D I A L O G. Forår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D I A L O G. Forår 2008"

Transkript

1 O orår 2008

2 Kære elever og forældre på Åby Skole Bedst som forårskådheden så småt havde indfundet sig hos mange af os på Åby Skole, stak vinteren en sidste frostsnude frem i påskeferien, men anemonernes titten frem lyver ikke foråret er på vej. Venskabsklasser Åby Skoles første forårsbebuder er dog trivselsdagen, som igen i år var en stor succes. Rammen om dagen var etableringen af venskabsklasser. Små klasser blev parret med store klasser og sammen lavede de sjove aktiviteter og lærte hinanden bedre at kende. Pædagoger og lærere havde lavet et godt forarbejde, og med elevernes positive tilgang blev ideen med at skabe venskabsklasser på Åby Skole skudt flot i gang. dette nummer af ialog kan du læse meget mere om tankerne bag venskabsklasseordningen, ligesom du kan få øjenvidneberetninger fra trivselsdagen. Klare værdier og klare meldinger På Åby Skole mødes hver dag 100 ansatte og 750 børn og potentielt 1500 forældre. Vi oplever generelt en meget god atmosfære i en samarbejdsvillig ånd blandt alle skolens interessenter. et er vi meget taknemmelige over, og det er en atmosfære, som vi finder det vigtigt at værne om. Vi tror på, at mange faktorer spiller ind på kvaliteten af vores samvær. aktorer, der handler om gensidig respekt og ansvar for os selv, hinanden og skolens inventar. Trivselsdagen og de nyetablerede venskabsklasser er gode eksempler på sådanne faktorer, ligesom klare linjer i forhold til uacceptabel adfærd kan være med til at skabe tryghed for alle, når kæden hopper af, og vi skal markere en grænse. indeværende skoleår har vi således revideret vores principper for håndtering af vold mod ansatte. Målet med principperne er at skabe trygge arbejdsvilkår for skolens ansatte. Hovedtrækket i princippet er, at skolen i tilfælde af vold eller trusler om vold politianmelder hændelsen. Hermed ønsker vi at sende et klart signal om, at vi ikke vil acceptere en sådan adfærd. Princippet kan findes på skolens hjemmeside under skoleplaner/ politikker-principper. Sådanne klare linjer skal altid etableres i fredstid og skal forhåbentlig aldrig effektueres, alligevel er det på sin plads at informere om princippet i denne spalte. ye kammerater Børn og Unge har nu fastlagt fordelingen af børnene fra ordgårdsskolen og rydenlundsskolen. Som det er fremgået af Vestbyrapporten, skal Åby Skole også indgå, om end i mindre målestok, i en løsning af denne opgave. fter sommerferien modtager skolen således 22 nye, spændte og forhåbningsfulde elever fra ordgårdsskolen. Vi er godt i gang med vores plan for modtagelsen af vores nye elever. er har været afholdt møde med forældrene i de nuværende 0. klasser, som skal modtage 15 af eleverne. e øvrige 7 elever fordeler sig med tre til nuværende 1.årgang og en enkelt på 2-5. klassetrin. Mødet med 0. klasseforældrene var meget fremadrettet og

3 klasserødderne i de tre 0. klasser er allerede gået ind i et arbejde med at tage imod de nye forældre. et er dejligt at mærke, at vi kan løfte i fællesskab. en 1. april er forældrene til de nye elever inviteret til møde på skolen, hvor vi vil fortælle om Åby Skoles traditioner, pædagogik og samarbejdsformer. Som følge af de mange nye børn til de nuværende børnehaveklasser, får årgangen timer til at oprette et ekstra hold, så klasserne altid kan deles i mindre grupper. Test af test Bedst som vi var blevet underrettet om, at de nationale test for indeværende skoleår er aflyst, fik vi en opgave af skolestyrelsen, som vi ikke kunne afslå. Som led i udviklingen af de nationale test skal Åby Skole sammen med en lang række andre skoler afprøve forskellige test i fysik på 8. klassetrin. lle 8. og 9. klasser er derfor i statens tjeneste udpeget som forsøgskaniner. Hver 8. klasse skal således afprøve fem test af én lektionsvarighed. 9. klasserne nøjes med to test pr. klasse. ysiklærerne booker selv tider til testen i perioden fra den 7/4 til den 2/5. fgangsprøver 9. klasserne kommer derfor tidligt i evalueringsform, inden det går løs med de skriftlige afgangsprøver, som finder sted efter følgende plan: Torsdag den 8. maj Kl ansk, læsning og retskrivning redag den 9. maj Kl Udtræk engelsk Tirsdag den 13. maj Kl Matematiske færdigheder og matematisk problemløsning Onsdag den 14. maj Kl ansk, skriftlig fremstilling Mandag den 19. maj Udtræk biologi Tirsdag den 20. maj Udtræk geografi e mundtlige prøver ligger i tidsrummet onsdag den 4. juni onsdag den 25. juni. leverne på 9. årgang har således sidste skoledag mandag den 2. juni. leverne får en skrivelse med hjem om mødetidspunkter til de skriftlige og mundtlige prøver. Onsdag den 25. juni kl. 19 er der translokation for afgangseleverne og deres forældre i hallen. Venlig hilsen is Jygert

4 ysiske rammer.. Birgitte Spencer, dministrativ leder ørst vil jeg gerne sige TK for modtagelsen på Åby skole, hvor jeg allerede føler mig hjemme blandt engagerede brugere og kolleger med fokus på både trivsel, læring og udvikling. Vi vil dog gerne, tager en snak hjemme om vigtigheden af at tage vare på skolens materialer og rydde op efter sig på skolens område og i klasserne, så rengøringspersonalet har mulighed for at gøre rent. u bliver skolen snart 100 år og har derfor både atmosfære og et par rynker, som vi løbende tager os af afhængig af økonomi og prioritering. f større opgaver frem til sommerferien kan vi nævne følgende: ye brusere og rør i H og gymnastiksale. Maling af vægge i -bygning (trappeopgang og indgang) kstra rengøring (radiatorer, lamper og vægge i udvalgte områder) ye gardiner i 5 klasselokaler i -bygningen ula: indrette fleksibelt læringsmiljø Opsætte sæbedispensere på toiletterye toiletter i -, B-, - bygningen og H f hensyn til undervisningen forsøger vi at gennemføre dette arbejde i sommerferien rbejdsmiljø På skolen har M-udvalget godkendt følgende arbejdsmiljøhandleplan for den kommende periode: Sikkerhedsrundering hele skolen (frem til sommerferien) vakueringsøvelse (oktober 2008) PV, rbejdsplads vurdering (1. halvår 2009 for alle skoler i Århus rbejdsmiljøcertificering (2. halvår 2009) Både elevernes undervisningsmiljøvurdering (elevrådet), de ansattes PV og forældrenes brugertilfredshedsanalyse indgår som parametre i skolens prioritering og budgetlægning. Jeg vil løbende give en status på de fysiske rammer og nyt om det teknisk- /administrative område på Åby skole. ette er et udpluk af det arbejde, der løbende gennemføres på skolen for at vedligeholde og forbedre de fysiske rammer. a vi gerne vil bruge tiden på dette frem for at samle affald op efter elever i skolegården mv. (og undgå rotter), har vi sammen med elevrådet besluttet, at rengøringspligt-klassen fremover både rydder op i kantinen og skolegården hver dag kl Tak for indsatsen Birthe Wittus, tilsynsassistent rengøring, går på pension 30. april. Vi vil gerne sige Birthe Wittus TK for en stor indsats på skolen og ønske dig en god og aktiv tredje alder.

5 Kære Birthe! På vegne af alle ansatte på Åby Skole nn-berit Vestergaard er er ingen tvivl om, hvem der regerer på underetagen i - bygningen. ogen tror måske, det er vores SO-leder, Steffen. ndre tænker fejlagtigt, at det nok er Pedel-Steen. Men ak - de tager grueligt fejl. or der er ingen over dig på den gule gang. erfor skulle vi måske omdøbe den. u hedder den i folkemunde Pedelgangen. Men måske burde den hedde Wittus llé. Vi kommer til at savne dig, Birthe. u er benhård og superdejlig. u er altid med på en bemærkning, en snak og et godt grin, uanset om man møder dig på kontoret eller om man kigger ind i rengøringskontoret for at låne en spand og en klud. u er afholdt af alle ansatte, for vi ved, at du altid er klar med en hjælpende hånd. Selv da vi skulle bruge en ovn til noget kagebagning, meldte du dig på banen og stillede jeres køkken til rådighed for børn med bageplader og fedtede fingre. Tusind tak for din tilstedeværelse, din kæmpe indsats, din smittende latter og dine hjælpende hænder. Vi ønsker dig alt det bedste fremover.

6 ode venner skal man have år elever lærer hinanden at kende på tværs af årgange, fremmes trivsel. Med denne indgangsvinkel søsatte elever og lærere på Åby Skole på trivselsdagen et nyt tiltag Venskabsklasser. f Ole Buskbjerg Thomasen, pædagogisk leder Som skole er vi konstant forpligtet til at drøfte, hvordan vi understøtter og fremmer trivsel. indeværende skoleår har en udviklingsgruppe arbejdet med konkrete tiltag, der sætter handling bag snakken. Udviklingsgruppen var sammensat af de repræsentanter fra hver af skolens afdelinger, som har deltaget i længerevarende KTkursusforløb. Ønsket var bl.a. at finde en ramme, der kan give eleverne mulighed for at gøre sig gode erfaringer med venskaber på tværs af årgangene. ffyringsrampen for et sådan tiltag skulle være den årligt tilbagevendende trivselsdag. rbejdet udmøntede sig i et nyt tiltag, som vi har kaldt Venskabsklasser Hvad er venskabklasseordningen? Venskabsklasser er en ordning, som styrker relationerne mellem skolens elever og udvikler deres faglige og sociale kompetencer. Ordningen går ud på, at elever i klasse er personlige venskabsvenner med elever i klasse. Hver ældre elev knyttes til en yngre elev, og da man vokser en årgang hvert år, følger man sin venskabsven helt til 5. klasse. På det tidspunkt er de små venskabsvenner selv store nok til at tage ansvar for nye elever. Ved flere lejligheder hen over skoleåret er der fællesarrangementer for venskabsklasserne. e kan eksempelvis mødes i forbindelse med legedage, skolefest, ferieafslutninger eller i forbindelse med et fagligt emne på tværs af klasser. Ved fællesarrangementerne passer de ældre på de yngre, følges med dem, sidder ved siden af dem, hjælper dem og har ansvar for, at de er trygge og rolige. Målet er at styrke oplevelsen af Åby Skole, som et trygt sted at være.. Målet med ordningen er at styrke oplevelsen af Åby Skole, som et trygt sted at være ud fra en tro på, at trivsel fremmes, når eleverne lærer hinanden at kende på tværs af årgange. Man driller ikke sine venner. Kravet og tilliden til de ældre elever, om at de udviser ansvarlighed, agerer rollemodeller, formidler viden og udviser omsorg, ansporer dem til at gå til opgaven med iver og engagement. e yngre ser op til og lærer af de ældre.

7 Trivselsdagen stedet for at stirre os blindt på det vi ikke vil have, og fokusere på det negative, finder vi det mere fremadrettet at fokusere på det, vi gerne vil have meget mere af. erfor har vi de seneste to år ikke opereret med en mobbedag, men med en trivselsdag. Målet er stadig det samme: at bekæmpe mobning og understøtte trygge rammer, hvor børn og unge udvikler respekt og ansvar for sig selv og andre. n kamp om ord? Ja, men også en kamp om fokus. Uanset dagens titel har der de senere år med succes været afholdt en årlig dag til fremme af trivsel på skolen. år ønskede vi at lægge vægten på handlinger og aktiviteter. lever og lærere skulle således ikke diskutere det gode venskab, men i stedet for gøre sig erfaringer med det gode venskab. Rammen var, at hver klasse skulle tilbringe en dag med deres venskabsklasse. Kreativiteten var stor og pædagoger og lærere havde sammen med eleverne lagt sig i selen for at finde på sjove aktiviteter, som man kunne lave med sine nye venner. ogle klasser lavede mad sammen, andre spillede spil, lavede film eller tog på tur. Blandt elever, pædagoger og lærere var der stor tilfredshed med dagen, som kulminerede med en festlig afslutning i hallen, hvor 8.b og 9. klasserne lavede akrobatik, lå på syvtommersøm og smadrede mursten med de bare næver. Undervejs krydret med gæsteoptrædener fra yngre elever og en uforberedt pædagogisk leder, der pludselig befandt sig stående på skulderen af vores indbudte akrobatiske gæstelærer Ja, alle må bidrage i den gode sags tjeneste. Må summen af dagens gode erfaringer smitte af i skolegården lang tid fremover! Må summen af dagens gode erfaringer smitte af i skolegården lang tid fremover! På de følgende sider kan du læse øjenvidneberetninger fra trivselsdagen. od fornøjelse.

8 Sikke en dejlig dag! antastisk! Helt og aldeles dejligt at opleve, hvordan eleverne i 5.a var ansvars og omsorgsfulde, sjove og legesyge, hjælpsomme og nærværende, da vi var på besøg i 0.a. f nn-berit Vestergaard Jeg var faktisk overvældet - intet mindre - da trivselsdagen var slut, og jeg ønskede mine elever god påske. Og jeg håber, at de havde en lige så god trivselsdag, som jeg, der lidt på sidelinjen kunne se drenge og piger løfte ansvaret som forbilleder og legekammerater for børnene i 0.a. Og - er jeg nødt til at indrømme - det var med blandede forventninger, jeg sammen med Kirsten lagde rammerne for vores fælles trivselsdag. Så er det sagt! or hvordan kunne jeg på forhånd være sikker på, at børn på år var rummelige nok lige præcis den dag til ikke at skuffe de forventningsfulde små fra 0.a. Vi spillede spil og bagte chokoladekage. rengene spillede fodbold i gymnastiksalen, og pigerne dansede limbo og stopdans. Så skulle chokoladekagen spises og herefter læste de store elever højt for de mindre kammerater. Og ind imellem alt dette var stemningen høj. er blev holdt i hånd, håret blev strøget op til flere gange, og der var masser af åbne arme. Og Kirsten og jeg var glade og aldeles stolte, for alting gik op i en højere enhed. 0.a og 5.a skal mødes igen inden længe. Vi tager på udflugt sammen. Hvorhen ved vi ikke. Vi ved bare, at vi skal af sted. Men skulle ha set dem - skulle ha været der. or drenge og piger løftede opgaven. Vi sang og lavede sanglege.

9 Hvad synes eleverne? Jeg synes, det er en god idé, som skolen burde fortsætte. nonym, 8.d Trivselsdag var sjovt. Jeg havde bdi, Christoffer og Christian fra 0.a. og vi lavede kage. Bertil, 5.a Vi gik rundt i cirkler i hallen og satte os, da næsten alle var inde. er var underholdning, men reja, min skoleven fra. 0.a, kunne ikke rigtig se, så hun måtte sidde på mit skød og på mine skuldre. Hyggeligt! Og jeg synes, det var en rigtig god trivselsdag. nne 5.a Jeg synes at, trivselsdagen er en enormt god idé, da vi bliver bedre til at snakke med hinanden på tværs af de forskellige klasser, og det giver også en bedre og hyggeligere stemning på skolen. Vi havde en hyggelig dag med gode oplevelser. Jeg synes også, det er vigtigt at omgås folk, der er mindre end en selv - og omvendt, da man altid kan lære af hinanden. iels, 8.d Jeg var sammen med Torbjørn, nton og Jonas fra 0.a. Vi spillede fodbold og vandt over Murats hold, og vi var et godt team. aniel 5.a Vi startede med at gå over til 0.a, og der sagde Kirsten, hvem vi skulle have som skole-ven. atima og jeg skulle have uliana. starten skulle vi synge en masse sange. e fleste sang vi også, dengang vi var små. Marie 5.a 8.c er en sød klasse. Hvis nu man bliver drillet, så kan de hjælpe. Cecilie og aiza, 4.b Jeg synes, det er en god idé at have trivselsdag, fordi det skaber en bedre stemning på skolen, og de små føler sig mere trygge ved de store og har nogen, de kan komme til, hvis der er noget galt. et er også dejligt at lave noget andet en gang imellem. Signe, 8.d Jeg havde to drenge, der var gode til fodbold. e hed Christian og asse :. et var en god dag!! Troels 5.a Jeg synes, at trivselsdagen var en rigtig god dag. et var hyggeligt. Jeg fik en rigtig sød og rar skoleven, som hedder Sarah. Hun sagde, at jeg var hendes bedste veninde. et var rigtig sødt. Rikke, 5.a

10 Vi var sammen med 8.c, og vi var sammen to og to. Vi var på naturhistorisk museum. et var fedt, fordi vi skulle løse en masse opgaver Malthe og Sebastian, 4.b Jeg skulle sidde ved siden af en, der hedder Selma fra 0.a. Vi skulle synge nogle sange, og så skulle vi lave noget med det barn, vi havde fået som skoleven. Jeg lavede puslespil med hende og bagefter spillede vi Othello, så fik vi frikvarter, og der legede vi fangeleg rundt om tårnet. et var meget sjovt. Cecilie Marie, 5.a Vi var på aturhistorisk Museum og lavede opgaver om dyr og fødekæden Vi så en udstoppet abeunge i et olieglas. Og vi fik mange nye venner. Mathias, Morten, Matt, 4.b. Jeg synes, at det er ret godt, at skolen holder sådan en dag en gang om året, hvor man lærer de små at kende. Så kan de føle sig trygge ved at gå i skole og være sammen med de store. hena, 8.d 7.a var sammen med 2.c. Vi var i skoven, hvor vi to og to skulle løse nogle opgaver. et var en god dag. da, 7.a Vi startede i klassen hos 3.b, hvor nogen skulle lave underholdning i grupper, imens andre bagte boller. mens vi viste underholdningen, blev bollerne spist. Til sidst spillede vi rundbold. et var fint nok! athalie fra 3.b kommer tit over og siger hej. ina og Runa, 7.c nna fra 0.a var en god skoleven. Pigerne skulle lege limbo og stopdans. et var sjovt. ülsüm, 5.a et føles godt at kende nogle store elever. Så hvis man har et problem i skolegården, kan man have mulighed for at hente dem. Charlotte og manda, 4.b

11 Trivselsdagen i billeder

12 strid i afdeling et var en fornøjelse at tage en tur rundt som fotograf i strid indgrens verden i afdeling i uge 11. B f Hanne redsted lle elever i afdeling var fordelt på tre hovedgrupper, mil, Pippi og Ronja, der igen var inddelt i fire arbejdende værksteder. Værkstederne arbejdede både kreativt og med litteraturen. et blev en fantastisk uge med masser af glade børn, der fra hver dag fik indblik i strids forunderlige verden. Pippis køkken blev pandekagerne vendt i luften, der blev skrevet, tegnet og lavet dukker om Pippi og hendes venner. Hos Ronja blev der sunget og trommet, skrevet og lavet kasser med scener fra bogen. C mils værksted fløj træspånerne rundt i luften, og der blev skrevet, løst opgaver og spillet skuespil om mils skarnsstreger. et var sjovt at være de største, men de små kunne godt være irriterende. Man kunne få mange nye venner. et var sjovt at optræde i hallen. sger og ustav 3.C Om fredagen havde vi afslutning i hallen, hvor alle grupper optrådte, og en gruppe elever udfordrede skolens ledelse på viden om strid indgren.

13 Petronella 2.c har opført skuespillet Petronella for klasse og for søskende, forældre og bedsteforældre ved et arrangement med skuespil og spisning. f 2.c og nnie Skaarup Petronella og tager efter dem for at finde hende. et ender med at troldmanden og Petronella bliver glade for hinanden, og prinsen må tage hjem alene. Hvad kongen og dronningen siger til Petronellas valg, ved vi ikke! 2.c har øvet skuespil og malet kulisser. er har været rod i klassen med kulisser, rekvisitter og plastikposer med kostumer, så det har været svært at lave almindelig undervisning i de timer, hvor det har været nødvendigt, men så er det jo godt med noget gulvplads. et er et eventyr med overraskende indhold, idet prinsessen drager ud for at finde en prins, som hun kan gifte sig med, om hun så selv skal redde ham fra et eller andet! Hun tror, at hun skal redde en prins fra en troldmand, men det viser sig, at prinsen er en forkælet nasser, der ikke gider tage hjem efter en weekend. Troldmanden er træt af ham, og da Petronella drager af med prinsen, er troldmanden glad for at slippe af med ham.meeen troldmanden bliver glad for Vi har haft det sjovt med at øve skuespil og male kulisser, selvom der også var noget gulvvask bagefter. en 7. februar havde vi en rigtig hyggelig aften med søskende, forældre og bedsteforældre. B C

14 B C rikvartersvagt foran B Vi er på plads, hver tirsdag foran B-bygningen, iels, Kim og jeg. Vi holder øje og udkig. Vi er gårdvagterne med øjne på stilke! f nn-berit Vestergaard Oftest er vi heldige med vejret. et er som om, at solen skinner lidt mere om tirsdagen end ugens andre dage. Så med solen i ryggen spankulerer vi omkring og holder øje med skolegårdens børn, så de kan føle sig trygge og glade i visheden om, at der er nogle voksne lige i nærheden, hvis problemer skulle blokere deres vej igennem skoledagen. Vi binder gerne et snørebånd. Vi puster på en forslået arm, og vi fortæller børnene, hvornår de selv skal gå ind til vandhanen og rense såret, de pådrog sig i en flyvende tackling i fodboldkampen - og hvornår de skal gå til sundhedsplejersken og lade hende gøre det. Så kommer et par elever forbi og siger hej. e vil gerne snakke - og snakkes med - og vi gør det gerne. Vi er altid parate med et smil og en kommentar. nd imellem runderer vi indendørs i bygning B. er er som regel rimelig roligt. ogle elever spiller kort, andre computer og flere spiller bare op! Måske konfiskerer vi en fodbold i ny og næ, hvis den fejlagtigt skulle trille rundt i klasseværelserne - og nogle gange helt af sig selv. Tilbage til asfalten. Ved garagerne med SO-køretøjer spiller nogle drenge fra 1. klasse fodbold. Omkring det store træ spiller et blandet hold - for det meste drenge fra 6. årgang. Og her er jeg nødt til at stoppe op et øjeblik og dvæle. or de drenge giver den fuld gas. e spiller med hjerte og sjæl og kigger sig ikke tilbage. er er altså nogle knægte, der får sig en flyvetur i ny og næ, når de kommer lidt for tæt på hinanden i høj fart. Men KK et vredt ord. er bliver givet hånd og sagt: r du OK?, og så øm-

15 mer de sig i nogle sekunder, inden de klør på igen. et er vildt sejt. Og jeg når altid at tage to skridt hen mod den forslåede fodboldspiller for at hjælpe til, men jeg når aldrig derhen, før han er inde i kampen igen. dag talte jeg med et par af mine egne piger fra 5.a og spurgte, hvor de havde været. Vi har været ovre og besøge vores skolevenner i 0.a, grinede de og løb videre ind i B-bygningen, og jeg smilede - både indvendig og udvendig. Her opnåede vi lidt af det, vi ville, nemlig at eleverne kontakter hinanden, store og små, på tværs af skolegården. Wave-boards og rulleskøjter farer om ørerne på os rundt i gården. På tværs af en fodboldkamp og lidt slalom omkring basket-baner i brug. et hele foregår uden problemer. er er sjældent de store sammenstød. Bare én stor og glidende bevægelse og et sammensurium af fodbold og basketspillende elever, waveboardere og rulleskøjtende drenge og piger - nå ja, og så er der selvfølgelig flokken af elever, der leger ÅS omkring det store træ. er kan godt være 2-3 hold i gang ad gangen. e kommer løbende som projektiler ind gennem flokken af elever i bevægelse, og imens står iels, Kim og jeg og kigger på og tænker - eller taler om - hvor fantastisk et syn det er. Og hvor godt det er at se elever, der rører sig, leger, diskuterer regler, småskændes om, hvorvidt der var frispark eller ej, hjælper hinanden op og griner om kap hele vejen ind i klassen, når klokken ringer og de, nølende, trækker sig ud af spillene og ind til undervisning. Jeg kan godt forstå, at mange elever elsker deres frikvarter. Jeg ser dem nemlig elske det hver tirsdag i frikvartererne B C

16 ennem trængsler til medaljer Onsdag den 5. februar ved 14 tiden efter veloverståede terminsprøver begyndte specialtrænede piger fra 9. kl. at nærme sig Åby Hallen. f Peter Madsen, coach B C Baggrunden for de tolv pigers ankomst på dette usædvanlige tidspunkt var Mission M i skolebasket Stævnet skulle i løbet af de næste par dage foregå i lostrup Hallerne tæt ved København, så foran os lå endeløse km på de danske motorveje, og eftersom vejrudsigten lovede, at himlens sluser snarligt ville åbne sig, var det blot om at få lastet bilerne og komme af sted. orventningerne til, hvordan vi ville komme til at klare os ved stævnet, var nok præget af en vis usikkerhed blandet med håbet om et godt resultat. Jeg kunne i hvert fald forstå på pigerne, at der på mager levede en gruppe unge supermænd (læs, piger) med noget nær magiske kræfter og betragtelige evner inden for det ædle boldspil, kaldet basketball, så en guldmedalje var nok ikke lige det, der lå lige for til højre benet eller skud armen Om onsdagen ventede fem kampe i den indledende runde, så efter lidt let træning gik alle til ro spændte på, hvad morgendagen ville bringe. en første kamp var mod Vor rue Skole, og i og med at vi måske var lidt usikre på, hvor vi stod i forhold til konkurrenterne, var det selvfølgelig vigtigt at komme godt ud af startshullerne. ruerne havde et par gode spillere, men kampen blev aldrig rigtig spændende. et mest opsigtsvækkende var faktisk at tidstagerne glemte, at vi skulle spille fire perioder á 5 minutter og i stedet lod os spille 10 minutter i første quarter. Kampen blev vundet med en anden kamp blev straks mere dramatisk. åstrup fra Roskilde stod for tur. e to forsvar stod så godt, at stillingen efter de første 5 minutter var beskedne 4-2 til Åby. anden periode eskalerede dramatikken og voldshandlingerne fra åstrups side. Pigerne fra Åby blev frustrerede over de manglende dommerkendelser, og det begyndte at se lidt skidt ud. Heldigvis for os dukkede der en kvinde op, og hun var åbenbart noget ved musikken, for hun fik dommeren til at stramme op og dømme efter basketreglerne. fter anden periode var vi bagud 7-8. u var krisen imidlertid overstået og pigerne så sig ikke tilbage i de to sidste perioder, og vi vandt sikkert med fter således at være kommet godt i gang lå der nu en spændende udfordring lige om hjørnet. Vi kunne ud fra de øvrige resultater i vores gruppe formode at resultatet i den næste kamp mod Vallerødskolen fra Hørsholm kunne være afgørende for, hvem der vandt gruppen ea var blevet tapet sammen,

17 vende den forrige kamp, da den var på vippen, meldte sig nogenlunde klar, og så var scenen sat til et drama af Spielbergske dimensioner. Belært af dommererfaringerne fra åstrup kampen valgte stævneledelsen at sætte to dommere på kampen. et blev en tæt kamp med Åby i teten indtil til sidst. ørste periode 8-7, anden periode 14-14, tredje periode og så nærmede kampen sig sin slutning. Vi førte indtil syv sekunder før tid, men det lykkedes Vallerød at udligne, så resultatet blev er var efterfølgende en del tvivl om, hvad der så skulle ske. Skulle vi ud i forlænget spilletid? ej, ikke i den indledende runde, så nu var det pludselig et spørgsmål om målscoren. Vi havde som bekendt vundet de to første kampe med henholdsvis 10 og 20 points, mens llerød havde vundet meget større. Vi måtte konstatere at muligheden for at nå finalen ikke længere lå lige for. en fjerde kamp var mod Brønshøj, og der måtte prøves noget ekstraordinært for at hente ind på Vallerøds målscore. Taktikken var, at vi skulle forsøge at løbe dem over ende fra starten med et kraftigt pres langt oppe på banen. et lykkedes ganske fornuftigt i første periode, der endte 20-2 til Åby, men så syntes dommeren, at det var synd for Brønshøj. Han syntes, vi var unfair, og at vi ikke kunne være det bekendt, når vi nu åbenlyst var en klasse bedre. Vi forsøgte at forklare vores bevæggrunde, men han var kold og lod os vide, at han ikke ville stoppe tiden, når der var spilstop. et ville kunne begrænse Brønshøjs nederlag. Vi måtte have fat i stævneledelsen, der stillede med en observatør, der skulle kontrollere, at alt gik retfærdigt til. Resultatet blev en sejr på 63-13, og det så jo i virkeligheden meget godt ud på papiret, indtil vi på vejen over i den anden hal mødte Vallerød, der havde vundet deres kamp med 60 points i overskud. er forlød ikke noget om, at deres dommer havde haft ondt af modstanderne. Vi skulle selvfølgelig lige have overstået den sidste kamp mod ordvangskolen fra lostrup, og vi ville igen forsøge at vide så stort som muligt. Vi kom ikke så godt i gang. Vi skulle for første gang spille på stor bane, hvilket i sig selv begrænser muligheder for hurtige scoringer en del, og det krævede lige en omstillingsperiode. fter første periode førte vi kun med 9-8, så vi begyndte så småt at se mager-pigerne for os i det fjerne morgengry. anden periode skete der så det, der ikke måtte ske. et fastbreak løb en modstander ind i Rebecca, der voldsomt faldt i gulvet. or ikke at udpensle situationen, vil jeg nøjes med at skrive, at der ikke var nogen tvivl om, at hun skulle på skadestuen, så one tog af sted sammen med Rebecca, mens vi andre spillede kampen færdig. Vi endte med at vinde 45-18, og Skotterne fra mager var dermed vores modstander i morgendagens semifinale. er gik flere timer, og vores tanker gik til Rebecca, der heldigvis kom tilbage knap fire timer senere med et tapet øjenbryn og en hjernerystelse. Ærgerligt og synd for Rebecca, der havde glædet sig til de sidste kampe. et skal lige nævnes, at i dette skadeshelvede havde Kathinka meldt sig ind i klubben. Kampen mod ordvangskolen havde taget hårdt på hen- B C

18 B og Trine, der var kommet så meget på højkant, at hun havde været med til at de, og hun var også en tvivlsom deltager i semifinalen. Vi gik til ro indstillede på, at vi nok ikke ville have de store chancer i semifinalen, men vi ville i hvert fald gøre vores bedste for at vinde bronzemedaljen. Torsdag morgen og semifinale. Rebecca og Trine ukampdygtige og Kathinka tvivlsom. mazonerne fra mager ventede som sultne gribbe i Sahara, eller hvor der nu lever gribbe. et blev ikke så sjovt. u var det os, der blev presset over hele banen, og dommeren syntes slet ikke, det var synd for os. Vi havde ikke en chance og tabte et var jo ikke den store overraskelse for os, så nu var det bare vigtigt at slutte af på en god måde og så tage nogle medaljer med hjem. Vi blev enige om, at det var bedre at vinde en bronzekamp end at tabe en finale. bronzekampen skulle vi møde ibe. følge vores efterretninger var det et håndboldhold, de stillede op med, så vi var rimelig fortrøstningsfulde. Kampen forløb stille og roligt. Vi startede lidt usikkert og vandt første periode med 8-5. Senere var der ingen slinger i valsen og vi vandt sikkert Missionen var tilendebragt med et tilfredsstillende resultat. fslutningsvis skal det slås fast, at det var en rigtig god tur, som jeg er glad for at have været en del af. Pigerne: Kathinka, Sofie, ea, sabella, Trine, atasha, ouise, Cecilie, Rebecca, malie, Charlotte og Tania var seriøse, glade og ikke C

19 n mandag på biblioteket f nn-berit Vestergaard, bibliotekar n helt almindelig mandag kom 3.b på besøg på biblioteket. deres historietimer skal de nu for første gang arbejde projektorienteret. mnet er middelalderen, og heldigvis har vi mange bøger om emnet på hylderne. Vi står altid parat med hjælp og vejledning til projekt-ramte elever, der har brug for en hjælpende hånd. Og de fleste kommer heldigvis herfra med bøger i hænderne. igesom eleverne fra 3.b, der nu skal i gang med et spændende projekt-arbejde.

20 Y T ÆS HR! R S K O B B O T K T KRR- PRSSS n god og spændingsfyldt historie i Josefine Ottesens fantasy-serie om krigerprinsessen lvilda. Hun og hendes terne sidder låst inde i et kobbertårn, som bevogtes af en frygtindgydende lindorm, der bevogter lvildas dyd. ra sit vindue i tårnet kan hun se en perlerække af afhuggede hoveder fra bejlere, der forgæves har forsøgt at dræbe ormen for at få den skønne prinsesse. Heldigvis dukker krigeren lf op - og han formår at vinde prinsessen. Men noget forhindrer de to i at elske hinanden og lvilda må flygte. Universet er middelalderligt og henvender sig både til drenge og piger på mellemtrinnet. er er planlagt syv bind i serien. TBOY Jeg er fuld af begejstring over Kenneth Bøgh ndersens lille superhelt, ntboy alias Pelle øhrmann. Pelle er lidt for tyk og klodset og det gør ham desværre til Terrortvillingernes yndlingsoffer. Men en dag, hvor han i al sin tristhed, opvarmer en pandekage i mikrobølgeovnen, overser han den myre, der befandt sig derinde, og den muterer og bider ham i hånden, hvorefter Pelle langsomt forvandler sig til superhelten ntboy. Bogen har virkelig god humor. er er gang i den, og man keder sig ikke et sekund i Pelle øhrmanns selskab. llustrationerne er fantastiske - små tegneserier, der på glimrende vis understøtter handlingen. æs bogen sammen med dine børn. u vil nyde den. PRTTRY O OR Helle Melander har netop fået udgivet den tredje billedbog i serien om katten Pernittengryn. Morten Pind og hans racekat orelei flytter ind ved siden af fru Madsen og Pernittengryn. Til Pernittengryns store ærgrelse indsmiger orelei sig på fru Madsen og Pernittengryn må kæmpe med sin misundelse. Pernittengryn gik rundt og led, den var jaloux og også vred, fordi fru Madsen mænged sig med racekatten orelei. Bogen er mesterligt skrevet på vers og børnene elsker at høre historierne om den stribede kat Pernittengryn. Husk at højtlæsning er en rigtig dejlig måde at være sammen med børnene på. et er en god oplevelse at sidde stille sammen og læse historier, kigge på billeder og tale om handlingen. Både for børn og voksne. nn-berit og Hanne

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

D I A L O G. Nu bæres lyset frem stolt på din krone rundt om i hus og hjem sangen skal tone

D I A L O G. Nu bæres lyset frem stolt på din krone rundt om i hus og hjem sangen skal tone O Julen 2006 u bæres lyset frem stolt på din krone rundt om i hus og hjem sangen skal tone u på ucia-dag hilser vort vennelag Santa ucia - Santa ucia leder Kære elever og forældre på Åby Skole Kære forældre

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3.

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3. Friskoleavis Elementernes Sang Vibeunger går til fastelavnsfest I mellemrummet Naturen vågner Kære skoledagbog. Marts 2013 3. Udgave Friskoleavisen Marts 2013 Avisen har til formål at informere om nyheder

Læs mere

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ Fra: Til: Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Dato: 05-12-2012 09:57 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.jpg KlubTingvejDagtilbudsrapport 2012revideret.doc image002.jpg

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS KRATTEN Marts 2007 NR.1 Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup ÅRGANG 40 LÆS INDE I BLADET: Beretning fra hovedgeneralforsamling

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere