FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB"

Transkript

1 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212

2 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

3 Indhold 125. flere på førtidspension og fleksjob 5 Stor vækst i psykiske diagnoser 7 Flere unge på førtidspension 12 Uforklarlige kommunale forskelle 13 Mange ældre indvandrere er på førtidspension 15 Fleksjob er meget attraktivt 18 Litteraturliste 23

4

5 Side 5 Førtidspension og fleksjob 1. februar 212 EES Dok ID: flere på førtidspension og fleksjob 1. flere trukket permanent tilbage siden 1984 Siden midten af 198 erne er antallet af personer, som helt eller delvist er trukket ud af arbejdsmarkedet på grund af en permanent nedsat arbejdsevne, steget med I dag er der mere end 3. personer i den arbejdsdygtige alder på fleksjob eller førtidspension, jf. figur 1. Figur 1 Flere på førtidspension eller i fleksjob Tusinde Antal årige, 1. personer Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension ANM.: 211 er skønnet på baggrund af de første tre kvartaler. KILDE: Danmarks Statistik, specialtræk samt udtræk fra Statistikbanken.

6 Side 6 Fejlslagen reform Den årlige tilgang er steget 66 pct. Efter at fleksjobordningen er blevet indført, er udviklingen accelereret. De mange personer i fleksjob og på ledighedsydelse har, i modsætning til det, der var ambitionen med reformen af førtidspension, ikke nedbragt antallet af førtidspensionister. Fleksjobordningen har således resulteret i flere offentligt forsørgede. I 1999 fik knap årige tilkendt førtidspension eller fleksjob/ledighedsydelse. Det er nu steget til godt 22. personer, og tilkendelser af førtidspension er ikke faldet, i takt med at flere nye personer nu får fleksjob eller ledighedsydelse, jf. figur 2. Figur 2 Fortsat stor tilgang Antal tilkendelser pr. år, årige, 1. personer Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse ANM.: Tal for 211 er baseret på de tre første kvartaler. KILDE: Ankestyrelsen, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM og egne beregninger. Tilgangen til førtidspension er steget for alle aldersgrupper fra 1999 til 211, jf. figur 3.

7 Side 7 Figur 3 Flere på førtidspension uanset alder 1 Antal tilkendelser af førtidspension pr. 1. indbyggere år 3-39 år 4-49 år 5-59 år ANM.: KILDE: Ankestyrelsen, Danmarks Statistik og egne beregninger. I dag dobbelt så mange unge end for 1 år siden Førtidspension fra 25 år koster 8 mio. kr. i forsørgelsesudgifter Stigningen er mest markant blandt unge. Over dobbelt så mange unge kommer i dag på førtidspension, end der gjorde for 1 år siden. Da langt de fleste førtidspensionister aldrig kommer i arbejde igen, kan unge mennesker, der får tilkendt en førtidspension, se frem til flere årtier på passiv forsørgelse. Det har stor betydning for både den enkelte i form af tab af indkomst og sociale relationer. Derudover har en tidlig tilkendelsesalder stor betydning for de offentlige udgifter og mulighederne for at skabe vækst i samfundet. Unge, der kommer på førtidspension som 25-årige og fortsætter med at modtage førtidspension som enlig frem til pågældende er 65 år, vil i gennemsnit koste det offentlige 8 mio. kr. alene i forsørgelsesudgifter. Hertil kommer mistede skatteindtægter, tab af arbejdsudbud, kontakt med sundhedsvæsenet m.m. Stor vækst i psykiske diagnoser En stadig større andel af tilkendelserne til førtidspension sker på baggrund af psykiske diagnoser. En psykisk diagnose kan f.eks. være depression, stress eller angst. Fra at udgøre 3 pct. af tilkendelserne i 1999 er psykiske helbredsproblemer årsag til mere end hver anden af nye førtidspension i 211, jf. figur 4.

8 Side 8 Figur 4 Psykiske diagnosers andel stiger Psykiske diagnoser som andel af nytilkendelser, årige, pct ANM.: 211 er skønnet på baggrund af de første 3 kvartaler. KILDE: Ankestyrelsen.dk. Det er særligt unge, der får førtidspension på baggrund af psykiske diagnoser. 8 pct. af tilkendelserne til årige sker på baggrund af psykiske diagnoser, mens det for 5-59-årige er knap 4 pct., jf. figur 5. Figur 5 Unge får FØP pga. psykiske lidelser Psykiske diagnoser som andel af nytilkendelser, pct., år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-64 år ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk.

9 Side 9 En psykisk diagnose er den suverænt største grund til en førtidspension. En psykisk diagnose er mere end dobbelt så hyppig som nummer to på listen af de 1 hoveddiagnoser, jf. figur 6. Figur 6 Psykiske lidelser er største diagnosegruppe Førtidspensionstilkendelser fordelt på diagnosegrupper, årige, pct Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Sygd. i nervesys. og sanseorg. Kræftsygdomme Hjerte- og karsygdomme Ulykkestilfælde, vold mv. Sygd. i åndedrætsorganerne Medfødte misdannelser Social indikation Øvrige diagnoser ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. I 1999 var psykiske diagnoser og bevægeapparatsygdomme stort set lige store diagnosegrupper. Stress er største enkeltdiagnose Stressrelaterede lidelser og periodisk depression er de enkeltdiagnoser som oftest udløser en førtidspension. Den første somatiske (legemlige) diagnose på toptilisten over diagnoser, der er tilkendt førtidspension på baggrund af, er blødning/blodprop i hjernen, som kommer ind på sjettepladsen, jf. figur 7.

10 Side 1 Figur 7 Stress udløser flest førtidspensioner Førtidspensionstilkendelser, 1 største diagnoser, 21 Belastningssyndrom/stress Periodisk depression Mental retardering Forstyrret pers. struktur Skizofreni Blødning/plodprop i hjernen Diskusprolaps i bryst og lænderyg Psykisk udviklingsforstyrrelse Slidgigt i flere led Angsttilstand ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. Samtidig er tilkendelse af førtidspension på baggrund af stress, angst og periodisk depression i kraftig vækst. I 1998 blev der tilkendt 17 førtidspensioner på baggrund af periodisk depression og 117 på baggrund af stressrelaterede lidelser. I 21 er antallet af førtidspensioner på baggrund af stressrelaterede lidelser steget til Siden 1998 er der tale om en 12-dobling, og siden 1999 mere end en 6-dobling. Tilsvarende udvikling er der i forhold til andre psykiske diagnoser med gode behandlingsmuligheder som periodiske depression og angst, jf. figur 8.

11 Side 11 Figur 8 Dramatisk udvikling i stress og depression 7 Tilkendelser af førtidspension, årige, 1999=indeks Belastningssyndrom/stress Periodisk depression Angst ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. Psykiske diagnoser kan behandles Det er ofte muligt at behandle depression og stress. Forskning viser, at disse diagnoser ikke burde føre til førtidspension i så stort omfang, som tilfældet er. F.eks. kan 6-7 pct. af personer med depression behandles gennem psykoterapi og medicin, jf. Videbech (24). Der er bred enighed om, at for mange psykiske diagnoser ender i en førtidspension, jf. DA (28) og OECD (26). Arbejde kan bidrage til helbredelse Forskning viser også, at behandling af psykiske diagnoser i kombination med et fortsat aktivt arbejdsliv øger sandsynligheden for helbredelse frem for at blive ekskluderet fra et aktivt arbejdsliv gennem førtidspensionering, jf. OECD (26) og Den Psykiatriske Privatklinik (27). Studier af ikke-psykotisk syge viser endvidere, at det er muligt at undgå en stor andel af tilkendelser af førtidspension som følge af psykiske lidelser ved ikke at overlade diagnosticering og behandling til den praktiserende læge alene. Det er nødvendigt at understøtte den praktiserende læge i et systematisk samarbejde med speciallæger i psykiatri, psykologer og psykiatriske sygeplejersker, jf. Eplov, Lundsten m.fl. (29). Arbejde er godt for det mentale helbred Hertil kommer, at et aktivt arbejdsliv resulterer i et forbedret mentalt helbred, DA (21b). Et velfungerende behandlingssystem er essentielt. Hvis den nødvendige behandling ikke sættes ind i tide, er der stor risiko for, at potentiel arbejdskraft glider længere og længere væk fra arbejdsmarkedet.

12 Side 12 Flere unge på førtidspension 2.66 personer i alderen år fik i 21 tilkendt en førtidspension. I forhold til befolkningsgrundlaget er det 2,5 gang så mange unge som for godt ti år siden, jf. figur 9. Figur 9 Flere unge på førtidspension Tilkendelser af førtidspension, pr. 1. i befolkningen, årige 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, , ANM.: KILDE: Ankestyrelsen.dk. Et tilsvarende billede gælder for under 4-årige. Også her har der været tale om en meget markant stigning i antallet af tilkendelser de sidste 12 år. Den gennemsnitlige førtidspensionsalder er faldet med Store omkostninger for den enkelte Den gennemsnitlige alder ved tilkendelse af en førtidspension er faldet mere end 3 år fra 1998 til 21. I 1998 var gennemsnitsalderen ved tilkendelse 48,8 år. I 21 var den 45,6 år. Der er herved taget højde for, at folkepensionsalderen er faldet i perioden. Var der ikke taget højde for dette, så ville faldet være endnu større. Langt de fleste af de unge mennesker, der får tilkendt førtidspension, kan se frem til ca. 4 år på tidlig pension. 4 år, hvor der ikke blot vil være et betydeligt tab af indkomst sammenlignet med en aktiv rolle på arbejdsmarkedet, men også 4 år uden de sociale relationer, der er på en arbejdsplads.

13 Side 13 og for samfundet Omkostningerne for samfundet er også meget betydelige. Stigningen i antal årige, der får tilkendt en førtidspension, fra 1998 til 21 indebærer, at der hvert år tildeles ca. 5. pensionsår yderligere og dermed udgifter på 1 mia. kr. Uforklarlige kommunale forskelle Store kommunale forskelle i tilkendelser til unge Der er stor forskel på kommunernes tilkendelser af førtidspension til unge. I København bliver der i gennemsnit tilkendt,4 førtidspensioner pr årige. I Nordfyns kommune er det tilsvarende tal 7,6, hvilket er 19 gange så højt, jf. figur 1 Figur 1 Unge på FØP afhænger af kommune Tilgang til førtidspension, pr årige, Gns Kommuner med bedste rammevilkår Nordfyns København Kommuner med dårligste rammevilkår ANM.: Rammevilkår er eksklusiv førtidspension. Samsø, Læsø, Fanø, Ærø, Dragør, Allerød, Hørsholm, Vallensbæk, Solrød og Langeland indgår ikke i figuren, fordi der er færre end 1 tilkendelser. KILDE: Ankestyrelsen.dk. Kommunale forskelle betyder meget for tilgangen til FØP I forhold til Nordfyns Kommune, så har Københavns Kommune lidt dårligere rammevilkår, altså en befolkningssammensætning, hvor man skulle forvente at de vil modtage offentlige ydelser i længere tid end i Nordfyns. Det sætter de meget store forskelle i relief. Kommunale forskelle i tilkendelsespraksis spiller en endog meget stor betydning for tilgangen til førtidspension. De meget store og uforklarlige forskelle på omfanget af tilkendelser af førtidspension gælder ikke kun for unge. Det er tilfældet uanset alder. Der er ingen sammenhæng mellem tilkendelse af førtidspension og kommunale rammevilkår.

14 Side 14 Faaborg-Midtfyn tilkendte i 21 1,7 førtidspensioner pr. 1. indbyggere i alderen år. Halsnæs har stort set samme rammevilkår, men her blev kun tilkendt 1,9 førtidspensioner pr. 1. indbyggere, jf. figur 11. Figur 11 Forskel i tilgang trods ens rammevilkår Tilgang til førtidspension, pr årige, 21 Faaborg-Midtfyn Mariagerfjord Halsnæs Rødovre 2 Kommuner med bedste rammevilkår Kommuner med dårligste rammevilkår ANM.: Rammevilkår er eksklusiv førtidspension. KILDE: Ankestyrelsen.dk. I Mariagerfjord kommune fik 9 ud af hver 1. indbyggere i alderen år tilkendt en førtidspension. Rødovre har stort set de samme rammevilkår som Mariagerfjord, men her var det kun 2,1 indbygger ud af hver 1., der endte på førtidspension i færre på FØP i 21, hvis alle fulgte København Havde alle kommuner tilkendt førtidspension med samme hyppighed som København, så var der i stedet for 16.9 tilkendelser kun blevet tilkendt 7.9 førtidspensioner. Altså 9. færre på blot ét år. Når kommunerne tilkender en førtidspension på baggrund af en stressrelateret lidelse, angst eller periodisk depression, så er der stor forskel på, hvor hyppigt kommunerne iværksætter aktive foranstaltninger, inden de tilkender førtidspensionen. Nogle kommuner laver aktive tiltag forud for stort set alle tilkendelse, mens andre kommuner kun gør det i ca. hver anden tilkendelse, jf. figur 12.

15 Side 15 Figur 12 1 På førtidspension uden aktive tiltag Andel aktive foranstaltninger inden tilkendelser af FØP på grund af stress, angst og periodisk depression, pct., årige, Kommuner ANM.: Kun kommuner med mindst 1 sager. KILDE: Ankestyrelsen.dk. De nævnte diagnoser har alle gode behandlingsmuligheder, jf. ovenstående. Det vil derfor være logisk at iværksætte aktive tiltag forud for en tilkendelse af førtidspension, for at få afdækket, om der er mulighed for at bringe den pågældende helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet. Aktive tiltag er f.eks. arbejdsprøvning, optræning i en virksomhed, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse. Mange ældre indvandrere er på førtidspension Flere ikke-vestlige indvandrere får førtidspension Mange ældre indvandrere før førtidspension Andelen af årige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager førtidspension, er fra 1999 til 21 steget fra 5,2 pct. til 8,6 pct. 6,8 pct. af samme aldersgruppe i befolkningen med dansk herkomst modtog i 21 førtidspension. Det stigende og højere niveau for førtidspension blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere dækker over meget store forskelle afhængig af alder og nationalitet. Ældre indvandrere og efterkommere modtager i meget højere grad førtidspension end personer med dansk herkomst. Næsten hver tredje 5-59-årig ikke-vestlige indvandrer og efterkommer modtager førtidspension mod 11 pct. af samme aldersgruppe med dansk herkomst, jf. figur 13.

16 Side 16 Figur 13 Mange ældre indvandrere på FØP 5 Andel der modtager førtidspension, pct., 21 Dansk herkomst Ikke-vestlig herkomst årige 6-64 årige ANM.: I figuren indgår både indvandrere og efterkommere. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. Indvandrer-kvinder ikke oftere på FØP end mænd I ingen aldersgruppe er der markant kønsforskel på andel af befolkningsgruppen på førtidspension. Der er altså ikke sådan, at f.eks. ældre kvinder med ikke-vestlig herkomst oftere modtager førtidspension end mænd. Andelen af indvandrere og efterkommere, der modtager førtidspension, er steget markant blandt f.eks. personer med bosnisk og libanesisk herkomst. Fra 2 til 21 er andelen af 5-59-årige bosniere på førtidspension mere end fordoblet fra 26 pct. til 56 pct., jf. figur 14.

17 Side 17 Figur 14 Stor stigning i indvandrere på FØP Andel førtidspensionister, indvandrere og efterkommere, 5-59-årige, pct ANM.: KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. Fra 199 til 2 steg andelen på førtidspension af disse befolkningsgrupper langt mindre end fra 2 til ud af 1 fra Iran, der er 6-64 år, er på FØP Blandt 6-64-årige modtager mellem 75 og 89 pct. af personer med herkomst i Libanon (75 pct.), Bosnien (83 pct.) og Iran (89 pct.) førtidspension. Ni ud af ti med iransk baggrund i alderen 6-64 år er således på førtidspension. Disse indvandrergrupper er det således i stort omfang ikke lykkedes at gøre klar til at spille en rolle på arbejdsmarkedet. I de senere år er det ellers lykkedes at få en markant større andel af ikke vestlige indvandrere i beskæftigelse, jf. DA (21a). Nogle grupper indvandrere modtager sjældent FØP Det er ikke et generelt billede, at mange ikke-vestlige indvandrere modtager førtidspension. Blandt 5-59-årige er det således kun 5, pct. med kinesisk og filippinsk herkomst og 6,9 pct. blandt thailændere. I alle tilfælde en andel af 5-59-årige, der er lavere end blandt personer med dansk herkomst.

18 Side 18 Fleksjob er meget attraktivt Personer ansat i fleksjob får fuld løn uanset arbejdstid og produktivitet, og det er dermed en attraktiv ordning for den enkelte. Den gennemsnitlige månedsløn for personer i fleksjob er 27. kr., jf. figur 15. Figur 15 Fleksjobbere tjener i snit 27. kr Andel af alle i fleksjob, pct., 21 Gennemsnit ,5 17, ,5 22, ,5 27, ,5 32, ,5 37, ,5 42,5-45 Månedsfortjeneste, 1. kr. ANM.: Den gennemsnitlige månedsfortjeneste ekskl. genetillæg er kr. Månedsfortjenesten er inkl. pension, personalegoder og den særlige feriegodtgørelse. De 3,3 pct., der tjener over 45. kr., er ikke vist i figuren. KILDE: Specialkørsel på baggrund af Danmarks Statistiks Lønstatistik og Personer uden ordinær beskæftigelse samt egne beregninger.

19 Side 19 Tilskuddet fra staten til et fleksjob kan udgøre halvdelen eller totredjedele af op til 467. kr. Det højeste tilskud er således 311. kr. De fem pct. bedst lønnede fleksjobbere har i gennemsnit en indkomst på næsten 68. kr. om året. Ved et tilskud på halvdelen udgør tilskuddet kr. Dermed kan en fleksjobber udløse tilskud fra staten, selv om vedkommende er i stand til at tjene en indkomst, der efter fradrag af tilskuddet til virksomheden - er på niveau med en gennemsnitlig indkomst for folkeskolelærere og murere, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsen (21). Fleksjobordningen er meget attraktiv. Det bliver understreget af, at knap 2 pct. tjener mere pr. måned i fleksjob end i deres tidligere ordinære beskæftigelse. Godt 6 pct. tjener det samme pr. måned, jf. DA (29). Stort set alle tjener mere pr. time i et fleksjob end i et ordinært job. Det skyldes, at lønnen pr. måned for 4 ud af 5 er den samme eller højere end tidligere, og at arbejdstiden for de fleste er markant lavere, jf. figur 16. Figur 16 Fleksjobbere arbejder færre timer Fordeling af personer efter ugentlig arbejdstid, pct., 29 Fleksjobbere Alle beskæftigede Op til 2 timer 2 timer timer 37 timer eller mere ANM.: KILDE: DA (21b).

20

21 Litteraturliste

22

23 Side 23 Litteraturliste Arbejdsmarkedsstyrelsen (21), Fleksjobbere har højere indkomst end murere og pædagoger, Samspil.info, nr. 3, 1. september 21, København. Den Psykiatriske Privatklinik (27), Depression og arbejdsliv, København. DA (28), Forsker: Tragedie med stress-pensioner, Agenda, nr. 4, 28. februar 28, København. DA (29), Førtidspension og fleksjob, København. DA (21a), Ikke-vestlige indvandrere og arbejdsmarkedet, København. DA (21b), Arbejdsmarkedsrapport 21, København. Eplov, Lundsteen m.fl. (29), Shared care for ikke-psykotiske sygdomme. Anbefalinger på baggrund af en systematisk litteraturundersøgelse, København. OECD (26), Economic Surveys Denmark, Paris. SFI (26), De nye kommuners rammevilkår, København. Videbech, Poul (24), Depression kan påvirke hjernen, Sygeplejersken nr. 32, 24, København

Indhold. 1 Førtidspension 5. 2 Fleksjob 51. Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83. Appendiks 2 Datagrundlag 91. Litteraturliste 95

Indhold. 1 Førtidspension 5. 2 Fleksjob 51. Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83. Appendiks 2 Datagrundlag 91. Litteraturliste 95 Juni 29 Indhold 1 Førtidspension 5 2 Fleksjob 51 Appendiks 1 Kommunernes rammevilkår 83 Appendiks 2 Datagrundlag 91 Litteraturliste 95 1. Førtidspension 1.1 Førtidspensionsreformen virker ikke 7 1.2

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB August 213 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: August 213 Indhold

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

5. Førtidspension og fleksjob

5. Førtidspension og fleksjob 5. Førtidspension og fleksjob 5.1 Sammenfatning 165 5.2 Over 3. i fleksjob eller på førtidspension 167 5.3 Førtidspensionister bliver stadig yngre 174 5.4 Flere tilkendelser som følge af psykiske lidelser

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser.

N O TAT. Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. N O TAT Analyse af tilgangen til førtidspension blandt personer under 40 år - fokus på udvalgte psykiske lidelser. Med henblik på at tydeliggøre udfordringerne for kommunerne i forhold til at løfte de

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Cabi-fakta. Belysning af årsager til fald i antal nytilkendte førtidspensioner. Januar 2013. Seniorkonsulent Kim Madsen. Side 1

Cabi-fakta. Belysning af årsager til fald i antal nytilkendte førtidspensioner. Januar 2013. Seniorkonsulent Kim Madsen. Side 1 Belysning af årsager til fald i antal nytilkendte førtidspensioner Januar 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 om nytilkendte førtidspensioner Kim Madsen og Carsten Kjærgaard Copyright 2013 Cabi Mindre

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SØNDERBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 14 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

DA s syn på udfordringerne 2011

DA s syn på udfordringerne 2011 DA s syn på udfordringerne 2011 Vordingborg, 8. april 2010 Chefkonsulent Jens Troldborg Dansk Arbejdsgiverforening Disposition 1. Syn på arbejdsmarkedet overordnet 2. Beskæftigelsesplan 2011 - lokalt 3.

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. September 2016

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. September 2016 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob September 2016 Tilgang til ressourceforløb Antal påbegyndte ressourceforløb Tilgang til fleksjobordningen Tilgang til fleksjobordningen

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indledning og sammenfatning

Indledning og sammenfatning Indledning og sammenfatning Mere syge og mere raske på sammetid 9 Arbejdsparadokset 12 Offentlig forsørgelse nedarves 15 Bedre sundhed men stadig lang vej at gå 16 Danske arbejdspladser verdens bedste

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 27 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER IKAST-BRANDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 23 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE 26 pct. uden for arbejdsmarkedet RESULTATER FREDERIKSHAVN 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt

Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser. Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Grupper med risiko for at tilgå pemanente ydelser, Karl Schmidt jul-11 okt-11 Nytilgangen falder 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere