Wilbachs kunsterleksikon Jens_Adolf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf"

Transkript

1 Wilbachs kunsterleksikon Jens_Adolf Jerichau, Nicolai Harald Adolph, , Maler. F. 18. Aug i Kbh., d. 6. Marts 1878 i Rom, begr. sst. (Prot. Kgd.). Forældre: Bhgr. J. A. J. (s. d.) og Elisabetb Baumann (se Jerichau Baumann, Elisabeth). Broder til Holger H. J. (s. d.). Gift 20. Marts 1875 i Konstantinopel med Maria (Mimmy) Kutzner, f. 10. Juni 1851 i Hirschberg, Schlesien, d. 8. Nov i Neapel, D. af Overlærer Johann Gottlieb Theophilus K. og Charlotte Agathe Baumann. Uddannelae: Begyndte at tegne hos Arkitekt Chr. V. Nielsen, besøgte Akad og lærte at male hos A. Schovelin, F. C. Lund og E. Rasmussen Eilersen; 1868 Elev i Rom af J. A. Benouville. Rejser: Rom; 1870 Grækenland og Tyrkiet; 1871 Paris; 1872 Konstantinopel; derpaa Besøg i Danmark; 1874 Paris og Svejts; Konstantinopel; Capri og Neapel Rom. Udstillinger: Charl (5 G. m. 9 Arb.); Nord. Udst. 1872; Paris 1878; 18. Nov. Udst. 1882; Raadhusudst Arbejder: Ponte Molle (1870); Parti fra Campagnen med Ruinerne af Byen Ninfa (1873, forh. Lerchenborg); Strandparti fra Capri (1876, Gøteborgs Kunstmus.); Moske i Konstantinopel. Duerne fodres (1875, Glyptoteket); En Karavane paa den libyske Slette ved Sardes (1878, tilh. Kunstmus., dep. i Sorø Akad.); desuden Arb. paa Koldinghus og i Øregaard Mus. Harald Jerichau, der havde Stof i sig til en betydelig Kunstner, døde allerede som 26-aarig af Tyfus. Hans monumentalt anlagte Hovedværk, Sletten ved Sardes, viser eminent haandværksmæssig Kunnen, men skuffer i malerisk Henseende. J.B.H. Thorald Jerichau i Ill. Tid., , ; E. Jerichau, f. Baumann: Til Erindring om Harald Jerichau, 1879; Auk.kat. 1879, 85; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, ; H. Rostrup i Danmarks Malerkunst, 1937, 191. Jerichau, Holger Hvidtfeldt, , Maler. F. 29. April 1861 i Kbh., d. 25. Dec sst., begr. i Hørsholm. Broder til Harald J. (s. d.). Gift 12. Maj 1886 i Roskilde med Anna Frederikke Birch, f. 28. Dec paa Augustenborg, D. af Tingskriver, senere Branddirektør i Roskilde, Justitsraad Georg Emil B. og Frederikke Cecilie Leth. Uddannelse: Blev som ung sat i Købmandslære i Tyskland og Italien, men afbrød Handelsvejen; undervistes i Beg. af Moderen, senere i Udlandet, uden dog at gennemgaa nogen Skole. Rejser: Levede med Afbrydelser i Italien, Sydrusland og Orienten ( i Indien); opholdt sig i Hørsholm. Udstillinger: Charl (4 G. m. 14 Arb.); Kunstfor Holger Jerichaus Kunst gik ikke i Dybden, den imødekom det bredere Publikums Smag. Hans Sujetter er hentet fra Alverdens Lande, som han i umættelig Vandrelyst gennemstrejfede, og hvis Folkeliv og Landskaber han skildrede. Motivvalget er dog ofte banalt og Koloritten broget og sødladen. Kunstneren efterlod sig en anselig Produktion,

2 hvoraf Ungdomsarbejderne (Eftersars- og Vinterbilleder) fra Danmark er de lødigste. J.B.H. Rejseerindringer i Ill. Tid., , 87-88, ; Franz v. Jessen sst., , 205; Dannebrog 17. Nov. 1894; Pol. 28. Dec (N. V. Dorph); 15. Febr. 1898; Berl. Tid. 17. Nov. 1892; 16. Nov. 1894; 22. Marts 1895; 12. Febr. 1898; Auk.kat., 1888, 92, 94, 95, 97, 98, 1901 (Dødsbo), Jerichau, Jens Adolf, , Bhgr. F. 17. April 1816 i Assens, d. 24. Juli 1883 i Neder Draaby ved Jægerspris, begr. paa Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Urtekræmmer, Løjtnant Carl Christian J. og Karen Birch. Gift 19. Febr i Rom med Maler Elisabeth Maria Anna (Lisinska) Baumann (se Jerichau Baumann, Elisabeth). Uddannelse: Kom efter Konfirmationen i Malerlære i Odense, men rejste efter 11/2 Aar til Kbh og blev opt. paa Akad. Eft. s. A.; avancerede Juni 1833 til Modelsk. og vandt Dec. s. A. den lille, Dec. n. A. den store Sølvmed.; gik paa Malersk. og deltog Sommeren 1835 uden Held i Konk. om lille Guldmed.; begyndte derefter at modellere (Elev i Freunds Atelier 1836) og deltog 1837 uden Held i Guldmed.konk.; arbejdede Sommeren 1838 og i hvert Fald det flg. Aars Tid i Thorvaldsens Atelier i Rom (c. 6 Uger under dennes Vejledning). Stipendier: Akad. 1840; Treschow Rejser: 11. Maj 1838 (økonomisk Bistand fra Maler Caspare Preetzmann) med Fregatten Rota til Italien, ankom til Rom 12. Juli; fra Forsommeren til c. Sept i Danmark, derpaa atter i Rom til Maj 1849; siden i Danmark; Vintrene , 58-59, 66-67, i, Rom; Sommeren 1867, Maj 1868 i London. Udstillinger: Charl (21 G. m. 44 Arb.); Udst. i Rom 1842 til Fordel for Domkirken i Køln; Al-ad. i Stockholm 1856, 60, 70; Verdensudst. ilondon 1851, Paris 1867, Wien 1873; Nord. Udst. 1872; Raadhusudst. 1901; Paris, Jeu de Paume, 1928; Kunstfor.s Udst. af Modeltegn og 1942; London 1948; Atelierudst. Marts 1881, Febr Udmærkelser. Udst.med.1847; Medl. af Akad. Juni 1849; 1851 Guldmed. i London; 1854 Æresmedl. af Akad. i Stockholm; 1866 Medl. af 1'Institut de France, Academie des Beaux-Arts; 1873 Guldmed. i Wien; 1879 Dr. phil. h. c. ved Kbh.s Universitet; 1881 Æresborger i Assens. Stillinger og Hverv: 1849 Prof. ved Akad.; Direktør for samme. Arbejder: Alexanders Bryllup med Roxane (Frise; Kompositionstegn. hjemsendt 1842, bestilt til Chr.borg; et Parti udst. i Rom 1842, paa Charl. 1843; udf. i smaa Partier, fuldført 1864 ved H. Conradsens Bistand, magasineret paa Chr.borg og brændt ved Slotsbranden 1884; Rekonstruktion i Gips ved H. Conradsen med enkelte originale Fragmenter (bl. a. Okser drives til Ofring, c. 1842), som ikke benyttedes paa Chr.borg, i Glyptoteket); Penelope (Statue 1843, Marmor ; Glyptoteket, og 1849, Bregentved); Herkules og Hebe (Gruppe 1845; Originalmodel, Glyptoteket; Marmor , Chr.borg); Buldog (Statue, omkr. 1845, Originalmodel, Fyns Stiftsmus.); Drenge leger med en Ged (Relief 1845; Originalmodel, Glyptoteket; Marmor,Kunstmus. ); En Pantherjæger (Gruppe 1845; Originalmodel, Aalborg Mus.; Marmor til Fyrst Galitzin, samt til Baron Hambro (Guldmed., London 1851), Sir Francis Goldsmith, London og paa Glorup (et af dem udf ); Bronze 1873, Kunstmus.; Afstøbninger, Glyptoteket); Gravmæle over Alma Goethe (Statue, 1846; Marmor , Kirkegaarden i Weimar; Originalmodel og Marmor 1898 ved E. H. Bentzen i Kunstmus.); Fredens Engel (Statue ; Originalmodel, Aalborg Mus.; Marmor, opst paa Prinsesse Charlottes Grav paa Kirkegaarden Santa

3 Maria della Pieta, Rom); Kristus (Skitse 1847, Statue ; Originalmodel, Aarhus Mus.; Marmor , Gravmæle over Prinsesse Marianna af Nederlandene i Erbach am Rhein; Marmor 1859 (formindsket), Legemsstørrelse, Herlufsholm Kirke; Afstøbning, Glyptoteket); En Ged (Statuette, udst. 1849; Bronze, Kunstmus.); Adam og Eva efter Syndefaldet (Gruppe , Medl. stykke til Akad.; Marmor 1891 ved Aug. Saabye i Kunstmus.; ændret Udg , Model i Kunstmus., Marmor paa Ledreborg); Thor (Statuette, udst. 1850, brændt Ler, Konk.-Skitse til Mindesmærket i Fredericia, Glyptoteket); Flora (Statue; Originalmodel, Aalborg Mus.; Marmor omkr. 1850, Kunstmus.); Dødens og Opstandelsens Engle (Gruppe , Originalmodel Fyns Stiftsmus.); Slavinde (Statue 1852; Originalmodel, Aarhus Mus.; brændt Ler, købt , Kunstmus.; Marmor 1855, Glyptoteket, og 1856, Aalborg Mus.); En sovende Høstpige (Statue, udst. 1852; Originalmodel, Fyns Stiftsmus.; brændt Ler, Kunstmus.; Marmor, Glyptoteket; Gips, Aalborg Mus.); David (Statue ; Originalmodel, Fyns Stiftsmus.; Bronze, afsl. 1861, foran Frue Kirke, Kbh.); Gravrelief over Bolette Puggaard (Marmor 1852, Holmens Kgd.); Kristus paa Korset (1853; Originalmodel, Glyptoteket; Bronze 1853; Marmor 1854; Bronze i S. Pauls Kirke, Kbh., foran Jesuskirken i Valby og i fl. Landsbykirker); Slave (Statue 1854; Originalmodel, Fyns Stiftsmus.; Marmor, Glyptoteket); Eckersbergs Mindetavle (Bronze 1855, Garnisons Kirke); Troens Engel (Statue 1855; Originalmodel, Aarhus Mus.; Model, Fyns Stiftsmus.; Marmor i Assens Kirke); Mindetavle over J. P. Mynster (1856, Marmor, Frue Kirke); De fire Evangelister (Relieffer ; Originalmodeller, Glyptoteket; i forstørret Maalestok i Store Hedinge Kirke); En lille Pige med Kattekillinger (Statue 1856; Marmor, Kunstmus.); Maria med Jesusbarnet (Gruppe, omkr. 1858, Gips, Glyptoteket); Legende Kattekillinger (lille Gruppe, 1861, Marmor, Kunstmus.); Badende Piger (Gruppe; Skitse, brændt Ler, Glyptoteket; Originalmodel 1862, Fyns Stiftsmus.; brændt Ler, Aalborg Mus.; Marmor, Guldmed. i Wien 1873, overarbejdet 1883, Kunstmus.; Marmorekspl. købt af Prinsesse Alexandra og paa Amalienborg); Adam og Eva før Syndefaldet (Gruppe 1863; Originalmodel brændt paa Chr.borg 1884; Marmor, Bryllupsgave fra danske Godsejere til Prinsesse Alexandra; Marmor 1904 ved E. H. Bentzen, Glyptoteket; Gips, South Kensington Mus., London og Aalborg Mus.); Slumrende Kærlighed (Skitse, brændt Ler, Glyptoteket; Gruppe 1865, Originalmodel, Aalborg Mus.; Gips, Glyptoteket); Døbefont med Troens og Haabets Engle (1866; Modeller i Aalborg og Fyns Stiftsmus.; Marmor til Baron Hambro; brændt Ler, Assens Kirke; Bronze, Store Hedinge Kirke; Marmor ved Aksel Hansen, Jesuskirken, Valby); Forsar, Efteraar (Marmorhoveder 1866, Glyptoteket; Originalmodeller, Fyns Stiftsmus.); Kristushoved (Marmor 1868, Glyptoteket); Lille Pige med en død Fugl (Statue, c. 1871; Marmor, Glyptoteket); Orfeus spiller for Mennesker og Dyr (Frise 1875 efter Tegn. fra 1841; Originalmodel, Studenterfor.; Afstøbning i Glyptoteket); Odysseus og Nausikaa (Relief, 1877 efter Tegning c. 1840; Originalmodel, Glyptoteket); Kampen mellem Hektor og Ajas (Frise, efter Tegn. c ; Originalmodel, Glyptoteket); Amor hvisker en ung Pige i Øret (brændt Ler, Fyns Stiftsmus.; Skitse, brændt Ler, Kunstmus.); Monument for H. C. Ørsted ( ; Bronze, afsl. 1876, Ørstedsparken, Kbh.; Originalmodeller, Fyns Stiftsmus.; Originalmodel til Fortiden (ikke benyttet), 1862, Glyptoteket). Buster: Maleren J. W. Bottomley (1845, Gips, Glyptoteket); C. J. Thomsen (1852, Marmor, Fyns Stiftsmus.); H. C. Andersen (1852, Gips, Fr.borg); Fr. VII (1856, Marmor, Fr.borg); Chr. VIII (1857); A. G. Moltke-Huitfeldt (1860, Marmor, Glorup); A. F. Tscherning (1862; Gips, Kunstmus.; Marmor, Rigsdagen; opsi. i Svinninge, Holbæk Amt); Chr. IX (1863, Marmor ved Vilh. Bissen, Fr.borg); Prinsesse Alexandra (1863, Gips, Glyptoteket og Kunstmus.); Elisabeth Jerichau Baumann (lille Buste, Gips, Fyns Stiftsmus.); Oberst Fr. Læssøe (1882; Originalmodel, Fyns Stiftsmus.; Marmor 1884 ved E. H. Bantzen, Fr.borg). Skitser, brændt

4 Ler og Tegninger i Hirschsprungs Saml.; Tegninger i Kbst.saml. og Glyptoteket (tillige større Reliefkompositioner i Vandfarve). Jens Adolf Jerichau begyndte sin Karriere i Rom som begejstret Elev af Thorvaldsen. Han vandt Navn allerede 1842 i den tyske Kunstkreds som Thorvaldsens Arvtager med Frisen Alexanders Bryllup med Roxane, han var Thorvaldsens Efterfølger i andre Friser, som han tegnede paa samme Tid og modellerede uden Ændring i 70'erne, og han følte endnu sin Afhængighed af ham, da han udførte Kristusstatuen Toppunktet i hin Periode udgør Gruppen Herkules og Hebe (1845), der ganske vist hviler paa Thorvaldsen og paa Studier i Antikken (den +borghesiske Ares*, Afrodite fra Melos), men alligevel er et Hovedværk i dansk Klassicisme og selvstændigt i sin smidige Opfattelse af Formen, sin vægtige Plastik og Rytmens Naturlighed og Bredde. Da man angreb ham for hans Afhængighed af Antikken, besluttede han i Trods at udføre et rent Naturstudium og modellerede endnu 1845 En Pantherjæger, en Situation af højeste dramatiske Spænding. Disse to Værker sikrede ham et internationalt Ry for hagls Levetid. Men Pantherjægeren betød tillige, at han brød med Thorvaldsens Klassicisme endnu stærkere, end H.W. Bissen gjorde det med Landsoldaten fag Aar senere. I dansk Billedhuggerkunst, staar J. som den af Thorvaldsens Arvtagere, der havde den fineste Formforstaaelse og den intimeste Kontakt ined Marmormaterialet. Med Grupperne Adam og Eva før og efter Syndefaldet ( og 1863) indledede han imidlertid det moderne psykologiske Studium af sjælelige Stemninger. Sammen med Naturstudiet af Formen her og i Pantherjægeren betegner dette Overgangen til den flg. Periode i Aarh.s sidste Del. J. var allerede i 40'erne langt forud for sin Tid. Han er Bindeleddet mellem Klassicisme og Naturalisme i dansk Skulptur frem for nogen, og dette virkede ogsaa paa hans Elever (fx Aug. Saabye). Den senere Del af J.s Virksomhed var væsentlig optaget dels af kristelig Skulptur (i Lighed med Thorvaldsen), hvor det smukkeste Hovedværk maaske er Gruppen Dødens og Opstandelsens Engle ( ), dels af Studiet af den unge Kvinde, hvor Hovedværkerne er Slavinden, Den sovende Høstige (begge c. 1852) og Gruppen Badende Piger (1862). Disse Arbejder viste en Uddybelse af hans Følelsesliv og de intime Sider af hans plastiske Evne, men hans afgørende Indsats ligger i de fire Værker Herkules og Hebe, Pantherjægeren og de to Adam og Eva-Grupper. S.S-z. Papirer i Det kgl. Bibi. - Allgemeine Zeitung, Augsburg, 9. Dec. 1842, ; 4. Juli 1843, 1483; 20. Okt. 1845, 2339; 19. Jan. 1846, 145 (Ad. Stahr); Kunstblatt (Behage z. Morgenblatt, Stuttgart u. Türingen), 12. Sept. 1843, 302; 9. April 1846, 74-75; 1. April 1847, 64; 10. Juni 1847, 111; Ad. Stahr: Ein Jahr in Italien, II, 1847, , 420, 423, ; III ; Heinr. Stieglitz: Erinnerungen an Rom und den Kirchenstaat, 1848, 77-78; J. (3. Schadow: gunst-werke und Kunst-Ansichten, 1849, 354; M. Gold schmidt i Nord og Syd, IV, 1850, ; H. C. Andersen i Folkekalender for Danmark 1854, (ogsaa 1 Saml. Skrifter, XVIII, 1855, og Ill. Nyhedsblad, Chria., 1853, ; paa Tysk ved E. Zoller i Deutsches Kunstblatt, ); H. C. Andersen: Mit Livs Eventyr, 1855, (el. jfr. 1, 1926, ); Berl. Tid. 9. Febr (Fr. Bøgh); 1. Marts 1881; 23. Febr., 26. Juli (Nekr.) og 2. Aug og 27. Febr., 26. April, 6. Maj (Morgen og Aften) og 19. Nov. 1884; 18. Dec (F.Beckett); Ill. Tid., , 154; , , (Fr. Bøgh); , (Elisabeth Jerichau); , (Nekr.); Ad. Stahr og

5 Fanny Lewald: Ein Winter in Rom, 2. Aufl., 1871, 108; Elisabeth Jerichau Baumann: Ungdomserindringer, 1874, ; Karl Blaas: Selbstbiographie, 1876, 115, 128; N. L. Høyen: Skrifter, III, 1876, ; Breve til H. C. Andersen, ; Jul. Lange i Nord.tidskrift, 1878, ; affenberg: Vilh. Marstrand. Breve, 1880, 55, 66; H. R. i Nutiden, , ; E. Collin: H. C. Andersen og det collinske Hus, , 399; Sig. Müller i Ude og Hjemme, 1883, ; Chronique des Arts, Paris, 1883, 231; Journal des Beaux-Arts, Brux., 1883, 120; Kat. over J. Å. J.s Efterladenskaber, Auktioner 26. Febr. og 26. April 1884; Nic. Bøgh: Erindringer af og om Jens Adolf Jerichau, 1884 Jul. Lange: Billedkunst, 1884, ; Alex. Wilde: Erindringer om Thorvaldsen og Jerichau ombord paa Fregatten Rota Pol. 2. Jan. 1885; 14. Jan (E. Goldschmidt); Pol. Mag. 15. Marts 1942 (Poul Knudsen); Zakarias Nielsen i Højskolebl., 1885, , , ; Levin Schiicking: Lebenserinnerungen, Il, ; Karl Madsen: Lundbye, 1895, 23-26, , 66, 188, , 187; A. T. i Nordslesv. Søndagsblad, Folkelig Del (Tillæg til Flensborg Avis) 7., 14., 21. Juni 1896; Forfatter Bogen, , 44-46; Jul. Lange: Udv. Skrifter, I, 1900, 63-65; Meldahl og Johansen, 1904, 236, 280, , 296, 453; Soph. Michaelis: Billedhuggeren Jens Adolph Jerichau, 1906; samme i L. F. la Cour og Knud Fabricius: Danske Stormænd fra de senere Aarh., 1912, ; F. Beckett i K. Aa., 1915, 5~ 8-10; Joh. Elbæk i Tiden, , 88-89; F. Hendriksen: L. Frølich, ; Fr. Noack: Das Deutschtum in Rom, 1927; Fyens Stiftstid., Ugen, 15. Febr.1931 (L. Maaløe);. Bobé 1 Tilsk.,1931 Il, ; E. Juel-Hansen: Bhgr. Jens Adolph Jerichau's Slægt, 1934 (ogsaa i Pers. T., 9 Rk. VI, 1933, ); Fr. Weilbach: C. F. Hansens Chr.borg, 1935, 143 (Fra Ark. og Mus. 2. Ser. II); L. Maaløe: Assens gennem 700 Aar, 1936, 329, ; H. Rostrup: Nyerhvervelser til Glyptotekets moderne Afd , 1937, 6-11; L. Rostrup Bøyesen i Tilsk., 1939 I, ; H. Rostrup: H. W. Bissen, 1945; samme i Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, Il, Februar 1945, 32-35; Henning Gran: Julius Middelthun, 146. Jerichau, Emil Jens Adolf Baumann, , Maler. F. 12. Dec i Roskilde, d. 16. Aug i Paris, begr. i Hørsholm. Forældre: Maler Holger H. J. (s. d.) og Hustru. Ugift. Uddannelse: 2 Aar i Murerlære i Hjørring; orb. til Akad. paa Tekn. Sk. i Kbh ; opt. April 1909 som Arkitektelev; overgik til Malersk. Jan. 1910; Elev her til Maj Rejser: 1911 Tyskland (Riesengebirge); 1912 Sydfrankrig (Bormel); 1915 Sydfrankrig (Bormel, Bandol St. Cyr), Spanien (Toledo, Madrid); 1916 Paris. Udstillinger: Kunstn. Eft. 1914; Den frie Udst. 1917; Stockholm 1919 (Liljevalch); Moderne dansk Kunst 1925; Forum 1929; Oslo 1931; Rundskueudst. 1936; Mit bedste Kunstværk 1941; Biennalen 1942; 18. Nov. Udst (Mindeudst.); Sep.udst (Den frie Udst., med Auktion), 1918 og 30 (Kunstfor.); 1919 (Kunstfor., Krietiania). Arbejder: Selvportræt (1910); Mødet i Himlen (c. 1912); Guldfuglen ( ); Dante ( ); Gangen t$1 Golgatha (1914); Den hellige Georg og Drageløven ( ); Menneskene søger Varsler (Offerfesten), Opus I-III ( , heraf Opus II i Kunstmus.); Parti af et Hus i Hørsholm (Kunstmus., købt 1938); Elskov (1915, Aarhus Mus.); Havguder (1915); Evas Skabelse (1915); Den store Kardinal (1915); 1 Cirkus (c. 1915, J. W. Larsøns Saml. i Fyns Stiftsmus.); Hæcuba (1916); Susanne i Badet (1916); har malet Landskaber bl. a. fra Sydfrankrig og Spanien og arbejdet

6 med Raderinger, hvoraf et Udvalg er udgivet af Axel Salto i Klingens Mapper Jens Adolf Jerichau var vor første Ekpressionist, endnu før Ekspressionismen ret satte ind hos os. Baggrunden for hans store allegoriske Kompositioner er æstetiske Speku-lationer og til Dels mystiske Forestillinger, en Digtning i Farve, i Formens Bevægelse i Billedrummet og i andre kompositionelle Værdier. De viser en tydelig Tilknytning til Vilh. Wanschers Fortolkning af den italienske Baroks store Stil, og personligt Samvær med Wanscher har sikkert haft megen Betydning for hans kunstneriske Udvikling. I sit korte Liv synes J. i sjælden Grad at have levet Drømmerens Tilværelse i Fantasiens og de sublime Abstraktioners Skønhed, og han har utvivlsomt mere end nogen anden vist sine Samtidige Vejen til den frie Personlighedsudfoldelse, som stiller sig suverænt og uden Hemninger over for Formsproget, og til Hengivelse i Kunstudøvelsens rent æstetiske Glæder. S.S-z. Hovedstaden 22. Nov (V. Wanscher); samme og V. Hammershøi i Kat. til Auktion 6. Marts 1919; Tidens Tegn 8. Dec (Pola Gauguin); Berl. Tid 19. og 21 Aug (begge K. Flor); 26. Nov (Th. Oppermann); 22. Dec (K. Flor); B.T. 23. Dec (O. V. Borch); Soc. Dem. 21. Dec, (Pr. Wilmann); V. Wanscher: J. A. Jerichau (Vor Tids Kunst 2), 1931; Axel Salto i Klingen, Okt. 1917; Svend Rindholt i Saml., 1940,137-43; 8. Schultz i Danske i Paris, II, 1938 Nat.tid. 17. Sept (samme); Kunst i Privateje, I-ITI, ; Franz von Jessen: Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker, V, 1946, Jerichau Baumann, Elisabeth Maria Anna (Lisinska), , Maler. F. 27. Nov paa Landstedet Jolibord ved Warszawa, d. 11. Juli 1881 i Kbh., begr. paa Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Kortfabrikant Philip Adolph Baumann og Johanna Frederikke Reyer. Gift 19. Febr i Rom med Billedhugger J. A. Jerichau (s. d.). Uddannelse og Rejser: Søgte efter kortere Ophold i Berlin videre Uddannelse i Diisseldorf (c ) under skiftende Lærere; rejste 1845 til Rom, hvor hun blev gift og bosatte sig efter et Par korte Besøg i Danmark 1849; rejste siden meget i Europa og levede ofte i længere Perioder i Rom, adskilt fra sin Mand, med hvem hun dog stadig stod i venskabelig Forbindelse. Udstillinger: Düsseldorf 1844 (Debut); Charl (31 G. m. 170 Arb.); Akad., Stockholm, 1850, 60, 66 og 70 (m. i alt 10 Arb.); Nord. Udst. 1872; 18. Nov. Udst. 1882; Kvind.s Udst. 1895; Raadhusudst. 1901; Kvindl. Kunstn. retr. Udst Udrkelser: Aarsmed ; Medl. af Akad. i Kbh Arbejder: Portræt af Frk. Emma Kraft og Portræt af Jens Adolf Jerichau (1846) (begge Kunstmus.); Danmark (1851, Glyptoteket, dep. i Carlsbergs Administrationsbygn.); Portrætter af Orla Lehmann (1848), Nath. Wallich, Meir Goldschmidt (1852) (alle Frborg); af Johanne Luise Heiberg (1852, Teatermus.); af Jens Adolf Jerichau (tilh. Udst. kom. ved Charl.); Husandagt (Aarsmed. 1858); Den saarede Soldat (1864) (erhv. af Kunstmus. 1866, dep. i Rigsdagen); H. C. Andersen læser for det syge Barn (1865); En Stranding under Brylluppet (forh. Johan Hansens Saml.); Marsk Stigs Døtre (1875); desuden Arb. i Kbst.saml., Kunstindustrimus., Museerne i Aarhus, Aalborg og Maribo samt i Nasjonalgall. i Oslo og i Nationalmus., Stockholm, Gøteborgs Kunstmus. og Mus. i Ddsseldorf.

7 Elisabeth Jerichau Baumann staar som en af Düsseldorfskolens mest fremtrædende Repræsentanter i dansk Kunst. Da den c. 20aarige polske Pige søgte Uddannelse i Düsseldorf, vakte hun hurtigt Opmærksomhed baade ved sin Skønhed og ved sin rige Begavelse. Her stod det saakaldte realistiske Historiemaleri i en livlig Blomstring, og med sit lette og flagrende Sind tilegnede hun sig hurtigt dettes Stil med dens varmt stemte Galleritoner. Hun fik Succes med sine polske Folkelivs- og Historiebilleder, ogsaa fordi Chopin havde bragt Polen paa Mode over hele Europa. I den i Danmark standende Strid mellem +de nationale* og +Europæerne* blev hun hurtigt en Forgrundsfigur i den sidste Gruppe. Ikke desto mindre søgte hun ihærdigt nationale Emner, men hendes Stil vedblev at være Düsseldorfskolens udstillede hun sit kendte Billede +Danmark* og fik her gennem sin Sans for det aktuelle og Evne til at arrangere et levende Optrin en enestaaende Popularitet. Hun havde med denne Komposition, som var fremkommet i den psykologisk rigtige Tid, anslaaet de gængse Toner fra Fædrelandssangene. Som Modstykke malede hun efter 1864 den sentimentale Fremstilling af den saarede Soldat. Med en rastløs Energi rejste Elisabeth J. B. rundt i Europa, malede og skrev, og gennem hendes Skrifter (Ungdomserindringer (1874), Til Erindring om Harald Jerichau (1879) og Brogede Rejsebilleder (1881)) faar man det fulde Indtryk af hendes rige og facetterede Personlighed. H.M. M. Müller: Düsseldorfer Kunstler, 1854, ; Nicolai Bøgh: Elisabeth J: B., 1886; Fr. Bøgh i 111. Tid., , , ; sst , og , ; Berl. Tid. 11. Juli 1881 (Nekr.); Dødsbo Auk.kat og 83; John Paulsen: Nye Erindringer, 1901, 1-59; Emma Kraft: Brogede Blade, 1905, ; L. Dietrichson: Svundne Tider, II, 1899, ; Axelline Lund: Spredte Erindringer, 1917, ; Fanny Lewald: Romisches Tagebuch , 1927; Roskilde Avis 17. Maj 1934 (Svend Leopold); Rik. Magnussen: Godfred Christensen, 1-II, ; Else Kai Sass i Kvinden! Danmark, 1940, ; Fyens Stiftstid. 1.Nov.1942.

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse 7.-10. klasse J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse por træt subst.: -tet, plur. -ter: billede af en person min faders p. hænger på væggen; i sin roman giver han et p. af den store skuespiller

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

J.F. Willumsens Notesbøger 1928

J.F. Willumsens Notesbøger 1928 Før dateringerne 16908 Frederik K. 20 /2 Byen 1520 x Herlufstrollesg 21 H.J.C Faber Byen 873 x Bendix Omegnen, Bellevue 256 Klampenborg Cottage 6 V. Bou 48 Byen 7040 Macigno Cassio Apennino (Parma Brezia)

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE. Årsprogram 2011-2012

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE. Årsprogram 2011-2012 AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE Årsprogram 2011-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi tilbyder 4 Eftermiddagshold 6 Grundhold i billedkunst 6 Croquis og maleri 12 Tegneseriehold 14 Billedatelier et ungdomsskolehold

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd.

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd. Fag Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Billederne i denne vejledning er fra tv-udsendelserne. Titel Tysk kunst 1-3 (Produceret af BBC 2010, 3 x 55min) 1. Et delt land (DRK 2. januar

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet. LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

\rama lysa^ m'f- A ~%^M

\rama lysa^ m'f- A ~%^M !59 M5ft},,.,..AAAAAf \rama lysa^ m'f- A ~%^M -j'- Ai,.i.ifA -^.A. -.*> -».Li^^iiw iåcjgia' H. G. F. Holm : Børsen i København. _ BØRSEN opførtes under Christian IV af Brødrene Lorents og Hans Steenvinkel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

J.F. Willumsens Notesbøger 1936

J.F. Willumsens Notesbøger 1936 Før dateringerne Blindramme 92 x 73 (30 F) Lærred dertil 97 x 78 Mlle Leonie Andrée Bourret Sven Kiær Klinik Gustav Adolfs Gade Diatermi Johan Rohdes Raderinger er trykte af mig 1887 Hotel de la Regence

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere