Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

2 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter... 4

5 4 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,2 187,5 Udgifter uden for udgiftsloft , , ,0 Fællesudgifter ,8 100, Centralstyrelsen ,8 100,2 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder , , Alment boligbyggeri , , Privat boligbyggeri... 68,2 2, Byfornyelse ,3 1, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri Hensættelser vedrørende byfornyelse Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende landdistrikter ,0 62, Indsats vedrørende landdistrikter ,0 62,2 Artsoversigt: Driftsposter ,6 119,4 Interne statslige overførsler ,5 87,3 Øvrige overførsler ,0 395,1 Finansielle poster... 19,6 16,3 Kapitalposter ,6 925,4 Aktivitet i alt , ,5 Forbrug af videreførsel Årets resultat... 16,8 - Nettostyrede aktiviteter ,1-100,1 Bevilling i alt , ,4

6 14. 5 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)... 57,8-02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.)... 33,7-03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen ,1 04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA- DEM) (Driftsbev.) Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 2,0-79. Reserver og budgetregulering... 28,0 - Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Alment boligbyggeri 01. Ydelsesstøtte til almene boliger ,1 9,6 02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ,1 101,6 03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)... 68,0-04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ,7 05. Finansiering af alment nybyggeri ,1 06. Genudlån til Landsbyggefonden... 55,3 55,3 07. Statslån til Landsbyggefonden ,2 841,2 08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse... 7,1 7,1 11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)... 22,5-12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.) Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.) Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)... 2,0-17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)... 22,5 13,9 36. Grundkapital Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,7-51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 18,6-52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 40,5-53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 10,0-55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 28,1-56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 23,1-61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)... 11,0-62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Lån og garantier til almene boliger mv.... 0,2 26,0 78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv ,0 -

7 Privat boligbyggeri 01. Støtte til andelsboliger Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.) Støtte til privat udlejningsbyggeri (Reservationsbev.) Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger ,9 05. Støtte til friplejeboliger... 58,4-06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)... 9,0-07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)... 0,7-21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) Lån og garantier til private boliger mv ,0 78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.... 0, Byfornyelse 01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ,3-05. Saneringslån og saneringstilskud ,0 11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)... 5,0-12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)... 5,5-77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv ,7 78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.... 0, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri 01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv

8 Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri 01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter Hensættelser vedrørende byfornyelse 01. Hensættelse vedrørende byfornyelse Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000) Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende byer 01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

9 8 14. Indsatser vedrørende landdistrikter Indsats vedrørende landdistrikter 01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)... 93,8 51,6 02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)... 16,0 8,0 03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 22,2-04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstam. 2) (Reservationsbev.) ,0-77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv ,6 78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.... 1,0 - Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad , , , , , og Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 2. ad , , og Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 285,8 mio. kr. Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 60,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse. Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg. Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning. Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2014 overføres til Stk. 6. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere inden for en statslig udgiftsramme på 200 mio. kr. Nr. 3. ad Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået. Materielle bestemmelser. Nr ad Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

10 14. 9 gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , og Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

11

12 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter... 4 Fællesudgifter... 7 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende landdistrikter Anmærkninger til tekstanmærkninger

15 4 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitikken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder. Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet. Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på Flerårsbudget: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,3 807,1 744,5 890,7 778,3 517,4 495,4 Udgift , ,1 930, ,2 971,0 708,9 686,6 Indtægt ,3 257,9 186,0 187,5 192,7 191,5 191,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 49,7 103,3 74,6 104,6 95,6 56,3 52, Centralstyrelsen... 49,7 103,3 74,6 104,6 95,6 56,3 52,0 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ,9 610,5 577,6 512,7 409,2 387,1 369, Alment boligbyggeri... 38,5 217,7 204,3 160,8 57,3 33,7 16, Privat boligbyggeri ,5 84,8 89,5 66,6 66,6 66,6 66, Byfornyelse ,0 317,6 283,8 285,3 285,3 286,8 286, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri... 19,9 2, Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri , Hensættelser vedrørende byfornyelse... 53, Indsatser vedrørende byer... 12,8 13,1 8, Indsatser vedrørende byer... 12,8 13,1 8, Indsatser vedrørende landdistrikter ,9 80,2 83,9 273,4 273,5 74,0 74, Indsats vedrørende landdistrikter ,9 80,2 83,9 273,4 273,5 74,0 74,0 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,2-650, , , , , ,5 Udgift ,0-182, , , , , ,8 Indtægt ,3 468, , , , , ,3 Specifikation af nettotal: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ,2-650, , , , , ,9

16 Alment boligbyggeri ,5 593, , , , , , Privat boligbyggeri ,2-1,3-0,7-0,5-0, Byfornyelse... 6,9 9,2 0,2-0,7-0,1-0,1-0, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri , , Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri , Hensættelser vedrørende byfornyelse , Indsatser vedrørende landdistrikter ,7-2,6-2,4-2,1-2, Indsats vedrørende landdistrikter ,7-2,6-2,4-2,1-2,4 Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes nedenstående ressortansvar til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter: Fra Socialministeriet ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørende institutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling. Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger og andelsboliger samt diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata m.v. Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper. Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ressortansvaret for sager vedrørende regional- og landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken. Fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ressortansvaret for området for socialt udsatte boligområder. Artsoversigt: Bevilling i alt ,5 124, , , , , ,3 Årets resultat... 21,3 32,3 0,4-16,8-25,4-33,4-33,4 Forbrug af videreførsel... 2,3-10, Aktivitet i alt ,9 156, , , , , ,9 Udgift ,3 883, , , , , ,4 Indtægt ,6 726, , , , , ,5 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , ,6 173,1 180,6 173,3 156,7 155,1 Indtægt ,6-344,4 122,2 119,4 126,9 126,3 126,3 Interne statslige overførsler: Udgift... 56,7 234,4 164,4 141,5 139,3 138,7 138,4 Indtægt... 38,9 193,2 100,2 87,3 85,0 84,4 84,1 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,1 Indtægt... 37,1 197,0 425,7 395,1 347,2 347,2 347,2 Finansielle poster: Udgift... 33,8 39,8 77,9 19,6 36,0 234,8 255,1 Indtægt... 33,3 37,4 73,8 16,3 33,9 233,9 254,2 Kapitalposter: Udgift ,8 657, ,7 903,6 848,4 802,4 514,7 Indtægt ,8 643, ,4 925,4 852,7 802,3 509,7

17 6 14. Standardkontooversigt: Driftsposter , ,3 50,9 61,2 46,4 30,4 28,8 11. Salg af varer... 4,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 67,8 55,5 82,0 96,4 103,9 103,3 103,3 15. Vareforbrug af lagre... 0, Husleje, leje af arealer, leasing... 1,1 9,5 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 18. Lønninger / personaleomkostninger... 26,4 74,4 61,7 68,6 68,7 65,0 63,0 19. Fradrag for anlægsløn... -0, Af- og nedskrivninger... 1,2 3,8 8,7 8,7 7,7 7,6 7,6 21. Andre driftsindtægter ,4-402,2 37,5 20,3 20,3 20,3 20,3 22. Andre ordinære driftsomkostninger , ,4 96,5 97,0 90,6 77,8 78,2 29. Ekstraordinære omkostninger... 0, Interne statslige overførsler... 17,8 41,2 64,2 54,2 54,3 54,3 54,3 33. Interne statslige overførselsindtægter... 38,9 193,2 100,2 87,3 85,0 84,4 84,1 43. Interne statslige overførselsudgifter... 56,7 234,4 164,4 141,5 139,3 138,7 138,4 Øvrige overførsler , , , , , , ,9 30. Skatter og afgifter... 0,1-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner... 13,1 32,1 30,3 91,9 53,1 53,1 53,1 34. Øvrige overførselsindtægter... 23,9 164,9 395,3 303,1 294,0 294,0 294,0 35. Forbrug af videreførsel , Overførselsudgifter til kommuner og regioner ,0 267,0 282,6 491,9 466,1 266,1 266,1 44. Tilskud til personer... 0,0 5,9 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 45. Tilskud til erhverv ,2 941, , , , , ,8 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,6 225,4 91,5 59,2 48,1 48,6 42,9 49. Reserver og budgetregulering ,0 28,0 28,0 3,0 - Finansielle poster... 0,5 2,4 4,1 3,3 2,1 0,9 0,9 25. Finansielle indtægter... 33,3 37,4 73,8 16,3 33,9 233,9 254,2 26. Finansielle omkostninger... 33,8 39,8 77,9 19,6 36,0 234,8 255,1 Kapitalposter... 2,4-17,6-48,2-5,0 21,1 33,5 38,4 54. Statslige udlån, tilgang ,1 607, ,7 849,9 848,4 802,4 514,7 55. Statslige udlån, afgang... 68,2 73,8 124,7 98,9 27,7 23,3 18,4 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... 21,3 32,3 0,4-16,8-25,4-33,4-33,4 75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 2,3-0, Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ,5 569, ,7 826,5 825,0 779,0 491,3 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang... 49,6 50,7 50,0 53, I alt ,5 124, , , , , ,3 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo , ,5

18 Fællesudgifter Centralstyrelsen Aktivitetsområdet omfatter departementet, ejendomsoplysninger mv., omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering. Særlige bevillingsbestemmelser Regler der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: Departementet Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem Departementet og følgende konti: Omstillingsinitiativer mv Støtte til boligsocial indsats Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 12,6 58,1 56,7 57,8 55,6 54,5 52,7 Forbrug af reserveret bevilling... 0, Indtægt... 0,2 33,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 Udgift... 9,0 87,8 80,5 78,3 73,8 72,1 70,0 Årets resultat... 3,9 3,3-2, Almindelig virksomhed Udgift... 9,0 83,2 80,5 78,3 73,8 72,1 70,0 Indtægt... 0,2 29,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift , Indtægt , Bemærkning: Der er flyttet R-tal for 2011 vedrørende de ressourcer, der på FL2012 blev overført fra de ressortafgivende ministerier i henhold til kongelig resolution af 3. oktober Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2013 Akkumuleret reserveret bevilling... 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgave-

19 varetagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af ministerområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik. Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerområdet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet. På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. Departementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger. På byområdet bidrager ministeriet til at skabe vækst i og udvikling af byerne i Danmark på en bæredygtig måde. Ministeriet har en overordnet koordinerende rolle i forhold til bypolitikken. Endvidere administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesindsatser mv. i byområder. På området for landdistrikter koordinerer ministeriet det målrettede arbejde for på tværs af regeringen at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder, som vil gøre det muligt på fornuftig vis at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkantsområder samt udarbejder redegørelser og forestår sekretariatsbetjening. Virksomhedsstruktur Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101), CVR-nr , er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: Ejendomsoplysninger mv. 4. Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: Departementet Ejendomsoplysninger mv Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem Departementet og Omstillingsinitiativer mv.

20 BV Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til Departementet Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, Boliger til yngre fysisk handicappede, Tilskud til opførelse af boliger til demente, Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, Støtte til boligsocial indsats, Lige muligheder, Støtte til boliger til unge, Indsats i ghettoområder, Indsats i udsatte boligområder, Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder, Indsats vedrørende socialt belastede områder, Bypolitiske initiativer Etablering af lokale integrationspartnerskaber BV Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til NaturErhvervstyrelsen til Departementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum. 5. Opgaver og mål Opgaver Boligområdet Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende landdistrikter Mål At sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende administration af området for almene boliger og byfornyelse, samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende indhentning og udveksling af nødvendig information. At bidrage til en positiv udvikling i social belastede byområder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiativer. At fremme udviklingen i landdistrikter og ø-samfund samt bidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en effektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktspolitikken.

21 Specifikation af udgifter pr. opgave R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr pl Udgift i alt... 48,8 79,6 80,5 78,3 73,8 72,1 70,0 0. Hjælpefunktioner samt generel le- delse og administration... 16,3 26,5 24,8 25,3 24,1 23,6 23,2 1. Boligområdet... 28,6 47,1 46,2 43,1 41,0 40,1 38,8 2. Indsatser vedrørende byer... 1,1 1,6 2,4 2,4 1,9 1,7 1,5 3. Indsatser vedrørende landdistrikter 2,8 4,4 7,2 7,5 6,8 6,7 6,5 Bemærkninger: Ressourcer, der er overført fra Fødevareministeriet, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inklusiv udgifterne til teknisk bistand i henhold til kongelig resolution af 3. oktober Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Indtægter i alt... 0,2 33,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter , Afgifter og gebyrer... 0, Øvrige indtægter... 0,2 29,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv. Der budgetteres med, at der overføres 16,1 mio. kr. i 2014 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer og faste puljer. Herudover overføres fra NaturErhvervstyrelsen 4,4 mio. kr. i 2014 omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne. Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for foreligger i efteråret Personale R R B F BO1 BO2 BO Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 5,4 51,8 42,4 41,9 41,6 40,6 39,3 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) , Lønsumsloft (mio. kr.)... 5,4 49,1 42,4 41,9 41,6 40,6 39,3 Bemærkninger: Oversigten opfører desuden personalet for Ejendomsoplysninger mv. 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,0 11,5 9,7 15,4 16,2 12,2 9,2 + anskaffelser... 3,8 9,5 4,3 5, igangværende udviklingsprojekter... 0,0 1,3 3,

22 afhændelse af aktiver... 0,0 4, afskrivninger... 0,0 3,0 1,4 4,2 4,0 3,0 1,3 Samlet gæld ultimo... 3,8 14,7 15,8 16,2 12,2 9,2 7,9 Låneramme ,1 17,1 17,1 20,1 20,1 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,4 94,7 71,3 45,8 39,3 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til departementets drift. Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 9,5 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,5 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet. ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. På kontoen er bl.a. budgetteret med overførsel af 4,4 mio. kr. i 2014 fra NaturErhvervstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overenstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.) På hovedkontoen afholdes udgifter til opgaver vedrørende registrering og videregivelse af oplysninger om bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold samt forenkling og samordning af registreringen af oplysninger om fast ejendom og andre stedbestemte oplysninger. Der er fra 2014 afsat midler til et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Det samlede rammeløft udgør 24,1 mio. kr. i 2014, 28,7 mio. kr. i 2015, 25,1 mio. kr. i 2016 og 25,6 mio. kr. i 2017 og frem. Herudover optages gebyrindtægter til finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion. Endelig afholdes udgifter til boligejer.dk. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 13,6 12,9 8,5 33,7 35,5 31,7 32,2 Forbrug af reserveret bevilling... 2,2-0, Indtægt... 36,4 40,3 38,8 37,6 36,9 36,9 36,9 Udgift... 48,8 48,0 46,7 71,3 72,4 68,6 69,1 Årets resultat... 3,4 5,2 0, Almindelig virksomhed Udgift... 9,2 7,0 7,2 7,8 7,7 7,8 7,8 Indtægt... 0,1-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20. Administration af Ledningsejerregistret Udgift... 8,5 8,2 7,6 7,2 6,8 6,6 6,6

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings-

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings- Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings- Bygnings- og Boligministeriet og Boligministeriet 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Tekst 3 28.

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 270 Offentligt 26. august 2008 ADMS Eksp.nr. 565472 /tbr-dep mis-dep FFL09 for Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt L 29 (som fremsat): lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 15. Børne- og og Boligministeriet Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere