Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-1"

Transkript

1 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej Hørsholm Telefon: Telefax: Teknisk Notat Ny Viden

2 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej Hørsholm Telefon: Telefax: Titel Ny Viden Journal nr. RL 19/08 Sagsnr. A Vores ref. Rekvirent Rekvirentens ref. JEL/BP/ilk Miljøstyrelsen Strandgade København K Jørgen Jakobsen DELTA, 28. august 2008 Jens E. Laursen

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Afgrænsning Tidsskrifter Journal of the Acoustical Society of America (JASA) Applied Acoustics Journal of Low-Frequency Noise, Vibration and Active Control Noise Control Engineering Journal Acta Acustica Kongresser Euronoise Inter-Noise International Conference on Noise as a Health Problem Forum Acusticum Baltic-Nordic Acoustics Meeting Low Frequency Noise and Vibration and its Control Wind Turbine Noise Bilag Links til tidsskrifters hjemmesider...16

4 1. Baggrund og formål Miljøstyrelsen har ønsket, at en del af Referencelaboratoriets aktiviteter i 2008 skulle være at formidle ny viden til Miljøstyrelsen. Referencelaboratoriet har gennemgået tidsskrifter og overvåget årets kongresser for at identificere ny viden af betydning for måling og administration af ekstern støj. Det er intensionen, at notatet skal udsendes to gange om året. Søgningen i tidsskrifter er afsluttet i juni Indholdsfortegnelser for de valgte tidsskrifter findes på de respektive hjemmesider på Internettet. Links til disse hjemmesider er angivet Bilag Afgrænsning Valg af emner og vægtning af stoffet er rettet mod Miljøstyrelsens sagsbehandlere. 3. Tidsskrifter 3.1 Journal of the Acoustical Society of America (JASA) Årgang 2007: Vol. 121, No. 6, Jun. + Vol 122, no.1-6, Jul.-Dec. Årgang 2008: Vol. 123, No. 1-6, Jan.-Jun. Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikler er udvalgt: Effect of background noise levels on community annoyance from aircraft noise Vol. 123, No. 2, pp , Changwoo Lim, Jaehwan Kim, Jiyoung Hong, and Soogab Leea En undersøgelse af flystøj på 20 steder omkring to lufthavne i Korea blev udført for at finde baggrundsstøjens indflydelse på dosis-respons (forholdet mellem støjniveau og genevirkning). Interviewundersøgelser i boliger inden for 100 meter radius fra målestederne viste, at genevirkningen - ikke overraskende - var størst i områder med den laveste baggrundsstøj. 4

5 Evaluating noise in social context: The effect of procedural unfairness on noise annoyance judgments Vol. 122, No. 6, pp , Eveline Maris, Pieter J. Stallen, Riel Vermunt, and Herman Steensma Forfatterne konstaterer, at dosis-respons kurver typisk enten over- eller underestimerer den faktiske geneoplevelse hos bestemte grupper af personer. Det hævdes i artiklen, at disse kollektive afvigelser kan forklares ud fra en samfunds-psykologisk vinkel. Folk associerer den lyd, som de hører, med lydens årsag. Menneskeskabte lyde er derfor mere end selve eksponeringen; den indeholder også en social oplevelse af typen DU eksponerer MIG. Geneoplevelsen påvirkes af forholdet til støjkilden og de øvrige omstændigheder (fx offentlig omtale, beslutningsprocesser m.m.). Forfatterne har i denne artikel bygget videre på resultater, som er beskrevet i en tidligere artikel (JASA Vol ). Artiklen, som er resumeret i Ny Viden 2007, omhandlede den sociale/samfundsmæssige rolle i geneoplevelsen af støjeksponeringen, og om medindflydelse på støjmæssige foranstaltninger indvirkede på geneoplevelsen af støjeksponeringen. I undersøgelsen indgik 117 forsøgspersoner, hvoraf en gruppe blev instrueret med en fair procedure og en anden gruppe med en neutral procedure. Gruppen, som troede, at de havde kunnet påvirke valget af baggrundsstøjeksemplet, var mindst generede af baggrundsstøjen. I nærværende artikel undersøges virkningen af den neutrale procedure og den unfair procedure. Der er anvendt 90 forsøgspersoner, hvoraf en del bliver lovet, at de kan lytte til én ud af 3 lyde efter eget valg (fuglesang, radio eller flystøj). Den anden del får blot at vide, at de skal lytte til flystøj. Begge grupper får imidlertid kun flystøj afspillet. De sættes til at løse en opgave, og baggrundsstøjniveauet sættes til henholdsvis 50 db(a) og 70 db(a). Genevirkningen af baggrundsstøjen ved den unfair procedure var markant højere end ved den neutrale procedure. Forfatterne konkluderer, at unfairness effekten er markant og samtidig uafhængig af lydtrykniveauet. Forfatterne beskriver herefter konsekvenser i forhold til teori og praksis. Effects of social, demographical and behavioral factors on the sound level evaluation in urban open spaces Vol. 123, No. 2, pp Lei Yu and Jian Kanga Forfatterne undersøger den subjektive opfattelse af lydniveauet på offentlige pladser. De gennemgår først de centrale parametre: sociale, demografiske adfærdsmæssige faktorer såvel som langtidsstøjeksponeringer. Undersøgelsen omhandler 19 åbne pladser i byer i Europa og Kina. I alt personer, der jævnligt benyttede pladserne, medvirkede i undersøgelsen og i alle disse personers bolig blev baggrundsstøjen målt. Resultaterne viser ikke nogen signifikant afhængighed af alder, køn, beskæftigelse eller uddannelse. Heller ikke adfærdsmæssige faktorer som at bære høretelefoner, læse/skrive-aktiviteter eller aktiviteter, når man bevæger sig, har 5

6 betydning for evaluering af støjniveauet på pladserne. Derimod har de adfærdsmæssige faktorer visuelt/auralt og i mindre grad støjniveauet i personernes hjem en stor betydning for evalueringen af støjen på pladserne. Der var store variationer mellem de udvalgte offentlige pladser, og det anbefales at foretage en opdeling i kategorier, hvis der skal opstilles modeller til forudsigelse af disse faktorers indflydelse. The acoustic and visual factors influencing the construction of tranquil space in urban and rural environments tranquil spaces-quiet places? Vol 123, No. 3 pp Robert Pheasant, Kirill Horoshenkov and Greg Watts Forfatterne finder det paradoksalt, at der i dagligdagen generelt er mindre tid til ro og eftertanke på trods af teknologiske landvindinger inden for kommunikation og transport. De konstaterer, at der mangler værktøjer til at kunne evaluere ro og har derfor foretaget en undersøgelse, der involverer 44 forsøgspersoner, der vurderer udvalgte stille steders ro og loudness. Stedets ro beskrives i denne sammenhæng som: Hvor stille, fredfyldt og attraktivt er stedet, når man vil tage en pause fra hverdagen. To vigtige parametre er loudness og L max. Det vises, at en høj grad af ro sikres ved kun at have naturlige omgivelser, og at der for den menneskeskabte støj gælder: L Amax < 42 db eller L Aeq < 55 db. 3.2 Applied Acoustics Årgang 2007: Vol. 68, No August-December. Årgang 2008: Vol. 69, No. 1-7 January-July. Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikler er udvalgt: Sound propagation in forests: A comparison of experimental results and values predicted by the Nord2000 model Vol. 69, No. 7, pp A.I. Tarrero, M.A. Martín, J. González, M. Machimbarrena, F. Jacobsen. Artiklen beskriver en række målinger af lydudbredelse fra en B&K lydkilde gennem skov i afstande op til 80 m. Der er målt på forskellige typer skov med forskellig tæthed og stammetykkelse, og der er målt på både løvfældende og stedsegrøn skov. Til sammenligning er der også målt i tilfælde uden skov. Resultatet af målingerne er sammenlignet med beregninger efter Nord2000-metoden. Sammenligningen viser, at det terrændyk i mellemfrekvensområdet, som skyldes lydens refleksion fra skovbunden, i de fleste tilfælde er rimeligt prædikteret af Nord2000. Sammenligningen viser 6

7 også, at den ekstra dæmpning fra skoven, som kan forventes ved højere frekvenser ved udbredelse gennem tæt skov, kun ses i meget beskedent omfang både i målinger og beregninger, hvilket skyldes, at der i alle tilfælde er tale om skov med beskeden tæthed. I nogle tilfælde ses en vis overensstemmelse i højfrekvensområdet; i andre tilfælde er overensstemmelsen dårlig, men dog bedre end hvis beregningerne sammenlignes med målinger uden skov. Et af problemerne i målingerne er, at de meteorologiske forhold ikke er blevet målt, og det er derfor ikke muligt at afgøre, om de ekstra dæmpninger, der er blevet observeret ved høje frekvenser, i stedet skyldes de meteorologiske forhold. Omvendt kan det konkluderes, at i tilfælde med tynd skov og relativt korte afstande er målinger og beregninger med Nord2000 enige om, at udbredelsesdæmpningen ud over terrændykket er uden betydning. Annoyance and self-reported sleep disturbances due to structurally radiated noise from railway tunnels. Volume 68, Issue 9, Pages Gunn Marit Aasvang, Bo Engdahl, Karin Rothschild Artiklen beskriver en undersøgelse af gene og søvnforstyrrelser i boliger forårsaget af strukturbåren støj fra tog i tunneller. Undersøgelsen omfattede 521 boliger i Norge, hvor en person over 18 år fra hver bolig skulle udfylde et tilsendt spørgeskema, og 313 personer besvarede spørgeskemaet. Kun boliger uden sigt til jernbanen blev taget med i undersøgelsen. Skemaet havde spørgsmål om gene fra støj og fra vibrationer, søvnkvalitet og socio-demografiske variabler (arbejde, uddannelse, indtægt, osv.). Støjen i boligerne blev udtrykt ved det statistiske maksimumsniveau L A5, som er den værdi maksimalniveauet L pafmax overskrider i 5 % af tiden. L A5 blev bestemt ved beregning med en formel baseret på afstanden mellem tunnel og bolig og med korrektioner for typen af tunnel, jernbanespor, jord, bolig og gulv. Svarmulighederne vedrørende gene var: ikke generet, lettere generet, moderat generet, meget generet eller ekstremt generet. På basis af disse svar blev der lavet dosis-responskurver for sammenhængen mellem L pafmax (L A5 ) og henholdsvis lettere eller mere generet og moderat eller mere end moderat generet. Svarmulighederne ved søvnforstyrrelser var tilkendegivelse af problemer med at falde i søvn på grund af støjen fra jernbanetunnelen eller vækning på grund af støjen. Undersøgelsen viste en klar sammenhæng mellem L pafmax og subjektive reaktioner på støjen i form af gene og selv-rapporterede søvnforstyrrelser. Undersøgelsen viste forøget gene med stigende antal fragttog pr. dag og med stigende grad af lydisolation af boligen. I det forekommende område af L pafmax fra db udtrykte 25 % gene. Hovedparten af disse havde en lettere eller moderat gene, mens meget få havde en større gene end moderat. Problemer med at falde i søvn eller med vækning var henholdsvis 3 % og 4 %. Ved den eksisterende grænseværdi i boliger i Norge, som er L pafmax = 32 db, viste undersøgelsen, at 20 % er lettere eller mere generet, mens 4 % er moderat eller mere end moderat generet. 7

8 Under 32 db angav meget få personer at have problemer med at falde i søvn (2 ud af 313), mens ingen angav at blive vækket. Forfatterne konkluderer, at undersøgelsen støtter den eksisterende norske grænseværdi. 3.3 Journal of Low-Frequency Noise, Vibration and Active Control Årgang 2007: Volume 26, No. 2-4 (June-Dec.). Årgang 2008: Volume 27, No. 1 (March). Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikler er udvalgt: The effect of fluctuations on the perception of low frequency sound Vol. 26, No. 2, pp , A.T. Moorhouse; D.C. Waddington; M.D. Adams 18 forsøgspersoner, deriblandt enkelte LF-støjlidende, blev i laboratoriet udsat for LF-støj med forskellig grad af niveaufluktuationer. Forinden blev hver person testet for høretærskel. De fik dernæst afspillet 5 lydeksempler, og for hvert eksempel fandtes en acceptabilitets-tærskel. Denne tærskel defineres her som det niveau af en bestemt lyd, som personen finder acceptabel at leve med i sit hjem i en dagssituation henholdsvis i en nattesituation. De fundne grænser blev herefter normaliseret i forhold til personernes individuelle høretærskel. Hvad angår den absolutte høretærskel var gruppen med LF-støjlidende den mindst støjfølsomme, hvilket er usædvanligt i forhold til den generelle opfattelse, at LF-støjlidende er mere støjfølsomme end andre. Der var dog kun 3 personer, der indgik i denne gruppe, hvorfor der statistisk set ikke kan generaliseres. Hvad angår acceptabilitetstærsklen fandt man, at LF-støjlidende satte deres acceptabilitetstærskel tættere på deres høretærskel end ikke-lf-støjlidende. Det kunne ikke forklares, om dette skyldtes, at de var mindre tolerante eller havde udviklet en større følsomhed forårsaget af deres LF-støjeksponering. Det var markant, at yngre personer var mere tolerante end ældre. For de fluktuerende lyde var acceptabilitetstærsklen 5 db lavere end for de ikke-fluktuerende lyde. Det nævnes, at denne forskel er i overensstemmelse med den danske standard, hvor der gives 5 db-tillæg for impulsstøj. Forskellen på dag- og nattærsklen var 2-3 db. Forfatterne erkender, at denne forskel er underestimeret, fordi forsøget foregår i et laboratorium og ikke i personernes hjem. Effekten af fluktuationer var dog konsistent for både dagog natperioden. Det foreslås, at en lyd defineres som fluktuerende, når forskellen mellem L 10 og L 90 overstiger 5 db, og når ændringen af lydtrykniveauet med indstilling FAST foregår hurtigere end 10 db/sek. 8

9 Field Measurements in the Development of Methods for the Assessment of Low Frequency Noise Vol. 26, No. 3, pp D. Waddington, A.T. Moorhouse, M. Adams Artiklen beskriver de feltundersøgelser, som ligger til grund for udarbejdelsen af en metode, som forfatterne tidligere har publiceret: Methology for assessment of a LFN compliant, Proceedings of the institute of Acoustics Volume 27 (3), Indoor Measurements of Noise at Low Frequencies - Problems and Solutions Vol. 26, No. 4, pp Steffen Pedersen, Henrik Møller, Kerstin Persson Waye Emnet er tidligere beskrevet i et paper på LF-konferencen i Bristol 2006 og refereret i Ny Viden Social Effects of Low Frequency Noise Exposure on Sufferers: Developing a Procedure of Assessment Vol. 26, No. 4, pp Mags Adams, Andy Moorhouse, David Waddington Artiklens forfattere har foretaget støjmålinger og detaljerede interviewundersøgelser hos 11 LF-støjlidende personer. I artiklen gennemgås de stillede spørgsmål og teknikker, klagernes rapporterede symptomer m.m. Der fremhæves de fordele, der er ved at gennemføre et fastlagt interview, før målinger igangsættes. Det sikres, at alle relevante oplysninger kommer med og hjælper til at etablere et tillidsforhold til klageren. De klagere (ca. halvdelen), hvor årsagen til deres gener ikke findes, har et behov for at komme i forbindelse med organisationer, der kan hjælpe dem videre, fx foreninger for LF-støjlidende eller tinnitus-klinikker. A Detailed Study of Low-Frequency Noise Complaints Vol. 27, No. 1, pp Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Kerstin Persson Waye Artiklen omhandler en undersøgelse af LF-støj i 21 klagesager, som er tilfældigt udvalgt blandt 203 sager. Hovedformålet med undersøgelsen var at afgøre, om klagerens gene skyldtes en udefrakommende fysisk lyd eller en sanset men ikke-fysisk lyd, dvs. en LF-tinnitus. Lyden blev optaget i klagernes hjem, dér hvor generne forekom. I laboratoriet blev klagernes hørelse undersøgt mht. høretærskel og loudnessfunktion. I blindtest blev lydeksempler - incl. lydoptagelsen fra deres eget hjem - afspillet for personerne, som skulle prøve at identificere den lyd, som var blevet optaget i deres hjem. For 7 personer (33 %) skyldtes genen en faktisk forekommende fysisk lyd, dvs. toner eller tonekombinationer i frekvensområdet Hz. For 6 af personerne (29 %) kunne genen ikke henføres til en fysisk lyd. Disse tilfælde forklares som 9

10 LF-tinnitus (opfattet ved Hz). For 6 af personerne kunne det ikke afgøres, hvad der var årsag til genen. I ingen af tilfældene skyldtes genen en fysisk lyd under 20 Hz, dvs. infralyd, og ingen af personerne havde ekstraordinær lav høretærskel ved lave frekvenser. Tonens niveau (hvad enten den var fysisk eller ikke-fysisk) lå ikke langt over høretærsklen. Det forventes, at der i lignende støjsager kan forventes samme fordeling af fysisk begrundede og ikke-fysisk begrundede gener. I artiklen vurderes desuden de 7 tilfælde (hvor genen var fysisk begrundet) ud fra 3 målemetoder: en dansk, en svensk samt en metode, hvor mikrofonpositioner i rumhjørner inkluderes. Resultaterne sammenholdes med de vejledende støjgrænser. Ud af de 7 tilfælde overskrides de svenske grænseværdier i 2 af tilfældene ved anvendelse af den svenske metode. I 2 af tilfældene overskrides de danske støjgrænser ved anvendelse af den danske metode. Kommentar til artiklen: Der foretages i artiklen en afbildning af 1/3-oktav støjniveauer sammen med høretærskelkurven for rene toner. Denne sammenstilling er ikke hensigtsmæssig under 100 Hz, hvor de kritiske bånd er meget bredere end de 1/3-oktav støjniveauer, der sammenlignes med. Dette problem er beskrevet i EFP-06 project - Low Frequency Noise from Large Wind Turbines - A procedure for evaluation of the audibility for low frequency sound and a literature study, AV 1098/08, som kan findes på Coping Strategies for Low Frequency Noise Vol. 27, No. 1, pp Geoff Leventhall; Stephen Benton; Donald Robertson Artiklen beskriver en undersøgelse af mulighederne for ved hjælp af terapi og metoder til kontrol af stress at forbedre livskvaliteten for personer med alvorlige gener af lavfrekvent støj. Undersøgelsen omfatter ni personer med klager over lavfrekvent støj, hvor det ikke har været muligt at påvise en signifikant eksponering med lavfrekvent støj, og hvor der ikke har vist sig andre muligheder for at løse deres støjproblem. En af personerne gennemførte ikke undersøgelsen på grund af sygdom. Personerne blev inviteret til at deltage i en række gruppeterapimøder med en psykoterapeut. Formålet med møderne var at lære dem metoder til at håndtere de stressproblemer, som var forårsaget af deres tro på at være udsat for lavfrekvensstøj, og derved at forbedre deres livskvalitet. De anvendte metoder har med held været anvendt i forbindelse med tinnitus. Inden og efter møderne udfyldte personerne et spørgeskema om lavfrekvensstøjproblemer og et om deres generelle livskvalitet. Resultatet viste for de fleste personer i undersøgelsen en klar tendens til en forbedring i livskvaliteten og i evnen til at håndtere lavfrekvensstøjproblemet, men antallet af personer i undersøgelsen var for lille til en egentlig statistisk analyse. 10

11 3.4 Noise Control Engineering Journal Årgang 2007: Volume 55, No Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikel er udvalgt: Age-weighted sound level Vol. 55, No. 5 (Sept./Oct.), pp , Michael A. Staiano Forfatteren bemærker, at man inden for støjadministration benytter A-vægtningskurven, som er et udtryk for åriges høretærskel, til trods for at gennemsnitsbefolkningen i USA er næsten 50 år. I undersøgelsen er A-vægtningskurven alderskorrigeret fra 20-årige til 50-årige mennesker, og sammenhængen mellem det alderskorrigerede A-vægtede niveau og det tilsvarende A-vægtede niveau er fundet for en række støjkilder. Der fandtes ingen tydelig ændring af det A-vægtede støjniveau for almindelig støj i miljøet, og det konkluderes, at det A-vægtede støjniveau stadig er anvendeligt til at beskrive støj over for befolkningen som helhed. Den generelle forringelse af hørelsen med alderen kan dog forklare nogle af de afvigelser, der ses på dosis-responsundersøgelser, idet forringelsen af ørets følsomhed mindsker hørbarheden over for naturlyde, hvorved genevirkningen af menneskeskabte lyde kan forøges. De genevirkninger, der observeres pga. aldersbetinget hørenedsættelse, skyldes derfor snarere forringelsen af ørets generelle følsomhed end ændringer af ørets frekvensrespons. 3.5 Acta Acustica Årgang 2007: Vol. 93, No. 4-6 Jul./Aug. - Nov./Dec. Årgang 2008: Vol. 94, No. 1-2 Jan./Feb. - Mar./Apr. Et link til dette tidsskrift findes i Bilag 1. Følgende artikler er udvalgt: Experimental Investigation of Noise Annoyance Caused by High-speed Trains Vol. 93, No. 4, pp Bert De Coensela, Dick Botteldoorena, Birgitta Berglund, Mats E. Nilsson, Tom De Muer, Peter Lercher Artiklen beskriver en undersøgelse af forskelle i oplevet gene for konventionelle tog og 2 typer af højhastighedstog (både konventionelle skinnebårne højhastighedstog og magnettog). Undersøgelsen er en feltundersøgelse, hvor 100 deltagere var optaget af lette, daglige gøremål i et 11

12 sommerhus, men hvor støjkilden dog var højttalere placeret udendørs. Undersøgelsen viste ingen betydelige forskelle i dosis-responskurve for de tre typer. Influence of temporal resolution of meteorological and traffic data on long-term average sound levels Vol. 93, No. 6, pp Timothy Van Renterghem, Dick Botteldooren I artiklen undersøges betydningen af trafikkens tidsmæssige fordeling på døgnet i forhold til de meteorologiske forholds variation på resultatet af beregninger af L den og L night. Som reference for undersøgelsen beregnes L den og L night på basis af oplysninger om den tidsmæssige fordeling (pr. time). Derudover beregnes støjen for to tilfælde med mere begrænsede oplysninger. I tilfælde 1) kendes kun gennemsnitstrafikken i hver af døgnperioderne dag, aften og nat, og i tilfælde 2) kendes kun trafikken pr. døgn og fordelingen på dag, aften og nat fastlægges ud fra Good Practice Guide. Ved beregning for et døgn kan afvigelserne for L den være op til 15 db(a) i tilfælde 1) og op til 20 db i tilfælde 2) i forhold til den rigtige værdi. Ved beregning for et år kan de tilsvarende afvigelser være op til henholdsvis 1,5 og 3 db(a). Tilsvarende værdier blev fundet for L night. A Comparison of Two Engineering Models for Outdoor Sound Propagation: Harmonoise and Nord2000 Vol. 94, No. 2, March 2008, pp Gunnar Birnir Jónsson, Finn Jacobsen I artiklen gennemgås ligheder og forskelle i beregningsmetoderne Harmonoise og Nord2000. Det fremhæves, at en af de største forskelle er, at refraktion forårsaget af de meteorologiske forhold håndteres i Nord2000 ved at krumme lydstrålerne, mens Harmonoise bruger en analogi ved at krumme terrænet. Beregninger er udført med de to modeller for et stort antal testtilfælde, som stammer fra eksisterende litteratur. For alle testtilfældene er der beregnet et referenceresultat, som kan være resultatet af en måling eller af en beregning med en avanceret, nøjagtig beregningsmodel. 107 af testtilfældene er hentet fra Nord2000-arbejdet, mens 30 af testtilfældene stammer fra forfatternes egne skalamålinger. Sidstnævnte er udført for at belyse nøjagtigheden af beregninger for skærme med to kanter og specielt med en akustisk blød overflade mellem kanterne. Sammenligning af beregnede 1/3-oktavspektre fra 25 Hz til 10 khz viser, at Harmonoise er bedre end Nord2000 til at beregne virkningen af multiple terrænrefleksioner i medvind, som er specielt relevant ved udbredelse over store afstande over hårdt terræn. Harmonoise ser også ud til at være bedre til at beregne skærmvirkningen ved høje frekvenser ved udbredelse over skærme med to kanter og en akustisk blød top. Nord2000 ser derimod ud til at være bedre til at beregne skærmvirkningen ved lave frekvenser, hvor Harmonoise overvurderer lydtrykniveauet 12

13 betydeligt. Begge metoder viser - ikke overraskende - begrænset nøjagtighed ved beregning af virkningen af den atmosfæriske skygge i modvind. Ved sammenligning af A-vægtede lydtrykniveauer under antagelse af, at kilden har et spektrum svarende til lyserød støj, viser artiklen, at de beregnede værdier afviger mindre end 1 db i ca. 50 % af testtilfældene og mindre end 3 db i næsten 90 % af testtilfældene, og at dette gælder for begge metoder. Birger Plovsing, som var review er på artiklen, har følgende kommentar til artiklen: Udelades fra undersøgelsens resultater de testtilfælde, hvor der er en meteorologisk skyggezone (7 tilfælde: Case 1014, 1018, 1024, 1028, 1034, 1044, 1048), samt forfatternes skalamålinger (Case ), får man det interessante resultat, at afvigelsen mellem beregningsresultaterne og referenceresultaterne for begge metoder og mellem metoderne i gennemsnit er mindre end 0,1 db. Standardafvigelsen af forskellene mellem Harmonoise og referenceresultaterne er 1,9 db, mellem Nord2000 og referenceresultaterne 1,3 db, og mellem de to metoder 1,6 db. Baggrunden for at udelade de testtilfælde, hvor der er en meteorologisk skyggezone, er, at der her er tale om meget store udbredelsesdæmpninger, som ingen af metoderne beregner særligt præcist, hvilket i høj grad vil påvirke den beregnede middelværdi og standardafvigelse af forskellene tilfældigt. Baggrunden for at udelade forfatternes skalamålinger er, at disse i langt de fleste tilfælde er designet til at undersøge en specialeffekt, nemlig udbredelse over skærme med to kanter og en akustisk blød top, og at denne specielle effekt derfor vil være overrepræsenteret med næsten 30 tilfælde, hvilket vil give en stor skævhed i analysen. Det kan således konkluderes, at størrelsesordenen af standardafvigelsen af forskellene både mellem de to metoder og referenceresultaterne samt de to metoder imellem er 1-2 db svarende til, at de fleste afvigelser vil være inden for 3 db, og at begge metoder i gennemsnit giver ens resultat og det samme som 100 referenceresultater. 13

14 4. Kongresser 4.1 Euronoise Afholdtes sidst i juni 2006 i Tampere, Finland. I Ny Viden findes en liste over de papers, der blev fremlagt på konferencen i I 2008 afholdes den næste Euronoise-konference den 29. juni-4. juli 2008 i Paris, Frankrig ( 7th EUROpean conference on NOISE control ), som en del af et joint meeting med bl.a. 5th FORUM ACUSTICUM (EAA) og 155th ASA Meeting. I 2009 afholdes Euronoise den oktober i Edinburgh, UK. Link: 4.2 Inter-Noise Afholdtes sidst den august 2007 i Istanbul. Næste konference finder sted oktober 2008 i Shanghai, Kina. I 2009 afholdes Inter-Noise den august i Ottawa, Ont. Canada. Link: 4.3 International Conference on Noise as a Health Problem Afholdes hvert 5. år; sidst i 2003 Rotterdam, Holland. Afholdes næste gang juli 2008 i Mashantucket, Pequot Tribal Nation (CT, USA). (The 9th Congress of the International Commission on the Biological Effects of Noise (ICBEN)). Link: 4.4 Forum Acusticum Afholdes hvert 3. år, sidst i 2005 i Budapest, Ungarn (4th European Congress on Acoustics). Konferencen afholdes næste gang i 29. juni-4. juli 2008 i Paris, Frankrig, 5th European Congress on Acoustics). Link: 14

15 4.5 Baltic-Nordic Acoustics Meeting Afholdes hvert 2. år, sidst november 2006 i Göteborg, Sverige. Afholdes næste gang den august 2008 på Island 2008 (BNAM2008) Link: www2.vfi.is/events/bnam-2008/ 4.6 Low Frequency Noise and Vibration and its Control Afholdtes sidste gang i september 2006 i Bristol, England. En konferencerapport fra denne kongres er fremlagt af H.G. Leventhall i Journal of Low-Frequency Noise, Vibration and Active Control, Vol. 25, No. 4 (Dec.). Den 13. internationale lavfrekvensstøj-konference afholdes næste gang oktober 2008 i Tokyo, JAPAN. Link: 4.7 Wind Turbine Noise 2007 Afholdes hvert 2. år, sidst i Lyon i Frankrig september Næste konference foregår juni 2009 i Aalborg. Link til den sidst afholdte konference: 15

16 Bilag 1 Links til tidsskrifters hjemmesider Journal of the Acoustical Society of America (JASA) Applied Acoustics Journal of Low-Frequency Noise, Vibration and Active Control Noise Control Engineering Journal Acta Acustica 16

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-1

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-1 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2006-1 Udøvende institution:

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution:

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution: Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 Telefax: +45 72 19 00 01 www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2011-1 Titel Ny Viden 2011-1 Journal nr.

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 Telefax: +45 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2009-1 Titel Ny Viden 2009-1 Journal nr. RL 20/09

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2007 Udøvende institution:

Læs mere

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringssvar vedrørende revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Akustik Institut for Elektroniske Systemer Fredrik Bajers Vej 7 B5 DK-9220 Aalborg Ø Tlf. 9635 8710 Fax 9940 7510 http://es.aau.dk/acoustics Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Aalborg, 22. november

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-2

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2006-2 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2006-2 Udøvende institution:

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-2

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2008-2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 Telefax: +45 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Ny Viden 2008-2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2013-2 Titel Ny Viden 2013-2 Journal nr. RL-07/14 Sagsnr. T204503-13 Vores

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2015-2 Titel Ny Viden 2015-2 Journal nr. RL-6/16 Sagsnr. I100670-13 Vores

Læs mere

Bilag: Sundhedsstyrelsens vurdering af Carmen Kroghs litteraturliste

Bilag: Sundhedsstyrelsens vurdering af Carmen Kroghs litteraturliste Dato 20. maj 2014 Sagsnr. 1-2410-102/68 hib hib@sst.dk Bilag: Sundhedsstyrelsens vurdering af Carmen Kroghs litteraturliste Den fremsendte litteraturliste omfatter resumeer af 39 referencer, heraf 24 artikler,

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Støj, støjgener og helbredseffekter Torben Holm Pedersen SenseLab, DELTA, Denmark thp@delta.dk DELTA Test af elektronik Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Stiftet

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Gennemgang af 3 reviews vedr. helbredseffekter af vindmøllestøj

Gennemgang af 3 reviews vedr. helbredseffekter af vindmøllestøj Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Dato 27-01-2015 Sagsnr. 1-2410-102/80 Hib hib@sst.dk SUU alm. del, spørgsmål 361 bilag Gennemgang af 3 reviews

Læs mere

Vi har valgt at dele vores bemærkninger ind i punktform i forhold til bekendtgørelsens paragraffer.

Vi har valgt at dele vores bemærkninger ind i punktform i forhold til bekendtgørelsens paragraffer. 24/11-2011 Att. Miljøstyrelsen Jf. J.nr. MST- 5114-00048 Vedr. udkast til bekendtgørelse om støj fra vindmøller Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har modtaget begge versioner af høringsudkastet

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2012-2. Udøvende institution:

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2012-2. Udøvende institution: Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 Telefax: +45 72 19 00 01 www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2012-2 Titel Ny Viden 2012-2 Journal nr.

Læs mere

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Miljøstyrelsen Att.: Frank Pedersen og Jesper Mogensen Strandgade 29 1401 København DELTA a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

Støj og hørelse. Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk. Arbejdsmiljøkonferencen 2006 Nyborg 18. september 2006

Støj og hørelse. Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk. Arbejdsmiljøkonferencen 2006 Nyborg 18. september 2006 Støj og hørelse Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk Arbejdsmiljøkonferencen 6 Nyborg 18. september 6 Støj i arbejdsmiljøet Hvad ved vi om støj og høreevne i arbejdsmiljøet? Nationale arbejdsmiljøkohorte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Bits og bytes i miljøforvaltningen nye roller, nye muligheder Tricks, teknologi og virkelighed Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Støjrådgiverens bud på fremtiden 9. juni 2016 Hotel

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau med Knudsen lydbrik og Zylomer. Dato 27. august 2012 Målested Rekvirent Skejbygårdsvej 19-21, Bygning C, 8240 Risskov Tore Brøcker, Sahl Arkitekter,

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2014 Titel Ny Viden 2014 Journal nr. RL-08/14 Sagsnr. I100432-13 Vores ref.

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007.

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007. Copyright Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, 7.-8. marts 2007. Materialet må ikke uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaverne

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere