Totalforvirring om prognoser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalforvirring om prognoser"

Transkript

1 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte tilkendegiver, at»eksperterne altid er uenige og man skal selv vælge hvem man vil tro på,«fremgår det af en undersøgelse, Danmarks Statistisk har udført for Boligøkonomisk Videncenter. Økonomer og journalister skal blive bedre til at forklare sig, lyder opfordringen fra Videncentret. LÆS SIDE 3 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 PRISFORVENTNINGER PRÆGET AF KRISESTEMNING Fra maj til august 2010 er andelen af danskere, der tror på højere boligpriser inden for det næste år, faldet. Derimod tror 61 pct. af de adspurgte på højere boligpriser inden for de næste fem år, viser tal fra Danmarks Statistik. LÆS SIDE 4 LÆS OGSÅ Renten svært at ramme rigtigt UNGE TROR MERE PÅ OPSVINGET Det er ikke kun boligpriserne, der kan være vanskelige at forudsige. Boligøkonomisk Videncenter har ladet PA Consult undersøge, hvor gode/dårlige aktørerne på finansmarkedet er til at forudsige renteudviklingen. Resultatet er ikke imponerende. LÆS SIDE 6 SIDE 9 SIDE 5 FRYGTEN FOR NY KRISE TAGER TIL Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i skal skabe bedre overblik over, indsigt i og debat om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark.

2 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 2 Prognoser MED MERE om boligmarkedet Af sekretariatschef, cand. polit. Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter CURT LILIEGREEN (Foto: Jørgen Witved) Hvis et marked skal fungere, ved enhver med bare en smule økonomisk baggrund, at der skal være»gennemsigtighed«på markedet. Desværre er det vilkår svært at opnå på boligmarkedet. Det er der flere årsager til. Boligmarkedet er som marked betragtet ganske kompliceret. Det er ikke lige til at se, hvad en bolig skal koste, for værdien kan variere afhængig af beliggenhed, arkitektur, tekniske forhold og vedligeholdelsesstand. Dertil kommer, at et boligkøb er en langtidsinvestering. Køberen har ikke alene brug for at vide noget om priserne her-og-nu, men også for at kende priser og renteudvikling i nogle år frem. Ja, endog den fremtidige boligbeskatning. Hvad hjælper det, at en boligkøber træffer et fornuftigt valg af bolig, hvis han ikke har råd til at sidde i boligen nogle år efter, fordi han valgte det forkerte lån? Hvad nytter det, at han på et tidspunkt traf en klog beslutning om sit boligvalg, hvis boligen senere falder 20 eller 30 pct. i pris, og han ikke kan sælge boligen uden store tab? Fordi boligmarkedet er en kompliceret størrelse med mange ubekendte, er det dobbelt vigtigt, at der ikke lægges flere hindringer i vejen for boligkøberen i hans bestræbelserne på at få overblik. Banker, realkreditinstitutter, private rådgivere og økonomer, som udarbejder prognoser for udviklingen i boligpriser og rente, må passe på, at deres forudsigelser ikke forvirrer og vildleder mere end de vejleder. De undersøgelser, PA Consulting Group og Danmarks Statistik har udført for Boligøkonomisk Videncenter, har vist, at prognosemagerne tager fejl, når de forsøger at forudsige boligpriser og den fremtidige rente. Undersøgelserne afslører også, at danskerne bliver forvirrede over de mange modstridende udsagn. I Boligøkonomisk Videncenter kan vi ikke og har ingen ambition om at gøre det bedre end de mange prognosemagere, der findes på markedet. Men vi vil gerne bidrage med et par forslag, som kan stille boligejeren/køberen i en bedre situation. De følger her: 1) Boligejeren og køberen bør finde en uvildig rådgiver, før han træffer sine valg, uanset om det drejer sig om bolighandel eller finansiering. Han må som udgangspunkt forstå, at bolig- og lånemarkedet er markeder i ordets bedste betydning, hvor kommercielle interesser råder og byder sig til. 2) Medierne bør påtage sig en public service forpligtelse, når de behandler boligmarkedet. I dag ser vi ofte, at de bringer artikler, hvor midlertidige udsving overfortolkes og blæses ud af proportion. Når de omtaler prognoser om priser og renter på boligmarkedet, bør usikkerheden om renteforhold og andre faktorer prioriteres højere i deres artikler. 3) De professionelle prognosemagere bør supplere deres tal med nogle få centrale nøgletal, når de fremlægger deres prognoser. Oplysningerne skal gå på, a) hvad de prognosticerede sidste gang, b) hvorfor de eventuelt har ændret deres prognose, og c) hvad de mest centrale forudsætninger for prognosen er, samt d) om usikkerheden på prognosen har ændret sig i forhold til sidste gang, de fremlagde en forudsigelse. Hvis bare nogle af disse forslag blev imødekommet, ville vi alle være lidt bedre stillet i retning af at kunne forstå og bruge prognoserne i forhold til det, de repræsenterer, nemlig et skøn over en fremtidig udvikling på det komplicerede boligmarked.

3 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 3 Klar og bedre besked, tak Danskerne er forvirrede over de mange boligprisprognoser, der hyppigt dukker op i medierne, viser ny undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter Er du forvirret over de mange modsatrettede prognoser og råd fra økonomerne om boligmarkedet? Så fortvivl ikke, for du er i samme båd som størsteparten af danskerne. En ny undersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter har bedt Danmarks Statistik om at gennemføre i september 2010 viser, at 65 pct. er enige eller helt enige i udsagnet»det er forvirrende, og man ved ikke, hvad man skal tro«. 22 pct. svarer, at de er hverken enige eller uenige, mens 11 pct. er uenige eller helt uenige. I undersøgelsen har man også bedt danskerne om at kommentere på et udsagn om, at»eksperter er altid uenige, og man skal selv vælge, hvem man vil tro på«. 80 pct. svarer, at de er enige eller helt enige. 12 pct. er hverken enige eller uenige, mens 8 pct. er uenige eller helt uenige. Svarene viser, at danskerne reagerer på de mange forskellige råd ved at vælge dem, de finder mest troværdige. Undersøgelsens tredje udsagn var, at»de økonomiske eksperter skal blive bedre til at forklare hvorfor de mener priserne vil stige eller falde«. Her svarer 74 pct., at de er enige eller helt enige. 15 pct. er hverken enige eller uenige. 10 pct. er uenige eller helt uenige. Svarene afslører, at danskerne ikke kun vil spises af med overfladiske udsagn om, hvad vej det går med boligpriserne, men at man gerne vil bag om tallene og have dem forklaret. Hele 30 pct. svarer, at de er»helt enige«i, at økonomerne skal blive bedre til at forklare sig. Undersøgelsen bygger på et udsnit på personer. Af dem har 933, eller 65 pct. svaret. Undersøgelsen blev gennemført i perioden september DANSKERNES OPFATTELSE AF BOLIGPROGNOSER (Relativ fordeling i procent) Helt Enig Hverken enig Uenig Helt Ved enig eller uenig uenig ikke Det er forvirrende, og man ved ikke, hvad man skal tro Eksperter er altid uenige, og man skal selv vælge, hvem man vil tro på De økonomiske eksperter skal blive bedre til at forklare, hvorfor de mener, priserne vil stige eller falde LØFTET PEGEFINGER TIL MEDIER OG ØKONOMER På baggrund af undersøgelsens resultater har sekretariatschef Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, følgende gode råd til både økonomer og journalister, der videregiver de mange prognoser. Jeg opfatter tallene i undersøgelsen som en klar opfordring til begge grupper om at uddybe deres tal og oplyse, hvilke forudsætninger, der ligger bag. Det kan fx dreje sig om, hvilken renteudvikling og hvilken økonomisk vækst, der ligger til grund for undersøgelsen. Det ville også klæde dem, hvis de i langt større omfang betonede usikkerheden, som altid er tilstede ved den slags prognoser. I den forbindelse ville det være nærliggende at kommentere på tidligere skøn, og hvorfor de nu mener noget andet, hvis det altså er tilfældet. Specielt medierne bør nok erkende, at de har en særlig forpligtelse til ikke kun at videregive resultaterne i store overskrifter, men også at give plads til at nævne de forudsætninger og forbehold, der som oftest er knyttet til disse undersøgelser.

4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 4 Dæmpede forventninger Andelen af danskere, der tror på højere boligpriserne, falder. Andelen af»superoptimister«er således blevet halveret hen over sommeren, viser undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter I perioden fra maj til august 2010 blev danskerne mindre optimistiske, når det gælder boligprisernes udvikling på kort sigt (1 år, red.). Derimod er vores forventninger til prisudviklingen for de næste fem år stort set uændrede. Det fremgår af en undersøgelse, Danmarks Statistik har udarbejdet for Boligøkonomisk Videncenter i august På det tidspunkt mente ingen af de adspurgte, at boligpriserne om et år ville ligge på et meget højere niveau. 33 pct. troede, de ville blive højere, 41 pct. at de ville være uændrede, mens 22 pct. forventede, at de ville blive lavere. 1 pct. forventede, at priserne ville være meget lavere, mens 3 pct. svarede»ved ikke«. De positive og negative forventninger kan vejes op mod hinanden i et såkaldt»nettotal«(se faktaboksen på denne side). For august måned var det +5,7. I maj måned var det oppe på +13,6, mens det i februar 2010, hvor Boligøkonomisk Videncenter startede sine forventningsundersøgelser om boligpriserne, lå på +3,1. Der er altså sket en afdæmpning i forventningerne hen over sommeren. Det er værd at bemærke, at der ikke forventes hverken store stigninger eller fald i priserne Svarene må altså tolkes som en forventning om relativt stabile boligpriser i den nærmeste fremtid. Sammenlignet med svarene i maj måned er den største ændring sket i gruppen, der forventer højere priser. Her er andelen af personer faldet fra 44 til 33 pct. HØJERE PRISER OM FEM ÅR Undersøgelsen har også målt forventningerne til boligpriserne på fem års sigt. Her svarer ikke mindre end 61 pct., at de forventer højere boligpriser om fem år. Nettotallet ligger på 28,44 og er faldet fra 34,15 i maj måned. Vores forventninger til udviklingen på fem års sigt lå både i maj og august måned markant højere end vores forventninger til, hvordan priserne udvikler sig på et års sigt. Lidt flere forventer»meget højere«priser på fem års sigt end på et års sigt. Således mente 4 pct. af de adspurgte i august måned, at priserne ville blive»meget højere«. I maj måned var det 8 pct., der forventede en så kraftig stigning. Andelen af»superoptimister«er altså halveret hen over sommeren. NETTOTAL FOR PRISFORVENTNINGER SET I ET 1-ÅRS OG 5-ÅRS PERSPEKTIV Nettotal udregnes ved at vægte besvarelserne sammen, så den andel, der svarer, at de tror, at boligpriserne om et år vil være»meget højere«vægtes med 1. Andelen, der tror, at prisen vil være»højere«, vægtes med 0,5. Omvendt vægtes dem, der tror på henholdsvis»lavere«og»meget lavere«med -0,5 og -1 gruppen. Februar Maj August 0 1 år 5 år

5 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 5 Unge tror mere på opsvinget Det går igen i både maj og august måneds undersøgelser, at de yngre og de ældre er de mest positive, når det gælder forventningerne til boligpriserne. Nettotallet for forventningerne på et års sigt var i august + 9,46 blandt de årige og + 8,23 for de årige. Det var + 9,48 for de årige. Derimod var nettotallet for de årige 0,74 og 4,29 for de årige. Det forhold, at sammenhængen mellem alder og forventninger er målt i to uafhængige undersøgelser, tyder på, at der ikke er tale om nogen tilfældighed. Det er interessant, at de yngre, som udgør førstegangskøberne, er mere optimistiske, og derfor mere tilbøjelige til at tage chancer på boligmarkedet. Derimod er de midaldrende, som sandsynligvis er de potentielle sælgere til de ejendomme, førstegangskøberne ønsker at overtage, mere pessimistiske. Der er altså en asymmetrisk (modsatrettet, red.) forskel i forventningerne mellem i det mindste nogle grupper af købere og sælgere. I en kommentar til dette forhold siger sekretariatschef Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter: Denne forskel i forventningerne mellem de nævnte aldersgrupper kan være en selvstændig faktor, der er med til at påvirke forventningsdannelsen om boligpriserne på ejerboligmarkedet. Derfor vil vi blive ved med at følge aldersfaktoren i de kommende målinger for bedre at kunne forstå, hvor vigtigt dette forhold er. ALDERSGRUPPERNES FORVENTNING TIL PRISUDVIKLINGEN DET NÆSTE ÅR UDTRYKT VED NETTOTAL år år år år år år HVAD TÆNKER DANSKERNE PÅ, NÅR DE UDTALER SIG OM DERES FORVENTNINGER TIL HUSPRISERNE OM ET ÅR? ANDRE FAKTORER, DER AFGØR FORVENTNINGERNE Som nævnt i artiklen ovenfor er alderen en af de faktorer, der har indflydelse på forventningsdannelsen til udviklingen i boligpriserne. Men også andre forhold spiller ind, når folk skal forklare, hvad de baserer deres forventninger på. Disse forhold er i øvrigt meget konstante i målingerne fra januar, maj og august. Det taler for, at målingerne er pålidelige. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prisudviklingen det seneste halve år Danmarks økonomiske situation Renteudviklingen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Økonomiske eksperters udtalelser Prisudviklingen det seneste halve år Familie/venner/bekendtes udtalelser om boligpriser Danmarks økonomiske situation Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser Renteudviklingen Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser Økonomiske eksperters udtalelser Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser Familie/venner/bekendtes udtalelser om boligpriser Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser Februar Maj August Februar Maj August

6 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 6 Svært at spå - også om renten Banker, realkreditinstitutter, De Økonomiske Råd og Finansministeriet har svært ved at vurdere renteudviklingen i deres prognoser, viser ny undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter Det er ingen let sag at forudsige ændringer i boligpriserne. Det har Boligøkonomisk Videncenter påvist i en analyse fra foråret. Her viste det sig, at prognosemagere over en bred kam havde svært ved at ramme den faktiske udvikling i deres bud på den fremtidige prisudvikling. I en ny analyse, som Videncentret nu præsenterer, gentager billedet sig. Denne gang er det renteprognoserne, der står for skud, og lige som det var tilfældet med priserne, viser det sig, at de professionelle prognosemagere har svært ved at forudsige renteudviklingen både på det korte og lange sigt. Lige som det var tilfældet med forårets undersøgelse er det PA Consulting, der har gennemført analysen om renteprognoserne for Boligøkonomisk Videncenter. I alt har analysefirmaet undersøgt 366 prognoser fra henholdsvis De økonomiske Råd (vismandsinstitutionen, red.), Finansministeriet, banker og realkreditinstitutter i perioden De to sidste kategorier står for knapt halvdelen af prognoserne. 1 PROCENTPOINT FEJL I F1 RENTEN Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit for alle prognoser er en fejl på vurderingerne af den fremtidige F1 rente i størrelsesordenen 1 procentpoints, mens fejlen på renten for 30-årige fastforrentede obligationer er på 0,64 procentpoints. I forhold til den lange obligationsrente svinger den korte rente noget mere og er derfor sværere at forudsige. Den gennemsnitlige tidshorisont for F1 renteprognoserne er 1 år. Det er F1 renten og renten på de 30-årige fastforrentede realkreditobligationer, der har den største interesse for flertallet af boligejere På de 30-årige realkreditobligationer er både den absolutte og den relative afvigelse mindre. Den relative afvigelse bliver også mindre, fordi den lange rente er lavere end F1 renten. Det betyder, at fejlen på prognosen skal sættes ind i en brøk, hvor nævneren er større. I gennemsnit er afvigelsen 12 pct., mens den i 2010 kom op på godt 20 pct. Enkelte prognosemagere rammer forholdsvis præcist. Det gælder De Økonomiske Råd, der i gennemsnit har en afvigelse på 8,5 pct. Til sammenligning har banker og realkredit en afvigelse på 11 pct., selvom de skønner over en kortere tidshorisont. MINDRE FEJL PÅ CIBOR RENTEN En del boligejere har lån med et renteloft, hvor renten svinger med CIBOR renten (6 måneders CIBOR) og mange husstande har en kassekredit, der kan svinge med CIBOR renten. Denne kassekredit kan også være brugt til restfinansieringen af boligen. For CIBOR 3 måneders renten har prognosemagerne som helhed en fejl på 37 pct. Fejlen er altså en anelse mindre end for F1 renten. Finansministeriet har sværest ved at ramme CIBOR renten, mens bankgruppen har en fejlprocent på 27. GENNEMSNITLIG PROCENTUEL AFVIGELSE FOR UDSAGN OM F1 RENTEN OPDELT PÅ PROGNOSEÅRET. 80% 70% 60% 50% 40% 30% AFVIGER 39 PCT. Måler man fejlen som den relative, procentuelle afvigelse mellem prognose og faktisk rente, ligger den for F1 renten på 39 pct. Især prognoserne for renten i afviger, og skyder konsekvent over den faktiske rente. Her ligger afvigelserne på ca. 70 pct. Prognosemagerne har ikke kunnet forudse, at den korte rente holdt sig på det lave niveau og endda faldt. 20% 10% 0%

7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 7 Hvor gode er eksperterne? Baggrunden for undersøgelsen om renteprognoser Enhver ved, at man skal tage forudsigelser om fremtiden med et gran salt. Den almindelige danske boligejer har sikkert en sund skepsis, når han hører om vejrudsigten for næste uge. Men når det drejer sig om indviklede økonomiske forhold så som renteudviklingen, er han ikke klædt så godt på. Til gengæld kan han søge hjælp og råd hos sin bank eller sit realkreditinstitut. Her må man formode, at den største ekspertise på området findes. Men også banker, realkreditinstitutter m.fl. har deres begrænsninger. For selv om man her har specialiseret sig i et område som fx boligfinansiering, er det alligevel svært at fange ændringerne i renten. For at sætte dette i perspektiv har Boligøkonomisk Videncenter valgt at gennemføre en analyse af, hvor gode eksperterne er til at forudse renteudviklingen, vel vidende at det kan være vanskeligt. Blandt bankerne indgår der tal fra Danske Bank, Nordea, Sydbank og Jyske Bank. Fra realkreditsektoren kommer prognoserne fra Realkredit Danmark og Nykredit. De to sektorer tegner sig i alt for 179 prognoser. Antallet er ikke tilstrækkelig stort til, at det er forsvarligt at analysere hver af de pågældende banker/institutter hver for sig. Dette skyldes også, at aktørerne ikke laver prognoser over præcis de samme rentesatser. I stedet bliver aktørerne fra den finansielle sektor betragtet som én gruppe. Derved undgår man også at hænge enkelte parter ud. Det vil ikke tjene noget formål, eftersom undersøgelsen først og fremmest skal tjene som en generel advarsel til boligejere i forhold til prognoser om fremtiden. Renten er et flertydigt begreb. Analysen af renteforudsigelserne ser både på den såkaldte repo rente, på renten for 10-årige statsobligationer, renten på interbankmarkedet i form af den såkaldte CIBOR 3 måneders rente, renten på F1 samt på 30-årige fastforrentede realkreditlån. De forskellige prognosemagere opererer ikke med den samme tidshorisont for deres forudsigelser. Typisk opererer den finansielle sektor med en relativ kort tidshorisont. Derimod har De Økonomiske Råd en meget lang tidshorisont for deres prognoser. Det gør det også vanskeligt at bedømme de enkelte aktører i forhold til hinanden, eftersom det naturligvis er sværere at forudsige udviklingen flere år frem i tiden. Endvidere udtaler mange sig om renten i så generelle vendinger, at de ikke kan indgå i en analyse af denne karakter. Undersøgelsen kan downloades fra MANGE RENTE-FORMER Repo renten er også kendt som indskudsbevis-renten på 7 dages indskud i Nationalbanken. CIBOR står for Copenhagen Interbank Offered Rate. Det er den rente, pengeinstitutterne i gennemsnit låner penge til hinanden til. ANTAL PROGNOSER FRA FORSKELLIGE AKTØRER FORDELT PÅ ÅRSBASIS I PERIODEN FRA Øvrige banker Sydbank Nykredit Nordea Jyske Bank Finansministeriet De Økonomiske Råd Danske Bank

8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 8 KORTE RENTER ER SVÆRE AT FORUDSIGE Som det fremgår af analysen, er det svært at forudsige renteudviklingen på det korte sigt, fordi de korte renter (1 år) har større udsving end de lange renter (10-30 år). Fx viser bankernes prognose for udviklingen i den helt korte rente, repo renten, en afvigelse på 60 pct. Tilsvarende er der en afvigelse på 27 pct. på CIBOR 3 måneders renten. I en kommentar til undersøgelsen siger sekretariatschef Curt Liliegreen: De kraftige afvigelser skal ses i sammenhæng med, at Danmark har været igennem en periode med stor turbulens, hvor der i slutningen af 2008 opstod et pres mod kronekursen og pludselige rentestigninger. Siden er håbet om en hurtig genrejsning af økonomierne ikke blevet indfriet, lige som forventningerne om stigende renter er blevet gjort til skamme. I stedet har vi set yderligere rentefald. Det siger sig selv, at i en så uvant situation, er det overordentlig vanskeligt at ramme især de korte, mere volatile rentesatser. Det er derfor urimeligt at kritisere prognosemagerne for ikke at kunne ramme renteudviklingen. Det har heller ikke været formålet med denne analyse. Snarere har vi ønsket at sætte spørgsmålstegn ved, om man bør lave renteprognoser med to decimaler, eller om man bør oplyse intervaller eller forventede usikkerhed. Renteprognoser er kun et problem, hvis de bliver taget alvorligt af folk udenfor økonomernes rækker. Den typiske boligkøber og boligejer er jo ikke økonom. Derfor påhviler der økonomer og rådgivere et stort ansvar, når de skal informere om renteudviklingen og den usikkerhed, der er forbundet herved. En af måderne at løse dette problem kunne være at forsyne renteprognoserne med en form for varedeklaration. FRYGTEN FOR EN NY KRISE TAGER TIL 72 pct. af danskerne tror, at en ny krise vil kunne opstå. 25 pct. afviser det, mens 3 pct. svarer ved ikke. Det fremgår af en undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet, som Danmarks Statistik har gennemført for Boligøkonomisk Videncenter i august I undersøgelsen bliver der udtrykkeligt spurgt til forventninger til fremtiden, efter at den nuværende krise er overstået og inden for en 10-årig tidshorisont. Om de adspurgte er i stand til at skelne skarpt mellem den nuværende og eventuelle fremtidige kriser, afdækker undersøgelsen ikke. I første halvdel af maj 2010 gennemførte Boligøkonomisk Videncenter en lignende analyse. Frygten for en ny krise er steget i mellemtiden. Dengang mente 32 pct., at der ikke kunne komme en ny krise. Der er næppe tvivl om, at regeringens genopretningsplan fra maj måned og mediernes fyldige omtaler af besparelser og indgreb i andre lande, har gjort indtryk på danskerne og bidraget til et vist sortsyn. Der er også spurgt til, om man husker krisen efter Kartoffelkuren i september For at spørgsmålet skal give mening, er det kun personer over 40 år, som er blevet spurgt. 57 pct. svarer, at de husker krisen i høj eller nogen grad, mens 31 pct. svarer, at de husker den i mindre grad. 10 pct. svarer slet ikke, og 1 pct. ved ikke. Dette er nogenlunde som i undersøgelsen fra maj. NYHEDSBREV Oktober 2010 Udgiver: Boligøkonomisk Videncenter Jarmers Plads København V Redaktion: Curt Liliegreen, Christian Deichmann Haagerup og Per B. Jensen Tilrettelæggelse og layout: PeRscript og Kenneth Olsson Grafik Anvendte fotos: Colourbox

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010

Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010 Analyse af prognoser over renternes udvikling PA Consulting Group Oktober 2010 Indhold Nærværende analyse er inddelt i følgende afsnit: Sammenfatning Fakta om renteudviklingen for de renteformer der indgår

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Evaluering af renteprognoser

Evaluering af renteprognoser Evaluering af renteprognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Evaluering af renteprognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Marts 2014 Indhold Sammenfatning 4 Renteudviklingen for de renteformer, der indgår i analysen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009 Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling PA Consulting Group December 2009 Forord og resumé Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling På baggrund af de mange udtalelser og prognoser

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter INDHOLD FORORD OG SAMMENFATNING 2 KONKLUSION 3 1 DANMARKS STATISTIK BENYTTES SOM REFERENCEPUNKT FOR BOLIGPRISERNES UDVIKLING 4 2 DATAGRUNDLAGET 5 2.1 Definition af begrebet partkategori

Læs mere

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 20. Marts 2012, , IDA Finansanalytikerforeningen

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 20. Marts 2012, , IDA Finansanalytikerforeningen Model-baseret rådgivning og realkreditlån 20. Marts 2012, 15.00 17.45, IDA Finansanalytikerforeningen Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen www.bvc.dk Et par ord om Realdania projektet Boligøkonomisk

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2011 Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Ældre over 70 år er godt tilfredse med med deres bolig og det kvarter, de bor i. Det viser en stor undersøgelse,

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 3. KVARTAL 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 2445-7027 Boligmarkedet danskernes forventninger 2. kvartal 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Frygt for højere boligskatter

Frygt for højere boligskatter BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV JUNI 2011 Danskerne: Frygt for boligskatter Der venter skattestigninger forude for folk med fast ejendom. Det mener danskerne i en ny undersøgelse, som Danmarks Statistik

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 27. september 2011 Finanssektorens hus. Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 27. september 2011 Finanssektorens hus. Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen Model-baseret rådgivning og realkreditlån 27. september 2011 Finanssektorens hus Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen Cli@realdania.dk www.bvc.dk Et par ord om Boligøkonomisk Videncenter 1.Januar

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen

Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen. Økonom Jens L. Pedersen Det danske boligmarked i lyset af finanskrisen Økonom Jens L. Pedersen Agenda Hvordan påvirker finanskrisen boligmarkedet? Udenlandsk storm giver bølgegang i renterne Status og fundamentale forhold Afledte

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde.

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde. Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV APRIL 2010 Skeptiske danskere Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JULI 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere