4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Byggeri. 5. Indstilling til Dispositionsfonden. 5a. Tillæg til rammebevilling afd. 17. maj 2011 vedr. energi- og helhedsplaner i afdelingerne. 5b. Udlæg fra dispositionsfonden til delvis dækning af udgifter vedr. skimmelsanering. 5c. Støtte til helhedsorienteret renovering. 6. Udvalg. 7. Beslutning om diverse renter Nyt fra administrationen. 9. Eventuelt. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Protokol Protokol af møde den 3. december 2013 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Der var intet nyt. 4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. Godsbanen Erik Piilgaard orienterede. Køb og arkitektkonkurrence sammen med kollegiekontoret Bestyrelsen godkendte at sætte konkurrence i gang. Afd 65 - Æblehaven Erik Piilgaard orienterede om status og rådighedsregler for afdelingen. Forventet indflytning: 1/ boliger, 1/6-12 boliger, breve udsendes denne uge, de sidste bliver klar til udlejning 1/ Århus kommune ønsker kun 1 fjerdedelslejlighed i første runde.

2 Afd. 7, Helhedsplan Erik Piilgaard orienterede om møde med rådmand og borgmester. Der tales om 12 nye familieboliger på loftet. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, vedr. dispensation og finansiering. Afd. 25 Erik Piilgaard orienterede om status. Der forventes rådgivning til ca. 10. mio. kr. Afd. 12 Erik Piilgaard orienterede om status. Butik på Risvangs Allé ombygges til 2 boliger. Afd. 20 Erik Piilgaard orienterede om status. 4 almene støttede boliger og 1 ustøttet bolig. Afd. 40 Erik Piilgaard orienterede om status. Der kalkuleres med 4 byggefelter. Afd. 34 Erik Piilgaard orienterede om status. Restfinansiering undersøges. 5. Indstilling til Dispositionsfonden 5a. Tillæg til Rammebevilling af 17. maj 2011 vedrørende udarbejdelse af energi- og helhedsplaner i afdelingerne. Optegning er afsluttet i 22 afdelinger. Ved optegning anvender vi de oprindelige tegninger, eller de tegninger vi siden har udarbejdet i AutoCAD. På denne baggrund kan optegning i Revit udføres for de budgetterede rammebeløb. Mange afdelinger har gennem årene gennemgået større renoveringer. Til eksempel kan nævnes facadeisolering på Langenæs, saddeltag i Trillegården eller tilbygninger i afd. 26 Brovænget. Der er således tale om en lang række større og mindre arbejder i langt de fleste afdelinger. For at disse ændringer kan indtegnes korrekt, er det nødvendigt at gennemgå arkivmateriale og opmåle hvordan ændringerne influerer på planer og snit. Dette arbejde kan ikke indeholdes i rammen. Derfor anmodes bestyrelsen om, at rammen hæves med 2.5 million til dette arbejde.

3 b. Udlæg fra dispositionsfonden til delvis dækning af udgifter vedrørende skimmelsanering. I 2013 fik AAB som forventet en række skimmelsager i det forløbne år. Udgifterne har særligt det sidste halve år været stigende. Drifts- og projektafdelingen undersøger pt. mulighederne for at minimere den negative opadgående kurve. Vi kan i sagens natur ikke forudse, i hvilket omfang der vil komme skimmelsager fremover, men AAB udfører i langt højere grad selv de indledende undersøgelser. Derved er behovet for ekstern rådgivning nedbragt, og selve renoveringen planlægges mere omkostningsbevist. Bestyrelsen anmodes derfor om, at tidligere bevilling forhøjes med kr ,00 efter samme præmisser som tidligere. Såfremt hele eller dele af afdelingerne der opnår tilskud sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Hovedforeningen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. Udlæg fra dispositionsfonden til delvis dækning af udgifter vedr. skimmelsanering. 5c. Anmodning fra: afdeling 7, Ringkøbingvej Indstilling om: tillæg til økonomisk støtte fra dispositionsfonden og foreningens fælles trækningsret i Landsbyggefonden til gennemførelse af helhedsorienteret renovering. Efter licitationen må det konstateres, at anlægssummen bliver højere end den kalkulerede. Med de forlæggende tilbud ser vi ingen mulighed for at optimere projektet eller gennemføre nyt udbud. Bestyrelsen anmodes derfor om, at tidligere bevillinger reguleres som nedenfor anført. Tidligere bevilget Ny bevilling Projektets samlede omkostninger er kalkuleret til 44,8 mill. 53,7 mill Afdelingens henlagte midler 17,3 mill. 18,3 mill Tilskud fra dispositionsfonden 4,3 mill. 5,3 mill Fælles trækningsret 2,2 mill. 5,2 mill Ustøttet lån 20,9 mill. 20,9 mill Lavt forrentet lån (2 % - 30 år) 4,0 mill Det anførte tilskud fra dispositionsfonden svarer til kr pr. bolig. Det anførte tilskud fra fællesmidler svarer til kr pr. bolig. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. Støtte til helhedsorienteret renovering.

4 Udvalg Honorarer 2014 budget Erik Piilgaard orienterede om bestemmelser om bestyrelsesvederlag for organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen godkendte beregningen af honorar for Vedtægter godkendt af kommunen/tilsynet Erik Piilgaard orienterede. 5. kreds Kredsvalgmøde er den 8. april AAB indstiller Anders Rønnebro til formand for 5. kreds. Bestyrelsen indstiller Dan Christensen (suppl. Peter Kragballe) og Bendt Nielsen (suppl. Erik Piilgaard) som repræsentanter. Bendt Nielsen indkalder de kredsdelegerede til møde vedr. opstilling. Vagtordningen 24-7 Der har været forespørgsler til vagtordning, Anders Rønnebro tjekker op. Århus Antenneforening Tom Sørensen orienterede. Formand har valgt at trække sig, næstformand midlertidigt konstitueret indtil generalforsamling. Afd. 37 Anders Nielsen og Tina Jensen har været til møde om afdelingsbesty-relsesaktiviteter. Erik Piilgaard og Bendt Nielsen gennemgår Håndbog for Beboervalgte omkring evt. ændring af instruks for råderetsbeløb. Forhandlingsudvalg Erik Piilgaard orienterede om møde omkring boliger på Bryggervej. 40 almene boliger bliver tilbudt boligforeninger i Aarhus, hvor der er tale om kommunal jord, vi afventer pris på jorden. Aarhus Bolig Erik Piilgaard orienterede, repræsentantskabsmøde 13/5 2014, hjemmeside bliver opgraderet. Lejerbo tilbydes samarbejde. Budget godkendt. Boligforeningerne har afsat kr til fællesstand på BL s Almene Boligdage. Afd. 23- Kridthøj Karin Jørgensen har talt med formanden omkring erhvervslejemål, formanden vil vende tilbage, hvis det har interesse. Rundhøj Ejerlaug Tom Sørensen har fået tilbudt formandsposten.

5 Fritidsudvalg Peter Kragballe orienterede om udvalgstilbud for det kommende år. Kursusudvalg Anders Nielsen orienterede. NBO AAB deltager i konferencen september Beslutning om diverse renter i 2013 Endelig rente på mellemregningen er 1,79 % Forrentning af egenkapital er 1,79 % Årets resultat Boligorganisationen forventes et underskud på ca. kr. 7,4 mio., hvoraf kr. 6,8 mio. skyldes, at der uddeles 1,21 % til afdelingerne som bonusrente. Afdelingerne får en samlet rente på 3 %. Tilskud til afdelingerne kr. 0 pr. bolig, bonusrente på 1,21 %. Anders Rønnebro indstiller rentesatser til godkendelse. Bestyrelsen godkendte rentesatser for Nyt fra administrationen Veri centret Anders Rønnebro orienterede, de sidste papirer er i orden og dermed frigives salgsbeløbet. KFI Holding, sag om husleje, AAB har vundet ved boligretten/byretten, hvis sagen appelleres, er det nutidig ejer der kører sagen videre. Godsbanen Anders Rønnebro orienterede om workshop nr. 2. og arkitektkonkurrence 9. Eventuelt Intet til dette punkt Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 18. februar 2014 kl (spisning kl ) Bendt Nielsen Referent

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere