilleder. Arbejder vi på en god dialog og et godt samarbejde med både kollegaer, børn og forældre Anerkendende som begreb Som udgangspunkt er det forventeligt at vi som pædagogiskpersonale møder barnet og dets relationer anerkendende. Med anerkendelse skal der forstås, at vi bestræber os for at se og møde barnet med faglig forståelse, helhed og et cirkulært indblik. Barnets kompetencer skal og vil altid definere relationen. Anerkendelsen medfører plads til forskellighed, empati og respekt. AKTIVITETER I BØRNEHUSET. Om formiddagen inddeler vi børnene i aldersgrupper eller mindre grupper, så den planlagte aktivitet passer til børnenes behov og udviklingstrin. De små grupper betyder også mere ro om aktiviteten og god kontakt børn og voksne imellem. 6

7 Formiddagens aktiviteter planlægges, så der er en vekselvirkning mellem at være i institutionen (ude eller inde) og at tage ud af huset på gåture eller længere væk med bus og tog. De længere ture kan være til biblioteket, Pederstrup eller en tog tur til Måløv og gå en tur i Måløv park. Vi bruger meget nærområdet, skoven, Rosendal, fodrer ænder og svaner og de legepladser, der er rundt om i området. I børnehuset kan aktiviteterne være leg på legepladsen, på stuen, vi har rytmik, maler, bager, klipper, læser bøger, lægger puslespil og leger med vand. Disse forskellige aktiviteter stimulerer børnenes sanser og hjælper dem til at få mere styr på den verden som omgiver dem. Børnene sætter ofte selv en leg i gang, som vi forsigtigt støtter dem i, da det er vigtigt at de prøver egne grænser af, i forhold til deres sociale udvikling. Vi går i gang med formiddags aktiviteter kl Skal vi på længere ture bliver det varslet i forvejen. Vi skriver lidt om, hvad vi har lavet i løbet af dagen, en slags stikord til videre snak med barnet. FÆLLES AKTIVITETER. Fredagssamling: 0-2 års afd. samles i alrummet til fællesang og rytmik, i vinterhalvåret. 3-5 år afd.: Der bages boller til eftermiddagsmaden. Herefter er der fokus på projekt Fri for mobberi, på den enkelte stue. Fastelavn: Alle er klædt ud, børn som voksne, dog ingen masker i 0-2 års afd., da de kan virke skræmmende for de små. Om formiddagen slår vi katten af tønden, hygger og synger om alle de fine udklædte børn. Om eftermiddagen er der fastelavnsboller børnene har bagt. 7

8 Sommerfest: En fredag, i juni måned, holder vi fest for børn, søskende, forældre og personale. Forældrebestyrelsen er i samarbejde med børn og personale med til at planlægge indholdet. Bedsteforældredag: Om foråret inviterer børnene deres bedsteforældre til kaffe/te og boller. Bedsteforældrene har en blomst med, der plantes i vores krukker udenfor. Hele arrangementet foregår udenfor. Bagefter, synger og leger vi sammen eller ser på udstilling af forskellige projekter børnene har lavet. Det er vigtigt, at alle børn får besøg, hvis bedsteforældrene ikke kan komme, er en anden voksen meget velkommen. Forældrene står for forberedelserne dvs. laver kaffe, te osv. Julemåneden: Hele børnehuset tager ud til savværket og henter juletræer. Når vi kommer hjem er der varm supper der er varmet over bålet. I 0-2 år afd. pynter vi juletræ i starten af december og mødes alle sammen nogle formiddage nede i alrummet hvor vi synger julesange og finder julemusen Julius. Vi holder julefrokost for børnene, med stort tag selv- julebuffet. 3-5 års børnene har selv medbragt deres mad. Der bliver afholdt udendørs julefest for børn, søskende, forældre og personale. Det hele foregår på børnehusets legeplads, hvor der kan laves juledekorationer, spises æbleskiver, drikker varm kakao fra bålet. Der vil også være Lucia optog, med de ældste børnehavebørn. Derudover er der andre arrangementer som vil blive tilbudt løbende. BØRNEFØDSELSDAG. Børnenes fødselsdag er en stor dag i børnehuset. 8

9 Vi hejser flaget og ønsker tillykke på den hvide tavle i vindfanget. 0-2 års afd. hænger vi et fødselsdags skilt på døren. Vi pynter op med flag og fødselsdags dug. Vi hjælper gerne med at holde den her i børnehuset, det aftales på den enkelte stue hvordan og hvornår. Det er blevet besluttet, at børnene ikke må få slik, is, saftevand, juice eller kage. Kage må dog gerne medbringes til fødselsdag i 3-5 års afd.. Vi støtter børnene i, at indgår i legerelationer og taler meget om venskaber. Derfor er det kun en mulighed, at invitere til fødselsdag, hvis man inviterer: Hele stuens børn, alle drengene eller alle pigerne Storbørnsgruppen: alle børnene, alle drengen eller alle pigerne Det er ikke optimalt, at der er nogle børn der står udenfor fællesskabet. Så som forældre, er man ansvarlig for, at inkludere alle børnene i fødselsdags arrangementet, på de opstillede vilkår. Derfor udleveres der ikke invitationer ud, til privat fødselsdag, i vores børnehus. 0-2 års afd: Barnet er velkommen til at medbringe boller eller/og frugt. Børnehuset har en inspirationsbog om hvordan frugt og boller kan se festlige ud. Snak med personalet. 3-5 års afd: Barnet er velkommen til at medbringe boller, kage eller/og frugt. Børnehuset har en inspirationsbog om hvordan frugt og boller kan se festlige ud. Snak med personalet. I er også meget velkomne til at invitere stuen hjem til fødselsdag, afsked eller almindelig hygge. 9

10 LEGETØJ. Børnene må gerne have deres eget legetøj med, men vi kan ikke påtage os ansvaret for det, som bla. at lede efter legetøjet når barnet skal hjem. Børnene må medbringe en legeting om dagen, og ikke større end det ligge på garderobepladsen. Alt elektronisk legetøj dvs. også legetøj der kan sige lyde må ikke medbringes. Legetøj som svær, bolde mv. må kun bruges på legepladsen. Spørg personalet hvis du er i tvivl. GARDEROBE. Hvert barn får sin egen garderobeplads, som er forsynet med et billede af barnet. Der er plads til overtøj, sko, støvler og gummistøvler. Vi er ude hver dag, derfor er det vigtigt, at I som forældre altid sørge for at der er skiftetøj Vi vil gerne have et sæt skiftetøj (fra inderst til yderst) liggende fast i børnehuset. Sørg så vidt muligt for at have navn i tøj og fodtøj, da meget tøj er ens og let forbyttes. En tus der hedder permanent er at anbefale. Jeres barn skal have hjemmesko på indendørs. (Husk navn) 0-2 års afd: Ude på badeværelset har hvert barn en kasse eller hylde til deres nattøj og skiftetøj. Til de børn der sover inde, må i gerne tage nattøjet hjem til vask, en gang om ugen. NB! SNORE i overtøj frabedes, da der er risiko for, at disse sætter sig fast i legeredskaber og derved frembyder en kvælningsrisiko. Elefanthuer er at foretrække frem for huer og halstørklæder. 10

11 SPISNING OG KOST I BØRNEHUSET. Morgenmad: Der er morgenmad, på Egernstuen, til de børn der ikke har spist hjemmefra og er her inden kl Vi tilbyder havregrød, tykmælk eller rugbrød/franskbrød. Morgenmad er kun et tilbud til de børn, hvor det ikke er muligt at nå det hjemme. Vi vil gerne opfordre til, at I spiser hjemme i rolige omgivelser, og starter dagen på en hyggelig måde med jeres barn. Såfremt et barn selv har morgenmad med, skal morgenmaden indeholde det samme, som børnehuset tilbyder. 0-2 års afd.: Formiddagsmad: Ca. kl. 8:45 samles vi på stuen og får frugt, brød og mælk. Vi taler med børnene om, hvad vi skal lave, om alle børnene er kommet og synger måske nogle sange. Frokostmåltidet: Frokostmåltidet er forældrebetalt. Ballerup kommune har valgt at forældrebestyrelserne hver 2. År kan træffe valget vedr. frokostmåltid for de 0-2 årige og 3-5årige. Der kan vælges, for de 0-2 årige: Catering eller maden bliver lavet i børnehuset, for de 3-5 årige: Catering eller madpakker. Frokost: De næste 2 år, indtil d , tilbyder vi 75% økologisk mad i vuggestueafd. Vores kostfaglig eneansvarlig sammensætter en madplan, så børnene får en spændende, sund og varieret kost. Kosten består af kold og varm mad på skiftende dage. Til frokost drikker vi vand. Vedr. mad i 2017 og frem, vil det være forældrebestyrelsen der afgøre hvilken madordning skal fortsætte. (Madpakker eller madmor i huset) 11

12 Eftermiddag: Når alle børn er stået op fra deres middagslur, spiser vi rugbrød, tykmælk eller hjemmebagt brød/boller. Til dette måltid vil der blive serveret mælk. De mindste får mos eller flaske efter behov. Børn under 1 år får modermælks erstatning til alle måltider. 3-5 års afd.: Frokost: Indtil d , skal børnene selv have madpakker med. Børnene spiser den medbragte madpakke kl. ca Der serveres vand til frokost. Vedr. mad i 2017 og frem, vil det være forældrebestyrelsen der afgøre hvilken madordning der skal fortsætte. (Madpakker eller cateringordning) Eftermiddag: Børnehaven sørger for frugt hver eftermiddag. Når alle børn har været ude at lege, tisset og vasket hænder, spiser vi frugt. Frugten består af forskelligt frugt samt et stykke brød. Til dette måltid vil der blive serveret mælk. SOVETID I BØRNEHUSET. De mindste børn følger deres helt egen rytme. Børn under ca. 1,5 år kommer udenfor og sover i barnevogne el. krybber. De bliver skiftet og får deres sut og hvad de ellers skal have til at putte med. Når børnene er ca. 1.5 år, sover de inde i et soverum på myrer eller egernstuen. Her er der altid en voksen som læser godnathistorie, rim og remser eller synger for dem inden de skal sove. De børnehavebørn der har behov for at sove går over i vuggestueafd. og sover. Børnene sover ca. 1,5 til 2 timer eller efter behovferie. 12

13 Vi forventer at alle børn holder ferie. I sommerferie perioden forventer vi, at børnene mindst afholder 14 dage sammenhængende. Det er vigtigt, at vi får besked om ferieafholdelse, og også enkelte dage. Det har stor betydning i forhold til personaleplanlægning. Vi prøver at afvikle vores ferie, der hvor der er færrest børn i børnehuset. FRAVÆR. Giv besked til børnehuset, hvis dit barn bliver hjemme, gerne inden kl. 9. SYGDOM. Syge børn må ikke komme i børnehuset. Dels af hensyn til barnet selv, og dels af hensyn til smittefaren overfor de andre børn og personalet. BARNET ER SYGT f.eks. når det har feber, er stærkt forkølet, har diarre eller øjenbetændelse. Men ligeledes også sløjhed før eller efter en egentlig sygdom. BARNET ER RASK når det er symptomfrit og i øvrigt kan klare at være i børnehuset blandt andre børn. SMITSOMME SYGDOMME hos barnet eller i hjemmet skal straks meddeles til børnehuset, som sætter opslag op ved indgangen. MEDICIN må kun gives af personalet hvis barnet har en kronisk sygdom. ER DU I TVIVL omkring dit barns sygdom, vil vi opfordre Jer til at søge egen læge. Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn kan ses på samtlige stuer. 13

14 SKADESTUE. Skulle der ske et uheld med Jeres barn, her hos os, som kræver hurtig lægebehandling, kører en fra personalet med barnet på skadestuen, med en ambulance eller Falck sidde transport alt efter skadens omfang. Vi skal ringe Vi vil altid kontakte Jer samtidig, så I kan komme derhen hurtigst muligt. Er der tale om et mindre uheld forventer vi, at I selv bringer barnet fra børnehuset til skadestuen eller egen læge eller, at i mødes med os på skadestuen. Vi tager altid til Herlev skadestue. HYGIEJNE FÅR BAKTUSSERNE TIL AT BLEGNE. Alle børnefamilier kender til det. Når børnene begynder deres institutionsliv i børnehuset, så begynder infektionerne også at hærge i familien. Først bliver børnene smittet, så bliver forældrene smittet, så bliver børnene smittet med en ny infektion, er den onde infektionscirkel er begyndt. Derfor er det vigtigt med god hygiejne. Som forældre kan man forsøger beskytte at børnene mod de mange infektioner ved at klæde dem godt på, og sørge for at de altid har mulighed for at få tørt skiftetøj på. Og det er da også vigtigt. Men der er nok de færreste, der tænker på, at det næsten er endnu vigtigere, at lære børnene at vaske hænder. Det gør det nemmere, i forhold til at nedbringe børnenes infektionssygdomme, hvis vi i samarbejde fastholder og udvikler de gode vaner for børnene. Det man som forældre kan gøre er følgende gode vaner: Vask børnenes hænder når de kommer i børnehuset. Vask børnenes hænder når de kommer hjem fra børnehuset. 14

15 Vask deres hænder efter toiletbesøg samt før og efter spisning. Tør spisebordet af før og efter spisning. Kog børnenes sutter hver dag i 2 5 minutter. Give dem rent tøj på hver dag fra inderst til yderst. Give dem et bad eller vask dem grundigt hver dag og vask deres hår ca. 2 gange ugentlig. Vask deres sengetøj, nattøj og håndklæder 1 gang ugentlig. Behold dem hjemme indtil de er helt raske, altså en feberfri dag. Vask hænder efter nys, næsepudsning og hosteanfald. Sæben skal holdes tør mellem brug, og sæbebeholderen skal være nem at betjene for børn. Sørg for frisk luft og motion, det nedsætter sygeligheden. Luft ud flere gange om dagen. I børnehuset ser vi gerne at alle, både forældre, børn og personalet tager sko eller støvler af inden vi går ind i huset. Det er en del af den gode hygiejne i børnehuset. Der hænger sprit til de voksnes hænder i indgangen. AFLEVERING & AFHENTNING. Personalet skal altid have besked når barnet kommer og går. På afkrydsningsliste kan der skrives korte beskeder. Hvis andre end forældrene afhenter barnet, så giv besked derom til personalet. Det er vigtigt for personalet, at der i det daglige er gensidig respekt og åbenhed. Vi fortæller Jer hvordan hverdagen er gået, og sker der ændringer hjemme der kan påvirke barnet, vil vi gerne vide det, så vi kan støtte barnet på den bedste måde. SAMTALER I BØRNEHUSET. I vil blive tilbudt 4 samtaler i den periode barnet går i børnehuset. 15

16 1. samtale: vedr. opstart med sundhedsplejersken, 2. samtale: ved overgang fra store myrer og store egern til 3-5 års afd., 3. samtale: det år barnet fylder 4 år, 4. Samtale: vedr. skoleparathed. Her kan vi i fred og ro tale om Jeres barn og dets udvikling. Hvis der opstår behov afholder vi en ekstra samtale. Samtalerne vil typisk foregå i dagtimerne. Personalet har naturligvis tavshedspligt. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDE Lige som vi har samarbejde med sundhedsplejen, har vi også et samarbejde med C-bur, der repræsenter pædagogiske vejleder, motorik konsulenter og psykologer. De deltager i forskellige samtaler der drejer om jeres barn og jer forældre. Vi har også et samarbejde med den forebyggende socialrådgiver, der er en naturlig del af huset og deltager i møder med jer forældre. Den forebyggende socialrådgiver har til opgave at sikre, at i som familie bliver hørt og får den rigtige støtte. Den forebyggende socialrådgiver har ikke myndighed og indsatsen kan derfor kun ske i et samarbejde med jer som forældre. Den forebyggende socialrådgiver tilbyder bl.a. sparring ved skilsmisse og skal ses som en sparringspartner for jer som forældre. TURREGULATIV. Når vi tager på tur med Jeres barn, er det for at give barnet en oplevelse udover den, de får i børnehuset. Det er Jer der bestemmer hvilke transportmidler barnet må benytte. ANTAL BØRN OG VOKSNE MED BUS. Dette vurderes i den givne situation, dog mindst 2 voksne til 6 børn i 0-2 års afd. 3-5 års afd. kan tage af sted med 3 voksne og 22 børn. 16

17 Hvem tager på tur. Så vidt det er muligt, er der en uddannet pædagog med, når vi benytter offentlige transportmidler, ellers tages det op i det enkelte tilfælde. Ture i området. Vi går altid mindst 2 voksne på gåture i området, dog med et varieret antal børn alt efter deres alder. Ture i skoven. Her er der 2 voksne med og antallet af børn vurderes i det konkrete tilfælde. Vi har mobiltelefon med til nødstilfælde. FORÆLDREBESTYRELSEN. Forældrebestyrelsen består af minimum 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejdere, alle vælges for 1 år ad gangen på det årlige forældremøde. Lederen af børnehuset fungerer som sekretær for bestyrelsen. Den pædagogiske leder deltager også. Der skal være en formand og en næstformand. Forældrebestyrelsens vigtigste opgaver. At repræsentere forældrene i forhold til beslutninger, der tages i børnehuset, herunder de pædagogiske mål og principper, samt opdatering og videreudvikling af disse. At beslutte hvilken madordning der skal være for de 0-2 årige og de 3-5 årige. Beslutningen skal tages hver 2. År. At godkende læreplanen samt inklusionsstrategiplan At fungerer som bindeled mellem forældregruppen og ledelsen, og derved sikre en tryg dagligdag for både børn og voksne. At medvirke ved budgetfastsættelse samt opfølgning på forbrug. At medvirke til ansættelse af fast personale. At nedsætte udvalg til diverse ad hoc opgaver f.eks. sommerfest, fødselsdage/jubilæer. 17

18 April

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære VUGGESTUEN 2 VELKOMMEN I VUGGESTUEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge tager vi en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende, så

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro I juni 1977 åbnede Stjær Børnehave i et dejligt landsbymiljø tæt på skov, marker og vandløb. I børnehavens nærmiljø findes desuden skole, bibliotek og hal. Alt sammen faciliteter som giver os mulighed

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue VELKOMSTFOLDER Samuelsgaarden Rådmandsgade 31 2200 København N www.samuelsgaarden.kk.dk mail@samuelsgaarden.kk.dk tlf: 35 83 31 71 samuelsgaardens vuggestue Kære forældre. Velkommen i Samuelsgaardens vuggestue.

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer.

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer. Som en institution i Vejle kommune arbejder vi på, at skabe et inkluderende miljø, hvor børnene oplever sig som en del af et fællesskab hvor der er plads til alle. For at lykkedes med det, er det vigtigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN MARIEHØNEN VELKOMSTFOLDER UDARBEJDET APRIL 2012 I DENNE FOLDER HÅBER VI, AT I KAN FINDE SVAR PÅ NOGLE AF DE SPØRGSMÅL I HAR, I FORBINDELSE MED JERES BARNS OPSTART I VUGGESTUEN

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

DAGINSTITUTIONEN KORSKÆRPARKEN

DAGINSTITUTIONEN KORSKÆRPARKEN Velkommen til Børn, som bliver respekteret, lærer respekt. Børn, som får hjælp, lærer hjælpsomhed og lærer at tjene den svagere. Børn, som bliver elsket som de er, lærer tolerance. På det opstår deres

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst Vasebæk er en kommunal specialbørnehave med 19 børn i alderen 0-7 år. Børnene er fordelt i 3 grupper - Spurvene, Svalerne og Mejserne. Vores adresse er Gymnasievej 28, 4600 Køge. Tlf. nr. 56 65 76 46 Børnehaven/sekretær

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst. VELKOMSTFOLDER Maribovej 3 B 4960 Holeby Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.dk 1 Myretuen Holeby... 3 Myretuen har åben... 4 I Myretuen

Læs mere

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Udarbejdet august 2014 0 Indhold Velkommen.... 1 Børnehuset.... 2 Vuggestuen, fysiske rammer, hverdag m.m.... 3 Udeliv og aktiviteter m.m....

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Amalieparkens Informationsfolder

Amalieparkens Informationsfolder Amalieparkens Informationsfolder Daginstitutionen Amalieparken Vejlegårdsparken 57 2665 Vallensbæk Strand Telefon nr. 4373 4040 Indhold. Side 2. Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Velkommen

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Den integrerede institution Skuden Skram

Den integrerede institution Skuden Skram Den integrerede institution Skuden Skram DII Skuden Skram Velkommen til Skuden Skram Med denne velkomstpjece vil personalet gerne ønske jer velkommen, samt give jer indblik i Skuden Skrams pædagogik og

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk

Haastrup Børnehave, Elmevænget 7, 5600 Faaborg, Tlf. 72530448, Email: haastrupbh@faaborgmidtfyn.dk Velkommen til Haastrup Børnehave Haastrup børnehave er en integreret 0-6 års institution, der er indrettet som et åbent hus. D.v.s. at der ingen fysisk adskillelse er af de 0-2-årige og de 3-6-årige, men

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen til Myretuen.

Velkommen til Myretuen. Velkommen til Myretuen. Med denne folder vil personalet gerne byde jer velkommen i Myretuen, og vi håber, at det vil give jer et indtryk af, hvem vi er, og hvad vi kan byde på. Myretuen. Børnehaven Myretuen

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere