EDTA 19. årgang. NYT Nr. 2 - Juni Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDTA 19. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA"

Transkript

1 EDTA 19. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1

2 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for 2012 ved formand Willy Odgaard Christensen. I årets løb er der blevet afholdt 3 Offentlige informationsmøder om EDTA: Torsdag den 12. april kl på Hotel Villa Gulle i Nyborg. Foredragsholdere, Erik Højstrup Christensen, Skive og EDTA-læge Søren Flytlie, Vejle. Mandag den 16. april kl i Frivilligcenter Næstved. Foredragsholder, Speciallæge i alm. medicin Claus Hancke, Kgs. Lyngby. Onsdag den 18. april kl i Loungen på Lyngby Stadion, Kgs. Lyngby. Foredragsholder, Speciallæge i alm. medicin Claus Hancke, Kgs. Lyngby. Der var god tilslutning til alle møderne og de fremmødte udviste stor spørgelyst. Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder og 1 konstituerende bestyrelsesmøde. Fra Kulturstyrelsen, Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne fra puljen til almennyttige landsdækkende organisationer, fik patientforeningen et driftstilskud i 2012 på ,32 kr. Det er ca kr. mindre end det vi fik i Fra Kulturstyrelsen, Fordelingsudvalget for bladpuljen, har vi fået et distributionstilskud til EDTA-nyt. i 2013 på 4.180,91 kr. Det er ca. 500 kr. mindre end det vi fik i Et af patientforeningens formål, jfr. vedtægternes 2, er, at udbrede kendskabet til EDTAbehandlingen. For at efterleve dette, har Patientforeningens bestyrelse samt medlemmer af foreningen gennem en årrække uddelt/fremlagt materiale om EDTA, Indrykket annoncer i forskellige medier, herunder reklamespots på TV skærme i sportshaller, og afholdt offentlige informationsmøder. I 2012 besluttede bestyrelsen, at neddrosle annonceringen og i stedet bruge disse annoncekroner til afholdelse af flere offentlige informationsmøder, og satse på, at en del af møderne kan blive afholdt i landets yderområder. 2 EDTA-NYT Udgiver: Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA. Ansvarshavende: Willy Odgaard Christensen. Lay-out: Kennerh Svendsen. Forsidefoto: Lone Mølgaard, Slagelse - Oplag: eksemplarer - Tryk: Strandbygaard Grafisk, Skjern - Næste nr. udkommer september ISSN:

3 I årets løb og indtil årsskiftet har der været en naturlig afgang af medlemmer på 104, (det er 37 flere end i 2011) heraf er 11 afgået ved døden (det er 1 mere end i 2011) 54 er blevet slettet på grund af manglende kontingentbetaling (det er 16 flere end i 2011) I årets løb er der tilgået foreningen 78 nye medlemmer. (det er 35 færre end i 2011) Det samlede medlemstal var den 31. december 2012, 631.(det er 35 færre end i 2011) I 2012 blev Patientforeningens hjemmeside opdateret med nye patientberetninger, pt. har vi i alt modtaget 12 nye patientberetninger, de er alle rigtig gode og er indsat på hjemmesiden. I 2013 forventer vi, at Bogen EDTA mod åreforkalkning bliver genoptrykt og her vil de 12 nye patientberetninger også komme med. Efter at BT først på året 2013, i en større artikel, skrev om EDTA-behandling, forsøgte patientforeningen at få optaget et indslag i Radio 24/7 dokumentar om EDTA-behandling. Det fik vi afslag på. Året 2012 var også året hvor det amerikanske videnskabelige Tact-studie afsluttedes, efter at være undervejs i 10 år. Claus Hancke oplyser, at det er lykkedes at få en meget central person fra Tact-studiet til at komme til København og holde foredrag om studiet, dets historie, forsøgene på at spænde ben for det og dets resultater. Foredraget, som er offentlig, er fastlagt til lørdag den 1. juni 2013 kl Til slut vil jeg takke alle bestyrelseskolleger og bestyrelses suppleanter for jeres input og bidrag til et godt og konstruktivt samarbejde. Endvidere en stor tak til vores kasserer Kenneth Svendsen, for det store og altid perfekte arbejde du udfører for foreningen, - og det gør du helt uden beregning, det er rigtig flot, og det er vi i bestyrelsen meget taknemmelige for. Også en tak til vort medlem Erik Højstrup Christensen, for det gode konsulentarbejde, som du altid gerne udfører for foreningen, samt at du ved de offentlige møder er villig til at supplere foredragsholderen med din egen patientberetning. Der skal også rettes en tak, til alle de medlemmer der i årets løb har hjulpet bestyrelsen med afholdelse af de offentlige informationsmøder, ophængt og uddelt materiale om EDTA. Sidst men ikke mindst en stor tak til læge Claus Hancke for den hjælp han yder bestyrelsen ved besvarelse af en lang række lægelige spørgsmål. På bestyrelsens vegne Willy Odgaard Christensen 3

4 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat fra den ordinære generalforsamling Onsdag den 10. april 2013 kl på Espergærde Bibliotek, Salen, Kløvermarken 12, 3060 Espergærde. Formanden Willy Odgaard Christensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling medlemmer ud over bestyrelsen var mødt. Formanden gik herefter over til dagsordenens pkt. 1, valg af dirigent. Pkt. 1. Valg af dirigent: Erik Højstrup Christensen blev valgt uden modkandidat og takkede for valget. Herefter gav formanden ordet til dirigenten der startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold foreningens vedtægter. Herefter forespurgte dirigenten om nogen havde noget at indvende imod generalforsamlingens lovlige indvarsling, endvidere om nogen ønskede dagsordenen læst op. Der var ingen bemærkninger til generalforsamlingens lovlige indvarsling, og ingen ønskede dagsordenen læst op. Gik herefter til dagsordenens pkt. 2, formandens beretning for det forløbne år og gav formanden ordet. Pkt. 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. Willy Odgaard Christensen oplæste den omdelte beretning. Herefter efterlyste dirigenten spørgsmål og kommentarer. Beretningen godkendtes uden bemærkninger. Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab og forelæggelse af budget. Kasserer Kenneth Svendsen henviste til, at uddrag af årsrapport for 2012 samt budget for 2013 er indsat i EDTA-nyt nr. 1, Kassereren spurgte herefter om nogen ønskede regnskabet læst op, der var ingen der ønskede dette. Kasseren kommenterede regnskabets underskud med bemærkningen, at patientforeningen ikke skal give overskud, pengene skal bruges i foreningen. Regnskab og budget godkendtes uden bemærkninger. Pkt. 4 Valg til bestyrelsen for 2 år. Inger Jørgensen og Knud Hansen blev genvalgt. Pkt. 5 Valg af 2 suppleanter for 1 år: Børge Rasmussen blev godkendt som suppleant. Jvf. vedtægterne 8 stk Nyvalgt blev Torben Gudmundsson. Pkt. 6 Valg af intern revisor for 1 år: Arne Enghøj blev genvalgt. Pkt. 7 Fastsættelse af medlemskontingent for året 2013: Uændret medlemskontingent blev godkendt. Pkt. 8. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke modtaget forslag. Pkt. 9. Evt. Jan Andersen (JA)opfordrede patientforeningen til at få EDTA-lægerne til at give medlemmerne en større rabat pr. EDTA-behandling end de nuværende 50 kr. f.eks. at hæve rabatten til 100 kr. JA mente, at en rabat på 100 kr. ville skaffe patientforeningen mange flere medlemmer. Hertil en kommentar fra EHC: skal lægerne give en større rabat, vil prisen på en behandling bare stige tilsvarende. WOC svarede JA, at patientforeningen ikke kan blande sig i lægernes priser og rabatter. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takke for fremmødet og for, at generalforsamlingen blev gennemført på en saglig og god måde. Generalforsamlingen sluttede ca. kl

5 Læsernes egne sider Droppede medicinen og fik EDTA-behandling Jeg er en mand på 47 år. I november 2011 vågnede jeg en morgen og havde det rigtigt dårligt, jeg havde opkastninger og det gjorde ondt ud i begge arme. Vi (min kæreste og jeg) tog på Herlev hospital og fik at vide jeg havde fået 2 blodpropper i hjertet og blev sendt akut til rigshospitalet. Der fik jeg lavet 2 ballonudvidelser og besked på at spise en masse forskelligt medicin, hvilket jeg ikke var glad for, da man har hørt så meget dårligt om bivirkninger. Jeg gav det en chance og spiste medicinen i en måned, men blev dårlig af det. Blev deprimeret og fik nedsat sexlyst, og lysten til sex var vigtig da min kæreste og jeg havde prøvet at blive gravide i 3 år uden held desværre. Da jeg nævnte EDTA for min læge, blev han sur og ville ikke høre om det, han fokuserede meget på, at jeg skulle spise min medicin. Mod min læges anbefalinger med medicinen, fravalgte jeg at spise den og søgte i stedet en masse på internettet. Her fandt jeg EDTA og syntes at det lød spændene. Jeg var villig til at prøve alt andet end medicinen og jeg startede mine behandlinger. Jeg lagde også min kost om holdt op med at ryge. Efter 3 måneders behandling med EDTA fik vi den glædelig nyhed at min kæreste var gravid og vi er nu forældre til en dejlig pige på 3 måneder. Jeg har nu igennem 1 års behandling og uden medicin fået det meget bedre. Jeg svømmer hver dag og løber 2 gange om ugen og det kan jeg takke EDTA for. Rene Liebeck, Langdyssen 62, 2730 Herlev. Født Tlf Referat fra offentligt møde i Espergærde Onsdag den 10. april 2013 kl.18 afholdtes der offentligt møde i bibliotekssalen i Espergærde Centret. Der var stor interesse for foredraget, ca. 70 personer var mødt op. Foredragsholder læge Claus Hancke, Kgs. Lyngby, fortalte som altid, levende og forståeligt om EDTA-behandlingen mod åreforkalkning. Der blev vist plancher med tilhørende beskrivelser af, hvordan man selv kunne medvirke til at mindske åreforkalkning ved ændring af livsstil, såsom at undgå tobak, chips, og andre usunde fødevarer. Der blev stillet mange spørgsmål fra de fremmødte, og alle fik en forståelig forklaring. Mødet sluttede kl. 19,45 med stort bifald. Venlig hilsen Referent: Bent Jørgensen 5

6 TACT-studie Forkortet afsnit af den store undersøgelse i USA Foråret 2012 afsluttede det statslige National Institute of Health i USA en stor videnskabelig undersøgelse, som med statistisk sikkerhed viste positiv effekt af EDTA-behandling. I et videnskabeligt studie over 10 år på personer viste EDTA-behandling en statistisk sikker gavnlig virkning på hjertepatienter som endda havde gennemgået en blodprop i hjertet. Patienterne fik på grund af studiets design ikke en gang den optimale behandling, og fik heller ingen kostrådgivning o.s.v., men alligevel var resultatet sikkert. Studiet tilfredsstiller de højeste krav til videnskabelighed, og hovedresultatet var positivt og statistisk sikkert, idet det viste signifikant færre dødsfald, færre blodpropper i hjertet, færre blodpropper i hjernen og færre med behov for By-Pass operation eller ballonudvidelser, lige som der var færre indlæggelser på grund af angina pectoris (hjertesmerter) i EDTA-gruppen. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at der var en særdeles overbevisende effekt hos diabetikere, hvor der var 39 % færre dødsfald, blodpropper eller behov for hjertekirurgi. Hvad sikkerheden angår, så blev der givet over behandlinger uden et eneste dødsfald eller alvorlig bivirkning af behandlingen. 6

7 Offentligt møde om EDTA i Aabenraa Mandag den 15. april 2013 kl blev der afholdt offentligt møde om EDTA på Folkehjem i Aabenraa, hvor Erik Højstrup Christensen, Skive og Speciallæge i Alm. Medicin Knut Flytlie, Vejle, holdt foredrag om EDTA-behandling. Erik Højstrup Christensen indledte med at fortælle om sin egen sygeberetning, først om sin behandling i det offentlige sundhedsvæsen, der efter en årrække måtte opgive at hjælpe ham. Senere om sin behandling med EDTA, som havde hjulpet ham. Erik Højstrup Christensen besvarede spørgsmål fra de fremmødte. Flytlie gav en kort historisk oversigt af EDTA helt tilbage i 1893 og i trediverne hvor EDTA blev anvendt i Tyskland som affedtningsmiddel og anvendt i tekstilindustrien til at fjerne kalken fra vandet i forbindelse med farvning af tekstiler. Gennembruddet kom først i 1950 hvor man behandlede patienter med EDTA som var blevet blyforgiftet på en akkumulator fabrik. Ved denne behandling viste der sig en forbedring af disse patienters åreforkalknings symptomer. Der blev fortalt og vist billeder af hvorledes selve EDTA behandlingen foregår. Stoffet EDTA. er en kunstig svag aminosyre - en slags eddikesyre der udskilles i nyrer og tarm. Endvidere, at EDTA behandling også har en positiv virkning på forkalkning i de små blodkar til øjets nethinde. Flytlie oplyste også hvad EDTA behandlingen koster sammenlignet med den behandling af åreforkalkning der udføres i det etablerede sundhedsvæsen, herunder By-pass og amputation. Flytlie gav detaljerede oplysninger om docer af alle de vitaminer og mineraler det er vigtigt at indtage. Selvom der ikke var det store fremmøde forløb mødet rigtig godt, og de mange spørgsmål medførte en god og saglig dialog mellem foredragsholder og tilhørerne, og det var med til at skabe den gode stemning vi oplevede. Der var ca. 11 fremmødte. Referent: Willy Odgaard Christensen Vores behov skal opfyldes Denne artikel er fra bogen Hvad fejler du i grunden Forfatter Carsten Vagn-Hansen, Radiodoktoren Forlag Hovedland hvor bogen bl.a., kan købes Vejledende pris 269 kr. Forfatter og forlag har givet tilladelse til videregivelse af artiklen Fortsættelse af artiklen fra EDTA-nyt nr. 1, marts 2013, Vores behov skal opfyldes Der sættes en række forsvarsmekanismer i gang. Nogen regredierer - dvs. opfører sig som børn - med affektudbrud, klyngen sig til andre, magisk tænkning i retning af hvis jeg nu be r rigtig pænt, så er det hele ikke sket, og mit barn er levende igen. Nogle fornægter totalt dødsfaldet. Nogle bliver hurtigt afhængige af alkohol eller nerve- og sovemedicin. Det er også en almindelig reaktion at fornægte eller isolere sine følelser eller undertrykke dem. Det fører til en udadtil acceptabel måde at klare det hele på, og omgivelserne synes ofte, at den efterladte tager det meget fint og er meget tapper. Det er selvfølgelig meget rart for omgivelserne, men det er absolut ikke godt for den sørgende. Der går oftest meget længere tid, før den akutte krise går over, og sorgen mindskes. Det er vigtigt at hjælpe den efterladte til at give udtryk for sin sorg. Der er et sorgarbejde, der skal gøres. I gamle dage lagde man den døde i åben kiste midt i storstuen, og folk kom så der og tog afsked, mens der sad flere grædekoner omkring kisten og hylede og skreg. Det gav familien mulighed for at give åbent udtryk for deres sorg, uden at nogen tog sig særligt af det. I vore dage føler vi os utilpasse ved, at nogen giver udtryk for følelser. Sorg er blevet til en sygdom, der skal kureres med læge-sprøjter, nerve- og sovepiller, lykkepiller m.m. Det er det værste, man kan gøre. Det lægger et kemisk låg på sorgen, så den går indad og giver langvarige sindslidelser som for eksempel 7

8 angst og depression. Det er også godt for børn at opleve død og sorg tæt på. Holder man dem væk fra det, vil deres fantasi ofte give dem uhyggelige tanker. Gråd er forløsende. Den bringer en utrolig lindring og skal ikke hindres eller standses. Gråden er en del af vores psykiske forsvar, og får vi ikke grædt ordentligt ud, vil sorgen lettere blive kronisk, uforløst og belastende. Musik og sang kan være med til at forløse gråden, især de gode, gamle salmer, som fx Kirkeklokke, ej til hovedstæder og Altid frejdig. Det er en god hjælp i sorgen at vælge de rigtige salmer til begravelsen, hvis ikke den afdøde selv har gjort det. Døden skal ikke skubbes af vejen. Det er en meget god hjælp til at få realiseret sit tab at våge ved den døde og i hvert fald være i nærheden. Jeg havde et bagerægtepar som patienter, mens jeg var praktiserende læge. Da konen døde på hospitalet, tog manden hende hjem, efter de seks timer var gået, og hun blev lagt i åben kiste i deres gildestue. Der lå hun indtil begravelsen et par dage senere. Manden tændte store lys og snakkede med konen, når han da ikke sad og vågede hos hende. Venner og bekendte blev inviteret til at komme og se hende. Det var en meget smuk oplevelse, også for mig, og for manden lettede det sorgarbejdet enormt. Skolepsykolog Tove Hvid fortalte i en kronik i Politiken den 8. juni 1986 om sin far, der faldt død om i haven. Om moderen, der sagde nej til, at han skulle køres til hospitalet, og om hvordan familie og venner samledes i hjemmet og fik sagt ordentligt farvel til ham i løbet af flere dage og hjalp med iklædning og kistelægning. Børnene løb frem og tilbage og var med i det hele. Det gav, som hun skrev, en stille ro, en god og mæt sorg. På Færøerne, hvor jeg haft den glæde at passe to bygdelægers praksis i en måned hvert år i ti år, har man også en smuk måde at tage imod døden på. Man samles i den dødes hjem, og familien lægger selv i kiste, evt. med assistance fra hjemmesygeplejersken. Man graver også selv graven, og familie, venner og bekendte bakker 100 procent op om hele forløbet. Har man mistet, har man brug for empati - indfølingsevne - ikke for sympati fra andre. Man har ikke brug for overdreven trøst, der blot kan være udtryk for andres behov for at hjælpe sig selv. Man har brug for at kunne udføre sit sorgarbejde uhindret af overdreven omsorg og af bedøvende alkohol eller medicin. Man har brug for nogen, der vil gå lange ture med en uden at snakke ustandseligt. Det er godt at komme ud i naturen og se, hvordan alt lever og dør. Det er godt at have andre omkring sig, men andre kan ikke sørge for os, højst med os. Der er normalt et stort behov for at snakke, både om den døde og om sorgen. William Shakespeare har i Macbeth skrevet: Give sorrow words: the grief that does not speak whispers the o er fraught heart and bids it break. På dansk: Giv sorgen ord. Den sorg, der ikke taler, hvisker til det overbebyrdede hjerte og byder det at gå i stykker. Derfor er det en medmenneskelig pligt at lytte og være til stede, så den efterladte kan få snakket ud og komme videre i sit liv. Især når alle festlighederne med begravelse og gravøl er ovre, lister tomheden og den smertende fornemmelse af tab sig ind. Især hos mennesker, der har levet tæt sammen og måske har opgivet det meste af deres netværk. Der er brug for nogen, der fortæller dem, at der stadig er et liv derude, at der er brug for dem og noget godt i vente i form af samvær, livsglæde og aktiviteter. Begravelsen er en god hjælp til at blive klar over, at den afdøde virkelig er død. At samles med venner, bekendte og andre til begravelsen er en smuk afskedsceremoni. Her er det tilladt at græde, uden at det giver sociale problemer. Børn kan normalt sagtens deltage ved begravelser og tager ikke skade af at opleve både de voksnes og egne følelser og sorg. En begravelse er en forløsning, og den efterfølgende mindesammenkomst derfor ofte en hyggelig sammenkomst, hvor man mindes den afdøde og hans eller hendes positive egenskaber. Gravøllet var tidligere beregnet på at opmuntre de sørgende, og det er det vel endnu. For mennesker, der har svært ved at komme igennem sorgen, få den bearbejdet og komme videre i nyorienteringsfasen og med sit eget liv, kan det være en god hjælp at deltage i en sorggruppe, som der findes mange af ud over landet, i reglen arrangeret af de lokale selvhjælpsgrupper. Kræftens Bekæmpelse har også arrangeret sorggrupper, ikke mindst for børn og unge. Her kan man få lov til at vise sine følelser og finde forståelse hos andre, der er i samme situation. Det hjælper til at få sorgarbejdet gjort. Sygehuspræst ved Det Norske Radiumhospital, Steinar Ekvik, har om sorgen sagt: Sorgen er ikke en fjende eller en trussel, men en hjælper, når livet har givet os tab. Vi må møde sorgen som en ven og tage imod det, som sorgarbejdet medfører for os. Det kræver sit, men sorgarbejdet gør godt midt i smerten. Hele mennesket har brug for at gå ind i en sorg for at leve sig igennem den og komme ud i livet igen. Det handler om at gå igennem og ikke uden om det smertende. 8

9 Han siger videre: Bortgemt sorg smuldrer ikke bort i livsbagagen. Den ligger og lurer som noget, du ikke er blevet færdig med eller ikke har taget alvorligt fat på. Hvordan vi bruger vores følelser, slår ud rent sundhedsmæssigt. Alle har erfaring med, at det at bære på ting alene eller modsat at lette hjertet er knyttet til sundhed og livskvalitet. Tårer og smil er kanaler ud til livet. Det er også Steinar Ekvik, der har sagt, at vi skal være medvandrere, som den sørgende kan gå sammen med. Man skal være tilgængelig, tilbyde tid og nærvær og lade den sørgende bruge nærværet til det, han eller hun føler som godt. Sorg giver som andre kriser mulighed for udvikling, når den bliver taget alvorligt og gennemlevet. Skal vi mennesker klare os i livet og have en god bærekraft, er det vigtigt at kunne se det gode i det dårlige, det positive i det negative, det lyse i det mørke. For den sjælelige del af sundheden er det vigtigt at finde frem til en mening med livet. Det er også vigtigt at få sin egen død på plads, så den ikke kommer i vejen for livet. For mange er det vigtigt at have en tro på, at der er et liv efter dette. Det gør det lettere for dem at klare sig igennem sorgen. Digteren Rabindranath Tagore har sagt: Døden tilhører livet, som fødslen gør det. Gangen er i det at løfte foden, såvel som i at sætte den på jorden igen. Det kan i den forbindelse anbefales at læse bogen Lys bag døden af den tidligere sognepræst Kirsten Mørch-Nielsen. Raseri er også en naturlig følelse, hvis man føler sig snydt, bedraget, dårligt behandlet eller udsat for uretfærdighed. Det bedste er at få snakket ud med den, der er årsagen til ens raseri, men kan man ikke det, må man få raset ud på en anden måde. Man kan for eksempel hugge brænde, løbe, smide med sten på en mark, løbe op og ned ad trapper eller arbejde sig ud af arrigskaben. Ellers går den indad og skader både en selv og andre. Hvis man i gamle dage havde bekymringer og andre livsproblemer, så snakkede man med familien, med sine gode venner eller præsten. I dag vil vi ikke belaste vores nærmeste med vores problemer. Vi går til lægen, socialrådgiveren, psykiater eller psykolog og risikerer, at der bliver lagt låg på problemerne med nervemedicin. Men det er en myte, at vi ligger andre til last ved at bede dem om hjælp. Det er stik modsat: Vi giver dem en gave ved at vise dem tillid og bede dem om hjælp. Vi viser dem, at de er værdifulde mennesker, og at vi har brug for dem. Et af de bedste midler til at give livsglæde, selvværd og sundhed er at få lov til at hjælpe andre. Mange ældre forskønner deres livsaften ved at hjælpe andre frivilligt. Vi skal være der for hinanden, når det kniber, og styrke hinandens bærekraft. Vi har alle brug for, at der er brug for os. Taknemmelighed er også en god følelse og med til at fokusere på det gode i livet og til at bevare et godt forhold til andre. Har man ikke lært at sige tak, vil man ofte blive betragtet som utaknemmelig, og det er en negativ opfattelse. Man må ikke tage noget som en selvfølge. Vi har alle meget at være taknemlige for. Følelsen af glæde skal vi heller ikke gemme i os selv. Vi skal vise vores glæde til andre, dele den med dem. Vi skal danse og synge og være ligeglade med, om nogen synes, vi er tossede. Vi skal smitte hinanden med glæden, og dermed forstærker vi også vores egen glæde. Vores ansigtsudtryk sender signaler til den del af hjernen, hvor vores følelser sidder. Har du en dårlig og glædesløs dag, hvor alt går dig imod, kan du blot ved med dine ansigtsmuskler at trække mundvigene helt ud til siden få smilet og humøret frem igen. Kosten - maden - ernæringen Den danske kost har ændret sig betydeligt i det sidste halve århundrede, og ikke til det bedre. Før i tiden spiste man meget mere grød af fuldkorn, og meget mere grønt og frugt, som man ofte selv avlede, og som var gødet på naturlig vis med møg fra stalden. Der blev som regel serveret flere retter, og desserten var ofte en bærgrød med masser af naturlige antioxidanter, især i de sorte og mørke bær. Man spiste også meget mere fisk og fik derved mange vigtige næringsstoffer som selen, jod, andre mineraler samt omega-3 fedtsyrer. I dag spiser vi ensidigt, med fastfood og junkfood, og ødelægger maden med stegning, mikrobølger og overkogning, så den bliver til smat. Man ødelægger smagen, vitaminerne og de enzymer, vi skal bruge til at fordøje vores mad med. Hvor man med tidligere tiders sunde kost og friske råvarer kunne få alt det, som kroppen og sindet har 9

10 brug for, er det i dag nødvendigt at tage kosttilskud. Mange unge får hverken frugt eller grønt hver dag og får derved ikke de nødvendige næringsstoffer. Da grønt og frugt er de vigtigste kilder til kalk, truer knogleskørhed i fremtiden. Fødevarerne har generelt ikke samme kvalitet, når de er blevet transporteret langt og har ligget for længe, og vi er belastede af skadelige kemiske stoffer, stress og kroniske sygdomme, hvilket øger behovet for vigtige næringsstoffer så markant, at vi ikke blot kan dække det ved at spise en sund og varieret kost. Vi fordøjer ikke vores mad ordentligt, fordi mange mangler mavesyre på grund af alderen og indtagelse af syrebindende og syrestandsende lægemidler, hvilket også fører til manglende evne til at dræbe madens skadelige bakterier og til at påvirke mineralerne i kosten, så de bliver let optagelige. Vi kan heller ikke optage B12-vitamin uden at danne nok mavesyre. Der er ingen tvivl om, at de fleste sygdomme i dag har en sammenhæng med en dårlig kost, en dårlig fordøjelse og tarmfunktion, og at resterne af føden bliver for længe i tyktarmen. Læs mere om dette i min bog Maven din bedste ven. For at bevare sundheden og opretholde vores fulde funktion har vi brug for en tilstrækkelig mængde af alle nødvendige mikro- og makro-næringsstoffer, både til at reparere og nydanne celler og systemer, og for at danne den nødvendige energi til at opretholde organismen. Det er min erfaring som læge gennem snart 45 år, at problemer med kosten, fordøjelsen og tarmfunktionen er grundlæggende årsager til mindst to tredjedele af alle sygdomme og funktions-forstyrrelser. Maven er vores bedste ven og sin egen hjerne med selvstændig funktion, næsten uafhængig af vores hjerne oppe i hovedet, bortset fra at den med hjælp fra mavehjernen også skal forsynes med de vigtige næringsstoffer. Fordøjelsen starter i munden med tilblanding af enzymer, tygning og findeling af maden, hvor tænderne har en vigtig funktion. Dernæst har vi brug for rigelig mavesyre for sammen med pepsin at nedbryde proteiner og forberede mineraler og vitaminer til senere optagelse gennem tarmslimhinden. I tyndtarmen har vi brug for enzymer til den videre nedbrydning, og bugspyt, galde samt enzymer fra (rå-)kosten medvirker til dette. Det gør probiotika i høj grad også, især mælkesyrebakterier af forskellige slags. Råkost og surmælk er gode hjælpere, ikke mindst for tyktarmen, hvor fermentering skal afslutte udnyttelsen af kosten, og udtømmelsen skal være regelmæssig, så vi ikke forgiftes af gasser fra gammel afføring. Vi mennesker er meget forskellige og har forskellige behov. Både genetiske og funktionsmæssige. Hårdt arbejde kræver næringsstoffer, også hjernearbejde, og det gør sygdom og udefrakommende kemiske og fysiske påvirkninger også. Mange af de lægemidler, vi bliver behandlet med i dag, medfører tab af næringsstoffer, som skal erstattes. Vi skal desuden have kapacitet til udrensning af skadelige kemiske stoffer gennem leveren, nyrerne og huden. Det kræver også de rigtige stoffer, som naturen er rig på, blandt andet i form af urter, alger som Chlorella og ikke mindst rigeligt af vandmolekyler. Har det gode vand ikke været kogt, er vandmolekylerne forsynet med ekstra elektroner fra solen, som de kan aflevere til cellernes kraftværker - mitokondrierne. Oxidation betyder iltning eller forharskning. Oxidation på celleplanet i kroppen kan til en vis grad sammenlignes med jern, der ruster. Det er en elektrokemisk reaktion, som medfører skader, der kan resultere i svækkede og syge celler samt skader på de vigtige proteiner, der udgør cellens arvemasse og styrer cellens funktion - vores DNA. Resultatet kan blive svækkelse af cellen eller omdannelse af den til en kræftcelle, evt. celledød. Alt det, der hæmmer oxidationen, kaldes antioxidanter. Ved omsætningen af ilt i kroppen dannes der hele tiden frie radikaler, dvs. iltmolekyler, hvor en af elektronerne, der forekommer parvis, er trukket ud af iltmolekylet under en kemisk reaktion. Et iltmolekyle med en uparret elektron bliver til et frit radikal. Derfor må iltmolekylet stjæle en anden elektron for igen at blive komplet. Det gør det ved at stjæle elektronen fra andre molekyler i de nære omgivelser, fx fra cellernes kraftværker (mitokondrierne), DNA, fedt og proteiner i cellevægge og blodet. Når molekyler får stjålet elektroner, kan de enten gå til grunde eller selv blive til frie radikaler. Men der kan sættes en farlig kædereaktion i gang med en kaskade af skader. Antioxidanterne afbryder de frie radikalers kædereaktion. De frie radikaler angriber alt i kroppen, både uden for og inden i cellerne. Fx angribes proteiner, cellemembraner og fedtstoffer i blodet og fedtsyrerne på cellernes overflade, så de bliver oxiderede - forharskede - og cellen svækkes. De angriber bl.a. også LDL-kolesterol og forharsker det ved lipidperoxidering, og det sætter sig så inden i pulsårerne som åreforkalkning, da koleste-roloxider er giftige. Oxideres - forharskes - LDL-kolesterol ikke, skader det ikke, men returnerer til leveren. Det er meget 10

11 gavnligt for opretholdelsen af pulsårernes sundhed, og LDL er materialet, vi danner hormoner ud fra. Fedtvæv er særlig udsat for oxidering. Det kan ses i hele kroppen og i hjernen samt på huden, der bliver tør, ældet, rynket eller ramt af kræftsvulster. De frie radikaler angriber altså også cellernes DNA - de styrende æggehvidestoffer i cellen, arvemassen - og gør det ligesom mølædt. Cellerne har en række enzymer, som hele tiden arbejder på at reparere DNA og opretholde cellens sundhed. Mineralerne selen, zink, kobber og mangan indgår i disse enzymer. Skades DNA, ændrer det struktur, muterer og kan fx blive til kræft-dna. Stråling øger fx mængden af frie radikaler, også solstråling, hvil-ket medfører mutationer, og det kan resultere i hudkræft, fx modermærkekræft. I vores celler har generne stor betydning. Vi har alle dårlige gener og muligt sygdomsfremkaldende gener, men ingen af dem fungerer, hvis de ikke bliver aktiveret, hvilket sker fra cellemembranen i cellevæggen, der modtager signaler fra omgivelserne, fra andre celler og fra sindet gennem hjernen. Heller ikke virus fungerer, hvis det ikke bliver slået til - turned. on. Antioxidanter Antioxidanter modvirker de skadelige virkninger af de frie iltradikaler og er med til at opretholde cellernes og kroppens sundhed. De frie radikaler angriber hellere antioxidanterne end de stoffer, antioxidanterne beskytter. Herved bliver antioxidanterne til svage prooxidanter, der så bliver genopfrisket til antioxidanter af de andre antioxidanter i antioxidantnetværket. Aldring eller ældning kan fremmes ved mangel på antioxidanter. Behovet for antioxidanter stiger stærkt med udsættelsen for fremmede kemiske stoffer, fx for tobaksrygning, for nogle af de kemiske stoffer, der bruges på danske arbejdspladser, eller for alle mulige tilsætningsstoffer i vores mad, eller for lægemidler. Man har beregnet, at hver celle i kroppen dagligt udsættes for cirka angreb fra frie radikaler, med skader på især cellernes gener. Alderen forværrer denne tendens. Ældre har fx ni gange så ofte mutationer i cellerne som spædbørn. Ved nærmest alle sygdomme spiller de skadelige frie radikaler en meget stor rolle. Man skal ikke se på antioxidanter som enkeltstoffer, men snarere som samarbejdende spillere på et hold eller som enkeltinstrumenter i et orkester. Det er en rigtig god sammenligning, for der er flere forskellige antioxidanter, der virker på forskellig måde og forstærker hinandens virkning betydeligt. Man kalder det synergi. Man kan derfor opnå et godt resultat med mindre doser af mange af de enkelte antioxidanter. Fortsættes i næste nr. af EDTA-NYT Rabatordning til EDTA-Patientforeningens medlemmer Der er indgået aftale med nedennævnte lægeklinikker, at de giver rabat til patienter der modtager EDTA-behandling og som er medlem af EDTA-Patientforeningen Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin Irene Hage Praktiserende læge Ole Købke Praktiserende læge Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Aa. Winther Nielsen Speciallæge i Alm. Medicin Hovedgaden 41, Hørsholm Tlf Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. Tlf Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin Gludsmindevej 39, 7100 Vejle Tlf Villy Lade Aps Speciallæge i Alm. Medicin Nørregade 18 E, 9800 Hjørring Tlf Intravenøs-behandlingerne foregår tirsdage og fredage 11

12 EDTA patientforeningen K. Svendsen Odensevej Næstved Returneres ved varig adresseændring Bestyrelse: Formand: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg - Tlf Mobil: Næstformand: Svend Aage Nielsen Rømersvej 2, Kielstrup, 9500 Hobro. Tlf Bent Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Inger Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde Tlf Knud Hansen Rytterkær 8, Herringløse, 4000 Roskilde Tlf Suppleanter: Børge Rasmussen Adelgade 102, 8660 Skabderborg Tlf Torben Gudmundsson Lyngby Hovedgade 64, 2. th., 2800 Kgs. Lyngby Tlf Personer, der er tilknytet Patientforeningen, med særlige opgaver: Kasserer: Kenneth Svendsen Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf EDTA-Patientforeningen Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Hjemmeside: Patienttelefon: Patientforeningens repræsentanter i regionerne: Region Hovedstaden 1. Bent Jørgensen (bestyrelsesmedlem) Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Region Sjælland: 1. Inger Jørgensen (bestyrelsesmedlem) Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Region Syddanmark: 1. Willy Odgaard (bestyrelsesmedlem) Herman Bangs Vej 3, Skanderborg Tlf Henning Grube Andersen Fåborgvej V. Skerninge - Tlf Region Midtjylland: 1. Erik Bøndergaard Solbakkevej 1, 7480 Vildbjerg - Tlf Region Nordjylland: 1. Bente Svarre Bødkersmindevej 7, Thorning Kjellerup Tlf Erik Højstrup Christensen Konsulent i særlige anliggender Bakkevej 36, Dommerby, 7840 Højslev Tlf

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Se også side 6, 7, 8 og 9 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 16. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2010 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 4 - November 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 4 - November 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 4 - November 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Glædelig Jul 2013 Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer, EDTA-lægerne og øvrige

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 18. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2012 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat Af den

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Magnesium. Connie s Guide:

Magnesium. Connie s Guide: Connie s Guide: Magnesium Magnesium er et mineral, som indgår i mange hundrede processer i kroppen. Især har det stor betydning for nerver og muskler. Magnesiummangel er et udbredt problem i den vestlige

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 2 - Juni 2011. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 2 - Juni 2011. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 17. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2011 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 EDTA af Ole Købke andet og mere end behandling af åreforkalkning Det er efterhånden

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Mad og følelser Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Elisabeth Balslev Mad og følelser blot en brugsbog HOVEDLAND Mad og følelser 2003 Elisabeth Balslev og Forlaget Hovedland

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 13. årgang NYT Nr. 2 - juni 2007 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat med henvisning

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium

Seksualitet og kronisk syg. Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Seksualitet og kronisk syg Sygdom kan skabe stor afstand, når der er allermest brug for nærhed

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 4 - December 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 4 - December 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 4 - December 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Glædelig Jul Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne takke EDTA-læger, der har

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere