Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk"

Transkript

1 Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf

2 OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative områder. Området er tæt beliggende ved Hareskoven og andre naturområder. Her i børnehuset lægger vi vægt på, at alle trives og indtager en særlig plads. Vi synes selv, at vi er et godt dagtilbud for børnene, og vi bestræber os på at hverdagen skal indeholde spændende aktiviteter, som tilgodeser børns behov, såsom rytmik/sang, tegne/male og udeliv. Vi informere via børneintra, som I har fået en login til. På børneintra informerer vi om diverse projekter, arrangementer, den Pædagogiske læreplan og Inklusionstrategi plan og diverse retningslinjer som fødselsdag og kost politik samt forældrebestyrelses referater. Vi har også en elektronisk skærm ved børnehuset indgang, til daglig information. Vi forventer, at I dagligt eller mindst en gang om ugen er inde og opdatere jer om stuens og børnehuset aktiviteter og diverse informationer. Vi fungerer tillige som praktikinstitution for Pædagog Uddannelsen Storkøbenhavn i Skovlunde. TELEFONNUMMER! Kontor tlf.: Kontor tlf.: års afd: Egern tlf.: Myrene tlf.: års afd. Grævlingerne tlf.: Pindsvinene tlf.: Mariehønerne tlf

3 ÅBNINGSTIDER! Børnehuset har åbent mandag til torsdag 6.00 til Fredag fra kl til kl Vi har følgende lukkedage: 3 dag før påske 1.maj Grundlovsdag Fredag efter Kristihimmelfart Mellem jul og nytår NORMERING! Børnehuset er normeret til 96 børn (132 enheder) i alderen 0-5 år. Der er ca. 20 fastansatte i børnehuset. Dertil kommer vikarer efter behov. Ballerup kommune har valgfri madordning. Hver anede år er der valg ifht. hvilken madordning Børnehuset skal have. I år 2015 og 2016 er der en kostansvarlig der tilbereder mad til vuggestue børnene. Vi tilbereder 75% økologisk kost. I børnehaven skal børnene have madpakker med. Rengøring af børnehuset foretages daglig af en rengøringsassistent ansat af Elite A/S. 0-2 års afdelingen er opdelt på 2 grupper: Egerne og Myrerne. Børnene er aldersopdelt således, at der er en stor og en lille gruppe i hver ende af vuggestueafdelingen. 3-5 års afdelingen er opdelt med 3 grupper: Mariehønerne, Grævlingerne og Pindsvinene. Børnene er aldersintegreret, men arbejder med aldersopdelte i nogle projekter. 3

4 DEN FØRSTE TID I BØRNEHUSET. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i vuggestuen. Når Jeres barn har fået plads i børnehuset, kontakter I os for at aftale tid til det første besøg. Der har I mulighed for at se børnehuset og møde personalet fra den stue, hvor barnet skal være. Her taler vi lidt om dagligdagen. Vi har et samarbejde med sundhedsplejerskerne i Egebjerg, som led i brobygningsarbejdet omkring børnenes skift. Det første skift er typisk fra hjem til vuggestue. Her deltager jeres sundhedsplejerske i den første samtale med vuggestuen, med mindre barnet er tilflytter til kommunen. Formålet er at give forældre og barn den bedst mulige opstart. Ud over sundhedsplejersken, taler vi også om de forventninger vi har til hinanden, barnets vaner, praktiske aftaler og hvordan indkøringen skal foregå. Ved start i børnehave gælder samme procedure, dog uden sundhedsplejersken. Jeres barn vil sikkert opleve det som en stor forandring at starte i børnehuset. Det vil være en ny tid for Jer alle og derfor er det vigtigt, at vi fra starten skaber et tillidsforhold til både børn og forældre. Det er derfor en god idé hvis I, i starten, har mulighed for at være her sammen med barnet i børnehuset, så I gradvis vænner Jer til Jeres nye hverdag. Når barnet føler sig trygt ved os, kan Jeres barn så være her uden Jer. DAGSRYTMER I BØRNEHUSET. Kl Åbner børnehuset. Kl Morgenmad i alrummet. Kl Børnehaven går over i deres afdeling. Kl Stuerne begynder at blive lukket op i hele Børnehuset, som der møder personale ind. Kl års får lidt frugt, brød og mælk. 4

5 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl /17 Kl /17 Kl /fredag kl. 17 (Ble skrift). Børnehave børnene må tage en mad hvis de er sultne Beskæftigelse i grupper. Spises frokost i 0-2 års afd. Spise de 3-5 årige frokost 0-2 års gør klar til at sove (ble skift). 3-5 år gør klar til at gå på legepladsen. Sovetid for 0-2 år (Ble skift) og evt. enkelte 3-4 år. Eftermiddagsmad. Leg ude eller inde. (Ble skift) Alle børnene samles i alrummet Børnehuset lukker Børnehuset lukker. DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen formuleret værdigrundlag for det pædagogiske arbejdet i børnehuset (se mere uddybende i den pædagogiske læreplan på hjemmesiden): Værdier for arbejdet med børn i Børnehuset Ved Skoven: Børnehuset kendes på, at vi her hos os arbejder med 3 temaer: Personlig udvikling og social interaktion Her hos os: Skaber vi et trygt og rart sted at være for både børn og voksne. Udvikler vi børnenes viden og lyst til indflydelse og medansvar. Styrkes børnene til at indgå i sociale fællesskaber. Der skabes engagement og interesse gennem forskellige samværsformer. Udvikler vi børnenes kompetencer med fokus på sprog, kropsbevidsthed og sociale færdigheder. 5

6 Læring Her hos os: Laver vi ude og inde aktiviteter der udfordrer både den motoriske og den sansmæssige udvikling. Giver vi tid, rum og plads til at støtte op om fantasien. Skaber vi rum for både fri leg og leg organiseret i forskellige projketformer. Understøtter vi en høj faglig kvalitet der hjælper de voksne i deres arbejde med børnenes læring Nærvær og engagement Her hos os: Stræber vi efter engagerede og nærværende voksne, der er gode forbilleder. Arbejder vi på en god dialog og et godt samarbejde med både kollegaer, børn og forældre Anerkendende som begreb Som udgangspunkt er det forventeligt at vi som pædagogiskpersonale møder barnet og dets relationer anerkendende. Med anerkendelse skal der forstås, at vi bestræber os for at se og møde barnet med faglig forståelse, helhed og et cirkulært indblik. Barnets kompetencer skal og vil altid definere relationen. Anerkendelsen medfører plads til forskellighed, empati og respekt. AKTIVITETER I BØRNEHUSET. Om formiddagen inddeler vi børnene i aldersgrupper eller mindre grupper, så den planlagte aktivitet passer til børnenes behov og udviklingstrin. De små grupper betyder også mere ro om aktiviteten og god kontakt børn og voksne imellem. 6

7 Formiddagens aktiviteter planlægges, så der er en vekselvirkning mellem at være i institutionen (ude eller inde) og at tage ud af huset på gåture eller længere væk med bus og tog. De længere ture kan være til biblioteket, Pederstrup eller en tog tur til Måløv og gå en tur i Måløv park. Vi bruger meget nærområdet, skoven, Rosendal, fodrer ænder og svaner og de legepladser, der er rundt om i området. I børnehuset kan aktiviteterne være leg på legepladsen, på stuen, vi har rytmik, maler, bager, klipper, læser bøger, lægger puslespil og leger med vand. Disse forskellige aktiviteter stimulerer børnenes sanser og hjælper dem til at få mere styr på den verden som omgiver dem. Børnene sætter ofte selv en leg i gang, som vi forsigtigt støtter dem i, da det er vigtigt at de prøver egne grænser af, i forhold til deres sociale udvikling. Vi går i gang med formiddags aktiviteter kl Skal vi på længere ture bliver det varslet i forvejen. Vi skriver lidt om, hvad vi har lavet i løbet af dagen, en slags stikord til videre snak med barnet. FÆLLES AKTIVITETER. Fredagssamling: 0-2 års afd. samles i alrummet til fællesang og rytmik, i vinterhalvåret. 3-5 år afd.: Der bages boller til eftermiddagsmaden. Herefter er der fokus på projekt Fri for mobberi, på den enkelte stue. Fastelavn: Alle er klædt ud, børn som voksne, dog ingen masker i 0-2 års afd., da de kan virke skræmmende for de små. Om formiddagen slår vi katten af tønden, hygger og synger om alle de fine udklædte børn. Om eftermiddagen er der fastelavnsboller børnene har bagt. 7

8 Sommerfest: En fredag, i juni måned, holder vi fest for børn, søskende, forældre og personale. Forældrebestyrelsen er i samarbejde med børn og personale med til at planlægge indholdet. Bedsteforældredag: Om foråret inviterer børnene deres bedsteforældre til kaffe/te og boller. Bedsteforældrene har en blomst med, der plantes i vores krukker udenfor. Hele arrangementet foregår udenfor. Bagefter, synger og leger vi sammen eller ser på udstilling af forskellige projekter børnene har lavet. Det er vigtigt, at alle børn får besøg, hvis bedsteforældrene ikke kan komme, er en anden voksen meget velkommen. Forældrene står for forberedelserne dvs. laver kaffe, te osv. Julemåneden: Hele børnehuset tager ud til savværket og henter juletræer. Når vi kommer hjem er der varm supper der er varmet over bålet. I 0-2 år afd. pynter vi juletræ i starten af december og mødes alle sammen nogle formiddage nede i alrummet hvor vi synger julesange og finder julemusen Julius. Vi holder julefrokost for børnene, med stort tag selv- julebuffet. 3-5 års børnene har selv medbragt deres mad. Der bliver afholdt udendørs julefest for børn, søskende, forældre og personale. Det hele foregår på børnehusets legeplads, hvor der kan laves juledekorationer, spises æbleskiver, drikker varm kakao fra bålet. Der vil også være Lucia optog, med de ældste børnehavebørn. Derudover er der andre arrangementer som vil blive tilbudt løbende. BØRNEFØDSELSDAG. Børnenes fødselsdag er en stor dag i børnehuset. 8

9 Vi hejser flaget og ønsker tillykke på den hvide tavle i vindfanget. 0-2 års afd. hænger vi et fødselsdags skilt på døren. Vi pynter op med flag og fødselsdags dug. Vi hjælper gerne med at holde den her i børnehuset, det aftales på den enkelte stue hvordan og hvornår. Det er blevet besluttet, at børnene ikke må få slik, is, saftevand, juice eller kage. Kage må dog gerne medbringes til fødselsdag i 3-5 års afd.. Vi støtter børnene i, at indgår i legerelationer og taler meget om venskaber. Derfor er det kun en mulighed, at invitere til fødselsdag, hvis man inviterer: Hele stuens børn, alle drengene eller alle pigerne Storbørnsgruppen: alle børnene, alle drengen eller alle pigerne Det er ikke optimalt, at der er nogle børn der står udenfor fællesskabet. Så som forældre, er man ansvarlig for, at inkludere alle børnene i fødselsdags arrangementet, på de opstillede vilkår. Derfor udleveres der ikke invitationer ud, til privat fødselsdag, i vores børnehus. 0-2 års afd: Barnet er velkommen til at medbringe boller eller/og frugt. Børnehuset har en inspirationsbog om hvordan frugt og boller kan se festlige ud. Snak med personalet. 3-5 års afd: Barnet er velkommen til at medbringe boller, kage eller/og frugt. Børnehuset har en inspirationsbog om hvordan frugt og boller kan se festlige ud. Snak med personalet. I er også meget velkomne til at invitere stuen hjem til fødselsdag, afsked eller almindelig hygge. 9

10 LEGETØJ. Børnene må gerne have deres eget legetøj med, men vi kan ikke påtage os ansvaret for det, som bla. at lede efter legetøjet når barnet skal hjem. Børnene må medbringe en legeting om dagen, og ikke større end det ligge på garderobepladsen. Alt elektronisk legetøj dvs. også legetøj der kan sige lyde må ikke medbringes. Legetøj som svær, bolde mv. må kun bruges på legepladsen. Spørg personalet hvis du er i tvivl. GARDEROBE. Hvert barn får sin egen garderobeplads, som er forsynet med et billede af barnet. Der er plads til overtøj, sko, støvler og gummistøvler. Vi er ude hver dag, derfor er det vigtigt, at I som forældre altid sørge for at der er skiftetøj Vi vil gerne have et sæt skiftetøj (fra inderst til yderst) liggende fast i børnehuset. Sørg så vidt muligt for at have navn i tøj og fodtøj, da meget tøj er ens og let forbyttes. En tus der hedder permanent er at anbefale. Jeres barn skal have hjemmesko på indendørs. (Husk navn) 0-2 års afd: Ude på badeværelset har hvert barn en kasse eller hylde til deres nattøj og skiftetøj. Til de børn der sover inde, må i gerne tage nattøjet hjem til vask, en gang om ugen. NB! SNORE i overtøj frabedes, da der er risiko for, at disse sætter sig fast i legeredskaber og derved frembyder en kvælningsrisiko. Elefanthuer er at foretrække frem for huer og halstørklæder. 10

11 SPISNING OG KOST I BØRNEHUSET. Morgenmad: Der er morgenmad, på Egernstuen, til de børn der ikke har spist hjemmefra og er her inden kl Vi tilbyder havregrød, tykmælk eller rugbrød/franskbrød. Morgenmad er kun et tilbud til de børn, hvor det ikke er muligt at nå det hjemme. Vi vil gerne opfordre til, at I spiser hjemme i rolige omgivelser, og starter dagen på en hyggelig måde med jeres barn. Såfremt et barn selv har morgenmad med, skal morgenmaden indeholde det samme, som børnehuset tilbyder. 0-2 års afd.: Formiddagsmad: Ca. kl. 8:45 samles vi på stuen og får frugt, brød og mælk. Vi taler med børnene om, hvad vi skal lave, om alle børnene er kommet og synger måske nogle sange. Frokostmåltidet: Frokostmåltidet er forældrebetalt. Ballerup kommune har valgt at forældrebestyrelserne hver 2. År kan træffe valget vedr. frokostmåltid for de 0-2 årige og 3-5årige. Der kan vælges, for de 0-2 årige: Catering eller maden bliver lavet i børnehuset, for de 3-5 årige: Catering eller madpakker. Frokost: De næste 2 år, indtil d , tilbyder vi 75% økologisk mad i vuggestueafd. Vores kostfaglig eneansvarlig sammensætter en madplan, så børnene får en spændende, sund og varieret kost. Kosten består af kold og varm mad på skiftende dage. Til frokost drikker vi vand. Vedr. mad i 2017 og frem, vil det være forældrebestyrelsen der afgøre hvilken madordning skal fortsætte. (Madpakker eller madmor i huset) 11

12 Eftermiddag: Når alle børn er stået op fra deres middagslur, spiser vi rugbrød, tykmælk eller hjemmebagt brød/boller. Til dette måltid vil der blive serveret mælk. De mindste får mos eller flaske efter behov. Børn under 1 år får modermælks erstatning til alle måltider. 3-5 års afd.: Frokost: Indtil d , skal børnene selv have madpakker med. Børnene spiser den medbragte madpakke kl. ca Der serveres vand til frokost. Vedr. mad i 2017 og frem, vil det være forældrebestyrelsen der afgøre hvilken madordning der skal fortsætte. (Madpakker eller cateringordning) Eftermiddag: Børnehaven sørger for frugt hver eftermiddag. Når alle børn har været ude at lege, tisset og vasket hænder, spiser vi frugt. Frugten består af forskelligt frugt samt et stykke brød. Til dette måltid vil der blive serveret mælk. SOVETID I BØRNEHUSET. De mindste børn følger deres helt egen rytme. Børn under ca. 1,5 år kommer udenfor og sover i barnevogne el. krybber. De bliver skiftet og får deres sut og hvad de ellers skal have til at putte med. Når børnene er ca. 1.5 år, sover de inde i et soverum på myrer eller egernstuen. Her er der altid en voksen som læser godnathistorie, rim og remser eller synger for dem inden de skal sove. De børnehavebørn der har behov for at sove går over i vuggestueafd. og sover. Børnene sover ca. 1,5 til 2 timer eller efter behovferie. 12

13 Vi forventer at alle børn holder ferie. I sommerferie perioden forventer vi, at børnene mindst afholder 14 dage sammenhængende. Det er vigtigt, at vi får besked om ferieafholdelse, og også enkelte dage. Det har stor betydning i forhold til personaleplanlægning. Vi prøver at afvikle vores ferie, der hvor der er færrest børn i børnehuset. FRAVÆR. Giv besked til børnehuset, hvis dit barn bliver hjemme, gerne inden kl. 9. SYGDOM. Syge børn må ikke komme i børnehuset. Dels af hensyn til barnet selv, og dels af hensyn til smittefaren overfor de andre børn og personalet. BARNET ER SYGT f.eks. når det har feber, er stærkt forkølet, har diarre eller øjenbetændelse. Men ligeledes også sløjhed før eller efter en egentlig sygdom. BARNET ER RASK når det er symptomfrit og i øvrigt kan klare at være i børnehuset blandt andre børn. SMITSOMME SYGDOMME hos barnet eller i hjemmet skal straks meddeles til børnehuset, som sætter opslag op ved indgangen. MEDICIN må kun gives af personalet hvis barnet har en kronisk sygdom. ER DU I TVIVL omkring dit barns sygdom, vil vi opfordre Jer til at søge egen læge. Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn kan ses på samtlige stuer. 13

14 SKADESTUE. Skulle der ske et uheld med Jeres barn, her hos os, som kræver hurtig lægebehandling, kører en fra personalet med barnet på skadestuen, med en ambulance eller Falck sidde transport alt efter skadens omfang. Vi skal ringe Vi vil altid kontakte Jer samtidig, så I kan komme derhen hurtigst muligt. Er der tale om et mindre uheld forventer vi, at I selv bringer barnet fra børnehuset til skadestuen eller egen læge eller, at i mødes med os på skadestuen. Vi tager altid til Herlev skadestue. HYGIEJNE FÅR BAKTUSSERNE TIL AT BLEGNE. Alle børnefamilier kender til det. Når børnene begynder deres institutionsliv i børnehuset, så begynder infektionerne også at hærge i familien. Først bliver børnene smittet, så bliver forældrene smittet, så bliver børnene smittet med en ny infektion, er den onde infektionscirkel er begyndt. Derfor er det vigtigt med god hygiejne. Som forældre kan man forsøger beskytte at børnene mod de mange infektioner ved at klæde dem godt på, og sørge for at de altid har mulighed for at få tørt skiftetøj på. Og det er da også vigtigt. Men der er nok de færreste, der tænker på, at det næsten er endnu vigtigere, at lære børnene at vaske hænder. Det gør det nemmere, i forhold til at nedbringe børnenes infektionssygdomme, hvis vi i samarbejde fastholder og udvikler de gode vaner for børnene. Det man som forældre kan gøre er følgende gode vaner: Vask børnenes hænder når de kommer i børnehuset. Vask børnenes hænder når de kommer hjem fra børnehuset. 14

15 Vask deres hænder efter toiletbesøg samt før og efter spisning. Tør spisebordet af før og efter spisning. Kog børnenes sutter hver dag i 2 5 minutter. Give dem rent tøj på hver dag fra inderst til yderst. Give dem et bad eller vask dem grundigt hver dag og vask deres hår ca. 2 gange ugentlig. Vask deres sengetøj, nattøj og håndklæder 1 gang ugentlig. Behold dem hjemme indtil de er helt raske, altså en feberfri dag. Vask hænder efter nys, næsepudsning og hosteanfald. Sæben skal holdes tør mellem brug, og sæbebeholderen skal være nem at betjene for børn. Sørg for frisk luft og motion, det nedsætter sygeligheden. Luft ud flere gange om dagen. I børnehuset ser vi gerne at alle, både forældre, børn og personalet tager sko eller støvler af inden vi går ind i huset. Det er en del af den gode hygiejne i børnehuset. Der hænger sprit til de voksnes hænder i indgangen. AFLEVERING & AFHENTNING. Personalet skal altid have besked når barnet kommer og går. På afkrydsningsliste kan der skrives korte beskeder. Hvis andre end forældrene afhenter barnet, så giv besked derom til personalet. Det er vigtigt for personalet, at der i det daglige er gensidig respekt og åbenhed. Vi fortæller Jer hvordan hverdagen er gået, og sker der ændringer hjemme der kan påvirke barnet, vil vi gerne vide det, så vi kan støtte barnet på den bedste måde. SAMTALER I BØRNEHUSET. I vil blive tilbudt 4 samtaler i den periode barnet går i børnehuset. 15

16 1. samtale: vedr. opstart med sundhedsplejersken, 2. samtale: ved overgang fra store myrer og store egern til 3-5 års afd., 3. samtale: det år barnet fylder 4 år, 4. Samtale: vedr. skoleparathed. Her kan vi i fred og ro tale om Jeres barn og dets udvikling. Hvis der opstår behov afholder vi en ekstra samtale. Samtalerne vil typisk foregå i dagtimerne. Personalet har naturligvis tavshedspligt. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDE Lige som vi har samarbejde med sundhedsplejen, har vi også et samarbejde med C-bur, der repræsenter pædagogiske vejleder, motorik konsulenter og psykologer. De deltager i forskellige samtaler der drejer om jeres barn og jer forældre. Vi har også et samarbejde med den forebyggende socialrådgiver, der er en naturlig del af huset og deltager i møder med jer forældre. Den forebyggende socialrådgiver har til opgave at sikre, at i som familie bliver hørt og får den rigtige støtte. Den forebyggende socialrådgiver har ikke myndighed og indsatsen kan derfor kun ske i et samarbejde med jer som forældre. Den forebyggende socialrådgiver tilbyder bl.a. sparring ved skilsmisse og skal ses som en sparringspartner for jer som forældre. TURREGULATIV. Når vi tager på tur med Jeres barn, er det for at give barnet en oplevelse udover den, de får i børnehuset. Det er Jer der bestemmer hvilke transportmidler barnet må benytte. ANTAL BØRN OG VOKSNE MED BUS. Dette vurderes i den givne situation, dog mindst 2 voksne til 6 børn i 0-2 års afd. 3-5 års afd. kan tage af sted med 3 voksne og 22 børn. 16

17 Hvem tager på tur. Så vidt det er muligt, er der en uddannet pædagog med, når vi benytter offentlige transportmidler, ellers tages det op i det enkelte tilfælde. Ture i området. Vi går altid mindst 2 voksne på gåture i området, dog med et varieret antal børn alt efter deres alder. Ture i skoven. Her er der 2 voksne med og antallet af børn vurderes i det konkrete tilfælde. Vi har mobiltelefon med til nødstilfælde. FORÆLDREBESTYRELSEN. Forældrebestyrelsen består af minimum 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejdere, alle vælges for 1 år ad gangen på det årlige forældremøde. Lederen af børnehuset fungerer som sekretær for bestyrelsen. Den pædagogiske leder deltager også. Der skal være en formand og en næstformand. Forældrebestyrelsens vigtigste opgaver. At repræsentere forældrene i forhold til beslutninger, der tages i børnehuset, herunder de pædagogiske mål og principper, samt opdatering og videreudvikling af disse. At beslutte hvilken madordning der skal være for de 0-2 årige og de 3-5 årige. Beslutningen skal tages hver 2. År. At godkende læreplanen samt inklusionsstrategiplan At fungerer som bindeled mellem forældregruppen og ledelsen, og derved sikre en tryg dagligdag for både børn og voksne. At medvirke ved budgetfastsættelse samt opfølgning på forbrug. At medvirke til ansættelse af fast personale. At nedsætte udvalg til diverse ad hoc opgaver f.eks. sommerfest, fødselsdage/jubilæer. 17

18 April

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset.

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset. Om Børnehuset Søndergården. Børnehuset Søndergården ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser. Området er tæt beliggende ved Måløv station og ved flotte grønne områder.

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til Sømosen

Velkommen til Sømosen Velkommen til Sømosen En afdeling i Børnehuset Lundebjerg Sømosevej 31, 2740 Skovlunde Velkommen til Sømosen Vores mål med denne information, er at skabe tydelighed og tilgængelighed til forskellig vigtig

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer:

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer: Kostpolitik 2015. Forældrebestyrelsen, personalet og køkkenassistenten har i samarbejde udarbejdet en kostpolitik, der vil blive set på 1 gang om året. Kostpolitikken vil blive fulgt i det daglige arbejde.

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse Velkommen til Junglen En integreret institution for 0-6 årige Profil: Sang og Bevægelse Når du starter i Junglen Indkøring Kære: Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen. Du skal starte på stuen.

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Børnehuset Pilekvisten

Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Pilekvisten er en aldersintegreret daginstitution med et middeltal på 94 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i to afdelinger, i daglig tale kaldet Den

Læs mere

VUGGESTUEN ELLEKILDE

VUGGESTUEN ELLEKILDE VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ELLEKILDE Vuggestue start. Vi vil hermed byde Jer velkommen til vuggestuen Ellekilde. Vi ser det som vores fornemmeste opgave sammen med Jer, at skabe en tryg, udviklende og sjov

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - vuggestue Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Værd at vide om livet i børnehaven

Værd at vide om livet i børnehaven Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45 16.30 Fredag 06.45

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen i Børneoasen Lind. Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3

Velkommen i Børneoasen Lind. Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3 Velkommen i Børneoasen Lind Vuggestuen Koustrupgård Koustrup Allé 3 Start i vuggestuen. Inden Jeres barn skal starte i vuggestuen, vil vi gerne at I kontakter os for et besøg, så vi kan blive klar til

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Dagtilbudsdistrikt Syd. Værd at vide om livet i børnehaven

Dagtilbudsdistrikt Syd. Værd at vide om livet i børnehaven Dagtilbudsdistrikt Syd Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Velkommen hos Gitte Andersen. Fjordparken 28, Vig

Velkommen hos Gitte Andersen. Fjordparken 28, Vig Velkommen hos Gitte Andersen Fjordparken 28, Vig Lidt om mig selv: Jeg hedder Gitte Andersen og har været ansat som dagplejer siden januar 1986. Jeg bor sammen med Søren og vi har tilsammen 5 udeboende

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Lunas Ark

Velkommen til Lunas Ark Velkommen til Lunas Ark Hej :, vi byder dig og din familie velkommen til vores hus. Du skal gå på : - stuen og dine voksne hedder : Adressen : Lunas Ark (Distrikt Nord) Hundigegårdsvej 20, 2670 Greve (Vuggestuen)

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere