Erindring om Sygestuen På Kong Frederik d. VII s Stiftelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erindring om Sygestuen På Kong Frederik d. VII s Stiftelse"

Transkript

1 Forfatter: Carl Gustav Hasselriis Erindring om Sygestuen På Kong Frederik d. VII s Stiftelse Baggrund. Jeg har boet i Kavalerfløjen på Kong Frederik den VII s Stiftelse i Jægerspris en stor del af min barndom og ungdom sammen med min søster og vores forældre. Min mor var sygeplejerske på børnehjemmets sygeafdeling 1/ /4 1956, og min far var malermester og senere ansat som maler på Stiftelsen. Vi boede i Kavalerfløjen, den gamle længe til højre i slotsgården og min far havde værksted i den tidligere kogeskoles gamle vaskeribygning, der ligger bag Kavalerfløjen, og som nu bliver brugt til garager. Stiftelsens jubilæumsskrifter fra 50- og 100 års jubilæet beskriver spredt sygestuens historie. Specielt har stiftelsens læge, Eiler Høeg, skrevet et læseværdigt afsnit i 50-års skriftet. Jeg har her haft lyst til at samle beskrivelserne af sygestuens historie og samtidig skrive om hverdagen på sygestuen set med sygeplejerskens børns øjne. Sygestuens historie. Dr. Eiler Høeg skriver, at allerede fra Stiftelsens start blev der indrette et par sygestuer på slottet med plads til 8 senge.(det kan muligvis have været i den bygning, der kaldes Kongens Køkken.) Børnetallet var på det tidspunkt endnu så lille, at der ikke blev ansat en fast sygeplejerske. Til gengæld skulle systuens (systuen Ja!Den er god nok) personale fungere som plejersker i tilfælde af sygdom. I 1876 var børnetallet steget til 75 børn, og der blev indrettet endnu 2 sygeværelser på slottet, så der nu var i alt 20 senge. I 1880 flyttes sygeafdelingen til den sydlige del af Kavalerfløjen, og i 1882 bliver dr. Conrad W. Ussing, der er læge i Frederikssund, læge for Stiftelsen. Dr. Ussing er en meget fremskridtsvenlig læge, og der bliver allerede i 1882 indrettet badeværelse i sygeafdelingen. Der bliver også ansat en sygeplejerske til at passe de indlagte patienter. Dr. Ussing bliver i 1887 desuden forstander for Stiftelsen, da Stiftelsens første forstander læge C. Vahl dør. Dr. Ussing fortsætter som Stiftelsens læge indtil han fratræder begge poster ved sin afgang 1/ Herefter varetages lægetilsynet i en kort periode indtil 1/ af E. Bøcher, der bliver afløst af den lokalt praktiserende læge, Eiler Høeg, der så er Stiftelsens læge indtil sin pension 1/ Han afløses af sin søn, læge Erik Høeg, der fungerede i embedet indtil 31/ I 1890 oprettede Stiftelsen en kogeskole. Den lå ligesom sygestuen i den sydlige ende af Kavalerfløjen. Kogeskolens opgave var at videreuddanne Stiftelsens piger husligt efter endt skolegang. Kogeskolen skulle bl.a. forsyne sygeafdelingen og forskellige funktionærer på Stiftelsen med mad. Vaskeribygningen umiddelbart øst for Kavalerfløjen blev opført til brug for kogeskolen. Dette vaskeri afløses i 1915 af et fællesvaskeri og en badeanstalt i en ny bygning placeret mellem slottet og Hovedgården. Kogeskolen nedlægges i 1915 og erstattes af en kombineret husholdningsskole og skolekøkken, der placeres i den nordligste ende af slotsgårdens vestlige lange bygning. Her havde der fra starten 1

2 været et af denne fløjs 4. børnehjem; men dette blev nedlagt. Husholdningsskolen fungerede frem til sin lukning i 1955 som pensionat for funktionærer, der ikke selv havde køkkenhold. Sygestuens patienter fik også leveret mad fra husholdningsskolen. Sygestuen havde fast ansat sygeplejerske indtil den lukkede 1/ Det faldende børnetal og de forbedrede værelses faciliteter på hjemmene gjorde, at der ofte var perioder, hvor der ikke var behov for indlæggelser på sygestuen. De gamle uopvarmede sovesale var med etableringen af fjernvarmecentralen ved vaskeriet blevet omdannet til opvarmede soveværelser, så indlæggelse på sygestuen ikke blev nødvendig i samme omfang som tidligere. Da min mor fik stillingen som sygeplejerske på sygeafdelingen, havde stillingen hidtil været besat med ugifte sygeplejersker, der ligesom plejemødrene på hjemmene havde en lille privat stue i forbindelse med afdelingen. Stillingen var med et moderne udtryk et 24/7 job. Altså 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Hvis sygeplejersken f.eks. skulle på specialistbesøg med børn i København eller havde ferie, vikarierede Stiftelsens plejemoderafløser imens. Da vi var børn hed plejemoderafløseren Jenny Solgård. Vores mor havde tidligere været ansat på Stiftelsen, idet hun i 1939 var med til at oprette Stiftelsens Spædbørnshjem, som hun var leder af, indtil hun blev gift med vores far i I forbindelse med mors ansættelse på Stiftelsen blev der indrettet lejlighed til os i tilslutning til sygestuen. Sygestuens daværende badeværelse og en sengestue blev inddraget. Et par stuer fra den gamle kogeskole blev også en del af lejligheden. Sygestuen fik på denne måde 3 sygestuer med i alt 10 sengepladser, og det var tilstrækkeligt til at dække behovet i de år der fulgte. Der blev indrettet nyt badeværelse i en del af den gamle kogeskoles køkken. Både den gamle kogeskole og sygestuen efter lå jo i den sydlige ende af Kavalerfløjen og var placeret i den del af Kavalerfløjen, hvor 3. afdeling havde ligget. Afdelingen har været flyttet til en anden bygning inden den senere blev nedlagt. Den præcise opdeling mellem kogeskole og sygeafdeling har jeg desværre ikke. Efter lukningen af sygeafdelingen blev lokalerne på nær en stue indrettet til privatbolig for dr. Eiler Høeg og frue. Stuen til venstre for gangdøren fungerede stadig som en lille sundhedsklinik Her kunne hjemmene afhente plaster, c-vitaminpiller og tandkridt m.m. som mor rekvirerede hjem fra apoteket.( Den almene helbredsundersøgelse med høre- og synsprøve blev stadig gennemført. Der blev foretaget tandeftersyn af en af Frederikssunds tandlæger 2 gange om året. Hvis der så skulle foretages tandarbejder foregik det på klinikken i Frederikssund. Da familien Schæffer flyttede ind i lejligheden efter dr. Høeg fik fru Schæffer stuen til kontor. Dagligdagen på sygestuen: På forreste sengestue var der 4 senge; den ene i hjørnet var højere end de andre og også ekstra bred. Hvis man lå længe på Sygestuen, avancerede man til den. Sengene var redt militærisk med 2 tæpper og lagener. 2

3 Lejlighedens placering i direkte forbindelse med sygestuens område bevirkede jo, at vi børn blev inddraget i nogle af de daglige gøremål. Indlæggelse på sygestuen varede altid flere dage. Den sygeplejemæssige rutine var, at man skulle være i sengen en dag feberfri, derefter en dag op indendørs og til sidst en dag ud i frisk luft inden udskrivningen. Når der ikke var risiko for at blive smittet, deltog min søster, Titi, i de praktiske gøremål og hun brugte megen tid på at lege, spille spil og kort med patienterne. Titi, syntes at det var herligt, når der var børn på sengestuen, så havde hun selskab, når hun kom hjem fra skole. Det var sjældent, at de var isoleret, så hun ikke måtte komme der. Var der voksne eller isolerede lå de på den bagerste stue, hvor der var 2 senge. Når der kun var en enkelt patient fik de lov til at lege med dukke Lene ( mon hun ikke skulle have heddet Louise) en stor glasdukke, der nu befinder sig på museet. Husholdningsskolen leverede på det tidspunkt stadig mad til patienterne på sygestuen, så vi hentede smørrebrød og den varme mad på faste tidspunkter. Var der patienter på sygestuen, var der stuegang med lægen om formiddagen. Om eftermiddagen var der konsultation i konsultationsstuen, hvor både store som små ting blev ordnet. Der blev skyllet øre, uddelt plaster og vitaminpiller, tandkridt, kontrolvejning af børn. Der blev taget stilling til om hvilke børn, der skulle med på den halvårlige tur til Københavns hospitaler (Rigshospitalet, Finsen, Thiele og Ortopædisk Hospital)for at blive behandlet der. Vask skulle mor dog ikke selv klare. I starten vaskede Stiftelsens eget vaskeri selv tøjet. Da vaskeriet lukkede blev tøjet sendt til Thor vaskeriet i Hillerød hver 14. dag. Det snavsede tøj blev opbevaret i en stor trækasse i forgangen. Det rene tøj blev lagt fint på hylder i skabet i mellemgangen når det kom hjem fint indpakket i brunt indpakningspapir. Når der var tur til København, skulle mor aflevere børnene på de forskellige steder og så siden hente dem igen alt sammen samme dag. Én gang gik det galt. En af de store piger, der havde været med mange gange, var stået af i Stenløse. Hun hørte dårligt og i forbindelse med et toiletbesøg troede hun at toget var nået Frederikssund, da det gjorde holdt. Hun skyndte sig derfor at stå af og opdagede først fejlen, da toget havde sat i gang igen. Politiet blev sat på opgaven med at finde hende, men hun nåede selv hjem meget træt. Hun havde talt, hvor mange kirker hun havde set på vejen og ud fra det kunne man regne ud, at hun måtte være stået af på Stenløse Station. Da vi flyttede ind var lokalerne kakkelovnsopvarmede. Der skulle både fyres i konsultationsstuen og på sygestuerne. De to af sengestuerne blev dog kun opvarmet, hvis de var optaget af patienter. I løbet af få år blev der dog etableret centralfyr i brændekælderen, som så leverede varmt vand og opvarmning af sygestuens område. Der blev fyret med koks i fyret. Pasningen af fyret var også en del af sygeplejerskens arbejde. Det var ikke altid nemt, da det let gik ud. Når mor ikke var hjemme, f.eks. i tilfælde af besøg hos specialist i København med børn fra hjemmene, fyrede en af maskinassistenterne fra kedelcentralen ved det gamle vaskeri. Oftest Niels Sørensen. Centralvarmeanlægget opvarmede ikke privatboligen. Den fik først mange år efter fjernvarme, da hele Kavalerfløjen blev tilsluttet fjernvarmesystemet fra kedelcentralen. Der var kun indrettet et enkelt værelse i loftsetagen. Resten af loftet blev udnyttet til sengeloft. Det vil sige opbevaring af de sommer- eller vinterdyner, der ikke aktuelt blev brugt. Der var et 3

4 æblekammer forsynet med hylder. Her blev havens æbler lagt til opbevaring efter de var plukket i haven. Sygestuen havde fra gammel tid egen have. Den skulle også passes. Hver forår blev der sat bankestativ op ude i gården, hvor alt sengetøjet blev banket og luftet Det var madrasser, hovedpuder og en enkelt dyne med fjer, der altid havnede i den ene ende, da der jo ikke var kanalsyning. De børn, der havde været indlagt i årets løb, blev inviteret til juletræ på sygestuen, hvor dr. Høeg også deltog. Vi sang julesalmer og endte med Nu er det jul igen igennem alle stuerne og ud i slotsgården i en lang kæde. Der er sikkert også læst en julehistorie og delt julegodter ud. Eiler Høeg var en stor H.C. Andersen kender. Det var meget eftertragtet at komme med der. Kraks Blå Bog, 1910, s.443. har denne levnedsbeskrivelse af stiftelsens forstander gennem mange år: USSING Conrad V Professor, E.; f. 29. Juni 1835 i Sæby; Son af Distrikts-kirurg Peter Staggemeier Ussing (død 1838) og Hustru Agathe f. Hansen (død 1870); gift 1. Gang m. Charlotte f. Iversen (død 1866), 2. Gang m. Mathilde U., f. 3. Maj 1848 paa St. Croix, Datter af Toldkasserer O C Olsen (død 1906) og Hustru Laura f. Winning (død 1848). Student (v. Westenske Institut) 185b; med. Eks. 1861; Slesvigsk Fysikateksamen i Flensborg 1862; Læge i Sønderjylland , i Frederikssund ; Overlæge, ved Amtssygehuset i Frederikssund ; Jærnbanelæge ; Læge ved Kong Frederik VII Stiftelse paa Jægerspris 1882, Forstander for samme ; Formand for Lægekredsforeningen for Nordsjælland , ved Afgang Æresmedlem; Medlem af Bestyrelsen for almindelig dansk Lægeforening Adresse: Kignæsgaard pr. Jægerspris. Kraks Blå Bog 1957 HØEG Eiler læge, dr. med., R.; f. 11/ i Dalby sogn, Sjælland; søn af godsforvalter, landinspektør V G G Høeg (død 1903) og hustru Signe f. Læssøe (død 1927); gift (1/6 1907) m. koncertsangerinde Eva H., f. 3/ i Kbhvn., datter af fuldmægtig cand. jur. F V Baadsgaard (død 1922) og hustru blomstermalerinde, forfatterinde Alfrida f. Madsen (død 1912). Student (Herlufsholm) 1898; med. eks. 1905; hospitalsuddannelse i Kbhvn ; prakt. i Jægerspris og læge ved Kong Frederik den 7endes stiftelse på Jægerspris ; dr. med. 1952; studierejser til udlandet 1906, 1911 og

5 Medl. af Gerlev-Draaby værgeråd (formand ), af Gerlev-Draaby menighedsråd og af bestyrelsen for Nordsjællands lægekredsforening ; formand i bestyrelsen for Jægerspris og Neder Draaby elektricitetsværk og for Frederikssund og Omegns Lægeforening fra 1915; medl. af bestyrelsen for Dansk Bibliofilklub Har skrevet: Lic. med. Johann Valentin Wille (1934); Om H C Andersens Afreageren (1940); Skal Jægersprisegnen lægges øde? (1946); En dansk Landlægepraksis gennem 35 Aar( ) i Jægerspris i Nordsjælland (disputats, 1952); samt medicinske, botaniske og personalhistoriske tidsskriftartikler. Adresse: Jægerspris. PRYTZ Signe forstander, dr. phil., R.; f. 27/ i Hellerup; datter af professor C V Prytz (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Marie f. Warming (død 1947). Student (Nørre gymn.) 1923; cand. mag. (historie og gymnastik) 1928; dr. phil. 1941; underviste på Agnete Bertrams kvindegymnastikskole og på Metropolitanskolen Lektor ved State University of Iowa, USA, Department of Physical Education ; ansat ved statens gymnastikinstitut ; timelærer ved Frøken M Kruses skole og ved Nørre gymnasium ; adjunkt ved sidstn. 1940; forstander for hjem og skoler u. Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, Jægerspris Medl. af bestyrelsen og sekretær for foreningen Kvindelige Akademikere l932-40; medl. af landsudvalget for Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse , af bestyrelsen for Dansk Hockey Union , af forretningsudvalget for Danske Kvinders politiske Samråd og af præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste 1940; medredaktør af Tidsskrift for Legemsøvelser ; præsident for Dan-marksunionen af Soroptimistklubber ; formand for Sønderjydsk Forening for Hornsherred ; medl. af bestyrelsen for Dansk Børnehjemsforening 1951 og for Selskabet til Håndarbejdets Fremme, Frederikssund afd. 1954; formand for bestyrelsen for fraktion II u. Danske Børnesagsarbejderes Sammenslutning (børnehjem og optagelseshjem) og næstformand i sammenslutningens hovedstyrelse 1954; leder af Børnesagens Fællesråds pressetjeneste Har skrevet: P H Ling og hans gymnastikpædagogiske Indsats (disputats, 1941). Adresse: Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, Jægerspris. 5

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune GLIMT FRA MIT LIV Licie Bjerregaard-Rune 2 GLIMT FRA MIT LIV af Licie Bjerregaard-Rune Redigeret af Morten Bjerregaard Jepsen Eget forlag 2008 by Licie Bjerregaard-Rune Dette værk kan ikke gøres til genstand

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af Slægten

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere

75 års Jubilæumsskrift

75 års Jubilæumsskrift 75 års Jubilæumsskrift DUI 1929 2004 Indledning Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af at DUI Hvidovre afdeling har bestået i 75 år. Formålet med skriftet er at give et lille tilbageblik på en svunden

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med.

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med. Forord Jeg har ikke skrevet denne bog som et selvportræt eller som en biografi, men nærmere som en oplysning til de unge, som, jeg håber, vil kunne bruge min historie som en viden om, hvor sårbar man er,

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft Preben D. Olesen skriver om sin hustru Hannes kræftsygdom. Han fortæller om hendes sygdomsforløb, mødet med sundhedsvæsenet og om at være pårørende. På side 14 kan du læse Prebens søns rørende tale til

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus

Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Fra hospital til lokalpsykiatri - et kig på rummeligheden i den kommunale del af Lokalpsykiatri Centrum i Århus Torben Christiansen Svend Erik Sørensen Herluf Maribo Psykiatrisk hjemmestøtte Psykiatrisk

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Storedamskrøniken. Grete Lauritzen Efteråret 1994. STOREDAMSKRØNIKEN 1987 fortalt af Else Holm-Jørgensen (76)

Storedamskrøniken. Grete Lauritzen Efteråret 1994. STOREDAMSKRØNIKEN 1987 fortalt af Else Holm-Jørgensen (76) Storedamskrøniken Forord I 1987 sluttede Else Holm-Jørgensen (76) og Helga Jensen (81) Storedamskrøniken. Else havde redigeret den, og Helga renskrevet den. De har begge lagt umådeligt meget arbejde og

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 -

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Indholdsfortegnelse Anna O... 3 Bente... 5 Birgit... 6 Elin... 7 Gunhild... 8 Hanne E.... 9 Hanne G... 10 Inge... 12 Ingrid...

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Platanhaven gennem 50 år

Platanhaven gennem 50 år Platanhaven gennem 50 år Platanhaven gennem 50 år 1959-2009 Platanhaven gennem 50 år 1959-2009 Layout, opsætning og tryk: www.helmertryk.dk Foto på omslag: Skott Reklame-Fotografi A/S Formand for Børn-

Læs mere