KonjunkturNYT - uge 44

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 44"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv og husholdninger var omtrent uændret i. kvartal Internationalt USA: Positiv BNP-vækst og stigende boligsalg Euroområdet: Uændret ledighed og inflation Tyskland: Fald i erhvervstilliden og uændret ledighed Japan: Stigning i industriproduktion og uændret inflation Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Sveriges Riksbank nedsætter repo-renten Den amerikanske centralbank (FED) afslutter opkøbsprogram Bank of Japan udvider opkøbsprogram Stigende aktiekursindeks Fald i olieprisen målt i USD Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stort set uændret bruttoledighed i september Bruttoledigheden faldt med personer i september til. personer, jf. figur.. Ledighedsprocenten var uændret på, pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen dækker over et fald i antallet af ledige dagpengemodtagere på. personer, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere steg med 9 personer. Fordelt på aldersgrupper faldt ledigheden lidt for personer under år, mens der var lidt flere ledige i aldersgruppen år og opefter i september. Det største fald i ledigheden var for personer i aldersgruppen -9 år. Ledighedsprocenten var imidlertid uændret for næsten alle aldersgrupper, jf. figur.. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af. Den samlede bruttoledighed er reduceret med ca.. personer i årets første ni måneder, hvilket særligt skyldes kraftige fald i starten af, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgang i beskæftigelsen et klart billede af, at arbejdsmarkedet er i bedring. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte året ud og gennem. Figur. Bruttoledighed Figur. Bruttoledighed blandt aldersgrupper. personer. personer år -9 år -9 år Danmarks Statistik Skøn i ØR august -9 år -9 år år og over Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Konjunkturbarometeret for industrien faldt fra indeks -9 i september til indeks - i oktober, jf. figur.. Dermed fortsætter en faldende tendens, som har været gældende siden starten af. Faldet i oktober skyldes en negativ udvikling i ordrebeholdningerne, herunder især i fødevareindustrien, og at flere virksomheder melder om for store færdigvarelagre. Derimod er forventningerne til den fremtidige produktion fortsat positive. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg var stort set uændret på indeks - i oktober mod indeks - i september, jf. figur.. Det skal ses i sammenhæng med et mindre fald i både ordrebeholdningerne og forventningerne til beskæftigelsen. Konjunkturbarometret for bygge og anlæg er overordnet set steget siden starten af, men har ligget relativt fladt de seneste måneder. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg fra indeks i september til indeks 9 i oktober, jf. figur.. Det skyldes en stigning i vurderingen af og forventningerne til omsætningen. Ligesom for bygge og anlæg er indikatoren generelt steget det seneste halvandet års tid, og indikatoren ligger nu på det højeste niveau siden sommeren. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) ligger fortsat på et højt niveau, men faldt fra indeks i september til indeks i oktober, jf. figur.. Både vurderingen af og forventningerne til omsætningen trak indikatoren ned i oktober. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel (nettotal) (nettotal) (nettotal) (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som Danmarks Statistik foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

4 Udlånet til erhverv og husholdninger var omtrent uændret i. kvartal Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutterne, til erhverv, var omtrent uændret ved udgangen af. kvartal, når man sammenligner med udgangen af. kvartal, og det har været omtrent uændret det seneste år, jf. figur.. Set over det seneste år er der fortsat en tendens til, at det især er realkreditinstitutterne, der forøger deres erhvervsudlån, mens pengeinstitutternes erhvervsudlån har været faldende, jf. figur.. Det skal dog bemærkes, at stigende udlån fra pengeinstitutterne i august og september har modvirket noget af det store fald, der var i juli, og set over. kvartal som helhed, så er der kun sket et begrænset fald i pengeinstitutternes udlån. Penge- og realkreditinstitutternes udlån til husholdninger har set over en længere periode samlet set været omtrent uændret og lå i september på omkring pct. af BNP. Det dækker over, at pengeinstitutterne har forøget deres udlån en smule, herunder ikke mindst til boligformål, mens udlånet fra realkreditinstitutterne, som står for hovedparten af det samlede udlån til husholdningerne, er stort set uændret. Figur. Indeks over nominelle beholdninger Den konsoliderede MFI-sektor Figur. Indeks over nominelle beholdninger Udlån til erhverv Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) Indeks (M9=) dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Kilde: Danmarks Nationalbank.

5 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ifølge den foreløbige offentliggørelse af nationalregnskabet steg BNP med,9 pct. fra. til. kvartal i år, jf. figur.. Fremgangen blev hovedsageligt trukket af en stigning i eksporten og det offentlige forbrug. I forhold til. kvartal er BNP steget med, pct. Figur. BNP-vækst, USA (k/k) (k/k) Kilde: Reuters Ecowin Boligpriserne steg med, pct. fra juli til august mål ved FHFA-boligindekset, jf. figur.. Ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, faldt boligpriserne svagt i samme periode. Det er fjerde måned i træk, at boligpriserne falder ifølge Case-Shiller indekset. Begge indeks har dog generelt været stigende siden starten af og er samlet øget med ca. pct. og pct. for henholdsvis FHFA-indekset og Case-Shiller indekset. Boligsalget i USA steg med, pct. i september i forhold til forrige måned. Det afspejler en stigning i salget af eksisterende boliger, mens salget af nye boliger var omtrent uændret, jf. figur.. Salget af eksisterende boliger har generelt har været stigende siden starten af året. Figur. Boligpriser, USA Figur. Boligsalg, USA Indeks (M=) Indeks (M=). boliger. boliger FHFA Case-Shiller C. 9 Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) Kilde: Reuters Ecowin.

6 Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var omtrent uændret mellem august og september på, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Ledigheden har ellers haft en faldende tendens siden midten af. Blandt de største lande i euroområdet faldt ledigheden i Spanien med, pct.-point i august, mens ledigheden i Tyskland, Frankrig og Italien forblev nogenlunde uændret. Inflationen i euroområdet, målt ved forbrugerprisindekset, var i oktober på, pct. og er således uændret siden september, jf. figur.. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var ligeledes uændret på, pct. Inflationen er aftaget betydeligt over de seneste år og ligger således under Den Europæiske Centralbanks målsætning om en inflation tæt på, men under pct. Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Inflation, euroområdet Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt i oktober til indeks,, jf. figur.. Den samlede tilbagegang dækker over et fald både i forventningerne til fremtiden og i vurderingen af den nuværende situation i forhold til september måned. Siden starten af er forventningerne til fremtiden faldet. Ledigheden (national definition) var uændret fra september til oktober og udgjorde, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Ledigheden har generelt været omtrent uændret siden starten af. Figur. Erhvervstillid (IFO), Tyskland Figur. Ledighed, Tyskland Indeks (=) Indeks (=) Mio. personer, 9,,, 9 9, 9 9, IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Ledighed (national definition) Antal ledige (højre akse) Kilde: Reuters Ecowin.

7 Japan Ifølge den foreløbige opgørelse steg industriproduktionen med, pct. fra august til september, jf. figur.. Det kommer efter, at industriproduktionen har haft en faldende tendens siden starten af året. Industriproduktionen ligger nu på omtrent samme niveau som i sommeren. Inflationen var, pct. i september, hvilket er uændret fra august, jf. figur.9. Inflationen steg kraftigt i starten af, hvilket hovedsageligt skyldtes momsforhøjelsen fra pct. til pct. i april. Figur. Industriproduktion, Japan Figur.9 Inflation, Japan Indeks (M=) Indeks (M=) (å/å) (å/å) Kilde: Reuters Ecowin.

8 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Efter rentemødet d.. oktober valgte Sveriges Riksbank at nedsætte repo-renten med, pct.-point til pct. Ifølge Riksbanken vil repo-renten blive fastholdt på pct., indtil inflationen stiger. Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) besluttede på rentemødet d. 9. oktober at afslutte opkøbsprogrammet (QE) med virkning fra november. Opkøbsprogrammet blev igangsat i efteråret. Den pengepolitiske rente fastholdes på, pct. Bank of Japan besluttede på rentemødet d.. oktober at udvide deres opkøbsprogram af statsobligationer. Siden sidste fredag er både det danske og de ledende internationale aktiekursindeks steget. Olieprisen (målt i USD) er faldet. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md., -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point pengemarkedsrente Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,9 -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.),, pct.point USD/JPY 9,,9 pct. Langt (-årigt):,9, pct.point GBP/USD,, pct. EUR/USD, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/-9 = ),, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 99, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei, pct. EUR/DKK,, pct. USD/DKK 9,, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks, pct. SEK/DKK, -,9 pct. Storbritannien, FTSE, pct. NOK/DKK, -, pct. GBP/DKK 9, -,9 pct. Oliepriser: JPY/DKK, -, pct. Brent (USD), -, USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK) -, DKK indeks (9 = ),, point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

9 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland, -point,,,,,,, - 9 USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -, -,, -, -, -, dec apr aug dec apr aug -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar okt feb jun okt feb jun okt Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland Kilde: Reuters Ecowin okt feb jun okt feb jun Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) okt feb jun okt feb jun USD/EUR,9,9,,,,,, okt feb jun okt feb jun USD/JPY 9 9 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 9

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere