D I A L O G. Forår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D I A L O G. Forår 2008"

Transkript

1 O orår 2008

2 Kære elever og forældre på Åby Skole Bedst som forårskådheden så småt havde indfundet sig hos mange af os på Åby Skole, stak vinteren en sidste frostsnude frem i påskeferien, men anemonernes titten frem lyver ikke foråret er på vej. Venskabsklasser Åby Skoles første forårsbebuder er dog trivselsdagen, som igen i år var en stor succes. Rammen om dagen var etableringen af venskabsklasser. Små klasser blev parret med store klasser og sammen lavede de sjove aktiviteter og lærte hinanden bedre at kende. Pædagoger og lærere havde lavet et godt forarbejde, og med elevernes positive tilgang blev ideen med at skabe venskabsklasser på Åby Skole skudt flot i gang. dette nummer af ialog kan du læse meget mere om tankerne bag venskabsklasseordningen, ligesom du kan få øjenvidneberetninger fra trivselsdagen. Klare værdier og klare meldinger På Åby Skole mødes hver dag 100 ansatte og 750 børn og potentielt 1500 forældre. Vi oplever generelt en meget god atmosfære i en samarbejdsvillig ånd blandt alle skolens interessenter. et er vi meget taknemmelige over, og det er en atmosfære, som vi finder det vigtigt at værne om. Vi tror på, at mange faktorer spiller ind på kvaliteten af vores samvær. aktorer, der handler om gensidig respekt og ansvar for os selv, hinanden og skolens inventar. Trivselsdagen og de nyetablerede venskabsklasser er gode eksempler på sådanne faktorer, ligesom klare linjer i forhold til uacceptabel adfærd kan være med til at skabe tryghed for alle, når kæden hopper af, og vi skal markere en grænse. indeværende skoleår har vi således revideret vores principper for håndtering af vold mod ansatte. Målet med principperne er at skabe trygge arbejdsvilkår for skolens ansatte. Hovedtrækket i princippet er, at skolen i tilfælde af vold eller trusler om vold politianmelder hændelsen. Hermed ønsker vi at sende et klart signal om, at vi ikke vil acceptere en sådan adfærd. Princippet kan findes på skolens hjemmeside under skoleplaner/ politikker-principper. Sådanne klare linjer skal altid etableres i fredstid og skal forhåbentlig aldrig effektueres, alligevel er det på sin plads at informere om princippet i denne spalte. ye kammerater Børn og Unge har nu fastlagt fordelingen af børnene fra ordgårdsskolen og rydenlundsskolen. Som det er fremgået af Vestbyrapporten, skal Åby Skole også indgå, om end i mindre målestok, i en løsning af denne opgave. fter sommerferien modtager skolen således 22 nye, spændte og forhåbningsfulde elever fra ordgårdsskolen. Vi er godt i gang med vores plan for modtagelsen af vores nye elever. er har været afholdt møde med forældrene i de nuværende 0. klasser, som skal modtage 15 af eleverne. e øvrige 7 elever fordeler sig med tre til nuværende 1.årgang og en enkelt på 2-5. klassetrin. Mødet med 0. klasseforældrene var meget fremadrettet og

3 klasserødderne i de tre 0. klasser er allerede gået ind i et arbejde med at tage imod de nye forældre. et er dejligt at mærke, at vi kan løfte i fællesskab. en 1. april er forældrene til de nye elever inviteret til møde på skolen, hvor vi vil fortælle om Åby Skoles traditioner, pædagogik og samarbejdsformer. Som følge af de mange nye børn til de nuværende børnehaveklasser, får årgangen timer til at oprette et ekstra hold, så klasserne altid kan deles i mindre grupper. Test af test Bedst som vi var blevet underrettet om, at de nationale test for indeværende skoleår er aflyst, fik vi en opgave af skolestyrelsen, som vi ikke kunne afslå. Som led i udviklingen af de nationale test skal Åby Skole sammen med en lang række andre skoler afprøve forskellige test i fysik på 8. klassetrin. lle 8. og 9. klasser er derfor i statens tjeneste udpeget som forsøgskaniner. Hver 8. klasse skal således afprøve fem test af én lektionsvarighed. 9. klasserne nøjes med to test pr. klasse. ysiklærerne booker selv tider til testen i perioden fra den 7/4 til den 2/5. fgangsprøver 9. klasserne kommer derfor tidligt i evalueringsform, inden det går løs med de skriftlige afgangsprøver, som finder sted efter følgende plan: Torsdag den 8. maj Kl ansk, læsning og retskrivning redag den 9. maj Kl Udtræk engelsk Tirsdag den 13. maj Kl Matematiske færdigheder og matematisk problemløsning Onsdag den 14. maj Kl ansk, skriftlig fremstilling Mandag den 19. maj Udtræk biologi Tirsdag den 20. maj Udtræk geografi e mundtlige prøver ligger i tidsrummet onsdag den 4. juni onsdag den 25. juni. leverne på 9. årgang har således sidste skoledag mandag den 2. juni. leverne får en skrivelse med hjem om mødetidspunkter til de skriftlige og mundtlige prøver. Onsdag den 25. juni kl. 19 er der translokation for afgangseleverne og deres forældre i hallen. Venlig hilsen is Jygert

4 ysiske rammer.. Birgitte Spencer, dministrativ leder ørst vil jeg gerne sige TK for modtagelsen på Åby skole, hvor jeg allerede føler mig hjemme blandt engagerede brugere og kolleger med fokus på både trivsel, læring og udvikling. Vi vil dog gerne, tager en snak hjemme om vigtigheden af at tage vare på skolens materialer og rydde op efter sig på skolens område og i klasserne, så rengøringspersonalet har mulighed for at gøre rent. u bliver skolen snart 100 år og har derfor både atmosfære og et par rynker, som vi løbende tager os af afhængig af økonomi og prioritering. f større opgaver frem til sommerferien kan vi nævne følgende: ye brusere og rør i H og gymnastiksale. Maling af vægge i -bygning (trappeopgang og indgang) kstra rengøring (radiatorer, lamper og vægge i udvalgte områder) ye gardiner i 5 klasselokaler i -bygningen ula: indrette fleksibelt læringsmiljø Opsætte sæbedispensere på toiletterye toiletter i -, B-, - bygningen og H f hensyn til undervisningen forsøger vi at gennemføre dette arbejde i sommerferien rbejdsmiljø På skolen har M-udvalget godkendt følgende arbejdsmiljøhandleplan for den kommende periode: Sikkerhedsrundering hele skolen (frem til sommerferien) vakueringsøvelse (oktober 2008) PV, rbejdsplads vurdering (1. halvår 2009 for alle skoler i Århus rbejdsmiljøcertificering (2. halvår 2009) Både elevernes undervisningsmiljøvurdering (elevrådet), de ansattes PV og forældrenes brugertilfredshedsanalyse indgår som parametre i skolens prioritering og budgetlægning. Jeg vil løbende give en status på de fysiske rammer og nyt om det teknisk- /administrative område på Åby skole. ette er et udpluk af det arbejde, der løbende gennemføres på skolen for at vedligeholde og forbedre de fysiske rammer. a vi gerne vil bruge tiden på dette frem for at samle affald op efter elever i skolegården mv. (og undgå rotter), har vi sammen med elevrådet besluttet, at rengøringspligt-klassen fremover både rydder op i kantinen og skolegården hver dag kl Tak for indsatsen Birthe Wittus, tilsynsassistent rengøring, går på pension 30. april. Vi vil gerne sige Birthe Wittus TK for en stor indsats på skolen og ønske dig en god og aktiv tredje alder.

5 Kære Birthe! På vegne af alle ansatte på Åby Skole nn-berit Vestergaard er er ingen tvivl om, hvem der regerer på underetagen i - bygningen. ogen tror måske, det er vores SO-leder, Steffen. ndre tænker fejlagtigt, at det nok er Pedel-Steen. Men ak - de tager grueligt fejl. or der er ingen over dig på den gule gang. erfor skulle vi måske omdøbe den. u hedder den i folkemunde Pedelgangen. Men måske burde den hedde Wittus llé. Vi kommer til at savne dig, Birthe. u er benhård og superdejlig. u er altid med på en bemærkning, en snak og et godt grin, uanset om man møder dig på kontoret eller om man kigger ind i rengøringskontoret for at låne en spand og en klud. u er afholdt af alle ansatte, for vi ved, at du altid er klar med en hjælpende hånd. Selv da vi skulle bruge en ovn til noget kagebagning, meldte du dig på banen og stillede jeres køkken til rådighed for børn med bageplader og fedtede fingre. Tusind tak for din tilstedeværelse, din kæmpe indsats, din smittende latter og dine hjælpende hænder. Vi ønsker dig alt det bedste fremover.

6 ode venner skal man have år elever lærer hinanden at kende på tværs af årgange, fremmes trivsel. Med denne indgangsvinkel søsatte elever og lærere på Åby Skole på trivselsdagen et nyt tiltag Venskabsklasser. f Ole Buskbjerg Thomasen, pædagogisk leder Som skole er vi konstant forpligtet til at drøfte, hvordan vi understøtter og fremmer trivsel. indeværende skoleår har en udviklingsgruppe arbejdet med konkrete tiltag, der sætter handling bag snakken. Udviklingsgruppen var sammensat af de repræsentanter fra hver af skolens afdelinger, som har deltaget i længerevarende KTkursusforløb. Ønsket var bl.a. at finde en ramme, der kan give eleverne mulighed for at gøre sig gode erfaringer med venskaber på tværs af årgangene. ffyringsrampen for et sådan tiltag skulle være den årligt tilbagevendende trivselsdag. rbejdet udmøntede sig i et nyt tiltag, som vi har kaldt Venskabsklasser Hvad er venskabklasseordningen? Venskabsklasser er en ordning, som styrker relationerne mellem skolens elever og udvikler deres faglige og sociale kompetencer. Ordningen går ud på, at elever i klasse er personlige venskabsvenner med elever i klasse. Hver ældre elev knyttes til en yngre elev, og da man vokser en årgang hvert år, følger man sin venskabsven helt til 5. klasse. På det tidspunkt er de små venskabsvenner selv store nok til at tage ansvar for nye elever. Ved flere lejligheder hen over skoleåret er der fællesarrangementer for venskabsklasserne. e kan eksempelvis mødes i forbindelse med legedage, skolefest, ferieafslutninger eller i forbindelse med et fagligt emne på tværs af klasser. Ved fællesarrangementerne passer de ældre på de yngre, følges med dem, sidder ved siden af dem, hjælper dem og har ansvar for, at de er trygge og rolige. Målet er at styrke oplevelsen af Åby Skole, som et trygt sted at være.. Målet med ordningen er at styrke oplevelsen af Åby Skole, som et trygt sted at være ud fra en tro på, at trivsel fremmes, når eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgange. Man driller ikke sine venner. Kravet og tilliden til de ældre elever, om at de udviser ansvarlighed, agerer rollemodeller, formidler viden og udviser omsorg, ansporer dem til at gå til opgaven med iver og engagement. e yngre ser op til og lærer af de ældre.

7 Trivselsdagen stedet for at stirre os blindt på det vi ikke vil have, og fokusere på det negative, finder vi det mere fremadrettet at fokusere på det, vi gerne vil have meget mere af. erfor har vi de seneste to år ikke opereret med en mobbedag, men med en trivselsdag. Målet er stadig det samme: at bekæmpe mobning og understøtte trygge rammer, hvor børn og unge udvikler respekt og ansvar for sig selv og andre. n kamp om ord? Ja, men også en kamp om fokus. Uanset dagens titel har der de senere år med succes været afholdt en årlig dag til fremme af trivsel på skolen. år ønskede vi at lægge vægten på handlinger og aktiviteter. lever og lærere skulle således ikke diskutere det gode venskab, men i stedet for gøre sig erfaringer med det gode venskab. Rammen var, at hver klasse skulle tilbringe en dag med deres venskabsklasse. Kreativiteten var stor og pædagoger og lærere havde sammen med eleverne lagt sig i selen for at finde på sjove aktiviteter, som man kunne lave med sine nye venner. ogle klasser lavede mad sammen, andre spillede spil, lavede film eller tog på tur. Blandt elever, pædagoger og lærere var der stor tilfredshed med dagen, som kulminerede med en festlig afslutning i hallen, hvor 8.b og 9. klasserne lavede akrobatik, lå på syvtommersøm og smadrede mursten med de bare næver. Undervejs krydret med gæsteoptrædener fra yngre elever og en uforberedt pædagogisk leder, der pludselig befandt sig stående på skulderen af vores indbudte akrobatiske gæstelærer Ja, alle må bidrage i den gode sags tjeneste. Må summen af dagens gode erfaringer smitte af i skolegården lang tid fremover! Må summen af dagens gode erfaringer smitte af i skolegården lang tid fremover! På de følgende sider kan du læse øjenvidneberetninger fra trivselsdagen. od fornøjelse.

8 Sikke en dejlig dag! antastisk! Helt og aldeles dejligt at opleve, hvordan eleverne i 5.a var ansvars og omsorgsfulde, sjove og legesyge, hjælpsomme og nærværende, da vi var på besøg i 0.a. f nn-berit Vestergaard Jeg var faktisk overvældet - intet mindre - da trivselsdagen var slut, og jeg ønskede mine elever god påske. Og jeg håber, at de havde en lige så god trivselsdag, som jeg, der lidt på sidelinjen kunne se drenge og piger løfte ansvaret som forbilleder og legekammerater for børnene i 0.a. Og - er jeg nødt til at indrømme - det var med blandede forventninger, jeg sammen med Kirsten lagde rammerne for vores fælles trivselsdag. Så er det sagt! or hvordan kunne jeg på forhånd være sikker på, at børn på år var rummelige nok lige præcis den dag til ikke at skuffe de forventningsfulde små fra 0.a. Vi spillede spil og bagte chokoladekage. rengene spillede fodbold i gymnastiksalen, og pigerne dansede limbo og stopdans. Så skulle chokoladekagen spises og herefter læste de store elever højt for de mindre kammerater. Og ind imellem alt dette var stemningen høj. er blev holdt i hånd, håret blev strøget op til flere gange, og der var masser af åbne arme. Og Kirsten og jeg var glade og aldeles stolte, for alting gik op i en højere enhed. 0.a og 5.a skal mødes igen inden længe. Vi tager på udflugt sammen. Hvorhen ved vi ikke. Vi ved bare, at vi skal af sted. Men skulle ha set dem - skulle ha været der. or drenge og piger løftede opgaven. Vi sang og lavede sanglege.

9 Hvad synes eleverne? Jeg synes, det er en god idé, som skolen burde fortsætte. nonym, 8.d Trivselsdag var sjovt. Jeg havde bdi, Christoffer og Christian fra 0.a. og vi lavede kage. Bertil, 5.a Vi gik rundt i cirkler i hallen og satte os, da næsten alle var inde. er var underholdning, men reja, min skoleven fra. 0.a, kunne ikke rigtig se, så hun måtte sidde på mit skød og på mine skuldre. Hyggeligt! Og jeg synes, det var en rigtig god trivselsdag. nne 5.a Jeg synes at, trivselsdagen er en enormt god idé, da vi bliver bedre til at snakke med hinanden på tværs af de forskellige klasser, og det giver også en bedre og hyggeligere stemning på skolen. Vi havde en hyggelig dag med gode oplevelser. Jeg synes også, det er vigtigt at omgås folk, der er mindre end en selv - og omvendt, da man altid kan lære af hinanden. iels, 8.d Jeg var sammen med Torbjørn, nton og Jonas fra 0.a. Vi spillede fodbold og vandt over Murats hold, og vi var et godt team. aniel 5.a Vi startede med at gå over til 0.a, og der sagde Kirsten, hvem vi skulle have som skole-ven. atima og jeg skulle have uliana. starten skulle vi synge en masse sange. e fleste sang vi også, dengang vi var små. Marie 5.a 8.c er en sød klasse. Hvis nu man bliver drillet, så kan de hjælpe. Cecilie og aiza, 4.b Jeg synes, det er en god idé at have trivselsdag, fordi det skaber en bedre stemning på skolen, og de små føler sig mere trygge ved de store og har nogen, de kan komme til, hvis der er noget galt. et er også dejligt at lave noget andet en gang imellem. Signe, 8.d Jeg havde to drenge, der var gode til fodbold. e hed Christian og asse :. et var en god dag!! Troels 5.a Jeg synes, at trivselsdagen var en rigtig god dag. et var hyggeligt. Jeg fik en rigtig sød og rar skoleven, som hedder Sarah. Hun sagde, at jeg var hendes bedste veninde. et var rigtig sødt. Rikke, 5.a

10 Vi var sammen med 8.c, og vi var sammen to og to. Vi var på naturhistorisk museum. et var fedt, fordi vi skulle løse en masse opgaver Malthe og Sebastian, 4.b Jeg skulle sidde ved siden af en, der hedder Selma fra 0.a. Vi skulle synge nogle sange, og så skulle vi lave noget med det barn, vi havde fået som skoleven. Jeg lavede puslespil med hende og bagefter spillede vi Othello, så fik vi frikvarter, og der legede vi fangeleg rundt om tårnet. et var meget sjovt. Cecilie Marie, 5.a Vi var på aturhistorisk Museum og lavede opgaver om dyr og fødekæden Vi så en udstoppet abeunge i et olieglas. Og vi fik mange nye venner. Mathias, Morten, Matt, 4.b. Jeg synes, at det er ret godt, at skolen holder sådan en dag en gang om året, hvor man lærer de små at kende. Så kan de føle sig trygge ved at gå i skole og være sammen med de store. hena, 8.d 7.a var sammen med 2.c. Vi var i skoven, hvor vi to og to skulle løse nogle opgaver. et var en god dag. da, 7.a Vi startede i klassen hos 3.b, hvor nogen skulle lave underholdning i grupper, imens andre bagte boller. mens vi viste underholdningen, blev bollerne spist. Til sidst spillede vi rundbold. et var fint nok! athalie fra 3.b kommer tit over og siger hej. ina og Runa, 7.c nna fra 0.a var en god skoleven. Pigerne skulle lege limbo og stopdans. et var sjovt. ülsüm, 5.a et føles godt at kende nogle store elever. Så hvis man har et problem i skolegården, kan man have mulighed for at hente dem. Charlotte og manda, 4.b

11 Trivselsdagen i billeder

12 strid i afdeling et var en fornøjelse at tage en tur rundt som fotograf i strid indgrens verden i afdeling i uge 11. B f Hanne redsted lle elever i afdeling var fordelt på tre hovedgrupper, mil, Pippi og Ronja, der igen var inddelt i fire arbejdende værksteder. Værkstederne arbejdede både kreativt og med litteraturen. et blev en fantastisk uge med masser af glade børn, der fra hver dag fik indblik i strids forunderlige verden. Pippis køkken blev pandekagerne vendt i luften, der blev skrevet, tegnet og lavet dukker om Pippi og hendes venner. Hos Ronja blev der sunget og trommet, skrevet og lavet kasser med scener fra bogen. C mils værksted fløj træspånerne rundt i luften, og der blev skrevet, løst opgaver og spillet skuespil om mils skarnsstreger. et var sjovt at være de største, men de små kunne godt være irriterende. Man kunne få mange nye venner. et var sjovt at optræde i hallen. sger og ustav 3.C Om fredagen havde vi afslutning i hallen, hvor alle grupper optrådte, og en gruppe elever udfordrede skolens ledelse på viden om strid indgren.

13 Petronella 2.c har opført skuespillet Petronella for klasse og for søskende, forældre og bedsteforældre ved et arrangement med skuespil og spisning. f 2.c og nnie Skaarup Petronella og tager efter dem for at finde hende. et ender med at troldmanden og Petronella bliver glade for hinanden, og prinsen må tage hjem alene. Hvad kongen og dronningen siger til Petronellas valg, ved vi ikke! 2.c har øvet skuespil og malet kulisser. er har været rod i klassen med kulisser, rekvisitter og plastikposer med kostumer, så det har været svært at lave almindelig undervisning i de timer, hvor det har været nødvendigt, men så er det jo godt med noget gulvplads. et er et eventyr med overraskende indhold, idet prinsessen drager ud for at finde en prins, som hun kan gifte sig med, om hun så selv skal redde ham fra et eller andet! Hun tror, at hun skal redde en prins fra en troldmand, men det viser sig, at prinsen er en forkælet nasser, der ikke gider tage hjem efter en weekend. Troldmanden er træt af ham, og da Petronella drager af med prinsen, er troldmanden glad for at slippe af med ham.meeen troldmanden bliver glad for Vi har haft det sjovt med at øve skuespil og male kulisser, selvom der også var noget gulvvask bagefter. en 7. februar havde vi en rigtig hyggelig aften med søskende, forældre og bedsteforældre. B C

14 B C rikvartersvagt foran B Vi er på plads, hver tirsdag foran B-bygningen, iels, Kim og jeg. Vi holder øje og udkig. Vi er gårdvagterne med øjne på stilke! f nn-berit Vestergaard Oftest er vi heldige med vejret. et er som om, at solen skinner lidt mere om tirsdagen end ugens andre dage. Så med solen i ryggen spankulerer vi omkring og holder øje med skolegårdens børn, så de kan føle sig trygge og glade i visheden om, at der er nogle voksne lige i nærheden, hvis problemer skulle blokere deres vej igennem skoledagen. Vi binder gerne et snørebånd. Vi puster på en forslået arm, og vi fortæller børnene, hvornår de selv skal gå ind til vandhanen og rense såret, de pådrog sig i en flyvende tackling i fodboldkampen - og hvornår de skal gå til sundhedsplejersken og lade hende gøre det. Så kommer et par elever forbi og siger hej. e vil gerne snakke - og snakkes med - og vi gør det gerne. Vi er altid parate med et smil og en kommentar. nd imellem runderer vi indendørs i bygning B. er er som regel rimelig roligt. ogle elever spiller kort, andre computer og flere spiller bare op! Måske konfiskerer vi en fodbold i ny og næ, hvis den fejlagtigt skulle trille rundt i klasseværelserne - og nogle gange helt af sig selv. Tilbage til asfalten. Ved garagerne med SO-køretøjer spiller nogle drenge fra 1. klasse fodbold. Omkring det store træ spiller et blandet hold - for det meste drenge fra 6. årgang. Og her er jeg nødt til at stoppe op et øjeblik og dvæle. or de drenge giver den fuld gas. e spiller med hjerte og sjæl og kigger sig ikke tilbage. er er altså nogle knægte, der får sig en flyvetur i ny og næ, når de kommer lidt for tæt på hinanden i høj fart. Men KK et vredt ord. er bliver givet hånd og sagt: r du OK?, og så øm-

15 mer de sig i nogle sekunder, inden de klør på igen. et er vildt sejt. Og jeg når altid at tage to skridt hen mod den forslåede fodboldspiller for at hjælpe til, men jeg når aldrig derhen, før han er inde i kampen igen. dag talte jeg med et par af mine egne piger fra 5.a og spurgte, hvor de havde været. Vi har været ovre og besøge vores skolevenner i 0.a, grinede de og løb videre ind i B-bygningen, og jeg smilede - både indvendig og udvendig. Her opnåede vi lidt af det, vi ville, nemlig at eleverne kontakter hinanden, store og små, på tværs af skolegården. Wave-boards og rulleskøjter farer om ørerne på os rundt i gården. På tværs af en fodboldkamp og lidt slalom omkring basket-baner i brug. et hele foregår uden problemer. er er sjældent de store sammenstød. Bare én stor og glidende bevægelse og et sammensurium af fodbold og basketspillende elever, waveboardere og rulleskøjtende drenge og piger - nå ja, og så er der selvfølgelig flokken af elever, der leger ÅS omkring det store træ. er kan godt være 2-3 hold i gang ad gangen. e kommer løbende som projektiler ind gennem flokken af elever i bevægelse, og imens står iels, Kim og jeg og kigger på og tænker - eller taler om - hvor fantastisk et syn det er. Og hvor godt det er at se elever, der rører sig, leger, diskuterer regler, småskændes om, hvorvidt der var frispark eller ej, hjælper hinanden op og griner om kap hele vejen ind i klassen, når klokken ringer og de, nølende, trækker sig ud af spillene og ind til undervisning. Jeg kan godt forstå, at mange elever elsker deres frikvarter. Jeg ser dem nemlig elske det hver tirsdag i frikvartererne B C

16 ennem trængsler til medaljer Onsdag den 5. februar ved 14 tiden efter veloverståede terminsprøver begyndte specialtrænede piger fra 9. kl. at nærme sig Åby Hallen. f Peter Madsen, coach B C Baggrunden for de tolv pigers ankomst på dette usædvanlige tidspunkt var Mission M i skolebasket Stævnet skulle i løbet af de næste par dage foregå i lostrup Hallerne tæt ved København, så foran os lå endeløse km på de danske motorveje, og eftersom vejrudsigten lovede, at himlens sluser snarligt ville åbne sig, var det blot om at få lastet bilerne og komme af sted. orventningerne til, hvordan vi ville komme til at klare os ved stævnet, var nok præget af en vis usikkerhed blandet med håbet om et godt resultat. Jeg kunne i hvert fald forstå på pigerne, at der på mager levede en gruppe unge supermænd (læs, piger) med noget nær magiske kræfter og betragtelige evner inden for det ædle boldspil, kaldet basketball, så en guldmedalje var nok ikke lige det, der lå lige for til højre benet eller skud armen Om onsdagen ventede fem kampe i den indledende runde, så efter lidt let træning gik alle til ro spændte på, hvad morgendagen ville bringe. en første kamp var mod Vor rue Skole, og i og med at vi måske var lidt usikre på, hvor vi stod i forhold til konkurrenterne, var det selvfølgelig vigtigt at komme godt ud af startshullerne. ruerne havde et par gode spillere, men kampen blev aldrig rigtig spændende. et mest opsigtsvækkende var faktisk at tidstagerne glemte, at vi skulle spille fire perioder á 5 minutter og i stedet lod os spille 10 minutter i første quarter. Kampen blev vundet med en anden kamp blev straks mere dramatisk. åstrup fra Roskilde stod for tur. e to forsvar stod så godt, at stillingen efter de første 5 minutter var beskedne 4-2 til Åby. anden periode eskalerede dramatikken og voldshandlingerne fra åstrups side. Pigerne fra Åby blev frustrerede over de manglende dommerkendelser, og det begyndte at se lidt skidt ud. Heldigvis for os dukkede der en kvinde op, og hun var åbenbart noget ved musikken, for hun fik dommeren til at stramme op og dømme efter basketreglerne. fter anden periode var vi bagud 7-8. u var krisen imidlertid overstået og pigerne så sig ikke tilbage i de to sidste perioder, og vi vandt sikkert med fter således at være kommet godt i gang lå der nu en spændende udfordring lige om hjørnet. Vi kunne ud fra de øvrige resultater i vores gruppe formode at resultatet i den næste kamp mod Vallerødskolen fra Hørsholm kunne være afgørende for, hvem der vandt gruppen ea var blevet tapet sammen,

17 vende den forrige kamp, da den var på vippen, meldte sig nogenlunde klar, og så var scenen sat til et drama af Spielbergske dimensioner. Belært af dommererfaringerne fra åstrup kampen valgte stævneledelsen at sætte to dommere på kampen. et blev en tæt kamp med Åby i teten indtil til sidst. ørste periode 8-7, anden periode 14-14, tredje periode og så nærmede kampen sig sin slutning. Vi førte indtil syv sekunder før tid, men det lykkedes Vallerød at udligne, så resultatet blev er var efterfølgende en del tvivl om, hvad der så skulle ske. Skulle vi ud i forlænget spilletid? ej, ikke i den indledende runde, så nu var det pludselig et spørgsmål om målscoren. Vi havde som bekendt vundet de to første kampe med henholdsvis 10 og 20 points, mens llerød havde vundet meget større. Vi måtte konstatere at muligheden for at nå finalen ikke længere lå lige for. en fjerde kamp var mod Brønshøj, og der måtte prøves noget ekstraordinært for at hente ind på Vallerøds målscore. Taktikken var, at vi skulle forsøge at løbe dem over ende fra starten med et kraftigt pres langt oppe på banen. et lykkedes ganske fornuftigt i første periode, der endte 20-2 til Åby, men så syntes dommeren, at det var synd for Brønshøj. Han syntes, vi var unfair, og at vi ikke kunne være det bekendt, når vi nu åbenlyst var en klasse bedre. Vi forsøgte at forklare vores bevæggrunde, men han var kold og lod os vide, at han ikke ville stoppe tiden, når der var spilstop. et ville kunne begrænse Brønshøjs nederlag. Vi måtte have fat i stævneledelsen, der stillede med en observatør, der skulle kontrollere, at alt gik retfærdigt til. Resultatet blev en sejr på 63-13, og det så jo i virkeligheden meget godt ud på papiret, indtil vi på vejen over i den anden hal mødte Vallerød, der havde vundet deres kamp med 60 points i overskud. er forlød ikke noget om, at deres dommer havde haft ondt af modstanderne. Vi skulle selvfølgelig lige have overstået den sidste kamp mod ordvangskolen fra lostrup, og vi ville igen forsøge at vide så stort som muligt. Vi kom ikke så godt i gang. Vi skulle for første gang spille på stor bane, hvilket i sig selv begrænser muligheder for hurtige scoringer en del, og det krævede lige en omstillingsperiode. fter første periode førte vi kun med 9-8, så vi begyndte så småt at se mager-pigerne for os i det fjerne morgengry. anden periode skete der så det, der ikke måtte ske. et fastbreak løb en modstander ind i Rebecca, der voldsomt faldt i gulvet. or ikke at udpensle situationen, vil jeg nøjes med at skrive, at der ikke var nogen tvivl om, at hun skulle på skadestuen, så one tog af sted sammen med Rebecca, mens vi andre spillede kampen færdig. Vi endte med at vinde 45-18, og Skotterne fra mager var dermed vores modstander i morgendagens semifinale. er gik flere timer, og vores tanker gik til Rebecca, der heldigvis kom tilbage knap fire timer senere med et tapet øjenbryn og en hjernerystelse. Ærgerligt og synd for Rebecca, der havde glædet sig til de sidste kampe. et skal lige nævnes, at i dette skadeshelvede havde Kathinka meldt sig ind i klubben. Kampen mod ordvangskolen havde taget hårdt på hen- B C

18 B og Trine, der var kommet så meget på højkant, at hun havde været med til at de, og hun var også en tvivlsom deltager i semifinalen. Vi gik til ro indstillede på, at vi nok ikke ville have de store chancer i semifinalen, men vi ville i hvert fald gøre vores bedste for at vinde bronzemedaljen. Torsdag morgen og semifinale. Rebecca og Trine ukampdygtige og Kathinka tvivlsom. mazonerne fra mager ventede som sultne gribbe i Sahara, eller hvor der nu lever gribbe. et blev ikke så sjovt. u var det os, der blev presset over hele banen, og dommeren syntes slet ikke, det var synd for os. Vi havde ikke en chance og tabte et var jo ikke den store overraskelse for os, så nu var det bare vigtigt at slutte af på en god måde og så tage nogle medaljer med hjem. Vi blev enige om, at det var bedre at vinde en bronzekamp end at tabe en finale. bronzekampen skulle vi møde ibe. følge vores efterretninger var det et håndboldhold, de stillede op med, så vi var rimelig fortrøstningsfulde. Kampen forløb stille og roligt. Vi startede lidt usikkert og vandt første periode med 8-5. Senere var der ingen slinger i valsen og vi vandt sikkert Missionen var tilendebragt med et tilfredsstillende resultat. fslutningsvis skal det slås fast, at det var en rigtig god tur, som jeg er glad for at have været en del af. Pigerne: Kathinka, Sofie, ea, sabella, Trine, atasha, ouise, Cecilie, Rebecca, malie, Charlotte og Tania var seriøse, glade og ikke C

19 n mandag på biblioteket f nn-berit Vestergaard, bibliotekar n helt almindelig mandag kom 3.b på besøg på biblioteket. deres historietimer skal de nu for første gang arbejde projektorienteret. mnet er middelalderen, og heldigvis har vi mange bøger om emnet på hylderne. Vi står altid parat med hjælp og vejledning til projekt-ramte elever, der har brug for en hjælpende hånd. Og de fleste kommer heldigvis herfra med bøger i hænderne. igesom eleverne fra 3.b, der nu skal i gang med et spændende projekt-arbejde.

20 Y T ÆS HR! R S K O B B O T K T KRR- PRSSS n god og spændingsfyldt historie i Josefine Ottesens fantasy-serie om krigerprinsessen lvilda. Hun og hendes terne sidder låst inde i et kobbertårn, som bevogtes af en frygtindgydende lindorm, der bevogter lvildas dyd. ra sit vindue i tårnet kan hun se en perlerække af afhuggede hoveder fra bejlere, der forgæves har forsøgt at dræbe ormen for at få den skønne prinsesse. Heldigvis dukker krigeren lf op - og han formår at vinde prinsessen. Men noget forhindrer de to i at elske hinanden og lvilda må flygte. Universet er middelalderligt og henvender sig både til drenge og piger på mellemtrinnet. er er planlagt syv bind i serien. TBOY Jeg er fuld af begejstring over Kenneth Bøgh ndersens lille superhelt, ntboy alias Pelle øhrmann. Pelle er lidt for tyk og klodset og det gør ham desværre til Terrortvillingernes yndlingsoffer. Men en dag, hvor han i al sin tristhed, opvarmer en pandekage i mikrobølgeovnen, overser han den myre, der befandt sig derinde, og den muterer og bider ham i hånden, hvorefter Pelle langsomt forvandler sig til superhelten ntboy. Bogen har virkelig god humor. er er gang i den, og man keder sig ikke et sekund i Pelle øhrmanns selskab. llustrationerne er fantastiske - små tegneserier, der på glimrende vis understøtter handlingen. æs bogen sammen med dine børn. u vil nyde den. PRTTRY O OR Helle Melander har netop fået udgivet den tredje billedbog i serien om katten Pernittengryn. Morten Pind og hans racekat orelei flytter ind ved siden af fru Madsen og Pernittengryn. Til Pernittengryns store ærgrelse indsmiger orelei sig på fru Madsen og Pernittengryn må kæmpe med sin misundelse. Pernittengryn gik rundt og led, den var jaloux og også vred, fordi fru Madsen mænged sig med racekatten orelei. Bogen er mesterligt skrevet på vers og børnene elsker at høre historierne om den stribede kat Pernittengryn. Husk at højtlæsning er en rigtig dejlig måde at være sammen med børnene på. et er en god oplevelse at sidde stille sammen og læse historier, kigge på billeder og tale om handlingen. Både for børn og voksne. nn-berit og Hanne

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere