BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A

2 INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe og svarprocent 39 1

3 1 INDLEDNING Rambøll har på vegne af Pensionsstyrelsen i september - oktober 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af folkepension i udlandet. Brugertilfredshedsundersøgelsen omhandler brugernes tilfredshed med Pensionsstyrelsens services. Dataindsamlingen er sket via elektroniske og postale spørgeskemaer til modtagere af folkepension i udlandet. Desuden er en del af besvarelserne indsamlet som telefoniske interviews. Rapporten indeholder beskrivende statistik. Som hjælp til læseren vil tal og grafer løbende være kommenteret med henblik på at danne et overblik over resultaterne. Rambøll har været sparringspartner igennem forløbet og har sammen med Pensionsstyrelsen stået for udarbejdelsen af spørgeskemaet. Rambøll har stået for indsamlingen af data samt den efterfølgende analyse af de indkomne svar. 2

4 2 LÆSEVEJLEDNING Frekvensfigurer I frekvensfigurerne vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål. Mange af spørgsmålene stilles på en grad- eller tilfredshedsskala, der går fra I meget høj grad/meget tilfreds til Slet ikke/meget utilfreds. Besvarelser med Ved ikke i denne type spørgsmål er ikke talt med i svarfordelingen. Procentsatser Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal. Gennemsnit Gennemsnittet udregnes på en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til Slet ikke/meget utilfreds, 3 svarer til I nogen grad/hverken eller og 5 svarer til I meget høj grad/meget tilfreds. Jo højere værdi, desto højere er den angivne enighed/tilfredshed. Forkortelser n: svarer til antallet af besvarelser. gns: Gennemsnittet af spørgsmålet. 3

5 3 SÅDAN LÆSES EN SIDE Figurens overskrift Kort tekst, der kommenterer de væsentligste tendenser i figuren. Selve figuren, der kan studeres, hvis fuld detaljeringsgrad ønskes. 4

6 4 SAMLEDE RESULTATER 4.1 Kontakten til Pensionsstyrelsen Tilfredshed alt i alt Tilfredshed med kontakt til sagsbehandlere Brugernes adgang til og brug af online-løsninger Sammenfatning 19 5

7 BRUGERNE FORETRÆKKER AT KOMMUNIKERE VIA BREVE FORETRÆKKER DU AT KOMMUNIKERE MED PENSIONSSTYRELSEN VIA S ELLER VIA BREVE? 30 % foretrækker at kommunikere med Pensionsstyrelsen via s Helst via s 30% 45 % foretrækker at kommunikere med Pensionsstyrelsen via breve Helst via breve 45% 20 % foretrækker at kommunikere både via s og breve Både via s og breve 20% Ved ikke 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 775 6

8 DE FÆRRESTE VENTER MERE END 10 MINUTTER PÅ KONTAKT MED EN SAGSBEHANDLER HVIS DU TÆNKER PÅ SIDSTE GANG, DU KONTAKTEDE EN SAGSBEHANDLER, HVOR HURTIG KOM DU I KONTAKT MED VEDKOMMENDE? 38% ventede under 5 minutter eller mellem 5 og 10 minutter på at komme i kontakt med en sagsbehandler ved sidste kontakt Under 5 minutter Mellem 5-10 minutter 18% 20% 8 % ventede mere end 10 minutter Mere end 10 minutter 8% 46 % har aldrig prøvet at kontakte en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen Har aldrig prøvet at kontakte en sagsbehandler 46% Ved ikke 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 775 7

9 FIRE UD AF FEM OPLEVER MAKSIMALT 10 MINUTTERS VENTETID PÅ EN SAGSBEHANDLER HVIS DU TÆNKER PÅ SIDSTE GANG, DU KONTAKTEDE EN SAGSBEHANDLER, HVOR HURTIG KOM DU I KONTAKT MED VEDKOMMENDE? (FRATRUKKET HAR ALDRIG PRØVET AT KONTAKTE EN SAGSBEHANDLER ) 82 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, har oplevet under 5 minutters eller mellem 5 og 10 minutters ventetid ved den seneste kontakt Under 5 min Mellem 5-10 min 38% 44% 18 % af brugerne, der har i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, har ved seneste kontakt oplevet ventetid på mere end 10 minutter Mere end 10 min 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 360 8

10 HØJ SAMLET TILFREDSHED MED PENSIONSSTYRELSEN HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED PENSIONSSTYRELSEN? 87% er tilfredse med Pensionsstyrelsen heraf 44% meget tilfredse Meget tilfreds Tilfreds 44% 43% 9% af brugerne er hverken tilfredse eller utilfredse Hverken eller 9% 4 % af brugerne er utilfredse eller meget utilfredse Utilfreds Meget utilfreds 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 733 (gns=) 9

11 SAGSBEHANDLERNE TALER ET LET OG FORSTÅELIGT SPROG SAGSBEHANDLEREN TALTE ET LET FORSTÅELIGT SPROG 87 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, vurderer at sagsbehandleren i høj eller meget høj grad talte et let og forståeligt sprog I meget høj grad I høj grad 36% 51% I nogen grad 10% 4 % af de adspurgte svarer i mindre grad eller slet ikke I mindre grad Slet ikke 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n = 391 (gns=) 10

12 SAGSBEHANDLERNE ER VENLIGE OG IMØDEKOMMENDE SAGSBEHANDLEREN VAR VENLIG OG IMØDEKOMMENDE 84 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, vurderer at sagsbehandleren i høj eller meget høj grad var venlig og imødekommende I meget I meget høj høj grad grad I høj grad I høj grad 36% 51% 40% 44% I nogen grad I nogen grad 10% 10% 5 % af de adspurgte svarer i mindre grad eller slet ikke 3% I mindre grad I mindre grad 1% Slet ikke Slet ikke 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 391 (gns=) n = 395 (gns=) 11

13 BRUGERNE OPLEVER BETJENINGEN SOM FAGLIG OG KOMPETENT DU FIK EN FAGLIG OG KOMPETENT BETJENING 84 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, vurderer at betjeningen i meget høj eller høj grad var faglig og kompetent I meget høj grad I høj grad 37% 42% I nogen grad 11% 9 % af de adspurgte svarer i mindre grad eller slet ikke I mindre grad Slet ikke 4% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 391 (gns=4) 12

14 LANGT DE FLESTE BRUGERE FÅR SVAR PÅ DERES SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL 6: DU FIK SVAR PÅ DET DU SPURGTE OM 80 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, vurderer at de i meget høj eller høj grad fik svar på de, de spurgte om. I meget høj grad I høj grad 40% 40% 15 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, vurderer at de i nogen eller i mindre grad fik svar på de, de spurgte om. I nogen grad I mindre grad 3% 12% 5 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, synes at de slet ikke fik svar på de, som de spurgte om. Slet ikke 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 387 (gns=4,1) 13

15 BRUGERNE HAR TILLID TIL SAGSBEHANDLERENS SVAR I HVILKEN GRAD HAR DU TILLID TIL AT SAGSBEHANDLERENS SVAR VAR KORREKT? Mere end fire ud af fem brugere, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, har tillid til, at sagsbehandlerens svar var korrekt I meget høj grad I høj grad 33% 48% I nogen grad 13% I mindre grad 3% 3 % af brugerne, der har været i kontakt med en sagsbehandler hos Pensionsstyrelsen, har slet ikke tillid til, at sagsbehandlerens svar var korrekt Slet ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n = 373 (gns=4) 14

16 FIRE UD AF FEM BRUGERE HAR ADGANG TIL INTERNETTET HAR DU ADGANG TIL INTERNETTET? Ja, hjemme 73% 79 % af brugerne har adgang til internettet. Heraf har 73 % adgang til internettet hjemme. Ja, andet sted (f.eks. Internetcafe, bibliotek, hos familiemedlemmer mm.) 6% Nej 21% 0% 20% 40% 60% 80% n =

17 DE FÆRRESTE BRUGERE BESØGER HAR VÆRET INDE PÅ PENSIONSSTYRELSENS HJEMMESIDE 27 % af de adspurgte brugere har været inde på Pensionsstyrelsens hjemmeside. Heraf har 3 % været inde på inden for den sidste måneds tid. Inden for den sidste måneds tid For 1-3 måneder siden 3% 4% For mere end 3 måneder siden 20% 66 % af de adspurgte brugere har aldrig besøgt Har aldrig besøgt 66% Ved ikke 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n =

18 TRE UD AF FIRE BRUGERE HAR ADGANG TIL AT SKRIVE E- MAILS HAR DU ADGANG TIL AT SKRIVE S? Ja, hjemme 71% 76 % af de adspurgte brugere har adgang til at skrive s. Ja, andet sted (f.eks. Internetcafe, bibliotek, hos familiemedlemmer mm.) 5% Nej 23% 0% 20% 40% 60% 80% n =

19 MEN KUN HVER FEMTE HAR SKREVET S TIL PENSIONSSTYRELSEN HAR DU SKREVET S TIL PENSIONSSTYRELSEN? 20 % af de adspurgte brugere har skrevet s til Pensionsstyrelsen. Ja 20% 75 % af de adspurgte brugere har aldrig skrevet s til Pensionsstyrelsen. Nej 75% Ved ikke 5% 0% 20% 40% 60% 80% n =

20 PENSIONSMYNDIGHETENS VURDERING AF PENSIONSSTYRELSEN HVORDAN OPLEVER PENSIONSMYNDIGHETEN PENSIONSSTYRELSENS SERVICENIVEAU? Pensionsmyndigheten mener, at de i mindre grad får svar på deres henvendelser inden for rimelig tid, men til gengæld mener de, at de i høj grad får svar på det de spørger om. I hvilken grad får Pensionsmyndigheten svar på sine henvendelser inden for rimelig tid? 2,0... får Pensionsmyndigheten svar på det de spørger om? 4,0 Pensionsmyndigheten er samlet set tilfredse med Pensionsstyrelsen. Hvor tilfredse... er Pensionsmyndigheten samlet set med Pensionjsstyrelsen? 4, Slet ikke / Meget utilfreds Gennemsnit Imeget høj grad / Meget tilfreds 19

21 4.5 SAMMENFATNING Kontakten til Pensionsstyrelsen Langt de fleste brugere har ved deres seneste kontakt oplevet kort eller op til 10 minutters vente tid på at komme til at tale med en sagsbehandler. Pensionsmyndigheten svarer, at de i mindre grad får svar på deres henvendelser i rimelig tid. Tilfredshed alt i alt Hovedparten af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med Pensionsstyrelsen alt i alt. 4 % af brugerne er utilfredse eller meget utilfredse. Pensionsmyndigheten er også tilfreds med Pensionsstyrelsen alt i alt. Oplevelsen af Pensionsstyrelsens sagsbehandlere Hovedparten af brugerne giver den højeste eller næsthøjeste vurdering af sagsbehandlerne på de forskellige parametre. Det gælder både sprog, imødekommenhed, faglighed og kompetence, få svar på de stillede spørgsmål og tillid til sagsbehandleres svar. Pensionsmyndigheten svarer, at de i høj grad får svar på det hvad de spørger om. Brugernes adgang til og brug af online-løsninger Langt de fleste af brugerne har adgang til både internet og , men de færreste har besøgt Pensionsstyrelsens hjemmeside eller været i kontakt med Pensionsstyrelsen. 20

22 5 RESULTATER PÅ TVÆRS 5.1 Tilfredshed opdelt på udvalgte spørgsmål Adgang til og brug af online-løsninger opdelt Tilfredshed opdelt på kontaktform Sammenfatning 37 21

23 DEN GENNEMSNITLIGE SAMLEDE TILFREDSHED ER JÆVNT FORDELT TILFREDSHED KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI Total Total (n=733) De kvindelige brugere af Pensionsstyrelsen giver en lidt højere gennemsnitlig vurdering af den samlede tilfredshed med Pensionsstyrelsen end de mandlige brugere Køn Kvinde (n=366) Mand (n=367) 4,3 Over 75 år (n=215) 4,4 De ældste brugere er i gennemsnit lidt mere tilfredse samlet set med Pensionsionsstyrelsen Alder år (n=303) 4,3 Under 70 år (n=215) 4,1 Brugerne i Skandinavien giver en lidt højere gennemsnitlig vurdering af den samlede tilfredshed med Pensionsstyrelsen end de øvrige brugere Geografi Skandinavien (n=309) Øvrige Europa (n=424) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds Gennemsnit 22

24 SAGSBEHANDLERNE TALER ET LET OG FORSTÅELIGT SPROG SAGSBEHANDLEREN TALTE ET LET FORSTÅELIGT SPROG FORDELT PÅ KØN, ALDER OG GEOGRAFI Total Total (n=391) Ingen forskel i oplevelsen af hvorvidt sagsbehandleren taler et let og forståeligt sprog mellem mænd og kvinder Køn Kvinde (n=192) Mand (n=199) Over 75 år (n=84) 4,5 De ældste brugere giver en lidt højere gennemsnitlig vurdering af sagsbehandlerens evne til at tale et let og forståeligt sprog Alder år (n=165) 4,1 Under 70 år (n=142) 4,1 Brugerne i Skandinavien giver en lidt højere gennemsnitlig vurdering end de øvrige brugere Geografi Skandinavien (n=144) Øvrige Europa (n=247) 4, Slet ikke Imeget høj grad Gennemsnit 23

25 SAGSBEHANDLERNE ER VENLIGE OG IMØDEKOMMENDE SAGSBEHANDLEREN VAR VENLIG OG IMØDEKOMMENDE KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI Total Total (n=395) Ingen forskel i oplevelsen af hvorvidt sagsbehandleren er venlige og imødekommende mellem mænd og kvinder Køn Kvinde (n=196) Mand (n=199) De ældste brugere giver en lidt højere gennemsnitlig vurdering af oplevelsen af at sagsbehandlerne er venlige og imødekommende Alder Over 75 år (n=86) år (n=165) Under 70 år (n=144) 4,1 4,4 Ingen forskel i den gennemsnitlige vurdering mellem Pensionsstyrelsens brugere i Skandinavien og øvrige Europa Geografi Skandinavien (n=145) Øvrige Europa (n=250) Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 24

26 BRUGERNE OPLEVER BETJENINGEN SOM FAGLIG OG KOMPETENT DU FIK EN FAGLIG OG KOMPETENT BETJENING KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI Total Total (n=391) 4,0 Kvinde (n=194) 4,0 Køn Mand (n=197) 4,0 De ældste af brugerne giver en højere gennemsnitlig vurdering af betjeningens faglighed og kompetence. De yngste brugere giver en lavere gennemsnitlig vurdering. Alder Over 75 år (n=87) år (n=163) Under 70 år (n=141) 3,8 4,1 Geografi Skandinavien (n=144) Øvrige Europa (n=247) 4,0 4, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 25

27 LANGT DE FLESTE BRUGERE OPLEVER AT FÅ SVAR PÅ DERES SPØRGSMÅL DU FIK SVAR PÅ DET DU SPURGTE OM KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI Total Total (n=387) 4,1 Kvinde (n=189) 4,1 Køn Mand (n=198) 4,1 De ældste af brugerne giver en højere gennemsnitlig vurdering af, hvorvidt de fik svar på de, de spurgte om. De yngste brugere giver en lidt lavere gennemsnitlig vurdering. Alder Over 75 år (n=84) år (n=163) Under 70 år (n=140) 4,1 4,0 Geografi Skandinavien (n=143) Øvrige Europa (n=244) 4,1 4, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 26

28 OPLEVELSE AF SAGSBEHANDLER KRYDSET MED BAGGRUNDSDDATA SPØRGSMÅL 7: I HVILKEN GRAD HAR DU TILLID TIL AT SAGSBEHANDLERENS SVAR VAR KORREKT? Total Total (n=373) 4,0 Kvinde (n=186) 4,1 Køn Mand (n=187) 4,0 De ældste af brugerne giver en højere gennemsnitlig vurdering af, i hvor høj grad de har tillid til at sagsbehandlerens svar var korrekt. Alder Over 75 år (n=80) år (n=159) Under 70 år (n=134) 4,1 3,9 Brugerne i Skandinavien giver en lidt højere gennemsnitlig vurdering af tilliden til at sagsbehandlerens svar var korrekt. Geografi Skandinavien (n=138) Øvrige Europa (n=235) 4, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 27

29 FIRE UD AF FEM BRUGERE HAR ADGANG TIL INTERNETTET HAR DU ADGANG TIL INTERNETTET KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI Total Total (n=775) 20,5% 79,5% 83,3 % af de mandlige brugere angiver at de har adgang til internettet, men 75,8 % af de kvindelige brugere angiver det samme. Køn Mand (n=383) Kvinde (n=392) 16,7% 2% 83,3% 75,8% Blandt brugerne over 75 år har 63,6 % adgang til internettet. Blandt brugerne under 70 år har hele 87,7 % adgang til internettet. Alder Under 70 år (n=228) år (n=316) Over 75 år (n=231) 12,3% 14,9% 36,4% 63,6% 87,7% 85,1% Geografi Skandinavien (n=319) Øvrige Europa (n=456) 18,8% 21,7% 81,2% 78,3% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Ja Nej 28

30 ISÆR DE MANDLIGE OG DE YNGSTE BRUGERE HAR BESØGT HAR VÆRET INDE PÅ PENSIONSSTYRELSENS HJEMMESIDE KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI Total Total (n=775) 27,4% 72,6% 32,6 % af de adspurgte mandlige brugere har besøgt Det samme gør sig kun gældende for 22,2 % af de kvindelige brugere. Køn Mand (n=383) Kvinde (n=392) 22,2% 32,6% 67,4% 77,8% 43,0 % af brugerne under 70 år har besøgt Kun knap hver tiende adspurgt bruger over 75 år har gjort det samme. Alder Under 70 år (n=228) år (n=316) Over 75 år (n=231) 11,7% 27,5% 43,0% 57,0% 72,5% 88,3% Færre af de skandinaviske brugere har besøgt Pensionsstyrelsens hjemmeside end brugerne fra det øvrige Europa. Geografi 21,6% Skandinavien (n=319) 78,4% 31,4% Øvrige Europa (n=456) 68,6% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Ja Nej / Ved ikke 29

31 TRE UD AF FIRE BRUGERE HAR ADGANG TIL AT SKRIVE E- MAILS HAR DU ADGANG TIL AT SKRIVE S KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI 80,7 % af de adspurgte mandlige brugere adgang til at skrive s. Det samme gør sig gældende for 73,2 % af de kvindelige brugere. 86,0 % af brugerne under 70 år har adgang til at skrive s. Derimod har kun 58,9 % af de adspurgte brugere over 75 år adgang til at skrive s. 79 % af de adspurgte brugere i Skandinavien har adgang til at skrive s. Det samme har 75,4 % af de brugerne i det øvrige Europa. Geografi Alder Køn Total Total (n=775) Mand (n=383) Kvinde (n=392) Under 70 år (n=228) år (n=316) Over 75 år (n=231) Skandinavien (n=319) Øvrige Europa (n=456) 76,9% 23,1% 80,7% 19,3% 73,2% 26,8% 86,0% 14,0% 83,5% 16,5% 58,9% 41,1% 79,0% 21,0% 75,4% 24,6% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Ja Nej 30

32 MEN KUN HVER FEMTE HAR SKREVET S TIL PENSIONSSTYRELSEN HAR SKREVET S TIL PENSIONSSTYRELSEN KRYDSET MED KØN, ALDER OG GEOGRAFI En lidt større andel af de mandlige end de kvindelige brugere har skrevet s til Pensionsstyrelsen. Køn Total Total (n=775) Mand (n=383) Kvinde (n=392) 20,0% 22,7% 17,3% 80,0% 77,3% 82,7% Kun 8,7 % af brugerne over 75 år har skrevet s til Pensionsstyrelsen, hvilket er væsentligt under den overordnede tendens. Alder Under 70 år (n=228) år (n=316) Over 75 år (n=231) 8,7% 27,6% 22,8% 72,4% 77,2% 91,3% Flere af brugerne i det øvrige Europa end i Skandinavien har skrevet s til Pensionsstyrelsen. Geografi Skandinavien (n=319) Øvrige Europa (n=456) 13,5% 24,6% 86,5% 75,4% 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Ja Nej / Ved ikke 31

33 LAVERE SAMLET TILFREDSHED HOS BRUGERNE, DER HAR VÆRET I KONTAKT MED PENSIONSSTYRELSEN HVOR TILFREDS ER DU SAMLET SET MED PENSIONSSTYRELSEN KRYDSET MED KONTAKTFORM Total Total (n=733) De adspurgte brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen per vurderer gennemsnitligt den samlede tilfredshed lavere end de øvrige brugere. Kontakt pr. til Pensionsstyrelsen Ja (n=148) Nej (n=544) 3,9 4, Meget utilfreds Meget tilfreds Gennemsnit 32

34 HØJERE VURDERING AF SAGSBEHANDLERNES SPROG HOS BRUGERE, DER IKKE HAR HAFT KONTAKT SAGSBEHANDLEREN TALTE ET LET FORSTÅELIGT SPROG KRYDSET MED KONTAKTFORM Total Total (n=391) De adspurgte brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen per vurderer gennemsnitligt sagsbehandlerens evne til at tale et letforståeligt sprog lavere end de brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen ad anden vej Kontakt pr. til Pensionsstyrelsen Ja (n=106) Nej (n=263) 3,9 4, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 33

35 SAGSBEHANDLERNES IMØDEKOMMENHED VURDERES LAVERE VED KONTAKT SAGSBEHANDLEREN VAR VENLIG OG IMØDEKOMMENDE KRYDSET MED KONTAKTFORM Total Total (n=395) De adspurgte brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen per vurderer gennemsnitligt sagsbehandlerens evne til at være venlig og imødekommende lavere end de øvrige brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen Kontakt pr. til Pensionsstyrelsen Ja (n=105) Nej (n=267) 4,0 4, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 34

36 KONTAKT VIA OG VURDERINGSSPM. DU FIK EN FAGLIG OG KOMPETENT BETJENING KRYDSET MED KONTAKTFORM Total Total (n=391) 4,0 De adspurgte brugere, der ikke har været i kontakt med Pensionsstyrelsen via , men har haft kontakt til Pensionsstyrelsen, giver en højere gennemsnitlig vurdering af betjeningens faglighed og kompetence. Kontakt pr. til Pensionsstyrelsen Ja (n=105) Nej (n=264) 3, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 35

37 BRUGERNE FÅR BEDRE SVAR PÅ DERES SPØRGSMÅL VIA ANDRE KONTAKTFORMER END DU FIK SVAR PÅ DET DU SPURGTE OM KRYDSET MED KONTAKTFORM Total Total (n=387) 4,1 De adspurgte brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen via , vurderer gennemsnitligt lavere end de øvrige brugere, at de fik svar på det, som de spurgte om. Kontakt pr. til Pensionsstyrelsen Ja (n=105) Nej (n=260) 3, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 36

38 LAVERE TILLID TIL PENSIONSSTYRELSENS SVAR VED E- MAILHENVENDELSER I HVILKEN GRAD HAR DU TILLID TIL AT SAGSBEHANDLERENS SVAR VAR KORREKT KRYDSET MED KONTAKTFORM Total Total (n=373) 4,0 De adspurgte brugere, der har haft en anden form for kontakt med Pensionsstyrelsen end via giver en højere gennemsnitlig vurdering af deres tillid til at sagsbehandlerens svar var korrekt. Kontakt pr. til Pensionsstyrelsen Ja (n=101) Nej (n=253) 3, Slet ikke I meget høj grad Gennemsnit 37

39 5.4 SAMMENFATNING Tilfredshed alt i alt opdelt på udvalgte parametre (køn, alder, geografi) Der er meget få forskelle i de gennemsnitlige vurderinger af tilfredsheden mellem mandlige henholdsvis kvindelige brugere og mellem brugerne i Skandinavien og det øvrige Europa. De ældste brugere er både på overordnet niveau og på de enkelte spørgsmål om kontakten til sagsbehandlerne gennemsnitligt de mest tilfredse. Adgang til og brug af online-løsninger opdelt De mandlige brugere er umiddelbart flittigere til at benytte Pensionsstyrelsens hjemmeside og/eller skrive s til Pensionsstyrelsen. Brugerne under 70 år er den gruppe, der har både hyppigst adgang til og anvender internet/ til kommunikation med Pensionsstyrelsen. Brugerne i Skandinavien anvender sjældnere end brugerne i det øvrige Europa Pensionsstyrelsens hjemmeside og/eller s til kontakt til Pensionsstyrelsen. Tilfredshed opdelt på kontaktform Generelt giver de brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen via en gennemsnitligt lavere vurdering af tilfredsheden med sagsbehandlerne relativt til de øvrige brugere, der har været i kontakt med Pensionsstyrelsen ad anden vej. 38

40 6 MÅLGRUPPE OG SVARPROCENT 1500 tilfældigt udvalgte modtagere af folkepension i udlandet modtog 3. september invitation til brugertilfredshedsundersøgelsen. 973 modtagere af folkepension i Norge, Sverige, England og Tyskland modtog et brev med invitation til selvudfyldelse af spørgeskema via internettet. 527 modtagere af folkepension bosiddende i øvrige EUlande modtog brev med invitation til selvudfyldelse af spørgeskema via internettet samt papirskema med tilhørende svarkuvert. De undersøgelsesdeltagere, der på tidspunktet ikke havde besvaret undersøgelsen, modtog et påmindelsesbrev 14. september. I hele perioden kunne undersøgelsesdeltagerne kontakte Rambølls hotline med spørgsmål eller for at afgive deres besvarelse telefonisk. Dataindsamlingen blev afsluttet med 775 besvarelser, svarende til en svarprocent på 52%. 396 af disse er indsamlet via selvudfyldelse på internettet. Svarprocenten på 52% vurderes til at være et robust grundlag for brugertilfredshedsundersøgelsens resultater. Pensionsmyndigheten svarede elektronisk på spørgeskemaet. 39

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Baggrund Denne undersøgelse er planlagt og gennemført som et samarbejde mellem AK-Samvirke og Arbejdsdirektoratet, hvor

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse.

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse. Løbenr. Region Syddanmark Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2012 Kære Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Hvis man spørger eleverne. Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Søgårdsskolen

Hvis man spørger eleverne. Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Søgårdsskolen Hvis man spørger eleverne Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Søgårdsskolen Rapport af Poul Exner, maj 2009 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sådan er undersøgelsen gennemført... 3 Svarprocent...

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015

Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Louise Kryspin Sørensen Februar 2015 Dokumentationsarbejde blandt sygeplejersker på hospitaler, 2015 Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver.

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

HOVEDRAPPORT. Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis

HOVEDRAPPORT. Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis HOVEDRAPPORT 2013 Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

Til eleverne på Formatskolen

Til eleverne på Formatskolen Til eleverne på Formatskolen Nr. 94 Formatskolen har til næste skoleår fået 375.000 kroner ekstra af kommunen. I Skolebestyrelsen har vi udarbejdet 4 forslag til, hvordan pengene kan bruges. Da de fire

Læs mere

Århus, 2. december 2011

Århus, 2. december 2011 Århus, 2. december 2011 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. december 2011 kl. 9.30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 10 KUNDETILFREDSHED

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Oplæg om ensomhed blandt ældre

Oplæg om ensomhed blandt ældre Oplæg om ensomhed blandt ældre 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Hvordan kan man identificere ensomhed? 3 Hvordan kan man italesætte ensomhed? 4 Hvordan kan man handle på ensomhed? 5 Opsamling Ensomhed

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Kost- Og Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16

En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø. Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 En vurdering af undervisning og undervisningsmiljø Aalborg Studenterkursus skoleåret 2015/16 udarbejdet af Søren Kveiborg 25. januar 2016 Indledning Nærværende rapport samler resultaterne fra undersøgelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

Undersøgelsen viser på nordisk plan generelt de samme tendenser i de nordiske lande, men man ser også en række forskelle.

Undersøgelsen viser på nordisk plan generelt de samme tendenser i de nordiske lande, men man ser også en række forskelle. Fremtidens bank Undersøgelse af ønsker til den ideelle bank Internetbanken Nordnet har ved hjælp af Novus Opinion gennemført en undersøgelse af de nordiske forbrugeres ønsker til den ideelle bank i dag

Læs mere

Fællesrådet for dagtilbud

Fællesrådet for dagtilbud FREDERICIA X Blad nr. 1 Emne for mødet: Møde med Børne- og Ungdomsudvalget og formænd for forældreråd og formænd/medlemmer for forældrebestyrelser i kommunale og selvejende daginstitutioner samt den kommunale

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Organdonation og -transplantation

Organdonation og -transplantation Organdonation og -transplantation Undersøgelse om befolkningens holdning til organdonation m.v. Marts 2001 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse om befolkningens holdning til organdonation m.v. Udarbejdet af

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden på botilbud

Undersøgelse af brugertilfredsheden på botilbud IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden på botilbud Us 5955-2 September 2009 + 0 + 0 nvendelsen af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på

Læs mere