Kastrup Nr. 4 November 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastrup Nr. 4 November 2006"

Transkript

1 Kastrup Nr. 4 November 2006 MAX 20 KG Nu skal der sættes en stopper for de alt for tunge kufferter i lufthavnen. 3F Kastrup går i offensiven med en kampagne. Side 2 Farvel til Claus Lindegaard. Side 3 133,00 179,50 20,00 80,00 31,00 12,00 36,50 45,00 Generalforsamling 262,00 tirsdag den 28. november: Beretninger, valg, regnskab. Side 7-10 De er ved at få uddannelse i bagagen. Side 14 Air China er landet med 45 tons gods til Worldwide Flight Services med syv timers forsinkelse, og Flemming Petersen og kollegerne i den nystartede Kastrup-virksomhed har susende travl. Læs om det unge team af 3F ere, der løber den nye virksomhed i gang. Side 6 og 11

2 Kufferten er årsag til nedslidning 3F Kastrup går i offensiven med en kampagne for at få sat en stopper for de alt for tunge løft i lufthavnen. 3F Kastrup er i fuld gang med at løbe en kampagne i gang for at få nedbragt de mange Claus Nielsen, Cimber Air tunge løft i lufthavnen, som slider portørerne ned. Kampagnen skal først og fremmest rette sig mod de rejsende, som ikke er opmærksomme på, at tykke badehåndklæder, ekstra sko og ferielekture i fede indbindinger har konsekvenser for portørerne. Det er nemlig portørerne, der skal stable de overtunge kufferter i snævre lastrum og kæmpe med at få dem ud igen. Og det er portørerne, der alt for tidligt må stoppe med jobbet, fordi kroppen ikke kan holde til det. Flypassagererne kører deres kufferter på hjul og mærker kun vægten det splitsekund, de svinger den på båndet ved indtjekning. Så ser de kufferten transporteres på bånd og ser vogne køre kufferten til flyet. Næste gang de møder deres kuffert kommer den også kørende automatisk på et rullende bånd. Hvad opmærksomme på er, at den har været gennem hænder og er blevet løftet og hevet i flere gange undervejs. Konference som startskud Det vil 3F Kastrup forsøge at ændre. Afdelingen har dannet en Rampegruppe til formålet, som består af sikkerheds- og tillidsrepræsentanter fra handlingselskaberne i lufthavnen. Nu planlægger afdelingen sammen med Rampegruppen en stor kampagne, som starter med en konference i januar og følges op af aktiviteter, medieomtale, reklamer osv. i foråret, inden den helt store rejseaktivitet sætter ind. Til konferencen inviteres nationale og europæiske politikere, repræsentanter fra fly-, rejse- og forsikringsselskaber, leverandører af materiel og lufthavnsfolk. De kan så høre udsagn fra folk, der er blevet slidt alt for tidligt ned i lufthavnen, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der i det daglige slås med problemet, afdelingen der har inddrevet millioner af kroner i erstatning til de nedslidte, arbejdsmedicinere, der MAX 20 KG de ikke ser og derfor ikke er Kent Dyrkov, Nordic Aero har dokumenteret de tunge løfts konsekvenser på kroppen og andre vægtige udsagn om det alvorlige problem. Lars Brogaard, 3F Kastrup - Konferencen er første led i kampagnen, hvor vi både satser på at påvirke lovgivningsmæssigt og af frivillighedens vej. At få gennemført internationale krav om en maksimal vægt på kufferten er en meget stor mundfuld og vi kan heller ikke være sikre på nå vores mål ad frivillighedens vej. Men vi er nødt til at prøve at gøre noget, siger Henrik Bay-Clausen, næstformand i 3F Kastrup. - Jeg tror og håber på, at vi kan få luftfartsselskaber, CPH og andre relevante med på ideen, så det bliver en f ælles kampagne som alle bakker op om. For alle har et medansvar fastslår Henrik Bay-Clausen. Max 20 kg er målet Rampegruppen har besluttet sig for en kampagne med titlen Max 20 kg. Flyselskaberne har i dag forskellige vægtgrænser for kufferter, men fælles for de fleste er, at de tillader deres kunder at medbringe 20 kg bagage, alt derover skal afregnes som overvægt. - Den eneste gevinst ved det er, at flyselskaberne tjener penge på at belaste portørerne yderligere, siger Henrik R.T. Pedersen, SGS. Personalet ved indtjekningen rammes ligeledes af bestemmelserne om overvægt, for hvem ønsker at konfrontere en stærkt ophidset passager, der er på nippet til at komme for sent til sit fly, med ekstrabetaling for overvægt? - En løsning på de problemer kunne være, at kuffertbåndet ved indtjekningen blev udformet, så det automatisk stopper såfremt kufferten vejer mere end 20 kg. En løsning der vil hjælpe både personalet ved indtjekningen og portørerne i flyenes lasterum, foreslår Peter Markvad, Servisair. Kent Dyrkov, Nordic Aero, fremhæver, at det er stærke kræfter, man er oppe imod i kampen for at lette kufferterne. - Flyselskaberne kan stramme reglerne over natten, når det drejer sig om at bekæmpe terrorisme, men de har ingen samvittighedskvaler over at sætte vores helbred på spil, siger han. - Det er vigtigt, at vi få ideen bredt ud, så også flyselskaberne bakker op om den, siger Peter Markvad, Servisair Claus Nielsen, Cimber Air. Faglig sekretær i 3F Kastrup, Lars Brogaard, fremfører, at flyselskaberne først og fremmest må have en menneskelig interesse i ikke at nedslide de folk, der sikrer, at flyene kommer i luften, men der er også økonomiske sidegevinster i at bakke op om kampagnen, f.eks. betyder reduceret kuffertvægt, at man samtidig sparer brændstof. Andre steder i verden arbejdes der mod en grænse på 23 kg, og det vil jo i sig selv være et fremskridt, men Rampegruppen går foreløbig efter de 20 kg, som de mener, er den rigtige maksimumgrænse. Der skal skabes forståelse Kampagnen er under planlægning, og Rampegruppen har masser af ideer til indholdet. De er enige om, at budskabet skal rettes mod den Henrik R. T. Pedersen, SGS KR rejsende på en saglig måde, så der skabes forståelse og velvilje. Humoren skal tages i brug og budskabet udbredes gennem annoncer i dagblade, reklamer på busser, foldere til rejsende, badges og kasketter med budskabet om max 20 kg. - Man kunne måske også opstille en simulator af et flylastrum på Rådhuspladsen, hvor folk selv kunne prøve, hvordan det er at stable tunge kufferter under trange forhold, nævner Lars Brogaard. Han fortæller, at afdelingen vil forsøge at skaffe eksterne midler til kampagnen bl.a. fra en forebyggelsesfond, der blev etableret i forbindelse med velfærdsforliget.

3 Det faglige har været en stor del af mit liv Claus Lindegaard, formand for 3F Kastrup, ser tilbage og frem til et helt nyt liv i ny andelsbolig ved den gamle skole i Stege. Som mangeårig tillidsmand for flyarbejderne i lufthavnen og fra 1990 som næstformand/formand for 3F Kastrup kan Claus Lindegaard, der fratræder som formand ved den kommende generalforsamling, se tilbage på en tilværelse, hvor det faglige har været en stor del af hans liv. Et godt liv med mange kampe, fremskridt og tilbageslag. Det største problem for Claus Lindegaard er, at fagbevægelsen ikke længere melder klart ud, at den bygger på, at de stærke hjælper de svage. Han mener, at fagbevægelsens primære opgave er, at hjælpe dem, der er kommet i uføre, og at det er forkert at forsøge at sælge fagforeningen som en serviceorganisation. - Men det er desværre trenden, at vi skal konkurrere indbyrdes og dokumentere med kroner og øre, at medlemmerne får valuta for kontingentet, siger han og tilføjer, at man burde tage diskussionen om, at forskellige former for ydelser ikke kan sammenlignes, og at fagbevægelsen i bund og grund handler om, at hjælpe dem, der har behov. Det handler om solidaritet. Det har været grundstenen i 3F Kastrup gennem alle årene, og Claus Lindegaard er ikke i tvivl om, at den holdning fortsat er bærende med et åbent hus og et fortsat højt serviceniveau. - Selvfølgelig samtidig med at sikre medlemmerne en god løn og ordentlige ansættelsesforhold, siger han. Og den kamp ser han tendenser til, at man risikerer at tabe på gulvet hvad ansættelsesforholdene angår. For EU har dikteret en liberalisering i lufthavnen på alle områder i den frie konkurrences hellige navn. - Det har medført et pres på de ansatte, som har haft en enorm betydning. Antallet af deltidsansættelser er eksploderet, fordi firmaerne har krævet større fleksibilitet, og vores tillidsfolk har accepteret det. Firmaerne har indført splitvagter ad bagvejen ved at bruge deltid på 4 timers vagter. Kampviljen der blev væk I slutningen af halvfjerserne/ starten af firserne var der større fælles fodslag, og SAS var ikke splittet op i små enheder. Dengang var samarbejdet organiseret, og man havde ikke så mange egoist-tørne som i dag, hvor man kun sjældent støder ind i hinanden. Men de organisatoriske forhold er kun én forklaring, en anden er, at kampviljen var helt anderledes. - Dengang forhandlede vi løn hvert kvartal, og vi sloges. Jeg husker adskillige episoder, hvor jeg var nødt til at have min lille søn Emil med. Han har mange gange ligget og sovet på bagsædet i bilen ved arbejdsnedlæggelser om aftenen og om natten. De funktionærlignende vilkår, man har i dag, har firmaerne ikke foræret os. Det sloges vi for. I dag mangler kampviljen. Et andet slagsmål, som har fyldt meget, er kampen for bedre vilkår på skiftehold. Skifteholdet har Claus Lindegaard mærket på egen krop og eget socialliv, og afdeling en har været ekstremt aktiv på området gennem alle år. - Vi har prøvet at opnå forbedringer, men det er ikke lykkedes godt nok. Ved de kommende forhandlinger er det på bordet igen, og så kommer der forhåbentlig et gennembrud. Et nyt liv Claus Lindegaard er ikke blevet træt af livet i fagbevægelsen, og han føler sig heller ikke så gammel, men han ser frem til et andet liv med mere afslapning: Golf, bøger, musik og naturen på Møn, hvor han har købt en nyopført andelsbolig i den gamle skolegård midt i Stege. Og cykelture. Ikke Tour de France, for så megen doping findes der ikke, men ud og kigge på en natur med fugleliv og svampe, der på mange måder minder om barndommens på Bornholm. Planen om et otium blandt venner på Møn er lagt for længst, stort set samtidig med beslutningen om at gå af som 63-årig. Det skal man nemlig ifølge 3F Kastrups vedtægter, som Claus Lindegaard selv har været med til at få indført. - Jeg har haft et privilegeret job, hvor jeg har haft mulighed for at bruge mig selv i et levende miljø blandt engagerede tillidsfolk. Og jo, jeg har arbejdet her i 10 år som formand, men jeg føler ikke, at jeg har været formand som sådan. Min opgave har været at være fortaler for en politik, som er fastlagt på seminarer og bestyrelsesmøder, siger han og sukker lettet, da journalisten afslutter snakken - for at være i mediernes centrum, når det handler om ham selv, har han aldrig brudt sig om. Kom og sig farvel til Claus Lindegaard Der er reception i afdelingens lokaler på Saltværksvej 68 Torsdag den 30. november 2006 kl Alle er velkomne p.b.v. Henrik Bay-Clausen 3

4 Nye i afdelingens regi 3F Kastrup Avisen har tradition for at give en kort præsentation af nyvalgte tillidsrepræsentanter. Her bringer vi også en omtale af to, som ikke er nye tillidsrepræsentanter, men efter sammenlægning med 3F Kastrup nye i afdelingens regi. Ny TR i Dansk Røde Kors Store, nye udfordringer Michael A. Nielsen, 36 år, har været tillidsmand for otte 3F ere i Dansk Røde Kors siden foråret. Han stillede op til hvervet, fordi han gerne vil have indflydelse på de organisatoriske ændringer i asylcentrene, som blandt andet medfører omdefinering af 3F ernes stillinger. - Hidtil har vi primært beskæftiget os med bygningsvedligeholdelse og rengøring i vores asylcentre i Kongelunden og på Fasanvej og i hovedkontoret på Dag Hammerskjölds Allé. Men nu får vi tildelt en større social opgave med voksenundervisning i asylcentrene, fortæller Michael. Det indebærer, at 3F erne skal deltage i praktikforløb og aktivering af asylansøgerne, som nu tilbydes 20 timers aktivering eller 10 timers aktivering og 10 timers undervisning. - Det stiller store krav til os, men heldigvis får vi løbende tilbudt kurser og temamøder, siger Michael og understreger, at det bestemt også er nødvendigt, når man skal varetage nye opgaver for mennesker fra 30 forskellige nationer. Asylcenter Kongelunden huser for øjeblikket ca. 200 asylansøgere, hvoraf en stor del er fysisk eller psykisk handicappede, mens asylcentret på Fasanvej har 60 beboere, primært kvinder og børn. - Arbejdet med asylansøgerne er meget interessant, men det er også barsk, fortæller Michael. Præsentation af TR i LSG Sky Chef Ingen stor ændring at flytte afdeling Pia M. Kyhl, 47 år, har i snart fem år været tillidsrepræsentant for pt. 107 kokke, smørebrødsjomfruer, bagere, konditorer og catere i LSG Sky Chefs. Hun startede i SAS Service Partner i 1991 og har været faglig aktiv siden 1999, hvor hun blev valgt ind i klubben. Lige for øjeblikket er det især ledelsens ønske om mindre sygefravær og medarbejdernes ønske om bedre arbejdsmiljø, der snakkes om på arbejdspladsen, og Pia Kyhl er overbevist om, at det sidste automatisk fører til det første. En anden sag, der har optaget sindene, var ledelsens modvilje mod at underskrive en frokostaftale, der blev indgået for ikke mindre end tre år siden. - Problemet blev løst efter en konflikt. Efter tre dages arbejdsnedlæggelse blev papirerne underskrevet, og vi fik vores frokostaftale i hus. Aftalen blev indgået for tre år siden, men nu, da den opsparede ferie skal afvikles, ville ledelsen løbe fra løftet. Men den gik altså ikke, siger Pia Kyhl. Pia Kyhl oplever ikke overflytningen fra RBF til 3F Kastrup som en stor ændring. - Jeg har deltaget i lufthavnsudvalgets møder og er kommet her i afdelingen i alle årene. Og vi har jo også fået vores egen mand, Frank vid Stein med i afdelingen. For mig er den eneste forskel, at min transporttid til møder i fagforeningen er kortere, eftersom jeg bor og arbejder i Kastrup, siger hun. Ny TR i Inflight Media Lidt kaotiske tilstande Denise Larsen, 23 år, er fra 1. september ny tillidsrepræsentant i Inflight Media, som leverer aviser til flyene. Hun har været ansat i virksomheden i halvandet år, og synes, det er en fed arbejdsplads. Denise henvendte sig til afdelingen med nogle problemer, som der ikke blev taget tilstrækkeligt hånd om. Faglig sekretær Ole Donbæk Jensen hjalp hende og anbefalede hende at påtage sig hvervet som tillidsrepræsentant for de 13 kolleger. - Forholdene på arbejdspladsen er lidt kaotiske engang imellem, og jeg vil gerne være med til at få sat styr på dem. Derfor stillede jeg op som tillidsrepræsentant, da ingen andre ville, fortæller hun. Et af problemerne er manglende overarbejdsbetaling til nyansatte. Et andet er mangel på arbejdstøj. - Vi render rundt og ligner farvelader med brune bukser, blå bluse og rød kasket, og det er fem år siden, der sidst blev givet arbejdsbukser til kollegerne, siger Denise og glæder sig over, at det forhold nu ser ud til at blive bragt i orden. Denise håber at kunne ruste sig til hvervet ved selvstudier. - Jeg er ikke så meget for at skulle af sted på kursus en hel uge, siger hun. En enkelt dag eller to er ok, men helst ikke mere. Og problemerne her på Inflight Media er ikke særlig store, men det kan selvfølgelig være de bliver det. Præsentation af TR i Gate Gourmet Alt for få fastansatte Poul K.E. Andersen, 59 år, har været tillidssrepræsentant i Gate Gourmet Denmark i flere omgange. Første gang fra 1995 til 2000, og nu igen de seneste halvandet år. Han har været fagligt aktiv et langt liv og medlem af Restaurations- Branchens Forbund, RBF, i 40 år. - Og så er det jo lidt nostalgisk ikke at være i RBF, men at høre til i 3F Kastrup, selv om det rent fagligt set er en udmærket løsning, siger han. Poul K.E. Andersen har arbejdet i Gate Gourmet siden 1992 og levet med i mange op- og nedgange. - Lige nu er vi ca. 75 fastansatte. Der er 15 i min gruppe, som omfatter kokke og smørebrødsjomfruer. Det helt store aktuelle problem er, at der er for meget arbejde og for få folk, og at man tager folk ind ad den ene dør og smider dem ud ad den anden, siger han. Som tillidsrepræsentant er han stærk modstander af, at der er næsten lige så mange løst ansatte som fastansatte på arbejdspladsen. - Det er menneskeligt urimeligt at ansætte folk på den måde, og de når dårligt nok at lære at kende forskel på en agurk og en tomat, før de er ude af vagten igen. 4

5 Ny TR i R98/Intern Service Det går ned ad bakke Ole Michael Sørensen, 47 år, er ny tillidsrepræsentant i Intern Service i R98 efter halvandet år som fungerende tillidsmand og næstformand i klubben, som det går stærk ned ad bakke for. Den er på det nærmeste blevet halveret og har nu medlemmer, bestående af kantinefolk, pladsfolk, beholderafdeling og værkstedsfolk. - Vi har mistet arbejdsopgaver og må se i øjnene, at vi er ved at være for få til at have egen klub. Derfor ligger vi i forhandling med de timelønnedes klub,tlc, fortæller Ole Michael Sørensen. Blandt de arbejdsopgaver Intern Service har mistet, er den faste, årlige vask af skraldebeholdere. Den var tidligere en del af servicen. Nu er den trukket ud af de faste aftaler og tilbydes som en service, der skal betales pr. regning. Det har betydet, at jobbet mange steder bliver udført af viceværter, eller man bruger et privat firma. - Vi har mistet 25 mand på den konto, og det har været hårdt, fortæller Ole Michael Sørensen. Men alt er ikke udelukkende trist. Et mindre projekt er etableret på Frederiksberg, som har fået opstillet beholdere til henholdsvis plast og metal. Det har givet lidt ekstra arbejde. - Der er også ofret lidt på nye vaskeanlæg, så der er håb om, at vask af beholdere ikke helt forsvinder, nævner Ole Michael Sørensen. Den store udliciteringstrussel berører ikke Intern Service i første omgang. - Men ingen kan føle sig sikre, siger tillidsmanden. Ole Michael Sørensen kan i øvrigt viderebringe en ros til 3F Kastrup fra en langtidssygemeldt kollega, som føler sig ualmindelig godt hjulpet af afdelingen. - Kollegerne er rigtig godt tilfredse med det nye tilhørsforhold, siger han. Nyt tillidsmandsforum 17. oktober samledes tillidsrepræsentanter fra MAHÈ, MMM Trading, TNT, Strålfors, R98 og Dragør Kommune for at danne et nyt netværk i 3F Kastrup. 3F Kastrup er en fagforening med mange medlemsgrupper. Den store medlemsgruppe, der er koncentrere t i lufthavnen, har allerede sit tillidsmandsforum i lufthavnsudvalget. Det nye netværks formål er at styrke samarbejdet gennem udveksling af tips og fiduser, gode lokalaftaler, besøg på hinandens virksomheder, koordinering af forslag til overenskomsterne m.m. Alle tillidsrepræsentanter i 3F Kastrup, der ikke arbejder i lufthavnen, bliver inviteret med i netværket, der samtidig ser frem til samarbejdet med lufthavnsudvalget for sammen at kunne sikre gode forhold på alle vores arbejdspladser. ny-valgte Sikkerhedsrepræsentanter Gate Gourmet Denmark Fra RBF: Poul K. E. Andersen Københavns Lufthavne, Bus-Marshall René B. Gravang LSG Skychefs Fra RBF: Keld Larsen Bo L. Vinterberg Kim Nielsen Novia Otto Neergaard Renoflex Steen Sølberg Petersen TNT Freight Management Steen Toft Bentsen Servisair Carsten Almskou Jan Thygesen SGS KR-B Dennis Olsen Sodexho Jan Pedersen Inflight Media Catarina Gustavsson Husk at give 3F Kastrup besked, hvis der vælges eller genvælges sikkerhedsrepræsentant Vi sørger for, at vedkommende bliver anmeldt og dermed får den beskyttelse overenskomsten giver. Også plads til dig Igen i år var 3F Kastrup på Ullerup Marked. 3F på Ullerup Det var i weekenden 11., 12. og 13. august. Vejret var ikke med os, og pladsen blev i løbet af weekenden forvandlet til en mudderpøl. Det bevirkede, at der var begrænset tilstrømning af mennesker, men i løbet af de tre dage kom mange alligevel forbi vores stand. Ungdomsudvalget havde valgt temaerne: Gode grunde til være medlem i 3F Kastrup, og Hvad må de unge under 18 lave? Der var arrangeret konkurrencer hver anden time, hvor der var lækre præmier til de unge, samt en hovedkonkurrence, hvor præmien var en tur i Tivoli for to personer. Igen i år havde vi opstillet bordfodbold samt to airhockeyborde til stor glæde for de unge, der kom og hyggede sig hos os. Her fik vi så en snak med dem, om hvad de skulle være opmærksomme på, når de arbejdede. Vi lavede i forbindelse med Ullerup en folder om reglerne for de unges arbejde. Folderen kan fås i afdelingen. Hovedkonkurrencen blev vundet af Margit Johansen fra Hundested, hun arbejder til dagligt i Falck, og var lykkelig, da hun fik beskeden. Og husk, hvis du er ung, under 30 år og brænder for ungdomsarbejde, er du mere end velkommen i vores ungdomsudvalg. En del af os i udvalget er ved at være for gamle. Kælderen har åbent hus for eflerlønnere og pensionister hver mandag og onsdag kl for billard, skak, dart, bordtennis og kortspil m. m. Kendte ansigter går på efterløn Afdelingens mangeårige vicevært Leif E. Olsen, har besluttet at gå på efterløn og stopper i afdelingen den 31. oktober Rengøringsassistent Vita Jensen, der også har været i afdelingen i mange år, har ligeledes besluttet at gå på efterløn, men stopper først den 1. marts Afdelingen ønsker dem begge et langt og godt otium og siger samtidig tak for mange års tro tjeneste. p.b.v. Henrik Bay-Clausen 5

6 3F erne presser på for at få de mange tons gods fra Kina af vejen i en fart. Brian Jersborg: Arbejdsmoralen er høj. Worldwide Fl Med nu 20 ansatte og en del stillingsopslag er der kommet fart over feltet i det nye luftfragtselskab Worldwide Flight Services i lufthavnen. Kl. er 12, og på det tidspunkt burde der være forholdsvis fredeligt i Worldwide Flight Services, WFS, i Kastrup. Derfor er 3F Kastrup Avisen troppet op for under rolige forhold at tage pulsen på det nystartede luftfragtfirma, der har brudt SAS Cargos godsmonopol i lufthavnen. Men sådan bliver det ikke. WFS s nye store kunde, Air China er netop landet med 7 timers forsinkelse, og nu skal der arbejdes hurtigt for at få de 45 tons gods af vejen. Termin alchef Klaus Erlang Petersen er presset af forsinkelsen, og 3F erne har travlt. Novia bringer godset fra flyet til WFS s forplads, hvorfra WFS s folk kører det ind i den store, nyopførte terminal. Det skal hurtigst muligt på lager, så det ikke hober sig op på forpladsen og forhindrer Novia i at komme af med alle 45 tons. Puslespillet skal gå op, og Klaus Erlang Petersen har sit at spekulere på. Nedbrydningen af godset fra Air China tager cirka 6 timer for et team på 4-5 mand, og der er også andre fly, der skal passes. Men pionerånden trives i det nye selskab, og folkene knokler på. De har ikke noget imod at give den en ekstra skalle under pressede forhold. Alberthus Botha: Arbejdet er hårdt og vagterne på 10 timer. Det går nok ikke i længden. Det er gået hurtigt - Det er gået hurtigt, siger tillidsmand Christian Thomsen. Vi startede for et halvt år siden med fem mand. Nu er vi 20 og søger flere medarbejdere. Det er en hård tid, fordi mange af de nye mangler erfaring, men det er samtidig sjovt at være med til at bygge noget nyt op. 3F erne i WFS er et ungt team, hvor 21-årige Jannick Steffensen er den yngste. Han kom direkte fra Teknisk Skole, hvor han droppede ud af lager- og logistiklinjen for at være med til at løbe den nye virksomhed i gang. Og det har han ikke fortrudt. - Det er spændende at være med til at bygge noget helt nyt op. Her er ingen gamle forbenede rutiner og ikke noget, der hedder vi plejer, siger han. Marco Nezzo er med sine 45 år den ældste i teamet. Han har kun været i WFS i 14 dage. Han kommer fra et job i Nuance i Brøndby, og er meget glad for at arbejde i lufthavnen, især fordi han bor på Amager. - Det er en fortrinlig arbejdsplads og arbejdsklimaet er i top hvilket er det vigtigste efter lønnen, siger han. Brian Jersborg, 28 år, har været i WFS siden starten for et halvt år siden. Han har tidligere arbejdet i SAS Cargo - både Øst og Nord. - Stemningen her er som i det gamle Cargo Øst. Arbejdsmoralen er høj og arbejdet selvstændigt og alsidigt. Folk er stabile og engagerede. Vi skal have struktureret hverdagen med nogle rutiner, men det er svært, når alt er så nyt, Marco Nezzo i fuld gang med at nedbryde godset, så det kan blive fordelt på destinationer. og der hele tiden bliver mere at lave. Godt fra start Den nye virksomhed er kommet godt fra start. Man er nu oppe på 16 kunder, hvoraf tre selskaber er helt nye kunder i lufthavnen. - Vi udvikler os i et fornuftigt tempo og søger løbende nye folk. Lige nu har vi brug 6

7 G E N E R A L F O R S A M L I N G Valg på generalforsamlingen Formand Claus Lindegaard afgår, og Henrik Bay-Clausen er valgt som ny formand ved urafstemning for de næste tre år. Næstformand: Valg for et år og derefter hvert tredje år nyvalg Industrigruppen, valg for to år: Arne Larsen Michael Visby Ole Falster Ledig plads modtager genvalg modtager ikke genvalg modtager ikke genvalg nyvalg for et år Industrigruppen/KAD-området, valg for to år: Laila Møller modtager genvalg Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn indkalder til generalforsamling Tirsdag den 28. november 2006, kl i salen, Saltværksvej 68 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Bestyrelsens beretning v/formand 3. Rapport fra udvalgene v/udvalgsformand a) Oplysningsudvalg b) Miljøudvalg c) Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg d) Bladudvalg 4. Regnskab v/kasserer 5. Indkomne forslag a) Kontingent 2007 b) Andre 6. Valg ifølge lovene Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. november Forslag til udtalelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 27. november 2006 kl. 12. Protokollen ligger til gennemlæsning i fagforeningen fra tirsdag den 21. november På bestyrelsens vegne Claus Lindegaard Transportgruppen/Øvrige, valg for to år: Flemming Rasmussen modtager genvalg A&B-gruppen/Private, valg for to år: Søren Jensen modtager genvalg Offentlige Gruppe og Den Grønne Gruppe, valg for to år: Jan Lolk Andreasen modtager ikke genvalg Personlige suppleanter er på valg hvert år: Lars Hørlyck, Novia suppleant for Arne Larsen Sten Petersen, Spirit Air Cargo suppleant for Michael Visby Kenny Gullaksen, SGS Ekspeditionsarb. suppleant for Ole Falster Ledig plads suppleant for nyvalgt Pernille Hou Jensen, SGS KR-Cleaning suppleant for Søren Bøtter Allan V. V. Mørch, LSG Sky Chefs suppleant for Ken Fischer Dennis Machon, INC, suppleant for Brian Franklin Jane S. Hansen, LSG Sky Chefs suppleant for Laila Møller Peter Møller, MAHÈ suppleant for Flemming Rasmussen Tommy Møller, R98 suppleant for Palle Nissen Peter Vium, Kbh. Lufthavne A/S suppleant for Steen K. Hansen Ledig plads suppleant for Søren Jensen Michael Mortensen, Tårnby Kommune suppleant for Jan Lolk Andreasen Stemmeudvalg for 1 år: Bent Sivertsen, Frank Jacobsen, Finn Madsen, Lars Hertzum, Gert Knudsen Stemmeudvalgssuppleanter: John Tang, Henrik R. T. Pedersen Fanebærer for 1 år: Holger Zimling Fanebærersuppleant: Rene Robinson-Bendsen Miljøudvalget: På valg er: Henrik R. T. Pedersen/SGS Ekspeditionsarb., Poul Erik Persson/ LSG Sky Chefs, Michael F. Hansen/Novia, Kim J. Christiansen/Spirit Air Cargo og Thomas Petersen/Ledig Oplysningsudvalget: På valg er: Bjørn Sørensen/LSG Sky Chefs, Lars Hertzum/SGS KR-Cleaning, Dennis Machon/INC, Jens Jacobsen/Servisair og Flemming Rasmussen/Haugsted Bladudvalget: På valg er: Holger Zimling/INC, Bent Sivertsen/Efterlønner og Hector Dorrego/SAS Component Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg: På valg er: Lars Hørlyck/Novia, Niels Kauffeldt/SGS Ekspeditionsarb., Gert Knudsen/Tårnby Kommune, Frank Jacobsen/INC og Hanne Andersen/LSG Sky Chef Medlemsudviklingen i 3F Kastrup Sammenslutning med RBF Dørene åbnes kl , og der er sandwich, kaffe/te og øl/vand. Der vil være røgfrit i salen. Efter generalforsamlingens afslutning vil der være mulighed for hyggeligt samvær budget prognose uge Tag ud og medbring på generalforsamlingen 7

8 G E N E R A L F O R S A M L I N G Regnskab 2005 Regnskabet for 2005 er en del af den samlede årsrapport, som i sin helhed kan fås ved henvendelse til afdelingen. Regnskabets primære resultat er på kr., hvor vi oprindelig havde budgetteret med et mindre underskud. Det positive resultat skyldes først og fremmest en meget positiv udvikling i medlemstallet. Af det samlede resultat på kr. har bestyrelsen besluttet at henlægge kr. til fremtidige aktioner, mens resten går til konsolidering af afdelingens formue. Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Kontingent Kursusindtægter (refusion og tilskud) Andre indtægter Primære indtægter Personaleudgifter Afdelingsblad Kontingenter Administrationsomkostninger Møder og kurser Ejendommenes drift Andre udgifter Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Ekstraordinære poster, udgift Ekstraordinære poster, indtægt Resultat før skat Foreningsskat 0 0 Årets resultat Der disponeres således: Overført til afdelingens egenkapital Henlagt til kampagner Henlagt til Aktivprisen/Jubilæumsfond Balance pr. 31. december AKTIVER Ejendomme Inventar og edb 1 1 Materielle anlægsaktiver Aktier Anlægsaktiver Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver PASSIVER Afdelingens egenkapital Årets resultat Regulering ejendomme Egenkapital EDB-henlæggelser Henlæggelser til kampagner Aktivprisen/jubilæumsfond Henlæggelser Egenkapital i alt Feriepengeforpligtelse fastansatte Anden gæld Langfristet gæld Mellemregning med forbund Offentlige kreditorer Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Passiver Kontingent 3F Kastrup kr. med efterløn pr. md. Kontingent 3F Kastrup kr. med efterløn pr. md. Kontingent 3F Kastrup kr. uden efterløn pr. md. 20,00 133,00 179,50 19,40 116,50 181,50 133,00 179,50 80,00 31,00 36,50 77,60 32,50 38,50 20,00 45,00 48,00 80,00 31,00 12,00 36,50 382,00 262,00 389,00 267,00 45,00 12,00 11,00 262,00 8 Tag ud og medbring på generalforsamlingen

9 G E N E R A L F O R S A M L I N G Prognose 2006 I lighed med tidligere foreligger her et bud på, hvordan år 2006 økonomisk vil ende for 3F Kastrup. Prognosen er lavet på baggrund af bogføringen for januar til august. Til sammenligning gengives også tallene for 2005 og det oprindelige budget for Tallene er opstillet på en anden måde end i det officielle regnskab, så det er den økonomiske side af andre udpluk af 3F Kastrups gøremål, der vises har i 3F Kastrup været præget af store omvæltninger Efter sammenslutningen med KAD til 3F den 1. januar 2005, fulgte først sammenslutningen med Renovationsarbejderne og siden RBF i 2006, og i løbet af sommer og efterår 2006 er de fysiske rammer blevet tilpasset, idet der er udvidet og renoveret i faglig fløj af Saltværksvej 68. Kontingentindtægterne Ved sammenslutningen den 1. januar med Renovationsarbejderne hoppede medlemstallet 700 i vejret. I det hele taget startede 2006 med et flottere medlemstal og dermed kontingentindtægter, end vi i budgettet havde regnet med. Men i løbet af foråret tabte udviklingen lidt pusten, og det faktiske medlemstal dykkede lidt ned under det forventede. Da vi 1. juli blev sluttet sammen med 123 RBF ere på Gate Gourmet og LSG, bragte det således kun medlemstallet tilbage på det, vi havde håbet, at det skulle være i forvejen. Alt i alt regner vi kun med ved årets udgang at nå budgettets kontingentindtægt. Personaleudgifterne Personalemæssigt havde vi allerede i 2005, foranlediget af sammenlægningen med Renovationen, udvidet med en faglig og en administrativ medarbejder, og i forsommeren udvidede vi, i forbindelse RBF ernes komme, med endnu en faglig medarbejder. Den sidste havde vi ikke budgetteret med, og det kan selvfølgelig ses på personaleudgiften. Nettoudgiften holder sig dog til det budgetterede, da det er lykkedes afdelingen at hente mere end forventet i refusion. Administration og ejendomme Da regeringen fjernede portostøtten til fagblade, besluttede vi i afdelingen at uddele 3F Kastrup Avisen på arbejdspladserne for at spare portoudgiften. Den løsning har vi måttet gå bort fra igen for at sikre, at medlemmerne får avisen, og flest muligt får læst den. Portoen er dyrere end alle andre udgifter til avisen tilsammen, og det afspejler sig derfor også i forventningerne til avisudgiften for Sammen med Renovationsarbejderne har 3F Kastrup overtaget en erhvervslejlighed i andelsbogligforeningen Sct. Thomas på Frederiksberg, der er udlejet på en 10-årig kontrakt. I disse 10 år vil der altså optræde en indtægt i vores regnskab herfra. Feriehusene har i 2006 ikke kunnet hvile i sig selv. Vedligeholdelse og udbedring efter indbrud i Sverige har kostet klart mere end forventet. Udlejningen har i ferieperioden været hæderlig, og vi håber fremover, at medlemmerne vil udnytte husene lidt flittigere, idet vi har lavet om på reglerne, så man uden for skolerne ferieperioder mere fleksibelt kan leje sig ind i hele uger, weekender eller enkeltdage. Andre aktiviteter De faglige aktiviteter er steget kraftigt tildels på grund af de nye medlemsgrupper. Der har været flere på kurser, og der har været holdt flere arrangementer i huset på Saltværksvej. Som sædvanlig bruger afdelingen en del penge på jubilarfest, julehjælp til vores pensionister og til begravelseshjælp. De to første arrangementer er festlige afbræk i hverdagen. Som julehjælp uddeler vi gavechecks til COOPs forretninger. I år sker det den 5. december. Modtager du ikke en invitation, kontakt afdelingen. Til jubilarfesten kunne vi i år mønstre en 70 års jubilar (for 3. år i træk), to 60 års jubilarer, syv 50 års jubilarer, atten 40 års jubilarer og syvogtres 25 års jubilarer. 100 jubilarer i alt. Ekstraordinære indtægter Sammenslutningen med Renovationsarbejderne førte mere end medlemmer og nye kolleger med sig. Der er også kommet en del økonomiske midler. Af driftsregnskabet for 2006 kommer kun til at fremgå , der kommer fra Mælkeriarbejderne, mens 4,4 mio. betragtes som formuesammenlægning, der øger afdelingens egenkapital. Knap 2 mio. af disse er øremærket til udvidelse og ombygning. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at ombygningen ikke skulle finansieres over afdelingens almindelige drift, men af den opsparede og tilkomne formue. Selve ombygningen kommer ikke til at optræde i driftsregnskabet, men bliver alene et spørgsmål om at flytte vores værdier fra banken til Saltværksvej 68. Til gengæld er der en del følgeomkostninger (midlertidig flytning af strøm, pavilloner som midlertidige arbejdspladser o.l., nødvendigt nyt inventar), der vil komme som ekstraordinære udgifter i størrelsesordenen ca kr. (Tallene er i kr.) Regnskab 2005 Budget 2006 Prognose 2006 Kontingenter brutto til forbund, A-kasse og efterløn Kontingenter i alt Andre indtægter Personale løn refusion Personale i alt Administration Avis og hjemmeside Ejendomme Saltværksvej udgifter udlejning Saltværksvej i alt AB Sct. Thomas udlejning 117 AB Sct. Thomas i alt 50 Feriehuse udgifter udlejning Feriehuse i alt Ejendomme i alt Medlemskaber ,60 11,00 19,40 Kontingent 3F Kastrup kr. uden efterløn pr. md. 123,50 267,00 181,50 48,00 32,50 38,50 Forbundet Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring Adm.bidrag til hovedkontoret Bidrag til forsikringen ATP-bidrag Efterlønsbidrag Fast adm.bidrag - afdelingen Aktivitetsbestemt adm.bidrag Kastrup afdeling Fagligt aktiviteter og kurser udgifter refusioner Fagligt aktiviteter og kurser i alt Andre udgifter sponsorater, gaver og aktionsstøtte mærkepenge retshjælp julehjælp lægeerkl, kørekort, VUC kaffe, øl og vand salg øl og vand begravelseshjælp sammenkomster lommebog F -212 valg -115 t-shirts diverse Andre udgifter i alt Primært resultat Finansielt Ekstraordinært 100 Samlet resultat Tag ud og medbring på generalforsamlingen 9

10 G E N E R A L F O R S A M L I N G Beretning fra oplysningsudvalget Studiekreds med debatmøder Oplysningsudvalget består af medlemmer fra: Haugsted, INC, LSG Sky Chefs, Servisair, SGS Cleaning og afdelingen. Udvalget har arbejdet med en studiekreds med åbne debatmøder. Debatmøderne samlede fra 10 til 20 medlemmer. Møderne handlede om: Skraldemændene i R98s spændende projekt med integration og uddannelse, hvor unge arbejdsløse med indvandrerbaggrund blev forvandlet til fuldblods skraldemænd. Det var Palle Nissen fra klubben sammen med Lene Rosfort fra Fagligt Internationalt Center, FIC, der holdt oplægget. EU s servicedirektiv med oplæg fra Klaus Lorenzen fra forbundets Transportgruppe om, hvordan dette direktiv øger presset på de danske overenskomster også i den light udgave, der nu er vedtaget. Vi besøgte Arbejdermuseet, og alle fik noget at tænke over i forhold til historie og nutid. Endelig havde vi et møde, hvor Mogens Pedersen og Peter Vium fra 3F Kastrups solidaritetsgruppe, fortalte engageret om det samarbejde, de indgår i med fagforeninger inden for luftfart i Mellemamerika. De hjælper med til at overføre positive erfaringer om, hvordan man organiserer sig stærkest inde for dette område. Møderne skulle have været afsluttet med en studietur til Belgien, men grundet manglende tilmelding blev den aflyst. Vores erfaring for 2006 i sammenligning med studiekredsen i 2005 er, at den bør placeres i vinterhalvåret. Udvalget har ligget lidt underdrejet i meget af perioden, så udover studiekredsen har vi reelt kun lavet få aktiviteter, såsom koordinering af deltagelse af 9 klubhold i 3F Region Hovedstadens fodboldturnering, deltagelse i 3F s kampagnedage i maj og deltagelse i Internationaliseringskonference i 3F Region Hovedstaden. der, og oplevelsen på arbejdspladserne er, at Arbejdstilsynet ikke længere er så grundigt i dets gennemgang, og derved ikke får det korrekte billede af arbejdsmiljøet. Udvalget besluttede bl.a. derfor at afholde et stormøde om regeringens handlingsplan og prioriteringer af arbejdsmiljøet frem til år Regeringen har valgt at følge Arbejdsmiljørådets anbefalinger. Det betyder, at psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, støj og muskel- og skeletbesvær skal have særlig høj prioritet de næste fem år. Udvalget har også taget initiativ til at indlede en dialog med ledelsen i CPH, da sidste års vintervejr gav mange problemer for medlemmer i lufthavnen. Oplevelsen var, at ledelsen planlagde snerydningen udelukkende af hensyn til, at flyene skulle kunne starte og lande og dermed på bekostning af de arealer, hvor vores medlemmer færdes. CPH afviste kritikken, men inviterede til et samarbejde fremover, hvilket er sat i værk. Beretning fra uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg Ny veje til rette mand på rette job SGS erne har fået nyt arbejdstøj, men arbejdsforholdene er uændrede. Beretning fra miljøudvalget Medlemmerne af 3F Kastrups miljøudvalg er til dagligt beskæftiget hos Novia, R98, SGS, LSG Sky Chef, Spirit Air Cargo, samt en ildsjæl inden for jobpatruljen og internationalt solidaritetsarbejde. Igen i år valgte miljøudvalget at markere Arbejdsmiljøets Internationale dag den 28. april. Det blev besluttet, at det skulle være nærværende og kunne relateres til de faktiske problemer, der måtte være ude på arbejdspladserne. Der blev derfor udarbejdet et postkort, med nogle få velvalgte afkrydsningsmuligheder, hvor kollegaerne kunne prioritere dem, de mente ledelsen skulle igangsætte løsningsforslag til. De udfyldte postkort blev efterfølgende overrakt til ledelsen. Et andet tilbagevendende tema i udvalget er de løbende ændringer af arbejdsmiljøloven. Desværre er ændringerne af negativ karakter, og udvalget vurderer, at især det forebyggende arbejde på virksomhederne bliver ramt af ændringerne. Arbejdstilsynet har igen fået ændret praksis på en række områ- Afdelingens Net Café har levet godt også i 2006 og lever videre med fri adgang i dagtimerne og en ugentlig aften, takket være de frivillige Net Cafévagter - dog med den ændring, at det nu er torsdag aften, der er hjælp på banen. Edb-undervisningen i huset genoptages. I samarbejde med VUC tilbydes grundkurser i edb til dem, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med it-teknologien. Det begynder i det nye år og bliver onsdage eftermiddag/aften se annoncen på side 14. Uddannelsen af lufthavnsoperatører er i fuldt sving, og til foråret skal de første faglærte operatører til svendeprøve. Afdelingen er involveret i at lave opgaver og finde skuemestre. Udvalget glæder sig til, at det første hold kan evalueres. Der foregår lige nu justeringer, der gør uddannelsen lettere at bruge for forskellige typer firmaer overalt i landet. Der er også ved at ske et gennembrud for voksenlærlinge i SGS. En gruppe ansatte i SGS har fået lov til at få en afklaring på, i hvor høj grad deres arbejdserfaring og anden erfaring kan afkorte deres vej til en faglig uddannelse, den såkaldte meritvej. Lige nu er 20 SGS ere ved at få uddannelse i bagagen. Det er et stort projekt, som styrker deres almene viden om dansk, engelsk, matematik og it. Samtidig giver det dem mulighed for at få teknisk viden i fag, som udbydes af AMU, efter eget valg. Manglen på kvalificerede ledige opleves efterhånden som et reelt problem i R98 og SGS, men mulighederne for at opkvalificere nyledige er begrænsede. Derfor arbejder man på renovationsområdet, efter opfordring fra tillidsfolk i R98, med forskellige modeller, der kan kvalificere nyuddannede, og ansatte, der ønsker ændring, og ansatte, der er fyringstruede fx i forbindelse med udlicitering. Konference for udvalgene For at få ny energi og nye ideer i udvalgene, holder afdelingen en udvalgskonference i løbet af det nye år. Konferencen skal bl.a. sikre god tid og inspiration til at udvalgene kan arbejde med deres kommissorium og lave konkrete planer for arbejdet. De valgte/ansatte i afdelingen, der deltager i udvalgene, planlægger også en mindre rokade, så der sikres ny inspiration til udvalgsarbejdet. 10 Tag ud og medbring på generalforsamlingen

11 Air China er ny kunde i lufthavnen og lander tre gange om ugen tonsvis af gods. ight Services for et par 3F ere mere, og vi kan da godt mærke, at der ikke længere er så stor ledighed, siger Klaus Erlang Petersen. 3F erne giver udtryk for, at dialogen med ledelsen er fin, og det giver dem forventninger om, at de små startproblemer hurtigt kommer på plads. - Jeg har lige haft en snak med alle kollegerne, og bortset fra småting er de godt tilfredse, siger sikkerhedsrepræsentant Alberthus Botha. Småtingene drejer sig fx om, at ikke alle har fået arbejdstøj, og at man venter på at få vinterjakker. Lange vagter slider - Vi har også drøftet arbejdstider. Arbejdet er fysisk hårdt, og vores vagter er på 10 timer. På lang sigt er det formentlig ikke en god løsning, fordi det kan føre til hurtig nedslidning. Men kollegerne er glade for de lange vagter, fordi det giver flere fridage og dermed mere tid til familien, nævner Alberthus Botha og tilføjer, at det emne nok skal tages op til drøftelse igen på et tidspunkt. Som sikkerhedsrepræsentant lægger han vægt på, at man roterer i jobbene, så man ikke har fysisk meget hårdt arbejde som fx nedbrydning af paller alle 10 arbejdstimer. Netop det forsinkede Air China fly, som lander i Kastrup tre gange om ugen, er ensbetydende med hårdt, fysisk arbejde. Pallerne er pakket med gods, der vejer fra 7 til 40 kg. Det er et tungt slid at bryde pallerne ned og fordele godset. - De dage Air China ikke kommer, er det lige som juleaften, siger Alberthus Bota. Tillidsrepræsentant Christian Thomsen: Det er hårdt, men sjovt at være med til at bygge en ny arbejdsplads op. Velkomst og konfliktvarsel 3F Kastrup har tradition for at byde nye, udenlandske firmaer velkommen i lufthavnen på en høflig, men kontant måde. Det var også tilfældet, da afdelingen hørte, at det verdensomspændende fragtselskab Worldwide Flight Services ville etablere sig i lufthavnen. - Vi inviterer til dialog, men kridter samtidig banen op med et konfliktvarsel, fortæller Henrik Bay-Clausen, næstformand i 3F Kastrup. Samtidig gør afdelingen meget ud af at få kontakt med folk, der søger arbejde i virksomheden, bl.a. ved at efterlyse ansøgere på hjemmesiden. - Det sker for at sikre, at folk få ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Vi fik da også kontakt med folk, der søgte, og gav og fik de relevante oplysninger. Næste skridt i modtagelsen af den nye virksomhed er forhandlinger med den, nogle gange via advokat, nogle gange via arbejdsgiverforening og andre gange med den nye ledelse alene. - Det er altid lykkedes os at komme i dialog med de nye virksomheder. Det gælder fx Servisair, FedEx, DHL og Sodexo, og det lykkedes også denne gang med WFS. Det har sikret, at vi i nye virksomheder har fået overenskomster, der er på niveau med eller på nogle områder bedre end de eksisterende i lufthavnen. Dermed har vi opnået, at de nye firmaer konkurrerer på kvalitet og koncepter og ikke på løn og arbejdsmiljø, fastslår Henrik Bay-Clausen. 11

12 faglig-nyt 3F taber faglig voldgift mod Gate Gourmet En ting er rimelighed, en anden er jura. FedEx Overenskomsten med FedEx er blevet fornyet. Der blev aftalt lønstigninger på 3,2% i 2006 og 3,2% i Det er en timelønsstigning på fra 3,80 kr. til 4,60 kr. i år, og en stigning fra 3,93 kr. til 4,70 kr. i timen næste år. Det er aftalt, at der kan forhandles om pensionsbidraget, hvis der sker stigninger ved overenskomsterne 2007 på det øvrige arbejdsmarked. Der arbejder nu 6 medlemmer af 3F Kastrup hos FedEx. Tirsdag den 29. august afgjorde en faglig voldgift en strid om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til 22 3F ere, der tidligere var ansat i Gate Gourmet. 3F tabte sagen rent. I forbindelse med massefyringerne på Gate Gourmet i sommeren 2005, hvor kontrakten på Maersk gik til LSG Sky Chefs, søgte 22 kolleger arbejde på bl.a. LSG Sky Chefs. 14 af dem opsagde selv deres arbejde i Gate Gourmet i opsigelsesperioden, og 8 fik tilladelse til afspadsering, og startede i afspadseringsperioden arbejde hos LSG Sky Chefs. Gate Gourmet nægtede at udbetale en ellers aftalt fratrædelsesgodtgørelse på kr. til disse medarbejdere. Fratrædelsesgodtgørelsen var aftalt mellem 3F-klubben og ledelsen tilbage i 2004, og den skulle gælde ved opsigelse som følge af arbejdsmangel. Kendelsen fra opmanden (dommeren) var klar: Ifølge Industriens Overenskomsts 37 stk. 6 kan en arbejdsgiver trække en opsigelse tilbage i opsigelsesperioden, og hvis man selv har sagt op eller arbejder hos en anden arbejdsgiver, mens man er på afspadsering, har firmaet ikke fuld mulighed for at bruge arbejdskraften i hele opsigelsesperioden. Det ønskede Gate Gourmet ganske vist ikke at gøre i dette tilfælde, men det forholdt opmanden sig ikke til. Han så kun på det juridisk principielle, og de ansatte kunne derfor ikke få fratrædelsesgodtgørelse. En ting er rimelighed, en anden er jura, og vi må konstatere, at en opsigelsesperiode først er slut, når man enten er friststillet, eller perioden er udløbet. Odj WFS Worldwide Flight Services (WFS) får stadig nye kunder, som det fremgår af artiklen side 6 og 11. Der er nu lavet supplerende lokalaftaler, der definerer, at relevant lufthavnserfaring bliver medtaget ved indplacering på løntrin. Samtidig blev det aftalt, at de arbejdende formænd, der på WFS sprog hedder Crew Chiefs, får 3000 kr. i tillæg om måneden. Der arbejder nu 20 medlemmer af 3F Kastrup hos WFS. Overenskomst F Kastrup har deltaget i forbundets repræsentantskabsmøde og i Industrigruppens landsmøde, hvor overenskomsten 2007 blev drøftet. Her er nogle centrale citater fra beslutningerne, der viser, at der er genklang for de krav, vi stiller. 3F s gennemgående krav vedtaget på repræsentantskabsmøde den 5. september 2006: 1. Normal- og minimallønssatserne Normal- og minimalløns- satserne forhøjes pr. 1. marts 2007 med 5 kr.pr. time og pr. 1. marts 2008 med 5 kr. pr. time. 2. Feriebetaling Feriebetalingen forhøjes med 2,5%. 3. Tryghed Trygheden i ansættelsen forbedres i de enkelte overenskomster, herunder: - Forbedrede opsigelsesvarsler - Indførelse eller forbedrede fratrædelsesgodtgørelser - Arbejdsgiverbetalt uddannelse i opsigelsesperioden - Forbud mod opsigelse under sygdom, som i industriens overenskomst 4. Skiftehold Satserne forhøjes generelt med 4,5%. For at imødegå uhensigtsmæssig overflytning mellem forskellige skift indføres en varselsperiode på 14 gange 24 timer. Ved arbejde på 2. og 3. skift indføres betalt pause af 30 min. varighed pr. dag. Medarbejdere på skiftehold får ret til at konvertere 1/3 af skifteholdstillægget til frihed. Ret til frihed hver anden weekend. Lørdagsdøgnet begynder natten til lørdag kl Industrilandsmødet med 450 tillidsfolk sagde bl.a. i en pressemeddelelse: Novia Hos handlingselskabet Novia har klubben fornyet overenskomsten med fine resultater. Det er nu indskrevet i overenskomsten, at den ugentlige arbejdstid er 34 timer. Månedslønnen inklusive tillæg på skift reguleres med 2,5%, det er en lønstigning på ca. 600 kr. pr. måned. Det er aftalt, at alle fuldtidsansatte har fri hver anden weekend og en ekstra årlig fridag. Der arbejder nu 142 medlemmer af 3F Kastrup hos Novia. - Modsat Dansk Industri mener vi, at der er behov for væsentlige forbedringer for de medlemmer, der har ubekvemme arbejdstider. På landsmødet var der fuld opbakning til de krav, 3F s repræsentantskab har rejst. Og det handler ikke kun om højere genetillæg, men i høj grad også om sundhed og arbejdsmiljø, siger Poul Erik Jessen, der er formand for 3F s landsudvalg for Industrien. Blandt kravene er, at varslet forlænges fra 5 til 14 døgn, at arbejdere på andet og tredje skift får ret til 30 minutters betalt spisepause, at de får ret til fri hver anden weekend, og at man får mulighed for at konvertere en del af genetillægget til frihed. - Målet er, at der skal være mindre arbejde på ubekvemme tidspunkter, og at medlemmerne skal have større indflydelse på tilrettelæggelsen. Det vil i sidste ende også komme samfundet til gode i form af mindre nedslidning, færre arbejdsskader og -ulykker og et generelt bedre arbejdsmiljø. 12

13 Pas på vores job Hver dag hjælper professionelle lufthavnsarbejdere med til at flytte millioner af passagerer rundt i Europa. Deres arbejde er ofte kompliceret og præget af stor erfaring og viden. Måden, de udfører deres arbejde på, er livsvigtig for sikkerheden i Europas flytrafik. De europæiske transportfagforeninger, samlet i ETF, er bevidste om, at de regler, der regulerer groundhandling i Europa, svækker kvalitetsjob og service i lufthavnene. Og vi er voldsomt imod ny EU-lovgivning, der kan gøre situationen værre. Joan Sølyst: Sagen har stor principiel betydning. Principsag om svie- og smerteerstatning vundet 3F Kastrup har vundet en sag ved Landsretten om et medlems ret til at få erstatning for svie og smerte under arbejdsprøvning. Medlemmet var syg i knap et år og var i arbejdsprøvning på arbejdspladsen. Forsikringsselskabet mente ikke, at medlemmet havde ret til sviesmerteerstatning under arbejdsprøvning, til trods for, at arbejdsgiveren modtog fuld dagpengerefusion til medlemmet. - Vi mener, at man også er syg under arbejdsprøvning og derfor har ret til erstatning, siger 3F s socialrådgiver Joan Sølyst. Det fik 3F medhold i ved byretten, men modparten ankede til landsretten. Landsretten gav 3F Kastrup medhold og pålagde modparten at betale erstatning. - Vores medlem fik en erstatning, og vi vandt med vore advokaters hjælp en sag, der har stor principiel betydning, fremhæver Joan Sølyst. Hvis vi ikke havde vundet, ville det være meget vanskeligt for os at anbefale vores medlemmer at få arbejdsprøvning. Arbejdsskadet medlem får erstatning Et af 3F Kastrups medlemmer fik en slem skulderskade, da overtryk i et fly førte til et fald på flere meter. Hun var sygemeldt i lang tid med et stort løntab til følge. 3F Kastrup lagde sag an mod såvel hendes arbejdsgiver Nordic Aero som mod SAS. SAS havde tilsluttet varmen i flykabinen, uden at ventiler eller andet var åbnet, således at der blev overtryk, som blæste døren op og kastede hende ned på jorden. 3F Kastrup krævede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og for svie og smerte. Afdelingen vandt sagen, og de to modparter blev dømt til at deles om at betale erstatningen. Retten fastslog, at arbejdsgiveren ikke havde instrueret tilstrækkelig om risici ved arbejdet, og at SAS ikke havde overholdt forskrifterne. - Sagen blev ført i tæt samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten fra medlemmets arbejdsplads, som også støttede medlemmet under hele forløbet, fortælle Joan Sølyst, socialrådgiver i 3F Kastrup. Medlemmet, der nu er i arbejde igen, har fået en erstatning for mistet indtægt og for svie og smerte i sygeperioden. Støt ETF-kampagnen l Ikke mere liberalisering af groundhandling i Europa l Stop outsourcing af lufthavne og luftfartselskaber l Personalet skal følge arbejdet ved firmaskift l De kollektive overenskomster skal være en del af l udbudmaterialet l Forbedret uddannelse og krav om uddannelse l Krav om høj standard i arbejdsmiljø Vil du gøre noget for at beskytte dit arbejde? Skriv under på: 13

14 Bliv bedre til at stave og læse brug 3F s tilbud Uddannelse i bagagen 20 gamle medarbejdere på skolebænken. 20 kolleger startede den 4. september deres efteruddannelse i kælderen i 3F på Saltværksvej. De skal indtil slutningen af december lære dansk, engelsk og matematik på 9. klasses niveau og har desuden mulighed for at tage et pc-kørekort. Her efter 14 dages undervisning har vi fundet ud af, at vi er på mange forskellige niveauer i de forskellige fag. Men uanset niveau bliver der arbejdet stenhårdt med lektierne, der staves, der bøjes, der regnes med brøker og procenter, og om fredagen lærer vi at hacke os ind på diverse hjemmesider. Det er en stor omvæltning at skulle side stille og lytte efter og få ny viden hele dagen. Ligeledes har vi fem dages arbejdsuge og må nøjes med at være hjemme hver aften og at have fri hver weekend. Flemming Petersen Edb-kursus for 3F s medlemmer Tommy Svensson: Internettet motiverede mig. Når man skal søge på nettet og staver forkert, kommer der ikke noget frem. For Tommy Svensson fra KR var det vigtige, at fagforeningens lærer kunne motivere ham, og at det er meget personlig undervisning. Tommy har tidligere prøvet andre kurser for ordblinde, men dengang fangede det ikke. - Måske var det en dårlig lærer, måske var det mig selv, siger han. - Jeg har altid kunnet læse, og ordblind vil jeg altid være. Men nu kan jeg skrive et ordentligt postkort, søge på nettet, hjælpe mine børn og så kan jeg bruge ordbogen. - Det var en lettelse at komme i gang, og som en sidegevinst er jeg blevet mere glad. Det er fire år siden, jeg sluttede, men jeg tager et kursus igen til efteråret, for jeg vil gerne holde det ved lige, siger Tommy. Tommy Svensson opfordrer alle kolleger, der ikke er stærke til at stave eller læse: Brug 3F s tilbud. Det er en ny verden, der åbner sig! Er dette noget for dig, så kontakt 3F Kastrup på tlf og få en aftale med en underviser. Undervisningen foregår i 3F Kastrups lokaler, den er gratis, og vi har hold både dag og aften. Fortæl også meget gerne din kolleger og venner om dette gode tilbud, de er nemlig også velkomne. Har du intet eller kun ganske lidt kendskab til brug af PC, eller er du en habil PCbruger, men vil anvende PCprogrammer på en mere professionel måde, er dette kursus måske noget for dig. På kurset arbejdes med brugen af Office-pakken dvs. tekstbehandling, regneark, databaser og lay-out. Du får på kurset kendskab til og lærer at bruge: l Tekstbehandling til opstilling af breve, opslag, indbydelser, foldere, masseforsendelser etc. l Regneark til fx opstilling af budgetter. l Databaser til at holde styr på adresse- og medlemslister, kontingentstyring etc. l Brug af internet til søgning og praktisk anvendelse af fx rejseplaner og ruteplanlægning, sikkerhed ved køb på internet, offentlige databaser til indrapportering af skat, anvendelse af elektroniske formularer til kommune/stat. l E-boks, digital signatur etc. l Anvendelse af mail-programmer og web-mails. l Brug af digitalt kamera og praktisk anvendelse af billedbehandlingsprogram. En edb-lærer fra VUC Syd står for undervisning og vejledning af hver enkelt kursist. Det er muligt at gå til prøve i forbindelse med kursets afslutning. Hvor og hvornår? Kurset holdes i 3F s Net Café på Saltværksvej 68 i Kastrup hver onsdag fra kl Start onsdag den 10. januar 2007 sidste gang den 2. maj Aftenåbning er ændret til torsdag Net Café Det er gratis og alle er velkomne Åbningstiderne i Net Cafeen: Syd Har du spørgsmål kontakt Anders Hansen, VUC Syd på tlf eller Lilian i 3F på tlf Tilmelding til Lilian i 3F: Ring eller mail: Kastrup Hverdage: Mandag: kl Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: kl Henvendelse i receptionen Torsdage fra indgang fra Vintergækvej Der er ingen undervisere, men frivillige hjælpere. 14

15 a-kassen a-kassen a-kassen a-kassen a-kassen Jobcenter i Tårnby Kommune Fra nytår nedlægges arbejdsformidlingen (AF). Det sker i forbindelse med regeringens kommunalreform. Kommunerne skal fremover varetage AF s arbejdsopgaver. Tårnby Kommune opretter i den forbindelse et jobcenter med et forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. Jobcentret placeres i en af Tårnby kommunes bygninger. Jobcentrets opgaver bliver bl.a. at formidle arbejde, aktivere de ledige kontanthjælpsmodtagere og de forsikrede ledige (medlemmer af en fagforening/a-kasse), der har bopæl i Tårnby og Dragør kommuner. I dag har vi i a-kassen samarbejdsaftaler med Arbejdsformidlingen til gavn for de ledige medlemmer, f.eks. aftaler om kursus/uddannelsesforløb. Dvs., at vi er en vigtig samarbejdspartner til AF, da vi kender de ledige, har stor arbejdspladskontakt og branchekendskab. Vi håber, at vi kan skabe de samme (og gerne bedre) samarbejdsaftaler med kommunen. Men det bekymrer os, at kommunen ikke er mere aktiv i at skabe de kontakter og netværk, som vi ved, er nødvendige for, at de ledige oplever Velfærdsreformen den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. I afdelingen har vi mange års erfaring med at formidle arbejde og uddannelse til vores medlemmer. I hver kommune skal der nedsættes et Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR), som har til opgave at overvåge resultater og effekter af jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre indsatsen i jobcentret. I mange kommuner er dette arbejde startet i løbet af sommeren. Tårnby Kommune har indkaldt til første møde i LBR den 9. november Afdelingens a-kasseleder Winnie Sørensen og tillidsrepræsentant Ken Fisher fra LSG Sky Chef er udpeget som LO repræsentanter til at sidde i LBR for Tårnby og Dragør kommuner. Vi håber på et godt samarbejde med Tårnby Kommune til gavn for de ledige. Winnie Sørensen I 3F Kastrup er vi ikke begejstrede for forliget, som regeringen har lavet sammen med Socialdemokraterne, Det radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen forringer bl.a. efterlønsordningen, som er en af 3F s mærkesager. Forbundets, afdelingens og medlemmernes budskab ved demonstrationen den 17. maj 2006 var: Ingen forringelser af efterlønnen. Politikerne valgte at overhøre vores budskab og gennemførte et bredt forlig. Nu er det nok heller ikke dem, der er nedslidte som 60 årige, har en lav pension og har brug for efterlønnen. Måske er virkeligheden den, at afstanden mellem vores politikere og os er blevet for stor. Døm selv! Vil du læse om de nye regler for efterløn og dagpenge, så gå ind på afdelingens hjemmeside: eller kontakt afdelingen og få lovteksten tilsendt. 1 Husk adressen! Arbejdsformidlingen (AF) skal kende din adresse: Du skal huske at melde adresseforandring til AF, og du skal bo på den adresse (se din post hver dag), du har opgivet til AF. En postboks eller en poste restance adresse er ikke nok. Hvis AF ikke har din rigtige adresse, kan du blive pålagt at tilbagebetale alle dagpenge fra det tidspunkt, da adressen ikke er rigtig længere. Vil du have dagpenge til tiden, 2 må du aflevere dit dagpengekort til tiden Senest i afdelingen mandag morgen kl i udbetalingsugen. Husk at udfylde dagpengekortet korrekt. 3 Meld dig ledig 1. dag Du skal tilmeldes AF senest fra den dag, hvor du skal modtage arbejdsløshedsdagpenge. Du kan blive tilmeldt her i afdelingen eller på den AF, der er nærmest din bopæl, og inden for det amt, du bor i. Her får du en ledighedserklæring og et dagpengekort, som skal udfyldes og afleveres i a-kassen. Har du problemer med at udfylde erklæringen, kan du henvende dig i a-kassen, så vil vi hjælpe. Medlemmer, der siger jobbet op og dermed pådrager sig tre ugers karantæne, skal tilmeldes AF på deres 1. ledighedsdag. Karantænen bliver nemlig først effektiv fra den dag, man er registreret som ledig i AF-systemet. 4 Efterløn Tænker du på at forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn, så kontakt a-kassen og aftal en tid, så vi kan give dig personlig vejledning om efterlønsordningen. Ekspeditionstiden for personlig henvendelse i a-kassen helst: Mandag-fredag: kl Torsdag tillige: kl Er du forhindret i at komme ekspeditionstiden, så ring og aftal en tid med os. Efterløns- og Pensionistklubben NOVEMBER 2006 Onsdag den 8.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Onsdag den 15.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Onsdag den 22.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Onsdag den 29.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Tilmelding til julefesten Winnie Sørensen HUSK A-kassen holder lukket mandag og tirsdag i de uger, hvor vi kører dagpengekort Det drejer sig om dagene: 20. og 21. november 18. og 19. december 22. og 23. januar DECEMBER 2006 Onsdag den 6.: Kammeratlig sammenkomst kl Banko kl Sidste frist for tilmelding til julefesten Onsdag den 13.: Julefest kl Ingen adgang før kl Avisen udgives af: Faglig Fælles Forbund Kastrup, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup, tlf.: , Ansvarshavende: Claus Lindegaard l Redaktionsudvalg: Lilian Heneberg, Holger Zimling, Bent Sivertsen og Hector Dorrego l Redaktør: Jette Kingod Fotos: Anne Bang og 3F Kastrup l Grafisk produktion: PJ Grafisk l Tryk: Johnsen Offset Småhistorier, artikler, forslag til artikler/arbejdspladsportræt kontakt afdelingen l Ønskes hjælp til skrivning kontakt afdelingen 15

16 Returadresse: 3F Kastrup Saltværksvej Kastrup ID-NR M A G A S I N P O S T B Nye fleksible regler for leje af 3F Kastrups feriehuse Alle medlemmer kan leje vores feriehuse i Danmark og Sverige på mere fleksible vilkår. Der er nu kun lodtrækning om skolernes ferieperioder, og lodtrækningen foretages tidligere end vi plejer: Jul og nytår (lodtrækning i starten af august) Vinterferie: uge (lodtrækning i starten af september) Sommerferie: uge (lodtrækning i starten af januar) Efterårsferie: uge (lodtrækning i starten af maj) Øvrige perioder: Weekend og uger kan lejes frit i den periode, som kan bestilles på nettet, og vi vil være mere fleksible m.h.t. fredag-fredag eller mandag-mandag. Ønsker bekræftes/afkræftes førstkommende torsdag. Weekends og hele eller halve uger uden for skoleferierne kan frit bestilles her og nu og op til syv måneder frem i tiden. Bestilling og yderligere oplysning på vores hjemmeside: eller kontakt os torsdage i tidsrummet kl Ugelejen Kr ,- Dagspriser første dag Kr ,- Dagspriser anden dag Kr ,- Dagspriser efterfølgende dage Kr ,- Depositum Kr ,- Juletræsfest Lørdag den 2. december, kl Aulaen, Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65 Program Kl Indgang og salg af lotteri Dans om juletræ med julemanden Kl Juleboller og sodavand til børnene Juleboller og gløgg til de voksne Kl Juleshow Kl Julemanden deler julegaver og godteposer ud til børnene Kl Udtrækning af lotteri og præmier på indgangsbilletten Kl Slut Nye priser: Vel mødt og Glædelig Jul Billetter kan købes i afdelingen fra den 2. til den 30. november Børn 25 kr., voksne 40 kr. Aktivt feriekursus for hele familien Lørdag den 7. juli til fredag den 13. juli 2007 Tag børnene med både store og små, egne og børnebørn på et aktivt feriekursus med udfordringer for både krop og sjæl. Stedet er Laugesens Have, som ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. I bor på familieværelser med eget bad og toilet. Skolen sørger for sengetøj, håndklæder og forplejning. Afdelingens medlemmer deltager gratis det første år. Sidste tilmelding er 15. marts 2007 Ring eller mail til Lilian Heneberg i afdelingen

Angreb fra mange fronter Læs side 13 om køb, salg og shopping i lufthavnen. Kastrup Nr. 3 Oktober 2005

Angreb fra mange fronter Læs side 13 om køb, salg og shopping i lufthavnen. Kastrup Nr. 3 Oktober 2005 Kastrup Nr. 3 Oktober 2005 Det er fedt at være lærling i SAS Ground Services, men lærlingekvoten er langt fra opfyldt. Se side 2 Nu hjælper regeringen arbejdsgiverne med at fraskrive sig ansvaret for de

Læs mere

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11

Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Kastrup Nr. 4 November 2014 Københavneraftale skal hindre social dumping Skraldemænd arbejder for fælles aftale på tværs af skraldefirmaer Side 11 Derfor går jeg til generalforsamling Side 2 Jeg vil holde

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. november

Husk generalforsamling den 27. november Kastrup Nr. 3 November 2012 ST Aerospace lukker og slukker det meste Læs om virksomheden med rødder langt tilbage i lufthavnens historie på side 4 Frederiksberg Renovation Uddannelse er på dagsordenen

Læs mere

Kastrup Nr. 3 november 2010. Generalforsamling Kom og gør din indflydelse. Læs mere på side 7

Kastrup Nr. 3 november 2010. Generalforsamling Kom og gør din indflydelse. Læs mere på side 7 Kastrup Nr. 3 november 2010 Generalforsamling Kom og gør din indflydelse gældende. Læs mere på side 7 Partikel-forurening Nyt initiativ mod partikel-forurening. Læs mere side 5 Nye skraldebiler M. Larsen

Læs mere

Kastrup Nr. 4 november 2009

Kastrup Nr. 4 november 2009 Kastrup Nr. 4 november 2009 Generalforsamling Se dagsordenen og læs beretninger Side 7 Stort fremmøde til glasværksdag Side 10 Klima-venlig arbejdsplads 3F Kastrup arrangerer konference om klimaet i transportbranchen

Læs mere

Kastrup Nr. 1 Februar 2006

Kastrup Nr. 1 Februar 2006 Kastrup Nr. 1 Februar 2006 Tillidsfolk fra lufthavnens handlingselskaber klager over snekaos i lufthavnen. Se side 2 Nu er det også muligt for voksne, der allerede er ansat i lufthavne, at få en faglig

Læs mere

Kastrup Nr. 3 Juli 2006

Kastrup Nr. 3 Juli 2006 Kastrup Nr. 3 Juli 2006 Gang i ombygningen Side 2 Forsvar for velfærden Side 3 og 4 Fagligt arbejde og udvikling af demokrati i Mellemamerika Side 12 og 13 Uddannelse i bagagen Side 17 Peter Paysen er

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juli 2007

Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Følg med Stig Gellert fra Brand & Redning på en 24-timers vagt, som bringer ham i nærkontakt med en mand med en formodet blodprop, en anden med et krampeanfald, baneinspektion og

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis Kastrup Nr. 1 marts 2010 Skraldemænd hader snevejr Vi er med Martin Roesen fra Renoflex på arbejde i sneen. Læs reportagen på side 4. Ordblinde 3F Kastrup vil gerne hjælpe flere ordblinde. Læs mere på

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2 Kastrup Nr. 3 September 2008 Flybranchens nedtur koster arbejdspladser 1200 3F ere arbejder i SGS. Ledelsen har bebudet fyringer, men folkene er glade for arbejdspladsen. Læs mere på side 4. Nordic Aero

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juni 2008

Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Nye muligheder for mere uddannelse Side 8-9 Nordiske transportarbejdere vil stoppe social dumping Side 10 Menzies Aviation er vokset meget hurtigt det sidste halve år Side 11 Pakket

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2007

Kastrup Nr. 3 September 2007 Kastrup Nr. 3 September 2007 Hverdagen i Geodis Wilson, det tidligere TNT, spænder lige fra det helt afslappende til et voldsomt hæsblæsende tempo. Side 5 Ny topchef i CPH, Brian Petersen, giver sit bud

Læs mere

1/15. marts. Side 6-7

1/15. marts. Side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 1/15 marts Lufthavnsarbejdere kan blive indblandet i Ryanair-konflikt Hvis arbejdsretten giver LO grønt lys, kan lufthavnsarbejdere blive trukket ind i sympatikonflikt med kabinepersonale.

Læs mere

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7

Småt er godt. LSG Sky Chefs: Kastrup Nr. 2 April 2014. EU-debat handler om social dumping Side 3. Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kastrup Nr. 2 April 2014 LSG Sky Chefs: Småt er godt EU-debat handler om social dumping Side 3 Trussel om retssag udløser erstatning Side 7 Kulturrevolution i Den Blå Planet Side 7 Når arbejdslivet bliver

Læs mere

Kastrup Nr. 1 Marts 2013

Kastrup Nr. 1 Marts 2013 Kastrup Nr. 1 Marts 2013 Icopal: Kastrupfabrikken startede verdensvirksomhed Mød Bülent Özdemir og de andre fra ICOPAL på side 4 Der forhandles om offentlige overenskomster Side 6 Lærlingene hos SAS organiserer

Læs mere

Det rene vand. Kastrup Nr. 1 marts 2011

Det rene vand. Kastrup Nr. 1 marts 2011 Kastrup Nr. 1 marts 2011 Roskilde Lufthavn Vi har besøgt den lille nabo Læs mere på side 6 Efterløn Regeringens forslag om afskaffelse har sat gang i debatten Læs mere på side 10 og i lederen på side 3

Læs mere

Spirit: Fremskridt for arbejdsmiljø, men også plads til forbedringer. Kastrup Nr. 3 Oktober 2014. Social dumping: Smitten kommer fra luften Side 3

Spirit: Fremskridt for arbejdsmiljø, men også plads til forbedringer. Kastrup Nr. 3 Oktober 2014. Social dumping: Smitten kommer fra luften Side 3 Kastrup Nr. 3 Oktober 2014 Social dumping: Smitten kommer fra luften Side 3 Ordblind: Det styrker selvtilliden Side 4 Produktionsskole: Et skulderklap til unge Side 8 Genbrug: Kræver viden Side 9 Spirit:

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Større effektivitet, men ikke mindre arbejde

Større effektivitet, men ikke mindre arbejde Kastrup Nr. 1 Februar 2014 Større effektivitet, men ikke mindre Københavns Lufthavn har investeret i nye bagagebånd. Det har løst problemer med flaskehalse, men ikke mindsket arbejdsmængden. Side 4-5 Inddrages

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

uger Vi vil ha 26i arbejde Ret til dagpenge! ...helt enkelt! dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv! Uddannelse skal forlænge retten til dagpenge!

uger Vi vil ha 26i arbejde Ret til dagpenge! ...helt enkelt! dagpenge bærer ikke lønnen i sig selv! Uddannelse skal forlænge retten til dagpenge! Kastrup Nr. 3 Oktober 2013 SAS Cleaning: Usikkerhed giver skår i arbejdsglæde :Layout 1 30/09/13 11:38 Side 3 3F ere med bilkaravane til Afrika Side 3 t i a6 - trykt eller»print-selv«rende til Go-cards)

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere