Bud på kandidater til EU-valg 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bud på kandidater til EU-valg 2014"

Transkript

1 Bud på kandidater til EU-valg personer til rådighed som mulige kandidater for liste N ved valget til EU-parlamentet 25. maj til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg oktober 2013

2 Mehmet Aksoy Bopæl: Hvidovre Fødselsår: 1964 Beskæftigelse: Lærer Parti/partiløs: SF Jeg går til valg med følgende mærkesager: At arbejde for et bæredygtige miljø At arbejde for demokrati på verdensplan Bekæmpe og sikre menneskerettigheder på tværs af alle grænser At indføre FN-resolutioner i familiesammenføring i Danmark Kit Aastrup Bopæl: Århus Fødselsår: 1951 Beskæftigelse: Efterlønsmodtager Har tidligere arbejdet som socialrådgiver men har nu tid til at være aktivist og beskæftige mig med bl.a. EU modstanden. Det er for eksempel helt uacceptabelt, at EU dikterer pensionsforringelser og blander sig i min hverdag. Bor midt i Danmarks næststørste by, Århus. Jeg har været aktiv i Folkebevægelsen mod EU i en årrække og har været kandidat 2 gange tidligere, men var på grund af arbejdspres ikke kandidat til det seneste parlamentsvalg. Jeg interesserer mig for social-og arbejdsforhold og det internationale. Jeg har deltaget i Folkebevægelsens faglige og internationale udvalg. Både flere kvinder og ikkeerhvervsaktive skal blande sig i, hvad, der sker i EU-parlamentet i Bruxelles, Derfor stiller jeg op. Erik Bach Bopæl: Vejby, Nordsjælland Fødselsår: 1959 Beskæftigelse: Togfører ved DSB siden 1986 Parti/partiløs: Partiløs Politisk fortid i SF. Folketingskandidat i 2005 og Hovedbestyrelsesmedlem Trak mig ud af SF i februar 2008 i protest, da jeg som det eneste HB-medlem stemte imod Lissabontraktaten ved hovedbestyrelsesmøde. EU-parlamentskandidat for Junibevægelsen Parti- og bevægelsesløs fra september 2009-februar Herefter medlem af Folkebevægelsen mod EU. Sagsøger i grundlovssagen om Lissabontraktaten ( ). Jeg har deltaget i 2 jernbanepolitiske høringer i GUE/NGL-regi i EU-parlamentet, 2011 og Bachelor i statskundskab september 2013 med opgave om EU og jernbaneliberalisering. Jeg har arbejdet med faglige emner i både mit politiske arbejde, såvel i SFs faglige landsudvalg som i European Lefts faglige ditto, og i mit statskundskabsstudium.

3 EU's udvikling med mere indre marked og tvangsliberaliseringer har vist at EU ikke handler i den almindelige lønarbejders interesser, men i stedet for sættes neoliberal udvikling over borgernes og lønarbejdernes interesser. Derfor er det helt naturligt for mig at kæmpe imod EU. Neoliberalismen kan ikke bekæmpes indefra, da den er fastlagt i traktat efter traktat. EU's strategi på det økonomiske område med øget central kontrol af landenes finanslove undergraver nationalstatens demokrati, og dermed den velfærdsmodel som vi møjsommeligt har kæmpet os til i over 100 års kamp. De folkelige og faglige kræfter vil svækkes i EU's bureaukratiske system, som favoriserer erhvervsinteresser over legitime demokratiske kræfter. Lissabontraktaten har udvidet EUparlamentets indflydelse, og derfor er det vigtigt at vi sidder der for at kæmpe for lønarbejderinteresser, og de folkelige og grønne bevægelser, der ellers ikke vil blive hørt. Jeg stiller mig til rådighed som topkandidat. Malte Bang Bopæl: Århus Fødselsår: 1990 Beskæftigelse: Studerende (statskundskab) Jeg hedder Malte Bang, er 23 år og studerer statskundskab på Århus Universitet. Derudover er jeg aktiv i SUF og Enhedslisten. Siden jeg blev politisk aktiv, har jeg lagt hovedparten af mit politiske arbejde i Danmarks 4. største politiske ungdomsorganisation, SUF, hvor jeg bl.a. har siddet 2 perioder i ledelsen, organiseret kampagner og seminarer etc. I de senere år har jeg stået for en del oplæg om EU internt og har udadtil ofte repræsenteret SUF i EU-spørgsmål. De sidste par måneder har jeg også haft æren af at repræsentere Folkebevægelsen ved debatmøder. Ved siden af mit studie er jeg ansat som Jyllandssekretær i SUF, hvor jeg assisterer SUF's 14 jyske lokalgrupper med deres daglige politiske arbejde. I Enhedslisteregi er jeg, udover den lokale aktivitet i Århus, opstillet som folketingskandidat i Silkeborg, som jeg oprindeligt kommer fra. Ved sidste folketingsvalg førte jeg valgkamp som kandidat i Skive-kredsen. EU-modstanden har længe været et stort fokus for mig, og sætter stor pris på mulighederne i den tværpolitiske EU-modstand. Jeg har da også noget erfaring med den tværpolitiske EU-modstand såsom at organisere unge i Folkebevægelsens lokale valgkamp til sidste EP-valg og deltagelse i unge EU-modstandere i Århus. Derudover kan nævnes, at jeg er en af koordinatorerne i den østjyske Jobpatrulje og laver noget studenterpolitik på forholdsvis lavt blus. Mit studie er indrettet sådan, at jeg kan flytte mit bachelorprojekt fra juni til august, så jeg vil have mulighed for at føre valgkamp på stort set fuld tid op til valget. Når jeg kritiserer EU, gør jeg det typisk med særlig vægt på: Hvordan EU grundlæggende er udemokratisk. Hvordan EU skader danske lønninger og er en trussel mod den danske model. Hvordan EU på den internationale scene varetager sine egne interesser på bekostning af omverdenen.

4 Lave K. Broch Bopæl: København S Fødselsår: 1972 Beskæftigelse: Kampagnekoordinator, cand. scient. pol Parti/partiløs: Det Radikale Venstre Cand. scient. pol fra Københavns Universitet, uddannet brandmand og officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Medlem af Det Radikale Venstre, Tænketanken NyAgendas bestyrelse og ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk. I FN-forbundet er jeg formand for forbundets fredsog konfliktløsningsudvalg og medlem af forretningsudvalget. Jeg har i flere år været næstformand for Danmarks Fredsråd. Som 20-årig blev jeg valgt ind i Folkebevægelsens ledelse og FU, hvor vi knoklede med at bygge bevægelsen op igen efter bruddet med de folk, der gik til JuniBevægelsen. Jeg var i over 10 år ledelsesmedlem, har nu også været bevægelsens kampagnekoordinator i 10 år og har altid været aktiv lokalt. Folkebevægelsen mod EU betyder meget for mig, både personligt og politisk. Vi siger nej til EU-medlemskabet, fordi vi støtter folkestyret, miljøet, den nordiske velfærdsmodel og internationalt udsyn og disse værdier er afgørende for mig. Jeg mener, at den kommende valgperiode vil være en af de vigtigste i årtier, og vi har gode chancer for at få valgt mere end ét medlem af EU-parlamentet. EU-kommissionen vil fremlægge et forslag til et føderalt EU til foråret, og Storbritannien afholder en folkeafstemning senest i En styrkelse af Folkebevægelsen i EU-parlamentsvalget vil kunne bruges i kampen mod en EUsuperstat og for, at vi skal ud af EU sammen med Storbritannien. Hvis jeg bliver valgt som kandidat, vil jeg kæmpe for de værdier som samler os i Folkebevægelsen mod EU herunder synliggøre alternativer til EU (Norden, EFTA, Europarådet og FN). Jakob Buhl Bopæl: Marstal, Ærø Fødselsår: 1970 Beskæftigelse: Cand.phil. Naturvejleder, underviser m.m. Parti/partiløs: Partiløs Hjemsted: Norden og Nordens nærområder med fødebyen Marstal på Ærø som udgangspunkt. Søfartsbyen Marstal på den vedvarende energi-ø Ærø. Cand.phil. Nordisk relaterede studier og job rundt omkring i Norden. Beskæftiget også med undervisning, naturvejledning, guidning og naturgenopretning. Skriver for den nordiske nyheds - og debatportal Yggdrasil.fi. Medlem af bestyrelsen for Magistrenes A-kasse, medlem af sektorbestyrelse og sektorbladudvalg i Dansk Magisterforening. Mangeårigt medlem af af Folkebevægelsens internationale udvalg (i den anledning i Finland/Sverige/Norge 1994*, Norge 2002 og 2006, Sverige 2003 og 2010 samt Estland 2003). Gennem tiden poster i bl.a. Frit Nordens redaktion, landsstyrelsen i Foreningen Nordens Ungdom og samordningsudvalget i Foreningen Nordisk Vision samt skribent i bladet Nordisk Netværk. I 1990erne aktiv i bl.a. Folkebevægelsens Ungdom og bestyrelsesmedlem i Låddenbjerg Naturfond. I 1980erne aktiv i bl.a. Retsforbundets Ungdom og i Natur og Ungdom. EU har svært ved at rumme forskellighederne i politisk tradition og i velfærdspolitik. Et ensrettet og nivelleret EU risikerer også, udover at medføre voldsomme spændinger og udhule demokratiet, at fjerne dynamikken. Forskelligheden og mangfoldigheden giver dynamik. Der kan ske mange ting, redningsaktionen for euroen er fortsat i gang, den kan bryde sammen eller

5 til sidst kan lande gå ud af den, UK kan få en folkeafstemning, EU kan i praksis blive regionaliseret. Eliten blandt politikere og andre meningsdanner ønsker fortsat at følge den "fransk-tyske" akse. Trods store fremtidige ændringer i arktis og i nordatlanten og trods presset mod vore skandinaviske traditioner, svigtes den nordiske solidaritet stadig i vidt omfang. Men på nogle punkter har Norden og nærområderne og de ting der sker der også fået større opmærksomhed. Det trænger bare fortsat ikke ind hos politikerne. Uansvarligt. Eliten i Estland og Letland følger også euro-linjen, mens der som nævnt lyder mere blandede toner fra UK. Selvom denne gruppe af lande ikke indenrigspolitisk følger de samme værdier som i Norden, kan det blandt andet være her vi skal søge alliancepartnere i nye eller evt. reviderede samarbejdsstrukturer. Det er bl.a. sådanne emner jeg vil være opmærksom på. Tobias Clausen Bopæl: København Fødselsår: 1986 Beskæftigelse: Studerende Jeg er 27 år, bor i København og har siden 2010 siddet i Folkebevægelsens landsledelse, herunder et år som del af den daglige ledelse i forretningsudvalget. Jeg har tidligere arbejdet for Søren Søndergaard på Folkebevægelsens Bruxelles-kontor og har derfor på førstehånd oplevet problemerne med EU. Jeg har ved flere tidligere lejligheder repræsenteret Folkebevægelsen ved debatmøder og var aktiv i valgkampen i Jeg har siden beskæftiget mig med EU på en lang række områder. Lige fra EU s overgreb på den danske arbejdsmarkedsmodel til kampen mod EU s rovdrift på verdens fattigste lande, som del af solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt. EU udvikler sig i disse år med med hastige skridt og er i stigende grad med til at underminere vores velfærdssamfund og folkestyre. Det må og skal stoppes. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at EU-modstanden står stærkt og udbredes ved det kommende EU-parlamentsvalg. Det vil jeg gerne bidrage med. Jeg stiller derfor mit kandidatur til rådighed for Folkebevægelsen til EUparlamentsvalget og vil være klar til at give den fuld skrue under valgkampen. Jeg er stærkt optaget af at få engagere andre unge i kampen mod EU og har tidligere været med til at tage initiativ til Folkebevægelsens ungenetværk. Jeg ser det derfor også som en vigtig opgave i valgkampen at engagere og appellere til andre unge mennesker. Jeg er partiorganiseret i Enhedslisten, hvor jeg også sidder i partiets hovedbestyrelse. Indstillet af Frederiksberg-komiteen og Enhedslisten Eva Enoksen Bopæl: København Fødselsår: 1979 Beskæftigelse: Studerende Jeg bor i København med min datter og min kæreste, er medlem af Enhedslisten og er født i Jeg har beskæftiget mig med EU gennem flere år,og ved derfor, hvad der er galt med systemet. Jeg har tidligere været i praktik på Folkebevægelsens Bruxelles-kontor og var med til at

6 lave Folkebevægelsens valgkamp til EU-Parlamentet i Siden har jeg arbejdet med EU's handels- og udviklingspolitik hos udviklingsorganisation Concord Danmark og senest har jeg været EU-rådgiver hos Enhedslisten på Christiansborg. Jeg er lige nu ved at færdiggøre mit studie på Statskundskab. Jeg er brændende EU-modstander og mener at EU-modstanden er mere afgørende i dag end nogensinde før. Den stigende økonomiske styring fra Bruxelles dikterer en nedskæringspolitik, som er en kæmpe trussel mod demokratiet i hele Europa. Hvis de europæiske befolkninger ikke længere har indflydelse på deres egen økonomiske politik, kan de ikke heller ikke bestemme hvilke typer samfund de ønsker. Det er derfor helt afgørende at skabe bevidsthed om den udvikling der sker i EU i dag og den måde den påvirker vores mulighed for at forsvare det danske velfærdssamfund og den danske arbejdsmarkedsmodel. Her spiller Folkebevægelsen en meget vigtig rolle. Jeg tror at vores største opgave er at gøre det klart, hvordan krisen bliver brugt til at gennemtvinge en bestemt samfundsmodel, som først og fremmest gavner kapital og finansmarkeder på bekostning af almindelige mennesker. Derfor er EU ikke er vejen ud af krisen. Jeg tror samtidig at rigtig mange danskere er ved at få øjnene op for nødvendigheden af en stærk EU-modstand. Derfor mener jeg også, at vi har mulighed for at få et rigtig godt valg, hvis vi er i stand til at gøre det klart, hvad de drastiske konsekvenser vil være af endnu mere EU. Vi skal vise folk, at vores politik ikke handler om at isolere Danmark i en krisetid, men om at bevare vores velfærdssamfund og give magten tilbage til de europæiske befolkninger. Jørgen Grøn Bopæl: Aars Fødselsår: 1948 Beskæftigelse: Ingeniør og pensioneret indkøbschef. Parti/partiløs: Medlem af SF siden 1976 Bestyrelsesmedlem i SF-Nordjylland og tidligere byrådsmedlem i Hobro for SF. Er opstillet til regionsrådet i Nordjylland og byrådet i Vesthimmerland for SF. Har været lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening. Kandidat ved EU-parlamentsvalget 2009 for Folkebevægelsen. Sidder i den nuværende landledelse og er talsperson. Jeg genopstiller til EU-Parlamentsvalget, fordi det er vigtigt, at Folkebevægelsens liste får en bred politisk dækning, der også omfatter repræsentanter fra Ja -partierne. Jeg vil have Danmark ud af EU hurtigst muligt, fordi EU bl.a. skader vores demokrati, velfærd, beskæftigelse og miljø. Indtil det sker, skal vi være stærkt repræsenteret i EU-Parlamentet, dels for at kunne fortælle den danske befolkning om, hvad der foregår i EU, dels for at bekæmpe yderligere magtoverførsel til EU. Troels Juel Bopæl: Frederiksberg Fødselsår: 1985 Beskæftigelse: Nyuddannet cand.scient.pol EU's økonomiske styring er i øjeblikket ved at smadre arbejderbevægelsens sejre og ødelægger mulighederne for velfærd og bedre levevilkår for almindelige lønmodtagere i hele Europa. EU skaber en nedgående spiral,

7 som skaber løntrykkeri, forringer arbejdsløshedsbeskyttelse og tvinger kriseramte lande til massive velfærdsforringelser. For mig er det den danske EU-modstands centrale opgave at vise befolkningen, hvordan EU undergraver velfærden og fjerner mulighederne for opretholdelsen af den skandinaviske velfærdsmodel. Når euro'ens neoliberale finanspolitik sniges ind ad bagdøren fx med europluspagten, finanspagten og six-pack'en - så ser vi folkelig mobilisering mod løntryk af offentlige ansatte (fx lærerkonflikten), fjernelse af efterløn, dagpengeforringelser mm. Men velfærdsforringelserne har bund i EU-krav! Derfor skal vi som EU-modstandere gå på to ben: Vi skal sikre folkelig forankring (især i bevægelser), der viser konkret modstand mod EU's sparekrav i national form. Samtidig skal vi være skolede i EU-modstand, så vi er i stand til at udstille, at EU's økonomiske styring danner baggrunden for velfærdsforringelser. Et stærkt kandidatfelt kan sikre, at vi udstiller hvordan EU ødelægger velfærden. Jeg har gennem de seneste tre år været aktiv i Folkebevægelsen, primært i landsledelsen og i ungdomsarbejdet. Samtidig har jeg en baggrund med mange års aktivt politisk virke, især i elev- og studenterbevægelsen. Yderligere har jeg været i praktik på Folkebevægelsens kontor i Bruxelles. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for Folkebevægelsen, da jeg til EU-parlamentsvalgkampen vil give EU's økonomiske styring kamp til stregen og sammen med det øvrige kandidatfelt kæmpe for, at uden EU er et socialt og bæredygtigt Europa muligt! Sys Hansen Bopæl: København N Fødselsår: 1948 Beskæftigelse: Folkepensionist, tidl. hortonom Da kontrarevolutionen satte ind i midten af 1980erne, den herskende ideologi blev nyliberalismen og venstrefløjen syntes at have tabt pusten, blev Enhedslisten heldigvis dannet. Og til trods - eller måske fordi for en ungdom på, det man i dag ville kalde kunstscenen, og med ufaglært arbejde: rengøring, bryggeri, kontor etc. skæg og tresserballade, Christiania og studier på Landbohøjskolen ( KU Life). Meldte jeg mig ind i Enhedslisten og opdagede, overraskende, at jeg var et 'politisk dyr'. Min selvforståelse var udenomsparlamentariker, græsrod og feminist. Men efter at være blevet valgt ind i Indre Nørrebros Bydelsråd (medlem af socialudvalget, økonomiudvalget og i en periode næstformand), opdagede jeg, at parlamentariske arbejde var inspirerende. Mine politiske hovedområder har været socialpolitik, arbejdsmarked (social dumping) og miljøpolitik. Før folkepensionen arbejdede jeg med fundraising og miljøprojekter i Agenda21 Centret Nørrebro/Miljøpunkt: implementering af energibesparelser, udvikling af grønne byrum, trafikafvikling og ikke mindst borgerinddragelse. Tidligere medlem Enhedslistens SocialpolitiskUdvalg, FagligtUdvalg, Kvindeudvalget og med stifter af Arbejdsløshedsudvalget (desværre nedlagt. Overvejer gendannelse). Pt. medlem af Kulturudvalget og InternationaltUdvalg. I 10 år har jeg beskæftiget mig med Europapolitik gennem deltagelse i EuropeanLefts (slags europæisk enhedsliste) Kongresser, seminarer, SummerUniversities. At være medlem af EU-parlamentet, har for mig at se to væsentlig funktioner: at få informationer om EU, som det vil være vanskeligt eller umuligt at få på anden måde. Og skabe kontakter og udvikle politikker for et andet Europa. Jeg mener ikke det er nok at arbejde for en udmeldelse/opløsning af EU. Der må også være en efter-eu-politik. Og helst med så mange andre lande som muligt.

8 Mikael Hertoft Bopæl: Østerbro, København Fødselsår: 1956 Beskæftigelse: Underviser i dansk for indvandrere på Kbh Sprogcenter Jeg var medlem i kampagnen mod dansk medlemskab af EF i før den første folkeafstemning. Siden har jeg været meget aktiv på i græsrodsbevægelser og på venstrefløjen på forskellig vis. Jeg har været medlem af Enhedslisten næsten fra starten. Fra arbejdede jeg med mange forskellige projekter og opgaver i Kazakhstan, Rusland, Ukraine og Kaukasus. Jeg er medlem af Udenrigsministeriets humanitære beredskab og har som sådan også været udstationeret som medarbejder for OSCE i Tjetjenien og har været valgobservatør mere end 20 gange i mange lande. Jeg taler russisk, engelsk og svensk flydende. I Enhedslisten er jeg internationalt ansvarlig i Hovedbestyrelsen og medlem af European Lefts Executive Board. Jeg sidder også i forretningsudvalget og i redaktionen på vores medlemsblad Rød+Grøn. Det er meget vigtigt at EU modstanden sikrer sig, at den er repræsenteret i EU parlamentet. Det er en talerstol og en udkigspost til hvad der foregår internationalt. Kan man en sjælden gang få vedtaget noget fornuftigt, skal man selvfølgelig ikke sige nej til det. Venstrefløjen skal sikre sig, at der er en stærk kritik af den internationale finanssvindel og samle sig til folkelig modstand mod fattigdom og økologisk krise. Folkebevægelsen er det rigtige sted at samle den brede folkelige modstand mod EU. Christian Juhl Bopæl: Silkeborg Fødselsår: 1953 Beskæftigelse: MF, tidl. formand for 3F Silkeborg Jeg har været lokal formand for SiD og 3F. Siden september 2011 har jeg været medlem af folketinget for Enhedslisten. Her er jeg arbejdsmarkedsordfører og udenrigsordfører og tilknyttet arbejdet i Nordisk Råd. Jeg har været medlem af Folkebevægelsen siden 1976 alle årene i Silkeborg-komiteen. Jeg interesserer mig især for EU og arbejdsmarkedet og ikke mindst social dumpning. Desuden for EU og den 3. verden. For mig er verden meget større end EU. Det er OK at synes om sit fædreland, men jeg hader nationalisme. Karl Marx skrev for mange år siden de klogeste ord i den forbindelse, nemlig: Arbejdere i alle lande, foren jer. Jeg er født i 1953, gift med en konsekvent EU-modstander, og vi er 5-dobbelte bedsteforældre. Alt for lidt af fritiden går i vores kolonihave. Og så tager jeg ind imellem en tur på min Nimbus. Jeg stiller mig gerne til rådighed for endnu en valgkamp for Folkebevægelsen (men ikke højere end plads nr. 4). Jeg er klar med al den kraft, energi og fantasi, jeg kan opbyde i kampen mod kapitalens EU og for et åbent, demokratisk, rødt og grønt Europa.

9

10 Mette Langdal Bopæl: Nustrup ved Vojens Fødselsår: 1958 Beskæftigelse: Lærer Parti/partiløs: Retsforbundet Gennem mange år medlem af ledelsen i Retsforbundet og en kort årrække også landsformand. Sidder i bestyrelsen for Rødding Højskole og er med-arbejderrepræsentant i skolebestyrelsen på Vamdrup Skole. Blandt mine styrker kan nævnes, at jeg udtrykker mig i korte og præcise vendinger, og under sidste valg-kamp lykkedes det mig at få temmelig meget spalteplads i de lokale medier. Jeg mener, det er vigtigt, at der bliver opstillet ganske almindelige mennesker, som folk kan identificere sig med, og desuden kan jeg bidrage til, at Folkebevægelsens liste bliver politisk bred. Var ved det seneste parlamentsvalg var jeg opstillet på Folkebevægelsens liste som nr. 20, men endte ved valget på en 6. plads. Hans Henrik Larsen Bopæl: Hørsholm Fødselsår: 1954 Beskæftigelse: Chefsergent Parti/partiløs: Partiløs (borgerlig, tidl. medlem af konservative) Arbejder til dagligt med strategisk personale planlægning for forsvaret og tidligere ansættelse i SHIRBRIG-brigaden. Forfatter. Borgerlig og tidl. medlem af Det Konservative Folkeparti. Tidl. skolebestyrelsesformand gennem en årrække. Har stemt nej siden "Statsdannelser som det tysk-romerske kejserrige og Sovjetunionen bliver så store, at afstanden mellem borgerne og beslutningstagerne bliver så lang, at der ikke længere er en forbindelse. Jeg har fra starten af haft mistanke om, at det vil gå galt med EU. Nicolai Arentz Larsen Bopæl: Brønshøj Fødselsår: 1993 Beskæftigelse: Eventkoordinatorelev Til hverdag er jeg ansat i Enhedslisten København, og Enhedslisten Landskontoret, som eventkoordinatorelev. Mit job som Eventkoordinatorelev, indebære at jeg kan have mange bolde i luften, og det er måske også sådan at jeg har det bedst. Udover at være ansat i Enhedslisten er jeg også næstformand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Igennem min tillidspost i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, ser jeg til hverdag mange

11 unge som ikke vil engagere sig i kampen mod EU. Det vil de fleste ikke fordi de ikke kan se at de kan gøre en forskel. De føler sig udelukket, magtesløse og ignoreret af samfundet. Det er efter min mening et produkt af at vi som samfund ikke får lov til at stemme om diverse EU traktater, og aftaler. Det er klart at ingen gider at engagere sig i noget de ikke har mulighed for at ændrer. Derfor syntes jeg at en vigtig del af vores kamp er oplysning til unge om at hvis de kræver forandring, bliver regeringen nød til at lytte. Udover det syntes jeg at det giver god mening at gå i dialog med de unge og fortælle dem at der findes alternativer, som både vil sikre Vores økonomi, og vores demokrati. Inger-Marie Tryde Martensen Bopæl: Studstrup, Nord for Århus - Østjylland Fødselsår: 1973 Beskæftigelse: Sagsbehandler i en A-kasse Parti/partiløs: Demokraterne Jeg har tidligere været medlem af Junibevægelsen og har været kandidat for dem de seneste 2 gange. Årsagen til min indmeldelse og mit kandidatur er, at jeg ønsker at Danmark og dermed de danske vælgere igen får indflydelse på egen hverdag. At vi kan gøre en forskel med vores stemme ved kommune, regions og folketingsvalg. Det er de helt overordnede linjer der for mig et vigtige. Et levende demokrati består kun sålænge borgerne har reel indflydelse ved åbne diskussioner og inddragelse. Desværre står den Europæiske Union ikke for dette og det gør ondt. Vi bør kunne rette ryggen og tro på vi kan uden unionsdannelse. Vi skal selvfølgelig samarbejde med andre europæiske lande og i det hele taget andre lande i verden, den handler ikke om at vi tror vi kan alt selv, men det handler om at vi kan som en selvstændig nation der eråben og samarbejder. et EFTA samarbejde/medlemsskab er værd at kigge nærmere på. Den mulighed havde jeg desværre ikke tænkt på før jeg blev medlem af folkebevægelsen, men jeg synes det kunne være et rigtig godt alternativ til den nuværende form som på alle måder har vist sig at ligge fjernt fra de ønsker mange af os har om et Demokratisk samfund med reel indflydelse. Da jeg desværre ikke har være EU-politiskaktiv siden junibevægelsen er der naturligvis mange ting jeg skal have sat mig ind i og læst op på, men sikker er jeg i min sag, det eneste rigtige er at vi melder os ud af EU og finder en anden måde at samarbejde på i Europa. Ole Nors Nielsen Bopæl: Aalborg Fødselsår: 1958 Beskæftigelse: Ansat i 3F Aalborg Jeg... - er pt..næstformand i 3f Aalborgs Transportgruppe - er valgt/ansat i 3F/SiD i 16,5 år - var formand for SID Havn og Lager i 8 år. - er medlem af 3F s hovedbestyrelse siden 2007, valgt af

12 havnearbejderne. - var frontfigur i nedkæmpelsen af tre havnedirektiver - har beskæftiget mig med EU-politik i 15 år, ikke mindst arbejdsmarkeds- og transport politik. - var kandidat på listen i 2009 og endte på en 7. plads med over 800 personlige stemmer. - er aktiv i ITF (International Transportarbejder Forbund) ETF (Europa delen af ITF) og IDC (International græsrodsbevægelse for havnearbejdere.) - er ktiv i international solidaritets arbejde. Dennis O'Brien Bopæl: Frederiksberg Fødselsår: 1982 Beskæftigelse: Murer Den vej, som EU fører Danmark og resten af Europa mod, er en vej, der har ført til enorme forringelser på velfærden og faglige rettigheder. Derudover oplever vi alle, at vores demokratiske rettigheder med stadig større hast bliver taget fra os. Jeg vil derfor gerne stille op til EU-parlamentsvalget 2014 for Folkebevægelsen mod EU. Jeg vil arbejde for, at EU-modstanden i Danmark får genoplivning og kommer endnu mere på dagsordenen i den danske EU-debat. Jeg har arbejdet for Søren Søndergaard i EU-parlamentet. Her har jeg især arbejdet med mobilisering og kampagner i Danmark i forbindelse med internationale kampagner mod EU's nedskæringsoffensiv. I kraft af dette arbejde har jeg fået en indsigt og netværk i den internationale EU-modstand. Jeg kan især bidrage med kampagne erfaring. Min vigtigste erfaring er, at vælgerne lytter til os, når vi viser alternativerne til EU's politikker. Jeg har desuden også erfaring med internationalt solidaritetsarbejde, især fra Vestsahara og Palæstina. Jeg er 31 år og er fra Frederiksberg. Jeg er aktiv i Frederiksberg komiteen, hvor jeg også er kasserer og kontaktperson. Jeg er skovarbejder og modstander af EU. Jeg er indstillet af Frederiksberg Komiteen. Brian Olsen Bopæl: Vest Himmerland i Nord Jylland. Fødselsår: 1961 Beskæftigelse: Murer Parti/partiløs: KPiD Brian Olsen født maj 1961 bor i Vest Himmerland i Nord Jylland. Gift og har fire børn er beskæftiget som murer og har arbejdet som sådan hele mit voksen liv. Har utallige gange været valgt som tillids samt sikkerhedsrepresentant på diverse byggepladser er også på min nuværende arbejdsplads valgt som tillidsrepresentant. Jeg er medlem af Kommunistisk Parti i Danmark hvor jeg udover at være en del af landsledelsen også er en del af forretningsudvalget samt EU udvalget og det faglige udvalg. jeg har et brændende ønske om EUs endeligt.da jeg i mit daglige virke kan konstaterer at sociale

13 og faglige rettigheder kynisk bliver tilside sat.lønningerne ikke bare i Danmark men i hele Europa presses ned under eksistens minimum dikteret af det kapitalistiske systems redskab EU.Det kapitalistiske system og EU har sat et total angreb ind på arbejderklassens opnåede rettigheder dette skal bremses. Derfor stiller jeg mig til rådighed som kandidat for Folkebevægelsen Mod EU til Europa parlaments valget i Også gerne som top kandidat. Louise Pedersen Bopæl: Århus Fødselsår: 1982 Beskæftigelse: Psykologisk rådgiver Mit navn er Louise Pedersen. Jeg bor i Århus, er 31 år gammel og arbejder som psykologisk uddannelsesrådgiver i kraft af min uddannelse som psykolog. Jeg har i mange år haft kampen mod EU som en mærkesag. Jeg har i en årrække siddet i landsledelsen af Ungdom mod EU, hvor EUs terrorlovgivning særligt havde vores bevågenhed. Selv er jeg meget optaget af EUs underminering af den danske model og systematiske dumping af løn- og arbejdsvilkår. Derudover har jeg lang erfaring med aktivistisk arbejde og sidder i dag blandt andet i bestyrelsen af Lejernes Landsorganisation Aarhus. Helge Rørtoft-Madsen Bopæl: Ved Præstø Fjord (hvor han bor med konen Ulla) Fødselsår: 1944 Beskæftigelse: Har været gymnasielærer og derefter sognepræst. Parti/partiløs: Partiløs (har altid været det) Folkeafstemningen i 1972 var skelsættende for mig, men jeg blev først aktiv EU-modstander i 80 erne og har været det i forbindelse med alle folkeafstemninger og parlamentsvalg lige siden. Jeg været koordinator for sagsøgerne i den 5 år lange grundlovssag om Lissabon-traktaten, der endte med Højesterets undvigende ikke-dom. Et lærestykke i hvor slemt det står til med respekten for Grundloven og demokratiet og hvor forsvindende lidt suverænitet og demokratisk politiske magt, EU-integrationen har efterladt sig. Demokratiproblemet i national og europæisk perspektiv er hovedsagen i mit modstandsengagement. For år tilbage skrev jeg en lille bog om det sammen med Kai Lemberg m.fl. og senere en pjece sammen med Hans Henningsen og Karl-Otto Meyer. I '98 afdækkede jeg EU s og europæiske kirkeorganisationers slørede religions- og kirkepolitiske tiltag i bogen Hånden i hvepsereden kirke og religion i EU?, efterfulgt af 3 andre bøger om emnet indtil og med Lissabon-traktaten. 41 års EF/EU-erfaring har lært mig, at de aktuelle økonomiske og politiske krisetegn i Europa hænger nøje sammen med den superstruktur og magtkoncentrerende integrationsproces, EFtilhængerne i -72 fortav eller benægtede ville kunne blive virkelighed. Den politiske og historiske fælde, vi blev snydt og lokket ind i dengang, skal vi ud af. Ikke kun af hensyn til lille Danmark, men til folkenes politiske selvbestemmelse i Europa. EU-parlamentsvalget 2014 er et historisk vigtigt valg med udsigt til en unionsblok i verden med USA i EU/EU i USA.

14 Thorkil Sohn Bopæl: Ulfborg Fødselsår: 1950 Beskæftigelse Selvstændig konsulent Parti/partiløs: Retsforbundet Jeg er cand. jur. 1974, herefter soldat ved Nørrejydske Artillerireg.og efterskoleforstander (Vesterdal Ungdomsskole og Husby Efterskole, begge grundtvigske). Fra 2006 selvstændig konsulent. Jeg har været formand for Ringkøbing Amts Efterskoleforening under Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og medlem af bestyrelsen for Grundtvigsk Forum (den grundtvigske landsorganisation) i en del år. For tiden er jeg bl.a. formand for menighedsrådet i Husby Sogn (medlem siden 1984). Politisk er jeg medlem af Danmarks Retsforbund og er partiets landskasserer. I sammenhæng med EU-modstanden vil jeg nævne, at jeg er medlem af bestyrelsen for Nødvendigt Forum (initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed) og var medsagsøger i den såkaldte "Grundlovssag" vedr. Lissabontraktaten samt at jeg ved tidligere EU-parlamentsvalg har været kandidat på Folkebevægelsen liste, ligesom jeg i en del år har været i ledelsen for Folkebevægelsen. Jeg interesser mig især for EU-unionens angreb på vort folkestyre og landets selvstændighed, er meget optaget af Folkebevægelsens tværpolitiske bredde og mener selv at kunne få folk i tale, som normalt stemmer på de store EU--tilhængerpartier. Karina Rohr Sørensen Bopæl: København Fødselsår: 1974 Beskæftigelse: Souschef på et forsorgshjem uden for Roskilde Parti/partiløs: KP Jeg er fra Esbjerg, bor i Kbh, er med i Brønshøj-Husum komiteen. Uddannet socialrådgiver, og arbejder som souschef på et forsorgshjem uden for Roskilde. Født 1975, medlem af Kommunistisk Parti Jeg har været kandidat ved de seneste 3 parlamentsvalg, og vil gerne være med igen. Jeg bidrager med solid viden om EU, og masser af erfaring med at diskutere EU, hvad enten det drejer sig om at stå på gaden og snakke med folk, deltage i en paneldebat, skrive EU-klummer i Arbejderen, eller sige noget i en lokalradio. Jeg interesserer mig for socialpolitik, for euroen, for kampen mod social dumping, for retten til selvbestemmelse og EU's udvikling hen imod at blive en supermagt og en superstat. Jeg glæder mig over, at det tegner til at vi skal have en afstemning om patentdomstolen samme dag som parlamentsvalget. Selvom der er andre ting jeg hellere ville stemme om, ser jeg masser af muligheder for at vi kan benytte os af dobbeltafstemningen til at skabe endnu mere debat - både om hvorfor det er en dårlig ide at sige ja til en patentdomstol hvor domme ikke kan ankes, og om hvorfor der stadigt er brug for rigtige EU modstandere i parlamentet. Kampen mod patentdomstolen ser jeg som en kamp for at viden fortsat kan deles, en kamp imod softwarepatenter, en kamp for retssikkerheden og imod at afgive mere magt til EU. Jeg har stor mulighed for fleksible arbejdstider, og regner derfor med at jeg i høj grad kan være med til at deltage i valgkampen.

15 Jean Thierry Bopæl: Bispebjerg, København NV Fødselsår: 1973 Beskæftigelse: Økonom, cand.polit., best.hverv i koop. virksomheder Det er ikke tilfældige fejl, når EU kræver voldsomme nedskæringer på velfærden, kræver brugerbetaling på uddannelser, kræver privatiseringer, blander sig i kommunernes økonomi og boligselskabernes indkøb, tillader giftstoffer, udpiner Afrika og støtter miljøødelæggelser, dyreplageri og overfiskning af alverdens have. Det er ingen tilfældig enkeltstående fejl, at EU er dybt udemokratisk. Min bedste forklaring er, at det simpelt hen er selve meningen med EU at forhindre demokrati i medlemslandene og forhindre, at befolkningerne vælger at føre en mere social eller måske endda socialistisk politik. Derfor giver det ikke mening at deltage partipolitisk i EU-parlamentet, fordi politikken er givet på forhånd i traktaten, hvis man accepterer EU-systemet. Derimod giver det utroligt god mening at deltage gennem Folkebevægelsen mod EU med det formål at komme ud af EU og at støtte afskaffelsen af EU og en udbygning af demokratiet og det velfærdssystem og samfundssystem, som befolkningens flertal til enhver tid ønsker. Derfor stiller jeg mig altid gerne til rådighed for Folkebevægelsens liste N, og derfor jeg har været med til at få Enhedslisten de rød-grønne til at fortsætte støtten til liste N i stedet for at opstille en konkurrerende liste. Jesper Truelsen Bopæl: København Ø. Fødselsår: 1974 Beskæftigelse: Programmør Parti/partiløs: Kristendemokraterne Som kristendemokrat går jeg ind for mest mulig decentralisering, og at beslutninger taes tættest muligt på borgerne og med mest mulig borgerinddragelse bl.a. via frivilligt foreningsarbejde. Jeg mener, EU og hele det EU-skabte bureaukrati står for lige præcis det modsatte, idet beslutningerne tages endnu længere væk end Christiansborg, og den enkelte borger har meget svært ved at påvirke beslutningstagerne eller komme med forslag til debat. Derfor ønsker jeg at støtte op om Folkebevægelsen og vil gerne kandidere til EU-parlamentet. Lige siden afstemningen om "EF-Pakken" i 1986, har jeg med stor interesse fulgt med i EUdebatten, og jeg har altid været EU-modstander og stemt nej, når jeg kunne. Jeg mener, det er ekstremt vigtigt, at Folkebevægelsen er repræsenteret i EU-parlamentet, så vores synspunkter kan blive hørt, samtidig med at vi på den måde kan følge med i beslutningsprocesserne og forhåbentlig arbejde sammen med ligesindede fra andre medlemslande, så vores stemme kan blive hørt. Naturligvis er målet på sigt at forlade unionen, men inden da skal synspunkterne hos de vælgere, der ikke ønsker mere union og bakker op om den brede folkelige eu-modstand, stadig repræsenteres i parlamentet, det kan forhåbentlig være med til at trække debat og beslutninger i en lidt mindre centralistisk retning, både i debatten i Parlamentet, men også i den løbende debat her i landet.

16 Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez Bopæl: Mjølnerparken, Ydre Nørrebro. Fødselsår: 1991 Beskæftigelse: Studererer ved RUC og arbejder som elevrådskonsulent i elevorganisation (LH) Det er ikke kun ungdommen der for skud, når der føres politik i dag. Vores tilkæmpede rettigheder og vilkår bliver hver dag udfordret. Det være sig vores lokale demokrati, vores indflydelse på arbejdspladsen og hvilke krav vi skal leve op til på vores uddannelser. Når vi står sammen og kæmper for bedre vilkår eller for at forsvare vores rettigheder, bliver vi trynet tilbage af kapitalejere med EU i ryggen. Det er vigtigt at vi samarbejder og kæmper sammen på tværs af grænser, men det EU der eksisterer nu er ikke svaret. Ikke blot er EU en udemokratisk institution, det er en institution der i hele sin eksistensberettigelse arbejder imod et bæredygtigt, lige og solidarisk samfund. Det kommende Europaparlamentsvalg er derfor hamrende vigtigt. Men det er ikke kun det kryds på dagen i maj, hvor det er vigtigt at kæmpe for at folk giver sin tillid til Folkebevægelsen mod EU. Kampen mod EU er hver dag, da den rammer alle aspekter af vores hverdag. Gennem mit politiske engagement som elevrådsrepræsentant siden folkeskolen, som faglig aktivist, som halv latinamerikaner og bevægelsesaktiv er EU ansigtet på alt det jeg kæmper mod. Det er enormt udemokratisk, uigennemskueligt og undergraver alle de ting som jeg vil kæmpe for.

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

Kandidater til landsledelsen

Kandidater til landsledelsen Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aarhus 25.-26. oktober 2014 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Programdiskussionen skydes i gang

Programdiskussionen skydes i gang november 2012 nr 40 Medlemsblad for Enhedslisten Programdiskussionen skydes i gang Det bliver et stort og spændende puslespil at lave et principprogram, som favner alle Enhedslistens snart 10.000 medlemmer.

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne.

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne. FOLK i Nr. 4 Juni/juli 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Peoples' Movement har travlt med masser af møder

Læs mere

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange.

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. maj 2012 Medlemsblad for Enhedslisten Landskontorets nye boss Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. Side 3 Energiaftalen s6-7 Hjælp de

Læs mere

Borgmesteren siger farvel

Borgmesteren siger farvel Februar 2013 nr 43 Medlemsblad for Enhedslisten Borgmesteren siger farvel Mikkel Warming forlader Københavns Rådhus efter 19 år i borgerrepræsentationen. Dermed må Enhedslistens københavnere vælge mellem

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER og en blomstrende bevægelse Leder af Rina Ronja Kari Side 2 Europol-rådgiver: DANMARK KAN MED SIKKERHED FÅ EUROPOL-AFTALEN Læs mere på side 3 BANKUNIONEN ER PÅ TRAPPERNE Læs

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Aktionsdag 2. oktober

Aktionsdag 2. oktober Valgkampsindsamling Indsamlingen til Enhedslistens kommende valgkamp fortsætter. Mens Mærsk og Danske Bank betaler for Venstres valgkamp, så er vi i lommen på dig. Støt Enhedslistens valgkamp på : - Betal

Læs mere

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R m a r ts 2 0 0 8. n r. 2 2 6. 2 6. Å R G A N G Send os din email-adresse og bliv abonnent på det nye netmagasin! Glæd dig til netmagasinet Fra næste nummer sker der en større omlægning af Socialistisk

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Angrebet på den danske model

Angrebet på den danske model AUgust 2010 medlemsblad for enhedslisten En headbanger takker af Interview med Thomas Eisler Side 3 Angrebet på den danske model Henrik Herløv Lund tager genopretningspakken under behandling Side 12-13

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU FOLK i Nr. 8 Nov. dec. 2009 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Foto: Ali Nabulsi Læs i øvrigt Lederen af Ditte

Læs mere

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013 Nr. 10 Oktober - november 2013 17. årg. Demonstration mod EU og militarisering ved Fredsfestival 2013 Århus den 5. november TEMA: Giv folketinget modstand! Patentdomstol og folkeafstemninger Danmark i

Læs mere

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA December 2013 nr 52 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke Enhedslisten er braget ind i landets kommuner og regioner med sammenlagt 134 mandater. I København bliver

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere