ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Aabenraa Krisecenter 1

2 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2

3 Forord Vi har i haft i alt 500 henvendelser fra kvinder eller andre, der ønsker rådgivning. Det er en stigning på 100 henvendelser i forhold til året før. Af de 500 rådgivninger er 66 kvinder og 63 børn blevet beboere på Aabenraa Krisecenter. En væsentlig stigning i forhold til, men på næsten samme niveau som Belægningsprocenten har været meget stabil de sidste 3 år. Vi har haft lukket et værelse i 50 dage på grund af renovering. Specielt for har der været utallige afvisninger på grund af pladsmangel. Ialt 85 kvinder var vi nødsaget til at henvise til andet krisecenter, fordi vi ikke havde plads. Vi har i oplevet megen travlhed på alle krisecentre i Danmark, og på flere tidspunkter var det yderst vanskeligt at finde ledige pladser, når en kvinde henvendte sig. Vi har haft i alt 3043 overnatninger for kvinder og børn. Det betyder, at vi gennemsnitlig har haft 8,4 beboere pr. døgn. Den gennemsnitlige opholdslængde er ialt 19 dage. Det har været underligt at observere, at den stigning fra året før på ialt 17 kvinder, næsten alle er kommet onsdag aften, og det har været kvinder i alderen år. Vi har ikke nogen forklaring på dette, men har blot måttet konstatere det. Vi har i haft det største antal frivillige (85) i Aabenraa Krisecenters historie. Det er dejligt at opleve, at så mange vil gøre en indsats for at støtte og hjælpe de kvinder og børn, der i en kort periode af deres liv har behov for at flygte fra hjemmet og ønsker at bygge en ny tilværelse op, eller bruge en kort periode til at overveje deres muligheder, for derefter at træffe beslutning om deres fortsatte liv. Der skal derfor lyde en stor tak til alle vore frivillige, der yder en stor og aktiv indsats hver dag i forhold til vores kvinder og børn, der tager ophold på vores krisecenter. Alle gør deres til, at ikke blot beboerne skal have et godt ophold, men også at det er rart for alle at være i huset uanset om man er beboer, ansat eller samarbejdspartner. Husets ansatte har samme store engagement, og vi har alle et fælles mål om, at kvinder og børn skal have en fremtid uden vold. Igen i år har vi kunnet fejre medlemmers jubilæer: Helle og Margit har opnået 25-års jubilæum, Birgit 20-års jubilæum, Gaby 15-års jubilæum og Jytte og Marion har fejret 10-års jubilæum. Et stort tillykke skal lyde til jer alle. Aabenraa Krisecenter kunne også fejre 25-års jubilæum i. En pragtfuld dag med et stort fremmøde fra mange af vore samarbejdspartnere, beboere og tidligere beboere, venner osv. Nogle af vore frivillige er uddannede kokke eller har bare evnen til at trylle i et køkken, og det nød vi alle godt af på vores store dag. Sjældent har jeg set og smagt så dejlig en mad, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er af den opfattelse. Vejret var med os, og vi havde en pragtfuld dag. Der blev skabt nye kontakter, og jeg kan kun se tilbage på dagen som en rigtig dejlig dag. En rigtig stor tak til alle, der var med til, at vi fik en uforglemmelig og pragtfuld dag. Vi afholdt igen i en sjov og dejlig frivilligfest i Guldbjergparken. Et festudvalg der igen sørgede for, at vi fik en uforglemmelig aften med skønsang, konkurrencer, underholdning og ikke mindst megen snak og dejlig mad. En dejlig fest som er så vigtig for vores fællesskab og for at lære hinanden at kende. Vi nyder som altid stor opbakning fra lokale, der støtter os med brugt tøj og legetøj. Det glæder vi os over, da mange af kvinderne, der tager ophold her, mange gange har været nødsaget til at flygte uden at have haft mulighed for at medbringe nogle ejendele overhovedet. Et tilbageblik genkalder erindringen om alle de alsidige opgaver og udfordringer, vi har haft i, og vi ser nu frem til at gå i gang med de nye opgaver og tiltag, der skal ske i Lige inden året 3

4 sluttede i bevilligede Socialudvalget til ombygning i huset. Det betyder, at vi fremover bedre kan imødekomme rådgivninger uden at blive forstyrret og bedre arbejdsvilkår for de ansatte. Ikke mindst bliver der renoveret, så vi får et større køkken med mulighed for spiseplads for alle beboere. - Et ombygningsprojekt vi ser frem til med glæde i Tove Lagoni Daglig leder 4

5 Indhold Forord... 3 Bestyrelsens beretning for... 6 Lederens beretning... 7 Aktivitetskalender... 9 Belægningsoversigt pr. kvartal på Aabenraa Krisecenter Udviklingen set i forhold til de sidste tre år Statistik Frivillighedsfest den 10. februar Psykisk førstehjælp til børn Frisør en super god idé Til havefest hos dronning Margrethe Belægningsoversigt pr. måned på Aabenraa krisecenter års jubilæum på Aabenraa Krisecenter Besøg fra Nicaragua Walk, Talk and Support Donation fra Lions Club En fortælling efter ferien af mine børn, Casper 7 år og Malthe 4 år Medlemsmøde om aktiv lytning den 24. september Temadag på seminariet lørdag den 27. oktober Julemedlemsmøde d. 13. november Gaveliste Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Organisationsplan Aabenraa Krisecenter

6 Bestyrelsens beretning for Året har for såvel bestyrelse og ansatte været et ret usædvanligt år på mange måder. Den største begivenhed har dog været, at krisecentret den 2. maj kunne holde sit 25-års jubilæum. Dette var vi naturligvis glade for og stolte over. På selve dagen havde vi åbent hus fra kl , hvor først en frivillig vagt gennem alle 25 år holdt en velkomsttale, hvorefter viceborgmester Jørgen Witte holdt en jubilæumstale med bl.a. megen ros til krisecentret. LOKK-medlem Lise von Seelen havde også blandt flere kun rosende ord til krisecentret for dets indsats. 4 madeksperter blandt vore frivillige vagter havde fabrikeret over 1000 farvestrålende og spændende canapé r, som gjorde et stort indtryk på de mange gæster. En dejlig dag, hvor også lirekassemand Paul Sange arbejdede ihærdigt uden for huset, og hvor vores huspianist Ruth Thyge Jensen spillede klaver indenfor. Tak til alle for at have været med til at markere 25-års jubilæumsdagen og tak for alle gaver. Året har især været et travlt og presset år for vore 5 ansatte, idet vi aldrig tidligere har været udsat for at skulle afvise så mange kvinder med eller uden børn på grund af pladsmangel. Vi har i måttet afvise i alt 85 kvinder med eller uden børn grundet pladsmangel. Det har været overordentligt svært at skulle henvise de mange kvinder til andre krisecentre, som også har haft det samme pres. Alene i 3. kvartal har vi måttet afvise 47 kvinder. Vi har funderet over, hvorfor mon et sådant pres på krisecentre opstår, men udover at den økonomiske krise kan spille ind, har vi ikke kunnet finde nogen forklaring. Derudover har vi aldrig haft så mange henvendelser om ambulant rådgivning (uden indflytning som følge). I alt 500 henvendelser fordelt på 389 telefoniske, 97 personlige og 14 skriftlige. Dette høje antal har i høj grad åbenbaret manglen på et kontor til ambulant rådgivning af bl.a. sikkerhedsgrunde, da det er af største vigtighed at sikre, at borgere, der søger ambulant rådgivning, ikke indvies i krisecentrets daglige virke med mulighed for at møde beboere, der har søgt beskyttelse og anonymitet i krisecentret. Samtidig er det vigtigt, at borgere, der søger ambulant rådgivning, kan sikres 6 størst mulig diskretion. Rådgivningen foregår i krisecentrets havestue. Det vil sige, at borgere tages med gennem opholdsstue med mulighed for også at kunne se/møde beboere i køkken og legerum. Krisecentret har ét kontor, der benyttes til telefoniske rådgivninger, besøg af tidligere beboere, arbejdskontor for alle ansatte, vagtrum og soverum for frivillige vagter, overvågning og sikkerhedsudstyr, rum til kopiering, depot m.m. Aktivitetsniveauet i kontoret er til daglig meget højt, og det kræver høj koncentration og ofte afbrydelser af den telefoniske rådgivning for at sikre sikkerheden i forhold til borgeren, der søger rådgivning. Vi har derfor ihærdigt søgt efter nogle løsningsmodeller. Dels har vi søgt om at måtte bygge ud på den ene eller anden led i krisecentret, men dette er ikke muligt grundet diverse love. Dels har vi været ude at se på andre ejendomme, som i flere tilfælde ikke har været egnede, og i andre tilfælde ville være for dyre at indrette til et krisecenter. Så den eneste mulige løsning, vi har kunnet finde, er at rokere rundt på værelser/ombygge m.v. i krisecentret (som vi også nødigt ville flytte fra). Rokering/ombygning vil betyde, at vi inddrager vores aktivitetsrum på 2. sal til 2 beboerværelser. Stue og legerum i stueetagen vil blive flyttet til 1. sal. Krisecentret vil således fortsat have 5 beboerværelser. Det vil give mulighed for at få skabt 2 kontorer og et rådgivningsrum i stueetagen. Køkkenet vil med nedrivning af en væg blive udvidet til et alrum med ekstra spiseplads, hvor alle vil kunne være. I forlængelse af alrummet har vi så stadig havestuen. En sådan ombygning til anslået ca ,- kr. af kommunens tekniker har vi søgt Aabenraa kommune (som ejer huset) om, og fik medio december bevilget nævnte beløb til ombygning. Ombygningen vil uden tvivl give bedre vilkår for beboere, frivillige vagter og ansatte og ikke mindst skabe en større sikkerhed for beboere og borgere, der søger rådgivning. Så med denne ombygning i vente primo 2013 vil også 2013 blive et hektisk år. Aabenraa kommune skal have tak for bevillingen og for forståelse for vores problematik. Dernæst har vi oplevet et rekordantal frivillige

7 vagter, idet vi ultimo december havde i alt 91 frivillige vagter men ikke én for mange, når de frivillige vagter skal dække vagter på alle dage fra kl , alle week-ender, alle helligdage m.v. så det skyldes næsten lige at tilføje, at vi i krisecentrets foreløbige nu 25½ år aldrig har haft lukket, men åbent for henvendelser døgnet rundt. Men overordentligt glædeligt, at så mange frivillige har lyst og overskud til at give en hånd med tak for det til alle frivillige vagter. Som et lille vederlag til vore frivillige vagter har vi også igen nu på 4. år afholdt en frivillig-/ansatfest i februar. Mødeaktiviteten har også i været høj. Bestyrelsen har holdt 7 møder og forretningsudvalget 5 møder. Derudover har forretningsudvalget holdt 4 dialogmøder med ledelsen for Arbejdsmarked & Social (der samtidig udøver kommunens tilsyn med krisecentrets beboere), og 2 møder med Børn & Familie (psykolog Lene Kofoed, der udøver kommunens tilsyn med børn på krisecentret). Endelig er der afholdt 4 medlemsmøder, der bl.a. har indeholdt et foredrag om Aktiv lytning og en aften med bestyrelsesmedlemmer fra foreningen Amigos de El Doradito, der er ved at starte arbejde op i Nicaragua for kvinder og børn, udsat for vold. Endelig var der den årlige temadag i oktober for frivillige og ansatte fra Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Krisecentre, hvor emnet var Børn og konsekvenser af vold v/ Børnerådets netop afgåede formand. Til slut vil vi gerne sige tak for et godt samarbejde i årets løb til alle vore samarbejdspartnere og en stor tak for de gaver og sponsorater, vi har fået foræret i årets løb. På bestyrelsens vegne Hanne L. Jubilæumsåret har givet mig anledning til at tænke tilbage på mine 7 år som daglig leder i Aabenraa Krisecenter. Jeg glæder mig over det store engagement og at interessen for at skabe bedre vilkår for kvinder og børn, der er udsat for vold, ikke er blevet mindre i denne periode. Det ligger som en del af ånden i huset, og jeg husker den tydeligt fra mit første møde med Aabenraa Krisecenter, da jeg var til jobsamtale. Jeg følte mig straks hjemme, og det er netop den oplevelse, der er så betydningsfuld for vore beboere, når de vælger at tage ophold hos os. Trygheden og tilliden er fundamentet til at skabe forandring til en tilværelse uden vold. Vi må derfor være os meget bevidste om at værne omhyggeligt om ånden i huset, og samtidig være i stand til at forandre os i takt med udvikling, behov og forventninger. Vi har det største medlemsantal nogen sinde i krisecentrets historie, og netop alle vore frivillige medarbejdere såvel som vore ansatte medarbejdere tilfører dagligt, hver især til, at vort hus er et godt og rart sted at opholde sig. I et reflekterende øjeblik bliver det tydeligt for mig, hvor mange og gode tiltag der er sket i den korte periode af krisecentrets historie, som jeg har været vidne til. Lederens beretning Politisk er der vedtaget vigtige love, der er medvirkende til at sikre en bedre støtte til voldsudsatte familier. I henhold til Servicelovens 109 sikres der nu, at kommuner skal sikre, at der er midlertidige opholdsmuligheder for kvinder og børn, der vil leve et fremtidigt liv uden vold. Alle børn, der har ophold på et krisecenter, har ret til samtaler med en psykolog, og senest er det nu også blevet muligt for kvinder at få 4 samtaler med psykolog under opholdet på krisecentret. Alle kvinder med børn har ret til et efterværnstilbud efter ophold på krisecenter af en kommunal familierådgiver. En ordning som kommunerne havde svært ved at få startet, og som stadig lader mange ønsker tilbage i nogle kommuner. Vi oplever meget stor forskel på kommuners forståelse for vigtigheden af dette tilbud. Kvinderne har ikke længere en egenbetaling for ophold i vort krisecenter. Det har haft stor betydning for vort samarbejde med kvinderne, at vi ikke længere har noget økonomisk mellemværende. Samtidig har det også frigivet ressourcer til at støtte kvinderne i deres udvikling i stedet for en økonomisk administration, der ofte var meget omfattende. (Aabenraa kommune har overtaget arbejdet med at opkræve opholdsbetaling fra hjemkommunen). 7

8 Aabenraa kommune har vist anerkendelse og forståelse for det store arbejde, frivillige leverer i huset ved at imødekomme ansøgninger til tiltag for vore frivillige medarbejdere. Det har betydet, at frivillige, der har over 5 km fra hjem til krisecenter, kan få kørselsgodtgørelse til vagtarbejde. Et vigtigt tiltag for at sikre, at frivillige ikke har udgifter forbundet med at udføre deres opgave i krisecentret. Vi oplevede for et par år siden, at medlemmer, som boede langt fra krisecentret, stoppede på grund af udgifterne til transport, og måske kan vort store medlemstal henføres hertil. Vi har de senere år også afholdt en årlig frivillighedsfest. Det har vist sig utroligt vigtigt, at vi alle mødes en gang årligt, hvor vi kan se hinanden til sjov og spas og lære hinanden at kende på en afslappet måde på den mere private måde. Jeg tror bestemt, at denne uformelle og sjove måde at være sammen på styrker fællesskabet. To gange årligt har vi temadage i huset for alle medlemmer, hvor vi har oplægsholdere udefra, som kommer med relevante indlæg til vort daglige arbejde i huset. Begge tiltag har Aabenraa kommune valgt at støtte økonomisk, så vi hele tiden kan ruste os til at imødekomme krav og behov, der hele tiden er under forandring. At viceborgmesteren, Jørgen Witte i egen person, bruger sin friaften, ifører sig julemandskostume og stiller op til juleleg (se indlæg herom senere i årsrapporten), og holder en anerkendende tale for alle vore frivillige, kan jeg kun have den dybeste respekt og taknemmelighed for. Også de fysiske rammer er blevet bedre. Vi har fået nyt køkken, baderum og toilet. Der er kommet tv på alle beboerværelser, og vi har fået isoleret gulv i kontoret, stor uundværlig p-plads foran huset og ikke mindst vort nye underlag under gyngerne, der har betydet, at haven nu kan benyttes meget bedre end tidligere. Vore visioner om at skabe mere plads og sikkerhed i forbindelse med rådgivninger udefra blev i de sidste dage inden årets udløb imødekommet af Aabenraa kommune, og vi glæder os nu til, at vi i det nye år skal i gang med disse tiltag. Så langt jeg kan huske tilbage, har der altid været stor opbakning fra lokale, der afleverer legesager, køkkenservice, tøj og andet med henblik på at 8 støtte kvinder og børn, der har ophold hos os, til en bedre tilværelse efter opholdet. Et nyt tiltag er, at vi månedligt modtager en sum penge fra en selvstændig, der har valgt at donere en procentdel af sin indtægt til støtte for børnene på Krisecentret. (Mon andre selvstændige/virksomheder kunne blive inspireret til samme model?). Walk, Talk and Support -arrangementet var et nyt tiltag som i valgte at donere overskuddet til Aabenraa Krisecenter. Overskuddet valgte vi at bruge til fortsættelse af projektet frisør i huset, som har vist sig at have en måske endda større effekt, end vi selv var klar over. Den selvtillid og ny energi kvinderne får er medvirkende til, at hverdagen og ikke mindst fremtiden ses på en mere positiv og håbefuld måde. Det var en virkelig stor glæde at møde alle deltagerne i arrangementet, som havde valgt at lægge deres vej forbi krisecentret og få en kop varm kaffe/the for derefter at fortsætte deres tur, inden de igen mødtes på torvet i byen. Det var en ubeskrivelig stemning, vi oplevede også til frokosten efterfølgende. Walk, Talk and Support -arrangementet var netop det, det hele handlede om, og ingen kunne være i tvivl om det. Det kunne både ses og høres, og vi oplever dagligt supporten til vore kvinder i huset. Vi har som vanligt haft et travlt år, og statistikken for antallet af kvinder og børn og stigningen af rådgivninger taler deres eget sprog. Det har også betydet, at vi ofte måtte afvise kvinder, der søgte om at tage ophold. Vi har et godt samarbejde med vore kollegaer på de andre krisecentre i hele landet og kan oftest henvise til ledige pladser, når vi selv har alle senge besat. Sommeren nåede dog et niveau, som jeg ikke har set tidligere på landsplan. I en periode var der bare 4 ledige værelser nationalt. Vi klarede at finde værelser til de kvinder, der søgte hjælp hos os, men jeg håber ikke, at vi igen når en så presset periode, som den vi så i sommeren. har været et travlt, men godt år, hvor der er mange familier, der har startet på en ny udvikling i deres liv, og jeg glæder mig til igen at være en del af dette arbejde i En stor tak til alle frivillige, ansatte, samarbejdspartnere og støtter, der har bidraget til denne udvikling. Tove Lagoni

9 Aktivitetskalender Januar 4 Møde i statistikgruppen 5 2. Introduktionsmøde 9 Ledermøde 10 Jubilæumsgruppemøde 10 Gruppemøde Fredag: Nytårskur 12 Bestyrelsesmøde 17 Bestyrelsesmøde 18 Frisør i huset 18 Gruppemøde Onsdag 19 Møde i socialrådgivernes Erfa gr., Region syd 26 Informationsmøde med Sosu-studerende 30 Formøde Forretningsudvalg 30 Dialogmøde Aabenraa kommune Februar 2 Socialrådgiver seminar 3 Socialrådgiver seminar 3 Tværfaglig møde i Aabenraa selvhjælp 6 Møde i festudvalget 10 Samarbejdsmøde Klar Parat 10 Frivilligfest 13 Møde Interne revisorer 16 Gruppemøde: Tirsdag 20 Tøndeslagning i huset 20 Bestyrelsesmøde 22 Frisør i huset 23 Gruppemøde: Torsdag 23 Introduktionsmøde Møde i jubilæumsgruppen 28 Børne-regionsmøde 28 Møde Interne revisorer Marts 5 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 7 Tilsyn Aabenraa kommune 12 Indvielse Café Aabenraa selvhjælp 14 Ledermøde 14 Introduktionsmøde Generalforsamling Aabenraa Krisecenter 21 introduktionsmøde 3 24 Generalforsamling LOKK 25 Generalforsamling LOKK 28 Frisør i huset 29 Samarbejdsmøde Aabenraa selvhjælp 29 Informationsmøde Amigo 30 Tur til Legoland 30 Foredrag Amnesty Romaer 9

10 April 23 Bestyrelsesmøde 24 Informationsmøde med praktikant Aabenraa kommune 24 Gruppemøde: Fredag 25 Interview af Rambøl Management Consulting 25 Indvielse af Haderslev Krisecenter Maj 2 Aabenraa Krisecenter 25-års Jubilæum 2 Tur til Legoland 3 Møde med teknisk forvaltning 8 Hjertestarter kursus 8 Hjertestarter kursus 10 Formøde Forretningsudvalg 10 Dialogmøde Aabenraa kommune 11 Aabenraa kommunes frivillighedsfest 16 Møde i socialrådgivernes Erfa gr. Region syd 16 Frisør i huset 21 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 22 Introduktionsmøde Work-shop Kofoed Skole 23 Erfaringsudvekslingsmøde med Amigos 23 Medlemsmøde. Oplægsholder Amigos 29 Introduktionsmøde Interview Journalist 30 Gruppemøde: Onsdag 31 Introduktionsmøde 3 Juni 1 Tur på Dyrskuepladsen 2 Walk, Talk and Support arrangement 6 Frisør i huset 7 Lederseminar LOKK 8 Lederseminar LOKK 9 Kursus: Fra offer til menneske 10 Kursus: Fra offer til menneske 13 Ledermøde 13 Informationsmøde med Sosu-studerende 14 Bestyrelsesmøde 18 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 19 Interview af Social forsknings Institut 19 Haveselskab hos Hendes Majestæt Dr. Margrethe II Juli 4 Evalueringsmøde Amigo 12 Donation Lions samt journalist 13 Donation Dr. Ingridsfond Sønderborg slot 23 Frisør i huset 30 Praktisk møde. Sommerhusgruppen 10

11 August 6 Sommerhus ferie 7 Sommerhus ferie 8 Sommerhus ferie 9 Sommerhus ferie 10 Sommerhus ferie 21 Tur til Søfartsmusæum Esbjerg 22 Møde: Forretningsudvalg 23 Gruppemøde: Torsdag 27 Gruppemøde: Mandag 31 Ekskursion med børn 31 "Modtagelse af donation fra Walk, Talk & Support September 3 Bestyrelsesmøde 4 Samarbejdsmøde MamaMia 5 Introduktionsmøde 1. 6 Informationsmøde med Sosu-studerende 12 Formøde Forretningsudvalg 12 Dialogmøde Aabenraa kommune 17 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 18 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 18 Tilsyn Aabenraa kommune 18 Introduktionsmøde Formøde oplægsholder, aktiv lytning 20 Introduktionsmøde 3 22 Erfaringsudvekslingsmøde. Esbjerg krisecenters bestyrelse 24 Medlemsmøde. Oplægsholder Jane. Aktiv Lytning 25 Indvielse af Familie og Ungecentret 27 Informationsmøde. Socialrådgiver studerende 30 National frivillighedsdag Oktober 3 Børneseminar LOKK 3 Gruppemøde: Fredagsgruppen 3 Gruppemøde: Onsdag 4 Børneseminar LOKK 4 Introduktionsmøde 3 5 Børneseminar LOKK 11 Samarbejdsmøde Aabenraa kommune 11 Bestyrelsesmøde 12 Ledermøde 12 Informationsmøde: Studerende års Jubilæum LOKK 22 Samarbejdsmøde Sønderborg krisecenter 23 Møde med teknisk forvaltning 24 Frisør i huset 26 Inspiration på Kreativ Messe, Fredericia 27 Temadag / Lisbeth Zornig 31 Møde i socialrådgivernes Erfa gr. Region syd 11

12 November 5 Lederseminar LOKK 5 Samarbejdsmøde Dansk Røde Kors 8 Introduktionsmøde Kursus: Konflikthåndtering 13 Medlemsmøde: Julehygge 14 Frisør i huset 15 Kursus: Ære - Konflikt 16 Gruppemøde: Tirsdag, Julefrokost 19 Kursus Alkoholproblemer i familien 21 Introduktionsmøde Gruppemøde: Torsdag 25 FN s internationale bekæmpelse af vold mod kvinder 27 Kursus: Vold i familien 28 Introduktionsmøde 3 29 Møde, forretningsudvalg 30 Tur til legeland December 3 Formøde: Forretningsudvalg 3 Dialogmøde Aabenraa kommune 3 Teaterforestilling i huset m/ Nissebanden 5 Informationsmøde med Sosu-studerende 7 Ledermøde 10 Fakkeloptog. Amnesty bekæmpelse af vold 12 Gruppemøde: Mandag 18 Bowling med beboere 18 Fældning af juletræ 19 Informationsmøde med Sosu-studerende 12

13 Belægningsoversigt pr. kvartal på Aabenraa Krisecenter kvinder og børn delt op i kommuner pr. kvartal kommuner 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvinder børn beboere kvinder børn kvinder børn kvinder børn kvinder børn i alt i alt i alt Aabenraa Haderslev Fredericia Tønder Kolding Odense Middelfart Nordfyn Vejle Fåborg Midtfyn Ikke region syd Anonym 1 Udenlandsk I alt I alt 66 kvinder og 63 børn tog ophold og forlod Aabenraa krisecenter i De tilbragte tilsammen 2438 døgn på krisecentret, fordelt på kvinder: 1268 døgn og børn: 1775 døgn Gennemsnitlig opholdslænge for kvinder er 19 dage Det skal bemærkes at: Flere familier har under deres ophold benyttet 2 værelser i ialt 83 dage. Et værelse har været lukket på grund af renovering i i alt 50 dage. Henvendelser: 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal I alt Telefoniske Personlige Skriftlige I alt Henvist til andet sted: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal i alt Pladsmangel Ikke målgruppen Anden grund I alt kvinder med børn blev yderligere afvist. De fremgår i beboerstatistikken, da de havde en enkelt overnatning, for derefter at bllive henvist til andet krisecenter på grund af pladsmangel. Gennemsnitlig har der pr. døgn opholdt sig: i alt kvinder 3,5 børn 4,9 i alt 8,4 13

14 Udviklingen set i forhold til de sidste tre år 2010 Kommuner kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt Aabenraa Haderslev Tønder Fredericia Esbjerg Odense Vejle Sønderborg Vejen Varde Middelfart Kolding Rødding Christiansfeld Vestfyn Fåborg midtfyn Nordfyn 8 8 Anden region Anonym Udenlandsk i alt Belægnings% Belægnings % ,10% 70,00% 74,90% Krisecentret råder over 5 værelser. 100% belægning = ( 5 X 365) 1825 døgn På grund af stor familie benytter en familie 2 værelser i i alt 83 dage På grund af renovering lukkes et værelse i i alt 50 dage Ved visiteringen til krisecentret skal der hele tiden laves vurdering i forhold til beboere i huset. Herunder familiens størrelse, oprindelse, sikkerhed og opgavekompleksitet. Henvist til andet sted 2010 Pladsmangel Andet Ikke målgruppen i alt Til henvisninger til andet sted på grund af pladsmangel, skal tilføjes yderligere 5 kvinder, da de kom på et sent tidspunkt og blev tilbudt overnatning for derefter at blive flyttet næste dag til andet krisecenter. Henvendelser 2010 Telefoniske Personlige Skriftlige i alt kvinder og børn Af ovenstående fremgår, at der er sket en væsentlig stigning i ambulante rådgivninger og i afvisninger på grund af pladsmangel kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt

15 Statistik Kvinders henvendelse fordelt på ugedag: Dag Mandag 8 9 Tirsdag 5 11 Onsdag 3 17 Torsdag Fredag 13 7 Lørdag 3 6 Søndag 4 5 I alt Kvinders tidspunkt for henvendelsen: Tidspunkt Tidspunkt Tidspunkt Dag kl Aften kl Nat kl I alt Kvindens alder Alder i år 18 29år år år år 5 3 Over 60år 0 0 Uoplyst 0 2 I alt Har kvinden børn (ikke nødvendigvis medbragte) Ja Nej I alt børn pr. kvinde (medbragte) 0 børn barn børn børn børn børn børn 0 1 I alt

16 Børn som har boet på krisecenter Alder 0-2år år år år år 4 5 I alt Børn anbragt andet sted Alder 0-2år år år år år 7 6 Over 18år 11 5 I alt Børnene har været anbragt således: Anbragt udenfor hjemmet 4 9 Efterskole 1 1 Hos faderen Venner/familie 5 3 Voksne udeboende 12 4 Andet 1 1 I alt Hvordan er kvinden kommet Eget initiativ Rådgivningscenter 0 2 Socialforvaltning/kommune 5 8 Skadestue 2 1 Politi 8 15 Egen læge 0 1 Andre (venner, familie,krisecenter)

17 Problemets art Henvendelsesårsag Truet med våben 0 3 Seksuel vold 1 5 Incest 0 0 Fysisk og psykisk vold Trusler om vold 7 15 Psykisk vold Andet 1 7 uoplyst 0 1 Hvem udøver volden Vold fra eks-kæreste 2 10 Vold fra partner Vold fra andre andet 0 2 Vi bad kvinden om at flytte Ja 9 14 Nej I alt Hvor flyttede kvinden hen efter opholdet Tilbage til manden 9 14 Tilbage til boligen (manden er flyttet) 2 3 Tilbage til boligen (manden aldrig boet der) 1 9 Til egen ny bolig uden mand 14 9 Behandlingsinstitution 0 2 Andet krisecenter 4 13 Andet 9 8 Familie 0 4 uoplyst 10 4 I alt Voldens varighed Under 1 år Flere år uoplyst 6 3 I alt

18 Hvor ofte udsat for vold Én gang 1 3 Enkelte gange 9 11 Mange gange Uoplyste 5 4 ialt Øvrige oplysninger Været på skadestue Volden er anmeldt Har yderligere sociale problemer Har juridiske problemer 2 9 Alkohol/narko/medicin problemer 9 9 Psykiske problemer 9 30 Sprogvanskeligheder Udenlandsk kvinde Ingen oplysninger 2 2 Kriminel 1 1 Andet Hjælpens art (fra krisecentret) Råd og vejledning v/vagter Råd og vejledning v/socialrådgiver Råd og vejledning v/pædagog Henvist til læge/psykolog 7 12 Henvist til politi Henvist til rådgivningscenter 3 2 Henvist til juridisk rådgivning 1 9 Henvist til socialforvaltning/kommune Hjælp til flytning 2 4 Anden form for hjælp 0 5 Afvist på grund af pladsmangel Kvindens nuværende arbejdssituation Orlov 0 1 Sygemeldt (herunder barsel) 9 16 Arbejdsledig Pension/efterløn 4 12 Hjemmearbejde 0 1 Selvstændig erhvervsdrivende 2 1 Under uddannelse/højskole/kurser 4 3 I arbejde faglært 2 3 I arbejde ufaglært 2 7 Uoplyst 5 4 I alt 49 66

19 Kvindens uddannelse Ingen uddannelse 9 16 Under uddannelse årig uddannelse årig uddannelse årig uddannelse 6 6 Højere uddannelse 0 3 uoplyst I alt Hvor længe har kvinden boet på krisecenter døgn kvinder kvinder 1 døgn døgn døgn uger uger uger måned 3 5 Over 3 måneder 2 2 I alt Har kvinden tidligere haft ophold på krisecenter Sted kvinder kvinder Aabenraa krisecenter Sønderborg krisecenter 2 0 Haderslev krisecenter 2 1 Andet 6 9 Ikke oplyst 3 6 Ja ikke oplyst hvor 0 0 Nej Oplysninger om voldsmanden: Alder Under 20 år år år år 16 5 Over 50år 2 2 Alder uoplyst Dansk oprindelse 40 Ikke dansk oprindelse 20 Oprindelse ikke oplyst 4 19

20 Mandens/samlevers nuværende arbejdssituation Orlov 1 0 Sygemeldt 3 0 Arbejdsledig/aktivering 8 19 Pension/efterløn 3 4 Selvstændig erhvervsdrivende 3 5 Under udd/højskole/kurser 0 0 I arbejde faglært 5 8 I arbejde ufaglært 0 7 Mellemlang uddannelse 0 0 hjemmearbejde 0 0 uoplyst I alt Voldsmandens problemstillinger: Art Kriminel 9 12 Alkohol Narkotika 4 11 Psykiske problemer Kulturelle problemer 10 9 Andet 0 0 Uoplyst Børn, vold og konsekvenser Art børn børn Børn udsat for direkte psykisk vold Børn udsat for fysisk vold 6 7 Børn vidne til vold mod mor Børn har sociale problemer 9 14 Skønnes at der er behov for behandling af enten psykisk eller fysisk art

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter

ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter 1 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2 Forord Vi har i 2013 haft i alt 435 henvendelser fra kvinder eller

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 Aabenraa Krisecenter

ÅRSRAPPORT 2011 Aabenraa Krisecenter ÅRSRAPPORT Aabenraa Krisecenter 1 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2 Forord Vi har i haft i alt 409 henvendelser fra kvinder eller andre,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Generalforsamling den 22. marts 2010

Generalforsamling den 22. marts 2010 Generalforsamling den 22. marts 2010 Formandens beretning Jeg vil gerne byde alle velkommen til endnu en generalforsamling i OR, og især velkommen til jer nye der er kommet til i 2009-10 Tak til Susanne

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere