Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian"

Transkript

1 Aalborg Universitet Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Publication date: 008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Aggerholm, S., Heiselberg, P., & Bergsøe, N. C. (008). Hybrid ventilation i kontorer og institutioner. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut, SBI. (SBi; Nr. 19). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 04, 015

2 SBi 008:19 Hybrid ventilation i kontorer og institutioner

3

4 Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Søren Aggerholm Per Heiselberg Niels C. Bergsøe SBi 008:19 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 008

5 Titel Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Serietitel SBi 008:19 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 008 Forfattere Søren Aggerholm, Per Heiselberg, Niels C. Bergsøe Sprog Dansk Sidetal 87 Litteraturhenvisninger 87 Emneord Hybrid ventilation, integreret bygningsprojektering, energiforbrug, ventilatorunderstøttet naturlig ventilation, termisk komfort ISBN Fotos Omslag Udgiver Hvor intet andet er anført, stammer fotos fra IEA-ECBCS Annex 35 'Hybrid Ventilation in New and Retrofitted Office Buildings'. Niels C. Bergsøe SBi Statens Byggeforskningsinstitut, P.O. Box 119, DK-970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SBi 008:19: Hybrid ventilation i kontorer og institutioner. (008)

6 Indhold 1 Forord...5 Introduktion Beslutningsgrundlag Integreret bygningsprojektering Projekteringsproces Projektering af hybrid ventilation Indeklima Termiske komfortkrav Termisk komfort ifølge DS Temperaturgrænser ved hybrid ventilation Krav til luftkvalitet Adaptiv komfort og acceptable tolerancer Energiforbrug, energiudgift og miljøbelastning Totaløkonomi Systemløsninger og -karakteristika Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation med luftindtag i facaden Udnyttelse af drivkræfter, trykfald i anlægget Lufttilførsel i rum og ventilationseffektivitet Styringsstrategi, automatik og brugerstyring Varmegenvinding, ventilatordrift og energiforbrug Termisk komfort Luftkvalitet Kompleksitet, robusthed, vedligehold og levetid Konceptets begrænsninger Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation med centralt luftindtag Udnyttelse af drivkræfter, trykfald i anlægget Lufttilførsel i rum og ventilationseffektivitet Styringsstrategi, automatik og brugerstyring Varmegenvinding, ventilatordrift og energiforbrug Termisk komfort Luftkvalitet Kompleksitet, robusthed, vedligehold og levetid Konceptets begrænsninger Naturlig og mekanisk ventilation Udnyttelse af drivkræfter, trykfald i anlægget Lufttilførsel i rum og ventilationseffektivitet Styringsstrategi, automatik og brugerstyring Varmegenvinding, ventilatordrift og energiforbrug Termisk komfort Luftkvalitet Kompleksitet, robusthed, vedligehold og levetid Konceptets begrænsninger Beregning af volumenstrømme, trykforhold og stabilitet Naturlige og mekaniske drivtryk Termisk drivtryk Vindinduceret drivtryk Mekanisk drivtryk Tryktab i komponenter og strømningsveje Vinduer og andre store åbninger Ventilationskomponenter Bygningsmæssige kanaler Ventilatorer

7 Infiltration i revner og sprækker Volumenstrømsberegning ved opstilling af massebalance Konstant mekanisk luftmængde udsuget eller indblæst Konstant omdrejningstal for ventilator Volumenstrømsberegning ved opstilling af loop equations Beregning af energiforbrug Varmeforbrug Elforbrug Komponenter Ventilatorer Lyddæmpning Motorer Frekvensomformere Udeluftindtag Forvarmning Filtrering Jalousiriste Luftoverføring Aftræk Styring Manuel eller automatisk styring Kompleksitet Styringsstrategi Styringsparametre Tilstedeværelse CO Temperatur Luftstrøm Tryk Eksempel: Hybrid ventilation i en skole Bygningsbeskrivelse Belastninger Ventilationsanlæg i klasserummene Tryktab Naturligt drivtryk Anlægs- og ventilatorkarakteristik Ventilationsbehov Beregning af variation i volumenstrøm Opstilling af loop equation Relativ volumenstrøm og omdrejningstal i vinterperioden Nødvendigt vinduesareal i sommerperioden Relativ betydning af infiltration og vinduesåbning på volumenstr Infiltration Opstilling af massebalance for klasserum Luftfordeling mellem åbninger Opstilling af massebalance for bygningsudsnit Luftfordeling mellem åbninger og klasserum Styring Motordimensionering Ventilatorstøj Energiforbrug Alternativ styring: Direkte koblet motor og on-off styring Starttid Ventilatorstøj Energiforbrug Koblingshyppighed og luftstrømvariation Forbedring af styringen Referencer... 87

8 1 Forord Afsættet for anvendelse af hybrid ventilation er, at det under visse forhold kan være hensigtsmæssigt at begrænse den mekaniske ventilation og i højere grad udnytte naturlige drivkræfter, mens det under andre forhold kan være nødvendigt at supplere de naturlige drivkræfter i et naturligt ventilationssystem med mekaniske. Drivkræfterne ved hybrid ventilation er en kombination af naturlige og mekaniske kræfter. Denne publikation har til formål at bidrage til kendskabet til principperne bag hybrid ventilation og at give nogle retningslinjer for dimensionering og styring af hybride ventilationssystemer. Publikationen er i en vis udstrækning en viderebearbejdning af en del af resultaterne af IEA Annex 35 "Hybrid Ventilation in New and Retrofitted Office Buildings" (Heiselberg, 00). Yderligere information om dette projekt findes på I forbindelse med udarbejdelsen af publikationen har der været nedsat en følgegruppe, hvis medlemmer har særlig ekspertise på området og erfaringer inden for projektering og udførelse af naturlig og hybrid ventilation. Medlemmerne af gruppen var: Steen Hagelskjær, WindowMaster A/S Per Stabell Monby, ALECTIA (tidligere Birch & Krogboe A/S) Michael Nielsen, COWI A/S Jesper Sølling, Grontmij Carl Bro A/S Tor Arvid Vik, Rambøll Danmark A/S Der rettes en tak til følgegruppens deltagere. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Center for Hybrid Ventilation og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Afdelingen for Energi og Miljø og udført med støtte fra Energistyrelsens Energiforskningsprogram, EFP under journalnummer 113/ Publikationen henvender sig til rådgivende ingeniører, arkitekter, producenter og leverandører, der beskæftiger sig med naturlig og hybrid ventilation. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Energi og Miljø December 008 Søren Aggerholm Forskningschef 5

9 Introduktion Karakteristisk for en bygning ventileret ved hybrid ventilation er, at såvel selve bygningen som de ventilationstekniske løsninger gennem integreret bygningsprojektering er udformet på en sådan måde, at der tilsigtet er skabt gode muligheder for effektiv udnyttelse af både naturlige og mekaniske drivkræfter. Ved nogle hybride ventilationssystemer er ventilationsprincippet baseret på, at systemet i perioder fungerer som et naturligt ventilationssystem og i andre perioder som et mekanisk ventilationssystem, mens det ved andre hybride ventilationssystemer drejer sig om, at ydelsen af mekaniske (lavtryks)ventilatorer kontinuert reguleres op eller ned, i takt med at de naturlige drivkræfter henholdsvis svækkes eller øges. Udnyttelse af egenskaberne ved henholdsvis naturlig og mekanisk ventilation kan ske i forskellige situationer fx i forhold til tidspunkt på døgnet eller året, under bestemte udeklimaforhold eller ved en brug af rummene, som medfører særlige belastninger og dermed særlige ventilations- og/eller kølebehov. Hybride ventilationssystemer er kendetegnet ved, at såvel den naturlige som den mekaniske del af systemet er baseret på at fungere ved lave drivtryk. Lave trykfald, anvendelse af energieffektive lavtryksventilatorer og udnyttelse af naturlige drivkræfter medvirker til at reducere energiforbruget til ventilation. Det er dog ikke i første række disse kvaliteter, som gør hybrid ventilation interessant, men mere mulighederne for individuel styring, fleksibilitet, lavt støjniveau, god luftkvalitet og en højere grad af brugertilfredshed. Det sidstnævnte hænger blandt andet sammen med, at systemets virkemåde er umiddelbart forståelig, og typisk er der en visuel respons på brugerindgriben. Projektering af hybrid ventilation stiller særlige krav til projekteringsprocessen sammenlignet med traditionelle fremgangsmåder, fordi der på én gang inddrages både arkitektoniske og indeklima-, energi- og miljømæssige aspekter. Integreret bygningsprojektering giver imidlertid samtidig mulighed for udvikling af nye, interessante løsninger af arkitektonisk, bygnings- og installationsteknisk art. Der findes forskellige varianter af hybride ventilationssystemer, som i opbygning og funktion strækker sig fra grundlæggende naturlig ventilation med ventilatorassistance over naturlig og mekanisk ventilation i kombination til grundlæggende mekanisk ventilation, som samtidig gør brug af naturlige drivkræfter. Tilsvarende findes der i litteraturen en lang række forskellige betegnelser for de forskellige principper 'ventilatorunderstøttet naturlig ventilation', 'mekanisk ventilation med vinduesudluftning', 'naturlig og mekanisk ventilation', 'naturlig ventilation med mekanisk udsugning' samt 'mekanisk ventilation med udnyttelse af naturlige drivkræfter'. I denne publikation er det valgt at lægge vægten på to hovedprincipper: I) ventilatorunderstøttet naturlig ventilation og II) naturlig og mekanisk ventilation. Af de førnævnte eksempler omfattes princippet 'naturlig ventilation med mekanisk udsugning' af hovedprincip I), mens princippet 'mekanisk ventilation med vinduesudluftning' indgår i hovedprincip II). Princippet 'mekanisk ventilation med udnyttelse af naturlige drivkræfter' er i realiteten et balanceret mekanisk ventilationssystem udformet med ekstraordinært lave tryktab. Princippet anses ikke for at være synderlig relevant under danske udeklimaforhold. 6

10 3 Beslutningsgrundlag En afgørende forudsætning, for at det lader sig gøre at anvende hybrid ventilation i en bygning, er, at vilkårene for at udnytte naturlig ventilation og passiv køling er til stede. Ved projektering af hybrid ventilation gælder derfor, som ved projektering af naturlig ventilation, at bygningen skal udformes på en sådan måde, at den er egnet til anvendelse af hybrid ventilation, og at mulige ventilationsløsninger inddrages i projekteringen fra byggeriets start og gradvis detaljeres. Dette gøres bedst ved anvendelse af integreret bygningsprojektering. Projekteringsprocessen ved hybrid ventilation er i den henseende væsentlig forskellig fra projekteringsprocessen ved mekanisk ventilation. Fastlæggelsen af krav til termisk komfort og luftkvalitet har også stor betydning for mulighederne for at udnytte naturlige drivkræfter og i sammenhæng med energiforhold dermed på valg af hybrid ventilationsløsning. 3.1 Integreret bygningsprojektering Integreret bygningsprojektering er en struktureret metode, der søger at inddrage alle vigtige aspekter i en holistisk syntese og derfor fokuserer på optimering af bygningens samlede kvalitet og ikke kun enkeltelementer som arkitektur, komfort, energi eller miljø. Integreret projektering af bygninger med hybrid ventilation indebærer, at arkitektoniske, bygningstekniske og installationstekniske løsninger ses i sammenhæng med det mål at opnå et godt indeklima med så lavt energiforbrug som muligt. Integreret bygningsprojektering er især fordelagtig i de tidlige faser af projekteringsprocessen, hvor det er nødvendigt at foretage en række beslutninger og valg baseret på et spinkelt grundlag. Der må gennemføres mange vurderinger og afvejninger, som har stor betydning for det færdige resultat. Det er derfor vigtigt, at personer med viden om energiforhold, indeklima, ventilation m.m. er med i konceptudformningen af bygningen sammen med arkitekten Projekteringsproces En integreret projekteringsproces kan omfatte følgende centrale aktiviteter: Formulering af målsætning, definition af projektkriterier og brugerkrav Generering af alternative løsningsforslag Bestemmelse af funktion og ydeevne Vurdering og udvælgelse Aktiviteterne overlapper og er afhængige af hinanden, og processen er iterativ både indenfor den enkelte projektfase og mellem de forskellige faser, hvor både løsninger og projektkriterier kontinuerligt udvikles og forbedres. Problemformulering, definition af projektkriterier og generering af alternative løsningsforslag er aktiviteter præget af kreativitet kombineret med fornemmelse og erfaringsbaseret viden, mens mere metodiske og analytiske modeller ofte anvendes ved de to sidste aktiviteter (bestemmelse af funktion og ydeevne samt vurdering og udvælgelse). Ved integreret bygningsprojektering må der bruges mere tid og flere ressourcer tidligt i projekteringsprocessen sammenlignet med traditionel projektering. Omkostningerne hertil skulle imidlertid kunne tjenes hjem igen ved besparelser på omfanget af tekniske installationer til køling og ventilation. 7

11 I byggeprogrammet formuleres og defineres de kriterier, projektet skal opfylde. For bygninger med hybrid ventilation er udgangspunktet for krav til termisk komfort og luftkvalitet de samme som for bygninger med andre ventilationsprincipper. I bygninger med hybrid ventilation kan der dog optræde en adfærdsmæssig og psykologisk tilpasning (adaptiv komfort), som tillader videre grænser for acceptabelt indeklima, end der tillades ved mekanisk ventilation. Dette bør diskuteres i programfasen og evt. udvidede grænser og tolerancer bør defineres (se afsnit 3. Indeklima, nedenfor), da disse har stor betydning for vurdering af løsningsforslag og et senere endeligt valg af løsning. Det er væsentligt, at brugernes interesser er vel repræsenteret, både hvad angår definition af ovennævnte indeklimakrav, og hvad angår fastlæggelse af målsætning for brugerstyring. Udvikling af integrerede løsninger er vigtige i bygninger med hybrid ventilation, da ventilationssystemets kapacitet til at fjerne varme og forureninger ofte er mindre end for konventionelle anlæg med mekanisk køling. Desuden er hybride ventilationssystemer mere følsomme over for klimatiske variationer, og der fordres derfor gennemtænkt integration af bygningskrop og installationer. Hvorvidt naturlig ventilation vil være tilstrækkelig i et givet projekt, eller om det vil være nødvendigt med ventilatorunderstøtning, balanceret mekanisk ventilation og/eller mekanisk køling afhænger af en række parametre relateret til bygningen og til de aktiviteter, der foregår. Tabel 3.1 på side 10 kan anvendes til en første vurdering af behovet for mekaniske systemer Projektering af hybrid ventilation I udviklingsfasen er det fordelagtigt at udvikle flere forskellige løsninger for at minimere risikoen for at overse den gode løsning. Det er naturligvis ikke muligt deltaljeret at vurdere funktionen af alle løsningsforslag, og en første udvælgelse må foretages på baggrund af forholdsvis enkle vurderinger og simple beregningsmetoder. Dette følges af mere detaljerede beregninger, i takt med at antallet af løsningsforslag reduceres. Det vil ofte være nyttigt at have en konventionel ventilationsløsning som sammenligningsgrundlag i denne udviklingsfase. Herefter er projekteringsprocessen for hybrid ventilation stort set som for konventionel mekanisk ventilation. Det kan imidlertid ofte vise sig, at foreliggende tryk- og virkningsgradsdata for fx ventilatorer, filtre og varmegenvindere er utilstrækkelige ved de lave luftmængder, som forekommer ved hybrid ventilation, ligesom der kan opstå behov for at specialfremstille komponenter og for at tilpasse komponenter og kanaler i bygningen. 3. Indeklima De væsentligste indeklimaparametre ved dimensionering af hybrid ventilation er lufttemperatur, lufthastighed og forureningskoncentration i opholdszonen. Disse parametre skal ligge inden for visse grænser for at opnå acceptabel termisk komfort og luftkvalitet Termiske komfortkrav Den termiske komfort bestemmes af den operative temperatur og af lufthastigheden i opholdszonen. I DS 474, Norm for specifikation af termisk indeklima (Dansk Standard, 1993), opstilles der generelle krav til det termiske indeklima. Ved hybrid ventilation er der videre grænser for den termiske komfort, og der tales i den sammenhæng om adaptiv komfort. 8

12 3.. Termisk komfort ifølge DS 474 For personer med stillesiddende arbejde kan det ifølge DS 474 (Dansk Standard, 1993) forventes, at under 10 % af personerne vil være utilfredse med det termiske indeklima, når den operative temperatur t op ligger inden for følgende grænser afhængigt af påklædningen: Normale forhold, almindelig påklædning: 0 C < t op < 4 C Sommerforhold, sommerbeklædning: 3 C < t op < 6 C I perioder med særligt høje udetemperaturer kan det tillades, at grænserne overskrides. En hyppigt accepteret overskridelse er, at den operative temperatur i opholdstiden på varme dage, hvor man er let påklædt og har stillesiddende arbejde, må overskride 6 C i højst 100 timer og 7 C i højst 5 timer i løbet af et år. Trækgener kan ofte undgås, hvis luftens middelhastighed i opholdszonen ikke overskrider visse grænser, bestemt af lufttemperatur og turbulensintensitet, se (Dansk Standard, 1993). Fx er en middellufthastighed på 0,15 m/s grænsen ved en lufttemperatur på C og en turbulensintensitet på 40 % Temperaturgrænser ved hybrid ventilation Ved hybrid ventilation kan man almindeligvis regne med at opnå acceptable indeklimaforhold, hvis man med den simple beregningsmetode vist i By og Byg Anvisning 0 (Terpager Andersen, 00) finder, at døgnmiddeltemperaturen inde vil ligge inden for følgende grænser: 0 C < t i,m < 4 C under normale forhold med almindelig påklædning 3 C < t i,m < 6 C under sommerforhold med sommerpåklædning Desuden må maksimal indetemperatur om sommeren ikke overstige 30 C. Den operative temperatur vil almindeligvis være lavere end den maksimale indetemperatur, når man har en effektiv solafskærmning. Den operative temperatur kan dog på visse tidspunkter af døgnet være væsentlig forskellig fra lufttemperaturen. Dette vil være tilfældet om morgenen i en natkølet bygning, hvor bygningsfladerne vil have en lav temperatur. Det kan også være tilfældet i opholdszoner tæt på solbeskinnede glasfacader, hvor glas og eventuel indvendig solafskærmning kan have en høj temperatur. Man kan ikke med de simple beregningsmetoder i By og Byg Anvisning 0 (Terpager Andersen, 00) eftervise, om tolerancekravene i DS 474 (Dansk Standard, 1993) overholdes. Hertil kræves detaljerede beregninger med et termisk simuleringsprogram, fx BSim (Wittchen, 008) Krav til luftkvalitet Når forurenende udstyr placeres i zoner med separat udsugning, og når byggematerialer og rengøringsartikler kun afgiver minimale mængder forureninger til indeklimaet, vil bioeffluenter fra mennesker være de vigtigste forureningskomponenter. Luftens CO -indhold kan benyttes som indikator for koncentrationen af bioeffluenter. Arbejdstilsynet anbefaler for mekanisk ventilerede bygninger, at CO -indholdet ikke overstiger 1000 ppm, hvilket svarer til ca. 0 % utilfredse. I CEN rapport DS/CEN/CR 175 (Dansk Standard, 001) defineres tre kategorier af luftkvalitet karakteriseret ved forskellen mellem CO -koncentrationen i indeluften og i udeluften. Den maksimale koncentrationsforskel for de tre kategorier er: A) 460 ppm, B) 660 ppm og C) 1190 ppm. I bygninger med hybrid ventilation vil variationen i ventilationsluftmængde, og dermed også i luftens CO -indhold, kunne være større end i mekanisk ventilerede bygninger. Der kan opnås tilfredsstillende luftkvalitet med et CO -indhold, der i middel ikke overskrider 1000 ppm i arbejdstiden, og som har 1500 ppm som maksimumsværdi. Kravene til luftens CO -indhold kan omsættes til en volumenstrøm pr. person. I Bygningsreglement BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 008) er anført volumenstrømskrav for lokaler i dag- og børneinstitutioner og i skoler. 9

13 Tabel 3.1 Vejledende beslutningsparametre til vurdering af mulighederne for anvendelse af henholdsvis naturlig ventilation, ventilatorunderstøttet naturlig ventilation og naturlig og mekanisk ventilation i administrationsbygninger og lignende bygninger. Naturlig ventilation Egnet < 5 < 15 Forstad eller lidt trafik > 3, < I separate rum 1 Blotlagt tung lofteller vægkonstr. Mulig Byområde eller moderat trafik,7 3, 5 Delvist i separate rum 3 5 Tunge konstruktioner Kræver særlige overvejelser > 50 > 5 Bycentrum eller tæt trafik <,7 > 5 Spredt i rummene > 6 Alene lette konstruktioner Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation Egnet Mulig Kræver særlige overvejelser < 40 < > 60 > 35 Byområde eller moderat trafik Byområde eller moderat trafik Bycentrum eller tæt trafik,7 3, <,7 <,7 5 5 > 5 Delvist i separate rum Delvist i separate rum Spredt i rummene > 6 Blotlagt tung lofteller vægkonstr. Tunge konstruktioner Alene lette konstruktioner Naturlig og mekanisk ventilation Egnet Mulig < 40 < Bycentrum eller tæt trafik Bycentrum eller tæt trafik <,7 <,7 > 5 > 5 Spredt i rummene Spredt i rummene Alle Alle Blotlagt tung lofteller vægkonstr. Tunge konstruktioner Kræver særlige overvejelser > 60 > 35 Bycentrum eller tæt trafik <,7 > 5 Spredt i rummene Alle Alene lette konstruktioner 10 Bygningsrelaterede parametre Glasareal i % af facadeareal ved udvendig solafskærmning ved indvendig solafskærmning Omgivelser (læforhold, luftkvalitet, støj) Rumhøjde, m Forholdet rumdybde/rumhøjde Aktiviteter med høj forureningsbelastning Rumtype (personer pr. rum) Termisk kapacitet (Tabellen fortsættes næste side)

14 Naturlig ventilation Egnet < 15 > 13 Beskedne Acceptabel Hele døgnet Uformel Acceptabel Acceptabel Accepteres i korte perioder Ikke nødvendig Ikke nødvendig Ikke nødvendig < 8 Moderat < 1 Mulig Moderate Lejlighedsvis acceptabel Hele døgnet Uformel Kortvarigt under ekstreme forhold Kortvarigt under ekstreme forhold Accepteres i korte perioder Ikke nødvendig Ikke nødvendig Ikke nødvendig 8 1 Moderat 1 Kræver særlige overvejelser > 30 < 8 Strenge Uacceptabel Kun i brugstiden Formel Uacceptabel Uacceptabel Uacceptabel Ønskelig Nødvendig Nødvendig > 1 Høj > Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation Egnet Mulig Kræver særlige overvejelser < > < 8 < 8 Beskedne Moderate Strenge Lejlighedsvis acceptabel Uacceptabel Uacceptabel Kun i brugstiden Kun i brugstiden Kun i brugstiden Uformel Uformel Formel Kortvarigt under ekstreme forhold Uacceptabel Uacceptabel Kortvarigt under ekstreme forhold Kortvarigt under ekstreme forhold Uacceptabel Accepteres i korte perioder Uacceptabel Uacceptabel Ikke nødvendig Ikke nødvendig Ønskelig Ikke nødvendig Nødvendig Nødvendig (Tabel 3.1 fortsat) Aktivitetsrelaterede parametre Intern varmebelastning, W/m Nettoareal pr. person, m /person Krav til rumdæmpning Intern lydoverføring Åbne vinduer Påklædning Periodevis forringet luftkvalitet Periodevis forhøjet rumtemperatur Træk Varmegenvinding Forvarmning Filtrering Brugstidens længde, timer Varmepris, kr/kwh Gennemsnitligt luftskifte, vinter, h -1 Ikke nødvendig Nødvendig Nødvendig < > 16 Moderat Høj Høj < > 3 Naturlig og mekanisk ventilation Egnet Mulig < < 8 < 8 Moderate Moderate Uacceptabel Uacceptabel Kun i brugstiden Kun i brugstiden Uformel Uformel Uacceptabel Uacceptabel Kortvarigt under ekstreme forhold Kortvarigt under ekstreme forhold Uacceptabel Uacceptabel Ønskelig Ønskelig Nødvendig Nødvendig Nødvendig Nødvendig < Høj Høj > 3 > 3 Kræver særlige overvejelser > 40 < 8 Strenge Uacceptabel Kun i brugstiden Formel Uacceptabel Uacceptabel Uacceptabel Ønskelig Nødvendig Nødvendig > 16 Høj > 3 11

15 3..5 Adaptiv komfort og acceptable tolerancer I bygninger med hybrid ventilation kan der dog optræde en adfærdsmæssig og psykologisk tilpasning, betegnet adaptiv komfort, som tillader videre grænser for acceptabelt indeklima, end der tillades ved mekanisk ventilation (Olesen, 000). Den adfærdsmæssige tilpasning består i mulighed for at ændre påklædning og mulighed for indflydelse på indeklimaet, brugerstyring. Den psykologiske tilpasning består i, at man indstiller sig på det indeklima, der kan forventes ud fra udeklimaet. Derudover angiver de fleste standarder faste grænser for indeklimaparametre og ingen information om, hvorvidt disse grænser kan overskrides i kortere eller længere perioder og med hvor meget. Fastlæggelsen af disse acceptable overskridelser (tolerancer) har stor betydning for udnyttelsen af naturlige drivkræfter ved hybrid ventilation, hvor luftmængden og dermed især luftkvaliteten vil variere mere. Hvis tolerancekravene er meget strenge, vil naturlige drivkræfter kun kunne udnyttes i kortere perioder, og mekanisk ventilation vil være den foretrukne løsning, selvom der i middel kan opnås samme indeklima. Et eksempel er vist i Figur 3.1. a) 3,00,75,50,5 Mechanical Ventilation Natural Ventilation Hybrid Ventilation Air Change Rate (/h),00 1,75 1,50 1,5 1,00 b) 0,75 0,50 0, Time (hours) Mechanical Ventilation 1300 Natural Ventilation CO concentration (ppm) Hybrid Ventilation Time (hours) Figur 3.1. For tre forskellige ventilationssystemer viser a) ventilationsluftmængden på en typisk arbejdsdag og b) CO koncentrationen i den samme periode.

16 Et mekanisk ventilationssystem leverer normalt en konstant luftmængde. Luftmængden kan være tilpasset brugernes behov, dvs. behovsstyret, men selv i denne situation er luftmængden konstant, hvis belastningen er konstant, se Figur 3.1 a). Et naturligt ventilationssystem vil på grund af variationen i drivtryk (vind og temperatur) resultere i en varierende ventilationsluftmængde. Ventilationsluftmængden kan i perioder overskride behovet betragteligt, mens den i andre perioder vil være væsentligt lavere. Ved hybrid ventilation kan forhøjede luftmængder udnyttes til at opnå bedre luftkvalitetsforhold i situationer, hvor der ikke er noget behov for opvarmning eller køling, dvs. uden for opvarmningssæsonen og når udetemperaturen er lavere end indetemperaturen. Der er dog visse begrænsninger på luftmængdens størrelse af hensyn til risikoen for høje lufthastigheder og træk. Hvis luftmængden skabt af naturlige drivkræfter er mindre end et fastsat minimum, startes den mekaniske ventilation. Figur 3.1 b) viser CO koncentrationen i et 100 m kontor med 10 personer ved brug af CO koncentrationen som indikator for luftkvaliteten og luftmængderne vist på Figur 3.1 a). Ved mekanisk ventilation opnås efter kort tid konstante forhold. Ved naturlig ventilation er luftkvaliteten i gennemsnit over dagen den samme som for mekanisk ventilation, men der er store variationer. Ved hybrid ventilation assisterer det mekaniske system de naturlige drivkræfter, når disse ikke er tilstrækkelige (5 % af tiden), og variationen i luftkvalitet begrænses til et specificeret niveau. På tilsvarende måde vil der være en variation i indetemperaturen, men da bygningens tidskonstant ofte er væsentligt større end ventilationssystemets, vil variationerne dæmpes betydeligt. Det er vigtigt, at de acceptable tolerancer fastlægges på et tidligt stade i projektet, da tolerancerne har stor betydning for valg af endelig løsning og især på valg af styringsstrategi for systemet. For nuværende kan acceptable tolerancer ikke defineres nærmere end de allerede beskrevne. 3.3 Energiforbrug, energiudgift og miljøbelastning I Tabel 3. og Tabel 3.3 er vist energiforbrug, energiudgift og miljøbelastning ved opvarmning og transport af ventilationsluft i en typisk kontorbygning opvarmet med henholdsvis naturgas og fjernvarme. Ved beregningen er der anvendt typiske priser, CO -emissioner og kedelvirkningsgrader for de forskellige energiforsyningsformer, se Tabel 3.4. Øvrige systemkarakteristika fremgår af Tabel 3.5. Tabel 3.. Energiforbrug, energiudgift og miljøbelastning ved opvarmning og transport af ventilationsluft i brugstiden i en typisk kontorbygning opvarmet med naturgas. Netto energiforbrug i MWh/år pr. m 3 /s Varme El Energiudgift i tkr./år pr. m 3 /s Varme El I alt CO-emission i ton CO/år pr. m 3 /s Varme El I alt Naturlig ventilation 4,8 14,9 0 14,9 5,1 5,1 Lavtryks mek. udsugning 4,8 0,9 14,9 1,1 16,0 5,1 0,5 5,6 Bal. mek. ventilation,1 4,4 1, 5,7 6,9 0,4,7 3,1 Mek. hhv. nat. ventilation,9 3,1 1,7 4,0 5,7 0,6 1,8,4 13

17 Tabel 3.3. Energiforbrug, energiudgift og miljøbelastning ved opvarmning og transport af ventilationsluft i en typisk kontorbygning opvarmet med fjernvarme Netto energiforbrug i MWh/år pr. m 3 /s Varme El Energiudgift i tkr./år pr. m 3 /s Varme El I alt CO-emission i ton CO/år pr. m 3 /s Varme El I alt Naturlig ventilation 3,5 10,6 10,6 3,1 3,1 Lavtryks mek. udsugning 3,5 0,9 10,6 1,1 11,7 3,1 0,5 3,6 Bal. mek. ventilation,0 4,4 0,9 5,7 6,6 0,3,7 3,0 Mek. hhv. nat. ventilation,8 3,1 1, 4,0 5, 0,4 1,8, Tabel 3.4. Typiske data for energiforsyningen. Niveau 007. Priser er inklusive afgifter og eksklusive moms. Gasolie Naturgas Fjernvarme El Pris kr./kwh 0,60 0,60 0,45 1,30 CO-emission kg CO/kWh 0,65 0,05 0,130 0,600 Kedelvirkningsgrad - 0,85 0, Tabel 3.5. Øvrige beregningsforudsætninger. Anlægstype Forudsætninger Alle Rumtemperatur minimum 0 C Opvarmning af ventilationsluften til 18 C Resten af opvarmningen af ventilationsluften til rumtemperatur sker med overskudsvarmen i rummene 00 driftstimer pr. år Naturlig ventilation Opvarmningen af ventilationsluften kan ske i rummene fx med de alm. radiatorer Lavtryks mekanisk udsugning Specifikt elforbrug til lufttransport 0,4 kj/m 3 Ingen varmegenvinding Balanceret mekanisk Specifikt elforbrug til lufttransport,0 kj/m 3 ventilation Varmegenvinding med temperaturvirkningsgrad 0,75 Ingen infiltration indregnet Udsugningstemperatur 1 C højere end rumtemperatur Mekanisk hhv. naturlig ventilation Som for henholdsvis balanceret mekanisk ventilation og naturlig ventilation Skift fra mekanisk til naturlig ventilation ved 15 C udetemperatur 14 For henholdsvis naturlig ventilation og balanceret mekanisk ventilation er omkostningerne til drift af ventilationen vist for naturgasopvarmning som funktion af udetemperaturen i Figur 3. med de samme forudsætninger, som er anvendt i tabellerne. Tilsvarende er miljøbelastningen vist i Figur 3.3. I Figur 3.4 og Figur 3.5 er det samme vist for fjernvarmeopvarmning. I alle tilfældene er det driftsøkonomisk og miljømæssigt bedst at anvende balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding om vinteren og naturlig ventilation om sommeren. Optimalt skiftepunkt mellem mekanisk og naturlig ventilation er mellem 7 og 13 C. Af komforthensyn vil det normalt være hensigtsmæssigt at lægge skiftepunktet ved en udetemperatur på ca. 15 C.

18 30 5 Operation costs Natural Mechanical DKK/hour per m 3 /s ,0-1 -5,0 5,0 1 15,0 5,0 External temperature in C Figur 3.. Energiudgift ved opvarmning og transport af ventilationsluft i en typisk kontorbygning opvarmet med naturgas. 6 5 CO emission Natural Mechanical kg-co /hour per m 3 /s ,0-1 -5,0 5,0 1 15,0 5,0 External temperature in C Figur 3.3. Miljøbelastning ved opvarmning og transport af ventilationsluft i en typisk kontorbygning opvarmet med naturgas. Idet driftsforbrug, -omkostninger og -miljøbelastninger er opgjort pr. m³/s luft transporteret gennem en specifik type ventilationsanlæg, kan det være nødvendigt at kombinere tallene for de enkelte anlægstyper. I forbindelse med fx balanceret mekanisk ventilation vil der næsten altid også være en infiltration ved naturlig ventilation, som afhænger af bygningens tæthed og brug. Ved et mekanisk luftskifte på ca. h -1 vil infiltrationen typisk være af størrelsesordenen 10 %. For at få de samlede værdier skal tallene for mekanisk ventilation således i dette tilfælde tillægges 10 % af værdierne for naturlig ventilation. Hvis det mekaniske ventilationsanlæg er behovsstyret, skal der alt andet lige tillægges en større procent for at kompensere for infiltrationen samtidig med at værdierne for den mekaniske ventilation reduceres tilsvarende. 15

19 30 5 Operation costs Natural Mechanical DKK/hour per m 3 /s ,0-1 -5,0 5,0 1 15,0 5,0 External temperature in C Figur 3.4. Energiudgift ved opvarmning og transport af ventilationsluft i en typisk kontorbygning opvarmet med fjernvarme. 6 5 CO emission Natural Mechanical kg-co /hour per m 3 /s ,0-1 -5,0 5,0 1 15,0 5,0 External temperature in C Figur 3.5. Miljøbelastning ved opvarmning og transport af ventilationsluft i en typisk kontorbygning opvarmet med fjernvarme. I bygninger, hvor der anvendes natkøling, kan der desuden være et ekstra elforbrug til drift af ventilatorer, hvis der ikke køles ved naturlig ventilation. I en typisk kontorbygning vil natkølingen være i drift i timer/år. Hvis dette sker ved mekanisk ventilation, skal elforbrugene og de tilknyttede omkostninger og miljøbelastninger i Tabel 3. og Tabel 3.3 forøges 10-0 %. 3.4 Totaløkonomi 16 Det kan være vanskeligt at afgøre, om et hybridt ventilationssystem er konkurrencedygtigt i forhold til et traditionelt mekanisk ventilationssystem. Til dette kræves ofte en totaløkonomisk beregning, da fordelingen af forskellige omkostningstyper (anlæg, drift, vedligehold, etc.) kan være meget uens.

20 Gennemførelse af en totaløkonomisk beregning for et hybridt ventilationsanlæg i forhold til et traditionelt ventilationsanlæg medfører, at der opstår en række nye problemstillinger, der skal håndteres. Ved ventilation indgår ofte en række bygningskomponenter i ventilationssystemet, og omkostningerne til disse skal fordeles mellem bygning og ventilationssystem. Et typisk eksempel er fordeling af omkostninger til oplukkelige vinduer i byggeriet ved hybrid ventilation. Er det kun omkostninger til automatisk opluk, der vedrører ventilationssystemet, eller har valget af ventilationssystem resulteret i flere oplukkelige vinduer eller måske en anden og dyrere vinduestype? Et andet eksempel er et nedhængt loft i en bygning med traditionelt mekanisk ventilationsanlæg. Er dette udført af hensyn til akustisk regulering eller for at skjule ventilationskanalerne? For at kunne gennemføre en sammenlignelig totaløkonomisk beregning må der derfor opstilles en omkostningsfordelingsnøgle for byggekomponenter, der har flere funktioner. Ved hybrid ventilation indgår bygningens rum aktivt i fordeling og transport af luft i bygningen. Der spares således plads til skakte, kanaler og teknikrum. På den anden side ønskes gerne en større rumhøjde. Omkostninger ved de forskellige bygningsmæssige konsekvenser ved valg af ventilationssystem må fastlægges, ligesom værdien af lejeindtægt for større eller mindre udnytteligt areal. Kendskabet til vedligeholdelse og holdbarhed af komponenter, der indgår i hybride ventilationssystemer, er endnu begrænset, hvilket medfører en større usikkerhed på beregning af denne post, der ofte udgør en betydelig del af de samlede omkostninger. Der er publiceret ganske få totaløkonomiske beregninger, der sammenligner hybride og traditionelle mekaniske ventilationssystemer. I en norsk Ph.d. afhandling (Vik, 003) gennemførtes en totaløkonomisk beregning på et kontorbyggeri med forskellige ventilationsløsninger. Denne viste, at en løsning med ventilatorunderstøttet naturlig ventilation kan resultere i væsentligt lavere omkostninger, mens fx løsninger med naturlig og mekanisk ventilation med fælles indtag gennem jordkanaler kan resultere i højere omkostninger. 17

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Indeklimaet i Industriens Hus

Indeklimaet i Industriens Hus Indeklimaet i Industriens Hus Et renoveringsprojekt med fokus på indeklimaet Jürgen Nickel Rambøll Renovering af Industriens Hus Baggrund, randbetingelser, projektforløb Et godt indeklima Definition af

Læs mere

Energieffektiviseringer i bygninger

Energieffektiviseringer i bygninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 25, 2015 Energieffektiviseringer i bygninger Svendsen, Svend Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Svendsen, S. (2012). Energieffektiviseringer

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere