VALG Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer."

Transkript

1 Stem Stem Stemmer Stemmer Stem Stemmer Stem VALG 2009 Kandidater Kandidat Kandidat Kandidater Kandidat Kandidater Kandidat Regionsvalg Kommunevalg

2 Forstædernes Bank er en del af Nykredit Få et gratis formuetjek: Papirer, der er blevet mindre værd, kan sagtens yngle Uanset om du har vundet eller tabt på dine papirer, kan de være mere værd end pålydende. F.eks. hvis du bruger dem til FB Valutainvestering. Du indskyder dit værdipapirdepot som sikkerhed. På den måde kan du få afkast på både det pantsatte depot og den investerede kapital i valuta. I 2008 gav FB Valutainvestering Pro 9,02 % i afkast. Tjek - eller ring og hør nærmere. Hørsholm Erhvervs- og Investeringscenter Hovedgaden 55A 2970 Hørsholm forbank.dk

3 Indhold side 3 Indhold + leder side 4 kandidat Erling Rørdam side 5-10 De nye kandidater side 11 Borgmesterkandidat Morten Slotved side 12 Den nye kandidatliste side Om Regionen side Vores kandidater til Regionsrådet side 17 Efterårsarrangementer side 18 Besøg Rådhuset side 19 Besøg på Rungsted skole Redaktion Redaktør: Marianne Preis Balser Layout: Knud Düring Kære C-medlem. Den 15. august blev valgkampen skudt i gang ved et stort anlagt kick-off-møde på Hotel Nyborg Strand for alle vordende kandidater i hele Danmark. Det var meget inspirerende med bl.a. taler af partiformand, Lene Espersen og politisk ordfører Henriette Kjær. I vælgerforeningen har vi også lagt op til et spændende efterår med mange aktiviteter for vores medlemmer, men også andre borgere vil blive indbudt via annoncering af vores aktiviteter i Frederiksborg Amts Avis, Ugebladet og selvfølgelig på vores hjemmeside De arrangementer, der er datosat, vil I finde inde i bladet. Som allerede meddelt har bestyrelsen efter indstilling fra Kandidatudvalget valgt yderligere 5 kandidater, som skriftligt præsenterer sig i bladet og tillige vil stille op på medlemsmødet den 8. september, hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til såvel dem som de øvrige kandidater. Det er første gang i mange år, at et kommunalvalg har været så vigtigt for de konservative i Hørsholm. Vi må og skal have borgmesterposten, og min drøm er, at vi får mindst 8 mandater i Kommunalbestyrelsen. En aktiv og synlig valgkamp er vores eneste chance. Ved dette valg opstiller ikke mindre end 8 partier, så der bliver rift om de 19 pladser. Vi opfordrer derfor til, at I alle vil tage del i valgkampen, f.eks. med uddeling af pjecer og deltagelse i arrangementerne, og til dem af jer, der ikke før har været med, når vi har været på gaden, vil jeg sige prøv det, det er ganske hyggeligt at møde vores borgere face to face. Med venlig hilsen og fortsat god sommer Marianne Preis Balser Annonce: Hanne Falkensteen & Otto B. Christiansen 3

4 Kandidat: Erling Rørdam Hørsholm skal fortsat være en grøn og blå kommune. Grøn ved at vi skal være bevidste om at tage vare på de unikke naturområder, vi har i kommunen, såvel vor adgang til skov som de øvrige bl.a. å-nære rekreative arealer øst for og de åbne områder vest for motorvejen. Blå ved at vi alle har adgang til og kan nyde vor nærhed til Øresund via kyst, strand og havn og adgang til de grønne områder langs vore åer i vor kommune. Endvidere vil jeg prioritere, at vi fastholder og helst forbedrer det kollektive trafikudbud, dels således at man let kan komme rundt i kommunen, og dels så vi kan komme ud af kommunen enten med tog eller S-bus. Endelig er det naturligvis vigtigt, at vi fortsætter med at have gode institutioner for børn og unge, og at vi bevarer og forbedrer vore idrætsanlæg. En særlig indsats er dog nødvendig for børn og unge med særlige behov. Endelig mener jeg, at det er vigtigt, at vi sætter fokus på den største befolkningsgruppe i Hørsholm, nemlig de erhvervsaktive, hvor børnene er fløjet af reden, samt modne og ældre, som er aktive i den 3. alder. Selvom om det er vor statsminister fra Venstre, der er hovedarkitekten bag den skæve udligningsordning, vi har, skal vi konservative kæmpe for en ændring af den nuværende udligning. På Hørsholms vegne medvirkede jeg på sidste landsråd i Det konservative Folkeparti til, at det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et konkret beslutningsforslag til ændring af den kommunale udligning. Formålet er at finde en udligningsordning, som er gennemsigtig og forståelig og mere retfærdig end den nuværende. Min baggrund er, at jeg, bortset fra en kortere afstikker til Frederiksberg, har boet i Hørsholm i mere end 40 år. Jeg er uddannet landinspektør og har hele livet arbejdet med planlægning, klima- og miljø. Jeg har udstykket Vestskoven, i Frederiksborg Amt arbejdet med byudvikling, miljø-og vand i 5 år. I Miljøministeriet i 16 år heraf 13 som kontorchef på vandområdet med koordinerende ansvar for vandmiljøet. Herefter i 5 år som direktør for Hygrodan A/S og underdirektør i Krüger Service AS. Sekretariatschef i Foreningen af Kommuner i Københavns Amt i 12 år og konsulent i KL i 2 år. Meget af min fritid går med at være aktiv studentersanger, hvor jeg for tiden er formand for Studenter-Sangforeningen. Begge mine børn er opvokset i Hørsholm og min datter på 19 bor her fortsat. 4

5 Kandidat: Nadja Maria Hageskov Jeg vælger at gå ind i lokalpolitik, da jeg er af den overbevisning, at mangfoldighed og en bred nuanceret kandidatliste er en forudsætning for, at Det konservative Folkeparti fortsat vil kunne sætte fingeraftryk i Hørsholm Kommune. Det er vigtigt for mig, at mit parti afspejler det samfund, vi lever i, og med den nye komplette liste af kandidater, mener jeg, at der er gode chancer for at det lykkes. Mine fokusområder vil være børn og unge samt social og sundhed. Områder, som falder mig ganske naturlige qua min rolle som mor til 2, og mit faglige virke som sygeplejerske. Da jeg har børn i skolealderen, er jeg naturligvis optaget af, hvordan deres hverdag fungerer, og hvad vi som kommune kan tilbyde denne gruppe. Hørsholm Kommune har udarbejdet en sundhedspolitik, som er ambitiøs og nødvendig. Den strækker sig indover både børn og unge og social- og sundhedsområdet minutters motion dagligt i skoleregi er et realistisk konservativt mål og skal i samarbejde med skolerne realistisk implementeres i skoletiden. - Der arbejdes ligeledes på at tilbyde et sundt og varieret kosttilbud til børn i kommunens daginstitutioner. Jeg vil arbejde for, at dette kommer til at ske. Jeg har siden 1993 arbejdet inden for ældreplejen, primært psykiatrien. Nu arbejder jeg på Kridthuset i Nivå- et psykiatrisk plejehjem. Min faglige baggrund er medvirkende til, at jeg har en naturlig interesse for at vores omsorgs/ældrepleje er velfungerende, og at vi som kommune fortsat kan rekruttere og fastholde kvalficeret personale. Kontinuitet og tryghed for modtagere af kommunale ydelser er et område jeg især brænder for. Her tænker jeg især på de ældre og syge borgere, der modtager hjemmehjælp/sygepleje. Jeg er 34 år og gift med Tore. Sammen har vi to døtre på 10 og 7 år. Vi bor på Ørbækgårds Alle, hvor vi har boet i snart 10 år. 5

6 Kandidat: Stefan Eggert Bojesen-Koefoed Mit navn er Stefan Eggert Bojesen-Koefoed, jeg er 18 år og bor Ved Stampedammen i Hørsholm, med min mor, far og lillesøster. De konservative værdier har altid tiltalt mig. Således var jeg også at finde i klassediskussionerne tilbage i 8. klasse, hvor samfundsfag for første gang var på skoleskemaet. Jeg var altid parat til at tage en diskussion op og stod altid ved mine holdninger! Jeg går på Rungsted Gymnasium og starter i 3.g efter sommerferien. Her har jeg specielt arbejdet med valgfaget innovation, hvor jeg har lært en masse nyttige og spændende ting. Innovation handler om idéskabelse, problemløsning og det at tænke uden for boksen. Således vil jeg mene, at jeg trods min alder og politiske uerfarenhed vil kunne tilføre noget nyt, innovativt og ungt til Hørsholm. I alle kommuner er der forhold, der kan forbedres og optimeres, også i Hørsholm! Jeg ønsker derfor især at beskæftige mig med uddannelsen i kommunen - den skal være i top! Udover dette, mener jeg også, at en aktiv barndom/ungdom er en af forudsætningerne for et sundt og succesrigt liv. Derfor vil et af mine interesseområder naturligvis også være at få mere idræt og sport ind i børn og unges liv i Hørsholm. I min fritid har jeg travlt med blandt andet vennerne, madlavning, styrketræning og fiskeri. Udover dette er jeg en ihærdig fan af det lokale ishockeyhold og er at finde til hver en kamp, enten på ståpladserne eller i speakerboksen, hvor min mor er speaker, og hvor jeg nogle gange hjælper til. Til sidst skal der herfra lyde en stor tak til den konservative stab i Hørsholm, der har taget så utroligt godt imod mig! prisniveauer fra kr til kr. 6

7 Kandidat: Hanne-Merete Lassen Lokalpolitik med fokus på livskvalitet for hele familien Den sidste måned har jeg lavet min egen medborger tilfredshedsundersøgelse. Det har været en meget positiv oplevelse, fordi den viste mig, at rigtigt mange er meget glade for at bo her i Hørsholm. Men vi lever i en foranderlig verden, der hele tiden ændrer ved betingelserne. Derfor vil jeg arbejde for, at kommunen også i fremtiden kan tilbyde de bedste muligheder for den enkelte familie. Hvad kan jeg så bidrage med? Jeg er en ildsjæl, der har lyst til at gøre en forskel i Hørsholm kommune. Jeg har boet her i 15 år, er gift og har 2 teenagebørn, er uddannet civilingeniør og har en MBA. Jeg er chef i en mellemstor dansk virksomhed, hvor jeg er bestyrelsesmedlem, og i min fritid er jeg aktiv motionsløber. Jeg ønsker, at alle familiens medlemmer skal have lige tilgang til sport og motion, således at familiens sammenhold styrkes gennem en aktiv hverdag. Jeg mener, at kommunen fortsat skal understøtte valget af en sund livsstil ved at fremme sundhed gennem forebyggelse af livsstilssygdomme. Jeg støtter en udbygning og modernisering af idrætsparken samt opførelse af andre og nye sportsfaciliteter. Dette kan på sigt skabe rammen for idrætsudøvelse på eliteniveau til gavn for Hørsholm kommune. Det er vigtigt for mig, at alle kan færdes trygt i vores kommune. Jeg vil sætte fokus på alkohol og stofmisbrug samt berigelseskriminalitet blandt unge ved at sikre en øget forebyggende indsats. Jeg vil kæmpe for øgede kulturelle tilbud til hele familien og støtter åbningen af en biograf. Jeg vil arbejde for, at kommunen holder de lagte budgetter, så trækprocenten ikke øges. Jeg mener, at det er vigtigt at prioritere og kun sige ja til de ting, der skaber værdi og livskvalitet. Jeg støtter en sammenlægning af Hørsholm kommune med en af vores nabokommuner, såfremt en sammenlægning viser sig at være en fordel for Hørsholm kommune. Jeg vil også arbejde for en revision af kommunaludligningsordningen. Jeg lover at gøre en indsats for at tænke langsigtet samt få prioriteret således, at vi også i de næste mange år har en tryg og aktiv kommune uden lokale skattestigninger for derved at sikre en høj livskvalitet i familierne. 7

8 Kandidat: Anne-Sofie Nielsen Jeg hedder Anne-Sofie Nielsen, er 29 år, gift og mor til 3 børn i alderen 5, 5 og 1 år. Jeg er uddannet civilingeniør i informatik og arbejder til daglig som softwareudvikler. I min fritid holder jeg meget af at løbe, lave mad, læse bøger og være sammen med familie og venner. Jeg har især tænkt mig at sætte fokus på følgende områder: Gode folkeskoler herunder sikring af udemiljøer, der indbyder til fysisk aktivtet og leg, samt snarest mulig renovering af Hørsholm Skoles A-bygning, der er i meget dårlig stand. Den nye madordning i daginstitutionerne skal være af høj kvalitet det er vores ansvar! Forbedring af pendlernes forhold, bl.a. ved at støtte op om en udvidelse af Helsingørmotorvejen samt tilslutning til denne ved Ådalsvej, etablere aflåste cykelparkeringer og øge parkeringskapaciteten ved togstationerne. Hørsholm skal være en cykelvenlig by farlige kryds skal forbedres, og det skal være nemmere at have cykel med i området omkring Bymidten, så flere får lyst til at cykle. Læs mere på Silkeblomster - Silketræer - Dekorationer Kontorbeplantning - Specialopgaver Gl. Hovedgade 10A Hørsholm Tlf.: mail: 8

9 TURISTKØRSEL Vi tilbyder følgende transportydelser: - Handicapkørsel - Turistkørsel - Bestillingskørsel BJØRN KLAMER A/S Vassingerødvej 89D Lynge Tlf internet:

10 Kandidat: Anne Krogtoft Oprindelig er jeg uddannet indenfor kontormaskinebranchen, men har i mange år været medhjælpende hustru på et økologisk landbrug på Stevns. For 1 ½ år siden flyttede jeg til Hørsholm, hvor jeg er blevet interesseret i det politiske liv. Jeg føler selv, at jeg som tilflytter har mulighed for at se på Hørsholm Kommune med friske øjne og uden forudindtagelse på nogen måde. Jeg har været medlem af et menighedsråd i 16 år, hvoraf de sidste 12 år også som kirkeværge. I mange år var jeg formand for et møllelaug, har siddet i Borgerforeningen i en periode samt været formand for forældrebestyrelsen på et fritidshjem. Jeg er 60 år og har 3 voksne børn. Mine interesseområder vil ligge i ældresektoren samt miljøet. Jeg føler, vi skylder de ældre et godt og værdigt liv, de skal respekteres, de skal lyttes til. Der skal være muligheder for at blive i eget hjem længst muligt eller bo i en form for fælles kollektiv. Forholdene på plejehjemmene må ikke blive forringet, selvom økonomien kan være svær at fastholde. Der må ikke skæres yderligere i personalet, og vi må ikke lade være med at prøve at genoptræne de ældre. Da jeg har dyrket økologisk landbrug i mange år og er økolog af overbevisning, vil jeg som en selvfølge værne om miljøet, så kommunen kan forblive en grøn kommune, vi kan være stolte at af bo i. Selv om jeg ikke har nogen politisk erfaring, mener jeg selv, at jeg har tiden og lysten til at kunne arbejde på at kunne gøre en forskel. Min adresse er: 10

11 C-NYT - HØRSHOLM - nr Borgmesterkandidat: Morten Slotved Nu nærmer tiden sig, hvor vi kan sige, at den kommunale valgkamp bliver skudt igang. I valgudvalget har vi travlt med at få finpudset det konservative valgprogram, således at vi kan være skarpe på vores synspunkter og dermed præge årets valgkamp. Valgprogrammet skal kommunikere de mål, den konservative gruppe vil arbejde for i næste kommunalbestyrelsessamling. Jeg forventer, at årets valgkamp bliver meget intens, da vi Konservative vil blive angrebet fra alle sider. Men vi skal ikke være i tvivl om, at mange partier også ønsker at samarbejde med os Konservative. Dermed står vi i en meget interessant position, som vi skal bruge bedst muligt til at sikre, at vi fremover har en konservativ borgmester i Hørsholm. Nogle af de emner, som jeg forventer vil blive interessante i den kommende valgkamp, er: Ældreområdet: Borgere i Hørsholm skal kunne se frem til et trygt og værdigt seniorliv. Gode og udfordrende rammer for selvhjulpne seniorer. Svage seniorer skal opleve kvalitet og menneskelighed i omsorg og pleje. Børne- & skoleområdet: Her skal vi kommunikere en klar vision om at sikre nogle af Danmarks bedste skoler og institutioner. Sundhedsområdet: Konservative tager sundhedsopgaven alvorligt. Derfor er vi ved at etablere både akutpladser og genoptræningscenter i forbindelse med pleje- og ældreboligbyggeri på arealet vest for Kokkedal Slot. Akutpladserne er tænkt som midlertidig bolig, i de tilfælde, hvor hospitalet har udskrevet borgeren, selvom pågældende endnu ikke er rask nok til at bo i egen bolig. Genoptræningscentret, som også vil tilbyde døgngenoptræning, er også et resultat af seneste kommunalreform. Hørsholm Kommune fik ved den lejlighed ansvaret for størstedelen af genoptræning efter hospitalsophold. God genoptræningsindsats er lig med, at borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage til sit vante liv - herunder arbejdsliv. Men uanset, hvilke emner der bliver hovedtemaer i denne valgkamp, ser jeg meget frem til at tage diskussionerne med de andre partier. Og som Konservativ i Hørsholm føler jeg mig på hjemmebane. God valgkamp. Morten Slotved 11

12 C-NYT - HØRSHOLM - nr De konservative i Hørsholm har valgt yderligere 5 kandidater til kommunalvalget den 17. november 2009, hvorefter den samlede liste ser således ud: 1. Morten Slotved (borgmesterkandidat) 2. Anders Borgen 3. Thorkild Gruelund 4. Jens Frederiksen 5. Otto B. Christiansen 6. Marianne Preis Balser 7. Mogens W. Pedersen 8. Erling Rørdam 9. Henrik Muusfeldt 10. Henrik Peulicke 11. Knud Düring 12. Christian Barnholdt 13. Nadja Hageskov 14. Stefan Bojesen-Koefoed 15. Hanne-Merete Lassen 16. Anne-Sofie Nielsen 17. Anne Krogtoft Åben alle ugens 7 dage Rungsted Havn 48, 2960 Rungsted Kyst Detail & Engros Take away og selskaber Tlf

13 Region Hovedstaden - Regionsrådet - Hvad står det for? v/knud Düring Region Hovedstaden består i dag af det gamle Frederiksborg Amt, samt Storkøbenhavns kommuner og Bornholms kommune, se nedestående oversigt. Regionsrådet har 41 medlemmer, hvoraf de 6 medlemmer er fra Det Konservative Folkeparti. Region Hovedstaden Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen af regionens ansvarsområder og vedtager planer og politikker for udviklingen af regionens virksomheder, områder som: Regionens sundhedsvæsen Hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 14 hospitaler med ca sengepladser og mere end fuldtidsansatte medarbejdere. Psykiatrien omfatter 16 centre med ca sengepladser, 9 sociale tilbud og omkring fuldtidsansatte. Praksissektoren i regionen består af ca privatpraktiserende behandlere primært alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. 13

14 De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, om forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler. Region Hovedstaden Handicap Driver en række specialiserede tilbud målrettet børn og voksne med Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse Erhvervet hjerneskade Syns-, høre- og andre kommunikationshandicap Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Børn og unge med kriminel adfærd Erhverv Regionerne spiller en vigtig rolle i forhold til den regionale erhvervsudvikling. Vækstforum er det centrale omdrejningspunkt i arbejdet med at skabe vækst og erhvervsudvikling i hovedstadsregionen. Det gælder både det strategiske arbejde og den praktiske indsats. I Vækstforum er der samlet en række lokale og regionale aktører med stort kendskab til erhvervsforholdene i regionen. Uddannelse Her drejer det sig bl.a. om almengymnasiale institutioner, hvor Rungsted Gymnasium er en af dem. Dette styres ved et koordinationsudvalg, hvis opgaver bl.a. er: Koordinere elevoptagelseskapaciteten mellem fordelingsområderne og mellem institutionerne inden for de enkelte områder. Indgå i samarbejde med sekretariatet om informationsopgaven som beskrevet i optagelsesbekendtgørelsens kapitel 11. Udarbejde relevante statistikker. Udarbejde prognosemateriale. Bistå fordelingsudvalgene med løsning af evt. konflikter. Trafik Et veludviklet transportsystem er en nødvendighed for at hovedstadsregionen kan hænge sammen og være i vækst. Veje, baner og havne sikrer tilgængelighed og mobilitet fra bolig til arbejde og fritidsliv, og er en forudsætning for erhvervslivet. Miljø Omhandler bl.a. jordforurening, råstoffer, natur og klima. Læs mere på: 14

15 Kandidat til Regionsrådet: Knud Düring Sundhed - Nogen mener, at det er ligegyldigt, om der er 10 eller 100 km til nærmeste hospital/skadestue, hvilket vil sige, at der kun er behov for 3 hospitaler/skadestuer eller måske kun 1 gigantisk hospital i Hillerød i vores region, hvor der bor ca. 1,7 millioner menesker. - DET GØR JEG IKKE - Et hospital/skadestue skal ligge i rimelig nærhed af, hvor man opholder sig og ikke op til en times rejse fra opholdsstedet. Undersøgelser viser, at der faktisk er behov for skadestue/ akutmodtagelse for hver indbyggere, hvilket vil svare til godt 34 steder, men bare halvdelen vil gøre en stor forskel, og det er der langt fra idag. Disse satellitmodtagelser skal have nær kontakt med de enkelte hospitaler, så en evt. overførsel kan ske hurtigt og smidigt som muligt. Vi ser og hører hver dag, hvordan mennesker sidder og venter i adskillige timer på skadestuen, før de bliver behandlet. - DETTE ER EN SKÆNDSEL OG SKAL LAVES OM -. Med Sattelitmodtagelser kan ventetiden reduceres meget. Transport - Alle mener, vi skal have en højere grad of offentlig transport, men måden, det sker på, går direkte imod, at gøre det attraktivt for befolkningen i vores region. Man skærer ned på afgange, fjerner ruter og sætter prisen op. - MEN SÅDAN KLARER MAN IKKE DEN OFFENTLIGE TRANSPORT - Her er der behov for at bøtten vendes, så der bliver flere afgange samt en prisreduktion, for netop at gøre det attraktivt for befolkningen at bruge de offentlige transportmidler. Det er også, hvad man har gjort i andre lande. Et godt eksempel er den Østriske by Wien, hvor man har et metrosystem med afgange hvert minut i dagtimerne og hvert 5 minut i nattetimerne, samt hvor et 3 dageskort til hele nettet ( på størrelse med vores S-togs- og metronet tilsammen ) koster kr. 79,-, samt, at der ikke er længere end 250m til en station, uanset hvor man befinder sig. Det kræver investering, som vil koste i starten, men herefter p.g.a. antallet af rejsende vil udligne sig. - STØRRE FLEKSIBILITET OG STØRRE MULIGHED FOR TRANSPORT - Knud Düring 15

16 Kandidat til Regionsrådet: Jens Frederiksen Jeg er 50 år, gift og har 3 børn. Udover at jeg er kandidat til kommunalbestyrelsen, nr. 4 på listen,, er jeg også kandidat for det Konservative Folkeparti til regionsvalget i november. Her er et par eksempler på ting, hvor der er plads til forbedringer, under mottoet Det konservative Folkeparti passer på dig og dine I regionen er der en hospitalsplan, som siger, at vort velfungerende sygehus her i kommunen skal omdannes til et psykiatrisk hospital - en beslutning, som jeg synes er fuldstændig forkert, også selvom de konservative stemte for ændringen. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at ændre dette. Da man har konstateret nogle uhensigtsmæssigheder, vil der formentlig ske nogle tilpasninger, hvorfor alt håb måske ikke er helt ude. Det konservative Folkeparti er ikke med i budgettet for En af grundene var, at Socialdemokratiet plus et flertal ville nedlægge 10 lukkede psykiatriske senge på Hillerød Hospital for at spare 25 millioner kroner. Vi SKAL altså tage os ordentlig af folk, som ikke kan klare sig selv. Denne besparelse skal simpelthen væk - det er klar konservativ politik. Det var blot 2 eksempler, hvor jeg som konservativ vil deltage aktivt for at få ændret på forholdene. Jeg kan se visse fordele ved både at sidde i Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, samtidig med at jeg har en aktiv erhvervskarriere. På den måde kan jeg se tingene i sin helhed. Rigtig god sensommer til alle. Jens Frederiksen, kandidat til Regionsrådet 16

17 EFTERÅRSARRANGEMENTER Vi konservative ser en travl tid i møde. Før vi ser os om, har vi kommunal - og regionsrådsvalg den 17. november, og vi skal nå meget inden da. Det første arrangement er et medlemsmøde den 8. september kl.19:30 i Rådhusets kantine, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Efter indstilling fra kandidatudvalget har bestyrelsen valgt 5 nye kandidater, som vil blive præsenteret på mødet. Yderligere vil de videre planer for det politiske efterår blive forelagt. Næste arrangement er den 26. september kl. 13:00. Vi mødes foran Sognegården, og museumsinspektør Lisbeth Hein og formanden forteknik- og Miljøudvalget, Anders Borgen vil tage os på en spændende egnsvandring. Vi starter i den historiske del af Hørsholm, hvor Lisbeth Hein beretter om Hirschholm Slot og Eigtveds byplanlægning. Vi går videre ned i Bymidten, hvor Anders Borgen forelægger os de aktuelle planer og ideer for udvikling af Gågaden, Kammerrådensvej, Hørsholm Midtpunkt, kulturtorv og biograf. Vi går derefter til Café Sneppen, hvor der kl. 14:45 vil blive serveret kaffe eller te og frugttærte - pris kr. 65, -. Der vil i Sneppen blive mulighed for at stille spørgsmål til det, vi har oplevet i løbet af eftermiddagen. Tilmelding til traktementet til Kirsten Alsing, eller Den 12. november er der stor partilederdebat i Trommen kl :00. Kom og vær med, det skal nok blive festligt. Den 13. november om eftermiddagen kan man møde de konservative kandidater og bestyrelsen på Torvet i Hørsholm Midtpunkt. De vil igen være der den 14.november fra kl. 10:00 og indtil forretningerne lukker. Kirsten Alsing 17

18 Vi mødes på Hørsholm Rådhus Rådhuset er kommunens største arbejdsplads, men mange af os kommer ikke længere end til Borgerservice lige inden for hovedindgangen. Benyt jer derfor af muligheden for at få et overblik over hele rådhuset og et indblik i rådhuset som arbejdsplads med kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen som guide. Efter en rundtur i rådhusets forskellige forvaltninger giver vores borgmesterkandidat Morten Slotved i rådhusets kantine en kort introduktion til kommunens økonomi. Der vil også være mulighed for at købe en sandwich og lidt at drikke. Mød op til en interessant aften torsdag den 8 oktober kl. 17:00 ved rådhusets hovedindgang. Tilmelding til Marianne Preis Balser på eller tlf

19 Invitation Rungsted Skole den 28. oktober kl (ved hovedindgangen) 1. Fremvisning af modernisering og ombygning og de pædagogiske tanker bag v/ Birte Sivertsen (skoleinspektør) 2. Skolepolitik i Hørsholm kommune v/ Jens Frederiksen (næstformand i Børne- og Skoleudvalget) 3. Planer og ideer bag visionen om et Science hus på Rungsted Skole v/ Otto B. Christiansen (skolebestyrelsesmedlem på Rungsted Skole) Vi har egentlig grund til at være stolte over vores skolevæsen i Hørsholm kommune. Ved rettidig omhu har vi skabt nogle af de bedste skoler i Danmark ifølge Undervisningsministeriets målinger. Det har kostet mange penge, og det vil det også gøre i fremtiden. Men vi tror, det er en sund investering, fordi forældre lægger stor vægt på gode skoler til deres børn. Kom og hør hvordan Det konservative Folkeparti i Hørsholm kommune vil fortsætte det gode arbejde, og hvad pengene bliver brugt til. Der er kun plads til ca. 60 deltagere, så tildeling af pladser sker efter først til mølle princippet. Tilmelding til Otto B. Christiansen på tlf.: eller pr. 19

20 KONSERVATIVE - HØRSHOLM HUSK AT SENDE OS DIN ADRESSE Hjemmeside: 4

Klar til fremtiden! www.konservative-horsholm.dk

Klar til fremtiden! www.konservative-horsholm.dk Klar til fremtiden! www.konservative-horsholm.dk Vi vil sikre, at Hørsholm får mest muligt for skattekronerne chef i en stor virksomhed gør, at jeg betragter det som mit håndværk at analysere og optimere

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

VALG Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. EUvalg. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer

VALG Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. EUvalg. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer Stem Stem Stemmer Stemmer Stem Stemmer Stem EUvalg VALG 2009 Regionsvalg Kommunevalg Kandidater Kandidat Kandidat Kandidater Kandidat Kandidater Kandidat Forstædernes Bank er en del af Nykredit Få et gratis

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

POLITIKENS LOKALAVISER

POLITIKENS LOKALAVISER POLITIKENS LOKALAVISER Kommunalvalg 2009 KOMMUNALVALG 2009 Hillerød i tal og ord Kommunen er en dynamisk og afbalanceret vækstkommune med lokal indsigt og regional udsigt. Hillerød Kommune er hovedsæde

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Hørsholm Handicapråd

Hørsholm Handicapråd Hørsholm Handicapråd Årsberetning 2011 Medlemmer per 1. januar 2011 Udpeget af hhv. Kommunalbestyrelsen (KB), Danske Handicaporganisationer (DH) og Hørsholm Handicapgruppe (HH): Ulla Udsen (HH) m. stedfortræder

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Niclas Bekker Poulsen Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Greve et godt sted at bo Noget af det bedste ved at bo i Greve

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Formanden Tomas Dyrbye bød velkommen.

Formanden Tomas Dyrbye bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt torsdag den 26. januar 2017 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Inspirationgrupperne Socialdemokraterne i Aarhus Kommune

Inspirationgrupperne Socialdemokraterne i Aarhus Kommune Inspirationgrupperne Socialdemokraterne i Aarhus Kommune Kære Partifælle Socialdemokraterne i Aarhus har i de sidste 100 år været den stærkeste drivkraft bag udviklingen af vores fantastiske by. Æren for

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 [Skriv tekst] Information om Ældrerådet i Ringsted Kommune Hvad er et Ældreråd? Alle kommuner skal nedsætte

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.x. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 1. juli 2015. Kun til medlemmerne offentliggøres ikke

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.x. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 1. juli 2015. Kun til medlemmerne offentliggøres ikke Socialdemokraterne S-nyt 2015.x Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 1. juli 2015 Kun til medlemmerne offentliggøres ikke Ekstra nyhedsbrev om de politiske arbejdsgrupper Socialdemokraterne

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere