Brugerhåndbog i institutionsregisteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog i institutionsregisteret"

Transkript

1 Brugerhåndbog i institutionsregisteret UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 1 af 31

2 Brugerhåndbog for Institutionsregisteret Thomas Quaade Dorit Schlünssen UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 2 af 31

3 Indhold Brugerhåndbog... 1 Institutionsregisteret Institutionsregisteret Generelt Formål med Institutionsregisteret Institutioner omfattet af Institutionsregisteret Institutioner ikke omfattet af Institutionsregisteret Oprettelse af institutioner Rettelser til institutionsoplysninger Nedlæggelse af institutioner Oprettelse af afdelinger Hvornår skal hierarkisk struktur anvendes? Hvornår kan hierarkisk struktur anvendes? Nedlæggelse af afdelinger Sammenlægning og fusioner blandt institutioner Deling af institutioner Konsekvenser af ændringer i Institutionsregisteret Variabeloversigt, kontaktoplysninger Institutionsnummer CVR-nummer P-nummer Institutionsnavn Institutionens mellemlange navn Institutionens korte navn Deling af navn Institutionsadressen Vejnavn Vejkode Husnummer-bogstav Etage Dørbetegnelse Lokalitet Stednavn Postnummer Postdistrikt Postdistrikt/Bynavn Postboks Geografisk breddegrad Geografisk længdegrad Institutionsadresse på lang tekstform Institutionsadresse på kort tekstform Beliggenhedskommune Beliggenhedsregion Gammel beliggenhedskommune Administrationskommune/administrationsregion Dato for kommuneskift Administrationskommune UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 3 af 31

4 Bilag 1. Brugere af indberetningssystemet til InstitutionsregisteretFejl! Bogmærke er ikke definere 2.30 Administrationsregion Gammel administrationskommune Institutionsleder Institutionsleder, kort navn adresse Web-adresse Telefonnummer Telefaxnummer Variabeloversigt, institutionstype Institutionstype Institutionstype Institutionstype Ressortministerier Undervisningsniveau Ejerforhold Hovedskoler og afdelinger Hierarkisk struktur Enhedsart Hovedskole/afdeling Hovedskole/institution Variabeloversigt, administrative oplysninger Oprettet dato Nedlagt dato Flyttekode Flytteinstitution Skemarelation Tællingsrelation/Aktiv kode Indberetter/Ajourbruger Status Ajourført/Godkendt dato Kommentar Bilag Bilag 2. Beliggenhedsregion... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 3. Beliggenhedskommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 3. Beliggenhedskommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 4. Administrationskommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 5. Institutionstype 2... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 4 af 31

5 1 Institutionsregisteret 1.1 Generelt Institutionsregisteret er et register over en række enheder, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registeret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning. I registeret skelnes der mellem enheder med elever tilknyttet og enheder uden elever tilknyttet. Data i Institutionsregisteret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt indberetninger fra de enkelte enheder. Oplysningerne i registeret opdateres løbende af UNI C, Danmarks Statistik og Ministeriet for Børn og Undervisning. Det sker på baggrund af indberetninger fra de enkelte enheder, indberetninger fra kommuner og regioner, indberetninger fra diverse brugere af registeret og dels på baggrund af opdateringsundersøgelser udsendt til de enkelte enheder eller kommuner/regioner. Institutionsregisteret benyttes af UNI C, Danmarks Statistik og Ministeriet for Børn og Undervisning, der også i samråd diskuterer, hvilke ændringer der kan tilføjes registeret. Udtræk fra registeret sælges af UNI C og Danmarks Statistik. 1.2 Formål med Institutionsregisteret Ministeriet for Børn og Undervisnings institutionsregister tjener som stamregister over alle enheder i Danmark, der udbyder undervisning og som opfylder en række nærmere specificerede krav. Oplysninger fra Institutionsregisteret skal benyttes til flere formål indenfor Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområde, heriblandt som føderegister til administrative systemer på uddannelsesinstitutioner, optagelse.dk, undervisningsguiden ug.dk, den koordinerede tilmelding og tilskudsberegning på basis af aktivitetsindberetning. Institutionsregisteret leverer endvidere stamdata til en række fagsystemer i Ministeriet for Børn og Undervisnings Notes, SDH, CØSA og til præsentation af institutionsoplysninger på uvm.dk. Stamdata fra Institutionsregisteret skal endvidere benyttes til statistikproduktionen i Ministeriet for Børn og Undervisning og Danmarks Statistik. Udover de ovenfornævnte anvendelser af oplysninger fra Institutionsregisteret, findes der også sekundære anvendelser af data til rabatsystemer, låneordninger, adresselister til andre parter, etc. Sekundær brug af Institutionsregisteret, kan ikke begrunde oprettelser, nedlæggelser eller ændringer af institutioner i registeret. Institutionsregisteret drives af UNI C. Rammerne tilrettelægges i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisnings og Danmarks Statistik ved deres uddannelsesstatistikkontor. 1.3 Institutioner omfattet af Institutionsregisteret For enheder med elever gælder det, at en enhed kan blive oprettet i Institutionsregisteret, hvis enheden har uddannelse som det primære formål og uddannelsen er UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 5 af 31

6 godkendt til at modtage offentligt tilskud eller er SU-, SVU- eller VEU-berettiget. Der skal indberettes elevaktivitet på afdelinger og enheder uden afdelinger. 1.4 Institutioner ikke omfattet af Institutionsregisteret Enheder oprettes ikke i Institutionsregisteret, hvis formålet med oprettelsen er at indgå i rabatordninger, låneordninger eller lignende arrangementer. Institutioner oprettes heller ikke for at fremvise uddannelser. Enheder, der i Institutionsregisteret er klassificeret som enheder med elever, nedlægges, hvis der ikke indberettes elevaktivitet. Endvidere er virksomhedsforlagt undervisning, praktik, driftsoverenskomst eller privatfinansieret kursusvirksomhed ikke tilstrækkeligt grundlag for oprettelse af en enhed i Institutionsregisteret. 1.5 Oprettelse af institutioner UNI C varetager opgaven med at tildele de enkelte enheder institutionsnumre og dermed oprette dem i Institutionsregisteret. Enhederne oprettes på baggrund af konkrete henvendelser fra enten Ministeriet for Børn og Undervisning eller de kommuner/ regioner, der administrerer de enkelte enheder. For institutioner underlagt et andet ressort end Ministeriet for Børn og Undervisning oprettes institutionerne på baggrund af henvendelser fra de relevante ressortministerier. Statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) oprettes alle kun, hvis oprettelsen er sket i henhold til enhedens vedtægter, og hvis denne er indberettet til Ministeriet for Børn og Undervisning. Når Ministeriet for Børn og Undervisning har modtaget henvendelsen, tager de kontakt til UNI C, som så opretter enheden. Kommunale, regionale, selvejende kommunale eller selvejende regionale enheder (værdi 2, 6, 7 og 8 i variablen ejerkode) oprettes alle på baggrund af henvendelser fra kommunen/regionen til UNI C. Hvis en enhed ønsker at blive oprettet, skal institutionen enten kontakte Ministeriet for Børn og Undervisning eller den administrerende kommune/region, som derefter kontakter UNI C. Enheder kan oprettes foreløbigt, indtil institutionen er endeligt godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Enheden får tildelt et midlertidigt institutionsnummer, som dog kun skal bruges i begrænset omfang, da enheden endnu ikke er endeligt godkendt. Enheden får endvidere koden 9 i tællingsrelation. Når enheden er godkendt til oprettelse, tildeles den et sekscifret institutionsnummer. Institutionsnummeret tildeles den nye enhed efter en gennemgang af allerede benyttede institutionsnumre (både aktive og nedlagte), idet nedlagte enheder bibeholdes i registeret af hensyn til historikken. Det er vigtigt at pointere, at institutionsnummeret ikke er informationsbærende. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 6 af 31

7 1.6 Rettelser til institutionsoplysninger Rettelser til enhedernes oplysninger sendes løbende til UNI C, og rettelserne kan for kommunale, regionale, selvejende kommunale eller selvejende regionale (værdi 2, 6, 7 og 8 i variablen ejerkode) alle rettes uden videre godkendelse. For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal rettelser af institutionsnavn og alle adresseoplysninger altid være i overensstemmelse med enhedens vedtægter. UNI C videresender derfor ovennævnte enheders ønsker til rettelser til godkendelse i Tilskuds- og controllerkontoret i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Herudover er enheden forpligtet til at sikre, at ændringer i navnet på enhedens leder, adresseoplysninger, CVR-nummer, P- nummer, samt , telefonnummer og web-adresse er opdateret. Dette sker ved at orientere UVM (mail: og UNI C (mail: om ændringen. De relevante kontaktpersoner i Ministeriet for Børn og Undervisning for de enkelte områder er vist nedenfor i forhold til variablen institutionstype 3. Uddybende kontaktoplysninger på kontaktpersonerne, findes bagerst i denne vejledning. Vibeke B. Knudsen: 1013 Friskoler og private grundskoler 1015 Specialskoler for børn 1016 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 1062 Private gymnasier og Hf-kurser Martine Schäffer Christiansen: 1010 Efterskoler med særligt tilbud 1011 Efterskoler 1022 Folkehøjskoler 1023 Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tannie Marie Andersen: 1061 Gymnasier og Hf-kurser 1063 Studenterkurser Ayse Øzel: 1053 Voksenuddannelsescentre Annette Jønsson: 1025 Produktionsskoler Sune Rahn, FIVU: 1085 Professionshøjskoler 1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) 1122 Enkeltstående MVU-institutioner 2022 Centre for undervisningsmidler Kristian L. Ziegler: 1071 Erhvervsskoler UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 7 af 31

8 Alice Nielsen: 1072 Private udbydere af AMU og EUD Flemming Drejer Christensen: 2023 Studievalgscentre Skal ikke tjekkes med MBU: 1021 Daghøjskoler Øvrige henvendelser rettes til Jørgen Nielsen. De videregående uddannelser er overført til FIVU, Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser. Sune Rahn: 1085 Professionshøjskoler 1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) 1122 Enkeltstående MVU-institutioner 2022 Centre for undervisningsmidler Helga Øregaard Dam: 1131 Universiteter Rettelser foretages af de relevante kontaktpersoner i Ministeriet for Børn og Undervisning, men skulle kontaktpersonen med rette-rettighederne ikke være til stede, og rettelsen har stor vigtighed, kan UNI C kontaktes af en anden af brugerne og rettelsen udføres herfra. 1.7 Nedlæggelse af institutioner Enheder må ikke nedlægges, hvis der er elevaktivitet på enheden. For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal nedlæggelser godkendes i Ministeriet for Børn og Undervisning og være i overensstemmelse med enhedens vedtægter. For de øvrige enheder nedlægges institutionen efter henvendelse fra enten enheden selv eller den administrerende kommune/region. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 8 af 31

9 1.8 Oprettelse af afdelinger For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal oprettelser af afdelinger godkendes i Ministeriet for Børn og Undervisning. For alle enheder skal følgende forhold være opfyldt, jf. definitionen af variablen enhedsart senere i denne vejledning. Bemærk i øvrigt Der må ikke være navnesammenfald mellem afdelinger knyttet til den samme hovedskole. Afdelinger er registreringsenheder for elevaktivitet. Afdelinger er ikke afregningsenheder for økonomi. Al afregning er tilknyttet hovedskolen for afdelingen. Hvis der ikke indberettes elevaktivitet på en afdeling, nedlægges enheden. En afdeling skal referere til en hovedskole. 1.9 Hvornår skal hierarkisk struktur anvendes? For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) gælder det, at hvis det af en enheds vedtægter fremgår, at der er tilhørende afdelinger, skal denne eller disse enheder oprettes som afdeling(er). Det forudsættes, at der er elevaktivitet (Danmarks Statistiks indsamlinger) tilknyttet afdelingen. Denne elevaktivitet skal registreres og indberettes på afdelingen. Endvidere gælder det, at hvis enheden har elevaktivitet på enheder beliggende i forskellige kommuner, skal enhederne oprettes som afdelinger. For enheder som ikke er selvejende gælder det, at hvis enheden har elevaktivitet på enheder beliggende i forskellige kommuner, skal der oprettes afdelinger. Herudover kan afdelinger blive oprettet i institutionsregistret, hvis de har elevaktivitet Hvornår kan hierarkisk struktur anvendes? I visse situationer kan der oprettes afdelinger selvom dette ikke er et krav. Hierarkisk struktur kan anvendes, når undervisning foregår på flere adresser. Endvidere kan uddannelsesaktivitet indenfor flere uddannelsesområder defineret efter institutionstype 3 begrunde oprettelse af afdelinger. Selvom undervisning foregår på flere adresser eller indenfor flere uddannelsesområder er oprettelse af afdelinger ikke et krav, med mindre undervisning foregår i flere kommuner eller afdelinger er specificeret i den selvejende institution Nedlæggelse af afdelinger For statslige, selvejende statslige eller selvejende private enheder (værdi 1, 4 og 5 i variablen ejerkode) skal nedlæggelser af afdelinger godkendes i Undervisningsministeriet. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 9 af 31

10 For alle øvrige enheder nedlægges afdelinger efter henvendelser fra kommunen/regionen. Der kan dog ikke være elevaktivitet tilknyttet en afdeling, der nedlægges Sammenlægning og fusioner blandt institutioner Når to eller flere enheder enten fusioneres eller sammenlægges er der flere mulige scenarier. Vedr. fusioner er der nedenfor skitseret de tre mulige scenarier: 1. To eller flere enkle enheder (enhedsart = 0) fusionerer Enhederne bevarer deres oprindelige institutionskoder. Enhederne ændres til afdelinger (enhedsart = 2). Samtidig oprettes en ny juridisk enhed (enhedsart = 1) en hovedskole - med de samme oplysninger som den af de enkle enheder, der varetager administrationen for den nye fusionerede enhed. De gamle enheder tilknyttes herefter den nye hovedskole som afdelinger. 2. En eller flere enkle enheder fusionerer med en enhed med afdelinger Her er hovedreglen, at de enkle enheder ændres til afdelinger (enhedsart = 2). Den juridiske enhed hovedskolen findes i forvejen og får de gamle enheder tilknyttet som afdelinger. 3. To eller flere juridiske enheder (hovedskoler) med afdelinger fusioneres To eller flere enheder med afdelinger (enhedsart = 1) kan fusionere ved at bevare den ene juridiske enhed og lade alle afdelinger pege på denne som den nye juridiske enhed. Den overflødige juridiske enhed nedlægges og får tilføjet en flyttekode, der peger på den nye juridiske enhed. Vedr. sammenlægninger er der to mulige scenarier, der er skitseret nedenfor: 1. To eller flere enheder sammenlægges i en af de eksisterende enheder To eller flere enkle enheder sammenlægges til én enhed, svarende til en af de oprindelige enheder. De øvrige enheder nedlægges, og tilføjes flytte-kode der peger til den sammenlagte enhed. 2. To eller flere enheder sammenlægges i en ny enhed To eller flere enkle enheder sammenlægges til en ny enhed (en enhed på en ny adresse). De oprindelige enheder nedlægges, og tilføjes en flyttekode, der peger på den nye enhed. Alle oprettelser af fusioner og sammenlægninger foregår i overensstemmelse med de retningslinjer, der er stillet op i forhold til oprettelser af enheder Deling af institutioner Der er flere mulige scenarier i forbindelse med deling af institutioner, heri blandt: 1. En enkel enhed opdeles i flere enheder uden afdelinger Enhedens institutionsnummer videreføres til en af de fortsættende institutioner, mens nye institutionskoder oprettes for resten af institutionerne. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 10 af 31

11 2. En juridisk enhed med afdelinger opdeles og flere hierarkiske institutioner opstår Den juridiske enheds institutionsnummer videreføres til en af de fortsættende institutioner, mens nye institutionsnumre oprettes for de nye juridiske enheder. I det omfang det er nødvendigt, oprettes afdelinger, der peger på de juridiske enheder. Ellers fortsætter afdelingernes institutionsnumre med at have status af afdelinger, men pegende på de juridiske enheder, der passer til den nye situation Konsekvenser af ændringer i Institutionsregisteret Ændringer i oplysningerne kan medføre ændringer i alle de systemer, som anvender data fra Institutionsregisteret. Særligt oprettelse, nedlæggelse og ændringer af tællingsrelation, ejerforhold, institutionstype, enhedsart og tilhørsforhold mellem afdelinger og hovedskoler har konsekvenser i forbindelse med brugen af oplysninger fra Institutionsregisteret. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 11 af 31

12 2 Variabeloversigt, kontaktoplysninger 2.1 Institutionsnummer Sekscifret unik kode relateret til én enhed. Tidligere refererede de første tre cifre til enhedens kommunale beliggenhed, dvs. hvor enheden fysisk var placeret, mens de sidste tre cifre var et fortløbende nummer. Denne tildeling er ændret, således at de første tre cifre ikke længere nødvendigvis refererer til den kommunale inddeling, idet der ikke ændres institutionsnummer på enheder, som flytter kommune. UNI C er ansvarlig for tildeling af institutionsnumre til nye enheder og opretter kun enhederne, når de er godkendt af de administrerende kommuner/regioner eller Ministeriet for Børn og Undervisning. Fra og med årsskiftet 2009/2010 vil nye institutionsnumre blive tildelt fortløbende begyndende med CVR-nummer Enhedens CVR-nummer. Alle virksomheder, herunder selvstændige institutioner, har et CVR-nummer. CVRnummeret er et 8-cifret nummer, der er unikt for den enkelte virksomhed. CVRnummeret er virksomhedens identifikationsnummer. Det er således CVRnummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig overfor myndigheder og private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. For kommunale enheder vil CVR-nummeret være det samme som den administrerende kommunes. Selvejende enheder har selvstændigt CVR-nummer. CVR-nummeret kan findes eller tjekkes ved at benytte hjemmesiden www. cvr.dk. 2.3 P-nummer Enhedens P-nummer. Ud over et CVR-nummer får en virksomhed, herunder selvejende enheder, også tildelt ét såkaldt P-nummer (produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af en virksomhed; en adresse, hvor virksomheden udfører aktiviteter. "Hoved P-nr." hhv. "Hoved-P-enhed" er nummeret hhv. navnet på netop den p- enhed, der ligger på samme adresse som "modervirksomheden". Oftest har virksomheden kun én adresse, og derfor kun ét P-nr. (som så er hoved P-nr). Kommunale enheder tildeles i henhold til ovenstående et selvstændigt P-nummer i forhold til deres administrationskommune, og dette nummer er unikt for den enkelte enhed. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 12 af 31

13 2.4 Institutionsnavn Enhedens fulde navn. Det maksimale antal karakterer for variablen er 128. Dog anbefales det, at navnet ikke overstiger 49 karakterer, da flere af de systemer, der trækker data fra Institutionsregisteret ikke kan håndtere navne med mere end 49 karakterer. 2.5 Institutionens mellemlange navn Til brug for systemer, der håndterer institutionsnavne af en længde på maksimalt 49 karakterer, skal det mellemlange navn angives. 2.6 Institutionens korte navn Et forkortet navn for enheden. Det maksimale antal karakterer for variablen er Deling af navn Trecifret kode, der angiver, hvordan enhedens navn ønskes delt. Vedligeholdes ikke længere og indholdet kan ikke ændres. 2.8 Institutionsadressen Institutionens adresse angives i to forskellige formater, da der i forbindelse med revisionen af institutionsregisteret i 2009 er indført en adressekodning efter OIOstandarden, samtidigt med at den hidtil anvendte institutionsadresse på kort tekstform (se nedenfor) fortsat indberettes til brug for flere systemer. Den OIO-standardiserede adresse består af flere dele, heriblandt vejnavn, vejkode, husnummer-bogstav, etage, dørbetegnelse, lokalitet, stednavn, postnummer, postboks. Af hensyn til Ministeriet for Børn og Undervisnings edb-systemer indtastes der indtil videre også en institutionsadresse på kort tekstform som supplement til den OIObaserede adresse. 2.9 Vejnavn Det fastsatte navn på en vej, gade, plads, sti og lign. Vejnavnet angives som tekst. Det indgår som en del af adressen Vejkode Entydig identifikation af en navngiven vej, gade, plads, sti og lign., indenfor den pågældende kommune. Vejkoden indhentes fra AWS.dk på baggrund af korrekte oplysninger om vejnavn, postnummer, etc Husnummer-bogstav Nummerbetegnelse inkl. et evt. stort bogstav, som identificerer en bestemt adgang til en bygning, en grund eller et teknisk anlæg og lign. med udgangspunkt i den navngivne vej som giver adgang hertil. Husnummer og bogstav indtastes derfor i samme felt. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 13 af 31

14 2.12 Etage Identifikation som beskriver den etage som en bestemt indgangsdør er beliggende på i den pågældende opgang Dørbetegnelse Hvis der anvendes dørbetegnelse i adressen, skal denne angives Lokalitet Lokaliteten kan være et gårdnavn, navn på ejendom, bygning eller bolig eller lign., som anvendes som supplerende postadressebetegnelse Stednavn Stednavn er fastsat som en del af den officielle adressebetegnelse for en bestemt vej eller for nærmere dele af en vej (husnummerintervaller). Som bynavn kan anvendes et egentligt bynavn eller et andet lokalt stednavn Postnummer Enhedens postnummer Postdistrikt Navn på postdistriktet, dannet ud fra postnummeret Postdistrikt/Bynavn Bynavnet udledes automatisk af postnummeret og registerets stamtabel over postnumre Postboks Eventuel postboks for institutionen angives her Geografisk breddegrad Ud fra korrekte oplysninger om adressen ifølge OIO-standarden bestemmes den geografiske breddegrad Geografisk længdegrad Ud fra korrekte oplysninger om adressen ifølge OIO-standarden bestemmes den geografiske længdegrad Institutionsadresse på lang tekstform Enhedens adresse og/eller eventuelle postboksnummer på lang tekstform. Variablen skal udfyldes med husnummer Institutionsadresse på kort tekstform Enhedens adresse og/eller eventuelle postboksnummer. Variablen skal udfyldes med husnummer. Variablen er påkrævet udfyldt for alle enheder. Af hensyn til benyttelsen i forskellige systemer, er Institutionsadresse på kort tekstform begrænset til 34 tegn. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 14 af 31

15 2.24 Beliggenhedskommune Kode, som angiver enhedens beliggenhedskommune. Christiansø er tilføjet beliggenhedskommunerne og har fået tildelt værdi 411. I bilaget er vist koderne for beliggenhedskommune efter 1. januar Beliggenhedsregion Kode, som angiver enhedens beliggenhedsregion, dannet ud fra beliggenhedskommunen Gammel beliggenhedskommune Trecifret kode, som angiver i hvilken kommune enheden var beliggende før 1. januar Variablen vedligeholdes ikke længere Administrationskommune/administrationsregion Kode, som angiver enhedens administrationskommune eller administrerende region. Tidligere har variablen indeholdt værdier fra 1-3 med oplysninger om institutionen var en statsskole, selvejende offentlig skole eller selvejende privat skole. I forbindelse med implementeringen af de nye kommuner i registeret, blev det besluttet at udelade koderne 1-3, da disse fremgår af variablen ejerkode. I bilaget er vist koderne for administrationskommune efter 1. januar Dato for kommuneskift Dato for skift af beliggenhedskommune i forbindelse med kommunalreformen 1. januar Variablen vedligeholdes ikke længere Administrationskommune Trecifret kode, som angiver enhedens administrationskommune. Institutioner, som er underlagt en region i stedet for en kommune, har ikke angivet en værdi Administrationsregion Fire-cifret kode, som angiver enhedens administrationsregion, hvis institutionen hører under regionens ansvar Gammel administrationskommune Trecifret kode, som angiver enhedens administrationskommune før 1. januar Variablen vedligeholdes ikke længere Institutionsleder Enhedens øverste daglige leders fulde navn. Lederens navn angives med fornavn efterfulgt af efternavn. Begge navne skrives med stort. Er der behov for at tilføje en titel eller oplysning om lederen er konstitueret (forkortelsen konst. benyttes), gøres dette efter et efterstillet komma efter navnet. Hvis lederens navn kun er angivet med forbogstav indsættes der punktum og mellemrum efterfølgende. Nedenfor er skitseret et par eksempler. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 15 af 31

16 Eksempler: Hans Jensen Hans Jensen, skoleinspektør Hans Jensen, konst. H. Jensen H. K. Jensen Hvis en stilling er ledig, har tidligere praksis været, at man skrev vakant i lederfeltet. Men denne praksis er nu ændret, således at en ledig lederstilling angives med et blankt felt Institutionsleder, kort navn Til brug for systemer anvendes det korte navn på institutionslederen. Det er en tekst på 34 tegn adresse Enhedens officielle -adresse og ikke personlig, da vigtige meddelelser til enheden ellers kan gå tabt ved ferie, sygdom og andet fravær Web-adresse Enhedens officielle web-adresse Telefonnummer Enhedens officielle telefonnummer. Dette angives som xxxx xxxx (der skal indtastes et mellemrum) Telefaxnummer Telefaxnummeret vedligeholdes ikke og kan ikke ændres. 3 Variabeloversigt, institutionstype Ministeriet for Børn- og Undervisnings institutionsregister tjener som stamregister over alle enheder i Danmark, der udbyder undervisning og som opfylder en række nærmere specificerede krav. Undervisningsniveauet er retningsgivende for indplaceringen af hvilken institutionstype skolen/institutionen er placeret under i dette register. Fx er produktionsskoler registreret under "øvrige institutioner primært ikke kompetencegivende uddannelser" med institutionstype Institutionstype 3 En firecifret kodeopdeling af institutionstype og typenavn. Variabeltypen institutionstype 3 er en moderniseret og forenklet variabel i forhold til institutionstype 2. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 16 af 31

17 Institutionstypen følger den enkelte enhed, dvs. at hvis en enhed er en afdeling under en hovedskole af en anden type, skal den enkelte afdeling beholde sin egen type, mens hovedskolen godt kan have en anden type. Institutionstype 3 bruges bl.a. i Nøgletalsdatabasen og på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 17 af 31

18 Nedenfor er koderne for institutionstype 3 vist: Kode Institutionstype Grundskoler mv Efterskoler med særligt tilbud Efterskoler 1012 Folkeskoler 1013 Friskoler og private grundskoler 1014 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1015 Specialskoler for børn 1016 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 102 Øvrige institutioner primært ikke kompetencegivende uddannelser 1021 Daghøjskoler 1022 Folkehøjskoler 1023 Husholdnings- og håndarbejdsskoler 1024 Den fri ungdomsuddannelse (nedlagt) Produktionsskoler STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 105 Voksenuddannelsesinstitutionerne 1051 Specialskoler for voksne 1052 Sprogcentre 1053 Voksenuddannelsescentre 106 Institutioner med almengymnasiale uddannelser 1061 Gymnasier og HF-kurser 1062 Private gymnasier og HF-kurser 1063 Studenterkurser 107 Institutioner med erhvervsrettede uddannelser 1071 Erhvervsskoler m.v Private udbydere af AMU og EUD 1073 SOSU-skoler (institutionstypen udgår i 2007) 108 Institutioner med videregående uddannelser 1081 Maritime uddannelsesinstitutioner 1082 Institutioner inden for politi, forsvar m.v Centre for offentlig kompetenceudvikling 1084 Kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner 1085 Professionshøjskoler 1086 Erhvervsakademier 1121 Centre for Videregående Uddannelser (CVU) (institutionstypen udgår i 2007) 1122 Øvrige MVU-institutioner 1131 Universiteter Institutioner uden elever: 201 Amter og kommuner UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 18 af 31

19 2011 Amter inkl. København, Frederiksberg og Bornholm kommuner 2012 Kommuner ekskl. København, Frederiksberg og Bornholm 2013 Kommuner pr. 1/ Regioner pr. 1/ Centre for rådgivning og vejledning 2021 Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 2022 Centre for undervisningsmidler 2023 Studievalg-centre 2024 Ungdommens Uddannelsesvejledning Uoplyst Ikke-klassificeret 9999 Uoplyst 3.2 Institutionstype 2 En trecifret kodeopdeling af institutionstype og typenavn. Institutionstypen følger den enkelte enhed, dvs. at hvis en enhed er en afdeling under en enhed af en anden type, skal den enkelte enhed beholde sin egen type, mens hovedskolen godt kan have en anden type. Variablen udfyldes i overensstemmelse med variablen institutionstype 3. De enkelte kategorier i institutionstype 2 bevares udelukkende af hensyn til historikken i diverse edb-systemer. Det tilrådes, at variablen institutionstype 2 bør anvendes med forsigtighed, da der især blandt institutionskoderne er en uklar afgrænsning. Variablen er påkrævet udfyldt for alle institutioner. I bilaget er koderne for institutionstype 2 vist. 3.3 Institutionstype 1 En tocifret kodeopdeling af visse institutionstyper samt typenavn. Institutionstype 1 bliver ikke længere opdateret. 3.4 Ressortministerier Etcifret kode, som angiver enhedens ministerielle tilhørsforhold. Variablen er påkrævet udfyldt for alle enheder. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 19 af 31

20 Nedenfor er koderne for ressortministerier vist: Kode Ministerium 1 Ministeriet for Børn og Undervisning 2 Økonomi- og erhvervsministeriet 3 Forsvarsministeriet 4 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5 Ministeriet for Sundhed og forebyggelse 6 Justitsministeriet 7 Kulturministeriet 8 Velfærdsministeriet 9 Integrationsministeriet 0 Øvrige ministerier 3.5 Undervisningsniveau Uddannelsesniveau/-trin på enheden angives som skolens højeste klassetrin. Denne variabel er kun relevant for institutioner med grundskoleundervisning (institutionstype 2 = 121, 126, 129). Undervisningsniveauet opdateres i forhold til klasse-hold-statistikken, som indsamles årligt. Hvis en enhed ikke indberetter til klasse-hold-statistikken, bibeholdes det undervisningsniveau, som var gældende for enheden. UNI C Statistik & Analyse, 14. januar 2013 Side 20 af 31

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

UNI Login. Infotjenestens webservice WS02

UNI Login. Infotjenestens webservice WS02 UNI Login Infotjenestens webservice WS02 UNI Login Infotjenestens webservice WS02 Styrelsen for It og Læring Version 4.8, januar 2015 Styrelsen for It og Læring, 06.01.2015 Indhold Infotjeneste WS02...

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne e. Redegørelse Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne Af Christina Faber, konsulent og Michael Hedelund, chefkonsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens

Læs mere

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret 2009/2010. Tabel 1a Top. Institutioner med den største

Læs mere