34 PROJEKTER PÅ TVÆRS. - med mennesket i centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34 PROJEKTER PÅ TVÆRS. - med mennesket i centrum"

Transkript

1 34 PROJEKTER PÅ TVÆRS - med mennesket i centrum 1

2 FORORD FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner er gået sammen om at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien med projektet Psykiatri på tværs. Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende skal have den rette og effektive hjælp. Den får de ved, at behandlings- og socialpsykiatrien bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af fag og sektorer. Samarbejdet på tværs kan forbedres ved at sætte det gode forløb for mennesker med psykiske lidelser i centrum. Bedre samarbejde på tværs vil skabe arbejdspladser med større arbejdsglæde og højere tilfredshed blandt de mennesker, der hver dag får hjælp i psykiatrien. Parterne bag projektet har afsat 3,2 millioner kr. til projekter, der går på tværs af social- og behandlingspsykiatrien. Med puljen har medarbejdere og ledere i kommuner og regioner haft mulighed for at søge til fælles projekter. Projektet har modtaget ca. 70 ansøgninger, og der er heraf udvalgt 34 ved hjælp fra et indstillingsudvalg bestående af ledere og ansatte fra social- og behandlingspsykiatrien. På de følgende sider er der en kort beskrivelse af de 34 projekter, som et enigt indstillingsudvalg og parterne har besluttet skal have støtte. Resultatet af de 34 projekter vil blive formidlet til Psykiatriens dag 2012, hvor der sættes fokus på samarbejde på tværs af behandlings- og socialpsykiatrien. Med venlig hilsen FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforening, KL og Danske Regioner. 2

3 INDHOLD SIDE: Forord 2 1. Samarbejde på tværs af Atlanten 4 2. Det gode forløb på tværs 5 3. ADHD - et liv på tværs 6 4. Konsensus om indlæggelser og udskrivelser 7 5. Kultursammenføring i akut døgntilbud 8 6. Borgeren i centrum i eget liv 9 7. Styrket faglighed og vidensdeling mellem behandlingspsykiatri og kommuner i Region Nordjylland Kropsterapi på tværs Inklusion af unge med psykisk sårbarhed Opsøgende arbejde på tværs Netværk på tværs Mødet i mellemrummet Sammen kan vi mere Nye metoder til samarbejde De gode historier Akutpsykiatri på tværs Systemisk familiearbejde på tværs af baggrund Medarbejderdrevet samarbejde Forenkling & effektivisering Nye muligheder for unge med lidelser inden for psykoseområdet Humørhjælp.nu Den enkeltes bedste på Nørrebro Psykoedukation på tværs Vejen til bedre observation og behandling Det gode samarbejde Når viden skaber jobs Fælles skolebænk Shared Care på tværs Tværsektionelle retningslinier Projekt Sundhedstjek Fra Patient til bruger og fra bruger til patient Psykisk helbred hos danske skolebørn Styrket samarbejde ml. psykiatri og hjemmepleje 39 3

4 1. SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF ATLANTEN Region Midtjylland På Århus Universitetshospitals lukkede retspsykiatriske afdeling er der 18 patienter, som kommer fra Grønland. Efter behandling udskrives patienterne til Grønland, men undervejs i behandlingsforløbet foregår der en del kontakt med både professionelle og pårørende i Grønland. Projektet ønsker at kunne afholde televideokonferencer imellem de professionelle i henholdsvis Danmark og Grønland omkring den endelige udskrivning af patienterne i form af indgåelse af aftaler med kommuner, kriminalforsorg og distrikspsykiatrien. Derudover vil projektet kunne tilbyde alle patienter en televideo samtale á en halv times varighed med deres pårørende hver anden måned. Projektet har fokus på den gode udskrivelse og medarbejderrollen i denne. Overlæge Georg Gouliaev Århus Universitetshospital Risskov, R3 Skovagervej 2, 8240 Risskov Socialrådgiver Peter Fjeldgaard Sørensen Århus Universitetshospital Risskov 4

5 2. DET GODE FORLØB PÅ TVÆRS - for borgere med misbrug og sindslidelser Vejle Kommune og Region Syddanmark Projektet sætter fokus på udvikling af metoder og redskaber, som kan styrke samarbejdet mellem misbrugspsykiatrien, socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Det er ønsket at alle medarbejdere, der kommer i forbindelse med en borger med en sindslidelse og et misbrug, er bekendte med opgave- og ansvarsfordelingen mellem sektorerne. Projektet søger således at øge og forbedre samspillet og koordineringen mellem de forskellige tilbud og derved minimere risikoen for, at patienter falder ned mellem to stole. Birgit Holm Skolegade 1, 7100 Vejle Jette Alnor Kabbelhoft 25, 7100 Vejle 5

6 3. ADHD - ET LIV PÅ TVÆRS Viborg Kommune og Region Midtjylland Projektet skal fremme samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland og socialpsykiatrien i Viborg Kommune omkring borgere med ADHD. Det skal ske igennem en styrkelse af det eksisterende ADHD-netværk, som har medlemmer fra socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, familie- og arbejdsmarkedsafdelingen og Misbrugscenteret i Viborg Kommune samt den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Viborg. Projektet består af to temadage henholdsvis én for borgere og pårørende, og én for medarbejdere, som har kontakt til borgere med ADHD samt ADHD-netværket. Disse to temadage skal gennem udarbejdelse af en handleplan danne grundlag for det videre arbejde med at styrke samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien. Nils Throksø, Viborg Kommune Stokrosevej 1, 8800 Viborg Birgitte Amdisen, Region Midtjylland Søndersøparken 9, 1. sal, 8800 Viborg 6

7 4. KONSENSUS OM INDLÆG- GELSER OG UDSKRIVELSER Fredensborg kommune og Region Hovedstaden Projektet skal skabe større sammenhæng i indlæggelses- og udskrivelsesforløb for beboere på Johannes Hages Hus med henblik på at undgå forekomsten af utilsigtede hændelser samt skabe højere tilfredshed blandt beboerne. Derudover skal projektet etablere større vidensdeling på tværs af sektorerne og større forståelse, respekt og ansvarlighed hos medarbejderne. Projektet består af to fælles fyraftensmøder. Derudover nedsættes to arbejdsgrupper, én som bl.a. skal udarbejde et fælles oplæg til konkretisering af samarbejdsaftalen og én med medicinalpersoner, som skal sikre kendskab til medicinvejledninger og konkretisere procedure ved sektorovergangene. Anne Juelkert Johannes Hages Alle 3, 2990 Nivå Marianna Hansen, udviklingschef Psykiatrisk Center Nordsjælland, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød 7

8 5. KULTURSAMMENFØRING I AKUT DØGNTILBUD Silkeborg Kommune og Region Midtjylland Akut Døgntilbud er en del af et udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Region Midt Jylland og Silkeborg Kommune, hvor målet er udvikling af nye metoder, så der skabes mere sammenhæng og helhed i indsatsen for den enkelte borger. På den baggrund vil projektet arbejde med, hvilken kultur der er grundlæggende for de 2 sektorer, samt hvilken fælles kultur der sammen kan skabes. I den fælles kultur er sproget centralt for at komme videre i processen med at skabe sammenhæng og helheder i indsatsen for den enkelte borger. Projektet omfatter et fremtidsværksted, hvor der arbejdes med at danne mere konkrete billeder af den ønskede fælles kultur og fremtid. Efterfølgende vil der være 2 dage med opfølgning med fokus på: Hvordan går det? Og er der noget der skal justeres? Iben Tulstrup Kristensen Kejlstrupvej 32A, 8600 Silkeborg Bente Pedersen Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg 8

9 6. BORGEREN I CENTRUM I EGET LIV Herlev Kommune og Region Hovedstaden Projektet går ud på, at personalet på tværs af sektorer og afdelinger i samarbejde med Herlevborgere med psykiske lidelser og pårørende får øget kendskabet til hinanden for, igennem et fælles arbejde, at få forbedret samarbejdet til glæde for patienten/brugeren. Konkret skal dette foregå igennem afholdelse af en fælles temadag og derpå en række møder (5 gange) i mindre erfa-grupper, der er tværsektorielt sammensat med patient/ bruger og pårørenderepræsentation. Erfa-gruppernes respektive forslag skal fremlægges og opsamles ved en fællesdag. På baggrund af det samlede antal produkter udvælges/udarbejdes den færdige model, der skal danne baggrund for et praksisforløb. Karin Thomsen, Distriktspsykiatrien Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Gunner Uglebjerg, Herlev Kommune, Aktivitetsteamet Herlev Hovedgade 147, 2730 Herlev 9

10 7. STYRKET FAGLIGHED OG VIDENSDELING MELLEM BEHANDLINGSPSYKIATRI OG KOMMUNER I REGION NORDJYLLAND 10

11 Region Nordjylland samt 11 kommuner i Region Nordjylland (Aalborg, Mariager Fjord, Frederikshavn, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Brønderslev, Rebild, Thisted, Morsø, Hjørring, Læsø) Projektet ønsker at styrke faglighed og vidensdeling mellem behandlingspsykiatri og kommuner ved at involvere Psykiatriens Sektor-MED-udvalg (SMU) samt Kontaktudvalg vedr. sundhedsaftaler. Projektets primære indsats er afvikling af tre temadage i samarbejde mellem region og kommuner, som SMU og Kontaktudvalget er initiativtagere til. De fastlægger programmet for hver temadag. Der er valgt tre temadage, da der er tre kontaktudvalg vedr. sundhedsaftaler med hver sit geografiske område. Regionale: Malene Vejby Kristensen HR & Kvlitetsafdelingen, Psykiatrien, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Anne Kristine Hvidtfeldt Budget og Planlægningsafdelingen, Psykiatrien, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Kommunale: Gitte Andersen Bevillingsenhed Voksen-Handicap, Aalborg Kommune, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Helle Torp Visitationen, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Elin Brandt Handicap- og Psykiatriafdelingen, Thisted Kommune, Asylgade 15, 7700 Thisted 11

12 8. KROPSTERAPI PÅ TVÆRS Region Hovedstaden Fysioterapeuterne på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød og Orion ønsker at udvikle et samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder, der kan bidrage borgerne med kropsterapeutisk behandling samt skabe kontinuitet, overblik, opfølgning og evaluering af samme. Det skal ligeledes bidrage til vidensdeling og vidensudveksling mellem faggrupper og sektorer. Projektet tager udgangspunkt i metoder og teknikker, der benyttes af fysioterapeutisk enhed i behandlingspsykiatrien på Hillerød hospital, herunder Body Awareness Therapy. Konkret arrangeres visionsdag med det primært involverede personale, hvor visioner, forventninger, muligheder og begrænsninger udvikles og bearbejdes hen imod en mere konkret målsætning. Derudover afholdes undervisningsdage, udviklingsdage samt udviklings- og implementeringsdage. Projektkoordinator Caroline Strøjgaard Orion Københavnsvej Hillerød Udviklingsfysioterapeut Pernille West Nielsen Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød 12

13 9. INKLUSION AF UNGE MED PSYKISK SÅRBARHED Struer Kommune og Region Midtjylland Projektet ønsker at forbedre fokus på rehabilitering af unge med psykisk sårbarhed og problemstillinger. En indsats, som vil stille krav om en fælles koordineret faglig præstation, som blandt andet omfatter lokalpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, jobcenter, uddannelsessektoren, virksomheder og sundhedssektoren. Konkret skal der udarbejdes et vidensbaseret katalog, der indeholder konkrete forslag til forandringer og processer, der kan bidrage til en styrkelse af samarbejdet og udnyttelse af nye kompetencer i mødet med unge med psykisk sårbarhed. Der nedsættes en styregruppe og en netværksgruppe, som skal planlægge og koordinere relevante kurser og oplæg samt kortlægge uddannelsesbehovet. Derudover skal netværksgruppens møder bruges til løbende sparring omkring de aktuelle indsatser og til at kvalificere projektforløbene. Lene Hornstrup Handicap og psykiatri Østergade 14, 1.th, 7600 Struer Jan Rode Pedersen Regionshospitalet MidtVest Lægaardvej 12, 7500 Holstebro Søren Kastoft Nielsen Jobcenter Struer Hjermvej 29, 7600 Struer 13

14 10. OPSØGENDE ARBEJDE PÅ TVÆRS Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden Projektet tager udgangspunkt i oprettelse af et formaliseret samarbejde omkring det opsøgende arbejde i forhold til sindslidende. Samarbejdet tager udgangspunkt i en fælles oplysende indsats overfor nøglepersoner i lokalmiljøet i form af oplysningsmøder med f.eks. lægelauget i Hørsholm, boligforeninger, Bedre Psykiatris lokalafdeling, de lokale præster, desuden udarbejdes fælles skriftligt materiale (pjecer) med oplysninger om de muligheder for hjælp, der er i lokalområdet, og hvor man som borger kan henvende sig, hvis man har kendskab til en sindslidende person, der har brug for hjælp. Karen Ducjan, teamkoordinator Socialpsykiatrisk Center Åstedet Gutfeldtsvej, 2970 Hørsholm Rita Kellebjerg Pedersen Teamleder for opsøgende psykiatrisk team 14

15 11. NETVÆRK PÅ TVÆRS Odsherred Kommune og Region Sjælland Projektet ønsker at styrke det tværfaglige og flerfaglige samarbejde mellem social- og distrikspsykiatrien. Barrierer som forskellige og omskiftlige kulturer, strukturer og lovgivning kræver, at samarbejdsfladerne er i konstante processer. Med Åben Dialog/Relations og netværkssamarbejde som grundsten vil projektet skabe og udvikle metoder til gavn for et helhedssyn på borgeren og øge arbejdsglæden hos medarbejderne. Konkret skal der afholdes to temadage med fokus på at udvikle en fælles proces omkring faglighed og samarbejdskultur samt tre undervisningsdage med fokus på opbygning af et fælles værdigrundlag. Tina Dalby Schou Socialpsykiatrien, Holbækvej 22, 4560 Vig Ilse Kristensen Distrikspsykiatrien, Annebergparken 44, 4500 Nykøbing Sj. 15

16 12. MØDET I MELLEMRUMMET Gentofte Kommune og Region Hovedstaden Psykiatrisk Center Ballerup har med både Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune indgået samarbejdsaftaler om mennesker med sindslidelser. Aftalerne følges, men i de forløb, hvor sindslidende med komplekse problemstillinger har mange fagprofessionelle inddraget, kan det være svært at sikre den bedst mulige koordinerede indsats. Projektet ønsker at synliggøre de forskellige dilemmaer hos de forskellige fagprofessionelle og derved forbedre både forståelsen for, kendskabet til og tilliden til andre handlemuligheder. Konkret interviewes relevante medarbejdere og ledere om dilemmaer. Disse dilemmaer vil blive fremført af skuespillere for medarbejderne og skal lede frem til en konkret dialog om samarbejdet. Eva Tangdal Psykiatrisk Center Ballerup Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Marlene Hansen Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund 16

17 13. SAMMEN KAN VI MERE Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden På Psykiatrisk center Hvidovre har vi erfaret, at en grundig beskrivelse af funktionsevne er af stor værdi i et forløb, hvor der skal vurderes, hvilke tilbud socialpsykiatrien skal tilbyde den enkelte borger. Projektet ønsker at udvikle og afprøve et redskab, som kan udfyldes i fællesskab i et tværfagligt team med henblik på at få så mange nuancer af patientens funktioner samt behov og ønsker frem som overhovedet muligt. Tanken er at redskabet også skal kunne anvendes i socialpsykiatrien og følge borgeren i en eventuel indlæggelse. Gennem projektet styrkes kendskabet til samarbejdspartnere og muligheder i de 2 sektorer, og dermed også grundlaget for en mere målrettet og sammenhængende rehabiliteringsplan. Ergoterapeut Lisbeth Vijeyaratnam Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Psykiatrikoordinator Berit Langkjær Socialpsykiatrien Hvidovre Kommune Kettegård allé 14A, st., 2650 Hvidovre 17

18 14. NYE METODER TIL SAMARBEJDE Thisted Kommune og Region Nordjylland På baggrund af skærpede regler for refusion til hjemløse (servicelovens 110) oplever vi i øjeblikket, at de hjemløse, som falder uden for disse regler, bliver tabt i forhold til afrusning/behandling. Projektet vil forbedre behandlingsmulighederne for denne målgruppe ved at sætte fokus på samarbejdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien samt misbrugscentrene (regionalt og kommunalt). Man vil i samarbejde finde nye metoder og værktøjer til behandling af psykisk syge borgere med misbrug og kognitive funktionsnedsættelser. Elin Brandt, sektionsleder psykiatri og handicap Asylgade 30, 7700 Thisted Susanne V. Boutrup leder Bostedet Algade Solsikkevej 2a, Koldby, 7752 Snedsted Peter Lykke Sørensen psykiater Region Nordjylland Højtoftecentret, Thylandsvej 37, 7700 Thisted 18

19 15. DE GODE HISTORIER Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Projektets omdrejningspunkt er synliggørelsen og fortællingen om de gode historier og samarbejdet. Kommunikation ses både som midlet og målet i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det skal imidlertid ikke blive ved retorikken, men personalets og patienters/brugeres stemme skal faciliteres til inspiration for behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien og tilhørende samarbejdsparter. Konkret vil projektet afholde en dialog- og inspirationsdag om den gode historie. På baggrund af dagen nedsættes en række grupper med tovholdere. Arbejdsprocessen kan foregå i lokale eller tværgående grupper afhængig af hvilke temaer eller metoder, der prioriteres at arbejde videre med. Produkter fra arbejdsprocessen skal indsamles af tovholderne i september Susanne Poulsen, udviklingskonsulent Kvalitetsenheden Psykiatrisk Center Nordsjælland, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Janne Westerdahl, Leder af Voksenstøtte Halsnæs Kommune, Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Thomas Frandzen, Områdeleder Socialpsykiatri og Misbrug Helsingør Kommune, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør. Kit Rønholm, Centerleder, Center for socialpædagogik, - psykiatri og hjerneskade Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 19

20 16. AKUTPSYKIATRI PÅ TVÆRS Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Projektet skal udvikle en fælles forståelse behandlingsstederne imellem for hvilken hjælp, der kan etableres til den akutte patient for derigennem at tilbyde patienten den relevante hjælp. Desuden skal der udvikles kommunikationsveje, der enkelt kan tilgodese behandlernes behov for at komme i kontakt med hinanden. Sidst skal der udvikles redskaber til at sikre, at de data, der er relevant for de forskellige behandlingsenheder, er til stede. Konkret gennemgår medarbejdere fra de to sektorer i fællesskab forskellige cases for at afdække behovet for akut hjælp, afdække de tre parters forståelse af, hvilken hjælp der er relevant, afklare kommunikationsveje samt udarbejde skabelon til registrering af informationer, der skal bruges mellem de tre parter. Reservelæge Diane Kristens Gammel Kongevej 33, 1610 København V Psykiatrikoordinator Berit Langkjær Socialpsykiatrien Hvidovre Kommune Kettegård allé 14A, st., 2650 Hvidovre 20

21 17. SYSTEMISK FAMILIEARBEJDE PÅ TVÆRS AF BAGGRUND Aalborg Kommune og Region Nordjylland Der har i en årrække været stor fokus på børn af psykisk syge, men længe har vi været optaget af at der manglede opmærksomhed og viden om etniske minoritetsbørn med psykisk syge forældre. Tanken er, at et samarbejde mellem sektorer og på tværs af specialer, vil være oplagt i udviklingen af metoder til at skabe en mere helhedsorienteret indsats. Konkret vil Team børn af psykisk syge undervise et etnisk team i systemisk tænkning og familiearbejdet. Derudover afvikles fælles temadage med eksterne undervisere, og der udarbejdes procesværktøj med henblik på metodeudvikling. Familier udvælges til metodeafprøvning. Lene Th. Kalstrup SKP og Specialiseret Bostøtte Fagcenter for socialpsykiatri Aalborg Kommune Stigsborgvej 36, 1., 9400 Nørresundby Jan Sandberg Team Børn af psykisk syge Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg 21

22 18. MEDARBEJDERDREVET SAMARBEJDE Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Projektet ønsker at sætte fokus på samarbejdet mellem sektorerne, så borgerne får det bedste og mest sammenhængende forløb i forhold til behandlings- og social indsats. Konkret afholdes temadage, hvor medarbejderne fra både Socialpsykiatrien, Jobcenteret, Afdelingen for socialt udsatte og misbrug samt Team Østvendsyssel får mulighed for at skabe erfaringsbaseret udvikling og således udvikle redskaber, som er relevante og praktisk anvendelige. Temadagene skal være medvirkende til at give medarbejderne viden om hinandens forskellige ansvarsområder og arbejdsopgaver og samtidigt lære hinandens tilbud bedre at kende. Efter temadagene afprøves og evalueres metoderne. Leder af Socialpsykiatrien Ann Stouby Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Projektleder i Socialpsykiatrien Louise Rohde Kalkværksvej 6, 9900 Frederikshavn 22

23 19. FORENKLING & EFFEKTIVISERING - i samarbejdet med unge i feltet mellem misbrug og psykiatri Region Syddanmark (Børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg) samt Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune og Tønder Kommune Projektet ønsker at sætte fokus på, hvorfor og hvordan unge mistrives og bruger stoffer. Man vil sætte spot de besværligheder, misforståelser, fordomme og magtesløsheder, der sniger sig ind i måden, man tænker om og taler med de unge misbrugere. Dette skal gøres ved at afholde en temadag, der på et fagligt velfunderet grundlag sætter fokus på samarbejdet omkring en målgruppe af unge, som ikke fylder meget i antal, men meget i tyngde i både kommuner og region. Deltagerne er professionelle aktører omkring unge i alderen år i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner samt Børne- og Ungdomspsykiatrien i Augustenborg, Region Syddanmark. Hvis temadagen bliver en succes, skal den herefter udbredes til de øvrige steder i regionen. Målet er på sigt at skabe forenkling og effektivisering i samarbejdet med og om unge, der bøvler i feltet mellem misbrug og psykiatri. Dorte Beck Frederiksen Haderslev Kommune, PPR Gåskærgade Haderslev Asger Krogager Kjellerup Damhaven 12, 7100 Vejle 23

24 20. NYE MULIGHEDER FOR UNGE MED LIDELSER INDEN FOR PSYKOSEOMRÅDET 24

25 Allerød Kommune, Helsingør kommune, Frederikssund kommune, Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Vi ved i dag, at flere unge med lidelser inden for psykoseområdet er i særlig risiko for at ende på varig offentlig forsørgelse. Projektet ønsker at styrke samarbejdet mellem de forskellige parter, som den unge kommer i berøring med, så de får øget kendskab og viden om hinandens praksis, og dermed kan rådgive den unge til at få hjælp det rette sted. Konkret afholdes et opstartsseminar med fokus på deltagernes nuværende praksis omkring de unge og de tværgående samarbejder, der allerede eksisterer. Derudover uddannes netværksagenter inden for de forskellige samarbejdspartnere, og særlige tilbud afprøves. Overlæge i psykiatri Jesper Dam Psykiatrisk Center Nordsjælland, Opus, afsnit 2622, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Gitte Andersen, socialrådgiver Psykiatrisk Center Nordsjælland, Opus, afsnit 2622, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Konsulent Kia Roy, LBR og UU Vest Jobcenter, Torvet 2, 3600 Frederikssund UU Vest Region Hovedstaden, Odinsvej 4B, 3600 Frederikssund Socialchef Gitte Overgaard Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Mie Albrektsen, socialrådgiver Team D (social parallel indsats) Center for Job og Arbejdsmarked, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør Michelle Badsted, Fagkoordinator Jobcenter Halsnæs, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 25

26 21. HUMØRHJÆLP.NU Fredericia Kommune og Region Syddanmark Der er behov for støtte og øget samarbejde ifht. de ældre, depressive patienter. Projektet ønsker at etablere et systematisk samarbejde omkring borgeren, at etablere et netværk med konkrete kontaktpersoner, at beskrive hvem, der har ansvar for hvad, samt hvilke tilbud der evt. findes, og hvem der hjælper borgeren videre på et givet tidspunkt. Dernæst handler projektet om vidensoptimering på området at få klædt de relevante parter på for at kunne hjælpe den depressive, ældre borger. Konkret ønsker projektet at afholde undervisning med medarbejdere fra de relevante arbejdspladser, udarbejde forslag til en handleplan/samarbejdsmodel, som skal forenkles til en køreplan samt afholde afslutningsvis temadag. Janne Frost, Sygeplejerske og Maja Støttrup, psykolog Gerontopsykiatrisk team, Vendersgade 49, st., 7000 Fredericia Tina Reher Fredericia kommune 26

27 22. DEN ENKELTES BEDSTE PÅ NØRREBRO Københavns kommune og Region Hovedstaden Det er et fælles ønske at få en større viden om, hvilke forbedringer af overgangen mellem Center Nørrebro og Psykiatrisk Center København ved indlæggelse og udskrivelse, der kan give beboeren en oplevelse af et ubesværet og sammenhængende forløb og hvordan de implementeres. Projektet vil med afholdelse af en temadag med opfølgning ikke blot styrke samarbejdet mellem Psykiatrisk Center København og Center Nørrebro, men også styrke samarbejdet med såvel beboer som dennes pårørende. Efter temadagen nedsættes en arbejdsgruppe, som konkretiserer forslag fra temadagen. Resultaterne fremlægges og debatteres på et møde for ledere og beboerrepræsentanter fra Center Nørrebro og Psykiatrisk Center København, hvorefter der træffes beslutning om, hvad der iværksættes. Centerchef Britta Gerd Hansen Center Nørrebro, Thorupgården, Thorupsgade 8, 2200 København N Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen Psykiatrisk Center København, afdeling N, Bispebjerg Bakke 23, opgang 52, 4., 2400 København NV 27

28 23. PSYKOEDUKATION PÅ TVÆRS Greve Kommune og Region Sjælland Skoleholmen er et boligfællesskab for borgere med en sindslidelse i Greve Kommune. Der er ikke et formaliseret samarbejde mellem de professionelle, der alle har borgere tilknyttet Skoleholmen. Projektet ønsker at udvikle dette. Konkret skal projektets 3 parter i fællesskab udarbejde en plan for undervisningen af beboerne herunder, form og indhold. Gennem arbejdet med at udvikle et undervisningsprogram er det ambitionen at øge forståelsen for hinandens arbejdsgange og indgangsvinkler til beboerne. De medarbejdere, der deltager i projektgruppen vil bredt repræsentere en række faggrupper som psykiatere, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialpædagoger og misbrugsbehandlere. Lise Guldberg Nielsen Rådhusholmen 5, 2670 Greve Dorrit Dilling Hansen Rådhusholmen 5, 2670 Greve 28

29 24. VEJEN TIL BEDRE OBSER- VATION OG BEHANDLING Kolding Kommune og Region Syddanmark Svært demente med en udadreagerende adfærd er vanskelige at rumme, både i eget hjem og på plejecentre. Projektet skal tilføre undervisning til plejepersonalet omkring borgere med svær og udadreagerende demens. Observationsskemaer til vurdering af smerter skal indføres og være et kendt redskab hos plejepersonalet. En målrettet observation og registrering af smerter vil give bedre mulighed for, at egen læge kan iværksætte den rette medicinske behandling. Projektet skal bygge på et tæt samarbejde mellem Gerontopsykiatrisk Team, Demensfaglig leder, demenskonsulenter, 3 af Kolding Kommunes plejecentre og praktiserende læger. Ambulantsygeplejerske, Else Iversen Vendersgade 49, st., 7000 Fredericia Demensfaglig leder, Kirsten Jørgensen Kolding Kommune, Demensteam, Agtrupvej 22, 6000 Kolding 29

30 25. DET GODE SAMARBEJDE Vordingborg Kommune og Psykiatrien Region Sjælland Borgere med psykiske lidelser er i forbindelse med en indlæggelse eller i forbindelse med behandling i distriktspsykiatrien ofte i kontakt med flere forskellige kontorer i kommunen. Projektet ønsker at forbedre samarbejdet med fokus på de borgere, som har behov for afholdelse af netværksmøde før en udskrivelse eller i forbindelse med behandling i distriktspsykiatrien. Konkret afholdes 3 og 1/2 temadage. Derudover følges sagsgangen hos alle de borgere fra Vordingborg Kommune, som har behov for afholdelse af netværksmøde. Alle tre områder beskriver gode og dårlige ting ved sagsgangen. Sagsgangen evalueres og drøftes på møder hver 14. dag og fælles én gang om måneden. På denne baggrund justeres arbejdsgangene i organisationerne. Konsulent Dorit Trauelsen Psykiatri og Handicap Sekretariatet Vordingborg Kommune Storegade 56, 4780 Stege Kvalitetskonsulent Tine Würtz Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg 30

31 26. TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Aalborg Kommune og Region Nordjylland Projektet ønsker, at voksne med spiseforstyrrelse kan opleve og profitere af sammenhæng i koordineret indsats, som de tilbydes fra såvel psykiatrisk sygehuses ambulante behandling og kommunens socialpsykiatri / bostøtte. Konkret afholdes temadage og cafémøder med udveksling af praksiserfaringer og sagssupervision af bostøttemedarbejdere i kommunen samt med mulighed for deltagelse af såvel medarbejdere fra kommunen som regionen. Til dokumentation af effekten vil der blive lavet fokusgruppe / individuelle interviewes af såvel medarbejdere som borgere i målgruppen. Anne Grethe Nørgaard Louisegade 2b, 1tv, 9000 Aalborg Michele Oxlade Tinghusgade 5, 9400 Nørresundby Inger Becker Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg 31

32 27. NÅR VIDEN SKABER JOBS Randers Kommune og Region Midtjylland Projektet ønsker at øge den jobsøgende borgers oplevelse af sammenhæng og samarbejde på tværs af beskæftigelsesindsatser for psykisk syge. Derudover er målet at de forskellige aktører i højere grad får en fælles opfattelse og tilgang til jobrettede indsatser for psykisk syge. Konkret vil projektet gennem en systematisk uddannelsesindsats kompetenceudvikle medarbejderne og integrere kognitiv træning i virkeligheds- og virksomhedsnær arbejdsrehabilitering. Undervisningen består af fem temadage med efterfølgende gruppeinterviews. På den baggrund udarbejdes en række anbefalinger til de respektive forvaltninger. Fagkonsulent Sonja Vestergaard Socialpsykiatrisk Center, Laksetorvet 1 bygning C, 8900 Randers C Kvalitetschef Thomas Borup CBR-Randers, Ydervangen 1, 8920 Randers NV 32

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Magasinet kan downloades

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere