Health Care Consulting. Børnehjertefonden Interview-undersøgelse August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Health Care Consulting. Børnehjertefonden Interview-undersøgelse August 2012"

Transkript

1 Børnehjertefonden Interview-undersøgelse August

2 Indholdsfortegnelse Metode 3 Formål 3 Konklusion 4 Anbefalinger 8 Resultaterne 9 Hvordan er det at få og have et hjertebarn 9 Det er hårdt at få et hjertebarn - frygt og bekymring og manglende overskud Mødet med de frivillige på sygehuset Det kræver meget at have et hjertebarn - de fejler tit mere end blot deres hjertesygdom Manglende forståelse fra omverden Støtte og rådgivning 11 Stort behov for socialrådgiver Psykolog Sygeplejefagligt Andre problemstillinger 14 Børnehave og skole De raske søskende betaler en høj pris Teenager-løsrivelse er svær Netværk 16 Netværk med andre familier med hjertebørn er entydigt det vigtigste Familiekursus Aflastningsweekender og rekreationsophold Oplevelsesture Organisation Hjerteforeningen, Børneklubben og Børnehjertefonden 17 Manglende koordinering og beslutningskompetence Brug for mere synlighed Forslag til fremtidige aktiviteter GUCH 22 Organisation samarbejde med HF og BK Man er både voksen før 18 år og ikke voksne bare, fordi man er 18 år Netværk med andre unge er vigtigt Erhverve nye medlemmer til og øge synligheden af GUCH Rådgivning og støtte Læger/sygerpejersker 26 Bilag 1 - spørgerammer 31 2

3 Metode Fra december 2011 til marts 2012 blev der gennemført følgende interview: Børneklubbens bestyrelse: Ét gruppeinterview i København med fire deltagere og ét gruppeinterview i Kolding med tre deltagere Rådgivningscenter i København og Århus enkelt interview med ledere for center i henholdsvis Århus og København Forældre til hjertebørn et gruppeinterview i Århus med ni deltagere og et i København med otte deltagere samt et enkeltinterview gennemført på telefon GUCH et gruppeinterview med to deltagere samt modtaget skriftligt input fra en deltager I slutningen af juni 2012 blev der gennemført et gruppeinterview med fire læger og to sygeplejersker fra Rigshospitalet og Skejby. Der har således indgået i alt 36 personer i interviewene. Deltagerne i fokusgrupperne blev rekrutteret fra Børneklubbens medlemsdatabase via Børneklubbens bestyrelse. Der deltog i alt 18 forældre til hjertebørn mellem 3-14 år. Med undtagelse af et hjertebarn havde alle raske søskende. Fem af de fremmødte forældre var fraskilte. Alle interview blev gennemført af Charlotte Bach-Dal fra Health Care Consulting. Interviewene blev gennemført som semistrukturerede interview (se spørgerammer bilag 1). Formål Formålet med undersøgelsen var at få identificeret: forslag til fremtidig fokus for Børnehjertefondens aktiviteter ud fra hjertebørnsfamiliernes ønsker og behov forbedringspotentiale i organisationen omkring indsats over for hjertebørnsfamilier (HF, Børneklub, BHF) Interviewene omfattede bl.a. følgende spørgsmål: Behov og ønsker til rådgivning og støtte? Forslag til aktiviteter for forældre, hjertebørn og hjerteunge? Ønsker til fremtidig organisation og samarbejde på hjertebørnsfamilieområdet? 3

4 Konklusion Der var meget stor overensstemmelse mellem alle de interviewede - forældre, de unge, de frivillige i Børneklubbens bestyrelse og Rådgivningscentre, læger og sygeplejersker fra Skejby og Rigshospitalet - med hensyn til opfattelser af hvilke problemstillinger, der har betydning samt hvilken form for rådgivning og støtte, der er behov for. Det er hårdt at få et hjertebarn - frygt og bekymring og manglende overskud Stort set alle kunne berette, at det er meget traumatisk at få et hjertebarn, og at der er knyttet en del frygt og bekymring til det. Den første tid på sygehuset er kaotisk Der er forskellige oplevelser af, hvordan det har været på sygehuset første gang, når ens barn har fået diagnosen hjertesyg. De fleste har oplevet det som hårdt og kaotisk og har haft brug for støtte. Nogle har oplevet at få denne støtte fra sygehuset, andre har følt sig alene og smidt lidt rundt med. Det lyder, som om, at forholdene er blevet forringet gennem årene tidligere var der f.eks. hjælp fra både psykolog og socialrådgiver. Det er der ikke mere. Det blev angivet, at der pga. øget fokus og bedre diagnostiske muligheder præ-neonatalt bliver født færre børn med svære hjertelidelser nu end for nogle år siden. Forældre har mulighed for at vælge abort, hvis fostret har svære hjertefejl. For dem med mindre alvorlige hjertefejl, hvor forældrene vælge at gennemføre svangerskabet, er de typisk i dag langt bedre forberedte, når barnet fødes. De frivillige gør en stor indsats på sygehuset Det opleves som en kæmpe hjælp, at de frivillige forældre er på sygehusene for at tale med indlagte forældre til hjertebørn. Der bliver udtrykt stor taknemlighed, og flere er blevet meget rørt over mødet med de frivillige i denne meget svære periode i deres liv. Et enkelt forældrepar udtrykte dog, at det havde været en noget skræmmende oplevelse, da de havde følt, at de frivillige de havde mødt i virkeligheden brugte situationen til at bearbejde egen sorg. Det er vigtigt, at det er de rigtige frivillige, der kommer på sygehusene, og at de er under tæt supervision. Det er krævende og hårdt at være frivillig. Man skal give meget af sig selv og kunne rumme andres store sorg. På Skejby er der kun frivillige to gange om måneden der er mindst behov for hver uge. Ligeledes burde der også være en psykolog på eller tilknyttet sygehuset, mente de interviewede. Det kræver meget at have et hjertebarn de fejler tit mere end blot deres hjertesygdom Det er krævende at sætte sig ind i alt det, man skal kunne overskue og forstå, når man har et hjertebarn. En del har hjertebørn, der har andre fysiske og psykiske problemer oveni, og de allerfleste har problemer med at passe et fuldtidsarbejde p.gr.a. indlæggelser, kontroller og børn, der er præget af udbredt træthed. Der er stort behov for socialrådgivere Der er i HF afsat 8 timer om ugen til socialrådgivere i alt til hele landet, men det er ifølge lederne på rådgivningscentrene og forældrene alt for lidt. Der er stort behov for socialrådgiver. Tidligere lå det på sygehusene, men nu er det flyttet til kommunerne, og de har to hatte på. De er både dem, der skal hjælpe forældrene og dem, der skal hjælpe kommunen med ikke at uddele for mange penge. Der mangler også socialrådgivere med viden om lovgivningen, der vedrører de kronisk syge børn. 4

5 De typiske ting, der giver problemer for hjertebørnsfamilierne er: Mulighed for frihed, når barnet bliver sygt Tabt arbejdsfortjeneste Hjælpermidler (en del af hjertebørnene har andre lidelser også f.eks. høreproblemer, inkontinens, adfærdsproblemer mv.) Midler til psykologhjælp Der er stort behov for hjælp til at finde ud af, hvad man er berettiget til, og hvordan man håndterer afslag på ansøgninger. Nogle forældre har oplevet det som så opslidende at skulle kæmpe med kommunerne og har helt opgivet. Typiske opgaver, der er behov for hjælp til: Bisidderfunktion Hjælpe konkret med hvad har man krav på, og hvordan man griber sagen an Hjælpe med formuleringer På sygehuset bruger lægerne en del tid på at udfylde statusanmodninger og div. papir fra kommunerne. Et forsøg på at udarbejde nogle standardbeskrivelser har ikke aflastet problemet. Kommunerne er presset og det kræver et stort stykke arbejde for socialrådgiveren som på sygehuset i øvrigt også er blevet beskåret. Det angives samtidigt, at der er en hel række kommuner, hvor det køre gnidningsfrit. Derfor bliver det foreslået, at HF/BHF gennemfører en analyse af problemets omfang, inden der iværksættes større aktiviteter med brug af socialrådgivertimer. Behov for mere psykologhjælp I dag kan Rådgivningcentrene/Børneklubben tilbyde to til tre samtaler til forældre og søskende til hjertesyge samt til hjertesyge. Tilbuddet er taget vel imod, og der har været rigtig mange henvendelser. Rådgivningscentrene har dog måtte sortere rigtig mange fra pga. af alder, sværhedsgrad af problemet mv. Psykologen bruges også til supervision af børneklubbens forældre, der arbejder frivilligt på sygehuset. Der er kun mulighed for én gang om måneden, hvilket vurderes at være for lidt. Der er behov for mere psykologhjælp end den, der er til rådighed nu. Der er behov for, at psykologen deltager i nogle af netværksarrangementerne (familiekursus, forældreaftner, pizza-aftner for unge mv.). Der er så mange emner, der er behov for at drøfte. Lægerne og sygeplejerskerne angiver, at der er et ret stort behov for rådgivning, da de fleste familier oplever det at få et hjertebarn som et kaos med mange vanskelige spørgsmål f.eks.: Hvordan skal de håndtere det i forhold til raske søskende? Hvad gør dette ved parforholdet? Hvordan opdrager man et barn, der er kronisk syg? Sygeplejefaglig rådgivning Hos alle interviewede er der enighed om, at følgende problemstillinger går igen hos næsten alle hjertebørn: Hjertebørn er ofte småtspisende Træthed fylder rigtig meget Blodfortyndende medicin hvad må man og hvad må man ikke? Må man køre i rutsjebane i Tivoli? Der er behov for, at denne viden samles, og at man kan søge vejledning hos HF/Børneklubben. 5

6 Der kom forslag om at have sygeplejersker på rådgivningscentret i Århus og København (evt. også Odense). Disse sygeplejersker skulle: Være specielt uddannet i de generelle problemstillinger hos hjertebørnene være en slags vidensbank på området. Tilbyde rådgivning og støtte til forældre og hjertebørn. Meget af dette foretages af frivillige i dag. Have tæt kontakt til børnehjerteafdelinger. Danne netværk for sundhedsplejersker (der er ofte specielle behov hos de små hjertebørn). Danne netværk med psykolog, diætist, socialrådgiver, sundhedsplejersker, afd. Sygeplejerskerne i interviewene prioriterer samtaler og rådgivning med forældre og unge højt. På RH er det systematiseret ved, at der er afsat tid til en række samtaler hver uge, og lægerne kan henvise forældrene og de hjerteunge til en samtale i sygeplejeambulatoriet. Hjemmebesøg af hjertesygeplejerske hos familier med nyfødte hjertebørn blev oplevet som et stort ønske og behov. Andre generelle problemstillinger Børnehave og skole. De fleste har oplevet, at børnehaver og skolen gerne vil gøre det godt. Men at det i høj grad er forældrenes eget ansvar, at lærere og pædagoger er informeret. Der er et ønske om bedre informationsmateriale tilpasset de forskellige aldersgrupper og både noget til pædagoger og lærere men også til klasseundervisning. De raske søskende betaler en høj pris. Mange af de raske søskende føler sig tilsidesat. Og kommer til at hade deres syge søskende i perioder og ender med at føle skyld. Der er behov for stor opmærksomhed omkring dette. Der er også behov for, at søskende har mulighed for at tale med andre raske søskende, så de finder ud af, at andre også tænker som dem. Teenager løsrivelse er svær. Når hjertebørn bliver teenagere, begynder de typisk at tænke på deres sygdom på en anden måde. Løsrivelsesprocessen fra forældrene er nok vanskeligere end for raske i samme alder. De er nemlig typisk blev overbeskyttet p.gr.a. deres hjertesygdom. Der er behov for nye fora for denne aldersgruppe og gerne via nogle af de nye sociale medier som f.eks. Facebook osv. Aktiviteter Det bliver nævnt, at det gælder om at nå ud til flere medlemmer. Nogle angiver, at det kun er få personer, der bruger alle tilbuddene. Ligeledes skal der tænkes på, at aktiviteterne skal appellere til både drenge og piger. Netværk med andre familier med hjertebørn er entydigt det vigtigste at mødes i forskellige sammenhænge og skabe relationer: Weekender, hvor man kan være sammen over lidt længere tid, er i høj kurs. Her nævnes familiekursus, men der er også et ønske om nogle billigere weekender, hvor hovedformålet er at hygge sammen. Forskellige oplevelsesting er også i høj kursus hos hjertebørnene Tivoli, cirkus, badeland osv. Til de lidt ældre børn er noget som pizzaaften eller filmaften mv. Aktiviteter for raske søskende Forældrene vil gerne have temaaftener, hvor forskellige emner kan gennemgås af nogle, der er inviteret til at dele ud af deres viden så kan man drikke kaffe og snakke bagefter. 6

7 Desuden angiver alle, at det ville være en fantastisk ide at have hjemmebesøg a la sundhedsplejerskeordningen blot med nogle sygeplejersker, der er specialiseret i problemstillinger om at have et hjertebarn. Der er forslag til en lang række temaer, som kunne være interessante at tage op dels på forældreaftener men måske også som en slags mail/internet-foredrag man kan høre, når man har tid, med efterfølgende chatmulighed. Følgende temaer fremkom: Døden tæt inde på livet Parforhold og sexlivet i en krisesituation Raske søskende Familien i krise Forskel på, hvordan mænd og kvinde håndterer krisen Træthed hvad kan man gøre Spiseproblematik der mangler noget diætistvejledning. Ville være godt med nogle workshops, madlavningskurser, spisegrupper Følgesygdomme hvordan håndterer vi alle de andre problemstillinger Hvornår skal man fortælle sit barn om sygdommen? Hvilke ord skal man bruge, når de f.eks. er 3 år, 5 år, 12 år osv. Hvordan svarer man på alle spørgsmålene? Evt. udgive hæfter om dette. Der kom forslag om, at HF/BHF har en hjemmeside specielt for medfødte hjertelidelser, hvor alt relevant viden er samlet. I dag har både Skejby og RH en hjemmeside med generel information inden for en lang række områder som jævnligt skal opdateres. Det blev angivet, at denne viden med fordel kunne samles og ensrettes for hele landet på en national hjemmeside hos HF/BHF. Forskning Registre for medfødte hjertesygdomme er en unik forskningsmulighed Dansk forskning på hjertebørnsområdet har det problem ikke at kunne levere patienter nok til at svare på store videnskabelige spørgsmål, eftersom vi er et lille land. Til gengæld har DK en helt unik mulighed for at følge børn med medfødte hjertesygdomme over lang tid og besvare en lang række spørgsmål, om f.eks. morbiditet, indlæggelser, uddannelse, sammenhæng mellem medicinforbrug osv. DK er også stærk inden for genetikdelen, den nuklearmedicinske del og alle de såkaldte skæve børn med syndromer. Men det er inden for epidemiologien, DK kan gøre en forskel. Forskning i psykologiske/sociale områder Det blev angivet at, mange af de bløde værdier kunne være interessant at forske noget mere i. 7

8 Anbefalinger Det anbefales, at HF/BHF på baggrund af analysen arbejder videre med: Udarbejdelse af en hjemmeside der samler al relevant viden om børn og hjertesygdomme. Lægerne, der deltog i interviewet, stiller sig gerne til rådighed. Det blev foreslået, at man tager udgangspunkt i det materiale, HF allerede har udarbejdet, og det der er udarbejdet på Skejby og RH. Disse tekster fordeles mellem lægerne som ser dem igennem for evt. opdateringer. Hjemmesiden skal være dynamisk og skal løbende kunne besvare aktuelle spørgsmål. Udarbejdelse af en strategi i vedr. uddeling af forskningsmidler, herunder se på muligheden for at en større del gives til Registre for medfødt hjertesygdomme og til forskningsprojekter, der er udsprunget heraf. Samt se på hvilke forskningsprojekter der er behov for på det sociale og psykiske område. Optimere det frivillige arbejde på sygehusene. Overveje om der er supervision nok og se på hvordan ordningen kan udbygges. Udarbejde en plan for den samlede rådgivning, herunder: Analysere behovet for socialrådgiver. Hvor mange familier bakser med problemer, og hvor er det henne? Er det nogle enkelte kommuner, der skal fokuseres på? Er det nogle forholdsvis få forældre, der har mange problemer? Udvikle projekter med psykologrådgivning. En hel række vanskelige emner/områder er identificeret under interviewene. Udvikle sygeplejefagligrådgivning, herunder den daglige rådgivning i rådgivningscentrene samt hjemmebesøg. Udarbejde materiale til skoler, herunder både til lærer/pædagoger samt klassesæt. Materialet skal også kunne fungere på hjemmesiden. Skabe større synlighed om børnehjerter, mere PR og gerne en børnekampagne. Udarbejdelse af en samlet aktivitetsplan hvor der tages hensyn til, at der skal nås bredt ud, herunder også tænke forskellige formidlingskanaler (f.eks. grillaften, forældreaftner, internet-foredrag, Facebook osv.). Evt. nedsætte en gruppe af børn og unge, der er med til at udvikle aktiviteter. Sikre at der fremover sker en større koordination af aktiviteter. Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af projektleder Tom Hansen, lederne fra rådgivningscentrerne i Århus og København samt medlemmer fra Børneklubbens bestyrelse samt evt. en faglig sekretariatsfunktion. Denne gruppe skal dels udarbejde et udkast til en konkret handlingsplan på børneområdet (hvor skal vi hen, hvordan kommer vi derhen, og hvem har ansvar for hvad). Dels skal gruppen løbende koordinere indsatsen på området. 8

9 Resultaterne Der var meget stor overensstemmelse mellem alle de interviewede - forældre, de unge, de frivillige i Børneklubbens bestyrelse og Rådgivningscentre - med hensyn til opfattelser af hvilke problemstillinger, der har betydning samt hvilken form for rådgivning og støtte, der er behov for. Derfor er alle interview samlet under fællesoverskrifter. Der, hvor det har relevans, er det fremhævet, fra hvilken gruppe resultaterne er kommet fra. Rød tekst angiver, at det kommer fra Rådgivningcenterne og blå tekst, at det kommer fra Børneklubbens bestyrelse. Da interview med læger og sygeplejersker er gennemført efter første udkast af rapporten er skrevet er resultaterne af dette interview i et selvstændig afsnit på side 26. Men det skal her understreges at der er meget stor overensstemmelse med de øvrige interview. Hvordan er det at få og have et hjertebarn Det er hårdt at få et hjertebarn - frygt og bekymring og manglende overskud Stort set alle kunne berette, at det er meget traumatisk at få et hjertebarn, og at der er knyttet en del frygt og bekymring til det. Der er meget, der er svært med et hjertebarn og meget man skal tage stilling til behandlingsmæssigt og på det sociale område... men det sværeste er nu frygten for, at hun dør... Det er den underliggende følelse af frygt og angst, der fylder... Synes, det har været hårdt at gå fra at være en helt almindelig person, der kan klare sig selv og så blive klient i forhold til børnehaver, skoler, kommuner, behandlingssystemet mv. For første gang oplever jeg, at min datter er frustreret over det, hun ikke må efter den sidste operation. Mor, jeg gider ikke være hjertebarn mere... kan jeg ikke bare blive rask... og så skal sige til et 7-årigt barn: Du bliver aldrig rask hvordan siger man det til sit barn at hun skal opereres hver fjerde eller femte år resten af sit liv... synes virkelig, det er hårdt. Den første tid på sygehuset er kaotisk her gør de frivillige en stor indsats Der er forskellige oplevelser af, hvordan det har været på sygehuset første gang, når ens barn har fået diagnosen hjertesyg. De fleste har oplevet det som hårdt og kaotisk og har haft brug for støtte. Nogle har oplevet at få denne støtte fra sygehuset, andre har følt sig alene og smidt lidt rundt med. Det lyder, som om, at forholdene er blevet forringet gennem årene tidligere var der f.eks. hjælp fra både psykolog og socialrådgiver. Det er der ikke mere. De første tre år var vi stort set på sygehuset hele tiden... der var en pædagog, en klovn, der var pap og papir, man kunne tegne og klippe i der blev bagt kage og pølsehorn der blev læst historie op, der var gode rammer det er jo helt anderledes nu. Det opleves som en kæmpe hjælp, at de frivillige forældre er på sygehusene for at tale med indlagte forældre til hjertebørn. Der bliver udtrykt stor taknemlighed, og flere er blevet meget rørt over mødet med de frivillige i denne meget svære periode i deres liv. Det var så kaotisk at få dette hjertesyge barn og hele indlæggelsesforløbet var frygteligt så måtte faren gerne blive - så måtte han ikke så kunne vi gå på patienthotel hvis der var plads. Det er for dårligt, man skal skilles ad man har så meget brug for hinanden og at være sammen med sit barn, som man er så bange for, måske ikke overlever. Der sad så nogle frivillige, og de reddede os. Det var en kæmpe hjælp... Jeg er stadig meget berørt, hver gang jeg tænker på den kæmpe hjælp, det var at tale med nogle frivillige på sygehuset. 9

10 Et enkelt forældrepar udtrykte dog, at det havde været en noget skræmmende oplevelse, da de havde følt, at de frivillige de havde mødt i virkeligheden brugte situationen til at bearbejde egen sorg. Jeg må sige, at da jeg mødte nogle fra Børneklubben på sygehuset, var det en noget skræmmende oplevelse. Jeg synes, det er en fantastisk god ide, men jeg synes, der burde være en uddannelse af de frivillig, der sidder der. Jeg mødte to velmenende kvinder, men det blev mere en fornemmelse af, at de i virkeligheden skulle bearbejde deres egen sorg. Det blev fremført, at det er vigtigt, at det er de rigtige frivillige, der kommer på sygehusene, og at de er under tæt supervision. Nogle af de frivillige, der deltog i interviewene, fortalte, at det er krævende og hårdt at være frivillig. Man skal give meget af sig selv og kunne rumme andres store sorg. Der er behov for mere tid til at være frivillig på sygehuset. På Skejby er der kun frivillige to gange om måneden der er mindst behov for hver uge. Ligeledes burde der også være en psykolog på eller tilknyttet sygehuset, mente de interviewede. De frivillige, der skal sidde på sygehuset, skal håndplukkes, og der skal være supervision. Vi kan kun være på sygehuset og rådgive to gange om mdr. Ville være godt, hvis man kunne være der en gang om ugen. Men det kræver noget specielt at sidde der og tale med forældre. Jeg har været udsat for at skulle sidde og tale engelsk med et par, samtidig med at der er et par, der skal hjem i morgen, samtidig med at der sidder nogle fra intensiv, som lige er blevet indlagt med deres barn - det er rigtigt modbydeligt for hvor skal jeg sætte mig - hvem har mest brug for mig. Og jeg er jo ikke faglært, jeg er bare en ganske almindelig far. Det kræver meget. Det er alt for sårbart med at det kun er så få, der er frivillige på sygehuset i dag. Hvis de pludselig ikke har overskud mere så er der ikke nogle, der kan træde ind. Når man hører fra folk, hvad det har betydet for dem, at vi er nogle, der arbejder frivilligt, så giver det fuldstændig mening at fortsætte. Vi knokler på for hjertebørnene, fordi det er vores hjerteblod. Vi vil gerne lægge noget arbejde i BK nu vi har de sidste tre år fået så meget og føler, at nu er det vores tur til at give lidt videre til andre. Familien, der skilles under indlæggelse er uholdbart noget HF bør arbejde på at forbedre. Der burde være psykologhjælp på sygehuset eller minimum et sted eller en psykolog de kunne henvise til. Kunne godt tænke os et bedre samarbejde mellem sygehuset og Børneklubben vi taler fint sammen men hvordan kan sygehuset bruge os. Manglende forståelse fra omverden Flere angav, at det kan været svært at se på et hjertebarn, at det er sygt. Dette medfører nogle gange fordømmende blikke fra andre, når man f.eks. kører sin store datter i en klapvogn eller bærer sit barns skoletaske. Min datter er også meget træt. Derfor bruger jeg nogle gange klapvogn til hende - for ikke at udmatte hende mere end højst nødvendigt. Når jeg så kommer gående oppe i hovedgaden med mit 7-årige barn i klapvogn, så kigger folk og tænker... så se dog at få den unge ud af klapvognen... man kan se det i deres øjne og det gør bare så ondt langt ind i sjælen på mig. Man kan jo ikke altid se det på børnene, at de fejler noget. Helt enig det var meget nemmere, da min datter var koblet til iltapparat døgnet rundt så kunne man da se, at hun var dårlig. Vi har valgt at bruge en kørestol frem for klapvogn for at undgå de der fordømmende blikke. Folks blikke, når jeg har slæbt rundt på ham, fordi han var træt. Jeg tager også hans skoletaske og får også blikke kan han da ikke selv bære sin taske. Ikke stor forståelse for træthed. Vores barn kommer ikke ud og lege hos andre. Andre forældre tør ikke tage ansvaret. Når pacemakerkortet kommer frem til fødselsdagen, kan man se panikken i deres øjne. 10

11 Det kræver meget at have et hjertebarn de fejler tit mere end blot deres hjertesygdom, og det kræver meget at komme igennem systemet og få hjælp Det var kendetegnet for alle interviewene, at det er krævende at sætte sig ind i alt det, man skal kunne overskue og forstå, når man har et hjertebarn. En del har hjertebørn, der har andre fysiske og psykiske problemer oveni, og de allerfleste har problemer med at passe et fuldtidsarbejde p.gr.a. indlæggelser, kontroller og børn, der er præget af udbredt træthed. Man skal jo næsten selv uddanne sig til socialrådgiver for at forstå hele loven og sygeplejerske for at forstå behandlingen og pædagog for at håndtere sit hjertebarn, og så skal man altså også lige være mor for sine andre børn. Fik at vide, at hun havde en hjertefejl, og at hun bare skulle opereres, og så ville alt blive godt. Men hun er i dag autist og går i handicapbørnehave hun kan ikke koncentrere sig, hun er ikke renlig og ikke udviklet sprogligt svarende til alderen. Når vi tager på RH til kontrol, så ser de udelukkende på hjertet. Jeg skal selv have overskud til at finde ud af, hvor jeg skal gå hen med de andre problemer. Og når man så skal have bevilliget noget i kommunerne, skal man skrive, hvilket sygehus man hører til... men RH svarer tilbage, at det har jo ikke noget med hjertet at gøre, så det kan de ikke udtale sig om. Så skal jeg finde overskud til at kæmpe for det og når man har andre børn også er det svært at finde mere tid og overskud. Man støder ind i murer uanset, hvor man kommer hen fordi du måske ikke har en diagnose på de tilstødende lidelser. Det er ikke kun bevillingsmæssigt det er også forståelsesmæssigt fra omverden. Svært i forhold til arbejde. Jeg er på nedsat tid, fordi min søn er meget, meget træt og er nødt til at komme hjem om eftermiddagen efter skolen. Han er helt brugt op, når han er færdig med skolen. Der mangler generelt forståelse for dette. Han er jo syg lige som alle andre med influenza osv., og det er man jo også selv, og så er der kontroller og indlæggelser det bliver svært med de mange sygedage fra arbejdet. Og selvom de godt kan forstå, at det må være svært så er der alligevel ikke den helt store forståelse, når det kommer til stykket. Man skal selv holde øje med alting. Hvis du ikke har hørt noget, må man selv følge op. Og der bliver ikke koordineret mellem de forskellige undersøgelser på sygehuset, når vi skal til kontroller. Det er vigtig at få samlet undersøgelserne, så man ikke skal have for mange fraværsdage fra arbejde. Støtte og rådgivning ønsker og behov Der er stort behov for socialrådgiver Der er i dag afsat 8 timer om ugen til socialrådgivere i alt til hele landet, men det er ifølge lederne på rådgivningscentrene og forældrene alt for lidt. Der er kæmpe behov for socialrådgiver. I gamle dage lå det på sygehusene, men nu er det flyttet til kommunerne, og de har to hatte på. De er både dem, der skal hjælpe dig med at få penge og dem, der skal hjælpe kommunen med ikke at uddele for mange penge. Der mangler også socialrådgivere med viden om lovgivningen, der vedrører de kronisk syge børn. De typiske ting, der giver problemer for hjertebørnsfamilierne er: Mulighed for frihed, når barnet bliver sygt Tabt arbejdsfortjeneste, sociallovgivningen - hvor kan jeg få nogle penge, når jeg ikke kan passe mit arbejde Hjælpermidler (en del af hjertebørnene har andre lidelser også f.eks. høreproblemer, inkontinens, adfærdsproblemer mv.) Midler til psykologhjælp Der er stort behov for hjælp til at finde ud af, hvad man er berettiget til, og hvordan man håndterer afslag på ansøgninger. Der er behov for konkret hjælp også til formuleringer. Nogle forældre har oplevet det som så opslidende at skulle kæmpe med kommunerne og har helt opgivet. 11

12 Typiske opgaver, der er behov for hjælp til: Bisidderfunktion Hjælpe konkret med hvad har man krav på, og hvordan kan man gribe sagen an Hjælpe med formuleringer Der var engang en socialrådgiver, man kunne ringe til i HF. Mange af os har ikke overskud til ting udover hverdagen. Hvis man f.eks. har fået afslag fra en kommune om deltagelse i familiekursus eller andet, så har man ikke overskud til at tage sagen op og klage. Der er behov for en der kan hjælpe også med formuleringerne ville være rart med en standardansøgning, hvor man lige kunne sætte sit eget navn ind. Vi mangler en hos HF, der kender alle paragrafferne. Det er ikke nok, at man får at vide du skal bare bede om at komme til at tale med den øverste chef man har brug for en, der kan hjælpe med at skrive klagen bruge de rigtige formuleringer mv. Har brug for meget konkret hjælp vi kan ikke selv omsætte det. Mange af børnene har jo også andre problemer men ved ikke, hvor man skal gå hen med sine ting, og hvilke regler der gælder. Det bliver jo ret følelsesladet, når vi skal skrive ansøgninger og tage kampen op, når vi får afslag. Det ville være rart at få hjælp af en, der ved, hvordan man skal formulere sig i henhold til lovgivningen, og hvilke paragraffer man skal henvise til. Jeg tror, vi har haft 7 forskellige socialrådgivere på kommunen og det er kørt helt skævt. Alle de kampe og ankesager har trukket så mange ressourcer, at man er ved at slide sig selv op på det. Så vi afvikler alt vi søger og klager ikke mere. Omkostningerne ved at være en del af det system er så enorme. Vi havde nogle samtaler med en socialrådgiver på Skejby hun fortalte lidt om, hvad man evt. kunne få hjælp til men understregede, at det var lidt op til kommunen. Hun sendt et brev til kommunen. Vi har faktisk kun oplevet en god behandling. Vi blev kontakte af vores kommune, da vi lige var kommet hjem og de fortalte os, hvad vi kunne få hjælp til det har været meget positivt. Så flyttede vi til en anden kommune, og siden har der kun været problemer. Ankersager osv. hjælper ikke. Man er nødt til at lukke ned. Det er en uværdig situation at være i. Tabt arbejdsfortjeneste er det vigtigste. Kan være svært at holde fast i bevilligen. Kommunerne prøver tit at få børnene placeret i forskellige pasningsmuligheder om eftermiddagen. Men det er jo svært, når hun er så træt hun har brug for at komme hjem og slappe af hos sig selv. Socialrådgiver i HF har ikke slået til. Hendes viden slog ikke til. Sådan noget som tabt arbejdsfortjeneste og det at miste sit arbejde er nogle helt typiske problemstillinger her ville det være en fordel, hvis en socialrådgiver hos HF, som kendte paragrafferne, kunne hjælpe til. Mere specialiseret hjælp i HF med tid til at hjælpe med formuleringer. Enkelt forkert formulering kan medføre afslag. Der er behov for et par dage om ugen, hvor socialrådgiveren sidder fysik i centret (gerne i Århus evt. også i København). Man skal kunne træffe hende på telefon og de dage, hun er her. Ville være oplagt at dele en fuldtidsstilling mellem en psykolog og en socialrådgiver. Nogle kommuner afviser hjælp, men med de rigtige paragraffer i hånden kan man faktisk nogle gange godt få hjælp alligevel. De typiske henvendelser til vores socialrådgiver er ofte meget tunge og tidskrævende. Behov for en person, der er helt inde i lovgivningen; nogle, der kender det helt præcist i forhold til denne gruppe. Der kommer hele tiden nye love. Der er mange studerende på socialrådgiverstudiet, der mangler emner til deres bachelor. 12

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD DAGBOG om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE Sandras historie Dans dig til bedre selvværd! diabetespiger med spiseforstyrrelser LMS - Landsforeningen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere