34 PROJEKTER PÅ TVÆRS. - med mennesket i centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34 PROJEKTER PÅ TVÆRS. - med mennesket i centrum"

Transkript

1 34 PROJEKTER PÅ TVÆRS - med mennesket i centrum 1

2 FORORD FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner er gået sammen om at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien med projektet Psykiatri på tværs. Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende skal have den rette og effektive hjælp. Den får de ved, at behandlings- og socialpsykiatrien bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af fag og sektorer. Samarbejdet på tværs kan forbedres ved at sætte det gode forløb for mennesker med psykiske lidelser i centrum. Bedre samarbejde på tværs vil skabe arbejdspladser med større arbejdsglæde og højere tilfredshed blandt de mennesker, der hver dag får hjælp i psykiatrien. Parterne bag projektet har afsat 3,2 millioner kr. til projekter, der går på tværs af social- og behandlingspsykiatrien. Med puljen har medarbejdere og ledere i kommuner og regioner haft mulighed for at søge til fælles projekter. Projektet har modtaget ca. 70 ansøgninger, og der er heraf udvalgt 34 ved hjælp fra et indstillingsudvalg bestående af ledere og ansatte fra social- og behandlingspsykiatrien. På de følgende sider er der en kort beskrivelse af de 34 projekter, som et enigt indstillingsudvalg og parterne har besluttet skal have støtte. Resultatet af de 34 projekter vil blive formidlet til Psykiatriens dag 2012, hvor der sættes fokus på samarbejde på tværs af behandlings- og socialpsykiatrien. Med venlig hilsen FOA Fag og arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforening, KL og Danske Regioner. 2

3 INDHOLD SIDE: Forord 2 1. Samarbejde på tværs af Atlanten 4 2. Det gode forløb på tværs 5 3. ADHD - et liv på tværs 6 4. Konsensus om indlæggelser og udskrivelser 7 5. Kultursammenføring i akut døgntilbud 8 6. Borgeren i centrum i eget liv 9 7. Styrket faglighed og vidensdeling mellem behandlingspsykiatri og kommuner i Region Nordjylland Kropsterapi på tværs Inklusion af unge med psykisk sårbarhed Opsøgende arbejde på tværs Netværk på tværs Mødet i mellemrummet Sammen kan vi mere Nye metoder til samarbejde De gode historier Akutpsykiatri på tværs Systemisk familiearbejde på tværs af baggrund Medarbejderdrevet samarbejde Forenkling & effektivisering Nye muligheder for unge med lidelser inden for psykoseområdet Humørhjælp.nu Den enkeltes bedste på Nørrebro Psykoedukation på tværs Vejen til bedre observation og behandling Det gode samarbejde Når viden skaber jobs Fælles skolebænk Shared Care på tværs Tværsektionelle retningslinier Projekt Sundhedstjek Fra Patient til bruger og fra bruger til patient Psykisk helbred hos danske skolebørn Styrket samarbejde ml. psykiatri og hjemmepleje 39 3

4 1. SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF ATLANTEN Region Midtjylland På Århus Universitetshospitals lukkede retspsykiatriske afdeling er der 18 patienter, som kommer fra Grønland. Efter behandling udskrives patienterne til Grønland, men undervejs i behandlingsforløbet foregår der en del kontakt med både professionelle og pårørende i Grønland. Projektet ønsker at kunne afholde televideokonferencer imellem de professionelle i henholdsvis Danmark og Grønland omkring den endelige udskrivning af patienterne i form af indgåelse af aftaler med kommuner, kriminalforsorg og distrikspsykiatrien. Derudover vil projektet kunne tilbyde alle patienter en televideo samtale á en halv times varighed med deres pårørende hver anden måned. Projektet har fokus på den gode udskrivelse og medarbejderrollen i denne. Overlæge Georg Gouliaev Århus Universitetshospital Risskov, R3 Skovagervej 2, 8240 Risskov Socialrådgiver Peter Fjeldgaard Sørensen Århus Universitetshospital Risskov 4

5 2. DET GODE FORLØB PÅ TVÆRS - for borgere med misbrug og sindslidelser Vejle Kommune og Region Syddanmark Projektet sætter fokus på udvikling af metoder og redskaber, som kan styrke samarbejdet mellem misbrugspsykiatrien, socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Det er ønsket at alle medarbejdere, der kommer i forbindelse med en borger med en sindslidelse og et misbrug, er bekendte med opgave- og ansvarsfordelingen mellem sektorerne. Projektet søger således at øge og forbedre samspillet og koordineringen mellem de forskellige tilbud og derved minimere risikoen for, at patienter falder ned mellem to stole. Birgit Holm Skolegade 1, 7100 Vejle Jette Alnor Kabbelhoft 25, 7100 Vejle 5

6 3. ADHD - ET LIV PÅ TVÆRS Viborg Kommune og Region Midtjylland Projektet skal fremme samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland og socialpsykiatrien i Viborg Kommune omkring borgere med ADHD. Det skal ske igennem en styrkelse af det eksisterende ADHD-netværk, som har medlemmer fra socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, familie- og arbejdsmarkedsafdelingen og Misbrugscenteret i Viborg Kommune samt den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Viborg. Projektet består af to temadage henholdsvis én for borgere og pårørende, og én for medarbejdere, som har kontakt til borgere med ADHD samt ADHD-netværket. Disse to temadage skal gennem udarbejdelse af en handleplan danne grundlag for det videre arbejde med at styrke samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien. Nils Throksø, Viborg Kommune Stokrosevej 1, 8800 Viborg Birgitte Amdisen, Region Midtjylland Søndersøparken 9, 1. sal, 8800 Viborg 6

7 4. KONSENSUS OM INDLÆG- GELSER OG UDSKRIVELSER Fredensborg kommune og Region Hovedstaden Projektet skal skabe større sammenhæng i indlæggelses- og udskrivelsesforløb for beboere på Johannes Hages Hus med henblik på at undgå forekomsten af utilsigtede hændelser samt skabe højere tilfredshed blandt beboerne. Derudover skal projektet etablere større vidensdeling på tværs af sektorerne og større forståelse, respekt og ansvarlighed hos medarbejderne. Projektet består af to fælles fyraftensmøder. Derudover nedsættes to arbejdsgrupper, én som bl.a. skal udarbejde et fælles oplæg til konkretisering af samarbejdsaftalen og én med medicinalpersoner, som skal sikre kendskab til medicinvejledninger og konkretisere procedure ved sektorovergangene. Anne Juelkert Johannes Hages Alle 3, 2990 Nivå Marianna Hansen, udviklingschef Psykiatrisk Center Nordsjælland, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød 7

8 5. KULTURSAMMENFØRING I AKUT DØGNTILBUD Silkeborg Kommune og Region Midtjylland Akut Døgntilbud er en del af et udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Region Midt Jylland og Silkeborg Kommune, hvor målet er udvikling af nye metoder, så der skabes mere sammenhæng og helhed i indsatsen for den enkelte borger. På den baggrund vil projektet arbejde med, hvilken kultur der er grundlæggende for de 2 sektorer, samt hvilken fælles kultur der sammen kan skabes. I den fælles kultur er sproget centralt for at komme videre i processen med at skabe sammenhæng og helheder i indsatsen for den enkelte borger. Projektet omfatter et fremtidsværksted, hvor der arbejdes med at danne mere konkrete billeder af den ønskede fælles kultur og fremtid. Efterfølgende vil der være 2 dage med opfølgning med fokus på: Hvordan går det? Og er der noget der skal justeres? Iben Tulstrup Kristensen Kejlstrupvej 32A, 8600 Silkeborg Bente Pedersen Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg 8

9 6. BORGEREN I CENTRUM I EGET LIV Herlev Kommune og Region Hovedstaden Projektet går ud på, at personalet på tværs af sektorer og afdelinger i samarbejde med Herlevborgere med psykiske lidelser og pårørende får øget kendskabet til hinanden for, igennem et fælles arbejde, at få forbedret samarbejdet til glæde for patienten/brugeren. Konkret skal dette foregå igennem afholdelse af en fælles temadag og derpå en række møder (5 gange) i mindre erfa-grupper, der er tværsektorielt sammensat med patient/ bruger og pårørenderepræsentation. Erfa-gruppernes respektive forslag skal fremlægges og opsamles ved en fællesdag. På baggrund af det samlede antal produkter udvælges/udarbejdes den færdige model, der skal danne baggrund for et praksisforløb. Karin Thomsen, Distriktspsykiatrien Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Gunner Uglebjerg, Herlev Kommune, Aktivitetsteamet Herlev Hovedgade 147, 2730 Herlev 9

10 7. STYRKET FAGLIGHED OG VIDENSDELING MELLEM BEHANDLINGSPSYKIATRI OG KOMMUNER I REGION NORDJYLLAND 10

11 Region Nordjylland samt 11 kommuner i Region Nordjylland (Aalborg, Mariager Fjord, Frederikshavn, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Brønderslev, Rebild, Thisted, Morsø, Hjørring, Læsø) Projektet ønsker at styrke faglighed og vidensdeling mellem behandlingspsykiatri og kommuner ved at involvere Psykiatriens Sektor-MED-udvalg (SMU) samt Kontaktudvalg vedr. sundhedsaftaler. Projektets primære indsats er afvikling af tre temadage i samarbejde mellem region og kommuner, som SMU og Kontaktudvalget er initiativtagere til. De fastlægger programmet for hver temadag. Der er valgt tre temadage, da der er tre kontaktudvalg vedr. sundhedsaftaler med hver sit geografiske område. Regionale: Malene Vejby Kristensen HR & Kvlitetsafdelingen, Psykiatrien, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Anne Kristine Hvidtfeldt Budget og Planlægningsafdelingen, Psykiatrien, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Kommunale: Gitte Andersen Bevillingsenhed Voksen-Handicap, Aalborg Kommune, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Helle Torp Visitationen, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Elin Brandt Handicap- og Psykiatriafdelingen, Thisted Kommune, Asylgade 15, 7700 Thisted 11

12 8. KROPSTERAPI PÅ TVÆRS Region Hovedstaden Fysioterapeuterne på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød og Orion ønsker at udvikle et samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder, der kan bidrage borgerne med kropsterapeutisk behandling samt skabe kontinuitet, overblik, opfølgning og evaluering af samme. Det skal ligeledes bidrage til vidensdeling og vidensudveksling mellem faggrupper og sektorer. Projektet tager udgangspunkt i metoder og teknikker, der benyttes af fysioterapeutisk enhed i behandlingspsykiatrien på Hillerød hospital, herunder Body Awareness Therapy. Konkret arrangeres visionsdag med det primært involverede personale, hvor visioner, forventninger, muligheder og begrænsninger udvikles og bearbejdes hen imod en mere konkret målsætning. Derudover afholdes undervisningsdage, udviklingsdage samt udviklings- og implementeringsdage. Projektkoordinator Caroline Strøjgaard Orion Københavnsvej Hillerød Udviklingsfysioterapeut Pernille West Nielsen Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød 12

13 9. INKLUSION AF UNGE MED PSYKISK SÅRBARHED Struer Kommune og Region Midtjylland Projektet ønsker at forbedre fokus på rehabilitering af unge med psykisk sårbarhed og problemstillinger. En indsats, som vil stille krav om en fælles koordineret faglig præstation, som blandt andet omfatter lokalpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, jobcenter, uddannelsessektoren, virksomheder og sundhedssektoren. Konkret skal der udarbejdes et vidensbaseret katalog, der indeholder konkrete forslag til forandringer og processer, der kan bidrage til en styrkelse af samarbejdet og udnyttelse af nye kompetencer i mødet med unge med psykisk sårbarhed. Der nedsættes en styregruppe og en netværksgruppe, som skal planlægge og koordinere relevante kurser og oplæg samt kortlægge uddannelsesbehovet. Derudover skal netværksgruppens møder bruges til løbende sparring omkring de aktuelle indsatser og til at kvalificere projektforløbene. Lene Hornstrup Handicap og psykiatri Østergade 14, 1.th, 7600 Struer Jan Rode Pedersen Regionshospitalet MidtVest Lægaardvej 12, 7500 Holstebro Søren Kastoft Nielsen Jobcenter Struer Hjermvej 29, 7600 Struer 13

14 10. OPSØGENDE ARBEJDE PÅ TVÆRS Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden Projektet tager udgangspunkt i oprettelse af et formaliseret samarbejde omkring det opsøgende arbejde i forhold til sindslidende. Samarbejdet tager udgangspunkt i en fælles oplysende indsats overfor nøglepersoner i lokalmiljøet i form af oplysningsmøder med f.eks. lægelauget i Hørsholm, boligforeninger, Bedre Psykiatris lokalafdeling, de lokale præster, desuden udarbejdes fælles skriftligt materiale (pjecer) med oplysninger om de muligheder for hjælp, der er i lokalområdet, og hvor man som borger kan henvende sig, hvis man har kendskab til en sindslidende person, der har brug for hjælp. Karen Ducjan, teamkoordinator Socialpsykiatrisk Center Åstedet Gutfeldtsvej, 2970 Hørsholm Rita Kellebjerg Pedersen Teamleder for opsøgende psykiatrisk team 14

15 11. NETVÆRK PÅ TVÆRS Odsherred Kommune og Region Sjælland Projektet ønsker at styrke det tværfaglige og flerfaglige samarbejde mellem social- og distrikspsykiatrien. Barrierer som forskellige og omskiftlige kulturer, strukturer og lovgivning kræver, at samarbejdsfladerne er i konstante processer. Med Åben Dialog/Relations og netværkssamarbejde som grundsten vil projektet skabe og udvikle metoder til gavn for et helhedssyn på borgeren og øge arbejdsglæden hos medarbejderne. Konkret skal der afholdes to temadage med fokus på at udvikle en fælles proces omkring faglighed og samarbejdskultur samt tre undervisningsdage med fokus på opbygning af et fælles værdigrundlag. Tina Dalby Schou Socialpsykiatrien, Holbækvej 22, 4560 Vig Ilse Kristensen Distrikspsykiatrien, Annebergparken 44, 4500 Nykøbing Sj. 15

16 12. MØDET I MELLEMRUMMET Gentofte Kommune og Region Hovedstaden Psykiatrisk Center Ballerup har med både Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune indgået samarbejdsaftaler om mennesker med sindslidelser. Aftalerne følges, men i de forløb, hvor sindslidende med komplekse problemstillinger har mange fagprofessionelle inddraget, kan det være svært at sikre den bedst mulige koordinerede indsats. Projektet ønsker at synliggøre de forskellige dilemmaer hos de forskellige fagprofessionelle og derved forbedre både forståelsen for, kendskabet til og tilliden til andre handlemuligheder. Konkret interviewes relevante medarbejdere og ledere om dilemmaer. Disse dilemmaer vil blive fremført af skuespillere for medarbejderne og skal lede frem til en konkret dialog om samarbejdet. Eva Tangdal Psykiatrisk Center Ballerup Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Marlene Hansen Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund 16

17 13. SAMMEN KAN VI MERE Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden På Psykiatrisk center Hvidovre har vi erfaret, at en grundig beskrivelse af funktionsevne er af stor værdi i et forløb, hvor der skal vurderes, hvilke tilbud socialpsykiatrien skal tilbyde den enkelte borger. Projektet ønsker at udvikle og afprøve et redskab, som kan udfyldes i fællesskab i et tværfagligt team med henblik på at få så mange nuancer af patientens funktioner samt behov og ønsker frem som overhovedet muligt. Tanken er at redskabet også skal kunne anvendes i socialpsykiatrien og følge borgeren i en eventuel indlæggelse. Gennem projektet styrkes kendskabet til samarbejdspartnere og muligheder i de 2 sektorer, og dermed også grundlaget for en mere målrettet og sammenhængende rehabiliteringsplan. Ergoterapeut Lisbeth Vijeyaratnam Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Psykiatrikoordinator Berit Langkjær Socialpsykiatrien Hvidovre Kommune Kettegård allé 14A, st., 2650 Hvidovre 17

18 14. NYE METODER TIL SAMARBEJDE Thisted Kommune og Region Nordjylland På baggrund af skærpede regler for refusion til hjemløse (servicelovens 110) oplever vi i øjeblikket, at de hjemløse, som falder uden for disse regler, bliver tabt i forhold til afrusning/behandling. Projektet vil forbedre behandlingsmulighederne for denne målgruppe ved at sætte fokus på samarbejdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien samt misbrugscentrene (regionalt og kommunalt). Man vil i samarbejde finde nye metoder og værktøjer til behandling af psykisk syge borgere med misbrug og kognitive funktionsnedsættelser. Elin Brandt, sektionsleder psykiatri og handicap Asylgade 30, 7700 Thisted Susanne V. Boutrup leder Bostedet Algade Solsikkevej 2a, Koldby, 7752 Snedsted Peter Lykke Sørensen psykiater Region Nordjylland Højtoftecentret, Thylandsvej 37, 7700 Thisted 18

19 15. DE GODE HISTORIER Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Projektets omdrejningspunkt er synliggørelsen og fortællingen om de gode historier og samarbejdet. Kommunikation ses både som midlet og målet i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det skal imidlertid ikke blive ved retorikken, men personalets og patienters/brugeres stemme skal faciliteres til inspiration for behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien og tilhørende samarbejdsparter. Konkret vil projektet afholde en dialog- og inspirationsdag om den gode historie. På baggrund af dagen nedsættes en række grupper med tovholdere. Arbejdsprocessen kan foregå i lokale eller tværgående grupper afhængig af hvilke temaer eller metoder, der prioriteres at arbejde videre med. Produkter fra arbejdsprocessen skal indsamles af tovholderne i september Susanne Poulsen, udviklingskonsulent Kvalitetsenheden Psykiatrisk Center Nordsjælland, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Janne Westerdahl, Leder af Voksenstøtte Halsnæs Kommune, Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk Thomas Frandzen, Områdeleder Socialpsykiatri og Misbrug Helsingør Kommune, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør. Kit Rønholm, Centerleder, Center for socialpædagogik, - psykiatri og hjerneskade Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 19

20 16. AKUTPSYKIATRI PÅ TVÆRS Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Projektet skal udvikle en fælles forståelse behandlingsstederne imellem for hvilken hjælp, der kan etableres til den akutte patient for derigennem at tilbyde patienten den relevante hjælp. Desuden skal der udvikles kommunikationsveje, der enkelt kan tilgodese behandlernes behov for at komme i kontakt med hinanden. Sidst skal der udvikles redskaber til at sikre, at de data, der er relevant for de forskellige behandlingsenheder, er til stede. Konkret gennemgår medarbejdere fra de to sektorer i fællesskab forskellige cases for at afdække behovet for akut hjælp, afdække de tre parters forståelse af, hvilken hjælp der er relevant, afklare kommunikationsveje samt udarbejde skabelon til registrering af informationer, der skal bruges mellem de tre parter. Reservelæge Diane Kristens Gammel Kongevej 33, 1610 København V Psykiatrikoordinator Berit Langkjær Socialpsykiatrien Hvidovre Kommune Kettegård allé 14A, st., 2650 Hvidovre 20

21 17. SYSTEMISK FAMILIEARBEJDE PÅ TVÆRS AF BAGGRUND Aalborg Kommune og Region Nordjylland Der har i en årrække været stor fokus på børn af psykisk syge, men længe har vi været optaget af at der manglede opmærksomhed og viden om etniske minoritetsbørn med psykisk syge forældre. Tanken er, at et samarbejde mellem sektorer og på tværs af specialer, vil være oplagt i udviklingen af metoder til at skabe en mere helhedsorienteret indsats. Konkret vil Team børn af psykisk syge undervise et etnisk team i systemisk tænkning og familiearbejdet. Derudover afvikles fælles temadage med eksterne undervisere, og der udarbejdes procesværktøj med henblik på metodeudvikling. Familier udvælges til metodeafprøvning. Lene Th. Kalstrup SKP og Specialiseret Bostøtte Fagcenter for socialpsykiatri Aalborg Kommune Stigsborgvej 36, 1., 9400 Nørresundby Jan Sandberg Team Børn af psykisk syge Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg 21

22 18. MEDARBEJDERDREVET SAMARBEJDE Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Projektet ønsker at sætte fokus på samarbejdet mellem sektorerne, så borgerne får det bedste og mest sammenhængende forløb i forhold til behandlings- og social indsats. Konkret afholdes temadage, hvor medarbejderne fra både Socialpsykiatrien, Jobcenteret, Afdelingen for socialt udsatte og misbrug samt Team Østvendsyssel får mulighed for at skabe erfaringsbaseret udvikling og således udvikle redskaber, som er relevante og praktisk anvendelige. Temadagene skal være medvirkende til at give medarbejderne viden om hinandens forskellige ansvarsområder og arbejdsopgaver og samtidigt lære hinandens tilbud bedre at kende. Efter temadagene afprøves og evalueres metoderne. Leder af Socialpsykiatrien Ann Stouby Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Projektleder i Socialpsykiatrien Louise Rohde Kalkværksvej 6, 9900 Frederikshavn 22

23 19. FORENKLING & EFFEKTIVISERING - i samarbejdet med unge i feltet mellem misbrug og psykiatri Region Syddanmark (Børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg) samt Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune og Tønder Kommune Projektet ønsker at sætte fokus på, hvorfor og hvordan unge mistrives og bruger stoffer. Man vil sætte spot de besværligheder, misforståelser, fordomme og magtesløsheder, der sniger sig ind i måden, man tænker om og taler med de unge misbrugere. Dette skal gøres ved at afholde en temadag, der på et fagligt velfunderet grundlag sætter fokus på samarbejdet omkring en målgruppe af unge, som ikke fylder meget i antal, men meget i tyngde i både kommuner og region. Deltagerne er professionelle aktører omkring unge i alderen år i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner samt Børne- og Ungdomspsykiatrien i Augustenborg, Region Syddanmark. Hvis temadagen bliver en succes, skal den herefter udbredes til de øvrige steder i regionen. Målet er på sigt at skabe forenkling og effektivisering i samarbejdet med og om unge, der bøvler i feltet mellem misbrug og psykiatri. Dorte Beck Frederiksen Haderslev Kommune, PPR Gåskærgade Haderslev Asger Krogager Kjellerup Damhaven 12, 7100 Vejle 23

24 20. NYE MULIGHEDER FOR UNGE MED LIDELSER INDEN FOR PSYKOSEOMRÅDET 24

25 Allerød Kommune, Helsingør kommune, Frederikssund kommune, Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Vi ved i dag, at flere unge med lidelser inden for psykoseområdet er i særlig risiko for at ende på varig offentlig forsørgelse. Projektet ønsker at styrke samarbejdet mellem de forskellige parter, som den unge kommer i berøring med, så de får øget kendskab og viden om hinandens praksis, og dermed kan rådgive den unge til at få hjælp det rette sted. Konkret afholdes et opstartsseminar med fokus på deltagernes nuværende praksis omkring de unge og de tværgående samarbejder, der allerede eksisterer. Derudover uddannes netværksagenter inden for de forskellige samarbejdspartnere, og særlige tilbud afprøves. Overlæge i psykiatri Jesper Dam Psykiatrisk Center Nordsjælland, Opus, afsnit 2622, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Gitte Andersen, socialrådgiver Psykiatrisk Center Nordsjælland, Opus, afsnit 2622, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Konsulent Kia Roy, LBR og UU Vest Jobcenter, Torvet 2, 3600 Frederikssund UU Vest Region Hovedstaden, Odinsvej 4B, 3600 Frederikssund Socialchef Gitte Overgaard Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Mie Albrektsen, socialrådgiver Team D (social parallel indsats) Center for Job og Arbejdsmarked, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør Michelle Badsted, Fagkoordinator Jobcenter Halsnæs, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 25

26 21. HUMØRHJÆLP.NU Fredericia Kommune og Region Syddanmark Der er behov for støtte og øget samarbejde ifht. de ældre, depressive patienter. Projektet ønsker at etablere et systematisk samarbejde omkring borgeren, at etablere et netværk med konkrete kontaktpersoner, at beskrive hvem, der har ansvar for hvad, samt hvilke tilbud der evt. findes, og hvem der hjælper borgeren videre på et givet tidspunkt. Dernæst handler projektet om vidensoptimering på området at få klædt de relevante parter på for at kunne hjælpe den depressive, ældre borger. Konkret ønsker projektet at afholde undervisning med medarbejdere fra de relevante arbejdspladser, udarbejde forslag til en handleplan/samarbejdsmodel, som skal forenkles til en køreplan samt afholde afslutningsvis temadag. Janne Frost, Sygeplejerske og Maja Støttrup, psykolog Gerontopsykiatrisk team, Vendersgade 49, st., 7000 Fredericia Tina Reher Fredericia kommune 26

27 22. DEN ENKELTES BEDSTE PÅ NØRREBRO Københavns kommune og Region Hovedstaden Det er et fælles ønske at få en større viden om, hvilke forbedringer af overgangen mellem Center Nørrebro og Psykiatrisk Center København ved indlæggelse og udskrivelse, der kan give beboeren en oplevelse af et ubesværet og sammenhængende forløb og hvordan de implementeres. Projektet vil med afholdelse af en temadag med opfølgning ikke blot styrke samarbejdet mellem Psykiatrisk Center København og Center Nørrebro, men også styrke samarbejdet med såvel beboer som dennes pårørende. Efter temadagen nedsættes en arbejdsgruppe, som konkretiserer forslag fra temadagen. Resultaterne fremlægges og debatteres på et møde for ledere og beboerrepræsentanter fra Center Nørrebro og Psykiatrisk Center København, hvorefter der træffes beslutning om, hvad der iværksættes. Centerchef Britta Gerd Hansen Center Nørrebro, Thorupgården, Thorupsgade 8, 2200 København N Udviklingschef Niels Aagaard Nielsen Psykiatrisk Center København, afdeling N, Bispebjerg Bakke 23, opgang 52, 4., 2400 København NV 27

28 23. PSYKOEDUKATION PÅ TVÆRS Greve Kommune og Region Sjælland Skoleholmen er et boligfællesskab for borgere med en sindslidelse i Greve Kommune. Der er ikke et formaliseret samarbejde mellem de professionelle, der alle har borgere tilknyttet Skoleholmen. Projektet ønsker at udvikle dette. Konkret skal projektets 3 parter i fællesskab udarbejde en plan for undervisningen af beboerne herunder, form og indhold. Gennem arbejdet med at udvikle et undervisningsprogram er det ambitionen at øge forståelsen for hinandens arbejdsgange og indgangsvinkler til beboerne. De medarbejdere, der deltager i projektgruppen vil bredt repræsentere en række faggrupper som psykiatere, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialpædagoger og misbrugsbehandlere. Lise Guldberg Nielsen Rådhusholmen 5, 2670 Greve Dorrit Dilling Hansen Rådhusholmen 5, 2670 Greve 28

29 24. VEJEN TIL BEDRE OBSER- VATION OG BEHANDLING Kolding Kommune og Region Syddanmark Svært demente med en udadreagerende adfærd er vanskelige at rumme, både i eget hjem og på plejecentre. Projektet skal tilføre undervisning til plejepersonalet omkring borgere med svær og udadreagerende demens. Observationsskemaer til vurdering af smerter skal indføres og være et kendt redskab hos plejepersonalet. En målrettet observation og registrering af smerter vil give bedre mulighed for, at egen læge kan iværksætte den rette medicinske behandling. Projektet skal bygge på et tæt samarbejde mellem Gerontopsykiatrisk Team, Demensfaglig leder, demenskonsulenter, 3 af Kolding Kommunes plejecentre og praktiserende læger. Ambulantsygeplejerske, Else Iversen Vendersgade 49, st., 7000 Fredericia Demensfaglig leder, Kirsten Jørgensen Kolding Kommune, Demensteam, Agtrupvej 22, 6000 Kolding 29

30 25. DET GODE SAMARBEJDE Vordingborg Kommune og Psykiatrien Region Sjælland Borgere med psykiske lidelser er i forbindelse med en indlæggelse eller i forbindelse med behandling i distriktspsykiatrien ofte i kontakt med flere forskellige kontorer i kommunen. Projektet ønsker at forbedre samarbejdet med fokus på de borgere, som har behov for afholdelse af netværksmøde før en udskrivelse eller i forbindelse med behandling i distriktspsykiatrien. Konkret afholdes 3 og 1/2 temadage. Derudover følges sagsgangen hos alle de borgere fra Vordingborg Kommune, som har behov for afholdelse af netværksmøde. Alle tre områder beskriver gode og dårlige ting ved sagsgangen. Sagsgangen evalueres og drøftes på møder hver 14. dag og fælles én gang om måneden. På denne baggrund justeres arbejdsgangene i organisationerne. Konsulent Dorit Trauelsen Psykiatri og Handicap Sekretariatet Vordingborg Kommune Storegade 56, 4780 Stege Kvalitetskonsulent Tine Würtz Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg 30

31 26. TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Aalborg Kommune og Region Nordjylland Projektet ønsker, at voksne med spiseforstyrrelse kan opleve og profitere af sammenhæng i koordineret indsats, som de tilbydes fra såvel psykiatrisk sygehuses ambulante behandling og kommunens socialpsykiatri / bostøtte. Konkret afholdes temadage og cafémøder med udveksling af praksiserfaringer og sagssupervision af bostøttemedarbejdere i kommunen samt med mulighed for deltagelse af såvel medarbejdere fra kommunen som regionen. Til dokumentation af effekten vil der blive lavet fokusgruppe / individuelle interviewes af såvel medarbejdere som borgere i målgruppen. Anne Grethe Nørgaard Louisegade 2b, 1tv, 9000 Aalborg Michele Oxlade Tinghusgade 5, 9400 Nørresundby Inger Becker Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg 31

32 27. NÅR VIDEN SKABER JOBS Randers Kommune og Region Midtjylland Projektet ønsker at øge den jobsøgende borgers oplevelse af sammenhæng og samarbejde på tværs af beskæftigelsesindsatser for psykisk syge. Derudover er målet at de forskellige aktører i højere grad får en fælles opfattelse og tilgang til jobrettede indsatser for psykisk syge. Konkret vil projektet gennem en systematisk uddannelsesindsats kompetenceudvikle medarbejderne og integrere kognitiv træning i virkeligheds- og virksomhedsnær arbejdsrehabilitering. Undervisningen består af fem temadage med efterfølgende gruppeinterviews. På den baggrund udarbejdes en række anbefalinger til de respektive forvaltninger. Fagkonsulent Sonja Vestergaard Socialpsykiatrisk Center, Laksetorvet 1 bygning C, 8900 Randers C Kvalitetschef Thomas Borup CBR-Randers, Ydervangen 1, 8920 Randers NV 32

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Det tværsektorielle samarbejde Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Hvem er jeg Ph.d. i organisationsanalyse indenfor psykiatrien Socialpsykiatri Har været udviklingskonsulent

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere