LungePatient.dk. NR. 5 November Lungeforeningen Boserup Minde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LungePatient.dk. NR. 5 November 2011. Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 LungePatient.dk NR. 5 November 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde

2

3 Tiden farer af sted 2011 synger på sidste vers Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Året 2011 har været et år med masser af aktiviteter. Vi er kommet godt igennem året ved fælles hjælp, til de udfordringer der nu har været, men viljen til at hjælpe de lungesyge har stået øverst på listen, hvor vi sammen med Danmarks Lungeforening har gjort fælles front for lungesagen. Men inden vi ser os om, er juletiden over os, med rigtig mange gode oplevelser og hvor vi kan få tid til at nyde hinanden, og husk så på, hvor let det er at bringe glæde bare med et enkelt smil. Det er dog vigtigt at skelne mellem den brede støtte til egenomsorg, der henvender sig til flertallet af kronikere, der i høj grad selv kan tage vare på egen behandling og forebyggelse ved tilstrækkelig information og aktivering, og den smalle støtte til egenomsorg, der fokuserer på nødvendig patientuddannelse for at sikre en effektiv indsats, når der er tale om sværere, flere eller komplicerede tilstande. Ved at skelne sikrer man sig at ramme det behov, der er for at støtte patienternes egenomsorg i relevant omfang. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens Tlf , Mobil Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Petersen Grethe Jørgensen Ferie-, kursus- og rehabeliteringscentret Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer: tlf Bomi-Parken plejehjem og aktivitetscenter, Gyldenrisvej 4, 2300 København S Administrationskontor tlf Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skander borg Tlf Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5B, 6900 Skjern Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 180 kr. for BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne: januar, marts, juni, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 1/2012: 18. november 2011 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af LungePatient.dk Forsidebilledet: Overrækkelse af donation fra TrygFonden. KOL-dag den 16. november På den internationale KOL-dag, vil vi have mange fælles arrangementer rundt om i landet sammen med vores lokalafdelinger og Danmarks Lungeforening, hvor vi vil være ude med både lungefunktionstest og oplysninger om, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, da der stadig er flere, som pådrager sig en lungesygdom. Se mere om, hvor der er arrangementer rundt om i landet denne dag på og Støtte til patientens egenomsorg Et væsentligt emne i et forløbsprogram er egenomsorg. Det er helt centralt, at patienter med KOL undervises i egen sygdom og derigennem tilegner sig kompetencer, der støtter evnen til egenomsorg. Øget egenomsorg har vist sig at have effekt på akutte forværringer og viden om, hvordan KOLpatienten skal forholde sig i forskellige situationer. Indhold Ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret På Boserup Minde i Glamsbjerg har der igen været stor aktivitet året igennem, hvor vi har haft mange kurser, ferietur og mange dejlige gæster. Jul og nytår er der igen rigtig stor søgning til. Tak for et godt og aktivt år både til lokalafdelingerne og her i landsforeningen. Tak til vores aktive bestyrelsesmedlemmer, til medlemmerne for deres indsats og gode humør i det daglige arbejde. Helge Petersen Landsformand Psykologisk støtte ved KOL Julearrangement med Lasse & Mathilde Tuberkulose Møde i NHL Hvervekampagne Sund Livsstil i Øksnehallerne i København International KOL-dag Julestue Ny forstander i plejecenteret Bomi-Parken den 1. oktober Lommebog/kalender for år Uændret kontingent for Donation fra TrygFonden Renovering af værelser i Glamsbjerg Handicaporganisationernes nye hus Nyt tilbud til LungePatient.dk s medlemmer Lokal/kurer Krydsord Lokalafdelingsadresser LungePatient.dk nr

4 Psykologisk støtte ved KOL Hjælp til at udfolde sig trods langvarig sygdom Af Psykolog Margrethe Thormann Rhiger Lars er først i halvtredserne og har gennem snart en del år levet med KOL i moderat grad. Han har generelt affundet sig med de konsekvenser, som den nedsatte lungefunktion betyder for hans hverdag, men får stadigt sværere ved at tackle de perioder, hvor sygdommen er i forværring eller humøret svigter. På de tidspunkter har KOL en og helbredet det med at fylde det hele. Ved akutte forværringer i lungefunktionen må Lars somme tider indlægges, og kalenderen ryddes for ting, som ellers giver ham et dyrebart og temmelig hårdt tiltrængt psykisk overskud: Golf, samvær med venner og familie, freelanceopgaver som bygningskonstruktør og havearbejde. Han fyldes i disse perioder let af en masse negative tanker og følelser, og en hidtil ukendt og skræmmende fornemmelse af at være sat ud af spillet. En følelse af ligeså godt at kunne lade være med at planlægge og glæde sig til noget, når helbredet alligevel ofte spænder ben for det, han har sat sig i hovedet. På det seneste er de dårlige perioder ifølge både Lars og familiens øvrige medlemmer begyndt at brede sig rigeligt, og familien brokker sig nu og er bekymrede over, at Lars nu i flere sammenhænge har meldt fra i forhold til fælles ture. Han er også blevet mere indesluttet. Efter flere aflyste fisketure er den yngste søn nu helt holdt op med at regne med sine aftaler med Lars, og Lars og hans hustru supplerer hinanden i deres beskrivelse af, hvordan familien gradvist er begyndt at fungere anderledes end tidligere, idet enhver i stigende grad passer sit. Der er tendens til, at familien undgår Lars og ikke stiller krav til eller forventer noget særligt af ham. De skåner ham også ved ikke længere at give åbenlyst udtryk for deres skuffelse eller irritation, når han melder fra i sidste øjeblik. Det er nu også ubegribeligt, så hurtigt dagsformen somme tider kan skifte fra det ene øjeblik til det næste, og det kan være svært at vide, hvornår et Nej, desværre! er begrundet i manglende evne (grundet sygdommen) eller derimod manglende lyst og vilje. Det er tydeligt, at Lars og hans hustru har et tillidsfuldt forhold til hinanden. De er gode til at beskrive situationen, og til at give hinanden plads til at se situationen forskelligt. Alligevel er der også mange lighedspunkter: Begge er forskrækkede over at opdage, hvordan Lars skubber familien fra sig, og familien medvirker til Lars isolation ved i stigende grad at undgå ham. Dét har aldrig været intentionen! Tvært imod savner de ham, meget. En negativ spiral er i gang. Heldigvis kan den vendes, men det kræver ofte hjælp udefra. For Lars vedkommende voksede fornemmelsen af, at han for både sin og familiens skyld var nødt til at gøre endnu et forsøg på at finde frem til et mere tilfredsstillende liv med sin sygdom. Han og familien var på dette tidspunkt løbet tør for både idéer og kræfter til selv at gøre noget ved situationen. De kontaktede en psykolog efter at være blevet afklarede med, at de ikke kunne komme længere på egen hånd men havde behov for hjælp udefra. Selvom tidligere tiders tabu omkring brug af psykologhjælp for længst at krympet betragteligt, er det min opfattelse, at det for de fleste stadig er lettere at opfordre en bekendt til at opsøge en psykolog, end det er selv at kontakte en. For nogen opleves det ganske givet som at smide håndklædet i ringen at erkende, at man denne gang ikke kunne rede sig selv op af grøften, mens andre i høj grad betragter det at opsøge en psykolog som at tage tyren ved hornene. For flertallet er der ganske givet tale om en god blanding. Selvstændighed og livskvalitet, er det muligt med KOL? Lars hedder ikke Lars i virkeligheden, og kunne ligeså godt hedde Kim, Tove eller noget helt tredje. Den skildrede menneskelige livssituation er imidlertid virkelig nok, og er et sammenkog af samtaleforløb, jeg som psykolog har varetaget i familier, som lever med KOL inde på livet. I denne sammenhæng tjener historien om Lars imidlertid som eksempel på, hvorfor det i visse tilfælde kan være brugbart for mennesker med KOL at kontakte en psykolog. Ikke to mennesker er ens, og af samme grund er der heller ikke to mennesker, for hvem dét at leve med en længerevarende sygdom som KOL har den helt samme betydning. Betydningen er dybt personlig for den enkelte, og afhænger i øvrigt bl.a. af køn, alder, personlighed, identitet, boligforhold og tilgængelig social støtte. Alligevel er det min erfaring, at det overordnede formål med psykologiske samtaleforløb næsten altid vil være at indkredse: Hvordan finder jeg mig til rette og lever med min sygdom med størst mulig selvstændighed og livskvalitet? I den sammenhæng viser det sig ofte at være relevant at komme ind på eksempelvis selvbebrejdelser, skyldfølelser og skam, som ofte finder næring og forstærkes af den samfundsmæssige stigmatisering af rygning og rygere. For andre fylder angst meget. Både som reaktion ved opstået åndenød, men også i form af forventningsangst, nemlig angsten for, at en forværring er på vej. Andre tumler med megen vrede over sygdommens indgriben i hverdagen, og forvirring og usikker identitetsfølelse, 4 LungePatient.dk nr

5 fordi sygdommen udfordrer vores selvopfattelse og syn på egne muligheder. Desuden kan nævnes generelt svækket initiativ, seksuelle problemer, depression etc. Opremsningen er ikke udtømmende, men kan muligvis illustrere på hvilke områder en psykolog kan være behjælpelig i forhold til mennesker, som lever med KOL. Den jeg er Som psykolog kan jeg hjælpe den enkelte ved eksempelvis at skabe klarhed over, hvilke forandringer, der er sket som følge af sygdommen, samt hvilken betydning disse forandringer har på et personligt plan. Ofte vil samtalerne stræbe efter at få lidt ro og styr på det ofte forvirrende kaos, som mange oplever, når humøret, kræfterne og fremtidsplanerne ændrer sig i samme takt som sygdommen påvirker funktionsniveauet. Det er min erfaring, at i jo højere grad, den enkelte og dennes familie kan støttes til at rumme udsvingene, og den deraf afledte usikkerhed, jo mere er vejen banet for, at den enkelte kan genopbygge et fundament at stå på og etablere en rød tråd at holde fast i, at holde fast i den, man er. At holde fast i sig selv. Dette gælder både det lungesyge menneske og mennesker i dets umiddelbare nærhed. Jeg har erfaret, at det ofte er en overordentlig vanskelig opgave at acceptere KOL og dens følgevirkninger som en del af tilværelsen, man har begrænset indflydelse på. Samtidig er det for alle parter en krævende opgave løbende at være parat til at justere måden at håndtere hverdagens mange gøremål, når trætheden i perioder er massiv, man får åndenødsanfald eller tvært imod er inde i en relativ stabil periode præget af overskud og mod på livet. Men det er et vilkår, at livet bevæger sig, sygdommen rører på sig, og den enkeltes evner og muligheder for at håndtere de udfordringer, som følger med, ændrer sig. Derfor er det af central betydning, at mennesker med KOL (og det private og professionelle netværk omkring Jer) bevarer blikket for, det som er muligt lige nu. Nok betegnes KOL som værende kronisk, men tilværelsen med KOL og vores syn på de barrierer og måske muligheder, som kan følge med sygdommen, er det langt fra. På det punkt er scenariet ofte det samme i mine individuelle samtaler såvel som samtaler med par: I løbet af et samtaleforløb kan sygdommen skifte mange gange fra at være altoverskyggende og markant i forgrunden for alt andet, til at være trængt mere eller mindre i baggrunden (eller ud af billedet!). Forandring er stort set altid mulig. Især hvis man får hjælp til det. Psykolog eller ej. Margrethe T. Rhiger har praksis i Hørsholm. Klinikken er tilgængelig for alle. For yderligere information henvises til Julearrangement med Lasse & Mathilde Den 7. december er der gratis adgang for medlemmerne af LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening til et fælles arrangement kl Arrangementet finder sted i kirkesalen på 15. sal i højhuset på Odense Universitetshospital. Da det vil være fornuftigt at komme i god tid, er det nødvendigt at betale for parkeringen indtil kl. 16. Herefter er der gratis parkering på alle ringspladserne. parke- Efter en kort velkomst vil Mathilde fortælle om baggrunden for at sige ja til dette arrangement. Derefter vil hun og Lasse underholde. Der vil være gratis kaffe og kage til alle. Lasse & Mathilde stiller op for sagen og leverer nogle af deres mange gode sange denne eftermiddag. LungePatient.dk nr

6 Forbedring åndedrag for åndedrag Pep/Rmt er et veldokumenteret behandlingstilbud til dig der har akut eller kronisk obstruktiv lungelidelse. Din behandling skal foregå via egen læge, men du er altid meget velkommen til at kontakte os på telefon med dine spørgsmål. Besøg Astra Tech A/S Roskildevej 163, 1. t.h Albertslund Invacare SOLO 2 Uafhængighed mobil iltkoncentrator giver LIVSKVALITET Invacare SOLO 2 -mobil iltkoncentrator klik ind og læs mere om Invacares stilfulde og bærbare iltforsyninger, der er ideelle for den aktive bruger, der vil undgå en begrænset hverdag. Invacare-Shop.dk Invacare XPO 2 -bærbar iltkoncentrator Invacare A/S - Sdr. Ringvej Brøndby - Tlf LungePatient.dk nr

7 Tuberkulose WHO advarer Vesteuropa mod tuberkulose Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer de vesteuropæiske lande om den stærkt alarmerende stigning i antallet af tuberkulosetilfælde. Specielt London er hårdt ramt. Ud af de mere end nye tilfælde, der årligt rapporteres i Vesteuropa, udgør London de tilfælde. Heraf er de 700 tilfælde multiresistente. Tuberkulose er en gammel sygdom, der aldrig forsvandt, og nu udvikler den sig for alvor, siger Europa-direktør i WHO, Zsuzsanna Jakab. Vi bliver nødt til at finde nye våben til at bekæmpe den, tilføjer hun. Statistikken er skræmmende. Dette er en meget dramatisk situation, siger Lucica Ditiu fra organisationen Stop TB Partnership. Hvad er tuberkulose? Tuberkulose er en infektionssygdom, der skyldes tuberkelbakterien. Sygdommen optræder som oftest i lungerne, men kan også ramme andre organer i kroppen. Kun en ud af ti, som smittes med tuberkulose, udvikler sygdommen. Det afhænger af, hvor levedygtig bakterien er, og hvor stor modstandskraft den enkelte person har. Bakterien kan sove i kroppen i flere år, før den aktiveres og gør den smittede syg. Sygdommen bryder oftest ud, når personen har en generelt dårlig almentilstand. Dette kan skyldes et svækket immunforsvar, som følge af sygdom eller alderdom, dårlige levevilkår eller lignende. Tuberkulose slår årligt 1,7 million mennesker ihjel på verdensplan, og særligt Østeuropa og det centrale asien er hårdt ramt. De særlige multiresistente og omfattende medicinresistente former for tuberkulose vil koste tusindvis af europæere livet, hvis ikke myndighederne formår at standse dens fremmarch, skriver Reuters. Disse typer er svære at behandle og smitter i øjeblikket mennesker hvert år. WHO har fremlagt en handlingsplan, der forventes at forebygge dødsfald inden Møde i NHL På NHL s møde i København den oktober 2011 drøftede man tuberkulosens udbredelse samt faren ved rygning NHL har i efterhånden mange år beskæftiget sig med tuberkulosen, specielt i de baltiske lande. Her deltager man også i projekter, der skal bremse tuberkulosens fremmarch. NHL har over en 10 årig periode været i gang i de baltiske lande, hvor man har instrueret vores nabolande i de mest basale ting som bl.a. hygiejne og omgang med de tuberkuloseramte mennesker samt opbygningen af lokalgrupper. NHL er bekymret over, at tuberkulosen igen er i stigning på vores breddegrader. LungePatient.dk nr

8 Entreprenør og Nedbryder Arbejde m/ gravemaskine, rendegraver og minigraver Planering og belægningsarbejde Nedbrydningsarbejde Flisebelægning Oprensning af grøfter og søer Jan Møller Saturnvej 17, Hadsten Tlf Mobil Tryghed i sengen 8 LungePatient.dk nr

9 Hvervekampagne 2011 Tegn 10 nye medlemmer og vind et gavekort til et minicruise Dette gavekort kan blive dit Hvis du tegner 10 nye medlemmer til foreningen inden den 31. december 2011, deltager du i lodtrækningen om et gavekort til et minicruise. Der udloddes i alt 20 gavekort for 2 personer til en værdi af 690 kr. Et kampagnemedlemskab koster 50 kr. for resten af året. Som medlem er man med til at støtte lungesagen, og man får del i alle vores tilbud: arrangementer, kurser samt ferieophold. Man får også tilsendt vores medlemsblad. Se mere på vores hjemmeside Alle medlemmer kan deltage i kampagnen, og nedenstående kupon kan anvendes. Vinderne får direkte besked. Ja, jeg ønsker at være medlem af LungePatient.dk Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf. nr.: Hvervet af: LungePatient.dk Kuponen indsendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg. LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE LungePatient.dk nr

10 Benny Johansen & Sønner A/S Kirkevej Smørum Tlf: Fax: Jernbane Apoteket LØVE APOTEKET RANDERS 10 LungePatient.dk nr

11 Sund Livsstil i Øksnehallerne i København den september 2011 LungePatient.dk deltog i årets livsstilsmesse i dagene fra den 23. til den 25. september Det var Københavns afdeling, der stillede med deltagerne på messen Af Anne-Lise Nerving, for LungePatient.dk Københavns afdeling Sund Livsstilsmessen i København var i år flyttet fra Forum til Øksnehallerne på Halmtorvet på Vesterbro. Det var en stor sundhedsmesse med mange varierende tilbud til dig, der gerne vil se nyheder om sundhed og sund livsstil. Den var besøgt af næsten personer. Messen var åben hver dag fra klokken 10 til 18. På Sund Livsstilsmessen kunne du blandt andet opleve alternative behandlingsformer og velvære, behandlinger, helsekost, kosttilskud og naturlægemidler. Derudover var der en del patientforeninger, hvoraf vi var en af dem. Du kunne få oplysninger om patientforeningernes virke for patienter. I LungePatient.dk kunne du f.eks. få målt din lungefunktion. I de tre dage messen varede, målte vi omkring 625 personers lungefunktion. Ud af disse 625 personer opfordrede vi omkring 15 % til at gå til egen læge til yderligere lægekontrol. De var enten ikke under lægebehandling, og med den lungefunktion, vi målte, kunne mange af dem måske have gavn af medicin til at afhjælpe nogle af deres gener. Så alt i alt var det en travl messe, men vi følte også, at vi hjalp en masse mennesker til at få bedre kontrol med deres lungefunktion, og dermed bevare deres helbred i en længere periode. Næste messe i Øksnehallerne finder sted den september 2012 To foreninger - ét mål LungePatient.dk bygger netværk med andre, der arbejder for lungesagen. Vi samarbejder derfor med Danmarks Lungeforening for at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter i begge foreninger. Se for arrangementer. To foreninger - ét mål LungePatient.dk To foreninger nr ét mål 11

12 International KOL-dag onsdag den 16. november Årets tema er: Kend dine lunger! Der vil igen i år være arrangementer rundt omkring i landet for at gøre opmærksom på patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Her kan man de fleste steder for målt sin lungefunktion og få en snak om lungerne. At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion. Man får besvær med vejrtrækningen. Man kan måske slet ikke gå op ad en trappe. Ofte må man give op over for selv små fysiske anstrengelser, fordi man bliver alt for hurtig træt. Det er en stor belastning i hverdagen. Ofte kommer det snigende, og man mærker det ikke før, det bliver udtalt. Diagnosen KOL kan kun stilles ved måling af lungefunktionen Sygdomserkendelsen kommer først, når man opdager, at det går ned at bakke med lungefunktionen, og man føler sig dårlig tilpas. Med den tiltagende åndenød følger en angst for at bevæge sig, hvilket medfører en mere stillesiddende tilværelse med deraf følgende dårligere kondition. Dermed er den onde cirkel i gang: dårlig kondition, stillesiddende tilværelse, angst, isolation og tit også depressioner. Derfor er rehabilitering stærkt påkrævet omgående, når diagnosen stilles. På den internationale KOL-dag vil LungePatient.dk være med til at gøre opmærksom på KOL-handicappet. Kom derfor og få lavet en lungefunktionsmåling. Har du risiko for KOL? 1. Er du mere end 35 år? 2. Har du gennem flere måneder haft daglig hoste? 3. Har du ofte slim i luftvejene? 4. Bliver du let forpustet, f.eks. når du skal op af trapper? 5. Er du ryger eller ex-ryger? Hvis du kan svare ja til mindst 3 af disse spørgsmål, så mød op på KOL-dagen og få målt din lungefunktion. Du kan holde dig ajour om de forskellige arrangementer på vores hjemmeside Her kan du læse, hvilke arrangementer, som vi kender til. På Danmarks Lungeforenings hjemmeside kan du se arrangementer, i deres regi. Ånd Lettet Op afholder et arrangement i København denne dag. Se tid og sted på 12 LungePatient.dk nr

13 Julestue i Glamsbjerg fra 29. nov dec Vi arrangerer julestue for vores medlemmer. Kom og fordyb dig i lidt julehygge sammen med andre, hvor du kan lave forskellige former for juledekorationer. Vi vil sørge for, at der bliver en stor juleworkshop med forskellige arbejdende værksteder. Man deltager efter lyst og formåen. Huset skal julepyntes, og du laver selvfølgelig også dekorationer til at tage med hjem. Du kan også lave andre ting f.eks. juleklip og anden julestads. Køkkenet sørger for dejlig julemad, julegløgg og julesmåkager. Da der er begrænset plads, bør du tilmelde dig hurtigst muligt. Perioden: 29. november - 5. december Pris: kr. Ny forstander i plejecenteret Bomi-Parken den 1. oktober 2011 Af Anne-Lise Nerving, Bestyrelsesformand for Bomi-Parken Efter vores forstander igennem de sidste 13 år Hanne Marboe gik på pension i juni måned, har vores souschef været konstitueret i stillingen som forstander. Vi har haft stillingen opslået to gange, og ansættelsesudvalget har sidste gang valgt Helle Christiansen som ny forstander. Helle Christiansen begyndte i sin nye stilling mandag den 3. oktober. for bestyrelsen Anne-Lise Nerving og konstitueret forstander Bine Larsen har sammen med den nye forstander Helle Christiansen udarbejdet en plan for introduktion af Helle i den nye stilling. Helle bliver præsenteret for alle internt i Bomi-Parken i de første 14 dage, og siden for vores samarbejdspartnere inden for lokalområde Amager og Københavns kommune. Torsdag den 13. oktober fejrer alle Bomi-Parkens fødselsdag med en fest på plejehjemmet. LungePatient.dk nr

14 Lommebog/kalender for år 2012 Medlemmer har nu muligt for at få en lommebog/kalender for år Du kan hente den i din lokalafdeling efter 20. november Du kan også indsende en kuvert med navn og adresse til din lokalafdeling. Se adresserne på side 30. Kuverten skal være frankeret med 16 kr. Lokalafdelingen sender den til dig så hurtig som muligt. Uændret kontingent for 2012 For andet år i træk forbliver kontingentet uændret 180 kr. Vi udsender opkrævningerne for 2012 i sidste halvdel af december måned. Så hvis du ikke har modtaget en opkrævning ved årsskiftet, så ring venligst til os på telefon Beløbet skal betales senest den 30. januar Det er vigtigt, at der ikke rettes i det fortrykte beløb på indbetalingskortet, da indbetalingerne bliver behandlet automatisk i vores system. Tilmeld dig Betalingsservice og spar penge Hvis ikke du allerede er tilmeldt, så tilmeld kontingentopkrævningen til betalingsservice, så bliver det betalt til tiden hverken for tidlig eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken og sparer samtidig portoen på op til 25 kr. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside på eller kontakt os på tlf Træk beløbet fra i skat Du kan få fradrag i skatten, hvis du indbetaler et beløb til os jf. ligningslovens 8 A. Du kan fratrække op til kr. i Husk at oplyse dit cpr. nr., idet vi automatisk indberetter beløbet til SKAT. Ring til os på , hvis du har spørgsmål. Donation fra TrygFonden Donation af kr. til kursusaktiviteter TrygFonden ønsker at styrke vores kursusaktiviteter og har doneret kr. Selve overrækkelsen foregik den 11. oktober i Glamsbjerg, hvor Bent Claudi Lassen overrakte checken. Pengene vil jf. ansøgningen blive anvendt til et nattevagtskursus samt 4 netværkskurser. Nattevagtskurset Nattevagtskurset bliver afviklet i første halvår af På dette kursus får både nuværende og kommende nattevagter ajourført deres viden samt får tilført den nyeste viden indenfor området af vores faglige dygtige undervisere. Tryghed er en af vores mærkesager, og med et godt uddannet team af nattevagter skaber vi nogle trygge rammer for vores mange gæster og kursister i Glamsbjerg. Netværkskurserne Netværkskurserne bliver afviklet løbende med start sidst i oktober måned Dette kursus handler både om viden og vidensdeling samt selve det rent praktiske at få startet en gruppe op. Bl.a. spørger psykologen, om det er almindelig at have det, som man har det, og hvordan man løser hverdagens udfordringer? Kurset vil hjælpe med at udskifte følelsen af isolation med en følelse af ikke at være alene om sygdommen. 14 LungePatient.dk nr

15 Renovering af værelser i Glamsbjerg Vi har fået en donation på kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Beløbet er øremærket til renovering af værelserne på Boserup Minde i Glamsbjerg Vi er meget glade for, at fonden efter flere ansøgninger gennem årene har set velvilligt på vores ansøgning om renovering af værelserne og har doneret kr. I uge 39 gik vi i gang med det første værelse på første sal. Renoveringen laves i etaper afhængig af belægningen i huset, for ikke at genere gæster og kursister. Arbejdet udføres af frivillige hjælpere, for at minimere udgifterne. Så derfor søger vi frivillige, der vil hjælpe. Er du tidligere håndværker, eller har du skruet hænderne rigtigt på, er du meget velkommen til at kontakte Birthe Petersen på telefon Du kan også sende en mail på Handicaporganisationernes nye hus Siden pressemødet den 6. september 2010, hvor det blev offentliggjort, at det var Team NCC, der havde vundet totalentreprisen på verdens mest tilgængelige kontorhus, er første spadestik blev taget. Det foretog formand for DH, Stig Langvad, den 9. maj i år. Rammerne var perfekte. Der var stort fremmøde, strålende sol og blå himmel. Byggeriet forventes færdigt ultimo september I det nye domicil i Taastrup samles 17 ud af DH s 32 organisationer. Der bliver ca. 265 ansatte, godt en femtedel af de ansatte har et handicap. De organisationer, som ikke flytter med, vil naturligt også ses som brugere af husets faciliteter, og der vil blive skabt rum til fælles projekter på tværs af organisationerne. Gode dagslysforhold i alle kontorer vægtes højt, og man har derfor valgt at udforme huset som en søstjerne med arme samlet omkring et centralt atrium, der binder huset sammen i alle etager, og hvor mellemrummene mellem armene giver dagslys til kontorerne. Følg processen på Tlf Adelgade Hobro LungePatient.dk nr

16 Schreiners Bøger og papir Søndergade Glamsbjerg Tlf Østergade Assens Tlf Bredgade Aarup Tlf Ventilationshuset Forvent mere af os... Mirabellevej 11 E 8930 Randers IOFs nye program er på gaden. Ring på tlf og få det sendt til døren eller læs det nu på iof.dk 16 LungePatient.dk nr

17 Nyt tilbud til LungePatient.dk s medlemmer Nyt rejseselskab for lungesyge Et helt nyt rejsekoncept til mennesker netop med lunge- og hjertesygdom og deres partnere. Nicolas Nyemann fra Fysiorejser understreger, at der i deres rejsekoncept ikke findes løftede pegefingre. Til gengæld vil de gode oplevelser, glæden, samværet, velvære og ikke mindst skønne ferieoplevelser være omdrejningspunktet for rejserne. Dagene vil typisk bestå af morgentræning, diverse foredrag, individuelle samtaler med sygeplejersken om f.eks. medicin og rygestop og en snak med fysioterapeuten om træning, samt en masse hygge og gode ferieoplevelser. Fysiorejsers mål er klart og tydeligt: Vi vil tilbyde mennesker med lunge- og hjertesygdom og deres pårørende en oplevelse for livet På rejserne vil der altid være mindst én fysioterapeut og én sygeplejerske med. Fysiorejser mener, det er vigtigt, at personalet har mange års erfaring med at hjælpe mennesker med forskellige behov og problemstillinger. Det skal være med til at give kunderne oplevelsen af tryghed og en positiv atmosfære. Samværet med andre mennesker i samme båd vil også være med til at skabe fælles ånd og netværk. Vi håber, at deltagerne vil bruge hinanden. At de vil dele deres erfaringer og oplevelser. Det kan være en stærk motiverende faktor og være med til at gennemføre eventuelle nødvendige livsstilsændringer udtaler sygeplejerske Merete. Fysiorejser har en vision om at blive det førende rejseselskab indenfor træningsrejser til mennesker med lunge- og hjertesygdom. De beskriver, at dette skal nås med omhu, omsorg, højt serviceniveau og troværdighed. Rejserne vil være til nøje udvalgte ældre- og handicapvenlige destinationer i det lune Sydeuropa. Rejserne ligger i forårs-, efterårs- og vinterperioder. I Fysiorejser glæder de sig meget til rejserne og fortæller, at der er mulighed for at søge Danmarks Lungeforening om økonomisk støtte til turen i form at et legat. Du kan læse mere på om rejserne, datoer, destinationer, priser m.m. Du kan også kontakte deres sygeplejerske Merete direkte på telefon: LOKALAFDELINGER Kurer GLAMSBJERG FERIEPLAN november- december 2011 Ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter nov. - dec. 2011: 01. november 07. november 08. november 14. november 22. november 28. november Julestue: 29. november 05. december Jul: 23. december 27. december Nytår: 30. december 03. januar 2012 Pris for medlemmer i 2011: Rekreation pr. uge kr. Julestue kr. Jul kr. Nytår kr. Henvendelse til LungePatient.dk på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Fredag kl Kontaktperson: Birthe Petersen. Mail: LungePatient.dk nr

18 ODINSVEJ VOJENS Lyngbyvej København Ø. Tlf LungePatient.dk nr

19 Kurer Fødselsdagskalender 65 år Erik Nissen, bestyrelsesmedlem i Sønderjydsk afdeling, fylder 65 år den 1. december Københavns afdeling KOL-dag International KOL-dag onsdag den 16. november Københavns afdeling er i år at finde 4 forskellige steder i området: Vi deltager i Tårnby sundhedshus fra kl. 10 til 14. Kom og få taget Jeres lungefunktion og snak med en fra vores bestyrelse. Vi er på Greve Bibliotek fra kl. 12 til 16. Også her kan I få målt Jeres lungefunktion eller få en snak med en fra vores bestyrelse. Vi er på Rønne sygehus, hvor Susanne Brink Larsen kan fortælle om KOL. Vi er med i Ånd Lettet Op, se nærmere på landsforeningens hjemmeside. Netværksmøde i Greve Efter et godt netværksmøde på Greve Bibliotek den 6. oktober med en diætist, indbyder vi nu til næste netværksmøde: Den 1. december 2011 fra kl. 16 til 18 på Greve Bibliotek, Portalen, 2670 Greve. På mødet vil en fra apoteket fortælle om medicin til KOLpatienter. Mød op og få kontakt med andre KOL-patienter. Hvis du ikke fik målt din lungefunktion den 16. november 2011 på KOL-dagen, er vi til stede på Greve Biblioteket fra kl. 12 til 15 her den 1. december Julemøde Julemøde den 9. december 2011 fra kl på Studsbøl Alle 45. Vi holder som sædvanligt julemøde for vores medlemmer, hvor I har mulighed for at møde bestyrelsen. Vi får et glas gløgg og lidt knas og hygger sammen. Tilmelding til kontoret senest torsdag den 1. december. Netværksmøde på Bornholm Den 29. september 2011 gik godt. Vi aftalte, at det næste møde skulle være i marts Nærmere om næste møde i blad nr Med venlig hilsen Bestyrelsen Lolland-Falster afdeling KOL-dagen På KOL-dagen, den 16. november 2011 vil vi være til stede på Løve Apoteket i Nakskov i tidsrummet kl. 10 til kl. 13. Kom og få en snak med os og få foretaget en gratis lungetest. Jul og nytår LungePatient.dk - Lolland-Falster afdeling ønsker vore medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi har været glade for at se så mange medlemmer på vores tur til Sporvognsmuseet i Ringsted. Vi påtænker at lave en ny udflugt i foråret 2012 og håber på stor tilslutning. Nordfynsk afdeling Bestyrelsen Info Året er ved at rinde ud, og I har lige modtaget dette års udgave af BM-Julen, så hermed vil bestyrelsen gerne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Generalforsamling Afdelingen vil hermed bekendtgøre, at næste års generalforsamling bliver lørdag den 18. februar, og der kommer nærmere info om tid og sted i næste blad. Jule bankospil Der er mange, der har tilmeldt sig allerede, men det kan nås endnu. Det var altså, lørdag den 3. december 2011 kl. 13, at afdelingen afholder vort populære bankospil i Seniorhuset. Alle medlemmer og venner er velkomne, og det vil, som det plejer, være med mange gode gevinster. Prisen er: Medlemmer incl. 3 kort: 70 kr. Ikke medlemmer incl. 3 kort: 100 kr. Ekstra kort: 10 kr. I prisen er inkluderet 3 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand. Tilmelding skal ske senest mandag den 14. november til kontoret mandage mellem kl. 14 og kl. 17, tlf eller formand Frede Jensen tlf Vi glæder os til at ser Jer. Bestyrelsen LungePatient.dk nr

20 Klinik for fodterapi Nyvej Ringe Tlf LungePatient.dk nr

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2011 1. NR. 4 September 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2011 1. NR. 4 September 2011 LungePatient.dk NR. 4 September 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 4 2011 1 Efteråret er lige om hjørnet Tidsskrift for lungehandicappede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014 LungePatient.dk NR. 5 November 2014 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Aakirkeby Vesterbro 7 3720 Aakirkeby Telefon 56 97 45 30 Årsskiftet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 4 September 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 4 September 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 4 September 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Efteråret står for døren sommeren er ved at være forbi Tidsskrift for lungehandicappede

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 5 2010 1. NR. 5 November 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 5 2010 1. NR. 5 November 2010 LungePatient.dk NR. 5 November 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 5 2010 1 Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 4 September 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 4 September 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 4 September 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Sommeren er ved at være forbi Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Opskriften på det gode netværk

Opskriften på det gode netværk Opskriften på det gode netværk Det gode netværk har 3 ben Tovholdere Kommune Netværk Danmarks Lungeforening En netværksgruppes start Starten på et netværk er oftest via en fagperson i kommunens sundhedscenter,

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Roskilde DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til DPM i håndbold 2014 Det er med stor glæde, at vi i Midt- og Vestsjælland lægger by til et af dansk politiidræts

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Hjerneskadeforeningen Vestsjælland På tur 15.000 år tilbage rundt i Odsherred og i Lammefjordens utroligt spændende historie Nyhedsbrev Oktober 2016 Aktivitetskalender 4. kvartal 2016 Torsdagscafé hver

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271

3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 3. udgave. 1. oplag. 2009. Foto: Scanpix.Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 271 SEX OG SAMLIV Et godt sexliv - også med hjertekarsygdom TO MÅ MAN VÆRE Har man været indlagt med en hjertekarsygdom, melder

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

ARENDSE NYT September 2016

ARENDSE NYT September 2016 ARENDSE NYT September 2016 Indholdsfortegnelse September 2016 Forside Indholdsfortegnelse Julen nærmer sig Billeder fra Tivoli Velkommen Referat af Beboermøde Sommerliv Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere