NR. 6 - NOVEMBER sikker transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport"

Transkript

1 NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport

2 Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og oktober Du kan handle via betalingskort, EAN nummer eller faktura Ønsker du at handle via faktura, skal du kontakte os først. Skal du bruge meget på en gang eller bes lle de samme produkter flere gange indenfor en kort periode, har du mulighed for at få rabat Kontakt os og hør nærmere. Flere nye produkter kommer i september og oktober Helpan & HelpanSafety, Skeevej 107, Skee St. Merløse - telefon: mandag - torsdag kl og fredag kl

3 Mangel på deltidsansatte og frivillige kan blive dyrt for samfundet Indhold LEDER / INDHOLD Sikker transport På landsplan mangler der både deltidsansatte brandfolk og frivillige. Konsekvensen kan blive, at kommunerne bliver nødt til at ansætte flere fuldtidsbrandfolk, hvilket kan vise sig økonomisk vanskeligt for kommunerne. sforbundet har haft kontakt til en række kommuner for at høre om deres behov. Samstemmende lyder det, at de helt klart oplever, at det er blevet langt sværere at få deltidsansatte og frivillige til redningsberedskabet. Det kræver et stort samarbejde, økonomiske midler og en koordineret indsats for at komme dette problem til livs. sforbundet har længe vidst, at det ville blive et problem og har igennem længere tid forsøgt at gøre opmærksom på problemet. Det har imidlertid ikke været muligt at vække politikernes opmærksomhed, og vi kommer inden for en kort årrække til at mærke konsekvenserne af dette. I foråret 2006 lavede sforbundet i samarbejde med Foreningen af Kommunale schefer (FKB) en analyse, som viste, at der mangler mindst frivillige, sandsynligvis op mod frivillige i redningsberedskabet. Den samlede mangel på tilgang til redningsberedskabet af deltidsansatte og frivillige er et stort problem, som vil vokse yderligere de følgende år, og det kan blive meget dyrt for samfundet. Sammen med FKB, Falck og De Sønderjyske frivillige Brandværnsforbund står sforbundet netop nu over for at skulle distribuere en brochure målrettet arbejdsgiverne for at sikre de deltidsansatte og de frivillige mere accept som ansatte. Blandt andet ønskes det, at ansatte kan få fri, hvis der opstår behov for deres assistance i arbejdstiden. Men vi også nødt til at sikre gode vilkår for de personer, der skal skabe tryghed i hverdagen for resten af befolkningen. Men det er ikke altid tilfældet det viser en sag fra Nordjylland, hvor deltidsbrandmanden Laurits Madsen, Støvring, efter to retssager står tilbage med en regning på kr til at dække sagens omkostninger. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om Laurits Madsens fagforening vil dække omkostningerne. Under en brandindsats i oktober 2003 faldt en skorsten ned over ham. Ved ulykken brækkede Laurits Madsen sit venstre ben og pådrog sig en korsbåndslæsion. Han har fået erstatning for den svie og smerte, som ulykken har forvoldt ham, men han har ikke fået dækket den tabte arbejdsfortjeneste, idet han var uarbejdsdygtig i over to år. Sagen har været for Byretten i Aalborg, der tilkendte ham erstatning, men denne dom blev anket til Vestre Landsret, der ikke fandt det beviseligt, at der var blevet udvist fejl eller forsømmelser. Sagens kerne er i et fremtidigt perspektiv ikke, om indsatslederen eller holdlederen skal have ansvaret placeret. Det drejer sig om, hvorfor deltidsbrandmænd og frivillige ikke kan få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste, når de kommer til skade under indsats. Et ansvar behøver ikke at skulle placeres de bør ganske enkelt få dækket deres økonomiske tab. Vi kan i fremtiden ikke hverve brandfolk og frivillige til et risikofyldt arbejdsområde, hvor vi ikke kan garantere, at de ikke vil lide økonomiske tab ifm. arbejdsulykker men endda kan risikere at stå med en regning på kr Skal Danmark være trygt i fremtiden, så er samfundet nødt til at sikre de personer, som vælger at udføre opgaver til gavn for befolkningen. BEREDSKAB Århus Brandvæsen Hjertestartere sættes på danmarkskortet BrandBevægelsen Materiel ønskes i Rumænien Fuldskala øvelse i Næstved Avanceret udrykningskørsel Prisindstillinger for Landsdækkende Ældresikkerhed har brug for DIN hjælp! Frivillige med i Tænketank DFI Information Øvelse for samarbejdende kredse. 21 Frivillig i Region Hovedstaden.. 22 Hæderstegn fra Civilförsvarsförbundet På besøg hos østbørnene Regioner og kredse Deadline til næste nummer den 14. december bladet udkommer den 24. januar Nummer 6 - November årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Informationschef Mads Jakobsen Informationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2007, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi samt politikere inden for stat, regioner og kommuner, bedriftværnspligtige virksomheder. Forsidefoto: DFDS

4 Sikker transport Sikker transport Hvert år rejser millioner af danskere med transportmidler over lange afstande. Men hvordan er sikkerheden for passagererne? Hvordan håndteres et hjertestop af kabinepersonalet 11 km oppe i luften, eller hvordan håndterer personalet personulykker i togene? Af Mads Jakobsen Hjælpen kan være længe undervejs, hvis man befinder sig i et fly, på et skib eller i et tog. Derfor er det vigtigt, at personalet kan træde til ved personulykker og kan håndtere f.eks. et hjertestop eller brækkede lemmer. BEREDSKAB har været i kontakt med en række af de store danske transportaktører for at høre, hvordan uddannelsen af deres personale sker, og hvilket udstyr deres transportmidler er udstyrede med. ARRIVA Jens Arne Jensen, Sikkerhedschef Er jeres tog udstyret med hjertestartere? Vores tog er ikke udstyret med hjertestartere. Men de er udstyret med brandslukningsmateriel og førstehjælpsudstyr. Er personalet uddannet i førstehjælp, og hvordan holder de deres viden ajour? Alle er uddannet i førstehjælp og brandbekæmpelse. Det er lovpligtigt, at lokomotivførerne er uddannede, og deres viden skal holdes ajour hvert andet år på datoen. Ellers mister de ganske enkelt deres sikkerhedsgodkendelse, og det er vi meget strikse med at overholde. Har I haft episoder, hvor uddannelsen har reddet liv? Vi er i en branche, hvor personulykker forekommer. Om året har vi omkring 4-5 personpåkørsler, hvor lokomotivførerne er nødt til at bruge deres førstehjælpsviden. Nogle af påkørslerne sker som følge af personer, der forsøger at begå selvmord, mens andre er hændelige uheld. Vi har i alle situationer et internt krisepsykologisk førstehjælpsberedskab stående klar til at rykke ud, hvad enten der er tale om mindre eller større ulykke. Ved store ulykker ligger der helt faste procedurer ned i mindste detalje for, hvad der skal ske, og hvem der skal foretage sig hvad. Hvor mange alvorlige passagerulykker har I om året? Jeg har ingen mulighed for at komme med tal for dette, da det ikke er noget, som vi registrerer. Jeg har ikke hørt om alvorlige ulykker blandt passagererne i år. Hvilke initiativer vil I i fremtiden iværksætte for at øge sikkerheden for passagerer og ansatte? Vores nuværende sikkerhedsniveau, mener jeg ikke, at vi foreløbigt kan gøre bedre. Alt er styret og fastlagt. Men vi vil arbejde med temaet psykisk vold, som er en del af hverdagen for både passagerer og ansatte. Vores ansatte skal udstyres med redskaber, så de kan håndtere den psykiske vold, så den ikke udvikler sig og måske ender med fysiske angreb. Det handler om at skabe et godt miljø for vores ansatte og de rejsende. DSB Hardy Olsen, Undersøgelsesleder Er jeres tog udstyret med hjertestartere? Nej, der er ikke hjertestartere i togene. Vi har førstehjælpskasser og andet sikkerhedsudstyr såsom ildslukkere mv. Vi har dog en hjertestarter på værkstedet i Århus, som kører lidt på forsøgsbasis. Den er dog beregnet til medarbejderen på værkstedet. Det er absolut ikke svært at få hjælp udefra, når man befinder sig i et tog ofte er der en medpassager, som er sygeplejerske, læge eller lignende med toget, som gerne hjælper. Samtidig går det meget stærkt med at få en ambulance frem, idet man rekvirerer en ambulance, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til tog og sygehus. Er personalet uddannet i førstehjælp, og hvordan holder de deres viden ajour? Alle vore lokomotivførere er uddannede i førstehjælp og holder løbende denne uddannelse ved lige. De er på kursus senest hvert andet år. Det er et lovkrav, at vores lokomotivførere er uddannede i førstehjælp. Har I haft episoder, hvor uddannelsen har reddet liv? Det er vanskeligt at sige, men der har da været episoder, hvor en passager har fået førstehjælp/hjertemassage i forbindelse med black out højst sandsynligt

5 en blodprop. Det er et eksempel på, at en passager er kommet til bevidsthed igen efter hjælp fra en af vore medarbejdere. Efterfølgende har Falck taget over, men hvor mange, vi egentligt har reddet, er ikke til at sige 100 %. Hvor mange alvorlige passagerulykker har I om året? Det er yderst sjældent, at vi har alvorlige ulykker, hvor der er behov for akut førstehjælp. De fleste tilfælde, hvor førstehjælp kommer i anvendelse, er faktisk i dagligdagen, hvor en kunde/passager lige pludselig bliver dårlig eller får et ildebefindende. Hvor tit dette sker, er ikke til at sige nøjagtigt. Vi tilkalder en ambulance cirka gange om året. Det er dog ikke kun ambulancetilkald til passagererne i togene. Antallet af ambulancetilkald omfatter også personer på stationer og tilhørende områder. Så en stor del af disse tilkald er faktisk ikke kun til vores kunder og medarbejdere. Hvilke initiativer vil I i fremtiden iværksætte for at øge sikkerheden for passagerer og ansatte? At køre med tog er meget sikkert! Vi har løbende fokus på sikkerheden og arbejder hele tiden på at gøre togtransport så sikkert som overhovedet mulig. Vi følger dagligt op på alle hændelser, herunder også nærved hændelser. Hændelserne bliver analyseret med henblik på at iværksætte forbedringer, der kan fjerne årsagerne til, at uheld opstår. Samtidig deltager og medvirker vi i øvelser bl.a. tunneløvelser i Storebæltsberedskabet. Vi øver også evakuering af egne medarbejdere på værksteder og kontorer, der er omfattet af OHSAS smæssigt har vi inddelt indsatsen på fire områder: Eksternt beredskab det beredskab, der skal hjælpe vore kunder i krisesituationer Internt beredskab det beredskab, der skal sikre alle vore medarbejdere. Vi har flere certificerede enheder efter OHSAS 18001, hvor afværgeforanstaltninger indgår som et væsentligt punkt Produktionsberedskabet det beredskab, der skal sikre såvel kunder som medarbejdere imod vold- og hærværkssituationer i den daglige drift Terrorberedskabet det beredskab, der skal sikre en forebyggelse og aktion på det aktuelle trusselsniveau My Travel Airways Marianne Larsson, ansvarlig for sikkerhed ombord Er jeres fly udstyret med hjertestartere? Alle vores fly er udstyret med hjertestartere. Vi var et af de første flyselskaber i Norden, der fik dem ophængt i vores flyflåde, og det er godt 10 år siden. Er personalet uddannet i førstehjælp, og hvordan holder de deres viden ajour? Der stilles meget skrappe krav til kabinepersonalet omkring deres færdigheder inden for førstehjælpsområdet og sikkerhed generelt. Vi er den transportsektor, der har de skrappeste krav. Der bliver udstukket direktiver, der specifikt forklarer, hvad personalet skal kunne. Vores kabinepersonale uddannes i førstehjælp på et tre-dages kursus, og herefter får de deres viden opdateret en gang om året. Desuden uddannes de selvfølgelig også i blandt andet brandslukning og evakueringsprocedurer. Har I haft episoder, hvor uddannelsen har reddet liv? Vi har for et par siden haft en episode, hvor en handicappet person ikke havde puls eller vejrtrækning. Efter 3-4 minutter lykkedes det for kabinechefen og en passager via livreddende førstehjælp at få genoplivet personen. Så sent som i starten af november var jeg med en flyvning, hvor vi var nødt til at mellemlande i Madrid. En ældre herre havde fået det meget skidt. Fra beslutningen bliver taget fra kaptajnens side om, at vi skal mellemlande, og til en læge tilser patienten på jorden, gik der kun 25 minutter, så hjælpen kan hurtigt nå frem, selvom vi normalt bevæger os i de højere luftlag. Hvor mange alvorlige passagerulykker har I om året? Sidste år blev der rapporteret 460 tilfælde af ulykker. Det tal dækker over alle former for ulykker. Det kan være en passager, der får varm kaffe ud over sig, eller en Sikker transport passager der besvimer. I 62 af tilfældene var det nødvendigt for kabinepersonalet at spørge blandt passagererne, om en læge eller sygeplejerske var til stede. Og i fire tilfælde var det nødvendigt, at flyet måtte mellemlande, for at passageren kunne komme under lægebehandling. Hvilke initiativer vil I i fremtiden iværksætte for at øge sikkerheden for passagerer og ansatte? Der kommer hele tiden nye direktiver, som sætter krav til vores uddannelse af personale. Derfor er vores sikkerhed for både passagerer og personale hele tiden opdateret med den seneste viden. Som sagt så er netop vores transportsektor den mest overvågede, og der bliver stillet mange krav til flyselskaberne, så sikkerheden er helt i top. DFDS Gert Jakobsen, Informationschef Er jeres færger udstyret med hjertestartere? Alle vores færger er udstyret med hjertestartere samt andet medicinsk førstehjælpsudstyr. Er personalet uddannet i førstehjælp, og hvordan holder de deres viden ajour? Alle har gennemgået et sikkerhedskursus, hvor blandt andet førstehjælp er en del af det. Der er løbende opfølgning på deres uddannelse, og vi investerer mange ressourcer i at højne vores sikkerhed for passagerer og besætning. Desuden har skibsofficererne en decideret sygdomsbehandleruddannelse, hvor de med hjælp fra Radio Medical kan behandle alvorlige sygdomme. Hvor mange alvorlige passagerulykker har I om året? Vi har meget få alvorlige ulykker. Det er langt hyppigere med personer, der har hjerteproblemer og lignende. Men det er helt naturligt, når vi over 1,8 millioner passager om året, for så kan den slags hændelser ikke undgås. I de tilfælde er der også mulighed for, at redningshelikoptere kan komme os til hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvilke initiativer vil I i fremtiden iværksætte for at øge sikkerheden for passagerer og ansatte? Med så mange passagerer er vi også nødt til hele tiden at følge med i udviklingen inden for livreddende førstehjælpsudstyr. Vi er selvfølgelig underlagt de direktiver, der kommer fra Søfartsstyrelsen, men vi gør selv meget mere end det. ú

6 Støttepunkt Århus Brandvæsen Støttepunkterne var tæt på at lide en krank skæbne i foråret, da aftalen for det nye beredskabsforlig skulle indgås. I 11. time blev støttepunkterne dog reddet. Det er man glade for i Århus. Af Mads Jakobsen Både beredskabschef Jakob Andersen og viceberedskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen er glade for at have frivillige i Århus Brandvæsen og i støttepunktsberedskabet. De er en væsentlig del af redningsberedskabet og en nødvendighed for, at uforudsete og større ulykker og katastrofer kan tackles på den hurtigste og mest effektive måde. Det viser tallene i faktaboksen også. Antallet af indsatser viser tydeligt, at der gennem de seneste seks år har været et stigende behov for anvendelse af støttepunktet og dermed de frivillige. Den frivillige styrke udgør altså en essentiel del af det samlede beredskab, der er en forudsætning for at løse de mange og komplicerede hændelser, der følger af at være en storby som Århus. Århus Brandvæsen beskæftiger 38 fuldtidsansatte brandmænd samt 73 deltidsbrandmænd. Endelig er der tilknyttet 76 frivillige i støttepunktsberedskabet. De frivillige indgår i dette beredskab som afløsningsmandskab for de fuldtidsansatte. Derfor gennemgår frivillige ved Århus Brandvæsen en professionel uddannelse i brand- og redningstjeneste samt førstehjælp. Der er to måder at stå til rådighed for beredskabet på. Som frivillig kan man have en standardkontrakt, hvorefter man bliver opført på alarmeringslister og kan tilkaldes telefonisk. Man kan også indgå en tillægsaftale, hvormed man forpligter sig til at have vagt en uge af gangen, hver tredje uge. De frivillige, som har vagt, skal kunne møde inden for en halv time ved alarmering, og får derfor udleveret en personsøger, som man skal bære på sig i vagtugen. For at sikre, at den frivillige kan betjene det komplicerede materiel på et højt niveau, deltager man hver tredje uge i et vagtskifte af cirka to timers varighed, hvor man træner i brug af materiellet. Glad for frivillige Ved Århus Brandvæsen er man utrolig glad for de frivillige. Men det er ikke en dans på roser at være frivillig. Der bliver stillet krav til dem. Den frivillige skal deltage i minimum 48 timers årlig vedligeholdelsestræning for at sikre, at uddannelsen altid er opdateret. Vedligeholdelsestræningen afholdes altid tirsdag aften eller som lørdagsøvelser. Vi er dog også nødt til at stille krav til vores frivillige. Ganske enkelt for at fastholde en form for professionalisme. Vi skal vide, hvad de kan i skarpe situationer. Vi skal være sikre på, at de kan magte opgaven. Derfor sætter vi også som krav, at de indgår i vores vagthold og deltager på vedligeholdelseskurserne, fortæller beredskabschef Jakob Andersen. Men der bliver også taget hensyn til de frivillige, selvom de er ildsjæle og nærmest ikke er til at stoppe. De brænder for deres arbejde, og det er mere end prisværdigt, men det er nødvendigt at tage hensyn. Da der er tale om frivillige, der har et civilt job ved siden af, så forsøger vi også at tage hensyn til dette. Vi forsøger derfor også at skabe en ligevægt mellem de opgaver, som de frivillige skal kunne udføre, og de krav, som vi sætter til dem. På mange områder er de frivillige specialister, og det nyder vi rigtig godt af. Og der er jo også mere og mere brug for de frivillige. Brugen af frivillige til indsatser er støt stigende, og det bunder blandt i, at støttepunktet dækker et stort geografisk område, og mange omegnskommuner rekvirerer materiel og assistance, forklarer Jakob Andersen. Skulder ved skulder De frivillige i støttepunktsberedskabet deltager i mange indsatser, og det er på samme vilkår som de fuldtids- og deltidsansatte. Desuden er den frivillige ressource også et godt element at rekvirere ansatte brandfolk fra. Frivillige er et vigtigt grundelement i vores redningsberedskab. Vi har i øjeblikket 73 deltidsbrandfolk, hvor halvdelen af dem er startet som frivillige. Vi har endda en fuldtidsansat, som er stoppet, men som stadig fortsætter i redningsberedskabet som frivillig. Det vidner om, at de frivillige har et godt renommé og en god position i Århus Brandvæsen, fortæller viceberedskabsinspektør Thorbjørn Jørgensen. I tidligere tider har der været interne stridigheder mellem de fastansatte, de deltidsansatte og de frivillige. Men der er gennem årene gjort meget for, at de forskellige grupper har fået en større

7 Støttepunkt forståelse for hinandens kompetencer og opgaveområder. Det har gjort, at vi i dag har et sammentømret beredskab på tværs af grupperne. Ingen kigger således skævt, hvis der står en frivillig ved siden af en fuldtidsansat under en indsats. Det sker nemlig meget tit, forklarer Thorbjørn Jørgensen. Lys fremtid for frivillige Ved Århus Brandvæsen er fremtiden lys for de frivillige. Arbejdsopgaverne og mulighederne for at udnytte de frivilliges kompetencer er stigende. Jeg ser et stort potentiale i fremtiden for de frivillige. Vi oplever flere og flere skæve hændelser, som sætter krav til specialister, og her har de frivillige store muligheder, da de besidder en stor ekspertise på mange områder. Vi skal også være opmærksomme på, at vi i højere grad skal være bedre til at inddrage og udnytte de frivilliges civile kompetencer i beredskabet. De frivillige spiller også en væsentlig rolle i forbindelse med den risikobaserede dimensionering, hvor beredskabet ved at udnytte de frivilliges kompetencer kan dække de huller, som der ellers ville være. Jeg ser derfor rigtig gode muligheder for at anvende den frivillige ressource mere effektivt i fremtiden, slutter beredskabschefen. ú Indsatser fordelt på år (opgjort 3. september 2007) År Antal indsatser Fremmødte frivillige til indsats Mandtimer under indsats , , , , , I alt ,5

8 Når kommunikation SKAL virke! * Automatisk rapportering til ODIN: Kontakt os og hør om vores Mobile ODIN løsning (MODIN) der effektiviserer dine arbejdsgange, tlf bomaerke.dk

9 Hjertestarter Det sidste års tid har der været mange historier fremme i pressen om, at der ler registrering og overblik over, hvor hjertestarterne er, og om de overhovedet mang- er placeret rigtigt. Et nyt pilotprojekt i København og Frederiksberg kommuner skal sætte hjertestarterne på kortet. danmarkshjertestartere sættes på danmarkskortet Af Line Nielsen Idéen med projektet Hurtig Hjælp med Hjertestarter er, at når alle hjertestartere, offentlige såvel som private, bliver registrerede i et netværk, så kan folk, der ringer ind til alarmcentralen, få oplyst, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. At folk hurtigt kan fi nde frem til en hjertestarter, er en stor fordel og helt essentielt, idet de første minutter efter et hjertestop er vitale for overlevelsen. For hvert minut, der går fra hjertestoppet er indtruffet, og til genoplivningen iværksættes, mindskes chancerne for at overleve nemlig med 6-10 %. Forskning peger på, at der kan reddes dobbelt så mange menneskeliv, hvis en hjertestarter er inden for rækkevidde. Enestående projekt København og Frederiksberg bliver de første steder i verden, der har en ordning, hvor alarmcentralen kan forbinde borgere i nød med et netværk af hjertestartere. På nuværende tidspunkt ved ingen med sikkerhed, hvor mange hjertestartere, der fi n- des i København. Københavns Kommune har selv opstillet 166 hjertestartere, men antallet af privat-opsatte hjertestartere i for eksempel virksomheder er ukendt. Håbet er, at alle virksomheder, organisationer og foreninger, som har investeret i en hjertestarter, vil registrere den i Hjertestarter-Netværket på hjemmesiden www. hjertestarter.dk. Derved indgår de nemlig automatisk i alarmcentralens netværk. Hvis indsatsen i København bliver en succes, skal projektet udbredes til resten af landet. Den rette placering er vigtig Men det er ikke nok blot at registrere hjertestarterne. Det er lige så vigtigt at få dem placeret de rigtige steder. Konsulent ved sforbundet, Benthe Petersen, fortæller, at hjertestarterne skal være placerede, så folk har mulighed for at komme til dem. Det er en rigtig god idé at få alle hjertestartere registeret, også hjertestartere i private virksomheder, men det, man skal huske, er, at mange virksomheder lukker og låser ved fyraften. Dette kan vanskeliggøre adgangen til hjertestarterne. Derfor bør man overveje at placere hjertestartere på steder, som er døgnbemandede eller som i det mindste har længe åbent. Det kan for eksempel være kiosker, hoteller, 7-Eleven, restauranter, togstationer og lignende, fortæller Benthe Petersen, som understreger, at hjertestartere hverken kan eller skal erstatte almindelig hjertelungeredning, men at de er et meget vigtigt supplement i forbindelse med genoplivning. ú fakta Hurtig Hjælp med Hjertestarter er et samarbejde mellem: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Alarmcentralen i Storkøbenhavn, ATKINS, Hjerteforeningen og TrygFonden. sforbundet afholder kurser i hjertestart. Læs mere på 9

10 BrandBevæg Ældre er i risikogruppen, når det handler om brand i hjemmet. Derfor er opsætningen af røgalarmer vigtig i det forebyggende arbejde. BrandBevægelsen, som sforbundet er medlem af, iværksatte derfor en røgalarmkampagne i uge 45. Hvad gør du, Hvis din kollega falder om? I Danmark får mennesker hvert år hjertestop uden for hospitalet. Mindre end hver fjerde er i nærheden af nogen, der kan førstehjælp. Det kan du gøre noget ved! For din egen skyld og for din kollegas. Brug 12 timer af din virksomheds kostbare tid og lær at gi liv. Så er I beredt, når uheldet er ude. Se alle kurser på eller ring

11 BrandBevægelsen elsen et sikkert initiativ Af Mads Jakobsen I starten af november skænkede BrandBevægelsen med støtte fra TrygFonden røgalarmer til opsætning i private hjem i syv kommuner. Kommunerne har selv udpeget de ældre borgere, der skal have en eller flere røgalarmer sat op i hjemmet. Målet med røgalarmkampagnen er at nå ud til de ældre og deres netværk. Syv kommuner har deltaget i projektet, og de er med til at skabe fokus på problemet. De involverede kommuner er: København, Århus, Hjørring, Tønder, Middelfart, Næstved og Rudersdal. Hver kommune har fået udleveret mellem røgalarmer til opsætning hos ældre borgere. Ældre en risikogruppe De ældre er særligt udsatte for at brænde inde i hjemmet. I 2005 omkom 87 personer i brand i Danmark. Heraf var 36 personer over 67 år. For 2006 var tallet 71 omkomne med 27 personer over 67 år. I gennemsnit er 40 procent af de omkomne i dødsbrande altså 67 år eller derover. Samtidig viser undersøgelser, at der er færre røgalarmer i de ældres boliger end i resten af landets boliger til trods for, at de ældre borgere altså er i risikogruppen. Røgalarmkampagnens formål BrandBevægelsens mål er at nedbringe antallet af omkomne og tilskadekomne ved brand. Et af indsatsområderne er røgalarmkampagnen i uge 45. Ud over det allervigtigste - at redde menneskeliv - er de økonomiske, sociale og psykologiske besparelser for såvel enkeltpersoner som samfund betydelige ved en nedbringelse af antallet af døde og tilskadekomne ved brand. Vi kan alle gøre noget Røg kaldes også for den tavse død. Den dræber i løbet af få minutter, og røgen vækker ikke en sovende beboer. Men det gør en velfungerende røgalarm. Og den koster under kr. 100,Budskabet er, at vi alle for få midler kan gøre en aktiv indsats imod brand i hjemmet. Kampagnen skulle gerne skabe opmærksomhed om projektet i medierne og dermed få budskabet ud til endnu flere ældre borgere og ikke mindst deres netværk. Hvis de bliver klar over, at opsætningen af en røgalarm kan bidrage til en højere sikkerhed i hjemmet hos bedstemor eller naboen, vil BrandBevægelsen være nået langt i det forebyggende arbejde. ú Zodiac Hurricane De ultimative og mest hårdfører RHIB konstruktioner, der bygges efter kundeønsker. Bådene er forberedt til de mest krævende opgaver som militære-, offentlige- eller redningstjenester udsættes for.zodiac Hurricane leveres i åbne eller lukkede (Cabin) modeller med alu- eller glasfiberskrog, samt med udenbords- eller indenbords motorer i størrelser fra 4 14 meter. Amager Strandvej København S Tlf Fax Kommunikations radioer Patruljefartøj Zodiac Hurricane 733 monteret med 2x140 HK Johnson 4 takt. LMR Radiosystemer A/S Egevej Aabenraa LMR EU s WWW LMR EU Motorola CP040 4 Kanaler. Robust Super lydkvalitet. Li-Ion Batteri. Inkl. Bordlader Kr ,- + moms og kodning (á kr. 425,- KIT : 6 stk radioer,1 stk 6-pladslad er, kodning = kr ,+ moms Niros TRX100/400 Telefon Afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Odense, Århus og København 128 kanaler. Prisbillig Inkl Bordlader. Li-Ion Batteri Kr ,+ moms og Kodning (á kr. 425,-) lidt mere radio!

12 Materiel ønskes Landsbyens brandbil er fra 1978 og rumænsk model. Den kan medtage liter vand. Materiel ønskes i Rumænien På trods af medlemsskabet i EU så er der stadig lang vej for Rumænien til at skabe et samfund, som vi kender det i Danmark. Nogle af de helt basale elementer fungerer ikke i landet, som halter bagefter. Det gælder også for det beredskabsmæssige område. Af Line Nielsen Bjarne Laustsen og Allan Niebuhr, som er medlemmer af Folketingets Fødevareudvalg såvel som Forsvarsudvalget var i september på besøg på gården DanBred Arges i Rumænien. Gården drives af Laurids Søndergaard og Martin Agerskov fra Danmark, som forsøger at opbygge en stor svinefarm i Slobozia i det sydøstlige Rumænium. For de to landmænd er det afgørende at have et godt forhold til deres medarbejdere såvel som landsbybefolkningen, og de forsøger derfor at hjælpe, hvor de kan. Blandt andet støtter de den lokale skole og det lokale fodboldhold og har skabt omkring 60 lokale arbejdsplader. Ikke mange ressourcer De fortæller, at de er utrolig glade for den interesse, som Bjarne Laustsen og Allan Niebuhr udviste for deres landsby og de vilkår, som befolkningen her lever under. I vores nabolandsby er der et nedslidt hospital, der mest benyttes til ældre, men hvor der ikke er ressourcer til hverken den rigtige pasning eller de nødvendige hjælpemidler. De gamle bliver jo passet af familien, men der er også problemfamilier her. Kommunens økonomi rækker desværre ikke ret langt, fortæller Laurids Søndergaard. Materiel savnes Den nærmeste brandstation ligger i Pitesti omkring 55 km væk, og der er kun en gammel brandbil, som dækker et stort område på meget dårlige veje. På gården er der dog stor lyst til at hjælpe, men desværre er der også meget beskedne økonomiske og ledelsesmæssige ressourser at gøre med. Laurids Søndergaard og Martin Agerskov har derfor et ønske om at få en bedre brandbil og en ambulance 12

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer. NR. 9 november 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Risici ved elbiler Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR.

BRANDVÆSEN. Grise-panik. Brand og gift på Prins Joachim. Årsmøde. Tetra. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. BRANDVÆSEN NR. 4 MAJ 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Grise-panik En væltet grisetransport på motorvejen ved Odense skabte trafikalt kaos. Hvorfor kan man ikke bare skubbe en væltet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere