INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 4 Konklusion/Perspektivering Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 4 Konklusion/Perspektivering... 32 Konklusion... 32 Perspektivering... 33. Litteraturliste Bilag"

Transkript

1 GRØN OMSORG Mette Puk Andersen og Susanne Bork Omsorgsorganisationernes Samråd Demenskoordinator Holmegårdsparken december 2007 Vejleder Mette Søndergård

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Baggrund... 3 Overvejelser... 4 Afgrænsning af emne... 4 Problemformulering... 5 Definition af ord... 5 Metoder... 6 Dataindsamling fra litteratur... 6 Kardex/Livshistorie... 6 Foto/video... 6 Egne observationer... 6 Parametre for egne observationer... 7 Målgruppe... 7 Kapitel 2 Præsentation af data... 8 Præsentation af beboerne... 8 Beskrivelse af turen til Fredensborg Esrum sø... 9 Egne observationer Fredensborg Beskrivelse af turen til Bredekærgård pr. Tranegilde, Ishøj Egne observationer Bredekærgård Litteraturdata Fysisk bevægelse Seks ud af ti faktorer som beskrevet i Grøn omsorg Aktivitet, begrebsdannelse Nydelse Stunder Overstimulering Reminicens Interaktion mellem mennesker med demens Psykologiske behov Kapitel 3 Diskussion/vurdering Parametre Psykologiske behov Aktivitet Stunder og overstimulering Hvad har overrasket os Kapitel 4 Konklusion/Perspektivering Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 2

3 Kapitel 1 Baggrund Vi er henholdsvis social og sundhedsassistent og ergoterapeut på Plejehjemmet Holmegårdsparken. I vores daglige arbejde er vi tilknyttet Aktivitetscenteret samt tre plejeafdelinger. Holmegårdsparken har 145 beboere. Der er 6 afdelinger fordelt på 3 bygninger med stueetage og 1. sal. Derudover er der et køkken, der leverer maden både i det daglige og ved ekstraordinære arrangementer, en Cafè og festlokaler. Teknisk afdeling og Rengøringsafdelingen har til huse i kælderetagen. Administrationen ligger i en bygning for sig. I tilknytning til plejehjemmet forefindes en kirkesal, hvor der er gudstjenester og bisættelser. Indimellem afholdes der koncerter i kirkesalen. Aktivitetscenteret er placeret i midten af de omkringliggende bygninger og har egen terrasse. Hele plejehjemmet er omgivet af en gammel park med grønne plæner og masser af blomster og store træer. Alle afdelinger har en udendørsterrasse, og 2/3 af boligerne har enten balkon eller en lille have. I parken er der et hønsehus med 4 høns og en hane, og en kaninpavillion med 3 dværgkaniner. Flere steder i parken eller på terrasserne har vi en helsegynge placeret. Holmegårdsparken råder i øvrigt over to busser med plads til ni personer i hver. Vi har også tre dobbeltcykler, hvoraf to er med hjælpemotor. Som en del af vores nuværende aktiviteter tilbyder vi beboerne gåture i parken og omkringliggende områder. Cykelture i nærområdet, busture til nær og fjern samt beboerferier er også en del af vores tilbud. Hvert forår afholdes en plantedag. Her kan beboerne være med til at købe planter og tilplante egne altankasser eller krukker. Når vejret tillader det, flyttes nogle af indeaktiviteterne udendørs, eksempelvis diverse boldspil og nydning på terrasserne. Det vi oplever hos vores beboere, når de kommer ud i naturen er glæde, spontanitet og genkendelse. Reaktionerne er ikke nødvendigvis altid positive, men der er en reaktion, som vi i denne sammenhæng ser som et væsentligt element. 3

4 Det, der har inspireret os til, at ville gå mere i dybden med emnet Grøn omsorg, er vores beboeres adfærd, når de deltager i udendørsaktiviteter. Plejehjemmets fysiske beliggenhed og nærmiljøet med skov og strand, giver os en oplagt mulighed for at bruge Grøn omsorg som en trivselsfremmende aktivitet. Overvejelser Vi har gjort os mange tanker om, hvordan vi mere målrettet kan anvende Grøn omsorg som hovedtema i vores aktivitetstilbud. Hvilken målgruppe kan vi nå? Skal det være en gruppeaktivitet og hvordan skal gruppesammensætningen så være? Kan det være en individuel aktivitet? Hvilken indflydelse har Grøn omsorg på deltagerens/-nes fysiske og psykiske velbefindende? Sker der for eksempel ændringer i bevægeligheden, balancen og udholdenheden fysisk? Øges bevægeligheden i forhold til at række ud efter noget, bøje sig ned, vove sig ud på mere usikker grund, blød skovbund og lignende? Udvises der glæde, nysgerrighed, spontanitet, initiativ eller eventuelt angst? Virker det for overvældende, er der for mange sansestimuli? Er Grøn omsorg altid entydig positiv? Påvirker den sansestimulering, der foregår via ændret terræn og underlag, samt via syns-, høre- og lugtesansen den fysiske og psykiske formåen? Kan der spores ændringer i stemningslejet? Er der tegn på et øget selvværd? Støtter det identiteten? Vil man kunne opleve ændringer i deltagerens/-nes sociale samvær? Opnås der kontakt med andre i gruppen? Udvises der interesse for omgivelserne og sker der interaktion mellem gruppedeltagerne? Øges/fremmes omsorgen for andre? Deltager den enkelte beboer i gruppen? Kan der fornemmes en stemning af sammenhørighed vi er i samme båd? Hvilke praktiske foranstaltninger skal man overveje, når man skal ud i naturen? Så som påklædning, fodtøj, briller/høreapparater og hjælpemidler. Hvordan vil Grøn omsorg blive modtaget på husplan hos henholdsvis beboere, pleje-/aktivitetspersonale? Vil der være beboere, der oplever, at det er for anstrengende, at skulle være udendørs i måske tre til fire timer uanset vejr sammen med andre fremmede og under ikke særlig komfortable forhold? Vil pleje-/aktivitetspersonalet kunne se mulighederne i sådant et tilbud eller vil man opfatte det, som en ekstra arbejdsopgave i en i forvejen presset hverdag? Afgrænsning af emnet 4

5 Overordnet vil vi gerne se nærmere på, hvilken indvirkning Grøn omsorg har på beboere med demens. Vi er specielt interesseret i, om man kan spore en indvirkning på beboerens fysiske og psykiske velbefindende, mobilitet og sociale adfærd. Vi vil gerne have klarlagt dette, før vi igangsætter en egentligt aktivitet med Grøn omsorg som hovedtema. Problemformulering Hvilken indvirkning har Grøn omsorg på den fysiske, psykiske og sociale trivsel hos beboere med demens? Definition af ord Grøn omsorg: er en metode, der anvender naturens ressourcer til at skabe trivsel for mennesker med begrænsninger i bevægelsesfriheden både fysisk, psykisk og socialt. Det er en måde at give følelsesmæssige oplevelser, hvor naturen, samvær med dyr, mødet med andre mennesker, påvirkning af sanserne, frisk luft og motion indgår. Med Grøn omsorg kan man påvirke igangsættelsen af målrettede og bevidste handlinger hos mennesker med demens. Grøn omsorg påvirker følelserne positivt gennem aktivitet og samvær med andre mennesker. Det kan være vejen til oplevelse af at være i live. (2) Trivsel: er at trives. Vi mennesker kan have ringe eller god trivsel på forskellige områder. Det er meget individuelt, hvad der gør, at mennesker trives. Det at trives er, når vi har det godt med, den vi er, der hvor vi er og med det vi gør. Når et menneske oplever følelsen af at trives, har det indvirkning på det enkelte menneskes samlede overskud. Ifølge Grøn omsorg (2, s. 22) er trivsel er en generel følelsesmæssig tilstand, hvor man blomstrer op og føler sig veltilpas. Demens: Demens er det forfald i hukommelsen og andre kognitive funktioner, som i sammenligning med personens tidligere funktionsniveau kan konstateres ved hjælp af en historie om præstationstab og ved abnormaliteter bemærket ved klinisk undersøgelse og neuropsykologiske prøver. En demens diagnose kan ikke stilles, når bevidstheden er svækket, eller når andre kliniske abnormaliteter forhindrer en tilstrækkelig vurdering af den mentale tilstand. Demens er en diagnose baseret på adfærd og kan ikke afgøres ved hjernescanning, EEG eller andet laboratorieudstyr, selvom specifikke årsager til demens kan identificeres ved hjælp af disse metoder. (3, s. 30, McKhann et al 1984) Diagnosen stilles efter ICD 10 (bilag 1). 5

6 Metoder: Dataindsamling fra litteratur: Demens efteruddannelse til social og sundheds personale, Rolf Bang Olsen, mfl. Grøn omsorg, Gerd Johnsen En revurdering af demens, Tom Kitwood Demens og Aktiviteter i et livshistorisk perspektiv, Mette Søndergaard Skovdagcentret Eghjorten Hillerød, Christine Swane Praktisk gerontopsykiatri, Niels Gulmann Demensguide, Kirsti Solheim Demens, P. Johannsen, m.fl. Ældre i bevægelse, Lis Vivi Fonnesbæk m.fl. Vi har valgt at søge viden i ovennævnte litteratur. Disse bøger berører hver især områder, der kan belyse vores problemformulering. Kardex / Livshistorie: Vil vi bruge til præsentation af deltagerne. Foto/Video: Vi vil gøre brug af øjebliksbilleder og små videoseancer til understøttende dokumentation for vores problemformulering. Billederne er taget i situationer, hvor det falder naturligt og så vidt muligt ikke virker forstyrrende. Vi har fravalgt egentlige videooptagelser med videokameraer, da vi har vurderet at det vil virke for forstyrrende. Egne observationer: Vi har planlagt to udflugter ud i naturen. Den ene tur bliver en skovtur til Esrum Sø ved Fredensborg. Den anden tur er en bondegårdstur til Bredekærgård i landsbyen Tranegilde ved Ishøj. Begrundelsen for vores valg af udflugtsmål er omgivelsernes forskellighed, som giver rig mulighed for at få stimuleret alle sanserne. Til det formål skal vi bruge Holmegårdsparkens bus. Gruppen skal bestå af fire beboere, to deltagerobservatører (Mette og Susanne) og en uvildig chauffør. Gruppesammensætningen skal bestå af beboere med forskellige grader af demens. Det vil være de samme beboere, der deltager fra gang til gang. Efter hver udflugt vil vi nedskrive vores observationer for den enkelte beboer. Vi vil bringe alle vore egne observationer på den enkelte som små historier, da vi syntes vi har 6

7 nogle historier at fortælle i en sammenhæng og helhed, som man vil gå glip af, hvis vi kun præsenterer fragmenter. På baggrund af forskellig litteratur som behandler begrebet Grøn omsorg (2) og omgivelsernes påvirkning aktivitetsbegrebet (1), vil vi med egne øjne observere beboernes reaktioner for, at afprøve aktiviteterne og teorierne i praksis. Vi har valgt at være deltagerobservatører, det vil sige, at man som observatør deltager i aktiviteten (6). Begrundelsen for dette er, at vi ønsker en så naturlig situation som muligt, der ligger så tæt op af den virkelighed, vi har i dagligdagen. Derfor har vi fravalgt at en af os gik fra som observatør, fordi det virker forstyrrende og flytter deltagernes fokus fra gruppen og hen på den, der står udenfor og ser på. Ulempen ved at være deltagerobservatører er risikoen for subjektivitet og for at påvirke deltagernes reaktioner i bestemte retninger. Fokus rettes mod indvirkningen på den fysiske, psykiske og sociale trivsel. Parametre for egne observationer For at kunne observere målrettet, har vi opsat følgende parametre for vores observationer. På det fysiske område har vi sat fokus på bevægelsen og sansningen. Indenfor det psykiske område har vi valgt at have fokus på livslyst og hukommelsen. På det sociale område har vi koncentreret os om dialogen/kommunikationen. Bevægelsen: Er i forhold til fysisk handlen, når man færdes frit i naturen, som giver anledning til mangeartede bevægelser. Sansningen: Sanseindtryk fra omgivelserne i form af høre-, lugte-, syns- og følesansen. Livlysten: Udtrykt ved smil/glæde, spontanitet og omsorg for andre. Hukommelsen: Udtrykt i genkendelsen, opmærksomheden/koncentrationen. Dialogen/kommunikationen: Interaktionen mellem deltagerne. Parametrene tager afsæt i de 10 faktorer som påvirkes af Grøn omsorg(2) Målgruppe: Ledere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere, der har berøringsflader med mennesker med demens. 7

8 Kapitel 2 Præsentation af data Præsentation af beboerne Eva Eva er en 84-årig gammel dame, som er vokset op i Nykøbing Mors. I barndomshjemmet var der syv børn. Eva har været gift, har en søn og en svigerdatter, men der er ikke nogle børnebørn. Eva har været indehaver af et parfumeri. Eva og hendes mand har haft en båd og brugt megen af deres fritid på at sejle. Eva har altid gået i kirke om søndagen. Giver udtryk for, at hun godt kan lide at komme ud i naturen og gå ture. Eva har en demens af Alzheimertypen. Syn og hørelse er alderssvarende. Går med rollator over kortere afstande. Bliver hurtig forpustet. Bruger en kørestol til de længere afstande. Birte Birte er en 91-årig gammel dame, som er vokset op i Silkeborg. Hun har en søster. Faderen døde da Birte var fire år. Moderen har derefter opdraget de to piger alene. Er uddannet fysioterapeut. Birte har været gift og der er en datter, som er præst. Holder meget af dyr og naturen og kan godt lide at have mennesker omkring sig. Har læst meget, tegnet og malet. Birte har en demens af Alzheimertypen. Syn og hørelse er aldersvarende. Bevæger sig frit uden brug af nogen form for hjælpemidler Flora Flora er 81 år. Hun er født i Næstved og er vokset op i en plejefamilie. Flora har været gift, og hun har fået 2 piger og 2 drenge. Hendes børn har været meget interesseret i heste, både rideskoleheste og væddeløbsheste. Børnene havde det først som hobby og siden hen som voksne, blev det deres erhverv. Så Flora har brugt meget tid på en nærtliggende rideskole og væddeløbsbane. Andre fritidsinteresser har været campinglivet med familiens campingvogn. Flora har arbejdet på et bryggeri. Floras syn og hørelse er alderssvarende. Flora bevæger sig frit uden brug af hjælpemidler. Flora har en demens af Alzheimertypen, men har nu også frontale deficit. Alma 8

9 Alma er 93 år. Hun er født og opvokset i Århus, som enebarn. Tæt på hendes barndomshjem boede hendes bedsteforældre, som ejede et stort gartneri. Her tilbragte Alma mange af sine skoleferier. Som helt ung pige har Alma arbejdet som ung pige i huset i Brasilien og siden hen i Hellerup. Hun har været gift og har en søn og en datter. Alma er meget interesseret i planter og blomster, endvidere meget glad for dyr. Holder af at komme ud og nyde solen og luften. Alma kan gå korte afstande med sin rollator Hvis det drejer sig om længere strækninger, gør hun brug af sin kørestol. Almas syn og hørelse er alderssvarende. Alma har en demens af Alzheimertypen. Beskrivelse af turen til Fredensborg Esrum Sø I dag den første november var vi på den første tur med fire beboere og tre personale fra Aktivitetscentret. Vejret var rimeligt, lidt lunere end de foregående dage, men overskyet og blæsende. Det regnede heldigvis ikke. Vi startede fra Holmegårdsparken og kørte ad Strandvejen forbi Knud Rasmussen til lidt syd for Rungsted Havn. Her drejede vi til venstre af Folehavevej. Skoven var en farveeksplosion af grønne, gule, orange, gyldne og røde gående over i mørkbrune farver. Hele denne farvepalet sluttede sig om os, hen over os, da vi kørte gennem skoven. Efter at have passeret Hørsholm Ridehus kom vi ind i et villakvarter, der sluttede med en stejl bakke, som mundede ud i et sving ved slotsøen i Hørsholm. Her lå kirken majestætisk på en lille halvø ude i de omkringliggende søer. På højre side havde vi de gamle bygninger som huser Jagt- og Skovbrugsmuseet. Derefter fortsatte vi gennem Hørsholm by. I Kokkedal drejede vi til venstre af Fredensborg Kongevej. Nu befandt vi os i lidt mere landlige omgivelser med gårde, husmandssteder, almindelige boliger og marker afbrudt af lidt skov hist og her. Vi fortsatte til Fredensborg, hvor vi kørte op mod slottet og fik kastet et blik på Fredensborg Slot. Her foregik der et vagtskifte. Vi fortsatte af Slotsvænget ned mod Sørup og Esrum sø. Vi parkerede bilen ved søen, hvor der var opstillet bænke. Vi kom alle ud af bussen og måtte sande, at her blæste det en halv pelikan, så vi tog madkurvene under armen og gik mod Skipperhuset og skoven. To af deltagerne gjorde brug af kørestol og to gik. På vejen fandt vi et lukket ishus, hvor der stod nogle borde og stole, som vi lånte. Der blev lagt dug på bordet og dækket bord. Vi havde heldigvis taget en del tæpper med så alle blev pakket godt ind, inden vi indtog vores medbragte madpakker. Da vi skulle lukke vores drikkevarer op, opdagede vi at øloplukkeren ikke havde fundet vej til vores bagage. Nu var gode råd dyre, men vi klarede situationen. Man kan vel åbne ved hjælp af en bordkant. 9

10 Efter vi havde spist, var alle med til at pakke sammen. Herefter fortsatte vi mod Skipperhuset, som lå nede ved søen. På vejen dertil passerede vi en masse ænder, blishøns og måger. Vi havde været forudseende og taget en stor pose tørt brød med. Alle undtagen en fik givet fuglene mad. Henne ved Skipperhuset var der trukket nogle både på land for vinteren. De lå udenfor to store sorte træhuse/skure. Ved Skipperhuset drejede vi op ad en stor allé, som førte op til slottet. Den var omkranset af skov på begge sider og her var der som tidligere en farveeksplosion i alle nuancer. Der var træer med vandris. Væltede gamle træer og stammer som var knækket i en storm og stod som nøgne søjler blandt de farvestrålende blade på de andre træer. Skovbunden var blød og der var mange smågrene. Allén var meget lang og gik opad mod slottet, så vi vendte om på halvvejen og gik tilbage til bussen. Vi ville egentlig have drukket kaffe, inden vi tog hjem, men det nåede vi ikke, da tiden løb fra os. Vi var vist også både lidt forfrosne og trætte. Vi kørte den samme vej hjem. Da vi havde kørt et lille stykke vej, begyndte det at regne. Turen varede cirka 4½ time. Egne observationer Fredensborg Eva Mens vi kører ser Eva ud og siger: Se, naih, hold da op, naih hvor flot og peger. Ser og kommenter mange gange farverne, landskaberne og husene, som vi passerer. Eva er vågen hele vejen på udturen. Synger med på Vi har en chauffør som kører trillebør og Nu falmer skoven trindt om land. Griner og smiler meget og er meget med. På turen op ad Strandvejen er Eva meget opmærksom på havnene og bådene. Både dem der er trukket på land og dem der ude på vandet. Fortæller at hun har haft båd i Skovshoved Havn. Da vi skal ud af bussen vil Eva ikke ud, hun kan ikke siger hun. Vi tilbyder, at hun kan komme over i en kørestol og blive liftet ud af bussen og med forsikring om, at vi er der og hjælper hende, kommer Eva ud af bussen. Ved bordet ved ishuset siger Mette, at Birte ligner en indianerhøvding, hvorpå Birte smiler, siger Ugh-Ugh og vinker. Eva puffer Susanne i siden, griner og siger: Den var god hvar. Eva griner, da vi snakker om, at vi er nødt til at tage nogle billeder af vores lille picnic, som bevis på, at vi har siddet ude i det vejr. Henne ved ænderne smiler Eva af de mange ænder og siger: Naih, se. Eva fordrer ikke ænderne og adspurgt om hun vil, siger hun nej tak. Eva følger med i fodringen og kommer med små kommentarer til de andre deltagere. Da vi går hen mod Skippehuset spørger Eva: Hvad mon de sorte huse bruges til, de er da gamle. Eva lægger også mærke til bådene ved søen og kommenter dem. 10

11 Da vi går op ad allén mod slottet er Eva opmærksom på, at tæppet hun har over benene ikke kommer ind i kørestolens hjul og retter det selv lidt til. Eva vil gerne op til slottet. Eva siger til mig: Nu er jeg ikke for tung for dig hvorpå jeg svarer: Nej. Anden gang siger hun: Nu er jeg vel ikke for tung ellers kan jeg godt gå lidt. Da vi kommer tilbage til bussen siger Eva: Hvor har vi haft det sjovt. Jeg er træt. Eva sover på hele turen hjem. Da vi holder for døren rejser Eva sig op med det samme og vil gerne ud af bussen. Siger tak for turen. Birte På hele turen er Birte vågen og kommenterer farveindtrykkene. Se, de forskellige farver, hvor er det smukt. Ved borddækningen sørger Birte for, at der kommer en blomst ved hver kuvert, som hun har plukket i en krukke, der står ved ishuset. Det blæser ret kraftigt selvom vi sidder i læ bag et pilehegn. Birte siger lige så tørt: Det er jo lige til at få lungebetændelse af. Birte får et stort tæppe svøbt omkring sig. Mette siger: Du ligner en indianerhøvding. Birte retter sig op i stolen, hun lægger armene over kors højt oppe på brystet, griner og siger: Ugh ugh og vinker til os. Da vi er færdige med frokosten bliver tæppet lagt i de rette folder sammen med Flora. Henne ved søen ved ænderne, hvor blæsten står lige ind siger Birte.: Det er ikke så godt det her. Går derefter over ved siden af, hvor der står nogle træer og hvor der er lidt mere læ og giver fuglene mad. På vejen hen mod Skipperhuset og langs allén op til slottet samler Birte. blade med forskellige farver, men af samme facon. Organiserer dem nærmest som spillekort i en bred vifte efter farve. Susanne plukker lav af et træ. Birte gør det samme og giver det til Susanne. Birte. bemærker at lavet vokser mest på den ene af side træet. Susanne siger: Måske er det den nordlige. Lavet bliver sendt rundt til de andre deltagere, som også kommenterer det. Birte. går på opdagelse men ikke længere væk end der er kontakt til os andre. Går hurtigt og stabilt selv på ujævn grund. Bøjer sig ned uden besvær efter blade, blomster, svampe og andre ting. På et tidspunkt går Birte. ind i skovkanten og plukker en stor flot svamp. Susanne følger med. Birte. vender sig om og siger til Susanne Den var knækket. Susanne siger: Hvor er den flot. Birte viser svampen til de andre. Birte vil gerne have svampen med hjem og går med den i hånden på resten af turen. Birte griner og smiler meget under hele turen. Slår flere gange følge med Flora. 11

12 På vejen hjem kommenteres husene i Fredensborg Birte. siger: De trænger til at blive repareret (der er flere, der er ved at blive renoveret). Er de mon beboede Da vi kører forbi Hørsholm Kirke bemærker Birte.: Jeg syntes, at jeg har været derinde. Alma Da vi starter på busturen tager Alma Mette i hånden og giver den et klem, hun smiler og siger: Hvis du vidste hvor meget jeg glæder mig. Alma sidder med et lille smil på læberne under det meste af køreturen, siger gange mange, hvor er det smukt. Peger ud på træerne og siger: Se de farver...hvor er det dog smukt. Spørger senere til hvad det er for en masse foto af børn, der hænger der. Retter det til foto af mennesker. Alma peger ud på de mange valgplakater, der er sat op på gadelygterne. Vi fortæller at det er valgplakater til det nært forestående folketingsvalg. Nååå siger Alma og kommenterer det ikke yderligere. Da vi nærmer os vores bestemmelses sted, smiler hun stort, da hun hører vi skal ud af bussen og gå en tur i skoven. Siger højt: Neeeej, skal vi virkelig ud, det er dejligt. Alma spiser godt til frokosten og spørger Flora om, de skal dele en sandwich. Deltager i snakken omkring bordet smiler, nikker samtykkende til det, der bliver sagt. Adspurgt om hun fryser, svarer hun: Nej jeg har det pragtfuldt. Almas tørklæde er gledet ned af hovedet og tilbydes hjælp til at få det bundet igen. Alma afslår, siger hun gerne vil mærke vinden i håret. Henne ved ænderne deltager Alma aktivt i fodringen, brækker først et lille stykke af som hun kaster hen til ænderne. På grund af den kraftige modvind, kommer brødet dog ikke så langt. Alma griner og siger: Ha, det kom tilbage igen. I næste forsøg har hun brækket en masse små bidder brød af og kaster nu en hel håndfuld brød ud til ænderne. Denne gang når brødet sit bestemmelsessted. Alma holder fast i denne taktik resten af den tid, vi står og fodrer. Da vi går hen imod Skipperallén vil Alma gerne lidt op at gå. Alma får en hånd til at komme op af kørestolen. Da hun er kommet op at stå, siger hun: Neej, det er ikke godt. Jeg må hellere sætte mig igen. Lidt senere vil Alma gerne prøve at komme op og gå lidt igen. Denne gang går det meget bedre. Da vi ikke har Almas rollator med, tilbyder vi, at hun kan bruge kørestolen som rollator. Det vil Alma gerne. Alma tilbyder nu vores chauffør at sidde i kørestolen, så hun kan køre med hende. Chaufføren undslår sig, siger at hun helst vil gå, siger at hun kommer til at fryse, hvis hun skal sidde stille. Alma siger: Ja, og hvorfor tror du, jeg ville op og gå. Alma blinker til chaufføren. Alma insisterer forsat på, at chaufføren skal sætte sig i kørestolen. Da 12

13 chaufføren stadig prøver at undslå sig, siger Alma til hende: Vil du ikke godt sætte dig. Jeg har brug for din vægt, så kørestolen ikke løber fra mig. Chaufføren siger OK og sætter sig. Alma går nu i meget rask tempo med chaufføren i stolen. Hun går med rank ryg og smiler. Da vi når ned til Skipperhuset, er Alma meget forpustet. Adspurgt om hun vil have sin siddeplads tilbage, svarer hun: Ja, det vil da være rart. Chaufføren takker for køreturen. Alma griner og nikker. Alma er vågen på hele hjemturen, spørger flere gange til, hvor vi er. Da vi når Klampenborg siger hun til de andre: Nu er vi snart hjemme. Da vi er vel ankommet til HP, bliver hun fulgt tilbage til afdelingen. Alma guider os tilbage til afdelingen. Rækker hånden til venstre, når vi skal dreje til venstre og så fremdeles. Alma siger: Der er da noget, jeg kan. Flora Under køreturen synger Flora med på sangen Vi har en chauffør.. Kommentere i starten lyden af flasker, der ligger og klirrer rundt i bagagerummet. Flora får hele bussen til at grine, da hun med et smil siger, at det ikke er hende, der klirrer. Er meget opmærksom på det hun ser, og har mange kommentarer til det vi passerer. Huse der er lettere forfaldne, velholdte huse, en bil der holder parkeret på en mark. Flora kommenterer de andre bilister og deres placering i trafikken, følger med i chaufførens kørsel. Siger at træerne er da pæne, da medpassagererne roser naturens efterårsfarver. Er vågen og nærværende på udturen. Ved frokosten hjælper Flora til med at dele tallerknerne rundt. Spiser et par sandwich og deler en sandwich med Alma. Får hjælp af personalet til at dele sandwichen.. Bliver tilbudt en Øl, smiler og siger ja tak til en Bajer. Denne drikkes direkte af flasken, selvom der står glas til at drikke af. Flora er med i snakken omkring bordet og smiler meget. Hjælper til med at rydde sammen efter frokosten. På den efterfølgende gåtur går Flora en del sammen med Birte. De siger noget til hinanden, smiler og nikker mens de snakker. Da Flora får øje på ænderne i søen, siger hun: Iihhhhhhh, neeeeeej, seeeeeee, griner og peger på de mange ænder. Deltager i fodringen af ænderne, snakker til ænderne og sørger for at alle de ænder, der står omkring hende, får brød. En and napper ud efter en anden and. Flora siger: Nå, nå, nå, opfør jer ordentlig, og du der...hold op med det griner og siger: Sikken en dum and. Står længe og fodrer og taler med ænderne. Da vi passerer roklubben, begynder hun at tælle 1, 2, 3, 4 og så videre, peger og siger: Der er 12 både. 13

14 Da vi når slotsalléen, ser Flora et træ, der ligger væltet inde i skoven Vil ind og se nærmere på det, går væk fra stien og ind i skoven sammen med Susanne. Kommenterer at her er blødt, men at det nok er godt nok, at gå her. Træder også på en stor gren, der ligger gemt under bladene, konstaterer: Nååå, det er bare en gren. Får øje på nogle bregner og siger: Se, de er helt friske. På hjemturen er Flora vågen hele vejen. Taler lidt med Birte. Kommenterer ikke helt så meget som på udturen. Da vi er kommet tilbage til Holmegårdsparken, hjælper Flora Birte med at lægge de medbragte tæpper pænt sammen. Da Flora skal tilbage til sin afdeling, er hun gået hen til elevatoren og står og venter på den skal komme. Går så tilbage til Birte. igen og siger med et smil: Tak for i dag. Gruppesammenhænge: Flora og Birte finder hinanden De følges ad på en del af turen, står sammen og kigger udover søen og kommenterer udsigten. De lægger tæpper sammen og snakker sammen i bussen på hjemturen. Alle er nærværende ved frokosten og der grines meget i gruppen. Der er en fornemmelse af sammenhørighed. Nogle sjove bemærkninger gives der respons på. Alle hjælper hinanden med at rydde op nogle lægger tæpper sammen, andre krammer papir, smider i papirkurv, samler krus og tallerkner og flasker sammen. Alle enige om at de er nogle seje damer. Der gives udtryk for megen glæde til trods for vejret. Der er ingen, der beklager sig. Alle deltager og er nærværende på hele turen. Hjemturen var lidt mere tam alle var trætte og en enkelt faldt i søvn. Beskrivelse af turen til Bredekærgård Tranegilde pr. Ishøj I dag den fjortende november var vi på den anden tur med tre beboere og tre personale fra Aktivitetscentret. Der var kun tre beboere med, den ene ville ikke med, da hun var svimmel og utilpas. Vejret var koldt og blæsende, men solen skinnede. Vi startede fra Holmegårdsparken og kørte til Klampenborgvej, hvor vi kørte mod Lyngby. Her drejede vi til venstre af motorvejen mod syd. Vi fortsatte et længere stykke af motorvejen og kom forbi meget vejarbejde på begge sider af vejen. Der var mange støjafskærmninger, der tog udsigten til det omkringliggende landskab. I starten af motorvejen var der mange industribygninger, høje skorstene og bymæssig bebyggelser. Længere mod syd, lidt før vi kørte af motorvejen, var der mere landligt, med hegn af træer og marker. Det dukkede op jo nærmere Tranegilde vi kom. Tranegilde er den nærmestliggende landsby til Bredekærgård. Vi kørte ind på Tranegilde Bygade og snart dukkede Bredekærgård op. Gården kan dateres tilbage til 1624, hvor Christian den IV overtog Bredekærgård. Den har 14

15 siden da været på skiftende hænder. I 1989 åbnedes den som arbejdende landbrugsmuseum. Gården drives som man gjorde det i årene fra På de omkringliggende marker var der både får, heste, grise og langhåret kvæg. Vi parkerede bussen foran gården og steg ud. To af beboere gjorde brug af en kørestol, mens den tredje gik. Det første vi fik øje på var en indhegning med heste. Den lå i umiddelbar nærhed af portindgangen til gården. Herfra fortsatte vi ind gennem porten og ind på gårdspladsen, som var belagt med toppede brosten. Midt i gården blev vi mødt af et højt træ med bænke bygget omkring. Gården er firlænget med et hovedhus i gule mursten og røde vinduer. De andre længer er hvidpudsede med røde vinduesfag. Indgangen til stalden lå i længen overfor hovedhuset. Vi gik ind og kiggede i stalden, men fandt ingen dyr hjemme. Pludselig lød der et højt kobrøl. Vi gik efter lyden og fandt frem til stalden, hvor der stod en enlig ko og brølede. Her var også to sortbrogede grise. Efter et længere ophold her, gik vi videre ud af en anden port. Herfra kunne vi se en stor lade som vi gik over imod. På vejen over til laden fik vi øje på flere dyr. Det var en flok geder på fire til fem stykker, flere af dem med store horn. Vi gik nu ind i laden og her var der alle mulige landbrugsmaskiner/- redskaber, kar og tønder, koldrulle, hestevogne og meget andet, som vi kiggede på. Vi fortsatte nu videre over til gederne, hvor nogle af os gik ind i indhegningen, mens andre valgte at blive udenfor og kigge på. Da vi havde været der et stykke tid, gik vi videre af den lettere mudrede sti forbi nogle brune og hvide høns hen til en stor indhegning med en lille sø i midten. Her var masser af kaniner af forskellige racer. Ænder var der også en del af. Lige ved siden af kaninerne var der forskellige hønsebure. Et af dem var beboet af en meget stor race af høns. Vi fortsatte herefter hen til et hus, der blev kaldt Børnehuset. Det havde vi fået lov at bruge til at spise frokost i. Op til Børnehuset var der en stejl trappe med syv trin og et gelænder i hver side. Vi gik ind og fik sat os tilrette omkring et bord og dækkede det med en rødternet dug. Madkurvene blev hentet og vi spiste vores medbragte sandwich. På denne tur blev der også tid til kaffen og lidt sødt. Mens vi spiste frokost kunne vi sidde og kigge ud og over på et ridehus. Der gik en mand og arbejde på noget ved ridehuset. På et tidspunkt blev to køer og to kalve gennet hjem fra marken. De passerede tæt forbi Børnehuset, hvor vi sad og spiste. Efter frokost gik vi tilbage forbi kaninerne og gederne, hen forbi laden og tilbage til stalden, hvor alle køerne nu stod. Vi ville egentlig gerne lige kigge ind i stalden igen, men holdt os tilbage, fordi der var en af køerne, der havde revet sig løs og gik frit omkring derinde. Nu blev det tid til at vende næsen hjemad til Ordrup. På hele turen hjem var alle vågne. Vi kørte samme vej hjem som ud. Turen varede 4½ time. 15

16 Egne observationer Bredekærgård Alma Alma er vågen på hele udturen. Først på turen snakker hun lidt med Eva. Alma smiler og nikker til Eva. Det er mest Eva der taler. Det varer ikke længe før Eva falder i søvn. Alma sidder alt den tid, vi kører på motorvejen og kigger ud af vinduet. Da vi nærmer os landsbyen Tranegilde kommenterer Alma husene og landskabet. Vel ude af bussen siger Alma Hvor er her dog dejligt, se himlen. Alma smiler og rækker ud efter Mettes hånd. Da vi går over mod hestene ved folden, gør vi holdt og sammen med de andre, står vi og kigger på hestene. Inde på gårdspladsen kører vi hen over de toppede brosten. Alma griner og siger: Bom, bom, bom, bom, her skal man sørme holde fast. Alma smiler og nikker, mens Eva fortæller om træet der stod i hendes skolegård. Mens vi går rundt inde på gårdspladsen, bøjer Alma nakken tilbage, trækker vejret dybt ind og siger højt: Ahhh, hun ser på Mette og siger: Hvor er luften dejlig... og lyset er vidunderligt. Hun lukker øjnene et kort øjeblik og vender ansigtet op mod solen. Da vi kommer hen til stalden, lyder der et meget højt dyrebrøl inde fra mørket. Alma siger højt: Der skal jeg ikke ind. Vi står bagerst i gruppen sammen med Flora. Dem der er nået længere ind i stalden fortæller os nu, at det bare er en ko, der står og brøler. Adspurgt om Alma hellere vil være udenfor, svarer hun: Nej, nej lad os gå ind, det er jo bare en ko Koen forsætter med at brøle højt. Alma ryster på hovedet og siger: Sikken et spektakel den dog laver og nikker hen mod koen. Alma kigger hen mod grisene. Da vi kommer hen til dem, bøjer hun sig frem mod dem, stikker sin hånd ind gennem tremmerne, og klør dem på trynen. Alma snakker til grisene, siger de er fine og griner da Eva synger og alle har krølle på halen. Inde i laden ser vi på en gammel koldrulle. Eva fortæller og demonstrerer, hvordan rullen virker. Alma smiler og nikker til Eva, mens hun fortæller. Alma kommentere nogle hestevogne, der står inde i laden. Hun siger de er blanke og flotte. Da vi går videre over mod gederne, spørger vi Alma, om ikke hun kunne tænke sig at komme lidt op at gå. Næ, tak svarer Alma og peger ned på den mudrede sti. Vi foreslår, at Alma kan gå ude i siden, hvor der er græs og mere tørt. Alma siger igen: Nej tak, jeg sidder godt her. Da vi har gået lidt, spørger Alma: Er jeg meget tung...for så kan jeg da godt gå lidt. 16

17 Næhhh, hvor er de fine Alma peger ind på gederne. Alma vil ikke med ind til gederne. Hun bliver udenfor sammen med Eva, mens vi andre går ind til gederne. Alma og Eva sidder uden for indhegningen og kigger. Alma vinker ind til os. Hun siger noget til Eva og de griner begge to. Åhhh, hvor er de søde, Alma bøjer sig frem og prøver at nå en kanin med fingerspidserne. Hun læser højt op af de skilte der sidder på hegnet Dværgkaniner, Løvehoved. Vi snakker om, at vi også har kaniner på Holmegårdsparken. Ovre ved hønsene siger Alma: Sikke nogle store nogen og sikke nogle flotte fjer... de er sørme store. Alma gentager flere gange de er sørme store, og sikken en flot farve. Over ved Børnehuset skal vi op af en trappe, der er lidt stejl. Alma spørger: Skal jeg op af den. I rolig tempo går vi op af trappen. Alma holder fast i gelænderet på den ene side af trappen. På den anden side af Alma går Susanne. Alma holder Susanne under armen og langsomt går de op af trappen. Ved næstsidste trin, inden de er helt oppe, stopper gelænderet. Alma står lidt og kigger. Flora som allerede er kommet op og står og venter på reposen, rækker hånden frem mod Alma og siger: Tag min hånd. Flora støtter Alma det sidste trin op. Ja tak, jeg kan godt spise en til Alma tager en sandwich mere, siger de smager godt. Deler en sandwich med Flora. Smiler meget under frokosten Alma siger mange gange under frokosten: Hvor er her dejligt, hvor har vi det dog godt. Alma roser traktementet og spørger, hvem der har lavet maden. Alma kommenterer lokalet vi sidder i, siger at plakaterne, der hænger på væggen, er flotte. På vejen tilbage til bilen, spørger Mette Alma, om hun lige vil holde madkurven for sig et øjeblik. Alma får madkurven på skødet, da jeg lidt efter vil flytte kurven, siger Alma: Den sidder fint her og holder fast i hankene. Alma holder kurven, til vi er tilbage ved bussen igen. Da vi går tilbage over brostenene på gårdspladsen får Alma øje på et ur, der sidder højt oppe over porten, Alma peger op på uret og siger: Se, det gamle ur, det er vel nok fint. Da vi næsten er helt henne ved bussen siger Alma: Nu vil jeg gerne op og gå lidt På hjemturen sidder Alma og kigger ud af vinduet, taler indimellem lidt med Eva. Alma er vågen på hele hjemturen Eva Da vi når landsbyen Tranegilde vågner Eva, som ellers har sovet på det meste af udturen. Eva siger med det samme: Naih, se der de gamle små huse, naih, hvor er det fint. Får øje på en hest. Naih, hvor er den sød. 17

18 På vej ud af bussen spørger Eva, om hun må komme indenfor på gården. Spørger flere gange: Tror I, vi må komme indenfor. Eva får igen øje på hesten i folden ved indgangen til gården. Kommenterer pelsen og siger at den er flot og ser blød ud. Snakker til hesten og siger til den: Hvor er du fin. Da vi går over mod porten til gården, spørger Eva igen, om vi må komme indenfor. Da vi kommer ind på gårdspladsen siger Eva straks: Naih, sådan en havde vi hjemme i skolegården. (et stor træ med bænke rundt om) Der er nogen derinde siger Eva, da der lyder et højt brøl. Vi står ved indgangen til stalden, hvor der ikke umiddelbart ses nogle dyr. Chaufføren går længere ind og kan se, at der er dyr. Der står en meget højtbrølende ko længere inde stalden. Vi gør et lille holdt i en døråbning. Eva trækker sig i et splitsekund tilbage i kørestolen, men lader sig ellers ikke mærke med noget. Eva griner og siger åh, til den brølende ko. Får nu øje på grisene og siger: Naih, hvor er I søde, griner meget. Bemærker at de ser anderledes ud end grise, man er vant til. Snakker til dem og synger: Og alle har krølle på halen. Eva kigger på et skilt, der hænger over koen. Den hedder Fie siger Eva. Mette siger Hej, Fie. Koen brøler og vender hovedet mod os. Eva udbryder Se, naih den lystrer, naih det var da skægt. Kølen brøler højt igen og Eva siger til den: Åh, det må du ikke sige. Du må ikke være på Det er forbudt. Mette siger Vi vil ikke have det. Vi vil have ro i stalden. Flora svarer: Det vil vi. Mette peger nu på grisene og siger: De går rigtig og hygger sig. Flora svarer: Ja, det gør de. Eva siger: Jeg tror godt, de kan lide, at der kommer nogle og ser. Koen brøler igen. Eva siger til den: Jah, hvorfor laver du sådant et spektakel. Vis os hvad du kan. Koen brøler endnu en gang og Mette siger til den: Fie, hvad er der Fie Eva siger til den: Ja, hvad er det for et spektakel, du laver Da vi går ud af stalden vil Eva gerne tilbage til gårdspladsen med bænkene. Vi går først over mod en stor lade, hvor Eva får øje på at der er flere dyr. Naih, der er geder, siger Eva og griner. Vi går ind i laden, hvor Eva hurtig får øje på en gammel koldrulle. Eva peger og siger: Sådan en har vi haft, hjemme hos mor. Fortæller nu: Vi havde en rullekone ovre på den anden side. Vi havde ingen rulle hjemme, så vi gik over på den anden side og gav hende penge for at rulle vores ting og det blev faktisk pænt. Eva viser os, hvordan rullen bruges. Eva rækker ud efter rullen. Kan ikke nå den bliver kørt tættere på. Tager fat i håndsvinget og kører rullen rundt. Rullen er tung og Eva må lægge hele sin vægt i for at dreje den rundt. Og rundt kommer den. 18

19 Vi ser på andre landbrugsmaskiner med drejehjul specielt en maskine til at lave hakkelse Eva siger: Det var ikke sådan en rulle vi havde Taler om rullen i lang tid efter. Et andet sted i laden peger Eva på en harve og spørger: Hvad er det for en med de der lys Susanne svarer: Er det mon en harve? Ja, siger Flora. Eva siger: Nåh ja, det er det da. Udenfor laden er der en indhegning med geder med store horn. Naih, se der er geder griner Eva, Der skal jeg ikke ind. Hun vil hellere sidde tæt ved hegnet og kigge sammen med Alma. Eva kommenterer gedernes forskellige farver og kan bedst lide en mørkebrun med lange horn. Henne ved kaninerne siger Eva: De må da være gift og peger på to kaniner, der ligger tæt op af hinanden. Ved Børnehuset går Eva fint med støtte af en arm fra personale op af trappen. Da Eva kommer ind i huset, lægger hun hånden på Floras arm og siger: Det er godt, du er der. Under frokosten spørger Mette om, der er nogen, der er fra landet. Det er jeg siger Eva, Jeg er fra Nykøbing Mors. Eva fortæller, at de boede på en gård. Først siger hun, at der ikke var dyr og retter det senere til, at der var dyr. Adspurgt svarer hun, at hun ikke skulle passe dyrene. Hendes mor ville ikke have, at hun skulle arbejde på gården. Eva spiste 3 ½ sandwich. Den ene deles med Alma. Roser maden og siger den smager godt. Eva siger Det er dejligt med en varm kop kaffe. Det varmer om fingrene, at holde kruset. Efter maden sidder Eva med lukkede øjne. På vej ud af Børnehuset går Eva fint med støtte af personalet ned af trappen. Tilbage igen på gårdspladsen siger Eva Naih, sådan en (bænken omkring træet) havde vi i skolegården. Der sad vi. På hjemturen er Eva vågen hele vejen. Hjemme rejser hun sig hurtigt op og siger: Jeg vil gerne ud. Da vi træder indenfor siger Eva: Hvor er her dejligt varmt. Helt hjemme siger Eva: Tak for turen, hvor var det dejligt. Flora Flora er vågen på hele udturen. Hun kommenterer og peger, vejarbejdet det er grimt, de store lastbiler, de er lange, bygningerne de er kedelige og de mange skorstene de er høje og medtrafikanterne der er mange. Kommenterer chaufførens kørsel: Nå, nå, nu skal du ikke vælte hækken. Flora går ud af bussen uden hjælp. Da personalet går ind i bussen igen for at hjælpe Alma ud, følger Flora efter og sætter sig igen ind i bussen. Får øje på hesten, går hen til hegnet og klapper den på mulen, siger den er varm og blød. Snakker til hesten og imiterer hestelyde (Pruuuh) og griner. 19

20 På vej ind gennem porten ser Flora en kasse, der hænger på væggen med brochurer. Flora spørger: Må jeg tage. Tager en og går med den i hånden resten af turen. Inde på gårdspladsen kigger Flora rundt på bygningerne og siger de er pæne. Ovre ved stalden stiller hun sig bagerst i gruppen. Da koen brøler højt siger Flora Ja, det er flot. Går ind i stalden som den sidste. De første fem minutter inde i stalden, står Flora stadig bagerst i gruppen. Mette prøver at træde til siden, så Flora kan komme frem, men Flora bliver stående bag Mette. Som den første peger Flora og siger: der er nogle små der ovre. Går nu frem og helt ind i stalden. Går hen til grisene og klør dem på panden og trynen. Snakker til grisene, griner og imiterer griselyde. Flora ser på koen, men går ikke hen til den. Inde i laden siger Flora: Mælkejunger og peger op mod loftet, hvor de står. Flora går rundt og ser lidt på de ting, der opbevares i laden, men hun kommenterer dem ikke. Går på et tidspunkt væk fra gruppen, stiller sig i porten, læner sig op ad portåbningen, og kigger ud. Henne ved gederne vil Flora gerne med ind. Hun går tæt på gederne og snakker til dem. Siger at den der ligger ned, er den flotteste. Flora griner og siger til geden: Du er ligeglad med os, du ligger bare der. Flora bliver inde hos gederne et pænt stykke tid. Kaninerne er søde. Hop, hop siger Flora. Hun bukker sig ned stikker fingrene ind gennem hegnet for at ae kaninen. Læser skiltet højt, hvor der står fodring forbudt. Vil gerne ind til kaninerne, men lågen er låst. Flora peger på en kanin og siger: Den kan man skære midt over og sætte sammen igen. Kaninen hun peger på er helt sort med en aftegning som et hvidt bælte hele vejen om mave og ryg. Mette svarer: Jamen så vil kaninen jo blive helt sort, hvortil Flora svarer: Ja, netop og griner højt. Rap, rap, siger hun til ænderne og griner. Ovre ved Børnehuset er Flora den, der er først oppe af trappen. Hun bliver stående oppe på reposen og venter. Da Alma går op af trappen, rækker Flora sin hånd ud til Alma og siger: Tag mig i hånden. Flora trækker Alma op af det sidste trin. Inde i huset er Flora den første, der får lagt overtøjet. Hun siger henvendt til Eva, da hun kommer ind og lægger sin hånd på Floras arm. Jeg skal passe på jer. Under frokosten bemærker Flora, at der står en enkelt øl på bordet. Siger: Hvem mon drikker øl. Flora åbner øl og vand for de andre med sikker hånd. Flora siger: Det er en god leverståhej med et grin på, da hun smager på sandwichen. Flora kommenterer det, der sker udenfor vinduerne. Der står en mand på en stige op ad laden og arbejder Han har slået sine hænder de er helt hvide siger Flora. Vi snakker om, at han nok har handsker på. 20

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Papirsklip. Written By. Malthe Elgaard

Papirsklip. Written By. Malthe Elgaard Papirsklip Written By Malthe Elgaard 1 START OF ACT #1 INT. SCENE 1 VENTEVÆRELSE - DAY En lille dreng (Kasper) sidder ved et bord på et venteværelse og klipper forskellige former ud i farvet karton. Hans

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6C: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er nu blevet ca. 6 år

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA REVIDERET Til sprogvurdering af børn i børnehaveklassen 1 Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere