LungePatient.dk. NR. 5 November Lungeforeningen Boserup Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LungePatient.dk. NR. 5 November 2011. Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 LungePatient.dk NR. 5 November 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde

2

3 Tiden farer af sted 2011 synger på sidste vers Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Året 2011 har været et år med masser af aktiviteter. Vi er kommet godt igennem året ved fælles hjælp, til de udfordringer der nu har været, men viljen til at hjælpe de lungesyge har stået øverst på listen, hvor vi sammen med Danmarks Lungeforening har gjort fælles front for lungesagen. Men inden vi ser os om, er juletiden over os, med rigtig mange gode oplevelser og hvor vi kan få tid til at nyde hinanden, og husk så på, hvor let det er at bringe glæde bare med et enkelt smil. Det er dog vigtigt at skelne mellem den brede støtte til egenomsorg, der henvender sig til flertallet af kronikere, der i høj grad selv kan tage vare på egen behandling og forebyggelse ved tilstrækkelig information og aktivering, og den smalle støtte til egenomsorg, der fokuserer på nødvendig patientuddannelse for at sikre en effektiv indsats, når der er tale om sværere, flere eller komplicerede tilstande. Ved at skelne sikrer man sig at ramme det behov, der er for at støtte patienternes egenomsorg i relevant omfang. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens Tlf , Mobil Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Petersen Grethe Jørgensen Ferie-, kursus- og rehabeliteringscentret Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer: tlf Bomi-Parken plejehjem og aktivitetscenter, Gyldenrisvej 4, 2300 København S Administrationskontor tlf Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skander borg Tlf Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5B, 6900 Skjern Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 180 kr. for BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne: januar, marts, juni, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 1/2012: 18. november 2011 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af LungePatient.dk Forsidebilledet: Overrækkelse af donation fra TrygFonden. KOL-dag den 16. november På den internationale KOL-dag, vil vi have mange fælles arrangementer rundt om i landet sammen med vores lokalafdelinger og Danmarks Lungeforening, hvor vi vil være ude med både lungefunktionstest og oplysninger om, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, da der stadig er flere, som pådrager sig en lungesygdom. Se mere om, hvor der er arrangementer rundt om i landet denne dag på og Støtte til patientens egenomsorg Et væsentligt emne i et forløbsprogram er egenomsorg. Det er helt centralt, at patienter med KOL undervises i egen sygdom og derigennem tilegner sig kompetencer, der støtter evnen til egenomsorg. Øget egenomsorg har vist sig at have effekt på akutte forværringer og viden om, hvordan KOLpatienten skal forholde sig i forskellige situationer. Indhold Ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret På Boserup Minde i Glamsbjerg har der igen været stor aktivitet året igennem, hvor vi har haft mange kurser, ferietur og mange dejlige gæster. Jul og nytår er der igen rigtig stor søgning til. Tak for et godt og aktivt år både til lokalafdelingerne og her i landsforeningen. Tak til vores aktive bestyrelsesmedlemmer, til medlemmerne for deres indsats og gode humør i det daglige arbejde. Helge Petersen Landsformand Psykologisk støtte ved KOL Julearrangement med Lasse & Mathilde Tuberkulose Møde i NHL Hvervekampagne Sund Livsstil i Øksnehallerne i København International KOL-dag Julestue Ny forstander i plejecenteret Bomi-Parken den 1. oktober Lommebog/kalender for år Uændret kontingent for Donation fra TrygFonden Renovering af værelser i Glamsbjerg Handicaporganisationernes nye hus Nyt tilbud til LungePatient.dk s medlemmer Lokal/kurer Krydsord Lokalafdelingsadresser LungePatient.dk nr

4 Psykologisk støtte ved KOL Hjælp til at udfolde sig trods langvarig sygdom Af Psykolog Margrethe Thormann Rhiger Lars er først i halvtredserne og har gennem snart en del år levet med KOL i moderat grad. Han har generelt affundet sig med de konsekvenser, som den nedsatte lungefunktion betyder for hans hverdag, men får stadigt sværere ved at tackle de perioder, hvor sygdommen er i forværring eller humøret svigter. På de tidspunkter har KOL en og helbredet det med at fylde det hele. Ved akutte forværringer i lungefunktionen må Lars somme tider indlægges, og kalenderen ryddes for ting, som ellers giver ham et dyrebart og temmelig hårdt tiltrængt psykisk overskud: Golf, samvær med venner og familie, freelanceopgaver som bygningskonstruktør og havearbejde. Han fyldes i disse perioder let af en masse negative tanker og følelser, og en hidtil ukendt og skræmmende fornemmelse af at være sat ud af spillet. En følelse af ligeså godt at kunne lade være med at planlægge og glæde sig til noget, når helbredet alligevel ofte spænder ben for det, han har sat sig i hovedet. På det seneste er de dårlige perioder ifølge både Lars og familiens øvrige medlemmer begyndt at brede sig rigeligt, og familien brokker sig nu og er bekymrede over, at Lars nu i flere sammenhænge har meldt fra i forhold til fælles ture. Han er også blevet mere indesluttet. Efter flere aflyste fisketure er den yngste søn nu helt holdt op med at regne med sine aftaler med Lars, og Lars og hans hustru supplerer hinanden i deres beskrivelse af, hvordan familien gradvist er begyndt at fungere anderledes end tidligere, idet enhver i stigende grad passer sit. Der er tendens til, at familien undgår Lars og ikke stiller krav til eller forventer noget særligt af ham. De skåner ham også ved ikke længere at give åbenlyst udtryk for deres skuffelse eller irritation, når han melder fra i sidste øjeblik. Det er nu også ubegribeligt, så hurtigt dagsformen somme tider kan skifte fra det ene øjeblik til det næste, og det kan være svært at vide, hvornår et Nej, desværre! er begrundet i manglende evne (grundet sygdommen) eller derimod manglende lyst og vilje. Det er tydeligt, at Lars og hans hustru har et tillidsfuldt forhold til hinanden. De er gode til at beskrive situationen, og til at give hinanden plads til at se situationen forskelligt. Alligevel er der også mange lighedspunkter: Begge er forskrækkede over at opdage, hvordan Lars skubber familien fra sig, og familien medvirker til Lars isolation ved i stigende grad at undgå ham. Dét har aldrig været intentionen! Tvært imod savner de ham, meget. En negativ spiral er i gang. Heldigvis kan den vendes, men det kræver ofte hjælp udefra. For Lars vedkommende voksede fornemmelsen af, at han for både sin og familiens skyld var nødt til at gøre endnu et forsøg på at finde frem til et mere tilfredsstillende liv med sin sygdom. Han og familien var på dette tidspunkt løbet tør for både idéer og kræfter til selv at gøre noget ved situationen. De kontaktede en psykolog efter at være blevet afklarede med, at de ikke kunne komme længere på egen hånd men havde behov for hjælp udefra. Selvom tidligere tiders tabu omkring brug af psykologhjælp for længst at krympet betragteligt, er det min opfattelse, at det for de fleste stadig er lettere at opfordre en bekendt til at opsøge en psykolog, end det er selv at kontakte en. For nogen opleves det ganske givet som at smide håndklædet i ringen at erkende, at man denne gang ikke kunne rede sig selv op af grøften, mens andre i høj grad betragter det at opsøge en psykolog som at tage tyren ved hornene. For flertallet er der ganske givet tale om en god blanding. Selvstændighed og livskvalitet, er det muligt med KOL? Lars hedder ikke Lars i virkeligheden, og kunne ligeså godt hedde Kim, Tove eller noget helt tredje. Den skildrede menneskelige livssituation er imidlertid virkelig nok, og er et sammenkog af samtaleforløb, jeg som psykolog har varetaget i familier, som lever med KOL inde på livet. I denne sammenhæng tjener historien om Lars imidlertid som eksempel på, hvorfor det i visse tilfælde kan være brugbart for mennesker med KOL at kontakte en psykolog. Ikke to mennesker er ens, og af samme grund er der heller ikke to mennesker, for hvem dét at leve med en længerevarende sygdom som KOL har den helt samme betydning. Betydningen er dybt personlig for den enkelte, og afhænger i øvrigt bl.a. af køn, alder, personlighed, identitet, boligforhold og tilgængelig social støtte. Alligevel er det min erfaring, at det overordnede formål med psykologiske samtaleforløb næsten altid vil være at indkredse: Hvordan finder jeg mig til rette og lever med min sygdom med størst mulig selvstændighed og livskvalitet? I den sammenhæng viser det sig ofte at være relevant at komme ind på eksempelvis selvbebrejdelser, skyldfølelser og skam, som ofte finder næring og forstærkes af den samfundsmæssige stigmatisering af rygning og rygere. For andre fylder angst meget. Både som reaktion ved opstået åndenød, men også i form af forventningsangst, nemlig angsten for, at en forværring er på vej. Andre tumler med megen vrede over sygdommens indgriben i hverdagen, og forvirring og usikker identitetsfølelse, 4 LungePatient.dk nr

5 fordi sygdommen udfordrer vores selvopfattelse og syn på egne muligheder. Desuden kan nævnes generelt svækket initiativ, seksuelle problemer, depression etc. Opremsningen er ikke udtømmende, men kan muligvis illustrere på hvilke områder en psykolog kan være behjælpelig i forhold til mennesker, som lever med KOL. Den jeg er Som psykolog kan jeg hjælpe den enkelte ved eksempelvis at skabe klarhed over, hvilke forandringer, der er sket som følge af sygdommen, samt hvilken betydning disse forandringer har på et personligt plan. Ofte vil samtalerne stræbe efter at få lidt ro og styr på det ofte forvirrende kaos, som mange oplever, når humøret, kræfterne og fremtidsplanerne ændrer sig i samme takt som sygdommen påvirker funktionsniveauet. Det er min erfaring, at i jo højere grad, den enkelte og dennes familie kan støttes til at rumme udsvingene, og den deraf afledte usikkerhed, jo mere er vejen banet for, at den enkelte kan genopbygge et fundament at stå på og etablere en rød tråd at holde fast i, at holde fast i den, man er. At holde fast i sig selv. Dette gælder både det lungesyge menneske og mennesker i dets umiddelbare nærhed. Jeg har erfaret, at det ofte er en overordentlig vanskelig opgave at acceptere KOL og dens følgevirkninger som en del af tilværelsen, man har begrænset indflydelse på. Samtidig er det for alle parter en krævende opgave løbende at være parat til at justere måden at håndtere hverdagens mange gøremål, når trætheden i perioder er massiv, man får åndenødsanfald eller tvært imod er inde i en relativ stabil periode præget af overskud og mod på livet. Men det er et vilkår, at livet bevæger sig, sygdommen rører på sig, og den enkeltes evner og muligheder for at håndtere de udfordringer, som følger med, ændrer sig. Derfor er det af central betydning, at mennesker med KOL (og det private og professionelle netværk omkring Jer) bevarer blikket for, det som er muligt lige nu. Nok betegnes KOL som værende kronisk, men tilværelsen med KOL og vores syn på de barrierer og måske muligheder, som kan følge med sygdommen, er det langt fra. På det punkt er scenariet ofte det samme i mine individuelle samtaler såvel som samtaler med par: I løbet af et samtaleforløb kan sygdommen skifte mange gange fra at være altoverskyggende og markant i forgrunden for alt andet, til at være trængt mere eller mindre i baggrunden (eller ud af billedet!). Forandring er stort set altid mulig. Især hvis man får hjælp til det. Psykolog eller ej. Margrethe T. Rhiger har praksis i Hørsholm. Klinikken er tilgængelig for alle. For yderligere information henvises til Julearrangement med Lasse & Mathilde Den 7. december er der gratis adgang for medlemmerne af LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening til et fælles arrangement kl Arrangementet finder sted i kirkesalen på 15. sal i højhuset på Odense Universitetshospital. Da det vil være fornuftigt at komme i god tid, er det nødvendigt at betale for parkeringen indtil kl. 16. Herefter er der gratis parkering på alle ringspladserne. parke- Efter en kort velkomst vil Mathilde fortælle om baggrunden for at sige ja til dette arrangement. Derefter vil hun og Lasse underholde. Der vil være gratis kaffe og kage til alle. Lasse & Mathilde stiller op for sagen og leverer nogle af deres mange gode sange denne eftermiddag. LungePatient.dk nr

6 Forbedring åndedrag for åndedrag Pep/Rmt er et veldokumenteret behandlingstilbud til dig der har akut eller kronisk obstruktiv lungelidelse. Din behandling skal foregå via egen læge, men du er altid meget velkommen til at kontakte os på telefon med dine spørgsmål. Besøg Astra Tech A/S Roskildevej 163, 1. t.h Albertslund Invacare SOLO 2 Uafhængighed mobil iltkoncentrator giver LIVSKVALITET Invacare SOLO 2 -mobil iltkoncentrator klik ind og læs mere om Invacares stilfulde og bærbare iltforsyninger, der er ideelle for den aktive bruger, der vil undgå en begrænset hverdag. Invacare-Shop.dk Invacare XPO 2 -bærbar iltkoncentrator Invacare A/S - Sdr. Ringvej Brøndby - Tlf LungePatient.dk nr

7 Tuberkulose WHO advarer Vesteuropa mod tuberkulose Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer de vesteuropæiske lande om den stærkt alarmerende stigning i antallet af tuberkulosetilfælde. Specielt London er hårdt ramt. Ud af de mere end nye tilfælde, der årligt rapporteres i Vesteuropa, udgør London de tilfælde. Heraf er de 700 tilfælde multiresistente. Tuberkulose er en gammel sygdom, der aldrig forsvandt, og nu udvikler den sig for alvor, siger Europa-direktør i WHO, Zsuzsanna Jakab. Vi bliver nødt til at finde nye våben til at bekæmpe den, tilføjer hun. Statistikken er skræmmende. Dette er en meget dramatisk situation, siger Lucica Ditiu fra organisationen Stop TB Partnership. Hvad er tuberkulose? Tuberkulose er en infektionssygdom, der skyldes tuberkelbakterien. Sygdommen optræder som oftest i lungerne, men kan også ramme andre organer i kroppen. Kun en ud af ti, som smittes med tuberkulose, udvikler sygdommen. Det afhænger af, hvor levedygtig bakterien er, og hvor stor modstandskraft den enkelte person har. Bakterien kan sove i kroppen i flere år, før den aktiveres og gør den smittede syg. Sygdommen bryder oftest ud, når personen har en generelt dårlig almentilstand. Dette kan skyldes et svækket immunforsvar, som følge af sygdom eller alderdom, dårlige levevilkår eller lignende. Tuberkulose slår årligt 1,7 million mennesker ihjel på verdensplan, og særligt Østeuropa og det centrale asien er hårdt ramt. De særlige multiresistente og omfattende medicinresistente former for tuberkulose vil koste tusindvis af europæere livet, hvis ikke myndighederne formår at standse dens fremmarch, skriver Reuters. Disse typer er svære at behandle og smitter i øjeblikket mennesker hvert år. WHO har fremlagt en handlingsplan, der forventes at forebygge dødsfald inden Møde i NHL På NHL s møde i København den oktober 2011 drøftede man tuberkulosens udbredelse samt faren ved rygning NHL har i efterhånden mange år beskæftiget sig med tuberkulosen, specielt i de baltiske lande. Her deltager man også i projekter, der skal bremse tuberkulosens fremmarch. NHL har over en 10 årig periode været i gang i de baltiske lande, hvor man har instrueret vores nabolande i de mest basale ting som bl.a. hygiejne og omgang med de tuberkuloseramte mennesker samt opbygningen af lokalgrupper. NHL er bekymret over, at tuberkulosen igen er i stigning på vores breddegrader. LungePatient.dk nr

8 Entreprenør og Nedbryder Arbejde m/ gravemaskine, rendegraver og minigraver Planering og belægningsarbejde Nedbrydningsarbejde Flisebelægning Oprensning af grøfter og søer Jan Møller Saturnvej 17, Hadsten Tlf Mobil Tryghed i sengen 8 LungePatient.dk nr

9 Hvervekampagne 2011 Tegn 10 nye medlemmer og vind et gavekort til et minicruise Dette gavekort kan blive dit Hvis du tegner 10 nye medlemmer til foreningen inden den 31. december 2011, deltager du i lodtrækningen om et gavekort til et minicruise. Der udloddes i alt 20 gavekort for 2 personer til en værdi af 690 kr. Et kampagnemedlemskab koster 50 kr. for resten af året. Som medlem er man med til at støtte lungesagen, og man får del i alle vores tilbud: arrangementer, kurser samt ferieophold. Man får også tilsendt vores medlemsblad. Se mere på vores hjemmeside Alle medlemmer kan deltage i kampagnen, og nedenstående kupon kan anvendes. Vinderne får direkte besked. Ja, jeg ønsker at være medlem af LungePatient.dk Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf. nr.: Hvervet af: LungePatient.dk Kuponen indsendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg. LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE LungePatient.dk nr

10 Benny Johansen & Sønner A/S Kirkevej Smørum Tlf: Fax: Jernbane Apoteket LØVE APOTEKET RANDERS 10 LungePatient.dk nr

11 Sund Livsstil i Øksnehallerne i København den september 2011 LungePatient.dk deltog i årets livsstilsmesse i dagene fra den 23. til den 25. september Det var Københavns afdeling, der stillede med deltagerne på messen Af Anne-Lise Nerving, for LungePatient.dk Københavns afdeling Sund Livsstilsmessen i København var i år flyttet fra Forum til Øksnehallerne på Halmtorvet på Vesterbro. Det var en stor sundhedsmesse med mange varierende tilbud til dig, der gerne vil se nyheder om sundhed og sund livsstil. Den var besøgt af næsten personer. Messen var åben hver dag fra klokken 10 til 18. På Sund Livsstilsmessen kunne du blandt andet opleve alternative behandlingsformer og velvære, behandlinger, helsekost, kosttilskud og naturlægemidler. Derudover var der en del patientforeninger, hvoraf vi var en af dem. Du kunne få oplysninger om patientforeningernes virke for patienter. I LungePatient.dk kunne du f.eks. få målt din lungefunktion. I de tre dage messen varede, målte vi omkring 625 personers lungefunktion. Ud af disse 625 personer opfordrede vi omkring 15 % til at gå til egen læge til yderligere lægekontrol. De var enten ikke under lægebehandling, og med den lungefunktion, vi målte, kunne mange af dem måske have gavn af medicin til at afhjælpe nogle af deres gener. Så alt i alt var det en travl messe, men vi følte også, at vi hjalp en masse mennesker til at få bedre kontrol med deres lungefunktion, og dermed bevare deres helbred i en længere periode. Næste messe i Øksnehallerne finder sted den september 2012 To foreninger - ét mål LungePatient.dk bygger netværk med andre, der arbejder for lungesagen. Vi samarbejder derfor med Danmarks Lungeforening for at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter i begge foreninger. Se for arrangementer. To foreninger - ét mål LungePatient.dk To foreninger nr ét mål 11

12 International KOL-dag onsdag den 16. november Årets tema er: Kend dine lunger! Der vil igen i år være arrangementer rundt omkring i landet for at gøre opmærksom på patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Her kan man de fleste steder for målt sin lungefunktion og få en snak om lungerne. At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion. Man får besvær med vejrtrækningen. Man kan måske slet ikke gå op ad en trappe. Ofte må man give op over for selv små fysiske anstrengelser, fordi man bliver alt for hurtig træt. Det er en stor belastning i hverdagen. Ofte kommer det snigende, og man mærker det ikke før, det bliver udtalt. Diagnosen KOL kan kun stilles ved måling af lungefunktionen Sygdomserkendelsen kommer først, når man opdager, at det går ned at bakke med lungefunktionen, og man føler sig dårlig tilpas. Med den tiltagende åndenød følger en angst for at bevæge sig, hvilket medfører en mere stillesiddende tilværelse med deraf følgende dårligere kondition. Dermed er den onde cirkel i gang: dårlig kondition, stillesiddende tilværelse, angst, isolation og tit også depressioner. Derfor er rehabilitering stærkt påkrævet omgående, når diagnosen stilles. På den internationale KOL-dag vil LungePatient.dk være med til at gøre opmærksom på KOL-handicappet. Kom derfor og få lavet en lungefunktionsmåling. Har du risiko for KOL? 1. Er du mere end 35 år? 2. Har du gennem flere måneder haft daglig hoste? 3. Har du ofte slim i luftvejene? 4. Bliver du let forpustet, f.eks. når du skal op af trapper? 5. Er du ryger eller ex-ryger? Hvis du kan svare ja til mindst 3 af disse spørgsmål, så mød op på KOL-dagen og få målt din lungefunktion. Du kan holde dig ajour om de forskellige arrangementer på vores hjemmeside Her kan du læse, hvilke arrangementer, som vi kender til. På Danmarks Lungeforenings hjemmeside kan du se arrangementer, i deres regi. Ånd Lettet Op afholder et arrangement i København denne dag. Se tid og sted på 12 LungePatient.dk nr

13 Julestue i Glamsbjerg fra 29. nov dec Vi arrangerer julestue for vores medlemmer. Kom og fordyb dig i lidt julehygge sammen med andre, hvor du kan lave forskellige former for juledekorationer. Vi vil sørge for, at der bliver en stor juleworkshop med forskellige arbejdende værksteder. Man deltager efter lyst og formåen. Huset skal julepyntes, og du laver selvfølgelig også dekorationer til at tage med hjem. Du kan også lave andre ting f.eks. juleklip og anden julestads. Køkkenet sørger for dejlig julemad, julegløgg og julesmåkager. Da der er begrænset plads, bør du tilmelde dig hurtigst muligt. Perioden: 29. november - 5. december Pris: kr. Ny forstander i plejecenteret Bomi-Parken den 1. oktober 2011 Af Anne-Lise Nerving, Bestyrelsesformand for Bomi-Parken Efter vores forstander igennem de sidste 13 år Hanne Marboe gik på pension i juni måned, har vores souschef været konstitueret i stillingen som forstander. Vi har haft stillingen opslået to gange, og ansættelsesudvalget har sidste gang valgt Helle Christiansen som ny forstander. Helle Christiansen begyndte i sin nye stilling mandag den 3. oktober. for bestyrelsen Anne-Lise Nerving og konstitueret forstander Bine Larsen har sammen med den nye forstander Helle Christiansen udarbejdet en plan for introduktion af Helle i den nye stilling. Helle bliver præsenteret for alle internt i Bomi-Parken i de første 14 dage, og siden for vores samarbejdspartnere inden for lokalområde Amager og Københavns kommune. Torsdag den 13. oktober fejrer alle Bomi-Parkens fødselsdag med en fest på plejehjemmet. LungePatient.dk nr

14 Lommebog/kalender for år 2012 Medlemmer har nu muligt for at få en lommebog/kalender for år Du kan hente den i din lokalafdeling efter 20. november Du kan også indsende en kuvert med navn og adresse til din lokalafdeling. Se adresserne på side 30. Kuverten skal være frankeret med 16 kr. Lokalafdelingen sender den til dig så hurtig som muligt. Uændret kontingent for 2012 For andet år i træk forbliver kontingentet uændret 180 kr. Vi udsender opkrævningerne for 2012 i sidste halvdel af december måned. Så hvis du ikke har modtaget en opkrævning ved årsskiftet, så ring venligst til os på telefon Beløbet skal betales senest den 30. januar Det er vigtigt, at der ikke rettes i det fortrykte beløb på indbetalingskortet, da indbetalingerne bliver behandlet automatisk i vores system. Tilmeld dig Betalingsservice og spar penge Hvis ikke du allerede er tilmeldt, så tilmeld kontingentopkrævningen til betalingsservice, så bliver det betalt til tiden hverken for tidlig eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken og sparer samtidig portoen på op til 25 kr. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside på eller kontakt os på tlf Træk beløbet fra i skat Du kan få fradrag i skatten, hvis du indbetaler et beløb til os jf. ligningslovens 8 A. Du kan fratrække op til kr. i Husk at oplyse dit cpr. nr., idet vi automatisk indberetter beløbet til SKAT. Ring til os på , hvis du har spørgsmål. Donation fra TrygFonden Donation af kr. til kursusaktiviteter TrygFonden ønsker at styrke vores kursusaktiviteter og har doneret kr. Selve overrækkelsen foregik den 11. oktober i Glamsbjerg, hvor Bent Claudi Lassen overrakte checken. Pengene vil jf. ansøgningen blive anvendt til et nattevagtskursus samt 4 netværkskurser. Nattevagtskurset Nattevagtskurset bliver afviklet i første halvår af På dette kursus får både nuværende og kommende nattevagter ajourført deres viden samt får tilført den nyeste viden indenfor området af vores faglige dygtige undervisere. Tryghed er en af vores mærkesager, og med et godt uddannet team af nattevagter skaber vi nogle trygge rammer for vores mange gæster og kursister i Glamsbjerg. Netværkskurserne Netværkskurserne bliver afviklet løbende med start sidst i oktober måned Dette kursus handler både om viden og vidensdeling samt selve det rent praktiske at få startet en gruppe op. Bl.a. spørger psykologen, om det er almindelig at have det, som man har det, og hvordan man løser hverdagens udfordringer? Kurset vil hjælpe med at udskifte følelsen af isolation med en følelse af ikke at være alene om sygdommen. 14 LungePatient.dk nr

15 Renovering af værelser i Glamsbjerg Vi har fået en donation på kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Beløbet er øremærket til renovering af værelserne på Boserup Minde i Glamsbjerg Vi er meget glade for, at fonden efter flere ansøgninger gennem årene har set velvilligt på vores ansøgning om renovering af værelserne og har doneret kr. I uge 39 gik vi i gang med det første værelse på første sal. Renoveringen laves i etaper afhængig af belægningen i huset, for ikke at genere gæster og kursister. Arbejdet udføres af frivillige hjælpere, for at minimere udgifterne. Så derfor søger vi frivillige, der vil hjælpe. Er du tidligere håndværker, eller har du skruet hænderne rigtigt på, er du meget velkommen til at kontakte Birthe Petersen på telefon Du kan også sende en mail på Handicaporganisationernes nye hus Siden pressemødet den 6. september 2010, hvor det blev offentliggjort, at det var Team NCC, der havde vundet totalentreprisen på verdens mest tilgængelige kontorhus, er første spadestik blev taget. Det foretog formand for DH, Stig Langvad, den 9. maj i år. Rammerne var perfekte. Der var stort fremmøde, strålende sol og blå himmel. Byggeriet forventes færdigt ultimo september I det nye domicil i Taastrup samles 17 ud af DH s 32 organisationer. Der bliver ca. 265 ansatte, godt en femtedel af de ansatte har et handicap. De organisationer, som ikke flytter med, vil naturligt også ses som brugere af husets faciliteter, og der vil blive skabt rum til fælles projekter på tværs af organisationerne. Gode dagslysforhold i alle kontorer vægtes højt, og man har derfor valgt at udforme huset som en søstjerne med arme samlet omkring et centralt atrium, der binder huset sammen i alle etager, og hvor mellemrummene mellem armene giver dagslys til kontorerne. Følg processen på Tlf Adelgade Hobro LungePatient.dk nr

16 Schreiners Bøger og papir Søndergade Glamsbjerg Tlf Østergade Assens Tlf Bredgade Aarup Tlf Ventilationshuset Forvent mere af os... Mirabellevej 11 E 8930 Randers IOFs nye program er på gaden. Ring på tlf og få det sendt til døren eller læs det nu på iof.dk 16 LungePatient.dk nr

17 Nyt tilbud til LungePatient.dk s medlemmer Nyt rejseselskab for lungesyge Et helt nyt rejsekoncept til mennesker netop med lunge- og hjertesygdom og deres partnere. Nicolas Nyemann fra Fysiorejser understreger, at der i deres rejsekoncept ikke findes løftede pegefingre. Til gengæld vil de gode oplevelser, glæden, samværet, velvære og ikke mindst skønne ferieoplevelser være omdrejningspunktet for rejserne. Dagene vil typisk bestå af morgentræning, diverse foredrag, individuelle samtaler med sygeplejersken om f.eks. medicin og rygestop og en snak med fysioterapeuten om træning, samt en masse hygge og gode ferieoplevelser. Fysiorejsers mål er klart og tydeligt: Vi vil tilbyde mennesker med lunge- og hjertesygdom og deres pårørende en oplevelse for livet På rejserne vil der altid være mindst én fysioterapeut og én sygeplejerske med. Fysiorejser mener, det er vigtigt, at personalet har mange års erfaring med at hjælpe mennesker med forskellige behov og problemstillinger. Det skal være med til at give kunderne oplevelsen af tryghed og en positiv atmosfære. Samværet med andre mennesker i samme båd vil også være med til at skabe fælles ånd og netværk. Vi håber, at deltagerne vil bruge hinanden. At de vil dele deres erfaringer og oplevelser. Det kan være en stærk motiverende faktor og være med til at gennemføre eventuelle nødvendige livsstilsændringer udtaler sygeplejerske Merete. Fysiorejser har en vision om at blive det førende rejseselskab indenfor træningsrejser til mennesker med lunge- og hjertesygdom. De beskriver, at dette skal nås med omhu, omsorg, højt serviceniveau og troværdighed. Rejserne vil være til nøje udvalgte ældre- og handicapvenlige destinationer i det lune Sydeuropa. Rejserne ligger i forårs-, efterårs- og vinterperioder. I Fysiorejser glæder de sig meget til rejserne og fortæller, at der er mulighed for at søge Danmarks Lungeforening om økonomisk støtte til turen i form at et legat. Du kan læse mere på om rejserne, datoer, destinationer, priser m.m. Du kan også kontakte deres sygeplejerske Merete direkte på telefon: LOKALAFDELINGER Kurer GLAMSBJERG FERIEPLAN november- december 2011 Ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter nov. - dec. 2011: 01. november 07. november 08. november 14. november 22. november 28. november Julestue: 29. november 05. december Jul: 23. december 27. december Nytår: 30. december 03. januar 2012 Pris for medlemmer i 2011: Rekreation pr. uge kr. Julestue kr. Jul kr. Nytår kr. Henvendelse til LungePatient.dk på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Fredag kl Kontaktperson: Birthe Petersen. Mail: LungePatient.dk nr

18 ODINSVEJ VOJENS Lyngbyvej København Ø. Tlf LungePatient.dk nr

19 Kurer Fødselsdagskalender 65 år Erik Nissen, bestyrelsesmedlem i Sønderjydsk afdeling, fylder 65 år den 1. december Københavns afdeling KOL-dag International KOL-dag onsdag den 16. november Københavns afdeling er i år at finde 4 forskellige steder i området: Vi deltager i Tårnby sundhedshus fra kl. 10 til 14. Kom og få taget Jeres lungefunktion og snak med en fra vores bestyrelse. Vi er på Greve Bibliotek fra kl. 12 til 16. Også her kan I få målt Jeres lungefunktion eller få en snak med en fra vores bestyrelse. Vi er på Rønne sygehus, hvor Susanne Brink Larsen kan fortælle om KOL. Vi er med i Ånd Lettet Op, se nærmere på landsforeningens hjemmeside. Netværksmøde i Greve Efter et godt netværksmøde på Greve Bibliotek den 6. oktober med en diætist, indbyder vi nu til næste netværksmøde: Den 1. december 2011 fra kl. 16 til 18 på Greve Bibliotek, Portalen, 2670 Greve. På mødet vil en fra apoteket fortælle om medicin til KOLpatienter. Mød op og få kontakt med andre KOL-patienter. Hvis du ikke fik målt din lungefunktion den 16. november 2011 på KOL-dagen, er vi til stede på Greve Biblioteket fra kl. 12 til 15 her den 1. december Julemøde Julemøde den 9. december 2011 fra kl på Studsbøl Alle 45. Vi holder som sædvanligt julemøde for vores medlemmer, hvor I har mulighed for at møde bestyrelsen. Vi får et glas gløgg og lidt knas og hygger sammen. Tilmelding til kontoret senest torsdag den 1. december. Netværksmøde på Bornholm Den 29. september 2011 gik godt. Vi aftalte, at det næste møde skulle være i marts Nærmere om næste møde i blad nr Med venlig hilsen Bestyrelsen Lolland-Falster afdeling KOL-dagen På KOL-dagen, den 16. november 2011 vil vi være til stede på Løve Apoteket i Nakskov i tidsrummet kl. 10 til kl. 13. Kom og få en snak med os og få foretaget en gratis lungetest. Jul og nytår LungePatient.dk - Lolland-Falster afdeling ønsker vore medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi har været glade for at se så mange medlemmer på vores tur til Sporvognsmuseet i Ringsted. Vi påtænker at lave en ny udflugt i foråret 2012 og håber på stor tilslutning. Nordfynsk afdeling Bestyrelsen Info Året er ved at rinde ud, og I har lige modtaget dette års udgave af BM-Julen, så hermed vil bestyrelsen gerne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Generalforsamling Afdelingen vil hermed bekendtgøre, at næste års generalforsamling bliver lørdag den 18. februar, og der kommer nærmere info om tid og sted i næste blad. Jule bankospil Der er mange, der har tilmeldt sig allerede, men det kan nås endnu. Det var altså, lørdag den 3. december 2011 kl. 13, at afdelingen afholder vort populære bankospil i Seniorhuset. Alle medlemmer og venner er velkomne, og det vil, som det plejer, være med mange gode gevinster. Prisen er: Medlemmer incl. 3 kort: 70 kr. Ikke medlemmer incl. 3 kort: 100 kr. Ekstra kort: 10 kr. I prisen er inkluderet 3 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand. Tilmelding skal ske senest mandag den 14. november til kontoret mandage mellem kl. 14 og kl. 17, tlf eller formand Frede Jensen tlf Vi glæder os til at ser Jer. Bestyrelsen LungePatient.dk nr

20 Klinik for fodterapi Nyvej Ringe Tlf LungePatient.dk nr

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014 LungePatient.dk NR. 5 November 2014 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Aakirkeby Vesterbro 7 3720 Aakirkeby Telefon 56 97 45 30 Årsskiftet

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 3 2011 1 Sol og sommer Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2015 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde To foreninger - et mål Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2010 1. NR. 4 September 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2010 1. NR. 4 September 2010 LungePatient.dk NR. 4 September 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 4 2010 1 Sommeren går på hæld Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 8 November 2005 LUNGEFORENINGEN International KOL-dag BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 2 Marts 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 2 Marts 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 2 Marts 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Bestyrelsesmedlem: Birger Christiansen, Kodrivervænget 7, Dyrup, 5250 Odense SV, tlf. 22 92 60 42

Bestyrelsesmedlem: Birger Christiansen, Kodrivervænget 7, Dyrup, 5250 Odense SV, tlf. 22 92 60 42 Lokalafdelinger: Lolland-Falster afdeling (3) Bank: Reg.nr. 0693 konto nr. 2815632809 Formand: Marie Christoffersen, Eiglersvej 44, 4900 Nakskov, tlf. 54 92 46 91 Næstformand: John Hansen, Eiglersvej 8,

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde KOL 310337 Vang Rasmussen A/S September 2011 Resp 11.53698D Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 1 Januar 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Velkommen til 2012 Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2009 1. NR. 4 August 2009

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2009 1. NR. 4 August 2009 LungePatient.dk NR. 4 August 2009 Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 4 2009 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere