INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 4 Konklusion/Perspektivering Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 4 Konklusion/Perspektivering... 32 Konklusion... 32 Perspektivering... 33. Litteraturliste Bilag"

Transkript

1 GRØN OMSORG Mette Puk Andersen og Susanne Bork Omsorgsorganisationernes Samråd Demenskoordinator Holmegårdsparken december 2007 Vejleder Mette Søndergård

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Baggrund... 3 Overvejelser... 4 Afgrænsning af emne... 4 Problemformulering... 5 Definition af ord... 5 Metoder... 6 Dataindsamling fra litteratur... 6 Kardex/Livshistorie... 6 Foto/video... 6 Egne observationer... 6 Parametre for egne observationer... 7 Målgruppe... 7 Kapitel 2 Præsentation af data... 8 Præsentation af beboerne... 8 Beskrivelse af turen til Fredensborg Esrum sø... 9 Egne observationer Fredensborg Beskrivelse af turen til Bredekærgård pr. Tranegilde, Ishøj Egne observationer Bredekærgård Litteraturdata Fysisk bevægelse Seks ud af ti faktorer som beskrevet i Grøn omsorg Aktivitet, begrebsdannelse Nydelse Stunder Overstimulering Reminicens Interaktion mellem mennesker med demens Psykologiske behov Kapitel 3 Diskussion/vurdering Parametre Psykologiske behov Aktivitet Stunder og overstimulering Hvad har overrasket os Kapitel 4 Konklusion/Perspektivering Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 2

3 Kapitel 1 Baggrund Vi er henholdsvis social og sundhedsassistent og ergoterapeut på Plejehjemmet Holmegårdsparken. I vores daglige arbejde er vi tilknyttet Aktivitetscenteret samt tre plejeafdelinger. Holmegårdsparken har 145 beboere. Der er 6 afdelinger fordelt på 3 bygninger med stueetage og 1. sal. Derudover er der et køkken, der leverer maden både i det daglige og ved ekstraordinære arrangementer, en Cafè og festlokaler. Teknisk afdeling og Rengøringsafdelingen har til huse i kælderetagen. Administrationen ligger i en bygning for sig. I tilknytning til plejehjemmet forefindes en kirkesal, hvor der er gudstjenester og bisættelser. Indimellem afholdes der koncerter i kirkesalen. Aktivitetscenteret er placeret i midten af de omkringliggende bygninger og har egen terrasse. Hele plejehjemmet er omgivet af en gammel park med grønne plæner og masser af blomster og store træer. Alle afdelinger har en udendørsterrasse, og 2/3 af boligerne har enten balkon eller en lille have. I parken er der et hønsehus med 4 høns og en hane, og en kaninpavillion med 3 dværgkaniner. Flere steder i parken eller på terrasserne har vi en helsegynge placeret. Holmegårdsparken råder i øvrigt over to busser med plads til ni personer i hver. Vi har også tre dobbeltcykler, hvoraf to er med hjælpemotor. Som en del af vores nuværende aktiviteter tilbyder vi beboerne gåture i parken og omkringliggende områder. Cykelture i nærområdet, busture til nær og fjern samt beboerferier er også en del af vores tilbud. Hvert forår afholdes en plantedag. Her kan beboerne være med til at købe planter og tilplante egne altankasser eller krukker. Når vejret tillader det, flyttes nogle af indeaktiviteterne udendørs, eksempelvis diverse boldspil og nydning på terrasserne. Det vi oplever hos vores beboere, når de kommer ud i naturen er glæde, spontanitet og genkendelse. Reaktionerne er ikke nødvendigvis altid positive, men der er en reaktion, som vi i denne sammenhæng ser som et væsentligt element. 3

4 Det, der har inspireret os til, at ville gå mere i dybden med emnet Grøn omsorg, er vores beboeres adfærd, når de deltager i udendørsaktiviteter. Plejehjemmets fysiske beliggenhed og nærmiljøet med skov og strand, giver os en oplagt mulighed for at bruge Grøn omsorg som en trivselsfremmende aktivitet. Overvejelser Vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi mere målrettet kan anvende Grøn omsorg som hovedtema i vores aktivitetstilbud. Hvilken målgruppe kan vi nå? Skal det være en gruppeaktivitet og hvordan skal gruppesammensætningen så være? Kan det være en individuel aktivitet? Hvilken indflydelse har Grøn omsorg på deltagerens/-nes fysiske og psykiske velbefindende? Sker der for eksempel ændringer i bevægeligheden, balancen og udholdenheden fysisk? Øges bevægeligheden i forhold til at række ud efter noget, bøje sig ned, vove sig ud på mere usikker grund, blød skovbund og lignende? Udvises der glæde, nysgerrighed, spontanitet, initiativ eller eventuelt angst? Virker det for overvældende, er der for mange sansestimuli? Er Grøn omsorg altid entydig positiv? Påvirker den sansestimulering, der foregår via ændret terræn og underlag, samt via syns-, høre- og lugtesansen den fysiske og psykiske formåen? Kan der spores ændringer i stemningslejet? Er der tegn på et øget selvværd? Støtter det identiteten? Vil man kunne opleve ændringer i deltagerens/-nes sociale samvær? Opnås der kontakt med andre i gruppen? Udvises der interesse for omgivelserne og sker der interaktion mellem gruppedeltagerne? Øges/fremmes omsorgen for andre? Deltager den enkelte beboer i gruppen? Kan der fornemmes en stemning af sammenhørighed vi er i samme båd? Hvilke praktiske foranstaltninger skal man overveje, når man skal ud i naturen? Så som påklædning, fodtøj, briller/høreapparater og hjælpemidler. Hvordan vil Grøn omsorg blive modtaget på husplan hos henholdsvis beboere, pleje-/aktivitetspersonale? Vil der være beboere, der oplever, at det er for anstrengende, at skulle være udendørs i måske tre til fire timer uanset vejr sammen med andre fremmede og under ikke særlig komfortable forhold? Vil pleje-/aktivitetspersonalet kunne se mulighederne i sådant et tilbud eller vil man opfatte det, som en ekstra arbejdsopgave i en i forvejen presset hverdag? Afgrænsning af emnet 4

5 Overordnet vil vi gerne se nærmere på, hvilken indvirkning Grøn omsorg har på beboere med demens. Vi er specielt interesseret i, om man kan spore en indvirkning på beboerens fysiske og psykiske velbefindende, mobilitet og sociale adfærd. Vi vil gerne have klarlagt dette, før vi igangsætter en egentligt aktivitet med Grøn omsorg som hovedtema. Problemformulering Hvilken indvirkning har Grøn omsorg på den fysiske, psykiske og sociale trivsel hos beboere med demens? Definition af ord Grøn omsorg: er en metode, der anvender naturens ressourcer til at skabe trivsel for mennesker med begrænsninger i bevægelsesfriheden både fysisk, psykisk og socialt. Det er en måde at give følelsesmæssige oplevelser, hvor naturen, samvær med dyr, mødet med andre mennesker, påvirkning af sanserne, frisk luft og motion indgår. Med Grøn omsorg kan man påvirke igangsættelsen af målrettede og bevidste handlinger hos mennesker med demens. Grøn omsorg påvirker følelserne positivt gennem aktivitet og samvær med andre mennesker. Det kan være vejen til oplevelse af at være i live. (2) Trivsel: er at trives. Vi mennesker kan have ringe eller god trivsel på forskellige områder. Det er meget individuelt, hvad der gør, at mennesker trives. Det at trives er, når vi har det godt med, den vi er, der hvor vi er og med det vi gør. Når et menneske oplever følelsen af at trives, har det indvirkning på det enkelte menneskes samlede overskud. Ifølge Grøn omsorg (2, s. 22) er trivsel er en generel følelsesmæssig tilstand, hvor man blomstrer op og føler sig veltilpas. Demens: Demens er det forfald i hukommelsen og andre kognitive funktioner, som i sammenligning med personens tidligere funktionsniveau kan konstateres ved hjælp af en historie om præstationstab og ved abnormaliteter bemærket ved klinisk undersøgelse og neuropsykologiske prøver. En demens diagnose kan ikke stilles, når bevidstheden er svækket, eller når andre kliniske abnormaliteter forhindrer en tilstrækkelig vurdering af den mentale tilstand. Demens er en diagnose baseret på adfærd og kan ikke afgøres ved hjernescanning, EEG eller andet laboratorieudstyr, selvom specifikke årsager til demens kan identificeres ved hjælp af disse metoder. (3, s. 30, McKhann et al 1984) Diagnosen stilles efter ICD 10 (bilag 1). 5

6 Metoder: Dataindsamling fra litteratur: Demens efteruddannelse til social og sundheds personale, Rolf Bang Olsen, mfl. Grøn omsorg, Gerd Johnsen En revurdering af demens, Tom Kitwood Demens og Aktiviteter i et livshistorisk perspektiv, Mette Søndergaard Skovdagcentret Eghjorten Hillerød, Christine Swane Praktisk gerontopsykiatri, Niels Gulmann Demensguide, Kirsti Solheim Demens, P. Johannsen, m.fl. Ældre i bevægelse, Lis Vivi Fonnesbæk m.fl. Vi har valgt at søge viden i ovennævnte litteratur. Disse bøger berører hver især områder, der kan belyse vores problemformulering. Kardex / Livshistorie: Vil vi bruge til præsentation af deltagerne. Foto/Video: Vi vil gøre brug af øjebliksbilleder og små videoseancer til understøttende dokumentation for vores problemformulering. Billederne er taget i situationer, hvor det falder naturligt og så vidt muligt ikke virker forstyrrende. Vi har fravalgt egentlige videooptagelser med videokameraer, da vi har vurderet at det vil virke for forstyrrende. Egne observationer: Vi har planlagt to udflugter ud i naturen. Den ene tur bliver en skovtur til Esrum Sø ved Fredensborg. Den anden tur er en bondegårdstur til Bredekærgård i landsbyen Tranegilde ved Ishøj. Begrundelsen for vores valg af udflugtsmål er omgivelsernes forskellighed, som giver rig mulighed for at få stimuleret alle sanserne. Til det formål skal vi bruge Holmegårdsparkens bus. Gruppen skal bestå af fire beboere, to deltagerobservatører (Mette og Susanne) og en uvildig chauffør. Gruppesammensætningen skal bestå af beboere med forskellige grader af demens. Det vil være de samme beboere, der deltager fra gang til gang. Efter hver udflugt vil vi nedskrive vores observationer for den enkelte beboer. Vi vil bringe alle vore egne observationer på den enkelte som små historier, da vi syntes vi har 6

7 nogle historier at fortælle i en sammenhæng og helhed, som man vil gå glip af, hvis vi kun præsenterer fragmenter. På baggrund af forskellig litteratur som behandler begrebet Grøn omsorg (2) og omgivelsernes påvirkning aktivitetsbegrebet (1), vil vi med egne øjne observere beboernes reaktioner for, at afprøve aktiviteterne og teorierne i praksis. Vi har valgt at være deltagerobservatører, det vil sige, at man som observatør deltager i aktiviteten (6). Begrundelsen for dette er, at vi ønsker en så naturlig situation som muligt, der ligger så tæt op af den virkelighed, vi har i dagligdagen. Derfor har vi fravalgt at en af os gik fra som observatør, fordi det virker forstyrrende og flytter deltagernes fokus fra gruppen og hen på den, der står udenfor og ser på. Ulempen ved at være deltagerobservatører er risikoen for subjektivitet og for at påvirke deltagernes reaktioner i bestemte retninger. Fokus rettes mod indvirkningen på den fysiske, psykiske og sociale trivsel. Parametre for egne observationer For at kunne observere målrettet, har vi opsat følgende parametre for vores observationer. På det fysiske område har vi sat fokus på bevægelsen og sansningen. Indenfor det psykiske område har vi valgt at have fokus på livslyst og hukommelsen. På det sociale område har vi koncentreret os om dialogen/kommunikationen. Bevægelsen: Er i forhold til fysisk handlen, når man færdes frit i naturen, som giver anledning til mangeartede bevægelser. Sansningen: Sanseindtryk fra omgivelserne i form af høre-, lugte-, syns- og følesansen. Livlysten: Udtrykt ved smil/glæde, spontanitet og omsorg for andre. Hukommelsen: Udtrykt i genkendelsen, opmærksomheden/koncentrationen. Dialogen/kommunikationen: Interaktionen mellem deltagerne. Parametrene tager afsæt i de 10 faktorer som påvirkes af Grøn omsorg(2) Målgruppe: Ledere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere, der har berøringsflader med mennesker med demens. 7

8 Kapitel 2 Præsentation af data Præsentation af beboerne Eva Eva er en 84-årig gammel dame, som er vokset op i Nykøbing Mors. I barndomshjemmet var der syv børn. Eva har været gift, har en søn og en svigerdatter, men der er ikke nogle børnebørn. Eva har været indehaver af et parfumeri. Eva og hendes mand har haft en båd og brugt megen af deres fritid på at sejle. Eva har altid gået i kirke om søndagen. Giver udtryk for, at hun godt kan lide at komme ud i naturen og gå ture. Eva har en demens af Alzheimertypen. Syn og hørelse er alderssvarende. Går med rollator over kortere afstande. Bliver hurtig forpustet. Bruger en kørestol til de længere afstande. Birte Birte er en 91-årig gammel dame, som er vokset op i Silkeborg. Hun har en søster. Faderen døde da Birte var fire år. Moderen har derefter opdraget de to piger alene. Er uddannet fysioterapeut. Birte har været gift og der er en datter, som er præst. Holder meget af dyr og naturen og kan godt lide at have mennesker omkring sig. Har læst meget, tegnet og malet. Birte har en demens af Alzheimertypen. Syn og hørelse er aldersvarende. Bevæger sig frit uden brug af nogen form for hjælpemidler Flora Flora er 81 år. Hun er født i Næstved og er vokset op i en plejefamilie. Flora har været gift, og hun har fået 2 piger og 2 drenge. Hendes børn har været meget interesseret i heste, både rideskoleheste og væddeløbsheste. Børnene havde det først som hobby og siden hen som voksne, blev det deres erhverv. Så Flora har brugt meget tid på en nærtliggende rideskole og væddeløbsbane. Andre fritidsinteresser har været campinglivet med familiens campingvogn. Flora har arbejdet på et bryggeri. Floras syn og hørelse er alderssvarende. Flora bevæger sig frit uden brug af hjælpemidler. Flora har en demens af Alzheimertypen, men har nu også frontale deficit. Alma 8

9 Alma er 93 år. Hun er født og opvokset i Århus, som enebarn. Tæt på hendes barndomshjem boede hendes bedsteforældre, som ejede et stort gartneri. Her tilbragte Alma mange af sine skoleferier. Som helt ung pige har Alma arbejdet som ung pige i huset i Brasilien og siden hen i Hellerup. Hun har været gift og har en søn og en datter. Alma er meget interesseret i planter og blomster, endvidere meget glad for dyr. Holder af at komme ud og nyde solen og luften. Alma kan gå korte afstande med sin rollator Hvis det drejer sig om længere strækninger, gør hun brug af sin kørestol. Almas syn og hørelse er alderssvarende. Alma har en demens af Alzheimertypen. Beskrivelse af turen til Fredensborg Esrum Sø I dag den første november var vi på den første tur med fire beboere og tre personale fra Aktivitetscentret. Vejret var rimeligt, lidt lunere end de foregående dage, men overskyet og blæsende. Det regnede heldigvis ikke. Vi startede fra Holmegårdsparken og kørte ad Strandvejen forbi Knud Rasmussen til lidt syd for Rungsted Havn. Her drejede vi til venstre af Folehavevej. Skoven var en farveeksplosion af grønne, gule, orange, gyldne og røde gående over i mørkbrune farver. Hele denne farvepalet sluttede sig om os, hen over os, da vi kørte gennem skoven. Efter at have passeret Hørsholm Ridehus kom vi ind i et villakvarter, der sluttede med en stejl bakke, som mundede ud i et sving ved slotsøen i Hørsholm. Her lå kirken majestætisk på en lille halvø ude i de omkringliggende søer. På højre side havde vi de gamle bygninger som huser Jagt- og Skovbrugsmuseet. Derefter fortsatte vi gennem Hørsholm by. I Kokkedal drejede vi til venstre af Fredensborg Kongevej. Nu befandt vi os i lidt mere landlige omgivelser med gårde, husmandssteder, almindelige boliger og marker afbrudt af lidt skov hist og her. Vi fortsatte til Fredensborg, hvor vi kørte op mod slottet og fik kastet et blik på Fredensborg Slot. Her foregik der et vagtskifte. Vi fortsatte af Slotsvænget ned mod Sørup og Esrum sø. Vi parkerede bilen ved søen, hvor der var opstillet bænke. Vi kom alle ud af bussen og måtte sande, at her blæste det en halv pelikan, så vi tog madkurvene under armen og gik mod Skipperhuset og skoven. To af deltagerne gjorde brug af kørestol og to gik. På vejen fandt vi et lukket ishus, hvor der stod nogle borde og stole, som vi lånte. Der blev lagt dug på bordet og dækket bord. Vi havde heldigvis taget en del tæpper med så alle blev pakket godt ind, inden vi indtog vores medbragte madpakker. Da vi skulle lukke vores drikkevarer op, opdagede vi at øloplukkeren ikke havde fundet vej til vores bagage. Nu var gode råd dyre, men vi klarede situationen. Man kan vel åbne ved hjælp af en bordkant. 9

10 Efter vi havde spist, var alle med til at pakke sammen. Herefter fortsatte vi mod Skipperhuset, som lå nede ved søen. På vejen dertil passerede vi en masse ænder, blishøns og måger. Vi havde været forudseende og taget en stor pose tørt brød med. Alle undtagen en fik givet fuglene mad. Henne ved Skipperhuset var der trukket nogle både på land for vinteren. De lå udenfor to store sorte træhuse/skure. Ved Skipperhuset drejede vi op ad en stor allé, som førte op til slottet. Den var omkranset af skov på begge sider og her var der som tidligere en farveeksplosion i alle nuancer. Der var træer med vandris. Væltede gamle træer og stammer som var knækket i en storm og stod som nøgne søjler blandt de farvestrålende blade på de andre træer. Skovbunden var blød og der var mange smågrene. Allén var meget lang og gik opad mod slottet, så vi vendte om på halvvejen og gik tilbage til bussen. Vi ville egentlig have drukket kaffe, inden vi tog hjem, men det nåede vi ikke, da tiden løb fra os. Vi var vist også både lidt forfrosne og trætte. Vi kørte den samme vej hjem. Da vi havde kørt et lille stykke vej, begyndte det at regne. Turen varede cirka 4½ time. Egne observationer Fredensborg Eva Mens vi kører ser Eva ud og siger: Se, naih, hold da op, naih hvor flot og peger. Ser og kommenter mange gange farverne, landskaberne og husene, som vi passerer. Eva er vågen hele vejen på udturen. Synger med på Vi har en chauffør som kører trillebør og Nu falmer skoven trindt om land. Griner og smiler meget og er meget med. På turen op ad Strandvejen er Eva meget opmærksom på havnene og bådene. Både dem der er trukket på land og dem der ude på vandet. Fortæller at hun har haft båd i Skovshoved Havn. Da vi skal ud af bussen vil Eva ikke ud, hun kan ikke siger hun. Vi tilbyder, at hun kan komme over i en kørestol og blive liftet ud af bussen og med forsikring om, at vi er der og hjælper hende, kommer Eva ud af bussen. Ved bordet ved ishuset siger Mette, at Birte ligner en indianerhøvding, hvorpå Birte smiler, siger Ugh-Ugh og vinker. Eva puffer Susanne i siden, griner og siger: Den var god hvar. Eva griner, da vi snakker om, at vi er nødt til at tage nogle billeder af vores lille picnic, som bevis på, at vi har siddet ude i det vejr. Henne ved ænderne smiler Eva af de mange ænder og siger: Naih, se. Eva fordrer ikke ænderne og adspurgt om hun vil, siger hun nej tak. Eva følger med i fodringen og kommer med små kommentarer til de andre deltagere. Da vi går hen mod Skippehuset spørger Eva: Hvad mon de sorte huse bruges til, de er da gamle. Eva lægger også mærke til bådene ved søen og kommenter dem. 10

11 Da vi går op ad allén mod slottet er Eva opmærksom på, at tæppet hun har over benene ikke kommer ind i kørestolens hjul og retter det selv lidt til. Eva vil gerne op til slottet. Eva siger til mig: Nu er jeg ikke for tung for dig hvorpå jeg svarer: Nej. Anden gang siger hun: Nu er jeg vel ikke for tung ellers kan jeg godt gå lidt. Da vi kommer tilbage til bussen siger Eva: Hvor har vi haft det sjovt. Jeg er træt. Eva sover på hele turen hjem. Da vi holder for døren rejser Eva sig op med det samme og vil gerne ud af bussen. Siger tak for turen. Birte På hele turen er Birte vågen og kommenterer farveindtrykkene. Se, de forskellige farver, hvor er det smukt. Ved borddækningen sørger Birte for, at der kommer en blomst ved hver kuvert, som hun har plukket i en krukke, der står ved ishuset. Det blæser ret kraftigt selvom vi sidder i læ bag et pilehegn. Birte siger lige så tørt: Det er jo lige til at få lungebetændelse af. Birte får et stort tæppe svøbt omkring sig. Mette siger: Du ligner en indianerhøvding. Birte retter sig op i stolen, hun lægger armene over kors højt oppe på brystet, griner og siger: Ugh ugh og vinker til os. Da vi er færdige med frokosten bliver tæppet lagt i de rette folder sammen med Flora. Henne ved søen ved ænderne, hvor blæsten står lige ind siger Birte.: Det er ikke så godt det her. Går derefter over ved siden af, hvor der står nogle træer og hvor der er lidt mere læ og giver fuglene mad. På vejen hen mod Skipperhuset og langs allén op til slottet samler Birte. blade med forskellige farver, men af samme facon. Organiserer dem nærmest som spillekort i en bred vifte efter farve. Susanne plukker lav af et træ. Birte gør det samme og giver det til Susanne. Birte. bemærker at lavet vokser mest på den ene af side træet. Susanne siger: Måske er det den nordlige. Lavet bliver sendt rundt til de andre deltagere, som også kommenterer det. Birte. går på opdagelse men ikke længere væk end der er kontakt til os andre. Går hurtigt og stabilt selv på ujævn grund. Bøjer sig ned uden besvær efter blade, blomster, svampe og andre ting. På et tidspunkt går Birte. ind i skovkanten og plukker en stor flot svamp. Susanne følger med. Birte. vender sig om og siger til Susanne Den var knækket. Susanne siger: Hvor er den flot. Birte viser svampen til de andre. Birte vil gerne have svampen med hjem og går med den i hånden på resten af turen. Birte griner og smiler meget under hele turen. Slår flere gange følge med Flora. 11

12 På vejen hjem kommenteres husene i Fredensborg Birte. siger: De trænger til at blive repareret (der er flere, der er ved at blive renoveret). Er de mon beboede Da vi kører forbi Hørsholm Kirke bemærker Birte.: Jeg syntes, at jeg har været derinde. Alma Da vi starter på busturen tager Alma Mette i hånden og giver den et klem, hun smiler og siger: Hvis du vidste hvor meget jeg glæder mig. Alma sidder med et lille smil på læberne under det meste af køreturen, siger gange mange, hvor er det smukt. Peger ud på træerne og siger: Se de farver...hvor er det dog smukt. Spørger senere til hvad det er for en masse foto af børn, der hænger der. Retter det til foto af mennesker. Alma peger ud på de mange valgplakater, der er sat op på gadelygterne. Vi fortæller at det er valgplakater til det nært forestående folketingsvalg. Nååå siger Alma og kommenterer det ikke yderligere. Da vi nærmer os vores bestemmelses sted, smiler hun stort, da hun hører vi skal ud af bussen og gå en tur i skoven. Siger højt: Neeeej, skal vi virkelig ud, det er dejligt. Alma spiser godt til frokosten og spørger Flora om, de skal dele en sandwich. Deltager i snakken omkring bordet smiler, nikker samtykkende til det, der bliver sagt. Adspurgt om hun fryser, svarer hun: Nej jeg har det pragtfuldt. Almas tørklæde er gledet ned af hovedet og tilbydes hjælp til at få det bundet igen. Alma afslår, siger hun gerne vil mærke vinden i håret. Henne ved ænderne deltager Alma aktivt i fodringen, brækker først et lille stykke af som hun kaster hen til ænderne. På grund af den kraftige modvind, kommer brødet dog ikke så langt. Alma griner og siger: Ha, det kom tilbage igen. I næste forsøg har hun brækket en masse små bidder brød af og kaster nu en hel håndfuld brød ud til ænderne. Denne gang når brødet sit bestemmelsessted. Alma holder fast i denne taktik resten af den tid, vi står og fodrer. Da vi går hen imod Skipperallén vil Alma gerne lidt op at gå. Alma får en hånd til at komme op af kørestolen. Da hun er kommet op at stå, siger hun: Neej, det er ikke godt. Jeg må hellere sætte mig igen. Lidt senere vil Alma gerne prøve at komme op og gå lidt igen. Denne gang går det meget bedre. Da vi ikke har Almas rollator med, tilbyder vi, at hun kan bruge kørestolen som rollator. Det vil Alma gerne. Alma tilbyder nu vores chauffør at sidde i kørestolen, så hun kan køre med hende. Chaufføren undslår sig, siger at hun helst vil gå, siger at hun kommer til at fryse, hvis hun skal sidde stille. Alma siger: Ja, og hvorfor tror du, jeg ville op og gå. Alma blinker til chaufføren. Alma insisterer forsat på, at chaufføren skal sætte sig i kørestolen. Da 12

13 chaufføren stadig prøver at undslå sig, siger Alma til hende: Vil du ikke godt sætte dig. Jeg har brug for din vægt, så kørestolen ikke løber fra mig. Chaufføren siger OK og sætter sig. Alma går nu i meget rask tempo med chaufføren i stolen. Hun går med rank ryg og smiler. Da vi når ned til Skipperhuset, er Alma meget forpustet. Adspurgt om hun vil have sin siddeplads tilbage, svarer hun: Ja, det vil da være rart. Chaufføren takker for køreturen. Alma griner og nikker. Alma er vågen på hele hjemturen, spørger flere gange til, hvor vi er. Da vi når Klampenborg siger hun til de andre: Nu er vi snart hjemme. Da vi er vel ankommet til HP, bliver hun fulgt tilbage til afdelingen. Alma guider os tilbage til afdelingen. Rækker hånden til venstre, når vi skal dreje til venstre og så fremdeles. Alma siger: Der er da noget, jeg kan. Flora Under køreturen synger Flora med på sangen Vi har en chauffør.. Kommentere i starten lyden af flasker, der ligger og klirrer rundt i bagagerummet. Flora får hele bussen til at grine, da hun med et smil siger, at det ikke er hende, der klirrer. Er meget opmærksom på det hun ser, og har mange kommentarer til det vi passerer. Huse der er lettere forfaldne, velholdte huse, en bil der holder parkeret på en mark. Flora kommenterer de andre bilister og deres placering i trafikken, følger med i chaufførens kørsel. Siger at træerne er da pæne, da medpassagererne roser naturens efterårsfarver. Er vågen og nærværende på udturen. Ved frokosten hjælper Flora til med at dele tallerknerne rundt. Spiser et par sandwich og deler en sandwich med Alma. Får hjælp af personalet til at dele sandwichen.. Bliver tilbudt en Øl, smiler og siger ja tak til en Bajer. Denne drikkes direkte af flasken, selvom der står glas til at drikke af. Flora er med i snakken omkring bordet og smiler meget. Hjælper til med at rydde sammen efter frokosten. På den efterfølgende gåtur går Flora en del sammen med Birte. De siger noget til hinanden, smiler og nikker mens de snakker. Da Flora får øje på ænderne i søen, siger hun: Iihhhhhhh, neeeeeej, seeeeeee, griner og peger på de mange ænder. Deltager i fodringen af ænderne, snakker til ænderne og sørger for at alle de ænder, der står omkring hende, får brød. En and napper ud efter en anden and. Flora siger: Nå, nå, nå, opfør jer ordentlig, og du der...hold op med det griner og siger: Sikken en dum and. Står længe og fodrer og taler med ænderne. Da vi passerer roklubben, begynder hun at tælle 1, 2, 3, 4 og så videre, peger og siger: Der er 12 både. 13

14 Da vi når slotsalléen, ser Flora et træ, der ligger væltet inde i skoven Vil ind og se nærmere på det, går væk fra stien og ind i skoven sammen med Susanne. Kommenterer at her er blødt, men at det nok er godt nok, at gå her. Træder også på en stor gren, der ligger gemt under bladene, konstaterer: Nååå, det er bare en gren. Får øje på nogle bregner og siger: Se, de er helt friske. På hjemturen er Flora vågen hele vejen. Taler lidt med Birte. Kommenterer ikke helt så meget som på udturen. Da vi er kommet tilbage til Holmegårdsparken, hjælper Flora Birte med at lægge de medbragte tæpper pænt sammen. Da Flora skal tilbage til sin afdeling, er hun gået hen til elevatoren og står og venter på den skal komme. Går så tilbage til Birte. igen og siger med et smil: Tak for i dag. Gruppesammenhænge: Flora og Birte finder hinanden De følges ad på en del af turen, står sammen og kigger udover søen og kommenterer udsigten. De lægger tæpper sammen og snakker sammen i bussen på hjemturen. Alle er nærværende ved frokosten og der grines meget i gruppen. Der er en fornemmelse af sammenhørighed. Nogle sjove bemærkninger gives der respons på. Alle hjælper hinanden med at rydde op nogle lægger tæpper sammen, andre krammer papir, smider i papirkurv, samler krus og tallerkner og flasker sammen. Alle enige om at de er nogle seje damer. Der gives udtryk for megen glæde til trods for vejret. Der er ingen, der beklager sig. Alle deltager og er nærværende på hele turen. Hjemturen var lidt mere tam alle var trætte og en enkelt faldt i søvn. Beskrivelse af turen til Bredekærgård Tranegilde pr. Ishøj I dag den fjortende november var vi på den anden tur med tre beboere og tre personale fra Aktivitetscentret. Der var kun tre beboere med, den ene ville ikke med, da hun var svimmel og utilpas. Vejret var koldt og blæsende, men solen skinnede. Vi startede fra Holmegårdsparken og kørte til Klampenborgvej, hvor vi kørte mod Lyngby. Her drejede vi til venstre af motorvejen mod syd. Vi fortsatte et længere stykke af motorvejen og kom forbi meget vejarbejde på begge sider af vejen. Der var mange støjafskærmninger, der tog udsigten til det omkringliggende landskab. I starten af motorvejen var der mange industribygninger, høje skorstene og bymæssig bebyggelser. Længere mod syd, lidt før vi kørte af motorvejen, var der mere landligt, med hegn af træer og marker. Det dukkede op jo nærmere Tranegilde vi kom. Tranegilde er den nærmestliggende landsby til Bredekærgård. Vi kørte ind på Tranegilde Bygade og snart dukkede Bredekærgård op. Gården kan dateres tilbage til 1624, hvor Christian den IV overtog Bredekærgård. Den har 14

15 siden da været på skiftende hænder. I 1989 åbnedes den som arbejdende landbrugsmuseum. Gården drives som man gjorde det i årene fra På de omkringliggende marker var der både får, heste, grise og langhåret kvæg. Vi parkerede bussen foran gården og steg ud. To af beboere gjorde brug af en kørestol, mens den tredje gik. Det første vi fik øje på var en indhegning med heste. Den lå i umiddelbar nærhed af portindgangen til gården. Herfra fortsatte vi ind gennem porten og ind på gårdspladsen, som var belagt med toppede brosten. Midt i gården blev vi mødt af et højt træ med bænke bygget omkring. Gården er firlænget med et hovedhus i gule mursten og røde vinduer. De andre længer er hvidpudsede med røde vinduesfag. Indgangen til stalden lå i længen overfor hovedhuset. Vi gik ind og kiggede i stalden, men fandt ingen dyr hjemme. Pludselig lød der et højt kobrøl. Vi gik efter lyden og fandt frem til stalden, hvor der stod en enlig ko og brølede. Her var også to sortbrogede grise. Efter et længere ophold her, gik vi videre ud af en anden port. Herfra kunne vi se en stor lade som vi gik over imod. På vejen over til laden fik vi øje på flere dyr. Det var en flok geder på fire til fem stykker, flere af dem med store horn. Vi gik nu ind i laden og her var der alle mulige landbrugsmaskiner/- redskaber, kar og tønder, koldrulle, hestevogne og meget andet, som vi kiggede på. Vi fortsatte nu videre over til gederne, hvor nogle af os gik ind i indhegningen, mens andre valgte at blive udenfor og kigge på. Da vi havde været der et stykke tid, gik vi videre af den lettere mudrede sti forbi nogle brune og hvide høns hen til en stor indhegning med en lille sø i midten. Her var masser af kaniner af forskellige racer. Ænder var der også en del af. Lige ved siden af kaninerne var der forskellige hønsebure. Et af dem var beboet af en meget stor race af høns. Vi fortsatte herefter hen til et hus, der blev kaldt Børnehuset. Det havde vi fået lov at bruge til at spise frokost i. Op til Børnehuset var der en stejl trappe med syv trin og et gelænder i hver side. Vi gik ind og fik sat os tilrette omkring et bord og dækkede det med en rødternet dug. Madkurvene blev hentet og vi spiste vores medbragte sandwich. På denne tur blev der også tid til kaffen og lidt sødt. Mens vi spiste frokost kunne vi sidde og kigge ud og over på et ridehus. Der gik en mand og arbejde på noget ved ridehuset. På et tidspunkt blev to køer og to kalve gennet hjem fra marken. De passerede tæt forbi Børnehuset, hvor vi sad og spiste. Efter frokost gik vi tilbage forbi kaninerne og gederne, hen forbi laden og tilbage til stalden, hvor alle køerne nu stod. Vi ville egentlig gerne lige kigge ind i stalden igen, men holdt os tilbage, fordi der var en af køerne, der havde revet sig løs og gik frit omkring derinde. Nu blev det tid til at vende næsen hjemad til Ordrup. På hele turen hjem var alle vågne. Vi kørte samme vej hjem som ud. Turen varede 4½ time. 15

16 Egne observationer Bredekærgård Alma Alma er vågen på hele udturen. Først på turen snakker hun lidt med Eva. Alma smiler og nikker til Eva. Det er mest Eva der taler. Det varer ikke længe før Eva falder i søvn. Alma sidder alt den tid, vi kører på motorvejen og kigger ud af vinduet. Da vi nærmer os landsbyen Tranegilde kommenterer Alma husene og landskabet. Vel ude af bussen siger Alma Hvor er her dog dejligt, se himlen. Alma smiler og rækker ud efter Mettes hånd. Da vi går over mod hestene ved folden, gør vi holdt og sammen med de andre, står vi og kigger på hestene. Inde på gårdspladsen kører vi hen over de toppede brosten. Alma griner og siger: Bom, bom, bom, bom, her skal man sørme holde fast. Alma smiler og nikker, mens Eva fortæller om træet der stod i hendes skolegård. Mens vi går rundt inde på gårdspladsen, bøjer Alma nakken tilbage, trækker vejret dybt ind og siger højt: Ahhh, hun ser på Mette og siger: Hvor er luften dejlig... og lyset er vidunderligt. Hun lukker øjnene et kort øjeblik og vender ansigtet op mod solen. Da vi kommer hen til stalden, lyder der et meget højt dyrebrøl inde fra mørket. Alma siger højt: Der skal jeg ikke ind. Vi står bagerst i gruppen sammen med Flora. Dem der er nået længere ind i stalden fortæller os nu, at det bare er en ko, der står og brøler. Adspurgt om Alma hellere vil være udenfor, svarer hun: Nej, nej lad os gå ind, det er jo bare en ko Koen forsætter med at brøle højt. Alma ryster på hovedet og siger: Sikken et spektakel den dog laver og nikker hen mod koen. Alma kigger hen mod grisene. Da vi kommer hen til dem, bøjer hun sig frem mod dem, stikker sin hånd ind gennem tremmerne, og klør dem på trynen. Alma snakker til grisene, siger de er fine og griner da Eva synger og alle har krølle på halen. Inde i laden ser vi på en gammel koldrulle. Eva fortæller og demonstrerer, hvordan rullen virker. Alma smiler og nikker til Eva, mens hun fortæller. Alma kommentere nogle hestevogne, der står inde i laden. Hun siger de er blanke og flotte. Da vi går videre over mod gederne, spørger vi Alma, om ikke hun kunne tænke sig at komme lidt op at gå. Næ, tak svarer Alma og peger ned på den mudrede sti. Vi foreslår, at Alma kan gå ude i siden, hvor der er græs og mere tørt. Alma siger igen: Nej tak, jeg sidder godt her. Da vi har gået lidt, spørger Alma: Er jeg meget tung...for så kan jeg da godt gå lidt. 16

17 Næhhh, hvor er de fine Alma peger ind på gederne. Alma vil ikke med ind til gederne. Hun bliver udenfor sammen med Eva, mens vi andre går ind til gederne. Alma og Eva sidder uden for indhegningen og kigger. Alma vinker ind til os. Hun siger noget til Eva og de griner begge to. Åhhh, hvor er de søde, Alma bøjer sig frem og prøver at nå en kanin med fingerspidserne. Hun læser højt op af de skilte der sidder på hegnet Dværgkaniner, Løvehoved. Vi snakker om, at vi også har kaniner på Holmegårdsparken. Ovre ved hønsene siger Alma: Sikke nogle store nogen og sikke nogle flotte fjer... de er sørme store. Alma gentager flere gange de er sørme store, og sikken en flot farve. Over ved Børnehuset skal vi op af en trappe, der er lidt stejl. Alma spørger: Skal jeg op af den. I rolig tempo går vi op af trappen. Alma holder fast i gelænderet på den ene side af trappen. På den anden side af Alma går Susanne. Alma holder Susanne under armen og langsomt går de op af trappen. Ved næstsidste trin, inden de er helt oppe, stopper gelænderet. Alma står lidt og kigger. Flora som allerede er kommet op og står og venter på reposen, rækker hånden frem mod Alma og siger: Tag min hånd. Flora støtter Alma det sidste trin op. Ja tak, jeg kan godt spise en til Alma tager en sandwich mere, siger de smager godt. Deler en sandwich med Flora. Smiler meget under frokosten Alma siger mange gange under frokosten: Hvor er her dejligt, hvor har vi det dog godt. Alma roser traktementet og spørger, hvem der har lavet maden. Alma kommenterer lokalet vi sidder i, siger at plakaterne, der hænger på væggen, er flotte. På vejen tilbage til bilen, spørger Mette Alma, om hun lige vil holde madkurven for sig et øjeblik. Alma får madkurven på skødet, da jeg lidt efter vil flytte kurven, siger Alma: Den sidder fint her og holder fast i hankene. Alma holder kurven, til vi er tilbage ved bussen igen. Da vi går tilbage over brostenene på gårdspladsen får Alma øje på et ur, der sidder højt oppe over porten, Alma peger op på uret og siger: Se, det gamle ur, det er vel nok fint. Da vi næsten er helt henne ved bussen siger Alma: Nu vil jeg gerne op og gå lidt På hjemturen sidder Alma og kigger ud af vinduet, taler indimellem lidt med Eva. Alma er vågen på hele hjemturen Eva Da vi når landsbyen Tranegilde vågner Eva, som ellers har sovet på det meste af udturen. Eva siger med det samme: Naih, se der de gamle små huse, naih, hvor er det fint. Får øje på en hest. Naih, hvor er den sød. 17

18 På vej ud af bussen spørger Eva, om hun må komme indenfor på gården. Spørger flere gange: Tror I, vi må komme indenfor. Eva får igen øje på hesten i folden ved indgangen til gården. Kommenterer pelsen og siger at den er flot og ser blød ud. Snakker til hesten og siger til den: Hvor er du fin. Da vi går over mod porten til gården, spørger Eva igen, om vi må komme indenfor. Da vi kommer ind på gårdspladsen siger Eva straks: Naih, sådan en havde vi hjemme i skolegården. (et stor træ med bænke rundt om) Der er nogen derinde siger Eva, da der lyder et højt brøl. Vi står ved indgangen til stalden, hvor der ikke umiddelbart ses nogle dyr. Chaufføren går længere ind og kan se, at der er dyr. Der står en meget højtbrølende ko længere inde stalden. Vi gør et lille holdt i en døråbning. Eva trækker sig i et splitsekund tilbage i kørestolen, men lader sig ellers ikke mærke med noget. Eva griner og siger åh, til den brølende ko. Får nu øje på grisene og siger: Naih, hvor er I søde, griner meget. Bemærker at de ser anderledes ud end grise, man er vant til. Snakker til dem og synger: Og alle har krølle på halen. Eva kigger på et skilt, der hænger over koen. Den hedder Fie siger Eva. Mette siger Hej, Fie. Koen brøler og vender hovedet mod os. Eva udbryder Se, naih den lystrer, naih det var da skægt. Kølen brøler højt igen og Eva siger til den: Åh, det må du ikke sige. Du må ikke være på Det er forbudt. Mette siger Vi vil ikke have det. Vi vil have ro i stalden. Flora svarer: Det vil vi. Mette peger nu på grisene og siger: De går rigtig og hygger sig. Flora svarer: Ja, det gør de. Eva siger: Jeg tror godt, de kan lide, at der kommer nogle og ser. Koen brøler igen. Eva siger til den: Jah, hvorfor laver du sådant et spektakel. Vis os hvad du kan. Koen brøler endnu en gang og Mette siger til den: Fie, hvad er der Fie Eva siger til den: Ja, hvad er det for et spektakel, du laver Da vi går ud af stalden vil Eva gerne tilbage til gårdspladsen med bænkene. Vi går først over mod en stor lade, hvor Eva får øje på at der er flere dyr. Naih, der er geder, siger Eva og griner. Vi går ind i laden, hvor Eva hurtig får øje på en gammel koldrulle. Eva peger og siger: Sådan en har vi haft, hjemme hos mor. Fortæller nu: Vi havde en rullekone ovre på den anden side. Vi havde ingen rulle hjemme, så vi gik over på den anden side og gav hende penge for at rulle vores ting og det blev faktisk pænt. Eva viser os, hvordan rullen bruges. Eva rækker ud efter rullen. Kan ikke nå den bliver kørt tættere på. Tager fat i håndsvinget og kører rullen rundt. Rullen er tung og Eva må lægge hele sin vægt i for at dreje den rundt. Og rundt kommer den. 18

19 Vi ser på andre landbrugsmaskiner med drejehjul specielt en maskine til at lave hakkelse Eva siger: Det var ikke sådan en rulle vi havde Taler om rullen i lang tid efter. Et andet sted i laden peger Eva på en harve og spørger: Hvad er det for en med de der lys Susanne svarer: Er det mon en harve? Ja, siger Flora. Eva siger: Nåh ja, det er det da. Udenfor laden er der en indhegning med geder med store horn. Naih, se der er geder griner Eva, Der skal jeg ikke ind. Hun vil hellere sidde tæt ved hegnet og kigge sammen med Alma. Eva kommenterer gedernes forskellige farver og kan bedst lide en mørkebrun med lange horn. Henne ved kaninerne siger Eva: De må da være gift og peger på to kaniner, der ligger tæt op af hinanden. Ved Børnehuset går Eva fint med støtte af en arm fra personale op af trappen. Da Eva kommer ind i huset, lægger hun hånden på Floras arm og siger: Det er godt, du er der. Under frokosten spørger Mette om, der er nogen, der er fra landet. Det er jeg siger Eva, Jeg er fra Nykøbing Mors. Eva fortæller, at de boede på en gård. Først siger hun, at der ikke var dyr og retter det senere til, at der var dyr. Adspurgt svarer hun, at hun ikke skulle passe dyrene. Hendes mor ville ikke have, at hun skulle arbejde på gården. Eva spiste 3 ½ sandwich. Den ene deles med Alma. Roser maden og siger den smager godt. Eva siger Det er dejligt med en varm kop kaffe. Det varmer om fingrene, at holde kruset. Efter maden sidder Eva med lukkede øjne. På vej ud af Børnehuset går Eva fint med støtte af personalet ned af trappen. Tilbage igen på gårdspladsen siger Eva Naih, sådan en (bænken omkring træet) havde vi i skolegården. Der sad vi. På hjemturen er Eva vågen hele vejen. Hjemme rejser hun sig hurtigt op og siger: Jeg vil gerne ud. Da vi træder indenfor siger Eva: Hvor er her dejligt varmt. Helt hjemme siger Eva: Tak for turen, hvor var det dejligt. Flora Flora er vågen på hele udturen. Hun kommenterer og peger, vejarbejdet det er grimt, de store lastbiler, de er lange, bygningerne de er kedelige og de mange skorstene de er høje og medtrafikanterne der er mange. Kommenterer chaufførens kørsel: Nå, nå, nu skal du ikke vælte hækken. Flora går ud af bussen uden hjælp. Da personalet går ind i bussen igen for at hjælpe Alma ud, følger Flora efter og sætter sig igen ind i bussen. Får øje på hesten, går hen til hegnet og klapper den på mulen, siger den er varm og blød. Snakker til hesten og imiterer hestelyde (Pruuuh) og griner. 19

20 På vej ind gennem porten ser Flora en kasse, der hænger på væggen med brochurer. Flora spørger: Må jeg tage. Tager en og går med den i hånden resten af turen. Inde på gårdspladsen kigger Flora rundt på bygningerne og siger de er pæne. Ovre ved stalden stiller hun sig bagerst i gruppen. Da koen brøler højt siger Flora Ja, det er flot. Går ind i stalden som den sidste. De første fem minutter inde i stalden, står Flora stadig bagerst i gruppen. Mette prøver at træde til siden, så Flora kan komme frem, men Flora bliver stående bag Mette. Som den første peger Flora og siger: der er nogle små der ovre. Går nu frem og helt ind i stalden. Går hen til grisene og klør dem på panden og trynen. Snakker til grisene, griner og imiterer griselyde. Flora ser på koen, men går ikke hen til den. Inde i laden siger Flora: Mælkejunger og peger op mod loftet, hvor de står. Flora går rundt og ser lidt på de ting, der opbevares i laden, men hun kommenterer dem ikke. Går på et tidspunkt væk fra gruppen, stiller sig i porten, læner sig op ad portåbningen, og kigger ud. Henne ved gederne vil Flora gerne med ind. Hun går tæt på gederne og snakker til dem. Siger at den der ligger ned, er den flotteste. Flora griner og siger til geden: Du er ligeglad med os, du ligger bare der. Flora bliver inde hos gederne et pænt stykke tid. Kaninerne er søde. Hop, hop siger Flora. Hun bukker sig ned stikker fingrene ind gennem hegnet for at ae kaninen. Læser skiltet højt, hvor der står fodring forbudt. Vil gerne ind til kaninerne, men lågen er låst. Flora peger på en kanin og siger: Den kan man skære midt over og sætte sammen igen. Kaninen hun peger på er helt sort med en aftegning som et hvidt bælte hele vejen om mave og ryg. Mette svarer: Jamen så vil kaninen jo blive helt sort, hvortil Flora svarer: Ja, netop og griner højt. Rap, rap, siger hun til ænderne og griner. Ovre ved Børnehuset er Flora den, der er først oppe af trappen. Hun bliver stående oppe på reposen og venter. Da Alma går op af trappen, rækker Flora sin hånd ud til Alma og siger: Tag mig i hånden. Flora trækker Alma op af det sidste trin. Inde i huset er Flora den første, der får lagt overtøjet. Hun siger henvendt til Eva, da hun kommer ind og lægger sin hånd på Floras arm. Jeg skal passe på jer. Under frokosten bemærker Flora, at der står en enkelt øl på bordet. Siger: Hvem mon drikker øl. Flora åbner øl og vand for de andre med sikker hånd. Flora siger: Det er en god leverståhej med et grin på, da hun smager på sandwichen. Flora kommenterer det, der sker udenfor vinduerne. Der står en mand på en stige op ad laden og arbejder Han har slået sine hænder de er helt hvide siger Flora. Vi snakker om, at han nok har handsker på. 20

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

hjem fra fru Potersen, ser hun noget vride sig på terrassen. Det er en lille, sort fugl, der ligger og flakser med vingen. Forsigtigt bærer hun

hjem fra fru Potersen, ser hun noget vride sig på terrassen. Det er en lille, sort fugl, der ligger og flakser med vingen. Forsigtigt bærer hun EN FUGL I HÅNDEN Børste fylder meget i landskabet. Hun har pariserfrisure, æblekinder og store armbevægelser. Sådan har det faktisk været, fra før Børste kom til verden. Hun er nemlig et kejserbarn. Det

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere