Totalforvirring om prognoser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalforvirring om prognoser"

Transkript

1 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte tilkendegiver, at»eksperterne altid er uenige og man skal selv vælge hvem man vil tro på,«fremgår det af en undersøgelse, Danmarks Statistisk har udført for Boligøkonomisk Videncenter. Økonomer og journalister skal blive bedre til at forklare sig, lyder opfordringen fra Videncentret. LÆS SIDE 3 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 PRISFORVENTNINGER PRÆGET AF KRISESTEMNING Fra maj til august 2010 er andelen af danskere, der tror på højere boligpriser inden for det næste år, faldet. Derimod tror 61 pct. af de adspurgte på højere boligpriser inden for de næste fem år, viser tal fra Danmarks Statistik. LÆS SIDE 4 LÆS OGSÅ Renten svært at ramme rigtigt UNGE TROR MERE PÅ OPSVINGET Det er ikke kun boligpriserne, der kan være vanskelige at forudsige. Boligøkonomisk Videncenter har ladet PA Consult undersøge, hvor gode/dårlige aktørerne på finansmarkedet er til at forudsige renteudviklingen. Resultatet er ikke imponerende. LÆS SIDE 6 SIDE 9 SIDE 5 FRYGTEN FOR NY KRISE TAGER TIL Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i skal skabe bedre overblik over, indsigt i og debat om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark.

2 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 2 Prognoser MED MERE om boligmarkedet Af sekretariatschef, cand. polit. Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter CURT LILIEGREEN (Foto: Jørgen Witved) Hvis et marked skal fungere, ved enhver med bare en smule økonomisk baggrund, at der skal være»gennemsigtighed«på markedet. Desværre er det vilkår svært at opnå på boligmarkedet. Det er der flere årsager til. Boligmarkedet er som marked betragtet ganske kompliceret. Det er ikke lige til at se, hvad en bolig skal koste, for værdien kan variere afhængig af beliggenhed, arkitektur, tekniske forhold og vedligeholdelsesstand. Dertil kommer, at et boligkøb er en langtidsinvestering. Køberen har ikke alene brug for at vide noget om priserne her-og-nu, men også for at kende priser og renteudvikling i nogle år frem. Ja, endog den fremtidige boligbeskatning. Hvad hjælper det, at en boligkøber træffer et fornuftigt valg af bolig, hvis han ikke har råd til at sidde i boligen nogle år efter, fordi han valgte det forkerte lån? Hvad nytter det, at han på et tidspunkt traf en klog beslutning om sit boligvalg, hvis boligen senere falder 20 eller 30 pct. i pris, og han ikke kan sælge boligen uden store tab? Fordi boligmarkedet er en kompliceret størrelse med mange ubekendte, er det dobbelt vigtigt, at der ikke lægges flere hindringer i vejen for boligkøberen i hans bestræbelserne på at få overblik. Banker, realkreditinstitutter, private rådgivere og økonomer, som udarbejder prognoser for udviklingen i boligpriser og rente, må passe på, at deres forudsigelser ikke forvirrer og vildleder mere end de vejleder. De undersøgelser, PA Consulting Group og Danmarks Statistik har udført for Boligøkonomisk Videncenter, har vist, at prognosemagerne tager fejl, når de forsøger at forudsige boligpriser og den fremtidige rente. Undersøgelserne afslører også, at danskerne bliver forvirrede over de mange modstridende udsagn. I Boligøkonomisk Videncenter kan vi ikke og har ingen ambition om at gøre det bedre end de mange prognosemagere, der findes på markedet. Men vi vil gerne bidrage med et par forslag, som kan stille boligejeren/køberen i en bedre situation. De følger her: 1) Boligejeren og køberen bør finde en uvildig rådgiver, før han træffer sine valg, uanset om det drejer sig om bolighandel eller finansiering. Han må som udgangspunkt forstå, at bolig- og lånemarkedet er markeder i ordets bedste betydning, hvor kommercielle interesser råder og byder sig til. 2) Medierne bør påtage sig en public service forpligtelse, når de behandler boligmarkedet. I dag ser vi ofte, at de bringer artikler, hvor midlertidige udsving overfortolkes og blæses ud af proportion. Når de omtaler prognoser om priser og renter på boligmarkedet, bør usikkerheden om renteforhold og andre faktorer prioriteres højere i deres artikler. 3) De professionelle prognosemagere bør supplere deres tal med nogle få centrale nøgletal, når de fremlægger deres prognoser. Oplysningerne skal gå på, a) hvad de prognosticerede sidste gang, b) hvorfor de eventuelt har ændret deres prognose, og c) hvad de mest centrale forudsætninger for prognosen er, samt d) om usikkerheden på prognosen har ændret sig i forhold til sidste gang, de fremlagde en forudsigelse. Hvis bare nogle af disse forslag blev imødekommet, ville vi alle være lidt bedre stillet i retning af at kunne forstå og bruge prognoserne i forhold til det, de repræsenterer, nemlig et skøn over en fremtidig udvikling på det komplicerede boligmarked.

3 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 3 Klar og bedre besked, tak Danskerne er forvirrede over de mange boligprisprognoser, der hyppigt dukker op i medierne, viser ny undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter Er du forvirret over de mange modsatrettede prognoser og råd fra økonomerne om boligmarkedet? Så fortvivl ikke, for du er i samme båd som størsteparten af danskerne. En ny undersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter har bedt Danmarks Statistik om at gennemføre i september 2010 viser, at 65 pct. er enige eller helt enige i udsagnet»det er forvirrende, og man ved ikke, hvad man skal tro«. 22 pct. svarer, at de er hverken enige eller uenige, mens 11 pct. er uenige eller helt uenige. I undersøgelsen har man også bedt danskerne om at kommentere på et udsagn om, at»eksperter er altid uenige, og man skal selv vælge, hvem man vil tro på«. 80 pct. svarer, at de er enige eller helt enige. 12 pct. er hverken enige eller uenige, mens 8 pct. er uenige eller helt uenige. Svarene viser, at danskerne reagerer på de mange forskellige råd ved at vælge dem, de finder mest troværdige. Undersøgelsens tredje udsagn var, at»de økonomiske eksperter skal blive bedre til at forklare hvorfor de mener priserne vil stige eller falde«. Her svarer 74 pct., at de er enige eller helt enige. 15 pct. er hverken enige eller uenige. 10 pct. er uenige eller helt uenige. Svarene afslører, at danskerne ikke kun vil spises af med overfladiske udsagn om, hvad vej det går med boligpriserne, men at man gerne vil bag om tallene og have dem forklaret. Hele 30 pct. svarer, at de er»helt enige«i, at økonomerne skal blive bedre til at forklare sig. Undersøgelsen bygger på et udsnit på personer. Af dem har 933, eller 65 pct. svaret. Undersøgelsen blev gennemført i perioden september DANSKERNES OPFATTELSE AF BOLIGPROGNOSER (Relativ fordeling i procent) Helt Enig Hverken enig Uenig Helt Ved enig eller uenig uenig ikke Det er forvirrende, og man ved ikke, hvad man skal tro Eksperter er altid uenige, og man skal selv vælge, hvem man vil tro på De økonomiske eksperter skal blive bedre til at forklare, hvorfor de mener, priserne vil stige eller falde LØFTET PEGEFINGER TIL MEDIER OG ØKONOMER På baggrund af undersøgelsens resultater har sekretariatschef Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, følgende gode råd til både økonomer og journalister, der videregiver de mange prognoser. Jeg opfatter tallene i undersøgelsen som en klar opfordring til begge grupper om at uddybe deres tal og oplyse, hvilke forudsætninger, der ligger bag. Det kan fx dreje sig om, hvilken renteudvikling og hvilken økonomisk vækst, der ligger til grund for undersøgelsen. Det ville også klæde dem, hvis de i langt større omfang betonede usikkerheden, som altid er tilstede ved den slags prognoser. I den forbindelse ville det være nærliggende at kommentere på tidligere skøn, og hvorfor de nu mener noget andet, hvis det altså er tilfældet. Specielt medierne bør nok erkende, at de har en særlig forpligtelse til ikke kun at videregive resultaterne i store overskrifter, men også at give plads til at nævne de forudsætninger og forbehold, der som oftest er knyttet til disse undersøgelser.

4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 4 Dæmpede forventninger Andelen af danskere, der tror på højere boligpriserne, falder. Andelen af»superoptimister«er således blevet halveret hen over sommeren, viser undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter I perioden fra maj til august 2010 blev danskerne mindre optimistiske, når det gælder boligprisernes udvikling på kort sigt (1 år, red.). Derimod er vores forventninger til prisudviklingen for de næste fem år stort set uændrede. Det fremgår af en undersøgelse, Danmarks Statistik har udarbejdet for Boligøkonomisk Videncenter i august På det tidspunkt mente ingen af de adspurgte, at boligpriserne om et år ville ligge på et meget højere niveau. 33 pct. troede, de ville blive højere, 41 pct. at de ville være uændrede, mens 22 pct. forventede, at de ville blive lavere. 1 pct. forventede, at priserne ville være meget lavere, mens 3 pct. svarede»ved ikke«. De positive og negative forventninger kan vejes op mod hinanden i et såkaldt»nettotal«(se faktaboksen på denne side). For august måned var det +5,7. I maj måned var det oppe på +13,6, mens det i februar 2010, hvor Boligøkonomisk Videncenter startede sine forventningsundersøgelser om boligpriserne, lå på +3,1. Der er altså sket en afdæmpning i forventningerne hen over sommeren. Det er værd at bemærke, at der ikke forventes hverken store stigninger eller fald i priserne Svarene må altså tolkes som en forventning om relativt stabile boligpriser i den nærmeste fremtid. Sammenlignet med svarene i maj måned er den største ændring sket i gruppen, der forventer højere priser. Her er andelen af personer faldet fra 44 til 33 pct. HØJERE PRISER OM FEM ÅR Undersøgelsen har også målt forventningerne til boligpriserne på fem års sigt. Her svarer ikke mindre end 61 pct., at de forventer højere boligpriser om fem år. Nettotallet ligger på 28,44 og er faldet fra 34,15 i maj måned. Vores forventninger til udviklingen på fem års sigt lå både i maj og august måned markant højere end vores forventninger til, hvordan priserne udvikler sig på et års sigt. Lidt flere forventer»meget højere«priser på fem års sigt end på et års sigt. Således mente 4 pct. af de adspurgte i august måned, at priserne ville blive»meget højere«. I maj måned var det 8 pct., der forventede en så kraftig stigning. Andelen af»superoptimister«er altså halveret hen over sommeren. NETTOTAL FOR PRISFORVENTNINGER SET I ET 1-ÅRS OG 5-ÅRS PERSPEKTIV Nettotal udregnes ved at vægte besvarelserne sammen, så den andel, der svarer, at de tror, at boligpriserne om et år vil være»meget højere«vægtes med 1. Andelen, der tror, at prisen vil være»højere«, vægtes med 0,5. Omvendt vægtes dem, der tror på henholdsvis»lavere«og»meget lavere«med -0,5 og -1 gruppen. Februar Maj August 0 1 år 5 år

5 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 5 Unge tror mere på opsvinget Det går igen i både maj og august måneds undersøgelser, at de yngre og de ældre er de mest positive, når det gælder forventningerne til boligpriserne. Nettotallet for forventningerne på et års sigt var i august + 9,46 blandt de årige og + 8,23 for de årige. Det var + 9,48 for de årige. Derimod var nettotallet for de årige 0,74 og 4,29 for de årige. Det forhold, at sammenhængen mellem alder og forventninger er målt i to uafhængige undersøgelser, tyder på, at der ikke er tale om nogen tilfældighed. Det er interessant, at de yngre, som udgør førstegangskøberne, er mere optimistiske, og derfor mere tilbøjelige til at tage chancer på boligmarkedet. Derimod er de midaldrende, som sandsynligvis er de potentielle sælgere til de ejendomme, førstegangskøberne ønsker at overtage, mere pessimistiske. Der er altså en asymmetrisk (modsatrettet, red.) forskel i forventningerne mellem i det mindste nogle grupper af købere og sælgere. I en kommentar til dette forhold siger sekretariatschef Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter: Denne forskel i forventningerne mellem de nævnte aldersgrupper kan være en selvstændig faktor, der er med til at påvirke forventningsdannelsen om boligpriserne på ejerboligmarkedet. Derfor vil vi blive ved med at følge aldersfaktoren i de kommende målinger for bedre at kunne forstå, hvor vigtigt dette forhold er. ALDERSGRUPPERNES FORVENTNING TIL PRISUDVIKLINGEN DET NÆSTE ÅR UDTRYKT VED NETTOTAL år år år år år år HVAD TÆNKER DANSKERNE PÅ, NÅR DE UDTALER SIG OM DERES FORVENTNINGER TIL HUSPRISERNE OM ET ÅR? ANDRE FAKTORER, DER AFGØR FORVENTNINGERNE Som nævnt i artiklen ovenfor er alderen en af de faktorer, der har indflydelse på forventningsdannelsen til udviklingen i boligpriserne. Men også andre forhold spiller ind, når folk skal forklare, hvad de baserer deres forventninger på. Disse forhold er i øvrigt meget konstante i målingerne fra januar, maj og august. Det taler for, at målingerne er pålidelige. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Prisudviklingen det seneste halve år Danmarks økonomiske situation Renteudviklingen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Økonomiske eksperters udtalelser Prisudviklingen det seneste halve år Familie/venner/bekendtes udtalelser om boligpriser Danmarks økonomiske situation Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser Renteudviklingen Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser Økonomiske eksperters udtalelser Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser Familie/venner/bekendtes udtalelser om boligpriser Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser Februar Maj August Februar Maj August

6 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 6 Svært at spå - også om renten Banker, realkreditinstitutter, De Økonomiske Råd og Finansministeriet har svært ved at vurdere renteudviklingen i deres prognoser, viser ny undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter Det er ingen let sag at forudsige ændringer i boligpriserne. Det har Boligøkonomisk Videncenter påvist i en analyse fra foråret. Her viste det sig, at prognosemagere over en bred kam havde svært ved at ramme den faktiske udvikling i deres bud på den fremtidige prisudvikling. I en ny analyse, som Videncentret nu præsenterer, gentager billedet sig. Denne gang er det renteprognoserne, der står for skud, og lige som det var tilfældet med priserne, viser det sig, at de professionelle prognosemagere har svært ved at forudsige renteudviklingen både på det korte og lange sigt. Lige som det var tilfældet med forårets undersøgelse er det PA Consulting, der har gennemført analysen om renteprognoserne for Boligøkonomisk Videncenter. I alt har analysefirmaet undersøgt 366 prognoser fra henholdsvis De økonomiske Råd (vismandsinstitutionen, red.), Finansministeriet, banker og realkreditinstitutter i perioden De to sidste kategorier står for knapt halvdelen af prognoserne. 1 PROCENTPOINT FEJL I F1 RENTEN Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit for alle prognoser er en fejl på vurderingerne af den fremtidige F1 rente i størrelsesordenen 1 procentpoints, mens fejlen på renten for 30-årige fastforrentede obligationer er på 0,64 procentpoints. I forhold til den lange obligationsrente svinger den korte rente noget mere og er derfor sværere at forudsige. Den gennemsnitlige tidshorisont for F1 renteprognoserne er 1 år. Det er F1 renten og renten på de 30-årige fastforrentede realkreditobligationer, der har den største interesse for flertallet af boligejere På de 30-årige realkreditobligationer er både den absolutte og den relative afvigelse mindre. Den relative afvigelse bliver også mindre, fordi den lange rente er lavere end F1 renten. Det betyder, at fejlen på prognosen skal sættes ind i en brøk, hvor nævneren er større. I gennemsnit er afvigelsen 12 pct., mens den i 2010 kom op på godt 20 pct. Enkelte prognosemagere rammer forholdsvis præcist. Det gælder De Økonomiske Råd, der i gennemsnit har en afvigelse på 8,5 pct. Til sammenligning har banker og realkredit en afvigelse på 11 pct., selvom de skønner over en kortere tidshorisont. MINDRE FEJL PÅ CIBOR RENTEN En del boligejere har lån med et renteloft, hvor renten svinger med CIBOR renten (6 måneders CIBOR) og mange husstande har en kassekredit, der kan svinge med CIBOR renten. Denne kassekredit kan også være brugt til restfinansieringen af boligen. For CIBOR 3 måneders renten har prognosemagerne som helhed en fejl på 37 pct. Fejlen er altså en anelse mindre end for F1 renten. Finansministeriet har sværest ved at ramme CIBOR renten, mens bankgruppen har en fejlprocent på 27. GENNEMSNITLIG PROCENTUEL AFVIGELSE FOR UDSAGN OM F1 RENTEN OPDELT PÅ PROGNOSEÅRET. 80% 70% 60% 50% 40% 30% AFVIGER 39 PCT. Måler man fejlen som den relative, procentuelle afvigelse mellem prognose og faktisk rente, ligger den for F1 renten på 39 pct. Især prognoserne for renten i afviger, og skyder konsekvent over den faktiske rente. Her ligger afvigelserne på ca. 70 pct. Prognosemagerne har ikke kunnet forudse, at den korte rente holdt sig på det lave niveau og endda faldt. 20% 10% 0%

7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 7 Hvor gode er eksperterne? Baggrunden for undersøgelsen om renteprognoser Enhver ved, at man skal tage forudsigelser om fremtiden med et gran salt. Den almindelige danske boligejer har sikkert en sund skepsis, når han hører om vejrudsigten for næste uge. Men når det drejer sig om indviklede økonomiske forhold så som renteudviklingen, er han ikke klædt så godt på. Til gengæld kan han søge hjælp og råd hos sin bank eller sit realkreditinstitut. Her må man formode, at den største ekspertise på området findes. Men også banker, realkreditinstitutter m.fl. har deres begrænsninger. For selv om man her har specialiseret sig i et område som fx boligfinansiering, er det alligevel svært at fange ændringerne i renten. For at sætte dette i perspektiv har Boligøkonomisk Videncenter valgt at gennemføre en analyse af, hvor gode eksperterne er til at forudse renteudviklingen, vel vidende at det kan være vanskeligt. Blandt bankerne indgår der tal fra Danske Bank, Nordea, Sydbank og Jyske Bank. Fra realkreditsektoren kommer prognoserne fra Realkredit Danmark og Nykredit. De to sektorer tegner sig i alt for 179 prognoser. Antallet er ikke tilstrækkelig stort til, at det er forsvarligt at analysere hver af de pågældende banker/institutter hver for sig. Dette skyldes også, at aktørerne ikke laver prognoser over præcis de samme rentesatser. I stedet bliver aktørerne fra den finansielle sektor betragtet som én gruppe. Derved undgår man også at hænge enkelte parter ud. Det vil ikke tjene noget formål, eftersom undersøgelsen først og fremmest skal tjene som en generel advarsel til boligejere i forhold til prognoser om fremtiden. Renten er et flertydigt begreb. Analysen af renteforudsigelserne ser både på den såkaldte repo rente, på renten for 10-årige statsobligationer, renten på interbankmarkedet i form af den såkaldte CIBOR 3 måneders rente, renten på F1 samt på 30-årige fastforrentede realkreditlån. De forskellige prognosemagere opererer ikke med den samme tidshorisont for deres forudsigelser. Typisk opererer den finansielle sektor med en relativ kort tidshorisont. Derimod har De Økonomiske Råd en meget lang tidshorisont for deres prognoser. Det gør det også vanskeligt at bedømme de enkelte aktører i forhold til hinanden, eftersom det naturligvis er sværere at forudsige udviklingen flere år frem i tiden. Endvidere udtaler mange sig om renten i så generelle vendinger, at de ikke kan indgå i en analyse af denne karakter. Undersøgelsen kan downloades fra MANGE RENTE-FORMER Repo renten er også kendt som indskudsbevis-renten på 7 dages indskud i Nationalbanken. CIBOR står for Copenhagen Interbank Offered Rate. Det er den rente, pengeinstitutterne i gennemsnit låner penge til hinanden til. ANTAL PROGNOSER FRA FORSKELLIGE AKTØRER FORDELT PÅ ÅRSBASIS I PERIODEN FRA Øvrige banker Sydbank Nykredit Nordea Jyske Bank Finansministeriet De Økonomiske Råd Danske Bank

8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV OKTOBER 2010 SIDE 8 KORTE RENTER ER SVÆRE AT FORUDSIGE Som det fremgår af analysen, er det svært at forudsige renteudviklingen på det korte sigt, fordi de korte renter (1 år) har større udsving end de lange renter (10-30 år). Fx viser bankernes prognose for udviklingen i den helt korte rente, repo renten, en afvigelse på 60 pct. Tilsvarende er der en afvigelse på 27 pct. på CIBOR 3 måneders renten. I en kommentar til undersøgelsen siger sekretariatschef Curt Liliegreen: De kraftige afvigelser skal ses i sammenhæng med, at Danmark har været igennem en periode med stor turbulens, hvor der i slutningen af 2008 opstod et pres mod kronekursen og pludselige rentestigninger. Siden er håbet om en hurtig genrejsning af økonomierne ikke blevet indfriet, lige som forventningerne om stigende renter er blevet gjort til skamme. I stedet har vi set yderligere rentefald. Det siger sig selv, at i en så uvant situation, er det overordentlig vanskeligt at ramme især de korte, mere volatile rentesatser. Det er derfor urimeligt at kritisere prognosemagerne for ikke at kunne ramme renteudviklingen. Det har heller ikke været formålet med denne analyse. Snarere har vi ønsket at sætte spørgsmålstegn ved, om man bør lave renteprognoser med to decimaler, eller om man bør oplyse intervaller eller forventede usikkerhed. Renteprognoser er kun et problem, hvis de bliver taget alvorligt af folk udenfor økonomernes rækker. Den typiske boligkøber og boligejer er jo ikke økonom. Derfor påhviler der økonomer og rådgivere et stort ansvar, når de skal informere om renteudviklingen og den usikkerhed, der er forbundet herved. En af måderne at løse dette problem kunne være at forsyne renteprognoserne med en form for varedeklaration. FRYGTEN FOR EN NY KRISE TAGER TIL 72 pct. af danskerne tror, at en ny krise vil kunne opstå. 25 pct. afviser det, mens 3 pct. svarer ved ikke. Det fremgår af en undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet, som Danmarks Statistik har gennemført for Boligøkonomisk Videncenter i august I undersøgelsen bliver der udtrykkeligt spurgt til forventninger til fremtiden, efter at den nuværende krise er overstået og inden for en 10-årig tidshorisont. Om de adspurgte er i stand til at skelne skarpt mellem den nuværende og eventuelle fremtidige kriser, afdækker undersøgelsen ikke. I første halvdel af maj 2010 gennemførte Boligøkonomisk Videncenter en lignende analyse. Frygten for en ny krise er steget i mellemtiden. Dengang mente 32 pct., at der ikke kunne komme en ny krise. Der er næppe tvivl om, at regeringens genopretningsplan fra maj måned og mediernes fyldige omtaler af besparelser og indgreb i andre lande, har gjort indtryk på danskerne og bidraget til et vist sortsyn. Der er også spurgt til, om man husker krisen efter Kartoffelkuren i september For at spørgsmålet skal give mening, er det kun personer over 40 år, som er blevet spurgt. 57 pct. svarer, at de husker krisen i høj eller nogen grad, mens 31 pct. svarer, at de husker den i mindre grad. 10 pct. svarer slet ikke, og 1 pct. ved ikke. Dette er nogenlunde som i undersøgelsen fra maj. NYHEDSBREV Oktober 2010 Udgiver: Boligøkonomisk Videncenter Jarmers Plads København V Redaktion: Curt Liliegreen, Christian Deichmann Haagerup og Per B. Jensen Tilrettelæggelse og layout: PeRscript og Kenneth Olsson Grafik Anvendte fotos: Colourbox

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010

Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010 Analyse af prognoser over renternes udvikling PA Consulting Group Oktober 2010 Indhold Nærværende analyse er inddelt i følgende afsnit: Sammenfatning Fakta om renteudviklingen for de renteformer der indgår

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling. PA Consulting Group December 2009 Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling PA Consulting Group December 2009 Forord og resumé Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling På baggrund af de mange udtalelser og prognoser

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter INDHOLD FORORD OG SAMMENFATNING 2 KONKLUSION 3 1 DANMARKS STATISTIK BENYTTES SOM REFERENCEPUNKT FOR BOLIGPRISERNES UDVIKLING 4 2 DATAGRUNDLAGET 5 2.1 Definition af begrebet partkategori

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde.

Skeptiske danskere. Højere boligpriser om fem år! Boligøkonomisk Videncenter. Bankrådgiverne får oprejsning NYHEDSBREV. Nyt samarbejde. Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV APRIL 2010 Skeptiske danskere Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Nye værktøjer til konvertering

Nye værktøjer til konvertering Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV MARTS 2011 Nye værktøjer til konvertering Boligejerne kan spare betydelige beløb på restgælden og på ydelserne, hvis de følger nogle nye rådgivningsværktøjer i stedet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Vælg det bedste boliglån Oversigt: 5 lånetyper Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Behold roligt dit F1-lån...4-6 Vi vil

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOB Ny model beregner boligbyrden Først i det nye år præsenterer Boligøkonomisk Videncenter en ny model, der skal vise, hvor svært det er for forskellige

Læs mere