2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej"

Transkript

1 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010

2 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen og SFO-lederne De fleste børn i børnehaveklassen tilbringer hver dag mange timer på skolen dels med undervisning og dels med leg og fritidsaktiviteter i skolefritidsordningen. På kommunens fire skoler har det pædagogiske personale fokus på at skabe en hverdag for børnene, som er præget af sammenhæng og tryghed. Tryghed er en forudsætning for læring, og gode relationer giver tryghed. Derfor vil det relationelle arbejde i skole- og fritidsdelen være en højt prioriteret samarbejdsopgave for alle voksne omkring børnene. Målet er, at børnene udvikler gode sociale relationer til hinanden, således at de kan lege og arbejde sammen i respekt og med ansvar for hinanden i skolens undervisnings- og fritidsdel. Børn lærer af det, de gør, og de lærer sammen med andre. Der foregår læring, når de leger, oplever, undersøger, eksperimenterer og udtrykker sig. I børnehaveklassen vil man opleve en undervisningsform, der veksler mellem eksperimenterende, undersøgende, kursusprægede og værkstedsorienterede aktiviteter, og hvor der er mulighed for friere perioder med leg og bevægelse. Undervisningen i børnehaveklassen støtter barnets fortsatte faglige og sociale udvikling. Ifølge lovgivningen skal der foretages en sproglig screening af alle børnene i børnehaveklasserne. Screeningen foregår i starten af skoleåret og er ens for alle fire folkeskoler i Hørsholm Kommune. I samarbejde med indskolingsteamet vurderes børnenes sprogforståelse, bogstavkendskab, opmærksomhed på sproglyde og ordkendskab. Vurderingerne foregår i gruppesituationer. Resultaterne af sprogvurderingen skal indgå i børnehaveklassens elevplaner. Endvidere er det obligatorisk, at undervisningen i børnehaveklassen skal indeholde følgende seks temaer: Sprog og udtryksformer Natur og naturfaglige fænomener Det praktisk-musiske Bevægelse og motorik Sociale færdigheder Samvær og samarbejde. Det pædagogiske personale i børnehaveklassen vil i fællesskab planlægge, gennemføre og evaluere den undervisning, der skal foregå i klassen. Ligeledes vil det pædagogiske personale i klassen i fællesskab forestå skole-hjem samarbejdet og arbejde sammen om at udvikle det sociale liv og fællesskab i klassen. Børnene skal lære skolen og hinanden at kende. De skal lære at lege og arbejde sammen både i mindre og større grupper. Det kan være forskellige former for samvær, som sam linger, hvor børnene synger sammen, optræder for hinanden, planlægger fælles emner eller diskuterer elevrådsarbejde. Det kan også være udflugter, teateroplevelser, legedage og aktiviteter i forbindelse med højtiderne. Det er intentionen, at forældre og elever oplever overgangen fra børnehaveklassen til første klasse som en fortsættelse af den skolegang og de fritidsaktiviteter, som børnene er blevet fortrolige med i deres første skoleår. 2

3 Skolestart 2010 Indhold Det første skoleår Skolestart 2010 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv Skole-hjem-samarbejde Skolesundhedstjenesten Tandpleje Tale-hørepædagogens arbejde i skolen Med skolen starter et nyt kapitel i dit barns liv. En god og tryg skoletid er fundamentet for at bevare lysten og nysgerrigheden til at lære livet igennem. I skolen handler det om at give dit barn de bedste muligheder for at klare sig godt i det videre liv. Vi ved, at trivsel i skolen har stor betydning for, hvor godt børn klarer sig både fagligt og socialt. I den nye skolepolitik sætter Børne- og Skoleudvalget bl.a. fokus på at skabe gode forudsætninger for trivsel. Vi mener, at børn skal ses, høres, forstås, værdsættes og føle sig som en del af fællesskabet. De fysiske rammer i skolen har også vores politiske bevågenhed. Skolen har i dag pligt til at tilrettelægge en undervisning, der rummer udfordringer for alle elever. Det stiller krav til en fleksibel indretning og anvendelse af klasselokalerne og til brugen af forskellige typer af læringsmidler som eksempelvis bøger, artikler, film, computere m.m. I Hørsholm er vi et skridt foran, når det gælder integration af it i undervisningen. I alle klasselokaler findes der digitale tavler - også kaldet SmartBoards, og der er installeret trådløst netværk. Det er medvirkende til, at vi sikrer, at vores børn bliver dygtige it-brugere, der kan begå sig i samfundet. Det er af stor betydning, at I som forældre bidrager til, at jeres barn får et godt skoleforløb. Det gode skoleforløb skabes i samarbejdet mellem skole og hjem og er et fælles ansvar. Jeg vil derfor opfordre alle forældre til at tage aktiv del i samarbejdet. På de næste sider kan du læse meget mere om, hvad det vil sige at gå i skole i Hørsholm. VELKOMMEN til skolerne i Hørsholm og til et konstruktivt samarbejde Oplysningen 7 gode råd ved skolestart Kampagne om de små nye trafikanter Hørsholm Musikskole Forældre på banen for bedre trivsel i og uden for skolen Trafikpolitik på skolerne viser vej Med venlig hilsen Pernille Schnoor Formand for Børne- og Skoleudvalget Avisen er udgivet af Direktørområdet for Børn og Unge i Hørsholm Kommune Ansvarshavende redaktør: Dorte Seistrup. Redaktion: Marianne Gram. Fotos: Bo Elberg Jørgensen (undtagen forsidefoto og fotos side 2 og 9). Design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle. Oplag: 400 stk. 11 Interaktive tavler i børnehaveklasserne bagsiden Til dig, der snart skal begynde i skole 3 3

4 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hanne Ravn Skolepsykolog I Hørsholm Kommune hører Pædagogisk Psykologisk Rådgivning under Direktørområdet for Børn og Kultur, hvor rådgivningen er en del af Børn og Unge. Målgruppe Børn og unge i alderen 0-18 år samt deres familier. Indhold Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder rådgivning og vejledning, foretager psykologiske vurderinger, herunder eventuel testning og talepædagogiske undersøgelser samt undervisning til børn med tale- og hørevanskeligheder. Der kan desuden tilbydes psykologiske samtaler i begrænset omfang til børn, unge og deres forældre. Alt foregår i et samarbejde med hjemmet. Alle har tavshedspligt. Råd og vejledning ydes gratis. Ud over at være et tilbud til familier er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samtidig rådgivende over for skoler og daginstitutioner i forbindelse med iværksættelse af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilbud Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings tilbud gælder primært for familier, der har børn med særlige behov. Det kan f. eks. være: Fysisk eller psykisk handicap Tale-, sprog- eller hørevanskeligheder Forsinket udvikling Udviklingsforstyrrelser Kontaktvanskeligheder Skoleproblemer af faglig, social eller kulturel art. Åben anonym rådgivning Som noget nyt har Børn og Unge i august 2009 åbnet en anonym rådgivning, som bl.a. psykologerne er en del af. Den åbne rådgivning tager sig af bl.a. familie problemer, opdragelsesproblemer, søvnproblemer, ængstelse, selvværd, skilsmisse spørgsmål, konflikter, renlighed, spisespørgsmål/overvægt, kammerat- og søskendevanskeligheder, teenageadfærd og lignende, hvor forældrene oplever vanskeligheder med barnet eller blot har spørgsmål i forbindelse med, hvordan de hjælper barnet bedst. Telefonisk rådgivning hver mandag kl på telefon eller mød personligt op hver torsdag fra kl på Familierådgivningen, Stampevej 10, 2970 Hørsholm. Personale Pædagogisk Psykologisk Rådgivning råder over psykologer og tale-hørepædagoger, og der arbejdes tværfagligt sammen med Børn og Unges øvrige medarbejdere, som er: Socialrådgivere Fysioterapeut Hjemme-hos-pædagog Skolelæge Sundhedsplejersker Konsulent for kuratorvirksomhed SSP-konsulent. Skolens yngste elever Jo tidligere man henvender sig til Rådgivningen, des større er muligheden for, at vanskelighederne kan afhjælpes. Er man som forældre i tvivl om, hvorvidt ens barn er for ungt til at starte i skole, er både daginstitution, skole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning parat med råd og vejledning. Henvendelse Man kan henvende sig direkte til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller til skolen/ institutionen. Når man henvender sig, vil der blive formidlet kontakt til den medarbejder, der arbejder netop i det skoledistrikt, hvor barnet indskrives. 4

5 Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv Lone Vintergaard Tale-hørekonsulent Styrk barnets ordforråd Vær opmærksom på at sætte ord på hændelser og oplevelser i hverdagen. Når I køber ind, tal da med børnene om, hvad de forskellige slags frugter og grøntsager hedder. Kig på skiltene i supermarkedet og snak om, hvad der står på dem. Sæt altid ord på de ting, I gør eller oplever sammen. En fyldig begrebsverden og et stort ordforråd giver god mulighed for senere at læse og forstå tekster. Rim og remser For de fleste børn er det let og sjovt at lære remser udenad på grund af remsens rytme og sprogmelodi. Rytmen og det musiske element i remsen får sproget til at flyde. Hvem kender ikke Okker Gokker.... Når man leger med rim og remser, styrker man barnets lydopmærksomhed. Man lytter sig til, hvad der rimer. Det er de små lydlige forskelle i ordene, der sættes under lup. Denne opmærksomhed mod sprogets lydside kommer barnet til gode, når det skal lære at læse og stave. Der er masser af gamle og nye remsebøger på biblioteket. Selv mindre børn kan blive meget hurtige til at legelæse remserne. Bogstaver og tal De første bogstaver, barnet stifter bekendtskab med, er som regel dem i dets eget navn. Støt barnet, hvis det vil skrive et gækkebrev eller et kort, når I er på ferie. Giv også barnet mulighed for at se bogstaver på plakater, som magneter på køleskabsdøren eller ved spil. Der er også masser af sproglige symboler og tal i hverdagen: skilte, reklamer, avisens forside og legetøjskataloger. Tal med børnene om, hvad der står. Højtlæsning er indgang til skriftsproget Højtlæsning er især værdifuld for børnenes begyndende læse- og skriftsprogsudvikling. Læs derfor regelmæssigt for jeres barn. Billedbøger, blade, teksten på tv eller på computeren. Brug hellere et kvarter hver dag i et hyggeligt samvær end to timer om søndagen. Ved at få læst op regelmæssigt opnår barnet, ud over det dejlige i den tætte kontakt, et stort ordforråd og indirekte en viden om skriftsproget. Ved at kigge med i bogen, som I læser op, opdager barnet noget om læseretning, linier og afsnit, og hvis I undervejs fortæller barnet, at her står der Pippi, genkender barnet snart ordbilledet. Hvis barnet spørger om navnet på et bogstav, skal I naturligvis fortælle det. Hvad barnet kan i dag med en voksen ved hånden, kan det selv i morgen. Læsning er indgang til viden og oplevelser. Computerspil Efterhånden er der også kommet mange gode og lærerige computerspil på markedet til børn, hvor bogstaver og tal indgår. Disse har bestemt en værdi, når barnet begynder at interessere sig for at lege med lyde, bogstaver, ord og tal. Her kan barnet sammen med en voksen få en god samtale om, hvad der sker på skærmen. Sproget som redskab for venskaber Et godt sprog kan også være et vigtigt redskab i forhold til at etablere venskaber. At have gode venner er af afgørende betydning for et godt liv i klassen. Sproget bruges også til at udtrykke følelser og til at løse konflikter i klassen. Som forældre er det derfor vigtigt, at I hjælper barnet med at sætte ord på de konflikter, barnet evt. er del af, og vænner barnet til, at man kan løse disse ved samtale. Skole-hjemsamarbejde Samarbejdet mellem skolen og hjemmene grundlægges i indskolingen Birte Sivertsen Skoleinspektør Et godt samarbejde mellem skolen og forældrene er af stor betydning for barnets skolegang. Skolen er mere end kundskaber og færdigheder skolen er også et dannelsessted, hvor det enkelte barn gennemgår en personlig udvikling og lærer at omgås og samarbejde med andre. Skolen har altså ud over sin undervisningsopgave også en opdragende rolle, men det grundlæggende ansvar for barnets udvikling og opdragelse er forældrenes. Derfor er det så vigtigt, at der er en god kommunikation og et godt samarbejde mellem skolen og hjemmene. Skolen er ikke en serviceorganisation, men en kulturinstitution hvor lærere, pædagoger, forældre og børn indgår i et forpligtende fællesskab med respekt for hinanden og for hinandens roller. En forudsætning for et godt samarbejde er, at man lærer hinanden at kende og møder hinanden med tillid og åbenhed. Skolehjem-samarbejdet grundlægges i de første skoleår med forældremøder om undervisningen og klassens aktiviteter, skole-hjemsamtaler om det enkelte barns udvikling og uformelle arrangementer i form af klassefester, skovture og lignende, hvor forældrene også får mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Skolen bestræber sig på at holde forældrene velinformerede om undervisningen samt om klassens udvikling og dagligdag og forventer, at forældrene tager aktivt del i skole-hjem-samarbejdet. Det fællesskab, som bygges op omkring en klasse, skal bære igennem et helt skoleliv også når der måske kommer problemer i børnenes teenageår, hvor de voksne kan få brug for at stå sammen og støtte hinanden. I løbet af et barns skoletid kan der naturligvis opstå situationer, hvor forældrene undrer sig eller er uenige med skolen. I sådanne tilfælde bør man som forældre kontakte skolen i første omgang lærerne for at få løst en eventuel konflikt. Men en konflikt bør behandles mellem de voksne. Det er vigtigt for barnets trivsel og udvikling på skolen, at barnet fornemmer, at forældrene viser tillid til den skole, de har valgt men dette er ikke det samme som altid at være enig med skolen. Hvis man som forældre ønsker at tage et overordnet medansvar for skolen, kan man på nogle af kommunens skoler deltage i kontaktforældrearbejdet, eller man kan stille op til valg til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen, som vælges for en fireårig periode, fastsætter de overordnede principper for skolens virksomhed, godkender skolens budgetter og deltager i ansættelser af ledere og medarbejdere. 5

6 Skolesundhedstjenesten Ina Hoffmann Ledende sundhedsplejerske Grundlaget for sundhedsarbejdet i skolen er Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, som har til formål at fremme børn og unges sundhed og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Ved skolestart tilbyder sundhedsplejersken undersøgelser, hvor I ved behov bliver inviteret til at deltage. Undersøgelsen er en bred vurdering af jeres barns helbred og af, hvordan barnet vokser og trives i hverdagen som skolebarn, hvor betingelserne og kravene er anderledes end tidligere. Det vurderes, om jeres barns helbred kræver særlige hensyn i skolen. Desuden kan samtalen dreje sig om forhold til kammerater, generthed, søvn og kost, allergi, vaccination, vådliggerproblemer afhængigt af, hvad I og jeres barn finder væsentligt. Eleverne og forældrene kan til enhver tid tage kontakt til sundhedsplejersken for at drøfte aktuelle problemer. Ofte kan disse samtaler danne grundlag for undervisning i klassen i et sundhedsemne, som er aktuelt for eleverne Sundhedsplejersken kan samle elever med fælles problemer i en gruppe, som mødes jævnligt for at tale sammen Undervisning i sundhedsemner Ekstra undersøgelser og vejledning til børn og unge med særlige behov. Den kommunale sundhedstjeneste er kun forebyggende. Hvis der er behov for behandling, henvises til den praktiserende læge. Henvendelse Ud over træffetid ugentligt på den enkelte skole kan sundhedsplejerskerne træffes alle hverdage på telefon: I 1. klasse foretages den samme vurdering som i børnehaveklassen. Efterfølgende vil kun de børn og forældre, hvor enten de selv, sundhedstjenesten eller skolen skønner det nødvendigt, blive indkaldt til en uddybende, problemorienteret samtale/ undersøgelse ved børne- og ungelægen. Sundhedsplejerskens tilbud til de øvrige klasser: 5. klasse: Undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt 8. klasse: Undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt samt en samtale 9. klasse: Tilbud om en sundhedsdag, hvor klassen i fællesskab med børne- og ungelægen og sundhedsplejersken gennemgår et sundhedseksperimentarium og eventuelt samtale/undersøgelse På de øvrige klassetrin tilbydes behovsorienteret samtale og eventuelt undersøgelse Sundhedssamtaler individuelt eller i grupper. Ved samtalerne kan sundhedsplejersken tage emner op, som er aktuelle for aldersgruppen, og som eleverne ønsker at drøfte 6

7 Tandpleje Tove Rokkedal Andersen Overtandlæge Skolebørnene bliver indkaldt fra klassen eller ved kontakt til hjemmet. Børn i børnehaveklasse og 1. klasse indkaldes med forældre, med mindre andet er aftalt. Til og med 3. klasse får børnene skriftlig besked med hjem, når de har været til undersøgelse/behandling på tandklinikken. Forældre til børn på alle klassetrin er velkomne til at aftale tid og følge barnet til tandeftersyn/ behandling. Praktiske oplysninger Skolebørnene kommer normalt til undersøgelse og behandling på den tandklinik, der ligger på skolen. På Rungsted Skoles tandklinik foretages dog kun undersøgelser og forebyggende behandlinger. Al anden tandbehandling foregår på Vallerødskolens tandklinik. Der er arrangeret en særlig kørselsordning for Rungsted Skoles behandlingsbørn til og med 7. klasse. Ønsker du, at dit barn skal tilknyttes en anden kommunal klinik end den klinik, der ligger på barnets skole, skal du ringe til den klinik, du ønsker og give besked. Så sørger de for, at barnets journal overføres til den nye klinik. Behovstandpleje Alle undersøgelser sker efter det enkelte barns behov. Antallet af besøg på klinikken vil derfor afhænge af barnets risiko for at få huller i tænderne. Risikoen for at få huller i tænderne er større, når barnet: Er ved at få kindtænder Ikke får børstet tænderne grundigt nok Spiser usundt eller får meget slik Hyppigt drikker sodavand eller andre søde drikke. Forebyggelse Tandplejen lægger stor vægt på at forebygge huller i tænderne og tandkødssygdomme. Det gør vi ved: Undervisning, både individuelt og på udvalgte klassetrin Individuel instruktion i tandbørstning Fluorbehandling af tænder med begyndende huller Lakering af tænder med meget dybe furer, så de bliver lettere at holde rene. Intensivt kursus i tandbørstning for alle børn i 4. klasse. Tandregulering Ved hvert af de almindelige behovsbestemte tandeftersyn bliver barnets tandstilling kontrolleret. Derudover bliver alle 5. klasses piger og 6. klasses drenge undersøgt for tandstillingsfejl af en specialist. Forældrene får skriftlig besked om resultatet af undersøgelsen. Tandregulering foregår på Tandreguleringsklinikken, der ligger på Vallerødskolen. Tale-hørepædagogens arbejde i skolen Lone Vintergaard Tale-hørekonsulent Hvis man som forældre er i tvivl, om ens barn følger en normal talesprogsudvikling, kan talepædagogen altid kontaktes. Hun vil så undersøge barnets sproglige niveau. Undersøgelsen kan kun foregå med forældrenes skriftlige tilladelse. Selve undersøgelsen former sig som en dialog mellem barnet og talepædagogen. Talepædagogen undersøger eksempelvis barnets sprogforståelse, ordfor råd, udtale og måde at konstruere sætninger på. Alt efter vanskelighedernes karakter vejleder og rådgiver talepædagogen forældrene og lærerne eller under viser selv barnet. Tale-høreundervisning af skolebørn foregår individuelt eller i grupper alt efter barnets vanskeligheder. Hos skolebarnet møder vi ofte vanskeligheder i form af udtalevanskeligheder, hæse stemmer, stammen, snøvlen eller læspen. Ikke alle børn udvikler sig lige hurtigt. Barnet kan være forsinket i sin sproglige udvikling af flere grunde. F. eks. kan perioder med midlertidige hørenedsættelser eller en varig hørenedsættelse give en forsinket sprogudvikling. Arvelige faktorer så som ordblindhed eller en generel sen udvikling kan også medføre en forsinket sproglig udvikling. I familier, hvor der tales flere sprog, forekommer ofte en forsinket sproglig udvikling. I kan læse mere om tandplejen på vores hjemmeside: 7

8 oplysningen Direktørområdet for Børn og unge Rådhuset Ådalsparkvej Hørsholm Åbningstider for telefonisk og personlig henvendelse: Mandag til fredag: samt torsdag Formand for Børne- og Skoleudvalget Pernille Schnoor Børne- og Kulturdirektør Jesper Daugaard Skole- og Institution Skole- og institutionschef Dorte Seistrup Børn og unge Afdelingschef Hanne Deichmann Sundhedsplejerskerne Ledende sundhedsplejerske Ina Hoffmann Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR Ledende psykolog Ebbe Ro Madsen Tale-hørepædagoger Tale-hørekonsulent Lone Vintergaard Hørsholm Skole Selmersvej Hørsholm Fax Skoleleder Per Høxbroe Afdelingsleder for indskolingen Jette Lohse SFO-leder Vibeke van Zaane Rungsted Skole Østre Stationsvej 1A 2960 Rungsted Kyst Fax Skoleleder Birte Sivertsen Afdelingsleder for indskolingen, skole og SFO Hanne Larsen Daglig SFO-leder Pernille Erland Jensen Usserød Skole Gl.Byvej Hørsholm Fax Skoleleder Flemming Boel Afdelingsleder for indskolingen Tanja Steffe SFO-leder Annette Øberg Crothers gode råd ved skolestart 1 Gode skolevaner En lille skolestarter behøver hjælp hjemmefra for at få gode skolevaner. Du giver dit barn nogle vigtige erfaringer og en nødvendig baggrundsviden, når du f. eks. læser op, når I går ture sammen og taler om, hvad I oplever når du inddrager dit barn i forskellige daglige gøremål i hjemmet, f. eks. når I bager, laver mad eller smører madpakke. Det er også at give dit barn gode vaner, at det har et medansvar, når skoletasken skal pakkes med de rigtige ting til næste dag. 2 Vær i dialog Hvis der er noget i undervisningsmetoder eller undervisningsindhold, som man som forældre ikke forstår, vil skolen være glad for at blive kontaktet. Giv dig tid til at tale med lærere og pædagoger, når du har behov for det, og hvis du er i tvivl om noget. Barnet trives bedst, hvis det oplever forståelse mellem forældre, pædagoger og lærere. 3 En lang arbejdsdag Lad barnet møde udsovet og mæt efter et godt morgenmåltid hver dag. Vær opmærksom på, at det er en stor omvæltning at starte i skole. Der er mange nye indtryk, og dit barn kan derfor være særligt træt og måske også lidt pylret. Det er ikke spor unormalt, og det vil være en god ide, at du de første uger ikke arrangerer alt for meget efter skoletid men afsætter tid til en rolig stund hjemme. 4 Vis interesse Din interesse for skolen har stor betydning for dit barns tryghed. Det er en god idé sammen med barnet at tømme skoletasken hver dag og undersøge, hvad nyt der er i den. Børnene er glade for at vise frem, og det virker motiverende, at hjemmet interesserer sig for det, der sker i skolen. Tit vil der være en besked fra skolen. Den skal helst frem den dag, børnene har fået den. 5 Madpakke Sørg for, at dit barn har en sund og nærende madpakke med hver dag. Der er mulighed for at melde sig til en mælkeordning, så mælken bliver udleveret hver dag på skolen. Det er også en god ting at medbringe lidt frugt eller en ekstra mad til de små pauser i løbet af dagen. 6 Skiftetøj Husk at lægge en gammel bluse i tasken, når der skal males og modelleres. Husk også gymnastiktøj til gymnastiktimen. Giv altid dit barn fornuftigt tøj på, så det kan lege ude også når det regner. Der spares meget udredningsarbejde, hvis tøj og sko er mærket med tydeligt navn. 7 Skolevejen Lær dit barn skolevejen. Gå turen hver dag sammen med barnet i en periode. Lær det de farlige steder, og hvordan man færdes i trafikken. Hvis du kører dit barn i skole, så kom i god tid. Der er som regel meget trafik og kaos omkring skolen de sidste fem minutter, inden timen starter. Følg barnet helt ind i klassen i den første tid. Vallerødskolen Stadionallé Rungsted Kyst Fax Skoleleder Michael Geilager Afdelingsleder for indskolingen Marianne Gram SFO-leder: Charlotte Schou Nielsen

9 Kampagne om de små n y e trafikanter Charlotte Skov Trafikplanlægger, Vej og Park I august 2010 gennemfører Hørsholm Kommune en trafikkampagne for de nye skolebørn. Kampagnen Pas på de små i trafikken opfordrer forældre til at træne god trafikadfærd med deres børn. Børnene skal rustes til at færdes sikkert i trafikken både i forbindelse med skolestart og resten af året. Fra starten af august og en måned frem vil forældrene møde vejkantplakater ved skole vejene, hvor budskabet er at skabe ekstra opmærksomhed omkring de nye trafikanter i trafikken. Samtidig uddeler skolerne en grundpakke til alle børnehaveklassebørn. Grundpakken består bl.a. af elevhæftet Pas på Albert og Rose i trafikken. Hæftet indeholder forskellige trafikopgaver. Der er tegninger, der skal farves og mange andre spændende opgaver, hvor børnehaveklasseeleven skal tage stilling til de ting, han eller hun møder i trafikken. Der er desuden en folder med gode råd til forældrene om, hvordan de kan træne skolevejen med deres barn. Folderen giver også forældrene viden om, hvad børn kan magte i trafikken i en alder af 5-6 år. Hørsholm Musikskole Alle børn og unge under 25 år med bopæl i Hørsholm Kommune kan gå på Hørsholm Kommunale Musikskole. Her bliver der undervist i alle instrumenter og sang, og der er masser af spændende tilbud også til de yngste. Der er ca. 600 elever på Hørsholm Musikskole, og hvert år afholder vi mere end 150 koncerter rundt omkring i Hørsholm, hvor elever og lærere viser, hvad de kan. Ud over den individuelle undervisning prioriterer vi sammenspil højt, og opretter hvert år sammenspilsgrupper og orkestre, hvor du kan lære at spille sammen med andre. Hørsholm Musikskole er centralt beliggende i Hørsholm med 19 undervisningslokaler og orkestersal. Ud over den centralt placerede Musikskole er der undervisning på flere af kommunens skoler og institutioner. På Musikskolen er vi 30 veluddannede og inspirerende lærere, der meget gerne vil hjælpe dig med at vælge det rette instrument. Du kan læse mere om musikskolen, instrumenter og lærere på hvor du også kan tilmelde dig undervisning. Vi glæder os til at spille med dig! Hørsholm Kommunale Musikskole Rungstedvej 1B. Postbox Hørsholm Telefon: Se alt om Musikskolen på: Hørsholm Musikskole kan lære dig at spille og synge! 9

10 Forældre på banen for bedre trivsel i og uden for skolen Ulrik Svanholm SSP-konsulent SSP er et samarbejde imellem skole, socialforvaltning og politi. SSP arbejder forebyggende og forsøger at give viden og information om forebyggelse til primært børn, men også til voksne. Der er to SSP-konsulenter i Hørsholm: Ulrik Svanholm og Jakob Greve. SSP-arbejdet i Hørsholm har fokus på forebyggelse, og indsatsen Forældre på banen indgår i de forebyggelsesindsatser, som Børn og Unge-afdelingen i Hørsholm tilbyder. Formålet med Forældre på banen -projektet er at understøtte dialog og samarbejde mellem forældre til skolebørn. Forældre på banen er et projekt, som startede i Det involverer forældre på alle Hørsholms kommunale skoler og Rungsted Private Realskole. Når dit barn skal i børnehaveklasse, er det ofte en stor omvæltning for dit barn men også for dig som forælder. Der er rigtigt mange spørgsmål, som melder sig. Langt de fleste besvarer skolen. Men en del spørgsmål handler mere om holdninger, normer, og hvad gør de andre; smører jeg den rigtige madpakke, skal jeg give mit barn lommepenge, hvordan holder jeg fødselsdag, hvor dyre fødselsdagsgaver må/ skal der gives, hvornår skal mit barn have en mobiltelefon? Du ønsker sikkert også at vide, hvem der vil få med dit barn at gøre ud over skolen. Endelig vil du naturligt være optaget af, hvad du kan forvente af læreren, og hvad du kan bidrage med for at give dit barn en god skolegang. Alle disse spørgsmål får du lejlighed til at tale om på et Forældre på banen -møde. Du får i begyndelsen af skoleåret en invitation til mødet samt et skema, hvor der er spørgsmål til drøftelse på mødet. Målet med mødet er, at forældrene i klassen får en god dialog om holdninger og normer samt et godt kendskab til hinanden. Vi har erfaring for, at det vil være til gavn og glæde for børn, forældre og skole. Evalueringsskemaerne fra forældrene viser tydeligt, at der er et stort behov for at tale sammen, udveksle holdninger samt lave fælles aftaler omkring eksempelvis fødselsdage og mobiltelefon. Mødet holdes på skolen som et aftenmøde, hvor alle børnehaveklassernes forældre er inviteret. Der vil være oplæg fra SSPkonsulent, tale-hørekonsulent og sundhedsplejerske. Den efterfølgende debat vil tage afsæt i de spørgsmål, der melder sig hos forældrene. Debatten foregår i barnets klasse med børnehaveklasselederen. Der er tilsvarende møder i Forældre på banen -regi i 2., 4. samt 6. klasse. Der tages fat i de emner, der er aktuelle for alderen. I 6. klasse tages eksempelvis emner som rygning og alkohol op til debat. Når der er behov for det, kan SSP-konsulenterne også komme ud og tale med børnene i de enkelte klasser samt med forældrene på møder på alle klassetrin. Trafikpolitik på skolerne viser vej Charlotte Skov Trafikplanlægger, Vej og Park Skolerne i Hørsholm har sat de kaotiske trafikforhold omkring skolerne på dagsordenen. Både børn og voksnes trafikvaner skal forbedres. Trafikpolitik på skoler er det primære værktøj til at skabe sikker trafik for børn og unge. En trafikpolitik sætter rammerne for skolens arbejde med trafiksikkerhed, både hvad angår undervisning, skolevej og de voksne som rollemodeller. Formålet med en trafikpolitik er at skabe opmærksomhed omkring den trafikadfærd som lærere, pædagoger, elever og forældre har og opstille mål for, hvordan man ønsker den skal være, skabe gode trafikvaner og trafiksikre børn. Trafikpolitikken involverer både skoleledelser, lærere, pædagoger, forældre og børn i tæt samarbejde med kommunen. Skolerne i Hørsholm har igangsat arbejdet med trafikpolitikker på de enkelte skoler, og det er skolerne selv, der står for udarbejdelsen af politikkerne - med hjælp og sparring fra en ekstern konsulent. Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1 Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner 2 Sætter fokus på at forhindre ulykker blandt unge 3 Skaber opmærksomhed omkring bedre adfærd frem for fysisk regulering 4 Giver mulighed for at spare på sundhedsbudgettet 5 Giver gode muligheder for at koble trafik og sundhed 6 Baner vejen for alle skolens trafiksikkerhedsindsatser 7 Giver klar rollefordeling 8 Engagerer kommune, skoleledelse, lærere, pædagoger, forældre og børn 9 Gør kommunens tilsyn nemmere 10 Samler de trafikindsatser i skolen, der optager forældrene. Hørsholm Kommune har i 2010 afsat midler til implementering af trafikpolitikkerne samt etablering af fysiske tiltag og forbedringer på skolevejene. 10

11 Interaktive tavler i børnehaveklasserne Interaktive tavler i børnehaveklasserne Else Marie Tinning Skolekonsulent for it og medier I sommeren 2010 er det to år siden, at Hørsholm Kommunes skoler fik opsat interaktive whiteboards også kaldet Smart- Boards i alle klasselokaler. De interaktive tavler forkortes i teksten her iwb. Iwb forbindes med en computer og kan betragtes som en ekstra stor skærm, så hele klassen kan se samtidigt. Det særlige ved den valgte tavletype er, at den har en bagvedliggende teknologi, som gør, at den kan betjenes ved berøring med en finger. Man kan også bruge højttalere sammen med tavlerne. Vi bruger nu iwb med pc som en moderne afløser for de analoge medier: filmapparat, båndoptager og afspiller, diasfremviser og overhead. I dag hvor film, lyd, billeder og tekster fremstilles i digital form, kan de vises på den interaktive tavle. Da computerne tillige har internetforbindelse, kan diverse nettjenester benyttes i undervisningen. Mange elever og lærere var allerede fra starten fascinerede af iwb s mange anvendelsesmuligheder, men interessen viser sig at vare ved. Med iwb opstår et særligt samspil mellem underviser og elever. Det er nemmere at fastholde elevernes opmærksomhed med tavlen, og eleverne er mere motiverede, idet undervisningen gøres dynamisk. Flere lærere oplever iwb som et stærkt kommunikativt værktøj, der understøtter elevernes læringsprocesser både motorisk, visuelt og auditivt. I planlægningsfasen til opsætning af iwb i Hørsholm var der tvivl om behovet for tavlerne i børnehaveklasserne, men heldigvis blev der også sat iwb op her, og de benyttes hver dag lige så ofte som i de andre indskolingsklasser til forskellige funktioner: Skrivning og tegning: Det er spændende for eleverne at skrive og tegne på tavlen med sjove farver, figurer og tryllepenne, idet der er så mange muligheder. Det, som tegnes og skrives, kan tillige gemmes på computeren, så der kan arbejdes videre senere. Præsentation og opgaveløsning: Når klassen skal have gennemgået en opgave eller have hjælp til at løse en vanskelig opgave i f.eks. trafikhæftet, tager læreren en digital kopi af siden, og så kan opgaven løses i fællesskab på tavlen. Læringsspil: Flere af undervisningsprogrammerne på skolernes pc er er meget egnede til iwb. Eleverne arbejder to og to ved tavlen som et værksted, snakker sammen om løsningsmuligheder og løser opgaverne i fællesskab. I børnehaveklassens legetime vælges læringsspil ved iwb ofte af eleverne. Nettjenester: Skolerne abonnerer på forskellige nettjenester til undervisningen, som kan benyttes bl.a. af børnehaveklassen. DR.dk benyttes, hvis klassen skal se en aktuel udsendelse. Da et stort skib lå ved Storebæltsbroen og ventede på lavvande for at komme under broen, fulgte en børnehaveklasse med i hændelsen på iwb. Også gratis nettjenester som You- Tube med film, undervisningsspil med lyd til bogstav- og talindlæring og Google map kan inddrages. Det er spændende for eleverne at se på storskærmen, hvor de bor eller har været på ferie. Mange forældre er bevidste om mulighederne for at vise fælles oplevelser på iwb. Ofte filmer en forælder, hvad der sker ved et klassearrangement og brænder en dvd til klassen. Så kan eleverne i fællesskab se deres teaterstykke eller gense sjove oplevelser fra en fælles skovtur. Der er ingen tvivl om, at børnehaveklasserne er glade for deres iwb, men de gamle kridttavler findes stadig i klasserne, og dem er det da stadigvæk også sjovt og lærerigt at skrive og tegne på. 9 11

12 Til dig, der snart skal begynde i skole Nu varer det ikke så længe, før du skal i skole. Det er altid spændende at begynde på noget nyt; men det er også rart at vide lidt om, hvad der foregår. Her kan du læse, hvad andre børn kan huske fra deres første skoledag: Niels fortæller: Den første skoledag var jeg lidt genert, men min mor og min lillebror var med, og det var rart. Inspektøren bød mig velkommen. Den første ven, jeg fik, var Henrik, men jeg fik mange venner bagefter. Da jeg skulle begynde i skolen, troede jeg, at vi fik rigtig mange lektier for. Men det gjorde vi ikke. Vi sang rigtig mange sange og tegnede bogstaver på ryggen af hinanden. Gritt fortæller: Jeg var genert den første dag, men da jeg havde været i skolen i lang tid, kendte jeg næsten alle i min klasse. Min far, mor og lillesøster fulgte mig den første dag. Det var rart. Jeg kunne bedst lide at lege med mine venner. Jeg kendte heldigvis tre fra min børnehave. Men jeg fandt hurtigt nogle nye venner, og vi legede nogle sjove lege. Tegn dig frem til den røde bold Sæt streger mellem tal og tårne så antallet passer. BLYANT BOG MADPAKKE PENALHUS LINEAL VISKELÆDER Tegn de 6 ting Mads og Mette skal have med i skole. Ådalsparkvej Hørsholm Tlf

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole Distrikt Als Nord Når dit barn skal i skole SKOLESTART 1 2 Kære forældre Nu er tiden inde til, at du og børnehavens kontaktpædagog snakker sammen om dit barns skolestart til sommer. Dette hæfte giver dig

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart.

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart. Skovvangskolen. Informationsfolder til forældre ved skolestart. 1 Skovvangskolen vil med denne folder orientere forældrene om hvilke mål og forventninger, vi har til det kommende skole/hjem-samarbejde

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære!

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! I det følgende kan du læse mere uddybende, hvad vores mål og indhold er for vores 0. klasser. Lærerne: 1. Louise Fruergaard Hare, pyramiden

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom Forældreinformation Læsefolder for indskolingen Læsning er grundlaget for lærdom Giv mit barn læsehunger, det beder jeg om med brændende hjerte. (Astrid Lindgren) Det er i skolen, barnet skal have sin

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. September 2010 Kære forældre Med denne folder vil vi først og fremmest gerne byde jer og jeres børn velkommen på Vadum Skole. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Det er noget stort at

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Klar Parat Skolestart

Klar Parat Skolestart Klar Parat Skolestart Januar 2013 Espergærde Skole tlf. 4928 1660 www. espergærdeskole.dk Hvad er en børnehaveklasse? Børnehaveklassen er kort fortalt en god start på et langt skoleforløb. Børnehaveklassen

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

overgang fra børnehave til Skægkærskolen

overgang fra børnehave til Skægkærskolen overgang fra børnehave til Skægkærskolen Hvorfor denne folder? Der lægges i denne folder op til, at styrke samarbejdet imellem forældre, børnehave, sfo og skole. Et samarbejde der har til formål, at fremme

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

Dit barns læring. = et fælles ansvar

Dit barns læring. = et fælles ansvar Dit barns læring = et fælles ansvar Indhold Kære forælder Indledning... 3 Integritet og selvstændighed... 4-5 Trivsel og tryghed... 6-7 Sociale kompetencer... 8-9 Kommunikation og sprog... 10-11 Læringskompetence...

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TAL MED DIT BARN Et godt talesprog og et solidt kendskab til ords betydning er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Når man foretager sig en

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Stjernebørn. Vester Nebel Skole 2017

Stjernebørn. Vester Nebel Skole 2017 Stjernebørn Vester Nebel Skole 2017 Kære forældre og børn Velkommen til vores stjerneforløb i Vester Nebel, overgangen til skolen. Vi vil gerne med dette lille hæfte fortælle jer om dagligdagen i Vester

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen.

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. Årsplan for 0.årgang i SKK i 2015-2016 Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. 0.årgang arbejder ud fra Undervisningsministeriets faghæfte 23- Fælles Mål 2009

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2014/2015 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 640 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 1 ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 Dorthe Johansen Tina La Cour Simonsen Dorthe Ingeberg Nina Hein Jørgensen Gitte Philp Sine Rossen 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning Skoleparathed

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere