LungePatient.dk. NR. 5 November Lungeforeningen Boserup Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LungePatient.dk. NR. 5 November 2011. Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 LungePatient.dk NR. 5 November 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde

2

3 Tiden farer af sted 2011 synger på sidste vers Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Året 2011 har været et år med masser af aktiviteter. Vi er kommet godt igennem året ved fælles hjælp, til de udfordringer der nu har været, men viljen til at hjælpe de lungesyge har stået øverst på listen, hvor vi sammen med Danmarks Lungeforening har gjort fælles front for lungesagen. Men inden vi ser os om, er juletiden over os, med rigtig mange gode oplevelser og hvor vi kan få tid til at nyde hinanden, og husk så på, hvor let det er at bringe glæde bare med et enkelt smil. Det er dog vigtigt at skelne mellem den brede støtte til egenomsorg, der henvender sig til flertallet af kronikere, der i høj grad selv kan tage vare på egen behandling og forebyggelse ved tilstrækkelig information og aktivering, og den smalle støtte til egenomsorg, der fokuserer på nødvendig patientuddannelse for at sikre en effektiv indsats, når der er tale om sværere, flere eller komplicerede tilstande. Ved at skelne sikrer man sig at ramme det behov, der er for at støtte patienternes egenomsorg i relevant omfang. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens Tlf , Mobil Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Petersen Grethe Jørgensen Ferie-, kursus- og rehabeliteringscentret Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer: tlf Bomi-Parken plejehjem og aktivitetscenter, Gyldenrisvej 4, 2300 København S Administrationskontor tlf Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skander borg Tlf Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5B, 6900 Skjern Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 180 kr. for BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne: januar, marts, juni, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 1/2012: 18. november 2011 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af LungePatient.dk Forsidebilledet: Overrækkelse af donation fra TrygFonden. KOL-dag den 16. november På den internationale KOL-dag, vil vi have mange fælles arrangementer rundt om i landet sammen med vores lokalafdelinger og Danmarks Lungeforening, hvor vi vil være ude med både lungefunktionstest og oplysninger om, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, da der stadig er flere, som pådrager sig en lungesygdom. Se mere om, hvor der er arrangementer rundt om i landet denne dag på og Støtte til patientens egenomsorg Et væsentligt emne i et forløbsprogram er egenomsorg. Det er helt centralt, at patienter med KOL undervises i egen sygdom og derigennem tilegner sig kompetencer, der støtter evnen til egenomsorg. Øget egenomsorg har vist sig at have effekt på akutte forværringer og viden om, hvordan KOLpatienten skal forholde sig i forskellige situationer. Indhold Ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret På Boserup Minde i Glamsbjerg har der igen været stor aktivitet året igennem, hvor vi har haft mange kurser, ferietur og mange dejlige gæster. Jul og nytår er der igen rigtig stor søgning til. Tak for et godt og aktivt år både til lokalafdelingerne og her i landsforeningen. Tak til vores aktive bestyrelsesmedlemmer, til medlemmerne for deres indsats og gode humør i det daglige arbejde. Helge Petersen Landsformand Psykologisk støtte ved KOL Julearrangement med Lasse & Mathilde Tuberkulose Møde i NHL Hvervekampagne Sund Livsstil i Øksnehallerne i København International KOL-dag Julestue Ny forstander i plejecenteret Bomi-Parken den 1. oktober Lommebog/kalender for år Uændret kontingent for Donation fra TrygFonden Renovering af værelser i Glamsbjerg Handicaporganisationernes nye hus Nyt tilbud til LungePatient.dk s medlemmer Lokal/kurer Krydsord Lokalafdelingsadresser LungePatient.dk nr

4 Psykologisk støtte ved KOL Hjælp til at udfolde sig trods langvarig sygdom Af Psykolog Margrethe Thormann Rhiger Lars er først i halvtredserne og har gennem snart en del år levet med KOL i moderat grad. Han har generelt affundet sig med de konsekvenser, som den nedsatte lungefunktion betyder for hans hverdag, men får stadigt sværere ved at tackle de perioder, hvor sygdommen er i forværring eller humøret svigter. På de tidspunkter har KOL en og helbredet det med at fylde det hele. Ved akutte forværringer i lungefunktionen må Lars somme tider indlægges, og kalenderen ryddes for ting, som ellers giver ham et dyrebart og temmelig hårdt tiltrængt psykisk overskud: Golf, samvær med venner og familie, freelanceopgaver som bygningskonstruktør og havearbejde. Han fyldes i disse perioder let af en masse negative tanker og følelser, og en hidtil ukendt og skræmmende fornemmelse af at være sat ud af spillet. En følelse af ligeså godt at kunne lade være med at planlægge og glæde sig til noget, når helbredet alligevel ofte spænder ben for det, han har sat sig i hovedet. På det seneste er de dårlige perioder ifølge både Lars og familiens øvrige medlemmer begyndt at brede sig rigeligt, og familien brokker sig nu og er bekymrede over, at Lars nu i flere sammenhænge har meldt fra i forhold til fælles ture. Han er også blevet mere indesluttet. Efter flere aflyste fisketure er den yngste søn nu helt holdt op med at regne med sine aftaler med Lars, og Lars og hans hustru supplerer hinanden i deres beskrivelse af, hvordan familien gradvist er begyndt at fungere anderledes end tidligere, idet enhver i stigende grad passer sit. Der er tendens til, at familien undgår Lars og ikke stiller krav til eller forventer noget særligt af ham. De skåner ham også ved ikke længere at give åbenlyst udtryk for deres skuffelse eller irritation, når han melder fra i sidste øjeblik. Det er nu også ubegribeligt, så hurtigt dagsformen somme tider kan skifte fra det ene øjeblik til det næste, og det kan være svært at vide, hvornår et Nej, desværre! er begrundet i manglende evne (grundet sygdommen) eller derimod manglende lyst og vilje. Det er tydeligt, at Lars og hans hustru har et tillidsfuldt forhold til hinanden. De er gode til at beskrive situationen, og til at give hinanden plads til at se situationen forskelligt. Alligevel er der også mange lighedspunkter: Begge er forskrækkede over at opdage, hvordan Lars skubber familien fra sig, og familien medvirker til Lars isolation ved i stigende grad at undgå ham. Dét har aldrig været intentionen! Tvært imod savner de ham, meget. En negativ spiral er i gang. Heldigvis kan den vendes, men det kræver ofte hjælp udefra. For Lars vedkommende voksede fornemmelsen af, at han for både sin og familiens skyld var nødt til at gøre endnu et forsøg på at finde frem til et mere tilfredsstillende liv med sin sygdom. Han og familien var på dette tidspunkt løbet tør for både idéer og kræfter til selv at gøre noget ved situationen. De kontaktede en psykolog efter at være blevet afklarede med, at de ikke kunne komme længere på egen hånd men havde behov for hjælp udefra. Selvom tidligere tiders tabu omkring brug af psykologhjælp for længst at krympet betragteligt, er det min opfattelse, at det for de fleste stadig er lettere at opfordre en bekendt til at opsøge en psykolog, end det er selv at kontakte en. For nogen opleves det ganske givet som at smide håndklædet i ringen at erkende, at man denne gang ikke kunne rede sig selv op af grøften, mens andre i høj grad betragter det at opsøge en psykolog som at tage tyren ved hornene. For flertallet er der ganske givet tale om en god blanding. Selvstændighed og livskvalitet, er det muligt med KOL? Lars hedder ikke Lars i virkeligheden, og kunne ligeså godt hedde Kim, Tove eller noget helt tredje. Den skildrede menneskelige livssituation er imidlertid virkelig nok, og er et sammenkog af samtaleforløb, jeg som psykolog har varetaget i familier, som lever med KOL inde på livet. I denne sammenhæng tjener historien om Lars imidlertid som eksempel på, hvorfor det i visse tilfælde kan være brugbart for mennesker med KOL at kontakte en psykolog. Ikke to mennesker er ens, og af samme grund er der heller ikke to mennesker, for hvem dét at leve med en længerevarende sygdom som KOL har den helt samme betydning. Betydningen er dybt personlig for den enkelte, og afhænger i øvrigt bl.a. af køn, alder, personlighed, identitet, boligforhold og tilgængelig social støtte. Alligevel er det min erfaring, at det overordnede formål med psykologiske samtaleforløb næsten altid vil være at indkredse: Hvordan finder jeg mig til rette og lever med min sygdom med størst mulig selvstændighed og livskvalitet? I den sammenhæng viser det sig ofte at være relevant at komme ind på eksempelvis selvbebrejdelser, skyldfølelser og skam, som ofte finder næring og forstærkes af den samfundsmæssige stigmatisering af rygning og rygere. For andre fylder angst meget. Både som reaktion ved opstået åndenød, men også i form af forventningsangst, nemlig angsten for, at en forværring er på vej. Andre tumler med megen vrede over sygdommens indgriben i hverdagen, og forvirring og usikker identitetsfølelse, 4 LungePatient.dk nr

5 fordi sygdommen udfordrer vores selvopfattelse og syn på egne muligheder. Desuden kan nævnes generelt svækket initiativ, seksuelle problemer, depression etc. Opremsningen er ikke udtømmende, men kan muligvis illustrere på hvilke områder en psykolog kan være behjælpelig i forhold til mennesker, som lever med KOL. Den jeg er Som psykolog kan jeg hjælpe den enkelte ved eksempelvis at skabe klarhed over, hvilke forandringer, der er sket som følge af sygdommen, samt hvilken betydning disse forandringer har på et personligt plan. Ofte vil samtalerne stræbe efter at få lidt ro og styr på det ofte forvirrende kaos, som mange oplever, når humøret, kræfterne og fremtidsplanerne ændrer sig i samme takt som sygdommen påvirker funktionsniveauet. Det er min erfaring, at i jo højere grad, den enkelte og dennes familie kan støttes til at rumme udsvingene, og den deraf afledte usikkerhed, jo mere er vejen banet for, at den enkelte kan genopbygge et fundament at stå på og etablere en rød tråd at holde fast i, at holde fast i den, man er. At holde fast i sig selv. Dette gælder både det lungesyge menneske og mennesker i dets umiddelbare nærhed. Jeg har erfaret, at det ofte er en overordentlig vanskelig opgave at acceptere KOL og dens følgevirkninger som en del af tilværelsen, man har begrænset indflydelse på. Samtidig er det for alle parter en krævende opgave løbende at være parat til at justere måden at håndtere hverdagens mange gøremål, når trætheden i perioder er massiv, man får åndenødsanfald eller tvært imod er inde i en relativ stabil periode præget af overskud og mod på livet. Men det er et vilkår, at livet bevæger sig, sygdommen rører på sig, og den enkeltes evner og muligheder for at håndtere de udfordringer, som følger med, ændrer sig. Derfor er det af central betydning, at mennesker med KOL (og det private og professionelle netværk omkring Jer) bevarer blikket for, det som er muligt lige nu. Nok betegnes KOL som værende kronisk, men tilværelsen med KOL og vores syn på de barrierer og måske muligheder, som kan følge med sygdommen, er det langt fra. På det punkt er scenariet ofte det samme i mine individuelle samtaler såvel som samtaler med par: I løbet af et samtaleforløb kan sygdommen skifte mange gange fra at være altoverskyggende og markant i forgrunden for alt andet, til at være trængt mere eller mindre i baggrunden (eller ud af billedet!). Forandring er stort set altid mulig. Især hvis man får hjælp til det. Psykolog eller ej. Margrethe T. Rhiger har praksis i Hørsholm. Klinikken er tilgængelig for alle. For yderligere information henvises til Julearrangement med Lasse & Mathilde Den 7. december er der gratis adgang for medlemmerne af LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening til et fælles arrangement kl Arrangementet finder sted i kirkesalen på 15. sal i højhuset på Odense Universitetshospital. Da det vil være fornuftigt at komme i god tid, er det nødvendigt at betale for parkeringen indtil kl. 16. Herefter er der gratis parkering på alle ringspladserne. parke- Efter en kort velkomst vil Mathilde fortælle om baggrunden for at sige ja til dette arrangement. Derefter vil hun og Lasse underholde. Der vil være gratis kaffe og kage til alle. Lasse & Mathilde stiller op for sagen og leverer nogle af deres mange gode sange denne eftermiddag. LungePatient.dk nr

6 Forbedring åndedrag for åndedrag Pep/Rmt er et veldokumenteret behandlingstilbud til dig der har akut eller kronisk obstruktiv lungelidelse. Din behandling skal foregå via egen læge, men du er altid meget velkommen til at kontakte os på telefon med dine spørgsmål. Besøg Astra Tech A/S Roskildevej 163, 1. t.h Albertslund Invacare SOLO 2 Uafhængighed mobil iltkoncentrator giver LIVSKVALITET Invacare SOLO 2 -mobil iltkoncentrator klik ind og læs mere om Invacares stilfulde og bærbare iltforsyninger, der er ideelle for den aktive bruger, der vil undgå en begrænset hverdag. Invacare-Shop.dk Invacare XPO 2 -bærbar iltkoncentrator Invacare A/S - Sdr. Ringvej Brøndby - Tlf LungePatient.dk nr

7 Tuberkulose WHO advarer Vesteuropa mod tuberkulose Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer de vesteuropæiske lande om den stærkt alarmerende stigning i antallet af tuberkulosetilfælde. Specielt London er hårdt ramt. Ud af de mere end nye tilfælde, der årligt rapporteres i Vesteuropa, udgør London de tilfælde. Heraf er de 700 tilfælde multiresistente. Tuberkulose er en gammel sygdom, der aldrig forsvandt, og nu udvikler den sig for alvor, siger Europa-direktør i WHO, Zsuzsanna Jakab. Vi bliver nødt til at finde nye våben til at bekæmpe den, tilføjer hun. Statistikken er skræmmende. Dette er en meget dramatisk situation, siger Lucica Ditiu fra organisationen Stop TB Partnership. Hvad er tuberkulose? Tuberkulose er en infektionssygdom, der skyldes tuberkelbakterien. Sygdommen optræder som oftest i lungerne, men kan også ramme andre organer i kroppen. Kun en ud af ti, som smittes med tuberkulose, udvikler sygdommen. Det afhænger af, hvor levedygtig bakterien er, og hvor stor modstandskraft den enkelte person har. Bakterien kan sove i kroppen i flere år, før den aktiveres og gør den smittede syg. Sygdommen bryder oftest ud, når personen har en generelt dårlig almentilstand. Dette kan skyldes et svækket immunforsvar, som følge af sygdom eller alderdom, dårlige levevilkår eller lignende. Tuberkulose slår årligt 1,7 million mennesker ihjel på verdensplan, og særligt Østeuropa og det centrale asien er hårdt ramt. De særlige multiresistente og omfattende medicinresistente former for tuberkulose vil koste tusindvis af europæere livet, hvis ikke myndighederne formår at standse dens fremmarch, skriver Reuters. Disse typer er svære at behandle og smitter i øjeblikket mennesker hvert år. WHO har fremlagt en handlingsplan, der forventes at forebygge dødsfald inden Møde i NHL På NHL s møde i København den oktober 2011 drøftede man tuberkulosens udbredelse samt faren ved rygning NHL har i efterhånden mange år beskæftiget sig med tuberkulosen, specielt i de baltiske lande. Her deltager man også i projekter, der skal bremse tuberkulosens fremmarch. NHL har over en 10 årig periode været i gang i de baltiske lande, hvor man har instrueret vores nabolande i de mest basale ting som bl.a. hygiejne og omgang med de tuberkuloseramte mennesker samt opbygningen af lokalgrupper. NHL er bekymret over, at tuberkulosen igen er i stigning på vores breddegrader. LungePatient.dk nr

8 Entreprenør og Nedbryder Arbejde m/ gravemaskine, rendegraver og minigraver Planering og belægningsarbejde Nedbrydningsarbejde Flisebelægning Oprensning af grøfter og søer Jan Møller Saturnvej 17, Hadsten Tlf Mobil Tryghed i sengen 8 LungePatient.dk nr

9 Hvervekampagne 2011 Tegn 10 nye medlemmer og vind et gavekort til et minicruise Dette gavekort kan blive dit Hvis du tegner 10 nye medlemmer til foreningen inden den 31. december 2011, deltager du i lodtrækningen om et gavekort til et minicruise. Der udloddes i alt 20 gavekort for 2 personer til en værdi af 690 kr. Et kampagnemedlemskab koster 50 kr. for resten af året. Som medlem er man med til at støtte lungesagen, og man får del i alle vores tilbud: arrangementer, kurser samt ferieophold. Man får også tilsendt vores medlemsblad. Se mere på vores hjemmeside Alle medlemmer kan deltage i kampagnen, og nedenstående kupon kan anvendes. Vinderne får direkte besked. Ja, jeg ønsker at være medlem af LungePatient.dk Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf. nr.: Hvervet af: LungePatient.dk Kuponen indsendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg. LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE LungePatient.dk nr

10 Benny Johansen & Sønner A/S Kirkevej Smørum Tlf: Fax: Jernbane Apoteket LØVE APOTEKET RANDERS 10 LungePatient.dk nr

11 Sund Livsstil i Øksnehallerne i København den september 2011 LungePatient.dk deltog i årets livsstilsmesse i dagene fra den 23. til den 25. september Det var Københavns afdeling, der stillede med deltagerne på messen Af Anne-Lise Nerving, for LungePatient.dk Københavns afdeling Sund Livsstilsmessen i København var i år flyttet fra Forum til Øksnehallerne på Halmtorvet på Vesterbro. Det var en stor sundhedsmesse med mange varierende tilbud til dig, der gerne vil se nyheder om sundhed og sund livsstil. Den var besøgt af næsten personer. Messen var åben hver dag fra klokken 10 til 18. På Sund Livsstilsmessen kunne du blandt andet opleve alternative behandlingsformer og velvære, behandlinger, helsekost, kosttilskud og naturlægemidler. Derudover var der en del patientforeninger, hvoraf vi var en af dem. Du kunne få oplysninger om patientforeningernes virke for patienter. I LungePatient.dk kunne du f.eks. få målt din lungefunktion. I de tre dage messen varede, målte vi omkring 625 personers lungefunktion. Ud af disse 625 personer opfordrede vi omkring 15 % til at gå til egen læge til yderligere lægekontrol. De var enten ikke under lægebehandling, og med den lungefunktion, vi målte, kunne mange af dem måske have gavn af medicin til at afhjælpe nogle af deres gener. Så alt i alt var det en travl messe, men vi følte også, at vi hjalp en masse mennesker til at få bedre kontrol med deres lungefunktion, og dermed bevare deres helbred i en længere periode. Næste messe i Øksnehallerne finder sted den september 2012 To foreninger - ét mål LungePatient.dk bygger netværk med andre, der arbejder for lungesagen. Vi samarbejder derfor med Danmarks Lungeforening for at hjælpe mennesker med lungesygdomme. Det betyder helt konkret, at alle medlemmer kan deltage i arrangementer, kurser og andre aktiviteter i begge foreninger. Se for arrangementer. To foreninger - ét mål LungePatient.dk To foreninger nr ét mål 11

12 International KOL-dag onsdag den 16. november Årets tema er: Kend dine lunger! Der vil igen i år være arrangementer rundt omkring i landet for at gøre opmærksom på patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Her kan man de fleste steder for målt sin lungefunktion og få en snak om lungerne. At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion. Man får besvær med vejrtrækningen. Man kan måske slet ikke gå op ad en trappe. Ofte må man give op over for selv små fysiske anstrengelser, fordi man bliver alt for hurtig træt. Det er en stor belastning i hverdagen. Ofte kommer det snigende, og man mærker det ikke før, det bliver udtalt. Diagnosen KOL kan kun stilles ved måling af lungefunktionen Sygdomserkendelsen kommer først, når man opdager, at det går ned at bakke med lungefunktionen, og man føler sig dårlig tilpas. Med den tiltagende åndenød følger en angst for at bevæge sig, hvilket medfører en mere stillesiddende tilværelse med deraf følgende dårligere kondition. Dermed er den onde cirkel i gang: dårlig kondition, stillesiddende tilværelse, angst, isolation og tit også depressioner. Derfor er rehabilitering stærkt påkrævet omgående, når diagnosen stilles. På den internationale KOL-dag vil LungePatient.dk være med til at gøre opmærksom på KOL-handicappet. Kom derfor og få lavet en lungefunktionsmåling. Har du risiko for KOL? 1. Er du mere end 35 år? 2. Har du gennem flere måneder haft daglig hoste? 3. Har du ofte slim i luftvejene? 4. Bliver du let forpustet, f.eks. når du skal op af trapper? 5. Er du ryger eller ex-ryger? Hvis du kan svare ja til mindst 3 af disse spørgsmål, så mød op på KOL-dagen og få målt din lungefunktion. Du kan holde dig ajour om de forskellige arrangementer på vores hjemmeside Her kan du læse, hvilke arrangementer, som vi kender til. På Danmarks Lungeforenings hjemmeside kan du se arrangementer, i deres regi. Ånd Lettet Op afholder et arrangement i København denne dag. Se tid og sted på 12 LungePatient.dk nr

13 Julestue i Glamsbjerg fra 29. nov dec Vi arrangerer julestue for vores medlemmer. Kom og fordyb dig i lidt julehygge sammen med andre, hvor du kan lave forskellige former for juledekorationer. Vi vil sørge for, at der bliver en stor juleworkshop med forskellige arbejdende værksteder. Man deltager efter lyst og formåen. Huset skal julepyntes, og du laver selvfølgelig også dekorationer til at tage med hjem. Du kan også lave andre ting f.eks. juleklip og anden julestads. Køkkenet sørger for dejlig julemad, julegløgg og julesmåkager. Da der er begrænset plads, bør du tilmelde dig hurtigst muligt. Perioden: 29. november - 5. december Pris: kr. Ny forstander i plejecenteret Bomi-Parken den 1. oktober 2011 Af Anne-Lise Nerving, Bestyrelsesformand for Bomi-Parken Efter vores forstander igennem de sidste 13 år Hanne Marboe gik på pension i juni måned, har vores souschef været konstitueret i stillingen som forstander. Vi har haft stillingen opslået to gange, og ansættelsesudvalget har sidste gang valgt Helle Christiansen som ny forstander. Helle Christiansen begyndte i sin nye stilling mandag den 3. oktober. for bestyrelsen Anne-Lise Nerving og konstitueret forstander Bine Larsen har sammen med den nye forstander Helle Christiansen udarbejdet en plan for introduktion af Helle i den nye stilling. Helle bliver præsenteret for alle internt i Bomi-Parken i de første 14 dage, og siden for vores samarbejdspartnere inden for lokalområde Amager og Københavns kommune. Torsdag den 13. oktober fejrer alle Bomi-Parkens fødselsdag med en fest på plejehjemmet. LungePatient.dk nr

14 Lommebog/kalender for år 2012 Medlemmer har nu muligt for at få en lommebog/kalender for år Du kan hente den i din lokalafdeling efter 20. november Du kan også indsende en kuvert med navn og adresse til din lokalafdeling. Se adresserne på side 30. Kuverten skal være frankeret med 16 kr. Lokalafdelingen sender den til dig så hurtig som muligt. Uændret kontingent for 2012 For andet år i træk forbliver kontingentet uændret 180 kr. Vi udsender opkrævningerne for 2012 i sidste halvdel af december måned. Så hvis du ikke har modtaget en opkrævning ved årsskiftet, så ring venligst til os på telefon Beløbet skal betales senest den 30. januar Det er vigtigt, at der ikke rettes i det fortrykte beløb på indbetalingskortet, da indbetalingerne bliver behandlet automatisk i vores system. Tilmeld dig Betalingsservice og spar penge Hvis ikke du allerede er tilmeldt, så tilmeld kontingentopkrævningen til betalingsservice, så bliver det betalt til tiden hverken for tidlig eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken og sparer samtidig portoen på op til 25 kr. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside på eller kontakt os på tlf Træk beløbet fra i skat Du kan få fradrag i skatten, hvis du indbetaler et beløb til os jf. ligningslovens 8 A. Du kan fratrække op til kr. i Husk at oplyse dit cpr. nr., idet vi automatisk indberetter beløbet til SKAT. Ring til os på , hvis du har spørgsmål. Donation fra TrygFonden Donation af kr. til kursusaktiviteter TrygFonden ønsker at styrke vores kursusaktiviteter og har doneret kr. Selve overrækkelsen foregik den 11. oktober i Glamsbjerg, hvor Bent Claudi Lassen overrakte checken. Pengene vil jf. ansøgningen blive anvendt til et nattevagtskursus samt 4 netværkskurser. Nattevagtskurset Nattevagtskurset bliver afviklet i første halvår af På dette kursus får både nuværende og kommende nattevagter ajourført deres viden samt får tilført den nyeste viden indenfor området af vores faglige dygtige undervisere. Tryghed er en af vores mærkesager, og med et godt uddannet team af nattevagter skaber vi nogle trygge rammer for vores mange gæster og kursister i Glamsbjerg. Netværkskurserne Netværkskurserne bliver afviklet løbende med start sidst i oktober måned Dette kursus handler både om viden og vidensdeling samt selve det rent praktiske at få startet en gruppe op. Bl.a. spørger psykologen, om det er almindelig at have det, som man har det, og hvordan man løser hverdagens udfordringer? Kurset vil hjælpe med at udskifte følelsen af isolation med en følelse af ikke at være alene om sygdommen. 14 LungePatient.dk nr

15 Renovering af værelser i Glamsbjerg Vi har fået en donation på kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Beløbet er øremærket til renovering af værelserne på Boserup Minde i Glamsbjerg Vi er meget glade for, at fonden efter flere ansøgninger gennem årene har set velvilligt på vores ansøgning om renovering af værelserne og har doneret kr. I uge 39 gik vi i gang med det første værelse på første sal. Renoveringen laves i etaper afhængig af belægningen i huset, for ikke at genere gæster og kursister. Arbejdet udføres af frivillige hjælpere, for at minimere udgifterne. Så derfor søger vi frivillige, der vil hjælpe. Er du tidligere håndværker, eller har du skruet hænderne rigtigt på, er du meget velkommen til at kontakte Birthe Petersen på telefon Du kan også sende en mail på Handicaporganisationernes nye hus Siden pressemødet den 6. september 2010, hvor det blev offentliggjort, at det var Team NCC, der havde vundet totalentreprisen på verdens mest tilgængelige kontorhus, er første spadestik blev taget. Det foretog formand for DH, Stig Langvad, den 9. maj i år. Rammerne var perfekte. Der var stort fremmøde, strålende sol og blå himmel. Byggeriet forventes færdigt ultimo september I det nye domicil i Taastrup samles 17 ud af DH s 32 organisationer. Der bliver ca. 265 ansatte, godt en femtedel af de ansatte har et handicap. De organisationer, som ikke flytter med, vil naturligt også ses som brugere af husets faciliteter, og der vil blive skabt rum til fælles projekter på tværs af organisationerne. Gode dagslysforhold i alle kontorer vægtes højt, og man har derfor valgt at udforme huset som en søstjerne med arme samlet omkring et centralt atrium, der binder huset sammen i alle etager, og hvor mellemrummene mellem armene giver dagslys til kontorerne. Følg processen på Tlf Adelgade Hobro LungePatient.dk nr

16 Schreiners Bøger og papir Søndergade Glamsbjerg Tlf Østergade Assens Tlf Bredgade Aarup Tlf Ventilationshuset Forvent mere af os... Mirabellevej 11 E 8930 Randers IOFs nye program er på gaden. Ring på tlf og få det sendt til døren eller læs det nu på iof.dk 16 LungePatient.dk nr

17 Nyt tilbud til LungePatient.dk s medlemmer Nyt rejseselskab for lungesyge Et helt nyt rejsekoncept til mennesker netop med lunge- og hjertesygdom og deres partnere. Nicolas Nyemann fra Fysiorejser understreger, at der i deres rejsekoncept ikke findes løftede pegefingre. Til gengæld vil de gode oplevelser, glæden, samværet, velvære og ikke mindst skønne ferieoplevelser være omdrejningspunktet for rejserne. Dagene vil typisk bestå af morgentræning, diverse foredrag, individuelle samtaler med sygeplejersken om f.eks. medicin og rygestop og en snak med fysioterapeuten om træning, samt en masse hygge og gode ferieoplevelser. Fysiorejsers mål er klart og tydeligt: Vi vil tilbyde mennesker med lunge- og hjertesygdom og deres pårørende en oplevelse for livet På rejserne vil der altid være mindst én fysioterapeut og én sygeplejerske med. Fysiorejser mener, det er vigtigt, at personalet har mange års erfaring med at hjælpe mennesker med forskellige behov og problemstillinger. Det skal være med til at give kunderne oplevelsen af tryghed og en positiv atmosfære. Samværet med andre mennesker i samme båd vil også være med til at skabe fælles ånd og netværk. Vi håber, at deltagerne vil bruge hinanden. At de vil dele deres erfaringer og oplevelser. Det kan være en stærk motiverende faktor og være med til at gennemføre eventuelle nødvendige livsstilsændringer udtaler sygeplejerske Merete. Fysiorejser har en vision om at blive det førende rejseselskab indenfor træningsrejser til mennesker med lunge- og hjertesygdom. De beskriver, at dette skal nås med omhu, omsorg, højt serviceniveau og troværdighed. Rejserne vil være til nøje udvalgte ældre- og handicapvenlige destinationer i det lune Sydeuropa. Rejserne ligger i forårs-, efterårs- og vinterperioder. I Fysiorejser glæder de sig meget til rejserne og fortæller, at der er mulighed for at søge Danmarks Lungeforening om økonomisk støtte til turen i form at et legat. Du kan læse mere på om rejserne, datoer, destinationer, priser m.m. Du kan også kontakte deres sygeplejerske Merete direkte på telefon: LOKALAFDELINGER Kurer GLAMSBJERG FERIEPLAN november- december 2011 Ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter nov. - dec. 2011: 01. november 07. november 08. november 14. november 22. november 28. november Julestue: 29. november 05. december Jul: 23. december 27. december Nytår: 30. december 03. januar 2012 Pris for medlemmer i 2011: Rekreation pr. uge kr. Julestue kr. Jul kr. Nytår kr. Henvendelse til LungePatient.dk på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Fredag kl Kontaktperson: Birthe Petersen. Mail: LungePatient.dk nr

18 ODINSVEJ VOJENS Lyngbyvej København Ø. Tlf LungePatient.dk nr

19 Kurer Fødselsdagskalender 65 år Erik Nissen, bestyrelsesmedlem i Sønderjydsk afdeling, fylder 65 år den 1. december Københavns afdeling KOL-dag International KOL-dag onsdag den 16. november Københavns afdeling er i år at finde 4 forskellige steder i området: Vi deltager i Tårnby sundhedshus fra kl. 10 til 14. Kom og få taget Jeres lungefunktion og snak med en fra vores bestyrelse. Vi er på Greve Bibliotek fra kl. 12 til 16. Også her kan I få målt Jeres lungefunktion eller få en snak med en fra vores bestyrelse. Vi er på Rønne sygehus, hvor Susanne Brink Larsen kan fortælle om KOL. Vi er med i Ånd Lettet Op, se nærmere på landsforeningens hjemmeside. Netværksmøde i Greve Efter et godt netværksmøde på Greve Bibliotek den 6. oktober med en diætist, indbyder vi nu til næste netværksmøde: Den 1. december 2011 fra kl. 16 til 18 på Greve Bibliotek, Portalen, 2670 Greve. På mødet vil en fra apoteket fortælle om medicin til KOLpatienter. Mød op og få kontakt med andre KOL-patienter. Hvis du ikke fik målt din lungefunktion den 16. november 2011 på KOL-dagen, er vi til stede på Greve Biblioteket fra kl. 12 til 15 her den 1. december Julemøde Julemøde den 9. december 2011 fra kl på Studsbøl Alle 45. Vi holder som sædvanligt julemøde for vores medlemmer, hvor I har mulighed for at møde bestyrelsen. Vi får et glas gløgg og lidt knas og hygger sammen. Tilmelding til kontoret senest torsdag den 1. december. Netværksmøde på Bornholm Den 29. september 2011 gik godt. Vi aftalte, at det næste møde skulle være i marts Nærmere om næste møde i blad nr Med venlig hilsen Bestyrelsen Lolland-Falster afdeling KOL-dagen På KOL-dagen, den 16. november 2011 vil vi være til stede på Løve Apoteket i Nakskov i tidsrummet kl. 10 til kl. 13. Kom og få en snak med os og få foretaget en gratis lungetest. Jul og nytår LungePatient.dk - Lolland-Falster afdeling ønsker vore medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi har været glade for at se så mange medlemmer på vores tur til Sporvognsmuseet i Ringsted. Vi påtænker at lave en ny udflugt i foråret 2012 og håber på stor tilslutning. Nordfynsk afdeling Bestyrelsen Info Året er ved at rinde ud, og I har lige modtaget dette års udgave af BM-Julen, så hermed vil bestyrelsen gerne ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Generalforsamling Afdelingen vil hermed bekendtgøre, at næste års generalforsamling bliver lørdag den 18. februar, og der kommer nærmere info om tid og sted i næste blad. Jule bankospil Der er mange, der har tilmeldt sig allerede, men det kan nås endnu. Det var altså, lørdag den 3. december 2011 kl. 13, at afdelingen afholder vort populære bankospil i Seniorhuset. Alle medlemmer og venner er velkomne, og det vil, som det plejer, være med mange gode gevinster. Prisen er: Medlemmer incl. 3 kort: 70 kr. Ikke medlemmer incl. 3 kort: 100 kr. Ekstra kort: 10 kr. I prisen er inkluderet 3 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand. Tilmelding skal ske senest mandag den 14. november til kontoret mandage mellem kl. 14 og kl. 17, tlf eller formand Frede Jensen tlf Vi glæder os til at ser Jer. Bestyrelsen LungePatient.dk nr

20 Klinik for fodterapi Nyvej Ringe Tlf LungePatient.dk nr

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 3 2011 1 Sol og sommer Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2010 1. NR. 4 September 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2010 1. NR. 4 September 2010 LungePatient.dk NR. 4 September 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 4 2010 1 Sommeren går på hæld Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde KOL 310337 Vang Rasmussen A/S September 2011 Resp 11.53698D Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Mig og mit arbejde. Lungenyt. Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg

Mig og mit arbejde. Lungenyt. Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg TEMA: Mig og mit arbejde nr. 5 DECEMBER 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg Direktør Anne Brandt, Danmarks

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Lungenyt. Til OL med astma. Roeren Juliane Elander Rasmussen anede ikke, at hun havde astma, før hun fik et lungetjek.

Lungenyt. Til OL med astma. Roeren Juliane Elander Rasmussen anede ikke, at hun havde astma, før hun fik et lungetjek. Til OL med astma Roeren Juliane Elander Rasmussen anede ikke, at hun havde astma, før hun fik et lungetjek. nr. 5 oktober 2008 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt mange OL-atleter har astma EN

Læs mere

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010 nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Frivillige fællesskaber 'Spørg os' har fået nyt spørgepanel Årsmøde 2010 leder Sammenhængskraft

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD UNGENYT TEMA-NUMMER: TRANSPLANTATION Edith fik livet og sit skolelærerjob tilbage efter en transplantation. Erik Nielsen har omvendt ventet i over 3 år på en ny lunge. NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

Tema: Hjælp til dit rygestop

Tema: Hjælp til dit rygestop Tema: Hjælp til dit rygestop Jannie Lydiker prøvede at blive røgfri adskillige gange, før det lykkedes. Motion hjalp hende på vej, og i efteråret var hun til rulleskøjtemarathon i Berlin. nr. 1 februar/marts

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

Samliv og demens. Gode dage kommer ikke dårligt tilbage Kærligheden flyttede med TEMA. ...læs også. Samliv og demens TEMA

Samliv og demens. Gode dage kommer ikke dårligt tilbage Kærligheden flyttede med TEMA. ...læs også. Samliv og demens TEMA Samliv og demens TEMA NR. 1, 20. ÅRGANG, MARTS 2010 TEMA Samliv og demens...læs også Gode dage kommer ikke dårligt tilbage Kærligheden flyttede med INDHOLD DET FASTE AKTIVITETSKALENDER SPØRGSMÅL OG SVAR

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Når rollerne forandres...læs også

Når rollerne forandres...læs også Livet med Nr. 4, 23. årgang, december 2013 Tema Når rollerne forandres...læs også Klumme af Annette Vilhelmsen Den svære balance Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere