ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Aabenraa Krisecenter 1

2 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2

3 Forord Vi har i haft i alt 500 henvendelser fra kvinder eller andre, der ønsker rådgivning. Det er en stigning på 100 henvendelser i forhold til året før. Af de 500 rådgivninger er 66 kvinder og 63 børn blevet beboere på Aabenraa Krisecenter. En væsentlig stigning i forhold til, men på næsten samme niveau som Belægningsprocenten har været meget stabil de sidste 3 år. Vi har haft lukket et værelse i 50 dage på grund af renovering. Specielt for har der været utallige afvisninger på grund af pladsmangel. Ialt 85 kvinder var vi nødsaget til at henvise til andet krisecenter, fordi vi ikke havde plads. Vi har i oplevet megen travlhed på alle krisecentre i Danmark, og på flere tidspunkter var det yderst vanskeligt at finde ledige pladser, når en kvinde henvendte sig. Vi har haft i alt 3043 overnatninger for kvinder og børn. Det betyder, at vi gennemsnitlig har haft 8,4 beboere pr. døgn. Den gennemsnitlige opholdslængde er ialt 19 dage. Det har været underligt at observere, at den stigning fra året før på ialt 17 kvinder, næsten alle er kommet onsdag aften, og det har været kvinder i alderen år. Vi har ikke nogen forklaring på dette, men har blot måttet konstatere det. Vi har i haft det største antal frivillige (85) i Aabenraa Krisecenters historie. Det er dejligt at opleve, at så mange vil gøre en indsats for at støtte og hjælpe de kvinder og børn, der i en kort periode af deres liv har behov for at flygte fra hjemmet og ønsker at bygge en ny tilværelse op, eller bruge en kort periode til at overveje deres muligheder, for derefter at træffe beslutning om deres fortsatte liv. Der skal derfor lyde en stor tak til alle vore frivillige, der yder en stor og aktiv indsats hver dag i forhold til vores kvinder og børn, der tager ophold på vores krisecenter. Alle gør deres til, at ikke blot beboerne skal have et godt ophold, men også at det er rart for alle at være i huset uanset om man er beboer, ansat eller samarbejdspartner. Husets ansatte har samme store engagement, og vi har alle et fælles mål om, at kvinder og børn skal have en fremtid uden vold. Igen i år har vi kunnet fejre medlemmers jubilæer: Helle og Margit har opnået 25-års jubilæum, Birgit 20-års jubilæum, Gaby 15-års jubilæum og Jytte og Marion har fejret 10-års jubilæum. Et stort tillykke skal lyde til jer alle. Aabenraa Krisecenter kunne også fejre 25-års jubilæum i. En pragtfuld dag med et stort fremmøde fra mange af vore samarbejdspartnere, beboere og tidligere beboere, venner osv. Nogle af vore frivillige er uddannede kokke eller har bare evnen til at trylle i et køkken, og det nød vi alle godt af på vores store dag. Sjældent har jeg set og smagt så dejlig en mad, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er af den opfattelse. Vejret var med os, og vi havde en pragtfuld dag. Der blev skabt nye kontakter, og jeg kan kun se tilbage på dagen som en rigtig dejlig dag. En rigtig stor tak til alle, der var med til, at vi fik en uforglemmelig og pragtfuld dag. Vi afholdt igen i en sjov og dejlig frivilligfest i Guldbjergparken. Et festudvalg der igen sørgede for, at vi fik en uforglemmelig aften med skønsang, konkurrencer, underholdning og ikke mindst megen snak og dejlig mad. En dejlig fest som er så vigtig for vores fællesskab og for at lære hinanden at kende. Vi nyder som altid stor opbakning fra lokale, der støtter os med brugt tøj og legetøj. Det glæder vi os over, da mange af kvinderne, der tager ophold her, mange gange har været nødsaget til at flygte uden at have haft mulighed for at medbringe nogle ejendele overhovedet. Et tilbageblik genkalder erindringen om alle de alsidige opgaver og udfordringer, vi har haft i, og vi ser nu frem til at gå i gang med de nye opgaver og tiltag, der skal ske i Lige inden året 3

4 sluttede i bevilligede Socialudvalget til ombygning i huset. Det betyder, at vi fremover bedre kan imødekomme rådgivninger uden at blive forstyrret og bedre arbejdsvilkår for de ansatte. Ikke mindst bliver der renoveret, så vi får et større køkken med mulighed for spiseplads for alle beboere. - Et ombygningsprojekt vi ser frem til med glæde i Tove Lagoni Daglig leder 4

5 Indhold Forord... 3 Bestyrelsens beretning for... 6 Lederens beretning... 7 Aktivitetskalender... 9 Belægningsoversigt pr. kvartal på Aabenraa Krisecenter Udviklingen set i forhold til de sidste tre år Statistik Frivillighedsfest den 10. februar Psykisk førstehjælp til børn Frisør en super god idé Til havefest hos dronning Margrethe Belægningsoversigt pr. måned på Aabenraa krisecenter års jubilæum på Aabenraa Krisecenter Besøg fra Nicaragua Walk, Talk and Support Donation fra Lions Club En fortælling efter ferien af mine børn, Casper 7 år og Malthe 4 år Medlemsmøde om aktiv lytning den 24. september Temadag på seminariet lørdag den 27. oktober Julemedlemsmøde d. 13. november Gaveliste Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Organisationsplan Aabenraa Krisecenter

6 Bestyrelsens beretning for Året har for såvel bestyrelse og ansatte været et ret usædvanligt år på mange måder. Den største begivenhed har dog været, at krisecentret den 2. maj kunne holde sit 25-års jubilæum. Dette var vi naturligvis glade for og stolte over. På selve dagen havde vi åbent hus fra kl , hvor først en frivillig vagt gennem alle 25 år holdt en velkomsttale, hvorefter viceborgmester Jørgen Witte holdt en jubilæumstale med bl.a. megen ros til krisecentret. LOKK-medlem Lise von Seelen havde også blandt flere kun rosende ord til krisecentret for dets indsats. 4 madeksperter blandt vore frivillige vagter havde fabrikeret over 1000 farvestrålende og spændende canapé r, som gjorde et stort indtryk på de mange gæster. En dejlig dag, hvor også lirekassemand Paul Sange arbejdede ihærdigt uden for huset, og hvor vores huspianist Ruth Thyge Jensen spillede klaver indenfor. Tak til alle for at have været med til at markere 25-års jubilæumsdagen og tak for alle gaver. Året har især været et travlt og presset år for vore 5 ansatte, idet vi aldrig tidligere har været udsat for at skulle afvise så mange kvinder med eller uden børn på grund af pladsmangel. Vi har i måttet afvise i alt 85 kvinder med eller uden børn grundet pladsmangel. Det har været overordentligt svært at skulle henvise de mange kvinder til andre krisecentre, som også har haft det samme pres. Alene i 3. kvartal har vi måttet afvise 47 kvinder. Vi har funderet over, hvorfor mon et sådant pres på krisecentre opstår, men udover at den økonomiske krise kan spille ind, har vi ikke kunnet finde nogen forklaring. Derudover har vi aldrig haft så mange henvendelser om ambulant rådgivning (uden indflytning som følge). I alt 500 henvendelser fordelt på 389 telefoniske, 97 personlige og 14 skriftlige. Dette høje antal har i høj grad åbenbaret manglen på et kontor til ambulant rådgivning af bl.a. sikkerhedsgrunde, da det er af største vigtighed at sikre, at borgere, der søger ambulant rådgivning, ikke indvies i krisecentrets daglige virke med mulighed for at møde beboere, der har søgt beskyttelse og anonymitet i krisecentret. Samtidig er det vigtigt, at borgere, der søger ambulant rådgivning, kan sikres 6 størst mulig diskretion. Rådgivningen foregår i krisecentrets havestue. Det vil sige, at borgere tages med gennem opholdsstue med mulighed for også at kunne se/møde beboere i køkken og legerum. Krisecentret har ét kontor, der benyttes til telefoniske rådgivninger, besøg af tidligere beboere, arbejdskontor for alle ansatte, vagtrum og soverum for frivillige vagter, overvågning og sikkerhedsudstyr, rum til kopiering, depot m.m. Aktivitetsniveauet i kontoret er til daglig meget højt, og det kræver høj koncentration og ofte afbrydelser af den telefoniske rådgivning for at sikre sikkerheden i forhold til borgeren, der søger rådgivning. Vi har derfor ihærdigt søgt efter nogle løsningsmodeller. Dels har vi søgt om at måtte bygge ud på den ene eller anden led i krisecentret, men dette er ikke muligt grundet diverse love. Dels har vi været ude at se på andre ejendomme, som i flere tilfælde ikke har været egnede, og i andre tilfælde ville være for dyre at indrette til et krisecenter. Så den eneste mulige løsning, vi har kunnet finde, er at rokere rundt på værelser/ombygge m.v. i krisecentret (som vi også nødigt ville flytte fra). Rokering/ombygning vil betyde, at vi inddrager vores aktivitetsrum på 2. sal til 2 beboerværelser. Stue og legerum i stueetagen vil blive flyttet til 1. sal. Krisecentret vil således fortsat have 5 beboerværelser. Det vil give mulighed for at få skabt 2 kontorer og et rådgivningsrum i stueetagen. Køkkenet vil med nedrivning af en væg blive udvidet til et alrum med ekstra spiseplads, hvor alle vil kunne være. I forlængelse af alrummet har vi så stadig havestuen. En sådan ombygning til anslået ca ,- kr. af kommunens tekniker har vi søgt Aabenraa kommune (som ejer huset) om, og fik medio december bevilget nævnte beløb til ombygning. Ombygningen vil uden tvivl give bedre vilkår for beboere, frivillige vagter og ansatte og ikke mindst skabe en større sikkerhed for beboere og borgere, der søger rådgivning. Så med denne ombygning i vente primo 2013 vil også 2013 blive et hektisk år. Aabenraa kommune skal have tak for bevillingen og for forståelse for vores problematik. Dernæst har vi oplevet et rekordantal frivillige

7 vagter, idet vi ultimo december havde i alt 91 frivillige vagter men ikke én for mange, når de frivillige vagter skal dække vagter på alle dage fra kl , alle week-ender, alle helligdage m.v. så det skyldes næsten lige at tilføje, at vi i krisecentrets foreløbige nu 25½ år aldrig har haft lukket, men åbent for henvendelser døgnet rundt. Men overordentligt glædeligt, at så mange frivillige har lyst og overskud til at give en hånd med tak for det til alle frivillige vagter. Som et lille vederlag til vore frivillige vagter har vi også igen nu på 4. år afholdt en frivillig-/ansatfest i februar. Mødeaktiviteten har også i været høj. Bestyrelsen har holdt 7 møder og forretningsudvalget 5 møder. Derudover har forretningsudvalget holdt 4 dialogmøder med ledelsen for Arbejdsmarked & Social (der samtidig udøver kommunens tilsyn med krisecentrets beboere), og 2 møder med Børn & Familie (psykolog Lene Kofoed, der udøver kommunens tilsyn med børn på krisecentret). Endelig er der afholdt 4 medlemsmøder, der bl.a. har indeholdt et foredrag om Aktiv lytning og en aften med bestyrelsesmedlemmer fra foreningen Amigos de El Doradito, der er ved at starte arbejde op i Nicaragua for kvinder og børn, udsat for vold. Endelig var der den årlige temadag i oktober for frivillige og ansatte fra Sønderborg, Haderslev og Aabenraa Krisecentre, hvor emnet var Børn og konsekvenser af vold v/ Børnerådets netop afgåede formand. Til slut vil vi gerne sige tak for et godt samarbejde i årets løb til alle vore samarbejdspartnere og en stor tak for de gaver og sponsorater, vi har fået foræret i årets løb. På bestyrelsens vegne Hanne L. Jubilæumsåret har givet mig anledning til at tænke tilbage på mine 7 år som daglig leder i Aabenraa Krisecenter. Jeg glæder mig over det store engagement og at interessen for at skabe bedre vilkår for kvinder og børn, der er udsat for vold, ikke er blevet mindre i denne periode. Det ligger som en del af ånden i huset, og jeg husker den tydeligt fra mit første møde med Aabenraa Krisecenter, da jeg var til jobsamtale. Jeg følte mig straks hjemme, og det er netop den oplevelse, der er så betydningsfuld for vore beboere, når de vælger at tage ophold hos os. Trygheden og tilliden er fundamentet til at skabe forandring til en tilværelse uden vold. Vi må derfor være os meget bevidste om at værne omhyggeligt om ånden i huset, og samtidig være i stand til at forandre os i takt med udvikling, behov og forventninger. Vi har det største medlemsantal nogen sinde i krisecentrets historie, og netop alle vore frivillige medarbejdere såvel som vore ansatte medarbejdere tilfører dagligt, hver især til, at vort hus er et godt og rart sted at opholde sig. I et reflekterende øjeblik bliver det tydeligt for mig, hvor mange og gode tiltag der er sket i den korte periode af krisecentrets historie, som jeg har været vidne til. Lederens beretning Politisk er der vedtaget vigtige love, der er medvirkende til at sikre en bedre støtte til voldsudsatte familier. I henhold til Servicelovens 109 sikres der nu, at kommuner skal sikre, at der er midlertidige opholdsmuligheder for kvinder og børn, der vil leve et fremtidigt liv uden vold. Alle børn, der har ophold på et krisecenter, har ret til samtaler med en psykolog, og senest er det nu også blevet muligt for kvinder at få 4 samtaler med psykolog under opholdet på krisecentret. Alle kvinder med børn har ret til et efterværnstilbud efter ophold på krisecenter af en kommunal familierådgiver. En ordning som kommunerne havde svært ved at få startet, og som stadig lader mange ønsker tilbage i nogle kommuner. Vi oplever meget stor forskel på kommuners forståelse for vigtigheden af dette tilbud. Kvinderne har ikke længere en egenbetaling for ophold i vort krisecenter. Det har haft stor betydning for vort samarbejde med kvinderne, at vi ikke længere har noget økonomisk mellemværende. Samtidig har det også frigivet ressourcer til at støtte kvinderne i deres udvikling i stedet for en økonomisk administration, der ofte var meget omfattende. (Aabenraa kommune har overtaget arbejdet med at opkræve opholdsbetaling fra hjemkommunen). 7

8 Aabenraa kommune har vist anerkendelse og forståelse for det store arbejde, frivillige leverer i huset ved at imødekomme ansøgninger til tiltag for vore frivillige medarbejdere. Det har betydet, at frivillige, der har over 5 km fra hjem til krisecenter, kan få kørselsgodtgørelse til vagtarbejde. Et vigtigt tiltag for at sikre, at frivillige ikke har udgifter forbundet med at udføre deres opgave i krisecentret. Vi oplevede for et par år siden, at medlemmer, som boede langt fra krisecentret, stoppede på grund af udgifterne til transport, og måske kan vort store medlemstal henføres hertil. Vi har de senere år også afholdt en årlig frivillighedsfest. Det har vist sig utroligt vigtigt, at vi alle mødes en gang årligt, hvor vi kan se hinanden til sjov og spas og lære hinanden at kende på en afslappet måde på den mere private måde. Jeg tror bestemt, at denne uformelle og sjove måde at være sammen på styrker fællesskabet. To gange årligt har vi temadage i huset for alle medlemmer, hvor vi har oplægsholdere udefra, som kommer med relevante indlæg til vort daglige arbejde i huset. Begge tiltag har Aabenraa kommune valgt at støtte økonomisk, så vi hele tiden kan ruste os til at imødekomme krav og behov, der hele tiden er under forandring. At viceborgmesteren, Jørgen Witte i egen person, bruger sin friaften, ifører sig julemandskostume og stiller op til juleleg (se indlæg herom senere i årsrapporten), og holder en anerkendende tale for alle vore frivillige, kan jeg kun have den dybeste respekt og taknemmelighed for. Også de fysiske rammer er blevet bedre. Vi har fået nyt køkken, baderum og toilet. Der er kommet tv på alle beboerværelser, og vi har fået isoleret gulv i kontoret, stor uundværlig p-plads foran huset og ikke mindst vort nye underlag under gyngerne, der har betydet, at haven nu kan benyttes meget bedre end tidligere. Vore visioner om at skabe mere plads og sikkerhed i forbindelse med rådgivninger udefra blev i de sidste dage inden årets udløb imødekommet af Aabenraa kommune, og vi glæder os nu til, at vi i det nye år skal i gang med disse tiltag. Så langt jeg kan huske tilbage, har der altid været stor opbakning fra lokale, der afleverer legesager, køkkenservice, tøj og andet med henblik på at 8 støtte kvinder og børn, der har ophold hos os, til en bedre tilværelse efter opholdet. Et nyt tiltag er, at vi månedligt modtager en sum penge fra en selvstændig, der har valgt at donere en procentdel af sin indtægt til støtte for børnene på Krisecentret. (Mon andre selvstændige/virksomheder kunne blive inspireret til samme model?). Walk, Talk and Support -arrangementet var et nyt tiltag som i valgte at donere overskuddet til Aabenraa Krisecenter. Overskuddet valgte vi at bruge til fortsættelse af projektet frisør i huset, som har vist sig at have en måske endda større effekt, end vi selv var klar over. Den selvtillid og ny energi kvinderne får er medvirkende til, at hverdagen og ikke mindst fremtiden ses på en mere positiv og håbefuld måde. Det var en virkelig stor glæde at møde alle deltagerne i arrangementet, som havde valgt at lægge deres vej forbi krisecentret og få en kop varm kaffe/the for derefter at fortsætte deres tur, inden de igen mødtes på torvet i byen. Det var en ubeskrivelig stemning, vi oplevede også til frokosten efterfølgende. Walk, Talk and Support -arrangementet var netop det, det hele handlede om, og ingen kunne være i tvivl om det. Det kunne både ses og høres, og vi oplever dagligt supporten til vore kvinder i huset. Vi har som vanligt haft et travlt år, og statistikken for antallet af kvinder og børn og stigningen af rådgivninger taler deres eget sprog. Det har også betydet, at vi ofte måtte afvise kvinder, der søgte om at tage ophold. Vi har et godt samarbejde med vore kollegaer på de andre krisecentre i hele landet og kan oftest henvise til ledige pladser, når vi selv har alle senge besat. Sommeren nåede dog et niveau, som jeg ikke har set tidligere på landsplan. I en periode var der bare 4 ledige værelser nationalt. Vi klarede at finde værelser til de kvinder, der søgte hjælp hos os, men jeg håber ikke, at vi igen når en så presset periode, som den vi så i sommeren. har været et travlt, men godt år, hvor der er mange familier, der har startet på en ny udvikling i deres liv, og jeg glæder mig til igen at være en del af dette arbejde i En stor tak til alle frivillige, ansatte, samarbejdspartnere og støtter, der har bidraget til denne udvikling. Tove Lagoni

9 Aktivitetskalender Januar 4 Møde i statistikgruppen 5 2. Introduktionsmøde 9 Ledermøde 10 Jubilæumsgruppemøde 10 Gruppemøde Fredag: Nytårskur 12 Bestyrelsesmøde 17 Bestyrelsesmøde 18 Frisør i huset 18 Gruppemøde Onsdag 19 Møde i socialrådgivernes Erfa gr., Region syd 26 Informationsmøde med Sosu-studerende 30 Formøde Forretningsudvalg 30 Dialogmøde Aabenraa kommune Februar 2 Socialrådgiver seminar 3 Socialrådgiver seminar 3 Tværfaglig møde i Aabenraa selvhjælp 6 Møde i festudvalget 10 Samarbejdsmøde Klar Parat 10 Frivilligfest 13 Møde Interne revisorer 16 Gruppemøde: Tirsdag 20 Tøndeslagning i huset 20 Bestyrelsesmøde 22 Frisør i huset 23 Gruppemøde: Torsdag 23 Introduktionsmøde Møde i jubilæumsgruppen 28 Børne-regionsmøde 28 Møde Interne revisorer Marts 5 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 7 Tilsyn Aabenraa kommune 12 Indvielse Café Aabenraa selvhjælp 14 Ledermøde 14 Introduktionsmøde Generalforsamling Aabenraa Krisecenter 21 introduktionsmøde 3 24 Generalforsamling LOKK 25 Generalforsamling LOKK 28 Frisør i huset 29 Samarbejdsmøde Aabenraa selvhjælp 29 Informationsmøde Amigo 30 Tur til Legoland 30 Foredrag Amnesty Romaer 9

10 April 23 Bestyrelsesmøde 24 Informationsmøde med praktikant Aabenraa kommune 24 Gruppemøde: Fredag 25 Interview af Rambøl Management Consulting 25 Indvielse af Haderslev Krisecenter Maj 2 Aabenraa Krisecenter 25-års Jubilæum 2 Tur til Legoland 3 Møde med teknisk forvaltning 8 Hjertestarter kursus 8 Hjertestarter kursus 10 Formøde Forretningsudvalg 10 Dialogmøde Aabenraa kommune 11 Aabenraa kommunes frivillighedsfest 16 Møde i socialrådgivernes Erfa gr. Region syd 16 Frisør i huset 21 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 22 Introduktionsmøde Work-shop Kofoed Skole 23 Erfaringsudvekslingsmøde med Amigos 23 Medlemsmøde. Oplægsholder Amigos 29 Introduktionsmøde Interview Journalist 30 Gruppemøde: Onsdag 31 Introduktionsmøde 3 Juni 1 Tur på Dyrskuepladsen 2 Walk, Talk and Support arrangement 6 Frisør i huset 7 Lederseminar LOKK 8 Lederseminar LOKK 9 Kursus: Fra offer til menneske 10 Kursus: Fra offer til menneske 13 Ledermøde 13 Informationsmøde med Sosu-studerende 14 Bestyrelsesmøde 18 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 19 Interview af Social forsknings Institut 19 Haveselskab hos Hendes Majestæt Dr. Margrethe II Juli 4 Evalueringsmøde Amigo 12 Donation Lions samt journalist 13 Donation Dr. Ingridsfond Sønderborg slot 23 Frisør i huset 30 Praktisk møde. Sommerhusgruppen 10

11 August 6 Sommerhus ferie 7 Sommerhus ferie 8 Sommerhus ferie 9 Sommerhus ferie 10 Sommerhus ferie 21 Tur til Søfartsmusæum Esbjerg 22 Møde: Forretningsudvalg 23 Gruppemøde: Torsdag 27 Gruppemøde: Mandag 31 Ekskursion med børn 31 "Modtagelse af donation fra Walk, Talk & Support September 3 Bestyrelsesmøde 4 Samarbejdsmøde MamaMia 5 Introduktionsmøde 1. 6 Informationsmøde med Sosu-studerende 12 Formøde Forretningsudvalg 12 Dialogmøde Aabenraa kommune 17 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 18 Socialrådgiver arbejdsgruppe LOKK 18 Tilsyn Aabenraa kommune 18 Introduktionsmøde Formøde oplægsholder, aktiv lytning 20 Introduktionsmøde 3 22 Erfaringsudvekslingsmøde. Esbjerg krisecenters bestyrelse 24 Medlemsmøde. Oplægsholder Jane. Aktiv Lytning 25 Indvielse af Familie og Ungecentret 27 Informationsmøde. Socialrådgiver studerende 30 National frivillighedsdag Oktober 3 Børneseminar LOKK 3 Gruppemøde: Fredagsgruppen 3 Gruppemøde: Onsdag 4 Børneseminar LOKK 4 Introduktionsmøde 3 5 Børneseminar LOKK 11 Samarbejdsmøde Aabenraa kommune 11 Bestyrelsesmøde 12 Ledermøde 12 Informationsmøde: Studerende års Jubilæum LOKK 22 Samarbejdsmøde Sønderborg krisecenter 23 Møde med teknisk forvaltning 24 Frisør i huset 26 Inspiration på Kreativ Messe, Fredericia 27 Temadag / Lisbeth Zornig 31 Møde i socialrådgivernes Erfa gr. Region syd 11

12 November 5 Lederseminar LOKK 5 Samarbejdsmøde Dansk Røde Kors 8 Introduktionsmøde Kursus: Konflikthåndtering 13 Medlemsmøde: Julehygge 14 Frisør i huset 15 Kursus: Ære - Konflikt 16 Gruppemøde: Tirsdag, Julefrokost 19 Kursus Alkoholproblemer i familien 21 Introduktionsmøde Gruppemøde: Torsdag 25 FN s internationale bekæmpelse af vold mod kvinder 27 Kursus: Vold i familien 28 Introduktionsmøde 3 29 Møde, forretningsudvalg 30 Tur til legeland December 3 Formøde: Forretningsudvalg 3 Dialogmøde Aabenraa kommune 3 Teaterforestilling i huset m/ Nissebanden 5 Informationsmøde med Sosu-studerende 7 Ledermøde 10 Fakkeloptog. Amnesty bekæmpelse af vold 12 Gruppemøde: Mandag 18 Bowling med beboere 18 Fældning af juletræ 19 Informationsmøde med Sosu-studerende 12

13 Belægningsoversigt pr. kvartal på Aabenraa Krisecenter kvinder og børn delt op i kommuner pr. kvartal kommuner 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvinder børn beboere kvinder børn kvinder børn kvinder børn kvinder børn i alt i alt i alt Aabenraa Haderslev Fredericia Tønder Kolding Odense Middelfart Nordfyn Vejle Fåborg Midtfyn Ikke region syd Anonym 1 Udenlandsk I alt I alt 66 kvinder og 63 børn tog ophold og forlod Aabenraa krisecenter i De tilbragte tilsammen 2438 døgn på krisecentret, fordelt på kvinder: 1268 døgn og børn: 1775 døgn Gennemsnitlig opholdslænge for kvinder er 19 dage Det skal bemærkes at: Flere familier har under deres ophold benyttet 2 værelser i ialt 83 dage. Et værelse har været lukket på grund af renovering i i alt 50 dage. Henvendelser: 1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal I alt Telefoniske Personlige Skriftlige I alt Henvist til andet sted: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal i alt Pladsmangel Ikke målgruppen Anden grund I alt kvinder med børn blev yderligere afvist. De fremgår i beboerstatistikken, da de havde en enkelt overnatning, for derefter at bllive henvist til andet krisecenter på grund af pladsmangel. Gennemsnitlig har der pr. døgn opholdt sig: i alt kvinder 3,5 børn 4,9 i alt 8,4 13

14 Udviklingen set i forhold til de sidste tre år 2010 Kommuner kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt Aabenraa Haderslev Tønder Fredericia Esbjerg Odense Vejle Sønderborg Vejen Varde Middelfart Kolding Rødding Christiansfeld Vestfyn Fåborg midtfyn Nordfyn 8 8 Anden region Anonym Udenlandsk i alt Belægnings% Belægnings % ,10% 70,00% 74,90% Krisecentret råder over 5 værelser. 100% belægning = ( 5 X 365) 1825 døgn På grund af stor familie benytter en familie 2 værelser i i alt 83 dage På grund af renovering lukkes et værelse i i alt 50 dage Ved visiteringen til krisecentret skal der hele tiden laves vurdering i forhold til beboere i huset. Herunder familiens størrelse, oprindelse, sikkerhed og opgavekompleksitet. Henvist til andet sted 2010 Pladsmangel Andet Ikke målgruppen i alt Til henvisninger til andet sted på grund af pladsmangel, skal tilføjes yderligere 5 kvinder, da de kom på et sent tidspunkt og blev tilbudt overnatning for derefter at blive flyttet næste dag til andet krisecenter. Henvendelser 2010 Telefoniske Personlige Skriftlige i alt kvinder og børn Af ovenstående fremgår, at der er sket en væsentlig stigning i ambulante rådgivninger og i afvisninger på grund af pladsmangel kvinder børn i alt kvinder børn i alt kvinder børn i alt

15 Statistik Kvinders henvendelse fordelt på ugedag: Dag Mandag 8 9 Tirsdag 5 11 Onsdag 3 17 Torsdag Fredag 13 7 Lørdag 3 6 Søndag 4 5 I alt Kvinders tidspunkt for henvendelsen: Tidspunkt Tidspunkt Tidspunkt Dag kl Aften kl Nat kl I alt Kvindens alder Alder i år 18 29år år år år 5 3 Over 60år 0 0 Uoplyst 0 2 I alt Har kvinden børn (ikke nødvendigvis medbragte) Ja Nej I alt børn pr. kvinde (medbragte) 0 børn barn børn børn børn børn børn 0 1 I alt

16 Børn som har boet på krisecenter Alder 0-2år år år år år 4 5 I alt Børn anbragt andet sted Alder 0-2år år år år år 7 6 Over 18år 11 5 I alt Børnene har været anbragt således: Anbragt udenfor hjemmet 4 9 Efterskole 1 1 Hos faderen Venner/familie 5 3 Voksne udeboende 12 4 Andet 1 1 I alt Hvordan er kvinden kommet Eget initiativ Rådgivningscenter 0 2 Socialforvaltning/kommune 5 8 Skadestue 2 1 Politi 8 15 Egen læge 0 1 Andre (venner, familie,krisecenter)

17 Problemets art Henvendelsesårsag Truet med våben 0 3 Seksuel vold 1 5 Incest 0 0 Fysisk og psykisk vold Trusler om vold 7 15 Psykisk vold Andet 1 7 uoplyst 0 1 Hvem udøver volden Vold fra eks-kæreste 2 10 Vold fra partner Vold fra andre andet 0 2 Vi bad kvinden om at flytte Ja 9 14 Nej I alt Hvor flyttede kvinden hen efter opholdet Tilbage til manden 9 14 Tilbage til boligen (manden er flyttet) 2 3 Tilbage til boligen (manden aldrig boet der) 1 9 Til egen ny bolig uden mand 14 9 Behandlingsinstitution 0 2 Andet krisecenter 4 13 Andet 9 8 Familie 0 4 uoplyst 10 4 I alt Voldens varighed Under 1 år Flere år uoplyst 6 3 I alt

18 Hvor ofte udsat for vold Én gang 1 3 Enkelte gange 9 11 Mange gange Uoplyste 5 4 ialt Øvrige oplysninger Været på skadestue Volden er anmeldt Har yderligere sociale problemer Har juridiske problemer 2 9 Alkohol/narko/medicin problemer 9 9 Psykiske problemer 9 30 Sprogvanskeligheder Udenlandsk kvinde Ingen oplysninger 2 2 Kriminel 1 1 Andet Hjælpens art (fra krisecentret) Råd og vejledning v/vagter Råd og vejledning v/socialrådgiver Råd og vejledning v/pædagog Henvist til læge/psykolog 7 12 Henvist til politi Henvist til rådgivningscenter 3 2 Henvist til juridisk rådgivning 1 9 Henvist til socialforvaltning/kommune Hjælp til flytning 2 4 Anden form for hjælp 0 5 Afvist på grund af pladsmangel Kvindens nuværende arbejdssituation Orlov 0 1 Sygemeldt (herunder barsel) 9 16 Arbejdsledig Pension/efterløn 4 12 Hjemmearbejde 0 1 Selvstændig erhvervsdrivende 2 1 Under uddannelse/højskole/kurser 4 3 I arbejde faglært 2 3 I arbejde ufaglært 2 7 Uoplyst 5 4 I alt 49 66

19 Kvindens uddannelse Ingen uddannelse 9 16 Under uddannelse årig uddannelse årig uddannelse årig uddannelse 6 6 Højere uddannelse 0 3 uoplyst I alt Hvor længe har kvinden boet på krisecenter døgn kvinder kvinder 1 døgn døgn døgn uger uger uger måned 3 5 Over 3 måneder 2 2 I alt Har kvinden tidligere haft ophold på krisecenter Sted kvinder kvinder Aabenraa krisecenter Sønderborg krisecenter 2 0 Haderslev krisecenter 2 1 Andet 6 9 Ikke oplyst 3 6 Ja ikke oplyst hvor 0 0 Nej Oplysninger om voldsmanden: Alder Under 20 år år år år 16 5 Over 50år 2 2 Alder uoplyst Dansk oprindelse 40 Ikke dansk oprindelse 20 Oprindelse ikke oplyst 4 19

20 Mandens/samlevers nuværende arbejdssituation Orlov 1 0 Sygemeldt 3 0 Arbejdsledig/aktivering 8 19 Pension/efterløn 3 4 Selvstændig erhvervsdrivende 3 5 Under udd/højskole/kurser 0 0 I arbejde faglært 5 8 I arbejde ufaglært 0 7 Mellemlang uddannelse 0 0 hjemmearbejde 0 0 uoplyst I alt Voldsmandens problemstillinger: Art Kriminel 9 12 Alkohol Narkotika 4 11 Psykiske problemer Kulturelle problemer 10 9 Andet 0 0 Uoplyst Børn, vold og konsekvenser Art børn børn Børn udsat for direkte psykisk vold Børn udsat for fysisk vold 6 7 Børn vidne til vold mod mor Børn har sociale problemer 9 14 Skønnes at der er behov for behandling af enten psykisk eller fysisk art

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Deltagere: Gitte Herbst (GH), Næstformand Flemming Petersen (FP), Lone, Mick, Inge, Referent Anita Aagaard.

Deltagere: Gitte Herbst (GH), Næstformand Flemming Petersen (FP), Lone, Mick, Inge, Referent Anita Aagaard. Frederiksberg den 30. juni 2016 Pårørenderådsmøde tirsdag den 28. juni. Deltagere: Gitte Herbst (GH), Næstformand Flemming Petersen (FP), Lone, Mick, Inge, Referent Anita Aagaard. Afbud: Annette Forsythe.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV AUGUST 2015 Kære alle, Så er de fleste af os tilbage igen efter sommerferien. Her er et smukt sommeraften foto fra lystbådehavnen ved Dyvig Badehotel på Als.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Nyhedsbrev til 0. og 1. årgang

Nyhedsbrev til 0. og 1. årgang skillema-dinke-du hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. skillema-dinke-du kom og syng og dans med os, det syns vi, at I sku Vi glæder os til juleaften, så blir træet tændt og vi får fine julegaver,

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 10 / Marts 2013

Nyhedsbrev nr. 10 / Marts 2013 Nyhedsbrev nr. 10 / Marts 2013 Mie, Søren og Kirsten er netop vendt hjem til DK fra et vellykket evaluerings-/projekt-besøg i Nicaragua, og derfor er dette nyhedsbrev udformet som et rejsebrev: Tirsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010 Nyt fra 0. årgang Siden sidste nyhedsbrev har vi haft rigtig travlt med meget hemmelige ting. Vi kan dog afsløre så meget, at børnene har været meget nysgerrige, interesserede og kreative i processen!

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere