2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom Flere perioder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder"

Transkript

1 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole nov Kbh [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet og socialisering af børn i familien, på institution og i skolen] 129 Barndom. Børns vilkår og sundhed før og nu. Red. Joan Merrick, Peter Skeel Hjorth og Lene Gården. Kbh Barndommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh Bayer, Hans Henrik: Da man opfandt barndommen, eller Da barndommen blev født, kom pædagogen til verden. I: For børn! En bog om børnenes, familiernes, daginstitutionernes og pædagogernes situation. Red. Flemming Andersen m.fl. Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere); Bertelsen, John: Legepladsernes Udvikling og deres Betydning for Bybørnene. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh ; Bredal, Niels: Børnespejlet. Danmarks ældste børnebog Højbjerg Brøndegaard, V.J.: Børnene går fra skolen. En børneleg nævnt af H.C. Andersen blev praktiseret over det meste af Europa. I: Anderseniana. 3. rk., bd. 4 (1985/86), Bøgh, Charlotte: Forskningens billede af barndommen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), Bøgh, Charlotte: Københavnerbørn Kbh Børn i tid. Barndom og ungdom i 500 år. En antologi. Red. Jytte Lindhardtsen og Karen Thygesen. Varde Børnearbejde. En antologi om tallets børn og arbejde. Red. Anette Eklund Hansen. Kbh Carlsen, Niels L.T.: Nogle ændringer i børns levevilkår i Danmark i perioden Kbh Clausager, Jørgen Peder: Nogle træk af konfirmationens historie. I: Vejle Amts Årbog. 2003, Clausen, Egon: Tidens børn og den forsvundne barndom. Kbh Coninck-Smith, Ning de m.fl.: Sådan går dagen for lille Lise og Oskar. Tekster til en udstilling om ting for børn i 150 år. Odense (Arbejdspapir fra Center for Kulturstudier, Odense Universitet; 14) 143 Coninck-Smith, Ning de: "I en sal på hospitalet". Børnesanatoriet i Vordingborg I: Bibliotek for læger. Årg. 200, hf. 4 (2008), Coninck-Smith, Ning de: Barndommens historie og relevans for pædagogisk sociologi. I: Pædagogisk Sociologi. Red. Inge Bryderup. Kbh ; Coninck-Smith, Ning de: Børnearbejde forfra - og om igen. I: Arbejderhistorie. 2001, nr. 1, Coninck-Smith, Ning de: Børnestemmer, erindringer og barndomshistorie. Metodiske og empiriske refleksioner. I: Studier af pædagogisk praksi Eksempler på teori, metode og empiri. Red. Morten Nørholm. Kbh (Pædagogisk sociologi; 4); Coninck-Smith, Ning de: Children s talk and parental fear? Cases of sexual misconduct in Danish state schools I: Journal of Historical Sociology. Vol. 21 (2008), nr. 4, Coninck-Smith, Ning de: Et bidrag til formgivningen af den danske barndom I: Kultur uden centre. Red. Anne Scott Sørensen og Martin Zerlang. Århus ; Coninck-Smith, Ning de: Fare, fare alfarvej. Om fortællinger, meninger og rygter om børnelokkere i årene I: Rygternes magt. Red. Ulrik Langen og Jakob Sørensen. Kbh ; Cunningham, Hugh: The rights of the child. A historical view. I: Tidsskrift for bør- 17

2 ne- & ungdomskultur. Nr. 34 (1994), Da vi var børn. Børnenes billedhistorie og Udg. Lars Møller. Kbh [1. udg ] 152 Damm, Inge: Børn i historien. Kbh Egelund, Tine og Anne-Dorthe Hestbæk: Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. En forskningsoversigt. Kbh Eilertsen, Mogens: De kjære Børn. Børn i 1800 tallets mediebillede. Kbh [hvordan billedkunstnere og bladtegnere har skildret børn i perioden ] 155 Engelhardt Madsen, Tove: Mellem tugt og leg. Om barndommen i købstaden. I: Den Gamle By. 2000, Faye Jacobsen, Anette og Anne Løkke: Børnene og deres forældre. 300 års udviklingshistorie. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 16/17 (1987), Faye Jacobsen, Anette og Anne Løkke: Familieliv i Danmark 1500 til Århus Gamdrup, Peter og Niels Skovgaard: Børn uden for skoletiden. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh ; Glahn, Hans Egede: Børne- og ungdomsopdragelse pr. brev i gamle dage. I: Børnesagens Tidende. Årg. 56 (1961), Grothe Nielsen, Beth: Revselsesretten og kampen for at få denne ret fjernet. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 12 (1987), Hoffmann, Marianne og Else Andersen: Børnelæger i to generationer. I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), Høyrup, Lise:»I de voksnes hænder«. En udstilling om børns vilkår de sidste 200 år udarbejdet af lokalarkiverne i Vestsjællands Amt. I: Fra Holbæk Amt. 2000, Jensen, Bernard Eric: Childhood history as socialization history. I: The proceedings of the conference on historical perspectives on childhood. Jeløya/Moss, Norway 8-11 September Red. Petter Aasen. Trondheim (Report. Norwegian Centre for Child Research; 17); Johannsen, Per og Hanne Midskov: 85 år med sydslesvigske børn. I: Grænseforeningens årbog. 2004, Jørgensen, Ole Sylvester: Welanderhjemmet på Bispebjerg Bakke. I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), [Welanderhjemmet for syfilitiske børn] 166 Kjær, Børge: Barndom før og nu. Fortællinger om tid, generationer, professionalisme og det gode liv. I: Nordnytt. Nr. 77 (1999), Kofod, Kasper: Børnepolitikken og udviklingen i synet på børnehavens funktion. I: Knud Jensen og Niels Rosendal Jensen (red.): Staten og den institutionelle pædagogik. Kbh (Pædagogisk sociologi; 1); Kot, Birthe: Skolen. Da oldemor var barn. Holbæk Kulmbak Hansen, Mads: Børnehjælpsdagen. Børnehjælpsdagens historiske udvikling set ud fra pressens synspunkt. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kaas Ibsen, Karsten: Syge børn og børnelæger gennem 100 år. I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), Kaas Nielsen, Erik: Alt ender hos børnene Joh V. Jensen om børn og deres lege. I: Kognition & Pædagogik. Årg. 2, nr. 4 (1993), Lundahl, Fl.: Bedstefars og bedstemors barndom. Kbh [1. udg. 1972] 173 Løkke, Anne og Anette Faye Jacobsen: Skolen eller livet? I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), [de historiske forandringer i børns liv mellem familie og institutioner] 174 Løkke, Anne: Ro, renlighed og regelmæssighed. Sundhedsoplysning og amning ved Københavns børneplejestationer I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), Mikkelsen, Morten: Barn af voksne. Tekster fra om voksnes børn og voksende børn. Herning Nielsen, Jens-Emil: Ung i Frederiksberg (Ungdoms- Krøniken; 6) 177 Nielsen, Kaare W.: Spontansang - legekulturens lydspor. Tre synsvinkler på småbørns musikalske udtryk. I: Tidsskrift for børne- & ungdomskultur. Nr. 40 (1999), [musikpædagogiske bevægelser fra 1930 erne til 1980 erne] 18

3 178 Nørgaard, Ellen: Barnets århundrede. I: Unge Pædagoger. 1993, nr. 2, [Ellen Key] 179 Persson, Grethe: Børns vilkår i og omkring skolen. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh ; Qvortrup, Jens: Barndommen i historisk belysning; Barndom i komparativ forskning. To artikler. Esbjerg , 29 (Barndomsprojektet; 1/86) 181 Rantorp, Jette: 16 tanker om barndom. Fra Rousseau til Broström. Kbh [16 leksikale artikler om vigtige personer inden for pædagogikken] 182 Rasborg, Lars: Restriktiv og sensitiv opdragelse. En kommentar til Erik Sigsgaard og medarbejdere. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, 49-55; debat Rasmussen, Birte Ludovica: På legepladsen. I: Siden Saxo. Årg. 7, nr. 2 (1990), [fritidslegepladser i København siden 1795] 184 Rasmussen, Frans: 100 års barndom. Fra intet valg til eget valg. I: Klip. Nr. 39 (1998), 6-9 [i anledning af tv-serien»100 års barndom«af Marianne Kemp] 185 Ried Larsen, Hanne: De gode gamle dage - eller? I: Samvirke. Årg. 67, nr. 1/2 (1994), 80-82, 84 [børns kår før og nu] 186 Rosendal Jensen, Niels: Barndommens og familiens historie. Økonomi og stat - en lærebog om barnets besynderlige liv fra bondesamfund til Coca-Cola. Kbh Rytter, Maria: Børn med historie. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum. 2002, Sane, Henrik Zip: Børnenes århundrede. Interessen for de fremmede børn i det 20. århundredes Danmark. Farum (Studierækken fra Farums Arkiver & Museer) (Af indvandringens historie i Danmark; 1) 189 Schaumburg Sørensen, Hanne: Lilleby skrammellegeplad I: Historier fra Rander Red. Palle Kirk og Tina Knudsen Jensen. Randers ; Schwede, Helga: Et eksempel på småbørnsopdragelsens professionalisering i tiden indtil Kbh xi, 90 [kandidatafhandling, Danmarks Lærerhøjskole, 1993] 191 Sigsgaard, Erik: Om børn og deres virkelighed - før og nu. 2. udg. Kbh [1. udg. 1979] 192 Sigsgaard, Erik: Relationer i barndom og voksendom. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 3, Sigsgaard, Jens: Spredte træk fra billedbogens og småbørnsbogens udvikling. I: Læsepædagogen. Årg. 29, nr. 8 (1981), Sode-Madsen, Hans: Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og Ungdomskommissionen Århus (Magtudredningen) 195 Tarbensen, Kenn: Julemærket - til gavn for børn. Kbh Thamdrup, Erik: Børnearbejde. I: Ugeskrift for læger. Årg. 161 (1999), Therkildsen, Marianne: Bondens børn. Om studiet af opdragelse og kulturel indlæring i 1800-årenes danske bondesamfund. I: Folk og kultur. 1974, Thing, Morten og Søren Vinterberg: Barndommens land. Århundredets børn i billeder. Kbh Thomsen, Bodil: Barn i Danmark Vammen, Tine: Reservemødre og herskabsbørn - et fortidsbillede. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 10 (1987), Varmer, Hjørdis: Børn i ludfattige familier fristede ofte en hård skæbne. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 8 (1987), Varming, Ole: Holdninger til børn. Kbh (Studia psykologica et paedagogica; 91) 203 Vestergaard, Anette: Børneopdragelse gennem 100 år. Kbh Vestergaard, Anette: Børneopdragelse gennem 100 år. Kbh s 205 Wingender, Nete Balslev:»Hvor skulle vore Børn lege?«. Om børns legemuligheder i 1800-tallets København. I: Journalen. 2001, nr. 4,

4 2.1.2 Indtil Andersen, Birte: Adelig opfostring. Adelsbørns opdragelse i Danmark Kbh Andersen, Birte: Adelige børns opdragelse i Danmark i tiden 1536 til Utrykt speciale, Københavns Universitet, Banggaard, Grethe: Husmandsbørns vilkår i første halvdel af 1800-tallet. I: Bol og By. 1999, nr. 1, Blüdnikow, Bent: Vilkårene kunne være barske for 1700-tallets børn. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 7 (1987), Brumbech, Søren: Børnespejl. Takt og tone for Vejles børn i 1500-tallet. I: Vejlebogen. 2004, Harder Jensen, Karen: Børnearbejde i 1800-tallet på Den militære Klædefabrik i Usserød. I: Hørsholm Egns Museums Årbog. 1999, Johnsen, Berit: - hvor vanskeligt det er, at tale med Børn paa en forstaaelig Maade - Erik Pontoppidan og synet på individet, barnet og skolen for alle i første del av tallet. I: Handicap & Samfund. Nr. 10 (1998), Kyng, David: Barnets opdragelse i opdragelsens barndom. En undersøgelse af den pædagogiske diskurs i Danmark fortrinsvis i 1700-tallet. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Muchitsch, Hanne og Inge Nielsen: Mor-barn forholdet, biologi eller historie? Kvinder og børn i tallets Danmark. I: Årbog for kvindestudier ved AUC. 1982, Nielsen, Lizette: Børns arbejde i dansk industri Utrykt speciale, Københavns Universitet, Satans store port. Kvinderne og børnene i renæssancens Danmark. Udg. Johnny Thiedecke. Kbh Stybe, Vibeke: Den første danske børnebog. I: Børn & bøger. Årg. 46, nr. 2 (1993), [Niels Bredal: Børne Speigel (1568), som giver en række formaninger og forskrifter for børns opførsel] 218 Thornvig Johnsen, Vibeke: En undersøgelse af børn og familiens forhold i Danmark fra tallet. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Perioden Albæk Nielsen, Lizette: Besat barndom. Kvinder og mænd, halvdelen med en arbejderbaggrund, fortæller om barndommen under besættelsestiden og krigens indflydelse på deres voksenliv. I: Arbejderhistorie. 2000, nr. 2, 31-52; Albæk Nielsen, Lizette: Det industrielle børnearbejde og årsagerne til dets ophør. I: Arbejderhistorie. Nr. 31 (1988), Christensen, Anne-Birte, Marianne Nielsen og Lisbeth Nielsen:»Det tredje Slægtled«. Socialisation af børn og unge i et gårdmandsmiljø i 1920 erne. I: Den jyske historiker. Nr. 33 (1985), Conick-Smith, Ning de: The struggle for the child s time at all time School and children s work in town and country in Denmark 1900 to 1960 I: Industrious children. Work and childhood in the Nordic countries Red. Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin og Ellen Schrumpf. Odense ; ; dansk udgave i Ning de Conick-Smith: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Århus ; Coninck-Smith, Ning de. Buksetroldenes boliger. I: København i en jazztid. Red. Jens Andersen. Kbh ; Coninck-Smith, Ning de:» paa den mest ryggesløse Maade«. Et kapitel af gadedrengenes historie i Esbjerg og det øvrige Danmark I: Den jyske historiker. Nr. 56 (1991), Coninck-Smith, Ning de:»danger is looming here«. Moral panic & urban children s and youth culture in Denmark Odense (Working paper; 16) 226 Coninck-Smith, Ning de: Børnearbejde eller børn og arbejde? I: Journalen. Årg. 5, nr. 3 (1995), Coninck-Smith, Ning de: Børnearbejde og skole. Et spørgsmål om tid. I: Uddannelse. Årg. 32, nr. 3 (1999), Coninck-Smith, Ning de: Børns urbane landskaber. I: Mennesket og naturen. Essays 20

5 om natursyn og naturbrug. Red. Thomas Møller Kristensen og Svend Erik Larsen. Odense ; Coninck-Smith, Ning de: Da det nævenyttige barn blev nævenyttigt. Odense (Working paper. Man & Nature; 3) 230 Coninck-Smith, Ning de: Historierne om en moder. Børnestemmer og pensionisterindringer, København ca I: Hvor går historiedidaktikken? Historiedidaktikk i Norden 8. Red. Sirkka Ahonen m.fl.trondheim (Skriftserie fra Institutt for historie og klassiske fag; 45); Coninck-Smith, Ning de: History of education - part of the history of childhood. Theoretical and methodological reflections in the context of a research project on the life of school children in Copenhagen 1875-c I: Growing into a modern world. An international interdisciplinary conference on the life and development of children in moderne society. Trondheim - Norway juni Proceeding Red. K. Ekberg og P.E. Mjaavatn. Trondheim bd.; bd Coninck-Smith, Ning de: Kampen mod pryglene. I: Humaniora. Årg. 8, nr. 3 (1994), Coninck-Smith, Ning de: Legepladser og byudvikling i København I: At lære og være - i hvilke rammer? Red. Ellen Nørgaard og Ning de Coninck-Smith. Vejle ; Coninck-Smith, Ning de: Legeteorier, leg og legepladser. I: Tidsskrift for børne- & ungdomskultur. Nr. 30 (1993), Coninck-Smith, Ning de: Natural play in natural surrounding Urban childhood and playground planning in Denmark, c Odense (Working paper; 6. Child and youth culture) 236 Coninck-Smith, Ning de: Naturlig leg i naturlige omgivelser. Bybarndom og legepladsplanlægning i København og omegn I: Naturen som argument. Red. Søren Baggesen, Thomas Møller Kristensen og Ide Hejlskov Larsen. Odense ; Coninck-Smith, Ning de: Safety instruction campaigns for Danish Children A study of the spatiality of urban childhood (Working paper, Man & Nature; 54) 238 Coninck-Smith, Ning de: The construction of an urban landscape for children. A Danish case from the 1920 Odense (Working paper. Man & Nature; 25) 239 Coninck-Smith, Ning de: The Nature of Urban Childhood and Education. A Danish Debate from the 1920 I: Bodyscape Body and discourse. Red. Mette Bryld m.fl. Odense (Odense Universitets studier i litteratur, kultur og medier; 3); Coninck-Smith, Ning de: Where Should Children Play? City Planning Seen From Knee-Height: Copenhagen 1870 to I: Children s Environments Quarterly. Vol. 7, nr. 4 (1990), Eklund Hansen, Anette: Børnearbejde på landet I: Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole nov Kbh ; Faurby, Christina Maria og Aviaja Julie Sigsgaard: Fra bondegård til baggård. Barn i 1930'erne. Kbh Ferdinand, Ida Frederikke og Bodil Thomsen: Byens børn. Børns livsvilkår omkring år 1900 belyst ved eksempler fra Vejle. Åbyhøj Høyrup, Lise: Børnearbejde i Viskinge i 1920 erne. I: Fra Nordvestsjælland. 2007, Industrious children. Work and childhood in the Nordic countries Red. Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin and Ellen Schrumpf. Odense Jørgensen, Susanne Pia: Børn og unges forhold i 30 erne set i relation til børne- og ungdomslitteraturen. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kern Hansen, Stine, Tine Michelsen og Inge Lise Pedersen: Set nedefra. Beretninger om at være barn af småkårsfolk på landet omkring århundredskiftet. I: Bol og By. 1999, nr. 1, Maigaard Abrahamsen, Mona og Jette Toftdal Pedersen: De små i samfundet arbejderbørnene. En beskrivelse af arbejderbørns opvækstvilkår i en stor dansk provinsby i perioden ca , belyst ved emnerne: hjemmet, skolen, arbejdet og sundheden. Spe- 21

6 cielt med henblik på forholdene i Rander Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Markussen, Ingrid og Ellen Nørgaard: Børn i byerne og børn på landet. I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh ; Opvækst. Erindringer. Antologi om ændringerne i børn og unges vilkår på landet Udg. Anette Bøtter-Jensen, Troels Boeberg Jensen og Jes Jessen. Odense (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse ; 16) 251 Rasmussen, Susanne Inge: En sund sjæl i et sundt legeme. En redegørelse for den pædagogiske nyorientering omkring århundredskiftet illustreret ved udvalgte eksempler fra Gunnar Jørgensens og Inger Bentzons forfatterskaber. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Sandvad, Karin: Arbejderbørn Risskov Schwede, Helga: Et eksempel på småbørnsopdragelsens professionalisering i tiden indtil Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Sønsthagen, Kari og Torben Weinreich: Børns retsstilling omkring år Kbh Wingender, Nete Balslev: Leg og legemuligheder i københavnske arbejderkvarterer ca I: Dugnad. Tidsskrift for etnologi. Vol. 27, nr. 2 (2001), Perioden Agatz, Grethe: Lidt historie om den rytmiske musikopdragelse med småbørn fra Kbh (Småskriftserie. Dansk Pædagogisk Historisk Forening, B; 3) 257 Andersen, Birgit: 50 erne - en kulturel mellemtid. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Andersen, Dines: Skolebørns dagligdag. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i Kbh (Rapport. Socialforskningsinstituttet; 7:89) 259 Andersen, Dines: Skolebørns fritid. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i 1993 sammenlignet med Kbh (Rapport. Socialforskningsinstituttet; 2:95) 260 Betænkning om de retlige rammer for indsatsen over for børn og unge. Kbh (Betænkning; 1212) 261 Betænkning vedr. familiens og børnenes tilpasning. Kbh (Betænkning; 575) 262 Blædel, Lone m.fl.: Børn i Ballerup. Ballerupundersøgelse En spørgeskemaundersøgelse om, hvordan børn og unge fra klasse bruger deres tid. Ballerup Brandt Jensen, Bent: Barnets årtusinde? Ved indgangen til det nye årtusinde må det være på sin plads at reflektere over, hvad vi så tilbød vore børn i det århundrede, som blev kaldt barnets Århundrede. I: Skolen i morgen. Årg. 3, nr. 5 (2000), s Bruun, Bettina: Børnekultur? Om DR s børne-tv Utrykt speciale, RUC, Bøgh, Charlotte: Forskningsrådsstøttede småbørnsprojekter i initiativperioden I: Nyhedsbrev om småbørnsforskning. Nr. 8 (1985), Bøgh, Charlotte: Småbørnsinitiativet - et tilbageblik. I: Nyhedsbrev om småbørnsforskning. Nr. 8 (1985), 5-18 [samarbejde mellem 3 forskningsråd i perioden ] 267 Børn og terapi. Universitetets børnepsykologiske Klinik. 40 år. Red. Per Schultz Jørgensen og Ole Almstrup. Kbh Børn og unges erhvervsarbejde. Kbh , bilag. (Betænkning; 1257) 269 Børne- og ungdomsforskning - tendenser og perspektiver. Red. Charlotte Bøgh og Kjeld Parkvig. Kbh Børnekommissionens betænkning. Kbh (Betænkning; 918) 271 Coninck-Smith, Ning de: Barndommens historikere - i midten af 1990 erne. I: Historisk Tidsskrift. Bd. 95 (1995), ; Tidsskrift for børne- & ungdomskultur. Nr. 37 (1996), Det Tværministerielle Børneudvalg - i det 10. år. Funktionen, metoderne og opgaverne. Kbh En travl hverdag, mange meninger - og drømme om fremtiden. Otte stile fra konkurrence på Helsinge Gymnasium. I: Årbog for Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. 2000, 22

7 Engberg, Agnete: Hvad blev der af Børnekommissionen og alle dens intentioner? I: Skolepsykologi. Årg. 25, nr. 5 (1988), Engberg, Agnete: Vejen frem mod et forskningscenter på småbørnsområdet. Tale ved indvielsen på Danmarks Lærerhøjskole den 17. april I: Uddannelseshistorie. 1989, Gerdøe-Frederiksen, Verner Egon: Opdragelsesidealer og opvækstbetingelser i nogle danske børne- og ungdomsbøger Drengesocialisation med specielt henblik på seksualitet. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kabel, Steen: Børnekultur - på tværs af Viborg Kommune. En erfaringsopsamling af modelkommuneforsøget Projekt Kulturfrø Kbh L.N.: Verdens første skrammellegeplads fyldt 25 år. I: Boligen. Årg. 36 (1968), 463, 465, Malm, Lars: Ungdomsoprør og beatmusik. En analyse af relationerne mellem ungdomsoprør og beatmusik i Danmark Utrykt speciale, Roskilde Universitet, Nowack, Paul: Da rock en kom til Djursland. Om ungdomskulturen og de lokale rock- og pigtrådsgrupper Grenå Nygaard Christoffersen, Mogens: Om børns levekår. Sociale indikatorer på børns levekår belyst ved tidligere forskning og tilgængelig statistik. Kbh (Arbejdsnotat; 4:1990) 282 Nygaard Christoffersen, Mogens: Opvækst med arbejdsløshed. En forløbsundersøgelse af de to generationer født 1966 og Kbh (Socialforskningsinstituttet; 14:96) 283 Prehn, Louise: Farlig ungdom? Debatten om ungdommen og dens problemer i Danmark Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Raknes, Tora: Legepladsen på Skt. Annæ Plads! Et beboerinitiativ fra 50-erne. Kbh (Småskriftserie. Dansk Pædagogisk Forening, A 7) 285 Rasmussen, Kim: Børnenes stemme og den sociale servicelov. 25 børn mellem 14 og 15 år tænker tilbage på personer, ting og hændelser fra tiden i daginstitution i begyndelsen af 1990erne og interviewer børn og pædagoger om hverdagslivet i en række institutioner anno Roskilde (Dagtilbud til børn; 2) (Kvalitetskontrol af socialpolitikken) 286 Schultz Jørgensen, Per, Birthe Gamst og Bjarne Hjort Andersen: Efter skoletid. En undersøgelse af de store skolebørns fritid. Kbh (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 154) 287 Serritzlew, Carina: Udforskning af barndom. Barndommen, et moderne fænomen? I: Nordnytt. Nr. 77 (1999), Strandgaard Jensen, Helle: TV til børn. En analyse af Danmarks Radios børne- og ungdomsafdelings programpolitik og produktioner Utrykt speciale, RUC, Vang, Michelle Aagaard: Farlig ungdom? Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Varming, Ole: Opdragelse før og nu - hvor står vi dag? I: Skolepsykologi. Årg. 25, nr. 5 (1988), Vestereg, Agnete: Skrammellegepladsen i Emdrup Kbh Pædagogisk arbejde 292 Andersen, Flemming: Når græsset grønnes En børnehaves udvikling i historisk og politisk perspektiv. Kbh (Unge Pædagogers serie; B 34) 293 Berthelsen, J. Chr.: Vor Fredehjemsvirksomhed Kbh Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn om børnehaveproblemer. Kbh (Betænkning; 337) 295 Betænkning om fritidsvirksomhed for børn og unge efter fritidsundervisningslovens kap. II. Kbh (Betænkning; 1016) 296 Betænkning om omlægning af daginstitutionernes struktur. Kbh (Betænkning; 654) 23

8 297 Bisgaard, Richard: 25 år med dagplejen. Interview med Per Schultz Jørgensen, Lisa Dahl Christensen, Birthe Ravn, Bente Jørgensen. I: Børn & Unge. Årg. 20, nr. 8 (1989), Blandt storbyens mindste. Festskrift i anledning af børneplejestationernes 40-årige beståen. Red. W. Westergaard Madsen. Kbh Bye Jensen, Vibeke: På sporet af fortiden. Pædagoger i 50 år; Børnehaven i kirken; En anderledes børnehave. Interview med Inger Marie Larsen og Kirsten Zahle. I: Børn & Unge. Årg. 25, nr. 25 (1994), 6-8 [to ældre pædagoger, kendt som»nille«og»stoffer«, fortæller om hvordan det var at være børnehavepædagog i 1950 erne] 300 Christiansen, Dorte: Børnehavelærerinden i Danmark Utrykt speciale, Københavns Universitet, Coninck-Smith, Ning de: PH og børnenes rum. Børneinstitutionen ved Dehns Vaskeri (1948) og Københavns Rundskuedags børnerekreationshjem Mindet (1952). I: Kritik og formidling. Studier i PH s kulturkritik. Red. Jørn Guldberg og Niels Peter Skou. Odense ; Ellegaard, Tomas: Børnehaveforskerens blik. En diskussion af eksempler på nordisk daginstitutionsforskning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1995, nr. 1, Engberg, Agnete: Børnehavens historie og idegrundlag. I: Børn i tiden. Årg. 81 (1986), Engberg, Agnete: På vej mod en FolkeBørnehave. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh ; Engberg, Agnete: To gange Frederik. I: Højskolebladet. Årg. 108 (1983), [børnehavebevægelsen, Friedrich Fröbel og N.F.S. Grundtvig] 306 Folk & børn. 100 år med Folkebørnehaven Fritidshjemmenes historiske udvikling. Red. Kaj Mehr. Nærum Fritidslokaler på landet. Kbh Hagemann, Steffen: Barndommens gade. Erindringer fra børnehaven. Interview med Kim Rasmussen og Søren Smidt. I: Børn & Unge. Årg. 32, nr. 13 (2001), 3-5 [undersøgelse om hvor meget og hvad unge mellem 16 og 20 år kan huske fra deres tid i børnehaven] 310 Hatje, Ann-Katrin: Folkbarnträdgården i Norden under talen. I: Den jyske historiker. Nr. 67 (1994), , Holm Henriksen, Sven og Karsten Boye Rasmussen: Små børns dagpasning udg. Odense bd. [1. udg. ved Bodil Grønhøj i form af datafil] 312 Hossy, Karen Stougaard: Morgensange til asylerne. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), [B.S. Ingemanns»Morgensange for Børn«, skrevet til Det Kjøbenhavnske Asylselskabs asylbørn] 313 Jensen, Børge H.: Ungdomsklubberne Resultater og problemer. Børge H. Jensens tale ved mødet med de københavnske fritids- og ungdomsklubledere 17. februar Kbh Johansson, Jan-Erik: Den nordiske børnehave dens fremgang og forsvinden. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 1, Kaels, Finn: Pædagogik anno et tidsbillede. I: BUKS. Nr. 20 (1991), Kampmann, Jan: Spisesituationen i daginstitutionen. Fra kropsdisciplin til kropskontrol. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 1, Kjærgaard, Jens Jørgen: Socialpædagogik gennem 25 år. Jubilæumsinterview med Grete Bencke. I: Socialpædagogen. Årg. 34, nr. 3 (1977), Klubvirksomhed. Kbh (Betænkning; 1088) 319 Korremann, Grete: Børnehave og socialisering. Om kvinders erhvervsomfang og børnehavens udvikling i Danmark efter Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere) 320 Korsgaard, Jens: En mærkesag for børnesagen. Folkebørnehaverne fylder 75 år. Folkebørnehaveforeningen driver i dag 11 børnehaver og en feriekoloni. I: Børn i Tiden. Årg. 72 (1977), Larsen, Leif: Min børnehave havde tyskerne som nabo. Interview med V. Kiehn. 24

9 I: Børn & Unge. Årg. 16, nr. 16 (1985), 6-7 [pædagog under besættelsen] 322 N.G.: Det var slet ikke Frøbel der opfandt ordet»børnehave«. Interview med Jens Sigsgaard. I: Børn & Unge. Årg. 16, nr. 39 (1985), Nielsen, Kjeld F.: Børnehaven i skolen -»skolestart« Kbh (Skriftserie. Dansk Pædagogisk-Historisk Forening, B; 1/89) 324 Nielsen, Kjeld F.: En lille spade - helst med trætænder. Historien om børnehaveklassen i de private (pige)skoler , kort fortalt. I: Skolernes Småbørnspædagoger. Årg. 18, nr. 2 (1988), Nielsen, Kjeld F.: Ja, så sku de se - sagde Hedevig! Hovedtræk af børnehavens og børnehaveklassens tidlige historie. I: Skolernes Småbørnspædagoger. Årg. 16, nr. 2 (1986), Og vi gør tingene færdige. Erfaringer fra Huset. Om 10 års oplevelser med et væreog legested. Red. Robert Herbers, Erik Th. Poulsen og Jan Fanøe. Nordborg bd. 327 Oldenburg, Inge: Historisk oversigt over børnehavens udvikling. I: Unge Pædagoger. Årg. 17, nr. 6 (1956), Rasmussen, Kim og Søren Smidt: Spor af børns institutionsliv. Unges beretninger og erindringer om livet i børnehaven. Kbh Rosendal Jensen, Niels: Institutionalisering. Historie, nutid og en mulig fremtid. I: Vera. Nr. 27 (2004), Sigsgaard, Jens: Folkebørnehave og social pædagogik. Træk af asylets og børnehavens historie. Rev. udg. Kbh [1. udg. 1976] 331 Sigsgaard, Jens: Frøbel og Montessori. 5. udg. Kbh [1. udg. 1944] 332 Storgaard, Inger: Sådan startede det! I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 30 (1961), 5-8 [halvdagsbørnehaver] 333 Stærfeldt, Erik og Karsten Tuft: Portræt af en vuggestue udg. Århus Stærfeldt, Erik og Karsten Tuft: Portræt af en vuggestue Interview med Kirsten Juul og Elsebeth Herborg Krogh. I: BUKS. Nr. 20 (1991), Tolbøll, Carsten: 10 års erfaring med fritidsordninger på alle skoler. Interview med Jens Grønne. I: Skole og Samfund. Årg. 51, nr. 7 (1984), Transe Rasmussen, Kristine: Asylbevægelsens start i Danmark. Baggrunden for oprettelsen af de første børneasyler. Hvilke strømninger og karakteristika var foregangsmændene påvirket af? Utrykt speciale, Københavns Universitet, Udflytterbørnehaver. Kbh (Småskriftserie. Dansk Pædagogisk Historisk Forening, A; 9) 338 Vammen, Tinne: Inden- og udenfor visse grænser. Hovedstadens børnehavesag i europæisk perspektiv. I: Den privat-offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden Red. Monika Janfelt. Kbh (Nord; 1999:9); Vinther Larsen, Trine: Årgang I: Børn & unge. Årg. 33, nr. 35 (2002), 6-9 [11 tidl. børnehavelærere har holdt sammen, siden de begyndte på Frøbelseminariet i 1942] 340 Wulff, Bertha:»Børnehave«. Nogle minder fra»gamle dage«. I: Danske Børnehaveråd. Årg. 24 (1955), 94-96, Overgaard, Ulrik: Til Asylernes Venner og Veninder. Kommenteret tekstudgivelse om Grundtvigs kamp for asylskolernes frihed. I: Grundtvig studier. 2006, 7-14, 273 [Dronning Caroline Amalies asylskole] Pædagogisk arbejde lokalt Børnehaver Bramming 341 Leth-Sørensen, Ninna: Børnepasning i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1985, Brede Børnehave 342 Brede Børnehave Brede Ott, Inger: Brede Børnehave Lyngby s 25

10 Bredsted danske Børnehave 344 Bredsted dansk børnehave Brønshøj, Parkhøj 345 Børnehaven»Parkhøj«gennem 60 år. Red. Else Frii Brønshøj Børkop, Møllehuset 346 Engelbrecht, Rosa: Børn i 25 år. Gårslev Børnehave Møllehuset. Børkop Esbjerg 347 Kløft, Frida: Børnehaveklasserne i Esbjerg har i 1962 bestået i 50 år. I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 30 (1961), Pedersen, Henning E.: Da Esbjerg oprettede de første børnehaveklasser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), Esbjerg, Selskabet»Børnenes Vel«349 Riber, Torsten: Selskabet»Børnenes Vel«i Esbjerg. I: Fra Ribe Amt. Bd. 22 (1983), Farum, Børnehaven P.E. Rasmussensvej 350 Sane, Henrik Zip: I omsorgens og forsorgens tegn. I anledning af asylets og børnehavens 100 år på P.E. Rasmussensvej. Farum Fredericia, Børnenes Vel 351»Børnenes Vel«i Fredericia 50 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 7 (1952), Frederiksberg Asylselskab 352 Boelskov, Birgit m.fl.: Frederiksberg Asylselskab i 100 år. 22. maj maj Frederiksberg Frederiksberg, Midgården 353 Midgården i 25 år. Festskrift for Midgården. Frederiksberg Fredensborg, Dr. Louises Asyl 354 Kristensen, Gunnar: Dr. Louises Asyl Børnehaven Østervej nov Fredensborg Frederikssund Børneasyl 355 Larsen, Grethe: Asyl-Minder. I: Jul i Frederikssund. 1999, Galten Børnehave 356 Galten Børnehave. 25 år med fantasi og virkelighed. Red. Laila Frederiksen. Galten Gentofte Børnevenner 357 Gentofte Børnevenner nov Kbh Gentofte Børnevenner 40 år. Gentofte Jubilæumsskrift. Gentofte Børnevenner i 50 år. Red. Bent Kjeldgaard. Gentofte Gilleleje 360 Skolen starter. Fem børn (5-6 år) fra børnehaveklasse i Gilleleje. I: Årbog for Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. 2000, Gladsaxe 361 Dagplejen i Gladsaxe Jubilæumsskrift. Red. Birte Bang. Gladsaxe Gråsten 362 Markussen, Helga: Erindringer om Gråsten Børnehave. I: Årsskrift for Historisk Forening for Graasten by og egn. 2001, [oprettet 1918] Haderslev, Cathrine Asylets Folkebørnehave 363 Christensen, Olav: Cathrine asylets folkebørnehave i Haderslev februar Haderslev Haderslev, Frk. Michaels Børnehave år. Frk. Michaels Børnehave Red. Bent Vedsted Rønne. Haderslev Haderslev, Gammel Haderslev Børnehave 365 Christensen, Olaf: Gammel Haderslev Børnehave Haderslev

11 Hareskovby 366 Bratbo, Inga: Historien om en børnehave. Hareskovby , 12, bilag [om halvdagsbørnehaven på Anemonevej og børnehaven»højsdal«i Hareskovby i tiden ] Helsingør, Helsingør Børneasyl 367 Mikkelsen, Birger: Børnehave i 150 år. Helsingør Børneasyl / Helsingør Helsingør, Selskabet Mødre- og Børnehjælpen 368 Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør Helsingør Herning, Olgas Minde 369 Frandsen, Allan: Plads til alle. Herning Husmoderforenings Børnegård "Olgas minde" Herning Hillerød, Gadevang Asyl 370 Gadevang Asyl Streger til et virksomhedsportræt. Gadevang Hillerød, Grethe Christiansens Børnehave 371 Rysgaard Jensen, P.: Grethe Christiansens Børnehave. I: Kultur og folkeminder. Bd. 22 (1970), [oprettet 1896] Hjerting pigekolonier 372 Høy-Nielsen, Aja: Da Københavnerpigerne kom til Hjerting. Pigekolonierne I: Fra Ribe Amt. 2005, Hjørring Folkebørnehave 373 Thrane, Helle: Hjørring Børneasyl Hjørring Folkebørnehave. I: Vendsyssel nu og da. 2002, [grundlagt 1863] Holbo herred 374 Første mening om livet. Interview med tre børnehavebørn. I: Årbog for Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. 2000, Holbæk Asyl 375 Høyrup, Lise: Et monument i Rolighedsstræde. Holbæk Asyls historie I: Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab. 2004, Holbæk Folkebørnehave 376 Høyrup, Lise og Gert Hansen: Holbæk Folkebørnehave I: Årg. 11, nr. 2 (2001), Høyrup, Lise og Gert Hansen: Holbæk Folkebørnehave Hvor spiren gror. Holbæk Møller, Nina: Asylmutters børn. Interview med Lise Høyrup. I: Børn & unge. Årg. 33, nr. 9 (2002), Holstebro, Jættehøj Vuggestue 379 Jættehøj Vuggestue 25 år Red. Inge Sodborg m.fl. Holstebro bd. Horsens Børneasyl 380 Løgager Nielsen, Niels: Med åbne hjerter og runde hænder. Horsens Børneasyl i hundrede år fra Åbyhøj Horsens, Sct. Georgs Hjemmets Vuggestue 381 Sct. Georgs Hjemmets Vuggestue. Jubilæumsskrift Red. Inga Midtgaard m.fl. Horsens Hover Børnehus 382 Olesen, Signe-Marie og Esther Haubjerg Jørgensen: Rapport vedrørende oprettelse af Hover Børnehus i perioden september 1987 til januar Spjald Husum danske Børnehave 383 Husum danske Børnehave Husum Jægerspris, Slotsgårdens Børnehave 384 Jessen, Ingelise: Slotsgårdens Børnehave. I: Kong Frederik den Syvendes Stiftelse 125. Red. Nils Sættem. Jægerspris ; Kalundborg Asyl 385 Windsløw, Ib: Den gamle mappe fortæller. I: Jul i Kalundborg. 1967, Kolding 386 Larsen, Torben: Den første kommunale børnehave i Kolding. I: Koldingbogen. Årg. 27

12 34 (2005), Kolding, Kolding Børneasyl 387 Børnehave 100 aar. Kolding børneasyl og fortsættelsen i børnehaven i Søgade feb Kolding Jørgensen, Tove og Ole Jørgensen: En velgørende anstalt - om Kolding Børneasyl. I: Koldingbogen. Årg. 23 (1993), Kolding, Kolding Kommunes Dagpleje 389 Jørgensen, Tove: Kolding Kommunes Dagpleje gennem 25 år. I: Koldingbogen. Årg. 21 (1991), Kolding, Maria Mikkelsens Børnehave 390 Historien bag Maria Mikkelsens børnehaves 75 års jubilæum. Kolding København 391 Hossy, Karen Stougaard og William Thomassen: Asylbevægelsen set i forhold til de politiske og pædagogiske brydninger i perioden I: Nyhedsbrev om småbørnsforskning. Nr. 3 (1983), [politiske og pædagogiske aspekter som går forud for oprettelsen af Det Kjøbenhavnske Asylselskab 1835] 392 Jørgensen, Harald: Omsorgen for børn og unge i København gennem 250 år. Kbh [udg. i anledning af 25-årsdagen for oprettelsen af Direktoratet for Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsinstitutioner] 393 Munk, S.: Den private børneforsorgs betydning for Københavns kommune i de sidste 25 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 46 (1951), Svennevig, Palle: Forsorgen for fattige børn i 1800-tallet. En beskrivelse af princippet»een lov for alle trængende«, de problemer, dette princip medførte, og hvorledes børnelovene af 1888 forkastede dette princip, og af børneforsorg i 1800-tallet med særligt henblik på København. Århus København, Anna Wulff s Folkebørnehave 395 Anna Wulff s Folkebørnehave på Christianshavn september København, Børnehaven Spindegården 396 Pallesen, Esther: Beretning for Børnehaven Spindegårdens første 12 år. Kbh (Skriftserie. Dansk Pædagogisk Historisk Forening, A 1) [særtryk af Spindesiderne, jubilæumsnr ] København, Vuggestuen & Børnehaven i Carolineskolen 397 Vuggestuen & Børnehaven i Carolineskolen Jubilæumsskrift. Red. Ira Hartogsohn & Rebecca Kormind. Kbh København, Dronning Louises Asyl 398 Dronning Louises Asylselskab - gennem 75 år. Kbh Schwede, Helga: Dronning Louises Asyl 100 år. Kbh København, Egmontgårdens Børnehave 400 Novrup, Else: Egmontgårdens Børnehave. En børnehave i tresserne. Kbh (Småskrifter. Dansk Pædagogisk Historisk Forening; A 10) København, Enghave Sogns menighedsbørnehave 401 Enghave sogns menighedsbørnehave, Slien 2 & januar Kbh København, Det Københavnske Asylselskab 402 Hossy, Karen Stougaard: Det kjøbenhavnske Asylselskabs første år. Kbh København, Lundehus Kirkes vuggestue/børnehave 403 Lundehus Kirkes vuggestue/børnehave. 50 år Kbh København, Montessori-Børnehaven og O.H. Bærentzons Fritidsskole 404 Nielsen, Thyra: Det grønne hus der videde sig ud. Montessori-Børnehaven, Amsterdamvej 40 og O.H. Bærentzons Fritidsskole, Grækenlandsvej 76. Kbh [1. udg. 1963] 28

13 København, Småbørnsstuen 405 Teilmann, Magda: Smaabørnsstuen. Jubilæumsskrift. Småbørnsstuen, Otto Mallingsgade år. Kbh København, Vuggestuen Svanereden 406 Vuggestuen Svanereden & Børnehaven Enveloppen. 75 års jubilæum Red. Mette Lorentzen, Viggo Nørgaard Nielsen, Helene Valgreen. Kbh København, Valby Børneasyl 407 Rasmussen, Carsten: Valby Børneasyl Fra opbevaringssted til moderne pædagogik. Valby København, Vartov Børnehave 408 Vartov børnehave. En grundtvigsk børnehave i København Red. Hans Vejleskov. Hørsholm København, Vesterbros Asyl 409 Nielsen, Sven: Vesterbros asyl - omkring et maleri af Emilie Mundt. I: Københavns Bymuseum. 1982, Plejehjemsforeningen for Københavns Amt 410 Plejehjemsforeningen for Københavns Amt oktober Køge Børneasyl 411 Christiansen, Inge: Køge Børneasyl i 1800-tallet. I: Køge Studier. 2001, Christiansen, Inge: Køge Børneasyl gennem 150 år. Køge Lille Værløse Asyl 413 Skov, J.K.: Lille Værløse Asyl I: Årsskrift for Historisk Forening for Værløse Kommune. 1967, 9-24 Lolland-Falster, Roebørnestuerne 414 Bertelsen, John: Nød-børnehaverne. Roebørnestuerne på Lolland og Falster. Om Red Barnets nødinstitutioner for landarbejderbørnene Nykøbing F Hansen, Ellen: Roebørnstuerne på Lolland-Falster I: Årbog for Lolland- Falsters historiske Samfund. 1973, Roebørnestuerne. Kbh (Skriftserie. Dansk Pædagogisk-Historisk Forening A; 4) Løjt Kirkeby Danske Børnehave og Fritidshjem 417 Iversen, Christian: Løjt Kirkeby Danske Børnehave. Festtale på 40-års jubilæumsdagen 3. maj I: Det gamle Løjt. Bd. 17 (1994), Diercksen, Gerd: Historien om Løjt Kirkeby danske børnehave og fritidshjem. I: Det gamle Løjt. Bd. 19 (1996), Menighedernes Daginstitutioner 419 Boelskov, Birgit: Stjerner at lege med. Menighedernes Daginstitutioner Kbh Menighedernes Daginstitutioner Red. Hugo Tomra. Kbh Nykøbing Mors Børneasyl 421 Olsen, Valdemar: Nykøbing Mors børneasyl. I: Jul på Mor Årg. 5 (1967), Nykøbing, Sj., Børnely 422 Menighedsbørnehaven»Børnely«, Nykøbing Sjælland juli bd. Næstved, Børnehaven for Næstved og Herlufsholm 423 Børnehaven for Næstved og Herlufsholm november Næstved Glimt fra børnehaven gennem 125 år. Red. Børge Jensen m.fl. Næstved Næstved, Kronprinsesse Louises Asyl 425 Hansen, Bent: Kronprinsesse Louises Asyl. I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. 2005, Nørresundby, Fuglsangsvejens Børnehave 426 Jubilæum, Fuglsangsvejens Børnehave , Nørresundby Odense 427 From, Birthe: Børn og børnepasning. Daginstitutioner i Odense i 200 år. Odense

14 Odense, Dronningens Asyl 428 Mehr, Kaj: Dronningens Asyl Odense s Odense, Jernbanegades Børnehave 429 Jernbanegades Børnehave. Børn i centrum gennem 50 år Odense, Selskabet Børnenes Pleje i Odense 430 Selskabet Børnenes Pleje i Odense gennem 50 Aar Marts Odense s Odense, Solgården 431 Solgården 40 år Red. Hans Fallesen. Odense Ringe 432 Bang Jensen, Jacob: Ringes ældste børnehave. I: Ræthinge-posten. Årg. 20 (1997), [perioden ] Ringsted, Dagmarasylet 433 Scheer, Gitte og Annette Sunddahl: Dagmarasylets historie igennem 125 år. I: Ringstedbogen. 2009, Silkeborg, Børnegården 434 Dalsgaard Larsen, Keld: I kampen for barnet vindes altid sejr. Børnegården Silkeborg, Dronning Louises Børnehave 435 Dronning Louises Børnehave, Silkeborg september Silkeborg Silkeborg, Frederiksberggårdens Børnehave 436 Dalsgaard Larsen, Keld: Frederiksberggårdens Børnehave 50 år. Silkeborg Silkeborg, Børnehaven Færgely 437 Jubilæumsskrift, Børnehaven Færgely Silkeborg Silkeborg, Vangen Børnehave 438 Vangen - i 50 år. 1. april Silkeborg Slagelse, Børnegården 439 Børnegården i Slagelse år. Red. Bent Mogens Pedersen og Jorge Jensen. Slagelse Slagelse, Slagelse Børneasyl 440 Slagelse Børneasyl Red. Yvonne Henriksen. Slagelse Smakken, fritidshjemmet 441 Nørgaard, Bente: Fritidshjemmet Smakken En beretning om 25 år. Snekkersten Sorø Børnehave 442 Dinesen, Ester: I børnehave hos frk. Andersen. I: Jul i Sorø. 2000, Sundeved Kommune 443 Normann Jacobsen, Inger: Børnehavernes historie i Sundeved Kommune. I: Skrift for Historisk Forening for Sundeved. 2007, Normann Jacobsen, Inger: Børnehavernes historie i Sundeved Kommune. I: Sønderjysk månedsskrift. 2008, nr. 6, Svendborg, Mariasøstrenes Deltidsbørnehave gennem et halvt århundrede - udgivet i anledning af Mariasøstrenes Deltidsbørnehave s 50 års jubilæum. Red. Else Mejer Johansen m.fl. Birkerød Sønderborg, Kirketorvets Børnehave 446 Kirketorvets Børnehave 125 år Red. Birthe Petri. Sønderborg Sønderjylland 447 Jensen, Klaus: Deutsche Kindergärten in Nordschleswig. I: Globu Årg. 22, nr. 5 (1990), Tarup Børnehave 448 Jubilæums-skrift. I anledning af: Tarup Børnehave s 25 år s jubilæum den 26. okt Red. Henning Outzen m.fl Thisted 449 Den kommunale dagpleje i Thisted Kommune Dagplejen Thi- 30

15 sted Thisted, Dronning Louises Børnehave 450 Sørensen, Svend: Fra asyl til børnehave - om 130 års børnepasning i Thisted. Thisted Troldebo, Jels 451 Backe, Lis: Troldbundet i 10 år. Interview med Lene Jacobsen, Margit Gotthardsen, Jørn Nilsen. I: Børn & Unge. Årg. 21, nr. 22 (1990), Tønder, Vestre Børnehave 452 Haase, Ingolf: Vestre Børnehave. 75 år dansk børnehave i Tønder Tønder Taarbæk Asyl 453 Scheel, Ulla: Taarbæk Asyls historie. Tårbæk Taarbæk Menigheds Børnehave 454 Scheel, Ulla: Taarbæk Menigheds Børnehave Tårbæk Ullerød Asyl 455 Uhrskov, Anders: Ullerød Asyls Historie. I: Kultur og Folkeminder. Årg. 21 (1969), Vejle, Dagmargaarden 456 Jakobsen, Jakob: Dagmargaarden i 100 aar. I: Vejle Amts Årbog. 1966, Vejle, Sct. Georgshjemmets Vuggestue og Børnehus 457 Sct. Georgshjemmets Vuggestue og Børnehu år Jubilæum 10. maj Vejle Vesterland Børnehave 458 Vesterland børnehave 25 år. Vesterland Viborg 459 Beck, Bitten Malling: Asylmoder søges Fra asyl til børnehaver og vuggestuer i Viborg Viborg Vojens, Søndergades Børnehave års jubilæum Red. Mona Thulesen m.fl. Vojens Aabenraa Jahre deutscher Kindergarten Apenrade. Aabenraa Witte, Jørgen: Fra nationalitetskamp til kvalitetskamp. Danske børneinstitutioner i Aabenraa Kommune. 8. november Aabenraa Worsøe, Hans H.: De danske børneinstitutioner i Aabenraa og deres forgængere. Aabenraa Århus 464 Skytte, Karen: En børnehave under besættelsen. I: Børn & Unge. Årg. 21, nr. 14 (1990), 9-13 [dagligdagen i en århusiansk børnehave] Århus, Arveprinsesse Carolines Børneasyl 465 Lauridsen, Finn H.: Arveprinsesse Caroline Børneasyl. Af en Århus-institutions historie. I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 57 (1964), Lauridsen, Finn H.: Arveprinsesse Carolines Børneasyl. Af en Århus-institutions historie. I: Fire lokalstudier. Særtryksamling udg. af Erhvervsarkivet. Århus Århus, Bodøgården 467 Børnene på bjerget. Bodøgården 25 år. Red. Anders Dahl m.fl. Århus Skolebørns fritidsordninger. Ungdomsklubber Brønshøj-Husum Ungdomshus 468 Det summer stadig. Brønshøj-Husum Ungdomshus historie gennem 40 år. Red. Helge Pedersen, Ingrid Espersen og Nicolai Döllner. Brønshøj Esbjerg Kvindeforeningers Børneparkering 469 Kjærsgaard, Helene: Esbjerg Kvindeforeningers Børneparkering. I: Fra Ribe Amt. Bd. 26:3 (1995),

16 Esbjerg, Ådalsskolens SFO 470 Skolefritidsordningen på Ådalskolen Red. af Karen Baungaard. Esbjerg Farum, Skarnbassen 471 Skarnbassen 25 år oktober Red. Ole Olesen og Søren Hjorth. Farum Filskov Børnehus 472 Andersen, Johan: Historien om Filskov Børnehu I: Egnsbogen. 1996, 7-12 Fredens Sogn, Skovhuset 473 Skovhuset. Fredens Sogns fritidshus/område, Astruplund Plantage, Djursland Red. Per Thomsen Fredericia, Børnenes Vels fritidshjem 474»Børnenes Vel«s fritidshjem 50 år. I: Forebyggende Børneværn. Årg. 21 (1962), Gedser, Th P. Hejles Ungdomshus februar Red. Torkild Lund. Kbh Holstebro, Fritidshjemmet Jættehøj 476 Fritidshjemmet»Jættehøj«. 25 år Høje-Taastrup Kommunes Fritidscenter 477 En historie om ildsjæle. Red. Ebbe Jensen. Tåstrup [udg. i anledning af Høje-Taastrup kommunes Fritidscenters 10-års jubilæum 1980] København, Fisken 478 Fisken. De første år. Red. Jens Johansen m.fl. Kbh Lemvig Ungdomsgaard års jubilæum den 15. februar Lemvig Ungdomsgaard Lemvig Odense 480 Mehr, Kaj: Da Odense fik fritidshjem. I: Rødder. Nr. 2 (1988), Mehr, Kaj: Fra landsogn til bykvarter. I: Rødder. Nr. 6 (1989), [arbejdet i 1940 erne for at skabe et fritidshjem. Skt. Hans Landsogn] Odense, Lahns Stiftelse 482 Mehr, Kaj og Steen Rasmussen: Lahns stiftelse i Odense. Danmarks ældste fritidshjem oprettet i Odense Odense, Odense Fritidshjem 483 Rasmussen, Axel J.: Odense Fritidshjem gennem 50 år november Odense Socialt Boligbyggeris Ungdomsklubber 484 Deruda på alle tangenter i 50 år. Red. Vagn Olsen. Kbh Thyborøn Ungdomsgaard 485 Thyborøn Ungdomsgaard 25 år. Thyborøn Landsforeningen Ungdomsringen, juni Slagelse Lippert, Søren: Da Danmark fik sin ungdom. Ungdomsringens historie Odense Vejle, Ågades Fritidshjem 488 Vejles første fritidshjem. Ågades fritidshjem Red. Fredy Jensen og William Rosenkilde. Vejle Viborg, FDF-Samvirkets Fritids- og Ungdomsklub år på Rughavevej. FDF-Samvirkets Fritids- og Ungdomsklub. Red. Jens Ravn. Viborg Aabenraa, Deutsches Freizeitheim Jahre Deutsches Freizeitheim. Red. Immo Doege, Heinz Gruber og Inge Marie Tietje. Aabenraa Århus 491 Marcussen, Søren: Stumper af en ungdomsklubhistorie. I: Bixen. Årg. 15, nr. 3 (1986), [ungdomsklubben i Vester Allé kaserne i Århus] 32

17 2.3 Socialpædagogisk arbejde 492 Beck, Klaus: Den første børnehjælpsdag i Bagsværd. I: Årsskrift for Historisktopografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 1976, Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedr. behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder. Kbh (Betænkning; 255) 494 Betænkning vedr. arbejdstiden ved opdragelseshjemmene. Kbh (Betænkning; 308) 495 Betænkning vedr. børneforsorgen og mødrehjælpen. Kbh (Betænkning; 262) 496 Betænkning vedr. børneforsorgens administration m.v. I-II. Kbh , 104 (Betænkning; 181, 191) 497 Betænkning vedr. børneforsorgens lønforhold. Kbh (Betænkning; 124) 498 Betænkning vedr. børneforsorgsinstitutionernes økonomi m.v. Kbh Betænkning vedr. forsorgen for børn og unge, som har særlige tilpasningsvanskeligheder. Kbh Betænkning vedr. koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser. Kbh (Betænkning; 564) 501 Betænkning vedr. opdragelsesmæssige metoder i opdragelseshjem. Kbh Betænkning vedr. Pensionsordningen for Ledere og Medarbejdere ved Børneforsorgens Institutioner. Kbh Betænkning vedr. revision af loven om børne- og ungdomsforsorg. Kbh (Betænkning; 326) 504 Betænkning vedr. sparemulighederne indenfor børneforsorgen. Kbh (Betænkning; 122) 505 Boje, Andreas: Et tilbageblik på drøftelsen af børneværns-institutioners opbygning og virkemåde. I: Børnesagens Tidende. Årg. 51 (1956), Boje, Andreas: Tilbageblik og fremsyn over det private initiativs indsats i børneforsorgen. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Boje, Andreas: Tilbageblik. I: Børnesagens Tidende. Årg. 50 (1955), 1-4 [dansk børneforsorg] 508 Borchhorst, Anette: Nøglen i de rigtige hænder. Lov om børne- og ungdomsforsorg I: 13 reformer af den danske velfærdsstat. Red. Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen. Odense ; Bryderup, Inge M.: Socialpolitikkens indflydelse på socialpædagogikkens udvikling. Fra tvangsfjernelser til kontraktstyring. I: Knud Jensen og Niels Rosendal Jensen (red.): Staten og den institutionelle pædagogik. Kbh (Pædagogisk sociologi; 1); Brynderup, Inge M.: Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Århus Børnepasning i De Europæiske Fællesskaber Rapport koordineret af Peter Mos Bruxelles (Europas kvinder, Tillæg; 31) 512 Coninck-Smith, Ning de: Byggeri for børn. Daginstitutionsbyggeri før, under og efter 2. verdenskrig. I: Architectura. Nr. 17 (1995), Danske daginstitutioner efter Erindringsbilleder. Red. Erik Stærfeldt og Karsten Tuft. Århus Diderichsen, Agnete: Barndommen - en menneskeret. Børn kan ikke opdrages på en parkeringsplad I: Børn og Unge. Årg. 15, nr. 23 (1984), [historisk analyse af daginstitutionernes funktion] 515 Enoksen, Ivan: Folk & fag. Træk af pædagogfagets historie. Kbh Ewald, Carl: Historien om et julemærke. Julemærkehjemmene - en god håndsrækning til børn og unge med problemer. I: Børn i tiden. Årg. 76 (1981), , Faye Jacobsen, Anette: Kontrol og demokrati. Træk af dansk børneforsorgs historie Utrykt speciale, Københavns Universitet, Faye Jacobsen, Anette: Kontrol og demokrati. Træk af dansk børneforsorgs historie I: Historisk Tidsskrift. Bd. 89 (1989),

18 519 Foreningen Lærlingehjemmets Minde November Red. Th. Mølgaard. Kbh Fra børnehjem til familie-institution. Socialpædagogiske strømninger gennem 100 år med udgangspunkt i Esbjerg Børnehjem. Red. Jesper Holst, Gotfred Vittrup og Flemming Willumsen. Ribe [udg. i anledning af Esbjerg Børnehjems 100 års jubilæum] 521 Gejl, Ib: Under værgerådet. Forsømte og»forbryderiske«børn i Århus Århus Grothe Nielsen, Beth: Anstaltbørn og børneanstalter gennem 400 år. Holte Grothe Nielsen, Beth: Drivhuse for Vantrivninger - opbevaring med kvalificeret tilsyn? Om døgninstitutioner for børn og unge gennem 400 år. I: Handicaphistorie. 1987, Grothe Nielsen, Beth: Fire hundrede år med børneinstitutioner. Hensigten opnås sjældent. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 11 (1987), Hansen, Marie: De finske børn under besættelsen. I: Skrift for Historisk Forening for Sundeved. 1994, Hansen, O.J.: Dansk børneforsorg 350 år. I: Vor Viden. 1969/70, Hegelund, Claus: Fragmenter af en udvikling. I: Børn i tiden. Årg. 81 (1986), [en kritisk situationsbeskrivelse 10 år efter bistandslovens ikrafttræden sat i relief med forventningerne, børnehjemssektoren havde i 1976] 528 Horsten, Holger: Børne- og ungdomshjemmenes udvikling siden I: Socialpædagogen. Årg. 26 (1969), Horsten, Holger: Børneforsorgen i Danmark. Kbh [1. udg. 1948] 530 Hvorfor skole- og behandlingshjem? Jubilæumsskrift i anledning af 75-året for stiftelsen af Foreningen for Skole- og Behandlingshjem i Danmark. Køge Jendel, Harry: Børneopdragelse i historisk perspektiv. I: Børnesagens Tidende. Årg. 61 (1966), Jendel, Harry: Før bistandsloven blev til I: Børn i tiden. Årg. 80 (1985), ; årg. 81 (1986), 4-8, 29-33, 54-58, 77-82, , , [sociale ordninger for børn fra oldtiden og frem i Danmark] 533 Johannesen, Torsten: Familieplejen i Danmark fylder 100 år. I: Børn i tiden. Årg. 89, nr. 3 (1994), Jørgensen, Richard: Før og nu i børneog ungdomsforsorg. I: Socialpædagogen. Årg. 20 (1967), Jaap Rothuizen, Jan: Man kan ikke vide alt... Tanker og indtryk fra 10 års jubilæet for Dansk Forening for Socialpædagogik. I: Tidsskrift for socialpædagogik. Nr. 20 (2007), Ketscher, Kirsten: Fra privat til kommunal omsorg. Nogle retlige aspekter. I: Årsberetning for Retsvidenskabeligt Institut B. 1991, [varetagelsen af omsorg for små børn] 537 Kjærgaard, Jens Jørgen: Socialpædagogik gennem 25 år. Jubilæumsinterview med Grethe Bencke. I: Socialpædagogen. Årg. 34 (1977), Krabbe, Otto: Foran fremtiden I: Børn i tiden. Årg. 76 (1981), [det socialpædagogiske arbejdsområde i historisk sammenhæng og områdets vilkår i dag] 539 Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende. Kbh (Betænkning; 563) 540 Krog, Inge: Dansk Børneforsorg - gennem 150 år. I: Børn i tiden. Årg. 78 (1983), Kruse, Marie: Ulykker i daginstitutioner i Danmark i 1990 erne. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 163 (2001), Lindegaard, Kristian Nikolaj: Mellem filantropi og velfærdssamfund. Et nærstudie af den frivillige hjælpeorganisation Børnehjælpsdagens historie Utrykt speciale, Københavns Universitet, Løkke, Anne: Børnereddere. Den private filantropi og behandlingen af kriminelle og forsømte børn i Danmark omkring år I: Historisk Tidsskrift. Bd. 91 (1991), Løkke, Anne: Farlige arbejderbørn! Børn og børneforsorg i København I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 19 (1989), Løkke, Anne: Præmierede plejemødre. Den københavnske filantropi og uægte børn i 34

19 1800-tallet. I: Den jyske historiker. Nr. 67 (1994), 38-60, Løkke, Anne: Vanrøgtede, vanartede og forbryderiske børn. Dansk børneforsorg mellem filantropi og stat ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Løkke, Anne: Vildfarende børn. Om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat Holte Nygaard Christoffersen, Mogens: Anbragte børns livsforløb. En undersøgelse af tidligere anbragte børn og unge født i København (Rapport. Socialforskningsinstituttet; 11:93) 549 Perch, Poul W.: Pædagogik og behandling i børne- og ungdomshjem - et historisk tilbageblik. I: Handicaphistorie. 1987, Perch, Poul W.: Træk af de danske børne- og ungdomshjems historie. Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere) 551 Petersen, Gabriel: Da det hele startede. I: Socialpædagogen. Årg. 26 (1969), [Danmarks Børnesagsarbejdere] 552 Petersen, H.F.: De sønderjyske vajsenhuse. I: Sønderjyske Årbøger. 1962, Petersen, Lars: Den, der har skoen på 1-2. I: Børn i Tiden. Årg. 82, nr. 2 (1987), 30-32; nr. 3, [på børnehjem i 1930 erne, 1950 erne og 1960 erne] 554 Qvist Jørgensen, Poul: 1 frem og 2 tilbage. I: Børn i Tiden. Årg. 81 (1986), [bistandsloven af 1976 og daginstitutionerne i anledning af lovens 10-års fødselsdag] 555 Rapport om kulegravning af særlig støtte-området for børn og unge. Kbh Ringblom, Hilding: Daginstitutionsområdet i det 20. århundrede. I: For børn! En bog om børnenes, familiernes, daginstitutionernes og pædagogernes situation. Red. Flemming Andersen m.fl. Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere); Rosenberg, Birgit: Opfostringsbørn. I: Køge studier. 1994, [børn fra Den Kgl. Opfostrings Stiftelse i familiepleje i Højelse og dødeligheden blandt dem ] 558 Rosendal Jensen, Niels: Fra velfærdisme til postvelfærdisme - socialpædagogikkens rolle under forandring. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2007, nr. 3, Skjerbæk, Oluf J.: Børne- og ungdomshjemmenes udvikling fra ca til I: Socialpædagogen. Årg. 26 (1969), Skjerbæk, Oluf J.: Dansk børneforsorg gennem 50 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 50 (1955), Skjerbæk, Oluf J.: Den sociale Forsorg for Børn og Unge. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh ; Socialpolitik og døgninstitutioner. En historisk analyse Socialpædagogisk Højskole - november/december Specialehold C 4. Hillerød Steinicke, Jørgen: Fra næstekærlig børnesagsarbejder til professionel socialpædagog. Hørsholm Steinicke, Olaf: Historien om julemærkehjemmene. I: Skolehygiejnisk Tidsskrift. Årg. 69, nr. 4 (1981), 82-90; Ugeskrift for Læger. Årg. 143 (1981), Sund udvikling for mindreårige børn i trængte familier. Beskrivelse af et projekt i Brørup og Holsted kommuner i perioden Ribe Sunesen, Vagn: Streger til en historie om normalisering. I: Specialpædagogik. Årg. 27, nr. 5 (2007), [specialpædagogik, specialundervisning 1970 erne-2007] 567»Så kommer du til et bedre sted -«samtaler med unge, der har været anbragt på institution eller i familiepleje om deres liv og om hvordan truede børn og unge skal hjælpe Red. Henrik Egelund Nielsen. Kbh Udvalget om forebyggende Børneforsorg. I: Rigsdagstidende 1948/49, tillæg A, sp Ungdomshyblernes jubilæum Red. Vibeke Marx. Odense Varmer, Hjørdis: Børnenes vilkår er vigtigst i livet, mente Peter Sabro. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 15 (1987), Winther, Jørgen: 10 år med bistandsloven. I: Børn i tiden. Årg

20 (1986), [døgninstitutionssektoren] Børnenes Kontor 572 Børnenes kontor. 50 års jubilæum 2. marts Århus Børnenes kontor fylder 75 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 66 (1973), Christensen, Per Bo: På ferie gennem 85 år. Børnenes Kontor i Aalborg Aalborg Børne- og ungdomsrådgivningen for Ringkjøbing Amt 575 Børne- og ungdomsrådgivningen Ringkøbing Børneringen 576 Bøgager, Knud og Birgit Fogh- Andersen: Børneringen - 40 år i stadig udvikling. I: Børn i tiden. Årg. 76 (1981), Børnerådgivningscentret for Ribe Amt år Børnerådgivningscentret for Ribe amt. Ribe Børnesagens Fællesråd 578 Boje, Andreas: Nogle hovedlinier i udviklingen. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Boje, Andreas: Børnesagens Fællesråds tilblivelse og første år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Boje, Andreas: Børnesagens Fællesråds tilblivelse og første år. I: Børn i tiden. Årg. 73 (1978), Knudsen, M.: Børnesagens Fællesråd gennem 50 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Børnetelefonen 582 Christensen, Birk og John Aasted Halse: Børnetelefonen og forældretelefonen. Rapport Rådgivning Kbh Dansk Børnehaveråd 583 Jensen, Margrete: Dansk Børnehaveråd efter I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 26 (1957), Nimb, Augusta: Da Dansk Børnehaveråd blev stiftet. I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 26 (1957), Oldenburg, Inge: Dansk Børnehaveråd I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 26 (1957), Dansk Børnehjemsforening 586 Jubilæumsskrift. Dansk Børnehjemsforening Køge Petersen, Poul: Dansk Børnehjemsforening I: Børn i tiden. Årg. 73 (1978), Fédération internationale des communautés éducatives, Danmark 588 FICE gennem 25 år. Red. Søren Hegstrup [FICE: Forening for børn og unges opvækst uden for eget hjem] Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse 589 Jørgensen, Harald: Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse, En pionerindsats ydet af københavnske dommere. Herning Foreningen af Kristensen, Paul: Hundrede års indsats for børn og unge. I: Børn i Tiden. Årg. 77 (1982), [foreningen og dens to børnehjem: Dohns Minde og Øresundshøj i Gentofte] Foreningen til Oprettelse af Landbrugskolonier for fattige Børn 591 Hessel, Tormod Eilif: Foreningen til Oprettelse af Landbrugskolonier for fattige Børn. I: Landbrug, lokalhistorie og langt fra Danmark. Festskrift til Erik Helmer Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag lørdag den 6. juli Red. Dan H. Andersen m.fl. Odense ; Jysk Børneforsorg 592 Jysk børneforsorg Jubilæumsskrift. Århus Jysk Børneforsorg, Århu Beretning for Regnskaber m.v. for Nørgaard, J.: Jysk Børneforsorg i 75 år! I: Børn i Tiden. Årg. 76 (1981),

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 10. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Armin Weiss Speakere Calle Buhl Hørsholm EL - tidtagning Karsten Elm Heintz Tore Stamp Kirkeby 2,6 AGF Annette Hørlykke 2 Gentofte

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 Århus 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19 Startliste Spilledage Start tidspunkt: Kamille Jørgensen NIF / Heidi Tved NIF / Jan Andersen Brasilia / Christian Andersen Brasilia / Hanne Pedersen Pletskud / Finn Pedersen Pletskud / 4 Rasmus Ussing

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere