Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi. Dansk titel: Naturen som sundhedsfremmende? Engelsk titel: Nature as Restoration?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi. Dansk titel: Naturen som sundhedsfremmende? Engelsk titel: Nature as Restoration?"

Transkript

1 Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Filosofi Dansk titel: Naturen som sundhedsfremmende? Engelsk titel: Nature as Restoration? Navn: Berit Hvid Årskortnummer: Vejleder: Sune Frølund Eksamenstermin: Sommer 2012 Eksamensform: Skriftligt speciale Omfangskrav fra studieordningen: anslag Antal anslag i dette speciale: anslag Afleveringsdato: 7 september 2012.

2 Indholdsfortegnelse side Abstract 1. Indledning 1 2. Problemformulering 5 3. Metodeovervejelser 5 4. Naturpædagogik i dag Richard Louv s Nature Principle Moderne naturpædagogik og urban-gardening Filosofiske naturpædagogiske positioner Jean-Jacques Rousseau om læring og naturtilstand Gernot Böhme om natur som selverfaring og natur som atmosfære og Æstetik Hermann Schmitz om Leibsraum, kropsfølelse, subjekt/objekt dikotomi og atmosfærens rumlige karakter Martin Seel om naturen som det æstetiske rum, tilsynekomst og personlig eksistentiel frihed Donna J. Haraway om cyborgen og naturen som konstruktion Sammenlignelige positioner om det derude Haveterapi og stress i Danmark Behandling af data spørgeskemaer Så er der rundkreds Sammenfattende diskussion En ny naturpædagogik? Få metodekritiske tanker Konklusion Perspektivering 76

3 Abstract This thesis is an examination of the issue of whether nature has the potential to be health facilitating and restorative. Firstly, based on a theoretical approach, the thesis contains an account as well as a critique of the views on nature and man held by Jean-Jacques Rousseau, Gernot Böhme, Hermann Schmitz, Martin Seel and Donna J. Haraway. In addition, modern nature educators and their positions and principles have been included, as an illustration can be mentioned the publications by Richard Louv, the recommandations of National Health Trust movement, and the concepts of urban farming. Secondly, nature as pedagogy is investigated in a comparative framework where the choice has been to focus on horticultural therapy for primary school teachers suffering for stress, these subjects have filled in questionnaires comprising questions on their experiences of the effect of those parameters which are included in garden therapy and have provided us with their thoughts and opinions on the various parameters and their significance in relation to their recovery. The thesis falls in three main sections: the critical theoretical account of the philosophical basis of school of nature philosophers, the assessment of the questionnaires from the users of the therapeutic garden and a systematic summarizing discussion which is directed towards the overall aim of the thesis which is to clarify whether nature be said possess restorative properties and if so, what are the specific healing elements to be considered in this respect. The professional contribution from this thesis has been achieved partly in the form of a critical theoretical foundation of philosophy of nature and partly through the qualitative questionnaire survey from the therapeutic garden. These two elements have both been used as contributions towards the providing insight into the issue of whether nature is health enhancing or restorative. Both the philosophical conceptions of nature and humanity and the questionnaires are assessed on the basis of three factors: the subject`s ability of perception, bodily awareness and reflection in harmony with nature. These factors have been selected because I judge them to be supporting elements in the individual formation of experience and identity creation, and consequently also as a formative element in morality construction in the relation of the subject to the external world. The thesis is rounded off by a proposal for a new educational approach to nature as a therapeutic element.

4 The philosophical account is primarily focused on Böhme, Schmitz and Seel who all see atmosphere as well the subject s ability of perception and emotion as pivotal. Their conception of nature is inclusive and a necessity for the construction of the subject in that its essence is its own existence in a simultaneous unity with the external nature. Through Betroffenheit (affectedness) the subject has possibilities for connecting with nature and an atmosphere can be revealed or created. Leibsraum is achieved when the emotions of the subject can be perceived to be aesthetic as the ability to be sensitive and to open up to oneself can bring us into contact with nature through a union in which subject and nature become one soul. The empirical data from the therapeutic garden with nature as an educational comparative framework reveal the thoughts and conditions of the stress afflicted subjects and their opinions of nature as a form of therapy. From the questionnaires a total of twelve issues have been extracted. These are: nature as element, mindfulness, physical exercises, use of senses, personal interviews with therapist, the relationship with other stress affected subjects, the experience of care from the team, a break from everyday life, the food, the weather, the subjective experience of the body, and a change of learning locus. This thesis presents a conclusion in two parts in that the theoretical philosophical section is closest to being able to conclude that nature is health enhancing and restorative if it is accepted that physical and mental health means that the subject possesses the ability of perception, bodily awareness and reflection. The conclusion from the data from the therapeutical garden is that nature as an element in isolation cannot be restorative or facilitating. In contrast, the empirical data demonstrate that sessions with a psychotherapist, mindfulness, and getting a break from everyday concerns, the experience of caring concern and experiencing a sense of community, a change of learning locus, and a focus on the subjective experience in therapeutic space called nature are restorative and facilitating to health. The proposal which this thesis presents as a new educational approach to nature is proposed as a change in the current approach to therapeutic and learning contexts with a view to better rehabilitation. I argue that the subject s memory, pace and emotions are to be incorporated with body and perception. The new educational nature argues that the themes of perception and nature belong together just as perception and body as well as perception and emotion belong together. This knowledge can and should be exploited with at view to creating a

5 new contemporary educational nature for the benefit of the individual subject and its understanding of self.

6 1. Indledning I sin digtsamling Under Uvejret fra 1934 skriver den danske lyriker Otto Gelsted i Sommer øen en ironisk kommentar til naturen; Jeg kommer igen til min Sommerø Til Naturen, det billige skidt Og Aspen suser mig i møde Og Blitfuglen fløjter: blit, blit! (Gelsted 1934). 1 Citatet Naturen, det billige skidt blev oftest som udtalelse tillagt arkitekten og lysmesteren Poul Henningsen, når han beskrev sine egne evner for at genskabe naturens lys gennem sine PH-lamper; han mente at kunne gøre det bedre end naturen selv. Ifølge professor i samtidsteologi Niels Henrik Gregersen fra Københavns Universitet skal naturen ikke kontrolleres, men i stedet sanses som det den er: uperfekt. Han siger, at de skabninger der har sensibilitet, er mere værd end dem der ikke har det; et menneske er eksempelvis ifølge Gregersen mere værd end en sten; Det mimetiske i at forholde sig til det, der ikke er os, udvider vores menneskelighed. 2 Siden hen har vores forhold til naturen udviklet sig og fået en langt mere ophøjet position, hvor naturen er kommet på mode blandt andet indenfor gastronomi, hvor trenden trækker os tilbage til nyt, nordisk køkken med gamle danske råvarer og indenfor sundhedslære, hvor naturen er vores allesammens nye gymnastiksal og folkeskolens nye klasseværelse. Ligeledes har det længe været kendt at grønt (som i skov, strand og haver) samt blåt (som i vand) er godt for helbredet og betyder kortere rehabilitering. 3 Når livet vokser mig over hovedet og jeg trænger til en pause skal jeg UD ud i naturen. I mit soveværelse skal jeg lade op, finde søvnens hvile, rekreere, føle velvære, føle nydelse og i det hele taget slappe af fysisk såvel som psykisk. Rummet indeholder kun min seng og et mikroskopisk natbord til mobilen (jeg har teenagere, der færdes ude om aftenen). Tre nøgne, hvide vægge som 1 Fra wikipedia.org søg på Otto Gelsted. 2 Fra information.dk søg på poul Henningsen naturen det billige skidt. Citatet og Niels Henriks Gregersens holdning er fra artiklen Tigeren er nødvendig af Karen Syberg 9 marts 2004 fra artikelserien natursyn i Information.dk. 3 Fra artiklen What is the best dose of nature and green excercise for improving mental health? af Barton, J og Pretty, J fra stressforeningen.dk. I artiklen er øget selvværd og humør brugt som indikatorer på mental sundhed. Studiet (multi study anlysis) konkluderer, at de fysiske omgivelser har stor betydning for menneskers mentale velbefindende. 1

7 giver ro og enkelhed, så jeg ikke vildledes eller abstraheres til at tænke på hverdagens krav. På den fjerde væg en fotostat af naturen. Dansk bøgeskov med forsigtig morgensol og kik til uendeligheden. Naturen er min lise på 3 x 4 meter væg. Men hvad er der med den natur? Og hvorfor har vi som mennesker brug for den? Røster ville fremføre, at vi har brug for naturen som det store stille det andet noget som ikke er os selv. En natur som omfavner alt i os og som er en stor modernatur, et moderskød, hvor vi kan finde ro og trøst. Når verden presser sig på med sine krav, kan jeg trække mig tilbage til en slags oprindelig livsform, hvor jeg kan bevare min tro på at naturen er landlig, harmonisk, uforfalsket og simpel. I den optik bliver naturen et tilflugtssted eller et refugium. På den måde kan vi erkende naturens orden ved at lytte til vores indre følelse af samvittighed og se indad. Naturen får så karakter af at være fornuftig og ufejlbarlig og et sted hvor vi kan hente svar. Kulturen bliver dens modsætning som lokker os med alskens laster. Ved at aktivere samvittigheden og følge den indre stemme, bliver vi lykkelige i naturen (Arler 1997). I 1854 skrev filosoffen Henry David Thoreau om naturen ved skovsøen Walden Pond i Massachusetts og specielt om menneskets forhold til omverdenen. Han levede som forsøg to år i skoven. Allerede dengang var formålet at undersøge forholdet mellem menneske og natur; Jeg flyttede ud i skovene fordi jeg gerne ville leve bevidst, befatte mig udelukkende med livets grundlæggende kendsgerninger og se om jeg ikke kunne lære hvad det havde at lære mig, så jeg ikke når min død nærmede sig skulle opdage at jeg ikke havde levet (Thoreau 1972, s. 94), For Thoreau blev naturen eksistentiel: den nødvendige og vigtige ingrediens i livet, et sted hvor vi både kan rekreere og lære nyt. Han ville opdage, om naturen havde noget at give til ham så han mærkede følelsen af at være i live. For mere end hundrede år siden blev naturen allerede betragtet som noget godt og essentielt for mennesket og som noget vi i livet har brug for (Thoreau 1972). Via industrialisering og teknologi sker der en udvikling hvor mennesket langsomt kommer længere væk fra naturen. I denne slipstrøm mere end 150 år senere skriver journalist og forfatter Richard Louv, at vi som mennesker nu lider af Nature Deficit Disorder og at vi er kommet så langt væk fra naturen som muligt. I vores jagt på større, bedre, højere har vi glemt det oprindelige liv. Eneste mulige løsning er ifølge Louv at trække stikket ud og vende tilbage til naturen, for kun dér kan vi trække vejret frit og vende tilbage til vores oprindelige selv. Han lancerer The Nature Principle og hybrid-hjernen som skal få os tilbage til de (naturlige) rødder ved at vi opholder os i naturen og 2

8 dyrker havebrug. Hybrid-hjernen er en sammensmeltning af natur/rum/viden og teknologisk viden som eksempelvis it-kundskaber; på dette bør vi ifølge Louv fundere al uddannelse. Louv fokuserer på, at naturen skal hjælpe os til at bedre turde tage risici og opsøge farer, fordi vi på den måde udvikler os naturligt ved at få kontrol over os selv og være kreative. Især drenge med opmærksomhedsforstyrrelser skulle ifølge forskerne kunne få reduceret deres symptomer ved at opholde sig i naturen uden opsyn. I naturen kan man få sine sanser stimuleret langt bedre end ved teknologi, da teknologi ifølge Louv dræner mennesket imens naturen oplader det (Louv 2011). Skal vi alle da bare helbredes via naturen, så vi igen kan blive hele og velfungerende? Ifølge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i I givet fald er det en overvejelse værd, om naturen med hensyn til dette kan gøre en forskel for mennesket. Der kan ofte tales om stress, når kravene fra omgivelserne overstiger subjektets ressourcer. Samtidig skal der skelnes mellem på den ene side hensigtsmæssige stress-reaktioner, som er kroppens naturlige måde at klare ekstra udfordringer på og uhensigtsmæssige langvarige stressreaktioner på den anden side, som er farlige for både krop og psyke, hvis de bliver permanente. I Danmark har mennesker hver dag symptomer på stress og 1400 mennesker dør hvert år som følge af arbejdsrelateret stress. 5 I en terapihave er naturen igen på spil. Forskning fra Sverige viser, at især mennesker der er syge med depression og stress får det bedre af at opholde sig i en terapihave. 6 Ifølge Karen Wistoft, lektor i sundhedspædagogik ved DPU, udvikler børn sig kreativt, følelsesmæssigt og kognitivt hvis de gennem deres barndom har været i tæt kontakt med naturen. Dette skulle munde ud i mentalt sunde børn, der er søgende, opsøgende og udvikler en glæde ved at undersøge. Ifølge en gallup undersøgelse fra 2009 opholder børn af i dag sig halvt så meget i naturen som deres bedsteforældre gjorde. 7 Dette understøtter Louvs tanker om udviklingen af nature deficit disorder; vi er kommet længere og længere væk fra naturen og har derved måske mistet naturen som værdi som os. I Danmark er der kun beskrevet et enkelt randomiseret studie af effekten af stressbehandling. Københavns stressforskningscenter forsker lige nu i et forsøg der skal kortlægge hvilken type stressbehandling der virker bedst. Med 280 deltagere alle sygemeldte med stress samt tilknytning 4 Fra SI-folkesundhed.dk 5 Fra stressforeningen.dk 6 Fra stressforeningen.dk 7 Karen Wistoft i programmet Eksistens, P116/

9 til arbejdsmarkedet vil de med Copenhagen stress treatment project (CopeStress) tilbyde fire forskellige slags behandling af stress. I projektet indgår gruppe-, psyko-, krops-, individuel- og mindfullnessterapi, men dog ingen natur. 8 Terapihaven Nacadia i Hørsholm bedriver også haveterapi, men har endnu ikke offentliggjort noget forskning om deres tiltag. Dog starter de i 2012 et forskningsprojekt om effekten af Nacadias haveterapi sammenlignet med andre former for stressterapi. Under dette projekt Nacadia effect study (NEST) bliver haven som natur evalueret. 9 Naturens effekt på mennesker synes at mangle specifik forskning, selvom vi dog ved at terapihaver kan hele stressramte. Naturen kan øjensynligt skabe ro, forkorte rehabilitering og give os et frirum. I naturen kan man komme til sig selv, men kan naturen så også helbrede et menneske der er sygt? Med overskriften Naturen kan hele et stresset menneske tales der for, at naturen har sundhedsfremmende karakter 10. I denne haveterapi der refereres til i artiklen indgår der - sammen med ophold i naturen fysiske øvelser, samtale og mindfullness. Deres bedste reference er, at de stressramte tilkendegiver at det virker at komme i haven og at de får det bedre bagefter. Men kan vi vide med sikkerhed at det er naturen der helbreder og kun den? Denne tekst har sat sig for at se filosofisk på naturen som helbredende kraft og undersøge de parametre der indgår i en terapihave, for om muligt at kunne stadfæste hvilke elementer der rent faktisk virker helende på et mennesker der er sygemeldt med stress, og endeligt at se på om naturen via dette kan berige mennesket til at anskue sig selv på en anden, anderledes og givende måde. Dette speciale redegør for, om vi kan vide om det er naturen eller de omgivende tiltag der gør forskellen i helbredelsen af et sygt menneske. 8 Fra bispebjerghospital.dk følg stien forskning psykisk arbejdsmiljø CopeStress. 9 Fra Nacadia.dk 10 Fra artiklen Naturen kan hele et stresset menneske af Helle Lauritsen, 8 feb fra folkeskolen.dk og DLF. 4

10 2. Problemformulering Er naturen sundhedsfremmende? - Ud fra et naturfilosofisk synspunkt med en kobling mellem teori og virkelighed, undersøger specialet om naturen kan helbrede et sygt menneske. Der redegøres for filosofiske positioner om naturen på læring, atmosfære, æstetik, anti-natur og natur som åndelig dimension, hvor både natursynet og menneskesynet vurderes. Samtidig undersøges der via et kvalitativt spørgeskema, hvilken betydning seks forskellige parametre har for mennesker sygemeldt med stress. Specialet undersøger med naturfilosofien, om vi som mennesker kan forstå os selv på en anden eller anderledes måde end blot ved at installere naturen i vores liv som mere end noget kønt at se på og specialet undersøger om naturen som selvstændigt element er sundhedsfremmende og helbredende som i betydningen at gå fra at være syg til at være rask. Som afslutning præsenterer jeg mit eget bud på en ny naturpædagogik. 3. Metodeovervejelser Specialet er et litteraturstudie med vægt på den teoretiske vidensindsamling. Der indgår som supplement et kvalitativt spørgeskema i specialet. Emnet naturen og behandlingen af problemformuleringen tager udgangspunkt i en eksistentialfænomenologisk tankegang, hvor menneskets væren i verden er nøgleordet. Verden der omgiver os her naturen ses på som et grundvilkår for menneskets eksistens; at naturen er en inkorporeret del af os. At vi som mennesker både skal leve i og med naturen, afføder en del forskellige tilgange til natur- og menneskesynet. Disse positioner trækkes frem, med det formål at opnå en anden og ny forståelse af naturen en ny naturopfattelse -, om muligt at naturen kan være sundhedsfremmende og helbredende. Med dette speciale leder jeg efter en anderledes og mere berigende tilgang til naturen end blot en køn udsigt. Den teoretiskfilosofiske undersøgelse af 5

11 litteraturen samt empirien fra spørgeskemaerne udgør specialets faglige naturfilosofiske bidrag til en yderligere forståelse af konstellationen menneske/natur. Specialet er bygget op omkring fire hovedafsnit. Indledende siger jeg kort noget om udgangspunktet for specialets rationale. Derefter følger et afsnit om naturpædagogik i dag. Hovedvægten er lagt på næste naturfilosofiske afsnit, hvor jeg redegør for fem filosoffers positioner på naturen; at naturen kan opfattes som læring, som atmosfære, som æstetik, som en anti-natur eller som et åndeligt værens-rum, hvor både natur- og menneskesynet søges afdækket. Dernæst følger et afsnit, hvor jeg sammenligner andre tilgange til naturen; her haveterapi. Specialet sluttes af med en sammenfattende diskussion, og endelig giver jeg selv mit bud på en naturpædagogik. Specialet afsluttes med en konklusion. Abstract findes forrest i specialet. 4. Naturpædagogik i dag Natur kan opfattes som værende det modsatte af kultur, hvor naturen er det derude, som altid har været der og kulturen og bl.a. teknologien er det, der er skabt af mennesker. Naturen kan også opfattes som f.eks. noget ukendt der er større end mig, noget andet end mig og som noget der ikke giver mig svar. Så hvad betyder naturen for mennesket? Ved at stille dette spørgsmål, kan naturen have stor eksistentiel relevans for den enkelte. Omvendt kan naturen være en del af en socialkonstruktivistisk tankegang, hvor alt omkring os opfattes som socialt. For socialkonstruktivisterne er naturen ikke-eksisterende men social. Hvis naturen anerkendes, er den ikke skabt af mennesker. Naturen kan altså opfattes fra både subjektets og objektets position. Vi definerer ofte naturen ud fra det forhold vi som mennesker har til den: vi kan ønske at være naturmennesker som en del af vores egen selviscenesættelse eller vi tager den naturopfattelse til os, hvor naturen er stor og vild og uberørt, så vi selv kan føle os mindre end det store Andet og trygge og derved have en modsætning til vores egen identitet. Kaplan & Kaplan formulerer det således: The more primitive setting, the more people can experience solitude, tranquility, self-reliance and closeness to nature (Kaplan & Kaplan 1989: 118) og The distant, pristine, and seemingly endless 6

12 tracts of land with rock outcroppings, virgin forests, and perhaps some cool, clear streams are, in fact, for some people the only settings that can be called natural (Kaplan & Kaplan 1989: 119). 11 Natur kan helt enkelt også bare være råstof for produktion til landbruget. Vigtigt er det dog, at vi taler om naturopfattelser og ikke kun et natursyn. Førstnævnte giver plads til at mennesket reflekterer over hvad det er der møder os; sidstnævnte kan lægge en distance til den der betragter. Her leder jeg efter naturopfattelser, der kan bringe subjektet i kontakt med det derude der omgiver os. Allerede i 1620 proklamerede Francis Bacon at naturen ikke er rigtig natur, før mennesket forholder sig til den, dvs. bearbejder naturen og blotlægger naturens muligheder (Larsen 1996). Måske dette også gælder i 2012? Vi har øjensynligt forskellige natursyn afhængig af, om tilgangen til naturen for os er som landmand, æstetiker eller naturvidenskabelig forsker. Landmanden vil typisk have en pragmatisk tilgang og æstetikeren er optaget af, om naturen kan være en del af den menneskelige lykke ved at blive formet og designet eller ved at forblive uberørt og uforstyrret. Den naturvidenskabelige tilgang kan næsten have præg af at være åndelig; at vi skal acceptere den biologiske natur og ikke rette åer ud og fylde vandhuller op efter menneskets forgodtbefindende. Det individuelle natursyn og tilgangen til det kan således skabe vanskeligheder i menneskets selvforståelse. Den absolut kortsigtede nyttefunktion som Hvor må jeg tænde min grill? og Er vandet rent nok til at jeg kan bade i det? gælder for de fleste. Fælles for de fleste er vel nok, at naturen er givet en værdi og at naturen er noget der tillægges betydning 12. Spørgsmålet er så hvilken betydning? I det følgende redegør jeg for forskellige syn på og opfattelser af naturen, med henblik på en mulig værdiafklaring af selvsamme. 11 Kaplan & Kaplan refererer til ROS (Recreation Opportunity Spectrum) som undersøger og identificerer niveauer af naturen som den fremstår. 12 Fra rapporten Biodiversitet

13 4.1 Richard Louv ( ) om Nature Principle, Hybrid-Mind, Vitamin N og Nature Deficit Disorder Tidligere omtalte Richard Louv er som en af mange ude i det ærinde at koble menneske og natur. Han fremfører, at kontakten med naturen og den aktivitet det er at tilbringe tid i naturen, kan øge både den fysiske og den mentale sundhed. Alle såvel voksne som børn lider af det han kalder natur-deficit-disorder; at vi skulle have en lidelse, der gør at vi ikke er i kontakt med naturen. Ifølge Louv ikke en diagnose, men snarere en tilstand; the growing gap between children and nature (Louv 2011:3) nu tænker han videre og vil også have inkluderet voksne mennesker, hvor hans tese er, at vi kan opnå store fordele ved at være i forbindelse med naturen. Fordelene skulle være en evne til mere kreativitet, blive bedre til at opsøge faremomenter i ens liv og evne til at blive bedre til at turde tage risici. Louv taler om, at vi skal øve os i at generere menneske-energi i naturen via f.eks at tilbringe flere timer i dagslys samt være i direkte kontakt med naturen vis f.eks dyrkning af grøntsager, pasning af blomster osv. Han finder sit grundlag hos Martin Luther King, og siger, at mennesket ikke kun ønsker at overleve, men også ønsker at skabe nyt, for kun på den måde kan vi føle os i live. At skabe nyt er i Louv`s optik ensbetydende med at ændre ens syn på naturen. Han siger, at løsningen for mennesket og muligheden for at blive fri for nature deficit disorder, er at finde naturen i dagligdagen. Det kan f.eks være ved at oprette by-haver eller oprette steder i nærmiljøet hvor folk kan udfolde sig fysisk i naturen. Det kan også være en gåtur i det område jeg bor i, hvor jeg erfarer naturen omkring ved at sanse og udsøge naturoplevelser. Han stiller natur overfor teknologi og siger, at førstnævnte oplader mennesket og sidstnævnte (især computere) dræner mennesket for energi. Han siger, at teknologiudviklingen ikke kun er positiv, men efterlader os med et behov; As our lives grow more technological, media-dominated, and abstract, our hunger for a more authentic sense of personal and community identity will grow (Louv 2011: 121). Ifølge Louv stimulerer naturen vores op til 30 sanser, hvor de vigtigste er f.eks rum/retningssans, taktilsans og lugtesans. Mennesket skal tilbage til naturen og denne vendentilbage skal angribes fra flere fronter; To reverse the trends that disconnect human beings from nature, actions must be grounded in science, but also rooted in deeper earth (Louv 2011: 267). Menneske og natur skal ifølge Louv være en enhed som to faktorer der er uadskillelige dette kan ske, hvis vi oplever vores egenomsorg og vores kærlighed til os selv som en del af naturen og hvis vi som mennesker tror på, at vi har en grundlæggende ret til naturens goder. Louv siger, at denne enhed skal være en forbindelse; ( ) reconnecting to nature is one key to growing a larger 8

14 environmental movement. That reconnecting is visceral and immediately useful to many people`s lives (Louv 2011: 284) og samtidig vil mennesket via forbindelse til naturen (f.eks via restituerende by-haver i nærmiljøet) opnå den nødvendige sociale kapital; The real gift here is human/nature social capital (Louv 2011: 159). Ifølge Louv identificerer vi os selv ved at indgå i fællesskaber og personlige forhold som eksempelvis ( ) relationship with family, religion, ethnicity, community, town, state, nation (Louv 2011: 104). Samtidig siger han, at den naturlige natur der omgiver os, forbinder subjektet til dets egentlige, autentiske selv. På den ene side leder vi efter vores identitet i de mennesker vi omgiver os med og på den anden side får vi kun den bedste og mest oprindelige udgave af os selv, hvis vi forbinder os med naturen; ( ) the natural world connects people to their authentic selves (Louv 2011: 112). Hans argumentation synes altfavnende, hvorfor jeg får svært ved at erklære mig uenig. Men hvad betyder mest for subjektet, forholdet til andre eller forholdet til naturen? Louv svarer ikke på dette. Hybrid-hjernen (HybridMind) er Louvs løsning på et givent samfunds (i hans optik primært amerikanske forhold) generelle uddannelsesproblemer. Han går vidt i sin definition af, hvad natur er og siger at et liv uden natur ikke kan være et humant liv. Naturen og kun den og ikke teknologien kan gøre mennesket i stand til at være opmærksom, evne at tænke klart, være produktive og kreative; The more high-tech we become, the more nature we need (Louv 2011: 24). Naturlige omgivelser skulle skærpe vores sanser og derfor gøre os skarpe i vores intelligens og i vores evne til at forholde os til omverdenen. Naturen kan som det eneste sted, aktivere alle vores sanser på en gang, hvorfor vi skulle kunne lære optimalt. Han anklager uddannelsessystemet for at være en simpel overførsel af information, hvor læring ikke finder sted. Det er velkendt at hjernen er plastisk og at læring kan finde sted på mange af dens niveauer; han spekulerer videre i dette og siger, at der ved kontakt med og ophold i naturen kan skabes nye neuroner nye cerebrale forbindelser i hjernen; dette er dog ikke underbygget videnskabeligt. Hans reference er Kaplan & Kaplan, og han trækker frem, at deres arbejder foreslår ( ) that nature simultaneously calms and focuses the mind ( ), allowing the mind to detect patterns that it would otherwise miss (Louv 2011: 28). Disse mønstre kan være nye cerebrale forbindelser. Louv dokumenterer dog ikke sit argument med eksempelvis videnskabelig hjerneforskning, men en med en fortsat reference til Kaplan & Kaplan; ( ) a more natural environment seems to stimulate our ability to pay attention, think clearly, and be more creative ( ) (Louv 2011: 27). Han siger at ny forskning foreslår at menneskers forbindelse til naturen med en samtidig aktivering af sanserne kan forøge intelligensen, men uden 9

15 henvisning til hvilket studie der er tale om. Louv anfører dog, at med hjernens plasticitet og skabelsen af nye neuroner med Louvs ord: nature neurons giver det mening at tale om, at ophold i naturlige omgivelser giver mennesket nye cerebrale forbindelser (Louv 2011: 34). Dog foreligger der et amerikansk studie, der ser på kroppens biologiske tidsfornemmelse (det indre ur) overfor mekanisk, teknologisk tid (aftaler, deadlines). Som eksempel nævnes jetlag. Studiet 13 påviser at tid tilbragt i naturen bl.a kan styrke højre hemisfære og nedsætte irritation, rastløshed, depression, søvnløshed, muskelspændinger og hovedpine; ( ) people with less access to nature show relatively poor attention or cognitive function, poor management of major life issues, poor impulse control (Louv 2011: 64). Med hybrid-hjernen vil han kombinere naturlige og virtuelle erfaringer. Vi skal fra barnsben være fortrolige med naturen, kunne finde vej og finde glæde ved at opholde os sove, spise, elske (livet) udendørs. Samtidig kan vi ikke modsætte os udviklingen og må også finde plads til internettet i vores liv. Vi skal så at sige finde den vej, hvor der er plads til begge dele og hvor vores hjerner rummer begge tilgange. Louvs formål er at igangsætte en omfattende bevægelse, hvor mennesket skal tilbage til naturen, fordi that reconnection is visceral and immidiately useful to many people`s lives (Louv 2011: 284). Hans indsatsområder er individet og oprettelsen af by-haver. Han efterspørger at hvert enkelt individ søger at finde naturen i sig selv. For Louv betyder det, at tilbringe (mere) tid i naturen, få øje på naturfænomener man ikke tidligere har lagt mærke til og give sig selv sanseerfaringer, man tidligere har overset f.eks fuglefløjt, nattens mørke, duften af havgus eller landskabets tilstand efter regn. Disse sanseoplevelser skulle kunne inkorporeres i ens krop og give varige positive men, som både fysisk, psykisk og emotionelt vil afsætte sig spor i individet; en optagelse i krop og sjæl af et såkaldt vitamin N (som i N for natur, dvs. metaforisk). Med by-haver (suburban gardens) kan alle komme i gang med at tilbringe tid i naturen. Hans forslag er mangeartede; alt fra at dyrke grøntsager til eget bord til at oprette en sommerfuglehave. Derudover kan der plantes vækster der kan bestøve hinanden og dyrkes insekter der fremskynder den naturlige fauna. Alle mennesker på alle niveauer kan gå i gang med stort såvel som småt indenfor kunsten at holde have og via dette komme tættere på naturen og opnå de ifølge Louv ønskede fordele (Louv 2011). Hans natursyn er efter min mening ufuldstændigt og ikke dækkende nok til at få en samlet forståelse af naturen. Der er et gap imellem, at han taler om deeper earth som noget vi skal efterstæbe og 13 Louv refererer til studiet Healthy Parks, Healthy People fra Deakin University, School and Health and Social Development, Melbourne, Australia (Louv ). 10

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career.

Keywords: Coping, Sense of coherence, former elite athletes, end of career. Former elite athletes experience of the transition from their sports career to an everyday life without professional athletics. - A qualitative study based on 4 individual semi-structured interviews Author:

Læs mere

Mind full, or Mindful? Et kvalitativt casestudie af Mindfulness baseret meditation i folkeskoleregi. 1.1 Indledning... 8. 1.2 Problemformulering...

Mind full, or Mindful? Et kvalitativt casestudie af Mindfulness baseret meditation i folkeskoleregi. 1.1 Indledning... 8. 1.2 Problemformulering... Indhold FORORD... 5 DANSK RESUMÉ... 6 ABSTRACT... 7 KAPITEL 1 - INTRODUKTION... 8 1.1 Indledning... 8 1.2 Problemformulering... 10 1.3 Afgrænsning/ læsevejledning... 11 KAPITEL 2 - GENSTANDSFELTET... 13

Læs mere

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Udarbejdet af: K1 - E2013 Rasmus Stobberup, stud.nr. 45699 & Vejl.: Erik Simonsen Martin Søndergaard Carlsson, stud.nr.

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

Resumé. Et case-studie af kampkunst som behandlingsmetode. Torben Frank Petersen 1

Resumé. Et case-studie af kampkunst som behandlingsmetode. Torben Frank Petersen 1 Resumé Et case-studie af kampkunst som behandlingsmetode Der er anbragt 1 % af hele den danske befolkning i alderen 0-23 år uden for hjemmet i dag. 1 Disse unge kan ikke bo hjemme hos deres forældre af

Læs mere

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål.

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål. Inholdsfortegnelse Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål....1 Problemformulering...2 Kapitel 1. Læsevejledning...3 1.2 Videnskabsteoretisk tilgang til opgaven....4

Læs mere

HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION

HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION HELENDE ARKITEKTUR RUM OG INTERAKTION PH.D.-AFHANDLING METTE BLICHER FOLMER INSTITUT FOR ARKITEKTUR OG MEDIETEKNOLOGI AALBORG UNIVERSITET DECEMBER 2013 Vejledere: SEKTIONSLEDER MICHAEL MULLINS Arkitekt

Læs mere

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Torben Elleby og Camilla Ibsen K1. Efterårssemesteret 014 Vejleder: Patrick Blackburn Filosofi og Videnskabsteori, RUC Resumé Dette projekt omhandler

Læs mere

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004

Det mobile dilemma. En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling. Marts 2004 Det mobile dilemma En kvalitativ undersøgelse af befolkningens bekymring for mobilstråling Marts 2004 Informationscenteret for Miljø & Sundhed, marts 2004. Rapporten og den bagvedliggende undersøgelse

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Nærværende friluftsliv

Nærværende friluftsliv Nærværende friluftsliv - En observationsbaseret undersøgelse af nærværende friluftsliv som didaktisk metode og dens effekt på stressramte og hjertepatienter Skrevet af Mathilde Nygaard Blom Friluftsvejlederuddannelsen

Læs mere

PÆDAGOGENS ROLLE FOR BØRNEHAVEBØRNS MOTORISKE KUNNEN

PÆDAGOGENS ROLLE FOR BØRNEHAVEBØRNS MOTORISKE KUNNEN Bacheloropgave PÆDAGOGENS ROLLE FOR BØRNEHAVEBØRNS MOTORISKE KUNNEN I oplæringsprocessen må læreren være det spor, på hvilket vognene bevæger sig frit og selvstændigt, og hvorfra vognene blot modtager

Læs mere

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Health improvement among children and youngsters in Greenland based

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Rollespil på skærmen

Rollespil på skærmen Rollespil på skærmen En Goffman-inspireret analyse af elektronisk samhandlen og computerrollespil Kandidatspeciale i Informationsvidenskab af Hans Christian Molbech Årskortnummer 19971374 Vejleder: Finn

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Elevers oplevelse af matematik med GeoGebra under frie undervisningsrammer

Elevers oplevelse af matematik med GeoGebra under frie undervisningsrammer Elevers oplevelse af matematik med GeoGebra under frie undervisningsrammer Student s experience of mathematics with GeoGebra in a free learning environment Elisabeth Pugh Rosenkvist 20090748 Didaktik m.s.h.p.

Læs mere

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet #Selviscenesættelse - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund * 18.12.2013 Roskilde Universitet Humanistisk Bacheloruddannelse Projektopgave 1. semester Kultur & Historie Subjektivitet

Læs mere

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN?

FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 METODE 11 INTERAKTION MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 15 HVAD ER KROPPEN? FORORD 3 ABSTRACT 4 RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 PROBLEM DISKUSSION 7 UDVIKLINGEN AF DEN MODERNE COMPUTER 7 FORHOLDET MELLEM KROP OG TEKNOLOGI 8 PROBLEMSTILLING 10 METODE 11 VALG AF TEORI 11 BILLEDANALYSE 12

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Specialerække nr. 631

Specialerække nr. 631 SpecialerækkeSpecialerække nr. 631 Specialerække nr. 631 HAVEN HELBREDER En antropologisk analyse af relationerne mellem mennesker og natur i nordisk haveterapi Loa Kristine Teglgaard Christensen Kandidatspeciale

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere