Bud på kandidater til EU-valg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bud på kandidater til EU-valg 2014"

Transkript

1 Bud på kandidater til EU-valg personer til rådighed som mulige kandidater for liste N ved valget til EU-parlamentet 25. maj til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg oktober 2013

2 Mehmet Aksoy Bopæl: Hvidovre Fødselsår: 1964 Beskæftigelse: Lærer Parti/partiløs: SF Jeg går til valg med følgende mærkesager: At arbejde for et bæredygtige miljø At arbejde for demokrati på verdensplan Bekæmpe og sikre menneskerettigheder på tværs af alle grænser At indføre FN-resolutioner i familiesammenføring i Danmark Kit Aastrup Bopæl: Århus Fødselsår: 1951 Beskæftigelse: Efterlønsmodtager Har tidligere arbejdet som socialrådgiver men har nu tid til at være aktivist og beskæftige mig med bl.a. EU modstanden. Det er for eksempel helt uacceptabelt, at EU dikterer pensionsforringelser og blander sig i min hverdag. Bor midt i Danmarks næststørste by, Århus. Jeg har været aktiv i Folkebevægelsen mod EU i en årrække og har været kandidat 2 gange tidligere, men var på grund af arbejdspres ikke kandidat til det seneste parlamentsvalg. Jeg interesserer mig for social-og arbejdsforhold og det internationale. Jeg har deltaget i Folkebevægelsens faglige og internationale udvalg. Både flere kvinder og ikkeerhvervsaktive skal blande sig i, hvad, der sker i EU-parlamentet i Bruxelles, Derfor stiller jeg op. Erik Bach Bopæl: Vejby, Nordsjælland Fødselsår: 1959 Beskæftigelse: Togfører ved DSB siden 1986 Parti/partiløs: Partiløs Politisk fortid i SF. Folketingskandidat i 2005 og Hovedbestyrelsesmedlem Trak mig ud af SF i februar 2008 i protest, da jeg som det eneste HB-medlem stemte imod Lissabontraktaten ved hovedbestyrelsesmøde. EU-parlamentskandidat for Junibevægelsen Parti- og bevægelsesløs fra september 2009-februar Herefter medlem af Folkebevægelsen mod EU. Sagsøger i grundlovssagen om Lissabontraktaten ( ). Jeg har deltaget i 2 jernbanepolitiske høringer i GUE/NGL-regi i EU-parlamentet, 2011 og Bachelor i statskundskab september 2013 med opgave om EU og jernbaneliberalisering. Jeg har arbejdet med faglige emner i både mit politiske arbejde, såvel i SFs faglige landsudvalg som i European Lefts faglige ditto, og i mit statskundskabsstudium.

3 EU's udvikling med mere indre marked og tvangsliberaliseringer har vist at EU ikke handler i den almindelige lønarbejders interesser, men i stedet for sættes neoliberal udvikling over borgernes og lønarbejdernes interesser. Derfor er det helt naturligt for mig at kæmpe imod EU. Neoliberalismen kan ikke bekæmpes indefra, da den er fastlagt i traktat efter traktat. EU's strategi på det økonomiske område med øget central kontrol af landenes finanslove undergraver nationalstatens demokrati, og dermed den velfærdsmodel som vi møjsommeligt har kæmpet os til i over 100 års kamp. De folkelige og faglige kræfter vil svækkes i EU's bureaukratiske system, som favoriserer erhvervsinteresser over legitime demokratiske kræfter. Lissabontraktaten har udvidet EUparlamentets indflydelse, og derfor er det vigtigt at vi sidder der for at kæmpe for lønarbejderinteresser, og de folkelige og grønne bevægelser, der ellers ikke vil blive hørt. Jeg stiller mig til rådighed som topkandidat. Malte Bang Bopæl: Århus Fødselsår: 1990 Beskæftigelse: Studerende (statskundskab) Jeg hedder Malte Bang, er 23 år og studerer statskundskab på Århus Universitet. Derudover er jeg aktiv i SUF og Enhedslisten. Siden jeg blev politisk aktiv, har jeg lagt hovedparten af mit politiske arbejde i Danmarks 4. største politiske ungdomsorganisation, SUF, hvor jeg bl.a. har siddet 2 perioder i ledelsen, organiseret kampagner og seminarer etc. I de senere år har jeg stået for en del oplæg om EU internt og har udadtil ofte repræsenteret SUF i EU-spørgsmål. De sidste par måneder har jeg også haft æren af at repræsentere Folkebevægelsen ved debatmøder. Ved siden af mit studie er jeg ansat som Jyllandssekretær i SUF, hvor jeg assisterer SUF's 14 jyske lokalgrupper med deres daglige politiske arbejde. I Enhedslisteregi er jeg, udover den lokale aktivitet i Århus, opstillet som folketingskandidat i Silkeborg, som jeg oprindeligt kommer fra. Ved sidste folketingsvalg førte jeg valgkamp som kandidat i Skive-kredsen. EU-modstanden har længe været et stort fokus for mig, og sætter stor pris på mulighederne i den tværpolitiske EU-modstand. Jeg har da også noget erfaring med den tværpolitiske EU-modstand såsom at organisere unge i Folkebevægelsens lokale valgkamp til sidste EP-valg og deltagelse i unge EU-modstandere i Århus. Derudover kan nævnes, at jeg er en af koordinatorerne i den østjyske Jobpatrulje og laver noget studenterpolitik på forholdsvis lavt blus. Mit studie er indrettet sådan, at jeg kan flytte mit bachelorprojekt fra juni til august, så jeg vil have mulighed for at føre valgkamp på stort set fuld tid op til valget. Når jeg kritiserer EU, gør jeg det typisk med særlig vægt på: Hvordan EU grundlæggende er udemokratisk. Hvordan EU skader danske lønninger og er en trussel mod den danske model. Hvordan EU på den internationale scene varetager sine egne interesser på bekostning af omverdenen.

4 Lave K. Broch Bopæl: København S Fødselsår: 1972 Beskæftigelse: Kampagnekoordinator, cand. scient. pol Parti/partiløs: Det Radikale Venstre Cand. scient. pol fra Københavns Universitet, uddannet brandmand og officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Medlem af Det Radikale Venstre, Tænketanken NyAgendas bestyrelse og ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk. I FN-forbundet er jeg formand for forbundets fredsog konfliktløsningsudvalg og medlem af forretningsudvalget. Jeg har i flere år været næstformand for Danmarks Fredsråd. Som 20-årig blev jeg valgt ind i Folkebevægelsens ledelse og FU, hvor vi knoklede med at bygge bevægelsen op igen efter bruddet med de folk, der gik til JuniBevægelsen. Jeg var i over 10 år ledelsesmedlem, har nu også været bevægelsens kampagnekoordinator i 10 år og har altid været aktiv lokalt. Folkebevægelsen mod EU betyder meget for mig, både personligt og politisk. Vi siger nej til EU-medlemskabet, fordi vi støtter folkestyret, miljøet, den nordiske velfærdsmodel og internationalt udsyn og disse værdier er afgørende for mig. Jeg mener, at den kommende valgperiode vil være en af de vigtigste i årtier, og vi har gode chancer for at få valgt mere end ét medlem af EU-parlamentet. EU-kommissionen vil fremlægge et forslag til et føderalt EU til foråret, og Storbritannien afholder en folkeafstemning senest i En styrkelse af Folkebevægelsen i EU-parlamentsvalget vil kunne bruges i kampen mod en EUsuperstat og for, at vi skal ud af EU sammen med Storbritannien. Hvis jeg bliver valgt som kandidat, vil jeg kæmpe for de værdier som samler os i Folkebevægelsen mod EU herunder synliggøre alternativer til EU (Norden, EFTA, Europarådet og FN). Jakob Buhl Bopæl: Marstal, Ærø Fødselsår: 1970 Beskæftigelse: Cand.phil. Naturvejleder, underviser m.m. Parti/partiløs: Partiløs Hjemsted: Norden og Nordens nærområder med fødebyen Marstal på Ærø som udgangspunkt. Søfartsbyen Marstal på den vedvarende energi-ø Ærø. Cand.phil. Nordisk relaterede studier og job rundt omkring i Norden. Beskæftiget også med undervisning, naturvejledning, guidning og naturgenopretning. Skriver for den nordiske nyheds - og debatportal Yggdrasil.fi. Medlem af bestyrelsen for Magistrenes A-kasse, medlem af sektorbestyrelse og sektorbladudvalg i Dansk Magisterforening. Mangeårigt medlem af af Folkebevægelsens internationale udvalg (i den anledning i Finland/Sverige/Norge 1994*, Norge 2002 og 2006, Sverige 2003 og 2010 samt Estland 2003). Gennem tiden poster i bl.a. Frit Nordens redaktion, landsstyrelsen i Foreningen Nordens Ungdom og samordningsudvalget i Foreningen Nordisk Vision samt skribent i bladet Nordisk Netværk. I 1990erne aktiv i bl.a. Folkebevægelsens Ungdom og bestyrelsesmedlem i Låddenbjerg Naturfond. I 1980erne aktiv i bl.a. Retsforbundets Ungdom og i Natur og Ungdom. EU har svært ved at rumme forskellighederne i politisk tradition og i velfærdspolitik. Et ensrettet og nivelleret EU risikerer også, udover at medføre voldsomme spændinger og udhule demokratiet, at fjerne dynamikken. Forskelligheden og mangfoldigheden giver dynamik. Der kan ske mange ting, redningsaktionen for euroen er fortsat i gang, den kan bryde sammen eller

5 til sidst kan lande gå ud af den, UK kan få en folkeafstemning, EU kan i praksis blive regionaliseret. Eliten blandt politikere og andre meningsdanner ønsker fortsat at følge den "fransk-tyske" akse. Trods store fremtidige ændringer i arktis og i nordatlanten og trods presset mod vore skandinaviske traditioner, svigtes den nordiske solidaritet stadig i vidt omfang. Men på nogle punkter har Norden og nærområderne og de ting der sker der også fået større opmærksomhed. Det trænger bare fortsat ikke ind hos politikerne. Uansvarligt. Eliten i Estland og Letland følger også euro-linjen, mens der som nævnt lyder mere blandede toner fra UK. Selvom denne gruppe af lande ikke indenrigspolitisk følger de samme værdier som i Norden, kan det blandt andet være her vi skal søge alliancepartnere i nye eller evt. reviderede samarbejdsstrukturer. Det er bl.a. sådanne emner jeg vil være opmærksom på. Tobias Clausen Bopæl: København Fødselsår: 1986 Beskæftigelse: Studerende Jeg er 27 år, bor i København og har siden 2010 siddet i Folkebevægelsens landsledelse, herunder et år som del af den daglige ledelse i forretningsudvalget. Jeg har tidligere arbejdet for Søren Søndergaard på Folkebevægelsens Bruxelles-kontor og har derfor på førstehånd oplevet problemerne med EU. Jeg har ved flere tidligere lejligheder repræsenteret Folkebevægelsen ved debatmøder og var aktiv i valgkampen i Jeg har siden beskæftiget mig med EU på en lang række områder. Lige fra EU s overgreb på den danske arbejdsmarkedsmodel til kampen mod EU s rovdrift på verdens fattigste lande, som del af solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt. EU udvikler sig i disse år med med hastige skridt og er i stigende grad med til at underminere vores velfærdssamfund og folkestyre. Det må og skal stoppes. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at EU-modstanden står stærkt og udbredes ved det kommende EU-parlamentsvalg. Det vil jeg gerne bidrage med. Jeg stiller derfor mit kandidatur til rådighed for Folkebevægelsen til EUparlamentsvalget og vil være klar til at give den fuld skrue under valgkampen. Jeg er stærkt optaget af at få engagere andre unge i kampen mod EU og har tidligere været med til at tage initiativ til Folkebevægelsens ungenetværk. Jeg ser det derfor også som en vigtig opgave i valgkampen at engagere og appellere til andre unge mennesker. Jeg er partiorganiseret i Enhedslisten, hvor jeg også sidder i partiets hovedbestyrelse. Indstillet af Frederiksberg-komiteen og Enhedslisten Eva Enoksen Bopæl: København Fødselsår: 1979 Beskæftigelse: Studerende Jeg bor i København med min datter og min kæreste, er medlem af Enhedslisten og er født i Jeg har beskæftiget mig med EU gennem flere år,og ved derfor, hvad der er galt med systemet. Jeg har tidligere været i praktik på Folkebevægelsens Bruxelles-kontor og var med til at

6 lave Folkebevægelsens valgkamp til EU-Parlamentet i Siden har jeg arbejdet med EU's handels- og udviklingspolitik hos udviklingsorganisation Concord Danmark og senest har jeg været EU-rådgiver hos Enhedslisten på Christiansborg. Jeg er lige nu ved at færdiggøre mit studie på Statskundskab. Jeg er brændende EU-modstander og mener at EU-modstanden er mere afgørende i dag end nogensinde før. Den stigende økonomiske styring fra Bruxelles dikterer en nedskæringspolitik, som er en kæmpe trussel mod demokratiet i hele Europa. Hvis de europæiske befolkninger ikke længere har indflydelse på deres egen økonomiske politik, kan de ikke heller ikke bestemme hvilke typer samfund de ønsker. Det er derfor helt afgørende at skabe bevidsthed om den udvikling der sker i EU i dag og den måde den påvirker vores mulighed for at forsvare det danske velfærdssamfund og den danske arbejdsmarkedsmodel. Her spiller Folkebevægelsen en meget vigtig rolle. Jeg tror at vores største opgave er at gøre det klart, hvordan krisen bliver brugt til at gennemtvinge en bestemt samfundsmodel, som først og fremmest gavner kapital og finansmarkeder på bekostning af almindelige mennesker. Derfor er EU ikke er vejen ud af krisen. Jeg tror samtidig at rigtig mange danskere er ved at få øjnene op for nødvendigheden af en stærk EU-modstand. Derfor mener jeg også, at vi har mulighed for at få et rigtig godt valg, hvis vi er i stand til at gøre det klart, hvad de drastiske konsekvenser vil være af endnu mere EU. Vi skal vise folk, at vores politik ikke handler om at isolere Danmark i en krisetid, men om at bevare vores velfærdssamfund og give magten tilbage til de europæiske befolkninger. Jørgen Grøn Bopæl: Aars Fødselsår: 1948 Beskæftigelse: Ingeniør og pensioneret indkøbschef. Parti/partiløs: Medlem af SF siden 1976 Bestyrelsesmedlem i SF-Nordjylland og tidligere byrådsmedlem i Hobro for SF. Er opstillet til regionsrådet i Nordjylland og byrådet i Vesthimmerland for SF. Har været lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening. Kandidat ved EU-parlamentsvalget 2009 for Folkebevægelsen. Sidder i den nuværende landledelse og er talsperson. Jeg genopstiller til EU-Parlamentsvalget, fordi det er vigtigt, at Folkebevægelsens liste får en bred politisk dækning, der også omfatter repræsentanter fra Ja -partierne. Jeg vil have Danmark ud af EU hurtigst muligt, fordi EU bl.a. skader vores demokrati, velfærd, beskæftigelse og miljø. Indtil det sker, skal vi være stærkt repræsenteret i EU-Parlamentet, dels for at kunne fortælle den danske befolkning om, hvad der foregår i EU, dels for at bekæmpe yderligere magtoverførsel til EU. Troels Juel Bopæl: Frederiksberg Fødselsår: 1985 Beskæftigelse: Nyuddannet cand.scient.pol EU's økonomiske styring er i øjeblikket ved at smadre arbejderbevægelsens sejre og ødelægger mulighederne for velfærd og bedre levevilkår for almindelige lønmodtagere i hele Europa. EU skaber en nedgående spiral,

7 som skaber løntrykkeri, forringer arbejdsløshedsbeskyttelse og tvinger kriseramte lande til massive velfærdsforringelser. For mig er det den danske EU-modstands centrale opgave at vise befolkningen, hvordan EU undergraver velfærden og fjerner mulighederne for opretholdelsen af den skandinaviske velfærdsmodel. Når euro'ens neoliberale finanspolitik sniges ind ad bagdøren fx med europluspagten, finanspagten og six-pack'en - så ser vi folkelig mobilisering mod løntryk af offentlige ansatte (fx lærerkonflikten), fjernelse af efterløn, dagpengeforringelser mm. Men velfærdsforringelserne har bund i EU-krav! Derfor skal vi som EU-modstandere gå på to ben: Vi skal sikre folkelig forankring (især i bevægelser), der viser konkret modstand mod EU's sparekrav i national form. Samtidig skal vi være skolede i EU-modstand, så vi er i stand til at udstille, at EU's økonomiske styring danner baggrunden for velfærdsforringelser. Et stærkt kandidatfelt kan sikre, at vi udstiller hvordan EU ødelægger velfærden. Jeg har gennem de seneste tre år været aktiv i Folkebevægelsen, primært i landsledelsen og i ungdomsarbejdet. Samtidig har jeg en baggrund med mange års aktivt politisk virke, især i elev- og studenterbevægelsen. Yderligere har jeg været i praktik på Folkebevægelsens kontor i Bruxelles. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for Folkebevægelsen, da jeg til EU-parlamentsvalgkampen vil give EU's økonomiske styring kamp til stregen og sammen med det øvrige kandidatfelt kæmpe for, at uden EU er et socialt og bæredygtigt Europa muligt! Sys Hansen Bopæl: København N Fødselsår: 1948 Beskæftigelse: Folkepensionist, tidl. hortonom Da kontrarevolutionen satte ind i midten af 1980erne, den herskende ideologi blev nyliberalismen og venstrefløjen syntes at have tabt pusten, blev Enhedslisten heldigvis dannet. Og til trods - eller måske fordi for en ungdom på, det man i dag ville kalde kunstscenen, og med ufaglært arbejde: rengøring, bryggeri, kontor etc. skæg og tresserballade, Christiania og studier på Landbohøjskolen ( KU Life). Meldte jeg mig ind i Enhedslisten og opdagede, overraskende, at jeg var et 'politisk dyr'. Min selvforståelse var udenomsparlamentariker, græsrod og feminist. Men efter at være blevet valgt ind i Indre Nørrebros Bydelsråd (medlem af socialudvalget, økonomiudvalget og i en periode næstformand), opdagede jeg, at parlamentariske arbejde var inspirerende. Mine politiske hovedområder har været socialpolitik, arbejdsmarked (social dumping) og miljøpolitik. Før folkepensionen arbejdede jeg med fundraising og miljøprojekter i Agenda21 Centret Nørrebro/Miljøpunkt: implementering af energibesparelser, udvikling af grønne byrum, trafikafvikling og ikke mindst borgerinddragelse. Tidligere medlem Enhedslistens SocialpolitiskUdvalg, FagligtUdvalg, Kvindeudvalget og med stifter af Arbejdsløshedsudvalget (desværre nedlagt. Overvejer gendannelse). Pt. medlem af Kulturudvalget og InternationaltUdvalg. I 10 år har jeg beskæftiget mig med Europapolitik gennem deltagelse i EuropeanLefts (slags europæisk enhedsliste) Kongresser, seminarer, SummerUniversities. At være medlem af EU-parlamentet, har for mig at se to væsentlig funktioner: at få informationer om EU, som det vil være vanskeligt eller umuligt at få på anden måde. Og skabe kontakter og udvikle politikker for et andet Europa. Jeg mener ikke det er nok at arbejde for en udmeldelse/opløsning af EU. Der må også være en efter-eu-politik. Og helst med så mange andre lande som muligt.

8 Mikael Hertoft Bopæl: Østerbro, København Fødselsår: 1956 Beskæftigelse: Underviser i dansk for indvandrere på Kbh Sprogcenter Jeg var medlem i kampagnen mod dansk medlemskab af EF i før den første folkeafstemning. Siden har jeg været meget aktiv på i græsrodsbevægelser og på venstrefløjen på forskellig vis. Jeg har været medlem af Enhedslisten næsten fra starten. Fra arbejdede jeg med mange forskellige projekter og opgaver i Kazakhstan, Rusland, Ukraine og Kaukasus. Jeg er medlem af Udenrigsministeriets humanitære beredskab og har som sådan også været udstationeret som medarbejder for OSCE i Tjetjenien og har været valgobservatør mere end 20 gange i mange lande. Jeg taler russisk, engelsk og svensk flydende. I Enhedslisten er jeg internationalt ansvarlig i Hovedbestyrelsen og medlem af European Lefts Executive Board. Jeg sidder også i forretningsudvalget og i redaktionen på vores medlemsblad Rød+Grøn. Det er meget vigtigt at EU modstanden sikrer sig, at den er repræsenteret i EU parlamentet. Det er en talerstol og en udkigspost til hvad der foregår internationalt. Kan man en sjælden gang få vedtaget noget fornuftigt, skal man selvfølgelig ikke sige nej til det. Venstrefløjen skal sikre sig, at der er en stærk kritik af den internationale finanssvindel og samle sig til folkelig modstand mod fattigdom og økologisk krise. Folkebevægelsen er det rigtige sted at samle den brede folkelige modstand mod EU. Christian Juhl Bopæl: Silkeborg Fødselsår: 1953 Beskæftigelse: MF, tidl. formand for 3F Silkeborg Jeg har været lokal formand for SiD og 3F. Siden september 2011 har jeg været medlem af folketinget for Enhedslisten. Her er jeg arbejdsmarkedsordfører og udenrigsordfører og tilknyttet arbejdet i Nordisk Råd. Jeg har været medlem af Folkebevægelsen siden 1976 alle årene i Silkeborg-komiteen. Jeg interesserer mig især for EU og arbejdsmarkedet og ikke mindst social dumpning. Desuden for EU og den 3. verden. For mig er verden meget større end EU. Det er OK at synes om sit fædreland, men jeg hader nationalisme. Karl Marx skrev for mange år siden de klogeste ord i den forbindelse, nemlig: Arbejdere i alle lande, foren jer. Jeg er født i 1953, gift med en konsekvent EU-modstander, og vi er 5-dobbelte bedsteforældre. Alt for lidt af fritiden går i vores kolonihave. Og så tager jeg ind imellem en tur på min Nimbus. Jeg stiller mig gerne til rådighed for endnu en valgkamp for Folkebevægelsen (men ikke højere end plads nr. 4). Jeg er klar med al den kraft, energi og fantasi, jeg kan opbyde i kampen mod kapitalens EU og for et åbent, demokratisk, rødt og grønt Europa.

9

10 Mette Langdal Bopæl: Nustrup ved Vojens Fødselsår: 1958 Beskæftigelse: Lærer Parti/partiløs: Retsforbundet Gennem mange år medlem af ledelsen i Retsforbundet og en kort årrække også landsformand. Sidder i bestyrelsen for Rødding Højskole og er med-arbejderrepræsentant i skolebestyrelsen på Vamdrup Skole. Blandt mine styrker kan nævnes, at jeg udtrykker mig i korte og præcise vendinger, og under sidste valg-kamp lykkedes det mig at få temmelig meget spalteplads i de lokale medier. Jeg mener, det er vigtigt, at der bliver opstillet ganske almindelige mennesker, som folk kan identificere sig med, og desuden kan jeg bidrage til, at Folkebevægelsens liste bliver politisk bred. Var ved det seneste parlamentsvalg var jeg opstillet på Folkebevægelsens liste som nr. 20, men endte ved valget på en 6. plads. Hans Henrik Larsen Bopæl: Hørsholm Fødselsår: 1954 Beskæftigelse: Chefsergent Parti/partiløs: Partiløs (borgerlig, tidl. medlem af konservative) Arbejder til dagligt med strategisk personale planlægning for forsvaret og tidligere ansættelse i SHIRBRIG-brigaden. Forfatter. Borgerlig og tidl. medlem af Det Konservative Folkeparti. Tidl. skolebestyrelsesformand gennem en årrække. Har stemt nej siden "Statsdannelser som det tysk-romerske kejserrige og Sovjetunionen bliver så store, at afstanden mellem borgerne og beslutningstagerne bliver så lang, at der ikke længere er en forbindelse. Jeg har fra starten af haft mistanke om, at det vil gå galt med EU. Nicolai Arentz Larsen Bopæl: Brønshøj Fødselsår: 1993 Beskæftigelse: Eventkoordinatorelev Til hverdag er jeg ansat i Enhedslisten København, og Enhedslisten Landskontoret, som eventkoordinatorelev. Mit job som Eventkoordinatorelev, indebære at jeg kan have mange bolde i luften, og det er måske også sådan at jeg har det bedst. Udover at være ansat i Enhedslisten er jeg også næstformand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Igennem min tillidspost i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, ser jeg til hverdag mange

11 unge som ikke vil engagere sig i kampen mod EU. Det vil de fleste ikke fordi de ikke kan se at de kan gøre en forskel. De føler sig udelukket, magtesløse og ignoreret af samfundet. Det er efter min mening et produkt af at vi som samfund ikke får lov til at stemme om diverse EU traktater, og aftaler. Det er klart at ingen gider at engagere sig i noget de ikke har mulighed for at ændrer. Derfor syntes jeg at en vigtig del af vores kamp er oplysning til unge om at hvis de kræver forandring, bliver regeringen nød til at lytte. Udover det syntes jeg at det giver god mening at gå i dialog med de unge og fortælle dem at der findes alternativer, som både vil sikre Vores økonomi, og vores demokrati. Inger-Marie Tryde Martensen Bopæl: Studstrup, Nord for Århus - Østjylland Fødselsår: 1973 Beskæftigelse: Sagsbehandler i en A-kasse Parti/partiløs: Demokraterne Jeg har tidligere været medlem af Junibevægelsen og har været kandidat for dem de seneste 2 gange. Årsagen til min indmeldelse og mit kandidatur er, at jeg ønsker at Danmark og dermed de danske vælgere igen får indflydelse på egen hverdag. At vi kan gøre en forskel med vores stemme ved kommune, regions og folketingsvalg. Det er de helt overordnede linjer der for mig et vigtige. Et levende demokrati består kun sålænge borgerne har reel indflydelse ved åbne diskussioner og inddragelse. Desværre står den Europæiske Union ikke for dette og det gør ondt. Vi bør kunne rette ryggen og tro på vi kan uden unionsdannelse. Vi skal selvfølgelig samarbejde med andre europæiske lande og i det hele taget andre lande i verden, den handler ikke om at vi tror vi kan alt selv, men det handler om at vi kan som en selvstændig nation der eråben og samarbejder. et EFTA samarbejde/medlemsskab er værd at kigge nærmere på. Den mulighed havde jeg desværre ikke tænkt på før jeg blev medlem af folkebevægelsen, men jeg synes det kunne være et rigtig godt alternativ til den nuværende form som på alle måder har vist sig at ligge fjernt fra de ønsker mange af os har om et Demokratisk samfund med reel indflydelse. Da jeg desværre ikke har være EU-politiskaktiv siden junibevægelsen er der naturligvis mange ting jeg skal have sat mig ind i og læst op på, men sikker er jeg i min sag, det eneste rigtige er at vi melder os ud af EU og finder en anden måde at samarbejde på i Europa. Ole Nors Nielsen Bopæl: Aalborg Fødselsår: 1958 Beskæftigelse: Ansat i 3F Aalborg Jeg... - er pt..næstformand i 3f Aalborgs Transportgruppe - er valgt/ansat i 3F/SiD i 16,5 år - var formand for SID Havn og Lager i 8 år. - er medlem af 3F s hovedbestyrelse siden 2007, valgt af

12 havnearbejderne. - var frontfigur i nedkæmpelsen af tre havnedirektiver - har beskæftiget mig med EU-politik i 15 år, ikke mindst arbejdsmarkeds- og transport politik. - var kandidat på listen i 2009 og endte på en 7. plads med over 800 personlige stemmer. - er aktiv i ITF (International Transportarbejder Forbund) ETF (Europa delen af ITF) og IDC (International græsrodsbevægelse for havnearbejdere.) - er ktiv i international solidaritets arbejde. Dennis O'Brien Bopæl: Frederiksberg Fødselsår: 1982 Beskæftigelse: Murer Den vej, som EU fører Danmark og resten af Europa mod, er en vej, der har ført til enorme forringelser på velfærden og faglige rettigheder. Derudover oplever vi alle, at vores demokratiske rettigheder med stadig større hast bliver taget fra os. Jeg vil derfor gerne stille op til EU-parlamentsvalget 2014 for Folkebevægelsen mod EU. Jeg vil arbejde for, at EU-modstanden i Danmark får genoplivning og kommer endnu mere på dagsordenen i den danske EU-debat. Jeg har arbejdet for Søren Søndergaard i EU-parlamentet. Her har jeg især arbejdet med mobilisering og kampagner i Danmark i forbindelse med internationale kampagner mod EU's nedskæringsoffensiv. I kraft af dette arbejde har jeg fået en indsigt og netværk i den internationale EU-modstand. Jeg kan især bidrage med kampagne erfaring. Min vigtigste erfaring er, at vælgerne lytter til os, når vi viser alternativerne til EU's politikker. Jeg har desuden også erfaring med internationalt solidaritetsarbejde, især fra Vestsahara og Palæstina. Jeg er 31 år og er fra Frederiksberg. Jeg er aktiv i Frederiksberg komiteen, hvor jeg også er kasserer og kontaktperson. Jeg er skovarbejder og modstander af EU. Jeg er indstillet af Frederiksberg Komiteen. Brian Olsen Bopæl: Vest Himmerland i Nord Jylland. Fødselsår: 1961 Beskæftigelse: Murer Parti/partiløs: KPiD Brian Olsen født maj 1961 bor i Vest Himmerland i Nord Jylland. Gift og har fire børn er beskæftiget som murer og har arbejdet som sådan hele mit voksen liv. Har utallige gange været valgt som tillids samt sikkerhedsrepresentant på diverse byggepladser er også på min nuværende arbejdsplads valgt som tillidsrepresentant. Jeg er medlem af Kommunistisk Parti i Danmark hvor jeg udover at være en del af landsledelsen også er en del af forretningsudvalget samt EU udvalget og det faglige udvalg. jeg har et brændende ønske om EUs endeligt.da jeg i mit daglige virke kan konstaterer at sociale

13 og faglige rettigheder kynisk bliver tilside sat.lønningerne ikke bare i Danmark men i hele Europa presses ned under eksistens minimum dikteret af det kapitalistiske systems redskab EU.Det kapitalistiske system og EU har sat et total angreb ind på arbejderklassens opnåede rettigheder dette skal bremses. Derfor stiller jeg mig til rådighed som kandidat for Folkebevægelsen Mod EU til Europa parlaments valget i Også gerne som top kandidat. Louise Pedersen Bopæl: Århus Fødselsår: 1982 Beskæftigelse: Psykologisk rådgiver Mit navn er Louise Pedersen. Jeg bor i Århus, er 31 år gammel og arbejder som psykologisk uddannelsesrådgiver i kraft af min uddannelse som psykolog. Jeg har i mange år haft kampen mod EU som en mærkesag. Jeg har i en årrække siddet i landsledelsen af Ungdom mod EU, hvor EUs terrorlovgivning særligt havde vores bevågenhed. Selv er jeg meget optaget af EUs underminering af den danske model og systematiske dumping af løn- og arbejdsvilkår. Derudover har jeg lang erfaring med aktivistisk arbejde og sidder i dag blandt andet i bestyrelsen af Lejernes Landsorganisation Aarhus. Helge Rørtoft-Madsen Bopæl: Ved Præstø Fjord (hvor han bor med konen Ulla) Fødselsår: 1944 Beskæftigelse: Har været gymnasielærer og derefter sognepræst. Parti/partiløs: Partiløs (har altid været det) Folkeafstemningen i 1972 var skelsættende for mig, men jeg blev først aktiv EU-modstander i 80 erne og har været det i forbindelse med alle folkeafstemninger og parlamentsvalg lige siden. Jeg været koordinator for sagsøgerne i den 5 år lange grundlovssag om Lissabon-traktaten, der endte med Højesterets undvigende ikke-dom. Et lærestykke i hvor slemt det står til med respekten for Grundloven og demokratiet og hvor forsvindende lidt suverænitet og demokratisk politiske magt, EU-integrationen har efterladt sig. Demokratiproblemet i national og europæisk perspektiv er hovedsagen i mit modstandsengagement. For år tilbage skrev jeg en lille bog om det sammen med Kai Lemberg m.fl. og senere en pjece sammen med Hans Henningsen og Karl-Otto Meyer. I '98 afdækkede jeg EU s og europæiske kirkeorganisationers slørede religions- og kirkepolitiske tiltag i bogen Hånden i hvepsereden kirke og religion i EU?, efterfulgt af 3 andre bøger om emnet indtil og med Lissabon-traktaten. 41 års EF/EU-erfaring har lært mig, at de aktuelle økonomiske og politiske krisetegn i Europa hænger nøje sammen med den superstruktur og magtkoncentrerende integrationsproces, EFtilhængerne i -72 fortav eller benægtede ville kunne blive virkelighed. Den politiske og historiske fælde, vi blev snydt og lokket ind i dengang, skal vi ud af. Ikke kun af hensyn til lille Danmark, men til folkenes politiske selvbestemmelse i Europa. EU-parlamentsvalget 2014 er et historisk vigtigt valg med udsigt til en unionsblok i verden med USA i EU/EU i USA.

14 Thorkil Sohn Bopæl: Ulfborg Fødselsår: 1950 Beskæftigelse Selvstændig konsulent Parti/partiløs: Retsforbundet Jeg er cand. jur. 1974, herefter soldat ved Nørrejydske Artillerireg.og efterskoleforstander (Vesterdal Ungdomsskole og Husby Efterskole, begge grundtvigske). Fra 2006 selvstændig konsulent. Jeg har været formand for Ringkøbing Amts Efterskoleforening under Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og medlem af bestyrelsen for Grundtvigsk Forum (den grundtvigske landsorganisation) i en del år. For tiden er jeg bl.a. formand for menighedsrådet i Husby Sogn (medlem siden 1984). Politisk er jeg medlem af Danmarks Retsforbund og er partiets landskasserer. I sammenhæng med EU-modstanden vil jeg nævne, at jeg er medlem af bestyrelsen for Nødvendigt Forum (initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed) og var medsagsøger i den såkaldte "Grundlovssag" vedr. Lissabontraktaten samt at jeg ved tidligere EU-parlamentsvalg har været kandidat på Folkebevægelsen liste, ligesom jeg i en del år har været i ledelsen for Folkebevægelsen. Jeg interesser mig især for EU-unionens angreb på vort folkestyre og landets selvstændighed, er meget optaget af Folkebevægelsens tværpolitiske bredde og mener selv at kunne få folk i tale, som normalt stemmer på de store EU--tilhængerpartier. Karina Rohr Sørensen Bopæl: København Fødselsår: 1974 Beskæftigelse: Souschef på et forsorgshjem uden for Roskilde Parti/partiløs: KP Jeg er fra Esbjerg, bor i Kbh, er med i Brønshøj-Husum komiteen. Uddannet socialrådgiver, og arbejder som souschef på et forsorgshjem uden for Roskilde. Født 1975, medlem af Kommunistisk Parti Jeg har været kandidat ved de seneste 3 parlamentsvalg, og vil gerne være med igen. Jeg bidrager med solid viden om EU, og masser af erfaring med at diskutere EU, hvad enten det drejer sig om at stå på gaden og snakke med folk, deltage i en paneldebat, skrive EU-klummer i Arbejderen, eller sige noget i en lokalradio. Jeg interesserer mig for socialpolitik, for euroen, for kampen mod social dumping, for retten til selvbestemmelse og EU's udvikling hen imod at blive en supermagt og en superstat. Jeg glæder mig over, at det tegner til at vi skal have en afstemning om patentdomstolen samme dag som parlamentsvalget. Selvom der er andre ting jeg hellere ville stemme om, ser jeg masser af muligheder for at vi kan benytte os af dobbeltafstemningen til at skabe endnu mere debat - både om hvorfor det er en dårlig ide at sige ja til en patentdomstol hvor domme ikke kan ankes, og om hvorfor der stadigt er brug for rigtige EU modstandere i parlamentet. Kampen mod patentdomstolen ser jeg som en kamp for at viden fortsat kan deles, en kamp imod softwarepatenter, en kamp for retssikkerheden og imod at afgive mere magt til EU. Jeg har stor mulighed for fleksible arbejdstider, og regner derfor med at jeg i høj grad kan være med til at deltage i valgkampen.

15 Jean Thierry Bopæl: Bispebjerg, København NV Fødselsår: 1973 Beskæftigelse: Økonom, cand.polit., best.hverv i koop. virksomheder Det er ikke tilfældige fejl, når EU kræver voldsomme nedskæringer på velfærden, kræver brugerbetaling på uddannelser, kræver privatiseringer, blander sig i kommunernes økonomi og boligselskabernes indkøb, tillader giftstoffer, udpiner Afrika og støtter miljøødelæggelser, dyreplageri og overfiskning af alverdens have. Det er ingen tilfældig enkeltstående fejl, at EU er dybt udemokratisk. Min bedste forklaring er, at det simpelt hen er selve meningen med EU at forhindre demokrati i medlemslandene og forhindre, at befolkningerne vælger at føre en mere social eller måske endda socialistisk politik. Derfor giver det ikke mening at deltage partipolitisk i EU-parlamentet, fordi politikken er givet på forhånd i traktaten, hvis man accepterer EU-systemet. Derimod giver det utroligt god mening at deltage gennem Folkebevægelsen mod EU med det formål at komme ud af EU og at støtte afskaffelsen af EU og en udbygning af demokratiet og det velfærdssystem og samfundssystem, som befolkningens flertal til enhver tid ønsker. Derfor stiller jeg mig altid gerne til rådighed for Folkebevægelsens liste N, og derfor jeg har været med til at få Enhedslisten de rød-grønne til at fortsætte støtten til liste N i stedet for at opstille en konkurrerende liste. Jesper Truelsen Bopæl: København Ø. Fødselsår: 1974 Beskæftigelse: Programmør Parti/partiløs: Kristendemokraterne Som kristendemokrat går jeg ind for mest mulig decentralisering, og at beslutninger taes tættest muligt på borgerne og med mest mulig borgerinddragelse bl.a. via frivilligt foreningsarbejde. Jeg mener, EU og hele det EU-skabte bureaukrati står for lige præcis det modsatte, idet beslutningerne tages endnu længere væk end Christiansborg, og den enkelte borger har meget svært ved at påvirke beslutningstagerne eller komme med forslag til debat. Derfor ønsker jeg at støtte op om Folkebevægelsen og vil gerne kandidere til EU-parlamentet. Lige siden afstemningen om "EF-Pakken" i 1986, har jeg med stor interesse fulgt med i EUdebatten, og jeg har altid været EU-modstander og stemt nej, når jeg kunne. Jeg mener, det er ekstremt vigtigt, at Folkebevægelsen er repræsenteret i EU-parlamentet, så vores synspunkter kan blive hørt, samtidig med at vi på den måde kan følge med i beslutningsprocesserne og forhåbentlig arbejde sammen med ligesindede fra andre medlemslande, så vores stemme kan blive hørt. Naturligvis er målet på sigt at forlade unionen, men inden da skal synspunkterne hos de vælgere, der ikke ønsker mere union og bakker op om den brede folkelige eu-modstand, stadig repræsenteres i parlamentet, det kan forhåbentlig være med til at trække debat og beslutninger i en lidt mindre centralistisk retning, både i debatten i Parlamentet, men også i den løbende debat her i landet.

16 Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez Bopæl: Mjølnerparken, Ydre Nørrebro. Fødselsår: 1991 Beskæftigelse: Studererer ved RUC og arbejder som elevrådskonsulent i elevorganisation (LH) Det er ikke kun ungdommen der for skud, når der føres politik i dag. Vores tilkæmpede rettigheder og vilkår bliver hver dag udfordret. Det være sig vores lokale demokrati, vores indflydelse på arbejdspladsen og hvilke krav vi skal leve op til på vores uddannelser. Når vi står sammen og kæmper for bedre vilkår eller for at forsvare vores rettigheder, bliver vi trynet tilbage af kapitalejere med EU i ryggen. Det er vigtigt at vi samarbejder og kæmper sammen på tværs af grænser, men det EU der eksisterer nu er ikke svaret. Ikke blot er EU en udemokratisk institution, det er en institution der i hele sin eksistensberettigelse arbejder imod et bæredygtigt, lige og solidarisk samfund. Det kommende Europaparlamentsvalg er derfor hamrende vigtigt. Men det er ikke kun det kryds på dagen i maj, hvor det er vigtigt at kæmpe for at folk giver sin tillid til Folkebevægelsen mod EU. Kampen mod EU er hver dag, da den rammer alle aspekter af vores hverdag. Gennem mit politiske engagement som elevrådsrepræsentant siden folkeskolen, som faglig aktivist, som halv latinamerikaner og bevægelsesaktiv er EU ansigtet på alt det jeg kæmper mod. Det er enormt udemokratisk, uigennemskueligt og undergraver alle de ting som jeg vil kæmpe for.

Bud på kandidater til EU-valg 2014

Bud på kandidater til EU-valg 2014 Bud på kandidater til EU-valg 2014 Over 20 personer til rådighed som mulige kandidater for liste N ved valget til EU-parlamentet 25. maj 2014 - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27.

Læs mere

Bud på kandidater til EU-valg 2014

Bud på kandidater til EU-valg 2014 Bud på kandidater til EU-valg 2014 Over 20 personer til rådighed som mulige kandidater for liste N ved valget til EU-parlamentet 25. maj 2014 - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27.

Læs mere

KANDIDATER TIL LANDSLEDELSEN

KANDIDATER TIL LANDSLEDELSEN KANDIDATER TIL LANDSLEDELSEN Erik Bach, født 1960, Nordkysten mod EU. Gift, 2 børn og til daglig togfører. EU-parlamentskandidat 2014 for Folkebevægelsen. Før dette SF-folketingskandidat 2005 og 2007 samt

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Kandidater til landsledelsen

Kandidater til landsledelsen Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aarhus 25.-26. oktober 2014 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Kandidater til Landsledelsen

Kandidater til Landsledelsen Kandidater til Landsledelsen Præsentation af kandidater til Landsledelsen til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 29.-30. oktober 2011 på Stengård Skole i Gladsaxe Svend Erik Christensen, født 1951, Roskilde,

Læs mere

LANDSMØDE Erik Bach født 1959, Nordkysten mod EU. Gift, 2 børn og til daglig togfører. født 1951 og bosiddende i Aarhus.

LANDSMØDE Erik Bach født 1959, Nordkysten mod EU. Gift, 2 børn og til daglig togfører. født 1951 og bosiddende i Aarhus. landsledelsen -18 Kit Aastrup født 1951 og bosiddende i Aarhus. Mangeårigt medlem af Folkebevægelsen mod EU og tidligere medlem af landsledelsen. Har også for en del år siden været opstillet til EU parlamentet

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5 Martin Christensen, (årgang 1954) Århus. Medlem af KPiD. Socialrådgiver, har været aktiv i Folkebevægelsen i Århus siden 1991, nuværende medlem af Forretningsudvalget af Komitéudvalget og Komitéfonden.

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget Præsentation af kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen i Århus Svend Erik Christensen, født

Læs mere

Nej til patentdomstolen

Nej til patentdomstolen Stem nej til patentdomstolen den 25. maj 2014 Nej til patentdomstolen Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, kommer der til at gælde mange flere patenter i Danmark. Det vil skade samfundsudviklingen.

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent Sæt fokus på EU! Kære underviser EU ændrer sig grundlæggende i disse år. Den 1. maj 2004 blev unionen udvidet med 10 nye lande fra central- og østeuropa. De fleste lande er betydeligt fattigere og har

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN.

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. 1 Debatindlæg, 3. rev. udgave: IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. Nogen skal jo sige det: Frustrationen hos Enhedslisten over S + SF s reaktionære reformer er forståelig og berettiget

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Politisk beretning

Politisk beretning Politisk beretning 2011-2012 Landsledelsens politiske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 Folkebevægelsen markerer kravet om afstemning om finanspagten

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

På vej mod EU- parlamentsvalget 2014

På vej mod EU- parlamentsvalget 2014 På vej mod EU- parlamentsvalget 2014 Landsledelsens og 2014-gruppens oplæg til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 www.folkebevaegelsen.dk Indholdsfortegnelse På vej

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF 2016-2018 Nordsjælland Indblik og udsyn; jeg er af den opfattelse at man sagtens kan være stolt af at være dansk uden at være nationalistisk.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

STEM NEJ. 3. december og bevar retsforbeholdet

STEM NEJ. 3. december og bevar retsforbeholdet STEM NEJ 3. december og bevar retsforbeholdet Denne pjece er udgivet af Nødvendigt Forum, et initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed, med støtte af: Afstemningen om retsforbeholdet Et folketingsflertal

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Partiernes krise er aflyst!

Partiernes krise er aflyst! De politiske partiers rolle i politisk dagsordensfastsættelse Christoffer Green-Pedersen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.agendasetting.dk Dagsorden 1) Partiernes krise hvad består den

Læs mere

Forandringnu Demonstration29. marts 2012

Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forleden kastede jeg mig spontant ud i et regulært tigerspring tværs gennem stuen derhjemme. Jeg forsøgte at nå frem til fjernbetjeningen, inden TV- programmet

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Bliv medlem Vores generation står over for enorme udfordringer. Derfor kalder DSU nu til generationskamp. Ikke en kamp mod andre generationer men en kamp FOR vores generation. En kamp for et mere retfærdigt

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere