VALG Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer."

Transkript

1 Stem Stem Stemmer Stemmer Stem Stemmer Stem VALG 2009 Kandidater Kandidat Kandidat Kandidater Kandidat Kandidater Kandidat Regionsvalg Kommunevalg

2 Forstædernes Bank er en del af Nykredit Få et gratis formuetjek: Papirer, der er blevet mindre værd, kan sagtens yngle Uanset om du har vundet eller tabt på dine papirer, kan de være mere værd end pålydende. F.eks. hvis du bruger dem til FB Valutainvestering. Du indskyder dit værdipapirdepot som sikkerhed. På den måde kan du få afkast på både det pantsatte depot og den investerede kapital i valuta. I 2008 gav FB Valutainvestering Pro 9,02 % i afkast. Tjek - eller ring og hør nærmere. Hørsholm Erhvervs- og Investeringscenter Hovedgaden 55A 2970 Hørsholm forbank.dk

3 Indhold side 3 Indhold + leder side 4 kandidat Erling Rørdam side 5-10 De nye kandidater side 11 Borgmesterkandidat Morten Slotved side 12 Den nye kandidatliste side Om Regionen side Vores kandidater til Regionsrådet side 17 Efterårsarrangementer side 18 Besøg Rådhuset side 19 Besøg på Rungsted skole Redaktion Redaktør: Marianne Preis Balser Layout: Knud Düring Kære C-medlem. Den 15. august blev valgkampen skudt i gang ved et stort anlagt kick-off-møde på Hotel Nyborg Strand for alle vordende kandidater i hele Danmark. Det var meget inspirerende med bl.a. taler af partiformand, Lene Espersen og politisk ordfører Henriette Kjær. I vælgerforeningen har vi også lagt op til et spændende efterår med mange aktiviteter for vores medlemmer, men også andre borgere vil blive indbudt via annoncering af vores aktiviteter i Frederiksborg Amts Avis, Ugebladet og selvfølgelig på vores hjemmeside De arrangementer, der er datosat, vil I finde inde i bladet. Som allerede meddelt har bestyrelsen efter indstilling fra Kandidatudvalget valgt yderligere 5 kandidater, som skriftligt præsenterer sig i bladet og tillige vil stille op på medlemsmødet den 8. september, hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til såvel dem som de øvrige kandidater. Det er første gang i mange år, at et kommunalvalg har været så vigtigt for de konservative i Hørsholm. Vi må og skal have borgmesterposten, og min drøm er, at vi får mindst 8 mandater i Kommunalbestyrelsen. En aktiv og synlig valgkamp er vores eneste chance. Ved dette valg opstiller ikke mindre end 8 partier, så der bliver rift om de 19 pladser. Vi opfordrer derfor til, at I alle vil tage del i valgkampen, f.eks. med uddeling af pjecer og deltagelse i arrangementerne, og til dem af jer, der ikke før har været med, når vi har været på gaden, vil jeg sige prøv det, det er ganske hyggeligt at møde vores borgere face to face. Med venlig hilsen og fortsat god sommer Marianne Preis Balser Annonce: Hanne Falkensteen & Otto B. Christiansen 3

4 Kandidat: Erling Rørdam Hørsholm skal fortsat være en grøn og blå kommune. Grøn ved at vi skal være bevidste om at tage vare på de unikke naturområder, vi har i kommunen, såvel vor adgang til skov som de øvrige bl.a. å-nære rekreative arealer øst for og de åbne områder vest for motorvejen. Blå ved at vi alle har adgang til og kan nyde vor nærhed til Øresund via kyst, strand og havn og adgang til de grønne områder langs vore åer i vor kommune. Endvidere vil jeg prioritere, at vi fastholder og helst forbedrer det kollektive trafikudbud, dels således at man let kan komme rundt i kommunen, og dels så vi kan komme ud af kommunen enten med tog eller S-bus. Endelig er det naturligvis vigtigt, at vi fortsætter med at have gode institutioner for børn og unge, og at vi bevarer og forbedrer vore idrætsanlæg. En særlig indsats er dog nødvendig for børn og unge med særlige behov. Endelig mener jeg, at det er vigtigt, at vi sætter fokus på den største befolkningsgruppe i Hørsholm, nemlig de erhvervsaktive, hvor børnene er fløjet af reden, samt modne og ældre, som er aktive i den 3. alder. Selvom om det er vor statsminister fra Venstre, der er hovedarkitekten bag den skæve udligningsordning, vi har, skal vi konservative kæmpe for en ændring af den nuværende udligning. På Hørsholms vegne medvirkede jeg på sidste landsråd i Det konservative Folkeparti til, at det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et konkret beslutningsforslag til ændring af den kommunale udligning. Formålet er at finde en udligningsordning, som er gennemsigtig og forståelig og mere retfærdig end den nuværende. Min baggrund er, at jeg, bortset fra en kortere afstikker til Frederiksberg, har boet i Hørsholm i mere end 40 år. Jeg er uddannet landinspektør og har hele livet arbejdet med planlægning, klima- og miljø. Jeg har udstykket Vestskoven, i Frederiksborg Amt arbejdet med byudvikling, miljø-og vand i 5 år. I Miljøministeriet i 16 år heraf 13 som kontorchef på vandområdet med koordinerende ansvar for vandmiljøet. Herefter i 5 år som direktør for Hygrodan A/S og underdirektør i Krüger Service AS. Sekretariatschef i Foreningen af Kommuner i Københavns Amt i 12 år og konsulent i KL i 2 år. Meget af min fritid går med at være aktiv studentersanger, hvor jeg for tiden er formand for Studenter-Sangforeningen. Begge mine børn er opvokset i Hørsholm og min datter på 19 bor her fortsat. 4

5 Kandidat: Nadja Maria Hageskov Jeg vælger at gå ind i lokalpolitik, da jeg er af den overbevisning, at mangfoldighed og en bred nuanceret kandidatliste er en forudsætning for, at Det konservative Folkeparti fortsat vil kunne sætte fingeraftryk i Hørsholm Kommune. Det er vigtigt for mig, at mit parti afspejler det samfund, vi lever i, og med den nye komplette liste af kandidater, mener jeg, at der er gode chancer for at det lykkes. Mine fokusområder vil være børn og unge samt social og sundhed. Områder, som falder mig ganske naturlige qua min rolle som mor til 2, og mit faglige virke som sygeplejerske. Da jeg har børn i skolealderen, er jeg naturligvis optaget af, hvordan deres hverdag fungerer, og hvad vi som kommune kan tilbyde denne gruppe. Hørsholm Kommune har udarbejdet en sundhedspolitik, som er ambitiøs og nødvendig. Den strækker sig indover både børn og unge og social- og sundhedsområdet minutters motion dagligt i skoleregi er et realistisk konservativt mål og skal i samarbejde med skolerne realistisk implementeres i skoletiden. - Der arbejdes ligeledes på at tilbyde et sundt og varieret kosttilbud til børn i kommunens daginstitutioner. Jeg vil arbejde for, at dette kommer til at ske. Jeg har siden 1993 arbejdet inden for ældreplejen, primært psykiatrien. Nu arbejder jeg på Kridthuset i Nivå- et psykiatrisk plejehjem. Min faglige baggrund er medvirkende til, at jeg har en naturlig interesse for at vores omsorgs/ældrepleje er velfungerende, og at vi som kommune fortsat kan rekruttere og fastholde kvalficeret personale. Kontinuitet og tryghed for modtagere af kommunale ydelser er et område jeg især brænder for. Her tænker jeg især på de ældre og syge borgere, der modtager hjemmehjælp/sygepleje. Jeg er 34 år og gift med Tore. Sammen har vi to døtre på 10 og 7 år. Vi bor på Ørbækgårds Alle, hvor vi har boet i snart 10 år. 5

6 Kandidat: Stefan Eggert Bojesen-Koefoed Mit navn er Stefan Eggert Bojesen-Koefoed, jeg er 18 år og bor Ved Stampedammen i Hørsholm, med min mor, far og lillesøster. De konservative værdier har altid tiltalt mig. Således var jeg også at finde i klassediskussionerne tilbage i 8. klasse, hvor samfundsfag for første gang var på skoleskemaet. Jeg var altid parat til at tage en diskussion op og stod altid ved mine holdninger! Jeg går på Rungsted Gymnasium og starter i 3.g efter sommerferien. Her har jeg specielt arbejdet med valgfaget innovation, hvor jeg har lært en masse nyttige og spændende ting. Innovation handler om idéskabelse, problemløsning og det at tænke uden for boksen. Således vil jeg mene, at jeg trods min alder og politiske uerfarenhed vil kunne tilføre noget nyt, innovativt og ungt til Hørsholm. I alle kommuner er der forhold, der kan forbedres og optimeres, også i Hørsholm! Jeg ønsker derfor især at beskæftige mig med uddannelsen i kommunen - den skal være i top! Udover dette, mener jeg også, at en aktiv barndom/ungdom er en af forudsætningerne for et sundt og succesrigt liv. Derfor vil et af mine interesseområder naturligvis også være at få mere idræt og sport ind i børn og unges liv i Hørsholm. I min fritid har jeg travlt med blandt andet vennerne, madlavning, styrketræning og fiskeri. Udover dette er jeg en ihærdig fan af det lokale ishockeyhold og er at finde til hver en kamp, enten på ståpladserne eller i speakerboksen, hvor min mor er speaker, og hvor jeg nogle gange hjælper til. Til sidst skal der herfra lyde en stor tak til den konservative stab i Hørsholm, der har taget så utroligt godt imod mig! prisniveauer fra kr til kr. 6

7 Kandidat: Hanne-Merete Lassen Lokalpolitik med fokus på livskvalitet for hele familien Den sidste måned har jeg lavet min egen medborger tilfredshedsundersøgelse. Det har været en meget positiv oplevelse, fordi den viste mig, at rigtigt mange er meget glade for at bo her i Hørsholm. Men vi lever i en foranderlig verden, der hele tiden ændrer ved betingelserne. Derfor vil jeg arbejde for, at kommunen også i fremtiden kan tilbyde de bedste muligheder for den enkelte familie. Hvad kan jeg så bidrage med? Jeg er en ildsjæl, der har lyst til at gøre en forskel i Hørsholm kommune. Jeg har boet her i 15 år, er gift og har 2 teenagebørn, er uddannet civilingeniør og har en MBA. Jeg er chef i en mellemstor dansk virksomhed, hvor jeg er bestyrelsesmedlem, og i min fritid er jeg aktiv motionsløber. Jeg ønsker, at alle familiens medlemmer skal have lige tilgang til sport og motion, således at familiens sammenhold styrkes gennem en aktiv hverdag. Jeg mener, at kommunen fortsat skal understøtte valget af en sund livsstil ved at fremme sundhed gennem forebyggelse af livsstilssygdomme. Jeg støtter en udbygning og modernisering af idrætsparken samt opførelse af andre og nye sportsfaciliteter. Dette kan på sigt skabe rammen for idrætsudøvelse på eliteniveau til gavn for Hørsholm kommune. Det er vigtigt for mig, at alle kan færdes trygt i vores kommune. Jeg vil sætte fokus på alkohol og stofmisbrug samt berigelseskriminalitet blandt unge ved at sikre en øget forebyggende indsats. Jeg vil kæmpe for øgede kulturelle tilbud til hele familien og støtter åbningen af en biograf. Jeg vil arbejde for, at kommunen holder de lagte budgetter, så trækprocenten ikke øges. Jeg mener, at det er vigtigt at prioritere og kun sige ja til de ting, der skaber værdi og livskvalitet. Jeg støtter en sammenlægning af Hørsholm kommune med en af vores nabokommuner, såfremt en sammenlægning viser sig at være en fordel for Hørsholm kommune. Jeg vil også arbejde for en revision af kommunaludligningsordningen. Jeg lover at gøre en indsats for at tænke langsigtet samt få prioriteret således, at vi også i de næste mange år har en tryg og aktiv kommune uden lokale skattestigninger for derved at sikre en høj livskvalitet i familierne. 7

8 Kandidat: Anne-Sofie Nielsen Jeg hedder Anne-Sofie Nielsen, er 29 år, gift og mor til 3 børn i alderen 5, 5 og 1 år. Jeg er uddannet civilingeniør i informatik og arbejder til daglig som softwareudvikler. I min fritid holder jeg meget af at løbe, lave mad, læse bøger og være sammen med familie og venner. Jeg har især tænkt mig at sætte fokus på følgende områder: Gode folkeskoler herunder sikring af udemiljøer, der indbyder til fysisk aktivtet og leg, samt snarest mulig renovering af Hørsholm Skoles A-bygning, der er i meget dårlig stand. Den nye madordning i daginstitutionerne skal være af høj kvalitet det er vores ansvar! Forbedring af pendlernes forhold, bl.a. ved at støtte op om en udvidelse af Helsingørmotorvejen samt tilslutning til denne ved Ådalsvej, etablere aflåste cykelparkeringer og øge parkeringskapaciteten ved togstationerne. Hørsholm skal være en cykelvenlig by farlige kryds skal forbedres, og det skal være nemmere at have cykel med i området omkring Bymidten, så flere får lyst til at cykle. Læs mere på Silkeblomster - Silketræer - Dekorationer Kontorbeplantning - Specialopgaver Gl. Hovedgade 10A Hørsholm Tlf.: mail: 8

9 TURISTKØRSEL Vi tilbyder følgende transportydelser: - Handicapkørsel - Turistkørsel - Bestillingskørsel BJØRN KLAMER A/S Vassingerødvej 89D Lynge Tlf internet:

10 Kandidat: Anne Krogtoft Oprindelig er jeg uddannet indenfor kontormaskinebranchen, men har i mange år været medhjælpende hustru på et økologisk landbrug på Stevns. For 1 ½ år siden flyttede jeg til Hørsholm, hvor jeg er blevet interesseret i det politiske liv. Jeg føler selv, at jeg som tilflytter har mulighed for at se på Hørsholm Kommune med friske øjne og uden forudindtagelse på nogen måde. Jeg har været medlem af et menighedsråd i 16 år, hvoraf de sidste 12 år også som kirkeværge. I mange år var jeg formand for et møllelaug, har siddet i Borgerforeningen i en periode samt været formand for forældrebestyrelsen på et fritidshjem. Jeg er 60 år og har 3 voksne børn. Mine interesseområder vil ligge i ældresektoren samt miljøet. Jeg føler, vi skylder de ældre et godt og værdigt liv, de skal respekteres, de skal lyttes til. Der skal være muligheder for at blive i eget hjem længst muligt eller bo i en form for fælles kollektiv. Forholdene på plejehjemmene må ikke blive forringet, selvom økonomien kan være svær at fastholde. Der må ikke skæres yderligere i personalet, og vi må ikke lade være med at prøve at genoptræne de ældre. Da jeg har dyrket økologisk landbrug i mange år og er økolog af overbevisning, vil jeg som en selvfølge værne om miljøet, så kommunen kan forblive en grøn kommune, vi kan være stolte at af bo i. Selv om jeg ikke har nogen politisk erfaring, mener jeg selv, at jeg har tiden og lysten til at kunne arbejde på at kunne gøre en forskel. Min adresse er: 10

11 C-NYT - HØRSHOLM - nr Borgmesterkandidat: Morten Slotved Nu nærmer tiden sig, hvor vi kan sige, at den kommunale valgkamp bliver skudt igang. I valgudvalget har vi travlt med at få finpudset det konservative valgprogram, således at vi kan være skarpe på vores synspunkter og dermed præge årets valgkamp. Valgprogrammet skal kommunikere de mål, den konservative gruppe vil arbejde for i næste kommunalbestyrelsessamling. Jeg forventer, at årets valgkamp bliver meget intens, da vi Konservative vil blive angrebet fra alle sider. Men vi skal ikke være i tvivl om, at mange partier også ønsker at samarbejde med os Konservative. Dermed står vi i en meget interessant position, som vi skal bruge bedst muligt til at sikre, at vi fremover har en konservativ borgmester i Hørsholm. Nogle af de emner, som jeg forventer vil blive interessante i den kommende valgkamp, er: Ældreområdet: Borgere i Hørsholm skal kunne se frem til et trygt og værdigt seniorliv. Gode og udfordrende rammer for selvhjulpne seniorer. Svage seniorer skal opleve kvalitet og menneskelighed i omsorg og pleje. Børne- & skoleområdet: Her skal vi kommunikere en klar vision om at sikre nogle af Danmarks bedste skoler og institutioner. Sundhedsområdet: Konservative tager sundhedsopgaven alvorligt. Derfor er vi ved at etablere både akutpladser og genoptræningscenter i forbindelse med pleje- og ældreboligbyggeri på arealet vest for Kokkedal Slot. Akutpladserne er tænkt som midlertidig bolig, i de tilfælde, hvor hospitalet har udskrevet borgeren, selvom pågældende endnu ikke er rask nok til at bo i egen bolig. Genoptræningscentret, som også vil tilbyde døgngenoptræning, er også et resultat af seneste kommunalreform. Hørsholm Kommune fik ved den lejlighed ansvaret for størstedelen af genoptræning efter hospitalsophold. God genoptræningsindsats er lig med, at borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage til sit vante liv - herunder arbejdsliv. Men uanset, hvilke emner der bliver hovedtemaer i denne valgkamp, ser jeg meget frem til at tage diskussionerne med de andre partier. Og som Konservativ i Hørsholm føler jeg mig på hjemmebane. God valgkamp. Morten Slotved 11

12 C-NYT - HØRSHOLM - nr De konservative i Hørsholm har valgt yderligere 5 kandidater til kommunalvalget den 17. november 2009, hvorefter den samlede liste ser således ud: 1. Morten Slotved (borgmesterkandidat) 2. Anders Borgen 3. Thorkild Gruelund 4. Jens Frederiksen 5. Otto B. Christiansen 6. Marianne Preis Balser 7. Mogens W. Pedersen 8. Erling Rørdam 9. Henrik Muusfeldt 10. Henrik Peulicke 11. Knud Düring 12. Christian Barnholdt 13. Nadja Hageskov 14. Stefan Bojesen-Koefoed 15. Hanne-Merete Lassen 16. Anne-Sofie Nielsen 17. Anne Krogtoft Åben alle ugens 7 dage Rungsted Havn 48, 2960 Rungsted Kyst Detail & Engros Take away og selskaber Tlf

13 Region Hovedstaden - Regionsrådet - Hvad står det for? v/knud Düring Region Hovedstaden består i dag af det gamle Frederiksborg Amt, samt Storkøbenhavns kommuner og Bornholms kommune, se nedestående oversigt. Regionsrådet har 41 medlemmer, hvoraf de 6 medlemmer er fra Det Konservative Folkeparti. Region Hovedstaden Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen af regionens ansvarsområder og vedtager planer og politikker for udviklingen af regionens virksomheder, områder som: Regionens sundhedsvæsen Hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 14 hospitaler med ca sengepladser og mere end fuldtidsansatte medarbejdere. Psykiatrien omfatter 16 centre med ca sengepladser, 9 sociale tilbud og omkring fuldtidsansatte. Praksissektoren i regionen består af ca privatpraktiserende behandlere primært alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. 13

14 De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, om forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler. Region Hovedstaden Handicap Driver en række specialiserede tilbud målrettet børn og voksne med Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse Erhvervet hjerneskade Syns-, høre- og andre kommunikationshandicap Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Børn og unge med kriminel adfærd Erhverv Regionerne spiller en vigtig rolle i forhold til den regionale erhvervsudvikling. Vækstforum er det centrale omdrejningspunkt i arbejdet med at skabe vækst og erhvervsudvikling i hovedstadsregionen. Det gælder både det strategiske arbejde og den praktiske indsats. I Vækstforum er der samlet en række lokale og regionale aktører med stort kendskab til erhvervsforholdene i regionen. Uddannelse Her drejer det sig bl.a. om almengymnasiale institutioner, hvor Rungsted Gymnasium er en af dem. Dette styres ved et koordinationsudvalg, hvis opgaver bl.a. er: Koordinere elevoptagelseskapaciteten mellem fordelingsområderne og mellem institutionerne inden for de enkelte områder. Indgå i samarbejde med sekretariatet om informationsopgaven som beskrevet i optagelsesbekendtgørelsens kapitel 11. Udarbejde relevante statistikker. Udarbejde prognosemateriale. Bistå fordelingsudvalgene med løsning af evt. konflikter. Trafik Et veludviklet transportsystem er en nødvendighed for at hovedstadsregionen kan hænge sammen og være i vækst. Veje, baner og havne sikrer tilgængelighed og mobilitet fra bolig til arbejde og fritidsliv, og er en forudsætning for erhvervslivet. Miljø Omhandler bl.a. jordforurening, råstoffer, natur og klima. Læs mere på: 14

15 Kandidat til Regionsrådet: Knud Düring Sundhed - Nogen mener, at det er ligegyldigt, om der er 10 eller 100 km til nærmeste hospital/skadestue, hvilket vil sige, at der kun er behov for 3 hospitaler/skadestuer eller måske kun 1 gigantisk hospital i Hillerød i vores region, hvor der bor ca. 1,7 millioner menesker. - DET GØR JEG IKKE - Et hospital/skadestue skal ligge i rimelig nærhed af, hvor man opholder sig og ikke op til en times rejse fra opholdsstedet. Undersøgelser viser, at der faktisk er behov for skadestue/ akutmodtagelse for hver indbyggere, hvilket vil svare til godt 34 steder, men bare halvdelen vil gøre en stor forskel, og det er der langt fra idag. Disse satellitmodtagelser skal have nær kontakt med de enkelte hospitaler, så en evt. overførsel kan ske hurtigt og smidigt som muligt. Vi ser og hører hver dag, hvordan mennesker sidder og venter i adskillige timer på skadestuen, før de bliver behandlet. - DETTE ER EN SKÆNDSEL OG SKAL LAVES OM -. Med Sattelitmodtagelser kan ventetiden reduceres meget. Transport - Alle mener, vi skal have en højere grad of offentlig transport, men måden, det sker på, går direkte imod, at gøre det attraktivt for befolkningen i vores region. Man skærer ned på afgange, fjerner ruter og sætter prisen op. - MEN SÅDAN KLARER MAN IKKE DEN OFFENTLIGE TRANSPORT - Her er der behov for at bøtten vendes, så der bliver flere afgange samt en prisreduktion, for netop at gøre det attraktivt for befolkningen at bruge de offentlige transportmidler. Det er også, hvad man har gjort i andre lande. Et godt eksempel er den Østriske by Wien, hvor man har et metrosystem med afgange hvert minut i dagtimerne og hvert 5 minut i nattetimerne, samt hvor et 3 dageskort til hele nettet ( på størrelse med vores S-togs- og metronet tilsammen ) koster kr. 79,-, samt, at der ikke er længere end 250m til en station, uanset hvor man befinder sig. Det kræver investering, som vil koste i starten, men herefter p.g.a. antallet af rejsende vil udligne sig. - STØRRE FLEKSIBILITET OG STØRRE MULIGHED FOR TRANSPORT - Knud Düring 15

16 Kandidat til Regionsrådet: Jens Frederiksen Jeg er 50 år, gift og har 3 børn. Udover at jeg er kandidat til kommunalbestyrelsen, nr. 4 på listen,, er jeg også kandidat for det Konservative Folkeparti til regionsvalget i november. Her er et par eksempler på ting, hvor der er plads til forbedringer, under mottoet Det konservative Folkeparti passer på dig og dine I regionen er der en hospitalsplan, som siger, at vort velfungerende sygehus her i kommunen skal omdannes til et psykiatrisk hospital - en beslutning, som jeg synes er fuldstændig forkert, også selvom de konservative stemte for ændringen. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at ændre dette. Da man har konstateret nogle uhensigtsmæssigheder, vil der formentlig ske nogle tilpasninger, hvorfor alt håb måske ikke er helt ude. Det konservative Folkeparti er ikke med i budgettet for En af grundene var, at Socialdemokratiet plus et flertal ville nedlægge 10 lukkede psykiatriske senge på Hillerød Hospital for at spare 25 millioner kroner. Vi SKAL altså tage os ordentlig af folk, som ikke kan klare sig selv. Denne besparelse skal simpelthen væk - det er klar konservativ politik. Det var blot 2 eksempler, hvor jeg som konservativ vil deltage aktivt for at få ændret på forholdene. Jeg kan se visse fordele ved både at sidde i Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, samtidig med at jeg har en aktiv erhvervskarriere. På den måde kan jeg se tingene i sin helhed. Rigtig god sensommer til alle. Jens Frederiksen, kandidat til Regionsrådet 16

17 EFTERÅRSARRANGEMENTER Vi konservative ser en travl tid i møde. Før vi ser os om, har vi kommunal - og regionsrådsvalg den 17. november, og vi skal nå meget inden da. Det første arrangement er et medlemsmøde den 8. september kl.19:30 i Rådhusets kantine, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Efter indstilling fra kandidatudvalget har bestyrelsen valgt 5 nye kandidater, som vil blive præsenteret på mødet. Yderligere vil de videre planer for det politiske efterår blive forelagt. Næste arrangement er den 26. september kl. 13:00. Vi mødes foran Sognegården, og museumsinspektør Lisbeth Hein og formanden forteknik- og Miljøudvalget, Anders Borgen vil tage os på en spændende egnsvandring. Vi starter i den historiske del af Hørsholm, hvor Lisbeth Hein beretter om Hirschholm Slot og Eigtveds byplanlægning. Vi går videre ned i Bymidten, hvor Anders Borgen forelægger os de aktuelle planer og ideer for udvikling af Gågaden, Kammerrådensvej, Hørsholm Midtpunkt, kulturtorv og biograf. Vi går derefter til Café Sneppen, hvor der kl. 14:45 vil blive serveret kaffe eller te og frugttærte - pris kr. 65, -. Der vil i Sneppen blive mulighed for at stille spørgsmål til det, vi har oplevet i løbet af eftermiddagen. Tilmelding til traktementet til Kirsten Alsing, eller Den 12. november er der stor partilederdebat i Trommen kl :00. Kom og vær med, det skal nok blive festligt. Den 13. november om eftermiddagen kan man møde de konservative kandidater og bestyrelsen på Torvet i Hørsholm Midtpunkt. De vil igen være der den 14.november fra kl. 10:00 og indtil forretningerne lukker. Kirsten Alsing 17

18 Vi mødes på Hørsholm Rådhus Rådhuset er kommunens største arbejdsplads, men mange af os kommer ikke længere end til Borgerservice lige inden for hovedindgangen. Benyt jer derfor af muligheden for at få et overblik over hele rådhuset og et indblik i rådhuset som arbejdsplads med kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen som guide. Efter en rundtur i rådhusets forskellige forvaltninger giver vores borgmesterkandidat Morten Slotved i rådhusets kantine en kort introduktion til kommunens økonomi. Der vil også være mulighed for at købe en sandwich og lidt at drikke. Mød op til en interessant aften torsdag den 8 oktober kl. 17:00 ved rådhusets hovedindgang. Tilmelding til Marianne Preis Balser på eller tlf

19 Invitation Rungsted Skole den 28. oktober kl (ved hovedindgangen) 1. Fremvisning af modernisering og ombygning og de pædagogiske tanker bag v/ Birte Sivertsen (skoleinspektør) 2. Skolepolitik i Hørsholm kommune v/ Jens Frederiksen (næstformand i Børne- og Skoleudvalget) 3. Planer og ideer bag visionen om et Science hus på Rungsted Skole v/ Otto B. Christiansen (skolebestyrelsesmedlem på Rungsted Skole) Vi har egentlig grund til at være stolte over vores skolevæsen i Hørsholm kommune. Ved rettidig omhu har vi skabt nogle af de bedste skoler i Danmark ifølge Undervisningsministeriets målinger. Det har kostet mange penge, og det vil det også gøre i fremtiden. Men vi tror, det er en sund investering, fordi forældre lægger stor vægt på gode skoler til deres børn. Kom og hør hvordan Det konservative Folkeparti i Hørsholm kommune vil fortsætte det gode arbejde, og hvad pengene bliver brugt til. Der er kun plads til ca. 60 deltagere, så tildeling af pladser sker efter først til mølle princippet. Tilmelding til Otto B. Christiansen på tlf.: eller pr. 19

20 KONSERVATIVE - HØRSHOLM HUSK AT SENDE OS DIN ADRESSE Hjemmeside: 4

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker

Niclas Bekker Poulsen. Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk. facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Niclas Bekker Poulsen Borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Greve Læs mere på www.niclasbekker.dk facebook.dk/niclasbekker @NiclasBekker Greve et godt sted at bo Noget af det bedste ved at bo i Greve

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup RealMæglerne Personligt ejerskab del af en kæde Indehaver, statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Halldén Hovedgade 121 2630 RealMæglerne er personligt ejet af Inge Halldén og uafhængig af kapitalinteresser.

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Nr. 01 2013 Nyt fra Konservative i Dragør Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Formanden har ordet! Kære medlem I april måned 2013 afholdt Konservative i Dragør opstillingsmøde til efterårets kommunal

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 7. oktober 2010 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Vinnie Brodersen (VBR) Kirsten Lindof (KLI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Klaus Poulsen

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Regionalpolitisk program

Regionalpolitisk program Regionalpolitisk program Tag ansvar Regionalpolitisk program Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse 2012. 1. Regionerne et vigtigt demokratisk organ Demokratiet hviler på den enkle regel, at alle

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse

Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse Forandringsledelse, kommunikation & medarbejdeinddragelse Præsentation Lone Nørgaard Møller Diplom i ledelse Master of Public Management, Syddansk Universitet Ledende sygeplejerske, Århus Universitets

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i 2011. Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11

Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i 2011. Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11 C-NYT - HØRSHOLM - nr. 1-2011 125 år Konservative - Hørsholm i 2011 Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister Lars Barfoed Læs mere side 10 og 11 Foto: Helle Moos Formand Otto B.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille Observatørrapport Løbsnavn: Nordkystløbet Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive ved

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere