VALG Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer."

Transkript

1 Stem Stem Stemmer Stemmer Stem Stemmer Stem VALG 2009 Kandidater Kandidat Kandidat Kandidater Kandidat Kandidater Kandidat Regionsvalg Kommunevalg

2 Forstædernes Bank er en del af Nykredit Få et gratis formuetjek: Papirer, der er blevet mindre værd, kan sagtens yngle Uanset om du har vundet eller tabt på dine papirer, kan de være mere værd end pålydende. F.eks. hvis du bruger dem til FB Valutainvestering. Du indskyder dit værdipapirdepot som sikkerhed. På den måde kan du få afkast på både det pantsatte depot og den investerede kapital i valuta. I 2008 gav FB Valutainvestering Pro 9,02 % i afkast. Tjek - eller ring og hør nærmere. Hørsholm Erhvervs- og Investeringscenter Hovedgaden 55A 2970 Hørsholm forbank.dk

3 Indhold side 3 Indhold + leder side 4 kandidat Erling Rørdam side 5-10 De nye kandidater side 11 Borgmesterkandidat Morten Slotved side 12 Den nye kandidatliste side Om Regionen side Vores kandidater til Regionsrådet side 17 Efterårsarrangementer side 18 Besøg Rådhuset side 19 Besøg på Rungsted skole Redaktion Redaktør: Marianne Preis Balser Layout: Knud Düring Kære C-medlem. Den 15. august blev valgkampen skudt i gang ved et stort anlagt kick-off-møde på Hotel Nyborg Strand for alle vordende kandidater i hele Danmark. Det var meget inspirerende med bl.a. taler af partiformand, Lene Espersen og politisk ordfører Henriette Kjær. I vælgerforeningen har vi også lagt op til et spændende efterår med mange aktiviteter for vores medlemmer, men også andre borgere vil blive indbudt via annoncering af vores aktiviteter i Frederiksborg Amts Avis, Ugebladet og selvfølgelig på vores hjemmeside De arrangementer, der er datosat, vil I finde inde i bladet. Som allerede meddelt har bestyrelsen efter indstilling fra Kandidatudvalget valgt yderligere 5 kandidater, som skriftligt præsenterer sig i bladet og tillige vil stille op på medlemsmødet den 8. september, hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til såvel dem som de øvrige kandidater. Det er første gang i mange år, at et kommunalvalg har været så vigtigt for de konservative i Hørsholm. Vi må og skal have borgmesterposten, og min drøm er, at vi får mindst 8 mandater i Kommunalbestyrelsen. En aktiv og synlig valgkamp er vores eneste chance. Ved dette valg opstiller ikke mindre end 8 partier, så der bliver rift om de 19 pladser. Vi opfordrer derfor til, at I alle vil tage del i valgkampen, f.eks. med uddeling af pjecer og deltagelse i arrangementerne, og til dem af jer, der ikke før har været med, når vi har været på gaden, vil jeg sige prøv det, det er ganske hyggeligt at møde vores borgere face to face. Med venlig hilsen og fortsat god sommer Marianne Preis Balser Annonce: Hanne Falkensteen & Otto B. Christiansen 3

4 Kandidat: Erling Rørdam Hørsholm skal fortsat være en grøn og blå kommune. Grøn ved at vi skal være bevidste om at tage vare på de unikke naturområder, vi har i kommunen, såvel vor adgang til skov som de øvrige bl.a. å-nære rekreative arealer øst for og de åbne områder vest for motorvejen. Blå ved at vi alle har adgang til og kan nyde vor nærhed til Øresund via kyst, strand og havn og adgang til de grønne områder langs vore åer i vor kommune. Endvidere vil jeg prioritere, at vi fastholder og helst forbedrer det kollektive trafikudbud, dels således at man let kan komme rundt i kommunen, og dels så vi kan komme ud af kommunen enten med tog eller S-bus. Endelig er det naturligvis vigtigt, at vi fortsætter med at have gode institutioner for børn og unge, og at vi bevarer og forbedrer vore idrætsanlæg. En særlig indsats er dog nødvendig for børn og unge med særlige behov. Endelig mener jeg, at det er vigtigt, at vi sætter fokus på den største befolkningsgruppe i Hørsholm, nemlig de erhvervsaktive, hvor børnene er fløjet af reden, samt modne og ældre, som er aktive i den 3. alder. Selvom om det er vor statsminister fra Venstre, der er hovedarkitekten bag den skæve udligningsordning, vi har, skal vi konservative kæmpe for en ændring af den nuværende udligning. På Hørsholms vegne medvirkede jeg på sidste landsråd i Det konservative Folkeparti til, at det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et konkret beslutningsforslag til ændring af den kommunale udligning. Formålet er at finde en udligningsordning, som er gennemsigtig og forståelig og mere retfærdig end den nuværende. Min baggrund er, at jeg, bortset fra en kortere afstikker til Frederiksberg, har boet i Hørsholm i mere end 40 år. Jeg er uddannet landinspektør og har hele livet arbejdet med planlægning, klima- og miljø. Jeg har udstykket Vestskoven, i Frederiksborg Amt arbejdet med byudvikling, miljø-og vand i 5 år. I Miljøministeriet i 16 år heraf 13 som kontorchef på vandområdet med koordinerende ansvar for vandmiljøet. Herefter i 5 år som direktør for Hygrodan A/S og underdirektør i Krüger Service AS. Sekretariatschef i Foreningen af Kommuner i Københavns Amt i 12 år og konsulent i KL i 2 år. Meget af min fritid går med at være aktiv studentersanger, hvor jeg for tiden er formand for Studenter-Sangforeningen. Begge mine børn er opvokset i Hørsholm og min datter på 19 bor her fortsat. 4

5 Kandidat: Nadja Maria Hageskov Jeg vælger at gå ind i lokalpolitik, da jeg er af den overbevisning, at mangfoldighed og en bred nuanceret kandidatliste er en forudsætning for, at Det konservative Folkeparti fortsat vil kunne sætte fingeraftryk i Hørsholm Kommune. Det er vigtigt for mig, at mit parti afspejler det samfund, vi lever i, og med den nye komplette liste af kandidater, mener jeg, at der er gode chancer for at det lykkes. Mine fokusområder vil være børn og unge samt social og sundhed. Områder, som falder mig ganske naturlige qua min rolle som mor til 2, og mit faglige virke som sygeplejerske. Da jeg har børn i skolealderen, er jeg naturligvis optaget af, hvordan deres hverdag fungerer, og hvad vi som kommune kan tilbyde denne gruppe. Hørsholm Kommune har udarbejdet en sundhedspolitik, som er ambitiøs og nødvendig. Den strækker sig indover både børn og unge og social- og sundhedsområdet minutters motion dagligt i skoleregi er et realistisk konservativt mål og skal i samarbejde med skolerne realistisk implementeres i skoletiden. - Der arbejdes ligeledes på at tilbyde et sundt og varieret kosttilbud til børn i kommunens daginstitutioner. Jeg vil arbejde for, at dette kommer til at ske. Jeg har siden 1993 arbejdet inden for ældreplejen, primært psykiatrien. Nu arbejder jeg på Kridthuset i Nivå- et psykiatrisk plejehjem. Min faglige baggrund er medvirkende til, at jeg har en naturlig interesse for at vores omsorgs/ældrepleje er velfungerende, og at vi som kommune fortsat kan rekruttere og fastholde kvalficeret personale. Kontinuitet og tryghed for modtagere af kommunale ydelser er et område jeg især brænder for. Her tænker jeg især på de ældre og syge borgere, der modtager hjemmehjælp/sygepleje. Jeg er 34 år og gift med Tore. Sammen har vi to døtre på 10 og 7 år. Vi bor på Ørbækgårds Alle, hvor vi har boet i snart 10 år. 5

6 Kandidat: Stefan Eggert Bojesen-Koefoed Mit navn er Stefan Eggert Bojesen-Koefoed, jeg er 18 år og bor Ved Stampedammen i Hørsholm, med min mor, far og lillesøster. De konservative værdier har altid tiltalt mig. Således var jeg også at finde i klassediskussionerne tilbage i 8. klasse, hvor samfundsfag for første gang var på skoleskemaet. Jeg var altid parat til at tage en diskussion op og stod altid ved mine holdninger! Jeg går på Rungsted Gymnasium og starter i 3.g efter sommerferien. Her har jeg specielt arbejdet med valgfaget innovation, hvor jeg har lært en masse nyttige og spændende ting. Innovation handler om idéskabelse, problemløsning og det at tænke uden for boksen. Således vil jeg mene, at jeg trods min alder og politiske uerfarenhed vil kunne tilføre noget nyt, innovativt og ungt til Hørsholm. I alle kommuner er der forhold, der kan forbedres og optimeres, også i Hørsholm! Jeg ønsker derfor især at beskæftige mig med uddannelsen i kommunen - den skal være i top! Udover dette, mener jeg også, at en aktiv barndom/ungdom er en af forudsætningerne for et sundt og succesrigt liv. Derfor vil et af mine interesseområder naturligvis også være at få mere idræt og sport ind i børn og unges liv i Hørsholm. I min fritid har jeg travlt med blandt andet vennerne, madlavning, styrketræning og fiskeri. Udover dette er jeg en ihærdig fan af det lokale ishockeyhold og er at finde til hver en kamp, enten på ståpladserne eller i speakerboksen, hvor min mor er speaker, og hvor jeg nogle gange hjælper til. Til sidst skal der herfra lyde en stor tak til den konservative stab i Hørsholm, der har taget så utroligt godt imod mig! prisniveauer fra kr til kr. 6

7 Kandidat: Hanne-Merete Lassen Lokalpolitik med fokus på livskvalitet for hele familien Den sidste måned har jeg lavet min egen medborger tilfredshedsundersøgelse. Det har været en meget positiv oplevelse, fordi den viste mig, at rigtigt mange er meget glade for at bo her i Hørsholm. Men vi lever i en foranderlig verden, der hele tiden ændrer ved betingelserne. Derfor vil jeg arbejde for, at kommunen også i fremtiden kan tilbyde de bedste muligheder for den enkelte familie. Hvad kan jeg så bidrage med? Jeg er en ildsjæl, der har lyst til at gøre en forskel i Hørsholm kommune. Jeg har boet her i 15 år, er gift og har 2 teenagebørn, er uddannet civilingeniør og har en MBA. Jeg er chef i en mellemstor dansk virksomhed, hvor jeg er bestyrelsesmedlem, og i min fritid er jeg aktiv motionsløber. Jeg ønsker, at alle familiens medlemmer skal have lige tilgang til sport og motion, således at familiens sammenhold styrkes gennem en aktiv hverdag. Jeg mener, at kommunen fortsat skal understøtte valget af en sund livsstil ved at fremme sundhed gennem forebyggelse af livsstilssygdomme. Jeg støtter en udbygning og modernisering af idrætsparken samt opførelse af andre og nye sportsfaciliteter. Dette kan på sigt skabe rammen for idrætsudøvelse på eliteniveau til gavn for Hørsholm kommune. Det er vigtigt for mig, at alle kan færdes trygt i vores kommune. Jeg vil sætte fokus på alkohol og stofmisbrug samt berigelseskriminalitet blandt unge ved at sikre en øget forebyggende indsats. Jeg vil kæmpe for øgede kulturelle tilbud til hele familien og støtter åbningen af en biograf. Jeg vil arbejde for, at kommunen holder de lagte budgetter, så trækprocenten ikke øges. Jeg mener, at det er vigtigt at prioritere og kun sige ja til de ting, der skaber værdi og livskvalitet. Jeg støtter en sammenlægning af Hørsholm kommune med en af vores nabokommuner, såfremt en sammenlægning viser sig at være en fordel for Hørsholm kommune. Jeg vil også arbejde for en revision af kommunaludligningsordningen. Jeg lover at gøre en indsats for at tænke langsigtet samt få prioriteret således, at vi også i de næste mange år har en tryg og aktiv kommune uden lokale skattestigninger for derved at sikre en høj livskvalitet i familierne. 7

8 Kandidat: Anne-Sofie Nielsen Jeg hedder Anne-Sofie Nielsen, er 29 år, gift og mor til 3 børn i alderen 5, 5 og 1 år. Jeg er uddannet civilingeniør i informatik og arbejder til daglig som softwareudvikler. I min fritid holder jeg meget af at løbe, lave mad, læse bøger og være sammen med familie og venner. Jeg har især tænkt mig at sætte fokus på følgende områder: Gode folkeskoler herunder sikring af udemiljøer, der indbyder til fysisk aktivtet og leg, samt snarest mulig renovering af Hørsholm Skoles A-bygning, der er i meget dårlig stand. Den nye madordning i daginstitutionerne skal være af høj kvalitet det er vores ansvar! Forbedring af pendlernes forhold, bl.a. ved at støtte op om en udvidelse af Helsingørmotorvejen samt tilslutning til denne ved Ådalsvej, etablere aflåste cykelparkeringer og øge parkeringskapaciteten ved togstationerne. Hørsholm skal være en cykelvenlig by farlige kryds skal forbedres, og det skal være nemmere at have cykel med i området omkring Bymidten, så flere får lyst til at cykle. Læs mere på Silkeblomster - Silketræer - Dekorationer Kontorbeplantning - Specialopgaver Gl. Hovedgade 10A Hørsholm Tlf.: mail: 8

9 TURISTKØRSEL Vi tilbyder følgende transportydelser: - Handicapkørsel - Turistkørsel - Bestillingskørsel BJØRN KLAMER A/S Vassingerødvej 89D Lynge Tlf internet:

10 Kandidat: Anne Krogtoft Oprindelig er jeg uddannet indenfor kontormaskinebranchen, men har i mange år været medhjælpende hustru på et økologisk landbrug på Stevns. For 1 ½ år siden flyttede jeg til Hørsholm, hvor jeg er blevet interesseret i det politiske liv. Jeg føler selv, at jeg som tilflytter har mulighed for at se på Hørsholm Kommune med friske øjne og uden forudindtagelse på nogen måde. Jeg har været medlem af et menighedsråd i 16 år, hvoraf de sidste 12 år også som kirkeværge. I mange år var jeg formand for et møllelaug, har siddet i Borgerforeningen i en periode samt været formand for forældrebestyrelsen på et fritidshjem. Jeg er 60 år og har 3 voksne børn. Mine interesseområder vil ligge i ældresektoren samt miljøet. Jeg føler, vi skylder de ældre et godt og værdigt liv, de skal respekteres, de skal lyttes til. Der skal være muligheder for at blive i eget hjem længst muligt eller bo i en form for fælles kollektiv. Forholdene på plejehjemmene må ikke blive forringet, selvom økonomien kan være svær at fastholde. Der må ikke skæres yderligere i personalet, og vi må ikke lade være med at prøve at genoptræne de ældre. Da jeg har dyrket økologisk landbrug i mange år og er økolog af overbevisning, vil jeg som en selvfølge værne om miljøet, så kommunen kan forblive en grøn kommune, vi kan være stolte at af bo i. Selv om jeg ikke har nogen politisk erfaring, mener jeg selv, at jeg har tiden og lysten til at kunne arbejde på at kunne gøre en forskel. Min adresse er: 10

11 C-NYT - HØRSHOLM - nr Borgmesterkandidat: Morten Slotved Nu nærmer tiden sig, hvor vi kan sige, at den kommunale valgkamp bliver skudt igang. I valgudvalget har vi travlt med at få finpudset det konservative valgprogram, således at vi kan være skarpe på vores synspunkter og dermed præge årets valgkamp. Valgprogrammet skal kommunikere de mål, den konservative gruppe vil arbejde for i næste kommunalbestyrelsessamling. Jeg forventer, at årets valgkamp bliver meget intens, da vi Konservative vil blive angrebet fra alle sider. Men vi skal ikke være i tvivl om, at mange partier også ønsker at samarbejde med os Konservative. Dermed står vi i en meget interessant position, som vi skal bruge bedst muligt til at sikre, at vi fremover har en konservativ borgmester i Hørsholm. Nogle af de emner, som jeg forventer vil blive interessante i den kommende valgkamp, er: Ældreområdet: Borgere i Hørsholm skal kunne se frem til et trygt og værdigt seniorliv. Gode og udfordrende rammer for selvhjulpne seniorer. Svage seniorer skal opleve kvalitet og menneskelighed i omsorg og pleje. Børne- & skoleområdet: Her skal vi kommunikere en klar vision om at sikre nogle af Danmarks bedste skoler og institutioner. Sundhedsområdet: Konservative tager sundhedsopgaven alvorligt. Derfor er vi ved at etablere både akutpladser og genoptræningscenter i forbindelse med pleje- og ældreboligbyggeri på arealet vest for Kokkedal Slot. Akutpladserne er tænkt som midlertidig bolig, i de tilfælde, hvor hospitalet har udskrevet borgeren, selvom pågældende endnu ikke er rask nok til at bo i egen bolig. Genoptræningscentret, som også vil tilbyde døgngenoptræning, er også et resultat af seneste kommunalreform. Hørsholm Kommune fik ved den lejlighed ansvaret for størstedelen af genoptræning efter hospitalsophold. God genoptræningsindsats er lig med, at borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage til sit vante liv - herunder arbejdsliv. Men uanset, hvilke emner der bliver hovedtemaer i denne valgkamp, ser jeg meget frem til at tage diskussionerne med de andre partier. Og som Konservativ i Hørsholm føler jeg mig på hjemmebane. God valgkamp. Morten Slotved 11

12 C-NYT - HØRSHOLM - nr De konservative i Hørsholm har valgt yderligere 5 kandidater til kommunalvalget den 17. november 2009, hvorefter den samlede liste ser således ud: 1. Morten Slotved (borgmesterkandidat) 2. Anders Borgen 3. Thorkild Gruelund 4. Jens Frederiksen 5. Otto B. Christiansen 6. Marianne Preis Balser 7. Mogens W. Pedersen 8. Erling Rørdam 9. Henrik Muusfeldt 10. Henrik Peulicke 11. Knud Düring 12. Christian Barnholdt 13. Nadja Hageskov 14. Stefan Bojesen-Koefoed 15. Hanne-Merete Lassen 16. Anne-Sofie Nielsen 17. Anne Krogtoft Åben alle ugens 7 dage Rungsted Havn 48, 2960 Rungsted Kyst Detail & Engros Take away og selskaber Tlf

13 Region Hovedstaden - Regionsrådet - Hvad står det for? v/knud Düring Region Hovedstaden består i dag af det gamle Frederiksborg Amt, samt Storkøbenhavns kommuner og Bornholms kommune, se nedestående oversigt. Regionsrådet har 41 medlemmer, hvoraf de 6 medlemmer er fra Det Konservative Folkeparti. Region Hovedstaden Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen af regionens ansvarsområder og vedtager planer og politikker for udviklingen af regionens virksomheder, områder som: Regionens sundhedsvæsen Hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 14 hospitaler med ca sengepladser og mere end fuldtidsansatte medarbejdere. Psykiatrien omfatter 16 centre med ca sengepladser, 9 sociale tilbud og omkring fuldtidsansatte. Praksissektoren i regionen består af ca privatpraktiserende behandlere primært alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. 13

14 De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, om forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler. Region Hovedstaden Handicap Driver en række specialiserede tilbud målrettet børn og voksne med Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse Erhvervet hjerneskade Syns-, høre- og andre kommunikationshandicap Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Børn og unge med kriminel adfærd Erhverv Regionerne spiller en vigtig rolle i forhold til den regionale erhvervsudvikling. Vækstforum er det centrale omdrejningspunkt i arbejdet med at skabe vækst og erhvervsudvikling i hovedstadsregionen. Det gælder både det strategiske arbejde og den praktiske indsats. I Vækstforum er der samlet en række lokale og regionale aktører med stort kendskab til erhvervsforholdene i regionen. Uddannelse Her drejer det sig bl.a. om almengymnasiale institutioner, hvor Rungsted Gymnasium er en af dem. Dette styres ved et koordinationsudvalg, hvis opgaver bl.a. er: Koordinere elevoptagelseskapaciteten mellem fordelingsområderne og mellem institutionerne inden for de enkelte områder. Indgå i samarbejde med sekretariatet om informationsopgaven som beskrevet i optagelsesbekendtgørelsens kapitel 11. Udarbejde relevante statistikker. Udarbejde prognosemateriale. Bistå fordelingsudvalgene med løsning af evt. konflikter. Trafik Et veludviklet transportsystem er en nødvendighed for at hovedstadsregionen kan hænge sammen og være i vækst. Veje, baner og havne sikrer tilgængelighed og mobilitet fra bolig til arbejde og fritidsliv, og er en forudsætning for erhvervslivet. Miljø Omhandler bl.a. jordforurening, råstoffer, natur og klima. Læs mere på: 14

15 Kandidat til Regionsrådet: Knud Düring Sundhed - Nogen mener, at det er ligegyldigt, om der er 10 eller 100 km til nærmeste hospital/skadestue, hvilket vil sige, at der kun er behov for 3 hospitaler/skadestuer eller måske kun 1 gigantisk hospital i Hillerød i vores region, hvor der bor ca. 1,7 millioner menesker. - DET GØR JEG IKKE - Et hospital/skadestue skal ligge i rimelig nærhed af, hvor man opholder sig og ikke op til en times rejse fra opholdsstedet. Undersøgelser viser, at der faktisk er behov for skadestue/ akutmodtagelse for hver indbyggere, hvilket vil svare til godt 34 steder, men bare halvdelen vil gøre en stor forskel, og det er der langt fra idag. Disse satellitmodtagelser skal have nær kontakt med de enkelte hospitaler, så en evt. overførsel kan ske hurtigt og smidigt som muligt. Vi ser og hører hver dag, hvordan mennesker sidder og venter i adskillige timer på skadestuen, før de bliver behandlet. - DETTE ER EN SKÆNDSEL OG SKAL LAVES OM -. Med Sattelitmodtagelser kan ventetiden reduceres meget. Transport - Alle mener, vi skal have en højere grad of offentlig transport, men måden, det sker på, går direkte imod, at gøre det attraktivt for befolkningen i vores region. Man skærer ned på afgange, fjerner ruter og sætter prisen op. - MEN SÅDAN KLARER MAN IKKE DEN OFFENTLIGE TRANSPORT - Her er der behov for at bøtten vendes, så der bliver flere afgange samt en prisreduktion, for netop at gøre det attraktivt for befolkningen at bruge de offentlige transportmidler. Det er også, hvad man har gjort i andre lande. Et godt eksempel er den Østriske by Wien, hvor man har et metrosystem med afgange hvert minut i dagtimerne og hvert 5 minut i nattetimerne, samt hvor et 3 dageskort til hele nettet ( på størrelse med vores S-togs- og metronet tilsammen ) koster kr. 79,-, samt, at der ikke er længere end 250m til en station, uanset hvor man befinder sig. Det kræver investering, som vil koste i starten, men herefter p.g.a. antallet af rejsende vil udligne sig. - STØRRE FLEKSIBILITET OG STØRRE MULIGHED FOR TRANSPORT - Knud Düring 15

16 Kandidat til Regionsrådet: Jens Frederiksen Jeg er 50 år, gift og har 3 børn. Udover at jeg er kandidat til kommunalbestyrelsen, nr. 4 på listen,, er jeg også kandidat for det Konservative Folkeparti til regionsvalget i november. Her er et par eksempler på ting, hvor der er plads til forbedringer, under mottoet Det konservative Folkeparti passer på dig og dine I regionen er der en hospitalsplan, som siger, at vort velfungerende sygehus her i kommunen skal omdannes til et psykiatrisk hospital - en beslutning, som jeg synes er fuldstændig forkert, også selvom de konservative stemte for ændringen. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at ændre dette. Da man har konstateret nogle uhensigtsmæssigheder, vil der formentlig ske nogle tilpasninger, hvorfor alt håb måske ikke er helt ude. Det konservative Folkeparti er ikke med i budgettet for En af grundene var, at Socialdemokratiet plus et flertal ville nedlægge 10 lukkede psykiatriske senge på Hillerød Hospital for at spare 25 millioner kroner. Vi SKAL altså tage os ordentlig af folk, som ikke kan klare sig selv. Denne besparelse skal simpelthen væk - det er klar konservativ politik. Det var blot 2 eksempler, hvor jeg som konservativ vil deltage aktivt for at få ændret på forholdene. Jeg kan se visse fordele ved både at sidde i Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, samtidig med at jeg har en aktiv erhvervskarriere. På den måde kan jeg se tingene i sin helhed. Rigtig god sensommer til alle. Jens Frederiksen, kandidat til Regionsrådet 16

17 EFTERÅRSARRANGEMENTER Vi konservative ser en travl tid i møde. Før vi ser os om, har vi kommunal - og regionsrådsvalg den 17. november, og vi skal nå meget inden da. Det første arrangement er et medlemsmøde den 8. september kl.19:30 i Rådhusets kantine, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Efter indstilling fra kandidatudvalget har bestyrelsen valgt 5 nye kandidater, som vil blive præsenteret på mødet. Yderligere vil de videre planer for det politiske efterår blive forelagt. Næste arrangement er den 26. september kl. 13:00. Vi mødes foran Sognegården, og museumsinspektør Lisbeth Hein og formanden forteknik- og Miljøudvalget, Anders Borgen vil tage os på en spændende egnsvandring. Vi starter i den historiske del af Hørsholm, hvor Lisbeth Hein beretter om Hirschholm Slot og Eigtveds byplanlægning. Vi går videre ned i Bymidten, hvor Anders Borgen forelægger os de aktuelle planer og ideer for udvikling af Gågaden, Kammerrådensvej, Hørsholm Midtpunkt, kulturtorv og biograf. Vi går derefter til Café Sneppen, hvor der kl. 14:45 vil blive serveret kaffe eller te og frugttærte - pris kr. 65, -. Der vil i Sneppen blive mulighed for at stille spørgsmål til det, vi har oplevet i løbet af eftermiddagen. Tilmelding til traktementet til Kirsten Alsing, eller Den 12. november er der stor partilederdebat i Trommen kl :00. Kom og vær med, det skal nok blive festligt. Den 13. november om eftermiddagen kan man møde de konservative kandidater og bestyrelsen på Torvet i Hørsholm Midtpunkt. De vil igen være der den 14.november fra kl. 10:00 og indtil forretningerne lukker. Kirsten Alsing 17

18 Vi mødes på Hørsholm Rådhus Rådhuset er kommunens største arbejdsplads, men mange af os kommer ikke længere end til Borgerservice lige inden for hovedindgangen. Benyt jer derfor af muligheden for at få et overblik over hele rådhuset og et indblik i rådhuset som arbejdsplads med kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen som guide. Efter en rundtur i rådhusets forskellige forvaltninger giver vores borgmesterkandidat Morten Slotved i rådhusets kantine en kort introduktion til kommunens økonomi. Der vil også være mulighed for at købe en sandwich og lidt at drikke. Mød op til en interessant aften torsdag den 8 oktober kl. 17:00 ved rådhusets hovedindgang. Tilmelding til Marianne Preis Balser på eller tlf

19 Invitation Rungsted Skole den 28. oktober kl (ved hovedindgangen) 1. Fremvisning af modernisering og ombygning og de pædagogiske tanker bag v/ Birte Sivertsen (skoleinspektør) 2. Skolepolitik i Hørsholm kommune v/ Jens Frederiksen (næstformand i Børne- og Skoleudvalget) 3. Planer og ideer bag visionen om et Science hus på Rungsted Skole v/ Otto B. Christiansen (skolebestyrelsesmedlem på Rungsted Skole) Vi har egentlig grund til at være stolte over vores skolevæsen i Hørsholm kommune. Ved rettidig omhu har vi skabt nogle af de bedste skoler i Danmark ifølge Undervisningsministeriets målinger. Det har kostet mange penge, og det vil det også gøre i fremtiden. Men vi tror, det er en sund investering, fordi forældre lægger stor vægt på gode skoler til deres børn. Kom og hør hvordan Det konservative Folkeparti i Hørsholm kommune vil fortsætte det gode arbejde, og hvad pengene bliver brugt til. Der er kun plads til ca. 60 deltagere, så tildeling af pladser sker efter først til mølle princippet. Tilmelding til Otto B. Christiansen på tlf.: eller pr. 19

20 KONSERVATIVE - HØRSHOLM HUSK AT SENDE OS DIN ADRESSE Hjemmeside: 4

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.

PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19. HOLSTEBRO KOMMUNE PRIORITERING AF BYRÅDSKANDIDATERNE KOMMUNALVALGET 2013 MØD BYRÅDSKANDIDATERNE PÅ HK, FREDERICIAGADE, HOLSTEBRO DEN 14. MAJ 2013 KL. 19.00 www.socialdemokraterne-holstebro.dk PRIORITERING

Læs mere

Hjemmeside: www.konservative.dk/horsholm

Hjemmeside: www.konservative.dk/horsholm Indhold: Vores nye partiformand skriver. Se side 4 og 5. Referat fra julemøde i kvindekredsen. Se side 6. Referat fra medlemsmøde i restaurant Skov-hus. Se side 7. Generalforsamling Se side 8 Præsentation

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR

s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR NR.5 OKTOBER 2013 ÅRGANG 63 s astikeren DET KØRER FOR TEAM TVILLING BESPARELSER FORKLÆDT SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID FLYTTE HJEM PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN FOKUS PÅ KOMMUNALVALGET www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere