KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER"

Transkript

1 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Beskær billede: Billedet tilpasses automatisk til pladsholderen og kan være beskåret i siderne. Du flytter udsnittet med Beskær på fanen Tegnefunktioner /Formater træk placeringen med musen mens du holder SHIFT nede. Kommunale samarbejdsformer 1

2 HJEMMEL FOR KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE og 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer etableret ved lov 2. Kapitalselskaber 3. Kommunale fællesskaber (Kommunestyrelseslovens 60) 4. Lånebekendtgørelsens Andre samarbejdsformer mellem kommuner (kommunale samarbejder) HJEMMEL FOR KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE og 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer etableret ved lov Fx KommuneKredit Lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. 2

3 HJEMMEL FOR KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE og 2. Kapitalselskaber Med hjemmel i lov, fx vandsektorloven Kommunalfuldmagten Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber udvidet kommunal hjemmel for selskabsdeltagelse: 1. Denne lov finder anvendelse på kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt kommuners og regioners deltagelse i selskaber, andet er bestemt i anden lovgivning. HJEMMEL FOR KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE og 3. Kommunale fællesskaber - kommunestyrelseslovens 60: Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra den eller de statsforvaltninger, der efter 47, stk. 1, varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Den nugældende ordlyd af 60 svarer til affattelsen af bestemmelsen ved lov nr. 223 af 31. maj 1968 om kommunernes styrelse. 3

4 HJEMMEL FOR KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE og 4. Lånebekendtgørelsens 14 En kommunalbestyrelse kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke pådrage kommunen solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende. Samtykke er dog ikke fornødent, hvis kommunen alene hæfter med sit indskud, og der ikke pådrages kommunen forpligtelser med hensyn til eventuelle yderligere indskud. HJEMMEL FOR KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE og 5. Andre samarbejdsformer mellem kommuner Fx foreninger Indenrigsministeriets udtalelse fra 1976 om KL: ( ) ministeriet fastholdt sin tidligere tilkendegivne opfattelse, hvorefter Kommunernes landsforening ikke kan betragtes som et kommunalt fællesskab, hvortil der kræves godkendelse i henhold til den kommunale styrelseslov 60. 4

5 OVERSIGT OVER DE JURIDISKE KARAKTERISTIKA og Kommunal forvaltning Kommunalt fællesskab Offentlig forvaltning JA JA NEJ Kapitalselskab Myndighedsopgaver JA NEJ NEJ Gælder kommunestyrelsesloven JA JA NEJ Gælder offentligheds-, forvaltnings- og ombudsmandsloven Har kommunalbestyrelsen instruktionsbeføjelse JA JA NEJ/JA* JA JA NEJ Hæfter kommunen ubegrænset JA JA /NEJ NEJ * Fx Vandsektorlovens 14 Baggrund: og KOMMUNALE FÆLLESSKABER 5

6 KOMMUNALE FÆLLESSKABER og Specialkommune (1) Tilsynets godkendelse indebærer, at princippet i kommunestyrelseslovens 2 fraviges Overdragelse af kompetence ikke delegation Etablering af fælles styrelsesorgan, som har en selvstændig kompetence KOMMUNALE FÆLLESSKABER og Specialkommune (2) Det kommunale fællesskab bliver i et bestemt og afgrænset omfang den kompetente og ansvarlige myndighed på det pågældende område. Saglige afgrænsning: Vedtægternes formål Stedlige afgrænsning: Vedtægternes geografiske område Dog L 548 og miljøbeskyttelseslovens 49 Fællesskabet er inden for sit geografiske område enekompetent med hensyn til de opgaver, som efter vedtægten er overført til fællesskabet. 6

7 KOMMUNALE FÆLLESSKABER og Specialkommune (3) 60 indeholder ikke en opregning af, hvilke aftaler der vil kræve tilsynets godkendelse. Eksempler på kompetenceoverdragelse, der kræver tilsynets godkendelse: Vedtagelse af årsbudget med bindende virkning Lånoptagelser og påtagelse af garantiforpligtelser Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Beslutning om anlægsarbejder mv. Vedvarende forpligtelser, uden at aftalen indeholder adgang til opsigelse inden for et kortere åremål KOMMUNALE FÆLLESSKABER og Specialkommune (4) Det skal klart fremgå af samarbejdsaftalen, hvilken kompetence de deltagende kommunalbestyrelser har overført til selskabet. Tilvalgsydelser Ændringer i et kommunalt fællesskabs kompetence kræver vedtægtsændring og tilsynets godkendelse heraf. Kompetenceoverførslen kan være på ubestemt tid 7

8 AFFALD og Eksempler på fællesskaber: I/S Amager Ressourcecenter I/S Vestforbrænding KARA/Noveren I/S Regulering af aktiviteter: Miljøbeskyttelsesloven Affaldsbekendtgørelsen Deponeringsbekendtgørelsen Baggrund: TRAFIKSELSKABER og Eksempler på fællesskaber: Fynbus Trafikselskabet Movia Sydtrafik Regulering: Lov om trafikselskaber 8

9 BEREDSKAB og Eksempler på fællesskaber: Nordsjællands Brandvæsen I/S Rudersdal Hørsholm Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Regulering af aktiviteter: Beredskabsloven Baggrund: NATURGASDISTRIBUTION og Eksempler på fællesskaber: Naturgas Fyn I/S HMN Naturgas I/S Regulering af aktiviteter: Naturgasforsyningsloven 9

10 VARMETRANSMISSION og Eksempler på fællesskaber: CTR I/S TVIS VEKS I/S Regulering af aktiviteter: Varmeforsyningsloven Baggrund: LUFTHAVNE og Eksempler på fællesskaber: Aalborg Lufthavn a.m.b.a Karup Lufthavn a.m.b.a.. Odense Lufthavn s.m.b.a. Regulering af aktiviteter: Luftfartsloven 52 a 10

11 NOGLE AF DE STØRSTE KOMMUNALE FÆLLESSKABER og Omsætning 2011 (mio. kr.): HMN Naturgas I/S (koncernen): Trafikselskabet Movia: CTR I/S I/S Vestforbrænding: VEKS I/S: 926 Sydtrafik: 701 Midttrafik: 675 I/S Amager Ressourcecenter: 523 TVIS: 510 Baggrund: OVERSIGT OVER AMTSLIGE OG KOMMUNALE 60-SELSKABER I 2003 og Område Antal Skole 9 Erhvervsudvikling 4 Trafik 27 Spildevand 15 Sundhed 20 Fritid 15 Energi/varme/gas 14 Beredskab 16 PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) Miljø 15 Renovation og genbrug 63 Skat 5 Andet 11 I alt 245 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelse (2003) 31 11

12 UFULDSTÆNDIG OVERSIGT OVER KOMMUNALE 60-SELSKABER I 2007 og Område Antal Affald 41 Naturgas 3 Lufthavn 5 Fritid 10 Vand/spildevand 7 Beredskab 5 Varmetransmission 3 Uddannelse 9 Tandpleje 2 Trafik 5 Færgefart 5 Andet 7 I alt 102 Velfærdsministeriet 2007 (reelt ca. 150) Baggrund: SELSKABSFORMER og Selskab Lovregulering Hæftelse Interessentskab Ingen* Ubegrænset JA Kan være Kommunalt fællesskab? A/S/ApS Selskabsloven Begrænset NEJ a.m.b.a./s.m.b.a. Ingen* Begrænset JA K/S Ingen* Begrænset/ubegrænset JA Selvejende institution Fondslovene Ingen ejerkreds NEJ * Lov om erhvervsdrivende virksomheder finder ikke anvendelse på kommunale fællesskaber, jf. 5, stk. 1, 1. pkt. 12

13 UNDERSØGELSE AF SELSKABSFORMER I 104 KOMMUNALE FÆLLESSKABER og Antal I/S a.m.b.a. s.m.b.a K/S Baggrund: KOMMUNALE FÆLLESSKABER og En del af den offentlige forvaltning Det kommunale fællesskab er en del af den offentlige forvaltning og er omfattet af bl.a. Forvaltningsloven Offentlighedsloven Kommunestyrelsesloven Lov om Folketingets Ombudsmand 13

14 KOMMUNALE FÆLLESSKABER og Tilsynspraksis oversigt Afgivelse af kompetence Rimelig indflydelse Habilitet Vedtægtsændringer/udtræden/ophør Tilsynsrådets beføjelser/sanktionsmuligheder Regnskabsaflæggelse Diæter og vederlag Forbud mod myndighedsbehandling Lovlige kommunale opgaver Selskabsdeltagelse Indsæt portræt: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt KONTAKT og Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet BECH-BRUUN OFFENTLIG VIRKSOMHED Johan Weihe Partner, København FAGGRUPPE Navn Navnesen Titel By FAGGRUPPE Navn Navnesen Titel By FAGGRUPPE Navn Navnesen Titel By Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunktioner/Formater og træk i håndtagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælg bagefter Fyld i Beskærmenuen. T M E T xx xx M xx xx E T xx xx M xx xx E T xx xx M xx xx E 14

15 Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E 15

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlige virksomheder og selskaber September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere