FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB"

Transkript

1 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212

2 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

3 Indhold 125. flere på førtidspension og fleksjob 5 Stor vækst i psykiske diagnoser 7 Flere unge på førtidspension 12 Uforklarlige kommunale forskelle 13 Mange ældre indvandrere er på førtidspension 15 Fleksjob er meget attraktivt 18 Litteraturliste 23

4

5 Side 5 Førtidspension og fleksjob 1. februar 212 EES Dok ID: flere på førtidspension og fleksjob 1. flere trukket permanent tilbage siden 1984 Siden midten af 198 erne er antallet af personer, som helt eller delvist er trukket ud af arbejdsmarkedet på grund af en permanent nedsat arbejdsevne, steget med I dag er der mere end 3. personer i den arbejdsdygtige alder på fleksjob eller førtidspension, jf. figur 1. Figur 1 Flere på førtidspension eller i fleksjob Tusinde Antal årige, 1. personer Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension ANM.: 211 er skønnet på baggrund af de første tre kvartaler. KILDE: Danmarks Statistik, specialtræk samt udtræk fra Statistikbanken.

6 Side 6 Fejlslagen reform Den årlige tilgang er steget 66 pct. Efter at fleksjobordningen er blevet indført, er udviklingen accelereret. De mange personer i fleksjob og på ledighedsydelse har, i modsætning til det, der var ambitionen med reformen af førtidspension, ikke nedbragt antallet af førtidspensionister. Fleksjobordningen har således resulteret i flere offentligt forsørgede. I 1999 fik knap årige tilkendt førtidspension eller fleksjob/ledighedsydelse. Det er nu steget til godt 22. personer, og tilkendelser af førtidspension er ikke faldet, i takt med at flere nye personer nu får fleksjob eller ledighedsydelse, jf. figur 2. Figur 2 Fortsat stor tilgang Antal tilkendelser pr. år, årige, 1. personer Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse ANM.: Tal for 211 er baseret på de tre første kvartaler. KILDE: Ankestyrelsen, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM og egne beregninger. Tilgangen til førtidspension er steget for alle aldersgrupper fra 1999 til 211, jf. figur 3.

7 Side 7 Figur 3 Flere på førtidspension uanset alder 1 Antal tilkendelser af førtidspension pr. 1. indbyggere år 3-39 år 4-49 år 5-59 år ANM.: KILDE: Ankestyrelsen, Danmarks Statistik og egne beregninger. I dag dobbelt så mange unge end for 1 år siden Førtidspension fra 25 år koster 8 mio. kr. i forsørgelsesudgifter Stigningen er mest markant blandt unge. Over dobbelt så mange unge kommer i dag på førtidspension, end der gjorde for 1 år siden. Da langt de fleste førtidspensionister aldrig kommer i arbejde igen, kan unge mennesker, der får tilkendt en førtidspension, se frem til flere årtier på passiv forsørgelse. Det har stor betydning for både den enkelte i form af tab af indkomst og sociale relationer. Derudover har en tidlig tilkendelsesalder stor betydning for de offentlige udgifter og mulighederne for at skabe vækst i samfundet. Unge, der kommer på førtidspension som 25-årige og fortsætter med at modtage førtidspension som enlig frem til pågældende er 65 år, vil i gennemsnit koste det offentlige 8 mio. kr. alene i forsørgelsesudgifter. Hertil kommer mistede skatteindtægter, tab af arbejdsudbud, kontakt med sundhedsvæsenet m.m. Stor vækst i psykiske diagnoser En stadig større andel af tilkendelserne til førtidspension sker på baggrund af psykiske diagnoser. En psykisk diagnose kan f.eks. være depression, stress eller angst. Fra at udgøre 3 pct. af tilkendelserne i 1999 er psykiske helbredsproblemer årsag til mere end hver anden af nye førtidspension i 211, jf. figur 4.

8 Side 8 Figur 4 Psykiske diagnosers andel stiger Psykiske diagnoser som andel af nytilkendelser, årige, pct ANM.: 211 er skønnet på baggrund af de første 3 kvartaler. KILDE: Ankestyrelsen.dk. Det er særligt unge, der får førtidspension på baggrund af psykiske diagnoser. 8 pct. af tilkendelserne til årige sker på baggrund af psykiske diagnoser, mens det for 5-59-årige er knap 4 pct., jf. figur 5. Figur 5 Unge får FØP pga. psykiske lidelser Psykiske diagnoser som andel af nytilkendelser, pct., år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-64 år ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk.

9 Side 9 En psykisk diagnose er den suverænt største grund til en førtidspension. En psykisk diagnose er mere end dobbelt så hyppig som nummer to på listen af de 1 hoveddiagnoser, jf. figur 6. Figur 6 Psykiske lidelser er største diagnosegruppe Førtidspensionstilkendelser fordelt på diagnosegrupper, årige, pct Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Sygd. i nervesys. og sanseorg. Kræftsygdomme Hjerte- og karsygdomme Ulykkestilfælde, vold mv. Sygd. i åndedrætsorganerne Medfødte misdannelser Social indikation Øvrige diagnoser ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. I 1999 var psykiske diagnoser og bevægeapparatsygdomme stort set lige store diagnosegrupper. Stress er største enkeltdiagnose Stressrelaterede lidelser og periodisk depression er de enkeltdiagnoser som oftest udløser en førtidspension. Den første somatiske (legemlige) diagnose på toptilisten over diagnoser, der er tilkendt førtidspension på baggrund af, er blødning/blodprop i hjernen, som kommer ind på sjettepladsen, jf. figur 7.

10 Side 1 Figur 7 Stress udløser flest førtidspensioner Førtidspensionstilkendelser, 1 største diagnoser, 21 Belastningssyndrom/stress Periodisk depression Mental retardering Forstyrret pers. struktur Skizofreni Blødning/plodprop i hjernen Diskusprolaps i bryst og lænderyg Psykisk udviklingsforstyrrelse Slidgigt i flere led Angsttilstand ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. Samtidig er tilkendelse af førtidspension på baggrund af stress, angst og periodisk depression i kraftig vækst. I 1998 blev der tilkendt 17 førtidspensioner på baggrund af periodisk depression og 117 på baggrund af stressrelaterede lidelser. I 21 er antallet af førtidspensioner på baggrund af stressrelaterede lidelser steget til Siden 1998 er der tale om en 12-dobling, og siden 1999 mere end en 6-dobling. Tilsvarende udvikling er der i forhold til andre psykiske diagnoser med gode behandlingsmuligheder som periodiske depression og angst, jf. figur 8.

11 Side 11 Figur 8 Dramatisk udvikling i stress og depression 7 Tilkendelser af førtidspension, årige, 1999=indeks Belastningssyndrom/stress Periodisk depression Angst ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. Psykiske diagnoser kan behandles Det er ofte muligt at behandle depression og stress. Forskning viser, at disse diagnoser ikke burde føre til førtidspension i så stort omfang, som tilfældet er. F.eks. kan 6-7 pct. af personer med depression behandles gennem psykoterapi og medicin, jf. Videbech (24). Der er bred enighed om, at for mange psykiske diagnoser ender i en førtidspension, jf. DA (28) og OECD (26). Arbejde kan bidrage til helbredelse Forskning viser også, at behandling af psykiske diagnoser i kombination med et fortsat aktivt arbejdsliv øger sandsynligheden for helbredelse frem for at blive ekskluderet fra et aktivt arbejdsliv gennem førtidspensionering, jf. OECD (26) og Den Psykiatriske Privatklinik (27). Studier af ikke-psykotisk syge viser endvidere, at det er muligt at undgå en stor andel af tilkendelser af førtidspension som følge af psykiske lidelser ved ikke at overlade diagnosticering og behandling til den praktiserende læge alene. Det er nødvendigt at understøtte den praktiserende læge i et systematisk samarbejde med speciallæger i psykiatri, psykologer og psykiatriske sygeplejersker, jf. Eplov, Lundsten m.fl. (29). Arbejde er godt for det mentale helbred Hertil kommer, at et aktivt arbejdsliv resulterer i et forbedret mentalt helbred, DA (21b). Et velfungerende behandlingssystem er essentielt. Hvis den nødvendige behandling ikke sættes ind i tide, er der stor risiko for, at potentiel arbejdskraft glider længere og længere væk fra arbejdsmarkedet.

12 Side 12 Flere unge på førtidspension 2.66 personer i alderen år fik i 21 tilkendt en førtidspension. I forhold til befolkningsgrundlaget er det 2,5 gang så mange unge som for godt ti år siden, jf. figur 9. Figur 9 Flere unge på førtidspension Tilkendelser af førtidspension, pr. 1. i befolkningen, årige 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, , ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. Et tilsvarende billede gælder for under 4-årige. Også her har der været tale om en meget markant stigning i antallet af tilkendelser de sidste 12 år. Den gennemsnitlige førtidspensionsalder er faldet med Store omkostninger for den enkelte Den gennemsnitlige alder ved tilkendelse af en førtidspension er faldet mere end 3 år fra 1998 til 21. I 1998 var gennemsnitsalderen ved tilkendelse 48,8 år. I 21 var den 45,6 år. Der er herved taget højde for, at folkepensionsalderen er faldet i perioden. Var der ikke taget højde for dette, så ville faldet være endnu større. Langt de fleste af de unge mennesker, der får tilkendt førtidspension, kan se frem til ca. 4 år på tidlig pension. 4 år, hvor der ikke blot vil være et betydeligt tab af indkomst sammenlignet med en aktiv rolle på arbejdsmarkedet, men også 4 år uden de sociale relationer, der er på en arbejdsplads.

13 Side 13 og for samfundet Omkostningerne for samfundet er også meget betydelige. Stigningen i antal årige, der får tilkendt en førtidspension, fra 1998 til 21 indebærer, at der hvert år tildeles ca. 5. pensionsår yderligere og dermed udgifter på 1 mia. kr. Uforklarlige kommunale forskelle Store kommunale forskelle i tilkendelser til unge Der er stor forskel på kommunernes tilkendelser af førtidspension til unge. I København bliver der i gennemsnit tilkendt,4 førtidspensioner pr årige. I Nordfyns kommune er det tilsvarende tal 7,6, hvilket er 19 gange så højt, jf. figur 1 Figur 1 Unge på FØP afhænger af kommune Tilgang til førtidspension, pr årige, Gns Kommuner med bedste rammevilkår Nordfyns København Kommuner med dårligste rammevilkår ANM.: Rammevilkår er eksklusiv førtidspension. Samsø, Læsø, Fanø, Ærø, Dragør, Allerød, Hørsholm, Vallensbæk, Solrød og Langeland indgår ikke i figuren, fordi der er færre end 1 tilkendelser. KILDE: Ankestyrelsen.dk. Kommunale forskelle betyder meget for tilgangen til FØP I forhold til Nordfyns Kommune, så har Københavns Kommune lidt dårligere rammevilkår, altså en befolkningssammensætning, hvor man skulle forvente at de vil modtage offentlige ydelser i længere tid end i Nordfyns. Det sætter de meget store forskelle i relief. Kommunale forskelle i tilkendelsespraksis spiller en endog meget stor betydning for tilgangen til førtidspension. De meget store og uforklarlige forskelle på omfanget af tilkendelser af førtidspension gælder ikke kun for unge. Det er tilfældet uanset alder. Der er ingen sammenhæng mellem tilkendelse af førtidspension og kommunale rammevilkår.

14 Side 14 Faaborg-Midtfyn tilkendte i 21 1,7 førtidspensioner pr. 1. indbyggere i alderen år. Halsnæs har stort set samme rammevilkår, men her blev kun tilkendt 1,9 førtidspensioner pr. 1. indbyggere, jf. figur 11. Figur 11 Forskel i tilgang trods ens rammevilkår Tilgang til førtidspension, pr årige, 21 Faaborg-Midtfyn Mariagerfjord Halsnæs Rødovre 2 Kommuner med bedste rammevilkår Kommuner med dårligste rammevilkår ANM.: Rammevilkår er eksklusiv førtidspension. KILDE: Ankestyrelsen.dk. I Mariagerfjord kommune fik 9 ud af hver 1. indbyggere i alderen år tilkendt en førtidspension. Rødovre har stort set de samme rammevilkår som Mariagerfjord, men her var det kun 2,1 indbygger ud af hver 1., der endte på førtidspension i færre på FØP i 21, hvis alle fulgte København Havde alle kommuner tilkendt førtidspension med samme hyppighed som København, så var der i stedet for 16.9 tilkendelser kun blevet tilkendt 7.9 førtidspensioner. Altså 9. færre på blot ét år. Når kommunerne tilkender en førtidspension på baggrund af en stressrelateret lidelse, angst eller periodisk depression, så er der stor forskel på, hvor hyppigt kommunerne iværksætter aktive foranstaltninger, inden de tilkender førtidspensionen. Nogle kommuner laver aktive tiltag forud for stort set alle tilkendelse, mens andre kommuner kun gør det i ca. hver anden tilkendelse, jf. figur 12.

15 Side 15 Figur 12 1 På førtidspension uden aktive tiltag Andel aktive foranstaltninger inden tilkendelser af FØP på grund af stress, angst og periodisk depression, pct., årige, Kommuner ANM.: Kun kommuner med mindst 1 sager. KILDE: Ankestyrelsen.dk. De nævnte diagnoser har alle gode behandlingsmuligheder, jf. ovenstående. Det vil derfor være logisk at iværksætte aktive tiltag forud for en tilkendelse af førtidspension, for at få afdækket, om der er mulighed for at bringe den pågældende helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet. Aktive tiltag er f.eks. arbejdsprøvning, optræning i en virksomhed, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse. Mange ældre indvandrere er på førtidspension Flere ikke-vestlige indvandrere får førtidspension Mange ældre indvandrere før førtidspension Andelen af årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager førtidspension, er fra 1999 til 21 steget fra 5,2 pct. til 8,6 pct. 6,8 pct. af samme aldersgruppe i befolkningen med dansk herkomst modtog i 21 førtidspension. Det stigende og højere niveau for førtidspension blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere dækker over meget store forskelle afhængig af alder og nationalitet. Ældre indvandrere og efterkommere modtager i meget højere grad førtidspension end personer med dansk herkomst. Næsten hver tredje 5-59-årig ikke-vestlige indvandrer og efterkommer modtager førtidspension mod 11 pct. af samme aldersgruppe med dansk herkomst, jf. figur 13.

16 Side 16 Figur 13 Mange ældre indvandrere på FØP 5 Andel der modtager førtidspension, pct., 21 Dansk herkomst Ikke-vestlig herkomst årige 6-64 årige ANM.: I figuren indgår både indvandrere og efterkommere. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. Indvandrer-kvinder ikke oftere på FØP end mænd I ingen aldersgruppe er der markant kønsforskel på andel af befolkningsgruppen på førtidspension. Der er altså ikke sådan, at f.eks. ældre kvinder med ikke-vestlig herkomst oftere modtager førtidspension end mænd. Andelen af indvandrere og efterkommere, der modtager førtidspension, er steget markant blandt f.eks. personer med bosnisk og libanesisk herkomst. Fra 2 til 21 er andelen af 5-59-årige bosniere på førtidspension mere end fordoblet fra 26 pct. til 56 pct., jf. figur 14.

17 Side 17 Figur 14 Stor stigning i indvandrere på FØP Andel førtidspensionister, indvandrere og efterkommere, 5-59-årige, pct ANM.: KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. Fra 199 til 2 steg andelen på førtidspension af disse befolkningsgrupper langt mindre end fra 2 til ud af 1 fra Iran, der er 6-64 år, er på FØP Blandt 6-64-årige modtager mellem 75 og 89 pct. af personer med herkomst i Libanon (75 pct.), Bosnien (83 pct.) og Iran (89 pct.) førtidspension. Ni ud af ti med iransk baggrund i alderen 6-64 år er således på førtidspension. Disse indvandrergrupper er det således i stort omfang ikke lykkedes at gøre klar til at spille en rolle på arbejdsmarkedet. I de senere år er det ellers lykkedes at få en markant større andel af ikke vestlige indvandrere i beskæftigelse, jf. DA (21a). Nogle grupper indvandrere modtager sjældent FØP Det er ikke et generelt billede, at mange ikke-vestlige indvandrere modtager førtidspension. Blandt 5-59-årige er det således kun 5, pct. med kinesisk og filippinsk herkomst og 6,9 pct. blandt thailændere. I alle tilfælde en andel af 5-59-årige, der er lavere end blandt personer med dansk herkomst.

18 Side 18 Fleksjob er meget attraktivt Personer ansat i fleksjob får fuld løn uanset arbejdstid og produktivitet, og det er dermed en attraktiv ordning for den enkelte. Den gennemsnitlige månedsløn for personer i fleksjob er 27. kr., jf. figur 15. Figur 15 Fleksjobbere tjener i snit 27. kr Andel af alle i fleksjob, pct., 21 Gennemsnit ,5 17, ,5 22, ,5 27, ,5 32, ,5 37, ,5 42,5-45 Månedsfortjeneste, 1. kr. ANM.: Den gennemsnitlige månedsfortjeneste ekskl. genetillæg er kr. Månedsfortjenesten er inkl. pension, personalegoder og den særlige feriegodtgørelse. De 3,3 pct., der tjener over 45. kr., er ikke vist i figuren. KILDE: Specialkørsel på baggrund af Danmarks Statistiks Lønstatistik og Personer uden ordinær beskæftigelse samt egne beregninger.

19 Side 19 Tilskuddet fra staten til et fleksjob kan udgøre halvdelen eller totredjedele af op til 467. kr. Det højeste tilskud er således 311. kr. De fem pct. bedst lønnede fleksjobbere har i gennemsnit en indkomst på næsten 68. kr. om året. Ved et tilskud på halvdelen udgør tilskuddet kr. Dermed kan en fleksjobber udløse tilskud fra staten, selv om vedkommende er i stand til at tjene en indkomst, der efter fradrag af tilskuddet til virksomheden - er på niveau med en gennemsnitlig indkomst for folkeskolelærere og murere, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsen (21). Fleksjobordningen er meget attraktiv. Det bliver understreget af, at knap 2 pct. tjener mere pr. måned i fleksjob end i deres tidligere ordinære beskæftigelse. Godt 6 pct. tjener det samme pr. måned, jf. DA (29). Stort set alle tjener mere pr. time i et fleksjob end i et ordinært job. Det skyldes, at lønnen pr. måned for 4 ud af 5 er den samme eller højere end tidligere, og at arbejdstiden for de fleste er markant lavere, jf. figur 16. Figur 16 Fleksjobbere arbejder færre timer Fordeling af personer efter ugentlig arbejdstid, pct., 29 Fleksjobbere Alle beskæftigede Op til 2 timer 2 timer timer 37 timer eller mere ANM.: KILDE: DA (21b).

20

21 Litteraturliste

22

23 Side 23 Litteraturliste Arbejdsmarkedsstyrelsen (21), Fleksjobbere har højere indkomst end murere og pædagoger, Samspil.info, nr. 3, 1. september 21, København. Den Psykiatriske Privatklinik (27), Depression og arbejdsliv, København. DA (28), Forsker: Tragedie med stress-pensioner, Agenda, nr. 4, 28. februar 28, København. DA (29), Førtidspension og fleksjob, København. DA (21a), Ikke-vestlige indvandrere og arbejdsmarkedet, København. DA (21b), Arbejdsmarkedsrapport 21, København. Eplov, Lundsteen m.fl. (29), Shared care for ikke-psykotiske sygdomme. Anbefalinger på baggrund af en systematisk litteraturundersøgelse, København. OECD (26), Economic Surveys Denmark, Paris. SFI (26), De nye kommuners rammevilkår, København. Videbech, Poul (24), Depression kan påvirke hjernen, Sygeplejersken nr. 32, 24, København

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi

AGENDA. Overraskende Det er en overraskende positiv udvikling, mener vismand og professor i nationaløkonomi 26. januar 2006 1 Integration Under den seneste lavkonjunktur på arbejdsmarkedet lykkedes det højst overraskende indvandrerne at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Det viser en specialkørsel fra Danmarks

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension?

Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Unge og førtidspension Hvem er de unge, og har de et alternativ til førtidspension? Baggrundsnotat Hvis udviklingen fortsætter, får vi en større gruppe af unge, der bliver dømt helt ude af arbejdslivet.

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

Analyse af de permanent forsørgede i Odense Kommune

Analyse af de permanent forsørgede i Odense Kommune Analyse af de permanent forsørgede i Odense Kommune udvikling, indsats, potentialer Februar 211 Udarbejdet af Mploy for Beskæftigelsesregion Syddanmark Forord I Danmark har vi en udvikling med færre i

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Ankestyrelsen (2009a), Ankestyrelsens praksisundersøgelser,

Ankestyrelsen (2009a), Ankestyrelsens praksisundersøgelser, Litteraturliste Litteraturliste Ankestyrelsen (2006), Ankestyrelsens praksisundersøgelser, Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, Ankestyrelsen (2009a), Ankestyrelsens praksisundersøgelser, Førtidspension

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

FLERE PÅ SYGEDAGPENGE BAG OM UDVIKLINGEN

FLERE PÅ SYGEDAGPENGE BAG OM UDVIKLINGEN 14. april 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FLERE PÅ SYGEDAGPENGE BAG OM UDVIKLINGEN Det samlede antal personer på sygedagpenge er siden 2. kvartal 2006 steget med omkring 13.400 eller

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension

Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 60 1063 København K Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension Dansk Arbejdsgiverforening er gennem beskæftigelsesrådet blevet anmodet om at afgive

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere