Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

2 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter... 4

5 4 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , ,2 187,5 Udgifter uden for udgiftsloft , , ,0 Fællesudgifter ,8 100, Centralstyrelsen ,8 100,2 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder , , Alment boligbyggeri , , Privat boligbyggeri... 68,2 2, Byfornyelse ,3 1, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri Hensættelser vedrørende byfornyelse Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende landdistrikter ,0 62, Indsats vedrørende landdistrikter ,0 62,2 Artsoversigt: Driftsposter ,6 119,4 Interne statslige overførsler ,5 87,3 Øvrige overførsler ,0 395,1 Finansielle poster... 19,6 16,3 Kapitalposter ,6 925,4 Aktivitet i alt , ,5 Forbrug af videreførsel Årets resultat... 16,8 - Nettostyrede aktiviteter ,1-100,1 Bevilling i alt , ,4

6 14. 5 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)... 57,8-02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.)... 33,7-03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen ,1 04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA- DEM) (Driftsbev.) Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 2,0-79. Reserver og budgetregulering... 28,0 - Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Alment boligbyggeri 01. Ydelsesstøtte til almene boliger ,1 9,6 02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ,1 101,6 03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)... 68,0-04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ,7 05. Finansiering af alment nybyggeri ,1 06. Genudlån til Landsbyggefonden... 55,3 55,3 07. Statslån til Landsbyggefonden ,2 841,2 08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse... 7,1 7,1 11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)... 22,5-12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.) Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.) Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)... 2,0-17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)... 22,5 13,9 36. Grundkapital Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 5,7-51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 18,6-52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 40,5-53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 10,0-55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 28,1-56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 23,1-61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)... 11,0-62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Lån og garantier til almene boliger mv.... 0,2 26,0 78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv ,0 -

7 Privat boligbyggeri 01. Støtte til andelsboliger Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.) Støtte til privat udlejningsbyggeri (Reservationsbev.) Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger ,9 05. Støtte til friplejeboliger... 58,4-06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)... 9,0-07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)... 0,7-21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) Lån og garantier til private boliger mv ,0 78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.... 0, Byfornyelse 01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ,3-05. Saneringslån og saneringstilskud ,0 11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)... 5,0-12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)... 5,5-77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv ,7 78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.... 0, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri 01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv

8 Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri 01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter Hensættelser vedrørende byfornyelse 01. Hensættelse vedrørende byfornyelse Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000) Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende byer 01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

9 8 14. Indsatser vedrørende landdistrikter Indsats vedrørende landdistrikter 01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)... 93,8 51,6 02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)... 16,0 8,0 03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)... 22,2-04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstam. 2) (Reservationsbev.) ,0-77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv ,6 78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.... 1,0 - Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad , , , , , og Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud. Nr. 2. ad , , og Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 285,8 mio. kr. Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 60,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse. Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg. Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning. Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2014 overføres til Stk. 6. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end indbyggere inden for en statslig udgiftsramme på 200 mio. kr. Nr. 3. ad Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået. Materielle bestemmelser. Nr ad Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

10 14. 9 gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , og Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

11

12 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter... 4 Fællesudgifter... 7 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende landdistrikter Anmærkninger til tekstanmærkninger

15 4 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitikken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder. Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet. Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på Flerårsbudget: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ,3 807,1 744,5 890,7 778,3 517,4 495,4 Udgift , ,1 930, ,2 971,0 708,9 686,6 Indtægt ,3 257,9 186,0 187,5 192,7 191,5 191,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 49,7 103,3 74,6 104,6 95,6 56,3 52, Centralstyrelsen... 49,7 103,3 74,6 104,6 95,6 56,3 52,0 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ,9 610,5 577,6 512,7 409,2 387,1 369, Alment boligbyggeri... 38,5 217,7 204,3 160,8 57,3 33,7 16, Privat boligbyggeri ,5 84,8 89,5 66,6 66,6 66,6 66, Byfornyelse ,0 317,6 283,8 285,3 285,3 286,8 286, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri... 19,9 2, Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri , Hensættelser vedrørende byfornyelse... 53, Indsatser vedrørende byer... 12,8 13,1 8, Indsatser vedrørende byer... 12,8 13,1 8, Indsatser vedrørende landdistrikter ,9 80,2 83,9 273,4 273,5 74,0 74, Indsats vedrørende landdistrikter ,9 80,2 83,9 273,4 273,5 74,0 74,0 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,2-650, , , , , ,5 Udgift ,0-182, , , , , ,8 Indtægt ,3 468, , , , , ,3 Specifikation af nettotal: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ,2-650, , , , , ,9

16 Alment boligbyggeri ,5 593, , , , , , Privat boligbyggeri ,2-1,3-0,7-0,5-0, Byfornyelse... 6,9 9,2 0,2-0,7-0,1-0,1-0, Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri , , Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri , Hensættelser vedrørende byfornyelse , Indsatser vedrørende landdistrikter ,7-2,6-2,4-2,1-2, Indsats vedrørende landdistrikter ,7-2,6-2,4-2,1-2,4 Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes nedenstående ressortansvar til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter: Fra Socialministeriet ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørende institutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling. Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger og andelsboliger samt diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata m.v. Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper. Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ressortansvaret for sager vedrørende regional- og landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken. Fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ressortansvaret for området for socialt udsatte boligområder. Artsoversigt: Bevilling i alt ,5 124, , , , , ,3 Årets resultat... 21,3 32,3 0,4-16,8-25,4-33,4-33,4 Forbrug af videreførsel... 2,3-10, Aktivitet i alt ,9 156, , , , , ,9 Udgift ,3 883, , , , , ,4 Indtægt ,6 726, , , , , ,5 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , ,6 173,1 180,6 173,3 156,7 155,1 Indtægt ,6-344,4 122,2 119,4 126,9 126,3 126,3 Interne statslige overførsler: Udgift... 56,7 234,4 164,4 141,5 139,3 138,7 138,4 Indtægt... 38,9 193,2 100,2 87,3 85,0 84,4 84,1 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,1 Indtægt... 37,1 197,0 425,7 395,1 347,2 347,2 347,2 Finansielle poster: Udgift... 33,8 39,8 77,9 19,6 36,0 234,8 255,1 Indtægt... 33,3 37,4 73,8 16,3 33,9 233,9 254,2 Kapitalposter: Udgift ,8 657, ,7 903,6 848,4 802,4 514,7 Indtægt ,8 643, ,4 925,4 852,7 802,3 509,7

17 6 14. Standardkontooversigt: Driftsposter , ,3 50,9 61,2 46,4 30,4 28,8 11. Salg af varer... 4,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 67,8 55,5 82,0 96,4 103,9 103,3 103,3 15. Vareforbrug af lagre... 0, Husleje, leje af arealer, leasing... 1,1 9,5 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 18. Lønninger / personaleomkostninger... 26,4 74,4 61,7 68,6 68,7 65,0 63,0 19. Fradrag for anlægsløn... -0, Af- og nedskrivninger... 1,2 3,8 8,7 8,7 7,7 7,6 7,6 21. Andre driftsindtægter ,4-402,2 37,5 20,3 20,3 20,3 20,3 22. Andre ordinære driftsomkostninger , ,4 96,5 97,0 90,6 77,8 78,2 29. Ekstraordinære omkostninger... 0, Interne statslige overførsler... 17,8 41,2 64,2 54,2 54,3 54,3 54,3 33. Interne statslige overførselsindtægter... 38,9 193,2 100,2 87,3 85,0 84,4 84,1 43. Interne statslige overførselsudgifter... 56,7 234,4 164,4 141,5 139,3 138,7 138,4 Øvrige overførsler , , , , , , ,9 30. Skatter og afgifter... 0,1-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner... 13,1 32,1 30,3 91,9 53,1 53,1 53,1 34. Øvrige overførselsindtægter... 23,9 164,9 395,3 303,1 294,0 294,0 294,0 35. Forbrug af videreførsel , Overførselsudgifter til kommuner og regioner ,0 267,0 282,6 491,9 466,1 266,1 266,1 44. Tilskud til personer... 0,0 5,9 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 45. Tilskud til erhverv ,2 941, , , , , ,8 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,6 225,4 91,5 59,2 48,1 48,6 42,9 49. Reserver og budgetregulering ,0 28,0 28,0 3,0 - Finansielle poster... 0,5 2,4 4,1 3,3 2,1 0,9 0,9 25. Finansielle indtægter... 33,3 37,4 73,8 16,3 33,9 233,9 254,2 26. Finansielle omkostninger... 33,8 39,8 77,9 19,6 36,0 234,8 255,1 Kapitalposter... 2,4-17,6-48,2-5,0 21,1 33,5 38,4 54. Statslige udlån, tilgang ,1 607, ,7 849,9 848,4 802,4 514,7 55. Statslige udlån, afgang... 68,2 73,8 124,7 98,9 27,7 23,3 18,4 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... 21,3 32,3 0,4-16,8-25,4-33,4-33,4 75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 2,3-0, Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ,5 569, ,7 826,5 825,0 779,0 491,3 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang... 49,6 50,7 50,0 53, I alt ,5 124, , , , , ,3 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo , ,5

18 Fællesudgifter Centralstyrelsen Aktivitetsområdet omfatter departementet, ejendomsoplysninger mv., omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering. Særlige bevillingsbestemmelser Regler der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: Departementet Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem Departementet og følgende konti: Omstillingsinitiativer mv Støtte til boligsocial indsats Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 12,6 58,1 56,7 57,8 55,6 54,5 52,7 Forbrug af reserveret bevilling... 0, Indtægt... 0,2 33,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 Udgift... 9,0 87,8 80,5 78,3 73,8 72,1 70,0 Årets resultat... 3,9 3,3-2, Almindelig virksomhed Udgift... 9,0 83,2 80,5 78,3 73,8 72,1 70,0 Indtægt... 0,2 29,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift , Indtægt , Bemærkning: Der er flyttet R-tal for 2011 vedrørende de ressourcer, der på FL2012 blev overført fra de ressortafgivende ministerier i henhold til kongelig resolution af 3. oktober Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2013 Akkumuleret reserveret bevilling... 0,1 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgave-

19 varetagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af ministerområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik. Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerområdet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet. På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. Departementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger. På byområdet bidrager ministeriet til at skabe vækst i og udvikling af byerne i Danmark på en bæredygtig måde. Ministeriet har en overordnet koordinerende rolle i forhold til bypolitikken. Endvidere administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesindsatser mv. i byområder. På området for landdistrikter koordinerer ministeriet det målrettede arbejde for på tværs af regeringen at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder, som vil gøre det muligt på fornuftig vis at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkantsområder samt udarbejder redegørelser og forestår sekretariatsbetjening. Virksomhedsstruktur Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101), CVR-nr , er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: Ejendomsoplysninger mv. 4. Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges Beskrivelse eller suppleres BV Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: Departementet Ejendomsoplysninger mv Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem Departementet og Omstillingsinitiativer mv.

20 BV Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til Departementet Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, Boliger til yngre fysisk handicappede, Tilskud til opførelse af boliger til demente, Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, Støtte til boligsocial indsats, Lige muligheder, Støtte til boliger til unge, Indsats i ghettoområder, Indsats i udsatte boligområder, Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder, Indsats vedrørende socialt belastede områder, Bypolitiske initiativer Etablering af lokale integrationspartnerskaber BV Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til NaturErhvervstyrelsen til Departementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum. 5. Opgaver og mål Opgaver Boligområdet Indsatser vedrørende byer Indsatser vedrørende landdistrikter Mål At sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende administration af området for almene boliger og byfornyelse, samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende indhentning og udveksling af nødvendig information. At bidrage til en positiv udvikling i social belastede byområder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiativer. At fremme udviklingen i landdistrikter og ø-samfund samt bidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en effektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktspolitikken.

21 Specifikation af udgifter pr. opgave R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr pl Udgift i alt... 48,8 79,6 80,5 78,3 73,8 72,1 70,0 0. Hjælpefunktioner samt generel le- delse og administration... 16,3 26,5 24,8 25,3 24,1 23,6 23,2 1. Boligområdet... 28,6 47,1 46,2 43,1 41,0 40,1 38,8 2. Indsatser vedrørende byer... 1,1 1,6 2,4 2,4 1,9 1,7 1,5 3. Indsatser vedrørende landdistrikter 2,8 4,4 7,2 7,5 6,8 6,7 6,5 Bemærkninger: Ressourcer, der er overført fra Fødevareministeriet, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inklusiv udgifterne til teknisk bistand i henhold til kongelig resolution af 3. oktober Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Indtægter i alt... 0,2 33,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter , Afgifter og gebyrer... 0, Øvrige indtægter... 0,2 29,0 21,3 20,5 18,2 17,6 17,3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv. Der budgetteres med, at der overføres 16,1 mio. kr. i 2014 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer og faste puljer. Herudover overføres fra NaturErhvervstyrelsen 4,4 mio. kr. i 2014 omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne. Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for foreligger i efteråret Personale R R B F BO1 BO2 BO Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 5,4 51,8 42,4 41,9 41,6 40,6 39,3 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) , Lønsumsloft (mio. kr.)... 5,4 49,1 42,4 41,9 41,6 40,6 39,3 Bemærkninger: Oversigten opfører desuden personalet for Ejendomsoplysninger mv. 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Reguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 0,0 11,5 9,7 15,4 16,2 12,2 9,2 + anskaffelser... 3,8 9,5 4,3 5, igangværende udviklingsprojekter... 0,0 1,3 3,

22 afhændelse af aktiver... 0,0 4, afskrivninger... 0,0 3,0 1,4 4,2 4,0 3,0 1,3 Samlet gæld ultimo... 3,8 14,7 15,8 16,2 12,2 9,2 7,9 Låneramme ,1 17,1 17,1 20,1 20,1 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,4 94,7 71,3 45,8 39,3 Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R Almindelig virksomhed På kontoen afholdes udgifter til departementets drift. Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 9,5 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,5 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet. ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. På kontoen er bl.a. budgetteret med overførsel af 4,4 mio. kr. i 2014 fra NaturErhvervstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overenstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.) På hovedkontoen afholdes udgifter til opgaver vedrørende registrering og videregivelse af oplysninger om bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold samt forenkling og samordning af registreringen af oplysninger om fast ejendom og andre stedbestemte oplysninger. Der er fra 2014 afsat midler til et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Det samlede rammeløft udgør 24,1 mio. kr. i 2014, 28,7 mio. kr. i 2015, 25,1 mio. kr. i 2016 og 25,6 mio. kr. i 2017 og frem. Herudover optages gebyrindtægter til finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion. Endelig afholdes udgifter til boligejer.dk. 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 13,6 12,9 8,5 33,7 35,5 31,7 32,2 Forbrug af reserveret bevilling... 2,2-0, Indtægt... 36,4 40,3 38,8 37,6 36,9 36,9 36,9 Udgift... 48,8 48,0 46,7 71,3 72,4 68,6 69,1 Årets resultat... 3,4 5,2 0, Almindelig virksomhed Udgift... 9,2 7,0 7,2 7,8 7,7 7,8 7,8 Indtægt... 0,1-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20. Administration af Ledningsejerregistret Udgift... 8,5 8,2 7,6 7,2 6,8 6,6 6,6

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere