Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel"

Transkript

1 Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2 OSA Informationssektion start...3 OSI Indberetning på virksomhedsniveau...4 OSI Indberetning på medarbejderniveau...6 OST Informationssektion slutrecord... OS9 Dataleverandør slutrecord...9 Side 1 af 9

2 Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA- Barsel Den samlede datastruktur ser således ud. OS1 Dataleverandør startrecord OSA Informationssektion startrecord OSI Informationsrecord 00 (mindst en; ingen øvre grænse) OST Informationssektion slutrecord OS9 Dataleverandør slutrecord OS1 Dataleverandør startrecord Indleder en forsendelse fra en dataleverandør. indhold Antal Type Placering Udfyl kar. * fra til des 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Dataleverandør startrecord (OS1) Udfyld feltet med "1". Kode for dataleverandør startrecord 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld feltet med "21" 4 SYSTEMTEKST 14 X 6 19 Ja Udfyld feltet med "PBS-OVERFØRSEL" 5 NULLER 9 N 20 2 Ja Udfyld feltet med nuller " " 6 IDENTIFIKATION 20 X 29 4 Ja Identifikation af leverancen (se ) NULLER 3 N Ja Udfyld feltet med nuller "000" DATALEVERANDØRNUMM ER N Ja Dataleverandørens CVR-nummer (se Forklarende tekst ) 9 LEVERANCEKVITTERING 1 N Ja Udfyld feltet med et nul "0" 10 NULLER 20 N 61 0 Ja Udfyld feltet med nuller " " * X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) * N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) Alle felter skal udfyldes ifølge (OS) regler og valideres af OS. 6 Hvis du er dataleverandør for mere end én betalingsafsender, så kan du udnytte dette felt til at identificere leverancen. PBS oplyser indholdet i dette felt på leverancekvitteringen som du modtager efterfølgende. Her skal dataleverandørens CVR-nummer stå. PBS benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale med dig om at udveksle data i. Side 2 af 9

3 OSA Informationssektion start Indleder en forsendelse vedr. en virksomhed. indhold Antal Type Placering Udfyl- Nr. kar. * fra til des 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Informationssektion startrecord (OSA) Udfyld feltet med "A". Forkortelse for informationssektion start 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Overførselsart (se ) 4 INFOTYPE 3 N 6 Ja 5 NULLER 23 N 9 31 Ja Udfyldes med "10" for bidrag til DA-Barsel. Skal være entydig indenfor en sektion. Udfyld feltet med nuller " " 6 DISPOSITIONSDATO 6 N 32 3 Ja Dispositionsdag, Angives med formen "DDMMÅÅ" REGISTRERINGSNUMMER 4 N 3 41 Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut KONTONUMMER 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer 9 DATALEVERANDØRNUMMER N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 10 AFSENDERNUMMER N 60 6 Ja Arbejdsgivers (afsenders) SE-nummer 11 PBS-NUMMER MODTAGER N 6 5 Ja DA Barsel - PBS nummer NULLER 5 N 5 0 Ja Udfyld felterne med nuller "00000" * X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) * N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) Alle felter skal udfyldes ifølge (OS) regler og valideres af OS. Overførselsarten er den tocifrede kode (60-69) som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være entydig indenfor en sektion. Benyt overførselsart 60 som udgangspunkt. EKSEMPEL: 3 Hvis du skal sende 2 identiske informationssektioner 3 identiske informationssektioner 4 identiske informationssektioner og så fremdeles så benyt overførselsart 60 og 61 60, 61 og 62 60, 61, 62 og 63 HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør under afsnittet "Overførselsarter". Side 3 af 9

4 OSI Indberetning på virksomhedsniveau Der leveres kun én record vedr. en virksomhed. Vedrører altid det aktuelle opkrævningskvartal. Kan valgfrit leveres som den første eller sidste informationsrecord i en leverance vedr. en virksomhed. indhold Antal Type Placering Udfyl kar. * fra til des + 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Informationsrecord 00 (OSI) Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 INFOTYPE 3 N 6 Ja Udfyldes med "10" for bidrag til DA Barsel 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja 6 SEKVENSNUMMER N 11 1 Ja ANTAL INFO RECORDS 2 N 1 19 Ja Informationsrecordtype "00" (nuller) (se Forklarende tekst ) Fortløbende nummerering af de enkelte informationsrecords (se ) Det samlede antal af informationsrecords (se ) PBSNUMMER N 20 2 Ja DA Barsel - PBS nummer Indberetningstype 5 X 2 32 Ja 10 Aktiv-medarbejder-antal X Ja 1 Indbetaling og indberetning af bidrag 2 Nulindberetning vedr. bidrag (se ) Antal aktive medarbejdere (se ) 11 CPR-NUMMER 10 X Ja Udfyldes med (se ) 12 KUNDENUMMER AFSENDER 15 X Blanke 13 KUNDENUMMER MODTAGER 15 X 66 0 Blanke 14 DA-Barsel-bidragsbeløb 12 N 1 92 Ja Udfyldes med 0 15 FORTEGN 1 X Blank 16 Bidragsperiode X Ja Angiver den bidragsperiode transaktionen vedrører. 1 PERIODE TIL X Blank 1 Lønsystem 5 X Nej Identifikation af lønsystem e.l. (se ) 19 SPECIFICERET BELØB 12 N Ja Udfyldes med 0 20 Anvend-OS 2 X Ja 00 = Fortsat anvendelse af Overførselsservice (OS) 01 = Ophør med anvendelse af OS (se ) * X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) + Ja = Skal udfyldes * N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) + Nej = Frivilligt at udfylde Bemærk: numre svarer til numre i OS standard -udgaver af 00-record. navne er tilrettet for DA- Barsel, hvor dette er relevant. 1 til og med skal altid udfyldes ifølge (OS) regler. Øvrige felter, herunder obligatoriske ( Ja i Udfyldes ) udfyldes ifølge de angivne regler for DA-Barsel. OS validerer på felt 1- samt felt DA-Barsel validerer på felt Side 4 af 9

5 5 En informationssektion skal altid indeholde mindst en informationsrecord "00". Sekvensnummeret identificerer oplysninger som vedrører samme betaling. Informationsrecords med samme sekvensnummer skal følge umiddelbart efter hinanden. 6 skal være fortløbende indenfor samme sektion Sekvensnummeret skal starte med nummer 1 må ikke springe i rækkefølgen Dette felt skal du udfylde med det samlede antal af informationsrecords. EKSEMPEL: Med en 00-record på virksomhedsniveau (som den første) og 3 på medarbejderniveau (ved indbetaling og indberetning) 9 10 Inforecordtype Sekvensnummer Antal Infotype informationsrecords OSI OSI OSI OSI HENVISNING: Se feltbeskrivelsen under Informationssektion start (OSA) felt 11. Anvendelse af værdisættet: 1 : Anvendes hvor der for det aktuelle opkrævningskvartal er ansat medarbejdere, der er omfattet af ordningen. Der fremsendes her een Indberetning på virksomhedsniveau og desuden en Indberetning på medarbejderniveau pr. omfattet medarbejder. 2 : Anvendes hvor der for det aktuelle opkrævningskvartal slet ikke er ansat medarbejdere, der er omfattet af ordningen. Hvis der er medarbejdere, der er omfattet, men er under bidragsgrænsen leveres således ikke en nulindberetning på virksomhedsniveau, men på den enkelte medarbejder. Bemærk: Der kan godt medsendes bidragsindberetninger på medarbejdere vedr. regulering til tidligere kvartaler. Med antal "aktive medarbejdere" menes det antal medarbejdere, der har været med i lønberegningerne, der har været i det pågældende kvartal/kvartaler, uanset om de er omfattet af DA- Barsel eller ej. En medarbejder tælles én gang for kvartalet uanset antallet af lønberegninger for denne betyder, at der er tale om indberetning på virksomhedsniveau. Angives som år og kvartal på formen "ÅÅÅÅ000N", hvor N kan have følgende værdier: "1" for januar kvartal 16 "2" for april kvartal "3" for juli kvartal "4" for oktober kvartal 1 20 Her kan det meddeles, hvilket lønsystem e.l. hos dataleverandøren, der har dannet data. Oplysningen tænkes anvendt ved kommunikation med dataleverandøren ved fejl i en leverance og skal være en hjælp ved fejlsøgning. Det er derfor op til dataleverandøren at afgøre, om feltet ønskes anvendt, samt indholdet af feltet. 01 betyder, at arbejdsgiveren ophører med at anvende Overførselsservice fra og med det næste opkrævningskvartal (der udsendes opkrævning fra DA-Barsel til virksomheden) Side 5 af 9

6 OSI Indberetning på medarbejderniveau Normalt leveres efter 00-record på virksomhedsniveau én record pr. omfattet medarbejer, dækkende indberetningen for det aktuelle opkrævningskvartal (dvs. indberetning af bidrag eller nulindberetning). Reguleringer Ud over indberetning for det aktuelle opkrævningskvartal, er det muligt at levere reguleringer til tidligere kvartaler. Regulering kan enten være første transaktion vedr. en medarbejder, der ikke i første omgang blev sendt indberetning for, eller en ændring vedr. en tidligere fremsendt indberetning. I det sidste tilfælde opgøres det indberettede som forskellen mellem det tidligere fremsendte og det korrekte for et kvartal. Ændringsregulering kan ske på to måder: 1. Ved at fremsende ny transaktion vedr. kvartalet, der skal reguleres for. Der indberettes positiv eller negativ regulering eller 2. Ved at indregne reguleringen for samtlige berørte kvartaler i transaktionen for det aktuelle opkrævningskvartal. indhold Antal Type Placering Udfyl kar. * fra til Des 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja Informationsrecord 00 (OSI) Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) 4 Infotype 3 N 6 Ja Udfyldes med "10" for bidrag til DA Barsel 5 INFORECORDTYPE 2 N 9 10 Ja Informationsrecordtype "00" (nuller) 6 SEKVENSNUMMER N 11 1 Ja Fortløbende nummerering af de enkelte informationsrecords ANTAL INFO RECORDS 2 N 1 19 Ja Det samlede antal af informationsrecords Betalings-modtagernummer N 20 2 Ja DA Barsel - PBS nummer AFDELINGSNUMMER 5 X 2 32 Blank 10 ATP-bidragsbeløb X Ja Bidragsbeløb til ATP for medarbejderen. Bidragsbeløb angives i øre. (se ) 11 CPR nummer 10 X Ja Medarbejder CPR nummer (se ) 12 Fornavn 15 X Nej Medarbejders fornavn (se ) 13 Efternavn 15 X 66 0 Nej Medarbejders efternavn (se ) 14 DA-Barsel-bidragsbeløb 12 N 1 92 Ja 15 Fortegn 1 X Ja 16 Bidragsperiode X Ja Det indbetalte bidragsbeløb til DA-Barsel for medarbejderen. Det indbetalte bidragsbeløb angives i øre. (se ) "+" eller blankt felt = positivt beløb eller 0 "-" = negativt beløb - skal modregnes i indbetalingen Angiver den bidragsperiode transaktionen vedrører (se ). 1 PERIODE TIL X Blank 1 Lønsystem 5 X Nej Identifikation af lønsystem 19 SPECIFICERET BELØB 12 N Ja Samme beløb, som i felt Tilmeldelseskode 2 X Ja Overenskomstmæssigt omfattet eller frivilligt tilmeldt (se ) "O" = Obligatorisk iflg. overenskomst "F" = Frivilligt * X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) + Ja = Skal udfyldes * N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) + Nej = Frivilligt at udfylde Side 6 af 9

7 1 til og med skal altid udfyldes ifølge (OS) regler. Øvrige felter, herunder obligatoriske ( Ja i Udfyldes ) udfyldes ifølge de angivne regler for DA-Barsel. OS validerer på felt 1- samt felt DA-Barsel validerer på felt Se forklaring under Indberetning på virksomhedsniveau. Se forklaring under Indberetning på virksomhedsniveau. Se forklaring under Indberetning på virksomhedsniveau. Samme betingelser for udfyldelse som for bidrag til barselsordningen, felt 14, blot her vedr. ATPbidraget. Medarbejders CPR-nr angives på formen DDMMÅÅLLLL, f.eks Det er frivilligt at udfylde feltet. Det er frivilligt at udfylde feltet. Udfyldes med 0 ved nulindberetning for medarbejder, dvs. at en lønbehandlet medarbejder er under bidragsgrænsen i kvartalet på grundlag af antallet af arbejdstimer i de omfattede lønperioder (beskæftigelse under 9 timer pr. uge). Udfyldes i øvrigt med det bidrag til DA-Barsel, der er beregnet for opkrævningskvartalet. Bemærk: Ved regulering opgøres som beskrevet i indledningen til recordbeskrivelsen. Fortegn kan være negativt ved efterfølgende regulering til en periode (se også indledning til recordbeskrivelse). Fortegnet vedrører i øvrigt alle udfyldte beløbsfelter. 16 Som Indberetning på virksomhedsniveau. 1 Som på Indberetning på virksomhedsniveau. Angiver om indberetningen vedrører en medarbejder, der er omfattet i kraft af en overenskomst eller 20 er frivilligt tilmeldt (dækker både gruppen af frivillige over 1, 16-1 og elever/lærlinge) Side af 9

8 OST Informationssektion slutrecord indhold Antal Type Placering Udfyl - Nr. kar. * fra til Des 2 RECORDTYPE 1 X 3 3 Ja 3 OVERFØRSELSART 2 N 4 5 Ja 4 INFOTYPE 3 N 6 Ja Informationssektion slutrecord (OST) Udfyld feltet med "T" for informationssektion slutrecord Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA) Udfyldes med "10" for bidrag til DA-Barsel. Skal være entydig indenfor en sektion. 5 NULLER 1 N 9 9 Ja Udfyld feltet med et nul "0" 6 ANTAL 10 N Ja BELØB 12 N Ja Antallet af informationsrecordtype "00" i denne sektion Summen af beløbene fra felt 14 for samtlige informationsrecordtype 00 i denne sektion DISPOSITIONSDATO 6 N 32 3 Ja Dispositionsdatoen (ddmmåå) for overførslerne BETALINGSAFSENDERS REGISTRERINGSNUMMER BETALINGSAFSENDERS KONTONUMMER DATALEVERANDØR NUMMER BETALINGSAFSENDER NUMMER BETALINGSMODTAGER PBSNUMMER 4 N 3 41 Ja Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut 10 N Ja Betalingsafsenders kontonummer N Ja Dataleverandørens CVR-nummer N 60 6 Ja Betalingsafsenders SE-nummer N 6 5 Ja DA-Barsel PBS-nummer FILLER 5 N 6 0 Ja Udfyld feltet med nuller "00000" * X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) * N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) Alle felter skal udfyldes ifølge (OS) regler og valideres af OS. Nr I dette felt skal du oplyse antallet af informationsrecord "00" i denne sektion. Du skal udregne nettosummen af de positive og negative beløb i denne sektion. Nettosummen er det beløb som vil blive debiteret betalingsafsenders konto. BEMÆRK: Du kan ikke hæve på betalingsmodtagers konto, så beløbet må ikke være mindre end 0 kroner. Dispositionsdatoen (ddmmåå) skal være identisk med dispositionsdatoen i informationssektionens startrecord (OSA). Dette felt skal du udfylde med betalingsmodtagers PBS-nummer eller nuller. Indholdet i feltet skal være identisk med informationssektionens startrecord (OSA). HENVISNING: Se feltbeskrivelsen for informationssektion startrecord felt 11. Side af 9

9 OS9 Dataleverandør slutrecord indhold Antal Type Placering Udfyl kar. * fra til Des Dataleverandør slutrecord B (OS9) 2 RECORDTYPE 1 N 3 3 Ja Udfyld feltet med "9" for dataleverandør slutrecord 3 KONSTANT 2 N 4 5 Ja Udfyld feltet med "29" 4 9-TALLER 14 N 6 19 Ja Udfyld feltet med 9-taller " " 5 NULLER 1 N 20 3 Ja Udfyld feltet med nuller "000000" 6 9-TALLER 14 N 3 51 Ja Udfyld feltet med 9-taller " " DATALEVERANDØR CVRNUMMER NULLER 21 N 60 0 Ja N Ja Dataleverandørens CVR-nummer Udfyld feltet med nuller " " * X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) * N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) Dataleverandørens CVR-nummer skal være identisk med dataleverandørens CVR-nummer i dataleverandør startrecord. HENVISNING: Se dataleverandør startrecord (OS1) felt. Side 9 af 9

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

InformationsService Vejledning for modtagere

InformationsService Vejledning for modtagere Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse InformationsService en kort præsentation... 4 Idé... 4 Principiel opbygning... 4 Afsender... 4 Nets... 4

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (9. udgave 01.03.2016) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Indlæsning fra BS Plus. - modulbeskrivelse

Indlæsning fra BS Plus. - modulbeskrivelse Indlæsning fra BS Plus - modulbeskrivelse Indledning Modulet Indlæsning fra BS Plus drejer sig om at håndtere virksomhedens tilbagevendende betalinger f.eks. forsikringer, abonnementer, rengøring eller

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Generelle regler for Overførselsservice

Generelle regler for Overførselsservice Generelle regler for Overførselsservice Gældende fra 1. februar 2015 1. Hvad er Overførselsservice Overførselsservice er et produkt, hvor Nets på grundlag af overførselsdata modtaget fra beløbsafsender

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 5. maj 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling Som følge af flere datamæssige ændringer, der har til formål at forbedre statistikkerne, udkommer data for januar 2010

Læs mere

Ratepensioner i Skat Nova 2015

Ratepensioner i Skat Nova 2015 Ratepensioner i Skat Nova 2015 18. maj 2016 Indhold 1 Beskrivelse felt 21 ratepension i Skat Nova 2015.8 og tidligere versioner... 2 1.1 Eksempel hvor den ene ægtefælle har virksomhed og herudover lønindkomst,

Læs mere

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start PFA Start er en forsikringspakke til elever. Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for PFA Start, som udbydes af. Vilkår for PFA Start

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5

1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5 EPOS LØN LØNSATSER FOR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5 7 DK-Barsel lovpligtig...

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Du skal udelukkende vurdere de forventede beløb. Du behøver altså ikke lave præcise beregninger, men derimod skrive dit bedste bud på tallene.

Du skal udelukkende vurdere de forventede beløb. Du behøver altså ikke lave præcise beregninger, men derimod skrive dit bedste bud på tallene. Forretningsomfang og SKATTEINDBERETNINGSPLIGT For privatkunder Stilling Navn Adresse Postnr./by Tlf./mobil CPR-nr. E-mail handler du på egne vegne? Handler oplysningerne, du giver her, om dine egne konti?

Læs mere

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for Rammeaftalen om forsikringspakke til elever af 22. november 2010

Læs mere

Notat. Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00.

Notat. Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00. BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. januar 2016 Notat Udbud af håndværkerydelser: Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00. 1. Velkomst og indledning Vil socialt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Vilkår for betalingskonti til privatkunder Gældende fra 1. november 2009 Nordea Finans Danmark A/S, CVR-nr. 89805910, København Nordea Finans Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.)

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 03/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån.

Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån. Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån. Ifølge den nye Årsregnskabslov skal finansielle forpligtelser, hvorunder langfristede lån hører, værdiansættes på følgende måde: - Ved første indregning

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Arbejdsmarkedsstyrelsen 10. kontor Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4 Transaktionsart...

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen.

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen. Udbud efter forhandling: T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2016 Side 2 af 8 Indhold Ændringer siden sidste år... 3 PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke

Læs mere

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING 8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING Den elektroniske meddelelse om og rentetilpasning af lån er et supplement til realkreditinstituttets meddelelse, som uændret fremsendes med posten. Dataoverførslen indeholder

Læs mere

Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem

Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem Januar 2010 Det nye fællesstatslige rejse- og udlægsafregningssystem, RejsUd, bliver i løbet af 2010 implementeret i de offentlige institutioner under

Læs mere

Medarbejderaftale Statoil

Medarbejderaftale Statoil Medarbejderaftale Statoil Medarbejderaftale Statoil Privat Kort og fyringsolie Med virkning fra 1. juni 2009 har du som medarbejder i Falck-koncernen i Danmark mulighed for at få glæde af ny samarbejdsaftale,

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver 1. Udfyld anmeldelsen. 2. Gem anmeldelsen og adviser lønmodtager. 3. Lønmodtager godkender og sender anmeldelsen til LG. 4. I får en kvittering

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal HVORDAN OPRETTER JEG EN BRUGER?... 2 HVORDAN LOGGER JEG PÅ, EFTER JEG HAR OPRETTET EN BRUGER?... 3 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ ET ARMBÅND?... 4 HVORDAN OPRETTER JEG AUTOMATISK

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 15. februar 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2014.0458 Landsorganisationen i Danmark for CO-industri

Læs mere

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer Import af fakturaer fra MI Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra MI skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling - Periodiske aktiviteter Indlæs integrationsfaktura.

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Halvårsrapport 2011. Barsel.dk

Halvårsrapport 2011. Barsel.dk Halvårsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 7. juni 2016 Indhold 1 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet 6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet Du kan gøre indsigelse, hvis du har mistet eller fået stjålet dit kort, og der efterfølgende er gennemført transaktioner

Læs mere