ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Aabenraa Krisecenter 1

2 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2

3 Forord Vi har i haft i alt 500 henvendelser fra kvinder eller andre, der ønsker rådgivning. Det er en stigning på 100 henvendelser i forhold til året før. Af de 500 rådgivninger er 66 kvinder og 63 børn blevet beboere på Aabenraa Krisecenter. En væsentlig stigning i forhold til, men på næsten samme niveau som Belægningsprocenten har været meget stabil de sidste 3 år. Vi har haft lukket et værelse i 50 dage på grund af renovering. Specielt for har der været utallige afvisninger på grund af pladsmangel. Ialt 85 kvinder var vi nødsaget til at henvise til andet krisecenter, fordi vi ikke havde plads. Vi har i oplevet megen travlhed på alle krisecentre i Danmark, og på flere tidspunkter var det yderst vanskeligt at finde ledige pladser, når en kvinde henvendte sig. Vi har haft i alt 3043 overnatninger for kvinder og børn. Det betyder, at vi gennemsnitlig har haft 8,4 beboere pr. døgn. Den gennemsnitlige opholdslængde er ialt 19 dage. Det har været underligt at observere, at den stigning fra året før på ialt 17 kvinder, næsten alle er kommet onsdag aften, og det har været kvinder i alderen år. Vi har ikke nogen forklaring på dette, men har blot måttet konstatere det. Vi har i haft det største antal frivillige (85) i Aabenraa Krisecenters historie. Det er dejligt at opleve, at så mange vil gøre en indsats for at støtte og hjælpe de kvinder og børn, der i en kort periode af deres liv har behov for at flygte fra hjemmet og ønsker at bygge en ny tilværelse op, eller bruge en kort periode til at overveje deres muligheder, for derefter at træffe beslutning om deres fortsatte liv. Der skal derfor lyde en stor tak til alle vore frivillige, der yder en stor og aktiv indsats hver dag i forhold til vores kvinder og børn, der tager ophold på vores krisecenter. Alle gør deres til, at ikke blot beboerne skal have et godt ophold, men også at det er rart for alle at være i huset uanset om man er beboer, ansat eller samarbejdspartner. Husets ansatte har samme store engagement, og vi har alle et fælles mål om, at kvinder og børn skal have en fremtid uden vold. Igen i år har vi kunnet fejre medlemmers jubilæer: Helle og Margit har opnået 25-års jubilæum, Birgit 20-års jubilæum, Gaby 15-års jubilæum og Jytte og Marion har fejret 10-års jubilæum. Et stort tillykke skal lyde til jer alle. Aabenraa Krisecenter kunne også fejre 25-års jubilæum i. En pragtfuld dag med et stort fremmøde fra mange af vore samarbejdspartnere, beboere og tidligere beboere, venner osv. Nogle af vore frivillige er uddannede kokke eller har bare evnen til at trylle i et køkken, og det nød vi alle godt af på vores store dag. Sjældent har jeg set og smagt så dejlig en mad, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er af den opfattelse. Vejret var med os, og vi havde en pragtfuld dag. Der blev skabt nye kontakter, og jeg kan kun se tilbage på dagen som en rigtig dejlig dag. En rigtig stor tak til alle, der var med til, at vi fik en uforglemmelig og pragtfuld dag. Vi afholdt igen i en sjov og dejlig frivilligfest i Guldbjergparken. Et festudvalg der igen sørgede for, at vi fik en uforglemmelig aften med skønsang, konkurrencer, underholdning og ikke mindst megen snak og dejlig mad. En dejlig fest som er så vigtig for vores fællesskab og for at lære hinanden at kende. Vi nyder som altid stor opbakning fra lokale, der støtter os med brugt tøj og legetøj. Det glæder vi os over, da mange af kvinderne, der tager ophold her, mange gange har været nødsaget til at flygte uden at have haft mulighed for at medbringe nogle ejendele overhovedet. Et tilbageblik genkalder erindringen om alle de alsidige opgaver og udfordringer, vi har haft i, og vi ser nu frem til at gå i gang med de nye opgaver og tiltag, der skal ske i Lige inden året 3

4 sluttede i bevilligede Socialudvalget til ombygning i huset. Det betyder, at vi fremover bedre kan imødekomme rådgivninger uden at blive forstyrret og bedre arbejdsvilkår for de ansatte. Ikke mindst bliver der renoveret, så vi får et større køkken med mulighed for spiseplads for alle beboere. - Et ombygningsprojekt vi ser frem til med glæde i Tove Lagoni Daglig leder 4

5 Indhold Forord... 3 Bestyrelsens beretning for... 6 Lederens beretning... 7 Aktivitetskalender... 9 Belægningsoversigt pr. kvartal på Aabenraa Krisecenter Udviklingen set i forhold til de sidste tre år Statistik Frivillighedsfest den 10. februar Psykisk førstehjælp til børn Frisør en super god idé Til havefest hos dronning Margrethe Belægningsoversigt pr. måned på Aabenraa krisecenter års jubilæum på Aabenraa Krisecenter Besøg fra Nicaragua Walk, Talk and Support Donation fra Lions Club En fortælling efter ferien af mine børn, Casper 7 år og Malthe 4 år Medlemsmøde om aktiv lytning den 24. september Temadag på seminariet lørdag den 27. oktober Julemedlemsmøde d. 13. november Gaveliste Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Organisationsplan Aabenraa Krisecenter

6 Bestyrelsens beretning for Året har for såvel bestyrelse og ansatte været et ret usædvanligt år på mange måder. Den største begivenhed har dog været, at krisecentret den 2. maj kunne holde sit 25-års jubilæum. Dette var vi naturligvis glade for og stolte over. På selve dagen havde vi åbent hus fra kl , hvor først en frivillig vagt gennem alle 25 år holdt en velkomsttale, hvorefter viceborgmester Jørgen Witte holdt en jubilæumstale med bl.a. megen ros til krisecentret. LOKK-medlem Lise von Seelen havde også blandt flere kun rosende ord til krisecentret for dets indsats. 4 madeksperter blandt vore frivillige vagter havde fabrikeret over 1000 farvestrålende og spændende canapé r, som gjorde et stort indtryk på de mange gæster. En dejlig dag, hvor også lirekassemand Paul Sange arbejdede ihærdigt uden for huset, og hvor vores huspianist Ruth Thyge Jensen spillede klaver indenfor. Tak til alle for at have været med til at markere 25-års jubilæumsdagen og tak for alle gaver. Året har især været et travlt og presset år for vore 5 ansatte, idet vi aldrig tidligere har været udsat for at skulle afvise så mange kvinder med eller uden børn på grund af pladsmangel. Vi har i måttet afvise i alt 85 kvinder med eller uden børn grundet pladsmangel. Det har været overordentligt svært at skulle henvise de mange kvinder til andre krisecentre, som også har haft det samme pres. Alene i 3. kvartal har vi måttet afvise 47 kvinder. Vi har funderet over, hvorfor mon et sådant pres på krisecentre opstår, men udover at den økonomiske krise kan spille ind, har vi ikke kunnet finde nogen forklaring. Derudover har vi aldrig haft så mange henvendelser om ambulant rådgivning (uden indflytning som følge). I alt 500 henvendelser fordelt på 389 telefoniske, 97 personlige og 14 skriftlige. Dette høje antal har i høj grad åbenbaret manglen på et kontor til ambulant rådgivning af bl.a. sikkerhedsgrunde, da det er af største vigtighed at sikre, at borgere, der søger ambulant rådgivning, ikke indvies i krisecentrets daglige virke med mulighed for at møde beboere, der har søgt beskyttelse og anonymitet i krisecentret. Samtidig er det vigtigt, at borgere, der søger ambulant rådgivning, kan sikres 6 størst mulig diskretion. Rådgivningen foregår i krisecentrets havestue. Det vil sige, at borgere tages med gennem opholdsstue med mulighed for også at kunne se/møde beboere i køkken og legerum. Krisecentret har ét kontor, der benyttes til telefoniske rådgivninger, besøg af tidligere beboere, arbejdskontor for alle ansatte, vagtrum og soverum for frivillige vagter, overvågning og sikkerhedsudstyr, rum til kopiering, depot m.m. Aktivitetsniveauet i kontoret er til daglig meget højt, og det kræver høj koncentration og ofte afbrydelser af den telefoniske rådgivning for at sikre sikkerheden i forhold til borgeren, der søger rådgivning. Vi har derfor ihærdigt søgt efter nogle løsningsmodeller. Dels har vi søgt om at måtte bygge ud på den ene eller anden led i krisecentret, men dette er ikke muligt grundet diverse love. Dels har vi været ude at se på andre ejendomme, som i flere tilfælde ikke har været egnede, og i andre tilfælde ville være for dyre at indrette til et krisecenter. Så den eneste mulige løsning, vi har kunnet finde, er at rokere rundt på værelser/ombygge m.v. i krisecentret (som vi også nødigt ville flytte fra). Rokering/ombygning vil betyde, at vi inddrager vores aktivitetsrum på 2. sal til 2 beboerværelser. Stue og legerum i stueetagen vil blive flyttet til 1. sal. Krisecentret vil således fortsat have 5 beboerværelser. Det vil give mulighed for at få skabt 2 kontorer og et rådgivningsrum i stueetagen. Køkkenet vil med nedrivning af en væg blive udvidet til et alrum med ekstra spiseplads, hvor alle vil kunne være. I forlængelse af alrummet har vi så stadig havestuen. En sådan ombygning til anslået ca ,- kr. af kommunens tekniker har vi søgt Aabenraa kommune (som ejer huset) om, og fik medio december bevilget nævnte beløb til ombygning. Ombygningen vil uden tvivl give bedre vilkår for beboere, frivillige vagter og ansatte og ikke mindst skabe en større sikkerhed for beboere og borgere, der søger rådgivning. Så med denne ombygning i vente primo 2013 vil også 2013 blive et hektisk år. Aabenraa kommune skal have tak for bevillingen og for forståelse for vores problematik. Dernæst har vi oplevet et rekordantal frivillige

7 vagter, idet vi ultimo december havde i alt 91 frivillige vagter men ikke én for mange, når de frivillige vagter skal dække vagter på alle dage fra kl , alle week-ender, alle helligdage m.v. så det skyldes næsten lige at tilføje, at vi i krisecentrets foreløbige nu 25½ år aldrig har haft lukket, men åbent for henvendelser døgnet rundt. Men overordentligt glædeligt, at så mange frivillige har lyst og overskud til at give en hånd med tak for det til alle frivillige vagter. Som et lille vederlag til vore frivillige vagter har vi også igen nu på 4. år afholdt en frivillig-/ansatfest i februar. Mødeaktiviteten har også i været høj. Bestyrelsen har holdt 7 møder og forretningsudvalget 5 møder. Derudover har forretningsudvalget holdt 4 dialogmøder med ledelsen for Arbejdsmarked & Social (der samtidig udøver kommunens tilsyn med krisecentrets beboere), og 2 møder med Børn & Familie (psykolog Lene Kofoed, der udøver kommunens tilsyn med børn på krisecentret). Endelig er der afholdt 4 medlemsmøder, der bl.a. har indeholdt et foredrag om Aktiv lytning og en aften med bestyrelsesmedlemmer fra foreningen Amigos de El Doradito, der er ved at starte arbejde op i Nicaragua for kvinder og børn, udsat for vold. Endelig var der den årlige temadag i oktober for frivillige og ansatte fra Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Krisecentre, hvor emnet var Børn og konsekvenser af vold v/ Børnerådets netop afgåede formand. Til slut vil vi gerne sige tak for et godt samarbejde i årets løb til alle vore samarbejdspartnere og en stor tak for de gaver og sponsorater, vi har fået foræret i årets løb. På bestyrelsens vegne Hanne L. Jubilæumsåret har givet mig anledning til at tænke tilbage på mine 7 år som daglig leder i Aabenraa Krisecenter. Jeg glæder mig over det store engagement og at interessen for at skabe bedre vilkår for kvinder og børn, der er udsat for vold, ikke er blevet mindre i denne periode. Det ligger som en del af ånden i huset, og jeg husker den tydeligt fra mit første møde med Aabenraa Krisecenter, da jeg var til jobsamtale. Jeg følte mig straks hjemme, og det er netop den oplevelse, der er så betydningsfuld for vore beboere, når de vælger at tage ophold hos os. Trygheden og tilliden er fundamentet til at skabe forandring til en tilværelse uden vold. Vi må derfor være os meget bevidste om at værne omhyggeligt om ånden i huset, og samtidig være i stand til at forandre os i takt med udvikling, behov og forventninger. Vi har det største medlemsantal nogen sinde i krisecentrets historie, og netop alle vore frivillige medarbejdere såvel som vore ansatte medarbejdere tilfører dagligt, hver især til, at vort hus er et godt og rart sted at opholde sig. I et reflekterende øjeblik bliver det tydeligt for mig, hvor mange og gode tiltag der er sket i den korte periode af krisecentrets historie, som jeg har været vidne til. Lederens beretning Politisk er der vedtaget vigtige love, der er medvirkende til at sikre en bedre støtte til voldsudsatte familier. I henhold til Servicelovens 109 sikres der nu, at kommuner skal sikre, at der er midlertidige opholdsmuligheder for kvinder og børn, der vil leve et fremtidigt liv uden vold. Alle børn, der har ophold på et krisecenter, har ret til samtaler med en psykolog, og senest er det nu også blevet muligt for kvinder at få 4 samtaler med psykolog under opholdet på krisecentret. Alle kvinder med børn har ret til et efterværnstilbud efter ophold på krisecenter af en kommunal familierådgiver. En ordning som kommunerne havde svært ved at få startet, og som stadig lader mange ønsker tilbage i nogle kommuner. Vi oplever meget stor forskel på kommuners forståelse for vigtigheden af dette tilbud. Kvinderne har ikke længere en egenbetaling for ophold i vort krisecenter. Det har haft stor betydning for vort samarbejde med kvinderne, at vi ikke længere har noget økonomisk mellemværende. Samtidig har det også frigivet ressourcer til at støtte kvinderne i deres udvikling i stedet for en økonomisk administration, der ofte var meget omfattende. (Aabenraa kommune har overtaget arbejdet med at opkræve opholdsbetaling fra hjemkommunen). 7

8 Aabenraa kommune har vist anerkendelse og forståelse for det store arbejde, frivillige leverer i huset ved at imødekomme ansøgninger til tiltag for vore frivillige medarbejdere. Det har betydet, at frivillige, der har over 5 km fra hjem til krisecenter, kan få kørselsgodtgørelse til vagtarbejde. Et vigtigt tiltag for at sikre, at frivillige ikke har udgifter forbundet med at udføre deres opgave i krisecentret. Vi oplevede for et par år siden, at medlemmer, som boede langt fra krisecentret, stoppede på grund af udgifterne til transport, og måske kan vort store medlemstal henføres hertil. Vi har de senere år også afholdt en årlig frivillighedsfest. Det har vist sig utroligt vigtigt, at vi alle mødes en gang årligt, hvor vi kan se hinanden til sjov og spas og lære hinanden at kende på en afslappet måde på den mere private måde. Jeg tror bestemt, at denne uformelle og sjove måde at være sammen på styrker fællesskabet. To gange årligt har vi temadage i huset for alle medlemmer, hvor vi har oplægsholdere udefra, som kommer med relevante indlæg til vort daglige arbejde i huset. Begge tiltag har Aabenraa kommune valgt at støtte økonomisk, så vi hele tiden kan ruste os til at imødekomme krav og behov, der hele tiden er under forandring. At viceborgmesteren, Jørgen Witte i egen person, bruger sin friaften, ifører sig julemandskostume og stiller op til juleleg (se indlæg herom senere i årsrapporten), og holder en anerkendende tale for alle vore frivillige, kan jeg kun have den dybeste respekt og taknemmelighed for. Også de fysiske rammer er blevet bedre. Vi har fået nyt køkken, baderum og toilet. Der er kommet tv på alle beboerværelser, og vi har fået isoleret gulv i kontoret, stor uundværlig p-plads foran huset og ikke mindst vort nye underlag under gyngerne, der har betydet, at haven nu kan benyttes meget bedre end tidligere. Vore visioner om at skabe mere plads og sikkerhed i forbindelse med rådgivninger udefra blev i de sidste dage inden årets udløb imødekommet af Aabenraa kommune, og vi glæder os nu til, at vi i det nye år skal i gang med disse tiltag. Så langt jeg kan huske tilbage, har der altid været stor opbakning fra lokale, der afleverer legesager, køkkenservice, tøj og andet med henblik på at 8 støtte kvinder og børn, der har ophold hos os, til en bedre tilværelse efter opholdet. Et nyt tiltag er, at vi månedligt modtager en sum penge fra en selvstændig, der har valgt at donere en procentdel af sin indtægt til støtte for børnene på Krisecentret. (Mon andre selvstændige/virksomheder kunne blive inspireret til samme model?). Walk, Talk and Support -arrangementet var et nyt tiltag som i valgte at donere overskuddet til Aabenraa Krisecenter. Overskuddet valgte vi at bruge til fortsættelse af projektet frisør i huset, som har vist sig at have en måske endda større effekt, end vi selv var klar over. Den selvtillid og ny energi kvinderne får er medvirkende til, at hverdagen og ikke mindst fremtiden ses på en mere positiv og håbefuld måde. Det var en virkelig stor glæde at møde alle deltagerne i arrangementet, som havde valgt at lægge deres vej forbi krisecentret og få en kop varm kaffe/the for derefter at fortsætte deres tur, inden de igen mødtes på torvet i byen. Det var en ubeskrivelig stemning, vi oplevede også til frokosten efterfølgende. Walk, Talk and Support -arrangementet var netop det, det hele handlede om, og ingen kunne være i tvivl om det. Det kunne både ses og høres, og vi oplever dagligt supporten til vore kvinder i huset. Vi har som vanligt haft et travlt år, og statistikken for antallet af kvinder og børn og stigningen af rådgivninger taler deres eget sprog. Det har også betydet, at vi ofte måtte afvise kvinder, der søgte om at tage ophold. Vi har et godt samarbejde med vore kollegaer på de andre krisecentre i hele landet og kan oftest henvise til ledige pladser, når vi selv har alle senge besat. Sommeren nåede dog et niveau, som jeg ikke har set tidligere på landsplan. I en periode var der bare 4 ledige værelser nationalt. Vi klarede at finde værelser til de kvinder, der søgte hjælp hos os, men jeg håber ikke, at vi igen når en så presset periode, som den vi så i sommeren. har været et travlt, men godt år, hvor der er mange familier, der har startet på en ny udvikling i deres liv, og jeg glæder mig til igen at være en del af dette arbejde i En stor tak til alle frivillige, ansatte, samarbejdspartnere og støtter, der har bidraget til denne udvikling. Tove Lagoni

9 Aktivitetskalender Januar 4 Møde i statistikgruppen 5 2. Introduktionsmøde 9 Ledermøde 10 Jubilæumsgruppemøde 10 Gruppemøde Fredag: Nytårskur 12 Bestyrelsesmøde 17 Bestyrelsesmøde 18 Frisør i huset 18 Gruppemøde Onsdag 19 Møde i socialrådgivernes Erfa gr., Region syd 26 Informationsmøde med Sosu-studerende 30 Formøde Forretningsudvalg 30 Dialogmøde Aabenraa kommune Februar 2 Socialrådgiver seminar 3 Socialrådgiver seminar 3 Tværfaglig møde i Aabenraa selvhjælp 6 Møde i festudvalget 10 Samarbejdsmøde Klar Parat 10 Frivilligfest 13 Møde Interne revisorer 16 Gruppemøde: Tirsdag 20 Tøndeslagning i huset 20 Bestyrelsesmøde 22 Frisør i huset 23 Gruppemøde: Torsdag 23 Introduktionsmøde Møde i jubilæumsgruppen 28 Børne-regionsmøde 28 Møde Interne revisorer Marts 5 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 7 Tilsyn Aabenraa kommune 12 Indvielse Café Aabenraa selvhjælp 14 Ledermøde 14 Introduktionsmøde Generalforsamling Aabenraa Krisecenter 21 introduktionsmøde 3 24 Generalforsamling LOKK 25 Generalforsamling LOKK 28 Frisør i huset 29 Samarbejdsmøde Aabenraa selvhjælp 29 Informationsmøde Amigo 30 Tur til Legoland 30 Foredrag Amnesty Romaer 9

10 April 23 Bestyrelsesmøde 24 Informationsmøde med praktikant Aabenraa kommune 24 Gruppemøde: Fredag 25 Interview af Rambøl Management Consulting 25 Indvielse af Haderslev Krisecenter Maj 2 Aabenraa Krisecenter 25-års Jubilæum 2 Tur til Legoland 3 Møde med teknisk forvaltning 8 Hjertestarter kursus 8 Hjertestarter kursus 10 Formøde Forretningsudvalg 10 Dialogmøde Aabenraa kommune 11 Aabenraa kommunes frivillighedsfest 16 Møde i socialrådgivernes Erfa gr. Region syd 16 Frisør i huset 21 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 22 Introduktionsmøde Work-shop Kofoed Skole 23 Erfaringsudvekslingsmøde med Amigos 23 Medlemsmøde. Oplægsholder Amigos 29 Introduktionsmøde Interview Journalist 30 Gruppemøde: Onsdag 31 Introduktionsmøde 3 Juni 1 Tur på Dyrskuepladsen 2 Walk, Talk and Support arrangement 6 Frisør i huset 7 Lederseminar LOKK 8 Lederseminar LOKK 9 Kursus: Fra offer til menneske 10 Kursus: Fra offer til menneske 13 Ledermøde 13 Informationsmøde med Sosu-studerende 14 Bestyrelsesmøde 18 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 19 Interview af Social forsknings Institut 19 Haveselskab hos Hendes Majestæt Dr. Margrethe II Juli 4 Evalueringsmøde Amigo 12 Donation Lions samt journalist 13 Donation Dr. Ingridsfond Sønderborg slot 23 Frisør i huset 30 Praktisk møde. Sommerhusgruppen 10

11 August 6 Sommerhus ferie 7 Sommerhus ferie 8 Sommerhus ferie 9 Sommerhus ferie 10 Sommerhus ferie 21 Tur til Søfartsmusæum Esbjerg 22 Møde: Forretningsudvalg 23 Gruppemøde: Torsdag 27 Gruppemøde: Mandag 31 Ekskursion med børn 31 "Modtagelse af donation fra Walk, Talk & Support September 3 Bestyrelsesmøde 4 Samarbejdsmøde MamaMia 5 Introduktionsmøde 1. 6 Informationsmøde med Sosu-studerende 12 Formøde Forretningsudvalg 12 Dialogmøde Aabenraa kommune 17 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 18 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 18 Tilsyn Aabenraa kommune 18 Introduktionsmøde Formøde oplægsholder, aktiv lytning 20 Introduktionsmøde 3 22 Erfaringsudvekslingsmøde. Esbjerg krisecenters bestyrelse 24 Medlemsmøde. Oplægsholder Jane. Aktiv Lytning 25 Indvielse af Familie og Ungecentret 27 Informationsmøde. Socialrådgiver studerende 30 National frivillighedsdag Oktober 3 Børneseminar LOKK 3 Gruppemøde: Fredagsgruppen 3 Gruppemøde: Onsdag 4 Børneseminar LOKK 4 Introduktionsmøde 3 5 Børneseminar LOKK 11 Samarbejdsmøde Aabenraa kommune 11 Bestyrelsesmøde 12 Ledermøde 12 Informationsmøde: Studerende års Jubilæum LOKK 22 Samarbejdsmøde Sønderborg krisecenter 23 Møde med teknisk forvaltning 24 Frisør i huset 26 Inspiration på Kreativ Messe, Fredericia 27 Temadag / Lisbeth Zornig 31 Møde i socialrådgivernes Erfa gr. Region syd 11

12 November 5 Lederseminar LOKK 5 Samarbejdsmøde Dansk Røde Kors 8 Introduktionsmøde Kursus: Konflikthåndtering 13 Medlemsmøde: Julehygge 14 Frisør i huset 15 Kursus: Ære - Konflikt 16 Gruppemøde: Tirsdag, Julefrokost 19 Kursus Alkoholproblemer i familien 21 Introduktionsmøde Gruppemøde: Torsdag 25 FN s internationale bekæmpelse af vold mod kvinder 27 Kursus: Vold i familien 28 Introduktionsmøde 3 29 Møde, forretningsudvalg 30 Tur til legeland December 3 Formøde: Forretningsudvalg 3 Dialogmøde Aabenraa kommune 3 Teaterforestilling i huset m/ Nissebanden 5 Informationsmøde med Sosu-studerende 7 Ledermøde 10 Fakkeloptog. Amnesty bekæmpelse af vold 12 Gruppemøde: Mandag 18 Bowling med beboere 18 Fældning af juletræ 19 Informationsmøde med Sosu-studerende 12

13 Belægningsoversigt pr. kvartal på Aabenraa Krisecenter kvinder og børn delt op i kommuner pr. kvartal kommuner 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvinder børn beboere kvinder børn kvinder børn kvinder børn kvinder børn i alt i alt i alt Aabenraa Haderslev Fredericia Tønder Kolding Odense Middelfart Nordfyn Vejle Fåborg Midtfyn Ikke region syd Anonym 1 Udenlandsk I alt I alt 66 kvinder og 63 børn tog ophold og forlod Aabenraa krisecenter i De tilbragte tilsammen 2438 døgn på krisecentret, fordelt på kvinder: 1268 døgn og børn: 1775 døgn Gennemsnitlig opholdslænge for kvinder er 19 dage Det skal bemærkes at: Flere familier har under deres ophold benyttet 2 værelser i ialt 83 dage. Et værelse har været lukket på grund af renovering i i alt 50 dage. Henvendelser: 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal I alt Telefoniske Personlige Skriftlige I alt Henvist til andet sted: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal i alt Pladsmangel Ikke målgruppen Anden grund I alt kvinder med børn blev yderligere afvist. De fremgår i beboerstatistikken, da de havde en enkelt overnatning, for derefter at bllive henvist til andet krisecenter på grund af pladsmangel. Gennemsnitlig har der pr. døgn opholdt sig: i alt kvinder 3,5 børn 4,9 i alt 8,4 13

14 Udviklingen set i forhold til de sidste tre år 2010 Kommuner kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt Aabenraa Haderslev Tønder Fredericia Esbjerg Odense Vejle Sønderborg Vejen Varde Middelfart Kolding Rødding Christiansfeld Vestfyn Fåborg midtfyn Nordfyn 8 8 Anden region Anonym Udenlandsk i alt Belægnings% Belægnings % ,10% 70,00% 74,90% Krisecentret råder over 5 værelser. 100% belægning = ( 5 X 365) 1825 døgn På grund af stor familie benytter en familie 2 værelser i i alt 83 dage På grund af renovering lukkes et værelse i i alt 50 dage Ved visiteringen til krisecentret skal der hele tiden laves vurdering i forhold til beboere i huset. Herunder familiens størrelse, oprindelse, sikkerhed og opgavekompleksitet. Henvist til andet sted 2010 Pladsmangel Andet Ikke målgruppen i alt Til henvisninger til andet sted på grund af pladsmangel, skal tilføjes yderligere 5 kvinder, da de kom på et sent tidspunkt og blev tilbudt overnatning for derefter at blive flyttet næste dag til andet krisecenter. Henvendelser 2010 Telefoniske Personlige Skriftlige i alt kvinder og børn Af ovenstående fremgår, at der er sket en væsentlig stigning i ambulante rådgivninger og i afvisninger på grund af pladsmangel kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt

15 Statistik Kvinders henvendelse fordelt på ugedag: Dag Mandag 8 9 Tirsdag 5 11 Onsdag 3 17 Torsdag Fredag 13 7 Lørdag 3 6 Søndag 4 5 I alt Kvinders tidspunkt for henvendelsen: Tidspunkt Tidspunkt Tidspunkt Dag kl Aften kl Nat kl I alt Kvindens alder Alder i år 18 29år år år år 5 3 Over 60år 0 0 Uoplyst 0 2 I alt Har kvinden børn (ikke nødvendigvis medbragte) Ja Nej I alt børn pr. kvinde (medbragte) 0 børn barn børn børn børn børn børn 0 1 I alt

16 Børn som har boet på krisecenter Alder 0-2år år år år år 4 5 I alt Børn anbragt andet sted Alder 0-2år år år år år 7 6 Over 18år 11 5 I alt Børnene har været anbragt således: Anbragt udenfor hjemmet 4 9 Efterskole 1 1 Hos faderen Venner/familie 5 3 Voksne udeboende 12 4 Andet 1 1 I alt Hvordan er kvinden kommet Eget initiativ Rådgivningscenter 0 2 Socialforvaltning/kommune 5 8 Skadestue 2 1 Politi 8 15 Egen læge 0 1 Andre (venner, familie,krisecenter)

17 Problemets art Henvendelsesårsag Truet med våben 0 3 Seksuel vold 1 5 Incest 0 0 Fysisk og psykisk vold Trusler om vold 7 15 Psykisk vold Andet 1 7 uoplyst 0 1 Hvem udøver volden Vold fra eks-kæreste 2 10 Vold fra partner Vold fra andre andet 0 2 Vi bad kvinden om at flytte Ja 9 14 Nej I alt Hvor flyttede kvinden hen efter opholdet Tilbage til manden 9 14 Tilbage til boligen (manden er flyttet) 2 3 Tilbage til boligen (manden aldrig boet der) 1 9 Til egen ny bolig uden mand 14 9 Behandlingsinstitution 0 2 Andet krisecenter 4 13 Andet 9 8 Familie 0 4 uoplyst 10 4 I alt Voldens varighed Under 1 år Flere år uoplyst 6 3 I alt

18 Hvor ofte udsat for vold Én gang 1 3 Enkelte gange 9 11 Mange gange Uoplyste 5 4 ialt Øvrige oplysninger Været på skadestue Volden er anmeldt Har yderligere sociale problemer Har juridiske problemer 2 9 Alkohol/narko/medicin problemer 9 9 Psykiske problemer 9 30 Sprogvanskeligheder Udenlandsk kvinde Ingen oplysninger 2 2 Kriminel 1 1 Andet Hjælpens art (fra krisecentret) Råd og vejledning v/vagter Råd og vejledning v/socialrådgiver Råd og vejledning v/pædagog Henvist til læge/psykolog 7 12 Henvist til politi Henvist til rådgivningscenter 3 2 Henvist til juridisk rådgivning 1 9 Henvist til socialforvaltning/kommune Hjælp til flytning 2 4 Anden form for hjælp 0 5 Afvist på grund af pladsmangel Kvindens nuværende arbejdssituation Orlov 0 1 Sygemeldt (herunder barsel) 9 16 Arbejdsledig Pension/efterløn 4 12 Hjemmearbejde 0 1 Selvstændig erhvervsdrivende 2 1 Under uddannelse/højskole/kurser 4 3 I arbejde faglært 2 3 I arbejde ufaglært 2 7 Uoplyst 5 4 I alt 49 66

19 Kvindens uddannelse Ingen uddannelse 9 16 Under uddannelse årig uddannelse årig uddannelse årig uddannelse 6 6 Højere uddannelse 0 3 uoplyst I alt Hvor længe har kvinden boet på krisecenter døgn kvinder kvinder 1 døgn døgn døgn uger uger uger måned 3 5 Over 3 måneder 2 2 I alt Har kvinden tidligere haft ophold på krisecenter Sted kvinder kvinder Aabenraa krisecenter Sønderborg krisecenter 2 0 Haderslev krisecenter 2 1 Andet 6 9 Ikke oplyst 3 6 Ja ikke oplyst hvor 0 0 Nej Oplysninger om voldsmanden: Alder Under 20 år år år år 16 5 Over 50år 2 2 Alder uoplyst Dansk oprindelse 40 Ikke dansk oprindelse 20 Oprindelse ikke oplyst 4 19

20 Mandens/samlevers nuværende arbejdssituation Orlov 1 0 Sygemeldt 3 0 Arbejdsledig/aktivering 8 19 Pension/efterløn 3 4 Selvstændig erhvervsdrivende 3 5 Under udd/højskole/kurser 0 0 I arbejde faglært 5 8 I arbejde ufaglært 0 7 Mellemlang uddannelse 0 0 hjemmearbejde 0 0 uoplyst I alt Voldsmandens problemstillinger: Art Kriminel 9 12 Alkohol Narkotika 4 11 Psykiske problemer Kulturelle problemer 10 9 Andet 0 0 Uoplyst Børn, vold og konsekvenser Art børn børn Børn udsat for direkte psykisk vold Børn udsat for fysisk vold 6 7 Børn vidne til vold mod mor Børn har sociale problemer 9 14 Skønnes at der er behov for behandling af enten psykisk eller fysisk art

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

KamillianerGaardens Hospice

KamillianerGaardens Hospice s Hospice Årsberetning 2014 2 Indhold Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte Bjørnes Grafisk opsætning: Kim Winge Dagen Tryk:

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2009 Hospice Sjælland Årsrapport 2009 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 1. udgave - 1. oplag 2010 Oplag: 700 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere