Bud på kandidater til EU-valg 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bud på kandidater til EU-valg 2014"

Transkript

1 Bud på kandidater til EU-valg personer til rådighed som mulige kandidater for liste N ved valget til EU-parlamentet 25. maj til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg oktober 2013

2 Mehmet Aksoy Bopæl: Hvidovre Fødselsår: 1964 Beskæftigelse: Lærer Parti/partiløs: SF Jeg går til valg med følgende mærkesager: At arbejde for et bæredygtige miljø At arbejde for demokrati på verdensplan Bekæmpe og sikre menneskerettigheder på tværs af alle grænser At indføre FN-resolutioner i familiesammenføring i Danmark Kit Aastrup Bopæl: Århus Fødselsår: 1951 Beskæftigelse: Efterlønsmodtager Har tidligere arbejdet som socialrådgiver men har nu tid til at være aktivist og beskæftige mig med bl.a. EU modstanden. Det er for eksempel helt uacceptabelt, at EU dikterer pensionsforringelser og blander sig i min hverdag. Bor midt i Danmarks næststørste by, Århus. Jeg har været aktiv i Folkebevægelsen mod EU i en årrække og har været kandidat 2 gange tidligere, men var på grund af arbejdspres ikke kandidat til det seneste parlamentsvalg. Jeg interesserer mig for social-og arbejdsforhold og det internationale. Jeg har deltaget i Folkebevægelsens faglige og internationale udvalg. Både flere kvinder og ikkeerhvervsaktive skal blande sig i, hvad, der sker i EU-parlamentet i Bruxelles, Derfor stiller jeg op. Erik Bach Bopæl: Vejby, Nordsjælland Fødselsår: 1959 Beskæftigelse: Togfører ved DSB siden 1986 Parti/partiløs: Partiløs Politisk fortid i SF. Folketingskandidat i 2005 og Hovedbestyrelsesmedlem Trak mig ud af SF i februar 2008 i protest, da jeg som det eneste HB-medlem stemte imod Lissabontraktaten ved hovedbestyrelsesmøde. EU-parlamentskandidat for Junibevægelsen Parti- og bevægelsesløs fra september 2009-februar Herefter medlem af Folkebevægelsen mod EU. Sagsøger i grundlovssagen om Lissabontraktaten ( ). Jeg har deltaget i 2 jernbanepolitiske høringer i GUE/NGL-regi i EU-parlamentet, 2011 og Bachelor i statskundskab september 2013 med opgave om EU og jernbaneliberalisering. Jeg har arbejdet med faglige emner i både mit politiske arbejde, såvel i SFs faglige landsudvalg som i European Lefts faglige ditto, og i mit statskundskabsstudium.

3 EU's udvikling med mere indre marked og tvangsliberaliseringer har vist at EU ikke handler i den almindelige lønarbejders interesser, men i stedet for sættes neoliberal udvikling over borgernes og lønarbejdernes interesser. Derfor er det helt naturligt for mig at kæmpe imod EU. Neoliberalismen kan ikke bekæmpes indefra, da den er fastlagt i traktat efter traktat. EU's strategi på det økonomiske område med øget central kontrol af landenes finanslove undergraver nationalstatens demokrati, og dermed den velfærdsmodel som vi møjsommeligt har kæmpet os til i over 100 års kamp. De folkelige og faglige kræfter vil svækkes i EU's bureaukratiske system, som favoriserer erhvervsinteresser over legitime demokratiske kræfter. Lissabontraktaten har udvidet EUparlamentets indflydelse, og derfor er det vigtigt at vi sidder der for at kæmpe for lønarbejderinteresser, og de folkelige og grønne bevægelser, der ellers ikke vil blive hørt. Jeg stiller mig til rådighed som topkandidat. Malte Bang Bopæl: Århus Fødselsår: 1990 Beskæftigelse: Studerende (statskundskab) Jeg hedder Malte Bang, er 23 år og studerer statskundskab på Århus Universitet. Derudover er jeg aktiv i SUF og Enhedslisten. Siden jeg blev politisk aktiv, har jeg lagt hovedparten af mit politiske arbejde i Danmarks 4. største politiske ungdomsorganisation, SUF, hvor jeg bl.a. har siddet 2 perioder i ledelsen, organiseret kampagner og seminarer etc. I de senere år har jeg stået for en del oplæg om EU internt og har udadtil ofte repræsenteret SUF i EU-spørgsmål. De sidste par måneder har jeg også haft æren af at repræsentere Folkebevægelsen ved debatmøder. Ved siden af mit studie er jeg ansat som Jyllandssekretær i SUF, hvor jeg assisterer SUF's 14 jyske lokalgrupper med deres daglige politiske arbejde. I Enhedslisteregi er jeg, udover den lokale aktivitet i Århus, opstillet som folketingskandidat i Silkeborg, som jeg oprindeligt kommer fra. Ved sidste folketingsvalg førte jeg valgkamp som kandidat i Skive-kredsen. EU-modstanden har længe været et stort fokus for mig, og sætter stor pris på mulighederne i den tværpolitiske EU-modstand. Jeg har da også noget erfaring med den tværpolitiske EU-modstand såsom at organisere unge i Folkebevægelsens lokale valgkamp til sidste EP-valg og deltagelse i unge EU-modstandere i Århus. Derudover kan nævnes, at jeg er en af koordinatorerne i den østjyske Jobpatrulje og laver noget studenterpolitik på forholdsvis lavt blus. Mit studie er indrettet sådan, at jeg kan flytte mit bachelorprojekt fra juni til august, så jeg vil have mulighed for at føre valgkamp på stort set fuld tid op til valget. Når jeg kritiserer EU, gør jeg det typisk med særlig vægt på: Hvordan EU grundlæggende er udemokratisk. Hvordan EU skader danske lønninger og er en trussel mod den danske model. Hvordan EU på den internationale scene varetager sine egne interesser på bekostning af omverdenen.

4 Lave K. Broch Bopæl: København S Fødselsår: 1972 Beskæftigelse: Kampagnekoordinator, cand. scient. pol Parti/partiløs: Det Radikale Venstre Cand. scient. pol fra Københavns Universitet, uddannet brandmand og officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Medlem af Det Radikale Venstre, Tænketanken NyAgendas bestyrelse og ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk. I FN-forbundet er jeg formand for forbundets fredsog konfliktløsningsudvalg og medlem af forretningsudvalget. Jeg har i flere år været næstformand for Danmarks Fredsråd. Som 20-årig blev jeg valgt ind i Folkebevægelsens ledelse og FU, hvor vi knoklede med at bygge bevægelsen op igen efter bruddet med de folk, der gik til JuniBevægelsen. Jeg var i over 10 år ledelsesmedlem, har nu også været bevægelsens kampagnekoordinator i 10 år og har altid været aktiv lokalt. Folkebevægelsen mod EU betyder meget for mig, både personligt og politisk. Vi siger nej til EU-medlemskabet, fordi vi støtter folkestyret, miljøet, den nordiske velfærdsmodel og internationalt udsyn og disse værdier er afgørende for mig. Jeg mener, at den kommende valgperiode vil være en af de vigtigste i årtier, og vi har gode chancer for at få valgt mere end ét medlem af EU-parlamentet. EU-kommissionen vil fremlægge et forslag til et føderalt EU til foråret, og Storbritannien afholder en folkeafstemning senest i En styrkelse af Folkebevægelsen i EU-parlamentsvalget vil kunne bruges i kampen mod en EUsuperstat og for, at vi skal ud af EU sammen med Storbritannien. Hvis jeg bliver valgt som kandidat, vil jeg kæmpe for de værdier som samler os i Folkebevægelsen mod EU herunder synliggøre alternativer til EU (Norden, EFTA, Europarådet og FN). Jakob Buhl Bopæl: Marstal, Ærø Fødselsår: 1970 Beskæftigelse: Cand.phil. Naturvejleder, underviser m.m. Parti/partiløs: Partiløs Hjemsted: Norden og Nordens nærområder med fødebyen Marstal på Ærø som udgangspunkt. Søfartsbyen Marstal på den vedvarende energi-ø Ærø. Cand.phil. Nordisk relaterede studier og job rundt omkring i Norden. Beskæftiget også med undervisning, naturvejledning, guidning og naturgenopretning. Skriver for den nordiske nyheds - og debatportal Yggdrasil.fi. Medlem af bestyrelsen for Magistrenes A-kasse, medlem af sektorbestyrelse og sektorbladudvalg i Dansk Magisterforening. Mangeårigt medlem af af Folkebevægelsens internationale udvalg (i den anledning i Finland/Sverige/Norge 1994*, Norge 2002 og 2006, Sverige 2003 og 2010 samt Estland 2003). Gennem tiden poster i bl.a. Frit Nordens redaktion, landsstyrelsen i Foreningen Nordens Ungdom og samordningsudvalget i Foreningen Nordisk Vision samt skribent i bladet Nordisk Netværk. I 1990erne aktiv i bl.a. Folkebevægelsens Ungdom og bestyrelsesmedlem i Låddenbjerg Naturfond. I 1980erne aktiv i bl.a. Retsforbundets Ungdom og i Natur og Ungdom. EU har svært ved at rumme forskellighederne i politisk tradition og i velfærdspolitik. Et ensrettet og nivelleret EU risikerer også, udover at medføre voldsomme spændinger og udhule demokratiet, at fjerne dynamikken. Forskelligheden og mangfoldigheden giver dynamik. Der kan ske mange ting, redningsaktionen for euroen er fortsat i gang, den kan bryde sammen eller

5 til sidst kan lande gå ud af den, UK kan få en folkeafstemning, EU kan i praksis blive regionaliseret. Eliten blandt politikere og andre meningsdanner ønsker fortsat at følge den "fransk-tyske" akse. Trods store fremtidige ændringer i arktis og i nordatlanten og trods presset mod vore skandinaviske traditioner, svigtes den nordiske solidaritet stadig i vidt omfang. Men på nogle punkter har Norden og nærområderne og de ting der sker der også fået større opmærksomhed. Det trænger bare fortsat ikke ind hos politikerne. Uansvarligt. Eliten i Estland og Letland følger også euro-linjen, mens der som nævnt lyder mere blandede toner fra UK. Selvom denne gruppe af lande ikke indenrigspolitisk følger de samme værdier som i Norden, kan det blandt andet være her vi skal søge alliancepartnere i nye eller evt. reviderede samarbejdsstrukturer. Det er bl.a. sådanne emner jeg vil være opmærksom på. Tobias Clausen Bopæl: København Fødselsår: 1986 Beskæftigelse: Studerende Jeg er 27 år, bor i København og har siden 2010 siddet i Folkebevægelsens landsledelse, herunder et år som del af den daglige ledelse i forretningsudvalget. Jeg har tidligere arbejdet for Søren Søndergaard på Folkebevægelsens Bruxelles-kontor og har derfor på førstehånd oplevet problemerne med EU. Jeg har ved flere tidligere lejligheder repræsenteret Folkebevægelsen ved debatmøder og var aktiv i valgkampen i Jeg har siden beskæftiget mig med EU på en lang række områder. Lige fra EU s overgreb på den danske arbejdsmarkedsmodel til kampen mod EU s rovdrift på verdens fattigste lande, som del af solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt. EU udvikler sig i disse år med med hastige skridt og er i stigende grad med til at underminere vores velfærdssamfund og folkestyre. Det må og skal stoppes. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at EU-modstanden står stærkt og udbredes ved det kommende EU-parlamentsvalg. Det vil jeg gerne bidrage med. Jeg stiller derfor mit kandidatur til rådighed for Folkebevægelsen til EUparlamentsvalget og vil være klar til at give den fuld skrue under valgkampen. Jeg er stærkt optaget af at få engagere andre unge i kampen mod EU og har tidligere været med til at tage initiativ til Folkebevægelsens ungenetværk. Jeg ser det derfor også som en vigtig opgave i valgkampen at engagere og appellere til andre unge mennesker. Jeg er partiorganiseret i Enhedslisten, hvor jeg også sidder i partiets hovedbestyrelse. Indstillet af Frederiksberg-komiteen og Enhedslisten Eva Enoksen Bopæl: København Fødselsår: 1979 Beskæftigelse: Studerende Jeg bor i København med min datter og min kæreste, er medlem af Enhedslisten og er født i Jeg har beskæftiget mig med EU gennem flere år,og ved derfor, hvad der er galt med systemet. Jeg har tidligere været i praktik på Folkebevægelsens Bruxelles-kontor og var med til at

6 lave Folkebevægelsens valgkamp til EU-Parlamentet i Siden har jeg arbejdet med EU's handels- og udviklingspolitik hos udviklingsorganisation Concord Danmark og senest har jeg været EU-rådgiver hos Enhedslisten på Christiansborg. Jeg er lige nu ved at færdiggøre mit studie på Statskundskab. Jeg er brændende EU-modstander og mener at EU-modstanden er mere afgørende i dag end nogensinde før. Den stigende økonomiske styring fra Bruxelles dikterer en nedskæringspolitik, som er en kæmpe trussel mod demokratiet i hele Europa. Hvis de europæiske befolkninger ikke længere har indflydelse på deres egen økonomiske politik, kan de ikke heller ikke bestemme hvilke typer samfund de ønsker. Det er derfor helt afgørende at skabe bevidsthed om den udvikling der sker i EU i dag og den måde den påvirker vores mulighed for at forsvare det danske velfærdssamfund og den danske arbejdsmarkedsmodel. Her spiller Folkebevægelsen en meget vigtig rolle. Jeg tror at vores største opgave er at gøre det klart, hvordan krisen bliver brugt til at gennemtvinge en bestemt samfundsmodel, som først og fremmest gavner kapital og finansmarkeder på bekostning af almindelige mennesker. Derfor er EU ikke er vejen ud af krisen. Jeg tror samtidig at rigtig mange danskere er ved at få øjnene op for nødvendigheden af en stærk EU-modstand. Derfor mener jeg også, at vi har mulighed for at få et rigtig godt valg, hvis vi er i stand til at gøre det klart, hvad de drastiske konsekvenser vil være af endnu mere EU. Vi skal vise folk, at vores politik ikke handler om at isolere Danmark i en krisetid, men om at bevare vores velfærdssamfund og give magten tilbage til de europæiske befolkninger. Jørgen Grøn Bopæl: Aars Fødselsår: 1948 Beskæftigelse: Ingeniør og pensioneret indkøbschef. Parti/partiløs: Medlem af SF siden 1976 Bestyrelsesmedlem i SF-Nordjylland og tidligere byrådsmedlem i Hobro for SF. Er opstillet til regionsrådet i Nordjylland og byrådet i Vesthimmerland for SF. Har været lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening. Kandidat ved EU-parlamentsvalget 2009 for Folkebevægelsen. Sidder i den nuværende landledelse og er talsperson. Jeg genopstiller til EU-Parlamentsvalget, fordi det er vigtigt, at Folkebevægelsens liste får en bred politisk dækning, der også omfatter repræsentanter fra Ja -partierne. Jeg vil have Danmark ud af EU hurtigst muligt, fordi EU bl.a. skader vores demokrati, velfærd, beskæftigelse og miljø. Indtil det sker, skal vi være stærkt repræsenteret i EU-Parlamentet, dels for at kunne fortælle den danske befolkning om, hvad der foregår i EU, dels for at bekæmpe yderligere magtoverførsel til EU. Troels Juel Bopæl: Frederiksberg Fødselsår: 1985 Beskæftigelse: Nyuddannet cand.scient.pol EU's økonomiske styring er i øjeblikket ved at smadre arbejderbevægelsens sejre og ødelægger mulighederne for velfærd og bedre levevilkår for almindelige lønmodtagere i hele Europa. EU skaber en nedgående spiral,

7 som skaber løntrykkeri, forringer arbejdsløshedsbeskyttelse og tvinger kriseramte lande til massive velfærdsforringelser. For mig er det den danske EU-modstands centrale opgave at vise befolkningen, hvordan EU undergraver velfærden og fjerner mulighederne for opretholdelsen af den skandinaviske velfærdsmodel. Når euro'ens neoliberale finanspolitik sniges ind ad bagdøren fx med europluspagten, finanspagten og six-pack'en - så ser vi folkelig mobilisering mod løntryk af offentlige ansatte (fx lærerkonflikten), fjernelse af efterløn, dagpengeforringelser mm. Men velfærdsforringelserne har bund i EU-krav! Derfor skal vi som EU-modstandere gå på to ben: Vi skal sikre folkelig forankring (især i bevægelser), der viser konkret modstand mod EU's sparekrav i national form. Samtidig skal vi være skolede i EU-modstand, så vi er i stand til at udstille, at EU's økonomiske styring danner baggrunden for velfærdsforringelser. Et stærkt kandidatfelt kan sikre, at vi udstiller hvordan EU ødelægger velfærden. Jeg har gennem de seneste tre år været aktiv i Folkebevægelsen, primært i landsledelsen og i ungdomsarbejdet. Samtidig har jeg en baggrund med mange års aktivt politisk virke, især i elev- og studenterbevægelsen. Yderligere har jeg været i praktik på Folkebevægelsens kontor i Bruxelles. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for Folkebevægelsen, da jeg til EU-parlamentsvalgkampen vil give EU's økonomiske styring kamp til stregen og sammen med det øvrige kandidatfelt kæmpe for, at uden EU er et socialt og bæredygtigt Europa muligt! Sys Hansen Bopæl: København N Fødselsår: 1948 Beskæftigelse: Folkepensionist, tidl. hortonom Da kontrarevolutionen satte ind i midten af 1980erne, den herskende ideologi blev nyliberalismen og venstrefløjen syntes at have tabt pusten, blev Enhedslisten heldigvis dannet. Og til trods - eller måske fordi for en ungdom på, det man i dag ville kalde kunstscenen, og med ufaglært arbejde: rengøring, bryggeri, kontor etc. skæg og tresserballade, Christiania og studier på Landbohøjskolen ( KU Life). Meldte jeg mig ind i Enhedslisten og opdagede, overraskende, at jeg var et 'politisk dyr'. Min selvforståelse var udenomsparlamentariker, græsrod og feminist. Men efter at være blevet valgt ind i Indre Nørrebros Bydelsråd (medlem af socialudvalget, økonomiudvalget og i en periode næstformand), opdagede jeg, at parlamentariske arbejde var inspirerende. Mine politiske hovedområder har været socialpolitik, arbejdsmarked (social dumping) og miljøpolitik. Før folkepensionen arbejdede jeg med fundraising og miljøprojekter i Agenda21 Centret Nørrebro/Miljøpunkt: implementering af energibesparelser, udvikling af grønne byrum, trafikafvikling og ikke mindst borgerinddragelse. Tidligere medlem Enhedslistens SocialpolitiskUdvalg, FagligtUdvalg, Kvindeudvalget og med stifter af Arbejdsløshedsudvalget (desværre nedlagt. Overvejer gendannelse). Pt. medlem af Kulturudvalget og InternationaltUdvalg. I 10 år har jeg beskæftiget mig med Europapolitik gennem deltagelse i EuropeanLefts (slags europæisk enhedsliste) Kongresser, seminarer, SummerUniversities. At være medlem af EU-parlamentet, har for mig at se to væsentlig funktioner: at få informationer om EU, som det vil være vanskeligt eller umuligt at få på anden måde. Og skabe kontakter og udvikle politikker for et andet Europa. Jeg mener ikke det er nok at arbejde for en udmeldelse/opløsning af EU. Der må også være en efter-eu-politik. Og helst med så mange andre lande som muligt.

8 Mikael Hertoft Bopæl: Østerbro, København Fødselsår: 1956 Beskæftigelse: Underviser i dansk for indvandrere på Kbh Sprogcenter Jeg var medlem i kampagnen mod dansk medlemskab af EF i før den første folkeafstemning. Siden har jeg været meget aktiv på i græsrodsbevægelser og på venstrefløjen på forskellig vis. Jeg har været medlem af Enhedslisten næsten fra starten. Fra arbejdede jeg med mange forskellige projekter og opgaver i Kazakhstan, Rusland, Ukraine og Kaukasus. Jeg er medlem af Udenrigsministeriets humanitære beredskab og har som sådan også været udstationeret som medarbejder for OSCE i Tjetjenien og har været valgobservatør mere end 20 gange i mange lande. Jeg taler russisk, engelsk og svensk flydende. I Enhedslisten er jeg internationalt ansvarlig i Hovedbestyrelsen og medlem af European Lefts Executive Board. Jeg sidder også i forretningsudvalget og i redaktionen på vores medlemsblad Rød+Grøn. Det er meget vigtigt at EU modstanden sikrer sig, at den er repræsenteret i EU parlamentet. Det er en talerstol og en udkigspost til hvad der foregår internationalt. Kan man en sjælden gang få vedtaget noget fornuftigt, skal man selvfølgelig ikke sige nej til det. Venstrefløjen skal sikre sig, at der er en stærk kritik af den internationale finanssvindel og samle sig til folkelig modstand mod fattigdom og økologisk krise. Folkebevægelsen er det rigtige sted at samle den brede folkelige modstand mod EU. Christian Juhl Bopæl: Silkeborg Fødselsår: 1953 Beskæftigelse: MF, tidl. formand for 3F Silkeborg Jeg har været lokal formand for SiD og 3F. Siden september 2011 har jeg været medlem af folketinget for Enhedslisten. Her er jeg arbejdsmarkedsordfører og udenrigsordfører og tilknyttet arbejdet i Nordisk Råd. Jeg har været medlem af Folkebevægelsen siden 1976 alle årene i Silkeborg-komiteen. Jeg interesserer mig især for EU og arbejdsmarkedet og ikke mindst social dumpning. Desuden for EU og den 3. verden. For mig er verden meget større end EU. Det er OK at synes om sit fædreland, men jeg hader nationalisme. Karl Marx skrev for mange år siden de klogeste ord i den forbindelse, nemlig: Arbejdere i alle lande, foren jer. Jeg er født i 1953, gift med en konsekvent EU-modstander, og vi er 5-dobbelte bedsteforældre. Alt for lidt af fritiden går i vores kolonihave. Og så tager jeg ind imellem en tur på min Nimbus. Jeg stiller mig gerne til rådighed for endnu en valgkamp for Folkebevægelsen (men ikke højere end plads nr. 4). Jeg er klar med al den kraft, energi og fantasi, jeg kan opbyde i kampen mod kapitalens EU og for et åbent, demokratisk, rødt og grønt Europa.

9

10 Mette Langdal Bopæl: Nustrup ved Vojens Fødselsår: 1958 Beskæftigelse: Lærer Parti/partiløs: Retsforbundet Gennem mange år medlem af ledelsen i Retsforbundet og en kort årrække også landsformand. Sidder i bestyrelsen for Rødding Højskole og er med-arbejderrepræsentant i skolebestyrelsen på Vamdrup Skole. Blandt mine styrker kan nævnes, at jeg udtrykker mig i korte og præcise vendinger, og under sidste valg-kamp lykkedes det mig at få temmelig meget spalteplads i de lokale medier. Jeg mener, det er vigtigt, at der bliver opstillet ganske almindelige mennesker, som folk kan identificere sig med, og desuden kan jeg bidrage til, at Folkebevægelsens liste bliver politisk bred. Var ved det seneste parlamentsvalg var jeg opstillet på Folkebevægelsens liste som nr. 20, men endte ved valget på en 6. plads. Hans Henrik Larsen Bopæl: Hørsholm Fødselsår: 1954 Beskæftigelse: Chefsergent Parti/partiløs: Partiløs (borgerlig, tidl. medlem af konservative) Arbejder til dagligt med strategisk personale planlægning for forsvaret og tidligere ansættelse i SHIRBRIG-brigaden. Forfatter. Borgerlig og tidl. medlem af Det Konservative Folkeparti. Tidl. skolebestyrelsesformand gennem en årrække. Har stemt nej siden "Statsdannelser som det tysk-romerske kejserrige og Sovjetunionen bliver så store, at afstanden mellem borgerne og beslutningstagerne bliver så lang, at der ikke længere er en forbindelse. Jeg har fra starten af haft mistanke om, at det vil gå galt med EU. Nicolai Arentz Larsen Bopæl: Brønshøj Fødselsår: 1993 Beskæftigelse: Eventkoordinatorelev Til hverdag er jeg ansat i Enhedslisten København, og Enhedslisten Landskontoret, som eventkoordinatorelev. Mit job som Eventkoordinatorelev, indebære at jeg kan have mange bolde i luften, og det er måske også sådan at jeg har det bedst. Udover at være ansat i Enhedslisten er jeg også næstformand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Igennem min tillidspost i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, ser jeg til hverdag mange

11 unge som ikke vil engagere sig i kampen mod EU. Det vil de fleste ikke fordi de ikke kan se at de kan gøre en forskel. De føler sig udelukket, magtesløse og ignoreret af samfundet. Det er efter min mening et produkt af at vi som samfund ikke får lov til at stemme om diverse EU traktater, og aftaler. Det er klart at ingen gider at engagere sig i noget de ikke har mulighed for at ændrer. Derfor syntes jeg at en vigtig del af vores kamp er oplysning til unge om at hvis de kræver forandring, bliver regeringen nød til at lytte. Udover det syntes jeg at det giver god mening at gå i dialog med de unge og fortælle dem at der findes alternativer, som både vil sikre Vores økonomi, og vores demokrati. Inger-Marie Tryde Martensen Bopæl: Studstrup, Nord for Århus - Østjylland Fødselsår: 1973 Beskæftigelse: Sagsbehandler i en A-kasse Parti/partiløs: Demokraterne Jeg har tidligere været medlem af Junibevægelsen og har været kandidat for dem de seneste 2 gange. Årsagen til min indmeldelse og mit kandidatur er, at jeg ønsker at Danmark og dermed de danske vælgere igen får indflydelse på egen hverdag. At vi kan gøre en forskel med vores stemme ved kommune, regions og folketingsvalg. Det er de helt overordnede linjer der for mig et vigtige. Et levende demokrati består kun sålænge borgerne har reel indflydelse ved åbne diskussioner og inddragelse. Desværre står den Europæiske Union ikke for dette og det gør ondt. Vi bør kunne rette ryggen og tro på vi kan uden unionsdannelse. Vi skal selvfølgelig samarbejde med andre europæiske lande og i det hele taget andre lande i verden, den handler ikke om at vi tror vi kan alt selv, men det handler om at vi kan som en selvstændig nation der eråben og samarbejder. et EFTA samarbejde/medlemsskab er værd at kigge nærmere på. Den mulighed havde jeg desværre ikke tænkt på før jeg blev medlem af folkebevægelsen, men jeg synes det kunne være et rigtig godt alternativ til den nuværende form som på alle måder har vist sig at ligge fjernt fra de ønsker mange af os har om et Demokratisk samfund med reel indflydelse. Da jeg desværre ikke har være EU-politiskaktiv siden junibevægelsen er der naturligvis mange ting jeg skal have sat mig ind i og læst op på, men sikker er jeg i min sag, det eneste rigtige er at vi melder os ud af EU og finder en anden måde at samarbejde på i Europa. Ole Nors Nielsen Bopæl: Aalborg Fødselsår: 1958 Beskæftigelse: Ansat i 3F Aalborg Jeg... - er pt..næstformand i 3f Aalborgs Transportgruppe - er valgt/ansat i 3F/SiD i 16,5 år - var formand for SID Havn og Lager i 8 år. - er medlem af 3F s hovedbestyrelse siden 2007, valgt af

12 havnearbejderne. - var frontfigur i nedkæmpelsen af tre havnedirektiver - har beskæftiget mig med EU-politik i 15 år, ikke mindst arbejdsmarkeds- og transport politik. - var kandidat på listen i 2009 og endte på en 7. plads med over 800 personlige stemmer. - er aktiv i ITF (International Transportarbejder Forbund) ETF (Europa delen af ITF) og IDC (International græsrodsbevægelse for havnearbejdere.) - er ktiv i international solidaritets arbejde. Dennis O'Brien Bopæl: Frederiksberg Fødselsår: 1982 Beskæftigelse: Murer Den vej, som EU fører Danmark og resten af Europa mod, er en vej, der har ført til enorme forringelser på velfærden og faglige rettigheder. Derudover oplever vi alle, at vores demokratiske rettigheder med stadig større hast bliver taget fra os. Jeg vil derfor gerne stille op til EU-parlamentsvalget 2014 for Folkebevægelsen mod EU. Jeg vil arbejde for, at EU-modstanden i Danmark får genoplivning og kommer endnu mere på dagsordenen i den danske EU-debat. Jeg har arbejdet for Søren Søndergaard i EU-parlamentet. Her har jeg især arbejdet med mobilisering og kampagner i Danmark i forbindelse med internationale kampagner mod EU's nedskæringsoffensiv. I kraft af dette arbejde har jeg fået en indsigt og netværk i den internationale EU-modstand. Jeg kan især bidrage med kampagne erfaring. Min vigtigste erfaring er, at vælgerne lytter til os, når vi viser alternativerne til EU's politikker. Jeg har desuden også erfaring med internationalt solidaritetsarbejde, især fra Vestsahara og Palæstina. Jeg er 31 år og er fra Frederiksberg. Jeg er aktiv i Frederiksberg komiteen, hvor jeg også er kasserer og kontaktperson. Jeg er skovarbejder og modstander af EU. Jeg er indstillet af Frederiksberg Komiteen. Brian Olsen Bopæl: Vest Himmerland i Nord Jylland. Fødselsår: 1961 Beskæftigelse: Murer Parti/partiløs: KPiD Brian Olsen født maj 1961 bor i Vest Himmerland i Nord Jylland. Gift og har fire børn er beskæftiget som murer og har arbejdet som sådan hele mit voksen liv. Har utallige gange været valgt som tillids samt sikkerhedsrepresentant på diverse byggepladser er også på min nuværende arbejdsplads valgt som tillidsrepresentant. Jeg er medlem af Kommunistisk Parti i Danmark hvor jeg udover at være en del af landsledelsen også er en del af forretningsudvalget samt EU udvalget og det faglige udvalg. jeg har et brændende ønske om EUs endeligt.da jeg i mit daglige virke kan konstaterer at sociale

13 og faglige rettigheder kynisk bliver tilside sat.lønningerne ikke bare i Danmark men i hele Europa presses ned under eksistens minimum dikteret af det kapitalistiske systems redskab EU.Det kapitalistiske system og EU har sat et total angreb ind på arbejderklassens opnåede rettigheder dette skal bremses. Derfor stiller jeg mig til rådighed som kandidat for Folkebevægelsen Mod EU til Europa parlaments valget i Også gerne som top kandidat. Louise Pedersen Bopæl: Århus Fødselsår: 1982 Beskæftigelse: Psykologisk rådgiver Mit navn er Louise Pedersen. Jeg bor i Århus, er 31 år gammel og arbejder som psykologisk uddannelsesrådgiver i kraft af min uddannelse som psykolog. Jeg har i mange år haft kampen mod EU som en mærkesag. Jeg har i en årrække siddet i landsledelsen af Ungdom mod EU, hvor EUs terrorlovgivning særligt havde vores bevågenhed. Selv er jeg meget optaget af EUs underminering af den danske model og systematiske dumping af løn- og arbejdsvilkår. Derudover har jeg lang erfaring med aktivistisk arbejde og sidder i dag blandt andet i bestyrelsen af Lejernes Landsorganisation Aarhus. Helge Rørtoft-Madsen Bopæl: Ved Præstø Fjord (hvor han bor med konen Ulla) Fødselsår: 1944 Beskæftigelse: Har været gymnasielærer og derefter sognepræst. Parti/partiløs: Partiløs (har altid været det) Folkeafstemningen i 1972 var skelsættende for mig, men jeg blev først aktiv EU-modstander i 80 erne og har været det i forbindelse med alle folkeafstemninger og parlamentsvalg lige siden. Jeg været koordinator for sagsøgerne i den 5 år lange grundlovssag om Lissabon-traktaten, der endte med Højesterets undvigende ikke-dom. Et lærestykke i hvor slemt det står til med respekten for Grundloven og demokratiet og hvor forsvindende lidt suverænitet og demokratisk politiske magt, EU-integrationen har efterladt sig. Demokratiproblemet i national og europæisk perspektiv er hovedsagen i mit modstandsengagement. For år tilbage skrev jeg en lille bog om det sammen med Kai Lemberg m.fl. og senere en pjece sammen med Hans Henningsen og Karl-Otto Meyer. I '98 afdækkede jeg EU s og europæiske kirkeorganisationers slørede religions- og kirkepolitiske tiltag i bogen Hånden i hvepsereden kirke og religion i EU?, efterfulgt af 3 andre bøger om emnet indtil og med Lissabon-traktaten. 41 års EF/EU-erfaring har lært mig, at de aktuelle økonomiske og politiske krisetegn i Europa hænger nøje sammen med den superstruktur og magtkoncentrerende integrationsproces, EFtilhængerne i -72 fortav eller benægtede ville kunne blive virkelighed. Den politiske og historiske fælde, vi blev snydt og lokket ind i dengang, skal vi ud af. Ikke kun af hensyn til lille Danmark, men til folkenes politiske selvbestemmelse i Europa. EU-parlamentsvalget 2014 er et historisk vigtigt valg med udsigt til en unionsblok i verden med USA i EU/EU i USA.

14 Thorkil Sohn Bopæl: Ulfborg Fødselsår: 1950 Beskæftigelse Selvstændig konsulent Parti/partiløs: Retsforbundet Jeg er cand. jur. 1974, herefter soldat ved Nørrejydske Artillerireg.og efterskoleforstander (Vesterdal Ungdomsskole og Husby Efterskole, begge grundtvigske). Fra 2006 selvstændig konsulent. Jeg har været formand for Ringkøbing Amts Efterskoleforening under Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og medlem af bestyrelsen for Grundtvigsk Forum (den grundtvigske landsorganisation) i en del år. For tiden er jeg bl.a. formand for menighedsrådet i Husby Sogn (medlem siden 1984). Politisk er jeg medlem af Danmarks Retsforbund og er partiets landskasserer. I sammenhæng med EU-modstanden vil jeg nævne, at jeg er medlem af bestyrelsen for Nødvendigt Forum (initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed) og var medsagsøger i den såkaldte "Grundlovssag" vedr. Lissabontraktaten samt at jeg ved tidligere EU-parlamentsvalg har været kandidat på Folkebevægelsen liste, ligesom jeg i en del år har været i ledelsen for Folkebevægelsen. Jeg interesser mig især for EU-unionens angreb på vort folkestyre og landets selvstændighed, er meget optaget af Folkebevægelsens tværpolitiske bredde og mener selv at kunne få folk i tale, som normalt stemmer på de store EU--tilhængerpartier. Karina Rohr Sørensen Bopæl: København Fødselsår: 1974 Beskæftigelse: Souschef på et forsorgshjem uden for Roskilde Parti/partiløs: KP Jeg er fra Esbjerg, bor i Kbh, er med i Brønshøj-Husum komiteen. Uddannet socialrådgiver, og arbejder som souschef på et forsorgshjem uden for Roskilde. Født 1975, medlem af Kommunistisk Parti Jeg har været kandidat ved de seneste 3 parlamentsvalg, og vil gerne være med igen. Jeg bidrager med solid viden om EU, og masser af erfaring med at diskutere EU, hvad enten det drejer sig om at stå på gaden og snakke med folk, deltage i en paneldebat, skrive EU-klummer i Arbejderen, eller sige noget i en lokalradio. Jeg interesserer mig for socialpolitik, for euroen, for kampen mod social dumping, for retten til selvbestemmelse og EU's udvikling hen imod at blive en supermagt og en superstat. Jeg glæder mig over, at det tegner til at vi skal have en afstemning om patentdomstolen samme dag som parlamentsvalget. Selvom der er andre ting jeg hellere ville stemme om, ser jeg masser af muligheder for at vi kan benytte os af dobbeltafstemningen til at skabe endnu mere debat - både om hvorfor det er en dårlig ide at sige ja til en patentdomstol hvor domme ikke kan ankes, og om hvorfor der stadigt er brug for rigtige EU modstandere i parlamentet. Kampen mod patentdomstolen ser jeg som en kamp for at viden fortsat kan deles, en kamp imod softwarepatenter, en kamp for retssikkerheden og imod at afgive mere magt til EU. Jeg har stor mulighed for fleksible arbejdstider, og regner derfor med at jeg i høj grad kan være med til at deltage i valgkampen.

15 Jean Thierry Bopæl: Bispebjerg, København NV Fødselsår: 1973 Beskæftigelse: Økonom, cand.polit., best.hverv i koop. virksomheder Det er ikke tilfældige fejl, når EU kræver voldsomme nedskæringer på velfærden, kræver brugerbetaling på uddannelser, kræver privatiseringer, blander sig i kommunernes økonomi og boligselskabernes indkøb, tillader giftstoffer, udpiner Afrika og støtter miljøødelæggelser, dyreplageri og overfiskning af alverdens have. Det er ingen tilfældig enkeltstående fejl, at EU er dybt udemokratisk. Min bedste forklaring er, at det simpelt hen er selve meningen med EU at forhindre demokrati i medlemslandene og forhindre, at befolkningerne vælger at føre en mere social eller måske endda socialistisk politik. Derfor giver det ikke mening at deltage partipolitisk i EU-parlamentet, fordi politikken er givet på forhånd i traktaten, hvis man accepterer EU-systemet. Derimod giver det utroligt god mening at deltage gennem Folkebevægelsen mod EU med det formål at komme ud af EU og at støtte afskaffelsen af EU og en udbygning af demokratiet og det velfærdssystem og samfundssystem, som befolkningens flertal til enhver tid ønsker. Derfor stiller jeg mig altid gerne til rådighed for Folkebevægelsens liste N, og derfor jeg har været med til at få Enhedslisten de rød-grønne til at fortsætte støtten til liste N i stedet for at opstille en konkurrerende liste. Jesper Truelsen Bopæl: København Ø. Fødselsår: 1974 Beskæftigelse: Programmør Parti/partiløs: Kristendemokraterne Som kristendemokrat går jeg ind for mest mulig decentralisering, og at beslutninger taes tættest muligt på borgerne og med mest mulig borgerinddragelse bl.a. via frivilligt foreningsarbejde. Jeg mener, EU og hele det EU-skabte bureaukrati står for lige præcis det modsatte, idet beslutningerne tages endnu længere væk end Christiansborg, og den enkelte borger har meget svært ved at påvirke beslutningstagerne eller komme med forslag til debat. Derfor ønsker jeg at støtte op om Folkebevægelsen og vil gerne kandidere til EU-parlamentet. Lige siden afstemningen om "EF-Pakken" i 1986, har jeg med stor interesse fulgt med i EUdebatten, og jeg har altid været EU-modstander og stemt nej, når jeg kunne. Jeg mener, det er ekstremt vigtigt, at Folkebevægelsen er repræsenteret i EU-parlamentet, så vores synspunkter kan blive hørt, samtidig med at vi på den måde kan følge med i beslutningsprocesserne og forhåbentlig arbejde sammen med ligesindede fra andre medlemslande, så vores stemme kan blive hørt. Naturligvis er målet på sigt at forlade unionen, men inden da skal synspunkterne hos de vælgere, der ikke ønsker mere union og bakker op om den brede folkelige eu-modstand, stadig repræsenteres i parlamentet, det kan forhåbentlig være med til at trække debat og beslutninger i en lidt mindre centralistisk retning, både i debatten i Parlamentet, men også i den løbende debat her i landet.

16 Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez Bopæl: Mjølnerparken, Ydre Nørrebro. Fødselsår: 1991 Beskæftigelse: Studererer ved RUC og arbejder som elevrådskonsulent i elevorganisation (LH) Det er ikke kun ungdommen der for skud, når der føres politik i dag. Vores tilkæmpede rettigheder og vilkår bliver hver dag udfordret. Det være sig vores lokale demokrati, vores indflydelse på arbejdspladsen og hvilke krav vi skal leve op til på vores uddannelser. Når vi står sammen og kæmper for bedre vilkår eller for at forsvare vores rettigheder, bliver vi trynet tilbage af kapitalejere med EU i ryggen. Det er vigtigt at vi samarbejder og kæmper sammen på tværs af grænser, men det EU der eksisterer nu er ikke svaret. Ikke blot er EU en udemokratisk institution, det er en institution der i hele sin eksistensberettigelse arbejder imod et bæredygtigt, lige og solidarisk samfund. Det kommende Europaparlamentsvalg er derfor hamrende vigtigt. Men det er ikke kun det kryds på dagen i maj, hvor det er vigtigt at kæmpe for at folk giver sin tillid til Folkebevægelsen mod EU. Kampen mod EU er hver dag, da den rammer alle aspekter af vores hverdag. Gennem mit politiske engagement som elevrådsrepræsentant siden folkeskolen, som faglig aktivist, som halv latinamerikaner og bevægelsesaktiv er EU ansigtet på alt det jeg kæmper mod. Det er enormt udemokratisk, uigennemskueligt og undergraver alle de ting som jeg vil kæmpe for.

Kandidater til landsledelsen

Kandidater til landsledelsen Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aarhus 25.-26. oktober 2014 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook 2. september 2013 Prøv at forestille dig, hvis vi var flere som dig. Hvis vi var flere, der tog ansvar. Flere der var med til at præge og udvikle den politik, som bliver ført. Som var med til at skabe

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkaldelse til årsmøde

Indkaldelse til årsmøde Kig & Lyt EU-modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund ISSN0908-7311 Nr.1 22. årgang marts 2014 Redaktion: Court Østerberg redaktionen@kigoglyt.com Peter Fuglsang formanden@kigoglyt.com Carl Rosschou webmaster@kigoglyt.com

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Organisatorisk beretning

Organisatorisk beretning Organisatorisk beretning Landsledelsens organisatoriske beretning - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Organisatorisk beretning 2012-2013 Perioden siden landsmødet 2012

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Parlamentarisk beretning 2011-2012

Parlamentarisk beretning 2011-2012 Parlamentarisk beretning 2011-2012 MEP Søren Søndergaards parlamentariske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 Søren ved europæisk fagbevægelses demonstration

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere