Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde."

Transkript

1

2 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, Odense C Tlf: Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

3 1. INDLEDNING 4 2. METODE Definition af SSP-samarbejde Undersøgelsesmetode Pilotundersøgelse samt validiteten af de enkelte spørgsmål Datavalidering 8 3. SAMMENFATNING 9 4. KORTLÆGNINGENS RESULTATER Organisering af SSP-samarbejdet Antal af kommuner, som har et SSP-samarbejde Koordineringen af SSP-samarbejdets overordnede rammer og målsætninger Den formelle organisering af SSP-samarbejdet Antal SSP-medarbejdere & koordinatorer Antallet af SSP-koordinatorer Antallet af SSP-medarbejdere Kriminalpræventive initiativer Kriminalpræventive initiativer i SSP-regi Kriminalpræventivt arbejde uden for SSP-regi 24 Bilag: Spørgeskema vedr. kommunernes SSP-samarbejde

4 1. Indledning!" # $ % & $ " ' % ' ( $ % $ % $ $ % ) ' $ * "' ' ' + % "% "" % + "' "$$ )% " *, % + " % ) "" + "' ' "$ ' ""% 1 SSP-samarbejdet Udvikling og perspektiver (2000) af Merete Watt Boelsen.

5 2. Metode 2.1 Definition af SSP-samarbejde ) % - % & ". " % " $. $ "' "' ' ) " /'0 SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særlige behov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet er at skabe rammer for en lokal samordnet forebyggelse til at imødegå eller nedbringe kriminalitetsfænomener blandt og mod børn og unge. Den egentlige målsætning for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. (www.dkr.dk) 1' + $ % ) " ' "$$% ) "' $ " ' % $ "$ "' $ ' "$'% %

6 2.2 Undersøgelsesmetode ) $ "$$ % "$ " *% " "$ 2 % 3 "$ % " % "+ "' " '% 4 "$ % " $ "$ " % "$% 2.3. Pilotundersøgelse samt validiteten af de enkelte spørgsmål "$ $ "$ $ % "$ " '% "$ ' ' "$' $ % ) %% $ "$'0 1. Spørgsmål 11: Hvor mange SSP-medarbejdere har kommunen i 2008? 5 "$ ' %% 66 6 "6 66% ) 0 " ' " '% & "' $ 0

7 Betegnelsen SSP-medarbejdere omfatter også SSP-kontaktpersoner, SSP-konsulenter, SSPkoordinatorer samt personer, der har andre stillingsbetegnelser, men som arbejder med SSP. Eks. lærere og klubmedarbejdere, der arbejder med SSP, er også inkluderet. "$ $" + " + % % ' $ % 8 "% ' " % ) $ % 2. Spørgsmål 13: Hvor mange SSP-medarbejdere har kommunen målt i årsværk i Et årsværk svarer til én fuldtidsstilling i ét år ( $ ' "+ "% "' % ' "$ % - $ "$ "' % 4 "' % ' ' % $ "' $ $ ' ' ' % "' ' ' % 3. Spørgsmål 15: Hvor er der udført kriminalpræventivt arbejde i kommunen, der ikke hører ind under SSP-samarbejdet i 2008

8 ) " % ) % % 2.4. Datavalidering + "+ % ) $ "' ' % ) $ "+ $ %

9 3. Sammenfatning ) ' % ' ' 2 2+""% 3!9:# ' % ; " ' < % % 9%!=# " % '!# ' $ > % *: 4 *: "' % ' ; < % =; :? % ) " % A? < "% ) *< % ' " % B $? * " * < " % ) *= " "' % ( "$ ' " ' "' '% " :;: "!:=# " "' ' % & + > "% ' + % " $ % <: $

10 " '% & < > %

11 4. Kortlægningens resultater. $ " % "' '% A " % 4.1. Organisering af SSP-samarbejdet ) % 4$ + ' "' % Antal af kommuner, som har et SSP-samarbejde A : % Koordineringen af SSP-samarbejdets overordnede rammer og målsætninger ' ' 2+""% 8 ' " " ' " " $ % 8 2+"" ' " 2 ' $ > ' " % ' 9%* ' % 2 Kilde: Servicestyrelsen, SSP-samrådet samt publikationen Lokal forebyggelse, idékatalog (2008) af Det Krimialpræventive Råd.

12 Figur 4.1. Koordinering af overordnede rammer og målsætninger $ ' ' ' 2+""% ) $ 9:!% ' 9%*%#% << 2+"" ** ' % 4 "' '%

13 Figur 4.2. Antallet af kommuner med en SSP-medarbejder repræsenteret i lokalrådet 8 + '% ' ' 9% ; " ' < % C ' 7 7 "' "$'%

14 Den formelle organisering af SSP-samarbejdet Tabel 4.3 SSP-samarbejdets formelle organisering Antal kommuner Centralt SSP-udvalg/styregruppe 81 Lokale SSP-udvalg/styregrupper 58 Udvalg/netværk/arbejdsgrupper på medarbejdernivaeu 65 Andre udvalg/netværk/grupper 40 N=98 & + ' * : 2+"" +"!% C 9%<#% ) 2+"" ' = "' '% ;= 2 2"" "' $ 9 % ' "' %

15 Figur 4.4. Antal niveauer med udvalg/styregrupper 1' 9%9 + "$' % 3 ' * "'? % 2+"" 2+"" 2 "" "' $ "' 2 2""% ;!;* "# % "' % ' ' 9%9 "' %

16 Figur 4.5. SSP samarbejdets forankring/organisering i kommunerne. N=98!=#!% ' 9%=%#% " ' $ >! '# < *: $ % 3 % D? + /'!/#% E "' % ( 77 ** *:? % 3 Da det sociale arbejde med udsatte børn/unge kan være forankret meget forskelligt i kommunernes forskellige forvaltninger (social-,familie-,kultur-, Børn & unge forvaltningen) er denne betegnelse blevet anvendt.

17 Skriftlig formuleret handleplan 8 " " " "% ) " ' ' % Figur 4.6. Skriftlig formuleret virksomheds- eller handleplan for SSP-samarbejdet. N=98 B " " * %!% 9%;%#% 4.2. Antal SSP-medarbejdere & koordinatorer 8 "' '% ) % 3 "' "' ' %

18 Antallet af SSP-koordinatorer ( $ "' % ) ' % ' % ) "$ % A % 3 ' 9% % % Figur 4.7. Antal SSP-koordinatorer N=98 > > " % ) "# % 1!=;# :?

19 % ) " % A? < "!% ' Antallet af SSP-medarbejdere "'!A %%*#% A ' "' " + : % ) + % := 9 % Tabel 4.8. Antal SSP-medarbejdere Antal SSPmedarbejdere Antal SSPmedarbejdere på fuld tid SSP-medarbejdere - Årsværk Total Gennemsnit Minimum Maksimum Median N=98 ' "' " << "' % % ) **< % & % 4 En del af variationen skyldes kommunestørrelse, som der ikke er taget højde for i kortlægningen, grundet kortlægningens begrænsede omfang.

20 ( "$ ' ' 9* ' + ' "!% 3 ' = % ' 9% $ + "% % Figur 4.9. Antal og fordeling af SSP-medarbejdere N=98 9 " " * * " *9 " ** *< % 9 " < % $ "' "' % 5 Et årsværk svarer til én fuldtidsstilling i ét år.

21 Figur Antal SSP-medarbejdere på fuld tid. N=98 "' ' 9%: $? % ' * "? "' " % ) *=!*=<* "# % ** " % A $ " $2 %

22 Figur SSP-medarbejdere angivet i årsværk N=98 A 9%** $ ' ' % ' %%*% ) ' "' '%

23 4.3. Kriminalpræventive initiativer $ ' $ " $ % Kriminalpræventive initiativer i SSP-regi B " " "' ' % ' := :!% 9%*#% Figur Kriminalpræventive initiativer i SSP-regi Antal kommuner Klubber og foreninger 77 Ungdomsskoler 79 Skoler 95 Skolefritidsordninger 26 Gadeplan 79 Udvalgte boligområder 57 Andre steder 18 + > "' "% '% ; % "$ 7 2'7 $ % D * 6 6 %% "' %

24 Kriminalpræventivt arbejde uden for SSP-regi ( $ " % "' ' $ " $ % + "$' ' " % ) $ % Tabel Kriminalpræventivt arbejde uden for SSP-regi Antal kommuner Klubber og foreninger 28 Ungdomsskoler 24 Skoler 23 Skolefritidsordninger 13 Gadeplan 17 Udvalgte boligområder 39 Andre steder 8 A 9%*< ' <: : $ " ' $ % $ > 9 < % & *< $ " "' " % ( 9%* 9%*<% $ " % 8 ' "

25 % 9* ' $ " %

26 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 1 af SSP-undersøgelse! " #!! $%%&

27 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 2 af ' (!!"##

28 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 3 af $# %#"# " ")! *)! + " "# # &'%# ' (,

29 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 4 af ( " ##"#) " *+, )!,)!,)),)),#-"#, -. / 01./ ##" #" #!-! # "# ' ( " #

30 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 5 af # "# ##110 "# %11111 $ % & 2""##" # #110 "# %11111 "

31 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 6 af #!#110 "!#110 & " "" ## 110 $! #%# 110'%# 3" ## ## & "

32 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 7 af &!### %###### ##110)%" *+ / 2 / 0 1! ("## %##4 #!##110)%" *+ / 2 / 0 1! "

33 https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=3683&enc... Side 8 af #%## # # *# ( 34 # 5 #6* "## " *7#7#!!

34 Bilag 2: Antal medarbejdere fordelt på kommuner 10:59 tirsdag, november 04, Kommune Antal SSPkoordinatorer Antal SSPmedarbejdere Antal fuldstidsansatte SSP-medarbejdere Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtfyn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk-Hundested Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød

35 Bilag 2: Antal medarbejdere fordelt på kommuner 10:59 tirsdag, november 04, Kommune Antal SSPkoordinatorer Antal SSPmedarbejdere Antal fuldstidsansatte SSP-medarbejdere Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj mmerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern

36 Bilag 2: Antal medarbejdere fordelt på kommuner 10:59 tirsdag, november 04, Kommune Antal SSPkoordinatorer Antal SSPmedarbejdere Antal fuldstidsansatte SSP-medarbejdere Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tårnby Tønder Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Åbenrå Ålborg Århus Ærø Total

37 Bilag 3: Virksomheds- og handlingsplan for SSP-samarbejdet 01:45 tirsdag, november 04, Kommune Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtfyn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk-Hundested Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Hedensted Helsingør Herlev Herning Virksomheds-/handlingsplan for SSP-samarbejdet Nej Nej Nej Nej Nej Nej

38 Bilag 3: Virksomheds- og handlingsplan for SSP-samarbejdet 01:45 tirsdag, november 04, Kommune Hillerød Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj mmerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Virksomheds-/handlingsplan for SSP-samarbejdet Nej Nej Nej Nej Nej Nej

39 Bilag 3: Virksomheds- og handlingsplan for SSP-samarbejdet 01:45 tirsdag, november 04, Kommune Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tårnby Tønder Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Åbenrå Ålborg Århus Ærø Virksomheds-/handlingsplan for SSP-samarbejdet Nej Nej Nej Nej

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven. Indhold Bilag 1. Kommuner

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere