BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA Rev.: Juni 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003"

Transkript

1 DA BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning af fungi, inklusive gærarter, fra urin, spyt, svælgskylninger, fæcespræparater og en mængde forskellige præparater. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Mikrobiologisk metode. Trådfungi og gærarter er hyppige patogener, der forårsager mange typer af lokale og systemiske infektioner i immunokompentente og immunokompromitterede personer. 1 Ét af de hyppigste svampepatogener er Candida albicans. I immunokompromitterede patienter forårsager C. albicans og det nyligt diskuterede C. dubliniensis hyppigt lokaliserede og systemiske infektioner. De tre hovedområder i kroppen, som er påvirket af lokale infektioner, er luftvejene, genitourinvejen og tarmkanalen. Kvantitativ bestemmelse af gærarterne isoleret fra disse kropsområder er vigtig, da de kan være til stede i små mængder i normal flora, men i yderst øgede mængder under infektioner. 1-5 BBL Mycoslide består af en tresidet agarbærer dækket med to svampemedier og et medium til påvisningen af bakterierne, som er til stede i præparatet. Hele agarbæreren dyppes i flydende præparater eller inokuleres ved at udstryge præparater fra podepinde. Efter inkubation kan isolaterne tælles og bruges til yderligere differentierings- og identifikationstest og til følsomhedstestning. Medium 1 er maltagar til påvisningen af alle typer af fungi, inklusive mug og gær. Maltekstrakt indeholder alle nødvendige næringsstoffer til at understøtte væksten af fungi. Den lave ph af mediet resulterer i en delvis til fuldstændig hæmning af kontaminerende bakterier, men tolereres godt af fungi. Dette medium anvendes til kvantitativ bestemmelse af svampepatogener. Medium 2 er maltagar suppleret med cycloheximid, hvilket er en hæmmer af saprofytiske mugarter og visse gærarter. De fleste patogene fungi, inklusive Candida albicans, hæmmes ikke på dette medium. Cryptococcus neoformans og visse Candida-arter andre end C. albicans, som også kan spille en rolle som smittefarlige stoffer, hæmmes af cycloheximid. Medium 3 er CLED (Cystin-lactose-elektrolyt-fattig)-agar, et differentielt kulturmedium, til brug ved isolering og optælling af bakerier i urin. Det kan også bruges til isolering af bakterier fra andre arter, hvis de ikke er for kræsne. På BBL Mycoslide anvendes mediet hovedsagligt til at bestemme medfølgende bakteriel flora. BBL Mycoslide anvendes til påvisningen, isoleringen og optællingen af fungi fra en mængde forskellige kropsområder og præparattyper. Det kan ligeledes anvendes som et transportmedium fra lægepraksissen til analytiske laboratorier. REAGENSER Formler* pr. liter renset vand BBL Mycoslide Medium 1: Maltagar Medium 2: Maltagar med Medium 3: CLED agar cycloheximid Maltekstrakt 30,0 g Maltekstrakt 30,0 g Gelatinpepton 4,0 g Agar 15,0 Agar 15,0 Caseinpepton 4,0 ph 4,1 +/- 0,2 Cycloheximid 1,0 Okseekstrakt 3,0 ph 4,1 +/- 0,2 Lactose 10,0 L-cystin 0,128 Bromthymolblåt 0,02 Agar 15,0 ph 7,3 +/- 0,3

2 *Justeret og/eller suppleret som påkrævet for at opfylde funktionskriterier. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Dyppeobjektglas må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Overhold aseptiske teknikker og beskyttelsesforholdsregler mht. sundhedsfarer under hele proceduren. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologiske farer og bortskaffelse af brugte produkter. Når BBL Mycoslide anvendes som et transportmedium fra en lægepraksis til et diagnostisk laboratorium, skal lokale regler mht. fragt af smittefarlige præparater overholdes. OPBEVARING OG HOLDBARHED BBL Mycoslide opbevares efter modtagelse i mørke ved 15 til 20 C i den originale pakke indtil umiddelbart inden ibrugtagning. Undgå nedfrysning, overophedning, udtørring og temperatursvingninger. Objektglassene kan inokuleres indtil udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Uåbnede objektglas fra åbnede pakker kan anvendes indtil udløbsdatoen, så længe de opbevares rent ved C. Efter åbning skal objektglassene anvendes øjeblikkeligt. BRUGERKVALITETSKONTROL Forbered suspensioner, som stemmer overens med McFarland standard 0,5, af stammerne nævnt nedenfor. Forbered et rør for hver organisme (bredt nok til at tillade indsættelse af en BBL Mycoslide agarbærer) med 20 til 25 ml sterilt saltvand og tilsæt 1 ml af ovennævnte suspension af stammen. Åbn et BBL Mycoslide, fjern agarbæreren, dyp det hurtigt i teststammesuspensionen og fortsæt som angivet under Testprocedure for flydende præparater. Inkubér i 2 til 5 dage ved 35 ± 2 C. Efterse agaroverflader for vækst, som beskrevet under Resultater og tolkning. Stammer Medium 1 Maltagar Medium 2 Maltagar med cycloheximid Medium 3 CLED agar Candida albicans Vækst Vækst Vækst ATCC Aspergillus niger Vækst Hæmning delvis til Vækst ATCC fuldstændig E. coli Hæmning delvis til Hæmning delvis til Vækst ATCC Pseudomonas aeruginosa Hæmning delvis til Hæmning delvis til Vækst ATCC Enterococcus faecalis Hæmning delvis til Hæmning delvis til Vækst ATCC Staphylococcus aureus Hæmning delvis til Hæmning delvis til Vækst ATCC Ikke-inokuleret Svagt ravgul Svagt ravgul Grønlig-gul PROCEDURE Vedlagte materialer BBL Mycoslide. Mikrobiologisk kontrolleret. Materialer, der ikke er vedlagt Hjælpekulturmedier, reagenser og laboratorieudstyr som beskrevet. Præparattyper BBL Mycoslide er egnet til isoleringen og optællingen af fungi fra urin (midtstråle- eller kateterurin eller urin indsamlet via suprapubisk blærepunktur), spyt, svælgskylninger, fæces og DA

3 en mængde andre præparater (f.eks. vaginale podninger). Anvend ikke til påvisning af bakterielle infektioner. Prøveindsamling og klargøring Overhold aseptisk teknik ved indsamling af præparater. Brug standardprocedurer ved indsamling. 1,6 Urin skal være frisk eller højst 2 h gammel. Urinpræparater kan som et alternativ opbevares i køleskab (højst 24 h) for at undgå overflod af smittefarlige stoffer eller kontaminanter inden inokulering. Spyt: Én del friskt ophostet eller induceret spyt tilsættes én del 0,25 % trypsinopløsning og rystes med sterile glasbeads i 45 minutter ved 37 C. Spyttet kan som et alternativ homogeniseres i en Stomacher i 1 minut. Hvis kun en lille mængde spyt er tilgængelig, kan det anvendes uden forbehandling. Svælgskylninger: Centrifugér væsken i 10 minutter ved 2000 x g. Kassér den flydende fase, opsaml bundfaldet i 5 ml trypsinopløsning (0,25 %) eller sterilt saltvand og ryst med sterile glasbeads i 15 minutter ved 37 C. Fæcespræparater, friske eller køleskabsopbevarede i højst 48 h. Homogenisér 1 g fæces i 100 ml 0,25 % trypsinopløsning eller sterilt saltvand med sterile glasbeads i 15 minutter ved 37 C. Podepinde: Indsaml præparatet (f.eks. fra svælget eller vagina) på en podepind og anvend direkte uden forbehandling, som beskrevet nedenfor. Hvis der forekommer en forsinkelse mellem indsamling og inokulering, skal podepinden transporteres i egnede transportmedier. 1,6 Testprocedure 1. Efterse agaroverfladerne visuelt med BBL Mycoslide røret lukket. Kassér objektglassene med medieskrumpning eller kontaminering. 2. Mærk røret med patientnavn, præparatnummer og inokuleringsdato. 3. Skrå låget af og fjern objektglasset fra plastrøret uden at røre ved agaroverfladerne. Inokulering med flydende præparater (f.eks. urin eller svælgskylninger): 1. Dyp hurtigt objektglasset tre gange i flydende præparater (f.eks. urin eller forbehandlet spyt, svælgskylninger, osv.), således at agarlagene er helt inokuleret med væsken. Objektglasset må ikke efterlades i væsken i mere end 10 sekunder, da det kan vaske ingredienserne af medierne og/eller løsne gelen fra plastbæreren. 2. Hvis kun en lille mængde præparat er tilgængelig, skal det indsamles med en steril pipette eller sprøjte, og de tre medier skal skylles fuldstændigt. 3. Lad ekstra materiale dryppe af ved at holde spidsen af objektglasset op mod rørets inderste kant. 4. De sidste dråber kan fjernes fra spidsen af objektglasset med en serviet. Returnér forsigtigt objektglasset til plastrøret og luk det helt. 5. Inkubér objektglasset i 48 h ved 30 ± 2 C eller send det videre til et speciallaboratorium efter inokulering. Længere inkubation kan være nødvendig for væksten af trådfungi, f.eks. fra infektioner i de nedre luftveje. Inokulering med præparater på podepinde: Udstryg forsigtigt podepinden på de tre kulturmedier på objektglasset. Resultater og tolkning Efter inkubation fjernes objektglasset forsigtigt fra røret for tolkning. Overhold aseptiske teknikker under hele inspektionsproceduren. Det anbefales, at anvende kirurgiske handsker under inspektion. Agaroverfladerne må ikke berøres. Medium 1 (Maltagar): Dette medium tillader påvisning af den samlede tælling af alle fungi. Trådfungi producerer normalt kolonier med en grov overflade (aerial mycelium). Kolonierne er ofte pigmenterede (sorte, grå, blå-grønne, gullige og andet). Gærarter producerer hvide til cremefarvede, skinnende til matte kolonier, som normalt har en glat overflade og ligner bakterielle kolonier. Yderligere test er nødvendige for fuldstændig identifikation af patogenerne. 1 Ved kvantitativ bestemmelse sammenlignes den faktiske vækst på objektglasset med referencebillederne i Tolkningsguiden i slutningen af dette dokument. I tilfælde af voldsom DA

4 vækst og et stort antal kolonier 10 5 ), kan agaroverfladerne være helt dækket med en sammflydende plæne af vækst. Der henvises til tabellen og litteraturen for information om den kliniske signifikans af patogentællinger for præparaterne fra forskellige kropsområder: 1-5 Præparattype Antal gærkolonier Normal 1) Tvivlsom 2) Klinisk signifikant Midtstråle- eller kateterurin 10 3 /ml /ml >10 5 /ml Urin opsamlet via suprapubisk Forekomsten af fungi er klinisk signifikant blærepunktur Spyt 10 3 /ml /ml >10 5 /ml Svælgskylninger >10 4 Fæces 10 3 /g /g >10 5 /g 3) Vaginale præparater Forekomsten af fungi er klinisk signifikant 1) Lave tællinger kan være signifikante hos forbehandlede patienter eller hos patienter med kroniske infektioner. 2) Genevaluér om muligt. 3) Behandling af patienter med høje gærtællinger i fæces skal evalueres omhyggeligt. Høje gærtællinger i fæces forekommer ofte hos patienter, som blev forbehandlet med antibakterielle antimikrobielle stoffer. Efter fuldførsel af den antibakterielle behandling, mindskes gærtællingen sædvanligvis igen til normal. Hos immunokompromitterede patienter kan lave tællinger endog angive en infektion. 1,3 Medium 2 (maltagar med cycloheximid): Dette medium sikrer undertrykkelsen af de trådfungi, der er følsomme over for cycloheximid (f.eks. mug såsom Aspergillus). Visse gærarter hæmmes også af dette additiv. Cycloheximid-resistens er en vigtig karakteristik for differentieringen af fungi: Organismer 1) Klinisk signifikans og hyppighed Cycloheximid-resistens Candida albicans Vigtigt patogen, ofte C. dubliniensis Findes ofte i HIV-patienter C. guilliermondii Sjældent, lav C. kefyr (= C. pseudotropicalis) Sjældent, lav Andre arter Sjældent Cycloheximid-følsom Candida tropicalis Sjældent, lav C. krusei Relativt ofte, kendt patogen C. parapsilosis Sjældent, kendt patogen Candida (Torulopsis) glabrata Relativt ofte, kendt patogen Cryptococcus neoformans Sjældent; vigtigt patogen Aspergillus, Penicillium og andre fungi Aspergillus kan producere infektioner i de nedre luftveje eller andre infektioner. Disse fungi kan også forekomme som kontaminanter. 1) Bemærk, at væksten eller hæmningen på dette medium ikke er begrænset til arterne opført i denne tabel. De nævnte organismer forekommer ret ofte i kliniske præparater. Der henvises til litteraturen for yderligere information. 1,7 Medium 3 (CLED agar) anvendes til kvantitativ bestemmelse af den bakterielle tælling, som er til stede i præparatet. Den bakterielle tælling kan være vigtig ved bedømmelsen af forholdet mellem bakteriel- og fungivækst, f.eks. i fæces. Bemærk at yderligere test, såsom biokemiske og/eller mikroskopiske procedurer, er nødvendige for fuldstændig identifikation af patogenerne, som er isoleret på dette dyppeobjektglas. 1 De fleste af disse metoder er kun tilgængelige på diagnostiske laboratorier og kan normalt ikke foretages på lægepraksissen. Alle dyppeobjektglas med tvivlsomme eller klart positive resultater skal derfor sendes til et analytisk laboratorium, der foretager mykologiske test. DA

5 Efter brug og inden bortskaffelse skal alle brugte rør og andre kontaminerede materialer autoklaveres eller brændes. Se dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for detaljer. FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBL Mycoslide anvendes til påvisningen, isoleringen og optællingen af fungi, inklusive gærarter, fra urin, spyt, svælgskylninger, fæcespræparater og en mængde andre præparater. Medierne indeholdt på dette dyppeobjektglas er almindeligt anvendte standardmedier til isoleringen af de 1, 8-10 respektive fungale og bakterielle grupper. Væksten af bakterier på fungale kulturmedier (medium 1 og 2) på dette dyppeobjektglas er til tider ikke helt undertrykt. I tilfælde, hvor der er tvivl, bør en methylenblå- eller gram-farvning fra tvivlsomme kolonier foretages. De mindst kræsne bakterielle arter vil vokse på medium 3 (CLED agar). Dette medium understøtter dog ikke vækstorganismerne, såsom patogene Neisseria-arter, Haemophilus-arter og andre. Beta-hæmolytiske streptokokker vokser ikke godt på dette medium. Blodagar eller chokoladeagar skal derfor inkluderes, hvis der er mistanke om en bakteriel infektion med sådanne organismer. På BBL Mycoslide anvendes CLED agar hovedsagligt til at bestemme medfølgende bakteriel flora. Det anbefales at anvende andre systemer eller medier for nøjagtig diagnose af bakterielle infektioner. BBL Urotube systemer bør anvendes til diagnosticering af bakterielle infektioner fra urinpræparater. Præparater til påvisningen af bakterielle infektioner fra andre kropsområder skal behandles på pladekulturmedier, som er passende for præparatet. Antallet af arter, som kan vokse på medierne på dette dyppeobjektglas, er stort og er ikke begrænset til dem nævnt i sektionen Resultater og tolkning. Passende identifikation af mange organismer kan kun foretages på analytiske laboratorier. Objektglas bør derfor sendes til sådanne laboratorier efter inokulering eller efter inokulering og inkubation. BBL Mycoslide er beregnet til brug ved primær isolering og tælling. For yderligere test, og især hvis blandede kulturer forekommer på medierne i dette system, skal videredyrkninger på passende plademedier foretages for at anskaffe rene kulturer, som er obligatoriske for fuldstændig identifikation og følsomhedstestning. 1 Dyppeobjektglas må ikke anvendes til foretagelse af diskfølsomhedstest. LITTERATUR 1. Fromtling, R.A. (section editor) Mycology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 2. Halle, E., et al Genitalinfektionen Teil I und II. In: Mauch, H., Lüttiken, R., and S. Gatermann (eds.): MiQ - Qualitätsstandards in der mikrobiologisch-infektiologischen Diagnostik, vol. 10 and 11. Urban & Fischer, Munich, Germany. 3. Kist, M., et al Infektionen des Darmes. In: Mauch, H., Lüttiken, R., and S. Gatermann (eds.): MiQ - Qualitätsstandards in der mikrobiologisch-infektiologischen Diagnostik, vol. 9. Urban & Fischer, Munich, Germany. 4. Podbielski, A., et al Infektionen des Mundes und der oberen Atemwege. In: Mauch, H. and R. Lüttiken (eds.): MiQ - Qualitätsstandards in der mikrobiologisch-infektiologischen Diagnostik, vol.13. Urban & Fischer, Munich, Germany. 5. Mauch, H., et al Infektionen der tiefen Atemwege Teil II. In: Mauch, H., Lüttiken, R., and S. Gatermann (eds.): MiQ - Qualitätsstandards in der mikrobiologisch-infektiologischen Diagnostik, vol. 8. Urban & Fischer, Munich, Germany. 6. Sutton, D.A Specimen collection, transport, and processing: mycology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 7. Hazen, K.C New and emerging yeast pathogens. Clin. Microbiol. Rev. 8: MacFaddin, J. D Media for isolation-cultivation-identification- maintenance of medical bacteria, vol. 1, p Williams & Wilkins, Baltimore, MD. 9. Larone, D.H. 1995: Medically important fungi - a guide to identification. 3rd edition. ASM Press, Washington. 10. Atlas, R.M Handbook of Microbiological media. CRC Press, Boca Raton, FL. DA

6 EMBALLERING/BESTILLING BBL Mycoslide Kat. nr objektglas YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD repræsentant angående yderligere oplysninger. BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: , Fax: BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: BD, BD logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company. Urotube and Mycoslide are trademarks of Becton Dickinson GmbH. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection Becton, Dickinson and Company TOLKNINGSGUIDE (maltgagar, medium 1) Til kvantitativ bestemmelse af celletællinger (se sektionen Resultater og tolkning for klinisk vigtige tællinger) DA

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT DA212115.03 1 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA212115.03 Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt silicone-kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S sengeforhæng Sporicide BIOTECHNICS DANMARK A/S www.biotechnics.dk 42% af traditionelle hospitalsgardiner til afskærmning er inficeret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal, Nov.

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes bakterier og mikroorganismer

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet

BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet RENGØRING af REKVISITTER Pluk druer Afstilkning l Gær Frugtmasse / \ Tilbered GoFerm GÆRnæring Tilsæt sulfit og enzymer 43º - 45º opvarmning ca. 20º C. Ved 40ºopløs

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE National importør Virksomhed Cycle Service Nordic Aps. Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land Danmark

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Læs altid etiketten og følg altid anvisningerne på produktet.

Læs altid etiketten og følg altid anvisningerne på produktet. SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Der kommer snart nye fareetiketter på vaske- og rengøringsmidlerne. Nogle af faresymbolerne og de sikkerhedsmæssige oplysninger, du

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension tobramycin og dexamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Nødtelefon/24 Hours Emergencies Number: Telefon: +45 75631370

Sikkerhedsdatablad. Nødtelefon/24 Hours Emergencies Number: Telefon: +45 75631370 Sikkerhedsdatablad HMIS: Helbred 0 Brandbarhed 0 Reaktion 0 SEKTION 1. PRODUKT IDENTIFIKATION OG VIRKSOMHEDEN Helge Nielsens Allé 7, 1A DK-8723 Løsning, Denmark Telefon: +45 75631370 Fax: +4575631371 Nødtelefon/24

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Et godt liv- med diabetes

Et godt liv- med diabetes Et godt livmed diabetes Sukkersyge hos hund Diabetes mellitus eller sukkersyge er en almindelig stofskiftelidelse hos hunde, som skyldes en relativ eller fuldstændig mangel på insulin. Kroppen har brug

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden Analyseforskrift Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden 20. september 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne forskrift beskriver, hvorledes påvisning af hangriselugt i svinespæk

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MS-H Vaccine øjendråber, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 dosis (30 µl) indeholder: Mycoplasma synoviae-stamme MS-H,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Antibakterielle kontakter - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Begræns bakteriespredningen Infektionssygdomme koster milliarder af kroner om året. Både i form af udgifter til hospitalsindlæggelser

Læs mere

Sådan skyller du et Hickmann-kateter og tager blodprøver fra det

Sådan skyller du et Hickmann-kateter og tager blodprøver fra det Sådan skyller du et Hickmann-kateter og tager blodprøver fra det Du har fået anlagt et centralt venekateter, nærmere bestemt et Hickmann-kateter. Et Hickmann-kateter bruges til at give medicin, væske eller

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Brug: Anvendelse: Emballage: Leverandør: E-mail på ansvarlige for dette SDS PRAESTOL

Læs mere

Tillægsvurdering af CT Exprés TM 4D

Tillægsvurdering af CT Exprés TM 4D Tillægsvurdering af CT Exprés TM 4D CEI er blevet bedt om en tillægsvurdering af en ny patientslange og et nyt multipatientsæt til CT Exprés TM 4D, som er en videreudvikling af CT Exprés TM 3D. Det er

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: A-TOX + Reg. Nr.: 179-75 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere