Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus"

Transkript

1 Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til brændselslager og rørsystemet føres i ubefæstet areal frem til 8 boliger og 3 erhvervslokaler. Antal boliger og energiforbrug Ifølge kommunens energioplysninger er der 9 helårsboliger på i alt 1326 m2. Alstrupvej 5 ligger for langt ude, dvs der er 8 boliger på i alt 1211 m2, hvoraf nr 17 er delvis elopvarmet med varmepumpe og nr 21 er elopvarmet, resten opvarmes med olie eller fast brændsel Gennemsnitsstørrelsen er 152 m2. Der er 3 erhvervsarealer på Alstrup 4, Alstrup 15 og Alstrupvej 1. Det er ikke helt klart hvor meget der er opvarmet, men der er sat 2 m2 opvarmet areal pr erhverv. Energiforbruget er fastlagt ud fra et nettovarmebehov (NVB) på 153 kwh/år pr 1 m2 for boliger og et NVB på 122 kwh/år pr 1 m2 erhverv. Kilde: Varmeståbi 1991 side 243 Dette giver et NVB på 186 kwh/år for 8 boliger og et NVB på 73 kwh/år for 3 erhvervsarealer. Effektbehovet er fastlagt til 8,5 kw pr 1 m2 for boliger og 7 kw pr 1 m2 for erhverv. Kilde: Varmeståbi 1991, side 243. Nedenstående er vist rørdimension og varmetab for nettet. Knudepunkter Kedel til 1 1 til 2 2 til 3 2 til 5 3 til 4 11 stik til hus Rørdiameter ø6,3 ø48,3 ø42,8 ø33,7 ø33,7 ø26,9 Længde, meter Tab, watt/meter 26,2 23,4 2,4 19,6 19,6 17,5 Årligt tab, kwh Den samlede rørstrækning er 565 meter med et varmetab/år på 11 kwh. Den samlede produktion ab værk er dermed 3591 kwh/år. Års-netvirkningsgraden er 72% Med en årvirkningsgrad for kedlen på 78 % skal der indfyres 464 kwh, svarende til 17 tons halm. Investering Der bygges en lade til årets brændselsforbrug. Der regnes med biobrændsel der er presset i storballer a 45 kg. Laden kan laves til 1 ballers bredde og 5 ballers længde og kan i siden stables i 3 højder, i midten 4 til 5 højder. Dette giver et volumen på godt 2 storballer Længde er 16 meter og breden 13 meter, og sidehøjden 3,6 meter. Prisen pr m2 med uisoleret betongulv uden port er 111 kr/m2 ifølge maskinkontoret på LRC. Prisen er 21 kr.

2 Effektbehovet er ca 1 kw. Der kan installeres en automatisk kedel på 1 kw og den eksisterende kedel på 45 kw kan klare sommerdriften som kun er varmholdelse'og varmt vand. Netvirkningsgraden om sommeren er kun 12-15% idet næsten al energi går til varmeholdelse af net og kedel. Kedlen kan også være en storballekedel, feks Faust -21 storballekedel for udendørs montage ( samme som Besser Efterskole) med skorsten fundament, tranport og montage, i alt 33 kr. Kedlen er forsynet med en akkumuleringstank så der undtagen i de koldeste dage skal fyres en gang i døgnet. Nettet deles i 3 arbejder: Leverance, gravning og montage. Der graves i ubefæstet areal Overslagspriser på rør og montage er lavet af Stjerne-Rør. De samlede investeringer fremgår af vedlagte regneark. Individuel oliefyring Med et årsforbrug i boligen på kwh koster det: Olieindkøb ved 8% kedelvirk.grad og 5.5 kr/liter: 16 lo- Årlig vedligehold: 12 kr Skorstensfejer 8 kr Afskrivning over 15 år 2 kr Samlet årlig pris 2 kr Kommentar Budgettet kan ikke hænge sammen med Arkes tariffer, der er årligt underskud på 6 kr Varmeprisen er dog 5 kr lavere end den beregnede gennemsnitlige pris for fortsat oliefyring. Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring tlfdirekte

3 Driftsindtægter og driftsudgifter 2 Alstrupl.xls 12 måneders drift Alle priser er eksl. Moms Alstrup Nabovarme Driftsindtægter i 1 kr Forbrugsbetaling' Abonnementsbidrag Effektbidrag, privatboliger Effektbidrag, erhverv ^ g 14 NETTOOMSÆTNING 133 Driftsudgifter Halmindkøb Olieindkøb Vedligehold værk Vedligehold net El vand og kemikalier Øvrige omk. (forsikring, afgifter) i 1 kr DÆKNINGSBIDRAG 1 Personale og administration DÆKNINGSBIDRAG Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Indexering af afdrag Renter+bidrag Ekstraordinære poster NETTORESULTAT

4 Baggrundstal for driftsbudget 1/1-2 til 3/9-21 Varmeleverance i 12 måneder Arke tarif Forbrugsbetaling 459 kr/mwh Abonnementsbidrag 125 kr/måler Effektbidrag,private o kr/m2 Effektbidrag erhverv o kr/m2 Gns forbrugerpris 1496 kr/år ind moms Max effekt kw Boligareal priv. m2 Erhversareal m2 Sommerstop timer Sommereffekt kw Sommerstop MWh Driftstimer Varmeproduktion MWh Varmesalg MWh Heraf varmt, 6 kwh/døgn/bolig, Mwh Nettab Mwh Netfaktor Antal boliger Antal erhverv Årsforbrug boliger MWh Årsforbrug erhverv MWh Vandindhold i halm % Afskrivning rør, år Afskrivning bygninger, år Afskrivning kedel, installationer, år , ,256 24, Prod på halm MWh Oliep. % Virk grad halm Virk grad olie H-halm MWh/ton H-halm GJ/ton H-olie MWh/m3 Halmpris kr/gj Halmpris kr/ton Oliepris kr/m3 36,78,9 4,32 14, , Nye afskrivninger Investering i 1 kr Gennemsnitlig afskrivning, år Lineær afskrivning/år Renter +bidrag GI afskrivninger Invest. 1 kr antal år Lineær afskr/år Rente % 1 Rente % Bidrag % Fordel.kr Banklå Indexlån 2,5,1 indexregulering/år 2,5 % Afdrag i startår Indexkurs,97255 DRIFT Vedligehold værk, kr/produceret M 2 Elforbrug i kwh/produceret MWh 18 Elpris i kr/kwh,45 Halmmængde tons 17 Halmudgift 1 kr 43 Oliemængde m3 Olieudgift 1 kr Drift værk, 125 kr/fyring 3 Vedligehold værk 7 Eludgift værk 3 INVESTERING i 1 kr Rør db. meter Gravning 62 Montage 4 Lade m2 Ny kedel 33 GI kedel 5 45 kw Husinstal. 139 Rådgivning 25 Godkendelser Sum 16 Brugerbet. 11 Tilskud Total 831

5

6

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf. Rapportnr: 135 Firmanr: 12 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.nr 56676070 BOLIGEJER Lone Nielsen

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere