Brugerhåndbog i institutionsregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog i institutionsregisteret"

Transkript

1 Brugerhåndbog i institutionsregisteret UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 1 af 31

2 Brugerhåndbog for Institutionsregisteret Thomas Quaade Dorit Schlünssen UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 2 af 31

3 Indhold Brugerhåndbog... 1 Institutionsregisteret Institutionsregisteret Generelt Formål med Institutionsregisteret Institutioner omfattet af Institutionsregisteret Institutioner ikke omfattet af Institutionsregisteret Oprettelse af institutioner Rettelser til institutionsoplysninger Nedlæggelse af institutioner Oprettelse af afdelinger Hvornår skal hierarkisk struktur anvendes? Hvornår kan hierarkisk struktur anvendes? Nedlæggelse af afdelinger Sammenlægning og fusioner blandt institutioner Deling af institutioner Konsekvenser af ændringer i Institutionsregisteret Variabeloversigt, kontaktoplysninger Institutionsnummer CVR-nummer P-nummer Institutionsnavn Institutionens mellemlange navn Institutionens korte navn Deling af navn Institutionsadressen Vejnavn Vejkode Husnummer-bogstav Etage Dørbetegnelse Lokalitet Stednavn Postnummer Postdistrikt Postdistrikt/Bynavn Postboks Geografisk breddegrad Geografisk længdegrad Institutionsadresse på lang tekstform Institutionsadresse på kort tekstform Beliggenhedskommune Beliggenhedsregion Gammel beliggenhedskommune Administrationskommune/administrationsregion Dato for kommuneskift Administrationskommune UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 3 af 31

4 Bilag 1. Brugere af indberetningssystemet til InstitutionsregisteretFejl! Bogmærke er ikke definere 2.30 Administrationsregion Gammel administrationskommune Institutionsleder Institutionsleder, kort navn adresse Web-adresse Telefonnummer Telefaxnummer Variabeloversigt, institutionstype Institutionstype Institutionstype Institutionstype Ressortministerier Undervisningsniveau Ejerforhold Hovedskoler og afdelinger Hierarkisk struktur Enhedsart Hovedskole/afdeling Hovedskole/institution Variabeloversigt, administrative oplysninger Oprettet dato Nedlagt dato Flyttekode Flytteinstitution Skemarelation Tællingsrelation/Aktiv kode Indberetter/Ajourbruger Status Ajourført/Godkendt dato Kommentar Bilag Bilag 2. Beliggenhedsregion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 3. Beliggenhedskommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 3. Beliggenhedskommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 4. Administrationskommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 5. Institutionstype 2... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 4 af 31

5 1 Institutionsregisteret 1.1 Generelt Institutionsregisteret er et register over en række enheder, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registeret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning. I registeret skelnes der mellem enheder med elever tilknyttet og enheder uden elever tilknyttet. Data i Institutionsregisteret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt indberetninger fra de enkelte enheder. Oplysningerne i registeret opdateres løbende af UNI C, Danmarks Statistik og Ministeriet for Børn og Undervisning. Det sker på baggrund af indberetninger fra de enkelte enheder, indberetninger fra kommuner og regioner, indberetninger fra diverse brugere af registeret og dels på baggrund af opdateringsundersøgelser udsendt til de enkelte enheder eller kommuner/regioner. Institutionsregisteret benyttes af UNI C, Danmarks Statistik og Ministeriet for Børn og Undervisning, der også i samråd diskuterer, hvilke ændringer der kan tilføjes registeret. Udtræk fra registeret sælges af UNI C og Danmarks Statistik. 1.2 Formål med Institutionsregisteret Ministeriet for Børn og Undervisnings institutionsregister tjener som stamregister over alle enheder i Danmark, der udbyder undervisning og som opfylder en række nærmere specificerede krav. Oplysninger fra Institutionsregisteret skal benyttes til flere formål indenfor Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområde, heriblandt som føderegister til administrative systemer på uddannelsesinstitutioner, optagelse.dk, undervisningsguiden ug.dk, den koordinerede tilmelding og tilskudsberegning på basis af aktivitetsindberetning. Institutionsregisteret leverer endvidere stamdata til en række fagsystemer i Ministeriet for Børn og Undervisnings Notes, SDH, CØSA og til præsentation af institutionsoplysninger på uvm.dk. Stamdata fra Institutionsregisteret skal endvidere benyttes til statistikproduktionen i Ministeriet for Børn og Undervisning og Danmarks Statistik. Udover de ovenfornævnte anvendelser af oplysninger fra Institutionsregisteret, findes der også sekundære anvendelser af data til rabatsystemer, låneordninger, adresselister til andre parter, etc. Sekundær brug af Institutionsregisteret, kan ikke begrunde oprettelser, nedlæggelser eller ændringer af institutioner i registeret. Institutionsregisteret drives af UNI C. Rammerne tilrettelægges i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisnings og Danmarks Statistik ved deres uddannelsesstatistikkontor. 1.3 Institutioner omfattet af Institutionsregisteret For enheder med elever gælder det, at en enhed kan blive oprettet i Institutionsregisteret, hvis enheden har uddannelse som det primære formål og uddannelsen er UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 5 af 31

6 godkendt til at modtage offentligt tilskud eller er SU-, SVU- eller VEU-berettiget. Der skal indberettes elevaktivitet på afdelinger og enheder uden afdelinger. 1.4 Institutioner ikke omfattet af Institutionsregisteret Enheder oprettes ikke i Institutionsregisteret, hvis formålet med oprettelsen er at indgå i rabatordninger, låneordninger eller lignende arrangementer. Institutioner oprettes heller ikke for at fremvise uddannelser. Enheder, der i Institutionsregisteret er klassificeret som enheder med elever, nedlægges, hvis der ikke indberettes elevaktivitet. Endvidere er virksomhedsforlagt undervisning, praktik, driftsoverenskomst eller privatfinansieret kursusvirksomhed ikke tilstrækkeligt grundlag for oprettelse af en enhed i Institutionsregisteret. 1.5 Oprettelse af institutioner UNI C varetager opgaven med at tildele de enkelte enheder institutionsnumre og dermed oprette dem i Institutionsregisteret. Enhederne oprettes på baggrund af konkrete henvendelser fra enten Ministeriet for Børn og Undervisning eller de kommuner/ regioner, der administrerer de enkelte enheder. For institutioner underlagt et andet ressort end Ministeriet for Børn og Undervisning oprettes institutionerne på baggrund af henvendelser fra de relevante ressortministerier. Statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) oprettes alle kun, hvis oprettelsen er sket i henhold til enhedens vedtægter, og hvis denne er indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning. Når Ministeriet for Børn og Undervisning har modtaget henvendelsen, tager de kontakt til UNI C, som så opretter enheden. Kommunale, regionale, selvejende kommunale eller selvejende regionale enheder (værdi 2, 6, 7 og 8 i variablen ejerkode) oprettes alle på baggrund af henvendelser fra kommunen/regionen til UNI C. Hvis en enhed ønsker at blive oprettet, skal institutionen enten kontakte Ministeriet for Børn og Undervisning eller den administrerende kommune/region, som derefter kontakter UNI C. Enheder kan oprettes foreløbigt, indtil institutionen er endeligt godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Enheden får tildelt et midlertidigt institutionsnummer, som dog kun skal bruges i begrænset omfang, da enheden endnu ikke er endeligt godkendt. Enheden får endvidere koden 9 i tællingsrelation. Når enheden er godkendt til oprettelse, tildeles den et sekscifret institutionsnummer. Institutionsnummeret tildeles den nye enhed efter en gennemgang af allerede benyttede institutionsnumre (både aktive og nedlagte), idet nedlagte enheder bibeholdes i registeret af hensyn til historikken. Det er vigtigt at pointere, at institutionsnummeret ikke er informationsbærende. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 6 af 31

7 1.6 Rettelser til institutionsoplysninger Rettelser til enhedernes oplysninger sendes løbende til UNI C, og rettelserne kan for kommunale, regionale, selvejende kommunale eller selvejende regionale (værdi 2, 6, 7 og 8 i variablen ejerkode) alle rettes uden videre godkendelse. For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal rettelser af institutionsnavn og alle adresseoplysninger altid være i overensstemmelse med enhedens vedtægter. UNI C videresender derfor ovennævnte enheders ønsker til rettelser til godkendelse i Tilskuds- og controllerkontoret i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Herudover er enheden forpligtet til at sikre, at ændringer i navnet på enhedens leder, adresseoplysninger, CVR-nummer, P- nummer, samt , telefonnummer og web-adresse er opdateret. Dette sker ved at orientere UVM (mail: og UNI C (mail: om ændringen. De relevante kontaktpersoner i Ministeriet for Børn og Undervisning for de enkelte områder er vist nedenfor i forhold til variablen institutionstype 3. Uddybende kontaktoplysninger på kontaktpersonerne, findes bagerst i denne vejledning. Vibeke B. Knudsen: 1013 Friskoler og private grundskoler 1015 Specialskoler for børn 1016 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 1062 Private gymnasier og Hf-kurser Martine Schäffer Christiansen: 1010 Efterskoler med særligt tilbud 1011 Efterskoler 1022 Folkehøjskoler 1023 Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tannie Marie Andersen: 1061 Gymnasier og Hf-kurser 1063 Studenterkurser Ayse Øzel: 1053 Voksenuddannelsescentre Annette Jønsson: 1025 Produktionsskoler Sune Rahn, FIVU: 1085 Professionshøjskoler 1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) 1122 Enkeltstående MVU-institutioner 2022 Centre for undervisningsmidler Kristian L. Ziegler: 1071 Erhvervsskoler UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 7 af 31

8 Alice Nielsen: 1072 Private udbydere af AMU og EUD Flemming Drejer Christensen: 2023 Studievalgscentre Skal ikke tjekkes med MBU: 1021 Daghøjskoler Øvrige henvendelser rettes til Jørgen Nielsen. De videregående uddannelser er overført til FIVU, Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser. Sune Rahn: 1085 Professionshøjskoler 1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) 1122 Enkeltstående MVU-institutioner 2022 Centre for undervisningsmidler Helga Øregaard Dam: 1131 Universiteter Rettelser foretages af de relevante kontaktpersoner i Ministeriet for Børn og Undervisning, men skulle kontaktpersonen med rette-rettighederne ikke være til stede, og rettelsen har stor vigtighed, kan UNI C kontaktes af en anden af brugerne og rettelsen udføres herfra. 1.7 Nedlæggelse af institutioner Enheder må ikke nedlægges, hvis der er elevaktivitet på enheden. For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal nedlæggelser godkendes i Ministeriet for Børn og Undervisning og være i overensstemmelse med enhedens vedtægter. For de øvrige enheder nedlægges institutionen efter henvendelse fra enten enheden selv eller den administrerende kommune/region. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 8 af 31

9 1.8 Oprettelse af afdelinger For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal oprettelser af afdelinger godkendes i Ministeriet for Børn og Undervisning. For alle enheder skal følgende forhold være opfyldt, jf. definitionen af variablen enhedsart senere i denne vejledning. Bemærk i øvrigt Der må ikke være navnesammenfald mellem afdelinger knyttet til den samme hovedskole. Afdelinger er registreringsenheder for elevaktivitet. Afdelinger er ikke afregningsenheder for økonomi. Al afregning er tilknyttet hovedskolen for afdelingen. Hvis der ikke indberettes elevaktivitet på en afdeling, nedlægges enheden. En afdeling skal referere til en hovedskole. 1.9 Hvornår skal hierarkisk struktur anvendes? For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) gælder det, at hvis det af en enheds vedtægter fremgår, at der er tilhørende afdelinger, skal denne eller disse enheder oprettes som afdeling(er). Det forudsættes, at der er elevaktivitet (Danmarks Statistiks indsamlinger) tilknyttet afdelingen. Denne elevaktivitet skal registreres og indberettes på afdelingen. Endvidere gælder det, at hvis enheden har elevaktivitet på enheder beliggende i forskellige kommuner, skal enhederne oprettes som afdelinger. For enheder som ikke er selvejende gælder det, at hvis enheden har elevaktivitet på enheder beliggende i forskellige kommuner, skal der oprettes afdelinger. Herudover kan afdelinger blive oprettet i institutionsregistret, hvis de har elevaktivitet Hvornår kan hierarkisk struktur anvendes? I visse situationer kan der oprettes afdelinger selvom dette ikke er et krav. Hierarkisk struktur kan anvendes, når undervisning foregår på flere adresser. Endvidere kan uddannelsesaktivitet indenfor flere uddannelsesområder defineret efter institutionstype 3 begrunde oprettelse af afdelinger. Selvom undervisning foregår på flere adresser eller indenfor flere uddannelsesområder er oprettelse af afdelinger ikke et krav, med mindre undervisning foregår i flere kommuner eller afdelinger er specificeret i den selvejende institution Nedlæggelse af afdelinger For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal nedlæggelser af afdelinger godkendes i Undervisningsministeriet. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 9 af 31

10 For alle øvrige enheder nedlægges afdelinger efter henvendelser fra kommunen/regionen. Der kan dog ikke være elevaktivitet tilknyttet en afdeling, der nedlægges Sammenlægning og fusioner blandt institutioner Når to eller flere enheder enten fusioneres eller sammenlægges er der flere mulige scenarier. Vedr. fusioner er der nedenfor skitseret de tre mulige scenarier: 1. To eller flere enkle enheder (enhedsart = 0) fusionerer Enhederne bevarer deres oprindelige institutionskoder. Enhederne ændres til afdelinger (enhedsart = 2). Samtidig oprettes en ny juridisk enhed (enhedsart = 1) en hovedskole - med de samme oplysninger som den af de enkle enheder, der varetager administrationen for den nye fusionerede enhed. De gamle enheder tilknyttes herefter den nye hovedskole som afdelinger. 2. En eller flere enkle enheder fusionerer med en enhed med afdelinger Her er hovedreglen, at de enkle enheder ændres til afdelinger (enhedsart = 2). Den juridiske enhed hovedskolen findes i forvejen og får de gamle enheder tilknyttet som afdelinger. 3. To eller flere juridiske enheder (hovedskoler) med afdelinger fusioneres To eller flere enheder med afdelinger (enhedsart = 1) kan fusionere ved at bevare den ene juridiske enhed og lade alle afdelinger pege på denne som den nye juridiske enhed. Den overflødige juridiske enhed nedlægges og får tilføjet en flyttekode, der peger på den nye juridiske enhed. Vedr. sammenlægninger er der to mulige scenarier, der er skitseret nedenfor: 1. To eller flere enheder sammenlægges i en af de eksisterende enheder To eller flere enkle enheder sammenlægges til én enhed, svarende til en af de oprindelige enheder. De øvrige enheder nedlægges, og tilføjes flytte-kode der peger til den sammenlagte enhed. 2. To eller flere enheder sammenlægges i en ny enhed To eller flere enkle enheder sammenlægges til en ny enhed (en enhed på en ny adresse). De oprindelige enheder nedlægges, og tilføjes en flyttekode, der peger på den nye enhed. Alle oprettelser af fusioner og sammenlægninger foregår i overensstemmelse med de retningslinjer, der er stillet op i forhold til oprettelser af enheder Deling af institutioner Der er flere mulige scenarier i forbindelse med deling af institutioner, heri blandt: 1. En enkel enhed opdeles i flere enheder uden afdelinger Enhedens institutionsnummer videreføres til en af de fortsættende institutioner, mens nye institutionskoder oprettes for resten af institutionerne. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 10 af 31

11 2. En juridisk enhed med afdelinger opdeles og flere hierarkiske institutioner opstår Den juridiske enheds institutionsnummer videreføres til en af de fortsættende institutioner, mens nye institutionsnumre oprettes for de nye juridiske enheder. I det omfang det er nødvendigt, oprettes afdelinger, der peger på de juridiske enheder. Ellers fortsætter afdelingernes institutionsnumre med at have status af afdelinger, men pegende på de juridiske enheder, der passer til den nye situation Konsekvenser af ændringer i Institutionsregisteret Ændringer i oplysningerne kan medføre ændringer i alle de systemer, som anvender data fra Institutionsregisteret. Særligt oprettelse, nedlæggelse og ændringer af tællingsrelation, ejerforhold, institutionstype, enhedsart og tilhørsforhold mellem afdelinger og hovedskoler har konsekvenser i forbindelse med brugen af oplysninger fra Institutionsregisteret. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 11 af 31

12 2 Variabeloversigt, kontaktoplysninger 2.1 Institutionsnummer Sekscifret unik kode relateret til én enhed. Tidligere refererede de første tre cifre til enhedens kommunale beliggenhed, dvs. hvor enheden fysisk var placeret, mens de sidste tre cifre var et fortløbende nummer. Denne tildeling er ændret, således at de første tre cifre ikke længere nødvendigvis refererer til den kommunale inddeling, idet der ikke ændres institutionsnummer på enheder, som flytter kommune. UNI C er ansvarlig for tildeling af institutionsnumre til nye enheder og opretter kun enhederne, når de er godkendt af de administrerende kommuner/regioner eller Ministeriet for Børn og Undervisning. Fra og med årsskiftet 2009/2010 vil nye institutionsnumre blive tildelt fortløbende begyndende med CVR-nummer Enhedens CVR-nummer. Alle virksomheder, herunder selvstændige institutioner, har et CVR-nummer. CVRnummeret er et 8-cifret nummer, der er unikt for den enkelte virksomhed. CVRnummeret er virksomhedens identifikationsnummer. Det er således CVRnummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig overfor myndigheder og private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. For kommunale enheder vil CVR-nummeret være det samme som den administrerende kommunes. Selvejende enheder har selvstændigt CVR-nummer. CVR-nummeret kan findes eller tjekkes ved at benytte hjemmesiden www. cvr.dk. 2.3 P-nummer Enhedens P-nummer. Ud over et CVR-nummer får en virksomhed, herunder selvejende enheder, også tildelt ét såkaldt P-nummer (produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af en virksomhed; en adresse, hvor virksomheden udfører aktiviteter. "Hoved P-nr." hhv. "Hoved-P-enhed" er nummeret hhv. navnet på netop den p- enhed, der ligger på samme adresse som "modervirksomheden". Oftest har virksomheden kun én adresse, og derfor kun ét P-nr. (som så er hoved P-nr). Kommunale enheder tildeles i henhold til ovenstående et selvstændigt P-nummer i forhold til deres administrationskommune, og dette nummer er unikt for den enkelte enhed. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 12 af 31

13 2.4 Institutionsnavn Enhedens fulde navn. Det maksimale antal karakterer for variablen er 128. Dog anbefales det, at navnet ikke overstiger 49 karakterer, da flere af de systemer, der trækker data fra Institutionsregisteret ikke kan håndtere navne med mere end 49 karakterer. 2.5 Institutionens mellemlange navn Til brug for systemer, der håndterer institutionsnavne af en længde på maksimalt 49 karakterer, skal det mellemlange navn angives. 2.6 Institutionens korte navn Et forkortet navn for enheden. Det maksimale antal karakterer for variablen er Deling af navn Trecifret kode, der angiver, hvordan enhedens navn ønskes delt. Vedligeholdes ikke længere og indholdet kan ikke ændres. 2.8 Institutionsadressen Institutionens adresse angives i to forskellige formater, da der i forbindelse med revisionen af institutionsregisteret i 2009 er indført en adressekodning efter OIOstandarden, samtidigt med at den hidtil anvendte institutionsadresse på kort tekstform (se nedenfor) fortsat indberettes til brug for flere systemer. Den OIO-standardiserede adresse består af flere dele, heriblandt vejnavn, vejkode, husnummer-bogstav, etage, dørbetegnelse, lokalitet, stednavn, postnummer, postboks. Af hensyn til Ministeriet for Børn og Undervisnings edb-systemer indtastes der indtil videre også en institutionsadresse på kort tekstform som supplement til den OIObaserede adresse. 2.9 Vejnavn Det fastsatte navn på en vej, gade, plads, sti og lign. Vejnavnet angives som tekst. Det indgår som en del af adressen Vejkode Entydig identifikation af en navngiven vej, gade, plads, sti og lign., indenfor den pågældende kommune. Vejkoden indhentes fra AWS.dk på baggrund af korrekte oplysninger om vejnavn, postnummer, etc Husnummer-bogstav Nummerbetegnelse inkl. et evt. stort bogstav, som identificerer en bestemt adgang til en bygning, en grund eller et teknisk anlæg og lign. med udgangspunkt i den navngivne vej som giver adgang hertil. Husnummer og bogstav indtastes derfor i samme felt. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 13 af 31

14 2.12 Etage Identifikation som beskriver den etage som en bestemt indgangsdør er beliggende på i den pågældende opgang Dørbetegnelse Hvis der anvendes dørbetegnelse i adressen, skal denne angives Lokalitet Lokaliteten kan være et gårdnavn, navn på ejendom, bygning eller bolig eller lign., som anvendes som supplerende postadressebetegnelse Stednavn Stednavn er fastsat som en del af den officielle adressebetegnelse for en bestemt vej eller for nærmere dele af en vej (husnummerintervaller). Som bynavn kan anvendes et egentligt bynavn eller et andet lokalt stednavn Postnummer Enhedens postnummer Postdistrikt Navn på postdistriktet, dannet ud fra postnummeret Postdistrikt/Bynavn Bynavnet udledes automatisk af postnummeret og registerets stamtabel over postnumre Postboks Eventuel postboks for institutionen angives her Geografisk breddegrad Ud fra korrekte oplysninger om adressen ifølge OIO-standarden bestemmes den geografiske breddegrad Geografisk længdegrad Ud fra korrekte oplysninger om adressen ifølge OIO-standarden bestemmes den geografiske længdegrad Institutionsadresse på lang tekstform Enhedens adresse og/eller eventuelle postboksnummer på lang tekstform. Variablen skal udfyldes med husnummer Institutionsadresse på kort tekstform Enhedens adresse og/eller eventuelle postboksnummer. Variablen skal udfyldes med husnummer. Variablen er påkrævet udfyldt for alle enheder. Af hensyn til benyttelsen i forskellige systemer, er Institutionsadresse på kort tekstform begrænset til 34 tegn. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 14 af 31

15 2.24 Beliggenhedskommune Kode, som angiver enhedens beliggenhedskommune. Christiansø er tilføjet beliggenhedskommunerne og har fået tildelt værdi 411. I bilaget er vist koderne for beliggenhedskommune efter 1. januar Beliggenhedsregion Kode, som angiver enhedens beliggenhedsregion, dannet ud fra beliggenhedskommunen Gammel beliggenhedskommune Trecifret kode, som angiver i hvilken kommune enheden var beliggende før 1. januar Variablen vedligeholdes ikke længere Administrationskommune/administrationsregion Kode, som angiver enhedens administrationskommune eller administrerende region. Tidligere har variablen indeholdt værdier fra 1-3 med oplysninger om institutionen var en statsskole, selvejende offentlig skole eller selvejende privat skole. I forbindelse med implementeringen af de nye kommuner i registeret, blev det besluttet at udelade koderne 1-3, da disse fremgår af variablen ejerkode. I bilaget er vist koderne for administrationskommune efter 1. januar Dato for kommuneskift Dato for skift af beliggenhedskommune i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Variablen vedligeholdes ikke længere Administrationskommune Trecifret kode, som angiver enhedens administrationskommune. Institutioner, som er underlagt en region i stedet for en kommune, har ikke angivet en værdi Administrationsregion Fire-cifret kode, som angiver enhedens administrationsregion, hvis institutionen hører under regionens ansvar Gammel administrationskommune Trecifret kode, som angiver enhedens administrationskommune før 1. januar Variablen vedligeholdes ikke længere Institutionsleder Enhedens øverste daglige leders fulde navn. Lederens navn angives med fornavn efterfulgt af efternavn. Begge navne skrives med stort. Er der behov for at tilføje en titel eller oplysning om lederen er konstitueret (forkortelsen konst. benyttes), gøres dette efter et efterstillet komma efter navnet. Hvis lederens navn kun er angivet med forbogstav indsættes der punktum og mellemrum efterfølgende. Nedenfor er skitseret et par eksempler. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 15 af 31

16 Eksempler: Hans Jensen Hans Jensen, skoleinspektør Hans Jensen, konst. H. Jensen H. K. Jensen Hvis en stilling er ledig, har tidligere praksis været, at man skrev vakant i lederfeltet. Men denne praksis er nu ændret, således at en ledig lederstilling angives med et blankt felt Institutionsleder, kort navn Til brug for systemer anvendes det korte navn på institutionslederen. Det er en tekst på 34 tegn adresse Enhedens officielle -adresse og ikke personlig, da vigtige meddelelser til enheden ellers kan gå tabt ved ferie, sygdom og andet fravær Web-adresse Enhedens officielle web-adresse Telefonnummer Enhedens officielle telefonnummer. Dette angives som xxxx xxxx (der skal indtastes et mellemrum) Telefaxnummer Telefaxnummeret vedligeholdes ikke og kan ikke ændres. 3 Variabeloversigt, institutionstype Ministeriet for Børn- og Undervisnings institutionsregister tjener som stamregister over alle enheder i Danmark, der udbyder undervisning og som opfylder en række nærmere specificerede krav. Undervisningsniveauet er retningsgivende for indplaceringen af hvilken institutionstype skolen/institutionen er placeret under i dette register. Fx er produktionsskoler registreret under "øvrige institutioner primært ikke kompetencegivende uddannelser" med institutionstype Institutionstype 3 En firecifret kodeopdeling af institutionstype og typenavn. Variabeltypen institutionstype 3 er en moderniseret og forenklet variabel i forhold til institutionstype 2. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 16 af 31

17 Institutionstypen følger den enkelte enhed, dvs. at hvis en enhed er en afdeling under en hovedskole af en anden type, skal den enkelte afdeling beholde sin egen type, mens hovedskolen godt kan have en anden type. Institutionstype 3 bruges bl.a. i Nøgletalsdatabasen og på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 17 af 31

18 Nedenfor er koderne for institutionstype 3 vist: Kode Institutionstype Grundskoler mv Efterskoler med særligt tilbud Efterskoler 1012 Folkeskoler 1013 Friskoler og private grundskoler 1014 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1015 Specialskoler for børn 1016 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 102 Øvrige institutioner primært ikke kompetencegivende uddannelser 1021 Daghøjskoler 1022 Folkehøjskoler 1023 Husholdnings- og håndarbejdsskoler 1024 Den fri ungdomsuddannelse (nedlagt) Produktionsskoler STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 105 Voksenuddannelsesinstitutionerne 1051 Specialskoler for voksne 1052 Sprogcentre 1053 Voksenuddannelsescentre 106 Institutioner med almengymnasiale uddannelser 1061 Gymnasier og HF-kurser 1062 Private gymnasier og HF-kurser 1063 Studenterkurser 107 Institutioner med erhvervsrettede uddannelser 1071 Erhvervsskoler m.v Private udbydere af AMU og EUD 1073 SOSU-skoler (institutionstypen udgår i 2007) 108 Institutioner med videregående uddannelser 1081 Maritime uddannelsesinstitutioner 1082 Institutioner inden for politi, forsvar m.v Centre for offentlig kompetenceudvikling 1084 Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner 1085 Professionshøjskoler 1086 Erhvervsakademier 1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) (institutionstypen udgår i 2007) 1122 Øvrige MVU-institutioner 1131 Universiteter Institutioner uden elever: 201 Amter og kommuner UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 18 af 31

19 2011 Amter inkl. København, Frederiksberg og Bornholm kommuner 2012 Kommuner ekskl. København, Frederiksberg og Bornholm 2013 Kommuner pr. 1/ Regioner pr. 1/ Centre for rådgivning og vejledning 2021 Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 2022 Centre for undervisningsmidler 2023 Studievalg-centre 2024 Ungdommens Uddannelsesvejledning Uoplyst Ikke-klassificeret 9999 Uoplyst 3.2 Institutionstype 2 En trecifret kodeopdeling af institutionstype og typenavn. Institutionstypen følger den enkelte enhed, dvs. at hvis en enhed er en afdeling under en enhed af en anden type, skal den enkelte enhed beholde sin egen type, mens hovedskolen godt kan have en anden type. Variablen udfyldes i overensstemmelse med variablen institutionstype 3. De enkelte kategorier i institutionstype 2 bevares udelukkende af hensyn til historikken i diverse edb-systemer. Det tilrådes, at variablen institutionstype 2 bør anvendes med forsigtighed, da der især blandt institutionskoderne er en uklar afgrænsning. Variablen er påkrævet udfyldt for alle institutioner. I bilaget er koderne for institutionstype 2 vist. 3.3 Institutionstype 1 En tocifret kodeopdeling af visse institutionstyper samt typenavn. Institutionstype 1 bliver ikke længere opdateret. 3.4 Ressortministerier Etcifret kode, som angiver enhedens ministerielle tilhørsforhold. Variablen er påkrævet udfyldt for alle enheder. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 19 af 31

20 Nedenfor er koderne for ressortministerier vist: Kode Ministerium 1 Ministeriet for Børn og Undervisning 2 Økonomi- og erhvervsministeriet 3 Forsvarsministeriet 4 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5 Ministeriet for Sundhed og forebyggelse 6 Justitsministeriet 7 Kulturministeriet 8 Velfærdsministeriet 9 Integrationsministeriet 0 Øvrige ministerier 3.5 Undervisningsniveau Uddannelsesniveau/-trin på enheden angives som skolens højeste klassetrin. Denne variabel er kun relevant for institutioner med grundskoleundervisning (institutionstype 2 = 121, 126, 129). Undervisningsniveauet opdateres i forhold til klasse-hold-statistikken, som indsamles årligt. Hvis en enhed ikke indberetter til klasse-hold-statistikken, bibeholdes det undervisningsniveau, som var gældende for enheden. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 20 af 31

Brugerhåndbog i institutionsregisteret

Brugerhåndbog i institutionsregisteret Brugerhåndbog i institutionsregisteret UNI C Statistik & Analyse, 24. oktober 2011 Side 1 af 29 Brugerhåndbog for Institutionsregisteret UNI C November 2009 Af Thomas Quaade UNI C Statistik & Analyse,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Brugerhåndbog i institutionsregisteret

Brugerhåndbog i institutionsregisteret Brugerhåndbog i institutionsregisteret Brugerhåndbog i institutionsregisteret Forfatter: Dorit Schlünssen Styrelsen for It og Læring oktober 2017 Styrelsen for It og Læring, oktober 2017 Indhold Institutionsregisteret...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere