2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom Flere perioder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder"

Transkript

1 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole nov Kbh [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet og socialisering af børn i familien, på institution og i skolen] 129 Barndom. Børns vilkår og sundhed før og nu. Red. Joan Merrick, Peter Skeel Hjorth og Lene Gården. Kbh Barndommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh Bayer, Hans Henrik: Da man opfandt barndommen, eller Da barndommen blev født, kom pædagogen til verden. I: For børn! En bog om børnenes, familiernes, daginstitutionernes og pædagogernes situation. Red. Flemming Andersen m.fl. Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere); Bertelsen, John: Legepladsernes Udvikling og deres Betydning for Bybørnene. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh ; Bredal, Niels: Børnespejlet. Danmarks ældste børnebog Højbjerg Brøndegaard, V.J.: Børnene går fra skolen. En børneleg nævnt af H.C. Andersen blev praktiseret over det meste af Europa. I: Anderseniana. 3. rk., bd. 4 (1985/86), Bøgh, Charlotte: Forskningens billede af barndommen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), Bøgh, Charlotte: Københavnerbørn Kbh Børn i tid. Barndom og ungdom i 500 år. En antologi. Red. Jytte Lindhardtsen og Karen Thygesen. Varde Børnearbejde. En antologi om tallets børn og arbejde. Red. Anette Eklund Hansen. Kbh Carlsen, Niels L.T.: Nogle ændringer i børns levevilkår i Danmark i perioden Kbh Clausager, Jørgen Peder: Nogle træk af konfirmationens historie. I: Vejle Amts Årbog. 2003, Clausen, Egon: Tidens børn og den forsvundne barndom. Kbh Coninck-Smith, Ning de m.fl.: Sådan går dagen for lille Lise og Oskar. Tekster til en udstilling om ting for børn i 150 år. Odense (Arbejdspapir fra Center for Kulturstudier, Odense Universitet; 14) 143 Coninck-Smith, Ning de: "I en sal på hospitalet". Børnesanatoriet i Vordingborg I: Bibliotek for læger. Årg. 200, hf. 4 (2008), Coninck-Smith, Ning de: Barndommens historie og relevans for pædagogisk sociologi. I: Pædagogisk Sociologi. Red. Inge Bryderup. Kbh ; Coninck-Smith, Ning de: Børnearbejde forfra - og om igen. I: Arbejderhistorie. 2001, nr. 1, Coninck-Smith, Ning de: Børnestemmer, erindringer og barndomshistorie. Metodiske og empiriske refleksioner. I: Studier af pædagogisk praksi Eksempler på teori, metode og empiri. Red. Morten Nørholm. Kbh (Pædagogisk sociologi; 4); Coninck-Smith, Ning de: Children s talk and parental fear? Cases of sexual misconduct in Danish state schools I: Journal of Historical Sociology. Vol. 21 (2008), nr. 4, Coninck-Smith, Ning de: Et bidrag til formgivningen af den danske barndom I: Kultur uden centre. Red. Anne Scott Sørensen og Martin Zerlang. Århus ; Coninck-Smith, Ning de: Fare, fare alfarvej. Om fortællinger, meninger og rygter om børnelokkere i årene I: Rygternes magt. Red. Ulrik Langen og Jakob Sørensen. Kbh ; Cunningham, Hugh: The rights of the child. A historical view. I: Tidsskrift for bør- 17

2 ne- & ungdomskultur. Nr. 34 (1994), Da vi var børn. Børnenes billedhistorie og Udg. Lars Møller. Kbh [1. udg ] 152 Damm, Inge: Børn i historien. Kbh Egelund, Tine og Anne-Dorthe Hestbæk: Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. En forskningsoversigt. Kbh Eilertsen, Mogens: De kjære Børn. Børn i 1800 tallets mediebillede. Kbh [hvordan billedkunstnere og bladtegnere har skildret børn i perioden ] 155 Engelhardt Madsen, Tove: Mellem tugt og leg. Om barndommen i købstaden. I: Den Gamle By. 2000, Faye Jacobsen, Anette og Anne Løkke: Børnene og deres forældre. 300 års udviklingshistorie. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 16/17 (1987), Faye Jacobsen, Anette og Anne Løkke: Familieliv i Danmark 1500 til Århus Gamdrup, Peter og Niels Skovgaard: Børn uden for skoletiden. I: Skolen gennem 100 år. En udstilling i anledning af 100 års jubilæet. Kbh ; Glahn, Hans Egede: Børne- og ungdomsopdragelse pr. brev i gamle dage. I: Børnesagens Tidende. Årg. 56 (1961), Grothe Nielsen, Beth: Revselsesretten og kampen for at få denne ret fjernet. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 12 (1987), Hoffmann, Marianne og Else Andersen: Børnelæger i to generationer. I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), Høyrup, Lise:»I de voksnes hænder«. En udstilling om børns vilkår de sidste 200 år udarbejdet af lokalarkiverne i Vestsjællands Amt. I: Fra Holbæk Amt. 2000, Jensen, Bernard Eric: Childhood history as socialization history. I: The proceedings of the conference on historical perspectives on childhood. Jeløya/Moss, Norway 8-11 September Red. Petter Aasen. Trondheim (Report. Norwegian Centre for Child Research; 17); Johannsen, Per og Hanne Midskov: 85 år med sydslesvigske børn. I: Grænseforeningens årbog. 2004, Jørgensen, Ole Sylvester: Welanderhjemmet på Bispebjerg Bakke. I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), [Welanderhjemmet for syfilitiske børn] 166 Kjær, Børge: Barndom før og nu. Fortællinger om tid, generationer, professionalisme og det gode liv. I: Nordnytt. Nr. 77 (1999), Kofod, Kasper: Børnepolitikken og udviklingen i synet på børnehavens funktion. I: Knud Jensen og Niels Rosendal Jensen (red.): Staten og den institutionelle pædagogik. Kbh (Pædagogisk sociologi; 1); Kot, Birthe: Skolen. Da oldemor var barn. Holbæk Kulmbak Hansen, Mads: Børnehjælpsdagen. Børnehjælpsdagens historiske udvikling set ud fra pressens synspunkt. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kaas Ibsen, Karsten: Syge børn og børnelæger gennem 100 år. I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), Kaas Nielsen, Erik: Alt ender hos børnene Joh V. Jensen om børn og deres lege. I: Kognition & Pædagogik. Årg. 2, nr. 4 (1993), Lundahl, Fl.: Bedstefars og bedstemors barndom. Kbh [1. udg. 1972] 173 Løkke, Anne og Anette Faye Jacobsen: Skolen eller livet? I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), [de historiske forandringer i børns liv mellem familie og institutioner] 174 Løkke, Anne: Ro, renlighed og regelmæssighed. Sundhedsoplysning og amning ved Københavns børneplejestationer I: Bibliotek for læger. Årg. 200, h. 4 (2008), Mikkelsen, Morten: Barn af voksne. Tekster fra om voksnes børn og voksende børn. Herning Nielsen, Jens-Emil: Ung i Frederiksberg (Ungdoms- Krøniken; 6) 177 Nielsen, Kaare W.: Spontansang - legekulturens lydspor. Tre synsvinkler på småbørns musikalske udtryk. I: Tidsskrift for børne- & ungdomskultur. Nr. 40 (1999), [musikpædagogiske bevægelser fra 1930 erne til 1980 erne] 18

3 178 Nørgaard, Ellen: Barnets århundrede. I: Unge Pædagoger. 1993, nr. 2, [Ellen Key] 179 Persson, Grethe: Børns vilkår i og omkring skolen. I: Bidrag til den danske skoles historie bd. 4. Red. Chresten Kruchov, Kirsten Larsen og Grethe Persson. Kbh ; Qvortrup, Jens: Barndommen i historisk belysning; Barndom i komparativ forskning. To artikler. Esbjerg , 29 (Barndomsprojektet; 1/86) 181 Rantorp, Jette: 16 tanker om barndom. Fra Rousseau til Broström. Kbh [16 leksikale artikler om vigtige personer inden for pædagogikken] 182 Rasborg, Lars: Restriktiv og sensitiv opdragelse. En kommentar til Erik Sigsgaard og medarbejdere. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, 49-55; debat Rasmussen, Birte Ludovica: På legepladsen. I: Siden Saxo. Årg. 7, nr. 2 (1990), [fritidslegepladser i København siden 1795] 184 Rasmussen, Frans: 100 års barndom. Fra intet valg til eget valg. I: Klip. Nr. 39 (1998), 6-9 [i anledning af tv-serien»100 års barndom«af Marianne Kemp] 185 Ried Larsen, Hanne: De gode gamle dage - eller? I: Samvirke. Årg. 67, nr. 1/2 (1994), 80-82, 84 [børns kår før og nu] 186 Rosendal Jensen, Niels: Barndommens og familiens historie. Økonomi og stat - en lærebog om barnets besynderlige liv fra bondesamfund til Coca-Cola. Kbh Rytter, Maria: Børn med historie. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum. 2002, Sane, Henrik Zip: Børnenes århundrede. Interessen for de fremmede børn i det 20. århundredes Danmark. Farum (Studierækken fra Farums Arkiver & Museer) (Af indvandringens historie i Danmark; 1) 189 Schaumburg Sørensen, Hanne: Lilleby skrammellegeplad I: Historier fra Rander Red. Palle Kirk og Tina Knudsen Jensen. Randers ; Schwede, Helga: Et eksempel på småbørnsopdragelsens professionalisering i tiden indtil Kbh xi, 90 [kandidatafhandling, Danmarks Lærerhøjskole, 1993] 191 Sigsgaard, Erik: Om børn og deres virkelighed - før og nu. 2. udg. Kbh [1. udg. 1979] 192 Sigsgaard, Erik: Relationer i barndom og voksendom. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 3, Sigsgaard, Jens: Spredte træk fra billedbogens og småbørnsbogens udvikling. I: Læsepædagogen. Årg. 29, nr. 8 (1981), Sode-Madsen, Hans: Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og Ungdomskommissionen Århus (Magtudredningen) 195 Tarbensen, Kenn: Julemærket - til gavn for børn. Kbh Thamdrup, Erik: Børnearbejde. I: Ugeskrift for læger. Årg. 161 (1999), Therkildsen, Marianne: Bondens børn. Om studiet af opdragelse og kulturel indlæring i 1800-årenes danske bondesamfund. I: Folk og kultur. 1974, Thing, Morten og Søren Vinterberg: Barndommens land. Århundredets børn i billeder. Kbh Thomsen, Bodil: Barn i Danmark Vammen, Tine: Reservemødre og herskabsbørn - et fortidsbillede. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 10 (1987), Varmer, Hjørdis: Børn i ludfattige familier fristede ofte en hård skæbne. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 8 (1987), Varming, Ole: Holdninger til børn. Kbh (Studia psykologica et paedagogica; 91) 203 Vestergaard, Anette: Børneopdragelse gennem 100 år. Kbh Vestergaard, Anette: Børneopdragelse gennem 100 år. Kbh s 205 Wingender, Nete Balslev:»Hvor skulle vore Børn lege?«. Om børns legemuligheder i 1800-tallets København. I: Journalen. 2001, nr. 4,

4 2.1.2 Indtil Andersen, Birte: Adelig opfostring. Adelsbørns opdragelse i Danmark Kbh Andersen, Birte: Adelige børns opdragelse i Danmark i tiden 1536 til Utrykt speciale, Københavns Universitet, Banggaard, Grethe: Husmandsbørns vilkår i første halvdel af 1800-tallet. I: Bol og By. 1999, nr. 1, Blüdnikow, Bent: Vilkårene kunne være barske for 1700-tallets børn. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 7 (1987), Brumbech, Søren: Børnespejl. Takt og tone for Vejles børn i 1500-tallet. I: Vejlebogen. 2004, Harder Jensen, Karen: Børnearbejde i 1800-tallet på Den militære Klædefabrik i Usserød. I: Hørsholm Egns Museums Årbog. 1999, Johnsen, Berit: - hvor vanskeligt det er, at tale med Børn paa en forstaaelig Maade - Erik Pontoppidan og synet på individet, barnet og skolen for alle i første del av tallet. I: Handicap & Samfund. Nr. 10 (1998), Kyng, David: Barnets opdragelse i opdragelsens barndom. En undersøgelse af den pædagogiske diskurs i Danmark fortrinsvis i 1700-tallet. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Muchitsch, Hanne og Inge Nielsen: Mor-barn forholdet, biologi eller historie? Kvinder og børn i tallets Danmark. I: Årbog for kvindestudier ved AUC. 1982, Nielsen, Lizette: Børns arbejde i dansk industri Utrykt speciale, Københavns Universitet, Satans store port. Kvinderne og børnene i renæssancens Danmark. Udg. Johnny Thiedecke. Kbh Stybe, Vibeke: Den første danske børnebog. I: Børn & bøger. Årg. 46, nr. 2 (1993), [Niels Bredal: Børne Speigel (1568), som giver en række formaninger og forskrifter for børns opførsel] 218 Thornvig Johnsen, Vibeke: En undersøgelse af børn og familiens forhold i Danmark fra tallet. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Perioden Albæk Nielsen, Lizette: Besat barndom. Kvinder og mænd, halvdelen med en arbejderbaggrund, fortæller om barndommen under besættelsestiden og krigens indflydelse på deres voksenliv. I: Arbejderhistorie. 2000, nr. 2, 31-52; Albæk Nielsen, Lizette: Det industrielle børnearbejde og årsagerne til dets ophør. I: Arbejderhistorie. Nr. 31 (1988), Christensen, Anne-Birte, Marianne Nielsen og Lisbeth Nielsen:»Det tredje Slægtled«. Socialisation af børn og unge i et gårdmandsmiljø i 1920 erne. I: Den jyske historiker. Nr. 33 (1985), Conick-Smith, Ning de: The struggle for the child s time at all time School and children s work in town and country in Denmark 1900 to 1960 I: Industrious children. Work and childhood in the Nordic countries Red. Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin og Ellen Schrumpf. Odense ; ; dansk udgave i Ning de Conick-Smith: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Århus ; Coninck-Smith, Ning de. Buksetroldenes boliger. I: København i en jazztid. Red. Jens Andersen. Kbh ; Coninck-Smith, Ning de:» paa den mest ryggesløse Maade«. Et kapitel af gadedrengenes historie i Esbjerg og det øvrige Danmark I: Den jyske historiker. Nr. 56 (1991), Coninck-Smith, Ning de:»danger is looming here«. Moral panic & urban children s and youth culture in Denmark Odense (Working paper; 16) 226 Coninck-Smith, Ning de: Børnearbejde eller børn og arbejde? I: Journalen. Årg. 5, nr. 3 (1995), Coninck-Smith, Ning de: Børnearbejde og skole. Et spørgsmål om tid. I: Uddannelse. Årg. 32, nr. 3 (1999), Coninck-Smith, Ning de: Børns urbane landskaber. I: Mennesket og naturen. Essays 20

5 om natursyn og naturbrug. Red. Thomas Møller Kristensen og Svend Erik Larsen. Odense ; Coninck-Smith, Ning de: Da det nævenyttige barn blev nævenyttigt. Odense (Working paper. Man & Nature; 3) 230 Coninck-Smith, Ning de: Historierne om en moder. Børnestemmer og pensionisterindringer, København ca I: Hvor går historiedidaktikken? Historiedidaktikk i Norden 8. Red. Sirkka Ahonen m.fl.trondheim (Skriftserie fra Institutt for historie og klassiske fag; 45); Coninck-Smith, Ning de: History of education - part of the history of childhood. Theoretical and methodological reflections in the context of a research project on the life of school children in Copenhagen 1875-c I: Growing into a modern world. An international interdisciplinary conference on the life and development of children in moderne society. Trondheim - Norway juni Proceeding Red. K. Ekberg og P.E. Mjaavatn. Trondheim bd.; bd Coninck-Smith, Ning de: Kampen mod pryglene. I: Humaniora. Årg. 8, nr. 3 (1994), Coninck-Smith, Ning de: Legepladser og byudvikling i København I: At lære og være - i hvilke rammer? Red. Ellen Nørgaard og Ning de Coninck-Smith. Vejle ; Coninck-Smith, Ning de: Legeteorier, leg og legepladser. I: Tidsskrift for børne- & ungdomskultur. Nr. 30 (1993), Coninck-Smith, Ning de: Natural play in natural surrounding Urban childhood and playground planning in Denmark, c Odense (Working paper; 6. Child and youth culture) 236 Coninck-Smith, Ning de: Naturlig leg i naturlige omgivelser. Bybarndom og legepladsplanlægning i København og omegn I: Naturen som argument. Red. Søren Baggesen, Thomas Møller Kristensen og Ide Hejlskov Larsen. Odense ; Coninck-Smith, Ning de: Safety instruction campaigns for Danish Children A study of the spatiality of urban childhood (Working paper, Man & Nature; 54) 238 Coninck-Smith, Ning de: The construction of an urban landscape for children. A Danish case from the 1920 Odense (Working paper. Man & Nature; 25) 239 Coninck-Smith, Ning de: The Nature of Urban Childhood and Education. A Danish Debate from the 1920 I: Bodyscape Body and discourse. Red. Mette Bryld m.fl. Odense (Odense Universitets studier i litteratur, kultur og medier; 3); Coninck-Smith, Ning de: Where Should Children Play? City Planning Seen From Knee-Height: Copenhagen 1870 to I: Children s Environments Quarterly. Vol. 7, nr. 4 (1990), Eklund Hansen, Anette: Børnearbejde på landet I: Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole nov Kbh ; Faurby, Christina Maria og Aviaja Julie Sigsgaard: Fra bondegård til baggård. Barn i 1930'erne. Kbh Ferdinand, Ida Frederikke og Bodil Thomsen: Byens børn. Børns livsvilkår omkring år 1900 belyst ved eksempler fra Vejle. Åbyhøj Høyrup, Lise: Børnearbejde i Viskinge i 1920 erne. I: Fra Nordvestsjælland. 2007, Industrious children. Work and childhood in the Nordic countries Red. Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin and Ellen Schrumpf. Odense Jørgensen, Susanne Pia: Børn og unges forhold i 30 erne set i relation til børne- og ungdomslitteraturen. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kern Hansen, Stine, Tine Michelsen og Inge Lise Pedersen: Set nedefra. Beretninger om at være barn af småkårsfolk på landet omkring århundredskiftet. I: Bol og By. 1999, nr. 1, Maigaard Abrahamsen, Mona og Jette Toftdal Pedersen: De små i samfundet arbejderbørnene. En beskrivelse af arbejderbørns opvækstvilkår i en stor dansk provinsby i perioden ca , belyst ved emnerne: hjemmet, skolen, arbejdet og sundheden. Spe- 21

6 cielt med henblik på forholdene i Rander Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Markussen, Ingrid og Ellen Nørgaard: Børn i byerne og børn på landet. I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh ; Opvækst. Erindringer. Antologi om ændringerne i børn og unges vilkår på landet Udg. Anette Bøtter-Jensen, Troels Boeberg Jensen og Jes Jessen. Odense (Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse ; 16) 251 Rasmussen, Susanne Inge: En sund sjæl i et sundt legeme. En redegørelse for den pædagogiske nyorientering omkring århundredskiftet illustreret ved udvalgte eksempler fra Gunnar Jørgensens og Inger Bentzons forfatterskaber. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Sandvad, Karin: Arbejderbørn Risskov Schwede, Helga: Et eksempel på småbørnsopdragelsens professionalisering i tiden indtil Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Sønsthagen, Kari og Torben Weinreich: Børns retsstilling omkring år Kbh Wingender, Nete Balslev: Leg og legemuligheder i københavnske arbejderkvarterer ca I: Dugnad. Tidsskrift for etnologi. Vol. 27, nr. 2 (2001), Perioden Agatz, Grethe: Lidt historie om den rytmiske musikopdragelse med småbørn fra Kbh (Småskriftserie. Dansk Pædagogisk Historisk Forening, B; 3) 257 Andersen, Birgit: 50 erne - en kulturel mellemtid. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Andersen, Dines: Skolebørns dagligdag. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i Kbh (Rapport. Socialforskningsinstituttet; 7:89) 259 Andersen, Dines: Skolebørns fritid. De 7-15-åriges levekår og fritidsanvendelse i 1993 sammenlignet med Kbh (Rapport. Socialforskningsinstituttet; 2:95) 260 Betænkning om de retlige rammer for indsatsen over for børn og unge. Kbh (Betænkning; 1212) 261 Betænkning vedr. familiens og børnenes tilpasning. Kbh (Betænkning; 575) 262 Blædel, Lone m.fl.: Børn i Ballerup. Ballerupundersøgelse En spørgeskemaundersøgelse om, hvordan børn og unge fra klasse bruger deres tid. Ballerup Brandt Jensen, Bent: Barnets årtusinde? Ved indgangen til det nye årtusinde må det være på sin plads at reflektere over, hvad vi så tilbød vore børn i det århundrede, som blev kaldt barnets Århundrede. I: Skolen i morgen. Årg. 3, nr. 5 (2000), s Bruun, Bettina: Børnekultur? Om DR s børne-tv Utrykt speciale, RUC, Bøgh, Charlotte: Forskningsrådsstøttede småbørnsprojekter i initiativperioden I: Nyhedsbrev om småbørnsforskning. Nr. 8 (1985), Bøgh, Charlotte: Småbørnsinitiativet - et tilbageblik. I: Nyhedsbrev om småbørnsforskning. Nr. 8 (1985), 5-18 [samarbejde mellem 3 forskningsråd i perioden ] 267 Børn og terapi. Universitetets børnepsykologiske Klinik. 40 år. Red. Per Schultz Jørgensen og Ole Almstrup. Kbh Børn og unges erhvervsarbejde. Kbh , bilag. (Betænkning; 1257) 269 Børne- og ungdomsforskning - tendenser og perspektiver. Red. Charlotte Bøgh og Kjeld Parkvig. Kbh Børnekommissionens betænkning. Kbh (Betænkning; 918) 271 Coninck-Smith, Ning de: Barndommens historikere - i midten af 1990 erne. I: Historisk Tidsskrift. Bd. 95 (1995), ; Tidsskrift for børne- & ungdomskultur. Nr. 37 (1996), Det Tværministerielle Børneudvalg - i det 10. år. Funktionen, metoderne og opgaverne. Kbh En travl hverdag, mange meninger - og drømme om fremtiden. Otte stile fra konkurrence på Helsinge Gymnasium. I: Årbog for Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. 2000, 22

7 Engberg, Agnete: Hvad blev der af Børnekommissionen og alle dens intentioner? I: Skolepsykologi. Årg. 25, nr. 5 (1988), Engberg, Agnete: Vejen frem mod et forskningscenter på småbørnsområdet. Tale ved indvielsen på Danmarks Lærerhøjskole den 17. april I: Uddannelseshistorie. 1989, Gerdøe-Frederiksen, Verner Egon: Opdragelsesidealer og opvækstbetingelser i nogle danske børne- og ungdomsbøger Drengesocialisation med specielt henblik på seksualitet. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kabel, Steen: Børnekultur - på tværs af Viborg Kommune. En erfaringsopsamling af modelkommuneforsøget Projekt Kulturfrø Kbh L.N.: Verdens første skrammellegeplads fyldt 25 år. I: Boligen. Årg. 36 (1968), 463, 465, Malm, Lars: Ungdomsoprør og beatmusik. En analyse af relationerne mellem ungdomsoprør og beatmusik i Danmark Utrykt speciale, Roskilde Universitet, Nowack, Paul: Da rock en kom til Djursland. Om ungdomskulturen og de lokale rock- og pigtrådsgrupper Grenå Nygaard Christoffersen, Mogens: Om børns levekår. Sociale indikatorer på børns levekår belyst ved tidligere forskning og tilgængelig statistik. Kbh (Arbejdsnotat; 4:1990) 282 Nygaard Christoffersen, Mogens: Opvækst med arbejdsløshed. En forløbsundersøgelse af de to generationer født 1966 og Kbh (Socialforskningsinstituttet; 14:96) 283 Prehn, Louise: Farlig ungdom? Debatten om ungdommen og dens problemer i Danmark Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Raknes, Tora: Legepladsen på Skt. Annæ Plads! Et beboerinitiativ fra 50-erne. Kbh (Småskriftserie. Dansk Pædagogisk Forening, A 7) 285 Rasmussen, Kim: Børnenes stemme og den sociale servicelov. 25 børn mellem 14 og 15 år tænker tilbage på personer, ting og hændelser fra tiden i daginstitution i begyndelsen af 1990erne og interviewer børn og pædagoger om hverdagslivet i en række institutioner anno Roskilde (Dagtilbud til børn; 2) (Kvalitetskontrol af socialpolitikken) 286 Schultz Jørgensen, Per, Birthe Gamst og Bjarne Hjort Andersen: Efter skoletid. En undersøgelse af de store skolebørns fritid. Kbh (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 154) 287 Serritzlew, Carina: Udforskning af barndom. Barndommen, et moderne fænomen? I: Nordnytt. Nr. 77 (1999), Strandgaard Jensen, Helle: TV til børn. En analyse af Danmarks Radios børne- og ungdomsafdelings programpolitik og produktioner Utrykt speciale, RUC, Vang, Michelle Aagaard: Farlig ungdom? Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Varming, Ole: Opdragelse før og nu - hvor står vi dag? I: Skolepsykologi. Årg. 25, nr. 5 (1988), Vestereg, Agnete: Skrammellegepladsen i Emdrup Kbh Pædagogisk arbejde 292 Andersen, Flemming: Når græsset grønnes En børnehaves udvikling i historisk og politisk perspektiv. Kbh (Unge Pædagogers serie; B 34) 293 Berthelsen, J. Chr.: Vor Fredehjemsvirksomhed Kbh Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn om børnehaveproblemer. Kbh (Betænkning; 337) 295 Betænkning om fritidsvirksomhed for børn og unge efter fritidsundervisningslovens kap. II. Kbh (Betænkning; 1016) 296 Betænkning om omlægning af daginstitutionernes struktur. Kbh (Betænkning; 654) 23

8 297 Bisgaard, Richard: 25 år med dagplejen. Interview med Per Schultz Jørgensen, Lisa Dahl Christensen, Birthe Ravn, Bente Jørgensen. I: Børn & Unge. Årg. 20, nr. 8 (1989), Blandt storbyens mindste. Festskrift i anledning af børneplejestationernes 40-årige beståen. Red. W. Westergaard Madsen. Kbh Bye Jensen, Vibeke: På sporet af fortiden. Pædagoger i 50 år; Børnehaven i kirken; En anderledes børnehave. Interview med Inger Marie Larsen og Kirsten Zahle. I: Børn & Unge. Årg. 25, nr. 25 (1994), 6-8 [to ældre pædagoger, kendt som»nille«og»stoffer«, fortæller om hvordan det var at være børnehavepædagog i 1950 erne] 300 Christiansen, Dorte: Børnehavelærerinden i Danmark Utrykt speciale, Københavns Universitet, Coninck-Smith, Ning de: PH og børnenes rum. Børneinstitutionen ved Dehns Vaskeri (1948) og Københavns Rundskuedags børnerekreationshjem Mindet (1952). I: Kritik og formidling. Studier i PH s kulturkritik. Red. Jørn Guldberg og Niels Peter Skou. Odense ; Ellegaard, Tomas: Børnehaveforskerens blik. En diskussion af eksempler på nordisk daginstitutionsforskning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1995, nr. 1, Engberg, Agnete: Børnehavens historie og idegrundlag. I: Børn i tiden. Årg. 81 (1986), Engberg, Agnete: På vej mod en FolkeBørnehave. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh ; Engberg, Agnete: To gange Frederik. I: Højskolebladet. Årg. 108 (1983), [børnehavebevægelsen, Friedrich Fröbel og N.F.S. Grundtvig] 306 Folk & børn. 100 år med Folkebørnehaven Fritidshjemmenes historiske udvikling. Red. Kaj Mehr. Nærum Fritidslokaler på landet. Kbh Hagemann, Steffen: Barndommens gade. Erindringer fra børnehaven. Interview med Kim Rasmussen og Søren Smidt. I: Børn & Unge. Årg. 32, nr. 13 (2001), 3-5 [undersøgelse om hvor meget og hvad unge mellem 16 og 20 år kan huske fra deres tid i børnehaven] 310 Hatje, Ann-Katrin: Folkbarnträdgården i Norden under talen. I: Den jyske historiker. Nr. 67 (1994), , Holm Henriksen, Sven og Karsten Boye Rasmussen: Små børns dagpasning udg. Odense bd. [1. udg. ved Bodil Grønhøj i form af datafil] 312 Hossy, Karen Stougaard: Morgensange til asylerne. I: Højskolebladet. Årg. 111 (1986), [B.S. Ingemanns»Morgensange for Børn«, skrevet til Det Kjøbenhavnske Asylselskabs asylbørn] 313 Jensen, Børge H.: Ungdomsklubberne Resultater og problemer. Børge H. Jensens tale ved mødet med de københavnske fritids- og ungdomsklubledere 17. februar Kbh Johansson, Jan-Erik: Den nordiske børnehave dens fremgang og forsvinden. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2005, nr. 1, Kaels, Finn: Pædagogik anno et tidsbillede. I: BUKS. Nr. 20 (1991), Kampmann, Jan: Spisesituationen i daginstitutionen. Fra kropsdisciplin til kropskontrol. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 1, Kjærgaard, Jens Jørgen: Socialpædagogik gennem 25 år. Jubilæumsinterview med Grete Bencke. I: Socialpædagogen. Årg. 34, nr. 3 (1977), Klubvirksomhed. Kbh (Betænkning; 1088) 319 Korremann, Grete: Børnehave og socialisering. Om kvinders erhvervsomfang og børnehavens udvikling i Danmark efter Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere) 320 Korsgaard, Jens: En mærkesag for børnesagen. Folkebørnehaverne fylder 75 år. Folkebørnehaveforeningen driver i dag 11 børnehaver og en feriekoloni. I: Børn i Tiden. Årg. 72 (1977), Larsen, Leif: Min børnehave havde tyskerne som nabo. Interview med V. Kiehn. 24

9 I: Børn & Unge. Årg. 16, nr. 16 (1985), 6-7 [pædagog under besættelsen] 322 N.G.: Det var slet ikke Frøbel der opfandt ordet»børnehave«. Interview med Jens Sigsgaard. I: Børn & Unge. Årg. 16, nr. 39 (1985), Nielsen, Kjeld F.: Børnehaven i skolen -»skolestart« Kbh (Skriftserie. Dansk Pædagogisk-Historisk Forening, B; 1/89) 324 Nielsen, Kjeld F.: En lille spade - helst med trætænder. Historien om børnehaveklassen i de private (pige)skoler , kort fortalt. I: Skolernes Småbørnspædagoger. Årg. 18, nr. 2 (1988), Nielsen, Kjeld F.: Ja, så sku de se - sagde Hedevig! Hovedtræk af børnehavens og børnehaveklassens tidlige historie. I: Skolernes Småbørnspædagoger. Årg. 16, nr. 2 (1986), Og vi gør tingene færdige. Erfaringer fra Huset. Om 10 års oplevelser med et væreog legested. Red. Robert Herbers, Erik Th. Poulsen og Jan Fanøe. Nordborg bd. 327 Oldenburg, Inge: Historisk oversigt over børnehavens udvikling. I: Unge Pædagoger. Årg. 17, nr. 6 (1956), Rasmussen, Kim og Søren Smidt: Spor af børns institutionsliv. Unges beretninger og erindringer om livet i børnehaven. Kbh Rosendal Jensen, Niels: Institutionalisering. Historie, nutid og en mulig fremtid. I: Vera. Nr. 27 (2004), Sigsgaard, Jens: Folkebørnehave og social pædagogik. Træk af asylets og børnehavens historie. Rev. udg. Kbh [1. udg. 1976] 331 Sigsgaard, Jens: Frøbel og Montessori. 5. udg. Kbh [1. udg. 1944] 332 Storgaard, Inger: Sådan startede det! I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 30 (1961), 5-8 [halvdagsbørnehaver] 333 Stærfeldt, Erik og Karsten Tuft: Portræt af en vuggestue udg. Århus Stærfeldt, Erik og Karsten Tuft: Portræt af en vuggestue Interview med Kirsten Juul og Elsebeth Herborg Krogh. I: BUKS. Nr. 20 (1991), Tolbøll, Carsten: 10 års erfaring med fritidsordninger på alle skoler. Interview med Jens Grønne. I: Skole og Samfund. Årg. 51, nr. 7 (1984), Transe Rasmussen, Kristine: Asylbevægelsens start i Danmark. Baggrunden for oprettelsen af de første børneasyler. Hvilke strømninger og karakteristika var foregangsmændene påvirket af? Utrykt speciale, Københavns Universitet, Udflytterbørnehaver. Kbh (Småskriftserie. Dansk Pædagogisk Historisk Forening, A; 9) 338 Vammen, Tinne: Inden- og udenfor visse grænser. Hovedstadens børnehavesag i europæisk perspektiv. I: Den privat-offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden Red. Monika Janfelt. Kbh (Nord; 1999:9); Vinther Larsen, Trine: Årgang I: Børn & unge. Årg. 33, nr. 35 (2002), 6-9 [11 tidl. børnehavelærere har holdt sammen, siden de begyndte på Frøbelseminariet i 1942] 340 Wulff, Bertha:»Børnehave«. Nogle minder fra»gamle dage«. I: Danske Børnehaveråd. Årg. 24 (1955), 94-96, Overgaard, Ulrik: Til Asylernes Venner og Veninder. Kommenteret tekstudgivelse om Grundtvigs kamp for asylskolernes frihed. I: Grundtvig studier. 2006, 7-14, 273 [Dronning Caroline Amalies asylskole] Pædagogisk arbejde lokalt Børnehaver Bramming 341 Leth-Sørensen, Ninna: Børnepasning i Bramming kommune. I: Lokal-årbogen. 1985, Brede Børnehave 342 Brede Børnehave Brede Ott, Inger: Brede Børnehave Lyngby s 25

10 Bredsted danske Børnehave 344 Bredsted dansk børnehave Brønshøj, Parkhøj 345 Børnehaven»Parkhøj«gennem 60 år. Red. Else Frii Brønshøj Børkop, Møllehuset 346 Engelbrecht, Rosa: Børn i 25 år. Gårslev Børnehave Møllehuset. Børkop Esbjerg 347 Kløft, Frida: Børnehaveklasserne i Esbjerg har i 1962 bestået i 50 år. I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 30 (1961), Pedersen, Henning E.: Da Esbjerg oprettede de første børnehaveklasser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), Esbjerg, Selskabet»Børnenes Vel«349 Riber, Torsten: Selskabet»Børnenes Vel«i Esbjerg. I: Fra Ribe Amt. Bd. 22 (1983), Farum, Børnehaven P.E. Rasmussensvej 350 Sane, Henrik Zip: I omsorgens og forsorgens tegn. I anledning af asylets og børnehavens 100 år på P.E. Rasmussensvej. Farum Fredericia, Børnenes Vel 351»Børnenes Vel«i Fredericia 50 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 7 (1952), Frederiksberg Asylselskab 352 Boelskov, Birgit m.fl.: Frederiksberg Asylselskab i 100 år. 22. maj maj Frederiksberg Frederiksberg, Midgården 353 Midgården i 25 år. Festskrift for Midgården. Frederiksberg Fredensborg, Dr. Louises Asyl 354 Kristensen, Gunnar: Dr. Louises Asyl Børnehaven Østervej nov Fredensborg Frederikssund Børneasyl 355 Larsen, Grethe: Asyl-Minder. I: Jul i Frederikssund. 1999, Galten Børnehave 356 Galten Børnehave. 25 år med fantasi og virkelighed. Red. Laila Frederiksen. Galten Gentofte Børnevenner 357 Gentofte Børnevenner nov Kbh Gentofte Børnevenner 40 år. Gentofte Jubilæumsskrift. Gentofte Børnevenner i 50 år. Red. Bent Kjeldgaard. Gentofte Gilleleje 360 Skolen starter. Fem børn (5-6 år) fra børnehaveklasse i Gilleleje. I: Årbog for Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. 2000, Gladsaxe 361 Dagplejen i Gladsaxe Jubilæumsskrift. Red. Birte Bang. Gladsaxe Gråsten 362 Markussen, Helga: Erindringer om Gråsten Børnehave. I: Årsskrift for Historisk Forening for Graasten by og egn. 2001, [oprettet 1918] Haderslev, Cathrine Asylets Folkebørnehave 363 Christensen, Olav: Cathrine asylets folkebørnehave i Haderslev februar Haderslev Haderslev, Frk. Michaels Børnehave år. Frk. Michaels Børnehave Red. Bent Vedsted Rønne. Haderslev Haderslev, Gammel Haderslev Børnehave 365 Christensen, Olaf: Gammel Haderslev Børnehave Haderslev

11 Hareskovby 366 Bratbo, Inga: Historien om en børnehave. Hareskovby , 12, bilag [om halvdagsbørnehaven på Anemonevej og børnehaven»højsdal«i Hareskovby i tiden ] Helsingør, Helsingør Børneasyl 367 Mikkelsen, Birger: Børnehave i 150 år. Helsingør Børneasyl / Helsingør Helsingør, Selskabet Mødre- og Børnehjælpen 368 Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør Helsingør Herning, Olgas Minde 369 Frandsen, Allan: Plads til alle. Herning Husmoderforenings Børnegård "Olgas minde" Herning Hillerød, Gadevang Asyl 370 Gadevang Asyl Streger til et virksomhedsportræt. Gadevang Hillerød, Grethe Christiansens Børnehave 371 Rysgaard Jensen, P.: Grethe Christiansens Børnehave. I: Kultur og folkeminder. Bd. 22 (1970), [oprettet 1896] Hjerting pigekolonier 372 Høy-Nielsen, Aja: Da Københavnerpigerne kom til Hjerting. Pigekolonierne I: Fra Ribe Amt. 2005, Hjørring Folkebørnehave 373 Thrane, Helle: Hjørring Børneasyl Hjørring Folkebørnehave. I: Vendsyssel nu og da. 2002, [grundlagt 1863] Holbo herred 374 Første mening om livet. Interview med tre børnehavebørn. I: Årbog for Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. 2000, Holbæk Asyl 375 Høyrup, Lise: Et monument i Rolighedsstræde. Holbæk Asyls historie I: Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab. 2004, Holbæk Folkebørnehave 376 Høyrup, Lise og Gert Hansen: Holbæk Folkebørnehave I: Årg. 11, nr. 2 (2001), Høyrup, Lise og Gert Hansen: Holbæk Folkebørnehave Hvor spiren gror. Holbæk Møller, Nina: Asylmutters børn. Interview med Lise Høyrup. I: Børn & unge. Årg. 33, nr. 9 (2002), Holstebro, Jættehøj Vuggestue 379 Jættehøj Vuggestue 25 år Red. Inge Sodborg m.fl. Holstebro bd. Horsens Børneasyl 380 Løgager Nielsen, Niels: Med åbne hjerter og runde hænder. Horsens Børneasyl i hundrede år fra Åbyhøj Horsens, Sct. Georgs Hjemmets Vuggestue 381 Sct. Georgs Hjemmets Vuggestue. Jubilæumsskrift Red. Inga Midtgaard m.fl. Horsens Hover Børnehus 382 Olesen, Signe-Marie og Esther Haubjerg Jørgensen: Rapport vedrørende oprettelse af Hover Børnehus i perioden september 1987 til januar Spjald Husum danske Børnehave 383 Husum danske Børnehave Husum Jægerspris, Slotsgårdens Børnehave 384 Jessen, Ingelise: Slotsgårdens Børnehave. I: Kong Frederik den Syvendes Stiftelse 125. Red. Nils Sættem. Jægerspris ; Kalundborg Asyl 385 Windsløw, Ib: Den gamle mappe fortæller. I: Jul i Kalundborg. 1967, Kolding 386 Larsen, Torben: Den første kommunale børnehave i Kolding. I: Koldingbogen. Årg. 27

12 34 (2005), Kolding, Kolding Børneasyl 387 Børnehave 100 aar. Kolding børneasyl og fortsættelsen i børnehaven i Søgade feb Kolding Jørgensen, Tove og Ole Jørgensen: En velgørende anstalt - om Kolding Børneasyl. I: Koldingbogen. Årg. 23 (1993), Kolding, Kolding Kommunes Dagpleje 389 Jørgensen, Tove: Kolding Kommunes Dagpleje gennem 25 år. I: Koldingbogen. Årg. 21 (1991), Kolding, Maria Mikkelsens Børnehave 390 Historien bag Maria Mikkelsens børnehaves 75 års jubilæum. Kolding København 391 Hossy, Karen Stougaard og William Thomassen: Asylbevægelsen set i forhold til de politiske og pædagogiske brydninger i perioden I: Nyhedsbrev om småbørnsforskning. Nr. 3 (1983), [politiske og pædagogiske aspekter som går forud for oprettelsen af Det Kjøbenhavnske Asylselskab 1835] 392 Jørgensen, Harald: Omsorgen for børn og unge i København gennem 250 år. Kbh [udg. i anledning af 25-årsdagen for oprettelsen af Direktoratet for Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsinstitutioner] 393 Munk, S.: Den private børneforsorgs betydning for Københavns kommune i de sidste 25 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 46 (1951), Svennevig, Palle: Forsorgen for fattige børn i 1800-tallet. En beskrivelse af princippet»een lov for alle trængende«, de problemer, dette princip medførte, og hvorledes børnelovene af 1888 forkastede dette princip, og af børneforsorg i 1800-tallet med særligt henblik på København. Århus København, Anna Wulff s Folkebørnehave 395 Anna Wulff s Folkebørnehave på Christianshavn september København, Børnehaven Spindegården 396 Pallesen, Esther: Beretning for Børnehaven Spindegårdens første 12 år. Kbh (Skriftserie. Dansk Pædagogisk Historisk Forening, A 1) [særtryk af Spindesiderne, jubilæumsnr ] København, Vuggestuen & Børnehaven i Carolineskolen 397 Vuggestuen & Børnehaven i Carolineskolen Jubilæumsskrift. Red. Ira Hartogsohn & Rebecca Kormind. Kbh København, Dronning Louises Asyl 398 Dronning Louises Asylselskab - gennem 75 år. Kbh Schwede, Helga: Dronning Louises Asyl 100 år. Kbh København, Egmontgårdens Børnehave 400 Novrup, Else: Egmontgårdens Børnehave. En børnehave i tresserne. Kbh (Småskrifter. Dansk Pædagogisk Historisk Forening; A 10) København, Enghave Sogns menighedsbørnehave 401 Enghave sogns menighedsbørnehave, Slien 2 & januar Kbh København, Det Københavnske Asylselskab 402 Hossy, Karen Stougaard: Det kjøbenhavnske Asylselskabs første år. Kbh København, Lundehus Kirkes vuggestue/børnehave 403 Lundehus Kirkes vuggestue/børnehave. 50 år Kbh København, Montessori-Børnehaven og O.H. Bærentzons Fritidsskole 404 Nielsen, Thyra: Det grønne hus der videde sig ud. Montessori-Børnehaven, Amsterdamvej 40 og O.H. Bærentzons Fritidsskole, Grækenlandsvej 76. Kbh [1. udg. 1963] 28

13 København, Småbørnsstuen 405 Teilmann, Magda: Smaabørnsstuen. Jubilæumsskrift. Småbørnsstuen, Otto Mallingsgade år. Kbh København, Vuggestuen Svanereden 406 Vuggestuen Svanereden & Børnehaven Enveloppen. 75 års jubilæum Red. Mette Lorentzen, Viggo Nørgaard Nielsen, Helene Valgreen. Kbh København, Valby Børneasyl 407 Rasmussen, Carsten: Valby Børneasyl Fra opbevaringssted til moderne pædagogik. Valby København, Vartov Børnehave 408 Vartov børnehave. En grundtvigsk børnehave i København Red. Hans Vejleskov. Hørsholm København, Vesterbros Asyl 409 Nielsen, Sven: Vesterbros asyl - omkring et maleri af Emilie Mundt. I: Københavns Bymuseum. 1982, Plejehjemsforeningen for Københavns Amt 410 Plejehjemsforeningen for Københavns Amt oktober Køge Børneasyl 411 Christiansen, Inge: Køge Børneasyl i 1800-tallet. I: Køge Studier. 2001, Christiansen, Inge: Køge Børneasyl gennem 150 år. Køge Lille Værløse Asyl 413 Skov, J.K.: Lille Værløse Asyl I: Årsskrift for Historisk Forening for Værløse Kommune. 1967, 9-24 Lolland-Falster, Roebørnestuerne 414 Bertelsen, John: Nød-børnehaverne. Roebørnestuerne på Lolland og Falster. Om Red Barnets nødinstitutioner for landarbejderbørnene Nykøbing F Hansen, Ellen: Roebørnstuerne på Lolland-Falster I: Årbog for Lolland- Falsters historiske Samfund. 1973, Roebørnestuerne. Kbh (Skriftserie. Dansk Pædagogisk-Historisk Forening A; 4) Løjt Kirkeby Danske Børnehave og Fritidshjem 417 Iversen, Christian: Løjt Kirkeby Danske Børnehave. Festtale på 40-års jubilæumsdagen 3. maj I: Det gamle Løjt. Bd. 17 (1994), Diercksen, Gerd: Historien om Løjt Kirkeby danske børnehave og fritidshjem. I: Det gamle Løjt. Bd. 19 (1996), Menighedernes Daginstitutioner 419 Boelskov, Birgit: Stjerner at lege med. Menighedernes Daginstitutioner Kbh Menighedernes Daginstitutioner Red. Hugo Tomra. Kbh Nykøbing Mors Børneasyl 421 Olsen, Valdemar: Nykøbing Mors børneasyl. I: Jul på Mor Årg. 5 (1967), Nykøbing, Sj., Børnely 422 Menighedsbørnehaven»Børnely«, Nykøbing Sjælland juli bd. Næstved, Børnehaven for Næstved og Herlufsholm 423 Børnehaven for Næstved og Herlufsholm november Næstved Glimt fra børnehaven gennem 125 år. Red. Børge Jensen m.fl. Næstved Næstved, Kronprinsesse Louises Asyl 425 Hansen, Bent: Kronprinsesse Louises Asyl. I: Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. 2005, Nørresundby, Fuglsangsvejens Børnehave 426 Jubilæum, Fuglsangsvejens Børnehave , Nørresundby Odense 427 From, Birthe: Børn og børnepasning. Daginstitutioner i Odense i 200 år. Odense

14 Odense, Dronningens Asyl 428 Mehr, Kaj: Dronningens Asyl Odense s Odense, Jernbanegades Børnehave 429 Jernbanegades Børnehave. Børn i centrum gennem 50 år Odense, Selskabet Børnenes Pleje i Odense 430 Selskabet Børnenes Pleje i Odense gennem 50 Aar Marts Odense s Odense, Solgården 431 Solgården 40 år Red. Hans Fallesen. Odense Ringe 432 Bang Jensen, Jacob: Ringes ældste børnehave. I: Ræthinge-posten. Årg. 20 (1997), [perioden ] Ringsted, Dagmarasylet 433 Scheer, Gitte og Annette Sunddahl: Dagmarasylets historie igennem 125 år. I: Ringstedbogen. 2009, Silkeborg, Børnegården 434 Dalsgaard Larsen, Keld: I kampen for barnet vindes altid sejr. Børnegården Silkeborg, Dronning Louises Børnehave 435 Dronning Louises Børnehave, Silkeborg september Silkeborg Silkeborg, Frederiksberggårdens Børnehave 436 Dalsgaard Larsen, Keld: Frederiksberggårdens Børnehave 50 år. Silkeborg Silkeborg, Børnehaven Færgely 437 Jubilæumsskrift, Børnehaven Færgely Silkeborg Silkeborg, Vangen Børnehave 438 Vangen - i 50 år. 1. april Silkeborg Slagelse, Børnegården 439 Børnegården i Slagelse år. Red. Bent Mogens Pedersen og Jorge Jensen. Slagelse Slagelse, Slagelse Børneasyl 440 Slagelse Børneasyl Red. Yvonne Henriksen. Slagelse Smakken, fritidshjemmet 441 Nørgaard, Bente: Fritidshjemmet Smakken En beretning om 25 år. Snekkersten Sorø Børnehave 442 Dinesen, Ester: I børnehave hos frk. Andersen. I: Jul i Sorø. 2000, Sundeved Kommune 443 Normann Jacobsen, Inger: Børnehavernes historie i Sundeved Kommune. I: Skrift for Historisk Forening for Sundeved. 2007, Normann Jacobsen, Inger: Børnehavernes historie i Sundeved Kommune. I: Sønderjysk månedsskrift. 2008, nr. 6, Svendborg, Mariasøstrenes Deltidsbørnehave gennem et halvt århundrede - udgivet i anledning af Mariasøstrenes Deltidsbørnehave s 50 års jubilæum. Red. Else Mejer Johansen m.fl. Birkerød Sønderborg, Kirketorvets Børnehave 446 Kirketorvets Børnehave 125 år Red. Birthe Petri. Sønderborg Sønderjylland 447 Jensen, Klaus: Deutsche Kindergärten in Nordschleswig. I: Globu Årg. 22, nr. 5 (1990), Tarup Børnehave 448 Jubilæums-skrift. I anledning af: Tarup Børnehave s 25 år s jubilæum den 26. okt Red. Henning Outzen m.fl Thisted 449 Den kommunale dagpleje i Thisted Kommune Dagplejen Thi- 30

15 sted Thisted, Dronning Louises Børnehave 450 Sørensen, Svend: Fra asyl til børnehave - om 130 års børnepasning i Thisted. Thisted Troldebo, Jels 451 Backe, Lis: Troldbundet i 10 år. Interview med Lene Jacobsen, Margit Gotthardsen, Jørn Nilsen. I: Børn & Unge. Årg. 21, nr. 22 (1990), Tønder, Vestre Børnehave 452 Haase, Ingolf: Vestre Børnehave. 75 år dansk børnehave i Tønder Tønder Taarbæk Asyl 453 Scheel, Ulla: Taarbæk Asyls historie. Tårbæk Taarbæk Menigheds Børnehave 454 Scheel, Ulla: Taarbæk Menigheds Børnehave Tårbæk Ullerød Asyl 455 Uhrskov, Anders: Ullerød Asyls Historie. I: Kultur og Folkeminder. Årg. 21 (1969), Vejle, Dagmargaarden 456 Jakobsen, Jakob: Dagmargaarden i 100 aar. I: Vejle Amts Årbog. 1966, Vejle, Sct. Georgshjemmets Vuggestue og Børnehus 457 Sct. Georgshjemmets Vuggestue og Børnehu år Jubilæum 10. maj Vejle Vesterland Børnehave 458 Vesterland børnehave 25 år. Vesterland Viborg 459 Beck, Bitten Malling: Asylmoder søges Fra asyl til børnehaver og vuggestuer i Viborg Viborg Vojens, Søndergades Børnehave års jubilæum Red. Mona Thulesen m.fl. Vojens Aabenraa Jahre deutscher Kindergarten Apenrade. Aabenraa Witte, Jørgen: Fra nationalitetskamp til kvalitetskamp. Danske børneinstitutioner i Aabenraa Kommune. 8. november Aabenraa Worsøe, Hans H.: De danske børneinstitutioner i Aabenraa og deres forgængere. Aabenraa Århus 464 Skytte, Karen: En børnehave under besættelsen. I: Børn & Unge. Årg. 21, nr. 14 (1990), 9-13 [dagligdagen i en århusiansk børnehave] Århus, Arveprinsesse Carolines Børneasyl 465 Lauridsen, Finn H.: Arveprinsesse Caroline Børneasyl. Af en Århus-institutions historie. I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 57 (1964), Lauridsen, Finn H.: Arveprinsesse Carolines Børneasyl. Af en Århus-institutions historie. I: Fire lokalstudier. Særtryksamling udg. af Erhvervsarkivet. Århus Århus, Bodøgården 467 Børnene på bjerget. Bodøgården 25 år. Red. Anders Dahl m.fl. Århus Skolebørns fritidsordninger. Ungdomsklubber Brønshøj-Husum Ungdomshus 468 Det summer stadig. Brønshøj-Husum Ungdomshus historie gennem 40 år. Red. Helge Pedersen, Ingrid Espersen og Nicolai Döllner. Brønshøj Esbjerg Kvindeforeningers Børneparkering 469 Kjærsgaard, Helene: Esbjerg Kvindeforeningers Børneparkering. I: Fra Ribe Amt. Bd. 26:3 (1995),

16 Esbjerg, Ådalsskolens SFO 470 Skolefritidsordningen på Ådalskolen Red. af Karen Baungaard. Esbjerg Farum, Skarnbassen 471 Skarnbassen 25 år oktober Red. Ole Olesen og Søren Hjorth. Farum Filskov Børnehus 472 Andersen, Johan: Historien om Filskov Børnehu I: Egnsbogen. 1996, 7-12 Fredens Sogn, Skovhuset 473 Skovhuset. Fredens Sogns fritidshus/område, Astruplund Plantage, Djursland Red. Per Thomsen Fredericia, Børnenes Vels fritidshjem 474»Børnenes Vel«s fritidshjem 50 år. I: Forebyggende Børneværn. Årg. 21 (1962), Gedser, Th P. Hejles Ungdomshus februar Red. Torkild Lund. Kbh Holstebro, Fritidshjemmet Jættehøj 476 Fritidshjemmet»Jættehøj«. 25 år Høje-Taastrup Kommunes Fritidscenter 477 En historie om ildsjæle. Red. Ebbe Jensen. Tåstrup [udg. i anledning af Høje-Taastrup kommunes Fritidscenters 10-års jubilæum 1980] København, Fisken 478 Fisken. De første år. Red. Jens Johansen m.fl. Kbh Lemvig Ungdomsgaard års jubilæum den 15. februar Lemvig Ungdomsgaard Lemvig Odense 480 Mehr, Kaj: Da Odense fik fritidshjem. I: Rødder. Nr. 2 (1988), Mehr, Kaj: Fra landsogn til bykvarter. I: Rødder. Nr. 6 (1989), [arbejdet i 1940 erne for at skabe et fritidshjem. Skt. Hans Landsogn] Odense, Lahns Stiftelse 482 Mehr, Kaj og Steen Rasmussen: Lahns stiftelse i Odense. Danmarks ældste fritidshjem oprettet i Odense Odense, Odense Fritidshjem 483 Rasmussen, Axel J.: Odense Fritidshjem gennem 50 år november Odense Socialt Boligbyggeris Ungdomsklubber 484 Deruda på alle tangenter i 50 år. Red. Vagn Olsen. Kbh Thyborøn Ungdomsgaard 485 Thyborøn Ungdomsgaard 25 år. Thyborøn Landsforeningen Ungdomsringen, juni Slagelse Lippert, Søren: Da Danmark fik sin ungdom. Ungdomsringens historie Odense Vejle, Ågades Fritidshjem 488 Vejles første fritidshjem. Ågades fritidshjem Red. Fredy Jensen og William Rosenkilde. Vejle Viborg, FDF-Samvirkets Fritids- og Ungdomsklub år på Rughavevej. FDF-Samvirkets Fritids- og Ungdomsklub. Red. Jens Ravn. Viborg Aabenraa, Deutsches Freizeitheim Jahre Deutsches Freizeitheim. Red. Immo Doege, Heinz Gruber og Inge Marie Tietje. Aabenraa Århus 491 Marcussen, Søren: Stumper af en ungdomsklubhistorie. I: Bixen. Årg. 15, nr. 3 (1986), [ungdomsklubben i Vester Allé kaserne i Århus] 32

17 2.3 Socialpædagogisk arbejde 492 Beck, Klaus: Den første børnehjælpsdag i Bagsværd. I: Årsskrift for Historisktopografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 1976, Betænkning fra børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske nævn vedr. behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder. Kbh (Betænkning; 255) 494 Betænkning vedr. arbejdstiden ved opdragelseshjemmene. Kbh (Betænkning; 308) 495 Betænkning vedr. børneforsorgen og mødrehjælpen. Kbh (Betænkning; 262) 496 Betænkning vedr. børneforsorgens administration m.v. I-II. Kbh , 104 (Betænkning; 181, 191) 497 Betænkning vedr. børneforsorgens lønforhold. Kbh (Betænkning; 124) 498 Betænkning vedr. børneforsorgsinstitutionernes økonomi m.v. Kbh Betænkning vedr. forsorgen for børn og unge, som har særlige tilpasningsvanskeligheder. Kbh Betænkning vedr. koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser. Kbh (Betænkning; 564) 501 Betænkning vedr. opdragelsesmæssige metoder i opdragelseshjem. Kbh Betænkning vedr. Pensionsordningen for Ledere og Medarbejdere ved Børneforsorgens Institutioner. Kbh Betænkning vedr. revision af loven om børne- og ungdomsforsorg. Kbh (Betænkning; 326) 504 Betænkning vedr. sparemulighederne indenfor børneforsorgen. Kbh (Betænkning; 122) 505 Boje, Andreas: Et tilbageblik på drøftelsen af børneværns-institutioners opbygning og virkemåde. I: Børnesagens Tidende. Årg. 51 (1956), Boje, Andreas: Tilbageblik og fremsyn over det private initiativs indsats i børneforsorgen. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Boje, Andreas: Tilbageblik. I: Børnesagens Tidende. Årg. 50 (1955), 1-4 [dansk børneforsorg] 508 Borchhorst, Anette: Nøglen i de rigtige hænder. Lov om børne- og ungdomsforsorg I: 13 reformer af den danske velfærdsstat. Red. Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen. Odense ; Bryderup, Inge M.: Socialpolitikkens indflydelse på socialpædagogikkens udvikling. Fra tvangsfjernelser til kontraktstyring. I: Knud Jensen og Niels Rosendal Jensen (red.): Staten og den institutionelle pædagogik. Kbh (Pædagogisk sociologi; 1); Brynderup, Inge M.: Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Århus Børnepasning i De Europæiske Fællesskaber Rapport koordineret af Peter Mos Bruxelles (Europas kvinder, Tillæg; 31) 512 Coninck-Smith, Ning de: Byggeri for børn. Daginstitutionsbyggeri før, under og efter 2. verdenskrig. I: Architectura. Nr. 17 (1995), Danske daginstitutioner efter Erindringsbilleder. Red. Erik Stærfeldt og Karsten Tuft. Århus Diderichsen, Agnete: Barndommen - en menneskeret. Børn kan ikke opdrages på en parkeringsplad I: Børn og Unge. Årg. 15, nr. 23 (1984), [historisk analyse af daginstitutionernes funktion] 515 Enoksen, Ivan: Folk & fag. Træk af pædagogfagets historie. Kbh Ewald, Carl: Historien om et julemærke. Julemærkehjemmene - en god håndsrækning til børn og unge med problemer. I: Børn i tiden. Årg. 76 (1981), , Faye Jacobsen, Anette: Kontrol og demokrati. Træk af dansk børneforsorgs historie Utrykt speciale, Københavns Universitet, Faye Jacobsen, Anette: Kontrol og demokrati. Træk af dansk børneforsorgs historie I: Historisk Tidsskrift. Bd. 89 (1989),

18 519 Foreningen Lærlingehjemmets Minde November Red. Th. Mølgaard. Kbh Fra børnehjem til familie-institution. Socialpædagogiske strømninger gennem 100 år med udgangspunkt i Esbjerg Børnehjem. Red. Jesper Holst, Gotfred Vittrup og Flemming Willumsen. Ribe [udg. i anledning af Esbjerg Børnehjems 100 års jubilæum] 521 Gejl, Ib: Under værgerådet. Forsømte og»forbryderiske«børn i Århus Århus Grothe Nielsen, Beth: Anstaltbørn og børneanstalter gennem 400 år. Holte Grothe Nielsen, Beth: Drivhuse for Vantrivninger - opbevaring med kvalificeret tilsyn? Om døgninstitutioner for børn og unge gennem 400 år. I: Handicaphistorie. 1987, Grothe Nielsen, Beth: Fire hundrede år med børneinstitutioner. Hensigten opnås sjældent. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 11 (1987), Hansen, Marie: De finske børn under besættelsen. I: Skrift for Historisk Forening for Sundeved. 1994, Hansen, O.J.: Dansk børneforsorg 350 år. I: Vor Viden. 1969/70, Hegelund, Claus: Fragmenter af en udvikling. I: Børn i tiden. Årg. 81 (1986), [en kritisk situationsbeskrivelse 10 år efter bistandslovens ikrafttræden sat i relief med forventningerne, børnehjemssektoren havde i 1976] 528 Horsten, Holger: Børne- og ungdomshjemmenes udvikling siden I: Socialpædagogen. Årg. 26 (1969), Horsten, Holger: Børneforsorgen i Danmark. Kbh [1. udg. 1948] 530 Hvorfor skole- og behandlingshjem? Jubilæumsskrift i anledning af 75-året for stiftelsen af Foreningen for Skole- og Behandlingshjem i Danmark. Køge Jendel, Harry: Børneopdragelse i historisk perspektiv. I: Børnesagens Tidende. Årg. 61 (1966), Jendel, Harry: Før bistandsloven blev til I: Børn i tiden. Årg. 80 (1985), ; årg. 81 (1986), 4-8, 29-33, 54-58, 77-82, , , [sociale ordninger for børn fra oldtiden og frem i Danmark] 533 Johannesen, Torsten: Familieplejen i Danmark fylder 100 år. I: Børn i tiden. Årg. 89, nr. 3 (1994), Jørgensen, Richard: Før og nu i børneog ungdomsforsorg. I: Socialpædagogen. Årg. 20 (1967), Jaap Rothuizen, Jan: Man kan ikke vide alt... Tanker og indtryk fra 10 års jubilæet for Dansk Forening for Socialpædagogik. I: Tidsskrift for socialpædagogik. Nr. 20 (2007), Ketscher, Kirsten: Fra privat til kommunal omsorg. Nogle retlige aspekter. I: Årsberetning for Retsvidenskabeligt Institut B. 1991, [varetagelsen af omsorg for små børn] 537 Kjærgaard, Jens Jørgen: Socialpædagogik gennem 25 år. Jubilæumsinterview med Grethe Bencke. I: Socialpædagogen. Årg. 34 (1977), Krabbe, Otto: Foran fremtiden I: Børn i tiden. Årg. 76 (1981), [det socialpædagogiske arbejdsområde i historisk sammenhæng og områdets vilkår i dag] 539 Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende. Kbh (Betænkning; 563) 540 Krog, Inge: Dansk Børneforsorg - gennem 150 år. I: Børn i tiden. Årg. 78 (1983), Kruse, Marie: Ulykker i daginstitutioner i Danmark i 1990 erne. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 163 (2001), Lindegaard, Kristian Nikolaj: Mellem filantropi og velfærdssamfund. Et nærstudie af den frivillige hjælpeorganisation Børnehjælpsdagens historie Utrykt speciale, Københavns Universitet, Løkke, Anne: Børnereddere. Den private filantropi og behandlingen af kriminelle og forsømte børn i Danmark omkring år I: Historisk Tidsskrift. Bd. 91 (1991), Løkke, Anne: Farlige arbejderbørn! Børn og børneforsorg i København I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 19 (1989), Løkke, Anne: Præmierede plejemødre. Den københavnske filantropi og uægte børn i 34

19 1800-tallet. I: Den jyske historiker. Nr. 67 (1994), 38-60, Løkke, Anne: Vanrøgtede, vanartede og forbryderiske børn. Dansk børneforsorg mellem filantropi og stat ca Utrykt speciale, Københavns Universitet, Løkke, Anne: Vildfarende børn. Om forsømte og kriminelle børn mellem filantropi og stat Holte Nygaard Christoffersen, Mogens: Anbragte børns livsforløb. En undersøgelse af tidligere anbragte børn og unge født i København (Rapport. Socialforskningsinstituttet; 11:93) 549 Perch, Poul W.: Pædagogik og behandling i børne- og ungdomshjem - et historisk tilbageblik. I: Handicaphistorie. 1987, Perch, Poul W.: Træk af de danske børne- og ungdomshjems historie. Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere) 551 Petersen, Gabriel: Da det hele startede. I: Socialpædagogen. Årg. 26 (1969), [Danmarks Børnesagsarbejdere] 552 Petersen, H.F.: De sønderjyske vajsenhuse. I: Sønderjyske Årbøger. 1962, Petersen, Lars: Den, der har skoen på 1-2. I: Børn i Tiden. Årg. 82, nr. 2 (1987), 30-32; nr. 3, [på børnehjem i 1930 erne, 1950 erne og 1960 erne] 554 Qvist Jørgensen, Poul: 1 frem og 2 tilbage. I: Børn i Tiden. Årg. 81 (1986), [bistandsloven af 1976 og daginstitutionerne i anledning af lovens 10-års fødselsdag] 555 Rapport om kulegravning af særlig støtte-området for børn og unge. Kbh Ringblom, Hilding: Daginstitutionsområdet i det 20. århundrede. I: For børn! En bog om børnenes, familiernes, daginstitutionernes og pædagogernes situation. Red. Flemming Andersen m.fl. Kbh (Bibliotek for socialpædagoger og socialarbejdere); Rosenberg, Birgit: Opfostringsbørn. I: Køge studier. 1994, [børn fra Den Kgl. Opfostrings Stiftelse i familiepleje i Højelse og dødeligheden blandt dem ] 558 Rosendal Jensen, Niels: Fra velfærdisme til postvelfærdisme - socialpædagogikkens rolle under forandring. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2007, nr. 3, Skjerbæk, Oluf J.: Børne- og ungdomshjemmenes udvikling fra ca til I: Socialpædagogen. Årg. 26 (1969), Skjerbæk, Oluf J.: Dansk børneforsorg gennem 50 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 50 (1955), Skjerbæk, Oluf J.: Den sociale Forsorg for Børn og Unge. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh ; Socialpolitik og døgninstitutioner. En historisk analyse Socialpædagogisk Højskole - november/december Specialehold C 4. Hillerød Steinicke, Jørgen: Fra næstekærlig børnesagsarbejder til professionel socialpædagog. Hørsholm Steinicke, Olaf: Historien om julemærkehjemmene. I: Skolehygiejnisk Tidsskrift. Årg. 69, nr. 4 (1981), 82-90; Ugeskrift for Læger. Årg. 143 (1981), Sund udvikling for mindreårige børn i trængte familier. Beskrivelse af et projekt i Brørup og Holsted kommuner i perioden Ribe Sunesen, Vagn: Streger til en historie om normalisering. I: Specialpædagogik. Årg. 27, nr. 5 (2007), [specialpædagogik, specialundervisning 1970 erne-2007] 567»Så kommer du til et bedre sted -«samtaler med unge, der har været anbragt på institution eller i familiepleje om deres liv og om hvordan truede børn og unge skal hjælpe Red. Henrik Egelund Nielsen. Kbh Udvalget om forebyggende Børneforsorg. I: Rigsdagstidende 1948/49, tillæg A, sp Ungdomshyblernes jubilæum Red. Vibeke Marx. Odense Varmer, Hjørdis: Børnenes vilkår er vigtigst i livet, mente Peter Sabro. I: Sygeplejersken. Årg. 87, nr. 15 (1987), Winther, Jørgen: 10 år med bistandsloven. I: Børn i tiden. Årg

20 (1986), [døgninstitutionssektoren] Børnenes Kontor 572 Børnenes kontor. 50 års jubilæum 2. marts Århus Børnenes kontor fylder 75 år. I: Københavns Kommuneskole. Årg. 66 (1973), Christensen, Per Bo: På ferie gennem 85 år. Børnenes Kontor i Aalborg Aalborg Børne- og ungdomsrådgivningen for Ringkjøbing Amt 575 Børne- og ungdomsrådgivningen Ringkøbing Børneringen 576 Bøgager, Knud og Birgit Fogh- Andersen: Børneringen - 40 år i stadig udvikling. I: Børn i tiden. Årg. 76 (1981), Børnerådgivningscentret for Ribe Amt år Børnerådgivningscentret for Ribe amt. Ribe Børnesagens Fællesråd 578 Boje, Andreas: Nogle hovedlinier i udviklingen. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Boje, Andreas: Børnesagens Fællesråds tilblivelse og første år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Boje, Andreas: Børnesagens Fællesråds tilblivelse og første år. I: Børn i tiden. Årg. 73 (1978), Knudsen, M.: Børnesagens Fællesråd gennem 50 år. I: Børnesagens Tidende. Årg. 48 (1953), Børnetelefonen 582 Christensen, Birk og John Aasted Halse: Børnetelefonen og forældretelefonen. Rapport Rådgivning Kbh Dansk Børnehaveråd 583 Jensen, Margrete: Dansk Børnehaveråd efter I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 26 (1957), Nimb, Augusta: Da Dansk Børnehaveråd blev stiftet. I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 26 (1957), Oldenburg, Inge: Dansk Børnehaveråd I: Dansk Børnehaveråd. Årg. 26 (1957), Dansk Børnehjemsforening 586 Jubilæumsskrift. Dansk Børnehjemsforening Køge Petersen, Poul: Dansk Børnehjemsforening I: Børn i tiden. Årg. 73 (1978), Fédération internationale des communautés éducatives, Danmark 588 FICE gennem 25 år. Red. Søren Hegstrup [FICE: Forening for børn og unges opvækst uden for eget hjem] Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse 589 Jørgensen, Harald: Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse, En pionerindsats ydet af københavnske dommere. Herning Foreningen af Kristensen, Paul: Hundrede års indsats for børn og unge. I: Børn i Tiden. Årg. 77 (1982), [foreningen og dens to børnehjem: Dohns Minde og Øresundshøj i Gentofte] Foreningen til Oprettelse af Landbrugskolonier for fattige Børn 591 Hessel, Tormod Eilif: Foreningen til Oprettelse af Landbrugskolonier for fattige Børn. I: Landbrug, lokalhistorie og langt fra Danmark. Festskrift til Erik Helmer Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag lørdag den 6. juli Red. Dan H. Andersen m.fl. Odense ; Jysk Børneforsorg 592 Jysk børneforsorg Jubilæumsskrift. Århus Jysk Børneforsorg, Århu Beretning for Regnskaber m.v. for Nørgaard, J.: Jysk Børneforsorg i 75 år! I: Børn i Tiden. Årg. 76 (1981),

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

www.paedhist.dk Dansk Pædagogisk Historisk Forening DPHF Nyhedsbrev - marts 2009

www.paedhist.dk Dansk Pædagogisk Historisk Forening DPHF Nyhedsbrev - marts 2009 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer Tiden er inde til Årsmøde og generalforsamling i vor lille forening. Det bliver Torsdag den 23. april kl. 17 på Borgbygård, Englandsvej 358.

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis

A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000. Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis 1 A SELECT BIBLIOGRAPHY OF DANISH WORKS ON THE HISTORY OF TOWNS PUBLISHED 1992-2000 by Imke Hamann-Bock, Stefanie Robl, Thomas Riis BYHISTORISKE HJÆLPEMIDLER XI DANSK KOMITE FOR BYHISTORIE 2005 2 1. Bibliographical

Læs mere

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE Omslag 31/10/02 17:00 Side 1 NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE handler om ni mennesker der hver for sig har haft betydning for udviklingen af det man kalder

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen LITTERATUR: 2009.03.09 Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 93 - Juni 2011 Indhold Introduktion...3 Dagsorden, generalforsamling 2011...4 Formandens beretning (2010)...5 Nye kræfter...6 Rektors dimissionstale 2010... 8 Lise

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del I Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Registratur 2015. Registraturen er udarbejdet af Arkivgruppen: Kirsten Nøhr Christiansen, Ingrid Colmorten, Ole Schultze Henriksen og Bodil Johanson

Registratur 2015. Registraturen er udarbejdet af Arkivgruppen: Kirsten Nøhr Christiansen, Ingrid Colmorten, Ole Schultze Henriksen og Bodil Johanson Registratur 2015 Registraturen er udarbejdet af Arkivgruppen: Kirsten Nøhr Christiansen, Ingrid Colmorten, Ole Schultze Henriksen og Bodil Johanson Dansk Pædagogisk Historisk Forening og Samling : Borgbygård

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2013 Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære

Læs mere

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s 2 011 En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2015 CONTENTS Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden sidst... 7 Politiske diskussioner på solskinsøen... 9 Har det nogen virkning at træne fysisk,

Læs mere

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem

Årsskrift. Jysk børneforsorg/fredehjem Årsskrift 2000 Jysk børneforsorg/fredehjem Leder Jens Erik Hougesen fra projekt Træ & Byg, der har modtaget årets Børnesagspris fra Børnesagens Fællesråd 2 Forsidebillede: Billeder af nogle af foreningens

Læs mere

AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 140 - Marts 2014-10. årgang

AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 140 - Marts 2014-10. årgang AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 140 - Marts 2014-10. årgang Kai Redaktørens spalte Verden forandrer sig mærkeligt. Da jeg var ung og gik i folkeskolens ældste klasse var pengene små, man kunne

Læs mere

DiakonBladet. TEMA: Danske Diakonhjem. Juni 44. årg nr. 3. DiakonBladet2007

DiakonBladet. TEMA: Danske Diakonhjem. Juni 44. årg nr. 3. DiakonBladet2007 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 32007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere