Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:"

Transkript

1 Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K, phk 1 Afskrivninger: IV 0,0099 K 1 Bruttoinvesteringer: I NI IV Boligefterspørgslen er bestemt af renten, den disponible realindkomst, kontantprisen på eksisterende boliger, generelt prisniveau og inflationen. Derudover er der jo det psykologiske aspekt, der kan spille ind. Renten påvirker både finansieringsomkostninger ved køb og inflationen. En højere rente vil, alt andet lige, sænke efterspørgslen på boliger. Den disponible realindkomst er bestemt af lønudviklingen og skatten, og vil i tilfælde af stigning generelt øge efterspørgslen på boliger. Inflationen vil påvirke det generelle prisniveau. En stigning i de generelle priser vil påvirke kontantprisen på boliger, specielt hvis der ikke medfølger lønstigninger. Ligeledes vil lønstigninger påvirke den disponible realindkomst positivt. Dette viser også hvordan de enkelte delelementer påvirker hinanden direkte, såvel som indirekte. Boligudbuddet er kort og præcist beskrevet gennem boligbeholdningen primo perioden. Dette lyder umiddelbart enkelt, men som det ses nedenfor, er boligudbuddet bl.a. bestemt af udviklingen i boligbeholdningen.

2 Boligbeholdning ultimo er bestemt af boligbeholdningen primo plus nettoinvesteringerne. Dermed er det altså de nytilkomne nettoinvesteringer lagt oveni den gamle boligbeholdning. I nettoinvesteringerne er indeholdt prisen på eksisterende boliger, investeringsprisen, samt investeringer i ikke-profitbaseret boligbebyggelse som offentligt støttede boliger. Kontantprisen er her beregnet gennem efterspørgslen og udbuddet af boliger, samt kontantprisen primo perioden. Udbud og efterspørgsel på boliger er mere kompliceret end som så. Der ligger naturligvis mange faktorer bag, som tidligere beskrevet. Afskrivninger i boligbeholdningen er beregnet på baggrund af tidligere erfaringer og er i modellen sat til knap 1 % af den samlede boligbeholdning primo perioden. Afskrivningerne antages i modellen at være proportionale med boligbeholdningen. Bruttoinvesteringerne er meget naturligt nettoinvesteringerne plus afskrivningerne på boligbeholdningen. Kilde: ADAM

3 Bilag 2 Interviewguide til Thomas Rasmussen Intro Navn: Sted: Uddannelse: Hvor mange år har du været ejendomsmægler? Hvilke typer har du størst erfaring med? Nuværende situation Hvor meget har den finansielle krise påvirket Home? Og markedet? Hvordan har I taklet den finansielle krise? Efter din egen mening, var priserne på boligmarkedet for positive eller havde de et reelt leje? Har der været en forskel på ejerlejligheder og villaer, pris og salgsmæssigt? Hvad tror du er hovedårsagen til denne prisboble? Hvordan er stemningen på markedet netop nu? Hvem er den typiske køber nu? og hvem var det under markedets vækst periode? Hvad skyldes den store forøgelse i udbuddet på villaer i forhold til ejerlejligheder? Hvad er den store forskel på andelsboliger og ejerboliger? Fremtiden Hvilke faktorer vil have størst betydning på boligpriserne i fremtiden? Hvordan ser fremtiden ud på boligmarkedet? Tror du der kommer en ny boligboble? Er priserne på markedet på et stabilt leje nu? Hvilken form for bolig vil være bedst at investere i på kort sigt?

4 Bilag 3 Ligningsvariable i modellen SMEC Ligninger: UCOST = IWBZ*(1-TSUIH) + SL + SE GPCPE = 0.5*GPCPE[-1] + 0.5*(PCP/PCP[-1]-1) SL = (TSUIH*TSDL+TQKEJ*KSSYEJ)*(0.5*PHV+ 0.5*PHV[-1])/PHK SE = KSIQEJ*TSIQEJ*(1-TSUIH*DSE) TSUIH = TSUIH[-1] + DXTSUIH*DIFF(TSYS) + JTSUIH PHV = 0.5*PHK + 0.5*PHK[-1] + JPHV PHGK = PHGK[-1]*PHK/PHK[-1] + JPHGK Definitioner: UCOST: GPCPE: PCP: Usercost udtryk i kontantprisrelationen Inflationsforventningerne Pris på privatforbrug i alt FYDL: Disponibel indkomst på langt sigt, mio. kr priser 1 FKBHO: Boligkapital, mio. kr priser Q: Samlet antal beskæftigede, 1000 personer DTPHK: IWBZ: TSUIH: SL: Trend i relation for kontantpris Effektiv obligationsrente Skattesats i UIH relationen (rentefradragssats) Lejeværdikomponenten i usercost udtrykket 1 Indeholder løn- og transferingsindkomst, netto-restindkomst. Renter og pensionsind- og udbetalinger påvirker ikke FYDL.

5 SE: TSDL: TQKEJ: KSSYEJ: PHV: PHK: Implicit ejendomsskattesats i usercost udtrykket Lejeværdiprocent Sats for ejendomsværdiskat Korrektionsfaktor for slutskatter vedrørende ejendomsværdiskat Vurderingsprisen der danner grundlag for beregning af lejeværdi Kontantpris for enfamiliehuse KSIQEJ*TSIQEJ: Er implicit grundskattesats DSE: DXTSUIH: TSYS: JTSUIH: JPHV: Dummy i ligning for ejendomsskat til usercost Eksogeniseringsdummy for TSUIH (rentefradragets skatteværdi) Sats vedrørende skat af personlig indkomst Justeringsled for skattesats i relation for usercost Justeringsled for PHV PHGK: Kontantprisen på byggegrunde, indeks 2000 = 1 JPHGK: Justeringsled for PHGK

6 Bilag 4 Definition af variable i boligmodellen i ADAM K D : Efterspurgt mængde boliger Y: Disponibel realindkomst phk: Pris på eksisterende boliger (kontantprisen) pc: Generelt prisniveau (forbrugerpriser) i: Rente (usercost) infl: Inflation K S : Udbud af boliger K: Boligbeholdning, ultimo perioden NI: Nettoinvesteringer IV: Afskrivninger I: Bruttoinvesteringer pi: Investeringspris, prisen på nye boliger IX: Eksogent givne boliginvesteringer (offentligt støttede boliger)

7 Bilag 5 Udsnit fra simulation af kontantprisrelationen i ADAM Kilde: Egne beregninger og ADAMs databank

8 Bilag 6 Centrale sammenhænge i SMEC Kilde: SMEC

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen - Fortsat prisfald, kollaps eller vending. Nationaløkonomisk institut

Bachelorafhandling. Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen - Fortsat prisfald, kollaps eller vending. Nationaløkonomisk institut Nationaløkonomisk institut HA Alm. 6. Semester Forfattere: Lasse Müller Olsen Morten Agerholm Nielsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen -

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Institut HA. Int. 6 Semester Opgaveskrivere: Dennis Bækgaard Christensen Filip Høgh Poulsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen på det danske boligmarked Handelshøjskolen

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

3. Modellen i hovedtræk

3. Modellen i hovedtræk 3. Modellen i hovedtræk Kapitel 3. Modellen i hovedtræk 25 ADAM er en årsmodel opbygget i den empiriske modeltradition, som især Tinbergen og Klein har præget. I overensstemmelse hermed er ADAM i høj grad

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder

Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder 71 Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder Karoline Garm Nissen, Maria Hove Pedersen, Morten Hedegaard Rasmussen og Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc.

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc. En analyse af ligevægtsprisforholdet mellem en ejerbolig og en andelsbolig ud fra en user cost betragtning -afhængig af købers formue og andelsboligens belåningsgrad The title in English An analysis of

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Danmarks Nationalbank. MONA - en kvartalsmodel af dansk økonomi

Danmarks Nationalbank. MONA - en kvartalsmodel af dansk økonomi Danmarks Nationalbank MONA - en kvartalsmodel af dansk økonomi MONA EN KVARTALSMODEL AF DANSK ØKONOMI November 2003 Det er tilladt at kopiere fra publikationen. Henvendelse om Mona - en kvartalsmodel af

Læs mere

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 113-139 Debat og kommentarer Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Christian Sinding Bentzen Senioranalytiker, Nykredit: mail: csio@nykredit.dk Udsving

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere